‫מסמך רקע בנושא‪:‬‬

‫תנאי שכר‪ ,‬החזר הוצאות ושירותים‬
‫שחברי מועצות ערים ורשויות מקומיות‬
‫זכאים להם ‪ -‬סקירה משווה‬
‫מוגש לחה"כ חמי דורון‬

‫י"ד באלול תשס"ד‬

‫כתיבה‪ :‬אורלי פישמן‪ ,‬עובדת מחקר ומידע‬

‫‪ 31‬באוגוסט ‪2004‬‬

‫אישור‪ :‬דנה נויפלד‪ ,‬ראש צוות‬
‫עריכה לשונית‪ :‬מערכת "דברי הכנסת"‬

‫מבוא‬
‫מסמך זה הוכן לבקשתו של חה"כ חמי דורון‪ ,‬והוא מביא סקירה השוואתית של תנאי שכר‪ ,‬החזר‬
‫הוצאות ושירותי משרד ושירותים נוספים שחברי מועצות ערים ורשויות מקומיות זכאים להם‪ .‬כמו כן‪,‬‬
‫נבחן הבסיס החוקי והמקור התקציבי לתשלומים האלה‪.‬‬
‫בסקירה זו נבחנו כמה מועצות ערים באוסטרליה‪ ,‬באנגליה‪ ,‬בארה"ב‪ ,‬בגרמניה‪ ,‬בניו‪-‬זילנד ובקנדה‪.‬‬

‫‪Å‬‬

‫מועצות הערים הנבחנות נבחרו באקראי‪ .‬לכן‪ ,‬במדינות שבהן מדיניות תשלומי השכר‪ ,‬החזר ההוצאות‬
‫ומתן השירותים לחברי המועצה מעוגנת בחוק מקומי ולא בחוק של הפרלמנט ‪ -‬אין לראות בהסדר‬
‫המשפטי הנבחן הסדר כלל‪-‬מדינתי‪.‬‬
‫מן הסקירה עולות המסקנות האלה‪:‬‬
‫בכל המועצות שנסקרו חברי המועצה זכאים למשכורת חודשית או שנתית‪ ,‬או לכל הפחות לתשלום‬
‫עבור נוכחות בישיבות המועצה‪.‬‬
‫בחלק מן המועצות שנסקרו חברי מועצה המשמשים בתפקידים מיוחדים זכאים למענק נוסף עבור‬
‫אחריות מיוחדת‪.‬‬
‫רק בחלק מן המועצות שנסקרו מוקצים לחברים חדרים קבועים במשרדי המועצה‪ .‬בשאר‬
‫המועצות החברים זכאים לנהל ישיבות במשרדי המועצה או לקבל שירותי משרד בביתם‪.‬‬
‫רק בחלק מן המועצות שנסקרו חברי המועצה זכאים לתשלומי ביטוח‪ ,‬כגון ביטוח אחריות‬
‫ציבורית‪ ,‬ביטוח אחריות מקצועית‪ ,‬ביטוח מפני תאונות עבודה וביטוח מפני אובדן כושר עבודה‪.‬‬
‫בכל המועצות שנסקרו זולת מועצת פרנקפורט חברי המועצה זכאים להחזר הוצאות נסיעה‪ ,‬אם‬
‫בסכום קבוע אם עבור הוצאות בפועל‪ .‬חברי מועצות הערים סידני‪ ,‬מלבורן ואוקלנד אף זכאים‬
‫להחזר הוצאות נסיעה לחו"ל‪.‬‬
‫ברוב המועצות שנסקרו חברי המועצה זכאים להוצאות אש"ל‪.‬‬
‫בחלק מן המועצות שנסקרו חברי המועצה זכאים למענק טיפול בילדים ובתלויים‪.‬‬
‫ברוב המועצות שנסקרו חברי המועצה זכאים להחזר הוצאות סבירות עבור שיחות בטלפון נייד או‬
‫עבור שיחות מקו הטלפון הפרטי שבביתם‪.‬‬
‫מן המועצות שנסקרו‪ ,‬רק מועצת העיר טורונטו נותנת לחבריה מענק עזיבה ודמי פרישה‪.‬‬
‫מתוך המדינות שנסקרו‪ ,‬רק מועצת העיר סידני מחזירה לחבריה הוצאות משפטיות בהליכים‬
‫הקשורים במילוי תפקידם‪ ,‬אם נקבע בהם שהחבר לא הפר את חובת האמון‪.‬‬
‫בכל המועצות שנסקרו תשלומי המשכורות והחזרי ההוצאות ממומנים מתקציב המועצה‪.‬‬
‫תנאי השכר והשירותים וכן מדיניות החזרי ההוצאות מעוגנים בכל מדינה בחקיקה שונה‪:‬‬
‫באוסטרליה ‪ -‬המועצה קובעת את התשלומים לפי החוק ראשי של המדינה;‬
‫באנגליה ‪ -‬התשלומים מעוגנים בחקיקת משנה;‬

‫‪ Å‬נשלחו פניות למועצות ערים אחרות באירלנד‪ ,‬בהולנד‪ ,‬בנורבגיה ובשוויץ‪ ,‬אולם הן לא נענו עד לכתיבת מסמך זה‪.‬‬
‫תאריך לועזי‬
‫תאריך עברי‬
‫שם מסמך‬

‫עמוד ‪ 1‬מתוך ‪12‬‬

‫בארה"ב ‪ -‬בחלק מהמדינות התשלומים מעוגנים בחקיקת המדינה )‪ ,(state‬ובחלק מהמדינות הם‬
‫מעוגנים בחקיקה עירונית‪.‬‬
‫בגרמניה ובקנדה ‪ -‬התשלומים נקבעים בחקיקה עירונית‪ ,‬על סמך החקיקה המחוזית‪.‬‬
‫בניו‪-‬זילנד ‪ -‬קובעת את התשלומים הרשות לתשלומים )‪ ,(Remuneration Authority‬שהיא רשות‬
‫‪1‬‬
‫שלטונית הפועלת מכוח חוק ראשי‪.‬‬
‫יצוין כי לא נבדקו התנאים שעובדי מועצה זכאים להם‪ ,‬להבדיל מחברי מועצה‪ .‬לכן‪ ,‬לא ידוע אם‬
‫התשלומים‪ ,‬החזרי ההוצאות והשירותים הנלווים ניתנים לכל עובד מועצה או מדינה או שמא הם ניתנים‬
‫לחברי מועצה בלבד‪.‬‬

‫‪ .1‬אוסטרליה‬
‫סידני‬

‫‪2‬‬

‫מדיניות החזרי ההוצאות לחברי המועצה והתנאים הנלווים נקבעת במועצת העיר לפי חוק הרשויות‬
‫המקומיות ‪ 3,(Local Government Act 1993) 1993‬הדורש מכל רשות מקומית לאמץ מדיניות בנושא‪.‬‬
‫תשלומים שנתיים המשולמים לחברי מועצת העיר נקבעים במועצה‪ ,‬ובית‪-‬הדין לתשלומים של השלטון‬
‫המקומי )‪ (Local Government Remuneration Tribunal‬מגביל את שיעורם‪.‬‬
‫תשלומים עבור נוכחות בישיבות‪ ,‬בוועידות‪ ,‬בסמינרים ובכנסים אחרים ברחבי אוסטרליה‪:‬‬
‫חבר מועצה זכאי לתשלומים עבור נוכחותו בישיבות‪ ,‬בוועידות ובכנסים ברחבי אוסטרליה כדלקמן‪ :‬דמי‬
‫הרשמה לוועידות‪ ,‬לכנסים ולסיורים; הוצאות לינה סבירות‪ ,‬כאשר מדובר בלינה מחוץ לסידני עבור‬
‫הלילה של הוועידה והלילות שלפניו ושאחריו; ארוחות; החזרי הוצאות של שיחות טלפון לבני המשפחה‬
‫ולמשרדי המועצה בסידני והוצאות שונות שהמועצה מאשרת‪.‬‬
‫משרדים ושירותי משרד במשרדי המועצה )‪:(offices‬‬
‫כל חבר מועצה זכאי למשרד בבניין המועצה‪ .‬במשרדו במועצה הוא זכאי לקו טלפון‪ ,‬למחשב או למחשב‬
‫נייד )הוא רשאי לעבוד בו גם מחוץ למשרדי המועצה( ולשירותי הדפסה‪ .‬כמו כן‪ ,‬הוא זכאי להדרכה בנושא‬
‫המחשוב של המועצה‪.‬‬
‫שירותי מזכירות )‪:(secretarial services‬‬
‫חבר מועצה זכאי לשירותי מזכירות‪ ,‬ובהם פקסימיליה‪ ,‬מכונת צילום‪ ,‬מערכת מענה קולי‪ ,‬מכשיר גריסה‬
‫ודיקטפון )מכונת הכתבה(‪ ,‬עד היקף של ‪ 20‬שעות שבועיות‪.‬‬

‫‪1‬‬
‫‪2‬‬

‫‪3‬‬

‫אתר הממשלה של ניו‪-‬זילנד‪ ,www.govt.nz/ :‬תאריך כניסה‪ 30 :‬באוגוסט ‪.2004‬‬
‫"כהונה במועצת העיר‪ ,‬מדיניות הוצאות ואמצעים נלווים" )‪ ,(Civic office, expenses and facilities policy‬אתר העיר‬
‫סידני‪ ,www.cityofsydney.nsw.gov.au/myc_civic_office_expenses.asp :‬תאריך כניסה‪ 28 :‬ביוני ‪.2004‬‬
‫סעיפים ‪ 254-252‬לחוק‪.‬‬
‫תאריך לועזי‬
‫תאריך עברי‬
‫שם מסמך‬

‫עמוד ‪ 2‬מתוך ‪12‬‬

‫שימוש בחדרי המועצה )‪:(room use – interviews and other functions‬‬
‫חבר מועצה זכאי להזמין חדר בבניין המועצה לצורך קיום פגישות‪ ,‬ראיונות ושימושים נוספים‪.‬‬
‫אספקת ציוד משרדי לביתו של חבר מועצה או למשרד שיבחר )‪:(home/workplace facilities‬‬
‫מועצת סידני מממנת את התקנתו של הציוד המשרדי ואת אחזקתו כדלקמן‪ :‬מכשיר פקסימיליה; קו‬
‫טלפון; מענה קולי; מזוודת מסמכים; כל ציוד נוסף שנדרש לחבר המועצה לשם ביצוע תפקידו‪.‬‬
‫כלי כתיבה וספרים )‪:(stationery and books‬‬
‫חבר מועצה זכאי לקבל ניירות מכתבים של המועצה‪ ,‬ניירות תרשומת‪ ,‬כרטיסי ביקור ומעטפות‪ ,‬ולא יוגבל‬
‫במכשירי כתיבה‪.‬‬
‫חבר מועצה זכאי לקבל מינויים לשני עיתונים יומיים‪ .‬נוסף על כך הוא זכאי לקבל מגזינים ופרסומים‬
‫אחרים הרלוונטיים למילוי תפקידו‪ ,‬וכן עותק של כל ספר שהמועצה הוציאה לאור או שהוצא עבורה‪,‬‬
‫לשימושו האישי או למתנות רשמיות‪.‬‬
‫דואר ומשלוחים )‪:(mail and couriers‬‬
‫חבר מועצה זכאי לשלוח עד ‪ 200‬דברי דואר בחודש במימון המועצה‪ .‬כמו כן‪ ,‬הוא זכאי לשירותי דואר‬
‫שליחים‪.‬‬
‫ארוחות )‪:(meals‬‬
‫חבר מועצה שנוכח בפגישות המועצה שקיבלו את אישורה זכאי לארוחות ולשתייה‪ .‬כמו כן המועצה‬
‫מספקת לחבריה כיבוד קל במשרדי המועצה‪.‬‬
‫הוצאות נסיעה עירוניות‪:‬‬
‫בנסיעות הקשורות בתפקיד במישרין‪ ,‬חבר מועצה רשאי להשתמש בשוברי נסיעה במונית ברחבי העיר‬
‫סידני או לנסוע עם נהגי המועצה בכלי הרכב שלה‪.‬‬
‫חבר מועצה הנוסע ברכבו הפרטי לצורך תפקידו‪ ,‬זכאי להחזרי נסיעות לפי השיעורים שקבע מנכ"ל‬
‫המועצה‪.‬‬
‫הוצאות נסיעה בין‪-‬עירונית ונסיעה לחו"ל‪:‬‬
‫חבר המועצה יבחר את כלי התחבורה המתאים לנסיבות על‪-‬פי הנוחות והמחיר‪.‬‬
‫טיסות ‪ -‬עבור כרטיסי טיסה והוצאות נלוות לטיסה אי‪-‬אפשר לקבל החזרים‪ ,‬אלא אם גורם מוסמך אישר‬
‫טיסה זו‪ .‬ככלל‪ ,‬סוג הכרטיס שחבר מועצה זכאי לו תלוי במשך הטיסה‪ ,‬אולם כאשר חבר מועצה טס עם‬
‫משלחת הטסה במחלקה גבוהה ממחלקת תיירים‪ ,‬הוא יטוס עמה‪.‬‬
‫שימוש ברכב פרטי ‪ -‬חבר מועצה הנוסע ברכבו הפרטי לפגישות ולוועידות הקשורות לתפקידו‪ ,‬זכאי‬
‫להחזר הוצאות על נסיעות בפועל‪ .‬הוצאות אלו לא יעלו על מחירו של כרטיס טיסה לאותו יעד ועל מחירי‬
‫הנסיעה במונית אל שדה התעופה וממנו‪.‬‬
‫רכבת ‪ -‬חבר מועצה זכאי להחזר עבור נסיעה במחלקה ראשונה‪.‬‬

‫תאריך לועזי‬
‫תאריך עברי‬
‫שם מסמך‬

‫עמוד ‪ 3‬מתוך ‪12‬‬

‫חניה בבניין המועצה‪:‬‬
‫חבר מועצה זכאי למקום חניה אחד במגרש החניה של המועצה‪.‬‬
‫ביטוח )‪:(insurance‬‬
‫חבר מועצה זכאי למימון פוליסות של סוגי הביטוח האלה‪ :‬ביטוח אחריות ציבורית; ביטוח אחריות‬
‫מקצועית; ביטוח אחריות של חברי מועצות מקומיות וקצינים; ביטוח מפני תאונות עבודה; ביטוח נסיעות‬
‫מקומי ובין‪-‬לאומי‪.‬‬
‫טלפון נייד‪:‬‬
‫חבר מועצה זכאי להחזר הוצאות סבירות עבור טלפון נייד אחד‪.‬‬
‫הוצאות טיפול בילדים )‪:(child care expenses‬‬
‫חבר מועצה שהוא הורה לילד שגילו עד ‪ 16‬זכאי להחזר הוצאות עבור טיפול בילדים בשעות שבהן נוכח‬
‫בישיבות ובפגישות הקשורות בתפקידו‪.‬‬
‫הוצאות תרבות )‪:(council concerts and public entertainment‬‬
‫חבר מועצה זכאי לכרטיס זוגי לכל אירוע תרבות שהמועצה מארגנת‪.‬‬
‫כאשר חבר המועצה מארח אורחים של המועצה‪ ,‬הוא זכאי להחזר כספי עבור הוצאות תרבות ובידור‬
‫סבירות‪ ,‬באישור מראש של יו"ר המועצה‪.‬‬
‫הוצאות ומתקנים נלווים לחבר מועצה בעל מוגבלות‪:‬‬
‫חבר מועצה בעל מוגבלות זכאי למתקנים ולהחזר הוצאות אשר יאפשרו לו למלא את תפקידו כחבר‬
‫מועצה‪.‬‬
‫הוצאות משפטיות )‪:(legal costs‬‬
‫חבר מועצה זכאי לתשלום הוצאות משפטיות במקרים האלה‪:‬‬
‫בכל חקירה או שימוע הקשורים במילוי תפקידו של החבר שעושים הגופים האלה‪ :‬המועצה נגד‬
‫שחיתות שלטונית‪ ,‬נציב תלונות הציבור‪ ,‬המשטרה‪ ,‬המחלקה לשלטון מקומי‪ ,‬מינהל התביעה‬
‫הציבורית‪ ,‬בית‪-‬הדין לכספים של השלטון המקומי‪ ,‬ועדה פרלמנטרית או גוף דומה;‬
‫בכל ההליכים המשפטיים המתנהלים נגד החבר וקשורים במילוי תפקידו;‬
‫כאשר חבר מועצה נדרש להופיע לפני הגופים שלעיל כדי למסור ראיות על עניינים הקשורים‬
‫במילוי תפקידו‪.‬‬
‫מועצת סידני תחזיר לחבר מועצה את הוצאות המשפט האלה‪ ,‬ובלבד שפסק‪-‬הדין של ערכאה משפטית‬
‫או ממצאיו של גוף חוקר קובעים שהתנהלות החבר היתה נאותה ושלא הפר את חובת האמון‪.‬‬

‫תאריך לועזי‬
‫תאריך עברי‬
‫שם מסמך‬

‫עמוד ‪ 4‬מתוך ‪12‬‬

‫מלבורן‬

‫‪4‬‬

‫תשלומי המענק השנתי והחזרי ההוצאות משולמים לחברי מועצת מלבורן מתקציב המועצה ונקבעים‬
‫בצו המועצה‪ ,‬לפי חוק ראשי של הפרלמנט האוסטרלי‪.‬‬
‫מענק שנתי )‪:(annual allowance‬‬
‫חבר מועצה זכאי למענק שנתי בסך ‪ 25,000‬דולר אוסטרלי‪ 5.‬ראש העיר לעומת זאת זכאי למענק שנתי‬
‫בסך ‪ 110,000‬דולר אוסטרלי‪.‬‬
‫נוכחות בוועידות ובאירועים )‪:(attendance at conferences and functions‬‬
‫חבר מועצה זכאי להחזר של דמי הרשמה לוועידות ולאירועים הקשורים בתחום שהוא אחראי לו‪ .‬כמו‬
‫כן‪ ,‬עוזרו של חבר המועצה המתלווה אליו לוועידות זכאי להחזר דמי ההרשמה אם נוכחותו נדרשת‪.‬‬
‫השתלמויות והכשרה מקצועית )‪:(training and development‬‬
‫חבר מועצה זכאי להחזר הוצאות השתתפות בקורסים‪ ,‬בסמינרים ובתוכניות לימוד המתנהלים ברחבי‬
‫אוסטרליה‪.‬‬
‫כיבוד וארוחות )‪:(refreshment & meals‬‬
‫חבר מועצה זכאי לכיבוד וכן לארוחה לאחר תום ישיבת המועצה‪.‬‬
‫ציוד משרדי ושירותי משרד )‪:(office facilities, services and support staff‬‬
‫חבר מועצה זכאי שבמשרדו במועצה וכן במשרד של צוות עוזריו יסופק למשך כהונתו ציוד כדלקמן‪:‬‬
‫מחשב‪ ,‬טלפון סלולרי‪ ,‬מכשיר פקסימיליה ודיקטפון‪ .‬כמו כן‪ ,‬יסופק ציוד עזר למחקר ולחקיקה‪.‬‬
‫חניה במועצה )‪:(council car park‬‬
‫חבר מועצה זכאי לחנות את רכבו בחניון המועצה‪.‬‬
‫הוצאות נסיעה מקומיות )‪:(local travel‬‬
‫חבר מועצה זכאי להחזר הוצאות בגין נסיעות כאשר הוא נוכח בישיבות המועצה‪ ,‬בכנסים‪ ,‬בוועידות‬
‫ובאירועים נוספים הקשורים בתפקידו המתקיימים במחוז ויקטוריה‪ ,‬ובכללן הוצאות חניה‪ ,‬כרטיסי‬
‫תחבורה ציבורית‪ ,‬מונית‪ ,‬הוצאות נסיעה ברכב פרטי והחזר אגרות כבישים‪.‬‬
‫כמו כן‪ ,‬חבר מועצה היוצא ממחוז ויקטוריה במסגרת תפקידו זכאי להחזר הוצאות לינה סבירות‪.‬‬

‫‪4‬‬
‫‪5‬‬

‫אתר העיר מלבורן‪ ,www.melbourne.vic.gov.au :‬תאריך כניסה‪ 28 :‬ביוני ‪.2004‬‬
‫יצוין שלא נעשתה השוואה בעניין כוח הקנייה בכל מדינה‪ .‬יש להתחשב בעובדה זו בהשוואה בין התשלומים שניתנים בכל‬
‫מדינה‪.‬‬
‫תאריך לועזי‬
‫תאריך עברי‬
‫שם מסמך‬

‫עמוד ‪ 5‬מתוך ‪12‬‬

‫הוצאות נסיעה פנים‪-‬ארציות ונסיעה לחו"ל )‪:(travel interstate & overseas‬‬
‫חבר מועצה זכאי להחזר הוצאות הנסיעה האלה כאשר הוא נוסע במסגרת תפקידו‪ :‬הוצאות טיסה‪ ,‬הוצאות‬
‫אש"ל‪ ,‬הוצאות שכירת רכב‪ ,‬הוצאות נסיעה במוניות‪ ,‬הוצאות לינה סבירות והוצאות נוספות‪ .‬כמו כן‪ ,‬כאשר‬
‫חבר מועצה יוצא לחו"ל‪ ,‬עוזרו המתלווה אליו לנסיעה זכאי להחזר הוצאות אלו אם נוכחותו נדרשת‪.‬‬
‫להחזר ההוצאות האלה נדרש אישור הוועדה המיוחדת לנסיעות חברי מועצה‪.‬‬
‫תקשורת מקומית ) ‪:( local -communication‬‬
‫כאשר יעד ההתקשרות הוא מקומי ונושא ההתקשרות רלוונטי לתפקידו של חבר המועצה‪ ,‬הוא זכאי‬
‫להחזר עד ‪ 75%‬מהוצאות שיחה מקו הטלפון שבבית המגורים‪ ,‬ועד ‪ 75%‬מהוצאות שיחה מטלפון נייד‬
‫)לחלופין הוא יכול להשתמש בטלפון נייד של המועצה( ומהוצאות השימוש במכשיר פקסימיליה מחוץ‬
‫למשרדי המועצה‪.‬‬
‫כמו כן‪ ,‬הוא זכאי להתקנת גישה לאינטרנט ולהחזר הוצאות השימוש בו‪.‬‬
‫תקשורת פנים‪-‬ארצית ותקשורת לחו"ל )‪:(communication - interstate & overseas‬‬
‫כאשר חבר המועצה נמצא מחוץ לעיר במסגרת תפקידו‪ ,‬הוא זכאי לאספקת כרטיסי טלפון ולהחזרי‬
‫הוצאות של שיחות טלפון‪ ,‬פקסימיליה ואינטרנט ממקום שהותו‪.‬‬
‫חבר מועצה זכאי להחזרי הוצאות תקשורת אלו גם עבור התקשרות עם בני משפחתו‪.‬‬
‫הוצאות אירוח מחוץ למשרדי המועצה )‪:(functions external to town hall‬‬
‫חבר מועצה שמנהל ישיבות במסגרת תפקידו או מארח את אורחי המועצה מחוץ למשרדי המועצה זכאי‬
‫להוצאות אירוח‪ ,‬ובכללן ארוחות‪ ,‬כיבוד ובידור‪.‬‬
‫הוצאות טיפול בילדים )‪:(child care‬‬
‫חבר מועצה שהוא הורה לילד זכאי להחזר הוצאות עד ‪ 17‬דולר אוסטרלי לשעה עבור שעות שבהן מילא‬
‫את תפקידו כחבר מועצה‪.‬‬

‫‪ .2‬אנגליה‬
‫ליברפול‬

‫‪6‬‬

‫תנאי השכר והתנאים הנלווים מעוגנים בתקנות הרשויות המקומיות )מענקים לחברי מועצה( )אנגליה(‪,‬‬
‫‪.[Local Authorities (Members' Allowances) (England) Regulations 2003] 2003‬‬
‫מענק בסיס )‪:(basic allowance‬‬
‫עבור כל יום מושב של מועצת העיר )יש ‪ 90‬ימי מושב בשנה( זכאי חבר מועצה למענק בסיס‪.‬‬
‫השכר ליום של ישיבות המועצה הוא ‪ 98.98‬ליש"ט‪ .‬מענק הבסיס השנתי הוא אפוא ‪ 8,908.20‬ליש"ט‪.‬‬

‫‪6‬‬

‫לין מסנג'ר‪ ,‬המחלקה המשפטית של מועצת עיריית ליברפול‪The City of Liverpool, members allowances scheme ,‬‬
‫)‪ ,2003-2004 (approved at the meeting of the City Council on 3 December 2003‬דואר אלקטרוני‪ 2 ,‬ביולי ‪.2004‬‬
‫תאריך לועזי‬
‫תאריך עברי‬
‫שם מסמך‬

‫עמוד ‪ 6‬מתוך ‪12‬‬

‫מענק אחריות מיוחדת )‪:(special responsibility allowance‬‬
‫חבר מועצה המשמש בתפקיד בעל אחריות מיוחדת )כגון ראש המועצה‪ ,‬ראש האופוזיציה‪ ,‬מנכ"ל‬
‫המועצה‪ ,‬סמנכ"ל המועצה‪ ,‬מצליף הקואליציה‪ ,‬מצליף האופוזיציה ויו"ר ועדה( זכאי למענק שנתי זה‪.‬‬
‫מענק זה מורכב ממכפלת השכר לכל יום מושב במספר ימי המושב בשנה וברכיב האחריות המיוחדת‬
‫שנקבע לכל תפקיד‪.‬‬
‫לדוגמה‪ ,‬ראש המועצה זכאי למענק של ‪ 15,678‬ליש"ט בשנה‪ ,‬ואילו יושב ראש ועדה זכאי למענק של‬
‫‪ 6,968‬ליש"ט בשנה‪.‬‬
‫קצבת טיפול בילדים )‪:(childcare allowance‬‬
‫חבר מועצה שהוא הורה לילד שגילו עד ‪ 13‬והיו לו הוצאות בגין הטיפול בו זכאי לקצבה‪ .‬קצבה זו‬
‫מחושבת לפי שעות בשיעור של שכר מינימום ולפי מספר הילדים‪.‬‬
‫קצבת טיפול בתלויים )‪:(dependent carers' allowance‬‬
‫חבר מועצה אשר בן משפחתו התלוי בו זקוק לטיפול צמוד והיו לו הוצאות בגין הטיפול בו זכאי לקצבה‪.‬‬
‫קצבה זו מחושבת כפי שמחושבת קצבת הטיפול בילדים‪.‬‬
‫הוצאות נסיעה והוצאות רכב )‪:(travel‬‬
‫חבר מועצה זכאי להחזר הוצאות נסיעה שהוציא בפועל כדלקמן‪ 7:‬כרטיס רגיל לרכבת או לכל סוג אחר‬
‫של תחבורה ציבורית‪ ,‬נסיעה במונית במקרים דחופים והוצאות רכב )לפי חישוב מילים( בשיעור שאינו‬
‫עולה על נסיעה בתחבורה ציבורית‪ ,‬לרבות החזרים בגין תשלומים של אגרות כבישים וחניה‪.‬‬
‫הוצאות אש"ל לחברי מועצה היוצאים לעבודה מחוץ למשרדי המועצה )‪:(subsistence allowance‬‬
‫עבור יום עבודה בלי שהיית לילה חבר המועצה זכאי להחזר הוצאות על בסיס ארוחות‪.‬‬
‫עבור יום עבודה כולל שהיית לילה חבר המועצה זכאי להחזר הוצאות אש"ל בסך ‪ 80‬ליש"ט לכל ‪24‬‬
‫שעות‪ .‬כאשר הוא יוצא לישיבות בלונדון או לוועידה השנתית של השלטון המקומי הוא זכאי ל‪ 91-‬ליש"ט‬
‫ל‪ 24-‬שעות‪.‬‬
‫עבור יום עבודה מחוץ לאנגליה חבר המועצה זכאי להחזר הוצאות אש"ל בסך ‪ 50‬ליש"ט לכל ‪ 24‬שעות‪.‬‬

‫‪7‬‬

‫עבור נסיעה לישיבות המועצה; לישיבות של כל אחת מוועדות המועצה; לישיבות של כל גוף שבו המועצה ממנה חברים או‬
‫של כל אחת מוועדותיו; לישיבות של כל ארגון שבו המועצה חברה; לכל הישיבות של גופים אשר המועצה מחזיקה‬
‫במניותיהם‪.‬‬
‫תאריך לועזי‬
‫תאריך עברי‬
‫שם מסמך‬

‫עמוד ‪ 7‬מתוך ‪12‬‬

‫לידס‬

‫‪8‬‬

‫תקנות הרשויות המקומיות )מענקים לחברי מועצה( )אנגליה(‪Local Authorities (Members' ] 2001 ,‬‬

‫‪ [Allowances) (England) Regulations 2001‬דורשות מכל מועצה להקים צוות עצמאי לתשלומים‪ ,‬אשר‬
‫תפקידו לייעץ למועצה בעניין התשלומים המשולמים לחבריה‪.‬‬
‫הסכום השנתי הכולל של המענקים ששולמו ל‪ 99-‬חברי מועצת לידס בשנת ‪ 2002/03‬הוא ‪1,536,170‬‬
‫ליש"ט‪.‬‬
‫המענקים המשולמים לחברי המועצה מאז אוקטובר ‪:2003‬‬
‫מענק בסיס )‪:(basic allowance‬‬
‫כל חבר מועצה זכאי למענק בסיס שנתי של ‪ 12,000‬ליש"ט‪.‬‬
‫מענק זה כולל החזר הוצאות טלפון‪ ,‬טלפון נייד‪ ,‬נסיעות ואש"ל שהוצאו לצורך מילוי תפקידו‪.‬‬
‫מענק אחריות מיוחדת )‪:(special responsibility allowance‬‬
‫חבר מועצה הנושא באחריות מיוחדת בביצוע תפקידו זכאי למענק נוסף זה על‪-‬פי רמת האחריות שלו‪.‬‬
‫לדוגמה‪ ,‬ראש המועצה זכאי למענק שנתי נוסף של ‪ 34,776‬ליש"ט‪ ,‬שני סגני ראש המועצה זכאים למענק‬
‫שנתי נוסף של ‪ 21,735‬ליש"ט ויו"ר הוועדה לפיתוח סביבתי זכאי למענק שנתי נוסף של ‪12,161.25‬‬
‫ליש"ט‪.‬‬
‫קצבת טיפול בילדים ובתלויים )‪:(childcare and dependent carers' allowance‬‬
‫חבר מועצה שהוא הורה לילד שגילו עד ‪ 15‬וחבר מועצה שבן משפחתו התלוי בו זקוק לטיפול צמוד זכאי‬
‫לקצבה של ‪ 5.18‬ליש"ט עבור כל שעת טיפול‪.‬‬

‫‪ .3‬ארה"ב‬
‫אוסטין ‪ -‬מדינת טקסס‬

‫‪9‬‬

‫תנאי השכר והתנאים הנלווים שחברי מועצת העיר אוסטין זכאים להם מעוגנים בקוד הרשויות‬
‫המקומיות של מדינת טקסס )‪ (Texas Local Government Code‬ומשולמים מתקציב מועצת העיר‪.‬‬
‫תקציבה הכולל של עיריית אוסטין לשנת ‪ 2004-2003‬הוא ‪ 1.9‬מיליארד דולר‪ .‬התקציב שהוקצה‬
‫למועצת העיר לשנה זו הוא ‪ 1,009,491‬דולר‪ .‬מכאן ששיעור התקציב שהופנה למועצת העיר הוא ‪0.53%‬‬
‫מהתקציב הכולל של עיריית אוסטין‪.‬‬

‫‪8‬‬

‫‪9‬‬

‫אלן ת'יקר‪ ,‬מנהל משאבי אנוש של חברי מועצה במועצת לידס‪Leeds City Council Members Allowances Scheme ,‬‬
‫‪ ,Summary Sheet 2003/2004‬דואר אלקטרוני‪ 29 ,‬ביוני ‪ ;2004‬אתר העיר לידס‪ ,http://www.leeds.gov.uk/ :‬תאריך‬
‫כניסה‪ 28 :‬ביוני ‪.2004‬‬
‫ונסה דאוני‪-‬ליטל‪ ,‬מנהלת מחלקת משאבי אנוש ושירותי כוח אדם בעיריית אוסטין‪ ,‬דואר אלקטרוני‪ 20 ,‬באוגוסט ‪.2004‬‬
‫תאריך לועזי‬
‫תאריך עברי‬
‫שם מסמך‬

‫עמוד ‪ 8‬מתוך ‪12‬‬

‫משכורת שנתית )‪:(annual salary‬‬
‫חבר מועצה זכאי למשכורת שנתית בסך ‪ 45,011‬דולר‪.‬‬
‫הוצאות רכב )‪:(car allowance‬‬
‫חבר מועצה זכאי להחזר שנתי של הוצאות רכב בסך ‪ 5,400‬דולר‪ .‬נוסף על כך‪ ,‬חבר מועצה פטור מתשלום‬
‫עבור חניה בכל רחבי העיר‪.‬‬
‫הוצאות נסיעה ואש"ל )‪:(travel expenses‬‬
‫חבר מועצה זכאי להחזרי הוצאות עבור נסיעות הקשורות במילוי תפקידו‪.‬‬
‫הוצאות טלפון נייד )‪:(cell phone allowance‬‬
‫חבר מועצה זכאי להחזר שנתי של הוצאות טלפון נייד בסך ‪ 900‬דולר‪.‬‬
‫ליטלטון ‪ -‬מדינת קולורדו‪:‬‬

‫‪10‬‬

‫תנאי השכר והתנאים הנלווים שחברי מועצת ליטלטון זכאים להם מעוגנים בתקנות שהתקינה המועצה‬
‫ובמדריך הנהלים למדיניות סגל המועצה‪.‬‬
‫מימון תשלומי השכר והתנאים הנלווים הוא מתקציב המועצה‪ ,‬שהוא ‪ 44.3‬מיליון דולר בשנת ‪.2004‬‬
‫משכורת )‪:(salary‬‬
‫חבר מועצה זכאי למשכורת חודשית בסך ‪ 600‬דולר‪ .‬משכורתו החודשית של ראש העיר היא ‪ 850‬דולר‪.‬‬
‫תשלומי ביטוח‪:‬‬
‫חבר מועצה זכאי לתשלומי ביטוח לאומי‪ ,‬ביטוח בריאות‪ ,‬ביטוח מנהלים‪ ,‬ביטוח מפני אובדן כושר‬
‫עבודה וביטוח אבטלה‪.‬‬
‫שירותי משרד‪:‬‬
‫מאחר שחברי המועצה עובדים במשרה חלקית‪ ,‬לא הוקצו להם חדרים קבועים במשרדי המועצה‪ .‬עם‬
‫זאת‪ ,‬המועצה מקצה חדר לחברי מועצה שרוצים לקיים ישיבה‪ .‬לחברי מועצה המבקשים שירותים‬
‫נוספים בביתם המועצה מממנת קווי טלפון‪ ,‬פקסימיליות‪ ,‬חיבור לאינטרנט וציוד משרדי‪.‬‬
‫הוצאות רכב‪:‬‬
‫עבור נסיעות בענייני המועצה חבר מועצה זכאי להחזר הוצאות )לפי חישוב מילים(‪.‬‬

‫‪ 10‬קלי נרד‪ ,‬מועצת עיריית ליטלטון‪ ,‬דואר אלקטרוני‪ 29 ,‬ביוני ‪.2004‬‬
‫תאריך לועזי‬
‫תאריך עברי‬
‫שם מסמך‬

‫עמוד ‪ 9‬מתוך ‪12‬‬

‫‪ .4‬גרמניה‬
‫פרנקפורט‬

‫‪11‬‬

‫חברי מועצת העיר פרנקפורט זכאים לתשלומים‪ ,‬והם משולמים מתקציב העירייה‪.‬‬
‫התשלומים מעוגנים בחוק של מחוז הסן )‪ 12(Hessische Gemeindeordnung – HGO‬וכן בתקנון עיריית‬
‫פרנקפורט‪.‬‬
‫משכורת‪:‬‬
‫חבר מועצת העיר זכאי למשכורת חודשית בסך ‪ 894.76‬אירו‪ .‬חבר בוועד היועצים זכאי למשכורת‬
‫חודשית בסך ‪ 224.97‬אירו‪.‬‬
‫תוספות לכהונות מיוחדות‪:‬‬
‫חברי מועצה המכהנים בתפקידים מיוחדים זכאים לתוספת חודשית במשכורת‪ .‬לדוגמה‪ ,‬ראש מועצת‬
‫העיר זכאי לתוספת חודשית בסך ‪ 613.55‬אירו‪ ,‬סגן ראש מועצת העיר זכאי לתוספת חודשית בסך ‪245.42‬‬
‫אירו‪ ,‬ראש סיעה באסיפת מועצת העיר זכאי לתוספת חודשית בסך ‪ 490.84‬אירו ויו"ר ועדה זכאי‬
‫לתוספת חודשית בסך ‪ 245.42‬אירו‪.‬‬

‫‪ .5‬ניו‪-‬זילנד‬
‫אוקלנד‬

‫‪13‬‬

‫הרשות לתשלומים )‪ (The Remuneration Authority‬קובעת סכום כללי וממנו משולם שכר חברי‬
‫המועצה‪ ,‬מוחזרות ההוצאות ונעשים תשלומים נוספים‪ .‬לאחר הבחירות למועצה‪ ,‬הנבחרים מנהלים‬
‫משא‪-‬ומתן לחלוקת סכום כללי זה‪ .‬נדרש אישור של הרשות לתשלומים לחלוקה‪.‬‬
‫סכום כללי זה‪ ,‬המיועד לתשלום שכרם של חברי המועצה והתשלומים הנוספים והמשולם כולו‬
‫מתקציב המועצה‪ ,‬הינו ‪ 0.42%‬מתקציבה הכולל של המועצה )שיהיה בשנת ‪ 416,000,000 2005‬דולר‬
‫ניו‪-‬זילנדי(‪.‬‬
‫משכורת )‪:(salary‬‬
‫חבר מועצה זכאי למשכורת שנתית בסך ‪ 29,448‬דולר ניו‪-‬זילנדי‪ .‬ראש העיר זכאי למשכורת שנתית בסך‬
‫‪ 143,382‬דולר ניו‪-‬זילנדי‪ ,‬וסגנו זכאי למשכורת שנתית בסך ‪ 58,896‬דולר ניו‪-‬זילנדי‪.‬‬

‫‪ 11‬ד"ר גונת'ר סטמלר‪ ,‬מועצת עיריית פרנקפורט‪ ,‬דואר אלקטרוני‪ 16 ,‬באוגוסט ‪ .2004‬מר דניאל רקמיסטרוק תרגם את‬
‫המכתב‪.‬‬
‫‪ 12‬סעיף ‪ 27‬לחוק‪.‬‬
‫‪ 13‬מרלן סקלטון‪ ,‬מנהלת אדמיניסטרטיבית של המרכז לשירותי דמוקרטיה‪ ,‬דואר אלקטרוני‪ 21 ,‬ביולי ‪ 2004‬ואתר העיר‬
‫אוקלנד‪ ,http://www.aucklandcity.govt.nz/council/members/calendar/default.asp :‬תאריך כניסה‪ 28 :‬ביולי ‪.2004‬‬
‫תאריך לועזי‬
‫תאריך עברי‬
‫שם מסמך‬

‫עמוד ‪ 10‬מתוך ‪12‬‬

‫תשלום עבור השתתפות בישיבות מועצה )‪:(meeting fees for councillors only‬‬
‫חבר מועצה הנוכח בחצי ישיבה או בשעתיים ממנה לכל הפחות זכאי לתשלום של ‪ 100‬דולר ניו‪-‬זילנדי‬
‫עבור כל ישיבה‪ ,‬ולא יותר מ‪ 2-‬ישיבות ביום‪ .‬הסכום השנתי המרבי שישולם לחבר מועצה עבור‬
‫השתתפותו בישיבות הוא ‪ 231,500‬דולר ניו‪-‬זילנדי‪.‬‬
‫משרדים‪ ,‬ציוד משרדי ושירותי מזכירות‪:‬‬
‫חבר מועצה זכאי למשרד ובו מחשב‪ ,‬מדפסת‪ ,‬טלפון‪ ,‬דיקטפון‪ ,‬ארון מסמכים‪ ,‬כלי כתיבה וניירות‬
‫מכתבים‪ ,‬אך לא לצורכי בחירות‪ .‬כמו כן‪ ,‬הוא זכאי לשירותי אמרכלות ומזכירות‪.‬‬
‫הוצאות נסיעה וחניה‪:‬‬
‫חבר מועצה זכאי להחזר הוצאות רכב לפי חישוב ק"מ‪ ,‬עד ‪ 300‬ק"מ בחודש‪ .‬כמו כן הוא זכאי להחזר‬
‫הוצאות שהוציא בפועל עבור נסיעה באוטובוסים ובמוניות ועבור חניה‪.‬‬
‫הוצאות נסיעה לחו"ל‪:‬‬
‫בגין הוצאות נסיעה לחו"ל וכן בגין הוצאות לינה בחו"ל חבר מועצה זכאי להחזר; את גובה ההחזר‬
‫מאשרת ועדה קבועה או יו"ר ועדת הכספים והעסקים של המועצה‪.‬‬
‫הוצאות טלפון נייד‪:‬‬
‫חבר מועצה זכאי להחזר חודשי בסך ‪ 39‬דולר ניו‪-‬זילנדי עבור אחזקת טלפון נייד ובסך ‪ 50‬דולר ניו‪-‬זילנדי‬
‫עבור שיחות הקשורות בתפקידו‪.‬‬
‫מחשב‪ ,‬אינטרנט‪ ,‬טלפון ופקסימיליה בבית‪:‬‬
‫למשך תקופת כהונתו‪ ,‬חבר מועצה זכאי למחשב אישי גם בביתו הפרטי‪ ,‬וכן לחיבור לאינטרנט‪ ,‬למחשב‬
‫כיס )‪ (palm pilot‬ולפקסימיליה‪.‬‬
‫כמו כן‪ ,‬חבר מועצה זכאי להחזר של ‪ 50%‬מהוצאות אחזקת קו הטלפון הפרטי שבביתו ולהחזר הוצאות‬
‫עבור השיחות שעשה בהקשר לתפקידו עד לסכום של ‪ 20‬דולר ניו‪-‬זילנדי לחודש‪.‬‬

‫תאריך לועזי‬
‫תאריך עברי‬
‫שם מסמך‬

‫עמוד ‪ 11‬מתוך ‪12‬‬

‫‪ .6‬קנדה‬
‫טורונטו‬

‫‪14‬‬

‫חוק הרשויות המקומיות )‪ 15(Conservation Authorities Act 1990‬של מחוז אונטריו קובע כי רשות‬
‫מקומית לא תשלם משכורות‪ ,‬מענקים או החזרי הוצאות לחברי מועצה בלי אישור מועצת המנהלים של‬
‫מחוז אונטריו‪.‬‬
‫מועצת טורונטו היא הרשות היחידה במחוז אונטריו שמשלמת לחבריה הן משכורת הן החזרי הוצאות‪.‬‬
‫‪16‬‬

‫תשלומי המשכורות והחזרי ההוצאות שחברי מועצת טורונטו זכאים להם משולמים מתקציב המועצה‪.‬‬
‫משכורת )‪:(salary‬‬
‫חבר מועצה זכאי למשכורת שנתית בסך ‪ 84,068.14‬דולר קנדי‪ ,‬וראש העיר זכאי למשכורת שנתית בסך‬
‫‪ 142,538.76‬דולר קנדי‪.‬‬
‫ביטוח וקרנות פנסיה‪:‬‬
‫חבר מועצה זכאי לביטוח בריאות מורחב‪ ,‬כולל ביטוח שיניים‪ ,‬ביטוח חיים וביטוח מפני אובדן כושר‬
‫עבודה בשיעורים הניתנים לדרג הניהולי במועצת העיר טורונטו‪ .‬כמו כן‪ ,‬כל חבר מועצה זכאי לקרן‬
‫פנסיה‪ ,‬כמו כל עובד מועצה‪.‬‬
‫דמי פרישה ו"מענק עזיבה" )‪:(severance payment for mayor and councillors‬‬
‫חבר מועצה או ראש העיר אשר מפסיק את כהונתו במועצה זכאי למענק של ‪ 1/12‬מהמשכורת השנתית‬
‫ומההטבות הנוספות )ביטוחים‪ ,‬קרנות פנסיה והוצאות רכב( עבור כל שנה שבה כיהן בתפקידו במועצה‪,‬‬
‫עד למקסימום של ‪ 12‬שנות כהונה‪.‬‬
‫נוסף על כך‪ ,‬חבר מועצה הפורש מתפקידו‪ ,‬חבר מועצה שלא נבחר לתקופה נוספת או חבר מועצה‬
‫שמתפטר זכאי למענק עד לסך של ‪ 3,500‬דולר קנדי‪.‬‬
‫הוצאות רכב‪:‬‬
‫חבר מועצה זכאי להחזר בסך ‪ 46‬סנט לכל קילומטר‪.‬‬
‫החזרי הוצאות נוספות )‪:(office expenses‬‬
‫חבר מועצה זכאי להחזר הוצאות כגון הוצאות טלפון‪ ,‬הדפסה‪ ,‬דואר ופרסום עד לסכום שנתי כולל של‬
‫‪ 53,100‬דולר קנדי‪.‬‬
‫תקציב נוסף נפרד בסך ‪ 182,876‬דולר קנדי מיועד לצוות העוזרים של חברי המועצה‪.‬‬

‫‪ 14‬רוברט קוטן‪ ,‬קצין מידע וקישור במרכז למידע ולפניות הציבור בעיריית טורונטו‪ ,‬דואר אלקטרוני‪ 29 ,‬ביוני ‪ ;2004‬אתר‬
‫העיר טורונטו‪ ,http://www.city.toronto.on.ca/council/councillors.htm :‬כניסה לאתר‪ 28 :‬ביוני ‪.2004‬‬
‫‪ 15‬סעיף ‪ 37‬לחוק‪.‬‬
‫‪ 16‬רוברט קוטן‪ ,‬קצין מידע וקישור במרכז למידע ולפניות הציבור בעיריית טורונטו‪ ,‬דואר אלקטרוני‪ 29 ,‬ביוני ‪.2004‬‬
‫תאריך לועזי‬
‫תאריך עברי‬
‫שם מסמך‬

‫עמוד ‪ 12‬מתוך ‪12‬‬