You are on page 1of 5

TMAPS_RPH SMKA Wataniah Rancangan Pengajaran Harian Matapelajaran Kelas Tempoh Aras Tema Bidang Pembelajaran Objektif Pembelajaran

Hasil Pembelajaran Pengetahuan sedia ada Kemahiran Proses Sains Bahan Sumber Sains 3 B 12 70 Minit Tinggi Astronomi dan Penerokaan Angkasa Lepas Penerokaan angkasa lepas 2.1 memahami perkembangan dalam bidang astronomi dan penerokaan angkasa lepas Pelajar boleh: Menerangkan aplikasi teknologi dalam penerokaan angkasa lepas Menjustifikasi keperluan penerokaan angkasa lepas Pelajar telah belajar tentang perkembangan dalam astronomi dan penerokaan angkasa lepas Merekacipta??

Buku Teks, Internet www.nasa.gov/exploration/home/SEV.html www.space.com/tech-robots/ http://science.discovery.com/aliens-space/10-technology-innovations-needed-fordeep-space-exploration.htm Fasa / Langkah Cadangan Aktiviti Pembelajaran dan Cadangan Komunikasi dan Nota / Masa Pengajaran Orientasi Guru menayangkan sedutan filem Guru bertanya soalan: (5 Minit) Star Trek : Into the Darkness 1. Apakah tajuk filem tersebut? kepada pelajar. 2. Filem ini berkaitan dengan apa? 3. Peristiwa dalam filem ini berlaku di mana? Cadangan jawapan: 1. Star Trek / Star Wars 2. Alien, Peperangan angkasa lepas, planet, angkasa lepas 3. Angkasa lepas, Dalam studio, di bumi Guru bertanya soalan: 1. Daripada filem yang dilihat tadi, bolehkan kamu menyatakan peralatan atau teknologi yang diperlukan untuk meneroka angkasa lepas? Cadangan jawapan: 1. Kapal angkasa, teleskop, satelit, pakaian angkasawan, gass okosigen,roket dsbnya.

Pencetusan Idea (15 minit)

Guru meminta murid menyenaraikan semua teknologi yang berkaitan penerokaan angkasa lepas (sumbang saran) menggunakan peta bulatan

Anda boleh melayari laman web berikut Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) Sains 2013

TMAPS_RPH SMKA Wataniah Guru membahagikan pelajar kepada 2 kumpulan. Pelajar mencari maklumat di internet mengikut topic di bawah. Kumpulan 1 Aplikasi teknologi dalam penerokaan angkasa lepas Kumpulan 2 Keperluan kepada penerokaan angkasa lepas kepada Malaysia. untuk mendapatkan maklumat www.nasa.gov/exploration/home/SEV.html www.space.com/tech-robots/ http://science.discovery.com/aliensspace/10-technology-innovations-neededfor-deep-space-exploration.htm

Penstrukturan Semula Idea (20 minit)

Pelajar dari kumpulan 1 membentangkan hasil kajian menggunakan powerpoint.

Guru bertanya soalan: 1. Berdasarkan dapatan dari kajian, apakah masalah utama yang dihadapi oleh angkasawan untuk meneroka angkasa lepas? 2. Jawapan: 1. Graviti, Ketiadaan oksigen, Alien, Cadangan Penerangan
Penerokaan angkasa lepas

Pelajar dari kumpulan 2 menerangkan kebaikan dan keburukan penerokaan angkasa lepas serta menjustifikasikan keperluan penerokaan angkasa lepas menggunakan peta pokok

kebaikan

keburukan

Aplikasi (5 minit) Refleksi (2 minit)

Guru memberi komen terhadap hasil pembentangan pelajar Guru membahagikan helaian soalan KBAT Lampiran 1 Pelajar merumus hasil pembelajaran Guru meminta pelajar melengkapkan tugasan di dalam modul

Sumber: Lampiran 1

Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) Sains 2013

TMAPS_RPH SMKA Wataniah

Lampiran 3. 1. Apakah masalah utama yang perlu diatasi untuk membolehkan roket melepasi atmosfera Bumi dan memasuki angkasa lepas? 2. Pada pendapat anda, apakah sumber tenaga yang digunakan oleh satelit semasa mengorbit bumi? 3. Program Angkasawan Kedua Negara akan diteruskan pada tahun 2016 dengan melibatkan kos sebanyak RM300 juta. Pada pendapat anda, adakah perlu Negara membelanjakan sebegitu banyak wang untuk meneroka angkasa lepas?

Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) Sains 2013

TMAPS_RPH SMKA Wataniah

Lampiran 1

PETA BULATAN

Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) Sains 2013

TMAPS_RPH SMKA Wataniah Lampiran 2

Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) Sains 2013