Bog je rekel ... Ne glej, kako velika je tvoja potreba, glej, kako velik je tvoj Bog!

Tvoje okoliščine so ovire, ki ti preprečujejo, da bi videl MOJE POT EBE ... !e boš svoje oči upiral na svoje okoliščine, bo "udič tvoje okoliščine uporabljal #a to, da te bo pora#il in obto$il Bo$jo Besedo .... pisano in %ivo Besedo. Tvoja #&aga je v te&, da svoje oči upiraš v veličino svojega Boga in Njegove #&o$nosti. Obljubil je, da te bo popeljal korak #a korako& #a korako&, ne vse naenkrat ... '&pak korak ... #a korako& in ... (sak korak bo !ude$! Morris )erullo *orld Evangelis&

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful