Oblaganje zidova Oblaganje postojećih zidova gips-karton pločama je idealno za pokrivanje neravnina zida, pukotina, ispucalog maltera

... Veoma je praktično kod poboljšanja zvučne i termo izolacije fasadnih zidova sa unutrašnje strane. odkonstrukcija se izvodi od metalnih !" profila #$%#$%&$ mm koji se montiraju na pod i plafon i '" profila ()%*+%() mm koji se distancerima pričvršćuju na zid. rostor izme,u profila se popunjava termo-zvučnom izolacijom, zatim se podkonstrukcija obla-e gips-karton pločama debljine (#.+ mm . .za gipsanih ploča se mo-e postaviti parna brana i tako sprečiti prodor vlage. Oblaganje plafona, stubova, greda Oblaganje plafona gipsanim pločama u kombinaciji sa zvučnom i toplotnom izolacijom je brz i efikasan način završne obrade grubog plafona koja obezba,uje visoku udobnost stanovanja. Oblaganje plafona se izvodi metalnom podkonstrukcijom u jednoj ravni. /a betonsku tavanicu postavljaju se distanceri na koje se šrafi podkonstrukcija. 0uplji prostor slu-i za provo,enje instalacija i postavljanje izolacije. odkonstrukcija se obla-e gips-karton pločama debljine (#.+ mm . 1inimalno spuštanje visine plafona je &+ mm , a maksimalno (*$ mm. Ovaj sistem oblaganja ima efikasnu primenu kod oblaganja greda i stubova radi njihovog skrivanja i dobijanja lepših estetskih formi, kao i kod oklapanja instalacionih vodova. Pregradni zidovi 2ipsani pregradni zidovi omogućavaju brzu gradnju bez zidanja , malterisanja i kopanja za instalacije . 1ala masa ,odlična zvučna , toplotna i protivpo-arna svojstva omogućavaju gipskarton pregradama najširu primenu u objektima svih vrsta. 0uplji prostor izma,u tabli efikasno se koristi za provo,enje instalacija. regradni zid se izra,uje od metalne podkonstrukcije +$ mm 3 ($$ mm i obostrane obloge od gips-karton ploče debljine (#.+ mm . 4orizontalni !5 profili obla-u se zvučnoizolacionom trakom i pričvršćuju se za pod i plafon. Vertikalni '5 profili umeću se izme,u !5 profila. odkonstrukcija se obostrano obla-e sa jednom ili dve gipsane table debljine (#.+ mm . razan prostor izme,u tabli slu-i za popunjavanje termo i zvučnom izolacijom i provo,enje instalacija.Ovaj sistem pregradnih zidova odlikuje velika brzina i čistoća pri radu. "ebljine pregradnih zidova se kreću od 6+ mm 3 (+$ mm. Spusteni plafon /ajčešća primena spuštenog plafona je smanjenje visine prostorije i provlačenje instalacija kroz šupljinu iznad plafona. !potrebljava se kada je površina postojećeg plafona oštećena ili neravna kao i zbog estetskih razloga i ugradnje rasvete, različitih vizuelnih efekata, besprekorno ravnog plafona... 7pušteni gipsani plafon izvodi se metalnom '"%!" podkonstrukcijom i 8nauf ili 9igips gipskarton pločama debljine(#.+ mm koje se pričvršćuju mašinskim šrafovima. odkonstrukcija se sastoji od '" profila #6%:$%#6 mm koji se postavljaju u dva pravca ; roštilj konstrukcija < i !" profila #6%#)%#6 mm. 8ačenje profila na plafon se izvodi pomoću vešaljki sa federom i metalnim tiplovima. 7pušteni monolitni plafoni sa ukrštenom podkonstrukcijom se koriste kod spuštanja većih od (# cm u odnosu na postojeći plafon.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful