Cangurul Lingvist

sectiunile Franceza-Germana si Engleza

– REGULAMENT –

A. Concursul propune, pentru fiecare nivel de cate doua clase (III-IV, V-VI, VII-VIII, IX-X, XIXII), cate un test grila format din itemi avand 5 variante de raspuns. B. Sunt invitati sa participe toti elevii care studiaza in scoala limbile engleza, franceza sau germana ca limbi straine. Astfel, pot participa la concurs toti elevii care nu au folosit si nu folosesc engleza, franceza sau germana ca limba de comunicare in cadrul familiei sau nu au frecventat in trecut o scoala cu predare intr-una dintre aceste limbi pe o perioada mai mare de doi ani. C. Elevii din clasele a III-a si a IV-a au de raspuns la 30 de intrebari. Itemii 1-10 valoreaza cate 3 puncte, itemii 11-30 valoreaza cate 4 puncte, iar itemii 31-40 valoreaza cate 5 puncte. Atentie! Pentru clasele V-XII, itemii sunt punctati astfel: itemii 1-10 valoreaza cate 3 puncte, itemii 11-30 valoreaza cate 4 puncte, iar itemii 31-40 valoreaza cate 5 puncte. Elevii trebuie sa raspunda la cel mult 30 de itemi dintre cei 40 propusi. Se puncteaza, in ordine decrescatoare, cel mult 5 itemi de 5 puncte si nu mai mult de 30 de itemi in total. D. Fiecare item are un singur raspuns corect. Orice raspuns gresit scade punctajul cu un sfert din valoarea itemului. Itemii la care nu se indica niciun raspuns sau se indica 2, 3 sau 5 raspunsuri, nu se puncteaza. Pentru anularea unui raspuns indicat deja pe grila, se bifeaza inca un raspuns. Pentru schimbarea unui raspuns indicat deja pe grila, se bifeaza toate celelalte raspunsuri in afara celui ales in final. E. Itemii redactati sau tipariti gresit nu se puncteaza. Daca, in mod exceptional, la un item exista doua sau mai multe raspunsuri corecte, atunci se acorda punctajul itemului pentru oricare dintre raspunsurile corecte si se scade un sfert din valoarea itemului pentru celelalte raspunsuri. F. Optiunea “Sigur” de pe foaia de concurs intervine in calcularea punctajului numai la clasele VII-XII. Daca se bifeaza “Sigur” in dreptul unui item, iar raspunsul este b un, se obtine 1 punct in plus fata de punctajul problemei. Daca se bifeaza „Sigur” si raspunsul este gresit, se vor pierde inca 2 puncte. G. Se acorda 40 de puncte din oficiu. Pentru clasele III-VI, punctajul maxim ce poate fi obtinut este 160 de puncte. Pentru clasele VII-XII, punctajul maxim ce poate fi obtinut este 190 de puncte. H. Timpul de lucru efectiv (de rezolvare a testului) este de 50 de minute din momentul primirii subiectelor. Inainte de primirea brosurilor cu subiecte, elevii trebuie sa completeze pe foile de concurs numele, clasa, limba, parola, scoala de provenienta si adresa. I. Completarea corecta a foii de concurs face parte din joc. Calculatorul poate sa nu recunoasca semnele facute cu alte simboluri(cruciulite, liniute, puncte mai mici, etc) sau semnele facute cu alte instrumente de scris in afara de stilou, pix negru sau albastru inchis. Foile de raspuns nu trebuie sa prezinte pete sau stersaturi. J. Supravegherea in clase trebuie sa asigure lucrul individual, participarea onesta fiind cel mai important castig! K. Corectarea raspunsurilor se face computerizat, asigurand rapid si impartial analiza foilor de raspuns, calcularea punctajelor si stabilirea clasamentelor. L. Grila cu raspunsurile corecte va fi afisata pe site-ul www.cangurul.ro la o saptamana de la data desfasurarii concursului. Contestatiile pe grila de raspunsuri se pot face in termen de doua saptamani de la data desfasurarii concursului. M. Listele cu punctajele concurentilor vor fi afisate pe site-ul www.cangurul.ro, trimise in scoli si la Inspectoratele Scolare Judetene. Fiecare elev, folosind parola scrisa pe foaia de raspuns, va gasi pe site-ul concursului testul sau calculul punctajului, precum si analiza raspunsurilor sale. N. Pentru clasele III-IV nu se organizeaza proba de baraj, toti elevii fiind premiati indiferent de punctajul obtinut. Pentru clasele V-XII se intruneşte o comisie de validare a rezultatelor care analizeaza

Premiile oferite castigatorilor concursului constau in excursii si tabere in tara si strainatate sau in alte produse oferite de sponsori. . O. a XI-a). comisia stabileste la ce clase se va organiza proba de baraj. a VIII-a. a VII-a. P. Nu sunt invitati la proba de baraj elevii din clasa superioara (a VI-a. De la fiecare nivel de clasa al unui centru sunt invitati la proba de baraj cel mult 2 elevi. a X-a. a XII-a) care au punctaje sensibil mai mici decat elevii din clasa inferioara (a V-a. In functie de numarul participantilor la concurs. oglinda clasei. Orice modificari ale regulamentului vor fi aduse in timp util la cunostinta scolilor participante. a IX-a. Comisia studiaza cu atentie lucrarile din centrele care prezinta numeroase coincidente. matricele de raspuns ale elevilor.clasamentele. pentru a stabili daca elevii au colaborat la completarea testului.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful