JUDEŢUL:CONSTANTA Unitatea administrativ-teritorială: CONSTANTA Formular: ANEXA 1 PROIECTUL BUGETULUI LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE ŞI PARAGRAFE PE ANUL 2012

MII LEI DENUMIREA INDICATORILOR Cod indicator 00.01 48.02 00.02 00.03 00.04 00.05 01.02 01.02.01 00.06 03.02 03.02.17 03.02.18 04.02 04.02.01 04.02.04 00.07 05.02 05.02.50 171400 6000 6000 165400 165000 400 0 0 Program 2012 522345 412129 429731 392770 171400 0 0

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02) VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02+00.15-37.02+00.16) I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12) A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11) A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07) A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02) Impozit pe profit (cod 01.02.01) Impozit pe profit de la agenţi economici ) A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02) Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18) Impozit pe onorariul avocaţilor şi notarilor publici Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04) Cote defalcate din impozitul pe venit Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02) Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice (cod 05.02.50) Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital
1

autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02 06.01.07) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru dezvoltarea infrastructurii si a bazelor sportive din spaţiul rural Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.02.02.09 07. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02.02+16.02.TOTAL Cote defalcate din impozitul pe salarii .02 07.01.05 11. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02.01.02.02 11.10 11.02.50) Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.01+07.02 00.02.05+11.01 07.50) Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.03 07.Restante anii anteriori .02.02.02.07 15.02.02) Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *) 06.01 11.(62.02.02 11.02.A2.02.02.01+07.02+07.02) Sume defalcate din TVA (cod 11.02.02) Impozit pe cladiri de la persoane fizice *) Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *) Impozit si taxa pe teren (cod 07.02 12.50) Impozit pe spectacole Alte taxe pe servicii specifice Taxe pe utilizarea bunurilor.02+12.02.02+07.02 16.02.02+11.Restante anii anteriori - A3.02+16.02 07.02 15.02.01.01+16.02.02.02.02.02 16.02.07) Taxe hoteliere Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.01+07. IMPOZIT PE SALARII .06 11.02 07.02.02.02.03 07.02.02.02.02.02.02.02 07.01+15.03) Impozit pe terenuri de la persoane fizice *) Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *) Impozitul pe terenul din extravilan *) + Restante din anii anteriori din impozitul pe teren agricol Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru Alte impozite si taxe pe proprietate A4.02.01 07.01 0 88564 88564 73000 18000 55000 8664 3800 4500 364 5500 1400 132206 105693 105693 1800 1800 150 150 24563 21500 10500 .02.03+16.50 00.02) .02.02.01+11.02.01 07.07 12.02) Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.50 16.01 15.06+11.02+15.03+07.02.

02.14) C1.02) Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.50 34.02.03+35. penalitati si confiscari (cod 35.10 33.02.01 la 35.08 33.28+33.12+33.02 34.02.02.13 30.02.02 31.02+34.02.01+30. eliberari permise Amenzi.02 16. autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati A6.50) Varsaminte din profitul net al regiilor autonome. societăţilor şi companiilor naţionale Venituri din concesiuni si inchirieri Venituri din dividende ( cod 30.14 33.02. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02.02.02 ) *) Venituri din dividende de la alti platitori Alte venituri din proprietate Venituri din dobanzi (cod 31.02.50) Taxe extrajudiciare de timbru Alte venituri din taxe administrative. imputatii si despagubiri Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati Venituri din taxe administrative.02.50) Alte impozite si taxe C.02.03) Alte venituri din dobanzi C2.08 30.02.02+36.50 00.12 00. VENITURI NEFISCALE (cod 00.02+34.10+33.27+33.50) Venituri din prestari de servicii Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social Taxe din activitati cadastrale si agricultura Contribuţia lunară a părinţilor pentru întreţinerea copiilor în unităţile de protecţie socială Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata.02.02.27 33.50) Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale 16.03 16.02.50 00.02.Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *) Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare Alte taxe pe utilizarea bunurilor. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02 18.02) Venituri din proprietate (cod 30.02.11 18.24 33.24+33.02.08.02) Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod33.02.08+33.01 11000 3063 600 600 600 36961 2570 2570 2570 0 0 34391 1535 200 400 5 900 30 9682 1600 8082 2600 2600 .02.02.02+31.02.02.02.50 31. eliberari permise (cod 34.02.02.02.02.01 30.02+35.02 30.02 30.02.02.12 33.02.02+37.02.28 33.02.02 33.02 34.50 35.05 30.02 35.03 00.02.02.13+00.08.08+30.05+30.02.02.02.

02.02.03+37.01 36.03+39.02.13+40. penalitati si confiscari Diverse venituri (cod36.02 39.02.02.04+37.03 35.50) Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice Taxe speciale Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe Venituri din ajutoare de stat recuperate Alte venituri Transferuri voluntare.11 36.02.02.02.50) Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înfiinţarea unor instituţii şi servicii publice de interes local sau a unor activităţi finanţate integral din venituri proprii Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice şi juridice 35.03 39.04 37.02.02.50 00. OPERAŢIUNI FINANCIARE (cod 40.02.02.01+39.06 40.02.02.07+39.02 37. abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii Alte amenzi.02. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02.02.Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si taxe Incasari din valorificarea bunurilor confiscate.02.02.02.15 39.10+40.02.02.07+40.06+40.11+36.16 40.02.01 39.14+40.02.11+40.06+36.02.06 36.05+36.02.02.07+36.07 36.02 35.02.01 37.02) Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.02.02) Venituri din valorificarea unor bunuri ( cod 39.50 37.02.02.04+39.02 36.02.02. altele decat subventiile (cod 37.04 39.05 36.03 37.02.50) Donatii si sponsorizari Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) Vărsăminte din secţiunea de funcţionare Alte transferuri voluntare II.07 88091 88091 20574 4000 16574 0 -41776 41776 0 0 .02.50 36.02.01+36.07 39.02.02.10) Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului Venituri din privatizare Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale Depozite speciale pentru constructii de locuinte III.10 00.02.02.01+37.02 40.02.

13 40.02.02+42.01 42.37+42.12 Subvenţii pentru finanţarea programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor 42.09.46+42.09+42.02.09.02.40 la 42.02.42+42.32 la 42.02. SUBVENTII (cod 00.09.14 42.02.51+42.02.13 Finanţarea unor cheltuieli de capital ale unităţilor de învăţământ preuniversitar Subvenţii primite din Fondul Naţional de Dezvoltare **) 42.15 .02.02. modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate Finanţarea subprogramului privind alimentarea cu apă a satelor 40.02.18 42.21+42.02.14 40.02+43.02.02.01+42.02.29+42.02.02.02.12 la 42.02.10 40.20+42.02.09 42.02.03) Finanţarea subprogramului privind pietruirea.02.02.11 40.10+42.02.02.03 Finanţarea acţiunilor privind reducerea riscului seismic al construcţiilor existente cu destinaţie de 42.02.09.02.Împrumuturi temporare din trezoreria statului **) Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secţiunii de funcţionare**) Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de cas ǎ ale secţiunii de dezvoltare**) Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare**) Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate IV.03 42.02.02.02.02.02.09.02.02.52) Retehnologizarea centralelor termice şi electrice de termoficare Investitii finantate partial din imprumuturi externe Aeroporturi de interes local Planuri si regulamente de urbanism Străzi care se vor amenaja în perimetrele destinate construcţiilor de cvartale de locuinţe noi Finanţarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD Finanţarea programului de pietruire a drumurilor comunale şi alimentare cu apă a satelor (cod 42.18) SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.17 00.07 42.05 42.10 locuinţă Subvenţii pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit 42.06 42.02.02.01 42.02.04 42.28+42.03 la 42.01+42.07+42.09.44 la 42.02 0 4523 4523 4523 88091 Finanţarea subprogramului privind canalizarea şi epurarea apelor uzate 42.02.02. reabilitarea.50 00.02.02.02 42.02) Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.

02.32 42.18.02.02.02.18 42.02.02+42.01 42.02.02.02.03 42.34 42.02+48.02.02.20 42.02.02.02 42.Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finantarea investitiilor în sănătate(cod 42.03 42.02.16.03) Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea aparaturii medicale şi echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătate Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea reparaţiilor capitale în sănătate Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea altor investiţii în sănătate Subventii pentru finalizarea lucrarilor de constructie a asezamintelor culturale Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea investiţiilor în sănătate (cod 42.40 42.37 42.02.17 42.21 42.29 42.02.41 0 0 4523 .16.02.01 42.18.03) Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea aparaturii medicale şi echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătate Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea reparaţiilor capitale în sănătate Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea altor investiţii în sănătate Subvenţii către bugetele locale pentru finanţarea programului multianual de asistenţa tehnică pentru pregătirea proiectelor de investiţii publice finanţate prin Programul operaţional regional 2007-2013 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap Subventii primite din Fondul de Interventie**) Finantarea lucrărilor de cadastru imobiliar Subvenţii pentru compensarea creşterilor neprevizionate ale preţurilor la combustibili Sprijin financiar la constituirea familiei Subvenţii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne.16.19 42.02.02.18.02 42.02.18.16.01+42.01+42.02.02. combustibili petrolieri Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea unităţilor de asistenţă medico-sociale Subvenţii pentru acordarea trusoului pentru nou-născuţi Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea programelor de electrificare Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investitii in turism Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 42.33 42.18.02.16.02.02.16 42.18.02.02.02. cărbuni.28 42.02.36 42.35 42.16.

02.01.02.02.02.51 42.02.01 la 45.01 45.51.02.02. destinate sectiunii de functionare a bugetului local Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national.01 45.02.02.02.03 45.01.52 43.02.02 43.02.01.02.42 42. destinate sectiunii de dezvoltare a bugetului local Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea investitiilor pentru institutii publice de asistenta sociala si unitati de asistenta medico-sociale Subventii de la alte administratii (cod 43.02.45 42.02.03 45.03.03.02.02.02.01+45.01.02.01+45.01 0 0 0 0 0 0 .02 45.01.01 45.02.02.04+43.02.02.01+42.03.01 43.02 45.02.02.02.08+45.02.02.20) Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia copilului Subvenţii de la bugetul asigurărilor pentru şomaj către bugetele locale.02+45.03) *) Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori Prefinanţare Fondul Social European (cod 45.03 45.19) Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.02.02.20 45.02.02.08 43.01.51.02.02.46 42.07+45.02.02.02. pentru finanţarea programelor pentru ocuparea temporară a fortei de munca si subventionarea locurilor de munca Subventii primite de la alte bugete locale pentru instituţiile de asistenţă socială pentru persoanele cu handicap Subvenţii primite de la bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru ajutoare în situaţii de extremă dificultate **) Alte subventii primite de la administratia centrala pentru finantarea unor activitati Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.44 42.02.01 42.02.02.04 43.03) *) Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori Prefinanţare Fondul de Coeziune (cod 45.07 43.02.07+43.01+43.15 la 45.02 45.02+45.02) Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national.08+43.02.01+45.Sume primite de administratiile locale în cadrul programelor FEGA implementate de APIA Subventii din bugetul de stat pentru finantarea camerelor agricole Sume primite de administratiile locale în cadrul programelor finantate din Fondul Social European Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru achitarea obligaţiilor restante ale centralelor de termoficare Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national (42.03) *) Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 42.02.02.02.05 +45.02.02.02 42.02 45.02.02+45.02.51.03.02.51.02.

02.02.01 45.02.02 45.02+45.02 45.02.03)*) 45.02 45.02+45.08.02.04.02+45.08.16.02.Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori Prefinanţare Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (cod 45.02.05.16.17.02 45.15.02.02.02.01+45.04.02.02.01+45.05 45.03 45.02 45.04.04 45.16 45.15.18 45.01+45.02.03 45.02.02.02.02.15.03) *) Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori Prefinanţare Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori Prefinanţare Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 (cod 45.02.02.02 0 0 0 Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat (cod 45.15.02.03 45.02.16.03) *) Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori Prefinanţare Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.02.02.05.02.02.02.01 45.17 45.02.02 45.08.18.02+45.02 45.17.17.02+45.01+45.02.01 45.01+45.18.02.02.02.02.03.01 45.16.15 45.02.05.02.02+45.02.02.03) *) Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori Prefinanţare Fondul European pentru Pescuit (cod 45.02.02.02.01+45.03) *) Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori Prefinanţare Alte facilitati si instrumente postaderare (cod 45.01 45.02.02.04.08.03 45.02.02.16.02+45.01 45.07.07.03) *) Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori Sume primite in avans Programul Norvegian pentru Creştere Economică şi Dezvoltare Durabilă (cod 45.02.16.02.05.01+45.07.18.07 45.02.02.03) *) Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 45.02.07.03 45.02 45.07.03 45.07.02.03 45.02.04.17.02.04.01 45.03.08.01 45.18.18.05.08.15.08 0 0 0 0 0 .01+45.02.17.02.02.02.05.02.15.03 45.02+45.03) *) Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori Prefinanţare Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (cod 45.

02.05 54.50) Din total capitol: Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale Fond pentru garantarea împrumuturilor externe.02.02. contractate/garantate de stat Fond pentru garantarea împrumuturilor externe.02) *) Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10 54.02+79.02.01+45.50 55.02.19.01.02+56.02 56.02.02 60.07+54.02.02.06 54.10+54.02 54.02.02.02+59.02.02.02+54.07 56.03) Autorităţi executive Alte servicii publice generale (cod 54.02+61.02 0 203 522345 38113 37910 37910 37910 203 0 Transferuri din bugetele consiliilor judeţene pentru finanţarea centrelor pentru protecţia copilului 56.02.01 51.19 45.03 54.18.02) Din total capitol: Aparare nationala 45.01 45.06 56.02 51.02 60.06+56.01.09) Din total capitol: Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap Transferuri din bugetele locale către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate Partea a II-a APARARE.02+69.07+56.19.02.02+55.02+63.02.02.03 45.02.19.02 49.02 51.02.02. ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.09 59.05 la 54.02) Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02 50.02) Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.02 11660 0 .02.07 54. contractate/garantate de administraţiile publice locale Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor Alte servicii publice generale Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei cod56.02.01) Din total capitol: Autoritati executive si legislative (cod 51.02.Sume primite in avans Programul de cooperare elvetiano-roman vazand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse (cod 45.02.02.02.02.19.02) Aparare (cod 60.

02.02.05 61.02+68.04.06.50) Din total capitol: Ordine publica (cod 61.02.06 66.04.02.03) Învatamânt secundar inferior Învatamânt secundar superior Invatamant profesional Învatamânt postliceal Învatamânt nedefinibil prin nivel (cod 65.02) Învatamânt prescolar Învatamânt primar Învatamânt secundar (cod 65.06+66.02+67.02.02 65.03 66.03) Spitale generale Unităţi medico-sociale Servicii de sanatate publica Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.11.05+65.01 65.02.02.03 65.01 66.50) Din total capitol: Învatamânt prescolar si primar (cod 65.02.04 65.04.03.04.02+66.50.02 65.30 65.02) Invatamant (cod 65.03 61.07.02.02.Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.01+65.03.02.02 65.02.01 65.02.50 11660 3480 3480 180 8000 166251 95594 39000 21000 18000 56000 25000 29000 2000 594 0 0 4608 0 4523 85 .03.03+61.08 66.02.50 63.02 65.02.04) Politie locala Protectie civila şi protecţia contra incendiilor (protecţie civilă nonmilitară) Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod65.05+61.03 la 65.08+66.02.02.02.02.04.07.02 61.02.50 66.04) Învatamânt special Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.03.02.03.02.07+65.06.02.02.02.02.04 61.02.11 65.11+65.07 65.03 65.03.02.11.02.02 66.02.02.02.05 65.30) Internate si cantine pentru elevi Alte servicii auxiliare Alte cheltuieli în domeniul învatamântului Sanatate (cod 66.04 65.02.02.02.06.06.03+65.02.03 65.01+66.02.02.02.50) 61.02.11.01 la 65.50) Din total capitol: Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.02.02.02.02.11.

02.06 67.02.02.04 67.03.05.50 68.02 67.02.02) Ajutor social 66.02.01 la 67.02.02.05.02 68.02.03.03.04 68.50) Din total capitol: Servicii culturale (cod 67.01 67.03.02 68.50) Din total capitol: Asistenta acordata persoanelor in varsta Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.06 68.02.03 67.15.05 68.02.15.05+67.02.02.02.02.02 67.06+68.03.02.02.10 68.02.02.06 67.03.05.02.02.03.02.06+67.05.50 67.12+68.05 67.03 67.02.15.03+67.30 67.02.04+68.08+67.01 85 21070 680 680 18965 5300 13665 100 1325 44979 2950 16600 16600 1000 2395 2350 130 .02.05 67.03) Sport Tineret Intretinere gradini publice.Alte institutii si actiuni sanitare Cultura.02.02.01+68.02 67.02. orasenesti.05.02. zone verzi.30) Biblioteci publice comunale.03.11 68.11+68.02. parcuri. baze sportive si de agrement Servicii religioase Alte servicii în domeniile culturii.02.03.15+68.02.12+67.03.02.02.08 67.07 67.03 67.03.02.10+68.12 68.03.02.02.02.02.03.05.05+68. recreere si religie (cod 67.50.02. municipale Muzee Institutii publice de spectacole si concerte Scoli populare de arta si meserii Case de cultura Camine culturale Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice Alte servicii culturale Servicii recreative si sportive (cod 67.02.02.02) Asistenta sociala in caz de invaliditate Asistenta sociala pentru familie si copii Ajutoare pentru locuinte Creşe Unităţi de asistenţă medico-sociale Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02 la 67. recreerii si religiei Asigurari si asistenta sociala (cod68.02.02.02.05.15 68.02.12 67.02.

07 70.02 74.02.03.30) Prevenire si combatere inundatii si gheturi Stimulare întreprinderi mici si mijlocii Programe de dezvoltare regionala si sociala Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale Combustibili si energie (cod 81.50 69.30 70.02.02.02 80.02.02) Alimentare cu apa Amenajari hidrotehnice Iluminat public si electrificari rurale Alimentare cu gaze naturale in localitati Alte servicii în domeniile locuintelor.02.03+74.02 70.03.02.01+70.02 70.50) 68.02.01 70.03.02.30) Dezvoltarea sistemului de locuinte Alte cheltuieli in domeniul locuintelor Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.10 80.02 2220 19684 223867 153597 0 0 6305 147292 70270 70270 70270 82454 0 52420 .01 74.06 79.02.02 70.03.02.02+83.10 +80. tratarea si distrugerea deseurilor Canalizarea si tratarea apelor reziduale Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02.01 80.02.02.02.01 70.06 70.09 80.05.02.05.02.02.02.50 74.03+70.06+81.02.02.02.06) Din total capitol: Reducerea şi controlul poluării Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.50) Din total capitol: Locuinte (cod 70.01.01+74.06 + 80.02.02.02.05. MEDIU SI APE (cod 70 02+74 02) Locuinte.02.02.05.02.02+84.02) Actiuni generale economice.01.05 la 70.05.15.07+81.01.30 81.02+87.02.02.02.01+70.03 70. serviciilor si dezvoltarii comunale Protectia mediului (cod 74.05.01.01.02 68.05 74.02.02+81.01.02. servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.02.02.06 80.09 + 80.05.01) Din total capitol: Actiuni generale economice si comerciale (cod 80.02 80.03 74.02.05+74.02) Salubritate Colectarea. comerciale si de munca (cod 80.01.07+70.05 70.02. LOCUINTE.02.02.Cantine de ajutor social Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA.02.02 74.05.01.02.

02.03) Drumuri si poduri Transport în comun Strazi Transport aerian (cod 84.03.03 84.50 87.06.02.01 84.02.03.02.02.02.02.30 84.02.03.03.02.02 52420 0 0 30034 30034 28984 1050 0 0 0 (cod 49.02.07 81.02.01) .02.02.06 81.04 87.02 97.01+87.02 83.02.02.02-00.03) Din total capitol: Agricultura (cod 83.02.02 98.03 83. EXCEDENT / DEFICIT REZERVE EXCEDENT (cod 00.50) Din total capitol: Transport rutier (cod 84.02 84.03 87.03 84.02) DEFICIT 2 ) 81.02.02.03+83.02) Aviatia civila Alte cheltuieli în domeniul transporturilor Alte actiuni economice (cod 87.02.30) Protecţia plantelor şi carantină fitosanitară Camere agricole Alte cheltuieli în domeniul agriculturii Transporturi (cod 84.03+84.02 99.02 87.02.01-49.06.02.03.02.03 83.05+87.03.Din total capitol: Energie termica Alti combustibili Alte cheltuieli privind combustibili si energia Agricultura.07 83.02 84.02.02. silvicultura.03.06 84.50) Din total capitol: Fondul Român de Dezvoltare Sociala Zone libere Turism Proiecte de dezvoltare multifunctionale Alte actiuni economice Partea a-VII-a REZERVE.06+84.02.02 84.50 96.03.02.01 la 84.03 la 87.03.03.02.50 83. piscicultura si vanatoare (cod 83.03.02.02.07+83.02.01 87.02.02.05 87.02.

TOTAL.50 06.BUGETUL LOCAL PE SECŢIUNI DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE.03+07. SUBCAPITOLE ŞI PARAGRAFE VENITURILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE (cod 00.04) Cote defalcate din impozitul pe venit Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale A1.01+07.02.06 03.04+06.02-11.09+00. IMPOZIT PE VENIT.16) I.02.05 01.12) A.02.02. PROFIT.02-37.18 04.02.02.01 04.Restante anii anteriori Cote defalcate din impozitul pe salarii .02.01.50) Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02 03.01+04. VENITURI CURENTE (cod 00. IMPOZIT PE VENIT.02) Alte impozite pe venit.02.01.02.18) Impozit pe onorariul avocaţilor şi notarilor publici Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.01 00.01 07.01+07.17) .50) Alte impozite pe venit.02 06.01 SF 48.01) Impozit pe profit de la agenţi economici ¹﴿ A1.2.02.02+07. IMPOZIT PE VENIT.02.04 00.02) Impozit pe profit (cod 01.02 00.02.05+00.03+00. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.09 07.TOTAL VENITURI PROPRII (00.02. profit si castiguri din capital A2.02 01. profit si castiguri din capital de la persoane fizice (cod 05.02.02. PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00. VENITURI FISCALE (cod 00.11) A1.06+00. PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.07) A1.03 00.01.17 03.17+03.10+00.02) Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.04 00.02.02+00. IMPOZIT PE SALARII . ALTE IMPOZITE PE VENIT.02 00.16+00.3.02+04.02) Impozit pe cladiri de la persoane fizice *) 00.02 00.02.02+00.02.02 07. PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.07 05.02.02 04.02.02. SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02 05.02) Impozit pe venit (cod 03.Restante anii anteriori A3.02+00.1.01 392478 324038 387955 392770 171400 0 0 171400 6000 6000 165400 165000 400 0 0 0 88564 88564 73000 18000 .

03) Impozit pe terenuri de la persoane fizice *) Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *) Impozitul pe terenul din extravilan *) + Restante din anii anteriori din impozitul pe teren agricol Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru Alte impozite si taxe pe proprietate A4.02+16.02 07.07 15.02.05+11.02 16.01 15.50 16.02. municipiilor.10 11.02.02.03+16. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.03 07.02.02.02) Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.01+15.02.02 12.02.06) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor.02.02.01 11.02.02) Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *) Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *) Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare Alte taxe pe utilizarea bunurilor.11 18.07) Taxe hoteliere Taxe pe servicii specifice (cod 15.02. autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati A6.50 00. sectoarelor si Municipiului Bucureşti Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.02.02+11.02+15.06 12.01+16.02.02 07.02.Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *) Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.02.02.02.01+07.02. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02.02.02.02.50 00.02.02 16.02 11.02.02.02.02 16.02.02+16.03 16.50) Alte impozite si taxe C.02.02.02) Sume defalcate din TVA (cod 11.50) Impozit pe spectacole Alte taxe pe servicii specifice Taxe pe utilizarea bunurilor.02.13+00. oraşelor.02.01.02+07.02.02.02 15.01 07. VENITURI NEFISCALE (cod 00.02+12.02.14) 07.02.03 07.01 16. autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.01+11.02.05 11.50 00.02.02 11.02 07.02.02.02 18.02.50) Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.12 55000 8664 3800 4500 364 5500 1400 132206 105693 105693 1800 1800 150 150 24563 21500 10500 11000 3063 600 600 600 -4815 .02.

02.02) Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33. penalitati si confiscari (cod 35.08.08.28 33.02.24 +33.14 33.02.50) Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice 00.02.02+37. imputatii si despagubiri Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati Venituri din taxe administrative.12 33.05 2570 2570 2570 0 0 -7385 1535 200 400 5 900 30 9682 1600 8082 2600 2600 20574 4000 . societăţilor şi companiilor naţionale Venituri din concesiuni si inchirieri Venituri din dividende ( cod 30.08 + 33.05+30.02 ) Venituri din dividende de la alti platitori Alte venituri din proprietate Venituri din dobanzi (cod 31.02.03 00.02.02.02 36.02.02.02+34.01+36. eliberari permise (cod 34.02.08 30.02.02.02 34.02.13 30.01 35.02 34.50 34.08+30.02.08 33.02.02.01 36.02.12 + 33.02.01+30.02 30.02+34.10 33.27+33.01 la 35.02.02.C1.03 35.10 + 33. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02.02.02.02.27 33.05+36.06+36.02.02) Venituri din proprietate (cod 30. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33. abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii Alte amenzi.50) Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si taxe Incasari din valorificarea bunurilor confiscate. penalitati si confiscari Diverse venituri (cod 36.50 36.02+36.50) Taxe extrajudiciare de timbru Alte venituri din taxe administrative.50) Venituri din prestari de servicii Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social Taxe din activitati cadastrale si agricultura Contribuţia lunară a părinţilor pentru întreţinerea copiilor în unităţile de protecţie socială Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata.02+35.02.02.02.02.02 35.01 30.02.02.02.03+35.03) Alte venituri din dobanzi C2.02.02.50 35.02.05 30.02.50 31.50) Varsaminte din profitul net al regiilor autonome.28+33.02+31.02.02.02 35.02.02 31.24 33.02.02 30.02. eliberari permise Amenzi.02.02 33.02.

50) Donatii si sponsorizari Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local 37.10+40.07 Împrumuturi temporare din trezoreria statului**) 40.Taxe speciale Venituri din ajutoare de stat recuperate Alte venituri Transferuri voluntare.11+40.02. combustibili petrolieri Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea unităţilor de asistenţă medico-sociale Subvenţii pentru acordarea trusoului pentru nou-născuţi Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii Sume primite de administratiile locale în cadrul programelor FEGA implementate de APIA Subventii din bugetul de stat pentru finantarea camerelor agricole 00.06+40.10 Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secţiunii 40.02. SUBVENTII (cod 00. cărbuni.02.02.44 36.02.07+40.36 42.02 37.02.11 de funcţionare**) Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate 40.06 interes local sau a unor activităţi finanţate integral din venituri proprii Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice şi juridice 40.02.02.02.03 (cu semnul minus) Alte transferuri voluntare 37.46+42.21+42.34 42.02.11 36.02) Subventii de la bugetul de stat (cod 42.28 42.02.02.02.51) Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap Subventii primite din Fondul de Interventie**) Subvenţii pentru compensarea creşterilor neprevizionate ale preţurilor la combustibili Sprijin financiar la constituirea familiei Subvenţii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne.02.35 42.33 42.02.16 III.02.32 42.06 36.50 37.03+37.18 42.01+37.18) SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02.42 42.02 (cod40.02. OPERAŢIUNI FINANCIARE (cod 40.42+40.50 IV.02) Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate 40.02.02.02.02.32+42.02.40 la 42.34 +42.02.02.02.02+43.02.28+42.17 00.02.50) Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înfiinţarea unor instituţii şi servicii publice de 40.02 42.02. altele decat subventiile (cod 37.01 16574 -41776 -41776 0 0 4523 4523 4523 4523 .02.02.02.50 00.02.44 la 42.02.41 42.02.02.02.21 42.02.

02 SF 50.04+43.02.51 42.02) Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51. contractate/garantate de stat Fond pentru garantarea împrumuturilor externe.20) Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia copilului Subvenţii de la bugetul asigurărilor pentru şomaj către bugetele locale.01.02) Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.07+54.02.51.02.02 43.02.06 54.01) Din total capitol: Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01 51.01) Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national.02.02.46 42.02.10+54.02.08 43.02.02.04 43.01+43.08+43.07+43.02.05 54.02.51.50) Din total capitol: Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale Fond pentru garantarea împrumuturilor externe.02.02.02.02.02.02.Sume primite de administratiile locale în cadrul programelor finantate din Fondul Social European Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru achitarea obligaţiilor restante ale centralelor de termoficare Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national (42.03 54.02 51.01.02.50 203 392478 37937 37734 37734 37734 203 0 0 .02 + 79.03) Autorităţi executive Alte servicii publice generale (cod 54.02.02+56.01 43.02.02 + 59.10 54.02 54.02 + 69.02.02. pentru finanţarea programelor pentru ocuparea temporară a fortei de munca si subventionarea locurilor de munca Subventii primite de la alte bugete locale pentru instituţiile de asistenţă socială pentru persoanele cu handicap Subvenţii primite de la bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru ajutoare în situaţii de extremă dificultate **) Alte subventii primite de la administratia centrala pentru finantarea unor activitati CHELTUIELILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE (cod 50.07 43.01 43.02. contractate/garantate de administraţiile publice locale Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor Alte servicii publice generale 42.02+55.05 la 54.07 54.45 42.02 + 63.20 49.02.02+54. destinate sectiunii de functionare a bugetului local Subventii de la alte administratii (cod 43.02.02 51.02.

02 60.07 65.02+68.02.03.02.02.02+67.02.04 11660 3480 3480 180 8000 166241 95594 39000 21000 18000 56000 25000 29000 2000 594 0 11660 0 0 .02) Invatamant (cod 65.01 65.07 56.02.02 65.03 la 65.02.02.50) Din total capitol: Ordine publica (cod 61.07+65.02) Învatamânt prescolar Învatamânt primar Învatamânt secundar (cod 65.02.02.02.02 65.03 65.02.03) Învatamânt secundar inferior Învatamânt secundar superior Invatamant profesional Învatamânt postliceal Învatamânt nedefinibil prin nivel (cod 65.04) Învatamânt special 55.05+61.11+65.Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei (cod56.04.06 56.02 56.02.09 59.05 61.50) Din total capitol: Învatamânt prescolar si primar (cod 65.07.01 65.09) Din total capitol: Transferuri din bugetele consiliilor judeţene pentru finanţarea centrelor pentru protecţia copilului Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap Transferuri din bugetele locale către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate Partea a II-a APARARE.04) Politie locala Protectie civila şi protecţia contra incendiilor (protecţie civilă nonmilitară) Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod65.05 65.01+65.03+61.02.06+56.02.02 61.02.07.02.02.03.02.02.02.50 63.04.02.02.02 65.02.02.02.05+65.02.07+56.02) Din total capitol: Aparare nationala Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.04.02 65.03 65.02 60.02.02.04 65.02.04 61.02.02 61.03.02 56. ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60 02+61 02) Aparare (cod 60.02.03.03 61.04.02+66.02.02.01 la 65.04.02.02.02.03.03.

05.03 67.03.05.05. baze sportive si de agrement Servicii religioase Alte servicii în domeniile culturii.02 la 67.50.02.08+66.50) Alte institutii si actiuni sanitare Cultura.02.02.06.03.03.02.03.03.30 65.02. recreere si religie (cod 67.04 67.02.03+65.01 67.05+67.08 66.02.05 67.03) Spitale generale Unităţi medico-sociale Servicii de sanatate publica Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.02.02.30) Biblioteci publice comunale.11.11.06.02. zone verzi.06 67.06 67.02.03 67.02 66.12+67.02.02.03.02.50 0 4608 0 4523 85 85 21070 680 680 18965 5300 13665 100 1325 .03 66.30) Internate si cantine pentru elevi Alte servicii auxiliare Alte cheltuieli în domeniul învatamântului Sanatate (cod 66.02 67.02.02.02.06+67.01+66.02.03.02.02.06. municipale Muzee Institutii publice de spectacole si concerte Scoli populare de arta si meserii Case de cultura Camine culturale Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice Alte servicii culturale Servicii recreative si sportive (cod 67.02.07 67.06+66.11 65.03.03.02 67.03+67.01 66.01 la 67.50.02.50) Din total capitol: Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.02.06 66.02.02.03.02.08 67. parcuri.50 66. orasenesti.02.02.02.Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.03.03) Sport Tineret Intretinere gradini publice.30 67.11.02.02.02.03.11.02.02.03 65.02.05.02.06.02.02.12 67.50 66.02.50) Din total capitol: Servicii culturale (cod 67.02.05.02 67.03 67.02.08+67.02.03.05 67.50 67. recreerii si religiei 65.

02 70.04 68.03 70.05 70.02.02.02.15+68.15.02.02.Asigurari si asistenta sociala (cod68.50) Din total capitol: Asistenta acordata persoanelor in varsta Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.02.07 70.02.05.02) Locuinte.01+70.02.05.04+68.02 68.02.05 2940 16600 16600 1000 2395 2350 130 2220 19684 105720 35450 0 0 6305 29145 70270 70270 .15.06 68.02) 68.02.02.02) Asistenta sociala in caz de invaliditate Asistenta sociala pentru familie si copii Ajutoare pentru locuinte Creşe Unităţi de asistenţă medico-sociale Prevenirea excluderii sociale (cod 68.05 68.02.02.02.02.02.02.15.02.02.02.02.02.02.02.05 la 70.02.01 70.30) Dezvoltarea sistemului de locuinte Alte cheltuieli in domeniul locuintelor Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02) Ajutor social Cantine de ajutor social Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA.05+68. servicii si dezvoltare publica (cod 70.02 74.05.02.07+70.02 70.05.02.03. LOCUINTE.10+68. serviciilor si dezvoltarii comunale Protectia mediului (cod 74.06+68.02.02.02.10 68.02.30 70.03.06 70.12 68.11+68.02+74.02.02.02.03.02 70.06) Din total capitol: Reducerea şi controlul poluării Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.01+68.05.02.02) Alimentare cu apa Amenajari hidrotehnice Iluminat public si electrificari rurale Alimentare cu gaze naturale in localitati Alte servicii în domeniile locuintelor.03+74.03.02.01 70.02.02.15 68.50 74.01 68.05.50 69.01+70.02.03+70.11 68.05.50) Din total capitol: Locuinte (cod 70.01+74.02 44969 68.02.15.02.05+74.02.02. MEDIU SI APE (cod 70.02.02 68.12+68.03 74.05.

01 la 84.02.06+84.02 84.02 81.10 80.02.02 80.02+83.50) Din total capitol: Transport rutier (cod 84.02.03) Drumuri si poduri Transport în comun Strazi Transport aerian (cod 84.06 79.02.03.03.02.02.02+81.02 84.03.02.02.30) Prevenire si combatere inundatii si gheturi Stimulare întreprinderi mici si mijlocii Programe de dezvoltare regionala si sociala Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale Combustibili si energie (cod 81.03+84.01) Din total capitol: Actiuni generale economice si comerciale (cod 80.03.01 80.03.01.02.02 80.02.02.50) Din total capitol: Energie termica Alti combustibili Alte cheltuieli privind combustibili si energia Agricultura.07+83.02) Aviatia civila 74.02.50 83.06 80.03.06+81.02.07+81.01.02.02+84. tratarea si distrugerea deseurilor Canalizarea si tratarea apelor reziduale Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.03. silvicultura.09 + 80.02.01 84.02.02 83.02.30) Protecţia plantelor şi carantină fitosanitară Camere agricole Alte cheltuieli în domeniul agriculturii Transporturi (cod 84.07 83.02.06 81.03 84.02.02 70270 70920 0 0 52420 52420 0 0 18500 18500 17450 1050 0 .03 83.02.03) Din total capitol: Agricultura (cod 83.07 81.01.05. comerciale si de munca (cod 80.03.01.01.02.02.06.02.02) Actiuni generale economice.02.30 81.09 80.01.02+87.02.03.02.02.02.03 83.03 84.02.03.02.02.01.01 74.02.02.10 + 80.01.06.06 + 80.02 74.02.03+83.02.03.02.Salubritate Colectarea.02.30 84.05.02.06 84. piscicultura si vanatoare (cod 83.02.

03+00.02.02+00.02.12 00.14 36.02.01 41776 41776 0 41776 41776 0 0 129867 88091 41776 0 0 0 0 0 Venituri din valorificarea unor bunuri ( cod 39.02 98.02.02.10) 39.07) Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe Transferuri voluntare.14) C2.03 la 87.02 37.05 87. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.16+00.Alte cheltuieli în domeniul transporturilor Alte actiuni economice (cod 87.01-49.02) Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 84.03 87.02. altele decat subventiile (cod 37.02.01+39.02.01+87.07 00.50) Din total capitol: Fondul Român de Dezvoltare Sociala Zone libere Turism Proiecte de dezvoltare multifunctionale Alte actiuni economice Partea VII-a.02.02.TOTAL VENITURII PROPRII (cod 00.02-37.02) Diverse venituri (cod 36.02) REZERVE EXCEDENT (cod 00.02.02.04+39.50 87.02.02.02 97.02) Sume defalcate din TVA (cod 11.04) Vărsăminte din secţiunea de funcţionare II.02 .15+00.03 00.16) I VENITURI CURENTE (00.02.02 00.02.15 39.10 11.15+00.12) A.02.02.02.02) VENITURILE SECŢIUNII DE DEZVOLTARE (00.04 87.05+87. REZERVE.01 SD 48.02 00.17+45. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.07) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru dezvoltarea infrastructurii si a bazelor sportive din spaţiul rural C> VENITURI NEFISCALE ( 00.50 96. VENITURI FISCALE( 00.02-99.07+39.07 37.03+39.02-11. EXCEDENT / DEFICIT (98.02 00.02 87.02+00.04 00.10) A4.02) .02. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod36.02.02+37.02 11.02.02 36.01 87.

10+42.02.Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului Venituri din privatizare Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale Depozite speciale pentru constructii de locuinte III.02. modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate Finanţarea subprogramului privind alimentarea cu apă a satelor Finanţarea subprogramului privind canalizarea şi epurarea apelor uzate Finanţarea acţiunilor privind reducerea riscului seismic al construcţiilor existente cu destinaţie de locuinţă Subvenţii pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit Subvenţii pentru finanţarea programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor 39.07 39.02. SUBVENTII (cod 00.02.09.02.02.37+42.02+42.02 40. OPERAŢIUNI FINANCIARE (cod 40.02.16 40.06 42.02.09.02. reabilitarea.02.02 42.02.02.02.02.18 42.02) Subventii de la bugetul de stat (cod 42.09 42.03 la 42.29+42.02.01 42.02.02.02.02.01 42.07+42.02 42.05 42.02.02.09.02.02.52) Retehnologizarea centralelor termice şi electrice de termoficare Investitii finantate partial din imprumuturi externe Aeroporturi de interes local Planuri si regulamente de urbanism Străzi care se vor amenaja în perimetrele destinate construcţiilor de cvartale de locuinţe noi Finanţarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD Finanţarea programului de pietruire a drumurilor comunale şi alimentare cu apă a satelor (cod 42.13+40.02.14 00.02.14) Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de cas ǎ ale secţiunii de dezvoltare**) Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare**) IV.03 42.02.04 39.02.04 42.13 0 88091 0 0 0 88091 88091 .02.02.51+42.02.02.07 42.10 00.13 40.02.01+42.17 00.02) Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.09.40+42.02.02.20+42.18) SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.12 la 42.12 42.01+42.03 39.10 42.09.03 42.09+42.03) Finanţarea subprogramului privind pietruirea.02.09.02.

18.16 42.02.01 42.02.17 42.01+42.16.37 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investitii in 42.16.02.02.02+48.02 42.02.02.16.16.02.18.02.02.02.18.02.02.51.02.02.16.02.02.02.01+42.51.40 turism Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national 42.51 (42.18.02.29 0 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea programelor de electrificare 42.02.20 42. 42.18.03) Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea aparaturii medicale şi echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătate Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea reparaţiilor capitale în sănătate Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea altor investiţii în sănătate Subventii pentru finalizarea lucrarilor de constructie a asezamintelor culturale Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea investiţiilor în sănătate (cod 42.02.02 42.03 42.02.02.02+42.02.16.18 42.18.03) Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea aparaturii medicale şi echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătate Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea reparaţiilor capitale în sănătate Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea altor investiţii în sănătate Subvenţii către bugetele locale pentru finanţarea programului multianual de asistenţa tehnică pentru pregătirea proiectelor de investiţii publice finanţate prin Programul operaţional regional 2007-2013 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare Finantarea lucrărilor de cadastru imobiliar 42.01 42.02) Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national.15 0 Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finantarea investitiilor în sănătate (cod 42.Finanţarea unor cheltuieli de capital ale unităţilor de învăţământ preuniversitar Subvenţii primite din Fondul Naţional de Dezvoltare **) 42.14 42.02.02.03 42.19 42.02 destinate sectiunii de dezvoltare a bugetului local 0 .

02.02+45.02.02.02.01+45.02.01.02.01 45.02.02+45.08.03 45.02.02.01.02.03) *) Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori Prefinanţare Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (cod 45.08.02+45.02.05.08 45.02.02.07.05 +45.02.02.01.01.05.03) *) Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori Prefinanţare Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (cod 45.08.03.02.02.01+45.02.01+45.02.02 45.02.03.05.02.02.02.02 45.02.52 45.03)*) Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori Prefinanţare 42.01 45.02.02.02.02.01.02.07.02.05.01+45.02.02.01 45.02.02.07.01 la 45.03 45.04.02.02.08.02.03 45.02.03.02.02.03 45.02 45.03) *) Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori Prefinanţare Fondul de Coeziune (cod 45.07.02+45.15 la 45.02.02.02.01 45.02.03 45.04.02.07.08+45.02+45.02.01+45.02.03 45.05.02.02.01+45.02.19) Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.02 45.07+45.01 45.02.02.03.04.07 45.02.04 45.04.02+45.02 45.03 0 0 0 0 0 0 0 0 .02 45.01.02.01 45.02.03) *) Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori Prefinanţare Fondul European pentru Pescuit (cod 45.02.03) *) Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori Prefinanţare Fondul Social European (cod 45.Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea investitiilor pentru institutii publice de asistenta sociala si unitati de asistenta medico-sociale Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.02.02 45.05.02 45.02.03 45.02.02.03.08.02.01+45.01 45.04.07.03) *) Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori Prefinanţare Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat (cod 45.03.01 45.02+45.02 45.05 45.08.04.02.

01 51.19.19.02.15.02.02.17 45.02.02.02.02 + 63.02.15.18.02 45.19 45.01 45.17.01+45.16 45.17.18.02.02 45.02.02 + 69.01 45.19.02.02+45.18.01+45.03) *) Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori Prefinanţare Alte facilitati si instrumente postaderare (cod 45.02 54.18.02.02.02.50) Din total capitol: Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale Fond pentru garantarea împrumuturilor externe.02.05 54.02.02.02+45.16.02.15.02.18.02.02) Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01) Din total capitol: Autoritati executive si legislative (cod 51.02 49.02 51.02.02+54.15 45.02.02.16.02.16.01.03 45.01 45.02.01.02 + 79.02 + 59.02.10+54.02.16.02. contractate/garantate de stat 45.02.02.02.17.03) *) Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori Sume primite in avans Programul Norvegian pentru Creştere Economică şi Dezvoltare Durabilă (cod45.03 54.02.02) *) Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori CHELTUIELILE SECŢIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.16.02.18 45.01 + 45.01+45.02.15.01 45.03) *) Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori Prefinanţare Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.02 45.17.02 51.02+45.19.16.02.01 45.02.02.03) Autorităţi executive Alte servicii publice generale (cod 54.15.02 45.01+45.03) *) Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori Sume primite in avans Programul de cooperare elvetiano-roman vazand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse (cod 45.02.02.02.03 45.02 50.Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 (cod 45.02 + 45.05 la 54.06 0 0 0 0 0 129867 176 176 176 176 0 .03 45.02.02.15.02) Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.17.07+54.17.18.03 45.

04.02 65.02.02 65.02.30) Internate si cantine pentru elevi Alte servicii auxiliare Alte cheltuieli în domeniul învatamântului 10 0 0 0 0 0 .03 65.02.02.03.02.01 65.50) Din total capitol: Ordine publica (cod 61.05+61.04.04.30 65.03 65.02.10 54.11.02) Invatamant (cod 65.03 65.02. ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 60 02+61 02) Aparare (cod 60.04 65. contractate/garantate de administraţiile publice locale Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor Alte servicii publice generale Partea a II-a APARARE.03+61.11.03) Învatamânt secundar inferior Învatamânt secundar superior Invatamant profesional Învatamânt postliceal Învatamânt nedefinibil prin nivel (cod 65.02.02.02.50 59.02.07 54.11.11+65.07.03.04.01 65.03.02.02.03.50 63.01 la 65.02.05 61.04 65.50) Din total capitol: Învatamânt prescolar si primar (cod 65.07+65.02.01+65.05 65.04) Învatamânt special Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.02.04 61.03 la 65.02.02.02.04.02) Din total capitol: Aparare nationala 54.02 65.07 65.50 0 0 0 0 (cod Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.11 65.02.02.11.02 60.03.02.02.02.02.02) Învatamânt prescolar Învatamânt primar Învatamânt secundar (cod 65.05+65.02.02.02.02 61.02.02 65.02.02 60.02.03+65.02+68.07.02.02+66.02.02.02 61.03.03 61.04) Politie locala Protectie civila şi protecţia contra incendiilor (protecţie civilă nonmilitară) Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02.02.Fond pentru garantarea împrumuturilor externe.02+67.02.02.

02.03 67.50) Din total capitol: Asistenta acordata persoanelor in varsta Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.03.02.Sanatate (cod 66.02.02.03+67.02.02.02. parcuri.50.02.03.50 68.02.02 67.02.02.06.07 67.02.50) Alte institutii si actiuni sanitare Cultura.02.06+67. recreerii si religiei Asigurari si asistenta sociala (cod68.02.08+66.05.30 67. orasenesti.04 67.02.02.01 la 67.03.03.03.05.02.02) 66.02.03) Sport Tineret Intretinere gradini publice.02.03.02.06.02. zone verzi.05.02.50 66.02.02.03.03.11+68.02.03.02.02 67.06+68.50 67. municipale Muzee Institutii publice de spectacole si concerte Scoli populare de arta si meserii Case de cultura Camine culturale Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice Alte servicii culturale Servicii recreative si sportive (cod 67.50) Din total capitol: Servicii culturale (cod 67.02.02 66.02.03.12 67.30) Biblioteci publice comunale.06 66.02 68. recreere si religie (cod 67.08 66.04 68.02.05.04+68.06.02.03 67.02.02 67.05+67.02.02.08 67.12+67.06.02.02.05.15+68.02.02. baze sportive si de agrement Servicii religioase Alte servicii în domeniile culturii.01 66.02.02.02.02.02.03.03) Spitale generale Unităţi medico-sociale Servicii de sanatate publica Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.06 67.05+68.02.02 la 67.06+66.03 66.08+67.02.10+68.05 67.05 0 0 0 0 0 0 10 10 0 .01+66.50.05 67.02.02.02.03.50) Din total capitol: Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.05.12+68.02.03 67.02.06 67.03.01 67.

02.01+74.02.07 70.05.02.02.02.01 70.02.03. tratarea si distrugerea deseurilor Canalizarea si tratarea apelor reziduale Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80. serviciilor si dezvoltarii comunale Protectia mediului (cod 74.02+87.03.01+70.02.03.03.07+70.05 70.02.05.06) Din total capitol: Reducerea şi controlul poluării Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02) Salubritate Colectarea.02.05+74.02 0 118147 118147 0 0 118147 0 0 11534 0 .05 74.02.50) Din total capitol: Locuinte (cod 70.02.01+70.06 68.02 70.06 79.Asistenta sociala in caz de invaliditate Asistenta sociala pentru familie si copii Ajutoare pentru locuinte Creşe Unităţi de asistenţă medico-sociale Prevenirea excluderii sociale (cod 68.01) 68.05.01+68.10 68.15 68.02) Alimentare cu apa Amenajari hidrotehnice Iluminat public si electrificari rurale Alimentare cu gaze naturale in localitati Alte servicii în domeniile locuintelor.02.02. servicii si dezvoltare publica (cod 70.11 68.02.02.02.02.05 la 70.02.02 74.05.02+83.05.05.02.02) Actiuni generale economice.02 70. MEDIU SI APE (cod 70 02+74 02) Locuinte.02.02.05.03 70.15.02.03+74.02.15.02 74.02+84.05.02.01 74.02.02 68.02.02.06 70.02 80.02+81.02.30 70.15.03 74.03+70. comerciale si de munca (cod 80.02.02.01 68.02.02) Ajutor social Cantine de ajutor social Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA.02.02.02.02 68.05.50 74.50 69.12 68.30) Dezvoltarea sistemului de locuinte Alte cheltuieli in domeniul locuintelor Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.01 70.02.15. LOCUINTE.02.02.02 70.02.02.

03 84.02.30) Prevenire si combatere inundatii si gheturi Stimulare întreprinderi mici si mijlocii Programe de dezvoltare regionala si sociala Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale Combustibili si energie (cod 81.03.01+87.50 87.06 84.03.50) Din total capitol: Transport rutier (cod 84.06+84.02.01.02.02.07+83.02.02.03+84.01 la 84.06 81.02 81.03) Drumuri si poduri Transport în comun Strazi Transport aerian (cod 84.02.02.01.03.Din total capitol: Actiuni generale economice si comerciale (cod 80.02 84.01.02.01 84.02.02.02.02.02.50 83.02.03 84.02.06.03 la 87.01 87. piscicultura si vanatoare (cod 83.01.02. silvicultura.30) Protecţia plantelor şi carantină fitosanitară Camere agricole Alte cheltuieli în domeniul agriculturii Transporturi (cod 84.02.02.02.06 + 80.02.02 84.01.03.10 80.03.03.02.02 83.07 83.02 84.50) Din total capitol: Energie termica Alti combustibili Alte cheltuieli privind combustibili si energia Agricultura.09 + 80.02.02.30 81.01.03 0 0 0 0 11534 11534 11534 0 0 .02.01 80.02.06 80.02.02.03) Din total capitol: Agricultura (cod 83.03.03.06.50) Din total capitol: Fondul Român de Dezvoltare Sociala Zone libere 80.03+83.02.02.02.02.02) Aviatia civila Alte cheltuieli în domeniul transporturilor Alte actiuni economice (cod 87.03 83.30 84.01.02.02.10 + 80.07+81.01.03.02.09 80.02 87.07 81.06+81.02.05+87.02.02.03 83.02.02.02.03.03.02.

02) DEFICIT ² ) 87. subcapitol şi paragraf de cheltuieli se detaliază în mod corespunzător.02 0 (cod 49.02-00.Fiecare capitol. conform Codului fiscal 2) finantat din excedentul anilor precedenti *) Detalierea se face numai in executie **) Nu se completează în etapa de planificare NOTA: .04 87.02. . conform clasificaţiei economice.Turism Proiecte de dezvoltare multifunctionale Alte actiuni economice Partea VII-a.02.05 87.02 97.02 98.02 99.50 96.Se completeaza cate un formular pentru fiecare din anii 2012-2015 . EXCEDENT / DEFICIT ( 98.02.01) ¹) numai de la regiile autonome şi societ ăţile comerciale de subordonare locală care realizează proiecte cu finanţare externă.02-99. REZERVE.01-49.02) REZERVE EXCEDENT (cod 00.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful