Interpretarea mandalei zilei de naștere Mandala ne permite accesul la esenta fiintei noastre si reprezinta o imagine circulara desenata, colorata

, pictata, tesuta, sculptata, dansata. In budismul tibetan mandala sprijina concentrarea si meditatia, este utilizata si in alchimie, samanism, o intalnim in pictura bisericilor, a templelor. Mandalele individuale exprima simbolic fie trairea interioara a individului, fie sinele sau, punctul de referinta al sau. Prin desenarea, colorarea, privirea sau meditatia cu mandala pot fi constientizate si dizolvate diferite blocaje ale corpurilor noastre energetice, conducand la restabilirea potentialului nostru de vindecare si la restabilirea armoniei interioare. Mod de utilizare: Introduceti data nasterii in aplicatie, apasati Enter si veti vedea cum arata o mandala a momentului nasterii, pe care puteti face meditatie, ea putand avea si o interpretare asemanatoare unei astrograme. Aplicatia functioneaza corect in Google Chrome și în IE 32! Realizat pornind de la ziua de na!tere !i pe baza numerologiei !i a geometriei sacre, mandala pe care a"i ob"inut#o introduc$nd datele %n aplica"ia online de mai sus, ca !i harta cerului la na!tere, ofer informa"ii referitoare la predispozi"ii, %nzestr ri, lec"ii &armice, firul vie"ii. 'ub toate spectele, fizic, emo"ional, mental !i spiritual. Interpretarea trebuie f cut ca o medita"ie(contemplare !i structura de form a mandalei va fi o poart (cheie c tre informa"ia respectiv . )nele elemente sunt arhetipale !i asupra lor o s insist pentru cei gr bi"i, extrem ra"ionali sau care trebuie s ofere rapid mai multe interpret ri pentru clien"ii lor !i nu au, la modul obiectiv, suficient timp pentru o medita"ie. Taina numerelor *a %nceput, %nainte de momentul +rea"iei, %nainte ca )niversul s fi devenit con!tient de el %nsu!i, totul se %nv$rtea %n cerc, nu exista %nceput, nu exista sf$r!it, %ntr#un fel nu exista nimic !i, %n acela!i timp, exista totul. , stare nemanifestat . -in cauz c nu exista nici o polarizare, nici o dualitate. )n .ero ca absolut, c tre care tindem cu to"ii. Prezent %n acel cerc cu continu curgere nu puteai sesiza %nceputul sau sf$r!itul. Zero este asociat astfel cu lumea necreat , cu perfec"iunea, cu absolutul. )niversul cunoscut a %nceput dup ce +reatorul a /separat0, a t iat practic cercul %ntreg, absolutul !i ceea ce noi numim ast zi zero, d$nd un sens curgerii. -intr#o parte c tre cealalt parte, infinit dep rtate una de cealalt . 1n absolut, %n zero, +reatorul era una cu crea"ia, dup separare el a r mas /deasupra0 crea"iei, a devenit )nu, iar lumea creat s#a polarizat. Unu este asociat astfel cu +reatorul, cu %nceputul. 2u ap rut dou elemente noi, unul prin emana"ie, cel lalt prin diviziune. 2 ap rut num rul -oi. 2 ap rut cantitatea !i calitatea universului. 2 ap rut !i curgerea timpului. 1n doi, un unu este energia, cel lalt unu este informa"ia. 2 ap rut natura pasiv , feminin , !i natura activ , masculin . Doi este asociat astfel cu crea"ia, cu tot ceea ce este dual %n esen" . -ar universul creat !i +reatorul vor r m$ne %ntr#o permanent leg tur , num rul 3rei, 3reimea. 1n trei avem masculinul, femininul !i androginul, avem *umina creat !i *umina necreat . Trei este asociat astfel cu armonia prin permanenta leg tur %ntre +reator !i crea"ie. 2m avut p$n acum 4, 5, 5, 6, urmeaz 7 !i 8 %n caden"a vie"ii, %n matricea viului, %n seria lui 9ibonacci, cunoscut , de fapt, cu mult timp %nainte de cel al c rui nume %l poart , undeva %n prozodia sanscrit , dup regulile c reia au fost scrise primele texte sacre atunci c$nd omul %nc sim"ea permanent ritmul )niversului. 2cest tablou reprezint +reatorul !i partea pozitiv a crea"iei !i din el sunt extrase !i celelalte numere, pas cu pas. Pe fiecare nou palier, r$nd, apare mai %nt$i acel un unu central, oglind a +reatorului. Patru este oglindirea +reatorului, prin intermediul treimii, %n lumea fizic . P m$ntul f r via" , dar ca suport al vie"ii. El trebuie lucrat, modelat de +reator pentru a da via" . 3etragrama semnific de aceea ultimul termen al crea"iei. Patru este asociat cu materia grosier , cu p m$ntul, cu truda. +inci de unu se afl acum %n lumea creat . +inci degete avem la o m$n !i cinci este num rul vie"ii pe p m$nt. P m$ntul a fost modelat de +reator !i a prins via" . :i via"a aduce diversitate. Cinci este asociat cu via"a sub toate aspectele ei, natura vegetal !i natura animal a universului. +ei cinci de unu din lumea creat plus +reatorul, adic !ase. ;ia"a comunic cu +reatorul, via"a ascult de +reator. Șase este asociat cu comunicarea. Pe urm torul palier, +reatorul se oglinde!te %n doi de unu !i ajungem la !apte. +rea"ia intr %n raport cu procrea"ia. Procreerea cu con!tientizarea leg turii cu divinitatea %n condi"iile %n care +reatorul doar se oglinde!te, nu face !i parte din !apte. -e aceea se tinde c tre, dar nu se afl %n. Șapte este asociat cu spiritualitatea tantric .

sexualitate. c& . este %mplinirea crea"iei care a!teapt acum ca tot ceea ce a fost creat s ajung la aceast perfec"iune pentru a reveni %n 1ntreg. ajungem la opt. c& III. c& II. leg tur . -ac unim acum lumea creat cu +reatorul ajungem la Zece. +u c$t conturul este mai coerent. boli laringe. Este perfec"iunea !i echilibrul crea"iei. indiferent c este mai aproape de centru sau c tre periferia mandalei. cu via"a pe care o suport . comunicare. blocaje pe meridiane violet # spiritualitate <uddha. copii vitregi. -ac este %ntrerupt la v$rfuri. un bun comunicator care a avut o problem cu religia organizat .. este starea de <uddha. cu corpurile superioare. c& . corp energetic =Di Eong>. sau din nou la )nu.1n momentul %n care asociem !i +reatorul. chiar dac v$rsta astral nu este mare. 3ot ceea ce se afl acum %n lumea creat ajunge la nou . liant. =preo"ii. Nouă este asociat cu %nalta spiritualitate. albastru. -ac este %n centrul laturii este vorba de lec"ia &armic care poten"eaz sau submineaz manifestarea. cu at$t v$rsta astral este mai mare. . p m$ntul =sport. iubire. aceea a corpului energetic. +u c$t este mai bine reprezentat . c& I. traumatisme. s n tate perfect ro!u # corp fizic. )niversul creat este preg tit s intre din nou %n 2bsolut. c& I. contemplare. deja st p$n pe arta minor a procrea"iei. boli ale metabolismului energetic. emo"ionale galben # corp fizic. cap t o nou calitate. Numerele reflectate în culori și în tructurile mandalei 4 5 6 7 ? 8 A B C F alb # %ntreg. centrul inimii. boli uro#genitale albastru %nchis # comunicare cu divinitatea la nivelul corpului emo"ional. dureri de cap. compasiune. #$r ta a tral% este dat de c$t de limpede se vede %n mandal forma mer&abei reprezentat 6. P m$ntul. efort. din cauza c ut rii evolu"iei spirituale !i prin ceva asem n tor sexualit "ii tantrice. calitatea. Opt este asociat cu metabolismul corpului energetic. %nzestrarea sugerat de o culoare trebuie s fie un hexagon continuu. cu at$t vie"ile anterioare au fost mai eficiente.I portocaliu(ocru # spiritualitate.=steaua lui -avid>. munca. @oga>. dar !i b$lb$ial roz # spiritualitate tantric =@oga>. boli ale sufletului.II !rincipii generale și e"emple Pentru a se manifesta. boli de inim ca organ fizic verde deschis # contact cu natura. 1n exemplu. %n 2bsolut. este vorba de ceea ce %mpiedic manifestarea respectivei calit "i. religie organizat >. fracturi albastru deschis # jo&er. procreere =munca fizic >. c& . +ulorile care %ntrerup dau piedicile peste care nu s#a trecut. copii. boli ale tiroidei turcoaz # comunicare cu oamenii =nlp>.

primul hexagon. c lug rie. -ac structura este extrem de coerent !i este sus"inut interpretarea !i de alte structuri ale mandalei. 1n exemplu. sau pl "i &armice dac sunt celule disparate. :i ar fi %n exemplul dat o solu"ie pentru a pl ti(%nv "a problema cu religia organizat . ca hexagon. %n exemplu. . 2l doilea hexagon. deschiderea este c tre corpul fizic. iar al doilea hexagon este legat de religia organizat . culoarea predominant este aceea a sexului. 2r putea fi mandala unei foste prostituate consacrate. ceea ce poate %nsemna un mare atlet. c$t de unitare sunt cromatic !i dac aceea!i culoare se continu c tre centru. +entrul mandalei.ona central a mandalei. . c !tie s iubeasc . acceptarea oric rei suferin"e la nivelul corpului fizic> %n rela"ie cu religia poate %nsemna isihasm. -eci lec"ii legate de corpul fizic !i de religia organizat . Gu %nt$mpl tor.0#urile c tre v$rfurile mandalei hexagonale. +alit "i dac avem coeren" . +apacitate de efort fizic =mai mult. al doilea r$nd de celule ale mandalei d informa"ii despre principala înze trare. ofer informa"ii despre de chiderea la naștere. iar %n exemplu apare iar galben !i albastru. %n exemplu am putea spune c este bun comunicator. se poate vorbi de boddhisatva. ofer informa"iile despre lec'ii (armice !i diverse alte calit "i.E&olu'ia piritual% este dat de modul %n care sunt structurate 0.

!rotec'ia: 0.Pornind de la baza unuia dintre triunghiurile componente. de la na!tere. baza. suferin"e emo"ionale. dureri de cap. 1n exemplu. exist predispozi"ie pentru boli ale tiroidei. p$n la trecerea %n alt plan. dar. . %n m sura %n care persoana poate confirma trecerea prin anumite etape se poate vedea dac este mai la %nceput sau mai c tre sf$r!itul vie"ii !i ce evenimente pot ap rea. 2r putea avea doi copii. ar putea fi tentat de multe avorturi !i ar putea s aib copii din flori. tiroida. 1n func"ie de culorile celulelor se pot determina momente importante ale vie"ii !i. Pornind de la centru c tre v$rf este firul &ie'ii. cine !i cum o protejeaz dintre entit "ile spirituale superioare sau dintre str mo!i.0#urile din patru celule de aceea!i culoare ap rute pornind de la v$rf c tre centru dau informa"ii despre cum !i c$t se protejeaz singur persoana =spre v$rf>. cine !i cum o mai protejeaz dintre cei vii =c tre mijlocul distan"ei>. 3ot %n acest triunghi apar informa"ii referitoare la capacitatea de a avea copii. celulele ro!ii de pe margine. avem i toria )olilor care pot ap rea.

+ele care sunt construite numerologic pe baza datei de na!tere ofer pentru to"i cei n scu"i %ntr#o anumit zi =!i se poate merge p$n la ora !i minutul na!terii> poten"ialul lor divin !i barierele pe care le pot %nt$mpina. dec$t atunci c$nd este oferit pur !i simplu un rezultat final. toate asociate cu divinitatea sau cu entit "i spirituale superioare. inventariaz universul interior al persoanei descoperind acolo divinitatea interioar sau ceea ce blocheaz contactul cu aceasta. sau construite de m$na omului. sau chiar mandala personal . Iar structurile arhetipale apar oricum. +ele pornite din imagina"ia unei persoane. cu puncte ajut toare sau nu. pentru a vedea cum arat spa"iul interior !i pentru a te putea plimba prin el. -e aceea inventarul este mai bun atunci c$nd este realizat fizic de persoana interesat . Exist !i mandale ce au un suport numerologic !i o logic de cre!tere precum mandala zilei de na!tere pe care o pute"i vedea utiliz$nd aplica"ia aflat pe acest site. a!a c sfatul meu este de a pune m$na pe h$rtie !i pe creioane colorateI . de imanen"a sacrului %n univers !i de poten"ialul pe care %l are. -eci !i mandalele sunt spa"ii sacre ap rute %n procesul trecerii de pe t r$mul suferin"ei c tre t r$mul %mplinirii. pe o tem dat sau nu. e!ti adus %n starea de iluminare.Mandala* arhitectura acr% 1n"elegem !i nu %n"elegem destul despre mandale pentru c structuri similare apar %n toate culturile ca spa"ii sacre de origine natural . +ontempl$nd mandala unei divinit "i. cu sau f r puncte de sprijin ajut toare =a!a cum propune Hung>. v$rfuri de munte. 3oate aceste variante bidimensionale pot fi privite !i ca proiect al unei construc"ii tridimensionale !i secretul contempl rii mandalei const %n a l sa s ias din plan structura sacr . +a parte oric$t de imperfect a 1ntregului purt m %n noi tiparul arhitecturii sacre. +hiar !i mandalele realizate %n afara unui spa"iu sacru !i a unei tematici sacre pot oferi celui care le contempl forme de ini"iere. Exist multe tehnici de a realiza o mandal . bi sau tridimensional. privind aici ini"ierea ca acces la o dimensiune superioar . 1n starea de extaz %n care te percepi ca parte a 1ntregului. de cele mai multe ori inspirate de chiar acea divinitate. sau celui care le deseneaz (construie!te. +ele care pornesc de la spa"iul sacru al unei divinit "i respect reguli enun"ate %n textele sacre. sau sunt por"i c tre aceste dimensiuni. la o entitate spiritual superioar sau chiar la sinele superior al persoanei. dimensiuni superioare =chiar %ntreg universul>. deci %l asist pe calea c tre iluminare. de descoperire a divinit "ii din tine. 'pa"ii sacre ce reproduc. biserici. a!a cum tot dintr#un plan poate r s ri o stupa sau o biseric . Ele %i amintesc privitorului. pornind de la spa"iul sacru al unei divinit "i !i p$n la structura de form desenat liber de o persoan . pe!teri. temple.