P. 1
EVALUARE ELECTRICIAN.doc

EVALUARE ELECTRICIAN.doc

|Views: 35|Likes:
Published by Nora Arimie
evaluare post munca electrician
evaluare post munca electrician

More info:

Published by: Nora Arimie on Nov 14, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/06/2015

pdf

text

original

S.C. IMPARATUL ROMNILOR S.R.L. Sediul: Sibiu, Str. Nicolae Balcescu, nr.4, jud. SIBIU POST DE MUNCĂ NR. 11: ELECTRICIAN 11.1.

PROCESUL DE MUNCĂ Asigură permanent funcţionarea normală a tuturor instalaţiilor de natură electrică, prin e ecutarea acti!ităţilor de "ntreţinere si reparaţii. #lectricianul e ecută lucrări de re!i$ii %i reparaţii, planificate sau oca$ionale &accidentale' la instalaţiile %i ec(ipamentele de joasă %i medie tensiune. Instalea$ă, repară %i "ntreţine liniile %i ec(ipamentele electrice "n !ederea asigurării e ploatării acestora "n condiţii de ma imă securitate %i performanţă. 11.2. ELEMENTELE COMPONENTE ALE SISTEMULUI DE MUNCĂ EVALUAT 11.2.1. Mijloacele de prod c!ie utili$ate la locul de muncă sunt: • trusă scule electrician) • trusă scule lăcătu%erie • borne de lucru ) • A*+,uri) • tablouri de distribuţie energie electrica ) • ma%ini unelte, utilaje acţionate electric) • separatori) • "ntreruptori) • scurt,circuitoare mobile) • elemente de siguranţă) • cabluri electrice) • scări de aluminiu e tensibile) • unelte manuale &dalta, ciocan etc.' • instalatii electrice, ec(ipamente de muncă din societate, etc. 11.2.2. Medi l de " #c$ • lucru "n atelier %i "n aer liber indiferent de anotimp %i condiţii atmosferice) • temperaturi scă$ute "n anotimpul rece) • temperaturi ridicate pe timpul !erii) • ni!el de iluminare scă$ut "n unele puncte de inter!enţie &canale, cabluri, coloane electrice, etc') • ga$e to ice "n urma conturnării separatoarelor, "ntreruptoarelor %i i$olaţiilor) • !apori to ici de la spra-,urile de contact) • acti!itatea se desfasoară %i la "nălţime. . 11.2.% Sarci#a de " #c$ • efectuea$a antemasuratori pentru instalatii electrice) • reali$ea$a traseele pentru montarea instalaţiilor electrice) • reali$ea$a piese si subansamble ca parti componente ale instalaţiilor electrice)

solicită e ecutarea operaţiilor specifice cu terţi) e ecută operati! inter!enţiile si reparaţiile necesare. să fie bine fi ate. te(nice %i funcţionale ale instalatiei la care e ecută inter!enţia) să. să cunoască instrucţiunile de utili$are. posibilităţile de reglare %i caracteristicile constructi!e. pri$e. ec(ipamente.ntare a oricăror aparate. lipsa de umiditate. ma%ini care prin natura procesului te(nologic au fost reamplasate) acţionea$ă la solicitarea conducerii. "ntrerupătoare. una principală %i una suplimentară.%i "nsu%ească %i să respecte instrucţiunile de lucru %i de securitate si sanatate "n munca pentru acti!itatea de "ntreţinere %i reparaţii instalaţii electrice) e ecută $ilnic !erificările de securitate specifice si completea$ă documentul aferent) pentru e!itarea electrocutării prin atingere directă trebuie să se !erifice e istenţa a două măsuri de protecţie. etc') nedepă%irea termenului de "ncercare periodică) să cunoască instrucţiunile de utili$are. pentru re$ol!area deficienţelor de natură electrică) !erifică $ilnic aparatajul electric de joasă tensiune. contactoare. să le pre$inte la !erificările periodice pre!ă$ute %i să solicite "nlocuirea c. solicit. personalul care "l folose%te este obligat să facă o !erificare !i$uală a acestuia pri!ind: tensiunea la care este permisă utili$area %i compararea acesteia cu tensiunea nominală a instalaţiei la care urmea$ă să fie utili$at) starea te(nică generală &lipsa defectelor. starea de curăţenie. etc.nd din timp asistenţă suplimentară dacă este ca$ul) !erifica alimentarea cu energie electrică si legarea corectă la centura de păm. te(nice %i funcţionale ale instalatiilor la care lucrea$ă) sa respecte succesiunea etapelor de montaj stabilite de catre conducerea unitatii ) să respecte instructiunile te(nice de lucru si instructiunile proprii de securitate si sănătate "n munca elaborate de catre conducerea unitatii) . etan%e %i inscripţionate corespun$ător ) să cunoască caracteristicile %i modul de utili$are a ec(ipamentelor %i dispo$iti!elor indi!iduale de protecţie. aparatele si utilajele din dotare si interprinde masurile ce se impun pentru pre!enirea accidentelor de munca) să e ecute lucrările "n instalaţiile electrice din e ploatare doar "n ba$a:  autori$aţilor de lucru)  instrucţiunilor te(nice interne de securitate si sanantate "n munca)  atribuţiilor de ser!iciu)  dispo$iţiilor !erbale)  proceselor !erbale. e terioare.• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • montea$a tablouri electrice si instalatii interioare cu toate componentele sale) reali$ea$a impamantarea si legarea la nul) citeste si reali$ea$a planuri si sc(ite pri!ind instalatiile electrice) !erifica periodic buna funcţionare a instalatiei electrice.nd nu mai asigură funcţia de protecţie) inainte de fiecare utili$area unui mijloc de protecţie electroi$olant. posibilităţile de reglare %i caracteristicile constructi!e. care să asigure protecţia "n ca$ul anulării celei principale) e ecută operaţiile de "ntreţinere periodică conform planului de metenanţă.

reglabil.i afecte$e discernamantul si nu introduce la locul de munca astfel de substante sau bauturi) in ca$ de accidentare sau orice situatie de urgenta. rapid) • 1pritor de cădere cu alunecare %i retractabil) • 1pritor de cădere) • +entură comple a. ramanand la dispo$itia angajatorului. 11.• • • • in ca$ul efectuarii unor lucrari necorespun$atoare in domeniul sau.%.rlig de ancorare) • *ijloc de legare fi .nd are inter!enţii "n aer liber' ) • +o!or electroi$olant portabil ) • 2ncălţăminte de protecţie) • 3estă sau (aină !ătuită ) • Salopetă) • 4apcă) • +arabina automată) • Suport de ancorare fle ibil) • +. indeplineste si alte sarcini dispuse de superiorii ierar(ici. . actionea$a in limitele competentei in !ederea acordarii primului ajutor al e!acuarii persoanelor si materialelor. Ec&ipa"e#' i#di(id al de pro'ec!ie: • *ănu%i de protecţie electroi$olante #/0 ) • +i$me electroi$olante #/0) • +ască de protecţie cu !i$iera ) • +entură de siguranţă ) • 1c(elari de protecţie ) • +api%on & iarna c. remedia$a pe propria raspundere deficientele constatate de angajator sau de beneficiarul lucrarii si se incadrea$a in timpul de e ecutie necesar pentru predarea lucrarilor ) nu consuma in timpul programului de lucru bauturi alcoolice sau alte substante care pot sa.

L. Arsuri termice pro!ocate de contactul cu suprafaţa fierbinte a unor subansamble.4.nă la mane!rarea sau de$i$olarea cablurilor de forţă %i iluminat precum %i la manipularea %i repararea ec(ipamentelor electrice. tăiere m. *ISA DE EVALUARE A NUMAR PERSOANE E)PUSE: 1 DEPARTAMENT : E)ECUTIE POSTULUI DE MUNCA DURATA E)PUNERII: 5(6 7 sc(imburi POSTUL DE MUNCA : ELECTRICIAN EC+IPA DE EVALUARE: i#.C. =ucrul cu substanţe caustice C spra-.uri de contact.LEOCA VICTORIA . la mane!rare (ebluri.CONSECINTA MA)IMA PREVI4I. >rindere m.nă.R. A#+#S 4 9 4 9 B PRO. 9. subansamblelor depo$itate necorespun$ător. lo!ire corp. ?@.. aparitia accidentala a tensiunii in sarcina.ILITATECLASA DE .ILA CLASA DE 5RAVITATE 8 7 *ACTORI DE RISC MECANIC MI6LOACE DE PRODUC7IE *ACTORI DE RISC TERMIC *ACTORI DE RISC C+IMIC 9 7. $ile IN3.MICLEA IOAN. stri!ire membre din cau$a alunecării. in timpul e ecutării sarcinii de muncă..para"e'rii3 . $ile 9 9 9 : RISCNIVEL DE < 9 : 9 4 9 9 UNITATEA: S.A. răsturnării pieselor. 2nţepare. =o!ire.4.TIRI. separatoare) . apariţia accidentală a tensiunii de la grupul electrogen. : I0* :.dr.III I0* :.OI MIRCEA. :. motoare etc. TARCEA IOAN.repre/e#'a#' l cra'ori . <. I0* :.4.uri degresante %i spra-. cuplaje'. . 4 9 4 9 I0* :. la inter!enţiile la ec(ipamentele de acţionare electrică &motoare. 4. antrenare.4. Surprinderea de către arcul electric la : . IMPARATUL ROMANILOR S. a materialelor. rostogolirii. 00000000000000000000 COMPONENTA *ACTORII DE *ORMA CONCRETA DE MANI*ESTARE A *ACTORILOR SISTEMULUI RISC DE RISC DE MUNCA IDENTI*ICATI 1 de2criere.

Utili$area indicatoarelor de tensiune cu un singur sistem de a!erti$are &optic' "n locul detectoarelor cu dublă semnali$are. *ane!re gre%ite: mane!rarea "n sarcină sau "n regim de scurtcircuit a separatoarelor %i6sau neidentificarea corectă a părţilor din instalaţii. ritm de muncă mare) . SUPRASOLICITARE 79. a lucrului "n spaţii "nguste. 78. Ne"ntreruperea tensiunii "n ca$ul lucrărilor ce necesită acest lucru. AC7IUNI 5RE8ITE 7:. Afecţiuni ale urec(ii.. 7<. 0emperatura aerului scă$ută "n anotimpul rece &lucrul "n aer liber'. 7D. 7B.t cea admisă prin norme. forţate. SUPRASOLICITAE 77.4. reparaţiilor.nere electroi$olante.MEDIUL DE MUNCĂ *ACTORI DE RISC *I4IC B. scule fără m. *ontarea scurtcircuitoarelor mobile fără !erificarea prealabilă a lipsei tensiunii. con%tienti$area riscului de electrocutare. 5. Afecţiuni ale sistemului osteo . $ile I0* 4. etc. Apropierea de instalaţiile aflate sub tensiune la o distanţă mai mică dec. =ucrul "n condiţii de stres cau$at de: PSI+ICĂ . *ontări gre%ite a cone iunilor electrice &instalaţii de iluminat. etc. etc.' 74.#lectrocutare datorită ne!erificării periodice a mijloacelor de protecţie. #lectrocutare prin atingere directă din cau$a nesincroni$ărilor de operaţii "ntre electricieni la efectuarea *ACTORI DE RISC ELECTRIC : : : B B B 7 7 7 : : : A#+#S A#+#S A#+#S A#+#S B B B B 7 7 7 7 : : : : . "n spaţii greu accesibile. 7. I0* :. 75. articular din *I4ICĂ cau$a po$iţiilor de lucru !icioase..'. $ile IN3. motoare electrice. panouri de acţionare. musculo.4. efort static la efectuarea re!i$iilor.Accidente datorita neutili$arii mijloacelor de protecţie %i6sau utili$area sculelor deteriorate sau impro!i$ate &!i$ieră de protecţie. deci$ii dificile "n timp scurt) . (ipoacu$ie datorită $gomotului produs de ec(ipamentele de munca. gr III A#+#S A#+#S I0* :. transportul sarcinilor grele. 758 $ile A#+#S A#+#S A#+#S 9 4 B B 9 < 9 7 7 4 : : : : 9 SARCINA DE MUNCĂ E)ECUTANT D.

4. de$ec(ilibrare.nt. alunecare. a%e$area plăcuţelor a!erti$oare. etc. 99. 1miterea unei operaţii la efectuarea unor mane!re "n instalaţiile electrice &scoaterea de sub tensiune prin desc(iderea %i blocarea separatorilor. părţi sub tensiune. +ădere de la "nălţime prin de$ec(ilibrare.OMISIUNI de mane!re. A#+#S I0* :. montarea dispo$iti!ului de scurtcircuitare %i legarea păm. alunecare la efectuarea de reparaţii. !erificarea lipsei tensiunii. panouri de comandă.. mijloace de ridicat %i transport auto. A#+#S A#+#S A#+#S B 9 B B B 9 9 7 7 9 4 9 : : 4 A#+#S B 9 4 . Aeplasări. staţionări "n $one periculoase &ec(ipamente "n funcţiune. #lectrocutare prin atingere directă sau indirectă la motoare. 98. 9.' 94.' . 9:. 97.a. lucrări. s. la deplasarea de la un loc de muncă la altul. Accidente de traseu datorita nerespectării regulilor de circulatie. +ădere la acela%i ni!el prin "mpiedicare.etc.

NIVELUL DE RISC 5LO. : G4 4 B: E ri iF7 N r 77F :.45 in care: Nr . ni!elul de risc pentru factorul de risc Hi I . ni!elul de risc global al postului de munca ri C rangul factorului de risc H i I @i . < 9 G 7.AL AL POSTULUI DE MUNCA ESTE : 9. &: : ' G4& 4 4 ' 99: Nr119 ::::::::::::::: 9 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 9 ::::::: 9 %-. E ri @i i F7 <& 9 9 ' G 7.<=> 9.8.

# ecutanţii !or purta #I> corespun$ător.C. fi$iologice a lucratorilor.:.nere de dimensiuni %i forme care să permită prinderea lor sigură.nă la mane!rarea sau de$i$olarea cablurilor de forţă %i iluminat precum %i la manipularea %i repararea ec(ipamentelor electrice : 9 7. @espectarea strictă a procedurilor de lucru %i a instuctiunilor de securitate si sanatate in munca.9. :. *ACTORI DE RISC NIVEL DE RISC MĂSURI PROPUSE NOMINALI4AREA MĂSURII TERMENE 7.necile salopetelor prinse %i !or respecta distanţele de siguranţă "n $ona organelor de ma%ini "n mi%care. 2nţepare. maga$ii. >rindere m. Instruirea %i !erificarea cuno%tinţelor fiecărui lucrator Angajat. cr'. IMPARATUL ROMANILOR S. lo!ire corp. a materialelor.R. >ermanent Angajator Angajat. 7. =o!ire. DEPARTAMENT: E)ECUTIE POSTUL DE MUNCA: ELECTRICIAN *I8A DE MĂSURI PROPUSE RASPUNDERI Nr. Aotarea %i utili$area sculelor corespun$ătoare sarcinii de muncă. cu m. :. subansamblelor depo$itate necorespun$ător.9. 9.7. rostogolirii. piesele de sc(imb !or fi asigurate "mpotri!a căderii acestora.7. antrenare.nă.L.7. cu m. cuplaje'. 7.n C numarul factorilor de risc identificati la postul de munca UNITATEA: S. pre!ă$ute pentru piese sc(imb. Asigurarea pieselor de sc(imb "n rastele.9. 9 9. 9. >ermanent Angajator . "n atelierul electric. >ermanent Angajator Angajat. :. la inter!enţiile la ec(ipamentele de acţionare electrică &motoare. =a inter!enţia făcută la locurile de muncă cu pericol de cădere de la "nălţime. tăiere m. stri!ire membre din cau$a alunecării. răsturnării pieselor. 3erificarea periodică a stării psi(o.

4 4. Surprinderea de către arcul electric la : . . 5. >ermanent . . # ecutanţii !or fi instruiţi.uri de contact. >ermanent Angajator Angajat. Se !or dota lucrătorii cu #I> contra $gomotului &antifoane'.. <. Arsuri termice pro!ocate de contactul cu suprafaţa fierbinte a unor subansamble. 3erificarea tuturor mijloacelor de protecţie D. 1bligati!itatea purtării antifoanelor la locul de muncă cu $gomot mai mare de 5B Ab.7.7. #fectuarea controlului medical periodic. .9.>.7. la mane!rare (ebluri.9. #liminarea surselor de curent de aer. pri!indprocedurile de lucru.S.. 5. +onducătorii locului de muncă !or acorda #I> corespun$ător. : 78.:. >ermanent psi(o. .&paletă !entilator.4 #fectuarea controlului medical la angajare %i periodic conform legislatie in !igoare.7. uri degresante %i spra-. .*. (ipoacu$ie datorită $gomotului produs de ec(ipamentele de munca. D. D. Utili$area indicatoarelor de tensiune cu : Angajat. >ermanent Angajator Angajat. testaţi cu pri!ire la cunoa%terea pre!ederilor I.9. >ermanent Angajator 9 <. =ucrul cu substanţe caustice C spra-. apariţia accidentală a tensiunii de la grupul electrogen.. B.. B.9.S. B. : D. 78. Se !or acorda e ecutanţilor care intră "n contact cu substanţe iritante creme de protecţie a m. +onducătorii locului de muncă !or !erifica $ilnic starea Angajat. aparitia accidentala a tensiunii in sarcina. Afecţiuni ale urec(ii.7.9. 2nlocuirea mijloacelor de protecţie u$ate sau a celor cu termen de !alabilitate e pirat.@etragerea %i casarea mijloacelor de protecţie necorespun$ătoare. cuţitul de decojire cablu electric' 4. separatoare) . +onducătorii locului de muncă !or instrui lucratorii cu pri!ire la obligati!itatea cunoa%terii %i respectării instrucţiunii proprii de securitate si sanantate "n munca specifice lucrărilor e ecutate. motoare etc. B. Aotarea %i utili$area #I> conform normati!ului.9. 3erificarea ec(ipamentelor din dotare %i reali$area Angajat..:. #lectrocutare datorită ne!erificării periodice a mijloacelor de protecţie.:.inilor. <.7. fi$iologică a tuturor lucratorilor) Angajator 4. in timpul e ecutării sarcinii de muncă. 0emperatura aerului scă$ută anotimpul rece &lucrul "n aer liber'.7 Utili$area %i dotarea cu ec(ipament de protectie corespun$ator. "n 9 Angajat. @espectarea instrucţiunilor de lucru %i SS* la locul de muncă. >ermanent Angajator Angajat. >ermanent Angajator : 5.

etc.Atunci c. con%tienti$area riscului de electrocutare. 78.'.:. articular din cau$a po$iţiilor de lucru !icioase. 2nlocuirea ec(ipamentelor necertificate. se !a reali$a $ona de lucru prin: .nd te(nic nu se poate reali$a scoaterea instalaţiei de sub tensiune. motoare electrice. transportul sarcinilor grele. 3erificarea stării de sănătate a personalului.!erificarea lipsei tensiunii si legarea imediata a partii de instalatie la pamant si in scurtcircuit) Angajat.4.. >ermanent Angajator .un singur sistem de a!erti$are &optic' "n locul detectoarelor cu dublă semnali$are. reparaţiilor. >ermanent Angajator : 74. *ontări gre%ite a cone iunilor electrice &instalaţii de iluminat. deci$ii dificile "n timp scurt) . : 7:. 78. 77. 79. *ane!re gre%ite: mane!rarea "n sarcină sau "n regim de scurtcircuit a separatoarelor %i6sau neidentificarea corectă a părţilor din instalaţii. >ersonalul "%i !a desfăsura acti!itatea numai "n locurile pentru care a fost instruit. =ucrul "n condiţii de stres cau$at de: .identificarea instalaţiei sau a părţi din instalaţie la care urmea$ă a se lucra) .9. #fectuarea controlului medical la angajare si periodic. forţate. 74.:. identificabile. ritm de muncă mare) . 7:. Se !or "nlocui cablurile electrice care nu sunt corespun$ătoare. 9 : certificării celor care nu "ndeplinesc această cerinţă.7. Aispo$iti!ele de pornire ale ec(ipamentelor de la tabloul de comandă trebuie să fie !i$ibile. 79. 7:. 74. 77.7.4eful lucrării !a !erifica permanent toate mane!rele. >ermanent Angajator Angajat. "n spaţii greu accesibile. fără capace la bornă. #ste inter$isă utili$area defectuoasă a instalaţiei de forţă. Afecţiuni ale sistemului osteo. Angajator Angajat. #fectuarea controlului medical anual %i a celui psi(ologic.7.9. Sc(imbarea locului de munca pentru personalul găsit necorespun$ător la controlul medical periodic) 79.musculo. 7:.:. Aotarea si utili$area #I> corespun$ător. Asigurarea personalului corespun$ător C ec(ilibrat psi(ic %i cu refle e bune.. 7:. 77. 7:.:. motoare. efort static la efectuarea re!i$iilor.9. >ermanent Angajator Angajat. @espectarea sarcinilor de muncă pre!ă$ute "n fi%a postului. marcate corespun$ător. 79. Necertificate.9. pri$e.9. do$e. 77.7. "ntrerupătoare. a lucrului "n spaţii "nguste. panouri de acţionare etc. iluminat. Inter$icerea efectuării operaţiilor cu ec(ip.

# ecutantul !a !erifica "nainte de "nceperea lucrului instrucţiunea de lucru pentru lucrarea pe care o are de reali$at) 7<. 75.9.S.. : 7D. +onducătorii locurilor de muncă !or accepta la programul de muncă doar e ecutanţii care respectă pre!ederile I. >ermanent Angajator Angajat.9. Nu se !a inter!eni la instalaţiile electrice decat cu ec(ipamente %i #I> !erificate %i certificate.nere electroi$olante.. etc. #fectuarea controlului medical la angajare %i periodic. 7<.7. >ermanent Angajator .t cea admisă prin norme..Aotarea %i utili$area de #I> corespun$ător &mănu%i %i ci$me electroi$olante. 7B. >ermanent Angajator Angajat.7. etc.delimitarea materiala a $onei de lucru) . *ontarea scurtcircuitoarelor mobile fără !erificarea prealabilă a lipsei tensiunii.:. : 7<. Apropierea de instalaţiile aflate sub tensiune la o distanţă mai mică dec. Accidente datorita neutili$arii mijloacelor de protecţie %i6sau utili$area sculelor deteriorate sau impro!i$ate &!i$ieră de protecţie.4.1rice inter!enţie la operaţiile de mane!ră "n locurile de transformare se !a face "n conformitate cu sarcina de ser!iciu.:.7. : . 1rice inter!enţie la instalaţia electrică de forţă %i iluminat se !a face de personalul autori$at.7. 75. 7. >ermanent Angajator Angajat. Aispo$iti!ele de pornire ale ec(ipamentelor de la tabloul de comandă trebuie să fie !i$ibile. 1rice inter!enţie trebuie făcută dacă ec(ipamentul este pre!ă$ut cu dispo$iti!e complete %i corespun$ătoare de comandă care să permită pornirea sau oprirea lor "n condiţii de securitate. 7.9.>. Ne"ntreruperea tensiunii "n ca$ul lucrărilor ce necesită acest lucru. !i$ieră de protecţie.'.. +onducătorul locului de muncă !a efectua instructajul periodic al personalului. 7<. 7B.'.S. identificabile %i marcate corespun$ător. etc. dată de conducătorul ierar(ic.7. 7D. scule fără m. Angajat. : 75.7. Aotarea %i utili$area de #I> corespun$ător &mănu%i %i ci$me electroi$olante.' 7D.9. 2n ca$ul mane!relor pentru pornirea ec(ipamentelor.#lectricieni !or respecta sarcina de muncă %i măsurile te(nice de securitate si sanatate "n munca la e ecutarea lucrărilor cu scoatere de sub tensiune a instalaţiile electrice "n e ploatare. >ermanent Angajator Angajat. !i$ieră de protecţie.asigurararea impotri!a accidentelor de natura neelectrica. 7.*. : 7B. "n ba$a unei dispo$iţii de ser!iciu scrisă. 7.9.. #lectrocutare prin atingere directă din cau$a nesincroni$ărilor de operaţii "ntre electricieni la efectuarea de mane!re.

4. "n conformitate cu condiţiile de lucru . 9 99. >ermanent Angajator . 0oate locurile de muncă care pre$intă pericole de cădere "n gol. 99.4. păstr. 0oate locurile de inter!enţie a electricienilor !or fi bine iluminate %i marcate. alunecare la efectuarea de reparaţii. >ermanent Angajator Angajat. staţionări "n $one periculoase &ec(ipamente "n funcţiune.:. eliberate de aparate %i dispo$iti!e care nu sunt necesare.:. >ermanent Angajator Angajat. 4 97.ntare.3erificarea $ilnică a legăturilor de nul de protecţie %i "mpăm.'. +ădere la acela%i ni!el prin "mpiedicare.fi$iologice a personalului. acces. @emedierea imediată a defecţiunilor constatate. lucrări. a pri$elor %i reţelelor electrice.Jiecare loc de muncă !a fi iluminat corespun$ător at. 98. etc. 99.9.7.Amplasarea indicatoarelor de securitate "n locurile care pre$intă pericole. mijloace de ridicat %i transport : personalul din $onă !a fi atenţionat. #fectuarea controlului medical la angajare %i periodic. Konele de lucru unde acţionea$ă electricienii !or fi tot timpul curăţate. 98. Aeplasări. !or fi marcate cu indicatoare de securitate %i personalul !a fi instruit "n acest sens.t să fie utili$ate permanent fără nici o dificultate) 97. Aotarea %i utili$area de #I> corespun$ător &mănu%i %i ci$me electroi$olante. 99..3erificarea $ilnică "nainte de "nceperea lucrului a stării psi(o. I$olarea corespun$ătoare pentru pre!enirea infiltraţiilor de apă. panouri de comandă. 98. Aotarea si utili$are ec(ipamentului de protectie corespun$ator lucrului la inaltime &centura de siguranta.7.7. instruirea personalului pri!ind respectarea acestora) 97. la deplasarea de la un loc de muncă la altul..:. uscate. a re$istenţelor i$oloţiilor electrice. casca'. !i$ieră de protecţie. 98. alunecare.se ordinea %i curăţenia) 97. : 9:. 9:. +ădere de la "nălţime prin de$ec(ilibrare.+ăile de circulaţie. părţi sub tensiune. 98.98. >ermanent Angajator Angajat. u%ile dintre acestea trebuie să fie libere de orice obstacol.t %i noaptea.t $iua c. astfel "nc.4. Angajat.9. 99. de$ec(ilibrare. 97. 0oate locurile de muncă situate la "nălţime !or fi pre!ă$ute cu balustrade de protecţie pentru e!itarea căderii "n gol. etc.7.9. #lectrocutare prin atingere directă sau indirectă la motoare electrice.ndu.

7.9. +ăile de acces !or fi iluminate corespun$ător %i marcate conform normelor "n !igoare. 4 9:. >ermanent 9.9.4. personalul de deser!ire se !a interesa de situaţia din teren pri!ind starea ec(ipamentelor de munca. >ermanent trebuie să fie !i$ibile. montarea dispo$iti!ului de scurtcircuitare %i legarea păm. Accidente de traseu datorita nerespectării regulilor de circulatie. 94. 9:.:. a%e$area plăcuţelor a!erti$oare. 4 .7. 9. 1miterea unei operaţii la efectuarea unor mane!re "n instalaţiile electrice &scoaterea de sub tensiune prin desc(iderea %i blocarea separatorilor.Aispo$iţiile de pornire ale ec(ipamentelor de munca Angajat.:. 94. marcate corespun$ător.0abloul de comandă !a fi permanent supra!eg(eat %i deser!it de o persoană instruită "n acest scop.a.'. identificabile.etc. Instruirea periodica a lucratorilor cu pri!ire la notiunea Angajator de HAccident de munca de traseuI. 94. 9. 9:. Angajat. !erificarea lipsei tensiunii..9. 2nainte de pornirea centrali$ată..auto. >e timp de noapte se !a asigura un iluminat fi %i portati! corespun$ător la locul inter!enţiei.nt. Kona "n care se inter!ine !a fi delimitată %i marcată.. s.' . Angajator 94. @espectarea cu strictete a regulilor de circulatie.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->