KERTAS KERJA PROGRAM KHEMAH IBADAH & MOTIVASI PELAJAR-PELAJAR ISLAM SKPP 2013 IBADAH TERLAKSANA, JIWA TERBINA

, MASYARAKAT JAYA

ANJURAN : PANITIA PENDIDIKAN ISLAM SK PADANG PEDALAI SIMUNJAN

ara melakukan ibadah dengan sempurna +enyatakan tanggungjawab dan ketaatan yang perlu dilakukan oleh peserta kepada Allah& asul& Ibubapa dan masyarakat sekeliling dlam kehidupan seharian +embina sikap dan jatidiri yang unggul dikalangan peserta +emupuk sikap kepimpinan dikalangan peserta disamping men. Dengan adanya program seperti ini dapat memberi latihan& pengalaman dan pengetahuan dalam bidang 'ardhu Ain dalam kehidupan seharian para peserta serta melatih mereka menjadi insane yang berilmu. $(JE%)I* • • • • • • +urid dapat mengetahui selok belok atau . Insan !oleh yang berpandukan AL"#uran dan An" !unnah adalah satu nilai yang ingin dilahirkan hasil dari perkhemahan dalaman sebagai penerus generasi pemangkin akan datang.PENGENALAN Islam hadhari yang diperkenalkan oleh pihak kerajaan pada waktu ini amat bertepatan dengan keadaan umat masa kini. A!I$NAL %etaatan terhadap agama seharusnya tidak patut dipandang ringan oleh setiap muslim.wa )E+A • I(ADA/ )E LA%!ANA& JI0A )E (INA& +A!1A A%A) JA1A !A!A AN • +urid"murid Islam tahun2& 3&4 dan 5 !% Padang Pedalai& !imunjan ANJ6 AN • PANI)IA PENDIDI%AN I!LA+ !% PADANG PEDALAI& !I+6NJAN .ungkil bakat murid melalui akti-iti yang dijalankan +emupuk semangat berpasukan dlam kumpulan disamping mengeratkan tali silaturrahim antara peserta +elahirkan indi-idu muslim yang berta. Dengan mengamal sepuluh konsep asas islam hadhari yang diterapkan dapat kita menghasilkan insan soleh yang sempurna dari segi JE I!.

Juhai TIMBALAN PENGERUSI E . Putih AJK HA.2 PENASIHAT EN. Keram JURUKIRA MARKAH U"ta. Joh "o Ak Au" AJK PENTAS .aya 0 Hami%ah PEN$ELIA PESERTA (ik Jamayah Bt. *ai a) A+i%i BEN. I%e) B.IAH P .Moh% Ikh&a JURU A(ARA (ik Rokiah Bt. Ha-emi JURU TEKNIK EN. Noraf *ai i-am AJK JAMUAN E .JA0A)AN%6A!A IND6% P $G A+ %/E+A/ I(ADA/ 7 +$)I8A!I PELAJA "PELAJA I!LA+ !% PADANG PEDALAI 9:. BA(K. KESELAMATAN E . Geoffery Mamat Ak Kuchai PENGERUSI EN. Ste!he Mu"a Ak Mara#a PEN$ELARAS EN. Bohari B. Haro TENTATIF PROGRAM .R/P E .AHARI (ik Ha%iah Bt. Tom!e) AJK KEBERSIHAN . Moh% Ikh&a B. 'a A% a SETIAUSAHA (ik Nuru) Atifah Bt. Ha"rima B.

.:.:: ptg 5..2: pg < +ajlis Penutup :E.:: mlm A.2: pg < iadah 7 pengurusan kendiri ?.2: ptg 2..:: pg < !arapan ?.2: mlm .2: ptg 3..e (reakingC < B%enali DiriD < +inum mlm < )idur SABTU : 1UN 2013 3.:: ptg 4.:: pg < (ersurai ANGGARAN PERBELANJAAN .:: ptg ?.:: pg < (angun dan bersiap < #iamullail !olat !ubuh )a@kirah 5.:: mlm .4: mlm < Penda'taran = Persiapan tempat < >i.2: mlm .ipan 7 !olat Asar < Pembahagian kumpulan 7 iadhah < +akan malam 7 pengurusan kendiri < !olat maghrib )a@kirah <!olat Isyak <BI.JUMAAT : 14 JUN 2013 9.2: pg 4.

1.4: F 4: G + .:.eramah 2..F .4: F 4: G +.00 PENUTUP: .2 /amper 3 H + 2:.::..9:.9 >enderahati *asilitator + 4:. >enderamata Pen.4: F 4: G +.F .:: F 4 G +.F .4: F 4: G +3.F +2.:: 2.:: + .. Jamuan • !arapan • +inum Petang • +akan +alam • +inum +alam • Guru"guru .:: RM 1(320.&:4: 2. Hadia ! "#nd#$ama%a 2.:: Jum&a B#'a$ + .?4 +?4 +994 +?4 +4:: J6+LA/ G +.

. Disahkan oleh& IIIIIIIIIII.. J GE/11ER$ MAMAT AK KU(HAI L Guru (esar& !% Padang Pedalai !imunjan .....!emoga usaha"usaha murni ini untuk menaikkan martabat Islam untuk sama"sama melibatkan diri dalam program ini dan mengharapkan keredhaan Allah !0) mendapat pertimbangan yang sewajarnya daripada semua pihak.... J+$/D I%/0AN (IN 0AN ADNAN L %etua Panitia Pendidikan Islam& !% Padang Pedalai !imunjan........ JN6 6L A)I*A/ (IN)I KAINAL A(IDIN L !etiausaha& Program +oti-asi 7 %hemah Ibadah +urid"murid Islam& !% Padang Pedalai & !imunjan Disemak oleh& IIIIIIIIIIIIIIII.. Disediakan oleh& IIIIIIIIIIIIIIII...

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful