Mărturia unei pustnice ce trăieşte nevăzut în munţii Neamţului despre cei ce plâng şi se roagă pentru lume

8.01.2001 În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh![1] Îmi cer iertare, Preacu i!a"e Părinte #!anichie[2], că aşa târ$iu %am trimi" ace"te rân&uri. 'ărturi"e"c că eu am "cri" (e hârtie )ntâm(larea )ntâlnirii mele cu m!nahia Te!&!ra, aşa cum m%a*i "fătuit cân& eram "u+ mantie, chiar )n acele $ile cât am "tat la Sihă"tria, &u(ă călu,ărie, căci m%am ,ân&it "ă nu mai uit &in acea )ntâlnire anumite !r+e "au cu inte. De!arece am "cri" re(e&e şi ,ră+it, şi fiin& (re"at &e tim(, ine ita+il am "cri" şi mai urât şi ,reu &e )n*ele", aşa că m%am ,ân&it "ă "criu mai clar şi mai cite* şi "ă ă trimit "cri"!area. Dar, (e &e ! (arte, &in lânce$eală şi, (e &e altă (arte, &in li("a &e tim( a unui (r!,ram )ncărcat, am t!t amânat. #ată )n"ă că )n acea"tă "eară, &u(ă ce am enit &e la )nm!rmântarea Părintelui #er!"chim!nah -nufrie, (e care l%am cun!"cut (er"!nal, mişcat (r!fun& &e acea"tă ia*ă )nşelăt!are şi (ătrun" &e acea"tă tainică fil!"!fie a m!r*ii,

groază şi cutremur0 cu(rin" &eci &e ace"te "entimente.ân&u%"e cu un şira.ra&ă<. la care ea mi%a ră"(un"1 Părinte.n!rân& !+!"eala şi celelalte ne(utin*e ale mele. &e%a+ia atunci. &u(ă cu ântul Sfântului 6(!"t!l Pa el. #n itân&%! la ma"ă. i. cum "e $ice cel!r ce "tau &e ca(ul l!r )n (u"tie. )nainte &e (ri e. nimic lucrând.ere )n care "e afla chiar şi cân& !r+ea cu mine. ci mai mult de oameni.ură la (!ştă atunci cân& "e )nt!arce.ân&in& )n "inea mea că ! fi ! . Dar Dumne$eu a ea "ă%mi arate că eu a eam &e fa(t )n fa*a !chil!r ! cu i!a"ă . fără +inecu ântare. Tre+uie "ă men*i!ne$ "tarea &e (ermanentă umilin*ă şi (lân. m%am h!tărât "ă ă "criu cele ce urmea$ă1 În "eara $ilei &e 12 au. mi%a $i" că &e la mănă"tirea Pa"ărea 89ucureşti:. căci satul unde am copilărit era situat în astfel de locuri şi nu mă tem de animale.at.herea 6&!rmirii 'aicii D!mnului. iar (entru cei r!şi &e iermele c!nştiin*ei şi ne)m(ăca*i cu cei &in /ur . eu de mică am fost obişnuită cu pădurea. v-aş ruga ceva. că eu sunt străină şi aici nu cunosc pe nimeni. ! &i"(re*ui"em la (rima e&ere. m%am uitat la ea cu ne)ncre&ere. cu muntele şi singurătatea. şi au rân&uiala &e "ine ne)ntemeiată (e )n ă*ăturile Sfin*il!r Părin*i şi care "unt )ntr%! amă.ire &e "ine. )n "en"ul că nu mi%a mai (ermi" "ă%i fac ! a &!ua in ita*ie. însă n-am prin cine să-l trimit. nici nu trebuie să mănânc 0 la care cu inte am renun*at şi am (lecat la ale mele tre+uri. eu am f!"t "in. ne(utân& a "e "tă(âni. ru.(entru cei )m(ăca*i cu Dumne$eu şi cu a(r!a(ele . 7i la "u. =a care am )nce(ut "ă%i "(un &e . De!arece t!*i (ărin*ii erau la ma"ă. căci "tă un&e a )n (ă&ure. )n +i"erică. .u"t 1333. (e care eu. 6m )ntre+at%! &acă nu "e teme &e fiare.(u"tnică &e !. bucurie. 5eea ce mi%a atra" aten*ia a f!"t fa(tul că era cu t!tul a+"!r+ită &e ! altă lume şi (lân. #ar eu am ră"(un"1 acă îmi stă în putinţă. fiin& )ncă la +i"erică. Părinte. v-aş a!uta. 7i )ntre+ân&%! &e la ce mănă"tire e"te. mi%a $i" că nu (!ate.urul care am ă$ut%!. nu mănânc deoarece eu ticăloasa. eu am fost trimisă de ascultare de du"ovnicul meu să trimit un plic la poştă. $icân&u%mi1 Părinte. 5ân& am au$it acea"ta.ea &!m!l şi liniştit. m%a refu$at &elicat.&e care t!ată lumea nu e"te re&nică<.e"tia mea &e a%l (une "in.ă un c!l* al +i"ericii. (r!"tul şi trufaşul. fiin& (aracli"er la +i"erică. "%a a(r!(iat cu "fială &e l!cul un&e eram şi m%a ru. În tim( ce a(rin&eam can&elele )n +i"erică. retra"ă lân. am ă$ut )n /urul !rel!r 14 ! maică ce (rin )m+răcăminte (ărea ! !arecare m!nahie &e chin! ie şi nu &ă&ea &e +ănuit că e"te ! (u"tnică. aşa că am îndrăznit la Sfinţia Voastră. "ilită &e )m(re/urări. &e metanii. "(unân&u%mi1 Părinte.

nă&ă/&uin& "ă%mi "(ună mai multe lucruri &e"(re (u"tie. Dar nici (ână )n $iua &e a"tă$i n%a mai enit şi nici c!let "au ră"(un" n%am (rimit &e la maica Tim!teia &in Pa"ărea. fără să ştiu că mai e+istă cineva împre!ur& de abia într-un .here. Du(ă acea"ta i%am ră"(un" 8inten*i!nat făcân& acea"ta. &ar era ! $!nă f!arte rece şi a"(ră. #ar acea"tă maică ce "e numea Te!&!ra 8ca ra"!f!ră ! chema >li"a+eta: urma "ă re ină (e &ata &e 12 !ct!m+rie "au 8 n!iem+rie "ă ia c!letul &e la mine. 6 )nce(ut (ri e.ră it )n Fil!calie şi mai ale" la Sfântul #. iar (u"tnici f!arte (u*ini. precum şi pe Părintele Victorin[4] cu soborul. am aşte(tat "ă (lece t!*i (ărin*ii la chilii. 'ceşti Părinţi se întâlnesc noaptea de câteva ori pe an la Peştera Sfintei (eodora şi se roagă împreună. la care mi%a "(u" că a "tat mai )ntâi )n mun*ii ?arăului. deşi ei petrec în eremitism total. #ar ea mi%a $i"1 Părinte. căci intru şi eu ac!l!. neieşind nici măcar la mănăstiri pentru Spovedanie $căci au du"ovnici acolo% sau pentru a agonisi cele de nevoie& ei pomenesc la rugăciuni pe Părintele Pa"omie cu obştea. (e nume Tim!teia. un&e clima e"te mai +lân&ă iar (u"tnicii mai mul*i. iar &e cât a tim( "tă )n mun*ii @eam*ului. la care i%am ră"(un" "ă (!menea"că (e Părintele Pah!mie[A] cu !+ştea. când m-am dus prima oară. Du(ă care am )ntre+at%!1 acă ar vrea cineva să vină să trăiască acolo.natie 9riancianin! . urmân& ca acea"ta "ă%i trimită un c!let (e a&re"a mea.herea. la maica la care a f!"t uceni*ă. iar &in l!cul un&e "tă ea cea mai a(r!a(e mănă"tire e Sihla şi i%a luat cinci !re &e mer" (ână aici. că nu ştim ce ne aşteaptă în ceasul morţii. &u(ă care am )nce(ut "%! )ntre+ mai multe lucruri. în acea zonă unde stau. la care mi%a ră"(un". Du(ă Slu/+ă. de aceea v-am întrebat de numele personal. am trăit singură câţiva ani şi c"inuindu-mă. vai de noi. "u"(inân&1 Părinte. ar fi primit lângă acei Părinţi) =a care mi% a ră"(un"1 *u. acolo. căci )nce(u"em "ă%mi &au "eama că e"te ! (er"!ană care a"cun&e taine mari: "ă%mi &ea (licul &u(ă (ri e. fără să mai vorbesc cu ele. sunt mai mulţi Părinţi şi doar două maici de care m-am folosit numai privindu-le. '%a )ntre+at &e numele meu ca "ă mă (!menea"că. ce c"inuri suferă cei ce nu s-au pocăit# Du(ă aceea am )ntre+at%! &e "cri"!are şi mi%a "(u" că rea "ă ! trimită la Pa"ărea.(eric!lul )nşelării $u. iar ea a "tat )ntr%un c!l* )ntunecat )n (ri& !r.

căci am mer" uş!r. ră"(ân&in& +ună%mirea"mă. ne(utre$it. În "fârşit. a!ută-mă. "(unân&u%mi1 Părinte.ument (uternic. $icân&u%mi1 . >ra !ra 1 n!a(tea. 'min. '%am &u" la chilie şi. cu puterea cinstitei şi de viaţă făcătoarei 0rucii (ale.ăciunile &e "eară.enunchii lui 9aal<. cu rugăciunile Sfintei (eodora şi cu ale tuturor Sfinţilor (ăi.ân&in&u%te. >a nu m%a "im*it. '%am lu(tat cu ace"t . păcătoasa. mi%a făcut ! &e$ ăluire )nfric!şată. &ar (ână la urmă m%am &u". &u(ă ce a făcut ce i%am cerut. . Dar nu%mi a&uc aminte eBact ce mi%a "(u". Să%şi facă cruce şi "ă "ărute ic!ana Sfintei Te!&!ra. ca "ă%şi &e"c!(ere &in tainele Sale (rin (lăcu*ii Săi:. fiin&că )ncă mai are (lăcu*i . iar (rintre lacrimi "(unea numai atât1 Sfântă (eodora. iar acea"tă )ntâm(lare era un ar. >a era )ntr%un c!l* al (eşterii şi (lân. 6m trăit cli(e &e ! mare inten"itate şi atunci mi%am &at "eama &e ce nu (ier&e Dumne$eu lumea. Că mărturi"e"c cu lacrimi )n !chi că am "tat un "fert &e !ră )n . nu mă lăsa# C!iam "ă ! chem (e nume. &ar &e%a+ia &e"chi&eam . ci poţi umbla toată pădurea fără să dai de ei. )ncre&in*ân&u%mă &in mărturiile Sfin*il!r Părin*i că nu e"te &em!n 8&e fa(t. cerân&u%i "ă $ică1 oamne -isuse . )ntr%un +!r&ei &e mult tim(. iar ea a (lecat "(re (eştera Sfintei Te!&!ra. &e te )nfi!re$i numai .care nu şi%au (lecat . dacă umnezeu nui descoperă. m!ti ân& (lecarea:.e la (u"tie. (e cân& )mi făceam ru.ristoase. &ar nu (uteam. "(unân&u%mi că a "ta la (eşteră. Du(ă un tim(.ân&. scoţându-te din obşte înainte de vreme la pustie) 8căci atunci a eam &!rin*a (uternică &e a mer. u-te la peşteră şi te încredinţează. rân& (arcă a "(une &e if!rul i"(itel!r "ăl+atice (e care le )n&ură (u"tnicii. deci nu se pune problema dacă primesc pe cineva. am luat (licul. am (utut "ă ! chem (e nume şi i%am "(u" "ă "tea )n fa*a ic!anei Sfintei Te!&!ra. 6(!i mi%a (! e"tit &e"(re un Părinte care a a ut ! e&enie &e"(re Părintele Pai"ie -laru şi &e"(re "la a &e care "%a )n re&nicit &e la D!mnul.târziu am aflat de ei. iar &iminea*a a (leca. fără să vreau.ân& in"i"tent. T!ate ace"tea le%a făcut cu multă e la ie şi umilin*ă. pentru rugăciunile Preacuratei /aicii (ale.ura (eşterii fără "ă (!t r!"ti un cu ânt. Du(ă aceea mi%a "(u" cum a &at &e un "chimnic a&!rmit )ntru D!mnul. mai târ$iu mi%am &at "eama că &e la Dumne$eu a f!"t ace"t . iar afară +ătea ântul (uternic.(utere ne ă$ută mă *inea (e l!c.ura.ea. &eşi !iam. mi%a enit un . eu ticăloasa am trăit în /ănăstirea Pasărea vreo 12 ani şi am fost trimisă de ascultare la 3ocurile Sfinte ca paraclisieră la o .u cumva a fost un demon venit în c"ip de maică să te înşele. (arcă eram (arali$at. miluieşte-mă şi mă mântuieşte pe mine.ân&. Deci.

pentru o dulceaţă trecătoare a păcatului şi dezmierdare înşelătoare. ne facem singuri pricinuitori de pierzare. spunând către demoni4 5 e ce aţi răpit acest suflet fără să fie !udecat)7 -mediat /aica omnului a dispărut şi am rămas singură cu Sfântul -oan. cu multă slavă şi lumină. Vai. arhimandriţi. )nce(u"e a ira&ia fa*a ei &e ! +ucurie "trăină &e acea"tă lume. ar într-o zi a venit o maică la mine la spital şi mi-a spus4 56oagă-te. visează la 6ai# 7i a i$+ucnit iarăşi )n (lân".biserică românească. S%a !(rit a(!i (u*in. "ă fim &a*i la ră$+!i<. "âd şi scârnav. neştiind ce ne aşteaptă# Acolo. ci mi-am petrecut viaţa în lenevire şi nepăsare. au venit demonii şi m-au luat cu ei în iad 9 şi ce am văzut acolo şi ce am simţit este greu de e+primat în cuvinte şi necuprins de mintea omenească. la Sfântul -oan -acob de la .eau şir!aie şi a "(u"1 Părinte. (rihănin&u%"e (e "ine şi $icân&1 (icăloasa asta. e când am intrat în mănăstire. am citit şi am râvnit Vieţile Sfinţilor. 'colo m-am îmbolnăvit de moarte şi mult am pătimit în acea suferinţă cumplită prin spitale. Părinte. s-a auzit un glas ca de tunet4 5'lung-o pe aceasta de aici. că şi el a fost c"inuit tot de aceeaşi boală şi tot în acest spital a pătimit7. mergând. e deznăde!dea ce m-a cuprins. 7i atunci mi%am a&u" aminte &e cu ântul Părintelui 5le!(a &e"(re (a$a min*ii şi &e cu ântul 6 ei Ci"ari!n1 . iar trupul zăcând pe patul spitalului. atunci mai mult "mereşte%te. $icân&1 upă ce am murit. ca unii ce au ştiut voia şi poruncile lui Hristos. şi m-au scos din acele c"inuri. 8i mi s-a întâmplat un lucru înfricoşător 8$icân& ace"te cu inte. dar nu le-am urmat şi în fapte. soră *lisabeta. fac această mărturisire fraţilor mei în . a apărut /aica omnului cu Sfântul -oan -acob. Sfântul -oan m-a dus să vizitez locaşurile drepţilor şi. a ân& ! tre$ ie a"cu*ită. am început să urlu de durere şi mă rugam /aicii omnului şi Sfântului -oan -acob să mă scoată din acea muncire înfricoşată. lău&ân&u% ne. ca nu cum a +ucurie "trăină "ă intre )n "ufletul tău şi. stareţi şi călugări din neamul nostru. dar nu leau mplinit! upă un timp. am văzut arhierei. am văzut multe frumuseţi de nedescris şi de neînc"ipuit ale 6aiului. care se munceau mai mult decât toţi. fiindcă nu mai puteam răbda. căci nimic necurat nu va intra în :mpărăţia 0erurilor7. într-o câmpie întinsă şi înverzită.Dacă eşti )n (ace şi linişte. 7i. ca una ce a mâniat pe umnezeu mai mult decât toţi. a i$+ucnit )n (lân":1 am murit& pur şi simplu mi-am văzut sufletul uşor ca un fulg plutind în aer. părinte. #ar ea a c!ntinuat1 '!ungând la porţile :mpărăţiei 0erurilor. preoţi.ozevitul. $icân& ace"te cu inte. &ar ea ime&iat şi%a "trunit mintea. upă ce a plecat. .ristos care doresc mântuirea. fiin& inun&ată &e lacrimile ce%i cur. ca să ştie ce ne aşteaptă pe fiecare din noi la moarte. 'tunci Sfântul -oan m-a .eamţ. 7i a c!ntinuat. în loc să cugete la c"inurile ce o aşteaptă pentru răutăţile săvârşite. eu am început să mă rog la Sfântul -oan să mă tămăduiască.

arul dumnezeiesc primit de Sfântul -oan -acob şi revărsat peste lucrurile şi locurile pe unde a umblat. căci nu mai eram (ună de trea(ă. să ştii că "umnezeu ţia mai dăruit ani de viaţă ca tu să te pocăieşti. o avea de la Părintele -oanic"ie Pârâială. ci doar ţip şi mă vaiet ca o persoană care doarme şi visează ceva urât şi înfricoşat. le retrăiesc pierzându-mi orice simţire e+terioară[)].n!a(te )n (u"tia Sfântului 'unte<. dar îi ardea . &ine nţeles că nici nu m-au mai ţinut la 'erusalim. ci ca la un lucru c!ncret. aşa încât nici du"ovnicul meu nu mă înţelegea. căci n viaţa ta ai râvnit s#inţilor. (entru a nu face . mai ales că eu port la brâu cingătoarea Sfântului -oan -acob. dar m-a scăpat <unul umnezeu.re!aie i"t!ri"irea. -ar atunci când îmi amintesc acele c"inuri. 8i atunci strigau turbaţi4 5*u ne putem apropia de (lestemata aceasta. iar acel (u"tnic "(unea1 tre+uie ca un m!nah "ă "e . :nsă. la rândul ei. căci este ncinsă cu #armece% + aşa numeau ei cingătoarea . Preacu i!a"e Părinte #!anichie. de lup. dar m-a salvat "arul dumnezeiesc.întors înapoi lângă trupul meu şi mi-a zis4 5Suflete. . de multe ori durând o zi sau c"iar o săptămână această stare. &i"cu*ie relatată (e lar. 6ici. dar nu le-ai urmat şi n #apte. iar eu am început să intru înapoi în trupul meu.. din pricina c"inurilor pe care le-am trăit în iad. 'm fost atacată de urs. fiind marcată profund de e+perienţa trăită. doctorii s-au mirat că mă văzuseră moartă şi înviasem. nu m-am mai întors la Pasărea. nu vă puteţi da seama ce răutate au diavolii asupra neamului omenesc şi de câte ori nu m-au bătut şi c"inuit. 3ocul unde stau este foarte sălbatic şi înfricoşător. )n cartea .hi!rit cu care a &i"cutat ÎPS Dier!the!" &e @af(aEt!". ci ai petrecut n lenevire$ ia deci aminte la restul zilelor tale cum petreci% . 7i )ncă un a"(ect al eB(erien*ei ace"tei maici )l !i relata la "fârşitul "cri"!rii )n aneBă. iar cine m-ar vedea s-ar înfricoşa că nu mai mişc deloc. "ă (artici(e cu t!ată inima la chinurile ia&ului. eci. când am intrat. s-a făcut nevăzut. ar atâta scârbă mi s-a făcut. mă comportam ciudat şi după un timp toţi m-au luat de nebună.#ântului 'oan pe care o am de la o maică bătrână de la -erusalim. a&ucân&u%mi aminte &e cu intele acelui (u"tnic a. crezând că am luat-o razna din pricina bolii suferite. deoarece nu mai puteam trăi într-o comunitate. aş rea "ă ă fac ! (arante$ă. şi m-au trimis n ţară! '!unsă aici. zicându-mi aceste cuvinte. e multe ori se adunau demonii să mă bată. #ar ea a c!ntinuat1 Părinte. care.ine-ţi mintea în iad şi nu deznădă!dui . unde n-a călcat picior de om vreodată şi am pătimit multe.ân&ea"că la ia& nu ca la ce a a+"tract. 8i. "ă "e "imtă (e el )n"uşi că e"te !"ân&it0 (reluân& cu intele Sfântului Siluan1 . încât preferam să intru în toate necurăţiile lumii decât în trupul meu. iar boala de care sufeream dispăruse complet.

lă"ân&%! la (eşteră. dacă du"ovnicul v-a sfătuit. )n nă&e/&ea că ! !i re e&ea (e"te câte a luni. )ntre+ân&%! iarăşi ! (r!+lemă care mă frământa. aş rea "ă mai "criu câte a lucruri. fără vreo schimbare bruscă spre mântuire 6m a&ău. păcătosului#7 Pe când în cazurile de înşelare enumerate de doctorul american. cu >. eu am (lecat.ea mereu şi "(unea1 'ş vrea să mă întorc la Scaunul /itropolitan şi să spun numai atât4 5 umnezeule. nu "%a . Dar. toţi care au avut aceste halucinaţii şi-au continuat firul vieţii în nepăsare şi în nepocăinţă. &ar "ă%mi "(ună şi (ărerea ei. milostiv fii mie. &u(ă cum %am "(u" mai "u". "(re mântuire0 şi &ă un eBem(lu cu 'itr!(!litul 5alinic al >&e""ei. dar du"ovnicul ce v-a spus) -aţi cerut sfat) =a care i%am ră"(un" că &a.ucenicul Sfântului -oan.Cia*a &u(ă m!arte<. ca ! "merită cu. reluându-şi viaţa păcătoasă de mai înainte. &e la Dumne$eu. umnezeu :nsuşi l-a insuflat& cine sunt eu. nici c!let n%am mai (rimit şi nici (e acea (u"tnică nu am mai )ntâlnit%! (ână )n $iua &e a"tă$i. am răma" uimit &e acea"tă mărturi"ire şi am )nce(ut "ă ! )ntre+ câte ce a &e"(re ru. nişte lucruri f!arte im(!rtante.ră+it "ă%mi &ea "faturi şi "ă facă (e (! ă*uit!area 8caracteri"tic cel!r că$u*i )n (ărere &e "ine şi )n )nşelare:. 6(!i. citân& cartea unui &!ct!r (r!te"tant american ce &ă multe mărturii &e m!r*i clinice cu re enire la ia*ă a un!r (acien*i trata*i &e el. &uh! nicul "ău. &ar cân& şi%a re enit (lân. care a trăit ! a"tfel &e eB(erien*ă &e &inc!l! &e m!arte. care &em!n"trea$ă că ma/!ritatea ca$uril!r &e m!r*i clinice "unt r!&ul )nşelăril!r &em!nice şi al halucina*iil!r un!r min*i +!lna e. ci m% a trimi" la . căci "e lumina &e $iuă. În )ncheiere.S+!rnicul< ca "ă cite"c. cân& urma "ă%şi ia c!letul &e la mine. Dar "(une ÎPS Dier!the!" că "unt şi unele ca$uri a&e ărate. 6ce"t mitr!(!lit c!m+ate acea carte f!l!"in& "crierile Sfin*il!r Părin*i şi ale un!r (ărin*i c!ntem(!rani (recum #er!m!nahul Serafim ?!"e. păcătoasa. să-mi pun cuvântul meu deasupra unui du"ovnic) Du(ă acea"ta. !(rin&u%mă numai a"u(ra unui a"(ect care tratea$ă m!r*ile clinice.ăciune.at ace"te rân&uri )ncercân& a tra"a ! (aralelă cu . Ficân& acea"ta. cum a f!"t cu -"taşul TaBi!t. Dacă ele )şi (etrec re"tul $ilel!r )n a&âncă (!căin*ă şi (r!fun& "chim+ate. &ar ea.etăt!are. la care mi%a ră"(un"1 'poi. @işte taine ce numai Dumne$eu le ştie. atunci &e la Dumne$eu a f!"t. Dar ! c!n&i*ie şi un in&iciu că ace"tea "unt &e la Dumne$eu ! re(re$intă felul )n care (er"!anele re"(ecti e )şi trăie"c re"tul $ilel!r. 6m citit !&ată. mi%a $i" cu "merenie1 Părinte.umenul 5!"ma. cu 5u i!"ul 6reta &e la Pecer"Ea şi altele care "unt "cri"e )n Cie*ile Sfin*il!r. )n cartea 'itr!(!litului Dier!the!" &e @af(aEt!" .

  *gumenul de atunci al Sc"itului Si"la. 7i )mi $icea Părintele Firmilian că a "tat )n acea"tă "tare nemişcată ! $i şi ! n!a(te. &ar )n acelaşi tim( "e ru. fiindcă aceştia nu se roagă aşa cum face ea. dar parcă nu-i epileptică. >l mi%a relatat că. au !+"er at că ea e"te )n cu t!tul altă lume şi trăieşte ! a&e ărată tra. a f!"t ca$at la Sihă"tria cu )ncă ! femeie. Scara. (e cân& era (a$nic &e n!a(te. în aşa zisa ("ola. am a ut ! &i"cu*ie cu m!nahul Firmilian. espre pomenirea morţii%.e&ie. 6@>GH Du(ă un an &e la acea"tă )ntâlnire. îşi ieşea de multe ori din sine.a la 'aica D!mnului şi la Sfântul #!an #ac!+. era dus de ei aproape fără suflare7 $Sfântul -oan Scărarul. )n tim( ce &!rmea. =1> =?>    in scrisoare reiese că ar fi vorba de Părintele -oanic"ie <ălan. fără "ă%şi re ină &el!c )n ace"t tim(0 şi l%a chemat şi (e Părintele D!metian. 5hiar acea femeie a "(u"1 Părinte.eamţ. 0uvântul V-. =@> =A>    5Cn alt oarecare. care a/uta )n acea n!a(te la +ucătărie. care actualmente e"te (lecat la (u"tie.ă (atul ei. 8i aflat de fraţi de parcă era leşinat sau cuprins de epilepsie. după plecarea acestuia în Sfântul /unte. IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII   'ceastă scrisoare a fost găsită în c"ilia unui mona" de la Sc"itul Si"la 9 . locuind aici. din pricina acestui gând al morţii. )nfric!şată (arcă &e un i" urât0 i%a $i" Părintelui că (are a fi e(ile(tică. şi am aflat )ncă un amănunt &e"(re maica Te!&!ra. =B> . Stân& un tim( lân. chemân&%! Dumne$eu la (!căin*ă şi "fin*enie. care a ă$ut şi el acelaşi lucru. &e metanie &in Sihă"tria. care a a ut ! a"tfel &e m!arte clinică.   Stareţul /ănăstirii Si"ăstria. a )nce(ut a !r+i )n "!mn.eB(erien*a autentică a ace"tei (u"tnice. #ar ea a enit "(eriată la Părintele Firmilian şi i%a "(u" că maica Te!&!ra.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful