You are on page 1of 2

Arahan: Bulatkan jawapan di Bahagian A yang tepat.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

Contoh kerajaan Maritim


Bahagian B: Isi tempat kosong di bawah dengan jawapan yang betul. (30 markah)
1. ________________________
Kerajaan Awal Di Asia Tenggara
2. ________________________
Contoh kerajaan Agraria

3. ________________________
4

1. ________________________

4. ________________________

2. ________________________

5. ________________________

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kerajaan-kerajaan Melayu

Kerajaan Melayu Tua

Kerajaan Melayu Baru

1. ________________________

1. ________________________

2. ________________________

2. ________________________

3. ________________________

3. ________________________
4. ________________________