P. 1
Proiectare transa_2.pdf

Proiectare transa_2.pdf

|Views: 6|Likes:
Published by Ciprian
Proiectare transa_2.pdf
Proiectare transa_2.pdf

More info:

Published by: Ciprian on Nov 14, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/14/2013

pdf

text

original

Etapa I Trana II ANEX#

Total general pe jude&e (mii lei) 100698
1 ALBA din care 1728
1.1 Baia de Arieç
EXTINDERE CAPTARE - REZERVOR
TAMPON VALEA CIORII, BAIA DE ARIES 29
1.2 Bistra ALIMENTARE CU APÄ BISTRA 127
1.3 Blaj
CONSOLIDARE SI EXTINDERE PODE|E
VEZA SI TIUR PR DC 34 BLAJ - TIUR, DIN
SPA|IUL PERIURBAN AL MUNICIPIULUI
BLAJ 16
1.4 Cenade
CONSTRUIRE A TREI PODE|E PE VALEA
CENÄZII ÎN LOCALITATEA CENADE
JUDE|UL ALBA 16
1.5 Cergãu
RE|ELE DE CANALIZARE SI STA|II DE
EPURARE A APELOR MENAJERE CERGÄU -
ALBA 104
1.6 Cricãu
RE|EA CANALIZARE MENAJERÄ SI STA|IE
EPURARE COMUNA CRICÄU (LOCALITÄ|ILE
CRICÄU SI CRAIVA) JUDE| ALBA 102
1.7 Cugir
EXTINDEREA RE|ELEI DE CANALIZARE ÎN
ZONA PERIURBANÄ A ORASULUI CUGIR 236
1.8 Gâlda de Jos
CANALIZAREA APELOR UZATE MENAJERE
SI STA|II DE EPURARE DIN LOCALITÄ|ILE
MESENTEA, GÂLDA DE JOS, OIEJDEA -
COMUNA GÂLDA DE JOS, JUDE|UL ALBA 195
1.9 Lopadea Nouã
ALIMENATRE CU APÄ A LOCALITÄ|ILOR
LOPADEA NOUA SI BÄGÄU 180
1.10 Lunca Mureçului
RE|EA DE CANALIZARE MENAJERÄ SI
STA|IE EPURARE 165
1.11 Mogoç
MODERNIZARE SI EXTINDERE RE|EA APÄ
POTABILÄ ÎN COMUNA MOGOS, JUDE|UL
ALBA 132
1.12 Scãriçoara
CANALIZAREA APELOR UZATE MENAJERE
SI STA|IE DE EPURARE 195
1.13 Sohodol
CONSTRUIRE PLATFORMÄ PENTRU
DESEURI CU DEPOZITARE TEMPORARÄ,
COMUNA SOHODOL, JUDE|UL ALBA 76
1.14 Strem[
ALIMENTARE CU APÄ POTABILÄ A
LOCALITÄ|II STREM| 122
1.15 Vadu Mo[ilor
POD PE DC 138, KM 0+100 PESTE ARIES, ÎN
COMUNA VADU MO|ILOR, JUDE|UL ALBA 33
2 ARAD din care 1652
2.1 Bârsa
REPARE|II PODE|E PE STRÄZILE
LOCALITÄ|II BÂRSA 2
2.2 Chiçineu-Criç
CANALIZARE MENAJERÄ LOCALITATEA
NADAB 130
2.3 Craiva
POD DE BETON ARMAT PESTE VALEA
MÄRÄUS CARE LEAGÄ SATUL MÄRÄUS DE
CRAIVA (DJ 792 A) L=18,40M 5
2.4 Dezna
ALIMENTAREA CU APÄ POTABILÄ A
SATULUI BUHANI, COMUNA DEZNA 21
2.5 Gurahon[
CONSTRUC|IE SI EXTINDERE SISTEME DE
CANALIZARE A APEI COMUNA GURAHON|,
JUDE|UL ARAD 240
2.6 Igneçti
DEZVOLTAREA SISTEMULUI LOCAL DE
ALIMENTARE CU APÄ POTABILÄ ÎN
COMUNA IGNESTI, DIN SURSA
NÄDÄLBESTI, JUD. ARAD 42
2.7 Lipova
EXTINDERE RE|EA DE APÄ SI CANAL
MENAJER ZONA PERIURBANÄ RADNA,
ORAS LIPOVA 54
2.8 Livada
CANALIZARE MENAJERÄ COMUNA LIVADA
SI SATUL SÂNLEANI 189
2.9 Macea
EXTINDERE RE|EA APÄ POTABILÄ ÎN
COMUNA MACEA 39
2.10 Moneasa POD LEGATURA MONEASA DJ 792 B 12
2.11 Pãuliç
ALIMENATRE CU APÄ ÎN LOCALITATEA
SÂMBÄTENI 91
2.12 Pecica
DEZVOLTAREA SISTEMELOR
CENTRALIZATE DE ALIMENTARE CU APÄ
POTABILÄ SI CANALIZARE MENAJERÄ A
LOCALITÄ|ILOR TURNU SI SEDERHAT 94
Repartizarea pe proiecte a sumelor defalcate din taxa pe valoarea
adaugat' pentru finan&area Programului de dezvoltare a infrastructurii din
spaiul rural
Cheltuieli pentru proiectare
Nr.
Crt
Jude&ul
Unitatea
administrativ
teritorial' Denumirea lucr'rii
Suma
mii lei
1
2.13 Sãvârçin
CANALIZARE APE UZATE MENAJERE CU
EPURARE MECANO-BIOLOGICÄ 49
2.14 Seleuç
DEZVOLTARE ALIMENTARE CU APÄ ÎN
COMUNA SELEUS, LOCALITÄ|ILE SELEUS,
MORONDA SI IERMATA 86
2.15 Socodor
EXTINDERE SISTEM INTEGRAT DE
ALIMENTARE CU APÄ, COMUNA SOCODOR,
JUDE|UL ARAD 118
2.16 Sicula
ALIMENTARE CU APÄ SAT CHERELUS ,
COMUNA SICULA 144
2.17 Simand
EXTINDERE RE|ELE APÄ ÎN LOCALITATEA
SIMAND 51
2.18 Sofronea
CANALIZARE MENAJERÄ ÎN COMUNA
SOFRONEA, LOCALITÄ|ILE SOFRONEA SI
SÂNPAUL, JUDE|UL ARAD 52
2.19 Vârfurile
CONSTRUIRE PODE| DIN BETON ARMAT
PE DC41A KM 1+461,L+6,00M 4
2.20 Vinga
CANALIZARE SI STA|IE DE EPURARE ÎN
COMUNA VINGA 169
2.21 Vladimirescu
EXTINDERE CANALIZARE, COLECTARE APÄ
MENAJERÄ ÎN LOCALITATEA
VLADIMIRESCU, JUDE|UL ARAD 60
3 ARGE) din care 5682
3.1 Albeçtii de Argeç
CANALIZARE MENAJERÄ SI STA|IE DE
EPURARE, SATELE ALBESTII PAMÂNTENI SI
ALBESTII UNGURENI, COMUNA ALBESTII
DE ARGES, JUDE|UL ARGES 235
3.2 Arefu
ALIMENTARE CU APÄ A SATELOR
CÄPÄ|ÂNENI UNGURENI SI CÄPÄ|ÂNENI
PÄMÂNTENI 31
3.3 Bãiculeçti
ALIMENTARE CU APÄ SATELE ZIGONENI,
BÄICULESTI, ARGESANI, VALEA LUI
ENACHE, ANGHINESTI,VALEA BRAZILOR SI
TUTANA, COMUNA BÄICULESTI, JUDE|UL
ARGES 239
3.4 Bascov
EXTINDERE CANALIZARE SATELE BASCOV,
SCHEAU, VALEA URSULUI, COMUNA
BASCOV, JUDE|UL ARGES 164
3.5 Bãbana
CANALIZAREA SI EPURAREA APELOR
UZATE MENAJERE, COMUNA BÄBANA,
JUDE|UL ARGES 152
3.6 Boga[i
ALIMENTARE CU APÄ SATUL SUSENI,
COMUNA BOGA|I, JUDE|UL ARGES 106
3.7 Boteni
CANALIZARE MENAJERÄ ÎN SISTEM
CENTRALIZAT, COMUNA BOTENI JUDE|UL
ARGES 98
3.8 Bo[eçti
ALIMENTARE CU APÄ, SAT MOSTENI-
GRECI, COMUNA BO|ESTI, JUDE|UL
ARGES 149
3.9 Budeasa
CANALIZAREA SI EPURAREA APELOR
UZATE MENAJERE, COMUNA BUDEASA,
JUDE|UL ARGES 193
3.10 Bughea de Sus
POD DIN BETON ARMAT PESTE PÂRÂUL
BUGHEA, PE DC 16; ALBESTI ( DJ 735 ) -
MÄLIN - BUGHEA DE JOS ( DJ 732 C ), ÎN
COMUNA BUGHEA DE SUS, JUDE|UL
ARGES 39
3.11 Cãlineçti
SISTEM DE ALIMENTARE CU APÄ ÎN
COMUNA CÄLINESTI, SATELE URLUCEA,
CÂRSTIENI, VALEA CORBULUI, VÄLENI SI
CIOCÄNESTI 240
3.12 Cãteasca
ALIMENTAREA CU APÄ A COMUNEI
CÄTEASCA, JUDE|UL ARGES 40
3.13 Cepari
CONSTRUIREA A 3 PODURI PE DRUMUL
CEPARI-SENDRULESTI-CÄRPENIS-
MORÄSTI 138
3.14 Coçeçti
CANALIZARE MENAJERÄ SI STA|IE DE
EPURARE, SATELE COSESTI SI PETRESTI
COMUNA COSESTI, JUDE|UL ARGES 222
3.15 Cuca
ALIMENTAREA CU APÄ A COMUNEI CUCA,
JUDE|UL ARGES 94
3.16 Curtea de Argeç MODERNIZARE STRÄZI CARTIER MARINA 90
3.17 Dâmbovicioara
ALIMENTARE CU APÄ ÎN COMUNA
DÂMBOVICIOARA, SATELE CIOCANU SI
DÂMBOVICIOARA (CÄTUNELE VALEA URDII,
DEALUL SASULUI SI MUCHEA) 86
3.18 Dãrmãneçti
CANALIZARE MENAJERÄ SI STA|IE DE
EPURARE IN SATELE DÄRMÄNESTI SI
VALEA RIZII 203
3.19 Dragoslavele
MODERNIZARE SI EXTINDERE SISTEM DE
ALIMENTARE CU APÄ 238
3.20 Hârtieçti
CANALIZARE MENAJERÄ ÎN SISTEM
CENTRALIZAT, COMUNA HÂRTIESTI,
JUDE|UL ARGES 98
3.21 Izvoru
ALIMENTAREA CU APÄ A COMUNEI
IZVORU, JUDE|UL ARGES 31
3.22 Lunca Corbului
ALIMENTARE CU APÄ POTABILÄ SATELE
PÄDURE|I, CATANE, CIESTI, MÎRGHIA DE
JOS SI MÎRGHIA DE SUS, COMUNA LUNCA
CORBULUI, JUDE|UL ARGES 170
2
3.23 Mãlureni
ALIMENTARE CU APÄ SATELE MÄLURENI I,
MÄLURENI II, BUNESTI SI ZÄRNESTI 140
3.24 Meriçani
ALIMENTAREA CU APÄ SI CANALIZAREA
APELOR UZATE MENAJERE ÎN SATELE
DOBROGOSTEA, BORLESTI, VÄRZARU SI
MERISANI, COMUNA MERISANI, JUDE|UL
ARGES. 183
3.25 Miceçti
DEZVOLTAREA SI MODERNIZAREA
INFRASTRUCTURII RURALE ÎN COMUNA
MICESTI, JUDE|UL ARGES 240
3.26 Mioveni
ÎMBUNÄTÄ|IREA NIVELULUI DE TRAI AL
LOCUITORILOR DIN SATUL FÄGET PRIN
MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII
LOCALE 31
3.27 Mozãceni
CANALIZAREA SI EPURAREA APELOR
UZATE MENAJERE, COMUNA MOZÄCENI,
JUDE|UL ARGES 159
3.28 Muçãteçti
POD DIN BETON ARMAT PESTE RÂUL
VÎLSAN PE DC 218 STROESTI ( DJ 703 I ) -
VALEA MUSCELULUI - VÎLSÄNESTI KM 5 +
050, ÎN COMUNA MUSÄTESTI, JUDE|UL
ARGES 39
3.29 Nucçoara
SISTEM CENTRALIZAT DE CANALIZARE ÎN
COMUNA NUCSOARA 100
3.30 Pietroçani
REABILITAREA SI MODERNIZAREA
SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU APÄ SI
CANALIZARE PENTRU LOCALITÄ|ILE
NUCSOARA, CORBI, DOMNESTI SI
PIETROSANI - COMUNA PIETROSANI 121
3.31 Popeçti
ALIMENTARE CU APÄ SATELE SLOBOZIA SI
PURCÄRENI, COMUNA POPESTI, JUDE|UL
ARGES 48
3.32 Râca
ALIMENTARE CU APÄ, SATELE RÂCA,
ADUNA|I, BUCOV, JUDE|UL ARGES 49
3.33 Rãteçti ALIMENTARE CU APÄ A COMUNEI RÄTESTI 19
3.34 Rociu
ALIMENTAREA CU APÄ ÎN SATELE
SERBÄNESTI, GLIGANU DE SUS, GLIGANU
DE JOS, COMUNA ROCIU, JUDE|UL ARGES 160
3.35 Sãlãtrucu
REABILITARE SISTEM ALIMENTARE CU APÄ
COMUNA SÄLÄTRUCU 32
3.36 Schitu Goleçti
CANALIZARE MENAJERÄ ÎN COMUNA
SCHITU-GOLESTI, JUDE|UL ARGES 54
3.37 Stâlpeni
PUNTE PIETONALÄ PESTE RÂUL TÂRGULUI
OPRESTI -RÄDESTI COMUNA STÂLPENI,
JUDE|UL ARGES 170
3.38 Stolnici
ALIMENTAREA CU APÄ A SATELOR
STOLNICI SI IZBÄSESTI CANALIZAREA SI
EPURAREA APELOR MENAJERE UZATE,
ZONA CENTRALÄ A SATULUI STOLNICI,
COMUNA STOLNICI, JUD. ARGES 212
3.39 Stoeneçti
POD BETON, L=40M, ÎN SATUL
BÄDENI,PESTE RÂUL DÂMBOVI|A, ÎN
COMUNA STOENESTI, JUD. ARGES 11
3.40 Stefan cel Mare
ALIMENTARE CU APÄ ÎN COMUNA STEFAN
CEL MARE, JUDE|UL ARGES 112
3.41 Suici
ALIMENTARE CU APÄ ÎN SATUL RUDENI,
COMUNA SUICI, JUDE|UL ARGES 54
3.42 Teiu ALIMENTAREA CU APÄ A COMUNEI TEIU 31
3.43 Uda
ALIMENTAREA CU APÄ A COMUNEI UDA,
JUDE|UL ARGES 173
3.44 Valea Danului
CANALIZARE SI EPURARE APELOR UZATE
MENAJERE COMUNA VALEA DANULUI 184
3.45 Valea Mare-Pravã[
CANALIZAREA SI EPURAREA APELOR
UZATE MENAJERE, ÎN COMUNA VALEA
MARE PRAVÄ|, JUDE|UL ARGES 54
3.46 Vedea
CANALIZAREA SI EPURARE APELOR UZATE
MENAJERE ÎN COMUNA VEDEA, JUDE|UL
ARGES 170
3.47 Vultureçti
ALIMENTAREA CU APÄ A SATULUI
VULTURESTI, COMUNA VULTURESTI,
JUDE|UL ARGES 80
3
4 BAC#U din care 4952
4.1 Agãç
POD BETON ARMAT PESTE RÂUL
TROTUS,ÎNTRE SATELE PRELUCI SI
GOIOASA ÎN COMUNA AGÄS JUDE|UL
BACÄU 41
4.2 Balcani
PUN|I PIETONALE, COMUNA BALCANI,
JUDE|UL BACÄU 55
4.3 Bereçti-Tazlãu
AMENAJARE POD DE BETON ARMAT,
PODE|E TUBULARE,PUNTE PIETONALÄ
COMUNA BERESTI TAZLÄU JUDE|UL
BACÄU 195
4.4 Berzun[i ALIMENTARE CU APÄ COMUNA BERZUN|I 48
4.5 Corbasca
CONSTRUC|IE SISTEM ALIMENTARE CU
APÄ A SATELOR MARVILA, SCÄRISOARA,
ROGOAZA CORBASCA, BÄCIOIU SI
VÂLCELE 152
4.6 Co[ofãneçti
EXTINDERE SISTEM DE ALIMENTARE CU
APÄ LOCALITA|ILE CO|OFÄNESTI SI
BÂLCA 138
4.7 Damieneçti
CONSTRUIRE PODURI SI PODE|E PE
DRUMURI LOCALE, COMUNA DAMIENESTI,
JUDE|UL BACÄU 130
4.8 Filipeni
RECONSTRUIRE PODURI SI PODE|E,
COMUNA FILIPENI, JUDE| BACÄU 93
4.9 Filipeçti
CANALIZARE SI STA|IE DE EPURARE,
LOCALITATEA FILIPESTI 191
4.10 Gãiceana
REABILITARE SI EXTINDERE ALIMENTARE
CU APÄ COMUNA GÄICEANA JUDE|UL
BACÄU 198
4.11 Gioseni
CANALIZARE SI STA|IE DE EPURARE,
LOCALITATEA GIOSENI, BACÄU 170
4.12 Horgeçti
CONSTRUIRE POD BETON ARMAT RECEA
GALERI, KM 0+248 48
4.13 Iteçti
EXTINDERE RE|EA DISTRIBU|IE
ALIMENTARE CU APÄ DIN LOCALITATEA
ITESTI ÎN LOCALITATEA DUMBRAVA,
COMUNA ITESTI, JUDE| BACÄU 163
4.14 Letea Veche
CANALIZARE SI STA|IE DE EPURARE
LOCALITÄ|ILE LETEA VECHE SI HOLT
COMUNA LETEA VECHE, JUDE|UL BACÄU 145
4.15 Lipova
PODURI DIN BETON ARMAT ÎN COMUNA
LIPOVA, JUDE|UL BACÄU 107
4.16 Livezi
ALIMENTARE CU APÄ A LOCALITÄ|ILOR
APAR|INÄTOARE COMUNEI LIVEZI 159
4.17 Luizi-Cãlugãra
SISTEM DE CANALIZARE EPURARE, APE
UZATE, SAT LUIZI CÄLUGÄRA, COMUNA
LUIZI-CÄLUGÄRA 205
4.18 Mânãstirea Caçin
ALIMENTARE CU APÄ A LOCALITÄ|ILOR
APAR|INÄTOARE COMUNEI MÄNÄSTIREA
CASIN, JUDE|UL BACÄU 151
4.19 Mãgura
CANALIZARE SI STA|IE DE POMPARE,
LOCALITATEA MÄGURA, COMUNA
MÄGURA, JUDE|UL BACÄU 170
4.20 Motoçeni
CONSTRUC|II DE PODURI SI PUN|I
PIETONALE ÎN LOCALITÄ|ILE SENDRESTI,
FUNDÄTURA SI FÂNTÂNELE 91
4.21 Negri ALIMENTARE CU APÄ COMUNA NEGRI 160
4.22 Oituz
SISTEM DE ALIMENTARE CU APÄ AL
LOCALITÄ|II FERÄSTRÄU OITUZ, CÄLCÎI,
OITUZ SI MARGINEA COMUNA OITUZ,
JUDE|UL BACÄU 152
4.23 Palanca
POD DIN BETON ARMAT PESTE RÂUL
TROTUS, ÎN COMUNA PALANCA, JUDE|UL
BACÄU 147
4.24 Pârjol
AMENAJARE PUN|I PIETONALE COMUNA
PÂRJOL 195
4.25 Prãjeçti CANALIZARE SI STA|IE DE EPURARE 197
4.26 Rãcãciuni
EXTINDERE RE|EA CANALIZARE SI STA|IE
DE EPURARE LOCALITATEA RÄCÄCIUNI,
COMUNA RÄCÄCIUNI, JUD. BACÄU 111
4.27 Sascut
REABILITARE SI EXTINDERE SISTEM
CANALIZARE SI STA|IE EPURARE,
LOCALITÄ|ILE SASCUT SI SCHINENI,
COMUNA SASCUT, JUD. BACÄU 188
4.28 Sãnduleni
ALIMENTARE CU APÄ A SATELOR COMUNEI
SÄNDULENI 120
4.29 Sãrata
CANALIZARE SI STA|IE DE EPURARE
COMUNA SÄRATA JUDE|UL BACÄU 169
4.30 Slãnic Moldova
AMENAJARE PODURI DE BETON ARMAT,
PUN|I PIETONALE LOCALITATEA SLÄNIC
MOLDOVA 203
4.31 Solon[
POD METALIC PUN|I PIETONALE COMUNA
SOLON| JUDE|UL BACÄU 105
4.32 Târgu Ocna
CONSTRUIRE POD PESTE RÂUL TROTUS,
CARTIER PÄCURI, ORAS TÂRGU OCNA,
JUDE|UL BACÄU 97
4.33 Târgu Trotuç
SISTEM CANALIZARE SI EPURARE APE
UZATE TÂRGU TROTUS 181
4.34 Traian
CANALIZARE SI STA|IE DE EPURARE ÎN
LOCALITATEA TRAIAN, COMUNA TRAIAN,
JUDE|UL BACÄU 118
4
4.35 Ungureni
ALIMENTARE CU APÄ LOCALITÄ|ILE
BIBIRESTI, TOCILOASA, GÂRLA ANEI,
BOTESTI SI VIFORENI SI EXTINDERE
RE|EA DISTRIBU|IE LOCALITATEA
UNGURENI, COMUNA UNGURENI , JUDE|
BACÄU 159
5 BIHOR din care 1966
5.1 Açtileu
ALIMENTAREA CU APÄ A LOCALITÄ|II
ASTILEU 57
5.2 Balc
ALIMENTARE CU APÄ A LOCALITÄ|II
ALMASU MARE, COMUNA BALC 50
5.3 Beiuç CANLIZARE MENAJERÄ SAT DELANI 18
5.4 Borod
POD LA BOSCORESTI, PESTE VALEA
BORODULUI SI POD LA SERVICE
CORNI|EL, PESTE VALEA CORNI|EL 67
5.5 Cãrpinet
ALIMENTARE CU APÄ A LOCALITÄ|II
CÄRPINET SI POD B.A. ÎN LOCALITATEA
LEHECENI PESTE RÂUL CRISUL NEGRU,
COMUNA CÄRPINET, JUDE|UL BIHOR 18
5.6 Ciuhoi
EXTINDERE RE|EA ALIMENTARE CU APÄ
COMUNA CIUHOI ÎN LOCALITÄ|ILE
SFÂRNAS SI CENALOS 142
5.7 Cociuba Mare
ALIMENTAREA CU APÄ A COMUNEI
COCIUBA-MARE LOCALITÄ|ILE COCIUBA-
MARE, CHESA, CÄRÄSÄU SI EXTINDERE ÎN
LOCALITATEA PETID 147
5.8 Criçtioru de Jos
ALIMENTARE CU APÄ POTABILÄ A
LOCALITÄ|ILOR: POIANA, SÄLISTE DE
VASCÄU SI CRISTIORU DE JOS, COMUNA
CRISTIORU DE JOS, JUDE|UL BIHOR 181
5.9 Curã[ele
ALIMENTARE CU APÄ A LOCALITÄ|II
NIMÄIESTI 50
5.10 Curtuiçeni
EXTINDEREA SI REABILITAREA
SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APÄ A
COMUNEI CURTUISENI - SATELE
CURTUISENI, VÄSAD 180
5.11 Drãgãneçti
CONSTRUIRE ALIMENTARE CU APÄ A
LOCALITÄ|ILOR BELEJENI, SEBIS,
|IGÄNESTII DE BEIUS SI DRÄGÄNESTI,
COMUNA DRÄGÄNESTI, JUDE|UL BIHOR 77
5.12 Drãgeçti
ALIMENTARE CU APÄ A LOCALITÄ|II
DICÄNESTI, COMUNA DRÄGESTI, JUDETUL
BIHOR 72
5.13 Finiç
REFACERE POD PESTE CRISUL NEGRU LA
FINIS 71
5.14 Husasãu de Tinca
ALIMENTARE CU APÄ A LOCALITÄ|II
OSAND, COMUNA HUSASÄU DE TINCA 33
5.15 Mãgeçti
ALIMENTARE CU APÄ A LOCALITÄ|ILOR:
MÄGESTI, BUTAN, DOBRICIONESTI,
JOSANI,ORTITEAG 93
5.16 Nojorid
REABILITARE SISTEM DE ALIMENTARE CU
APÄ A LOCALITÄ|II NOJORID 62
5.17 Paleu
ALIMENTARE CU APÄ LOCALITATEA
UILEACU DE MUNTE 35
5.18 Sânmartin
PODURI DIN BETON ARMAT IN COMUNA
SÂNMARTIN 44
5.19 Sãlacea
ALIMENTARE CU APÄ A LOCALITÄ|ILOR
SÄLACEA SI OTOMANI, COMUNA SÄLACEA,
JUDE|UL BIHOR 65
5.20 Suplacu de Barcãu
CANALIZARE APE MENAJERE COMUNA
SUPLACU DE BARCÄU 239
5.21 Soimi
ALIMENTARE CU APÄ A LOCALITÄ|II
DUMBRÄVI|A DE CODRU - COMUNA SOIMI 45
5.22 Tãmãçeu
PODETE SI POD DIN B.A. ÎN LOCALITATEA
TÄMÄSEU 16
5.23 |e[chea
ALIMENTARE CU APÄ A LOCALITÄ|II
|E|CHEA 42
5.24 Tinca
EXTINDEREA RE|ELEI DE CANALIZARE SI
MODERNIZAREA STA|IEI DE EPURARE
TINCA, COMUNA TINCA, JUDE|UL BIHOR 132
5.25 Vaçcãu
ALIMENTARE CU APÄ POTABILÄ A
LOCALITÄ|ILOR: CÂMP, CÂMP - MO|I,
COLESTI 30
5
6
BISTRI+A-
N#S#UD din care 614
6.1 Budacu de Jos
ALIMENTAREA CU APÄ A LOCALITÄ|ILOR
BUDACU DE JOS SI BUDUS DIN COMUNA
BUDACU DE JOS, JUDE|UL BISTRI|A-
NÄSÄUD 80
6.2 Chiochiç
ALIMENTARE CU APÄ SATE CHIOCHIS SI
STRUGURENI, JUDE|UL BISTRI|A- NÄSÄUD 65
6.3 Parva
REABILITARE SISTEM ALIMENTARE CU APÄ
LOCALITATEA PARVA, JUDE|UL BISTRI|A-
NÄSÄUD 86
6.4 Rebra
CANALIZARE COMUNA REBRA, JUDE|UL
BISTRI|A-NÄSÄUD 240
6.5 Rebriçoara
CANALIZARE MENAJERÄ ÎN COMUNA
REBRISOARA 100
6.6 Runcu Salvei
ALIMENTARE CU APÄ POTABILÄ A
COMUNEI RUNCU SALVEI 43
7 BOTO)ANI din care 1521
7.1 Adãçeni
EXECU|IE PODE|E PRIN ELEMENTE
PREFABRICATE TIP C3 PE DRUMURILE
LOCALE DIN COMUNA ADÄSENI ,JUDE|UL
BOTOSANI 27
7.2 Bãluçeni
POD DIN BETON ARMAT PESTE RÂUL
SITNA, LOCALITATEA BÄLUSENII NOI -
DRAXINI -BÄLUSENI-DN.28 B, COMUNA
BÄLUSENI. 139
7.3 Copãlãu
CANALIZARE MENAJERÄ ÎN LOCALITÄ|ILE
COPÄLÄU SI COTU, COMUNA COPÄLÄU,
JUDE|UL BOTOSANI 103
7.4 Corni
CONSTRUC|IE PODE|E ÎN SATELE CORNI,
MESTEACÄN, SARAFINESTI SI BALTA ARSÄ
COMUNA CORNI, JUDE|UL BOTOSANI 57
7.5 Cristeçti
CONSTRUC|IE POD SI PODE|E ÎN SATELE
CRISTESTI, ONEAGA SI SCHIT ORÄSENI,
COMUNA CRISTESTI, JUDE|UL BOTOSANI 93
7.6 Curteçti
PODE|E ÎN INTERSEC|II DRUMURILE
COMUNALE SI SÄTESTI COMUNA
CURTESTI, JUDE|UL BOTOSANI 30
7.7 Dersca
PODE|E TUBULARE CU DIAMETRUL 1000
MM, COMUNA DERSCA, JUDE|UL
BOTOSANI 5
7.8 Dobârceni
PODE|E TUBULARE CU DIAMETRUL 500
MM SAT DOBÂRCENI, SAT CISMÄNESTI,
SAT BRÄTENI, COMUNA DOBÂRCENI,
JUDE|UL BOTOSANI 31
7.9 Durneçti
PODE|E TRANSVERSALE PE DRUMURILE
DC26A, DC26B 59
7.10 Frumuçica
POD DIN BETON ARMAT L=9 M PESTE
GÂRLA SURUGIU ÎN LOCALITATEA VLÄDENI
DEAL COMUNA FRUMUSICA,JUDE|UL
BOTOSANI 26
7.11 Havârna
POD DIN BETON ARMAT PESTE PÂRÂUL
BASEU SI PODE|E TRANSVERSALE SI ÎN
INTERSEC|II PE DRUMURILE COMUNALE SI
SÄTESTI COM. HAVÂRNA, JUD. BOTOSANI 90
7.12 Hlipiceni
AMENAJAREA A UNUI NUMÄR DE 35
PODE|E ÎN COMUNA HLIPICENI 10
7.13 Leorda
POD PESTE PÂRÂUL SITNA ÎN BELCEA SI
POD PESTE PÂRÂUL DOLINA ÎN MITOC 77
7.14 Lunca
CONSOLIDARE POD BETON ARMAT
(SIMIONICA I) SAT BAZNOASA PE DS 535,
KM 1+500 LUNCA, JUDE|UL BOTOSANI 33
7.15 Mihãlãçeni
CONSTRUC|IE PODE|E ÎN SATELE
MIHÄLÄSENI, SÄRATA, CARAIMAN,
SLOBIZIA-SILISCANI, NEGRESTI, PÄUN SI
NÄSTASE COMUNA MIHÄLÄSENI, JUDE|UL
BOTOSANI 86
7.16 Pãltiniç
CONSTRUC|IE PODE|E PENTRU
DRUMURILE COMUNALE SI SÄTESTI, SAT
IVANCÄU|I, BORDEI, GRIVI|A,COMUNA
PÄLTINIS, JUDE|UL BOTOSANI 10
7.17 Rãdãu[i-Prut
POD DIN BETON ARMAT PESTE PÄRÄUL
ISNOVÄ| SAT REDIU, COMUNA RÄDÄU|I-
PRUT JUDE|UL BOTOSANI 67
7.18 Rãuseni
POD BETON ARMAT ÎN LOCALITATEA
RÄUSENI, JUDE|UL BOTOSANI 78
7.19 Sãveni
POD PESTE PÂRÂUL BODEASA, SAT
BODEASA, ORASUL SÄVENI JUDE|UL
BOTOSANI 42
7.20 Suharãu
CONSTRUC|IE PODE|E ÎN SATELE
SUHARÄU, LISNA, IZVOARE SI SMÂRDAN
COMUNA SUHARÄU, JUDE|UL BOTOSANI 86
7.21 Suli[a
PODE|E TUBULARE DIN TUBURI PREMO,
CONSOLIDARE POD LEMN SIMIONEASA,
SAT DRACSANI, PUNTE DIN LEMN-METAL
PESTE RÂUL SITNA, ÎN DREPTUL
OBORULUI SULI|A. 18
6
7.22 Stiubieni
REABILITARE PODE|E PE DRUMURI
COMUNALE (DC15, DC16) ÎN COMUNA
STIUBIENI, JUDE|UL BOTOSANI 66
7.23 Ungureni
REABILITARE PODE|E DE PE DRUMURILE
LOCALE DIN CADRUL COMUNEI UNGURENI,
JUDE|UL BOTOSANI 20
7.24 Un[eni
AMENAJARE PODURI SI PODE|E, DIN
BETON ARMAT, PE RAZA COMUNEI
UN|ENI, JUD. BOTOSANI. 170
7.25 Viiçoara
POD DIN BETON ARMAT PESTE RÂUL
VOLOVÄ| ÎN COMUNA VIISOARA, JUDE|UL
BOTOSANI 37
7.26 Vlãdeni
PODE|E PREFABRICATE TUBULARE CU
DIAMETRUL DE 1000 SI 500 MM COMUNA
VLÄDENI, JUDETUL BOTOSANI 3
7.27 Vorona
PODURI DIN BETON ARMAT PESTE PÂRÂUL
,,VORONCA" COMUNA VORONA. POD PE
DS 123 LA,,AMOASEI" L=8 M SI POD DIN
BETON ARMAT LA ,,CIOBÄNASU" L=12 M 58
8 BRA)OV din care 1317
8.1 Apa[a
CANALIZAREA APELOR UZATE MENAJERE
SI STA|IE DE EPURARE ÎN COMUNA
APA|A, JUDE|UL BRASOV 233
8.2 Bod
CANALIZARE SI EPURARE APE UZATE ÎN
COMUNA BOD JUDE|UL BRASOV 141
8.3 Buneçti
ALIMENTARE CU APÄ SATE MESENDORF SI
VISCRI, COMUNA BUNESTI, JUDE|UL
BRASOV 220
8.4 Drãguç PODURI SI PODE|E ÎN COMUNA DRÄGUS 22
8.5 Holbav
ALIMENTARE CU APÄ A COMUNEI HOLBAV
JUDE|UL BRASOV 204
8.6 Mândra
PODURI PESTE RAUL SEBES ÎN
LOCALITÄ|ILE ILENI SI RÂUSOR 16
8.7 Pãrãu
RE|ELE DE CANALIZARE SI STA|IE DE
EPURARE COMUNA PÄRÄU, JUDE|UL
BRASOV 69
8.8 Sãcele
REALIZARE SISTEM DE CANALIZARE SI
STA|IE DE EPURARE APE MENAJERE ÎN
ZONA RURALÄ BRÄDET DIN MUNICIPIUL
SÄCELE, JUDE|UL BRASOV 54
8.9 Sâmbãta de Sus
ALIMENTARE CU APÄ STA|IUNEA
SÂMBÄTA DE SUS 87
8.10 Sercaia
PODE|E DALATE SI TUBULARE PE DJ 131C
CRIHALMA - HÄLMEAG 20
8.11 Sinca Nouã
CONSTRUIREA SISTEMULUI DE
ALIMENTARE CU APÄ A SATULUI
ECOLOGIC SINCA NOUÄ 101
8.12 Soarç ALIMENTARE CU APÄ COMUNA SOARS 12
8.13 Viçtea PODURI PESTE RÂUL VISTEA SI PODE| 41
8.14 Voila
ALIMENTARE CU APÄ SI CANALIZARE
PENTRU SATUL DRIDIF, CANALIZARE
PENTRU SATUL VOILA, COMUNA VOILA 97
9 BR#ILA din care 1485
9.1 Bordei Verde
ADUCTIUNE APÄ POTABILÄ BORDEI VERDE-
GABRIELESCU SI BORDEI VERDE -
LISCOTEANCA- RE|EA DISTRIBU|IE 69
9.2 Chiçcani
CONSTRUC|IA SISTEMULUI DE
CANALIZARE AL APELOR UZATE , COMUNA
CHISCANI, JUDE|UL BRÄILA 168
9.3 Dudeçti
SISTEM CENTRALIZAT DE ALIMENTARE CU
APÄ ÂN LOCALITÄ|ILE DUDESTI SI
TÄTARU, COMUNA DUDESTI, JUDE|UL
BRÄILA 135
9.4 Mãxineni
CONSTRUC|IA UNUI SISTEM CENTRALIZAT
DE CANALIZARE A APEI SI A UNEI STA|II
DE EPURARE SI TRATARE A APELOR
UZATE ÎN LOCALITATEA MÄXINENI,
JUDE|UL BRÄILA 143
9.5 Mircea-Vodã
CANALIZARE ÎN SISTEM CENTRALIZAT SI
STA|IE DE EPURARE ÎN LOCALITATÄ|ILE
MIRCEA-VODÄ SI DEDULESTI 165
9.6 Racovi[a
EXTINDERE GOSPODÄRIE DE APÄ ÎN
LOCALITATEA RACOVI|A 22
9.7 Râmnicelu
CONSOLIDAREA MALURILOR RAULUI
BUZAU IN ZONA PODULUI BOARCA 194
9.8 Romanu
EXTINDEREA SI MODERNIZAREA
SISTEMULUI CENTRALIZAT DE
ALIMENTARE CU APÄ ÎN LOCALITÄ|ILE
OANCEA SI ROMANU JUDE|UL BRÄILA 40
9.9 Siliçtea
ALIMENTARE CU APÄ IN SISTEM
CENTRALIZAT A LOCALITÄ|ILOR SILISTEA
SI MÄRTÄCESTI 35
9.10 Stãncu[a
CANALIZARE ÎN SISTEM CENTRALIZAT SI
STA|IE DE EPURARE ÎN LOCALITATEA
STÄNCU|A, COMUNA STÄNCU|A,
JUDE|UL BRÄILA 158
9.11 Su[eçti
ALIMENTARE CU APÄ A LOCALITATILOR
SU|ESTI SI MIHAIL KOGÄLNICEANU,
COMUNA SU|ESTI, JUDE|UL BRÄILA 28
7
9.12 Traian
ALIMENTARE CU APÄ LOCALITATEA
TRAIAN, COMUNA TRAIAN, JUDE|UL
BRÄILA 58
9.13 Tudor Vladimirescu
ALIMENTARE CU APÄ LOCALITÄ|ILE
TUDOR VLADIMIRESCU, SCOR|ARU VECHI
SI COMÄNEASCA JUDE|UL BRÄILA 110
9.14 Tufeçti
CANALIZARE ÎN SISTEM SEPARATIV SI
STA|IE DE EPURARE ÎN LOCALITATEA
TUFESTI 124
9.15 Vãdeni
GOSPODÄRIE DE APÄ SI REABILITAREA
SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APÄ
POTABILÄ 36
10 BUZ#U din care 3025
10.1 Blãjani
ALIMENTARE CU APÄ ÎN COMUNA BLÄJANI,
JUD. BUZÄU 40
10.2 Cernãteçti
RE|EA DE CANALIZARE SI SISTEM DE
EPURARE APE UZATE ÎN SATELE ZÄRNESTI-
SLÄNIC SI CERNÄTESTI 240
10.3 Chiojdu
SISTEM DE CANALIZARE, COMUNA
CHIOJDU, JUDETUL BUZÄU 240
10.4 Cislãu
CONSTRUCTIE SISTEM CANALIZARE SI
STA|IE DE TRATARE APE UZATE, SATUL
CISLÄU, COMUNA CISLÄU - JUDE|UL
BUZÄU 240
10.5 Cochirleanca
REABILITARE SISTEM DE ALIMENTARE CU
APÄ, COMUNA COCHIRLEANCA, JUDE|UL
BUZÄU 213
10.6 Col[i
REALIZARE SISTEM ALIMENTARE CU APÄ
COMUNA COL|I, JUDE|UL BUZÄU 78
10.7 Gherãseni
ALIMENTARE CU APÄ ÎN SISTEM
CENTRALIZAT COMUNA GHERÄSENI,
JUDE|UL BUZÄU 156
10.8 Mãrgãriteçti
CONSTRUIRE PODE|E ÎN COMUNA
MÄRGÄRITESTI, JUD. BUZÄU 17
10.9 Murgeçti
CONSTRUIRE PODE| PESTE PÂRÂUL
HARBOCA, COMUNA MURGESTI, JUDE|UL
BUZÄU 18
10.10 Pãtârlagele
CONSOLIDARE POD DC 69 PESTE PÂRÂUL
SIBICIU DIN SATUL VALEA SIBICIULUI 15
10.11 Pietroasele
CONSTRUIRE SI MODERNIZARE SISTEM DE
ALIMENTARE CU APÄ ÎN SATELE DARA,
PIETROASA MICÄ SI PIETROASELE,
COMUNA PIETROASELE, JUDE|UL BUZÄU 243
10.12 Pârscov
REABILITARE SI MODERNIZARE PUNTE
CURCÄNESTI SI REABILITARE PUNTE
PIETONALÄ TOCILENI 18
10.13 Podgoria
REABILITAREA SI MODERNIZAREA
SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APÄ A
SATELOR PODGORIA, ORATIA SI CO|ATCU,
COMUNA PODGORIA, JUDE|UL BUZÄU 233
10.14 Poçta Câlnãu
CONSTRUIRE PODURI DIN BETON ARMAT
ÎN COMUNA POSTA CÂLNÄU, JUDE|UL
BUZÄU 132
10.15 Robeasca
ALIMENTAREA CU APÄ ÎN SISTEM
CENTRALIZAT A COMUNEI ROBEASCA,
JUDE|UL BUZÄU 161
10.16 Sãhãteni
CONSTRUC|IE SI MODERNIZARE SISTEM
DE ALIMENTARE CU APÄ SATUL SÄHÄTENI
COMUNA SÄHÄTENI - JUDE|UL BUZÄU 215
10.17 Smeeni
CONSTRUIRE SISTEM DE ALIMENTARE CU
APÄ SAT UDA|I-MÂNZU COMUNA SMEENI -
JUDE|UL BUZÄU 200
10.18 Unguriu
SISTEM CENTRALIZAT DE CANALIZARE
MENAJERÄ SI STA|IE DE EPURARE ÎN
COMUNA UNGURIU, JUDE|UL BUZAU 173
10.19 Vâlcelele
ALIMENTARE CU APÄ ÎN COMUNA
VÂLCELELE, JUDE|UL BUZÄU 155
10.20 Zãrneçti
CONSTRUC|IE SISTEM ALIMENTARE CU
APÄ IN SATELE FUNDENI SI ZÄRNESTI 238
8
11
CARA)-
SEVERIN din care 2672
11.1 Anina
CANALIZARE SI EPURARE STEIERDORF
ANINA 240
11.2 Bãu[ar
POD GURA STÄRNII PESTE RÂUL BISTRA.
POD TARINA PESTE RÂUL BISTRA,
COMUNA BÄU|AR. 92
11.3 Berzasca
CANALIZARE SI EPURARE BERZASCA -
REACTUALIZARE SOLU|II 240
11.4 Buchin
CANALIZARE MENAJERÄ SI STA|IE DE
EPURARE BUCHIN SI PRISIAN, COMUNA
BUCHIN, JUDE|UL CARAS - SEVERIN 161
11.5 Bucoçni[a
CANALIZARE MENAJERÄ SI STA|IE DE
EPURARE LOCALITÄ|ILE PETROSNI|A SI
BUCOSNI|A COMUNA BUCOSNI|A,
JUDE|UL CARAS - SEVERIN 155
11.6 Caransebeç
ALIMENTARE CU APÄ, CANALIZARE
MENAJERÄ SI STA|IE DE EPURARE - SAT
APAR|INÄTOR JUPA 125
11.7 Cornea
CANALIZARE MENAJERÄ A LOCALITÄ|ILOR
CORNEA, MACOVISTE, CRUSOVÄ| 143
11.8 Dognecea
CANALIZARE MENAJERÄ SI STA|IE DE
EPURARE ÎN LOCALITATEA DOGNECEA 167
11.9 Domaçnea
PODURI ÎN DOMASNEA SI CÄNICEA,
COMUNA DOMASNEA, JUDE|UL CARAS-
SEVERIN 85
11.10 Gârnic
ALIMENTAREA CU APÄ A LOCALITÄ|II
PADINA MATEI, COMUNA GIRNIC, JUDE|UL
CARAS-SEVERIN 11
11.11 Glimboca
STA|IE DE EPURARE SI EXTINDERE RE|EA
DE CANALIZARE ÎN COMUNA GLIMBOCA 136
11.12 Mãureni
ALIMENTAREA CU APÄ A LOCALITÄ|ILOR
MÄURENI SI SOSDEA 240
11.13 Moldova Nouã
EXTINDERE ALIMENTARE CU APÄ MÄCESTI
ORAS MOLDOVA NOUÄ, JUDE|UL CARAS-
SEVERIN 76
11.14 Oravi[a
CANALIZARE SI STA|IE EPURARE ÎN SATUL
APAR|INÄTOR BRÄDISORUL DE JOS 113
11.15 Rãcãçdia
POD PE DRUMUL SASCHII, COMUNA
RÄCÄSDIA JUD. CARAS-SEVRIN 48
11.16 Reçi[a
POD PESTE RÂUL BÂRZAVA LA INTRAREA
ÎN MONIOM LA INTERSEC|IA CU DN 58 B,
RESITA 29
11.17 Sacu
CANALIZARE SI EPURARE SACU -
REACTUALIZARE SOLU|II 240
11.18 Sasca Montanã
ALIMENTARE CU APÄ A LOCALITÄ|ILOR
SASCA MONTANÄ SI SASCA ROMANÄ,
COMUNA SASCA MONTANÄ, JUDE|UL
CARAS - SEVERIN 131
11.19 Turnu Ruieni
CANALIZARE SI EPURARE COMUNA TURNU
RUIENI 240
12 C#L#RA)I din care 1325
12.1 Alexandru Odobescu
EXTINDERE SI REABILITARE RE|EA DE
DISTRIBU|IE APÄ ÎN SAT NICOLAE
BALCESCU COMUNA ALEXANDRU
ODOBESCU, JUDE|UL CÄLÄRASI 22
12.2 Chirnogi
ALIMENTARE CU APÄ ÎN SISTEM
CENTRALIZAT SI GOSPODÄRIE DE APÄ,
COMUNA CHIRNOGI, JUDE|UL CÄLÄRASI 61
12.3 Chiselet
EXTINDERE SI MODERNIZARE ALIMENTARE
CU APÄ POTABILÄ ÎN COMUNA CHISELET,
JUDE|UL CÄLÄRASI 17
12.4 Curcani
EXTINDERE ALIMENTARE CU APÄ
POTABILÄ 19
12.5 Cuza Vodã
EXTINDERE ALIMENTARE CU APÄ
POTABILÄ ÎN COMUNA CUZA VODÄ 58
12.6 Ileana
EXTINDERE SI REABILITARE SISTEM
ALIMENTARE CU APÄ ÎN SATELE AR|ARI,
VLÄICULESTI, STEFÄNESTI SI SATU NOU,
JUDE|UL CÄLÄRASI 75
12.7 Mânãstirea
REABILITARE SI EXTINDERE SISTEM DE
ALIMENTARE CU APÄ POTABILÄ SI
INTRODUCERE SISTEM DE CANALIZARE ÎN
COMUNA MÂNÄSTIREA, JUDE|UL
CÄLÄRASI 240
12.8 Nana
PODE|E PE STRÄZI ÎN COMUNA NANA,
JUDE|UL CÄLÄRASI 140
12.9 Nicolae Bãlcescu
ALIMENTARE CU APÄ SAT NICOLAE
BÄLCESCU, COMUNA NICOLAE BÄLCESCU,
JUDE|UL CÄLÄRASI 49
12.10 Sãruleçti EXTINDERE ALIMENTARE CU APÄ 139
12.11 Soldanu
ALIMENTARE CU APÄ POTABILÄ ÎN
COMUNA SOLDANU, JUDE|UL CÄLÄRASI 104
12.12 Stefan cel Mare
SISTEM DE CANALIZARE SI STA|IE DE
EPURARE ÎN SATUL STEFAN CEL MARE,
COMUNA STEFAN CEL MARE, JUDE|UL
CÄLÄRASI 42
12.13 Ulmeni
EXTINDERE ALIMENTARE CU APÄ -
COMUNA ULMENI, JUDE|UL CÄLÄRASI 49
9
12.14 Ulmu
SISTEM DE CANALIZARE SI STATIE DE
EPURARE SI TRATARE A APELOR UZATE IN
COM. ULMU,SAT ULMU 101
12.15 Vâlcelele
SISTEM DE CANALIZARE ÎN SATELE
VÂLCELELE SI FLOROAICA JUDE|UL
CÄLÄRASI 70
12.16 Vlad-|epeç
SISTEM DE CANALIZARE CU STA|IE DE
EPURARE ÎN SATELE VLAD-|EPES SI MIHAI-
VITEAZU, COMUNA VLAD-|EPES, JUDE|UL
CÄLÄRASI 139
13 CLUJ din care 2529
13.1 Aiton PODE|E ÎN LOCALITATEA AITON 118
13.2 Bãiçoara
EXTINDERE ALIMENTARE CU APÄ A
LOCALITÄ|II BÄISOARA. ALIMENTARE CU
APÄ A LOCALITÄ|II SÄCEL.CANALIZAREA
APELOR UZATE MENAJERE DIN
LOCALITATEA BÄISOARA, COMUNA
BÄISOARA,JUDE|UL CLUJ 222
13.3 Bobâlna
ALIMENTARE CU APÄ ÎN SISTEM
CENTRALIZAT ÎN LOCALITÄ|ILE: MAIA,
RÄZBUNENI SI BOBÂLNA, COMUNA
BOBÂLNA 97
13.4 Buza
CONSTRUIRE SI AMENAJARE 60 PODE|E ÎN
LOCALITÄ|ILE BUZA SI ROTUNDA. 8
13.5 Cãlãraçi
EXTINDERE SISTEM DE ALIMENTARE CU
APÄ PENTRU LOCALITÄ|ILE CÄLÄRASI,
LIBERTATEA SI PLESANI, COMUNA
CÄLÄRASI, JUDE|UL BOTOSANI 70
13.6 Cãlã[ele
ALIMENTARE CU APÄ SAT CÄLATA SI
FILTRARE APÄ CÄLÄ|ELE 32
13.7 Cãtina
ÎMBUNUTÄ|IREA INFRASTRUCTURII
RURALE PRIN CONSTRUIREA A PATRU
PODURI ÎN LOCALITÄ|ILE CÄTINA,
FELDIOARA, VALEA CALDÄ PE DC 18 SI DC
21 56
13.8 Chinteni
ALIMENTARE CU APÄ POTABILÄ A
LOCALITÄ|ILOR CHINTENI, DEUSU,
VECHEA, MÄCICASU, SÂNMARTIN,
COMUNA CHINTENI, JUDE|UL CLUJ 178
13.9 Fizeçu Gherlii
CANALIZAREA LOCALITA|II FIZESU -
GHERLII, JUDETUL CLUJ 140
13.10 Geaca
ÎMBUNÄTÄ|IREA INFRASTRUCTURII
RURALE PRIN CONSTRUC|IA DE PODURI
PESTE VÄILE FIZESULUI, LEGII, LACU,
PUINILOR, SI P. SATULUI ÎN SATELE LACU,
LEGII, SUCUTARD SI GEACA,
APAR|INÄTOARE COMUNEI GEACA,
JUDE|UL CLUJ 128
13.11 Gilãu
CONSTRUIRE POD PESTE SOMESU MIC-
LOCALITATEA GILÄU, ZONA TÂRG 99
13.12 Izvoru Criçului
REALIZARE SISTEM DE ALIMENTARE CU
APÄ SI CANALIZAREA APELOR MENAJERE
SI PLUVIALE CU STA|IE DE EPURARE,
COMUNA IZVORU CRISULUI 240
13.13 Jucu
CANALIZAREA LOCALITÄ|ILOR JUCU DE
SUS - DUVANA, JUCU DE MIJLOC SI JUCU
HERGHELIE, JUDE|UL CLUJ 120
13.14 Mãguri-Rãcãtãu
LUCRÄRI EDILITARE ÎN COMUNA MÄGURI-
RÄCÄTÄU, JUDE|UL CLUJ - POD PESTE
VALEA RÄCÄTÄULUI LA LOCUL NUMIT
DOBRUS. ALIMENTARE CU APÄ SI
CANALIZARE ÎN SAT MÄGURI- RÄCÄTÄU,
JUDE|UL CLUJ 49
13.15 Mihai Viteazu
EXTINDERE SI REABILITARE RE|EA
DISTRIBU|IE APÄ. RE|EA DE CANALIZARE
MENAJERÄ ÎN LOCALITÄ|IILE CHEIA SI
MIHAI VITEAZU, COMUNA MIHAI VITEAZU 114
13.16 Moldoveneçti
EXTINDERE ALIMENTARE CU APÄ
MOLDOVENESTI,CAPTAREA
PIETROASA,CAPTAREA
KIZIBERT,CONDUCTA DE ADUC|IUNE SI
INTERCONECTARE, REZERVOR
COMENSARE ECHILIBRARE DEALUL MORII,
REZERVOARE COMPENSARE SI
INCENDIU:PLÄIESTI, BÄDENI, RE|ELE DE
DISTRIBU|IE
:PIETROASA,VÄLENI,PLÄIESTI,BÄDENI 107
13.17 Petreçtii de Jos
ALIMENTARE CU APÄ ÎN COMUNA
PETRESTII DE JOS 65
13.18 Recea-Cristur POD ÎN LOCALITATEA RECEA CRISTUR 93
13.19 Sãvãdisla
EXTINDEREA RE|ELEI DE CANALIZARE ÎN
LOCALITÄ|ILE SÄVÄDISLA, VLAHA, FINISEL
SI STOLNA,ALIMENTARE CU APÄ PRIN
CISMELE STRADALE A LOCALITÄ|ILOR
FINISEL SI STOLNA 240
13.20 Sic
ALIMENTAREA CU APÄ A COMUNEI SIC,
JUDE|UL CLUJ 239
13.21 Viiçoara
CANALIZAREA APELOR UZATE MENAJERE
DIN LOCALITATEA VIISOARA, JUDE|UL
CLUJ 114
14 CONSTAN+A din care 1413
10
14.1 Albeçti
ÎMBUNÄTÄ|IREA SI EXTINDEREA
SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APÄ A
LOCALITÄ|II VÂRTOP 33
14.2 Aliman
ALIMENTARE CU APÄ, SAT VLAHII,
COMUNA ALIMAN, JUDE|UL CONSTAN|A 75
14.3 Bãneasa
AMENAJARE SI MODERNIZARE PODE|E
SAT NEGURENI SI SAT FÄUREI, ORAS
BÄNEASA, JUDE|UL CONSTAN|A 62
14.4 Chirnogeni
PODURI SI PODE|E ÎN COMUNA
CHIRNOGENI, LOCALITÄ|ILE CHIRNOGENI,
PLOPENI, CREDIN|A, JUDE|UL
CONSTAN|A 160
14.5 Ciobanu
EXTINDERE ALIMENTARE CU APÄ SAT
MIORI|A, COMUNA CIOBANU, JUDE|UL
CONSTAN|A 52
14.6 Ciocârlia
MODERNIZAREA SI COMPLETAREA
SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APÄ
POTABILÄ ÎN LOCALITÄ|ILE CIOCÂRLIA DE
SUS SI DE JOS, COMUNA CIOCÂRLIA,
JUDE|UL CONSTAN|A 32
14.7 Cogealac ALIMENTARE CU APÄ 132
14.8 Comana
REGULARIZARE ALBIE SI EXECU|IE
PODE|E DALATE PE CANALUL VALEA
COMANA - ENCHEZ,COMUNA COMANA,
JUDE|UL CONSTAN|A 55
14.9 Crucea
SISTEM DE ALIMENTARE CU APÄ POTABILÄ
ÎN LOCALITÄ|ILE STUPINA SI GÄLBIORI SI
CANALIZARE MENAJERÄ ÎN LOCALITATEA
CRUCEA, COMUNA CRUCEA, JUDE|UL
CONSTAN|A 122
14.10 Ion Corvin
PODURI, PODE|E SI PUN|I PIETONALE PE
VALEA NEGURENILOR, TRONSON DN3 -
LAC DUNÄRENI, COMUNA ION CORVIN,
JUDE|UL CONSTAN|A 60
14.11 Poarta Albã
REABILITARE SI EXTINDERE CANAL
COLECTOR APE PLUVIALE PODURI
PODE|E DIN COMUNA POARTA ALBÄ 105
14.12 Saraiu
ÎNLOCUIREA CONDUCTELOR CU GRAD
AVANSAT DE UZURÄ DIN RE|EAUA DE
ALIMENTARE CU APÄ A COMUNEI SARAIU,
JUDE|UL CONSTAN|A 38
14.13 Seimeni
REABILITARE SI EXTINDERE ALIMENTARE
CU APA IN COMUNA SEIMENI (SATELE
SEIMENII MARI SI DUNAREA) 196
14.14 Siliçtea
RE|EA DE CANALIZARE SI STA|IE DE
EPURARE, COMUNA SILISTEA (SATELE
SILISTEA SI |EPES VODÄ) JUDE|UL
CONSTAN|A 120
14.15 Topraisar
CONSTRUC|IA DE PODE|E PENTRU
ELIMINAREA EFECTELOR INUNDA|IILOR IN
SATELE MOVILI|A SI BIRUIN|A, COMUNA
TOPRAISAR, JUDE|UL CONSTAN|A 61
14.16 Tuzla
EXTINDERE RE|EA DISTRIBU|IE APÄ
POTABILÄ ÎN ZONELE LOTIZATE "CASTEL
DE APA", O.J.R.S.A., SI RE|EA CANALIZARE
ÎN LOCALITATEA TUZLA, JUDE|UL
CONSTAN|A 110
15 COVASNA din care 1020
15.1 Baraolt
ALIMENTARE CU APÄ ÎN SATUL RACOSUL
DE SUS (ORASUL BARAOLT, JUDE|UL
COVASNA) 86
15.2 Belin
DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURALÄ
RURALÄ DIN COMUNA BELIN, JUDE|UL
COVASNA 76
15.3 Cernat
EXTINDEREA RE|ELEI DE ALIMENTARE CU
APÄ POTABILÄ SI REABILITAREA CELEI
EXISTENTE ÎN COMUNA CERNAT JUDE|UL
COVASNA 197
15.4 Estelnic
DEZVOLTAREA INRASTRUCTURII RURALE
ÎN COMUNA ESTELNIC - CONSTRUIREA A
DOUÄ PODURI SI SASE PUN|I PIETONALE
DIN BETON ARMAT 117
15.5 Ilieni
EXTINDEREA RETELEI DE APÄ POTABILÄ ÎN
COMUNA ILIENI, JUDE|UL COVASNA 106
15.6 Lemnia
DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII RURALE
ÎN COMUNA LEMNIA 168
15.7 Sfântu Gheorghe
ALIMENTAREA CU APÄ POTABILÄ A
LOCALITÄ|II CHILIENI-COSENI, SATE
APAR|INÄTOARE MUNICIPIULUI SF.
GHEORGHE 18
15.8 Turia
ALIMENTARE CU APÄ ÎN SATUL TURIA
COMUNA TURIA, JUDE|UL COVASNA 81
15.9 Zãbala
CANALIZARE SAT ZÄBALA, COMUNA
ZABALA, JUDETUL COVASNA - FAZA S.F. 171
11
16 D,MBOVI+A din care 1965
16.1 Bucçani
EXECU|IA A 8 PODE|E SI CANALIZARE
PÂRÂU (VALE LOCALÄ) CÄCIOASA ÎN ZONA
AFERENTÄ SEC|IUNII AMONTE/AVAL ÎN
LUNGIME TOTALÄ DE 700 M, COMUNA
BUCSANI, JUDE|UL DÂMBOVI|A 81
16.2 Cobia
POD PE DC 105 KM 1 + 500 PESTE PÂRÂUL
COBITA CÄTRE CRÄCIUNESTI POD PE DC
105 KM 2 + 700 PESTE PÄRÄUL COBITA
CÄTRE GHERGHI|ESTI, ÎN LOCALITATEA
COBIA, JUDE|UL DÂMBOVI|A 37
16.3 Con[eçti
ALIMENTARE CU APÄ A SATELOR
CON|ESTI, CRÂNGASI, B0TENI 154
16.4 Costeçtii din Vale
POD PESTE PÂRÂUL SABAR, SAT
MÄRUN|ISU, COMUNA COSTESTII DIN
VALE 22
16.5 Dragodana CONSTRUIRE PODURI SI PODE|E 83
16.6 Dragomireçti
MODERNIZARE POD PESTE DÂMBOVI|A ÎN
SATUL UNGURENI 38
16.7 Gura Foii
POD DIN BETON ARMAT PE DC 112 GURA
FOII +BUMBUIA +COBIA KM 1+800 PESTE
PARAUL VALEA BRATILA IN COMUNA
GURA FOII JUD DAMBOVITA 22
16.8 Hulubeçti
ALIMENTARE CU APÄ ÎN COMUNA
HULUBESTI 218
16.9 Ludeçti
POD DIN BETON ARMAT PESTE RÂUL
POTOP PE DC 99 ÎN LOCALITATEA
MILOSARI 62
16.10 Niculeçti
RE|ELE DE CANALIZARE SI STA|IE DE
EPURARE ÎN COMUNA NICULESTI 149
16.11 Perçinari
ALIMENTARE CU APÄ POTABILÄ ÎN SISTEM
CENTRALIZAT - LUCRARE NOUÄ - ÎN
COMUNA PERSINARI JUDE|UL DÂMBOVI|A 142
16.12 Pietrari PODURI ÎN COMUNA PIETRARI 53
16.13 Produleçti
RETEA DE CANALIZARE SI STA|IE DE
EPURARE ÎN LOCALITATEA COSTESTII DIN
DEAL 138
16.14 Pucheni
CONSTRUC|IE PODURI, PODE|E SI PUN|I
PIETONALE 73
16.15 Runcu PODE| ÎN PUNCTUL "POD BREBU" 5
16.16 Tãrtãçeçti
RE|EA DE CANALIZARE SI STA|IE DE
EPURARE ÎN SAT GULIA 160
16.17 Tãtãrani
PUNTE PIETONALÄ PESTE RÂUL
DÂMBOVI|A SAT PRIBOIU PUNCT MOARÄ 63
16.18 Vãleni-Dâmbovi[a
EXTINDERE ALIMENTARE CU APÄ ÎN
COMUNA VÄLENI-DÂMBOVI|A 150
16.19 Viçina
ALIMENTARE CU APÄ ÎN COMUNA VISINA,
JUDE|UL DÂMBOVI|A 240
16.20 Voineçti
POD MIXT PESTE PÂRÂUL RÂUL ALB PE DC
121 ÎN LOCALITATEA VOINESTI 75
17 DOLJ din care 6335
17.1 Amãrãçtii de Sus
ALIMENTARE CU APÄ COMUNA AMÄRÄSTII
DE SUS, JUDE|UL DOLJ 179
17.2 Argetoaia
ALIMENTARE CU APÄ LOCALITATEA
ARGETOAIA, COMUNA ARGETOAIA,
JUDE|UL DOLJ 61
17.3 Brabova
CONSTRUC|IE POD PESTE PÂRÂUL
PLESOI, ÎN SATUL RÄCHITA DE JOS,
PENTRU A FACILITA LEGÄTURA CU DJ606,
COMUNA BRABOVA, JUDE|UL DOLJ 23
17.4 Braloçti[a
ALIMENTAREA CU APÄ A COMUNEI
BRALOSTI|A, JUDE|UL DOLJ 176
17.5 Brãdeçti
CONSTRUC|IE POD PESTE VALEA MORII ,
SAT TATOMIRESTI PENTRU A ASIGURA
ACCESUL LA DN 6 119
17.6 Bucovã[
ALIMENTARE CU APÄ POTABILÄ ÎN SATELE
BUCOVÄ|, LEAMNA DE JOS, LEAMNA DE
SUS SI PALILULA, COMUNA BUCOVÄ| ,
JUDE|UL DOLJ 192
17.7 Cârcea
SISTEM CENTRALIZAT DE ALIMENTARE CU
APÄ POTABILÄ ÎN COMUNA CÂRCEA,
JUDE|UL DOLJ 127
17.8 Castranova
ALIMENTARE CU APÄ SATUL PU|URI,
COMUNA CASTRANOVA, JUDE|UL DOLJ 51
17.9 Catane
ALIMENTARE CU APÄ ÎN SISTEM
CENTRALIZAT, COMUNA CATANE, JUDE|UL
DOLJ 163
17.10 Cerãt
ALIMENTARE CU APÄ ÎN SISTEM
CENTRALIZAT, COMUNA CERÄT, JUDE|UL
DOLJ 161
17.11 Coçoveni
CANALIZARE ÎN SISTEM CENTRALIZAT A
COMUNEI COSOVENI 170
17.12 Co[ofenii din Fa[ã
RACORDAREA SISTEMULUI DE
ALIMENTARE CU APÄ POTABILÄ A
LOCALITÄ|II CO|OFENII DIN FA|Ä LA
RE|EAUA DE ADUC|IUNE A ORASULUI
CRAIOVA DE LA SURSA IZVARNA 11
12
17.13 Dãbuleni
EXTINDERE RE|EA ALIMENTARE CU APÄ ÎN
ZONA PERIURBANÄ A ORASULUI DÄBULENI 97
17.14 Desa
CANALIZARE ÎN SISTEM CENTRALIZAT A
COMUNEI DESA, JUDE|UL DOLJ 170
17.15 Dioçti
ALIMENTARE CU APÄ POTABILÄ SI DE
INCENDIU, COMUNA DIOSTI JUDE|UL DOLJ 209
17.16 Drãgoteçti
CONSTRUIRE PODURI PESTE PÂRÂUL
TESLUI, COMUNA DRÄGOTESTI, JUDE|UL
DOLJ, PENTRU A FACILITA ACCESUL LA
DJ641 81
17.17 Fãrcaç
CONSTRUIRE POD PESTE PÂRÂUL
PLOSCA, LA KM 0+650 SI POD PESTE
PÂRÂUL PLOSCA LA KM 5+680, PENTRU A
FACILITA LEGÄTURA CU DJ605A 92
17.18 Filiaçi
SISTEM DE ALIMENTARE CU APÄ POTABILÄ
ÎN SATUL RÄCARII DE SUS, ORASUL
FILIASI, JUDE|UL DOLJ 134
17.19 Galiciuica
ALIMENTARE CU APÄ ÎN SISTEM
CENTRALIZAT AL COMUNEI GALICIUICA,
JUDE|UL DOLJ 120
17.20 Gângiova
ALIMENTARE CU APÄ POTABILÄ SCOALÄ,
GRÄDINI|Ä SI DISPENSAR - COMUNA
GÂNGIOVA JUDE|UL DOLJ 13
17.21 Gherceçti
ALIMENTARE CU APÄ A COMUNEI
GHERCESTI, JUDE|UL DOLJ 104
17.22 Ghidici
ALIMENTARE CU APÄ SI CANALIZARE ÎN
COMUNA GHIDICI, JUDE|UL DOLJ 168
17.23 Ghindeni
CANALIZARE SI STA|IE DE EPURARE ÎN
COMUNA GHINDENI, JUDE|UL DOLJ 106
17.24 Gighera
ALIMENTARE CU APÄ, COMUNA GIGHERA,
SAT GIGHERA SI SAT NEDEIA, JUDE|UL
DOLJ 71
17.25 Giurgi[a
ALIMENTARE CU APÄ ÎN COMUNA
GIURGI|A, JUDE|UL DOLJ 215
17.26 Gogoçu
CONSTRUIRE PODURI PESTE PÂRÂUL
RECEA SI PÂRÂUL URDINI|A, COMUNA
GOGOSU, JUDE|UL DOLJ 68
17.27 Goicea
SISTEM DE ALIMENTARE CU APÄ ÎN
COMUNA GOICEA, JUDE|UL DOLJ 240
17.28 Goieçti
CONSTRUIRE POD PESTE RÂUL AMARADIA
ÎN SATUL |ANDÄRA SI POD ÎN SATUL
POPEASA 120
17.29 Içalni[a
CANALIZARE ÎN SISTEM CENTRALIZAT,
COMUNA ISALNI|A, JUDE|UL DOLJ 170
17.30 Leu
EXTINDERE ALIMENTARE CU APÄ ÎN
SISTEM CENTRALIZAT AL COMUNEI LEU 81
17.31 Lipovu
CONSTRUIRE POD PESTE PÂRÂUL
DESNÄ|UI, SAT LIPOVU, COMUNA LIPOVU,
JUDE|UL DOLJ 53
17.32 Malu Mare
CANALIZARE SI STA|IE DE EPURARE ÎN
LOCALITATEA MALU MARE, COMUNA MALU
MARE, JUDE|UL DOLJ 107
17.33 Mãceçu de Jos
ALIMENTAREA CU APÄ ÎN SISTEM
CENTRALIZAT A COMUNEI MÄCESU DE
JOS, JUDE|UL DOLJ 120
17.34 Mãceçu de Sus
ALIMENTARE CU APÄ ÎN SISTEM
CENTRALIZAT A COMUNEI MÄCESU DE
SUS, JUDE|UL DOLJ 120
17.35 Melineçti
CONSTRUIRE POD PESTE RÂUL AMARADIA
ÎN COMUNA MELINESTI, JUDETUL DOLJ 48
17.36 Mârçani
ALIMENTARE CU APÄ ÎN SISTEM
CENTRALIZAT, COMUNA MÂRSANI,
JUDE|UL DOLJ 32
17.37 Mo[ã[ei
CANALIZARE SI STA|IE DE EPURARE ÎN
LOCALITATEA MO|Ä|EI, JUDE|UL DOLJ 240
17.38 Murgaçi
LUCRÄRI DE TRAVERSARE CURSURI DE
APE SI ALIMENTÄRI CU APÄ ÎN COMUNA
MURGASI, JUDE|UL DOLJ 151
17.39 Negoi
CONSTRUC|IE PODURI ÎN COMUNA NEGOI,
JUDE|UL DOLJ 69
17.40 Ostroveni
ALIMENTARE CU APÄ ÎN SISTEM
CENTRALIZAT ÎN COMUNA OSTROVENI,
JUDE|UL DOLJ 161
17.41 Pieleçti
ALIMENTARE CU APA POTABILÄ ÎN
LOCALITATEA PIELESTI, JUDE|UL DOLJ 190
17.42 Pleni[a
MODERNIZARE SI EXTINDERE SISTEM
CENTRALIZAT DE ALIMENTARE CU APÄ
COMUNA PLENI|A, JUDE|UL DOLJ 197
17.43 Pleçoi
CONSTRUIRE POD PE DC601 SI A 11
PODE|E PESTE PÂRÂUL PLESOIU ÎN
COMUNA PLESOI, JUDE|UL DOLJ 59
17.44 Podari
ALIMENTARE CU APÄ POTABILÄ A
LOCALITÄ|ILOR COMUNEI PODARI,
JUDE|UL DOLJ 146
17.45 Poiana Mare
CONSTRUIRE PODE|E IN COMUNA POIANA
MARE PENTRU A ASIGURA LEGATURA CU
DRUMUL NA|IONAL DN55A CALAFAT-
BECHET 105
17.46 Predeçti
CONSTRUIRE POD PÂRÂU MERE|EL -
COMUNA PREDESTI, JUDE|UL DOLJ 15
13
17.47 Rojiçte
ALIMENTARE CU APÄ ÎN SATELE ROJISTE
SI TÂMBURESTI, COMUNA ROJISTE,
JUDE|UL DOLJ 86
17.48 Seaca de Câmp
ALIMENTARE CU APÄ COMUNA SEACA DE
CÂMP - JUDE|UL DOLJ 65
17.49 Secu
CONSTRUIRE PODURI ÎN COMUNA SECU,
JUDE|UL DOLJ 11
17.50 Sopot
CONSTRUIRE PODURI PESTE PÂRÂUL
VÂLCEAUA SORII SI PÂRÂUL MERE|EL 98
17.51 Teasc
ALIMENTARE CU APÄ A LOCALITÄ|II SECUI,
COMUNA TEASC 65
17.52 Terpezi[a
CONSTRUIREA DE PODURI SI PUN|I
PIETONALE ÎN COMUNA
TERPEZI|A:PODURI PESTE PÂRÂUL
TERPEZI|A ÎN SATUL TERPEZI|A SI SATUL
CÄCIULATU; PUNTE PIETONALÄ PESTE
PÂRÂUL TERPEZI|A ÎN SATUL TERPEZI|A;
POD PESTE PÂRÂUL LEAMNA ÎN SATUL
CÄRUIA 13
17.53 |uglui
CONSTRUIREA DE PODURI ÎN COMUNA
|UGLUI PENTRU FACILITAREA ACCESULUI
LA DJ 561 27
17.54 Unirea
RE|EA DE ALIMENTARE CU APÄ SI
GOSPODÄRIE DE APÄ ÎN COMUNA UNIREA,
JUDE|UL DOLJ 208
17.55 Urzicu[a
SISTEM DE ALIMENTARE CU APÄ POTABILÄ
ÎN COMUNA URZICU|A, SATUL URZICU|A,
JUDE|UL DOLJ 32
17.56 Valea Stanciului
ALIMENTARE CU APÄ ÎN SISTEM
CENTRALIZAT, COMUNA VALEA
STANCIULUI, JUDE|UL DOLJ 166
17.57 Vârtop
ALIMENTARE CU APÄ A LOCALITÄ|II
VÂRTOP, JUDE|UL DOLJ 59
18 GALA+I din care 1514
18.1 Bãlãbãneçti
ALIMENTARE CU APÄ COMUNA
BÄLÄBÄNESTI SATELE LUNGESTI SI
BURSUCANI, JUDE|UL GALA|I 70
18.2 Bãlãçeçti
CONSTRUCTIA SISTEMULUI DE
ALIMENTARE CU APÄ A COMUNEI
BÄLÄSESTI, JUDE|UL GALA|I 51
18.3 Brãhãçeçti
ALIMENTARE CU APÄ SAT BRÄHÄSESTI,
SAT TOFLEA 109
18.4 Brãniçtea
MODERNIZARE ALIMENTARE CU APA IN
SISTEM CENTRALIZAT SAT
BRANISTEA,COMUNA BRANISTEA 27
18.5 Cavadineçti
ALIMENTARE CU APÄ COMUNA
CAVADINESTI, SATELE CAVADINESTI,
GÄNESTI SI COMÄNESTI 95
18.6 Folteçti
MODERNIZARE ALIMENTARE CU APÄ SAT
STOICANI - COMUNA FOLTESTI, JUDE|UL
GALA|I 34
18.7 Frumuçi[a
CONSTRUC|IA SISTEMULUI DE
CANALIZARE SI EPURARE A APELOR
UZATE, COMUNA FRUMUSI|A, JUDE|UL
GALA|I 141
18.8 Fundeni
ALIMENTARE CU APÄ, COMUNA FUNDENI,
JUDE|UL GALA|I 99
18.9 Ghidigeni
EXTINDERE RE|EA ALIMENTARE CU APÄ,
COMUNA GHIDIGENI, SATELE: GEFU, GEFU
VECHI, GHIDIGENI, TAPLAU, TALPIGI,
SLOBOZIA CORNI, JUDE|UL GALA|I 22
18.10 Grivi[a
EXTINDEREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE
CU APÄ A COMUNEI GRIVI|A, JUDE|UL
GALA|I 59
18.11 Iveçti
RE|EA CANALIZARE COMUNA IVESTI,
JUDE|UL GALA|I 66
18.12 Mãstãcani
PLATFORMA ECOLOGICÄ PENTRU
COLECTAREA SI MANAGEMENTUL
GUNOILUI DE GRAJD SI A MATERIALELOR
REFOLOSIBILE 147
18.13 Rãdeçti
EXTINDERE SI MODERNIZARE ALIMENTARE
CU APÄ COMUNA RÄDESTI, JUDE|UL
GALA|I 22
18.14 Rediu
EXTINDERE ALIMENTARE CU APÄ COMUNA
REDIU JUDE|UL GALA|I 50
18.15 Scânteieçti
POD PESTE CANALUL COLECTOR APE
METEORICE ÎN PUNCTUL TRISCA, SAT
FÂNTÂNELE 120
18.16 Schela
ALIMENTARE CU APÄ ÎN SISTEM
CENTRALIZAT SAT NEGREA SI EXTINDERE
ALIMENTARE CU APÄ ÎN SISTEM
CENTRALIZAT SAT SCHELA, COMUNA
SCHELA, JUDE|UL GALA|I 68
18.17 Târgu Bujor
ALIMENTARE CU APÄ - SAT MOSCU SI SAT
UMBRÄRESTI - ORAS TÎRGU BUJOR,
JUDE|UL GALA|I 123
18.18 Tudor Vladimirescu
ALIMENTARE CU APÄ ÎN SISTEM
CENTRALIZAT, COMUNA TUDOR
VLADIMIRESCU, JUDE|UL GALA|I 123
18.19 Tuluceçti
CONSTRUC|IE CANALIZARE SI STA|IE
EPURARE ÎN COMUNA TULUCESTI, SATELE
TULUCESTI, TÄTARCA SI SIVI|A - JUDE|UL
GALA|I 88
14
19 GIURGIU din care 659
19.1 Ghimpa[i
CANALIZARE MENAJERÄ ÎN LOCALITATEA
GHIMPA|I, JUDE|UL GIURGIU 63
19.2 Gostinari
POD RUTIER PESTE RÂUL ARGES KM
51+290 ÎN COMUNA GOSTINARI, JUDE|UL
GIURGIU 240
19.3 Iepureçti
ALIMENTARE CU APÄ ÎN SISTEM
CENTRALIZAT ÎN SATELE GORNENI,
STÂLPU SI IEPURESTI 30
19.4 Izvoarele
ALIMENTARE CU APÄ POTABILÄ COMUNA
IZVOARELE - SATELE CHIRIACU,
IZVOARELE SI VALEA BUJORULUI 144
19.5 Mihai Bravu
ALIMENTARE CU APA LOCALITATII MIHAI
BRAVU, COMUNA MIHAI BRAVU, JUDETUL
GIURGIU 35
19.6 Mihãileçti
ALIMENTARE CU APÄ A SATELOR POPESTI
SI NOVACI, JUDE|UL GIURGIU 147
20 GORJ din care 3556
20.1 Albeni
ALIMENTAREA CU APA POTABILA A
COMUNEI ALBENI, JUDETUL GORJ 142
20.2 Alimpeçti
CANALIZARE MENAJERÄ A SATELOR
CIUPERCENII DE OLTE|, SÂRBESTI,
ALIMPESTI SI NISTORESTI, COMUNA
ALIMPESTI, JUDE|UL GORJ 94
20.3 Baia de Fier
ALIMENTARE CU APÄ COMUNA BAIA DE
FIER, ZONA TURISTICÄ CORNEUL MARE -
RÂNCA SI SATUL CERNÄDIA , JUDE|UL
GORJ 203
20.4 Bãleçti
CANALIZARE MENAJERÄ COMUNA
BÄLESTI, SATELE CEAURU SI BÄLESTI,
JUDE|UL GORJ 203
20.5 Bengeçti-Ciocadia
ALIMENTARE CU APÄ COMUNA BENGESTI-
CIOCADIA, SATELE BENGESTI, BÄLCESTI,
BIRCII, CIOCADIA 182
20.6 Berleçti CONSTRUIRE PODURI COMUNA BERLESTI 42
20.7 Borãscu
CONSTRUIRE POD PESTE RÂUL JIL|,
COMUNA BORÄSCU, JUDE|UL GORJ 32
20.8 Bumbeçti-Jiu
ALIMENTARE CU APÄ POTABILÄ SAT PLESA
SI SUPLIMENTARE DEBIT SATELE TETILA SI
CURTISOARA, BUMBESTI-JIU, JUDE|UL
GORJ 141
20.9 Bustuchin
ALIMENTARE CU APÄ COMUNA
BUSTUCHIN, SATELE POIENI|A, NÄMETE,
VALEA POJARULUI, JUDE|UL GORJ 205
20.10 Cãpreni
CONSTRUIRE SI MODERNIZARE PODURI SI
PODE|E PE DRUMURI DE INTERES LOCAL,
SAT BULBUCENI, COMUNA CÄPRENI,
JUDE|UL GORJ 127
20.11 Cãtunele
CANALIZARE MENAJERÄ COMUNA
CÄTUNELE, SATELE CÄTUNELE, VALEA
PERILOR, STEIC, VALEA MÂNÄSTIRII,
LUPOAIA, JUDE|UL GORJ 203
20.12 Ciuperceni
EXTINDERE ALIMENTARE CU APÄ ÎN
COMUNA CIUPERCENI, SATELE
CIUPERCENI, ZORZILA, VÂRTOPU,
PESTEANA-VULCAN, BOBOIESTI 108
20.13 Crasna
ALIMENTARE CU APÄ COMUNA CRASNA,
SATELE CÄRPINIS SI RADOSI, JUDE|UL
GORJ 180
20.14 Cruçe[
ALIMENTARE CU APÄ POTABILÄ SI DE
INCENDIU COMUNA CRUSE|, JUDE|UL
GORJ (SATELE VÄLU|A, BOJINU, MIERE,
MÄRINESTI, SLÄVU|A SI URDA DE JOS) 81
20.15 Dãnciuleçti
CONSTRUIRE PODURI ÎN COMUNA
DÄNCIULESTI 29
20.16 Jupâneçti
PODURI TRAVERSARE RÂU GILORT ÎN
SATELE VIDIN SI VIERSANI, COMUNA
JUPÂNESTI, JUDE|UL GORJ 162
20.17 Muçeteçti
SISTEM COLECTARE, EPURARE SI
EVACUARE A APELOR UZATE DIN
LOCALITATIILE - AGLOMERARIEL UMANE
DIN COMUNA MUSETESTI 210
20.18 Negomir
REABILITARE PODURI SI PODE|E COMUNA
NEGOMIR, JUDE|UL GORJ 32
20.19 Plopçoru
SISTEM DE ALIMENTARE CU APÄ, SATELE
DELENI SI PISCURI, COMUNA PLOPSORU,
JUDE|UL GORJ 108
20.20 Prigoria
REABILITARE SI MODERNIZARE PODURI
APÄ CÂLNIC, COMUNA PRIGORIA, JUDE|UL
GORJ 195
20.21 Scoar[a
ALIMENTARE CU APÄ POTABILÄ PENTRU
COMUNA SCOAR|A, SATELE MOGOSANI,
BOBU, LAZURI, COLIBASI 207
20.22 Slivileçti
CONSTRUIRE PODURI COMUNA
SLIVILESTI, JUDE|UL GORJ 25
20.23 Stãneçti
EXTINDERE ALIMENTARE CU APÄ
POTABILÄ, COMUNA STÄNESTI, JUDE|UL
GORJ, SATELE BÄLANI, CÄLESTI, MÄZÄROI,
OBREJA, ALEXENI 73
15
20.24 Stejari
ALIMENTARE CU APÄ POTABILÄ A
COMUNEI STEJARI 199
20.25 Târgu Cãrbuneçti
ALIMENTARE CU APÄ POTABILÄ SAT
FLORESTENI, ORAS TÂRGU CÄRBUNESTI,
JUDE|UL GORJ 6
20.26 Târgu-Jiu
EXTINDERE FRONT CAPTARE APÄ SI
DISTRIBU|IE APÄ POTABILÄ ÎN ZONELE
PERIURBANE PREAJBA SI POLATA 205
20.27 Teleçti
CONSTRUIRE POD PE DC95 PESTE RÂUL
TISMANA, COMUNA TELESTI, JUDE|UL
GORJ 45
20.28 Vãgiuleçti
ALIMENTARE CU APÄ POTABILÄ COMUNA
VÄGIULESTI, JUDE|UL GORJ, SATELE
MURGILESTI SI COVRIGI 117
21 HARGHITA din care 823
21.1 Bãlan
REABILITARE SI MODERNIZARE SISTEM DE
APÄ SI CANALIZARE ÎN ZONA PERIURBANÄ
DELIMITATÄ DE STRADA FLORILOR 104
21.2 Cãpâlni[a
DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII
SPA|IULUI RURAL-COMUNA CÄPÂLNI|A,
JUDE|UL HARGHITA " CONSTRUIREA
PODURI SI PODE|E" 34
21.3 Gheorgheni
DEZVOLTAREA SPA|IULUI RURAL PRIN
REFACERE DE PODURI PE TERITORIUL
ADMINISTRATIV AL MUNICIPIULUI
GHEORGHENI 76
21.4 Lupeni
RECONSTITUIRE SUPRASTRUCTURÄ POD
PESTE RÂUL NICOUL ALB 10
21.5 Odorheiu Secuiesc
EXTINDEREA CANALIZARII MENAJERE IN
STR. SZENTJANOS DIN ZONA RURALÄ SUD
AL MUNICIPIULUI ODORHEIU SECUIESC 3
21.6 Sândominic
RE|EA DE CANALIZARE MENAJERÄ ÎN
COMUNA SÂNDOMINIC, JUDE|UL
HARGHITA 104
21.7 Satu Mare
CONSTRUIRE POD PESTE PÂRÂUL
BRÄDESTI SPRE KÉTPATAKKÖZE ÎN
LOCALITATEA SATU MARE, COMUNA SATU
MARE, JUDE|UL HARGHITA 12
21.8 Sãrmaç
PODE| PESTE PÄRÄUL CIUCICULUI SPRE
CLOPOTNI|Ä 10
21.9 Subcetate
CONSTRUC|IE PODE| PÂRÂUL PIETROS
PE DC 65 SI CONSTRUC|IE PODE|E PE
DRUMURI LATERALE LEGÄTURA CU DC 68 15
21.10 Simoneçti
ALIMENTARE CU APA ÎN COMUNA
SIMONESTI, SATELE SIMONESTI SI
RUGÄNESTI, JUDE|UL HARGHITA 111
21.11 Topli[a
EXTINDERE RE|EA DE APÄ SI CANALIZARE
ÎN SPA|IUL RURAL DIN MUNICIPIUL
TOPLI|A 90
21.12 Tulgheç
EXTINDEREA SISTEMULUI DE
CANALIZARE MENAJERÄ A COMUNEI
TULGHES 52
21.13 Tuçnad
REPARA|II POD PESTE RÂUL OLT SPRE
MITACI ÎN COMUNA TUSNAD, JUDE|UL
HARGHITA 47
21.14 Vârçag
CANALIZARE MENAJERÄ ÎN COMUNA
VÂRSAG JUDE|UL HARGHITA 155
22 HUNEDOARA din care 1019
22.1 Brãniçca
POD PESTE VALEA BOZULUI, SAT
BOZ,COMUNA BRÄNISCA,JUDE|UL
HUNEDOARA 20
22.2 Buceç
ALIMENTARE CU APÄ POTABILÄ ÎN SISTEM
CENTRALIZAT AL SATELOR COMUNEI
BUCES, JUDE|UL HUNEDOARA 216
22.3 Cãlan
ALIMENTARE CU APÄ POTABILÄ A
SATELOR NÄDÄSTIA DE SUS, NÄDÄSTIA DE
JOS SI STREI-SÄCEL 161
22.4 Geoagiu
CONSTRUC|IA SISTEMULUI DE
ALIMENTARE CU APÄ SI CANALIZARE,
STA|IE DE EPURARE ÎN SATUL GELMAR SI
A SISTEMULUI DE CANALIZARE, STA|IE DE
EPURARE ÎN SATUL AUREL VLAICU, ORAS
GEOAGIU, JUDE|UL HUNEDOARA 31
22.5 Gurasada
ALIMENTAREA CU APÄ A LOCALITÄ|ILOR
GURASADA, GOTHATEA, CÂMPURI-
SURDUC, COMUNA GURASADA, JUDE|UL
HUNEDOARA 90
22.6 Petrila CANALIZAREA APELOR MENAJERE CÂMPA 117
22.7 Sarmizegetusa
ALIMENTARE CU APÄ POTABILÄ ÎN SISTEM
CENTRALIZAT A LOCALITÄ|ILOR
SARMIZEGETUSA , BREAZOVA SI HOBI|A-
GRÄDISTE 105
22.8 Teliucu Inferior
EXTINDERE SI MODERNIZARE RE|EA DE
CANALIZARE APE UZATE MENAJERE ÎN
LOCALITÄ|ILE TELIUCU INFERIOR, CINCIS
CERNA SI TELIUCU SUPERIOR, COMUNA
TELIUCU INFERIOR 54
16
22.9 Turdaç
CANALIZARE MENAJERÄ PENTRU
LOCALITATEA PRICAZ, COMUNA TURDAS,
JUDE|UL HUNEDOARA 114
22.10 Uricani
MODERNIZARE POD PESTE JIUL DE VEST
SPRE GOSPODÄRIILE |ÄRÄNESTI ZONA
ARSÄ - DINONI - PETROASA DIN VALEA DE
BRAZI 2
22.11 Vulcan
REALIZARE ALIMENTARE CU APÄ,
CANALIZARE PLUVIALÄ SI MENAJERÄ ÎN
COLONIILE DIN MUNICIPIUL VULCAN 109
23 IALOMI+A din care 3339
23.1 Andrãçeçti
ALIMENTARE CU APÄ SI CANALIZARE ÎN
COMUNA ANDRÄSESTI, JUDE|UL IALOMI|A 229
23.2 Axintele
REABILITARE SI EXTINDERE SISTEM DE
ALIMENTARE CU APÄ SI SISTEM DE
CANALIZARE ÎN COMUNA AXINTELE,
JUDE|UL IALOMI|A 240
23.3 Borãneçti
SISTEM DE ALIMENTARE CU APÄ SI
CANALIZARE ÎN COMUNA BORÄNESTI,
JUDE|UL IALOMI|A 240
23.4 Ciocârlia
REABILITARE A DOUÄ PODURI RUTIERE PE
DC106/1 SI DS 17, PE DRUMURI DE
INTERES LOCAL PESTE PÂRÂUL
COTORCA, COMUNA CIOCÂRLIA, JUDE|UL
IALOMI|A 67
23.5 Cocora
EXTINDERE SISTEM DE ALIMENTARE CU
APÄ SI INTRODUCERE CANALIZARE ÎN
LOCALITATEA COCORA, JUDE|UL
IALOMI|A 233
23.6 Colelia
REABILITARE SISTEM DE ALIMENTARE CU
APÄ, COMUNA COLELIA , JUDE|UL
IALOMI|A 9
23.7 Feteçti
REABILITARE ALIMENTARE CU APÄ
FETESTI ORAS SI BULIGA 102
23.8 Grivi[a
MODERNIZARE SISTEM DE ALIMENTARE
CU APÄ, COMUNA GRIVI|A CU SATELE
COMPONENTE, JUDE|UL IALOMI|A 78
23.9 Maia
SISTEM DE ALIMENTARE CU APÄ SI
CANALIZARE ÎN COMUNA MAIA, JUDE|UL
IALOMI|A 216
23.10 Movili[a
SISTEM DE ALIMENTARE CU APÄ POTABILÄ
SI CANALIZARE ÎN COMUNA MOVILI|A,
JUDE|UL IALOMI|A 233
23.11 Platoneçti
SISTEM DE CANALIZARE ÎN COMUNA
PLATONESTI, JUDE|UL IALOMI|A 239
23.12 Reviga
ALIMENTARE CU APÄ POTABILÄ A
SATELOR ROVINE SI MIRCEA CEL BÄTRÂN 57
23.13 Sãlcioara
CONSTRUC|IE ALIMENTARE CU APÄ,
COMUNA SÄLCIOARA, JUDE|UL IALOMI|A 220
23.14 Sãrã[eni
SISTEM CENTRALIZAT DE CANALIZARE SI
EXTINDERE ALIMENTARE CU APÄ ÎN
COMUNA SÄRÄ|ENI, JUDET|L IALOMI|A 239
23.15 Sineçti
SISTEM CENTRALIZAT DE CANALIZARE ÎN
COMUNA SINESTI, JUDE|UL IALOMI|A 239
23.16 Stelnica
SISTEM DE CANALIZARE SATELE STELNICA
SI MALTEZI, COMUNA STELNICA, JUDE|UL
IALOMI|A 180
23.17 Sudi[i
MODERNIZARE SISTEM DE ALIMENATRE
CU APÄ, COMUNA SUDU|I CU SATELE
COMPONENTE, JUDE|UL IALOMI|A 90
23.18 Valea Mãcriçului
SISTEM CENTRALIZAT DE CANALIZARE SI
EXTINDERE RE|EA DE ALIMENTARE CU
APÄ ÎN COMUNA VALEA MÄCRISULUI,
JUDE|UL IALOMI|A 239
23.19 Vlãdeni
CONSTRUC|IE CANALIZARE MENAJERÄ,
COMUNA VLÄDENI, JUDE|UL IALOMI|A 189
17
24 IA)I din care 3950
24.1 Andrieçeni
POD DIN BETON ARMAT PE DC 3
ANDRIESENI-ANDRIESENI LIMITA JUDE|,
KM.5+ 650' COMUNA ANDRIESENI, JUDE|UL
IASI 75
24.2 Aroneanu
ALIMENTARE CU APÄ ÎN SISTEM
CENTRALIZAT DIN SURSA RAJAC IASI, A
SATELOR DOROBAN| SI SOROGARI,
COMUNA ARONEANU-JUDE|UL IASI 149
24.3 Balç
ALIMENTARE CU APÄ COMUNA BALS,
JUDE|UL IASI, SATELE BOURENI SI BALS 117
24.4 Belceçti
EXTINDERE RE|EA DE ALIMENTARE CU
APÄ ÎN COMUNA BELCESTI , SATELE ULMI
SI LITENI , JUDE|UL IASI 120
24.5 Bivolari
CANALIZARE SI STA|IE DE EPURARE ÎN
LOCALITA|ILE BIVOLARI SI SOLONE|
,JUDE|UL IASI 202
24.6 Butea
RE|EA DE CANALIZARE SI STA|IE DE
EPURARE A APELOR UZATE ÎN SATUL
BUTEA 162
24.7 Ciohorãni
EXTINDERE ALIMENTARE CU APÄ SI RE|EA
CANALIZARE, CONSTRUC|IE PODE|,
REABILITARE POD ÎN COMUNA CIOHORÄNI,
JUDE|UL IASI 181
24.8 Costuleni
POD BETON ARMAT PESTE PÂRÂUL COZIA
LOCALITATEA COZIA, POD BETON ARMAT
PESTE TORENT, LOCALITATEA COZIA 59
24.9 Cotnari
ÎNFIIN|AREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE
CU APÄ SI CANALIZARE PENTRU SATELE
CÂRJOAIA, HORODISTEA SI COTNARI DIN
COMUNA COTNARI, JUDE|UL IASI 224
24.10 Dagâ[a
ALIMENTARE CU APÄ ÎN SISTEM
CENTRALIZAT ÎN COMUNA DAGÂ|A, SAT
DAGÂ|A SI SAT MÄNÄSTIREA, JUDE|UL
IASI 210
24.11 Deleni
REABILITARE PODE| "LA CEUCA" SI PODE|
"LA ROTARU" PESTE PÂRÂUL
FIERBÄTOAREA ÎN SATUL FEREDENI,
COMUNA DELENI 81
24.12 Dolheçti
ÎNFIIN|ARE SISTEM DE ALIMENTARE CU
APÄ PENTRU SATUL PIETRIS , COMUNA
DOLHESTI, JUDE|UL IASI 85
24.13 Gropni[a
SISTEM ECOLOGIC DE GESTIONARE
ECONOMICÄ A DESEURILOR MENAJERE ÎN
COMUNA GROPNI|A , JUDE|UL IASI 149
24.14 Hãrmãneçti
RE|EA DE CANALIZARE SI STA|IE DE
EPURARE A APELOR UZATE ÎN COMUNA
HÄRMÄNESTI 215
24.15 Ion Neculce
ÎNFIIN|ARE SISTEM DE CANALIZARE
CENTRALIZAT ÎN COMUNA ION NECULCE ÎN
SATELE: RÄZBOIENI, PRIGORENI SI ION
NECULCE 127
24.16 Mirceçti
MODERNIZARE PODE|E DE-A LUNGUL
DRUMURILOR COMUNALE SI SATESTI ÎN
LOCALITATEA IUGANI SI MIRCESTI 26
24.17 Moçna
CREARE SISTEM CENTRALIZAT DE
CANALIZARE PENTRU LOCALITA|ILE
RURALE MOSNA (COMUNA MOSNA) SI
BOHOTIN (COMUNA RÄDUCÄNENI),
JUDE|UL IASI 192
24.18 Mo[ca
MODERNIZARE PODURI SI PODE|E
COMUNA MO|CA, JUDE|UL IASI 25
24.19 Movileni
REABILITARE PODURI SI PODE|E COMUNA
MOVILENI, JUDE|UL IASI 17
24.20 Popricani
AMENAJARE PODURI SI PODE|E PE RAZA
COMUNEI POPRICANI, JUDE|UL IASI 205
24.21 Probota
ALIMENTARE CU APÄ A COMUNEI
PROBOTA, JUDE|UL IASI 101
24.22 Rãchiteni
CANALIZARE COMUNA RÄCHITENI, SATELE
RÄCHITENI, IZVOARELE SI URSÄRESTI,
JUDE|UL IASI 16
24.23 Rãducãneni
SISTEM ECOLOGIC DE GESTIONARE
ECONOMICÄ A DESEURILOR MENAJARE ÎN
COMUNA RÄDUCÄNENI, JUDE|UL IASI 125
24.24 Româneçti
RE|EA DE ALIMENTARE CU APÄ COMUNA
ROMÂNESTI, SATELE ROMÂNESTI,
AVÂNTU, URSOAIA COMUNA ROMÂNESTI,
JUDE|UL IASI 109
24.25 Scobin[i
CREARE SISTEM CENTRALIZAT DE
CANALIZARE PENTRU LOCALITA|ILE
SCOBIN|I, FETESI, ZAGAVIA, BÄDENI,
STICLÄRIA, COMUNA SCOBIN|I, JUDE|UL
IASI 237
24.26 Tansa
EXTINDEREA RE|ELEI DE ALIMENTARE CU
APÄ (ETAPA II),ÎN COMUNA TANSA,
JUDE|UL IASI 154
24.27 |ibana
ALIMENTARE CU APÄ A LOCALITA|ILOR
|IBANA, GÂRBESTI,POIANA MÄNÄSTIRII,
ALEXENI SI MOARA CIORNEI, COMUNA
|IBANA, JUDE|UL IASI 220
18
24.28 |igãnaçi
POD PENTRU CIRCULA|IA PIETONALÄ
PESTE RÂUL JIJIA ÎN SATUL MIHAIL
KOGALNICEANU, COMUNA
|IGANASI,JUDE|UL IASI 58
24.29 Valea Lupului
ÎNFIINTAREA RE|ELEI DE CANALIZARE A
COMUNEI VALEA LUPULUI, JUDE|UL IASI 212
24.30 Valea Seacã
CONSTRUIRE PODE|E SI PUN|I
PIETONALE ÎN COMUNA VALEA SEACÄ 97
25 ILFOV din care 292
25.1 Chiajna
EXTINDERE RE|EA CANALIZARE ÎN
COMUNA CHIAJNA, JUDE|UL ILFOV 207
25.2 Mãgurele
REABILITARE POD RUTIER PESTE RÂUL
SABAR 85
26 MARAMURE) din care 3145
26.1 Asuaju de Sus
CONSTRUC|IE PODURI, PODE|E SI PUN|I
ÎN COMUNA ASUAJU DE SUS, JUDE|UL
MARAMURES 53
26.2 Baia Sprie
RE|EA DE CANALIZARE PENTRU SATELE
TÄU|II DE SUS, CHIUZBAIA, SATU NOU DE
SUS, JUDE|UL MARAMURES 129
26.3 Bãiu[
RE|EA DE CANALIZARE SI STA|IE DE
EPURARE ÎN LOCALITATEA BÄIU| SI
STRÂMBU BÄIU|, JUDE|UL MARAMURES 210
26.4 Bogdan Vodã
ALIMENTARE CU APÄ POTABILÄ A
COMUNEI BOGDAN VODÄ, JUDE|UL
MARAMURES 158
26.5 Borça
RE|EA DE CANALIZARE SI STA|IE DE
EPURARE APE UZATE ZONA BAIA BORSA-
ROTUNDU 172
26.6 Botiza
RE|EA DE CANALIZARE SI STA|IE DE
EPURARE ÎN LOCALITATEA BOTIZA,
JUDE|UL MARAMURES 210
26.7 Budeçti
CONSTRUIRE SI MODERNIZARE PODURI PE
RÂUL COSÄU ÎN COMUNA BUDESTI,
JUDE|UL MARAMURES 148
26.8 Cãlineçti
ALIMENTARE CU APÄ POTABILÄ A
COMUNEI CÄLINESTI, JUDE|UL
MARAMURES 66
26.9 Coaç
RE|EA DE CANALIZARE SI STA|IE DE
EPURARE APE UZATE MENAJERE ÎN
COMUNA COAS, JUDE|UL MARAMURES 132
26.10 Dragomireçti
RE|EA DE CANALIZARE A APELOR
MENAJERE, A LOCALITÄ|II DRAGOMIRESTI,
JUDE|UL MARAMURES 104
26.11 Dumbrãvi[a
RE|EA DE CANALIZARE SI STA|IE DE
EPURARE A APELOR UZATE MENAJERE, ÎN
COMUNA DUMBRÄVI|A, JUDE|UL
MARAMURES 103
26.12 Fãrcaça
REDIMENSIOANREA SISTEMULUI DE
ALIMENATRE CU APÄ, COMUNA FÄRCASA,
JUDE|UL MARAMURES 36
26.13 Gârdani
REABILITARE SI EXTINDERE RE|EA DE
ALIMENTARE CU APÄ POTABILÄ ÎN
COMUNA GÂRDANI, JUDE|UL MARAMURES 125
26.14 Ieud
CONSTRUC|IE SISTEM DE CANALIZARE SI
STA|IE DE EPURARE A APELOR UZATE 124
26.15 Leordina
REABILITAREA SI EXTINDEREA RE|ELEI DE
ALIMENTARE CU APÄ ÎN COMUNA
LEORDINA, JUDE|UL MARAMURES 124
26.16 Mireçu Mare
RE|EA DE CANALIZARE SI STA|IE DE
EPURARE ÎN LOCALITATEA MIRESU MARE,
JUDE|UL MARAMURES 210
26.17 Petrova
RE|EA DE CANALIZARE SI STA|IE DE
EPURARE ÎN LOCALITATEA PETROVA,
JUDE|UL MARAMURES 210
26.18 Poienile de sub Munte
ALIMENTAREA CU APÄ A LOCALITA|II
POIENILE DE SUB MUNTE SI A CÄTUNELOR
PAULIC, LUHEIUL DE SUS, LUHEIUL DE
JOS, ZARICA SI HORB, JUDE|UL
MARAMURES 209
26.19 Sãliçtea de Sus
RE|EA DE CANALIZARE APE UZATE
MENAJERE ÎN ORASUL SÄLISTEA DE SUS,
JUDE|UL MARAMURES 83
26.20 Siseçti
ALIMENTARE CU APÄ POTABILÄ A
LOCALITÄ|II SISESTI 96
26.21 Vadu Izei
ALIMENTARE CU APÄ POTABILÄ SI
CANALIZARE MENAJERÄ ÎN COMUNA VADU
IZEI, JUDE|UL MARAMURES 104
26.22 Valea Chioarului
CANALIZARE SI STA|IE DE EPURARE ÎN
COMUNA VALEA CHIOARULUI, JUDE|UL
MARAMURES 99
26.23 Viçeu de Sus
LUCRÄRI DE CANALIZARE ÎN ZONELE
PERIURBANE ALE ORASULUI VISEU DE
SUS, JUDE|UL MARAMURES 240
19
27 MEHEDIN+I din care 2503
27.1 Bala
EXTINDERE CANALIZARE SI CONSTRUIRE
STA|IE DE EPURARE, COMUNA BALA,
JUDE|UL MEHEDIN|I 149
27.2 Broçteni
EXECUTARE 15 PODE|E PE DC60IN
LOCALITÄ|ILE BROSTENI, LUPSA DE SUS
SI LUPSA DE JOS, 1 PODE| DALAT PESTE
PÂRÂUL PESTEANA, 1 PODE| TUBULAR CU
DIAMETRUL DE 1.000 mm ÎN LOCALITATEA
MERIS ADIACENT DN67, DRUM DE ACCES
SPRE SCOALÄ 86
27.3 Burila Mare
PODE|E TUBULARE 1000 PE DC 109 SI DC
111, ÎN COMUNA BURILA MARE, JUDE|UL
MEHEDIN|I 9
27.4 Corcova
1 POD PE DC61 ÎN SATUL GÂRBOVÄ|, 1
POD PE DC69 ÎN SATUL BRE|EA SI 1 POD
IN SATUL JIROV, COMUNA CORCOVA,
JUDE|UL MEHEDIN|I 139
27.5 Dumbrava
ALIMENTARE CU APÄ LOCALITATEA
ALBULESTI, COMUNA DUMBRAVA,
JUDE|UL MEHEDIN|I 101
27.6 Eçelni[a
RE|EA DE CANALIZARE SI STA|IE DE
EPURARE, COMUNA ESELNI|A, JUDE|UL
MEHEDIN|I 137
27.7 Gogoçu
EXTINDERE ALIMENTARE CU APÄ
GOGOSU, ALIMENTARE CU APÄ BALTA
VERDE, BURILA MICÄ, OSTROVU
MARE,JUDE|UL MEHEDIN|I 240
27.8 Isverna
CONSTRUIREA UNUI NUMÄR DE 3 PODE|E
SITUATE PE DC50 SI DC 33 54
27.9 Izvoru Bârzii
ALIMENTARE CU APÄ, LOCALITATEA
BALOTESTI, COMUNA IZVORU BÂRZII,
JUDE|UL MEHEDIN|I 67
27.10 Jiana
ALIMENTARE CU APÄ LOCALITATEA JIANA,
JUDE|UL MEHEDIN|I 144
27.11 Malovã[
ALIMENTARE CU APÄ LOCALITÄ|ILE
BOBAI|A SI BÂRDA, COMUNA MALOVÄ|,
JUDE|UL MEHEDIN|I 32
27.12 Opriçor
ALIMENTARE CU APÄ, LOCALITATEA
OPRISOR, COMUNA OPRISOR, JUDE|UL
MEHEDIN|I 99
27.13 Pãdina
PODE|E PE DC 93, DC 125, DC 126 ÎN
COMUNA PÄDINA 104
27.14 Podeni
CANALIZARESI STA|IE DE EPURARE,
LOCALITATEA PODENI, JUDE|UL
MEHEDIN|I 114
27.15 Pruniçor
PODE|E SI PUN|I PIETONALE PE DC 18, DC
19, DC 20, DC 24 SI DC 59 ÎN COMUNA
PRUNISOR 129
27.16 Stângãceaua
PODE|E SI PUN|I PIETONALE ÎN COMUNA
STÂNGÄCEAUA, JUDE|UL MEHEDIN|I 103
27.17 Strehaia
ALIMENTARE CU APÄ A SATULUI
COMANDA, APAR|INÄTOR ORASULUI
STREHAIA 75
27.18 Simian
CANALIZARE SI STA|IE DE EPURARE
LOCALITATEA SIMIAN, JUDE|UL
MEHEDIN|I 240
27.19 Vânãtori
PODE| CASETAT L=2,0 m PESTE PÂRÂUL
CORLÄ|EL, ÎN COMUNA VÂNÄTORI,
JUDE|UL MEHEDIN|I 11
27.20 Vânju Mare POD OREVI|A MARE 67
27.21 Vânjule[
CANALIZARE SI STA|IE DE EPURARE,
COMUNA VÂNJULE| 149
27.22 Vlãdaia
ALIMENTARE CU APÄ, SAT ALMÄJEL SI
REALIZAREA A 6 PODE|E TUBULARE CU
DIAMETRUL DE 1000MM PE DC 94 115
27.23 Voloiac
PODURI SI PODE|E DC 65-STREHAIA,
VOLOIAC - RUPTURA 139
28 MURE) din care 2651
28.1 Batoç
ALIMENTARE CU APÄ POTABILÄ A
SATELOR BATOS, GORENI SI DEDRAD DIN
COMUNA BATOS, JUDE|UL MURES 115
28.2 Bãla 121
28.3 Bãlãuçeri
ÎNFIIN|AREA UNEI PLATFORME PENTRU
DESEURI MENAJERE CU DEPOZITARE
TEMPORARÄ PENTRU DESERVIREA A 7
LOCALITÄ|I DIN JUDE|UL MURES 22
28.4 Bichiç ALIMENTARE CU APÄ, COMUNA BICHIS 108
28.5 Bogata
ALIMENTARE CU APÄ POTABILÄ A SATULUI
BOGATA, DIN COMUNA BOGATA, JUDE|UL
MURES 85
28.6 Crãieçti
ALIMENTARE CU APÄ POTABILÄ ÎN
COMUNA CRÄIESTI 40
28.7 Fãrãgãu
ALIMENTAREA CU APÄ POTABILÄ A
SATELOR FÄRÄGÄU SI TONCIU 60
28.8 Glodeni ALIMENTARE CU APÄ GLODENI 121
28.9 Gurghiu
ALIMENTARE CU APÄ POTABILÄ ÎN SATELE
GLÄJÄRIE,LARGA,FUNDOAIA SI CASVA 95
28.10 Hodac
ALIMENTARE CU APÄ POTABILÄ ÎN COM.
HODAC CU SATELE TOACA, DUBISTEA SI
HODAC 210
RE|EA DE ALIMENTARE CU APÄ POTABILÄ
20
28.11 Iclãnzel
CANALIZARE MENAJERA SI STATIE DE
EPURARE ÎN SATELE MÄDÄRÄSENI,
ICLÄNZEL, ICLANDU MARE SI CÄPUSU DE
CÂMPIE, APAR|INÂND COMUNEI ICLÄNZEL,
JUDE|UL MURES 112
28.12 Ideciu de Jos
CANALIZAREA APEI MENAJERE ÎN
LOCALITÄ|ILE IDECIU DE JOS SI IDECIU DE
SUS, COMUNA IDECIU DE JOS, JUDE|UL
MURES 137
28.13 Luduç
ALIMENTAREA CU APÄ A LOCALITÄ|II
AVRÄMESTI - ORAS LUDUS , JUDE|UL
MURES 41
28.14 Lunca Bradului
POD DE TRECERE PESTE RÂUL MURES ÎN
LOCALITATEA LUNCA BRADULUI, JUDE|UL
MURES 162
28.15 Papiu Ilarian
ALIMENTARE CU APÄ POTABILÄ A
LOCALITÄ|ILOR PAPIU ILARIAN SI
URSOAIA, JUDE|UL MURES 106
28.16 Pogãceaua
ALIMENTARE CU APÄ LOCALITA|ILE
VÄLENI,DELENI,CIULEA,BOLOGOAIA,SCUR
TA ,VALEA SÂMPETRULUI SI
SICELE,APAR|INÄTOARE DE COMUNA
POGÄCEAUA 15
28.17 Reghin
ALIMENTARE CU APÄ POTABILÄ SI
CANALIZARE MENAJERÄ ÎN ZONELE
RURALE ALE MUNICIPIULUI REGHIN 92
28.18 Ruçii-Mun[i
CONSTRUIREA SISTEMULUI DE
CANALIZARE SI EPURARE APE UZATE
MENAJERE SI INDUSTRIALE COMUNA RUSII-
MUN|I, JUDE|UL MURES 146
28.19 Sânger
ALIMENTARE CU APÄ A COMUNEI SÂNGER,
JUDE|UL MURES 99
28.20 Sîntana de Mureç
CONSTRUC|IA DE PODURI, PODE|E ÎN
COMUNA SÎNTANA DE MURES, JUDE|UL
MURES 82
28.21 Sighiçoara
RE|EA DE CANALIZARE MENAJERÄ SI
STA|IE DE EPURARE ÎN MUNICIPIUL
SIGHISOARA, ZONA HETIUR 130
28.22 Sânpetru de Câmpie
ALIMENTAREA CU APÄ A COMUNEI
SÎNPETRU DE CÎMPIE, JUDE|UL MURES 124
28.23 Târnãveni
ALIMENTARE CU APÄ, SATUL BOBOHALMA,
MUNICIPIUL TÂRNAVENI, JUDE|UL MURES 118
28.24 Vânãtori
ALIMENTARE CU APÄ A COMUNEI
VÎNÄTORI, JUDE|UL MURES 126
28.25 Vãrgata
CONSTRUIREA UNUI POD SI TREI PUN|I
PIETONALE ÎN COMUNA VÄRGATA,
JUDE|UL MURES 63
28.26 Voivodeni
REABILITAREA SI EXTINDEREA RE|ELEI DE
DISTRIBU|IE A APEI POTABILE ÎN COMUNA
VOIVODENI, JUDE|UL MURES 121
29 NEAM+ din care 2110
29.1 Bicazu Ardelean
ALIMENTAREA CU APÄ A COMUNEI BICAZU
ARDELEAN,SATELE BICAZU ARDELEAN SI
TELEC,JUDE|UL NEAM| 109
29.2 Bira
SISTEM CENTRALIZAT DE COLECTARE
SELECTIVA SI MICROSTA|IE DE SORTARE
SI PRETRATARE PENTRU DESEURILE CU
DEPOZITARE TEMPORARA DIN COMUNA
BIRA JUDE|UL NEAM| 175
29.3 Boghicea
PODE|E DE ACCES LA DJ 207A ÎN COMUNA
BOGHICEA JUDE|UL NEAM| 92
29.4 Fãrcaça
ALIMENTARE CU APÄ SAT FARCASA, SAT
STEJARU SI SAT BUSMEI COMUNA
FARCASA JUDE| NEAM| 88
29.5 Gârcina
POD PESTE PÂRÂUL CUEJDIU DIN
LOCALITATEA GÂRCINA COMUNA
GÂRCINA, JUDE|UL NEAM| 74
29.6 Grin[ieç
ALIMENTAREA CU APÄ A COMUNEI
GRIN|IES 136
29.7 Grumãzeçti
PODURI PRIN PROGRAMUL DE
DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DIN
SPA|IUL RURAL, COMUNA GRUMÄZESTI,
JUDE|UL NEAM| 90
29.8 Hangu
ALIMENTAREA CU APÄ A LOCALITA|ILOR
BUHALNI|A, GROZÄVESTI SI RUGINESTI,
COMUNA HANGU, JUDE|UL NEAM| 207
29.9 Ion Creangã
REABILITAREA PODURILOR SI PODE|ELOR
ÎN COMUNA ION CREANGÄ ,JUDE|UL
NEAM| 38
29.10 Moldoveni
SISTEM DE ALIMENTARE CU APÄ POTABILÄ
COMUNA MOLDOVENI SAT MOLDOVENI
JUDE|UL NEAM| 210
29.11 Negreçti
CONSTRUC|II DE PODURI,PODE|E SI
PUN|I PIETONALE ÎN LOCALITA|ILE
:NEGRESTI SI POIANA,COMUNA NEGRESTI,
JUDETUL NEAM| 58
29.12 Oniceni
ALIMENTARE CU APÄ A LOCALITÄ|ILOR
ONICENI, LUNCA, VALEA ENEI SI LINSESTI,
COMUNA ONICENI, JUDE|UL NEAM| 182
29.13 Pãstrãveni
CONSTRUC|IE POD PÂRÂU RÄDEANCA -
PUNCT DOMNICA, COMUNA PÄSTRÄVENI 10
21
29.14 Piatra Soimului
POD PESTE PÂRÂUL CALU CÄTUN
PUGHINA-LUNCA BISTRI|EI, COMUNA
PIATRA SOIMULUI, JUDE|UL NEAM| SI
PROTEJAREA MALURILOR PRIN
CONSTRUC|IA DE GABIOANE ÎN LUNGIME
DE 800 M 37
29.15 Podoleni
CONSTRUIREA A DOUÄ PODE|E PESTE
PÂRAIELE CELACUL SI VERDELE SI
REALIZAREA SISTEMULUI DE CANALIZARE
AL COMUNEI PODOLENI 171
29.16 Rãuceçti
CONSTRUIRE DE PODURI SI PODE|E ÎN
COMUNA RAUCESTI,JUDE|UL NEAM| 24
29.17 Roznov
POD PESTE RÂUL CRACÄU ÎN PUNCTUL
BURLACU, POD PESTE RÂUL CRACÄU ÎN
PUNCTUL JULFA, SAT SLOBOZIA, ORASUL
ROZNOV,JUDE|UL NEAM| 6
29.18 Tarcãu
REABILITARE PODURI RUTIERE PESTE
PÂRÂUL TARCÄU, PE DC 135 TARCÄU -
ARDELU|A, COMUNA TARCÄU, JUDE|UL
NEAM| 124
29.19 Târgu-Neam[
EXTINDERE CANALIZARE MENAJERÄ SI
RE|EA APÄ POTABILA ÎN SATELE
COMPONENTE ALE ORASULUI TÎRGU
NEAM|: HUMULESTI SI BLEBEA 240
29.20 Tupila[i
PODURI PESTE PÂRÂUL VALEA ALBÄ DIN
SATELE ARÄMOAIA SI TUPILA|I COMUNA
TUPILA|I, JUDE|UL NEAMT 8
29.21 Vãleni
REFACERE PODURI SI PODE|E ÎN COMUNA
VÄLENI, JUDE|UL NEAM| 31
30 OLT din care 3898
30.1 Balç
CONSTRUIRE PODURI ÎN ORASUL BALS,
JUDE|UL OLT 235
30.2 Bârza
ALIMENTARE CU APÄ ÎN COMUNA BÂRZA,
JUDE|UL OLT 43
30.3 Bobiceçti
ALIMENTARE CU APÄ ÎN COMUNA
BOBICESTI, SATELE BOBICESTI, BECHET,
BELGUN, COMÄNESTI, CHINTESTI,
GOVORA, LEOTESTI SI MIRILA 182
30.4 Corbu
MODERNIZARE POD BETON ARMAT SITUAT
PE DC 73-COMUNA CORBU, JUDE|UL OLT 62
30.5 Curtiçoara
EXTINDERE SI MODERNIZARE RE|EA DE
ALIMENTARE CU APÄ ÎN COMUNA
CURTISOARA, JUDE|UL OLT 60
30.6 Dobrun
SISTEM CANALIZARE MENAJERÄ, COMUNA
DOBRUN, JUDE|UL OLT 143
30.7 Drãghiceni
ALIMENTARE CU APÄ ÎN SATELE GROZ
ÄVESTI, DRÄGHICENI SI LIICENI, COMUNA
DRÄGHICENI, JUDE|UL OLT 154
30.8 Ghimpe[eni
ALIMENTARE CU APÄ ÎN COMUNA
GHIMPE|ENI, JUDE|UL OLT 150
30.9 Gura Padinii
REALIZARE DE PODE|E PE DRUMURILE
LOCALE GURA PADINII, JUDE|UL OLT 182
30.10 Mãrun[ei
ALIMENTARE CU APÄ POTABILÄ ÎN SATUL
BÄLÄNESTI, COMUNA MÄRUN|EI, JUDE|UL
OLT 192
30.11 Nicolae Titulescu
ALIMENTARE CU APÄ ÎN COMUNA NICOLAE
TITULESCU, JUDE|UL OLT 109
30.12 Oboga
CONSTRUIRE SI MODERNIZARE PODURI SI
PODE|E ÎN COMUNA OBOGA, JUDE|UL
OLT 82
30.13 Oporelu
EXTINDERE SISTEM DE ALIMENTARE CU
APÄ ÎN COMUNA OPORELU, JUDE|UL OLT 120
30.14 Piatra-Olt
EXTINDERE ALIMENTARE CU APÄ ÎN
SATELE COMPONENTE ALE ORASULUI
PIATRA OLT 100
30.15 Poboru
EXTINDERE SI MODERNIZARE RE|EA DE
ALIMENTARE CU APÄ ÎN COMUNA POBORU,
JUDE|UL OLT 195
30.16 Radomireçti
MODERNIZARE RE|EA DE ALIMENTARE CU
APÄ ÎN COMUNA RADOMIRESTI, JUDE|UL
OLT 120
30.17 Sârbii-Mãgura
CONSTRUC|IE POD, PODE|E DALATE,
TUBULARE SI LUCRÄRI CONEXE DE
SCURGERE A APELOR 187
30.18 Schitu
REALIZAREA DE PODE|E ÎN SATELE
COMUNEI SCHITU PENTRU LEGAREA LA
RE|EAUA DE DRUMURI PUBLICE
COMUNALE SI JUDE|ENE, JUDE|UL OLT 91
30.19 Scorniceçti
RETEHNOLOGIZAREA STA|IEI DE
EPURARE A LOCALITÄ|II SCORNICESTI 37
30.20 Strejeçti
ALIMENTARE CU APÄ A COMUNEI
STREJESTI, JUDE|UL OLT 173
30.21 Studina
ALIMENTARE CU APÄ ÎN COMUNA
STUDINA, JUDE|UL OLT 157
30.22 Serbãneçti
ALIMENTARE CU APÄ ÎN COMUNA
SERBÄNESTI, JUDE|UL OLT 148
30.23 Stefan cel Mare
CONSTRUC|IE PODURI, PODE|E SI
LUCRÄRI CONEXE DE SCURGERE A
APELOR 236
22
30.24 Teslui
CONSTRUIRE PODE|E SI PUNTE
PIETONALÄ ÎN COMUNA TESLUI, JUDE|UL
OLT 27
30.25 Vâlcele ALIMENTARE CU APÄ ÎN COMUNA VÂLCELE 124
30.26 Vãdastra
ALIMENTARE CU APÄ ÎN COMUNA
VÄDASTRA, JUDE|UL OLT 142
30.27 Viçina
ALIMENTARE CU APÄ ÎN COMUNA VISINA,
JUDE|UL OLT 193
30.28 Vlãdila
REABILITARE SISTEM DE ALIMENTARE CU
APÄ, ÎN COMUNA VLÄDILA, JUDE|UL OLT 185
30.29 Voineasa
PUNTE DIN BETON ARMAT PE DRUMUL DE
EXPLOATARE 550 PESTE OLTE| LA
MÄRGÄRITESTI, COMUNA VOINEASA,
JUDE|UL OLT 69
31 PRAHOVA din care 4393
31.1 Aluniç
POD DEFINITIV DIN BETON ARMAT PESTE
PÂRÂUL ALUNIS,PE DRUMUL DE ACCES
SPRE CENTRUL CIVIC FORMAT DIN DJ
214,ÎN COMUNA ALUNIS 54
31.2 Apostolache
EXTINDERE ALIMENTARE CU APÄ,
COMUNA APOSTOLACHE, JUDE|UL
PRAHOVA 65
31.3 Ariceçtii Rahtivani 25
31.4 Ariceçtii- Zeletin
REABILITARE PODURI ÎN COMUNA
ARICESTII ZELETIN, JUDE|UL PRAHOVA 85
31.5 Azuga 45
31.6 Baba Ana
CANALIZARE COMUNA BABA ANA - SATELE
BABA ANA, CONDURATU SI CIRESANU 88
31.7 Bãl[eçti
MODERNIZARE SI EXTINDERE RE|EA
DISTRIBU|IE APA, COMUNA BÄL|ESTI 167
31.8 Bãrcãneçti
REABILITARE RE|EA DE APÄ ,JUDE|UL
PRAHOVA 8
31.9 Cãlugãreni
ALIMENTAREA CU APÄ A COMUNEI
CÄLUGÄRENI 78
31.10 Cãrbuneçti
PODURI ÎN COMUNA CÄRBUNESTI,
JUDE|UL PRAHOVA 23
31.11 Ceraçu
POD DIN BETON ARMAT PESTE PÂRÂUL
DRAJNU|A ÎN PUNCTUL "ADET" - COMUNA
CERASU - JUDE|UL PRAHOVA 62
31.12 Cocorãçtii Col[
ALIMENTARE CU APÄ ÎN COMUNA
COCORASTII COL|, JUDE|UL PRAHOVA 193
31.13 Cornu
POD PESTE PÂRÂUL BALI|A ÎN COMUNA
CORNU, JUDE|UL PRAHOVA 60
31.14 Drajna
EXTINDERE SI MODERNIZARE SISTEM
ALIMENTARE CU APÄ COMUNA DRAJNA SI
MODERNIZARE RE|EA CANALIZARE
SANATORIU DRAJNA 110
31.15 Drãgãneçti
ÎNFIIN|ARE SISTEM DE ALIMENTARE CU
APÄ ÎN SATUL CORNU DE JOS, COMUNA
DRÄGÄNESTI, JUDETUL PRAHOVA 182
31.16 Dumbrava
EXTINDERE SI MODERNIZARE SISTEM DE
ALIMENTARE CU APÄ, COMUNA
DUMBRAVA, JUDE|UL PRAHOVA 50
31.17 Dumbrãveçti
MODERNIZARE SI EXTINDERE SISTEM
ALIMENTARE CU APÄ, COMUNA
DUMBRÄVESTI, JUDE|UL PRAHOVA 65
31.18 Fântânele
EXTINDERE ALIMENTARE CU APÄ SI
SISTEM CENTRALIZAT DE CANALIZARE ÎN
COMUNA FÂNTÂNELE, JUDE|UL PRAHOVA 235
31.19 Jugureni
PODE|E TUBULARE SI CONSOLIDARI MAL
PE DRUMURILE COMUNALE DIN COMUNA
JUGURENI JUDE|UL PRAHOVA 13
31.20 Lipãneçti
ALIMENTARE CU APÄ CARTIER NOU -
RE|EA APÄ 700 ml, COMUNA LIPANESTI
JUDE|UL PRAHOVA 1
31.21 Mãgurele
REPARA|IE CAPITALA,PUNTE PIETONALA
PESTE RAUL TELEAJEN ÎNTRE COMUNA
MÄGURELE SI SATUL FUNDENI 20
31.22 Mãgureni
CONSTRUIRE POD PESTE PÂRÂUL
PROVI|A PE DC 115 B ÎN COMUNA
MÄGURENI JUDE|UL PRAHOVA 40
31.23 Pãcure[i
POD SI PUN|I CAROSABILE PESTE PÂRÂUL
MATI|A, SAT MATI|A, COMUNA PÄCURE|I 201
31.24 Pãuleçti 65
31.25 Plopu
ALIMENTARE CU APÄ COMUNA PLOPU,
SATELE HÂRSA, NISIPOASA, PLOPU SI
GALMEIA, JUDE|UL PRAHOVA 73
31.26 Podenii Noi
CONSTRUIRE POD BETON ARMAT PESTE
RÂUL OGHIZA 23
31.27 Poiana Câmpina
MODERNIZARE SI EXTINDERE SISTEM DE
CANALIZARE COMUNA POIANA - CÂMPINA 45
31.28 Poseçti
POD DE BETON ARMAT PESTE PÂRÂUL
STUPINEANCA 43
31.29 Provi[a de Jos
PUNTE METALICA PESTE RÂUL PROVI|A -
PUNCT HORJESTI 36
CONSTRUC|IE 3 (TREI) PODURI PESTE
EXTINDERE RE|EA DISTRIBU|IE SI
CONSOLIDARE POD SORICA, ORAS AZUGA
23
31.30 Puchenii Mari
SISTEM CANALIZARE SI EPURARE APE
UZATE MENAJERE COMUNA PUCHENII
MARI, JUDE|UL PRAHOVA 133
31.31 Scor[eni
MODERNIZARE SI EXTINDERE ALIMENTARE
CU APÄ POTABILÄ ÎN COMUNA SCOR|ENI 147
31.32 Secãria
EXTINDERE SI MODERNIZARE SISTEM
ALIMENTARE CU APÄ, COMUNA SECÄRIA,
JUDE|UL PRAHOVA 130
31.33 Sinaia REABILITAREA ZONEI PERIURBANE SINAIA 221
31.34 Sirna
EXTINDERE SI MODERNIZARE SISTEM DE
ALIMENTARE CU APÄ COMUNA
SIRNA,SATELE: TÄRICENI, VARNI|A,SIRNA,
HABUD SI BRÄTESTI, JUDE|UL PRAHOVA 128
31.35 Surani
CONSTRUIRE PODURI SI RECONSTRUIRE
PUN|I PIETONALE CAROSABILE ÎN
COMUNA SURANI 80
31.36 Soimari
PUN|I CAROSABILE SI PODE|I TUBULAR,
SAT MÄGURA, SAT LOPATNITA, COMUNA
SOIMARI 182
31.37 Stefeçti
POD ÎN PUNCTUL BISERICA BAPTISTA -
IVAN; POD PUNCTUL PÂRVULESCU,
COMUNA STEFESTI, JUDE|UL PRAHOVA 93
31.38 Talea
MODERNIZARE SI EXTINDERE SISTEM DE
ALIMENTARE CU APÄ, COMUNA TALEA,
JUDE|UL PRAHOVA 100
31.39 Târgçoru Vechi
REABILITARE SI EXTINDERE SISTEM DE
ALIMENTARE CU APÄ, COMUNA
TÂRGSORU VECHI 150
31.40 Tãtaru
ALIMENTARE CU APÄ COMUNA TÄTARU,
JUDE|UL PRAHOVA 112
31.41 Teiçani
EXTINDERE RE|EA DISTRIBU|IE APÄ
POTABILÄ SAT TEISANI, COMUNA TEISANI,
JUDE|UL PRAHOVA-ETAPA III 18
31.42 Telega
CONSTRUIRE PODURI PESTE PÂRÂUL
SÄRATA ÎN PUNCTELE GRÄDINI|Ä 2 SI
VÄRARI SAT TELEGA , COMUNA TELEGA ,
JUDE|UL PRAHOVA 57
31.43 Tinosu
ALIMENTARE CU APÄ ÎN COMUNA TINOSU,
JUDE|UL PRAHOVA 142
31.44 Tomçani
SISTEM DE ALIMENTARE CU APÄ A
COMUNEI TOMSANI, JUDE|UL PRAHOVA 194
31.45 Urla[i
POD URLA|I PESTE CRICOVUL SÄRAT PE
DRUM URLA|I - VALEA PIETREI, ZONÄ
PERIURBANÄ URLA|I 128
31.46 Vadu Sãpat
AMENAJARE POD,PODE|,PUNTE SI
APÄRARE MAL PÂRÂU TOHÄNEAMCA SI
PÂRÂU BUDUREASCA, COMUNA VADU
SÄPAT, JUDE|UL PRAHOVA 22
31.47 Vâlcãneçti
CONSTRUIRE POD PESTE PÂRÂUL
COSMINA PE DC 8, KM 4+730 29
31.48 Vãrbilãu
RECONSTRUC|IE POD PESTE PÂRÂUL
VÄRBILÄU, PE DC 13, ÎN SATUL LIVADEA
COMUNA VÄRBILÄU 172
32 SATU-MARE din care 1026
32.1 Cãlineçti-Oaç
RE|EA DE CANALIZARE SI STA|IE DE
EPURARE ÎN LOCALITATEA CÄLINESTI
OAS, JUDE|UL SATU MARE 210
32.2 Cruciçor
ALIMENTAREA CU APÄ A LOCALITÄ|ILOR
POIANA CODRULUI, IEGHERISTE,
CRUCISOR, REABILITAREA CONDUCTEI DE
ADUC|IUNE IEGHERISTE-POIANA
CODRULUI, COMUNA CRUCISOR, JUDE|UL
SATU MARE 211
32.3 Gher[a Micã
RE|EA DE CANALIZARE SI STA|IE DE
EPURARE ÎN LOCALITATEA GHER|A MICÄ,
JUDE|UL SATU MARE 210
32.4 Sãuca
ALIMENTAREA CU APÄ A LOCALITÄ|ILOR
SILVAS, BECHENI SI CHISÄU, DIN COMUNA
SÄUCA, JUDE|UL SATU MARE 40
32.5 Târçol[
ALIMENTAREA CU APÄ A LOCALITÄ|ILOR
TÂRSOL| SI ALICENI, APAR|INÄTOARE
COMUNEI TÂRSOL|, JUDE|UL SATU MARE 240
32.6 Tiream
ALIMENTAREA CU APÄ A LOCALITÄ|II
TIREAM, JUDE|UL SATU MARE 31
32.7 Vama
ALIMENTAREA CU APÄ A COMUNEI VAMA,
JUDE|UL SATU MARE 84
33 S#LAJ din care 1393
33.1 Bãlan
PUNERE ÎN SIGURAN|Ä POD RUTIER ÎN
LOCALITATEA BÄLAN, JUDE|UL SÄLAJ 27
33.2 Bãniçor
POD PESTE VALEA BANULUI ÎN
LOCALITATEA BÄNISOR 13
33.3 Bobota
REFACERE POD PESTE PÂRAUL ZÄNICEL
ÎN LOCALITATEA BOBOTA 48
24
33.4 Cehu Silvaniei
REABILITAREA PODURILOR DIN ZONA
PERIURBANÄ A ORASULUI CEHU SILVANIEI
PE DC 16,CEHU SILVANIEI - NADIS PENTRU
CONECTAREA ZONEI LA FLUXURILE
SOCIAL - ECONOMICE SI EDUCA|IONALE 28
33.5 Chieçd
CONSTRUIRE DE PODURI/PODE|E PESTE
VALEA SIGHETULUI SI VALEA CHIESDULUI,
ÎN COMUNA CHIESD ÎN SCOPUL
ACCESIBILIZÄRII SI MODERNIZARII
SPA|IULUI RURAL 25
33.6 Cizer
ALIMENTARE CU APÄ A LOCALITA|II PRIA
PENTRU MODERNIZAREA SPA|IULUI
RURAL ÎN COMUNA CIZER, JUDE|UL SÄLAJ 101
33.7 Creaca ALIMENTARE CU APÄ, COMUNA CREACA 150
33.8 Criçeni
CANALIZARE MENAJERÄ ÎN COMUNA
CRISENI 150
33.9 Halmãçd
CONSTRUIRE PODURI DE BETON ÎN
COMUNA HALMÄSD , JUDE|UL SALAJ 129
33.10 Jibou
REABILITARE SI EXTINDERE PUNTE
PIETONALÄ PESTE RÂUL SOMES 18
33.11 Lozna
PASARELA PIETONALÄ PESTE RÂUL
SOMES LA CORMENIS, COMUNA LOZNA,
JUDE|UL SÄLAJ 80
33.12 Marca
POD PESTE BARCÄUL VECHI ÎN
LOCALITATEA SUMAL 7
33.13 Nãpradea
ALIMENTARE CU APÄ POTABILÄ ÎN
COMUNA NÄPRADEA, JUDE|UL SÄLAJ 126
33.14 Poiana Blenchii
ALIMENTARE CU APÄ POTABILÄ, CAPTARE,
ÎNMAGAZINARE, DISTRIBU|IE, ÎN
LOCALITATEA POIANA BLENCHII, JUDE|UL
SÄLAJ 219
33.15 Românaçi
DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII RURALE
PRIN CONSTRUC|IA DE PODURI PESTE
RÂUL AGRIJ SI PÂRÂUL CIUMARNII ÎN
SATELE PÄUSA SI CIUMÄRNA
APAR|INATOARE COMUNEI ROMÂNASI,
JUDE|UL SÄLAJ 53
33.16 Sânmihaiu Almaçului
DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII RURALE
PRIN CONSTRUIREA A DOUÄ PODURI
PESTE PÂRÂUL VALEA SINTA MARIA ÎN
SATELE SÎNMIHAIU ALMASULUI SI BERCEA
APAR|INATOARE COMUNEI SÎNMIHAIU
ALMASULUI, JUDE|UL SÄLAJ 60
33.17 Sãlã[ig
POD PESTE VALEA SÄLAJULUI ÎN
LOCALITATEA SÄLÄ|IG ÎN SCOPUL
ACCESIBILIZÄRII SPA|IULUI RURAL SI
CRESTERII CALITA|II VIE|II 46
33.18 Someç-Odorhei
PODE|E ÎN COMUNA SOMES- ODORHEI ,
JUDE|UL SÄLAJ ,ÎN SCOPUL
ACCESIBILIZÄRII SPA|IULUI RURAL SI
CRESTERII CALITÄ|II VIE|II 19
33.19 Sãrmãçag
EXTINDERE RE|EA CANALE COLECTOARE
ÎN LOCALITATEA SÄRMÄSAG, JUDE|UL
SÄLAJ 50
33.20 Treznea
DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII RURALE
PRIN CONSTRUC|IA UNUI POD PESTE
PÂRÂUL TREZNEA ÎN LOCALITATEA
TREZNEA PE DC TREZNEA-ROMÂNASI,
JUDE|UL SÄLAJ 35
33.21 Zalãu
ALIMENTARE CU APÄ STÂNA, LOCALITATE
APAR|INÄTOARE A MUNICIPIULUI ZALÄU,
JUDE|UL SÄLAJ 9
34 SIBIU din care 3145
34.1 Alma
SISTEM DE ALIMENTARE CU APÄ POTABILÄ
SAT ALMA 63
34.2 Avrig
ALIMENTARE CU APÄ A SATELOR BRADU SI
SÄCÄDATE, JUDE|UL SIBIU 113
34.3 Axente Sever
AMENAJARE PUNTE PIETONALÄ PESTE
RÂUL VISA, LOCALITATEA AXENTE SEVER,
COMUNA AXENTE SEVER 22
34.4 Bârghiç
DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII ÎN
COMUNA BÂRGHIS, PRIN CONSTRUIREA
RE|ELELOR DE CANALIZARE SI
ALIMENTARE CU APÄ POTABILÄ ÎN SATUL
BÂRGHIS, JUDE|UL SIBIU 181
34.5 Bazna
CONSTRUIRE RE|ELE DE CANALIZARE
MENAJERÄ SI STA|IE DE EPURARE ÎN
COMUNA BAZNA 100
34.6 Boi[a
CANALIZARE APE UZATE MENAJERE -
SATUL BOI|A 166
34.7 Brãdeni
DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII ÎN
COMUNA BRÄDENI PRIN CONSTRUC|IA
RE|ELEI DE CANALIZARE A APEI UZATE
DIN SATELE APAR|INÄTOARE BRÄDENI SI
RETIS 171
34.8 Brãteiu
CONSTRUC|IE PODURI, PODE|E SI PUNTE
PIETONALÄ 35
34.9 Bruiu
SISTEM DE ALIMENTARE CU APÄ ÎN
COMUNA BRUIU, JUDE|UL SIBIU 92
25
34.10 Copça Micã
CONSOLIDARE POD PESTE RÂUL TÂRNAVA
MARE ÎN ZONA PERIURBANÄ
TÂRNÄVIOARA -ORAS COPSA MICÄ,
JUDE|UL SIBIU 148
34.11 Cristian
EXTINDERE RE|ELE CANALIZARE
COMUNA CRISTIAN, JUDE|UL SIBIU 138
34.12 Iacobeni
DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII ÎN
COMUNA IACOBENI PRIN CONSTRUIREA
DE PODURI, PODE|E SI PUN|I PIETONALE 43
34.13 Jina
RE|ELE DE APÄ POTABILÄ SI STA|IE DE
TRATARE, COMUNA JINA, JUDE|UL SIBIU 212
34.14 Laslea
REFACEREA SI MODERNIZAREA PODULUI
PESTE PÂRÂUL LASLEA ÎN LOCALITATEA
LASLEA, CONSTRUIRE PODE|E PESTE
RIGOLE DE SCURGERE A APELOR
PLUVIALE 23
34.15 Loamneç
CONSTRUIRE POD PE DRUMUL COMUNAL,
PESTE RÂUL VISA ÎN SATUL HASAG,
COMUNA LOAMNES, JUDE|UL SIBIU 81
34.16 Mediaç
MODERNIZARE PODURI SI PODE|E -
IGHISUL NOU 34
34.17 Merghindeal
DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII ÎN
COMUNA MERGHINDEAL PRIN
CONSTRUC|IA RE|ELEI DE ALIMENTARE
CU APÄ POTABILÄ 76
34.18 Micãsasa
REALIZARE SISTEME DE CANALIZARE SI
STA|II DE EPURARE ÎN COMUNA
MICÄSASA SI SATUL APARTINÄTOR |APU 145
34.19 Moçna
ALIMENTARE CU APÄ, LOCALITATEA
MOSNA 100
34.20 Orlat
ALIMENTARE CU APÄ SI STA|IE DE
TRATARE ÎN COMUNA ORLAT, JUDE|UL
SIBIU 136
34.21 Racovi[a
CANALIZARE LOCALITATEA RACOVI|A SI
SEBESU DE SUS, COMUNA RACOVI|A,
JUDE|UL SIBIU 160
34.22 Roçia
INVESTI|IE NOUÄ - RE|ELE DE
CANALIZARE SI STA|IE DE EPURARE ÎN
LOCALITATEA ROSIA, JUDE|UL SIBIU 83
34.23 Sadu
RE|EA DE CANALIZARE SI STA|IE DE
EPURARE ÎN COMUNA SADU, JUDE|UL
SIBIU 138
34.24 Slimnic
CANALIZARE APE UZATE MENAJERE - SAT
RUSI 172
34.25 Sura Mare
REALIZAREA SISTEMULUI DE CANALIZARE
A APEI UZATE ÎN LOCALITÄ|ILE SURA
MARE SI HAMBA DIN COMUNA SURA MARE,
JUDE|UL SIBIU 175
34.26 Tiliçca
CANALIZARE APE UZATE MENAJERE
TILISCA , JUDE|UL SIBIU 129
34.27 Turnu Roçu
RE|EA DE CANALIZARE SI STA|IE DE
POMPARE, SAT SEBESU DE JOS, COMUNA
TURNU ROSU, JUDE|UL SIBIU 108
34.28 Vurpãr
DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII ÎN
COMUNA VURPAR PRIN CONSTRUC|IA
RE|ELEI DE ALIMENTARE CU APÄ 101
35 SUCEAVA din care 3604
35.1 Arbore
CANALIZARE SI STA|IE DE EPURARE
ARBORE 65
35.2 Berchiçeçti
CANALIZARE SI STA|IE EPURARE
CORLATA, BERCHISESTI - COMUNA
BERCHISESTI, JUDE|UL SUCEAVA 70
35.3 Bilca
CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE ÎN
COMUNA BILCA 65
35.4 Bogdãneçti
ALIMENTAREA CU APÄ A COMUNEI
BOGDÄNESTI, JUDE|UL SUCEAVA, ETAPA I 61
35.5 Broçteni
PODURI DIN BETON ARMAT ÎN SATUL
COTÂRGASI, ORAS BROSTENI 73
35.6
Câmpulung
Moldovenesc
POD RUTIER DIN BETON ARMAT PESTE
RÂUL MOLDOVA ÎN ZONA BUNESTI 204
35.7 Coçna
ALIMENTARE CU APÄ SI CANALIZARE.
STA|IE DE EPURARE 190
35.8 Dolhasca
POD DIN BETON ARMAT PESTE PÂRÂUL
LUI PULPÄ SAT PROBOTA, ORASUL
DOLHASCA 127
35.9 Dolheçti
ALIMENTARE CU APÄ ÎN SISTEM
CENTRALIZAT, COMUNA DOLHESTI,
JUDE|UL SUCEAVA 197
35.10 Dorna Cândrenilor
CANALIZARE SI STA|IE DE EPURARE
DORNA CÂNDRENILOR 60
35.11 Dorneçti
ALIMENTARE CU APÄ ÎN COMUNA
DORNESTI, JUDE|UL SUCEAVA 173
35.12 Drãguçeni
POD RUTIER DIN BETON ARMAT PESTE
RÂUL MOLDOVA, COMUNA DRÄGUSENI
JUDE|UL SUCEAVA 122
35.13 Fântâna Mare
CONSTRUIRE PODURI SI PODE|E PESTE
PÂRÂUL SOMUZ ÎN COMUNA FÂNTÂNA
MARE, JUDE|UL SUCEAVA 46
26
35.14 Frãtãu[ii Noi
CANALIZARE SI STA|IE DE EPURARE ÎN
COMUNA FRÄTÄU|II NOI, JUDE|UL
SUCEAVA 65
35.15 Frumosu
PODURI DIN BETON ARMAT ÎN COMUNA
FRUMOSU, JUDE|UL SUCEAVA 104
35.16 Fundu Moldovei
REFACERE PODE|E PE DRUMUL COMUNAL
PÂRÂUL COLACULUI, SAT COLACU,
COMUNA FUNDU MOLDOVEI, JUDE|UL
SUCEAVA 86
35.17 Gãlãneçti
CANALIZARE SI STA|IE DE EPURARE ÎN
SISTEM CENTRALIZAT COMUNA
GÄLÄNESTI, JUDE|UL SUCEAVA 148
35.18 Horodnic de Sus
EXECU|IE STA|IE DE EPURARE SI RE|ELE
DE CANALIZARE COMUNA HORODNIC DE
SUS - JUD. SUCEAVA 175
35.19 Iaslovã[
PODURI DIN BETON ARMAT ÎN COMUNA
IASLOVÄ|, JUDE|UL SUCEAVA 80
35.20 Iliçeçti
CONSTRUC|II SISTEME DE ALIMENTARE
CU APÄ ÎN LOCALITATEA ILISESTI,
COMUNA ILISESTI, JUDE|UL SUCEAVA 150
35.21 Ipoteçti
REFACERE PODURI DIN BETON ARMAT ÎN
COMUNA IPOTESTI, JUDE|UL SUCEAVA 237
35.22 Marginea
CONSTRUC|IE POD PESTE PÂRÂUL
SUCEVI|A ÎN ZONA MOARA BACALA, DIN
COMUNA MARGINEA, JUDE|UL SUCEAVA 135
35.23 Mãnãstirea Humorului
CONSTRUIRE SI REABILITARE PODURI SI
PODE|E ÎN COMUNA MÄNÄSTIREA
HUMORULUI, JUDE|UL SUCEAVA 33
35.24 Moldovi[a
CONSTRUC|II PODURI, COMUNA
MOLDOVI|A, JUDE|UL SUCEAVA 240
35.25 Ostra
REABILITARE STA|IE DE EPURARE,
COMUNA OSTRA, JUDE|UL SUCEAVA 91
35.26 Panaci
ALIMENTARE CU APÄ ÎN COMUNA PANACI,
JUDE|UL SUCEAVA - ETAPA I 101
35.27 Poiana Stampei ALIMENTARE CU APÄ POIANA STAMPEI 63
35.28 Pojorâta
ALIMENTARE CU APÄ POTABILÄ A
LOCALITÄ|ILOR POJORÂTA SI VALEA
PUTNEI 146
35.29 Râçca
PODURI SI PUN|I PIETONALE PESTE
PÂRAIELE RÂSCA, RÂSCA MARE, RÂSCU|A
SI MOISA ÎN COMUNA RÂSCA, JUDE|UL
SUCEAVA 134
35.30 Sucevi[a
CANALIZARE SI STA|IE DE EPURARE
COMUNA SUCEVI|A 98
35.31 Zvoriçtea
CANALIZARE SI STA|IE DE EPURARE,
COMUNA ZVORISTEA, JUDE|UL SUCEAVA 65
36 TELEORMAN din care 1025
36.1 Beuca
ALIMENTARE CU APÄ ÎN SATUL BEUCA,
COM. BEUCA, JUDE|UL TELEORMAN 142
36.2 Bragadiru
ALIMENTAREA CU APÄ A COMUNEI
BRAGADIRU 95
36.3 Cãlineçti
ALIMENTARE CU APÄ COM. CÄLINESTI, CU
SATELE CÄLINESTI, COPÄCEANCA,
MARI|A, LICURICIU, ANTONESTI 149
36.4 Dideçti
REGULARIZARE PÂRÂU TECUCI SI
REABILITARE PODE|E, COMUNA DIDESTI 30
36.5 Gãlãteni
POD PESTE PÂRÂUL CLÄNI|A, SAT
GÄLÄTENI-PUNCT FARMACIE, COM.
GÄLÄTENI, JUDE|UL TELEORMAN 25
36.6 Gratia SISTEM DE CANALIZARE COMUNA GRATIA 80
36.7 Mãldãeni
EXTINDERE ALIMENTARE CU APÄ COMUNA
MÄLDÄENI, JUDE|UL TELEORMAN 120
36.8 Olteni
ALIMENTAREA CU APÄ A COMUNEI OLTENI,
SATUL OLTENI SI PERII-BROSTENI,
JUDE|UL TELEORMAN 135
36.9 Segarcea-Vale
ALIMENTARE CU APÄ ÎN COMUNA
SEGARCEA-VALE, CU SATELE SEGARCEA-
VALE, OLTEANCA SI SEGARCEA-DEAL,
JUDE|UL TELEORMAN 129
36.10 Stejaru
POD PESTE RÂUL VEDEA ÎN COMUNA
STEJARU, SATUL SOCETU - JUDE|UL
TELEORMAN 85
36.11 Vedea
EXTINDEREA RE|ELEI DE ALIMENTARE CU
APÄ ÎN SATUL MERI - COMUNA VEDEA ,
JUD.TELEORMAN 35
37 TIMI) din care 971
37.1 Buziaç ALIMENTARE CU APA SAT BACOVA 105
37.2 Chevereçu Mare
ALIMENTARE CU APÄ A LOCALITÄ|ILOR
CHEVERESU MARE SI VUCOVA 123
37.3 Comloçu Mare
CONSTRUIRE STA|IE DE EPURARE SI
CANALIZARE URBANÄ 26
37.4 Dumbrãvi[a
EXTINDERE RE|EA DE APÄ POTABILÄ SI
DE CANALIZARE ÎN LOCALITATEA
DUMBRÄVI|A JUDE|UL TIMIS 80
37.5 Foeni
CONSTRUIRE STA|IE DE EPURARE
COMUNA FOENI SI CANALIZAREA
MENAJERÄ A LOCALITÄ|ILOR FOENI SI
CRUCENI, JUDE|UL TIMIS 189
27
37.6 Jimbolia
ÎMBUNÄTÄ|IREA CALITÄ|II VIE|II PRIN
REABILITAREA RE|ELEI DE ALIMENTARE
CU APÄ DIN COLONIA AGRICOLÄ CLARII VII 45
37.7 Mãnãçtiur
PUNTE PIETONALÄ PESTE RÂUL BEGA, ÎN
LOCALITATEA MÄNÄSTIUR 17
37.8 Periam
RE|EA DE CANALIZARE SI STA|IE DE
EPURARE ÎN LOCALITATEA PERIAM -
JUDETUL TIMIS 50
37.9 Pietroasa
ALIMENTAREA CU APÄ A SATELOR POIENI,
CRIVINA SI PIETROASA, COMUNA
PIETROASA, DIN SURSA COMUNÄ 100
37.10 Satchinez
EXTINDERE SI MODERNIZARE ALIMENTARE
APÄ A LOCALITÄ|II SATCHINEZ 15
37.11 Uivar
ALIMENTARE CU APÄ A LOCALITÄ|ILOR
PUSTINIS, SÂNMARTINU MAGHIAR SI RÄU|I 171
37.12
Victor Vlad
Delamarina
SISTEM DE CANALIZARE CU STA|IE DE
EPURARE ÎN LOCALITÄ|ILE PINI SI VICTOR
VLAD DELAMARINA SI SISTEM DE
ALIMENTARE CU APÄ ÎN LOCALITÄ|ILE
HONORICI SI PINI 50
38 TULCEA din care 1182
38.1 Beçtepe
REABILITARE SISTEM DE ALIMENTARE CU
APÄ ÎN COMUNA BESTEPE, JUDE| TULCEA 19
38.2 Carcaliu
ALIMENTARE CU APÄ POTABILÄ,
LOCALITATEA CARCALIU, JUDE|UL
TULCEA 155
38.3 Dãeni
EXTINDERE SI MODERNIZARE RE|EA
ALIMENTARE CU APÄ POTABILÄ ÎN
LOCALITATEA DÄENI, JUDE|UL TULCEA 118
38.4 Greci
PODURI PÂRÂU RECEA, COMUNA GRECI,
JUDE|UL TULCEA 198
38.5 I.C. Brãtianu
CONSTRUIRE RE|EA ALIMENTARE CU APÄ
POTABILÄ ÎN SISTEM CENTRALIZAT ÎN
LOCALITATEA I.C.BRATIANU, JUDE|UL
TULCEA 118
38.6 Izvoarele
CONSTRUIRE CANALIZARE MENAJERÄ ÎN
SISTEM CENTRALIZAT SI STA|IE DE
TRATARE APE UZATE ÎN LOCALITATEA
IZVOARELE 119
38.7 Jijila
CONDUCTA DE ADUC|IUNE SI
REABILITARE REZERVOR 200MC SAT
GARVÄN 16
38.8 Mihai Bravu
REABILITARE SI EXTINDERE RE|EA
ALIMENTARE CU APÄ ÎN LOCALITATEA
TURDA, JUDE|UL TULCEA 118
38.9 Niculi[el
REABILITARE SI EXTINDERE RE|EA
ALIMENTARE CU APÄ POTABILÄ ÎN
LOCALITATEA NICULI|EL, JUDE|UL
TULCEA 118
38.10 Sfântu Gheorghe
CANALIZARE SI STA|IE DE EPURARE ÎN
COMUNA SFÂNTU GHEORGHE 122
38.11 Turcoaia
RE|EA DE CANALIZARE SI STA|IE DE
EPURARE ÎN LOCALITATEA TURCOAIA 65
38.12 Vãcãreni
EXTINDEREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE
CU APÄ ÎN COMUNA VÄCÄRENI, JUDE|UL
TULCEA 16
39 V,LCEA din care 3824
39.1 Bãile Govora
PODURI, PUN|I PIETONALE SI PODE|E ÎN
BÄILE GOVORA SI LOCALITÄ|ILE
COMPONENTE, JUDE|UL VÂLCEA 135
39.2 Berislãveçti
PODURI, PUN|I PIETONALE SI PODE|E ÎN
COMUNA BERISLÄVESTI, JUDE|UL VÂLCEA 148
39.3 Budeçti
ALIMENTARE CU APÄ COMUNA BUDESTI,
JUDE|UL VÂLCEA 140
39.4 Buneçti
CONSTRUIRE PODURI SI PUN|I PIETONALE
COMUNA BUNESTI 90
39.5 Cãlimãneçti
CANALIZARE MENAJERÄ SI STA|IE DE
EPURARE JIBLEA NOUÄ 142
39.6 Cre[eni
ALIMENTARE CU APÄ COMUNA CRE|ENI,
JUDE|UL VÂLCEA 150
39.7 Dãeçti
CANALIZARE SI EPURARE APE MENAJERE
COMUNA DÄESTI, JUDE|UL VÂLCEA 150
39.8 Dãnicei
ALIMENTARE CU APÄ COMUNA DÄNICEI,
JUDE|UL VÂLCEA 143
39.9 Fârtã[eçti
CANALIZARE SI EPURARE APE MENAJERE
COMUNA FÂRTÄ|ESTI, JUDETUL VÂLCEA 150
39.10 Goleçti
PODURI, PUN|I PIETONALE SI PODE|E ÎN
COMUNA GOLESTI, JUDE|UL VÂLCEA 166
39.11 Livezi
PODURI, PUN|I PIETONALE SI PODE|E ÎN
COMUNA LIVEZI, JUDE|UL VÂLCEA 13
39.12 Mãldãreçti
PODURI, PODE|E SI PUN|I PIETONALE ÎN
COMUNA MÄLDÄRESTI, JUDE|UL VÂLCEA 86
39.13 Mitrofani
PODURI, PUN|I PIETONALE SI PODE|E ÎN
COMUNA MITROFANI - JUDE|UL VÂLCEA 85
28
39.14 Nicolae Bãlcescu
CANALIZARE SI EPURARE APE MENAJERE
COMUNA NICOLAE BÄLCESCU, JUDE|UL
VÂLCEA 150
39.15 Pãuçeçti
DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII ÎN
COMUNA PÄUSESTI PRIN CONSTRUIREA
UNUI POD DIN BETON ARMAT SI DOUÄ
PUN|I PIETONALE PESTE PÂRÂUL
OTÄSÄU. 91
39.16 Prundeni
ALIMENTARE CU APA POTABILÄ ÎN
COMUNA PRUNDENI, JUDE|UL VÂLCEA 132
39.17 Sãlãtrucel
REABILITARE SISTEM ALIMENTARE CU APÄ
, COMUNA SÄLÄTRUCEL, JUDE|UL VÂLCEA 26
39.18 Scundu
MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII
COMUNEI SCUNDU, PRIN CONSTRUC|IA
DE PODURI, PODE|E SI PUN|I PIETONALE 104
39.19 Stãneçti
PODURI, PUN|I PIETONALE SI PODE|E ÎN
COMUNA STÄNESTI - JUDE|UL VÂLCEA 130
39.20 Stoeneçti
CONSTRUIRE PODURI SI PUN|I PIETONALE
ÎN COMUNA STOENESTI, JUDE|UL VÂLCEA 135
39.21 Stoileçti
PODURI, PUN|I PIETONALE SI PODE|E ÎN
COMUNA STOILESTI, JUDE|UL VÂLCEA 210
39.22 Stroeçti
ÎNFIIN|ARE RE|EA DE CANALIZARE SI
CONSTRUIRE STA|IE DE EPURARE A APEI
MENAJERE UZATE 150
39.23 Suteçti
SISTEM DE CANALIZARE MENAJERA,
COMUNA SUTESTI, JUDE|UL VÂLCEA 206
39.24 Tetoiu
PODURI, PUN|I PIETONALE SI PODE|E ÎN
COMUNA TETOIU, JUDE|UL VÂLCEA 60
39.25 Titeçti
ALIMENTARE CU APÄ, COMUNA TITESTI,
JUDE|UL VÂLCEA 150
39.26 Vaideeni CONSTRUCTIE ALIMENTARE CU APÄ 240
39.27 Vlãdeçti
CANALIZARE SI EPURARE APE MENAJERE,
COMUNA VLÄDESTI 150
39.28 Voiceçti
ALIMENTARE CU APÄ POTABILÄ ÎN
COMUNA VOICESTI, JUDE|UL VÂLCEA 111
39.29 Voineasa
RE|ELE DE CANALIZARE MENAJERÄ SI
STA|IE DE EPURARE, COMUNA VOINEASA,
JUDE|UL VÂLCEA 181
40 VASLUI din care 6069
40.1 Albeçti
ALIMENTARE CU APÄ SI AMENAJARE
PODURI SI PODE|E ÎN LOCALITÄ|ILE
ALBESTI SI CORNI-ALBESTI, COMUNA
ALBESTI, JUDE|UL VASLUI 172
40.2 Alexandru Vlahu[ã
POD DIN BETON ARMAT PESTE PÂRÂUL
SIMILA, SAT ALEXANDRU VLAHU|Ä,
COMUNA ALEXANDRU VLAHU|Ä 30
40.3 Arsura
ALIMEMENTARE CU APÄ A LOCALITÄ|ILOR
ARSURA SI PÂHNESTI, COMUNA ARSURA,
JUDE|UL VASLUI 207
40.4 Banca
ALIMENTARE CU APÄ SI AMENAJARE
PODURI SI PODE|E ÎN LOCALITÄ|ILE
BANCA, GARA BANCA, GHERMÄNESTI,
MICLESTI, SÂRBI SI STOISESTI, COMUNA
BANCA, JUDE|UL VASLUI 168
40.5 Bãlteni
ALIMENATRE CU APÄ SI AMENAJARE
PODURI SI PODE|E ÎN LOCALITÄ|ILE
COMUNEI BÄLTENI 108
40.6 Berezeni
PODURI, PUN|I PIETONALE SI PODE|E ÎN
COMUNA BEREZENI, JUDE|UL VASLUI 151
40.7 Blãgeçti
ALIMENTARE CU APÄ LOCALITATEA
BLÄGESTI, COMUNA BLÄGESTI, JUDE|UL
VASLUI 81
40.8 Bogdana
ALIMENTARE CU APÄ SI AMENAJARE
PODURI SI PODE|E ÎN LOCALITÄ|ILE
BOGDANA SI SUCEVENI, COMUNA
BOGDANA, JUDE|UL VASLUI 128
40.9 Bogdãni[a
ALIMENTARE CU APÄ ÎN SATUL TUNSESTI
SI AMENAJARE PODURI SI PODE|E ÎN
SATELE COMPONENTE ALE COMUNEI
BOGDÄNI|A, JUDE|UL VASLUI 150
40.10 Bo[eçti
ALIMENTARE CU APÄ ÎN LOCALITATEA
BO|ESTI SI AMENAJARE PODURI ÎN
LOCALITÄ|IILE BO|ESTI SI GUGESTI 131
40.11 Buneçti-Avereçti
PODURI, PUN|I PIETONALE SI PODE|E ÎN
COMUNA BUNESTI-AVERESTI, JUDE|UL
VASLUI 127
40.12 Ciocani
PODURI, PUN|I PIETONALE SI PODE|E ÎN
COMUNA CIOCANI, JUDE|UL VASLUI 128
40.13 Codãeçti
ALIMENTARE CU APÄ, CANALIZARE SI
STA|IE DE EPURARE CODÄESTI, COMUNA
CODÄESTI, JUDE|UL VASLUI 187
40.14 Costeçti
PODURI DIN BETON ARMAT ÎN COMUNA
COSTESTI 127
40.15 Dãneçti
ALIMENTARE CU APÄ SI AMENAJARE
PODURI ÎN LOCALITÄ|ILE DÄNESTI SI EMIL
RACOVI|Ä 181
40.16 Deleni
ALIMENTARE CU APÄ SI AMENAJARE
PODURI SI PODE|E ÎN SATELE DELENI,
ZIZINCA SI BULBOACA, COMUNA DELENI,
JUDE|UL VASLUI 240
29
40.17 Deleçti
ALIMENTARE CU APÄ SI AMENAJARE
PODURI SI PODE|E ÎN LOCALITÄ|ILE
DELESTI, ALBESTI, RÄDUIESTI, HÂRSOVA,
FUNDÄTURA SI MÂNÄSTIREA, COMUNA
DELESTI, JUDE|UL VASLUI 225
40.18 Dimitrie Cantemir
PODURI DIN BETON ARMAT ÎN COMUNA
DIMITRIE CANTEMIR, JUDE|UL VASLUI 186
40.19 Dodeçti
ALIMENTARE CU APÄ SI AMENAJARE
PODURI, PUN|I PIETONALE SI PODE|E ÎN
LOCALITÄ|ILE DODESTI SI URDESTI,
COMUNA DODESTI 95
40.20 Drânceni
ALIMENTARE CU APÄ ÎN LOCALITÄ|ILE
GHERMÄNESTI SI RÂSESTI, COMUNA
DRÂNCENI, JUDE|UL VASLUI 112
40.21 Epureni
AMENAJARE PODURI SI PODE|E ÎN
LOCALITA|ILE EPURENI, BURSUCI SI
BÂRLÄLESTI, COMUNA EPURENI, JUDE|UL
VASLUI 94
40.22 Fãlciu
POD DIN BETON ARMAT PESTE PÂRÂUL
MARCU ÎN LOCALITATEA ODAIA BOGDANA,
COMUNA FÄLCIU, JUDE|UL VASLUI 25
40.23 Fruntiçeni
PODURI, PUN|I PIETONALE SI PODE|E ÎN
COMUNA FRUNTISENI, JUDE|UL VASLUI 34
40.24 Gãgeçti
AMENAJARE PODURI ÎN LOCALITÄ|ILE
GÄGESTI, TUPILA|I SI POPENI SI
REPARA|II POD ÎN LOCALITATEA PEICANI,
COMUNA GÄGESTI, JUDE|UL VASLUI 165
40.25 Hoceni
ALIMENTARE CU APÄ DELENI, O|ELENI SI
PODURI SI PODE|E LOCALITATEA
O|ELENI, COMUNA HOCENI, JUDE|UL
VASLUI 176
40.26 Iana
ALIMENTARE CU APÄ SI AMENAJARE
PODURI SI PODE|E ÎN LOCALITÄ|ILE IANA,
HÄLÄRESTI SI VADURILE, COMUNA IANA,
JUDE|UL VASLUI 128
40.27 Ibãneçti
AMENAJARE PODURI SI PODE|E ÎN
LOCALITATEA MÂNZA|I 129
40.28 Ivãneçti
AMENAJARE PODURI SI PODE|E ÎN
LOCALITÄ|ILE IVÄNESTI, BROSTENI, VALEA
MARE IEZEREL, COSCA, FUNDÄTURA MICÄ,
COMUNA IVÄNESTI, JUDE|UL VASLUI 148
40.29 Iveçti
ALIMENTARE CU APÄ SI AMENAJARE
PODURI SI PODE|E ÎN LOCALITATEA
IVESTI, COMUNA IVESTI, JUDE|UL VASLUI 159
40.30 Lipovã[
SISTEM DE CANALIZARE-EPURARE SATUL
LIPOVÄ| SI PODE|E DIN BETON ARMAT ÎN
COMUNA LIPOVÄ| 176
40.31 Murgeni
PODE|E CASETATE SI CONSOLIDARE
RAVENE ÎN PUNCTUL DE LA STEJARU DIN
SATUL SCHINENI SI PUNCTUL LA VARVARA
DIN SATUL SÄRÄ|ENI, ORAS MURGENI,
JUDE|UL VASLUI 76
40.32 Olteneçti
ALIMENTARE CU APÄ SATE OLTENESTI,
PÂHNA SI TÂRZII, COMUNA OLTENESTI,
JUDE|UL VASLUI 88
40.33 Oçeçti
ADUC|IUNE CU APÄ POTABILÄ ÎN SATUL
OSESTI, COMUNA OSESTI, JUDE|UL
VASLUI 52
40.34 Pãdureni
ALIMENTARE CU APÄ SI AMENAJARE
PODURI SI PODE|E ÎN LOCALITÄ|ILE
IVÄNESTI SI VÄLENI, COMUNA PÄDURENI,
JUDE|UL VASLUI 152
40.35 Pogana
ALIMENTARE CU APÄ POGANA SI
AMENAJARE PODURI ÎN LOCALITÄ|ILE
POGANA, BOGESTI, MÄSCUREI, COMUNA
POGANA, JUDE|UL VASLUI 141
40.36 Pogoneçti
ALIMENTARE CU APÄ POGONESTI,
COMUNA POGONESTI, JUDE|UL VASLUI 41
40.37 Poieneçti
ALIMENTARE CU APÄ A LOCALITÄ|ILOR
OPRISI|A, POIENESTI SI REABILITAREA
SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APÄ A
LOCALITÄ|II POIENESTI 62
40.38 Puieçti
ALIMENTARE CU APÄ PUIESTI, JUDE|UL
VASLUI 55
40.39 Rafaila
ALIMENTARE CU APÄ SI AMENAJARE
PODURI SI PODE|E ÎN LOCALITATEA
RAFAILA 220
40.40 Rebricea
ALIMENTARE CU APÄ SATE REBRICEA,
SASOVA, RATESU-CUZEI, CRÄCIUNESTI SI
CONSTRUC|II PODURI, PODE|E SI PUN|II
PIETONALE COMUNA REBRICEA, JUDE|UL
VASLUI 220
40.41 Soleçti
POD BETON ARMAT ÎN SATUL IAZ,
COMUNA SOLESTI, JUDE|UL VASLUI 35
40.42 Tãtãrãni
ALIMENTAREA CU APÄ A LOCALITÄ|ILOR
BÄL|A|I SI TÄTÄRANI, COMUNA TÄTÄRANI,
JUDE|UL VASLUI 199
30
40.43 Vãleni
ALIMENTARE CU APÄ SI AMENAJARE
PODURI SI PODE|E ÎN LOCALITATEA
VÄLENI, COMUNA VÄLENI, JUDE|UL VASLUI 203
40.44 Voineçti
AMENAJARE PODURI SI PODE|E ÎN
LOCALITÄ|ILE VOINESTI, OBÂRSENI SI
OBÂRSENII LINGURARI, COMUNA
VOINESTI, JUDE|UL VASLUI 138
40.45 Vutcani
AMENAJARE PODURI SI PODE|E ÎN
LOCALITATEA VUTCANI, COMUNA
VUTCANI, JUDE|UL VASLUI 144
40.46 Zorleni
ALIMENTARE CU APÄ SI AMENAJARE
PODURI SI PODE|E ÎN LOCALITÄ|ILE
ZORLENI SI POPENI, COMUNA ZORLENI,
JUDE|UL VASLUI 75
41 VRANCEA din care 3406
41.1 Andreiaçu de Jos
POD PESTE RÂUL MILCOV, LOCALITATEA
ANDREIASU DE JOS, JUDE|UL VRANCEA 69
41.2 Bilieçti
CANALIZARE. RE|ELE COLECTOARE SI
STA|IE DE EPURARE ÎN COMUNA BILIESTI,
JUDE|UL VRANCEA 84
41.3 Bordeçti
REABILITARE PODURI SI PODE|E, COMUNA
BORDESTI, JUDE|UL VRANCEA 17
41.4 Broçteni
PODURI DIN BETON ARMAT ÎN SATUL
COTÎRGASI, ORAS BROSTENI, JUDE|UL
SUCEAVA 31
41.5 Cârligele
REABILITARE PODURI SI PODETE COMUNA
CÂRLIGELE, JUDE|UL VRANCEA 55
41.6 Chiojdeni
ALIMENTAREA CU APÄ POTABILÄ A
COMUNEI CHIOJDENI - ETAPA I - JUDE|UL
VRANCEA 240
41.7 Câmpineanca
MODERNIZARE SI EXTINDERE ALIMENTARE
CU APÄ - COMUNA CÂMPINEANCA , SATUL
PIETROASA, JUDE|UL VRANCEA 92
41.8 Dumitreçti
STA|IE EPURARE, RE|ELE COLECTOARE,
CANALIZARE ÎN COMUNA DUMITRESTI 182
41.9 Goleçti
ALIMENTARE CU APÄ SAT CERDAC,
COMUNA GOLESTI, JUDE|UL VRANCEA 24
41.10 Gologanu
STA|IE EPURARE, RE|ELE COLECTOARE,
CANALIZARE 159
41.11 Gugeçti
ÎNFIIN|ARE STA|IE SORTARE SI
TRANSFER A DESEURILOR ÎN COMUNA
GUGESTI, JUDE|UL VRANCEA 124
41.12 Jariçtea
POD DIN BETON ARMAT PESTE PÂRÂUL
VÄRSÄTURA MARE LA JARISTEA,
DESCHIDEREA CENTRALÄ 10,0 m,
LUNGIMEA PODULUI 16,0m, COMUNA
JARISTEA, JUDE|UL VRANCEA 33
41.13 Jitia
REABILITARE PODURI SI PODE|E COMUNA
JITIA , SAT JITIA DE JOS, JUDE|UL
VRANCEA 11
41.14 Mãicãneçti
STA|IE EPURARE, RE|ELE COLECTOARE,
CANALIZARE, COMUNA MÄICÄNESTI,
JUDE|UL VRANCEA 153
41.15 Movili[a
MODERNIZARE SI EXTINDERE ALIMENTARE
CU APÄ - COMUNA MOVILI|A, JUDE|UL
VRANCEA 167
41.16 Nãruja
POD DIN BETON ARMAT PESTE RÂUL
ZABALA, LEGÄTURA CU D.J.205 - NARUJA
SI D.C.94 - SATUL PODUL STOICA,
COMUNA NÄRUJA,JUDE|UL VRANCEA 106
41.17 Obreji[a
ALIMENTARE CU APÄ ÎN COMUNA
OBREJI|A, JUDE|UL VRANCEA 119
41.18 Odobeçti
ALIMENTARE CU APÄ DIN SURSÄ
PROPRIE, STA|IE DE EPURARE, RE|ELE
COLECTOARE SI CANALIZARE - SAT
UNIREA - ORAS ODOBESTI - JUDE|UL
VRANCEA 162
41.19 Panciu
EXTINDEREA RE|ELEI DE CANALIZARE
MENAJERÄ SI REALIZAREA UNEI STA|II DE
EPURARE A APELOR UZATE ÎN SPA|IUL
RURAL AL ORASULUI PANCIU, JUDE|UL
VRANCEA 129
41.20 Pãuleçti
MODERNIZARE SI EXTINDERE ALIMENTARE
CU APÄ, COMUNA PÄULESTI, JUDE|UL
VRANCEA 227
41.21 Pãuneçti
STA|IE EPURARE, RE|ELE COLECTOARE,
CANALIZARE, COMUNA PÄUNESTI,
JUDE|UL VRANCEA 159
41.22 Rãstoaca
CONSTRUC|IA UNUI SISTEM DE
ALIMENTARE CU APÄ ÎN COMUNA
RÄSTOACA, JUDE|UL VRANCEA 177
41.23 Sihlea
REABILITARE PODURI SI PODE|E, COMUNA
SIHLEA, JUDE|UL VRANCEA 62
41.24 Slobozia Ciorãçti
ALIMENTARE CU APÄ, COMUNA SLOBOZIA
CIORÄSTI 165
41.25 Suraia
AMENAJARE PODE|E TUBULARE COMUNA
SURAIA, JUDE|UL VRANCEA 26
31
41.26 Tãnãsoaia
ALIMENTARE CU APÄ, COMUNA
TÄNÄSOAIA, JUDE|UL VRANCEA 84
41.27 Tulnici
CANALIZARE, RE|ELE COLECTOARE SI
STA|IE DE EPURARE TULNICI - COZA,
JUDE|UL VRANCEA 82
41.28 Vânãtori
PUNTE PE CABLURI PESTE RÂUL PUTNA LA
JORÄSTI, LUNGIME 117,0 m, DESCHIDEREA
CENTRALÄ 72,0 m, DOUÄ FLUXURI DE
CIRCULA|IE PIETONALÄ, COMUNA
VÂNÄTORI, JUDE|UL VRANCEA 25
41.29 Vintileasca
REABILITARE PODURI SI PODE|E ÎN
COMUNA VINTILEASCA, JUDE|UL
VRANCEA 70
41.30 Vârteçcoiu
MODERNIZARE ALIMENTARE CU APÄ,
COMUNA VÂRTESCOIU, JUDE|UL
VRANCEA 207
41.31 Vizantea-Livezi
ALIMENTARE CU APÄ, COMUNA VIZANTEA -
LIVEZI, SATELE VIZANTEA
MÂNÄSTIREASCÄ, VIZANTEA RÄZÄSEASCÄ,
LIVEZILE, PISCU RADULUI, JUDE|UL
VRANCEA 165
32

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->