BEDORVEN DOOR WEELDE by Dwight Isebia

Toch moest ik huilen bij het zien van zoveel weelde, terwijl kinderen zonder kleding struinden waar ik liep en bedelden om te eten of gingen flirten om hun lichaam te verkopen pal voor de poorten van paleizen van de heersers die nooit hadden overwogen om gehoor te geven aan pleidooien van de meesten die mededogen en rechtvaardigheid nastreven Zij bleven weigeren de weelde te gaan delen die zij uit de bodem van de natie konden halen zodat het zo duidelijk zichtbaar was, hoeveel zij konden krijgen van de aarde en hoe, door ziekelijke begeerte overmand, zij niet in staat bleken te zijn er aan te denken om meer te gunnen aan hun medemensen (DPI !" #