You are on page 1of 1

Uji kaji sains

Bahan-bahan Belon air Dulang

Langkah langkah uji kaji Isikan air ke dalam belon 1. 2. 3. 4. Ikat mulut belon Masukkan belon berisi air ke dalam ruang sejuk beku. Kelurkan belon air daripada peti sejuk . Letakkan belon air ke dulang .

Rumusan Kemahiran proses sains memer hati ialah proses Mengumpulkan maklumat tengtang objek dan fenomena Dengan mengunakan sebahagiaan atau semua deria .