You are on page 1of 2

ESQUEMA DE SOCIOLINGSTICA 1. Norma d's1 1.1. Normes restrictives d's2 1.2. Normes extensives d's3 2. mbit d's4 2.1.

Formals5 2.2. Informals6 3. Comunitat lingstica7 3.1.Tipus d'entrada (procs d'aprenentatge) 3.1.1. Aprenentatge primari8 (en la socialitzaci primria) 3.1.2. Aprenentatge secundari9 (en la soc. secundria o en la resta de la seua vida) 3.2. Classificaci dels seus membres: 3.2.1. Natiu cultivat 10 Espai simblic11 3.2.2. No natiu cultivat12 3.2.3. Natiu no cultivat 13 3.2.4. No natiu no cultivat 3.3. Tipus de motivacions: 3.3.1. Motivacions instrumentals. /Motivacions materials 3.3.2. Motivacions integratives. / Motivacions ideolgiques 3.4. Factors determinants del grau de (des)cohesi: 3.4.1. Interrelaci lingstica 3.4.2. Normes d's. s intencional i s convencional. 3.4.3. Smbols compartits 3.4.4. Conscincia lingstica: actituds lingstiques 3.5. Tipus de comunitat 3.5.1. moderna14 3.5.2. tradicional15 4. Tipologia de relacions entre les diferents comunitats lingstiques: 4.1. Enfocant una societat: 4.1.1. Conflicte lingstic16 4.1.2. Diglssia17 4.2. Enfocant el mn (tot el conjunt de comunitats lingstiques): 4.2.1. En (no) situaci minoritria18 : (no) minoritzada 4.2.2. Interposici19 5. Processos de canvi sociolingstic: 5.1. Procs de substituci20 (restricci d's) 5.2. Procs de normalitzaci21 (extensi d's). Construcci de l'estndard. 6. Factors condicionants del canvi sociolingstic: 6.1. Poltica lingstica22 (institucions). Accions socials (persones) 6.1.1.Control social. 6.2. Actituds lingstiques (persones) 6.2.1. Lleialtat 6.2.1.1 Activa23 6.2.1.2. Rutinria24 6.2.2. Deslleialtat 6.2.2.1. Autoodi25 6.3. Estigmatitzaci26. Coerci social. Prestigi. 7. Repercussions dels processos de canvi sociolingstic (de l's) sobre l'estructura lingstica: 7.1. Estndard27 7.2. Interferncia28