TEXTUL DRAMATIC Textul dramatic indiferent dacă este tragedie, comedie sau dramă – a are organi!

at "n scene și acte# Un act este alcătuit dintr$un număr %aria&il de scene, iar o scenă este delimitată de prezența sau mișcarea personajelor care iau parte la desfășurarea dramatică. # Actele unei iese de teatru a ar, de o&icei, și ele recedate de indicații care precizează timpul și locul acțiunii# Asemenea indicații sunt uneori foarte am le, căci ele nu se limitea!ă la fixareacadrului "n care se %a desfășura acțiunea, la tim ul acesteia, la detaliile de scenografie care contri&uie la crearea atmosferei, ci conțin inter%enții cu caracter a reciati% ale autorului' "n acest ca!, autorul tinde să se integre!e structurii iesei, să$și asume un statut a ro iat de cel al autorului omniscient din romanul tradițional, "n orice ca! un statut a ro iat de cel al autorului omniscient din romanul tradițional, "n orice ca! un rolde comentator din off al e%enimentelor care se etrec e scenă# (tructura o erei literare dramatice este alcătuită dintr$o suită de dialoguri, la care iau arte două sau mai multe ersona)e, și din monologuri# * asemenea structură influențea!ă direct maniera "n care sunt construite ersona)ele și, im licit, formele de caracteri!are a acestora+ ersona)ul dramatic se "nfățișea!ă mai "nt,i rin acțiunile și %or&ele sale, fie rostite "ntr$un sc-im& de re lici, fie "ntr$un monolog# Totuși, autorul oate da im resia că "și stă ,nește ersona)ele, că le m,nuiește din um&ră, rin comentariile care "nsoțesc uneori re licile acestora sau monologurile "n a arteu, destinate u&licului s ectator# Asemenea comentarii sau scurte indicații se numesc didascalii. .n sens sctrict, didascaliile re re!intă toate indicațiile de mimică, atitudine, )oc de scenă, intonație, ritm al %or&irii, direcție a adresării, de mișcare "n s ațiul scenic rin care dramaturgul articulari!ea!ă re!ența unui ersona) "n scenă# /ogăția didascaliilor oate face ca acestea să do&,ndească e l,ngă funcția de indicatori com ortamentali sau de indicatori ai unui lan a arte "n desfășurarea dramatică, la care nu artici ă toate ersona)ele, și un rol de comentariu al autorului, cu at,t mai interesant cu c,t ot lua turnura lim&a)ului figurat# Conflictul dramatic resu une "nfruntarea dintre două forțe, două idei, două atitudini sau mentalități "ntruc-i ate de ersona)e# Conflictul dramatic re re!intă un moment al construcției dramatice, un unct "n care se adună toate firele acțiunii și caracteri!ea!ă orice lucrare literară destinată re re!entării scenice# .n comedie, conflictul dramatic se re!ol%ă "n c-eie comică sau morali!atoare, e c,nd "n tragedie și "n dramă forțele care se "nfruntă sunt inegale, iar una dintre ele este sortită "nfr,ngerii# Personajul de teatru este ortreti!at rin+ acțiuni, grsturi, %or&ire, nume, de un alt ersona)# Unele ersona)e se "ncadrea!ă "n nuște ti are reexistente+ a%arul, "ncornoratul, demagogul etc# 0ersona)ele au o anumită funcție+ aceasta oate fi constantă de$a lungul "ntregii iese sau oate e%olua de la o scenă la alta#