1

T P

H E N

E T

Y A

A

N R A

N M

G

ASTRALNI

SVET
NJEGOV IZGLED, STANOVNICI I POJAVA
2

Poglavlje 1

SEDAM NIVOA UNIVERZUMA
ada bismo nekako mogli da se vratimo u prošlost i kažemo Hipokratu i Galenu, slavnim antičkim lekarima i utemeljivačima medicine, da bolesti u ljudskom organizmu izazivaju sićušna živa bića ne vidljiva ljudskom oku, verovatno bi pomislili da smo ludi ili opsednuti zlim Duhovima. I, ne samo Hipokrat i Galen: najveći deo svetske populacije, sa izuzetkom onih koji su živeli u poslednjih par vekova naučne revolucije, imao bi prilično teškoća u prihvatanju činjenice da bolest, u stvari, predstavlja napad nekakvih nevidljivih „životinjica“ na čoveka. Zašto? Iz prostog razloga što te „životinjice“ ne možemo da vidimo golim okom. A koliko samo važnu ulogu one igraju u našem bitisanju na ovoj planeti govori i često ponavljana naučna teza da su najveća pretnja čovekovom postojanju danas upravo ― virusi. Ili, uzmimo primer elektromagnetnih talasa, na kojima počiva celokupni sistem svetskih telekomunikacija, kao i mnoštvo drugih savremenih civi-

K

lizacijskih pogodnosti. Kako bismo nekome iz prošlosti (pa i mnogima iz sadašnjosti) objasnili da su ti talasi nešto stvarno, ali neopipljivo, neuhvatljivo, čak neshvatljivo? A šta tek da kažem o „izmišljotinama“ kvantne mehanike, koja se svojim teorijama već približila mistici? Naučnici širom sveta pišu na hiljade knjiga iz popularne nauke, nastojeći da uvere široke mase u postojanje nekakvih podatomskih čestica ― za primer: kvarkova, kojima su, u nedostatku bližih asocijacija, nadenuli bizarna imena poput „gorki“, „slatki“ i tako dalje. Na osnovu čega verujemo naučnicima kada nas ubeđuju u viruse, elektromagnetne talase i kvarkove, mada ništa od toga ne možemo da vidimo? Verujemo na osnovu uticaja koje ove stvari proizvode u vidljivom svetu. O postojanju virusa svedoči groznica koja nas drži prikovane za krevet. O elektromagnetnim talasima svedoči televizijski ekran na kojem uživo pratimo ponovno krunisanje američkog predsednika hiljadama kilometara daleko, 3

dok su nas u postojanje podatomskih čestica potpuno rečito uverili Hirošima i Černobil. Sve ove stvari, dakle, prihvatamo na isti način na koji prihvatamo i postojanje vazduha, koji je nevidljiv, ali nas kao vetar udara u lice, prenosi nam mirise i zviždi pod prozorom. Kada slušamo ili čitamo o Astralnom Nivou, možemo da upadnemo u istu zamku u koju bi upao naš siroti Hipokrat sa početka ovog poglavlja i da spremno poreknemo postojanje tog nivoa. A koliko je samo pokazatelja svuda oko nas da cela ta priča nije bezrazložna! Snove ću tek da pominjem. Arsenal pojava Astralnog Sveta je mnogo širi. On obuhvata čitav niz psihičkih pojava, iskustva onih koji su boravili na granici smrti, mnoge naučne i parapsihološke eksperimente. Pa opet, neko će da pita: »Dobro, ali gde je taj Astralni Nivo?« To pitanje je sasvim na mestu. Sa obzirom na to, od svih „propovednika“ Astralng Sveta treba sa pravom da očekujemo nekakvo objašnjenje prirode i položaja tog sveta u odnosu na ovaj naš. Pogledaj šta o tome kaže Čarls Vebster Lidbiter, teozof i veliki zagovornik ideje da tragalac za duhovnim prosvetljenjem treba da živi na oba „koloseka“: kako na ovom zemaljskom, tako i na onom Astralnom. 4

Treba da se pođe, kaže Čarls, od činjenice da materijalni svet nije sve u svemu. Kao što je gustina materije manja u tečnom nego u čvrstom agregatnom stanju, a za tim manja u gasovitom nego u tečnom stanju, tako postoji i materija tananija i ređa od vazduha. Šta više, od svakog sledećeg vida materije postoji još finiji i suptilniji vid, poput babuške u babuški, i tako sve do tačke u kojoj materija prelazi u Duh. Ove nivoe materije, razvrstane po suptilnosti, možemo grubo da zamislimo kao neku višespratnicu, u kojoj bi prizemlje predstavljalo onaj najniži i najgrublji nivo, a za njim bi, idući po spratovima, sledili sve viši i suptilniji nivoi, svaki sa svojim ambijentom i stanovnicima. U toj analogiji, postizanje Astralne Projekcije značilo bi odkrivanje načina da se sa prizemlja popnemo do prvog sprata i da tamo ostanemo neko kratko vreme. Svake noći mi to činimo prirodnim putem, ali nesvesno. Na javi, među tim, stepenice za taj uzpon nije ni malo lako da se postignu. Postoji još jedna dosta česta, ali takođe krajnje pojednostavljena analogija, a to je poređenje sa glavicom luka. Ako si ikada ljuštio crni luka, onda svakako znaš kakva mu je građa: ljuska za ljuskom, ljuska za ljuskom, a nikako da se dođe do srži! Tako, odprilike, iz-

baš kao što Zemljina atmosfera prožima svaki delić njene površine. dakle. znači da. od kojeg je suptilniji. Astralni Plan je. možda su drevni mud5 raci takvim nazivom hteli slikovito da izraze sposobnost Astralnih Putnika da „plove među zvezdama“. ići ćeš u sve sitnije i finije detalje. mentalni. tako reći do njenog središta. Nas interesuju samo prva dva ― onaj fizički. Za razliku od vazduha. Priroda te na svakom koraku uči da je bezkrajna i nedokučiva.gleda svet. kaže Čarls. Okultista i raznoraznih Šamana. mada su ovi orijentacioni pojmovi veoma uslovni i metaforični. kao kod glavice luka. Sa obzirom na gotovo neograničene mogućnosti kretanja na Astralnom Planu. za primer. odlazeći na Astral. dolazimo do kvarkova. Jupitera ili Merkura. ako je verovati starim filozofskim učenjima i učanjacima. svaku tačku na planeti. u koje je još teže verovati nego u Boga i bezsmrtnost. Astralni. a da te sfere međusobno nisu povezane. Zanimljivo je Čarlsovo tvrđenje da svaka planeta ima svoju sopstvenu Astralnu Sferu. nije nigde određeno. To su. Tako anatomija postaje molekularna biologija. ali je i svuda. već kao sferu koja prožima celu našu planetu. Sličnu težnju opažamo i u nauci: ako želiš da vidiš od čega si sastavljen. na kojem se odvija naš „ovozemaljski“ život. nego i dole. On prožima sve nas. Astral zalazi i u samu planetu. idući od grubljih ka finijima: fizički. Napomenuću da sâm naziv dolazi od grčke reči astron. U skladu sa teozofskim doktrinama koje zastupa. Na kraju. Često ga nazivaju i „Carstvom Iluzija“ zbog velike nepouzdanosti utisaka koje neuvežbani posmatrač prenosi iz njega u ovaj svet. ali o tome Čarls ništa ne kaže. budički i nirvanički. To znači da su putovanja do. neizvodljiva na Astralnom Nivou.. ili su povezane teško dostupnim. Možda na nekom od viših nivoa jesu.. od kojih svaki sledeći obuhvata onaj predhodni. Zato on iznosi jednu . skrivenim kanalima. Univerzum nije ništa drugo do jedan nepregledan niz različitih nivoa postojanja. kakva je opisao Emanuel Svedenborg. ne moraš da ideš samo gore. ova postaje atomska fizika. tako u nedogled. što znači »zvezda«. sledeći veliki nivo Prirode posle fizičkog nivoa. To. kao što sam rekao. Ne treba da se zamišlja kao neko određeno mesto. i Astralni. ali i oblast nastanjena posebnim živim bićima i često posećivana od strane mistika. koji je nivo postojanja naših snova. od kojih imenuje samo prvih pet. drugim rečima. koja dalje ustupa mesto podatomskoj fizici. prostor u kome živimo. Čarls deli Univerzum na sedam nivoa. Astral.

ili čak opasno? Kakva je priroda tih doživljaja ― da li ih se posle seća kao snova i halucinacija. Naravno. Za kraj ovog poglavlja. dodaje Čarls. sa druge strane. Ovo bi. Napomenuću da Čarlsova teorijska izlaganja daleko zaostaju za opisima zasnovanim na njegovom bogatom primenljivom iskustvu. kojim je to povlašćenim pojedincima omogućen pristup Astralu? Možemo li to da budemo mi? O svemu tome biće više reči u nastavku ove knjige. seti se mudrog Šekspira i one duboke misli koje izgovara na Hamletova usta: »Ima mnogo stvari na Nebu i na Zemlji o kojima vaša mudrost i ne sanja!« ❦ Perigej je tačka orbite Meseca kada je on najbliži Zemlji. 6 . značilo da se Astralni Nivo naše planete prostire nekih par stotina hiljada kilometara u visinu. on više skriva nego što odkriva. da su mogući prelazci u Astralni Domen Meseca. a. paradoksalno. nešto takvo mogu da ostvare samo osobe izuzetnih Okultnih sposobnosti. sa jedne strane. Pomenuću opet atome. ili kao stvarnih događaja? Konačno. Tako je uvek sa pitanja iz sfere Okultnog: jedna stvar je videti. a potpuno druga protumačiti viđeno. Perigej je tačka orbite Meseca kada je on najdalji Zemlji. »i možemo da ih odredimo sa približnom tačnošću iz činjenice da naš Astralni Svet dodiruje Astrani Svet Meseca u perigeju1. a veliko je pitanje i koliko su njihove današnje teorije blizu istini? Obzirom na to je dovoljno jednostavno da se zaključi (ili makar poveruje) da Astralni Svet postoji i da se pređe na sledeću temu. i izlaže osnove nečega što bismo. Koliko su samo hipoteza i fizičkih teorija tokom vekova naučnici „izpucali“ ne bi li došli do one koja će najviše da odgovara 1 2 istini. a to je: šta se dešava čoveku kome pođe od ruke da svesno dopre do te sfere? Kakvo je njegovo opažanje u tom svetu iz bajki? Šta vidi? Šta čuje? Šta doživljava? Može li da mu se desi nešto neprijatno. a ne dodiruje ga u apogeju2«. kaže on. Ovo je najopštiji mogući opis položaja Astralnog Nivoa. mogli da nazovemo fizikom Astrala. Čarls na dalje detaljno analizira građu i sastav tog sveta. Kao što vidiš. deleći ga na više potnivoa.drugu interesantnu informaciju: »Dimenzije našeg Astralnog Sveta su znatne«.

Pa nije ni čudo što im Čarls posvećuje gotovo dve trećine svoje već spomenute knjige. Duhovi Sila Prirode. Gavin i Ivona Frost (na slici gore desno). Uveri ćeš se da su dotični „stanari“ daleko najzanimljivija od svih tema iz ove knjige. Duše umrlih ljudi. 3. godine u izdavačkoj kući »Arion«) četiri vrste bića koja možeš da sretneš na Astralu. privremeno našle na Astralu i čeka ih povratak u fizičko telo. različiti autori su nudili različite podele i kategorije. Čovek ne bi poverovao šta sve nastanjuje prostor za koji misli da je prazan! Nastojeći da nekako klasifikuju sva ta bića i pojave.Poglavlje 2 BORBA MAGOVA NIKADA NE PRESTAJE N akon što sam u predhodnom poglavlju objasnio. a to je „spisak stanovnika“ tog sveta. Čarlsova klasifikacija je ubedljivo najdetaljnija i najizcrpnija. kristalizovani oblici ljudske svesti i podsvesti. koliko je to bilo moguće. • Silfe (Duhovi Vazduha). 2. već prema ličnom iskustvu. svesno ili nesvesno. 4. 7 . prirodu Astralnog Sveta. To su: 1. Misaoni. naravno. Za Primer: dvoje poznatih istraživača ove oblasti. koja više nemaju tela u koja bi se vratile i zato često bezciljno lutaju po Astralu. • Ondine (Duhovi Vode). Duše živih ljudi koje su se. • Gnomi (Duhovi Zemlje). u koje Gavin i Ivona ubrajaju: • Salamanderi (Duhovi Vatre). navode u svojoj čuvenoj knjizi »Vodič u Astralni Svet« (objavljenoj kod nas 1991. Kao što ćeš to da vidiš. prelazim na sledeću važnu temu.

pojava poznata kao »Buđenje u Snu« (kada znate da sanjate i. Držeći se ove njegove podele. Takav način Astralne Projekcije je uvek najbezbedniji i najpreporučljiviji. Drugim rečima. a koga u grupu mrtvih stanovnika Astrala. Problem sa takvim posetiocima Astralnog Sveta. ne obuhvata niz drugih Astralnih pojava i ne objašnjava ništa detaljnije o nabrojanim kategorijama. to smo svi mi. posledice su nedostatka ozbiljnog vežbanja. uvek ide i od- . leži u tome što često nisu moralno dorasli svome prirodnom daru. Nošeni različitim Astralnim Strujama. sa obzirom na to. Ljudi koji su po prirodi osetljiviji u stanju su da postignu visok stepen svesti u snu. dodaje i naglašava Čarls. poput dece koja su se rodila prirodno obdarena savršenim sluhom ili talentom za matematiku.Ova podela je dosta štura. tačnije rečeno«. pa su skloni tome da ga zloupotrebljavaju. »na one koji još imaju fizičko telo i na one koji ga više nemaju«. ne ljudske i veštačke. da tako kažem. Učenik je pod stalnim nadzorom i vođstvom učitelja. obzirom na to. proći ću kroz svaku grupu posebno i videti šta sve ona sadrži: Ljudska bića Astralnog Nivoa se dele prirodno na dve podgrupe ― na žive i na mrtve. I. »Ili. što predstavlja prvi korak ka ovladavanju sopstvenim Astralnim telom. doživljavamo različita iskustva. precizira Čarls. on sve Astralne stanovnike deli na tri velike grupe: ljudske. ako je reč o školama desne staze. Čarlsu. a to su psihički razvijene osobe koje nisu pod vođstvom učitelja. Pogledajmo sada koga sve on smešta u kategoriju živih stanovnika. Čarls ubraja četiri grupe: tu su obični ljudi. Vratiću se. u manje ili više ne svesno stanju. samoučeni. II. to jeste oni redki srećnici koji su se rodili sa prirodnim darom da po svojoj volji i nahođenju odlaze na Astral. koji plove na okolo u svom Astralnom telu tokom sna. koji ga priprema za sve što može da ga nađe na Astralu. koji se gotovo opsesivno trudio da zađe u sve detalje opisa živog sveta na Astralu. kao i težnja da budu tako lako zavedeni onime što vide. Treću kategoriju predstavljaju upravo iskusni učitelj i njegovi učenici. preuzimate kontrolu nad 8 svojim snom). U kategoriju živih. kojih se posle buđenja sećamo kao snova. To. Uz primenjenu obuku. Tu smo već kod druge grupe u ovoj kategoriji. nisu prošli ni kakvu Magijsku obuku. dakle. Oni. Pre svega. nego su. koji posećuju Astral kao vid Okultne vežbe ili iz primenljivih razloga.

često bez znanja svoje neposredne okoline. Dobar deo Crne Magije se odvija upravim tim putem ― umešavanjima Crnih 9 Magova u Astralnoj Sferi. pisali o njima detaljne izveštaje. koja ih tokom njihovih lutanja čekaju u mračnim sobama u nekoj vrsti sna ili transa. njih čak devet na broju. i tako je nastala jedna od najobimnijih studija na tu temu. poslednju grupu kategorije živih posetilaca Astrala. jer se svode na one predhodne: to su Magovi Desne Staze posle smrti. da počnemo sa ovom rečju „mrtav“. 2. Kao izrazite primere ovoga. Nije reč ni o kakvoj zvaničnoj instituciji. Sa obzirom na to. Dok Magovi Desne Staze odlučuju da se neko vreme posle fizičke smrti zadrže na Astralu za dobrobit . Primer za to je tako zvani Kanterberijski Institut. Svi ti ljudi. pa mogu da kažem da je to njihov jedini dom. Kategorija mrtvih stanovnika Astrala sadrži IZUZETNO NAJZANIMLJIVIJE grupe. da se vratim i na četvrtu. ova grupa je slična predhodnoj. koordinisali rad među sobom. No. a to su Crni Magovi i njihovi učenici. Čarls navodi mnogo brojne Škole Vudua i tibetanske crnomagijske sekte kao što su »Nin-MâPa« ili Geludpa. Logično. odnosno Crni Magovi posle smrti. ostale kategorije bića su trajno vezane za Astral. Za razliku od njih. Čarls ih izdvaja obzirom na to što njihovo prisustvo u životu Astrala. ovu reč možemo da prihvatimo kao oznaku za ona bića koja nisu u datom trenutku povezana sa svojim fizičkim telom«. Sve spomenute grupe „Astralnih turista“ vezuje to što na Astralu borave privremeno i brzo se vraćaju u svoja fizička tela.govarajuća moralna priprema. izaziva podpuno drugačije uticaje i efekte nego prisustvo Magova Desne Staze. Dve grupe ću samo da pomenem. u čiji su rad bili uključeni i gore pomenuti Frostovi. jer je to smešno pogrešan naziv. godinama su priklupljali svoja iskustva boravka na Astralu. već o višegodišnjem projektu u koji je bilo uključeno više od hiljadu ljudi iz više zemalja. Ali. Ovaj vid Astralnog Putovanja omogućava i uzpostavljanje šire saradnje među ezoteričarima i sporovođenje ozbiljnih istraživanja. jer su većina tako označenih bića potpuno živa baš kao što smo i mi sami ― najčešće čak i više od nas. jedino što svoj psihički razvoj i stečene moći koristi u zle i sebične u mesto dobre svrhe. veoma različitih zanimanja i profila. čuj šta Čarls kaže na samom početku tog odeljka: »Pre svega. sažeta u gore spomenutoj knjizi bračnog para Frost. očigledno veoma burnom.

španskog reditelja Alehandra Amenadabra. naravno. a ovi drugi postaju strašni beztelesni demoni. Prosečan čovek. on pretrpi veliki strah shvatajući da je otrgnuto od svog osnovnog elementa ― materije. Šta se dešava sa čovekom posle smrti. Čarls napominje da Astralne okolnosti u kojima čovek može da se zatekne posle smrti kadkada može da bude toliko nalik onim zemaljskim da je čoveku teško da poveruje u sopstve- nu smrt. pijanice. zahvaljujući svojoj neodoljivoj želji da se vrate u fizički život. Magovi Desne Staze tako ulaze u kategoriju Nirmanakaya (na sanskritu: »onaj ko se odrekao nirvane za dobrobit čovečanstva«). bludnici. Ko je gledao kultni film »Ostali«. mogu da kažem da se ljudi čistijeg srca kratko zadržavaju na Astralnom Nivou i da brzo nastavljaju dalje svojim sudbinskim putem. i zatekne se na Astralu. Oni se toliko uplaše misleći da će sa smrću zauvek da nestanu 10 . Kada običan čovek umre. u nove inkarnacije. U svakom slučaju. ne uspeva i on produžava svojim putem. koji tokom života nije uspeo da se očisti od nižih želja. U opšte. među tim. provešće na Astralu nešto duže vreme kako bi omogućio potisnutim silama svojih želja da se oslobode. jeste velika tema i prevazilazi okvire ove knjige. kako bi im pomagali i štitili ih. imaće jasnu sliku onoga što je Čarls hteo da kaže. uspevaju nekako da „uspore“ prirodni proces odvajanja suptilnog tela od fizičkog tela. Neko vreme pokušava da se vrati u okrilje svog fizičkog okruženja. Pojedini. bez i kakve predstave o bilo kakvom obliku duhovnog postojanja izvan fizičkog tela. Crni Magovi čekaju na sledeću reinkarnaciju radeći ono isto što su radili i dok su bili živi.drugih. Najduže se ― kadkada trajno ― na Astralu zadržavaju ljudi koji su tokom života spali na najniže grane: ubice. Za nas je najzanimljivija grupa običnih ljudi posle smrti. Astral može da se shvati kao prelazna stanica za bezbrojna bića koja se kreću iz predhodnih postojanja u sledeća. ali mu to. Četvrtu grupu mrtvih stanovnika Astrala Čarls je slikovito nazvao Čovek u Sivom Svetu. odvojen od tela. to jeste nanoseći zlo drugima. Pod tim nazivom on podrazumeva posebnu vrstu ljudi koji su tokom života bili utonuli u najgrublji materijalizam.

kaže Čarls. koji će da mu donese preko potrebni mir i spokoj. Nalikuju.da od tog silnog straha zaustavljaju Točak Vremena. po kojoj pluta izgubljen i bezpomoćan. a još nije „potpuno“ mrtav. Čovek tako stupa u Sivu Zonu. jer se Priroda na kraju sama postara za to: posle nekog vremena razpada se eteričko telo kojim je bio vezan za fizičko telo i on odlazi. kaže Čarls. brodolomcu kome su negde na sredini pučine zapovedili da pusti iz ruku gredu uz koju pluta i da se prepusti burnom moru. ❦ 11 . Više nije živ. Tada treba da mu se pritekne u pomoć. on nije ni na jednom nivou. Ali. Šta se dešava sa čovekom u Sivom Svetu? Ništa posebno. gde samrtnik pomoću metode poznate kao »Mesmerizam« pokušava da se uvede u stanje „između“ da bi izbegao pravu smrt. Nastaje paradoksalna situacija: čovekovo fizičko telo je praktično mrtvo. ali još nije došlo do razkidanja veze između fizičkog i Astralnog tela. ne vidi jasno ni fizička nili Ast- ralna zbivanja. a on je toliko prestrašen da ne može ni prst da pomeri. Tako jedno vreme živi u mutnom. već negde između. već oboje nazire kao kroz gustu maglu. Kao čardak ni na Nebu ni na Zemlji. sivom svetu ne mira i ne lagodnosti. nema razloga. Po nekada možemo da zateknemo takvog čoveka kako sav nesrećan tumara po Astralu. a još ne može valjano da upotrebi Astralna Čula jer je upleten u klupko koje je sam sebi napravio. da zaboravi svoj strah i da se prepusti toku Prirode. Njegova telesna čula već su se praktično ugasila i one gotovo u opšte ne primećuje fizičke pojave oko sebe. da bilo ko trpi takve ne ugodnosti. u neku vrstu sna i katalepsije (obamrlosti). Taj motiv je izkoristio Edgar Alan Po za svoju priču »Slučaj Gospodina Valdemana«. Najteži zadatak za pomagače biće da ga ubede da se opusti.

U predhodnom poglavlju zastao sam kod grupe tako zvanih „mrtvih“ stanovnika Astrala. trenutno. vezu između fizičkog i Astralnog tela lako možemo da prikažemo odnosom između hardvera i softvera. ali ne vidljivi softver (Astralno telo) je taj koji „operiše“ i obavlja posao. Ali. sve do Duše. koja bi u ovoj analogiji predstavljalo eteričko telo. Kada čovek umre. Među tim.Poglavlje 3 ZABLUDE O DUŠAMA UMRLIH N astavljam sa nabrajanjem različitih vrsta Astralnih Stanovnika. Utvare koje se po nekada viđaju na grobljima. svi ostali nivoi postojanja napuštaju fizičko telo. Hardver je ono što vidimo (fizičko telo). onako kako ih je video Čarls Vebster Lidbiter. kategorijama koliko zanimljivim ― toliko i strašnim. nisu ni kakvi „Duhovi“ nego eterička tela koja lebde u neposrednoj blizini sahranjenih fizičkih tela i polako propadaju. čovek je takođe sastavljen od više „nivoa“ postojanja. tada se i Astralno telo odvaja od eteričkog tela i nosi Dušu do novog odredišta. dok eteričko telo ostaje u neposrednoj blizini fizičkog tela i takođe počinje da se razpada. da bi u opšte mogao da shvatiš taj ugao gledanje. mada sporijom brzinom. od kojih je fizički najniži (setimo se primera sa babuškama). Ovo poglavlje ću u potpunosti da posvetim trima preostalim kategorijama „mrtvih“. Kao mikrokosmos u kome se ogleda građa celog makrokosmosa. ali su ovoga puta objašnjena iz jednog novog ugla. predstavljanju Teozofije i samog Čarlsa. Iznad Ast- ralnog tela nižu se još tananiji slojevi. ali to. trebam po nešto i da kažem o sastavu ljudskog bića. 12 . U tom opisu će da se pojave stvorenja svima nama dobro znana. U današnjoj eri kompjutera. kaže Čarls. koje služi kao veza sa još suptilnijim Astralnim telom. Prisustvo softvera opažamo jedino preko slike na ekranu monitora. Suptilnije od fizičkog tela je eteričko telo. koje počinje da se razpada. nije naša tema.

a za tim napuste i eteričko telo. Obe ove ljuske. Eterička ljuska ostaje da pluta na nekoliko metara udaljenosti od razpadajućeg fizičkog tela. sva suptilna tela povuku se iz fizičkog tela. to je kao da na ekranu posmatraš razpadanje nečijeg hardvera. onako kako se po13 . A sada pogledaj koga još možeš da sretneš u snovima. i sama izložena razpadanju. Sa obzirom na to. ili omotači. Tako da na Astralu ostaju ne samo izpražnjena eterička tela. samo ako bi se odlučila na tako sumoran eksperiment da provede noć na groblju. Peta kategorija „mrtvih“ stanovnika Astrala su tako zvane ljuske. dakle. jasno je zašto prizor eteričke ljuske na groblju nije ni malo prijatan. nego i napuštena Astralna tela. inače. slobodno pluta Astralom i ne može lako da se primeti. koja tamo plutaju kao groblje starih automobila i prosto žude da budu zloupotrebljena. da im se ulije neka vrsta lažnog života. Znači. Svaka iole osetljivija osoba to može. Na sličan način i Astralno telo biva napušteno. za razliku od eteričke ljuske. Ono je mnogo manje vezano za fizičko telo pa tako. U skladu sa kompjuterskom analogijom. koja ― kao što ćeš da vidiš ― po nekada ume da bude veoma mračna. ali ne odmah posle smrti i ne u neposrednoj blizini tela. ne bi ni predstavljale veću pretnju od zmijske kožice na koju naiđemo u šetnji kroz šumu kada ne bi postojao način da se zloupotrebe. moguće je da se pri vremeno ožive ove ljuske. To je. podsećaju na zmijsku kožicu napuštenu posle prolećnog „presvlačenja“. kada čovek umre.Pošto su ta tela grublja od Astralnih tela. stvorivši zabludu da se radi od Dušama umrlih. tako i Duša sa svojim suptilnim omotačima posle nekog vremena napušta staro Astralno telo i priprema se za novo. Treba dobro da se zapazi i još jedna pojedinost: kao što babuške izvlačimo jednu iz druge sve dok ne stignemo do poslednje. što se oslanja na gore dato objašnjenje. Na ovim tezama Čarls gradi svoju sliku Astralnih zbivanja. mogu lakše da se i vide. Ima ih dve vrste: eteričke i Astralne ljuske. kako kaže Čarls. ili na izpražnjenu čauru leptira. motiv koji su horor filmovi oduševljeno prigrlili. Različitim vidovima „odvratnih obreda“.

kao što znaš. složeno i teško pitanje. »Radi se«. Kao primere za to on navodi antičke filozofe Sokrata i Seneku. osećanja ili inteligenciju. Sledeća kategorija su samoubice. čak stotinama zemaljskih godina. i odbija da produži svojim sudbinskim putem. veoma dugo ostaje vezano za Dušu i tako remeti prirodan ciklus. Takvo biće. već je osuđen da „odluži“ svoju kaznu kao Duh i time da se izkupi od greha samouništenja. Astralno telo samoubica je veoma „žilavo“. ni u jednom pogledu nije ljudsko i ne može dug da traje. o kojem je bolje i da se ne govori. Ako je živeo iole čistim i plemenitim životom. čak ni samoubistvo neće mnogo da poremeti njegov prirodni odlazak u drugo postojanje. Njime su se od Drevnih Vremena bavili skoro svi religijski i filozofski sistemi. On iztiče činjenicu da samoubistvo prekida život odjednom. Drevne Vede spominju cifru od 700 godina. Razne religije misle upravo na to kada govore o kazni koju izpašta samoubica: njemu se ne dozvoljava da dobije novo fizičko telo. bezdušne sluge koje mogu da se koriste u najrazličitije svrhe. ali Čarls osvetljava taj problem iz čisto ezoterijskog ugla. oni zadovoljavaju svoje odvratne i ogavne težnje pomoću medijuma ili bilo koje osetlj- 14 . ali pre toga može da se izkoristi za zle ciljeve.« Ono što se tim putem dobija jesu avetinjske. u zavisnosti od moći medijuma. to nije sve. koji su sebi oduzeli život iz moralnih i filozofskih ubeđenja. koje zadržava Astralno obličje preminulog čoveka. kao što sam rekao. Kao posledica toga. koliko čovek mora da izkajava odluku da oduzme sebi život. »Razbuktani sa svim vrstama požude koju ne mogu direktno da zadovolje jer su ostali bez fizičkog tela. ne ulazeći u moralno vrednovanje samoubilačkog čina. dodaje Čarls. samoubice koje su živele nizkim i prljavim životom lako mogu da se razviju u užasno zla Astralna bića. Posledično. ono se prirodno razpada. Čarlsa. poslesmrtna sudbina samoubica je veoma posebna. ne dajući vremena osobi da se „pripremi“ za razdvajanje različitih komponenti svog postojanja. Takvu smrt Čarls poredi sa odkidanjem nezrelog voća. Pre ili kasnije. nema ni kakvu svest. zastraživanje ili razni vidovi psihičke manipulacije. Njemu je važno kakav je čovek bio tokom života. za primer. Pojednostavljeno rečeno. Ali. Samoubistvo je. »o jednom od najgorih oblika Crne Magije. Za razliku od njih. kao što su. osoba se zadržava na Astralnom Planu jako dugo. u opšte ne zanima da li je samoubistvo moralno dozvoljeno ili nije.stupa sa zombijima.

Duše pokojnika koje noću lete i na razkršćima nanose ljudima zlo. i okrutnosti. Svi mi znamo šta predstavljaju ova bića. i prosto uživaju u svim vrstama zabluda i odmana koje im Astral stavlja na razpolaganje da bi naveli i druge u istu razuzdanost koja je za njih veoma kobna«. Tako nam poručuje Čarls i za tim navodi listu demonskih bića koja su nastala upravo od kategorije samoubica. već na Astralu. . a to su: »Pisaće.ive osobe koju mogu da posednu. od same Duše. Inkube i Sukube — demoni pohlepe i prožderavanja. i u vidu čoveka (Vampir) ili životinje (Vukodlak) pohode svoje žrtve. Na taj način su. u stvari. sa nazivima koji se javljaju u različitim tradicijama. Zbog toga je u filmovima o Drakuli žrtva uvek prikazana kako trpi vampirske napade tokom sna. čudovišta koja lutaju šumom. pohote i požude. a još. ali čuveni teozof ih sagledava kao potpuno Astralna po svojoj prirodi. svirep i sebičan. nije „potpuno“ mrtva. ili na drugim. u trenutku smrti. i to najčešće u snu. koji navode svoje žrtve na užasne zločine. Srednjovekovni hrišćanski pisci nazivaju ih Inkubama i Sukubama. ona u nekoj vrsti katatoničnog sna projektuju svoje Astralno telo. grešnosti. i na pijančenje po njihovoj naredbi«. slična spomenutim ljuskama i samoubicama-demonima. 15 Konačno. uz malo znanja iz Magije. Po njemu. još zloglasnijim mestima — gde god mogu da osete grube uticaje koje ih privlače«. Ako je čovek tokom života bio do krajnosti zao. Ono što Astralni demon iz nje izsisava nije fizička krv nego suptilna vitalna energija. Rimski pisac Petronije ih opisuje kao ružne i mršave aveti. »često može da vidi gomilu ovih nesrećnih bića kako lebde oko mesara. Tek sahranjena. moguće je da se. Takva istinski zla bića mogu. to se ne dešava na fizičkom planu. Vede ih navode kao Rakšase i već spomenute Pisaće. kaže Čarls. da zaustave proces umiranja (slično „Čoveku u Sivom Svetu“). »Onaj kome se psihički vid otvorio«. već aveti koje na Astralu sisaju energiju drugih živih bića. javnih kuća. njegov „niži um“ (kako Čarls naziva splet njegovih prljavih želja) „odcepi“ od višeg duhovnog zakona. a u religiji starih Rimljana nazivaju se Larve. kao poslednju kategoriju „mrtvih“ stanovnika Astrala Čarls navodi Vampire i Vukodlake. Inkubi su muški demoni koji lutaju Astralom zaslepljeni od požude i noću spopadaju usnule žene. Sukube su ženski demoni koji noću spopadaju usnule muškarce. obmana. što je veoma zanimljivo. Ponavljam. to nisu ni kakva fzička bića.

pa tako ostaju još oni koje Čarls naziva veštačkim. Ove sumorne vizije mogu i ne moraju da budu istinite.za primer. 6. može najlakše da se rešava spaljivanjem mrtvaca na kojeg se sumnja. ali su. hrišćanski mislioci objašnjavali pojavu noćne erekcije kod muškaraca. ❦ 16 . Ovime sam izcrpeo spisak „mrtvih“ žitelja Astrala. ne mogu a da se na kraju ovog poglavlja ne setim jedne izreke iz Talmuda (Berakot. jer nas je Priroda zaštitila od tih bića jednako kao što nas urođenim imunitetom štiti od bakterija i virusa. kaže Čarls. zanimljive. Ovaj problem. mada do Vampirizma danas dolazi toliko redko da zaista možemo da ga smatramo samo jednim od omiljenih motiva horor filmova i literature. Čak i ako takve stvari odista postoje. opstanak ljudske vrste bi bio nemoguć«. u svakom slučaju. razloga za strah nema.): »Kada bi ljudsko oko moglo da vidi sve demone koji nastanjuju Univerzum. Pa ipak.

Svakoga dana se molim za napredak vašeg velikog projekta«. da su se oslobodili neznanja i straha od smrti. Gavin i Ivona Frost su uključili više od hiljadu ljudi u svoja istraživanja. No. Bilo da ti ove reči zvuče preterano optimistički ili ne zvuče. puna zahvalnosti. Apsolutno svi naglašavaju da im se tokom ovih eksperimenata život promenio iz korena. saradnici rasuti po mnogim zemljama otiskivali su se na Astral tokom dužeg niza godina i o postignutim rezultatima obaveštavali su svoje učitelje. uspeh mu je osiguran. što putem pisama. Mada ne dovodim u pitanje ova postignuća. zajedno sa pis- N mima u kojima učesnici na projektu opisuju svoja Astralna iskustva. mož- 17 .Poglavlje 4 POGLEDAJ SEBE KAO NA DLANU ikada ranije nisam doživela » takvu vedrinu i smirenost«. Više se ne plašim. ipak ostajem za nijansu oprezniji prema Astralu. Ko god se ozbiljno posveti njihovom uputstvu. radujem se tom prelazku u Carstvo Svetlosti. pisala Ivoni i Gavinu Frostu. Pažljivo sledeći njihova uputstva. čije kartoteke sadrže na hiljade ovakvih pisama zahvalnosti i podrške. kao i to da su neizmerno proširili svoje duhovne vidike. što neposredno. U stvari. Sada znam. Gavin i Ivona garantuju dve stvari: 1. Više nisam toliko vezana za svoje unučiće jer znam da ću uvek moći da ih vidim. bila sam veoma zabrinuta oko toga šta me čeka kada umrem. Na Astralu niko nije imao negativnih iskustava. pisala je gospođa Irma Bah iz Frankfurta. »Pošto sam starija žena (imam 83 godine). Veliki projekat za čiji se napredak starica moli jeste već spominjani Kanterberijski Institut. 2. bračnom paru o kojem sam već govorio u vezi sa njihovom knjigom »Vodič u Astralni Svet«. tek ovako je gospođa Bah.

bez interesovanja za Metafiziku i Okultno. Reč je o farmeru iz američke savezne države Misuri. imali bi mnogo smireniji život i oslobodili bi se straha od smrti«. Na njegovom imanju. Još uvek sam Hrišćanin koji je odan svojoj veri. kao vid vežbe. a za tim da se baci pred njega ― naravno. ne mogu dovoljno da zahvalim što ste mi život obogatili novom dimenzijom. i osećao sam se lak kao perce. konačno sam shvatio da je ovo ozbiljan eksperiment«.da je ipak najbolje da pustimo same učesnike u eksperimentu da opišu svoja iskustva. napisao je u svom pismu jedan paraplegičar. Ovo iskustvo me je nateralo da nastavim sa Astralnom Projekcijom. zbunjeno posmatrajući pokretanje mašina i koloseka ispod sebe. na brdovitom 18 . Sticajem okolnosti. Vama. kao što su mi obećali? Da li sam bio nepromišljen kada sam pristao da verujem ljudima koje nikada nisam video i njihovim prilično neuverljivim izjavama koje sam dobio poštom?« Ovaj čovek je. Udarac je bio blag. u svom Astralnom telu. To znači da je ova sposobnost već u nama. Da li su Gavin i Ivona zaista pouzdani? Da li Kantergerijski Institut u opšte zna šta radi? Hoće li voz da me ubije. dakle potpuno običnom. baš kao što mi je bilo obećano. Evo dva slučaja u kojima je Astralna Projekcija odlučivala o životu i smrti. samo je potrebno da je nešto podstakne. oni su ga uputili da ode do pruge i da sačeka voz. u trenutku pre nego što me je udario voz. Dokumentacija Kanterberijskog Instituta beleži mnoge slučajeve ljudi koji su pod pritiskom različitih okolnosti naučili da se Astralno Projektuju. povezao se sa Frostovima i uključio se u njihov projekat. »U bolnom trenutku koji je delovao kao večnost. ili ću da prođem bez i jedne ogrebotine. Prvi je slučaj čoveka koga Frostovi predstavljaju kao Harija Dž. Da. Mnoge stvari koje sam video i uradio pomogle su mi da shvatim novo značenje Biblije i Isusa. Kada bi ljudi pokušali ovo što sam ja postigao. od rođenja sam vezan za invalidska kolica. članovima Kanterberijskog Instituta. Jednom prilikom. Njegova sudbina ga je povremeno dovodila do takvog očaja da je bivao na samoj ivici samoubistva. da ne kažem priprostom čoveku. voz me je udario i moje Astralno telo zavojito u visinu kroz lokomotivu i prvi vagon. »Kroz moju svest su se rojila pitanja. »Posle nekoliko trenutaka shvatio sam da je sve u redu. sledeći uputstva Frostovih. Sada sam lebdeo iznad voza. počeo da izlazi na Astral.

Odjednom se našao izvan svog tela. Počeo je da beži od vode. Helga je ubedila svoju prijateljicu da ode i poslednji put vidi oca. ona je spontano razvila sposobnost da Astralno putuje. Hari je nekako „znao“ put ka izlazu i bez problema je „odplovio“ do otvora u steni. Pokušavši da ga zgrabi. Helga i Keti su boravile nekoliko dana zajedno i lepo se provodile. iznenada je postala sablasno osvetljena. Hari se okliznuo i udario je glavu u stenu. Baka je uhvatila panika. iz Minhena. a za tim se vratio do svog tela. mogao je bez problema da provede Baka kroz lavirint tame i uzburkane vode do izlaza iz pećine. Velikodušno. a baterije su se skoro iztrošile i ostavile su ih u mrklom mraku. O Helgi su se starali otac i majka. ubrzo su se izgubili. Hari i Bak su se opremili baterijskim lampama i konopcem i za tim su se spustili u jednu vrtaču.američkom Srednjem Zapadu. Kompas nisu imali. Devojka se našla u nedoumici šta da radi. Na njihovu nevolju. Spontana Astralna Projekcija spasla im je obojici život. rekavši da će o njoj za to vreme da brine njena najbolja prijateljica Keti. Jednom ga je njegov petnaestogodišnji sin Bak zamolio da odu do jedne od tih pećina. Reče joj da će i sama da se snađe. Krenuvši pećinskim hodnicima. samo ako je Keti pre od- 19 . nalaze se mnoge krečnjačke pećine. I odista. Skoro bez bilo kakvog iskustva iz speleologije. Nekoliko trenutaka kasnije je došao sebi. Ostavši posle teške bolesti nepokretna. Jednom ih je ubedila da preko vikenda odu u neko alpsko odmaralište na skijanje. Našavši se u ovom novom stanju. Pošto se malo pribrao od udarca. seli su da sačekaju spasioce: njihovi ukućani su znali kuda su oni otišli i bilo je samo pitanje vremena kada će da se zabrinu za njih. Pećina. možda kao naknada za svoj fizički hendikep. koja je do tog časa bila u potpunom mraku. Trebam li da kažem da se kasnije i Hari našao na spisku saradnika Kanterberijskog Instituta? Drugi slučaj jeste slučaj Helge N. kada je iznenada Ketina majka javila da je njen otac doživeo težak srčani udar i da verovatno neće da dočeka jutro. koji su živeli sa njom u istom stanu. Ne znajući šta da rade. napolju je u među vremenu počela oluja i u pećini je naglo porastao vodostaj.

pisao je jedan neimenovani saradnik Frostovih. »došao je neki stariji čovek i seo je pored mene. Za tim sam pokušala sa još nekoliko drugih ljudi. Probudio ju je gust. Ostavivši hrabrog oca. Pri tome. bila solidno građena. Malopre sam pao sa merdevina na drugoj stra- 20 . ali. nije mi govorio. »upotrebila sam svoju sposobnost Astralne Projekcije. ali je niko nije čuo jer je zgrada. Keti je odjurila do Helge i spasla je. Nisam ništa znao o smrti. »Nakon što sam neko vreme tamo sedeo«. zagušljiv dim. koji je u odsudnom trenutku zanemario sopstvenu patnju i agoniju.lazka smesti u krevet. Ja sam mrtav. ali. Uvek ću da se sećam njegovog odgovora: ‘Zato što još nisi mrtav. kašljala je i zvala u pomoć. u toku noći u stanu do Helginog stana je izbio požar. Al me je uveravao da ću da ga dobijem nazad. Kada mi je bilo šest godina. »Jednog dana. ali nisam uspela da doprem do njihovih misli. Ne mogavši da se pokrene. gotovo poslednjim dahom. ljudi su upravo iznosili moje telo iz zgrade. Saopštila mu je u kakvoj je opasnosti. pisala je kasnije Helga. Bio sam veoma ljut na njih što to rade«. Prvo sam otišla do Keti i pokušala sam da utičem na njen um. ali na neki način i jeste ― kao da sam čuo njegove misli. kako se to već dešava po Marfijevom Zakonu. znao sam da nisam mrtav. u „Sivoj Zoni“ između života i smrti. Helga se vratila do Ketine kuće i stupila u vezu sa njenim ocem. Sećam se da sam sedeo na vrhu stepeništa i posmatrao sam svoje telo kako pada i kako ga za tim unose u kola Hitne Pomoći. U stvari. okliznuo sam se i pao sam niz stepenice koje su povezivale učionice sa gornjim spratovima zgrade. bio je mnogo prijemčiviji za Astralne uticaje nego ostali ljudi. išao sam na predškolsku pripremu u jednu veliku zgradu u Volsalu«. Keti je to učinila i odjurila kući. Nalazeći se na umoru. Rekoh mu da sam se iznervirao jer su mi ukrali telo. Onda mi je sinula ideja«. izgledao je tužan. a on je. Nisam imao pojma šta se dešava sa mnom. a ja sam ga upitao kako može da bude tako siguran da će telo da mi bude vraćeno. Prestravio sam se. »Shvativši da mi sudbina leži u sopstvenim rukama«. jer sam sedeo na vrhu stepeništa i posmatrao. Bio je odeven u plavi molerski kombinezon. nastavlja on. Reče mi da se zove Al. No. A ipak. preneo Keti. po nemačkom običaju. ona je bila previše obuzeta tragedijom koja joj se kod kuće odigravala. dok sam se vraćao iz spavaonice. Krenula sam u potragu za nekime koga bih mogla da obavestim da sam u opasnosti.

samo što za mnoge to nije ni malo lak posao. Među tim. u bolnim ili traumatičnim situacijama. poput stanja šoka koje nas štiti od intezivnog bola. u samom trenutku udara ja sam se ponovo našao izvan tela i bio sam pošteđen bola dok sam gledao kako mi telo leti i prevrće se po snegu. Astralna Projekcija može da se postigne i svojevoljno. mogu da budu od velike pomoći. Mislim da me je na to podstakao iznenadan. u glavnom. u punom zdravlju tela i duha. Najbolji primer za to je majka koja svojim rukama podiže automobil da bi oslobodila dete koje leži ispod. kasnije se mnogo puta spontano projektovao na Astral. Ipak. Kasnije se izpostavilo da je. gotovo u istom trenutku kada sam ja pao niz stepenice. Hteo sam da ga zaobiđem i izgubio sam kontrolu nad sankama. a ja sam se u ono vreme veoma plašio Duhova. koliko mogu da se setim. To su samo granična stanja u kojima lakše dolazi do izražaja neke prirodne. koji je svoju prvu Astralnu Projekciju doživeo sa samo šest godina. i to. ali skrivene sposobnosti za koje nismo i znali da ih posedujemo. Ipak. Usledio je snažan udarac u drvo. ja sam se probudio u svom telu.ni ulice’. kao već stariji dečak. Preleteo sam dobrih nekoliko metara i završio sam u snegu u stanju ne svesti. ali i dalje nisam znao kako da se vratim u svoje telo. jer je on morao da bude Duh. trajno nesposoban. dobro je da se zna da negde u nama leže mogućnosti koje jednog dana. Ovaj čovek. ostaje otvoreno pitanje. u najgorem slučaju. ali evo šta je isti izpitanik još doživeo u svojoj mladosti. sankao sam se na pošumljenom proplanku kada je naišao drugi dečak sa sankama. jedan moler sa druge strane ulice takođe je pao niz stepenice i ostao na mestu mrtav«. Jednom. u odsudnom času. Već sledećeg trenutka. Ovoga puta sam bio manje uplašen jer sam znao o čemu se radi. Da li je to neka vrsta zaštite. snažan strah koji sam osetio od Ala. sa strašnim bolom u glavi i sav krvav«. ❦ 21 . veoma brzo sam se opet našao u njemu. Ne bih želeo da iz ovih primera čitaoci steknu pogrešnu sliku kako se na Astral izlazi sam kada je čovek u nekoj nevolji ili.

Ovde možemo da se zapitamo kako i šta može da živi (i preživi) zatvoreno u kamen. ali naši pravci razvoja se toliko razlikuju da malo šta možemo da učinimo jedni za druge«. To je jedno veliko carstvo živih bića podpuno nezavisno od svekolikog života na Zemlji. Odmah za tim je deli u nekoliko celina. Vatre i Vazduha. ili okruženo vrelin- 22 . za koju sam već objasnio da prožima sve prirodne elemente. nastavlja on. koje sve mogu da se svedu na dve velike grupe: Duhove Prirode i Elementale. Vode. iz bajki i narodnih predanja. U ovom poglavlju baviću se pitanjem Duhova Prirode. »kao susedi dugujemo jedni drugima dobrosusedsku ljubaznost kada se slučajno sretnemo. Čarls upozorava: »Prvo moramo da imamo na umu da se ovde bavimo bićima koja se temeljno razlikuju od svega što smo do sada posmatrali«. jer je veoma različita od svega što postoji u domenu našeg svakidašnjeg iskustva. ali u Astralnoj Sferi. Tradicionalni Ezoterizam u Duhove Nižeg Reda ubraja Duhove Zemlje. Videćeš da nam je od svega toga ipak nešto poznato. Čarls Vebster Lidbiter. u glavnom. Započinjući priču o Duhovima Prirode. pa i od čoveka.Poglavlje 5 GDE ŽIVE VILE I VILENJACI? oslednju veliku kategoriju Astralnih stanovnika je najteže shvatiti. njihovih vrsta i načina izpoljavanja. P Njihov evolutivni tok je potpuno različit od našeg. naš dosadašnji vodič kroz Astral. naziva je kategorijom neljudskih stanovnika. Duhovi Prirode. Njihova JEDINA VEZA sa nama je u tome što pri vremeno zauzimamo istu planetu. »Sa obzirom na to«. dodaje Čarls. i to. Sva od nabrojanih vrsta obitava u dotičnom elementu kao u svom prirodnom domu. mogu da budu Nižeg i Višeg Reda. a njihove osobine i oblici ponašanja su ne uporedive sa našima.

Njeni pokušaji da na svaki način izbegne taj brak doveli su do čuvene mitske scene: Pelej joj je postavio zasedu na pustoj. čas u drvo ili u tigricu. ali imaju moć da se materijalizuju na fizičkom planu i da učine sebe vidljivim onda kada to žele. i to umanjenih dimenzija. Željom olimpijskih bogova. Tetida počinje da menja oblik: pretvara se čas u pticu. u jedno. Za Duhove Zemlje čvrsta materija nije nikakva smetnja pri kretanju ili pogledu.om plamena? Odgovor sam već dao: ni jedno od pomenutih bića ne živi fizički u kamenu. već upravo suprotno. biće božanskog roda. ili u vatri. Da bi mu pobegla. ona je. Ovde će da bude zanimljivo da se prisetim jedne poznate priče iz grčke mitologije. Pelej je ipak savlađuje. ljudi su mnogo jasnije opažali prisustvo ovih bića i pomen o tome su ostavljali u svojim predanjima. U ranijim epohama. Kao svi drugi stanovnici Astralnog Sveta. Dobri Ljudi i tako dalje. kao čestica žara. morala da se uda za smrtnika. protiv svoje volje. Ahilijevih roditelja. i to po savetu jednog drugog božanskog bića: rečeno mu je da Tetidu ne izpušta iz stiska sve dok se ne vrati u prvobitni oblik. kao fosil. nego u Astralnoj Sferi date sredine. peskovitoj obali i ugrabio je dok se odmarala u senci jednog drveta. a Pelej običan čovek. mogu da poprime koji god oblik požele. kada u životnom okruženju nije bilo toliko buke i svetla kao danas. to je sredina u kojoj se osećaju kao kod kuće. Šta je ovo ako nije mitski opis jednog prirodnog Duha Vode (morska Nimfa) koji se učinio vidljivim jednom smrtniku i pokazao Astralnu sposobnost promene oblika? Čak bi moglo i da se predpostavi da je cela priča samo metafora uzdizanja jednog 23 . Obično nisu vidljivi gol- om oku. a čas u vatru ili u vodu. Vilenjaci. da tako kažem. Satiri. i objašnjenje za pojavu „patuljaka“ i „Vilenjaka“ u narodnim predanjima. U srednjovekovnoj literaturi. Orijaši. vatre ili vazduha. to je. a to je svadba Peleja i Tetide. Isto je i sa onima koj žive u Astralnoj Sferi vode. ali su najčešće ljudski. ali obično zadržavaju oblike koje su im. U bajkama i narodnim predanjima poznati su i pod mnogim drugim imenima: Vile. Duhovi Zemlje se često nazivaju patuljcima. Tetida je bila morska Nimfa. Sada nastupa najvažniji deo. a Duhovi Vatre i Duhovi Vazduha Salamanderima. osnovne ili koje iz nekog razloga najviše vole. Đavolčići. Duhovi se nazivaju Vilama. Ali ― pitaćeš se ― kako su u opšte mogli da ih opaze ako se radilo o Astralnim stvorenjima? Njihovi oblici su mnogobrojni.

jezera. ali je vezu sa Duhovima Prirode prvo osujetilo Hrišćanstvo sa svojom pričom o mnogoboštvu. Mentalna nehigijena koja odlikuje sve pripadnike potrošačkog društva bezprekidno uzburkava Astralne Struje. Odpor koji Duhovi Prirode osećaju prema zapadnom čoveku. savet Peleju da ne izpušta Nimfu iz ruku bio bi. Postoji veliki broj ovih podvrsta. ogrezlom u grubi materijalizam. u stvari. a pojedine vrste se razlikuju međusobno po inteligenciji i naravi jednako kao i ljudi među sobom.Šamana ili Maga (Pelej) na Astralni Nivo i njegove borbe sa Duhom Prirode na tom nivou. izvora. verujući da ga nastanjuje Duh sa kojim trebaju da se „sprijatelje“. i tako dalje. Pod bukom ne podrazumevam samo nesnosnu larmu koju proizvodi savremena civilizacija. Nekada su takva mesta bila razprostranjena i po Evropi. u glavnom. drveće. rimskoj. Duhove koji nastanjuju pećine. keltskoj i drugim civilizacijama. misli i delovanja današnjeg čoveka. Magijska pouka učitelja da oblici na Astralnom Planu nisu čvrsti i fiksirani kao u fizičkom svetu. Kadkada umeju da budu ne prijatni. a za tim i No- 24 . pokazuju ravnodušnost prema njemu. Duhovi Prirode. za primer. U Indiji je. U tom slučaju. o čemu ću da kažem nešto više kasnije. proplanke. u grčkoj. i danas vidljiv običaj seljaka da prinose žrtve i obredne ponude Banjanu ili nekom drugom drvetu. koje ometaju i uznemiravaju Duhove Prirode ništa manje nego što fabrike i automobili ugrožavaju divlje životinje. nego i mentalnu „buku“ koju na Astralu podižu naše ne kontrolisane želje. saopštava nam Čarls. Kao što sam rekao. Čak i kada dođu u dodir sa čovekom. stari narodi su doživljavali ova bića kao Duhove šuma. „dokum- entovan“ je u predanjima mnogih kultura. da se zlobno poigraju sa njime. Velika većina njih izbegava čoveka zbog jer im smeta buka koja dolazi iz ljudskog sveta.

kadkada ova bića vole da se poigraju sa čovekom. Seoske priče su prepune takvih jezivih dogodovština. dobija od Fakira Bog zna kakvu nadoknadu. ili čak zastrašujući način. Vilenjaka i drugih bajkovitih bića na daleki Sever. »i ako su vragolasti i prevrtljivi. oni su nepoverljivi prema čoveku i ne vole mnogo ljudske posetioce na Astralu. »Oni posebno vole«. primećuje Čarls. Pojavu da bačeno uže ostane bez oslonca u vazduhu. a. dodaje odmah on. koji. »Naš vid postojanja«. ubrzo ga prihvataju kao nužno zlo i ne mare više za njega. ali se. ali. »toliko je različit od njihovog da je gotovo nemoguće da razumeti mnogo toga o njihovim prilikama. zaključuje Čarls. U glavnom. Spomenuću i mitske Hiperborejce. Prisetimo se. nalik deci«. obično izvuče deblji kraj. za uzvrat. Među tim. u celini. Čarls naglašava da ta njihova moć nije mnogo jaka i da uspeva samo kod veoma podložnih i slabovoljnih ljudi. a da se. Upravo tom pojavom on objašnjava trikove sa užetom koje izvode indijski Fakiri (koje on naziva varalicama).vo Doba sa svojom logikom. ako uspe da ostane hladan prema njihovim hirovima (kao Pelej sa Tetidom). i Tolkinov »Gospodar Prstenova« završava se tako što hobit Frodo i predstavnici drugih neljudskih vrsta napuštaju Srednji Svet i prepuštaju ga ljudima i odlaze na mitski Sever (poglavlje »Siva Luka«). u kojima im pomaže sposobnost da žrtvi nametnu neku vrstu privremenih očnih i slušnih halucinacija i priviđenja«. osim ako iz ne izazovete nametanjem ili dosađivanjem. Prekid te Astralne veze zabeležen je u nekim evropskim mitovima kao priča o povlačenju Goblina. a i svako ko se ozbiljnije bavio seansama Prizivanja Duhova mogao je da opazi povremeno prisustvo Duhova Prirode nižeg reda po njihovim vragolastim šalama. blaženi narod sa krajnjeg Severa. uz njega uzvere Fakirov mali pomoćnik. za tim. na očigled publike. Čarls objašnjava nekom vrstom „ugovora“ sa Duhom Prirode nižeg ranga: Duh pristaje da privremeno začara prisutne posmatrače. »Ipak«. »zavaravanje lakoumnih ljudi čulnim opsenama. redko kada su zlobni. Neki od njih mogu kasnije da se sprijatelje sa njim i da se 25 . u tom slučaju. koji onda čuju i vide čitav niz nepostojećih događaja. u čiju se zemlju „ne stiže ni kopnom nili morem“ (nego upravo Astralom!). čini da je to jedna vesela i veoma neodgovorna vrsta života. Astralni novajlija se obično upoznaje sa njima na neprijatan.

Čarls napominje da se radi o bićima veoma osetljivim na laskanje koje im se ukazuje poštovanjem i prinošenjem žrtava. jer je Tetida na kraju digla ruke i pomirila se sa Pelejevim prisustvom. Možda je ovo krajnja poruka mita o „svadbi“ Ahilovih roditelja. koji su funkcionisali po pravilu »do ut des« (prevod: »dajem tebi da bi ti dao meni«). Zaključujući poglavlje o Duhovima Prirode. kojima NISU svojstvene pomenute vragolije i nestašluci. ne zna mnogo o njima). U ovom možda treba da se vidi poreklo mnogih starih i primitivnih kultova. Oni u tome uživaju i spremni su da uzvrate raznoraznim uslugama. Dovoljno je da se setimo Fausta i da shvatimo koliko je stari Teozof bio u pravu. Na manje od pola strane. Čarls dodaje da Mag zna kako da izkoristi njihove usluge. što su rani hrišćanski propagatori dočekali na nož kao pravilo sebičnosti i koristoljublja. nešto kao što su starorimske Lare i Mane. Ne ulazeći u detalje (jer. ali da to ume da bude veoma opasno. zaštitnike porodica. Stari narodi su poštovali ta bića kao niže bogove. sela i polja. ❦ 26 . Sa mnogo više uzdržanosti Čarls piše o Duhovima Prirode Višeg Ranga. on naglašava da se radi o daleko uzvišenijim bićima od predhodno opisanih. što postiže Prizivanjem i Ritualnom Magijom. jer je za traženu uslugu neophodno da obavezati se na poslušnost ili neku vrstu pogodbe. možda.raduju svaki put kada ga sretnu«.

Zato tamo nikada nećete da sretnete Astralne likove koji su stari. fizičko stanje i seksualna orijentacija nemaju NI KAKVOG uticaja na izvantelesni seks. jer se radi o veoma osetljivoj temi i nije svejedno kakve će zaključke čitalac da izvuče iz teksta. nesmetano izpoljava svoju urođenu seksualnu prirodu. U ovo naše naopako vreme. potrudiću se da pokažem da to nije uvek i potpuno tako. Robert Brus kaže: »Starosno doba. mada misle da su već izgubili svoj polni nagon. sa obzirom na to. vitalan. obično u liku osobe od oko trideset pet godina. Pisati o As- tralnom Seksu nije ni lako nili bezopasno. Ipak. zar ne? Kao u nekoj bajci. U fluidnom Carstvu Astrala ti si ono što zamišljaš i možeš da postaneš ono što tog trenutka osećaš«. sivog života. seks je jedna od NAJZLOUPOTREBLJENIJIH tema. Svako se na Astralu izpoljava u svojoj snazi i najlepšoj slici koju ima o samom sebi.? svom članku »Dinamika i Bioenergetika Astralnog Seksa« (1999. U Astralnoj Sferi je svako mlad. godina). Zbog prirode Astrala.Poglavlje 6 KO NAS TO TAMO VOLI. Zvuči privlačno. neprivlačni. i. Mnogi ljudi u poznijim godinama.. bez obzira na to kako izgleda u stvarnom životu. čak ne moraš da se držiš ni svog pola: muškarci mogu da poprime ženski identitet a žene mogu da budu U muškarci. Od zubne paste pa do au- 27 . sa iznenađenjem shvataju da se na Astralu ponovo osećaju mladim i seksualno aktivnim. gde prestaju sva ograničenja našeg svakodnevnog. obogaljeni.. i tome slično.

Za Primer: ne možeš uvek da budeš siguran sa kime to stupaš u seksualnu vezu i kakve su odista namere tvog partnera. i tako dalje. ili je samo Astralna Avet. Surovo eksploatišući čovekove prirodne nagone. kao kod učenja ili bilo koje druge radnje koja zahteva BEZPREKIDNU USREDSREĐENOST: onog trenutka kada u tvoje misli nagrnu „bezobrazne“ slike. više ili manje. Zato nisam zamislio ovaj tekst kao reklamu za nekakav nekontrolisan. sa usredsređivanjem je gotovo. u ovom tekstu biće reči i o nekim manje privlačnim stranama Astralnog Seksa. u stvari. misli nisu tako privatne i bezopasne kao na fizičkom planu. No. Kao prvo. makar ih 28 . marketinške kompanije bezprekidno prave haos u nebrojenim srcima i glavama. važi samo u slučaju da si imao na umu nešto ozbiljnije od pukog Astralnog „švrljanja“. ali je nismo svesni. već kao prikaz jedne produbljene stvarnosti u kojoj SVI mi živimo. ako je neko privučen Astralu iz strogo duhovnih pobuda. Evo šta gore pomenuti Robert Brus kaže na tu temu: »Astralni Seks može u jedno da bude i velika smetnja u izvođenju ozbiljnih izvantelesnih operacija. dobro je da znaš da li je biće sa kojim se sparuješ stvarno. privlači ceo niz drugih bića. Za početak. To je. naravno. Upravo zbog toga. neograničen seks u Sferi u kojoj niko ne može da te nadzire. Misli obuzete seksom su.tomobila ― sve se danas prodaje pomoću seksa. u kojoj se čovek odista pretvara u ono o čemu razmišlja. U tako osetljivoj sredini kakva je Astral. njemu će Astralna Erotika samo da smeta u tim naporima ― u ostalom. o čemu sam pisao o predhodnim poglavljima. sve zbog profita. Prirodne i Veštačke Elementale. i tu se krije po neka neprijatnost. čak i ako te zanima samo švrljanje. Robert Brus navodi zanimljiv način da se to proveri: »Stvarna bića imaju potpuno drugačije ponašanje i reakcije od nestvarnih bića«. najviše zbog toga što značajno skraćuje vreme boravka na Astralu i time smanjuje obim onoga što tamo može da se postigne. Seksualna požuda se tamo ODMAH primećuje. stvara snažan vrtlog i veoma brzo za tim prekida Astralnu Projekciju«. kao i na fizičkom planu. kao tempirana bomba koje čekaju da eksplodiraju u umovima Astralnih putnika. »Nestvarna bića će jednostavno da stoje pred vama i da vam dopuštaju da im radite apsolutno sve što vam padne na pamet. U nestvarna bića ubrajam tako zvane Eterične i Astralne Ljuske. Ovo. to jeste služi se Astralnom Projekcijom radi dubljeg pronicanja u sebe.

stvarni. i da tako sami sebe „učitavamo“ u taj film. vanzemaljskom poseticu ili Duhu Prirode! Ali. U redu. pogotovo ako je opčinjen svojim novim mogućnostima. tamo je dovoljno da poželite nešto pa da se stvari dogode same od sebe.silovali ili tukli (naravno Astralno. makar i oni nesvesni. BEZ OBZIRA da li mi imamo tu nameru ili nemamo. kriminalca ili ludaka. ili. ipak. ili će čak da vas napadaju ako im BILO ŠTA zasmeta u vašem ponašanju«. pak. može da nam se desi da bauljamo po Astralu. Sa obzirom na osetljivost sredine. ovu temu ću da ostavim za sledeće poglavlje. jer su već jako dobro naučili da se snalaze i da prepoznaju stvari. opiraće se. braniće vam. Na suprotno njima. Posebno ako se radi o požudnim mislima. a za sada. Šta više. koje su najčešće slučajne i ne kontrolisane. Neće se NI NAJMANJE opirati nili buniti. recimo da smo proverili da je naš partner živo biće. ću kao činjenicu da uzmem to da je naš partner. neplanirana. da naletimo na siledžiju. ali početnik. šta god da im radite. neće da imaju takvih dilema. a ne tek eterična sablast. može da nam se desi isto što i kada željni avanture izađemo noću u grad: možemo da imamo sreće i da sret- nemo neverovatno dobrog ljubavnika. ne fizički). zameriće vam. kaže Robert. naravno. Robert Brus smatra da je većina Astralnih seksualnih veza slučajna. koji su na Astral dospeli tokom sna. bežaće od vas. često i neželjena. »čak i dodir Astralnih Tela u prolazu pa da se pokrene vrtlog želje i uzrokuje spajanje«. U tom slučaju. Takva vrsta slučajnog seksa MOŽE da se izbegne SAMO ako je čovek dovoljno iskusan i oprezan. ne može da bude baš siguran na KOGA će da naleti. živi posetioci Astrala. »Dovoljan je«. Čak i onda se postavlja pitanje: da li ga mi poznajemo i da li je to osoba sa kojom smo odista želeli da se sjedinimo? Iskusni posetioci Astrala. nesposobni da zauzdamo „film u glavi“. 29 . ljudsko biće. Sledeća dilema je: da li je on ljudsko biće ili je neljudsko biće? Svašta može da nam se desi ako padnemo u šake nekom demonu.

) Ričard Tompson prenosi istinitu priču o devojci Sari P. kao što sam rekao. san je tekao ovako: Ona stiže pred neku oronulu kuću. Osamnaestogodišnja Sara je poticala iz dobrostojeće jevrejske porodice i živela je u luksuznom stambenom kvartu u Bruklinu. Masivna vrata od kovanog gvožđa i mlečnog stakla sama se otvaraju i Sara ulazi. San je već počeo da je uznemirava jer nije mogla da ga se otrese. najčešće dovodi do prekida Astralne Projekcije. Sarina baka. među tim. Zidovi prostorije su izčezavali u ne jasnim oblicima. Sve je veoma tiho. San Dijego. 1993. dodaje Robert. Dospeva u mračnu i memljivu prostoriju. kojom se Projekcija postiže na najprirodniji mogući način. Negovano i zaštićeno dete. Nju Jork. koja će da posluži kao dobar primer za moju temu. fasade su ofarbane u braon boju. Najčešće ih se sećamo samo kao loših snova. Ova bezopasna tehnika. i usmeravala je unuku tim putem od malih nogu.Upuštanje u njega.. A onda je. sedeo je čovek širokih pleća. Promene u scenariju sna gotovo da nije bilo: Sara bi neko vreme stajala iza leđa tog čoveka. 30 . U svojoj knjizi »Vanzemaljski Identiteti« (»Alien Identities«. počela da sanja jedan isti san. odeven u mornarsku odeću. »Ako je ti za utehu«. ne moćna da se pomeri. bila je upućena u Kabalu i Magiju. studirala je violinu na čuvenoj Akademiji Džulijard i živela je prilično bezbrižnim životom. Odmah je primetila detalj koji će kasnije da se pokaže ključnim: vazduh je bio zasićen smradom petroleja i nekog veoma specifičnog i neprijatnog.. Tako je Sara još u srednjoškolskim danima uspela da ovlada tehnikom Astralne Projekcije poznatom kao »Pravljenje Sna«. sa podom od mermernih ploča. ali njoj nepoznatog parfema. ili ih odmah zaboravljamo«. Za stolom u dnu prostorije. i njenim Astralnim nevoljama. izbeglica iz Evrope. ali čeznula je da sazna ko je taj čovek i šta će dalje da se desi. a u isto vreme ju je kopkalo šta sve to znači? Želela je da se poveri baki. Kadkada. a svod je bio veoma nizak i sastavljen od natrulih dasaka. a onda bi se probudila. »čak i neprijatna seksualna iskustva na Astralu veoma redko ostavljaju ozbiljnije posledice. omogućila joj je po vremeno lutanje predelima snova bez i kakvih ne prijatnosti. Nije to smela sebi da prizna. podpuno nenamerno i neodoljivo. leđima okrenut Sari. Iz noći u noć. nije tako. San se za nju pretvorio u još jednu Astralnu avanturu. stešnjen između dve velike zgrade. ali se iz nekog čudnog razloga uztručavala.

Sve što je donosio osvit zore i svet stvarnosti Sari je postalo bledo. eksplozivno iskustvo. plašeći se onoga što je čeka ako zaspi. odeven u uniformu mornaričkog oficira. U borbi protiv “mornara” našlo se. i počeo je čitav niz problema koje život obično nametne u takvim situacijama. pored Sarine bake. sa mučninom i osećanjem gađenja. U jutro se budila bleda. Neosetno. i tamo do svitanja uživala je u naručju svog ne poznatog mornara. Vremenom je. Sa tim što je to za nju bilo dramatično. i nekoliko psihija- 31 . u prostoriju sa nizkim brodskim plafonom. podsticala je nesanicu. Sara je svake noći odlazila u svoje Astralno mučilište i trpela izlive ljubavi koji su sada već postali otvoreno iživljavanje i silovanje. izprazno. nalazila se jedna pletena stolica sa naslonima za ruke. sela i okrenula se čoveku. dosadno. do tada nije imala ni kakvog stvarnog seksualnog iskustva). u njegovom naručju. ona se našla na stolu. stvari su postale lakše. da zanemaruje violinu. Više ništa nije moglo za zadrži njenu pažnju. pomoću kafe. Sara je skliznula u stanje opsednutosti.Sa druge strane stola. ali ne mnogo. suprotno od ne poznatog čoveka. i ono što se dalje dešavalo već sam opisao kao pojavu Astralnog Seksa. Trebalo je mnogo vremena i napora da bi Sara shvatila i prihvatila da je to što joj se dešava loše i opasno. među tim. Pod vlašću njegove gvozdene volje. posle kojeg ona više nije bila ista kao pre (tim pre što. Odnosi sa ukućanima su se kvarili iz dana u dan. “Mornar” je bio neumoljivo uporan i nije hteo da ostavi na miru svoj ljubki plen. Za Saru je nastupio period blaženstva: iz noći u noć. Konačno je počela da se plaši spavanja i. pogleda hipnotički prodornog i magnetski privlačnog. Jednom. Ta borba se prvo vodila oko Sarine volje. počela da popušta u svojim školskim obavezama. Kada je baka svojim iskusnim okom uvidela situaciju. koja je samo čekala dolazak večeri da bi odjurila svom Astralnom ljubavniku. u stvari. Iz noći u noć. ona je odista doprela do stolice. Bio je to mladić divnog izgleda. Sve je teže podnosila pomisao da se neko slobodno koristi njenim telom za svoje prljave porive kad god ona utone u san. Tek tada je sve. odlazila je u kućicu sa braon fasadom. živeći u konzervativnoj sredini. Gotovo u trenutku. Jednom kada je rešila da sarađuje. Sara je sve više žudela da se nekako probije do te stolice i da pogleda čoveka u lice. izcrpljena. kada joj se učinilo da je ta žudnja postala dovoljno jaka. i počelo. odpočela je velika borba.

na neki način. ali to je već priča za sebe. Sara je. savlada barijeru. uljez je kombinovanim metodama iztisnut i Sari je vraćen miran san. Trebam li da naglašavam da je devojci najstrožije zabranjeno svako petljanje sa Kabalom. prijatelja njihove porodice. a ja se nadam da je ovom pričom moja tema osvetljena iz još jednog ugla. u početku. što je običajeno u takvim situacijama. na kraju je potpuno slučajno odao uljezov identitet. Ubrzo su saznali da je reč o poznatom Crnom Magu. Najneobičnije od svega je bilo to što je smrad koji je pratio Maga uspeo da. i koji je. Jedino što su mogli bilo je da ga preziru i u širokom luku da zaobilaze njegovu prčvarnicu.tara i rabina. Prodavnicu je držao jedan bogalj opakog izgleda. pred kojim je Sara osetila trenutnu navalu mučnine i šok prepoznavanjam podstaknuta tom mešavinom petrolejskog smrada i jeftinog parfema. lutajući po budžacima Bruklina. Naravno. osetila identičan smrad. Korak po korak. ali su makar stavili tačku na celu pri- ču. Magijom i Astralnom Projekcijom? Epilog ove priče je posebno zanimljiv: Neprijatan miris koji je pratio “mornara”. ništa nisu mogli da dokažu. koji je dopirao iz jedne neugledne prodavnice maski. fetiša i Magijske opreme. Tiho se povukla sa lica mesta i prenela je baki svoje odkriće. Nekoliko godina posle svog traumatičnog iskustva. Sara je dobila svoju lekciju iz Astralnog Seksa. između sna i stvarnosti. ❦ 32 . bilo jedino što je Sari smetalo u čarima Astralnog Seksa.

u to vreme. Drevni grad. U taj znameniti grad je stigao i mladi Manegold. vredno se bacio na izučavanje jezika i gramatike pod vođstvom svojih novih učitelja. pun vere u Hrista i u svoju misiju. bila po malo jezovita. pun oduševljenja i želje za podvizivanjem i sticanjem znanja. Tek preoteta od Muslimana. smeštene u Južnoj Španiji. Jevrejki iz Bruklina. dva od tri sveta jezika Hrišćanstva. na samoj ivici smrtonosne litice. i dugi sati učenja u samostanskoj biblioteci. sa dalekog severa Evrope. Manegold je u prvo vreme sa lakoćom izpunjavao sve svoje obaveze. veoma oskudna izhrana. mladić je – kako nam govori »Enciklopedija Demonologije« Hansa Holcera – krenuo putem daleke Kordobe. poslušanje koje je podrazumevalo fizički rad. Čilog i vedrog karaktera. bio je određen za put na Jug zbog učenja Hebrejskog i Grčkog jezika. Vreme zbivanja ove priče je 13. zavičaj rimskih careva Trajana i Hadrijana. koji su osnovali još feničanski trgovci. nudeći u svojoj čuvenoj biblioteci preko pet- A sto hiljada knjiga iz SVIH MOGUĆIH oblasti. Tek zaređen u benediktanski red. U 33 . Smestivši se u jedan benediktanski samostan pored grada. čiji su prozori sa litice gledali pravo na blistave tornjeve grada. najveći centar učenosti Zapadnog Sveta ― Islamskog. kao i kod svih izposnika i monaha: buđenje nešto posle dva u jutro. bio je. Kordoba je još dugo ostala utočište najvećih tadašnjih mistika. Dnevni red mu je bio veoma strog i oštar. vek. snažne telesne građe. Svrha takvog života je bila da se slome sve zemaljske strasti i da se duša usmeri ka meditaciji u božanskim stvarima. hermetičara i Magova sve tri vere. Jevrejskog i Hrišćanskog. bezkrajne molitve i služenja Bogu.Poglavlje 7 NOĆ LJUBAVI SA LILIT ko ti je priča o maloj Sari. možda će sledeća da bude još strašnija. a mesto Španija. Jedan mladi katolički monah po imenu Manegold.

Jednog jutra. bio je oštro ukoren. Mnogo je veća nevolja bio strašan teret griže savesti zbog „kršenja“ monaškog zaveta na čednost i zbog veoma negativnih predstava koje je o seksualnosti gajila hrišćanska kultu- ra. nikakve molitve. fizički i psihički oronuo. Rezultat je bila redovna noćna erekcija i sve veća izcrpljenost sa kojom se mladi kaluđer u jutro budio. potpuno nesposoban da se uključi u svakodnevnu stvarnost ― kao da je njegov um preko dana ostajao zarobljen u demonskim noćnim orgijama. Kao da se sam božanski duh spustio na njega. Kao i maloj Sari.. a kadkada bi mu dolazila cela grupa. pa ni svom izpovedniku. nastupila kobna promena. Kada je mladi kaluđer najzad skupio hrabrost da prizna svome ispovedniku šta ga muči. pogotovo u savlađivanju teškog gradiva i teške literature. Posramljen zbog „greha“ koji je počinio. Noćno mučenje nije prestajalo. obuzet ko zna kakvim mračnim 34 . a siroti Manegold se probudio u ranu zoru sav zbunjen i mokar ― i to ne samo od znoja. Problem nije bio samo u tome što je Manegold naglo popustio u obavljanju svojih dužnosti. Ova nepodnošljiva situacija je okončana na tragičan način. Jedne noći desilo se u njegovoj tesnoj ćeliji nešto ne opisivo. neodoljiva i razuzdana. da bi se uvek pretvarale u Pakao. Ispovednik nije hteo da prihvati mladićeva bezkrajna uveravanja da mu „vlažni snovi“ dolaze podpuno protiv volje i da nema načina da ih odagna.brzo je. Monah je posle nekog vremena postao mršav kao avet. hipnotičke. Njihove čari su bile neodoljive. Lilit«. dok su se trgovci smeškali i dobacivali jedni drugima: »Lilit. nikome. nikakav post nili bdenje nisu mogli da oteraju te razuzdane ženske utvare koje su se obrušavale na mladića čim bi zapao u san. nije prijavio svoje prvo iskustvo Astralnog seksa. prolaznici su ga posmatrali sa željenjem ili bi ga zaobilazili u širokom luku. Kada bi se onako izpijen i bled pojavio na ulicama Toleda. među tim. tako je postepeno i Manegoldu iz noći u noć počela da se pojavljuje u snovima prelepa devojka. On ih je gledao u čudu jer mu to ime nije značilo apsolutno ništa. Kadkada ih je bilo dve ili tri. koja ga je sve do svitanja vodila stazama slatkog užitka. uzneo ga u nebo i tamo uronio u ne verovatno blaženstvo! Samo što je taj „božanski duh“ imao ženski lik.. Protumačio je to kao plod Manegoldovih grešnih misli i želja i nametnuo mu je još strožiju disciplinu.

Obe su latinskog porekla i označavaju Demone Požude. »Incubus« na latinskom znači bukvalno »onaj koji leže u krevet sa vama« i tim imenom su još ranohrišćanski demonolozi nazvali demona koji spopada žene. koji seksualno zlostavljaju ljude u snovima. Manegold je bio seksualno uznemiravan na Astralnom nivou. ako biste mu spomenuli Lilit. pretežno monahe. bio žrtva jedne ili više Sukubusa. samo što se to nekada objašnjavalo drugačijom terminologijom. Inkube ili Sukube. Manegold je skočio sa svog sedišta u biblioteci i zaleteo se u prozor. Šta se. Sukubus je ženski demon koji spopada u snu muškarce. Staklo je puklo u hiljade delića. onda se kao prva asocijacija javljaju dve reči: »Inkubus« i »Sukubus«. Srednjovekovna uobrazilja je bila bukvalno opsednuta ovim bićima. U kratko. to jeste na Astralnom Planu. a nesrećni Manegold se sunovratio niz liticu nad kojom su bili prozori biblioteke. ali u njoj nalazim obilje sličnosti sa temom koju u ovoj knjizi obrađujem. dok Sukubusi astralno siluju muškarce. a demonski noćni napadi sa druge strane. najčešće monahinje po manastirima. desilo Manegoldu? Manje-više isto što se desilo i Sari. Stroga disciplina i ne razumevanje ostalih monaha sa jedne strane. mada su za njegov problem postojala i druga rešenja. »Succubus« znači odprilike isto što i »Incubus«. videli smo. Kada govorim o Astralnom seksualnom napadu koji ne potiče od čoveka. ciljajući očigledno na demona ženskog pola.mislima. Tako veliki hrišćanski autoritet Albert 35 . Ovo je jedna tipična priča iz srednjovekovnih anala. oterali su ovog čoveka u smrt. Sa druge strane. Jednom prosečnom srednjovekovnom čoveku izraz »Astralni seks« ne bi značio baš ništa. U kratko. bio običan čovek koji je primenjivao Crnu Magiju. Siroti Manegold je. sa tim što prefiks sub. Inkubusi astralno siluju žene.daje ovoj reči nijansu značenja »ona koja leže ispod vas«. u stvari. koji označava vreme potrebno da mikroorganizam odleži u vama da bi izazvao bolest. Ali. U skladu sa time. bilo bi mu odmah jasno koliko je sati. Uporedi ovu reč sa medicinskim terminom »Inkubacija«. gde je to. samo što su njegovi napasnici bili drugačijeg tipa nego u Sarinom slučaju. obzirom na ovo. već od neljudskih demonskih bića.

o „primitivnim“ pokušajima da se objasni složena stvarnost koja ga je okruživala. Ona je jedan od. a da se kao plodovi te neprirodne veze rađaju monstruozna čudovišta. Larve. arhetipnih demona cele zapadne kulture. Rimski pisac Varon.Veliki (13. Mnoge drevne civilizacije su imale svoje sopstvene verzije pohotnih demona koji napadaju ljude u snu. otelovljenje čovekove dubinske pohote i žudnje da zameni Boga na Njegovom položaju. slutim da se iza tih imenu kriju stvarna. 36 . Po jednoj jevrejskoj tradiciji. više od običnih ljudi toj istoj opasnosti su bili izloženi i monasi. Zašto su se oni jevrejski trgovci onako smejuljili i jedni drugima došaptavali njeno ime? Šta je to što su oni znali. a što nesrećni Manegold nije mogao da shvati? U Srednjem Veku je bilo veoma rašireno uverenje da su Inkubusi i Sukubusi deca drevne jevrejske demonice po imenu Lilit. raznolika Astralna bića i pojave koje je klasifikovao i opisao Čarls Vebster Lidbiter. Tako je Starim Asircima strah u kosti uterivala izvesna Lili. vera u Sukubuse i Inkubuse nije rezultatsamo razpojasane srednjovekovne histerije i ugušenog sistema vrednosti koji je nametalo Hrišćanstvo. Ljudi za koje se mislili da su žrtve Inkubusa ili Sukubusa su nosili žig javnog srama. sa druge strane. da tako kažem. ko se krije iza imena Lilit. to je bila veća i opasnost da padne u ruke Demonima Požude. mogu da stupaju u seksualne odnose. a Rimljani Fauna. Satire i Nimfe. a koje su se u različita vremena ljudima javljale u različitim oblicima. Lemure. Silene. Ja. a iz koje se kasnije razvio lik Lilit. vek) sumorno izjavljuje: »Postoje mesta na kojima jedan muškarac teško može da prenoći. Što je čovek bio skloniji razvratnom životu. Lilit je noću napadala novorođenu decu. jer je njihova nevolja tumačena kao znak njihove prevelike grešnosti. Da vidimo. konačno. Sa druge strane. Ali. piše o narodnom verovanju da bog Faun muči ljude lošim snovima. Učeni teolozi su na široko razpravljali o tome kako to da demoni. koji su svojim podvižničkim životom bezprekidno provocirali Luciferove snage da ih iskušavaju. bilo sa muškarcima ili sa ženama. za koje se verovalo da su bezpolni. seksualno nezajažljiva demonica koja je noću spopa- dala muškarce. za primer. a da ga ne spopadnu Sukubusi«. Sva ova imena za većinu savremenih nauka nisu ništa više od svedočanstava o čovekovoj mitotvoračkoj snazi. Grci su imali svog Pana. Naivni puk je čak verovao da na taj način može i da se zatrudni.

mogu on pokušao da je navede na taj po.da budu samo drevni opisi jedne izložaj. Adam vanvremene stvarnosti o kojoj pišem se požali Bogu. i to u ni malo čednoj izcrta Magijski Krug. 34:14).mena.»Lilin« ili »Liliot«. dok bi se na ulaznim vra. Lilit je bila previše „slobodo. Ona ćala Anđelima.pozi: tu se već danima sparivala sa dom uglja na zidu napiše »Adam i Eva mnoštvom pohotnih demona i upravo teraju Lilit«. Sansan. Upravo ovaj njen aspekt stvori Evu kao zamenu. zavodila ih je u snovima ko bude pored sebe imao izpisana njii tako im je otimala životnu energiju. dete Anđela po imenu Sanvi. Inkubusi i Sukubveze sa Evom. no.ima). ona se odtrgla i pobegla.postala nešto kao pandan Đavolu. Običajena zaštita od te mužu. Od tog vreje postao najpoznatiji i doveo je u ve. Semangelof«. a da se koma. hova imena. kao što sam već rekao. bude ispod Adama. ona glatko odbi. nije želela da mu se koliko mesta: kao »strahotu noćnu« podčini kao poslušna supruga. izrodila soj demona. koju je Bog stvorio od razpuštenicu i prostitutku koja mušblata i mulja. Dok je ljudska vrsta karcima „pije krv“ kroz seksualno opproiztekla tek kasnije. koju Stari Zavet spominje na nenom Adamu. Kada su je pozvali da se vrati AdaAli. Njena deca. njeružnici. Sansanvi i je bilo u opasnosti da strada kao žrtva Semangelof. koji su joj bili dragi. takođe.Sve dok ne napuni osam godina. spopadanje novorođene dece mu. ali je zato obenije bila njena jedina stručnost. Jednom kada je sve to. a to je stvarnost Astral37 .(Psalm 91) i »noćnu Vešticu okruženu otovo ju je nerviralo što je u njihovim divljim zverima i sovuljagama« (Knjiljubavnim zagrljajima ona morala da ga Proroka Isaije. da je pronađu i da je vraove demonice. Od tuda i rabinska izreka da čovek Tako je Lilit prešla u suprotni takoji ne spava sa svojom suprugom bor. funkcionzu sa Inkubusima i Sukubusima.gova lepša polovina (ako je u opšte umna“: smatrala je sebe u svemu rav. a sama Lilit je Adam i Lilit nisu bili srećni sup.iše taj temeljni arhetip u psihologiji an od starih jevrejskih mitova nam žene: Eva simboliše dobru i čednu žekažu da Adamova prva žena nije bila nu. da je. Jed. uzornu suprugu i majku. a Bog je bio prinuđen da Adamu spava sa Lilit. Anđeli su je pronašli na obali ovoga je bila da se oko dečijeg kreveta Crvenog Mora. lete svetom u rojevima i spopa„prvom braku“.rađala novi soj demonske dece zvane tima napisale tri reči: »Sanvi. a Lilit Eva nego Lilit. iz Adamove štenje. kako neki smatraju. daju usnuli ljudski soj. stotinu njih dnevvi. a pog. u tom usi. Među tim. a On posla za njom tri u ovoj knjizi. Lilit je Adamu. napadala muškarce koji su će u buduće vreme da poštedi svakoga spavali sami.

U ostalom. Ta stvarnost. ali i izrazito ružna. može da bude jako lepa. kao i ova naša zemaljska stvarnost. kao što vidimo.nog Sveta. ❦ 38 .

Mnoga od tih svedočanstava moraju da se uzmu krajnje ozbiljno. ovaj problem postoji i opseda mnoge ljude širom planete. 39 . ili ih nije bilo? Bilo bi D zanimljivo da analiziram na koji način je Karter upotrebio.Poglavlje 8 MOJ DEČKO (NI)JE VANZEMALJAC! o sada sam već razmotrio različite slučajeve Astralnog seksa. što brojni autori i čine. samu po sebi veoma interesantnu i složenu temu. Tu temu je. već i mnogi trezveni. Među tim. da uđem u jednu podpunu drugu. Deo tog problema je i pitanje seksualnog napastvovanja. ovo veoma osetljivo i delikatno pitanje. Kao što je dobro poznato. pa i zloupotrebio. proslavio Kris Karter u svojoj kultnoj seriji »Dosije X«. zna se. ali to sada nije moja tema. pribrani ljudi. U nastavku ovog poglavlja. za trenutak. u kojoj se sve muke i nevolje dueta Foksa Moldera i Dejne Skali vrte oko jednog jedinog pitanja: da li je tih otmica bilo. kako ćemo da vidimo. video si. To nisu uvek bili histerici i psihotične osobe. nije bilo lako da se izcrpi ni spisak stanovnika Astrala. sa obe noge čvrsto na Zemlji. izpostavlja da se odigrava upravo na Astralnom Nivou. a to je pojava otmica od strane vanzemaljaca. Videli smo šta se dešava kada se u Astralne ljubavne avanture upuštate sa sebi blizkim i dragim ljudima. ali i šta se događa kada te spopadne Crni Mag ili neko neljudsko demonsko biće. time se ne izcrpljuje spisak mogućih Astralnih Ljubavnika ― baš kao što. razodkriću vam još jednu mogućnost ― da je tvoj Astralni Ljubavnik vanzemaljac! Time ću. do sada su zabeležene hiljade i hiljade slučajeva ljudi koji su prijavili da su u jednom trenutku bili žrtve otmice od strane vanzemaljskog uticaja. za koje se. tako da se i broj stručnih knjiga na ovu temu do danas popeo na nekoliko hiljada. Dovoljno je da iztaknem da. potpuno nezavisno od sveta javne politike i šou-biznisa.

). A. nisu „mali zeleni“ sa jajastim glavama i ogromnim očima. Kao žrtve se najčešće javljaju žene. Mada. zajedno sa odgovorom koji sledi. Sve se dešava kao u nekom magnovenju: kontakt sa tuđinima se odvija u stanju koje nije podpuno budno. Ovo anonimno pismo. svoja iskustva opisuje kao dobrovoljna. objavljeno na Internet sajtu navedene organizacije. kao što su modrice. naravno. Interesantno je da ona. spominje se i neka vrsta silovanja. što je kliše koji je lansirala američka naučnofantastična scena prve polovine dvadesetog veka. posle celog haosa sa vanzemaljcima. za razliku od mnogih drugih. seksualnog izkorišćavanja. prijavljeni su razna bića ljudskog obličja.Veoma često. nego i za priču o Astralnom seksu u opšte. Samo sam doživljavala različita iznenadna uzbuđenja: ne jasno seksualno uzbuđenje. pa tako kao najbizarniju pojavu iz brojnih svedočanstava izdvajam ― vanzemaljce sa likovima reptila! Zanimljiv primer je pismo mlade žene koja se obratila za savet jed- nom od mnogobrojnih udruženja posvećenih istraživanju i razmeni iskustava vanzemaljskih otmica (Alien Abduction Experience and ReSearch. kao deo scenarija po kojem se odigrava otmica. ali nije ni bezsvesno. što govori u prilog tezi da se ta vrsta silovanja ne odigrava na materijalnom (telesnom) nivou. ali i krajnje neljudski. kod žrtve najčešće nema ni kakvih fizičkih tragova silovanja. čak i potpuno ljudski oblici. dodir neč- 40 . ogrebotina. R. počinje ova devojka svoju ispovest. »do sada sam imala brojne seksualne kontakte sa bićima raznih vrsta. povreda od prodiranja penisa i sličnog. ništa nisam mogla da vidim. Pre svega. Prepoznaćeš u njemu da mnogo toga o čemu je već bilo reči u predhodnim poglavljima. kada je sve počelo. »Mada to još nikome nisam rekla«. odkriva mnoge trenutke važne ne samo za temu kojom se sada bavim. E. A. Zanimljivo je da. od blagih i „neutralnih“ do ODISTA zastrašujućih! To. na kraju. a likovi samih vanzemaljaca mogu da budu veoma različiti. S. ali nisu nepoznati ni slučajevi da su ista iskustva doživeli i muškarci.

Drugi put je to bio veoma lep i zgodan mladić sa plavom kosom. 41 . sa vremena na vreme. pritisak nevidljivog tela na meni. Duhovi. Kontakt sa „reptilom“ me je posebno uznemirio. videla sam iza sebe nešto što me je najviše podsetilo na mumiju. reptila! Koliko god to zvučalo neverovatno i ludo. ali ceo događaj je bio izpunjen snažnim seksualnim nabojem. baš u tom vreme sam čula za priču o ženi koja je tvrdila da su je butalno silovali i pretukli vanzemaljci. kada sam stigla do vrata i uhvatila kvaku. nikada se nisam osetila prisiljenom na bilo šta. već samo ugodno i nejasno trenje. Uvek bi počinjalo kada bih zapala u san. ali evo ipak i tog slučaja: tokom jedne ljubavne seanse sam se osvrnula i ugledala sam nešto poput džinovskog guštera. ja se jesam svojevoljno upuštala u Astralni seks sa raznim bićima. a kamo li da ga opisujem. Ta strašna sila me je toliko prepala da sam skočila iz kreveta i pojurila sam ka vratima u nameri da se domognem ulice. koliko god čudna. Sa njime sam čak razmenila i nekoliko reči. Prvi put mi je to pošlo za rukom. još luđe je bilo što je kontakt sa tim stvorom bio potpuno normalan. Kasnije bih. Među tim. ali ga posle buđenja nisam zapisala i posle sam ga zaboravila. jer nisam mogla da shvatim odakle dolazi to čudno biće. na kratko opazila neko od tih bića. kada sam se kasnije uznemirila zbog svega što se dešava. Mada sam u mnogim slučajevima bila u stanju magnovenja. jedan drugi događaj stvarno me je preplašio. kao da je neko pokušao da me siluje. i ta priča mi je u tom trenutku došla u sećanje. Želim da naglasim da su. sva ta iskustva bila izpunjena uživanjem. ne vidljive ruke zgrabiše za gležnjeve i žestoko su me cimnule na gore. hrapavu ljušturu nili kandže karakteristične za gmizavce. Osim toga. a do trenutka kada bih se probudila cela stvar je već u veliko bila u toku. ili već nekakva bića iz drugih dimenzija. Nisam osetila ni vlažnu. Mada. Ne znam kako to da objasnim.ijih ruku. Pitala sam ga za ime i on mi je rekao. Šta više. osvrnula sam se iza sebe i videla sam da u sobi nema nikoga. prisustvo nekoga ko sedi na krevetu pored mene i tome slično. kao da je u pitanju ljudsko biće. poželela sam da ta iskustva prestanu. Ali. ali ovo mi se učinilo kao početak seksa previše grubog za mene. Evo šta se dogodilo: Ležala sam u krevetu. i ona su odista prestala (ili ih ja bar više ne sećam). kada me iznenada dve snažne. Jednog stvorenja koje sam videla mrzko mi je i da se prisećam.

Učinila sam sve što sam mogla da stavim tim bićima do znanja da više nisu dobro došla u mojoj spavaćoj sobi: slala sam im telepatske poruke. ovakva iskustva objašnjavaju se. Među tim. Jedino na taj način ćemo moći da utvrdimo koliko su takva iskustva opasna«. Tokom Srednjeg Veka on se pripisivao uticaju bića zvanih Inkubusi. između ostalog. ali pomenuto iskustvo je bilo stvarno strašno. Te nesrećne žene su se užasavale i od same pomisli na krevet i san. Sećamo se kako su se žrtve silovanja od strane Duhova povremeno pojavljivale u TV emisijama kao što su »Ne Rešene Misterije« i pokazivale svoje modrice i ožiljke.Posle tog događaja mi je bilo SVEGA dosta. očigledno prestrašene od svojih nevidljivih siledžija. i. i njihovih parnjaka Sukubusa. sve je stvarno i prestalo. Velika želja mi je da i od drugih žena čujem o njihovim iskustvima. iz odgovora koji je dobila. koja su noću seksualno napadala usnule žene. Evo odgovora koji joj je uputilo uredništvo pomenutog Internet sajta: »Sve do osamdesetih godina prošlog veka iskustva koja opisuješ auto- matski bi se pripisivala Duhovima i Astralnim bićima. Takođe. Tvoje iskustvo po malo podseća na njihova. nije jasno na osnovu čega zaključuje da je u pitanju „pokušaj otmice od strane vanzemaljaca“. pročišćavala sam sobu Tamjanom i Bosiljkom. zaključujem da je njen slučaj jedan od mnogih sličnih i da se takva iskustva smatraju karakterističnim za pojavu Astralnog seksa prilikom otmice. Iz ovog neobičnog pisma nije potpuno jasno da li devojka doživljava sebe kao žrtvu ili kao Astralnog avanturistu. Sada znam da je to bio pokušaj otmice od strane vanzemaljaca. koje su napadale muškarce. Seks na Astralnom Planu je istorijski zabeležen u poslednjih bar hiljadu godina. na kraju. U novija vremena. Možda sam bila preoštra u svojoj nameri da oteram svoje Astralne Ljubavnike od sebe. do sada je bilo potpuno dovoljno slučajeva takvih kontakata sa otetim licima da se ono što su nekada smatrali dejstvom Duhova sada smatra kontaktom sa bićima iz drugih dimenzija ili sa drugih svetova. jer mislim da su mnoge od njih preživele isto ili slično što i ja. i pojavom 42 . Među tim.

Ono što opisuje kao „mumiju“. po pravilu. I. izjavljuje da je njegova vrsta miroljubiva i da su bili odvedeni u istraživačke svrhe. Većina ljudi se gnuša ovih prezrenih stvorenja zbog njihove ne ugasive žudnje za seksom sa ljudskim bićima. Kada ih izpita i vrati na Zemlju. Što se tiče tvog traumatičnog iskustva sa rukama koje su te zgrabile za gležnjeve. Problem je jedino u tome što sve do sada ta „nordijska“ vrsta nije pokazivala interesovanje za fizički kontakt sa ljudima. tako i na iskustvima mnogih drugih žrtava otmice. Ostaje nejasno čemu onda seksualni čin. po pravilu. tako da je tvoj slučaj malo neobičan. Noge su mu uvek slepljene kao kod mumije i nikada se ne pokreću. Iskustvo seksa sa Astralnim reptilima. Da zaključimo. Kadkada je odvajanje od fizičkog tela ili vraćanje u njega praćeno takvim ne prijatnim pojavama. To biće je visoko oko jedan i pola metra i toliko je sivo i sparušeno da se svim svedocima učini kao mumija.otmice od strane vanzemaljskih bića. pogotovo seksualni kontakt. već o Astralnoj otmici. to biće im. a njihovi porivi su izključivo požudni. Činjenica da ti njegova koža nije pričinjavala probleme i da ti se činila „normalnom“ govori u korist tome da to možda u opšte nije bio reptil. u stvari. ali i pokušaj tuđinaca da te izvuku iz tela. nije u pitanju ni kakav Duh nili kakvo drugo Astralno biće. Sjajni primeri ove pojave mogu da se nađu u knjizi Tajni Život doktora Davida Jakobsa. na 43 . na stranama 60-61. osim da su njihove žrtve najčešće žene. zasnovanog kako na tvojim. sada najverovatnije nisi u opasnosti. Najčešće je reč ne o fizičkoj. Ponavljamo. Tvoji Astralni seksualni partneri pokazuju međusobno veoma različite odlike. Ima prorez u mesto usta i zašiljene uši i nos. Njihov međusobni uticaj sa ljudima je više intelektualni i duhovne prirode. što se kadkada takođe dešava. O njima se veoma malo zna. Biće koje opisuješ kao normalnog plavokosog muškarca mogao bi da bude primerak iz grupe tako zva- nih nordijskih vanzemaljaca. A možda je to bio i trzaj prilikom izlazka na Astral. Evo kratkog pregleda noćnih posetilaca tvoje postelje. to je možda stvarno bio pokušaj Astralnog silovanja. već stvarno vanzemaljsko biće koje se pojavljuje u tom obliku i odvodi žrtve na nepoznato mesto u Univerzumu. već neko drugo biće. čim su sve takve pojave nestale. jeste veoma ne prijatno. Reptilski vanzemaljci su druga priča. je kategorija vanzemaljskih bića koju pominju Patrik Hige u svom »Terenskom Vodiču za Vanzemaljce«.

svi oteti imaju sposobnost Astralne Projekcije. Nije poznato gde ili kada su to naučili. Skoro bez izuzetka. Da li su oni to znali od ranije. kao vid korisne „razmene“. evo ti malo materijala za razmišljanje. to je jedno od pitanja po kojima su mišljenja istraživača veoma podeljena«. pa su time privukli svoje otmičare. ❦ 44 . O ovoj intrigantnoj temi. Za kraj ovog poglavlja. koju su Foks Molder i Dejna Skali samo načeli i za komercijalne potrebe provukli kroz snopove televizijskih reflektora (setimo se samo Skaline trudnoće).kraju. razmišljaj o mumijama i reptilima koji nas noću možda pohode dok sanjamo. pitanje tipa ― da li je starija kokoška ili jaje? Kako god bilo. biće još zanimljivosti u sledećem i poslednjem poslednjem. Ili je i to. možda. ili su ih ti otmičari naučili tome.

Poglavlje 9 ODBRANI SE OD OKULTNOG NAPADA! stral može da bude izvor velikog izpunjenja i zadovoljstva. ali i uzrok velike strepnje i užasa. jednostavno si paralisan pod teretom svih problema i obaveza koje te spremne čekaju već sledećeg jutra. Konkretno. Po ceo dan si napet. pre svega. jer ti predstavlja neku vrstu kapije. Savre- A meni život takav kakav je. izlaza iz čemerne svakodnevnice. što je samo po sebi OGROMAN problem. fizičkom svetu. Kada u veče legneš (a to je najpreporučenije vreme za Astralne vežbe). za sigurno. ako dnevno provedeš sedam ili osam stresnih sati na poslu i dođeš kući umoran kao zombi. Ako ti je kuća puna male dece ili odraslih ukućana. snovima. makar i ako samo o tome čitaš ili razmišljaš. Da bi se sa time u opšte počelo. Što je jednome lek. prepun brige za sopstveno postojanje. Kao i sa svime drugim u ovom materijalnom. drugome je otrov. potrebno je da se savlada veština opuštanja. bez praktičnih pokušaja da postigneš Astralnu Projekciju. postojan napor i osrednje uslove. teško da može da bude pogodan za ozbiljnije primenjivanje bilo kakve Okultne ili ezoterijske umetnosti. teško da ćeš i da budeš u stanju i da misliš na Astral. kojeg se oslobađa tek u du- 45 . a kamo li da nešto određeno učiniš na tom polju. za postizanje Astralne Projekcije su NEOPHODNE dugotrajne vežbe zamišljanja. večito u borbi za bezbroj sitnih dnevnih prepreka. bezkrajno zanimljiva i veoma važna u životu. tako je i sa Astralom. ovladavanje sopstvenim mentalnim prostorom. izuzetno je mali procenat onih koji nešto pokušaju u praksi. misli lete nekontrolisano i nameću se protiv tvoje volje. a telo je u nesvesnom grču. U stvari. Tebi je tema Astralnog Sveta. podrazumeva ogromno strpljenje. Um ti je kao divlji konj. To. izpunjen brigama i trzavicama. uredno vođenje dnevnika i tako dalje.

Tu često dolazi do izražaja neoprezna naivnost ili praznovernost ljudi. vračara i Magova. to znači da čitanje o Astralu ti. Da li te napadaju Sukubusi i Inkubusi. U ovom slučaju. ili si „bio jako umoran“. Mada ništa ne čini u praksi. a kamo li da se one ustale kao svakodnevna praksa. sposobnost Astralne Projekcije je privilegija veoma malog broja ljudi koji su joj odlučno posvećeni i koji su u svojim životima uspeli da naprave mesta i za taj aspekt svojih ličnosti. Sve počinje od mentalne slike i od meditacije na neku misao. kao što znaš. I projekti najviših nebodera i najvećih mostova kreću od početne zamisli.bokom snu. potrebna je čelična volja da bi se sa vežbama u opšte i započelo. želim da naglasim da je određivanje prave Prirode neke Astralne tegobe veoma teška i osetljiva stvar. U stvarnosti je slika najčešće obrnuta: spas se traži kod Šamana. U takvom stanju. pri tome. Oni gube iz vida da je prvo potrebno da se odbaci svaka mogućnost „prizemnih“ uzroka njihovih problema nego što se 46 . Granice između mentalnih. da lagano „odčepljuješ“ svoje zakrčene kanale i činiš sebe prijemčivim za upliv tananih energija. nećeš da postigneš APSOLUTNO NIŠTA. Setimo se jednog filma »Egzorcista«: više od pola filma prolazi u pokušajima da se dijagnostikuju simptomi male Regan. „prizivaš“ Astralni element u svoj život. u stvari. psihičkih i Okultnih tegoba kadkada su veoma tanke i samo stručnjaci mogu da odgonetnu na kom polju treba da se traži krivac. koja se prvo stavi na papir i u tom obliku izgleda kao običan crtež. nego Egzorcisti. pa onda napraviš pauzu od četiri-pet dana jer „nisi imao vremena“. pokazalo se da njoj ne trebaju neuropsihijatri nili psiholozi. ili samo imaš loše snove? Da li te opsedaju Astralna bića ili patiš od anksiozne neuroze? Odgovori na ova pitanja nikada nisu jednostavni i očigledni. umesto kod dobrog psihologa-savetnika ili psihoterapeuta. U kratko. već ezoterijske literature u opšte. ni to nije tek puka bezkorisna zabava. A uztrajnost je Alfa i Omega svake Okultne prakse! Ako vežbaš danas. Drugim rečima. čovek postepeno širi svoj mentalni dijapazon i stvara specifičnu „Astralnu atmosferu“ u svom životnom okruženju. a tek posle se spušta na nivo prakse i fizičkog sveta. Da se vratim onoj velikoj većini koja o Astralu samo čita i razmišlja. Odmah da naglasim. ali. u tome se krije i ― opasnost. Tu odmah trebaš da budeš oprezan i. U tome je prava vrednost čitanja ne samo Astralnih.

Dakle. To je kao kada bi izgubljenu šoljicu za kafu tražio na tavanu umesto u trpezariji. Iza svakog simptoma mogu da stoje veoma različiti uzroci i zbog toga ne treba da se žuri sa zaključkom da su naši problemi Okultnog karaktera. obraćanje ne stručnim osobama ili šarlatanima može da bude kobno. Za takav zaključak nikada nije kasno. ili čak opasne po život. ni noćna erekcija kod muškaraca ne mora obavezno da znači da nas napadaju Sukubusi ili Lilit. ta mera ne može uvek da odkloni sve tegobe. čak banalno. Mada. Kadkada su anksiozna stanja u koja zapadaš veoma slična stanjima „opsednutosti“. uzeću ipak u obzir da su sve druge mogućnosti izcrpene. Zato je moja preporuka da se. Tu može da se provede kao bos po trnju ako nema dobru preporuku i ako ne zna gde i kako da traži. poslušaj šta o tome kaže Dion Fortu- 47 . kada je čovekov svesni deo sprečen. Pogotovo u slučajevima kada su tegove stvarno dramatične. nili je stekao dovoljno iskustva da bi mogao da razlikuje žito od kukolja. ali može da ih veoma ublaži i da ih učini podnošljivim. a pogotovo nemoj da pokušavaš NIŠTA u praksi! Zvuči prosto. neophodno je da utvrdiš pravu prirodu tegobe. Ako ti ovaj moj savet zvuči čudno. preduzme mera koja sigurno može da pomogne. nili neurološkog ili psihološkog karaktera? Šta onda treba da radi? Naravno.oni potraže u „Okultnoj“ sferi. Pošto običan čovek često nema takvih preporuka. ona će posle određenog vremena značajno da umanji svoj uticaj na tebe. ovaj vid rešavanja problema nije dovoljno pouzdan. Konačno. težak zadatak) da njegove tegobe nisu posledica svakodnevne anksioznosti. Recimo da je čovek nedvosmisleno ustanovio (što je. taj potez mora da bude svestan. Nemoj da čitaš ništa na tu temu. a nije ni na koji način štetna. Mnogo češće je u pitanju potisnuta seksualnost koja izlazi na videlo u stanju sna. nemoj da razmišljaš o tome. ali ne treba da se donosi dok se ne izcrpu SVE druge mogućnosti. kao što sam rekao. Ako svesno i odlučno zatvoriš vrata jednom delu stvarnosti. ali u tom potezu se kriju drevni elementi mudrosti na kojoj zasnivaju svoj duhovni put svi asketi. u ovakvim slučajevima. voljan i dosledan. Recept je krajnje jednostavan: uzdrži se od svake ezoterije. Ali. uvek mu ostaje mogućnost da se obrati čitavoj armiji izcelitelja i Šamana koji nude svoje usluge na razgranatom ezoterijskom tržištu. Ponavljam. a košmarni snovi mogu da izgledaju kao stvarne Astralne avanture. mudraci i mistici.

Šta Mag može da učini ako se. Budi strpljiv u tome. Ovo ne znači da osobe sa „Okultnim“ problemima ne treba da čitaju ovu knjigu! U njoj ima svega što je potrebno početniku da sazna o Astralu. Ako ti upliv tananih energija na bilo koji način škodi i smeta – bilo da si previše osetljive prirode. veka: »Svako kod koga se jave psihičke smetnje treba ODMAH da prekine svoj Okultni rad. na sređivanje kuće. hteo ti to ili ne. počni da se baviš nekim sportom. a zasniva se na krajnje jednostavnoj logici: gde cev propušta. ❦ Ovo je preporuka većine Okultnih autoriteta. To je ona opasnost koju sam pominjao o stvaranju „Astralne atmosfere“ i „odčepljivanju“ Astralnih kanala. i ostale „materijalističke“ stvari. sve dok ne osetiš da je tvoj Astralni prostor ponovo čist i bistar. To ćeš da postigneš tako što NEĆEŠ da usmeravaš misli i pažnju na sve one teme koje „otvaraju čakre“. njegova žrtva nalazi u obližnjem bioskopu i kida od smeha na račun Čarlsa Čaplina? Postoji stara izreka da se klin klinom izbija. ona predstavlja veoma veliki problem za svakog Maga. zakrpi je.« na vesele filmove.ne. Dovoljno je samo da na neko vreme odložiš ovu knjigu. Zato. na šetnju i druženje. redovno provetravaj svoj mentalni lavirint i ne dozvoli da te bilo koja ideja u potpunosti zaposedne. ili da ti neki Crni Mag ili Duh stvarno „muti vodu“ – trebaš taj upliv ODMAH da zaustaviš. Treba da se vrati na fizički plan i da se odlučno zadrži na njemu. u vreme dok operiše Crnom Veštinom. On je UVEK tu. Ako se žrtva Okultnog napada koncentriše na svetovne stvari. 48 . jedna od najvećih Okultnih autoriteta 20. Astral će da te čeka i možeš da mu se vratiš kad god to poželiš. već upravo na suprotno ― na sport i sportsku prognozu. ako si u strahu od ne vidljivih opasnosti. dnevnu politiku.

3. Sedam nivoa univerzuma Borba Magova nikada ne prestaje Zablude o dušama umrlih Pogledaj sebe kao na dlanu Gde žive Vile i Vilenjaci? Ko nas to tamo voli.. 2. 4.. 5. 9.SADRŽAJ 1.? Noć ljubavi sa Lilit Moj dečko (ni)je vanzemaljac! Odbrani se od Okultnog napada! 3 7 12 17 22 27 33 39 45 49 . 7. 6. 8.