You are on page 1of 1

SIJIL PENTAKSIRAN KERJA AMALI BERASASKAN SEKOLAH Peperiksaan SPM Tahun Nama Mata Pelajaran Kod Mata Pelajaran

Nama : : 2009 : PHYSICS : 4531

VIJEYNTHERAN A/L RAJENDRAN 920114-02-5575

No. Kad Pengenalan :

Dianugerahkan Sijil Pentaksiran Kerja Amali Berasaskan Sekolah (PEKA kerana telah memperolehi pen!apaian seperti "erikut: Kemahiran Meran!ang Prosedur Pen#iasatan Kemahiran Menjalankan Eksperimen Kemahiran Mengumpul dan Merekod Data : A : A : B

Kemahiran Menginpretasi Data dan Mem"uat kesimpulan : A Sikap Sainti$ik dan Nilai Murni %%%%%%%. PUAN AZIZAH BINTI ISHAK Pengetua Sekolah Menengah Ke"angsaan Tunku Panglima Besar &'&&& Kulim( Kedah Darul Aman Tarikh: )* Disem"er +&&' : B