FIŞA PSIHOPEDAGOGICĂ

(după

Ioan Radu şi Olga Ciobanu)

I.. Date personale
1. Numele şi prenumele
2. Locul şi data naşterii
3. Domiciliul
4. Şcoala şi clasa în care învaţă
II.
Date familiale
1. Ocupaţia şi locul de muncă al părinţilor
tatăl……………………………………………………………………………….
mama……………………………………………………………………………...
2. Structura şi componenţa familiei
a) Tipul familiei
normală
tatăl (mama) decedat/ă
părinţi despărţiţi
părinţi vitregi (unul sau amîndoi)
alte situaţii…………………………………………………………………………
b) fraţi (surori ) mai mici, mai mari
Nr. crt. Vârsta
Ocupaţia
Nr. crt. Vârsta
Ocupaţia
1.
1.
2.
2.
3.
3.
4.
4.
c) alte persoane (rude) apropiate în familie
…………………………………………………………………………………….
3. Atmosfera şi climatul educativ:
raporturi armonioase şi de înţelegere între părinţi şi între ei şi copii
conflicte mici şi trecătoare în familie
dezacorduri puternice în familie, conflicte frecvente
familie dezorganizată sau în curs de disociere.
4. Condiţii de viaţă şi muncă ale elevului
…………………………………………………………………………………….
5. Influenţe extrafamiliale (vecinătatea, cercul de prieteni, etc.)
…………………………………………………………………………………….
III.
Dezvoltarea fizică şi starea sănătăţii
1. Antecedente personale si
heredocolaterale……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
2.
Dezvoltarea fizică şi starea sănătăţii……….................................
…………………………………………..
…………………………………………………………………………………
IV.
Rezultate în activităţile elevului
1. Rezultatele la învăţătură
a) Grafic global (pe clase)

Procese intelectuale şi stilul de muncă independentă 1. exprimare greoaie Vocabular sărac. Memoria Foarte bună Bună Foarte slabă 3.b) Date selective Clasa 2. neglijent. copiază temele. inegal. organizat. alte menţiuni b) sârguinţa foarte sârguincios sârguincios puţin sârguincios deloc sârguincios . improvizează răspunsurile. Activitatea independentă desfăşurată de elev Lectura: Rezolvă probleme de: neselectivă matematică selectivă fizică în ce domenii alte domenii Alte activităţi: arte plastice muzică sport formaţii artistice V. Stilul de muncă al elevului a) cum lucrează: sistematic. Limbajul Vocabular bogat. Participarea la concursuri şcolare şi extraşcolare Clasa Cercul Rezultate 4. numai pentru a obţine o notă de trecere. cu fluctuaţii. exprimare incorectă 4. ritmic. Nivelul de inteligenţă al elevului Foarte bun Bun Mediu Scăzut Sub limită 2. speculează nota. în salturi. învaţă în salturi. exprimare frumoasă Medie Exprimare uşoară şi corectă Scăzută Vocabular redus. Cercuri frecventate de elev Clasa Materii cu rezultatele cele mai bune Materii cu rezultatele cele mai slabe Cercul Rezultate 3.

participă activ.. preţuit pentru rezultatele la învăţătură............ Întocmită de..anxios... ... 2................... corectă....... fără iniţiativă......) Recomandarea dirigintelui.... cu manifestări de creativitate... comunicativ...................... VIII...................... hipersensibil............ preţuit pentru poziţia în clasă. puţin comunicativ............ calm..... aşteaptă să fie solicitat... activ............. Trăsături dominante de caracter: pozitive......................... prezent numai fizic. Data....... retras.... IX............... preţuit pentru performanţele extraşcolare........ cu manifestări de creativitate...... sensibil la problemele colegilor..... nestăpânit.............. cu interes. mobil.......... vine cu idei şi propuneri........ Recomandarea Dvs.. dar fără reacţii dezadaptative....................... negative..... manifestă interes inegal................... Cum este văzut de colegi: bun coleg................. pasiv... bun organizator şi animator al grupului. vioi......................... echilibrat... controlat........c) creativitate................... emoţiile îi perturbă activitatea........... preocupat mai mult de sine............ ocazional...... Participarea la viaţa de grup: mai mult retras...... Purtarea în general: exemplară.. Trăsături de personalitate: 1................ se integrează în grup. Conduita elevului în clasă şi la lecţii 1. timid. cu mici abateri comportamentale cu grave abateri comportamentale Conduita în grup.. îndrăzneţ............. tip combinat.... emotiv. lucrează mai mult şablonar dependent.. VII.... activ....... integrarea socială a elevului 1. egoist.. dar preferă sarcinile executive.................... Conduita la lecţie: atent........... controlat...... 3... 2..... Semnătura....... 2... fluctuant..............................................Temperamentul: puternic exteriorizat........ izolat....... eficienţă profesională etc. lent................ cuviincioasă............ ireproşabilă.. Recomandarea psihologului şcolar.. adaptabil.................. impulsiv.. extravert...... sociabil............................... Emotivitatea: foarte emotiv.................. autonomie: inventiv.......... alte menţiuni VI............. individualist... energic... nesigur. reţinut........ dominant..... Aprecieri diagnostice şi recomandări prognostice (carieră........................ participă la activitatea de grup numai dacă este solicitat...