You are on page 1of 1

Tutorial SK4021 1.

Manometer kebezaan (Rajah 4) digunakan untuk mengukur perbezaan tekanan di dalam 2 paip A dan B yang mengandungi benzene (Sg = 0.86). Cecair tiub-U ialah merkuri (Sg = 13.6). Kirakan perbezaan tekanan sekiranya nilai h = 1.75 m, h1 = 0.5 m, h2 = 0.35 m.

Rajah 1

2. Sebuah alat tekan hidraulik ditunjukan pada Rajah 5. Piston pelocok (plunger) mempunyai luas permukaan 3 cm2 manakala luas permukaan silinder ram adalah 150 cm2. Sekiranya daya sebanyak 240 N dikenakan pada pelocok, kirakan beban yang boleh diangkat oleh ram.

Rajah 2

ILP Ledang