GEOGRAFI (TINGKATAN 1) Nama: …………………………….

Kelas: …………………… Tarikh: …………………… Band Pernyatakan Standard Descriptor Evidens 1 B1 B1D1 B6 D1 E1 membuat kedudukan Bab 1 Kedudukan

Rajah 1.1 Tempat duduk pelajar-pelajar Tingkatan 1 Bijak dalam kelas
Nama Pelajar Hamid Zaki Mala Adi Ani Kumar Chandran Tan Resman Ati Nombor Lajur Nombor Baris Koordinat

 Pelajar yang mengusai Pelajar yang tidak mengusai

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful