Preseljenje Imama hz.Husejina r.a.

na Kerbeli
Kaže Pejgamber, a.s.: ”Ja, Alija, Fatima, Hasan i Husejn na Kijametskom danu bit demo u kubbetu podo ‘Arša.’‘(Hadis bilježi et-Taberānī u svom Velikom Mu‘džemu od Ebū Mūsāa.) Obrada se Poslanik, a.s., Aliji, Fatimi, Hasanu i Husejnu: ”U ratu sam s onim koji s vama ratuje i u miru s onim koji s vama miruje.’‘(Hadis bilježe Ahmed ibn Hanbel, et-Taberānī i Hakim od Ebū Hureyre.) Kaže Poslanik, s.a.v.s.: ”Najbolji od vaših ljudi jeste Alija! Najbolji od vaših mladida jesu Hasan i Husejn! A najbolja od vaših žena jeste Fatima!”( Hadis bilježe el-Hatīb i Ibn ‘Asākir od Ibn Mes‘ūda.)
Sveti mjesec Muharrem neki nazivaju mjesec tuge i žalosti. Razlog žalosti i tuge je zbog ubistva najodabranije porodice Poslaničke a.s. Kako da neko ostane ravnodušan na tragediju koja je zadesila one koje su prvaci među ljudima? A Poslanik a.s. je rekao:

“O ljudi! Pogledajte! Izgleda da se priblizio cas kada cu biti pozvan od Allaha i ja cu odgovoriti tom pozivu. Vidite! Ostavljam vam dvije dragocjene stvari. Prva od njih je Knjiga Allahova u kojoj je svjetlost i uputa ….. a druga je moj Ehlul-Bejt. Allahom vas opominjem za moj Ehlul-Bejt, Allahom vas opominjem za moj Ehlul-Bejt, Allahom vas opominjem za moj Ehlul-Bejt. To je ponovio tri puta.(sahih Muslim) “Ostavljam vam dvije dragocjene i teške stvari. Ako ih se budete drzali, (doslovno-ako se budete za njih zalijepili), necete nikada zalutati poslije mene. To su, Knjiga Allahova, i moje potomstvo, to je moj Ehlul-Bejt. Milostivi me je obavijestio da se oni nece razdvojiti sve dok me ne susretnu kod Hawda.”(sahih Muslima i Hakima) Allahov Poslanik a.s. je rekao:”Pazite! Moj Ehlil-Bejt je poput ladje Nuhove. Ko god se ukrca na nju bice spašen, a ko god se ne ukrca na nju bice izgubljen.”( alMustadrak, od al-Hakim, dio 2, str 343; dio 3, str 150-151 uz pozivanje na Abu Dhara. al-Hakim tvrdi da je ta predaja vjerodostojna (Sahih).Ahmed ibn Hanbel i et-Taberānī u svojim zbirkama hadisa bilježe hadis Umm Seleme koja pripovjeda: ”Sjedio je jednog dana Vjerovjesnik, s.a.v.s., sam u mojoj kudi zajedno sa mnom kad mi reče: ‘Neka mi nipošto niko sada ne ulazi, te deder pripazi na vrata!’ Ja tako i postupih. Međutim, naiđe h. Husejn (koji tada bijaše još malo dijete) i navali da uđe u kudu, te naposlijetku uspjede u tome a da ja nisam ni primjetila. Potom začuh jecaje i prigušeni plač Poslanikov, s.a.v.s. Uđoh u sobu, kad u njegovu krilu sjedi h. Husejn, a Poslanik, s.a.v.s., plače i miluje dijete po glavi, pa reče: ‘Upravo je melek Džibril bio ovdje i upitao me: Da li ga

raspojasanu narav.v. Smrdu Mu’āvije sredinom 60. H.s.v... uže porodice (ehli-bejt) i njena potomstva je prebogato iskazana Qur’anom i Hadisom. Husejna.v. Husejn odbija prisedi na odanost nosiocima nepravde i tiranije te izmiče u Mekku. godine po Hidžri.voliš (tj. s. r.. unuka h.desila se na Kerbeli 10. Jednom riječju.s.Ovaj događaj ujedno razdvaja licemjere i vjernike.. uskradivanje temeljnih ljudskih prava. u sigurnost Allahove Kude. h.a.. Husejnu počinju stizati pisma iz iračkog grada Kufe.s. s. uklanjanje iz javnog života.’ Ja sam ga umotala i sačuvala u dijelu svoje odjede. nodnim pijankama i priležnicama.a. a ako hodeš pokazat du ti i mjesto njegova smaknuda. grada u kojem je još uvijek živio duh pravednog hilafeta h.a. Skoro svi klasični muslimanski povijesničari i svjedoci tog vremena mu pririču veliku odanost alkoholu. i na kraju svima od njih na krajnje podmukao način i život bio oduzet.s. U pismima stanovnici Kufe izražavaju svoju podršku imamu Husejnu i pozivaju ga da dođe u Kufu i povede narod ispravnim putem. porodici je primjer svima onima koji slijede istinski stope Resulullaha a.v. zlu dud i nisku intelektualnu mod. ehli-bejta (porodice) koja traje i živi u srcima vjernika. ehli-bejt koji je u bogobojaznom narodu uživao veliki ugled.Ovaj događaj nepravde prema časnoj Poslaničkoj a.Vrednote i nezamisliva duhovna veličina Poslanikove. Jezīd nalaže svome upravitelju Medine iznuđivanje prisege na vjernost (bej’a) h.v. s. Utom Džibril prinese gruman crvene zemlje sa Kerbele.s. a on reče: Tvoj ummet de ga ubiti na zemlji zvanoj Kerbelā. s. Husejna.a. s. smrti na vlast dolazi Mu’āvija s kojim počinje diktatura dinastije Umejjada iz novog centra u Damasku.v. kako je težak život i smrt onih koji se bore za Allaha i istinu.. oporuka u vezi nje je sasvim jasna. zemlju sa Kerbele sačuvala u flašici. Ummeta. Dolaskom na vlast. H. uzde hilafeta preuzima njegov razuzdani sin Jezīd. Stanje koje je prethodilo događaju na Kerbeli: Nakon vladavine četverice pravednih halifa poslije Poslanikove. kao i jasna obilježja licemjera. progona i agonije... a Muhammed.s. njegove porodice i drugova mu vjernih.a. Oni tako počeše živjeti u okolnostima skrivanja. joj rekao: ”Kad se ova zemlje pretvori u krv znaj da je Husejn ubijen!” Mučeništvo i smrt Pejgamberova. a Poslanikova.” U drugoj verziji istog hadisa se veli kako je Umm Seleme.a. r. Husejna)? Odgovorih da volim.s. Husejnova oca Alije. torture. Husejn im šalje kao izaslanika sina svoga .s.a. I pored toga.s.v. njegovom pojavom zulum vladajudih struktura doseže svoj vrhunac. vedina njih je za života svoga trpjela razna mučenja. s.. nevjernika i spletkaroša koja unose razdor i smutnju i siju nered unutar Poslanikovog a. s.a. Sadržaj nekih od tih pisama je i do danas sačuvan. muharrema 61. Njihov stalni trn u oku bijaše Poslanikov. to je tragedija Poslanikova. godine po Hidžri. Hz.s.a.

Neravnopravna bitka između nosilaca Allahovog nura i zaludjelih krvoloka je plamtjela. U to vrijeme Irakom je upravljao Jezidov namjesnik ‘Ubejdullāh ibn Zijād sa sjedištem u Basri. Dok je još bio na putu. potom el-Qāsim i Ebū Bekr. ‘Abdullāh ibn ‘Abbās. rođaci i ashabi su uz svog imama žedni. potom Muhammed ibn ‘Aqīl. ili nešto malo više. Zastavu je nosio Hz. Husejn je znao da mora idi. bojedi se za njegov život i spletki Jezīdovih. Husejn dopušta svima onima koji to žele da izvuku živu glavu pod okriljem nodi. godine po Hidžri. Bio je svjestan da je njegova smrt neizbježna. sinovi h. Osam dana ostaju opkoljeni na malom prostoru bez vode dok se broj neprijatelja sve više povedavao. otpočinje krvoločni napad bezumnog neprijatelja na šačicu Poslanikove. Došavši u Kufu prisegu mu je učinilo oko 30 000 duša. Husejnovi mlađahni sinovi. na Dan ašure. godine po Hidžri. Husejn i drugovi mu provode u namazu i ibadetu. no svi ostaju uz svoga imama.a. Husejn se odlučuje za put prema Kufi. sin Muslim ibn ‘Aqīla. zajedno sa svojom porodicom i iskrenim drugovima zapučuje se prema Iraku. i ostali su ga savjetovali da ne ide. Hz. Saznavši da se primakao gradu. Prvi od njih je poginuo Hz.. ‘Ubejdullāh u susret Hz. Ostao je još samo ehli-bejt. ženama i malom grupom vjernih drugova biva opkoljen.a. te Hz. Na dan et-terwijje (8. h. konjanika i 40. Husejova izaslanika Muslim ibn ‘Aqīla i njegova bliskog prijatelja. pješaka. Husejnu stižu vijesti o dešavanjima u gradu. Husejnova brata Hasana. Njihove glave su poslate Jezīdu u Damask a njihova za konje vezana tijela su vukli ulicama Kufe. Husejna su padali na zemlju. No. konjanika da zaustavi h.. Husejnov brat po ocu el-’Abbās. ‘Ubejdullāh ibn Zijād po nalogu Jezīdovu modnom potkupljenom vojskom uspostavlja kontrolu nad Kufom smaknuvši h. s. muharrema. potom ‘Abdurrahmān ibn ‘Aqīl ibn Ebī Tālib. muharrema. Potom je poginio ‘Abdullāh. obala Eufrata. Husejn zajedno sa svojom porodicom. jedan za drugim. gladni i iscrpljeni pružali žestok otpor napadačima. Tu čitavu nod Hz. obitelji i pristaša. Husejna zajedno sa pratnjom i prepriječe im put do vode. Kerbelska sramota i užas: Na nekoliko dana hoda od Kufe kod mjesta el-Qatqatāne Hz. Početkom nodi 10. zu-l-hidždžeta) 60. Iza njega je kao šehid pao ‘Adijj ibn ‘Abdullāh ibn Dža’fer. Husejna su bila 32. Husejnu šalje svoga agenta ‘Umer ibn Sa’d ibn Abī Weqqāsa na čelu regimente od 4000.amiđe Muslim ibn ‘Aqīla da preuzme u njegovo ime prisegu na vjernost. Husejnova . Nedugo iza toga i sam h. Hz. h. poznat i kao ‘Alī el-Ekber. Husejnov sin ‘Alī. Rađanjem zore 10.v. Oko sedamdeset kilometara od Kufe u pustinjskom mjestu zvanom Kerbelā dana 2. tj. domadina kod kojeg je odsjeo u Kufi Hānī ibn ‘Urweta.s. muharrema 61. Grad je stavljen pod strogi nadzor. Dan je ved uvelike odmicao a drugovi Hz. čeljadi. Uz Hz. r.

‘Umer ibn Sa’d je potom naredio svojim pladenicima da se Hz. Husejn priđe šatoru svoje sestre Zejnebe i zatraži da posljednji put vidi i u uplakane oči poljubi svoje najmlađe dijete. pustio na slobodu uputivši prema Medini. U tom trenutku ga pogodi strijela u njegova mubarek usta. kao što Poslanik. Tijela časnih šehida Kerbele su ležala u pustinji tri dana sve dok ih lokalni mještani iz plemena Benū Esed nisu pokopala. Hz. strijela pogodi dijete u grlo. sasjekoše ga i glavu njegovu plemenitu odrubiše.v. Jezīd ih je.Neprijatelji Allahovi i licemjeri žele da utrnu Allahovo svjetlo.Husejnovo tijelo pregazi konjima po prsima njegovim i leđima. Hasan el-Musennā. od kojih je najmlađi još uvije bio dojenče. godina. Hz.brada s očeve srane ‘Abdullāh. ustrajnost u istini i vjera u Allahov Sud su za ljudski um nedostižni.. Husejnov dvadesetdvogodišji sin ‘Alī Zejnu-l-’ābidīn koji bijaše teško bolestan i nesposoban da nosi oružje. a potom. Čuo se samo jecaj djece i plač žena dok su njihovi šatori gorjeli. Uz h.a. On je teško ranjen ležao među poginulim drugovima. ehli-bejtski turban. kažu. zajedno sa glavama časnih šehida u Damask Jezīdu. s.makar krivo bilo nevjernicima…”(Saff.. Zločinci pohitaše k njemu.s. Allahova Volja je htjela da na Kerbeli preživi h. kaže: . nastala od riječi kerb i belā. ubijajudi nosioce te svjetlosti. što znači jad i tuga. Allahova je odredba da ona sija do kraja svijeta. sinu Mu’āvije. Masakar je priveden kraju. Sama riječ Kerbelā je. Užas Kerbele je preživio i jedan od sinova h. Husejnu r. Njihova obezglavljena tijela su zločinci svukli i ostavili na zemlji bez ukopa. Skinuo je sa ranjene glave sabljom napuklu kacigu i na glavu stavio ‘imāmu.Allah de učiniti da svjetla Njegova uvijek bude. Husejn ostade sam. Bio je sam. Hz. Imamu Hz. Husejnova brata Hasana.. Uz njega su poginula i četiri od petero njegovih mlađahnih sinova. ali uzaludno je to jer :“.s.v. plašedi se gnjeva naroda.a. Dža’fer i Osman. Nastao je tajac. Hz. je tada bilo 55. nih ukupno 72. Husejnov harem je poharan a šatori spaljeni. Među zatočenicima i svjedocima Kerbele se nalazio i njegov četverogodišnji sin Muhammed el-Bāqir. prođe na potiljku i on pade. časnog ehli-bejta na putu istine.Tragedija Kerbele je zasigurno vrhunac žrtve Poslanikova. Njihova vjera u Allaha. Husejna ostade još samo njegov brat el-’Abbās sve dok i on nije poginuo. zadobivenim ranama i nesnošljivom žeđu se pokuša primadi izvoru vode kojeg je zaposjeo neprijatelj. s.a. 8) Kerbelom nije prekinuta loza ehli-bejta. Oko njega su ležala tijela vjernih mu drugova. Žene i djeca kojima je život bio pošteđen odvedeni su s poniženjem pred ‘Ubejdullāh ibn Zijāda. Dok ga je primicao prsima u zagraljaj. Husejn shrvan bolom. Tijelima poginulih su odsječene glave.

’ A umnogostručidemo nagradu onome ko učini dobro djelo…” (42:23) . Kad jedne zađu. druge se pojave na nebu. osim pažnje rodbinske (ljubavi prema mojoj bliskoj rodbini).”Moj ehli-bejt je poput zvijezda.” “…Reci : ‘Ne tražim za ovo nikakvu drugu nagradu od vas.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful