P. 1
og7_anunt_autorizatie.pdf

og7_anunt_autorizatie.pdf

|Views: 0|Likes:
Published by Ciprian
og7_anunt_autorizatie.pdf
og7_anunt_autorizatie.pdf

More info:

Published by: Ciprian on Nov 14, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/14/2013

pdf

text

original

PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DIN SPAŢIUL RURAL

DOAMNĂ / DOMNULE PRIMAR, Programul de dezvoltare a infrastructurii din spaţiul rural a fost instituit prin Ordonanţa Guvernului nr.7/2006, cu modificările ulterioare, în scopul îmbunătăţirii situaţiei sociale şi economice a locuitorilor din zonele rurale. Implementarea Programului a început în anul 2006 şi se va desfăşura pe o durată de 4 ani, cu posibilitatea prelungirii acesteia prin hotărâre a Guvernului. Comisia privind Determinarea Oportunităţii Proiectelor a adoptat hotărârea privind finanţarea proiectelor eligibile în două etape: • etapa I - finanţarea cheltuielilor necesare pentru proiectare şi inginerie, aşa cum sunt descrise în Cap. 3.3 din HG 1179/2002 privind aprobarea structurii devizului general şi a Metodologiei privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, cu modificările ulterioare, pentru toate cererile de finanţare declarate eligibile; • etapa a II-a – aprobarea cererilor de finanţare pentru execuţia lucrărilor de investiţii, în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut de către acestea. În cadrul primei etape a Programului, desfăşurate în anul 2006, Guvernul României, la propunerea Comisiei privind Determinarea Oportunităţii Proiectelor, a aprobat, prin Hotărârea Guvernului nr. 1521/2006, Hotărârea Guvernului nr. 1599/2006 şi Hotărârea Guvernului nr. 1655/2006, repartizarea sumei de 197.508.000 lei, pe unităţi administrativ-teritoriale, pentru cheltuielile necesare pentru proiectare şi inginerie. Comisia privind Determinarea Oportunităţii Proiectelor solicită unităţilor administrativ-teritoriale care au beneficiat de finanţare în cadrul primei etape a Programului de dezvoltare a infrastructurii din spaţiul rural, conform HG nr. 1521/2006, HG nr. 1599/2006 şi HG nr. 1655/2006, să transmită o fotocopie a autorizaţiei de construire pentru investiţiile pentru care au depus cererea de finanţare, cu menţiunea: „Prezenta fotocopie este conformă cu originalul”; această menţiune trebuie certificată prin semnătura autografă a primarului unităţii administrativ-teritoriale şi prin aplicarea sigiliului acestei autorităţi. În caz contrar, Comisia, în baza Ordonanţei Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spaţiul rural, cu modificările ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr. 602 din 10 mai 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spaţiul rural, precum şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei privind determinarea oportunităţii proiectelor, precum şi a Ghidului de Eligibilitate, va solicita Ministerului Finanţelor Publice întreruperea finanţării şi recuperarea sumelor plătite.

Vă rugăm să transmiteţi fotocopia autorizaţiei de construire până în data de 30 aprilie 2007, în atenţia Comisiei privind Determinarea Oportunităţii Proiectelor, Cancelaria Primului-Ministru, Piaţa Victoriei nr. 1, Sector 1, Bucureşti.
Cu deosebită consideraţie, MARIAN PETRACHE Secretar de Stat Preşedintele Comisiei privind Determinarea Oportunităţii Proiectelor

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->