ARGUMENTE ETICE ÎN DISCURSURILE LUI MIHAIL KOGĂLNICEANU

Nina Aurora BĂLAN Lector dr. Universitatea din Craiova ninaurorabalan2002@yahoo.com Retorica lui Aristote conţine, pe lângă o teorie a elocinţei şi a compoziţiei, şi o teorie a argumentaţiei (I, 2, 13 !a". #ri$totel %i$tinge, printre mi&loacele %e care $e 'olo$eşte oratorul pentru a per$ua%a, !ro"e e e#tra$te%nice (mărturii, te(te %e lege etc." şi !ro"e e te%nice a%mini$trate prin %i$cur$. #rgumentele ale$e şi prezentate )n mo% con*ingător aparţin %omeniului inven&iei. #ce$tea $unt' argumentele care ţin $ă o'ere o imagine cre%ibilă oratorului (et%os", ar()*ente etice, argumentele care *izează pa$iunile şi emoţiile au%itoriului (!at%os", ar()*ente !atetice, şi argumentele care *izează probele %i$cur$ului ( o(os", ar()*ente o(ice. +e baza celor trei tipuri %e argumente, et%os+ !at%os şi o(os, putem i%enti'ica )n %i$cur$ul politic argumentele %e i*a(ine a orator) )i, ce compun un (auto"portret )n %inamica %i$cur$ului ro$tit )n 'aţa unui au%itoriu cu care oratorul interacţionează. ,(plicit $au implicit, oratorul $e %ez*ăluie )n intenţionalitatea per$ua$i*ă a mi&loacelor utilizate. Mi%ai Ko(, nicean) a %ominat *iaţa politică a ţării timp %e aproape cinci %ecenii. #rhitect al -omâniei mo%erne, el a proiectat toate marile e*enimente chiar %acă nu )ntot%eauna le.a şi realizat. #cti*itatea $a parlamentară e$te neobo$ită, %ezbate legi, propune amen%amente, $u$ţine proiecte cu o energie ce nu %ă $emne %e obo$eală ci %oar %e ener*are şi nerăb%are. /0ratoria lui 1ogălniceanu 2 $cria 3eorge 4ăline$cu 2 $e caracterizează prinbtr.o mare 'rancheţă )n e(pre$ie, prin ton %i$cret, autoritar şi plin %e umor, cu %e'inirea pla$tică a $ituaţiilor51. 0ratorul 1ogălniceanu are %ouă ipo$taze %i'erite6 omul %e $tat şi politicianul a'lat )n opoziţie. 7acă primul propune o antiretorică politică %in %orinţa %e a e'icientiza acţiunea legi$lati*ă, cel %e.al %oilea macină cu o$tentaţie puterea până la %i$oluţia ei. 7ar şi )ntr.un caz şi )n altul, oratorul $e $pri&ină pe un co% %e con%uită parlamentară care )l 'ace $ă ia apărarea inamicilor politici cân% principiile ace$tui co% $unt )ncălcate. 8orţa $a oratorică $e $pri&ină )ntot%eauna )n$ă pe autoritatea şi cre%ibilitatea câştigate %e.a lungul carierei $ale politice.
1

Iată cum )ncepe un %i$cur$ ()n 19!:" )n care %orea $ă combată propunerea %e a 'i $eche$trate a*erile 'o$tului %omnitor #. domnilor! Un om care se află în luptele politice de treizeci de ani trecuţi de multe ori greşeşte<3. eram #un atunci<. )ntr.Nu.Ei #ine. #une şi rele. >u *a ezita.mai #ătr!n<. am o lămurire de dat. )n 'uncţie %e a%*er$ar. oi a ea dreptul să or#esc întemeindu(mă pe certitudineB9. şi am o mulţumire de adresat <2. %upă cum o cere $ituaţia6 . e$te in$trumentul cu care anihilează 1ogălniceanu a%*er$arii6 . ?au $ă e(clame cu amărăciune ()n 1993" ca ră$pun$ la aceleaşi acuzaţii6 . c!nd domnia sa (I.etatea mea< şi %e$pre . domnilor! De multe ori am greşit! Şi a eni momentul în care oi recunoaşte greşelile mele<=.o e$perienţă de treizeci de ani < pentru a $u$ţine %reptul %e a a*ea certitu%ini şi nu )n%oieli6 .o che$tiune %elicată. înaintea ţării şi înaintea istoriei iau responsa#ilitatea tuturor faptelor. -ecunoaşterea greşelilor. ca mai #ătr!n) Dară eu îmi permit însă ca mai t!năr să am iluziuni<. să ai#ă mai mult o decepţiune. poate că dumnealui să ai#ă altă părere. .4. n.eu nu sunt şi nici nu am fost niciodată curtezan. #$umarea re$pon$abilităţii 'aptelor $ale e$te un alt argument pe care )l a%uce 1ogălniceanu.Eu. conştient %e rolul ma&or &ucat )n *iaţa -omâniei." era pe malul Dunării sau trecuse Dunărea.$e 'ie . comise în timpul c!t eu am a ut onoare a fi ministrul fostului domnitor "le$andru %oan %< .Ei. pentru a anihila *ehemenţa cu care *a 'i acuzat toată *iaţa pentru lo*itura %e $tat %in timpul %omniei lui 4uza. eram #un c!nd la &ongresul de la 'erlin mi(ardea tălpile picioarelor suind şi sco#or!nd treptele reprezentanţilor puterilor pentru ca să pledez pentru drepturile ţării mele. am o protestaţiune de făcut.o altă şe%inţă a +arlamentului %in acelaşi an. n. prezentân%u.I.'ectul obţinut )i %e$chi%e calea apărării )ntr. căci n(am făcut parte din clasa #oierească <C şi 2 . cel care nu tră%ează politic nicio%ată.! 1ogălniceanu $e $pri&ină a%e$ea )n argumentaţia $a pe e(perienţa şi autoritatea con'erite %e acti*itatea politicăA *âr$ta e$te un alt argument pe care )l a%uce.l %oreau pu$ $ub acuzare. înaintea "dunării. am o apărare de sprijinit. $ă a'irme6 . )n 'aţa unor %eputaţi ce. $inceră $au nu.căci cred că cu e$perienţa şi studiul îndelungat ce am făcut.@rătianu.4uza6 . #ceeaşi BmaleabilitateB )l 'ace $ă a'irme6 . mai t!năr< 'ie .Domnilor. *orbeşte %e$pre . lo*itura %e $tat %e la 2 mai. uit!ndu(mă în trecut. c!t pentru mine.: 7ar. .Eram #un atunci c!nd am ţinut ordinea în ţară.

/ă nu socotiţi că mă sui la tri#ună pentru a !na popularitatea. %ezarmant. uneori %oar pentru a )ntârzia %ezbaterile %in +arlament. 1ei! ce oiţi2 /pirit sunt o#icinuit să fac..cu documente de *++ de ani<11. căci nu aş oi ca în /enat să edem repet!ndu(se acele lungi şedinţe. >ici tema elocinţei şi a 'orţei per$ua$i*e a %i$cur$ului nu $unt e*itate )n argumentaţia $a. )n altă parte6 . 7upă o a$t'el %e Bprobă %e rezi$tenţăB. 1ogălniceanu promite că *a 'i $curt6 . 7upă ce ră$pun%e tuturor criticilor a%u$e (pe care le citează ."A astfel am c.dumnea oastră ştiţi că eu nu sunt un om #eat de popularitate sau că alerg după d!nsa. boieri .sunt rom!n get(#eget. oiesc a ă linişti. Iată. utilizează ace$t BtalentB până la iritarea chiar a amicilor. asigur!ndu( ă că nici oi or#i mult. !ro e!s.iar de a(şi oi n(aş putea. şi folosul ce am este că plătesc .eu şi părinţii mei sunt mandarini<.c.chiar . acele discursuri intermina#ile. pe singurul cu !nt că mor de foameE<19. 7i$cre%itarea a%*er$arului e$te )n$oţită %e atacuri %irecte la a%re$a cre%ibilităţii morale a ace$tuia. . şi fără moti ) 3ă este teamă de or#a mea2))) 4aceţi( mi o #otniţă şi mi(o puneţiE<1!. 8ace parte %in ar$enalul retoric al oratorului negarea %orinţei %e a impre$iona au%itorii6 . moti*ează6 .eltuit -+)+++ de gal#eni. coada acii. de ore îşi sc. nici prin lim#uţia mea oi alerga după aplauze şi după popularitate< şi. rădic furtuni.am făcut tot posi#ilul ca să fac o fa#rică de posta cu care am c. 4ân% 1ogălniceanu 'ace opoziţie )n$ă. eu care am trecut prin apă şi prin foc şi la !rsta la care sunt nu(mi mai e permis să alerg după această doamnă de răsp!ntie care în 0.im#ă fa oriţii<13.De c!te ori or#esc.eltuit #anii adunaţi în tinereţile mele. replică6 .o /che$tiune per$onală5 cu mini$trul %e e(terne 7imitrie ?tur%za. ?au.l )ntr. 0ratorul nu ezită $ă a%ucă )n $pri&inul autorităţii $ale şi acti*itatea %e mic )ntreprinzător6 acuzat că )şi bate &oc %e in%u$tria ţării. Dn$ă 1ogălniceanu ştie că talentul $ău oratoric e(ercită o 'a$cinaţie %e care cu greu $e apărau şi a%*er$arii. poate mai t!rziu oi alerga. dar ceea ce ştiu este că în cursul ieţii mele politice poate că am făcut multe acte care erau contra popularităţii şi pe care mă credeam dator să le fac<1=. nu sunt o#icinuit să fac prostii <1 $au6 . pe%ant" prin argumente %e 3 . 4apabil $ă *orbea$că ore )n şir. 0 $pune ironic6 . cum se spune<10.. dar nicidecum în fleacuri<12. e$te re*oltat %e %i$cur$urile lungi ale %eputaţilor %in opoziţie atunci cân% e$te rân%ul lui $ă $tea pe banca mini$terială6 . pentru ca altă%ată $ă $u$ţină . unde nu se făcea alt nimic dec!t numai a(şi arăta cutare şi cutare orator talentul său de a face fraze pompoase<1:.++ gal#eni impozite (. nu ştiu. )n 1993.

cărora le plăteşte poliţe politice. @ucureşti. zic!nd5 je me enge de deu$ maris<20 (aluzie la tribulaţiile politice ale celui care a pen%ulat )ntre con$er*atori şi liberali )ntreaga $a *iaţă" $au6 . p.G. e%. cum e$te cazul lui >icolae 8le*a. cu*inte pro'etice.a. )n timpul %ezbaterilor pentru *ali%area man%atului %e %eputat al lui Fihail 1ogălniceanu %in anul 19!!6 . NOTE 1 3eorge 4ăline$cu $ %storia literaturii rom!ne de la origini p!nă în prezent . talentul %e a BcoloraB orice %ezbatere oricât %e ari%ă cu anec%ote 'a$cinează şi pe cititorul *ă%u*it %e prezenţa oratorului.a II. .Discursul de astăzi al domnului 4le a mi(a adus aminte de femeia aceea care a usese doi #ăr#aţi cu care nu trăia #ine. )i conturează portretul prin ironie6 .area $unt armele cu care Fihail 1ogălniceanu combate cân% a%*er$arul nu )i impune re$pectA %ar le utilizează şi atunci cân% e$te *orba %e per$onalităţi.: 0 Ide*. *ol. !=. p.%. p. . p. = . şi mărit!ndu(se a treia oară a luat unul pe care îl #ătea ea şi(l #ătea mereu. n. 3 I%em. @ucureşti. cu at!t a fi tunul mai mare<21.Finer*a. 1C9!.şi şcolarul răspunde5 ia o gaură şi toarnă(i prinpregiur #ronz şi iată tunul gata.a. partea a II. a%ăugită şi re*izuită. cu c!t gaura ce ei lua a fi mai largă. Dncheiem cu o ob$er*aţie 'ăcută %e un a%*er$ar politic. prin argumente ad !ersona*. @ucureşti.%. eu ştiam odată că în ţara aceasta puterea e$ecuti ă se compune din trei miniştri ()i enumeră. Ironia şi !ersi.303 ! Ide*.imagine. cu autoritate )n epocă. 3heorghe 4o$ta'oru. replicile. Nu ştiam că e$istă şi un ministru al insultelor publice<1C.n. p. p.8le*a. o #ăteau. %eşi ştim că nu am acoperit %ecât parţial imaginea pe care o con$truieşte oratorul prin %i$cur$A umorul. 8un%aţia regală pentru literatură şi artăA e%. )n 8pere.#ca%emiei ( *ol)IG." o pot compara cu o definiţie ce s(a dat unui #ătr!n maior din şcoalele militare < care )ntreba$e un ele* cum $e 'abrică un tunA ./e ede că e destinat domnului 6ogălniceanu şi c!nd tace să aprinză patimele şi să aducă prelungire în discuţiune) 7nsă fiţi încredinţaţi că istoria a or#i de domnul 6ogălniceanuB22 . Iată cum re$pinge argumentele ace$tuia6 .303. "ceastă definiţie a domniei sale (>.193 2 Fihail 1ogălniceanu) ( 8ratoria.critică publicată $ub )ngri&irea lui 7an ?imione$cu.Domnii mei. n.n. partea I. Fihail 1ogălniceanu trece la per$oana acuzatorului căruia."..:= = Ide*. >e oprim aici.

. p. *ol.209. IG. 4ăline$cu. IG. 19C2.!9..tori<ues dans le processus de persuasion du discours politi<ue. @ucureşti. p..D.critică publicată $ub )ngri&irea lui 7an ?imione$cu. :tude de m. 3.a II. *ol.: 9 Ide*+ *ol.=93 20 Ide*. 8ontanier. >?B*.. p.G. p. p. @ucureşti. ! 11 Ide*.9C0 1! Ide*. *ol. e%.+.209 1= Ide*. p. @ucureşti. 4haHa%ronoH. partea a II. F) ( 8ratoria. în 8pere ( >?@@. p. @ucureşti. :0 C Ide*. = 19 Ide*.Finer*a.L. *ol.%itura I-I. +ari$.D. p. IG.1C1 1 Ide*. I. *ol. *ol. p. 9etorica. *ol.a. p. G. 8lammarion. în ed) >?C@. Ini*er$itJ %e 4aen.!:. partea a IG. p. 8ratori.. ol) %3.212 10 Ide*.LIOGRA/IE #ri$totel . p.. 1C=1. partea % A>BC. +etro*ici. partea a %3(a A>B@. retori şi lim#uţi. 1ogălniceanu. Kipogra'ia . K) (. IG.-egele 4arol II<. 1C3:. 200=.( >BCBD. 09 22 Ide*. ol)%3.A >e*eou. ol)%%. R0SUM0 Le$ argument$ %Mimage (le$ argument$ JthiNue$" reprJ$entent un %e$ troi$ moyen$ %e per$ua$ion i%enti'iJ$ par #ri$toteA il$ con$i$tent en un .#ca%emiei. @ucureşti.=9=. partea I.I. *ol. 4igures du discours.%. .1=: 1C Ide*.canismes r. +.(>B@BD. @ucureşti. Faiore$cu. >?@B. . @ucureşti. &ritice.. >?BC. 13 Ide*.129 1: Ide*. p. 1CC3. partea I.Lupta<. .CC . a%ăugită şi re*izuită . 8un%aţia pentru Literatură şi #rtă . p. 1C9!. 3eorge $ %storia literaturii rom!ne de la origini p!nă în prezent.G.G p. +anu.a. 8un%aţia regală pentru literatură şi artăA e%.309 12 Ide*. ol)3 A>BB>(>BB. =ortrete şi tipuri parlamentare.a.=9=. 1C!9. Ide*. G.=!9. ol)%%% A>B-C( >BC. .%.IG. 09 21 Ide*. 4iguri dispărute. p. 0. 1C02. partea I. partea I.

LMarticle propo$e un e$Nui$$e %e portrait %Mun %e$ plu$ important$ orateur$ politiNue$ roumain$. SUMMAR1 Khe argument$ o' image ( the ethical argument$" repre$ent one o' the three mean$ o' per$ua$ion i%enti'ie% by #ri$totleA they con$i$t in a $et o' $tatement$ to Hhom the $peaOer re$ort$ to con$oli%ate hi$ cre%ibility or un%ermine that o' the opponent. Khe article propo$e$ a $Oetch o' portrait o' one o' the mo$t important -umanian political $peaOer$. TITLURI ÎN ENGLE2Ă 3I /RANCE2Ă' #rgument$ JthiNue$ %an$ le$ %i$cour$ politiNue$ %e Fihail 1ogălniceanu .thical argument$ in Fihail 1ogălniceanuP$ political $peeche$ ! . Fihail 1ogălniceanu. ba$e% on the u$e o' thi$ type o' argumentation in it$ $peeche$. Fihail 1ogălniceanu. ayant comme point %e %Jpart lMutili$ation %e ce type %Margumentation %an$ $e$ %i$cour$.en$emble %MJnoncJ$ auNuel lMorateur a recour$ a'in %e con'orter $a crJ%ibilitJ ou %e $aper celle %e lMa%*er$aire.