1. a) b) c) 2. a) b) c) 3. a) b) c) 4. a) b) c) 5. a) b) c) 6. a) b) c) 7. a) b) c) 8. a) b) c) 9.

a) b) c)

Skupina pitanja Kako osigurati mjesto prometne nezgode? Pokažite mjesta na kojima se pritiskom prstiju zaustavlja krvarenje! Pokažite pravilan položaj za osobu koja krvari iz nosa Skupina pitanja Značenje i pravila pružanja prve pomoći Zaustavite krvarenje na glavi pritiskom prstiju! Imobilizirajte natkoljenicu! Skupina pitanja Gdje i kako obaviti prvi orijentacijski pregled unesrećenog Zaustavite krvarenje na nadlaktici pritiskom prstiju! Pokažite odgovarajući transportni položaj kod iskrvarenja! Skupina pitanja Nabrojite sadržaj kutije za prvu pomoć i njezinu namjenu! Zaustavite krvarenje na podlaktici pritiskom prstiju Pokažite pravilan transportni položaj kod ozljede kralježnice! Skupina pitanja Koja su standardna sredstva za pružanje prve pomoći Zaustavite krvarenje na natkoljenici pritiskom prstiju! Pokažite pravilan transportni položaj kod ozlijede prsnog koša Skupina pitanja Nabrojite priručna sredstva za pružanje prve pomoći! Zaustavite krvarenje na potkoljenici pritiskom prstiju! Pokažite pravilan transportni položaj kod ozljede trbuha! Skupina pitanja Kako postupiti s ozlijeđenim osobama u vozilu? Zaustavite krvarenje na potkoljenici kompresivnim zavojem! Pokažite pravilan transportni položaj kod besvjesnog stanja! Skupina pitanja Navedite redoslijed pružanja prve pomoći kod unesrećenog u Zaustavite krvarenje na podlaktici kompresivnim zavojem! Imobilizirajte šaku (izaberite sredstvo za imobilizaciju)! Skupina pitanja Nabrojite sigurne i nesigurne znakove smrti! Pokažite zaustavljanje krvarenja direktnim pritiskom na ranu! Imobilizirajte potkoljenicu (izaberite sredstvo za imobilizaciju)!

10. Skupina pitanja a) Kako ukloniti odjeću s ozlijeđenog dijela tijela? b) Pokažite kako ustanoviti da li ozlijeđeni diše c) Imobilizirajte vratnu kralježnicu 11. Skupina pitanja a) Kako postupiti s ozlijeđenim osobama u naseljenom, a kako izvan mjesta? b) Pokažite umjetno disanje "usta na usta"! c) Imobilizirajte podlakticu (izaberite sredstvo za imobilizaciju)! 12. Skupina pitanja a) Kako prepoznati daje unesrećeni bez svijesti? b) Imobilizirajte šaku (izaberite sredstvo za imobilizaciju)! c) Postavite sterilni materijal na ozljedu glave i učvrstite zavojem ili trokut maramom!

Skupina pitanja a) Kako prepoznati da se onesviještena osoba guši? b) Imobilizirajte gležanj (izaberite sredstvo za imobilizaciju)! c) Postavite sterilni materijal na ozljedu trbuha i učvrstite zavojem! 16. Skupina pitanja a) Koji su.13. Skupina pitanja a) Prva pomoć kod vanjskih krvarenja! b) Pokažite kako kontrolirati uspješnost izvođenja umjetnog disanja! c) Pokažite kako izvlačiti unesrećenog iz vozila kod sumnje 23. Skupina pitanja a) Koji je najčešći uzrok smrti kod onesviještenih osoba? b) Imobilizirajte nadlakticu (izaberite sredstvo za imobilizaciju)! c) Pokažite kako pružiti prvu pomoć kod duboke prodorne rane prsnog koša 15. Skupina pitanja a) Nabrojite moguće uzroke gušenja ozlijeđenih osoba! b) Zaustavite krvarenje na podlaktici kompresivnim zavojem! c) Postavite sterilni materijal na ozljedu nadlaktice i učvrstite zavojem ili trokutnom maramom! 18. Skupina pitanja a) Prepoznavanje i prva pomoć kod unutrašnjeg krvarenja! b) Pokažite umjetno disanje "usta na usta"! . Skupina pitanja a) Kada onesviještenog moramo postaviti u položaj na trbuh? b) Imobilizirajte natkoljenicu (izaberite sredstvo za imobilizaciju)! c) Zaustavite krvarenje podvezivanjem nadlaktice! 20. Skupina a) Na kojim krvarenje? b) Pokažite c) Pokažite pitanja dijelovima tijela ne može se kompresivnim zavojem potpuno zaustaviti umjetno disanje "usta na nos'! prijenos unesrećenog kod sumnje na ozljedu kralježnice! 24. Skupina pitanja a) Koje metode zaustavljanja krvarenja poznajete? b) Pokažite umjetno disanje "usta na usta"! c) Imobilizirajte kralježnicu! 22. Skupina pitanja a) Zbog čega se najčešće guši ozlijeđeni koji je bez svijesti b) Imobilizirajte potkoljenicu (izaberite sredstvo za imobilizaciju)! c) Postavite sterilni materijal na ozljedu ramena i učvrstite zavojem ili trokutnom maramom! 17. Skupina pitanja a) Neodgodiva prva pomoć! b) Pokažite kako ustanoviti da unesrećeni diše! c) Imobilizirajte vratnu kralježnicu! 21. Skupina pitanja a) Kako pružiti prvu pomoć osobi bez svijesti? b) Imobilizirajte ključnu kost! c) Pokažite mjesto na kojima se pritiskom prstiju zaustavlja krvarenje! 19.najčešći uzroci gubitka svijesti? b) Zaustavite krvarenje na nadlaktici pomoću kompresivnog zavoja! c) Postavite sterilni materijal na ozljedu prsnog koša i učvrstite zavojem! 14.

Skupina pitanja a) Što su rane i kako mogu nastati? b) Pokažite postavljanje u bočni položaj! c) Imobilizirajte šaku (izaberite sredstvo za imobilizaciju) . Skupina pitanja a) Što može prouzročiti prestanak disanja? b) Utvrdite da li srce radi! c) Zaustavite krvarenje na glavi pritiskom prstiju! 32. Skupina pitanja a) Kako prepoznati prestanak disanja? b) Pokažite kako pregledati unesrećenog u prometnoj nezgodi! c) Pokažite mjesta na kojima se pritiskom prstiju zaustavlja krvarenje! 31. Skupina pitanja a) Postupak s ozlijeđenom osobom u šoku! b) Pokažite postavljanje u bočni položaj! c) Imobilizirajte podlakticu (izaberite sredstvo za imobilizaciju)! 30.c) Pokažite pravilan položaj za osobu koja krvari iz nosa! 25. Skupina pitanja a) Kada primijeniti metodu umjetnog disanja "usta na usta" b) Pokažite pravilan transportni polozaj kod ozljede prsnog kosa c) Zaustavite krvarenje na natkoljenici pritiskom prstiju 35. Skupina pitanja a) Koji su znakovi iskrvarenja i mjere prve pomoći? b) Pokažite kako pregledati unesrećenog u prometnoj nezgodi! c) Pokažite pravilan transportni položaj kod ozljede prsnog koša! 26. Skupina pitanja a) Koje metode umjetnog disanja poznajete? b) Pokažite kako utvrditi smrt ozlijeđenog! c) Zaustavite krvarenje na podlaktici pritiskom prstiju! 34. Skupina pitanja a) Što učiniti s ozlijeđenim koji ne diše? b) Pokažite kako ozlijeđenog izvući iz vozila! c) Zaustavite krvarenje na nadlaktici pritiskom prstiju! 33. Skupina pitanja a) Kako postupiti s amputiranim udovima? b) Pokažite kako ozlijeđenog izvući iz vozila! c) Pokažite pravilan transportni položaj kod ozljede trbuha! 28. Skupina pitanja a) Kako se zaustavlja krvarenje podvezivanjem udova? b) Utvrdite da li srce radi! c) Pokažite odgovarajući transportni položaj kod iskrvarenja! 27. Skupina pitanja a) Primijenite metodu umjetnog disanja "usta na usta"! b) Pokažite pravilan transportni položaj kod ozljede trbuha c) Zaustavite krvarenje na potkoljenici pritiskom prstiju 36. Skupina pitanja a) Što je šok i kako ga prepoznati? b) Pokažite kako utvrditi smrt ozlijeđenog! c) Pokažite pravilan transportni položaj kod ozljede kralježnice! 29.

Skupina pitanja a) Kako prepoznati iščašenje zgloba? b) Pokažite kako kontrolirati uspješnost izvođenja umjetnog disanja c) Pokažite odgovarajući transportni položaj kod iskrvarenja! 46. Skupina pitanja a) Što se ne smije učiniti s ranom? b) Zaustavite krvarenje na nadlaktici pritiskom prstiju c) Imobilizirajte ključnu kost 40. a koji nesigurni znakovi prijeloma? b) Pokažite umjetno disanje "usta na usta"! c) Zaustavite krvarenje na podlaktici kompresivnim zavojem! 45. Skupina pitanja a) Stoje cilj prve pomoći kod opeklina? b) Zaustavite krvarenje na nadlaktici kompresivnim zavojem! c) Imobilizirajte vratnu kralježnicu! 42. Skupina pitanja a) Koji su sigurni. Skupina pitanja a) Kako postupiti s ozljedom uzrokovanom djelovanjem sumporne kiseline b) Zaustavite krvarenje na podlaktici kompresivnim zavojem! c) Pokažite imobilizaciju kralježnicu! 43. Skupina pitanja a) Koja sredstva za imobilizaciju poznajete? b) Pokažite kako pregledati ozlijeđenog u prometnoj nezgodi! c) Pokažite pravilan transportni položaj kod ozljede prsnog koša! . Skupina pitanja a) Kako postupiti s opeklinom neposredno nakon djelovanja topline? b) Zaustavite krvarenje na natkoljenici pritiskom prstiju! c) Pokažite imobilizaciju zdjeličnih kosti! 41. Skupina pitanja a) Koje su moguće opasnosti u svezi s ranom? b) Pokažite kako osloboditi dišne puteve onesviještene osobe! c) Imobilizirajte podlakticu (izaberite sredstvo za imobilizaciju)! 38.37. Skupina pitanja a) Kada se i zašto izvodi imobilizacija? b) Pokažite kako ustanoviti da li unesrećeni diše! c) Pokažite pravilan položaj za osobu koja krvari iz nosa! 44. Skupina pitanja a) Koji je postupak pružanja prve pomoći kod otvorenog prijeloma? b) Pokažite kako se izvodi umjetno disanje "usta na usta"! c) Zaustavite krvarenje na podlaktici pritiskom prstiju! 48. Skupina pitanja a) Koja su pravila pružanja prve pomoći kod prijeloma? b) Pokažite umjetno disanje "usta na nos"! c) Pokažite pravilan transportni položaj kod ozljede kralježnice 41. Skupina pitanja a) Kako postupati s ranom? b) Pokažite mjesta na kojima se pritiskom prstiju zaustavlja krvarenje c) Imobilizirajte potkoljenicu (izaberite sredstvo za imobilizaciju)! 39.

Skupina pitanja a) Kako izvršiti pregled unesrećenog sa sumnjom na ozljedu kralješnice b) Utvrdite da srce radi! c) Pokažite zaustavljanje krvarenja direktnim pritiskom na ranu 50.49. Skupina pitanja a) Koje vrste vozila su najprikladnije za transport unesrećenih osoba? b) Zaustavite krvarenje na podlaktici kompresivnim zavojem! c) Postavite sterilni materijal na ozljedu kuka i učvrstite zavojem ili trokutnom maramom! 54. Skupina pitanja a) Kada koristiti osobno vozilo za transport unesrećenih osoba? b) Zaustavite krvarenje podvezivanjem nadlaktice! c) Postavite sterilni materijal na ozljedu koljena i učvrstite zavojem ili trokutnom maramom! 56. Skupina pitanja a) Koja vozila nisu prikladna za transport ozlijeđenih osoba i zašto? b) Pokažite zaustavljanje krvarenja direktnim pritiskom na ranu! c) Postavite sterilni materijal na natkoljenice učvrstite zavojem ili trokutnom maramom! 55. Skupina pitanja a) Kada posumnjati na ozljedu kralježnice? b) Pokažite kako ozlijeđenog izvući iz vozila' c) Postavite sterilni materijal na ozljedu šake i učvrstite zavojem ili trokutnom' maramom 52. 53. Skupina pitanja a) Kada posumnjati na ozljedu zdjelice? b) Zaustavite krvarenje na nadlaktici kompresivnim zavojem! c) Pokažite kako pružiti prvu pomoć kod duboke prodorne rane prsnog koša!-«. Skupina pitanja a) U koji položaj se postavlja ozlijeđeni kod unutarnjeg krvarenja? b) Zaustavite krvarenje na podlaktici pritiskom prstiju! c) Postavite sterilni materijal na ozljedu stopala ! učvrstite zavojem ili trokutnom maramom! 58. Skupina pitanja a) Stoje autotransfuzijski položaj? b) Pokažite postavljanje u bočni položaj! c) Imobilizirajte podlakticu (izaberite sredstvo za imobilizaciju)! 59. Skupinu pitanja a) Kada se ozlijeđena osoba postavlja u autotransfuzijski položaj'' b) Pokažite kako osloboditi dišne putove kod onesviještene osobe! . Skupina pitanja a) Na koji način se prevoze i kakav mora biti postupak s unesrećenim osobama u toku transporta? b) Pokažite mjesta na kojima se pritiskom prstiju zaustavlja krvarenje! c) Postavite sterilni materijal na ozljedu potkoljenice i učvrstite zavojem ili trokutnom maramom 57. Skupina pitanja a) Navedite važnost pružanja prve pomoći kod sumnje na ozljedu kralježnice b) Pokažite kako ćete utvrditi smrt ozlijeđenog! c) Postavite sterilni materijal na ozljedu podlaktice i učvrstite zavojem ili trokutnom maramom 51.

Skupina pitanja a) Otrovanje ispušnim plinovima? b) Pokažite kako se skida zaštitna kaciga! c) Izvedite vanjsku masažu srca! 65. Skupina pitanja a) Otrovanje antifrizom? b) Pokažite kako se vrši oživljavanje! c) Pokažite kako se skida zaštitna kaciga! 66. Skupina pitanja a) Otrovanje alkoholom? b) Izvedite vanjsku masažu srca! c) Pokažite kako se vrši oživljavanje! 64.c) Imobilizirajte potkoljenicu (izaberite sredstvo za imobilizaciju)! 60. Skupina pitanja a) Sto je to automobilska bolest? b) Izvedite vanjsku masažu srca c) Pokažite kako se vrši oživljavanje! Hrvatski Crveni Križ . Skupina pitanja a) Kad se prestaje s oživljavanjem? b) Pokažite kako se vrši oživljavanje! c) Pokažite kako se skida zaštitna kaciga! 63. Skupinu pitanja a) Stoje prividna smrt i oživljavanje? 6) Pokažite kako se skida zaštitna kaciga! c) Izvedite vanjsku masažu srca! 62. Skupina pitanju a) Kada se ozlijeđena osoba ne smije postaviti u autotransfuzijski položaj? b) Pokažite umjetno disanje "usta na usta"! c) Imobilizirajte ključnu kost! 61.