+

2013

ISSN: 2241- 0198

ΤΟΜΟΣ 4, ΤΕΥΧΟΣ 10

ΜΗΝΙΑΙΟ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ
ΔΕΛΤΙΟ
Α΄ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ
«Ουκ ένι ιατρικήν ειδέναι, όστις μη οίδεν ό,τι εστίν άνθρωπος»
Ιπποκράτης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Σημείωμα σύνταξης 2
Κοινωνικά
Αποκαλύψεις (συνέχεια) 3 -7
Εκδηλώσεις 8 - 9
Εορτολόγιο 10
Γρίφος, Ανέκδοτο 10
Σταυρόλεξο 10 - 11
Στατιστικά στοιχεία 11
Επιδημιολογικά νέα 12 - 13
Βιβλιογραφική Ενημέρωση
14 - 16
Αναιμία Χρονίας Νόσου
16 - 20
Θεραπεία μη
μικροκυτταρικού Ca
πνεύμονα 21 - 24
Το γήρας 25 - 26
Ερωτήσεις Koυίζ,
Φωτοκουίζ 27
Ημερολόγιος Ιατρός 28 - 31

Δντης: Σχης (ΥΙ) Γεώργιος Ι. Γιαννακός
apathnimts@gmail.com

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013

ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Α΄ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΝΙΜΤΣ

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Το Μηνιαίο Ενημερωτικό Δελτίο της Α΄
Παθολογικής Κλινικής του 417 ΝΙΜΤΣ (ISSN
2241-0198) αποτελεί το επιστέγασμα των
προσπαθειών πολλών χρόνων εργασίας και
πολύωρης απασχόλησης όλων των συνεργατών
της κλινικής από τη στιγμή έκδοσής του, σε
μηνιαία βάση.
Έτσι προς το παρόν εκδίδονται 12 μηνιαία τεύχη
το έτος και η αρίθμησή τους ακολουθεί έκαστο
μήνα. Για τον λόγο αυτό ο χρόνος απαρτίζεται
από ένα τόμο, ο οποίος περιλαμβάνει 12 τεύχη.
Η έκδοση αυτή της κλινικής διανέμεται δωρεάν,
έντυπα και ηλεκτρονικά, μέσω των προσωπικών
ηλεκτρονικών
ταχυδρομείων
των
φίλων
αναγνωστών που έχουν δηλώσει τα στοιχεία
τους στο Δελτίο μας. Επειδή το μεγαλύτερο μέρος
των διανεμόμενων εντύπων είναι σε ηλεκτρονική
μορφή και επειδή ο «δαίμων του ταχυδρομείου»
πολλές φορές παίζει παιχνίδια παρότι
προειδοποιεί για μη λήψη της αποσταλείσας
αλληλογραφίας παρακαλούμε όλους τους
συνεργάτες και φίλους να μας ενημερώνουν σε
περίπτωση που δεν το λαμβάνουν. Για
οποιαδήποτε
πρόσθετη
πληροφορία
και
διευκρίνιση να απευθύνεστε ηλεκτρονικά στην
ηλεκτρονική διεύθυνση του Δελτίου μας:
apathnimts@gmail.com. Η προσπάθειά μας για
την ικανοποίηση όλων των αναγνωστών μας θα
συνεχισθεί με όλα τα μέσα που έχουμε στη
διάθεση μας.
Η εκδίδουσα αρχή έχει την απόλυτη ευθύνη της
έκδοσης, η οποία αποτελεί περιουσιακό της
στοιχείο και διατηρεί κάθε δικαίωμα επ’ αυτής.
Κανένα μέρος της έκδοσης ή οποιοδήποτε
στοιχείο από αυτήν δεν επιτρέπεται να
αναπαραχθεί
καθ’
οιονδήποτε
τρόπο,
ηλεκτρονικό ή μηχανικό, έντυπο ή φωτοτυπία,
χωρίς την έγγραφη εξουσιοδότηση του εκδότη.
Οι απόψεις, οι γνώμες και τα συμπεράσματα στα
δημοσιευόμενα άρθρα ανήκουν αποκλειστικά
και μόνο στους συγγραφείς και στους
συνεργάτες τους κι όχι στο Δελτίο.
Οι συγγραφείς πρέπει να τηρούν υψηλά πρότυπα
όσον αφορά την ηθική για τη δημοσίευση, όπως
ορίζεται από την Επιτροπή για τη δεοντολογία
της δημοσίευσης (COPE) και της Διεθνούς
Επιτροπής Συντακτών Ιατρικού Τύπου (ICMJE).
Παραποίηση στοιχείων, κλοπή ή υπεξαίρεση και
διαστρέβλωση στοιχείων άλλων συγγραφέων
θεωρούνται ανήθικες και αντιδεοντολογικές
πρακτικές, οι οποίες διώκονται από τον Νόμο.
Χειρόγραφα ή ηλεκτρονικές καταχωρήσεις που
αποστέλλονται πίσω στους συγγραφείς για

ISSN:2241- 0198

διορθώσεις θα πρέπει να επιστραφούν στην
ομάδα σύνταξης μέσα σε 5 ημέρες μετά την
ημερομηνία αποστολής της αίτησης διόρθωσης.
Εάν η επιστολή αναφέρει ρητά αλλιώς, είναι
σημαντικό να μην αλλάξει το μήκος του κειμένου
από το πρωτότυπο χειρόγραφο απαντώντας στις
παρατηρήσεις. Η συνοδευτική επιστολή πρέπει
να περιλαμβάνει σημείο προς σημείο απάντηση
στη κριτική και στα σχόλια του εκδότη και
πρέπει να επισημαίνει τυχόν πρόσθετες αλλαγές.
Οποιαδήποτε αλλαγή στην πατρότητα της
εργασίας, συμπεριλαμβανομένης ακόμα και
αλλαγής της σειράς των συγγραφέων, θα πρέπει
να είναι αποδεκτή από όλους τους συγγραφείς
και να συνυποβάλλεται μια υπεύθυνη δήλωση
υπογεγραμμένη από όλους τους.
Οι συντάκτες και οι εκδότες έχουν λάβει όλα τα
ενδεδειγμένα μέτρα για να ελέγξουν τα ονόματα
των ουσιών και των δόσεων καθώς και τα
αποτελέσματα μιας πειραματικής εργασίας και
τα κλινικά ευρήματα μπορούν να δημοσιεύονται
στο Δελτίο. Η τελική ευθύνη για τη χρήση και τη
δοσολογία των φαρμάκων που αναφέρονται στο
Δελτίο και στην ερμηνεία του δημοσιευμένου
υλικού ανήκει στον ιατρό και οι συντάκτες και οι
εκδότες δεν μπορούν να αποδεχθούν την ευθύνη
για τις βλάβες που προκύπτουν από τυχόν λάθη
ή παραλείψεις στην αναπαραγωγή κι επανάληψη
του πειράματος.
Οι απόψεις που εκφράζονται στο Δελτίο είναι
αυτές των συγγραφέων και των συνεργατών
τους δεν αντικατοπτρίζουν τις εμπειρίες της
κλινικής και δεν απηχούν κατ’ ανάγκη τις
απόψεις της συντακτικής ομάδος ή των Αρχών
με τις οποίες συνδέονται οι συγγραφείς.
Για λόγους ομοιομορφίας τα κείμενα πρέπει να
είναι γραμμένα σε γραμματοσειρά Cambria 12, με
μονό διάστημα και κατάργηση του διαστήματος
πριν και μετά την παράγραφο.
Η ομάδα σύνταξης
Μμμ!!! Και τώρα
πολεμούν τους
Γερμανούς από τους
καναπέδες τους…

2

Κατίνα, ξέρεις ότι οι Έλληνες
το 1940 δεν υπολόγισαν θυσίες
και πολέμησαν τους Ιταλούς
σαν λιοντάρια στα βουνά της
Ηπείρου;

ΤΟΜΟΣ 4, ΤΕΥΧΟΣ 10

ISSN: 2241-0198
καταστράφηκε εξαιτίας του Αυστριακού βαρόνου.
Κεραυνοβολήθηκα και μόνο στη σκέψη ότι η Αλίκη δε
μου ανέφερε ποτέ αυτό το ειδύλλιο. Η Βαρβάρα
ολοκλήρωσε:
-Λεπτομέρειες δε ξέρω ούτε εγώ φυσικά. Κι από την
άλλη ούτε με αφορούν. Ο Κώστας συνέχισε τη δική
του ζωή κι αυτή τη δική της χωρίς σχεδόν να
ανταλλάσουν ούτε μια λέξη. Τι πρωτότυπο; Ίδια
συμπεριφορά όπως και με μένα. Αν θες και μπορείς
ζήτα τον στο εξοχικό του, το μοναδικό σπίτι στο
ύψωμα, πριν το φάρο. Κάθε καλοκαίρι είναι εδώ και
παραθερίζει. Είμαι σίγουρη πως θα χαρεί πολύ να σε
δει.
Μια ξαφνική αλλαγή της έκφρασή μου δε της πέρασε
απαρατήρητη.
-Έλα τι έπαθες; Γιατί κατσούφιασες;
Αναγκάστηκα να της εξιστορήσω τα χθεσινά
γεγονότα, τη συνάντηση με τον Κώστα και τη
βιασύνη της Αλίκης να μας παρασύρει μακριά του.
-Μα γλυκέ μου Γιώργο, δε το βλέπεις τα θέλει όλα
δικά της. Μη το ξεχάσεις ποτέ αυτό και μην της
επιτρέψεις να σε ξεγελάσει, μου είπε όσο πιο ήρεμα
μπορούσε σαν να κατάλαβε τον εκνευρισμό μου.
Αναζήτησα νοερά παρηγοριά στο μέγα διδάσκαλο τον
Αριστοτέλη, ο οποίος από τα βάθη των αιώνων έδινε
μαθήματα φιλοσοφικής σκέψης, που για κάποιο
άγνωστο λόγο είχε εξαφανισθεί από τους νεοέλληνες:
«και μέτρια αγαθά αν έχει κανείς, αρκεί να έχει καλό
χαρακτήρα
και
πνεύμα,
μπορεί να είναι
ευτυχισμένος».
Βγαίνοντας από το νεκροταφείο, η Βαρβάρα
ξαναφόρεσε στο κεφάλι την μαύρη αραχνοΰφαντη
μαντήλα της. Τη συνόδεψα μέχρι το αρχοντικό τους.
Με πήγε κατευθείαν στον πατέρα της, που σε βαθιά
γεράματα πια με κοίταξε με ύφος απλανές και έκανε
μια απεγνωσμένη προσπάθεια να απλώσει το
αδυνατισμένο, τρεμάμενο χέρι του προς εμένα. Το
έπιασα, έσκυψα και το φίλησα, ενθυμούμενος την
παρότρυνση του δικού μου πατέρα όταν είμαστε
μικροί να φιλάμε τα χέρια των ηλικιωμένων
ανθρώπων και να ζητάμε την ευχή τους. Ένα μειλίχιο
χαμόγελο ζωγραφίστηκε στο αυλακωμένο του
μάγουλο. Τα μάτια του φωτίστηκαν και έβαλε όλες
του τις δυνάμεις που του είχαν απομείνει για να
ανασηκωθεί, χωρίς όμως να τα καταφέρει. Τον
βοήθησα να καθίσει. Η Βαρβάρα προσπάθησε να του
θυμίσει ποιος είμαι:
-Πατέρα τον θυμάστε;
Έκλεισε αργά τα βλέφαρά του, γνέφοντας
καταφατικά με μια ακόμα πιο αργή κίνηση του
κεφαλιού του.
-Πάντα με ρωτούσε για την οικογένειά σου. Πάντα
αναρωτιόταν τι γινόταν ο αυστηρός εκείνος
αξιωματικός με τα πολλά παιδιά, που στα δύσκολα
χρόνια της πρώτης κρίσης τον στήριξε, χωρίς κανένα
αντάλλαγμα. Τον σεβόταν τον πατέρα σου και είχε να
λέει ιστορίες για το πόσο σωστός οικογενειάρχης
ήταν. Είμαι σίγουρη πως τώρα στο πρόσωπό σου
βλέπει τον πατέρα σου. Το αινιγματικό σου χαμόγελο

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
(Συνέχεια από το προηγούμενο)
Περίληψη προηγούμενου:
Ο Γιώργος, καταξιωμένος γιατρός της πρωτεύουσας, σε
εκπλήρωση μιας μαθητικής του υπόσχεσης επιστρέφει στο
νησί όπου παραθέριζε σαν παιδί όλο το καλοκαίρι για να
συναντηθεί με τους παιδικούς του φίλους.
Φθάνοντας ανακαλύπτει ένα τελείως διαφορετικό μέρος
από αυτό που θυμόταν. Προσπαθώντας να σκιαγραφήσει
στο μυαλό του τον κάθε φίλο του ξεχωριστά, αρχίζει την
αναζήτηση και αντιμετωπίζει διάφορα περίεργα γεγονότα
που συνδέονται μαζί τους. Ο κόκκινος βράχος, το σημείο
αναφοράς τους, είναι το μόνο σταθερό, αναλλοίωτο σημείο
του χωριού, το οποίο έχει μετατραπεί σε πολιτεία. Στο όνομα
της φιλίας παραμένει στο νησί ψάχνοντας τα χρόνια της
παιδικής αθωότητας.
Αντιμετωπίζεται με την ίδια αγάπη όπως τότε. Η παρέα έχει
μικρύνει για διάφορους λόγους. Παρά τις απουσίες η
συνάντηση στον Κόκκινο βράχο και η επανασύνδεση της
ομάδας θα πραγματοποιηθεί.
Απρόοπτα και ιλαροτραγικά γεγονότα τον καθηλώνουν σε
ανίχνευση μιας πραγματικότητας που αγνοεί.
Η μόνη πηγή πληροφόρησής του η Αλίκη, με την καλοσυνάτη
συμπεριφορά, γεμάτη όμως πολλές αντιφάσεις. Κάτι του
έλειπε πολύ. Η τυχαία συνάντησή του με τον έρωτα των
παιδικών του χρόνων γίνεται αιτία να αρχίσει να
ξετυλίγεται το κουβάρι των αποκαλύψεων…

Δ. Οι Αποκαλύψεις.
-Μα εγώ δεν ήμουν της ομάδας, Γιώργο μου. Γι αυτό
είσαι εδώ. Τελικά η τύχη αργά ή γρήγορα σου
αποκαλύπτεται. Δε συμφωνείς; Να φανταστείς ότι
πάντα είχα μέσα μου την ελπίδα πως θα σε
συναντήσω αργά ή γρήγορα.
Όσο περπατάγαμε κάτω από τα δέντρα δεν είχαμε
όρεξη να τελειώσει η κουβέντα μας. Είπαμε τόσα
πολλά που μου φάνηκε ότι τα χρόνια που πέρασαν
ήταν παρά πολύ λίγα. Απέφυγα να μιλήσω για την
προσωπική περιπέτεια του Τάσου κι εστιάστηκα στο
θέμα που με έκαιγε.
-Τον Κώστα από πότε έχεις να τον δεις;
-Από την Πέμπτη. Προχθές το μεσημέρι φάγαμε μαζί.
Γιατί συμβαίνει κάτι;
-Όχι, απλώς έλαμψε με την απουσία του κι αυτό μου
έκανε τρομερή εντύπωση. Ήξερε πως είναι ο
κολλητός του εδώ και ούτε φωνή. Αν μαζί είχαμε να
συναντηθούμε σαρανταένα χρόνια, αυτό είχα να το
δω σαράντα χρόνια ακριβώς. Ελπίζω σήμερα να
εμφανισθεί.
-Αν δεν εμφανίσθηκε μέχρι τώρα το βλέπω εξαιρετικά
απίθανο να εμφανισθεί. Έχει κι αυτός τους λόγους
του, με διέκοψε.
-Α, και να ξέρεις ήταν κι αυτός ένας από εκείνους που
σε ψάχναμε και ποτέ δεν έμαθε τι έγινες. Να
φανταστείς ότι κι εμένα ακόμη ρώτησε. Έπεσε στην
περίπτωση βλέπεις. Στο ίδιο σκοτάδι ζούσαμε για την
πορεία σου. Και για να μη σου έλθει καμιά κεραμίδα
στο κεφάλι πρέπει να ξέρεις πως είναι ακόμα εργένης,
πετυχημένος στη δουλειά του και η ευκαιρία που του
δόθηκε να παντρευτεί την Αλίκη πριν μερικά χρόνια
3

ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Α΄ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΝΙΜΤΣ
σε κάνει ολόιδιο, χωρίς μουστάκι βέβαια. Τον θυμάμαι
σα χθες. Δε του άφησες τίποτε.
Η ώρα πέρασε. Τους χαιρέτησα μ’ όλο το σεβασμό
που όφειλα τόσο στον υπέργηρο πατέρα της όσο και
στην πονεμένη της ψυχή. Σφιχταγκαλιαστήκαμε και
υποσχεθήκαμε να μη ξαναχαθούμε.
Περνώντας το κατώφλι του μεγαλοπρεπούς
αρχοντικού, με τις πολύχρωμες αναρριχώμενες
τριανταφυλλιές να σκεπάζουν τον τοίχο και να
τυλίγουν με τη ζωντάνια των χρωμάτων τους τα
παραθυρόφυλλα, κοντοστάθηκα. Γύρισα πίσω και τη
είδα να στέκεται, λαμπερή χωρίς τη μαντήλα στην
πόρτα σαν να με κατευοδώνει. Της χαμογέλασα.
Σήκωσε το χέρι και με αποχαιρέτησε κουνώντας απλά
τα μακριά της δάκτυλα.
Ο φάρος, παρότι μου θύμιζε την άσχημη εκείνη νύχτα,
έγινε ξαφνικά ελκυστικός. Δεν είχα πολλά χρονικά
περιθώρια, αφού βρισκόταν στην άλλη άκρη του
χωριού από το αρχοντικό των Βενέτηδων. Έπρεπε
όμως να επισκεφθώ τον Κώστα. Μετά από την
συνάντηση με την Βαρβάρα ήθελα όσο τίποτε άλλο να
μετρήσω τους φίλους μου, πριν ξανασυναντηθώ μαζί
τους. Έπρεπε οπωσδήποτε να ξεδιαλύνω τα
πράγματα πριν φύγω από τούτο εδώ τον τόπο.
Με τα πόδια θα έκανα είκοσι με εικοσιπέντε λεπτά να
φτάσω στο πανέμορφο εξοχικό σπίτι, ελάχιστα μέτρα
πριν από τον φάρο, χτισμένο πάνω στον απότομο
γκριζωπό βράχο. Καταλάβαινα πως θα αργούσα στη
μεσημεριανή συνάντηση. Σκεφτόμουν και την
πιθανότητα ο Κώστας να πήγαινε στο ραντεβού μας
όσο τον αναζητούσα. Παρόλα αυτά δε δίστασα ούτε
στιγμή. Βιάστηκα με την ελπίδα να τον προλάβω, πριν
φύγει από το απομονωμένο σπίτι. Σχεδόν έτρεχα,
αφού το αυτοκίνητο μου ήταν παρκαρισμένο στο
ξενοδοχείο. Αν περνούσα να το πάρω θα
καθυστερούσα κι άλλο. Έπειτα υπήρχε και το
ενδεχόμενο να συναντήσω κάποιον από την παρέα
και σίγουρα θα αναρωτιόταν τι κάνω και που πάω.
Όλα χωρίς νόημα. Σκέψεις και πάλι σκέψεις.
Επιτάχυνα κι άλλο τον βηματισμό μου. Ήθελα να έχω
μια συνάντηση και μια συζήτηση μαζί του, χωρίς την
παρουσία των άλλων. Ο Κώστας, από μικρός, ήταν
πιο κοντά μου. Ήξερε μυστικά και σκανδαλιές μου
που οι υπόλοιποι δεν ήξεραν. Το ίδιο ίσχυε και γι’
αυτόν. Λαχανιασμένος και γεμάτος αγωνία να τον
προλάβω στο σπίτι, κοίταξα το ρολόι μου και
κτύπησα το σιδερένιο ρόπτρο, που κρεμόταν στη
βαριά δρύινη αυλόπορτα και περίμενα. Καμιά
απάντηση και καμιά κίνηση μέσα από το σπίτι δεν
παρατηρήθηκε.
Κατόπτευσα
πίσω
από
τη
σιδερόφρακτη πέτρινη μάντρα. Κανένας δεν
εμφανίστηκε. Η ώρα περνούσε. Η αγωνία μου μήπως
είχε φύγει κορυφωνόταν. Περπάτησα παράλληλα με
τη μάντρα. Στο βάθος του κήπου, πέρα από τα
πανύψηλα λέιλαντ, ίσα με πενήντα μέτρα από τον
φράκτη, κοντά στην ημικυκλική πισίνα, διέκρινα την
πλάτη ενός άντρα με μπλε σορτσάκι, άσπρο
μπλουζάκι κι ένα μεγάλο ψάθινο καπέλο, που θύμιζε
μεξικάνικο σομπρέρο. Φαινόταν να κάνει δουλειές και

ISSN:2241- 0198

σίγουρα δεν άκουγε τα κτυπήματα στην πόρτα.
Φώναξα όσο πιο δυνατά μπορούσα:
-Κώστα, Κώστα. Τίποτε. Καμιά απάντηση. Συνέχισα
να περπατάω και να φωνάζω. Στα πλάγια, σ’ ένα
αδιέξοδο δρομάκι, κοντοστάθηκα. Σκέφτηκα να
αναρριχηθώ και να μπω στον τεράστιο κήπο αλλά μια
δεύτερη σκέψη μου θύμισε την πινακίδα που
προσπέρασα: «ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΚΥΛΟΣ ΠΟΥ ΔΑΓΚΩΝΕΙ».
Όσο κι αν αμφέβαλλα δεν το αποτόλμησα. Όσο
πλησίαζα προς την πλευρά της πισίνας άρχισα πάλι
να φωνάζω:
-Κώστα, Κώστα… Στο θόρυβο μου ένα κατάμαυρο
θηριώδες ροττβάιλερ με κανελί πηγούνι και κομμένη
την ουρά του πετάχτηκε από το πουθενά, δείχνοντας
τα κοφτερά του δόντια, μέσα από τα κάγκελα.
Τρόμαξα και ασυναίσθητα τραβήχτηκα προς τα πίσω.
Βρέθηκα χωρίς να το καταλάβω κάτω από το
πεζοδρόμιο. Το μανιασμένο γαύγισμα του σκύλου και
η επιθετική συμπεριφορά του έκανε τον άνθρωπο
που καθάριζε την πισίνα να στραφεί προς το μέρος
μου.
-Κώστα, ξαναφώναξα με ένα τόνο ανακούφισης.
-Γιώργο τι κάνεις εδώ; Έμεινε έκπληκτος να με
κοιτάει.
-Μεγάλη ιστορία, απάντησα.
Σφύριξε με χαρακτηριστική επιδεξιότητα και με μια
κίνηση του χεριού του τον απομάκρυνε από τον
φράκτη. Μου έγνεψε να πάω στην πόρτα.
Αγκαλιαστήκαμε ξανά. Κοίταξε το ρολόι του και με
ρώτησε:
-Τι έγινε; Δε θα πας στη συνάντησή σας;
-Γιατί εσύ ακόμα εδώ δεν είσαι; Τον πείραξα.
-Δεν είχα κανένα σκοπό να πάω. Με παρέσυρε μέχρι
τον χλοοτάπητα που περιέβαλε την πισίνα. Κάτω από
τη δροσερή σκιά ενός μεγάλου, πανέμορφου
πλατάνου υπήρχε ένα στρογγυλό ξύλινο τραπέζι με
αρκετές αναπαυτικές πολυθρόνες γύρω του.
Καθίσαμε και αναλύσαμε τη ζωή μας από τη στιγμή
που χωρίσαμε έως σήμερα. Μου περιέγραψε με κάθε
λεπτομέρεια όλη την πορεία του στο Γυμνάσιο, τις
αυξομειούμενες σχέσεις με τους υπόλοιπους από τη
στιγμή που χώρισαν οι δρόμοι μας. Είχε αρχίσει να
απομακρύνεται από τους περισσότερους, αφού είχε
στρέψει το ενδιαφέρον του σε άλλα πράγματα. Μου
εξήγησε πως εξακολουθούσε να έρχεται κάθε
καλοκαίρι σε τούτο εδώ το εξοχικό, το οποίο είχε
αγοράσει πολλά χρόνια πριν σε καλή τιμή. Τον είχε
βοηθήσει τότε μια πολύ καλή συμφωνία,
αγοροπωλησία που είχε τελειώσει η εταιρεία του στη
Χώρα.
Η ώρα περνούσε χωρίς να το συνειδητοποιήσω. Η
ιδιαίτερη συνάντηση με τον καλύτερό μου φίλο με
ηρεμούσε αλλά δε μου έδινε απαντήσεις για τα
ερωτήματα που είχα κι από συστολή περισσότερο δεν
εξέφραζα. Τα σαράντα χρόνια που είχα να τον
συναντήσω δε μου έδιναν το θάρρος να επεκταθώ. Με
τα πράσινα μάτια του να με καρφώνουν ανίχνευσε τη
δυσκολία μου να βάλω τα δάκτυλα «επί τον τύπον
των ήλων» και με παρότρυνε:
4

ΤΟΜΟΣ 4, ΤΕΥΧΟΣ 10

ISSN: 2241-0198

-Έλα πες μου γιατί ακριβώς είσαι εδώ; Τι ψάχνεις;
-Το φίλο μου τον Κώστα. Τον κοίταξα επίμονα χωρίς
να κατεβάσω ούτε λεπτό το βλέμμα μου από τα μάτια
του που είχαν αρχίσει να γίνονται γκριζοκίτρινα. Μια
χαρακτηριστική απόχρωση του γκρι, που θυμόμουν
από μικρός, κάθε φορά που αισθανόταν
στριμωγμένος και θύμωνε για κάτι.
-Τον αληθινό Κώστα, του απάντησα, αυτόν που
θυμάμαι κι όχι το ομοίωμα που συνάντησα χθες τα
ξημερώματα. Κάτι σε κράτησε μακριά μας. Αυτό το τι
θέλω να μου αναλύσεις.
-Πάντα ο ίδιος, μου είπε με ένα μειδίαμα που θύμιζε
το ξανθό αγόρι των παιδικών χρόνων. Άλλη μια, όχι
τυχαία, υπενθύμιση από μέρους του. «Πάντα ο ίδιος»
υπέγραφα την εποχή της φιλίας μας όλα τα
σημειώματα που ανταλλάσαμε όταν επρόκειτο να
συνεννοηθούμε για κάτι που ετοιμάζαμε.
-Πάντα ο ίδιος, του τόνισα. Γι αυτό θέλω να ξέρω τα
πάντα. Δεν είμαι εδώ για να καταδικάσω κανένα.
Θέλω απλώς να αφουγκρασθώ τι έγινε από την ημέρα
που έφυγα και μέσα από την περιήγησή μου να
ανιχνεύσω όλους αυτούς που μας μεγάλωσαν και
φτάσαμε να είμαστε εδώ σαν σε προσκύνημα στα
παιδικά χρόνια που ζήσαμε. Ακόμη δε μπορώ να
ξεχάσω την παιδική συμμορία των έξι και της Αλίκης
ανάμεσά μας…
Δεν πρόλαβα να τελειώσω την φράση και με έκοψε
απότομα και λίγο εκνευρισμένος:
-Της Αλίκης; Τι ξέρεις καημένε μου Γιώργο. Μετά την
επιστροφή της από τις σπουδές είχε αλλάξει. Δεν ήταν
η Αλίκη που ξέραμε. Είχε γίνει πολύ ισχυρογνώμων,
εγωίστρια και πολύ συμφεροντολόγα. Όταν ανέλαβε
δουλειές που την κάνανε πανίσχυρη στην τοπική
κοινωνία άρχισε να αλλάζει τελείως συμπεριφορά.
Εξακολουθούσε να είναι όμορφη και προκλητική για
όλους μας. Κάποια στιγμή, μετά τον πρώτο γάμο της,
απομακρύνθηκε για να ξαναγυρίσει κοντά μας όταν
έμεινε μόνη να μεγαλώνει ένα πανέμορφο κορίτσι
που είχε τα χαρακτηριστικά της αλλά άλλη ψυχή, την
Ιφιγένεια.
-Ναι ξέρω τη γνώρισα, ολόιδια η Αλίκη.
-Ακριβώς. Ένα υπέροχο κι αξιολάτρευτο πλάσμα. Με
εσωτερική κι εξωτερική ομορφιά, που σπάνια βλέπεις
στα νέα παιδιά σήμερα. Δώρο Θεού για κάθε γονέα.
Πέρασαν τα χρόνια κι όπως φαίνεται δεν έχεις καμιά
σχέση με την κοινωνία μας. Αλλάξαμε Γιώργο όλοι
μας. Προσγειώσου στο σήμερα. Η ζωή δεν είναι όπως
πριν σαράντα χρόνια. Ξύπνα.
Στάθηκε λίγο χαϊδεύοντας τον Μέρφυ το ροτβάιλερ,
που πολύ θα ήθελε να μου επιτεθεί προηγούμενα
αλλά τώρα μετά το νεύμα του αφεντικού του
καθόταν υπάκουα στα πόδια του έχοντας πάντως την
προσοχή του σε μένα. Αισθανόμουν άβολα, αλλά
ήθελα πολύ να ακούσω την ιστορία του Κώστα.
-Τι έγινε στα χρόνια που έλειψα και ποτέ μου δεν
έμαθα;
-Όλα αυτά τα χρόνια, λόγω της δουλειάς μου,
συνεργάστηκα πολύ στενά μαζί της. Βλέπεις οι δεσμοί
της παιδικής φιλίας για μένα ήταν ακόμη ισχυροί. Την

χρησιμοποίησα σε πολλές από τις συμφωνίες που
έκλεινα. Δεν αμφισβητούσα τις γνώσεις της και τη
σεβόμουν για την εργασία της. Ήταν επιμελής κι είχε
ένα άρτια οργανωμένο γραφείο, που διεκπεραίωνε
άμεσα το ζητούμενο. Δυστυχώς τα δύσκολα χρόνια
της πλησιάσαμε πολύ κοντά. Ο φιλικός δεσμός
ξέφυγε. Σιγά-σιγά η σχέση μας έγινε πιο στενή. Κάθε
φορά που έλειπε αυτή για δουλειές, πήγαινα το παιδί
στο σχολείο, στα φροντιστήρια και παντού όπου
χρειαζόταν. Το είχα αγαπήσει σα δικό μου. Ήταν
πανέξυπνη με όλα τα χαρίσματα ενός υποδειγματικού
χαρακτήρα. Ευγενέστατο κι όσο μεγάλωνε και
κατανοούσε με έβλεπε με το σεβασμό που θα έβλεπε
τον πατέρα του, που σχεδόν δεν πρόλαβε καλά καλά
να γνωρίσει. Η σχέση με την Αλίκη εξελίχθηκε σε
δεσμό αγάπης. Όλα πήγαιναν κατ’ ευχή. Αυτή ήταν
μια πετυχημένη δικηγόρος και οι δουλειές μου
πήγαιναν θαυμάσια. Μέσα από τις δυσκολίες της
καθημερινότητας πίστευα πως είχαμε σφυρηλατήσει
έναν υπέροχο, αδιάρρηκτο δεσμό που μέρα με τη
μέρα γινόταν όλο και πιο ισχυρός. Το παιδί έδειχνε… ή
μάλλον ήταν τόσο ευτυχισμένο μαζί μας. Όπου κι αν
πήγαμε ήταν μαζί μας και φροντίζαμε να μη του
λείπει τίποτε. Όταν άρχισε η κρίση, η Ιφιγένεια είχε
ήδη ενηλικιωθεί κι εμείς είμαστε έτοιμοι να
δεσμευτούμε παντοτινά. Είχα αρχίσει να πιστεύω ότι
η ζωή άλλαζε ρυθμό και θα μου χάριζε όσα
συναισθηματικά μου είχε στερήσει. Το παιδί,
φοιτήτρια πια, δε ξέχασε ποτέ τα παραμύθια που της
διάβαζα και πάντα με αντιμετώπιζε σα δικό της
άνθρωπο, σαν πραγματικό της πατέρα.
Έκανε και πάλι μια μικρή διακοπή.
-Ακόμη και σήμερα, είπε σχεδόν άψυχα. Τον πρόσεξα
προβληματισμένο, σαν να ήθελε να σταματήσει την
εξιστόρησή του. Διέκοψε απότομα. Διέκρινα τα
πράσινα μάτια του να υγραίνονται. Φύσηξε τη μύτη
του σε ένα χαρτομάντιλο και διακριτικά σκούπισε τα
υγρά του μάτια.
-Και τελικά; Αφού όλα ήταν τόσο όμορφα, τι έγινε
μετά;
Ανακάλυψα μια στιγμή έντασης στο πρόσωπό του.
«Κάτι ήξερε η Βαρβάρα», σκέφτηκα, αλλά δεν είχα
κανένα λόγο να τη μπλέξω στη κουβέντα μας.
-Είμαστε επτά χρόνια μαζί. Είχαμε αποφασίσει τελικά
να παντρευτούμε εδώ στον Αϊ Νικόλα, μακριά από
την πόλη.
-Και; Ρώτησα γεμάτος αγωνία.
-Και δυστυχώς προέκυψε το ταξίδι στην Αυστρία…
-Όπου προέκυψε και η γνωριμία της με τον
Αυστριακό, συμπλήρωσα.
-Στα είπε; Με ρώτησε. Είχε το θάρρος να σου τα
εκμυστηρευτεί;
-Ναι. Όχι ακριβώς, απάντησα άβολα. Άφησε έντεχνα
όμως ένα μεγάλο κενό. Σχεδόν μια επταετία. Τη δική
σας επταετία.
-Τουλάχιστον πρόλαβε να σου διηγηθεί το τέλος;
-Το τέλος της ιστορίας; Ξαναρώτησα. Πως έγινε η
παντοδύναμη βαρόνη;
5

ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Α΄ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΝΙΜΤΣ
-Όχι βέβαια. Αυτό ήταν γεγονός μοιραίο. Το μοιραίο
τέλος του Βαρόνου εννοώ.
Μου εξιτάρισε την περιέργεια αλλά βιαζόμουν.
Έπρεπε να επιστρέψω έστω και καθυστερημένα στην
αίθουσα του ραντεβού. Κοίταξα ασυναίσθητα και
πάλι το ρολόι μου.
-Βιάζεσαι, έτσι; Πέρασε αρκετά η ώρα. Έλα θα σε
πετάξω με το αυτοκίνητο.
Ξεπάρκαρε τη γαλάζια Πόρσε 911, μοντέλο 1996,
σχεδόν αντίκα.
Κατηφόρισε από το εξοχικό προς το χωριό. Κοίταξα
την παραλία. Ο καιρός είχε αλλάξει σήμερα. Είχε
αρκετό κύμα, που έφτανε μέχρι την αμμουδιά κι ο
αφρός του έγλειφε τις ξύλινες ξαπλώστρες. Οι
ομπρέλες ήταν όλες μαζεμένες, εκτός από λίγες
αναποδογυρισμένες και θρυμματισμένες σε χίλια
κομμάτια από εδώ κι από εκεί. Εντυπωσιάστηκα από
την απότομη αλλαγή του καιρού. Λίγη ώρα πριν όλα
ήταν τόσο γαλήνια. Τώρα στις εξέδρες των
ναυαγοσωστών είχαν αναρτηθεί κόκκινες σημαίες και
μόνο ελάχιστοι μανιακοί σέρφερς πάλευαν να
ισορροπήσουν τις ιστιοσανίδες τους πάνω στα
αγριεμένα κύματα και να πετύχουν προσωπικά
ρεκόρ. Κάποιοι, ακόμη πιο τολμηροί, γλάροι πετούσαν
γύρω τους φωνάζοντας, σε μια άγρια συγχορδία. Όσο
χάζευα το θαλασσινό τοπίο, τα λίγα λεπτά που
κράτησε η πορεία μας μέχρι το ξενοδοχείο,
επικρατούσε απόλυτη σιωπή μεταξύ μας, μέσα στο
αυτοκίνητο.
Μόνη παραφωνία ο ήχος της
αερόψυκτης μπόξερ μηχανής. Μπαίνοντας στο
υπαίθριο παρκινγκ η βαθιά, βαριά φωνή του με
τρόμαξε:
-Το μοιραίο τέλος του βαρόνου, δεν ήταν και τόσο
μοιραίο απ’ ότι λένε οι κακές γλώσσες. Η οικογένειά
του έχει αναθέσει στους καλύτερους δικηγόρους της
Αυστρίας να αναζητήσουν αν πρόκειται για τυχαίο
γεγονός ή για κακόβουλη πρόκληση δυστυχήματος.
Πάρκαρε το αυτοκίνητο κι έκανε μια κίνηση να με
αποχαιρετήσει. Τον έκοψα απότομα:
-Κατέβα, είπα επιτακτικά. Αξίζει σήμερα να είσαι εκεί.
-Αποκλείεται, μου απάντησε.
Κατέβηκα γρήγορα, έκανα το γύρο του θαυμάσιου
αυτοκινήτου κι άνοιξα την πόρτα του οδηγού.
-Κατέβα αμέσως, τον διέταξα.
Αιφνιδιασμένος διαμαρτυρήθηκε:
-Μα τι κάνεις; Δε θα αλλάξεις καθόλου;
-Πάντα ο ίδιος, του απάντησα και τον τράβηξα έξω
από το αυτοκίνητο. Δεν αντιστάθηκε, απλώς μόνο
αρνήθηκε και πάλι:
-Να αγκαλιαστούμε και να χωρίσουμε σα φίλοι
καλύτερα, Γιώργο. Ούτε να τη δώ…
-Έλα άσε τις ανοησίες. Υπάρχει μια ύπαρξη εκεί μέσα
που θα χαρεί να σε δει όσο κανένας άλλος.
Η τελευταία φράση του καρφώθηκε σα μαχαιριά στο
στομάχι. «Ένα παιδί που το λάτρεψε σα δικό του»
σκέφτηκε.
Ασφάλισε το αυτοκίνητο και ακολούθησε.

ISSN:2241- 0198

Περνώντας τη μεγαλοπρεπή είσοδο, η Ιφιγένεια, που
στο μεταξύ είχε προσέξει την κίνηση όρμηξε επάνω
του:
-Θείε Κώστα, τι έκπληξη είναι αυτή; Καλώς όρισες.
Έμειναν αρκετά λεπτά σφιχταγκαλιασμένοι. Της
χάιδεψε τα μαλλιά. Τη φίλησε κατ’ επανάληψη και
μετά χωρίς να αρθρώσει λέξη, σαν υπνωτισμένος με
ακολούθησε μέχρι τη μεγάλη σάλα του κεντρικού
εστιατορίου.
-Δε μπήκα ούτε μια στιγμή εδώ μέσα. Άσε με να φύγω.
Το παιδί που αγαπώ το είδα. Φτάνει.
Τον τράβηξα απότομα, τον ταρακούνησα.
-Σταμάτα. Δε θα της δώσεις το δικαίωμα να
πανηγυρίσει άλλη μια νίκη. Είσαι από πάνω. Αυτή
πρέπει να τρέμει.
Κοντοστάθηκε:
-Γιώργο, περίμενε ένα λεπτό. Πριν μπούμε μέσα
πρέπει να σου τελειώσω την ιστορία. Με πνίγει. Η
μικρή μας φίλη μεγάλωσε απότομα. Μέρα νύχτα μέσα
στα κυκλώματα των ποινικών που κινείτο υπάρχουν
φήμες πως και ο πρώτος της άνδρας ήταν θύμα
επαγγελματικού συμβολαίου.
-Συμβόλαιο; Ρώτησα σαν αδαής. Τι εννοείς;
-Μισθωμένος δολοφόνος. Ο συγκρατούμενος που τον
ξέκανε στις Κεντρικές φυλακές πήρε μια καλή αμοιβή
και τους καλύτερους δικηγόρους.
Πάγωσα. Πόσο αθώα και τυχαία μου τα είχε
περιγράψει όλα όταν την πρωτοείδα. Τελικά όλοι
είχαν δίκιο. Είχα μείνει «πάντα ο ίδιος,
συναισθηματικά ανόητος και ευκολόπιστος». Τι
κρίμα. Παρά τη συνταρακτική αυτοενδοσκόπηση
προτίμησα να διατηρήσω τη ψυχραιμία μου. Το ίδιο
έκανε κι ο φίλος μου. Διασχίσαμε σε ελάχιστα
δευτερόλεπτα την απόσταση και μπήκαμε φουριόζοι
στην αίθουσα. Κατευθυνθήκαμε ολόισια στην παρέα
με τους υπόλοιπους. Ποτά, καφέδες ήταν ακόμα πάνω
στο τραπέζι. Όλοι πετάχτηκαν να μας υποδεχτούν.
Από τα μάτια της Αλίκης λες και ξεπετάχτηκαν
φλόγες:
-Καλά που ήσουν; Που είσαστε; Διόρθωσε. Στις 12
είπαμε.
Όσο οι άλλοι αγκαλιαζόντουσαν υποδεχόμενοι στην
παρέα τον παλιόφιλο, την τράβηξα δυνατά από το
δεξί μπράτσο παράμερα.
-Σιγά με πονάς, ξεφώνισε κι έκανε και τους άλλους να
ανησυχήσουν και να στραφούν προς το μέρος μας.
Χαλάρωσα το σφίξιμο χωρίς να την αφήσω. Έπρεπε
να μου απολογηθεί για πολλά.
-Είσαι ξεδιάντροπη. Εκμεταλλεύτηκες τη φιλία μας.
Που είναι το γράμμα της Βαρβάρας; Τι το έκανες;
Μια ερώτηση, χωρίς νόημα, χωρίς καμιά σημασία πια.
Ξεψυχισμένα, χάνοντας τη ψυχραιμία της κι
αιφνιδιασμένη συνάμα ψιθύρισε:
-Τη βρήκες…
Δε περίμενε απάντηση. Μόνη της μονολόγησε,
αυστηρά, προσπαθώντας να ανακτήσει τον έλεγχο:
-Δεν είχες το δικαίωμα. Δεν ήταν μέλος της παρέας.
Μόνο εσύ σχετιζόσουν μαζί της.
6

ΤΟΜΟΣ 4, ΤΕΥΧΟΣ 10

ISSN: 2241-0198

-Αλίκη τι λες; Γιατί τόσο μίσος στην καρδιά σου; Δε σε
αναγνωρίζω. Τι κι αν κατέκτησες το σύμπαν… Έχασες
τον καλύτερο σου φίλο τον Κώστα. Εμένα μη με
υπολογίζεις. Όπως ήρθα θα φύγω. Και είμαι σίγουρος
τώρα αν τα μάθουν και οι υπόλοιποι δε θα θέλουν να
σε ξανά δουν.
-Άσε με, είπε ναζιάρικα, τραβώντας το χέρι της
απότομα με δύναμη και τρέχοντας στην παρέα για να
προλάβει τα χειρότερα. Τώρα τουλάχιστον ήξερε πως
ήμουν ενήμερος. Πετάχτηκα μέχρι την Ιφιγένεια και
της ζήτησα το λογαριασμό. Ξαναγύρισα κοντά τους
την ώρα που ο Μάνος, ο πολιτευτής εξηγούσε
αναλυτικά τα σχέδιά του για την οικονομική κρίση, τι
έπρεπε να γίνει που δεν έγινε. Απώτερος στόχος του,
όπως έλεγε, στο άμεσο μέλλον να επανακάμψει στο
«παχνί»,
να
ανασυγκροτήσει
τα
υπέροχα
νεολαιίστικα κινήματα των «λεόντων» και να
πρωταγωνιστήσει και πάλι στην πολιτική σκηνή, όσα
χρόνια του απέμεναν. Ήταν πάντοτε ενεργός πολίτης
και η θέση του πίστευε πως έπρεπε να του
επιστραφεί και να αποκατασταθεί από τους ίδιους
που του τη στερήσανε, τους πολίτες. Η κίνηση των
«Λεόντων» θα τον βοηθούσε προς αυτό τον σκοπό.
Ήταν βέβαιος γι αυτό. Η κατάσταση είχε ωριμάσει.
Έμενε η αφορμή για την τελική επαναφορά του.
Λόγια, λόγια, λόγια. Άνοιξαν όλοι τις καρδιές τους,
πριν χωρίσουμε, να μιλήσουν για τα δικά τους όνειρα,
τα σχέδια και τις εμπειρίες τους από τόσα χρόνια
ζωής, σχεδόν μισό αιώνα. Η μόνη που σιωπούσε ήταν
η Αλίκη. Με ανιχνευτικό βλέμμα κοίταγε μια εμένα και
μια τον Κώστα. Κατά βάθος φοβόταν. Η στάση της
έδειχνε ένα πληγωμένο, φοβισμένο στην κυριολεξία
ζωντανό. Είμαι σίγουρος πως ανησυχούσε κι έτρεμε
μην πούμε κάτι οι δυό μας κι αρχίσουν τα σχόλια. Από
την άλλη φαίνεται πως η συνάντηση μου με τη
Βαρβάρα την ανησύχησε πραγματικά. Το ξεχασμένο
γράμμα, το χαμένο εδώ και σαρανταένα χρόνια της
έκαιγε πια τα χέρια. Την παρατηρούσα διαρκώς από
την ώρα που γύρισα. Δε ξέρω τι ακριβώς έψαχνα. Πως
ήταν σίγουρη ότι δε θα έβρισκα ποτέ τη Βαρβάρα;
Πιθανά ήξερε για το μνημόσυνο κι υπολόγισε στην
απομόνωσή της λόγω πένθους. Ίσως.
Από την απέναντι ακριβώς μεριά η Αλίκη μετά βίας
προσπαθούσε να δείξει ήρεμη και κυρίαρχος του
παιχνιδιού, χωρίς όμως επιτυχία. Με δυσκολία έτριβε
και ξανά έτριβε τα χέρια της για να τα στεγνώσει από
τον ιδρώτα που την έλουζε. Αποφεύγοντας να
κοιτάξει απευθείας στο πρόσωπο τους δύο μας ήμουν
σίγουρος πως αναρωτιόταν που ήμουν όλο το πρωί.
Πως τους ανακάλυψα; Βαρβάρα και Κώστα μαζί;
Τέτοια τύχη; Ήταν τόσο καλά μελετημένη αυτή η
συνάντηση που δε μπορούσε να πιστέψει πως
επέτρεψε να ξεφύγει η κατάσταση από τα χέρια της.
Δε θα το συγχωρούσε ούτε στον εαυτό της ούτε στον
Κώστα αλλά ούτε και στη Βαρβάρα. Η δίψα της για
εκδίκηση φούντωνε μέσα της.
Άρχισα να εκνευρίζομαι με την όλη κατάσταση.
Ζήτησα συγγνώμη και κατευθύνθηκα απ’ τον

εξωτερικό πλακόστρωτο διάδρομο προς την
καμπάνα.
-Μια στιγμή Γιώργο. Θα σε συνοδέψω, φώναξε ο
Κώστας. Έχω κάτι δουλειές να κάνω. Γυρίζοντας προς
τους άλλους είπε:
-Επιτρέψτε μου. Και τους αποχαιρέτησε με ένα
αόριστο «Στο επανιδείν».
Έτρεξε και με πρόλαβε:
-Ε, φίλε δεν είναι έτσι. Μ’ έφερες στο στόμα του
λύκου και με παρατάς…
Συνέχισε να μιλάει όσο τακτοποιούσα τα προσωπικά
μου αντικείμενα στη βαλίτσα μου. Με βοήθησε να μη
ξεχάσω κάτι ελέγχοντας όλες τις ντουλάπες και τα
συρτάρια από τα κομοδίνα οξιάς. Σήκωσε το
τροχήλατο από τα χέρια μου:
-Ακολούθησέ με σε παρακαλώ. Έχουμε πολλά να
πούμε και να κάνουμε ύστερα από σαράντα χρόνια.
Σάστισα:
-Τι κάνεις Κώστα;
-Προς το παρόν θα πάμε σπίτι μου. Θα απαρνηθείς τα
σχέδιά σου και θα μείνεις όσες μέρες θέλεις μαζί μου,
στο εξοχικό.
Περνώντας βιαστικά από τη ρεσεψιόν, η Ιφιγένεια
ανησύχησε που θα φεύγαμε και το παρατήρησε με
ευγενικό τρόπο. Μας αποκάλεσε και τους δύο
«θείους», μας αγκάλιασε, μας φίλησε σαν παιδί μας
και απευθυνόμενη διακριτικά σε μένα, μου τόνισε:
-Θείε Γιώργο, κανένας συγγενής δε χρωστά στο
ξενοδοχείο αυτό. Μου έδωσε μεγάλη χαρά, που σε
γνώρισα.
Που
γνώρισα
έναν
από
τους
εξαφανισμένους φίλους της μητέρας.
-Ίσως να μην είμαι ο μοναδικός, απάντησα
αφήνοντας ένα πέπλο μυστηρίου στην απάντησή μου,
χωρίς να κατανοήσω γιατί εκείνη τη στιγμή. Την
αγκάλιασα και πάλι. Την αποχαιρέτησα, όπως έπρεπε,
σαν κόρη της παλαιάς μας φίλης, της Αλίκης. Άξιζε τη
στοργή μας γιατί όλες αυτές τις ημέρες, με τη
διακριτική στάση της απέδειξε ότι ήταν καλός
χαρακτήρας. Ένα παιδί διαμάντι, στην κυριολεξία.
Λίγα λεπτά αργότερα, ο Κώστας με συνόδευε στο
ξενώνα, που ήταν στη σοφίτα του παλιού εξοχικού, με
τις όμορφες πέτρινες καμάρες και τη θαυμάσια βαριά
δρύινη αυλόπορτα. Είχα αποφασίσει να μείνω μαζί
του όλη την εβδομάδα, που άρχιζε. Είχα ενημερώσει
την υπηρεσία μου στην Αθήνα κι εξασφάλισα τη
συγκατάθεση των δικών μου ανθρώπων.
Όπως τακτοποιούσα τα πράγματά μου, από το
παράθυρο της σοφίτας πρόσεξα τον Μέρφυ, το
εκπαιδευμένο ροττβάιλερ, να ανιχνεύει με την οσμή
το αυτοκίνητό μου και να το σημαδεύει με τον τρόπο
του. Χαμογέλασα. Σκέφτηκα τα δύο αρσενικά που
είχα. Την ίδια ακριβώς κίνηση έκαναν σε κάθε
νεοεισερχόμενο όχημα στο κτήμα μου. Ήμουν τόσο
κουρασμένος, που μόλις τελείωσα με την
τακτοποίηση, ξάπλωσα στο μαλακό στρώμα νερού κι
αποκοιμήθηκα σχεδόν αμέσως.
(Η συνέχεια στο επόμενο τεύχος).
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΣ ΙΑΤΡΟΣ
7

ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Α΄ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΝΙΜΤΣ

ISSN:2241- 0198

ΚΛΙΝΙΚΟΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Τη 12η Οκτωβρίου σ’ ένα ειδυλλιακό μέρος της
Φθιώτιδας, στη Φτέρη, , παντρεύτηκε ο δικός μας
Στέλιος Λάμπρος.

Στο ναό του Αγ. Δημητρίου ένωσε τη ζωή του με
την Ιωάννα. Αντιπροσωπεία της κλινικής υπό
τον Δντη ήταν εκεί να του ρίξει μπόλικο ρύζι για
να ριζώσει και να είναι ευτυχισμένος με την
εκλεκτή της καρδιάς του.

Μετά τη γαμήλια τελετή ακολούθησε ολονύκτιο
γλέντι με πολύ φαγητό, ποτό, τραγούδι και χορό,
στην αίθουσα δεξιώσεων «Αμβρόσιος» στο
Λιανοκλάδι. Ο γαμπρός περιχαρής και ευτυχής
έσυρε το χορό με την Ιωάννα και ακολούθως
σκόρπισε χαρά κι όρεξη για περισσότερο γλέντι
στους καλεσμένους του με τη μελωδική φωνή
του και τα τραγούδια του.
Το κέφι ατελείωτο και ο χορός ασταμάτητος
συνεχίστηκε έως τις πρώτες πρωινές ώρες, υπό
τους ήχους της ορχήστρας. Το νιόπαντρο ζευγάρι
δεν σταμάτησε ούτε λεπτό να περιποιείται και να
ευχαριστεί τους καλεσμένους του.

8

ΤΟΜΟΣ 4, ΤΕΥΧΟΣ 10

ISSN: 2241-0198

Το ζεϊμπέκικο του Ι. Λιάζου ξεσήκωσε και άναψε ακόμη
περισσότερο την ατμόσφαιρα.

Τη 18η Οκτωβρίου γιορτάσαμε στη κλινική τα
γενέθλια του Αρτρου Ι. Λιάζου. Όπως πάντα,
όταν το επιτρέπουν οι εργασιακές υποχρεώσεις,
η κλινική οργάνωσε σεμνή τελετή για τον
εορτάζοντα.

Η παρέα του νοσοκομείου μας σε στιγμές διασκέδασης τη στιγμή
ακρόασης τραγουδιών από τη μελωδική φωνή του γαμπρού.

9

ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Α΄ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΝΙΜΤΣ

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013
1 Οκτωβρίου: Θηρεσία, Ρωμανός.
2 Οκτωβρίου: Κυπριανός.
3 Οκτωβρίου: Αβραάμ, Διονύσης, Διονυσία.
4 Οκτωβρίου: Ιερόθεος, Φραγκίσκος.
5 Οκτωβρίου: Χαριτίνη.
7 Οκτωβρίου: Σέργιος.
8 Οκτωβρίου: Πελαγία.
9 Οκτωβρίου: Αβραάμ, Διονύσης, Διονυσία.
10 Οκτωβρίου: Ευλάμπιος, Ευλαμπία.
12
Οκτωβρίου:
Ανδρόμαχος,
Ανδρομάχη,
Βαλάντης.
13
Οκτωβρίου:
Αγαθονίκη,
Φλωρέντιος,
Φλωρεντία.
15 Οκτωβρίου: Λουκιανός.
18 Οκτωβρίου: Λουκάς, Λουκία.
20 Οκτωβρίου: Αρτέμης, Άρτεμη, Γεράσιμος.
21 Οκτωβρίου: Χριστόδουλος, Σωκράτης,
Ούρσουλα.
22 Οκτωβρίου: Αβέρκιος.
23 Οκτωβρίου: Ιάκωβος.
25 Οκτωβρίου: Χρυσάφης.
26 Οκτωβρίου: Δημήτρης, Δήμητρα.
28η Οκτωβρίου: Εθνική επέτειος του «ΟΧΙ»
27 Οκτωβρίου: Νέστωρ.
30 Οκτωβρίου: Αστέριος, Αστέρω, Ζηνόβιος,
Ζηνοβία, Κλεόπας, Μαρκιανός.
31 Οκτωβρίου: Αριστόβουλος.
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΣ ΙΑΤΡΟΣ
ΓΡΙΦΟΙ ΚΑΙ ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ
Αν απλώσεις εκεί χέρια, θα απλώσεις και τα
πόδια.
Απάντηση προηγούμενου: Δε βγάζει καπνό η
ηλεκτρική αμαξοστοιχία.
Ειδικευόμενος ιατρός Γ. Καραπιστόλης
ΤΟ ΑΝΕΚΔΟΤΟ ΤΟΥ ΜΗΝΑ
Ασθενής: Αδελφή, είμαι στο κατώφλι του
θανάτου.
Νοσηλεύτρια: Μη στεναχωριέστε καθόλου, ο
γιατρός που εφημερεύει θα σας βοηθήσει να το
περάσετε σίγουρα.
Γιατρός: Βήχετε πιο άνετα σήμερα το πρωί;
Ασθενής: Αλίμονο, προπονούμουν όλο το βράδυ
γιατρέ μου.
Ειδικευόμενη ιατρός Ι. Κοντόλαιμου

10

ISSN:2241- 0198

ΤΟ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ ΤΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΙΤΑΛΙΚΟ ΓΙΑ ΑΓΓΕΙΙΤΙΔΕΣ
1

2

3
4

5
6
7

8

9

10

11

12
13

14
15
16

17

18

19

20

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ:
1.Χιμαιρικό αντίσωμα που στρέφεται έναντι του
αντιγόνου CD20 των Β-λεμφοκυττάρων.
4. Συνώνυμο και με το σύνδρομο ξηρότητας.
6. Η οζώδης πολυαρτηρίτιδα όταν εστιάζεται
κυρίως στο κεφάλι είναι γνωστή και σαν
σύνδρομο…
9. Αγγειίτιδα των μικρών και μεσαίων αγγείων
που προσβάλλει βρόγχους και πνεύμονες.
14. Προκαλεί πόνο και δυσκαμψία στους μυς και
στις αρθρώσεις.
15. Συντομογραφία πεπτικού.
16. Γιγαντοκυτταρική αγγειίτις αυτή.
17. Αρτηρίτις που προσβάλλει συγχρόνως πολλά
τμήματα του αρτηριακού δικτύου.
18. Ο ιός αυτής της νόσου αυτής προκαλεί
αγγειίτιδα.
19. Συμμετρική πολυαρθρίτιδα (Συντ.)
20. Αρθρίτιδα που χαρακτηρίζεται από οξεία
φλεγμονή των αρθρώσεων, η οποία ακολουθεί
συνήθως λοιμώξεις σε άλλες θέσεις και δεν
απομονώνεται μικροοργανισμός.
ΚΑΘΕΤΑ:
2. Έχει παρόμοια δομή με το φυλλικό οξύ, δρα ως
ανταγωνιστής του φυλλικού οξέος, δηλ. ως
αντιμεταβολίτης και μειώνει τη φλεγμονή στις
αρθρώσεις.
3. Χρησιμοποιείται για τη θεραπεία αρκετών
ρευματικών παθήσεων αλλά και ΙΦΝΕ.
5. Πολυλειτουργικός νεοπλασματικός παράγων,
παράγωγο του αζωθυπερίτη, χρησιμοποιείται
στη θεραπεία των ρευματικών νοσημάτων,
ιδιαίτερα ΜΕ προσβολή των νεφρών.

ΤΟΜΟΣ 4, ΤΕΥΧΟΣ 10

ISSN: 2241-0198

7. Χρόνιο, υποτροπιάζον, πολυσυστηματικό
αυτοάνοσο νόσημα (Συντ.)
8. Η αγγειίτιδα του συστήματος αυτού
χαρακτηρίζεται από μη λοιμώδη κοκκιωματώδη
φλεγμονή του μέσου και έξω αγγειακού χιτώνα
των μικρών εγκεφαλικών παρεγχυματικών και
λεπτομηνιγγικών αρτηριών και φλεβών, χωρίς
ενδείξεις συστηματικής νόσου.
10. Γνωστό και ως σύνδρομο αορτικού τόξου, μηειδική αορτοαρτηρίτις και άσφυγμη ασθένεια.
11. Ιατρική ειδικότητα, που αφορά τις
περισσότερες αισθήσεις. (Συντομ.)
12. Έλλην οφθαλμίατρος που περιέγραψε μια
περίπτωση υποτροπιάζουσας ιρίτιδας με
υπόπυο, φλεβίτιδα, έλκη στόματος και
γεννητικών οργάνων και αρθρίτιδα του γόνατος,
6 χρόνια πριν την ανακοίνωση του συνδρόμου
από αυτόν που έδωσε και το όνομά του στο
σύνδρομο.
13. Είναι γνωστό και ως βλεννογονοδερματικό
λεμφαδενικό σύνδρομο.
ΛΥΣΗ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
ΤΕΥΧΟΥΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΠΑΤΟΜΕΓΑΛΙΑ.
Η Π Α Τ Ο Μ Ε Γ Α Λ Ι Α
Χ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ
23 43%

ΑΝΔΡΕΣ
30 57%

Υ
Ρ

Ι

Ι

Ν

Α Μ Ο Ι Β Α Δ Ι Κ Α

Ο

Α

Κ

Ρ

Χ

Λ

Ο

Γ Κ Ο Σ Ε

Ρ

Β

Μ

Κ

Π

Α

Ω

Ο

Π Χ Κ

Υ

Λ

Λ

Μ

Υ

Α

Ι

Λ

Α

Ι

Α Μ Μ Ω Ν Ι Α

Α

Κ

Π

Τ

Ι

Τ

Σ

Ι

Τ

Ω

Ω

Ν

Ι

Η Π Α Τ Ι Τ Ι Δ Α

Σ

Η

Η

Το μήνα Σεπτέμβριο 2013 εισήλθαν στην κλινική
53 ασθενείς, από τους οποίους 30 άνδρες
(ποσοστό 56,6%) και 23 γυναίκες (ποσοστό
43,4%). Η ηλικία τους κυμάνθηκε από 56 έως
101 έτη, με μέση ηλικία τα 80,68 έτη (±9,023)
και συνολικά 4276 έτη ζωής. Έλαβαν εξιτήριο
από την κλινική 53 άτομα. Τον μήνα αυτό
σημειώθηκαν έξι (6) θάνατοι. Παρέμειναν για
νοσηλεία και τον επόμενο μήνα δώδεκα (12)
ασθενείς και τρείς (3) ασθενείς διακομίσθηκαν
σε άλλα τμήματα του Νοσοκομείου μας για
περαιτέρω νοσηλεία. Η μέση διάρκεια νοσηλείας
των ασθενών τον Σεπτέμβριο ήταν 6,6 ημέρες.

Ο

Α Μ Υ Λ Ο Ε Ι Δ Ω Σ Η
Μ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013
Ειδικευόμενοι ιατροί Μ. Κορδώνη, Χ. Μπίρη,
Φ. Καβαλλιεράτος, Ι. Κοντόλαιμου, Β.
Σκόρπου,
Β. Αργιανά, Γ. Καραπιστόλης,
Αρτρος Ι. Λιάζος.

Ηλικιακή κατανομή ασθενών.
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Υ

Κ

Ε

Κ Ι Ρ Ρ Ω Σ Η

Σ

1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΣ ΙΑΤΡΟΣ

60
50
40
30
20
10
0

11

53

53

12

6

3

ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Α΄ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΝΙΜΤΣ

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΝΕΑ
Ειδικευόμενοι ιατροί Μ. Κορδώνη, X. Μπίρη, Φ.
Καβαλλιεράτος, Επτρος Δ. Παπαδόπουλος
Κίτρινος πυρετός στο Καμερούν:
Την 8η Οκτωβρίου 2013 το Υπ. Υγείας του
Καμερούν διεξήγαγε εκστρατεία μαζικού
εμβολιασμού με 94% κάλυψη του πληθυσμού
στόχου 663.900 σε 13 περιφέρειες που
θεωρήθηκαν υψηλού κινδύνου για εμφάνιση
επιδημίας κίτρινου πυρετού. Η εκστρατεία
διεξήχθη από 27Αυγούστου έως 01 Σεπτεμβρίου
2013, μετά από την εργαστηριακή επιβεβαίωση
2 κρουσμάτων στην περιοχή τον Απρίλιο 2013.
Η εργαστηριακή διερεύνηση έγινε στο ινστιτούτο
Παστέρ της χώρας με ELISA και διαπίστωση IgM
αντισωμάτων. Η διάγνωση επιβεβαιώθηκε με
οροεξουδετερωτική δοκιμασία (PRNT) για
κίτρινο πυρετό στο Ινστιτούτο Παστέρ, στο
Ντακάρ της Σενεγάλης, εργαστήριο αναφοράς
του ΠΟΥ για τον κίτρινο πυρετό.
Ο ΠΟΥ συνεχίζει την επιδημιολογική καταγραφή
και διερεύνηση.
Γρίπη των πτηνών A(H7N9):
16 Οκτωβρίου 2013 Η Εθνική Επιτροπή Υγείας
και Οικογενειακού Προγραμματισμού της Κίνας
ενημέρωσε τον ΠΟΥ για ένα νέο κρούσμα γρίπης
των Πτηνών A(H7N9) σε άνθρωπο. Είναι το
πρώτο νέο κρούσμα μετά την 11η Αυγούστου
2013.
Πρόκειται για 35/χρονο άνδρα από την επαρχία
Zhejiang. Εισήχθη σε Νοσοκομείο την

Οκτωβρίου 2013 σε κρίσιμη κατάσταση.
Επιπρόσθετα ένα προηγούμενα επιβεβαιωμένο
εργαστηριακά κρούσμα από το Hebei κατέληξε.
Μέχρι σήμερα ο ΠΟΥ έχει ενημερωθεί για 136
εργαστηριακά
επιβεβαιωμένα
κρούσματα
ανθρώπινης λοίμωξης γρίπης των πτηνών
A(H7N9) περιλαμβανομένων 45 θανάτων. Επί
του παρόντος τρεις ασθενείς νοσηλεύονται και
88 έχουν εξέλθει από τα νοσοκομεία. Μέχρι τώρα
δεν υπάρχουν ενδείξεις από άνθρωπο σε
άνθρωπο μετάδοση του ιού.
Η κινέζική κυβέρνηση εξακολουθεί να λαμβάνει
μέτρα ελέγχου και πρόληψης της διασποράς του
ιού με:
α. Την ενίσχυση της επιδημιολογικής επιτήρησης
της επιδημίας και την ανάλυση
β. Την ανάπτυξη των δομών ιατρικής περίθαλψης
των κρουσμάτων
γ. Τη διενέργεια εκστρατείας διαφώτισης και
ανακοίνωσης των κινδύνων
δ. Την ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας και
των ανταλλαγών στοιχείων και
ε. Τη συνέχιση της επιστημονικής έρευνας.
12

ISSN:2241- 0198

Ο ΠΟΥ δεν συμβουλεύει ειδικό έλεγχο στα σημεία
εισόδου, ούτε συνιστά προς το παρόν κανένα
ταξιδιωτικό περιορισμό.
Πολιομυελίτις στη Συρία:
19 Οκτωβρίου: Τη 17η Οκτωβρίου 2013, ο ΠΟΥ
ενημερώθηκε για ένα σύμπλεγμα περιπτώσεων
από οξεία χαλαρή παράλυση (AFP) στην Αραβική
Δημοκρατία της Συρίας. Αυτό το σύμπλεγμα
«θερμών» κρουσμάτων AFP εντοπίστηκε στις
αρχές Οκτωβρίου 2013, στην επαρχία Deir Al
Zour και βρίσκεται υπό διερεύνηση.
Οι αρχικές εκτιμήσεις από το εθνικό κέντρο
αναφοράς πολιομυελίτιδας στη Δαμασκό
προσανατολίζονται στο ότι δύο από τις
περιπτώσεις μπορεί να είναι θετικές εν αναμονή
και των τελικών αποτελεσμάτων από το κέντρο
αναφοράς της περιοχής της Μ. Ανατολής του
ΠΟΥ. Ο ιός της πολιομυελίτιδας έχει να
απομονωθεί στη Συρία από το 1999.
Το Υπουργείο Υγείας της Συριακής Αραβικής
Δημοκρατίας επιβεβαιώνει ότι δίνει θεραπεία
στο σύνολο κρουσμάτων χαλαρής παράλυσης
(AFP), εν αναμονή της τελικής εργαστηριακής
επιβεβαίωσης, και μια άμεση απάντηση προς το
παρόν προβλέπεται σε όλη τη χώρα.
Τα περισσότερα από τα κρούσματα είναι μικρά
παιδιά (κάτω των δύο ετών ), και ήταν αν- ή υπόεμβολιασμένα.
Τα
εκτιμώμενα
ποσοστά
ανοσοποίησης στην Συρία μειώθηκαν από 91%
το 2010 σε 68% το 2012.
Η Συρία θεωρείται χώρα υψηλού κινδύνου για
την πολιομυελίτιδα και για άλλες ασθένειες που
προλαμβάνονται με εμβολιασμό, εξαιτίας της
σημερινής κατάστασης.
Μια προειδοποίηση επιδημιολογικής επιτήρησης
έχει εκδοθεί για την ενεργό αναζήτηση για
πρόσθετα πιθανά κρούσματα στην περιοχή.
Το τμήμα Ταξιδιωτικής Υγείας του ΠΟΥ συνιστά
πως όλοι οι ταξιδιώτες προς και από μολυσμένες
περιοχές να είναι πλήρως εμβολιασμένοι κατά
της πολιομυελίτιδας.
Στις 24 Οκτωβρίου 2013, ξεκίνησε μεγάλης
κλίμακας συμπληρωματική ανοσοποίηση ( SIA)
στη Συρία με αποτέλεσμα να εμβολιαστούν 1,6
εκατομμύρια παιδιά κατά της πολιομυελίτιδας,
της ιλαράς, της παρωτίτιδας και της ερυθράς και
στις δύο περιοχές που ελέγχονται από την
κυβέρνηση.
Χολέρα στο Μεξικό:
9 Οκτωβρίου 2013: Το Υπουργείο Υγείας του
Μεξικό ανέφερε 171 επιβεβαιωμένα κρούσματα
και ένα (1) θάνατο από χολέρα, στο διάστημα
από 09 Σεπτεμβρίου έως 18 Οκτωβρίου 2013.

ΤΟΜΟΣ 4, ΤΕΥΧΟΣ 10

ISSN: 2241-0198

Υπεύθυνος παράγων είναι το τοξινογόνο
στέλεχος O1 Ogawa του δονακίου της χολέρας.
Τη δεύτερη εβδομάδα του Σεπ 2013, το Μεξικό
επλήγη από μια καταιγίδα και έναν τροπικό
τυφώνα που προκάλεσαν καταρρακτώδεις
βροχές, πλημμύρες, κατολισθήσεις, εσωτερικές
μετακινήσεις πληθυσμών, αυξάνοντας έτσι τον
κίνδυνο διαρροϊκών ασθενειών.
86 από τα κρούσματα είναι γυναίκες και 85 είναι
άνδρες με ηλικίες που κυμαίνονται από 3 μηνών
έως 88 ετών. Από αυτά, 39 κρούσματα
εισήχθησαν στο νοσοκομείο.
Οι
υγειονομικές
αρχές
συνεχίζουν
την
επιδημιολογική διερεύνηση και εποπτεία σε
εθνικό επίπεδο για να εξασφαλίσουν τη
διαθεσιμότητα υλικού και την ποιότητα
υγειονομικής φροντίδας στις ιατρικές μονάδες.
Οι επαγγελματίες υγείας στα διάφορα επίπεδα
του συστήματος υγείας εκπαιδεύονται για την
πρόληψη, τη θεραπεία και τον έλεγχο της νόσου.
Εφαρμόζονται προληπτικά μέτρα προκειμένου
να εξασφαλιστεί η πρόσβαση σε καθαρό πόσιμο
νερό και βασικές εγκαταστάσεις υγιεινής σε
κοινοτικό επίπεδο.
Εκστρατείες ευαισθητοποίησης, ιδίως γύρω από
την ασφαλή κατανάλωση νερού και τροφίμων
διεξάγονται στην ισπανική και σε αυτόχθονες
γλώσσες.
Αυτή είναι η πρώτη τοπική μετάδοση χολέρας
που καταγράφεται από την επιδημία χολέρας
στο Μεξικό το 1991-2001. Το γενετικό προφίλ
του βακτηρίου που λαμβάνεται από ασθενείς στο
Μεξικό παρουσιάζει υψηλή ομοιότητα (95%) με
το στέλεχος που αυτή τη στιγμή κυκλοφορεί σε
τρεις χώρες της Καραϊβικής (Αϊτή, Δομινικανή
Δημοκρατία και Κούβα), και είναι διαφορετικό
από το στέλεχος που κυκλοφορούσε στο Μεξικό
κατά τη διάρκεια της επιδημίας 1991-2001.
Κοροναϊός (MERS-CoV):
31 Οκτωβρίου 2013. Ο ΠΟΥ ενημερώθηκε για
τέσσερα ακόμα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα
κρούσματα του αναπνευστικού συνδρόμου από
κοροναϊό της Μ. Ανατολής ( MERS - CoV).
Αυτές περιλαμβάνουν το πρώτο εργαστηριακά
επιβεβαιωμένο κρούσμα από το Ομάν και τρία
εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα από τη
Σαουδική Αραβία .
Ο ασθενής στο Ομάν είναι ένα 68/χρονος από την
περιοχή Al Dahkliya που αρρώστησε την 26η
Οκτωβρίου 2013 και εισήχθη στο νοσοκομείο την
28η Οκτωβρίου 2013. Επιδημιολογικές έρευνες
αποκάλυψαν ότι δεν είχε πρόσφατα ταξιδέψει
εκτός της χώρας. Ωστόσο οι έρευνες βρίσκονται

σε εξέλιξη για να καθαρισθεί η πηγή της
μόλυνσης του.
Από τους 3 ασθενείς, συμπεριλαμβανομένου ενός
θανάτου, που αναφέρθηκαν στην ανατολική
περιοχή της Σαουδικής Αραβίας, μια είναι
γυναίκα και δύο άνδρες.
Οι τρεις ασθενείς, ένας εκ των οποίων είναι
επαγγελματίας υγείας, είχαν σοβαρά υποκείμενα
νοσήματα. Οι ηλικίες τους κυμαίνονται από 49
έως 83 ετών. Και οι τρεις ασθενείς ανέφεραν ότι
δεν είχαν καμία επαφή με ζώα πριν από την
ασθένειά τους, ενώ ένας ασθενής αναφέρθηκε
ότι έχει έρθει σε επαφή με ένα εργαστηριακά
επιβεβαιωμένο κρούσμα.
Σε παγκόσμιο επίπεδο, από τον Σεπτέμβριο 2012
έως σήμερα, ο ΠΟΥ έχει ενημερωθεί για 149
εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα της
λοίμωξης με MERS - CoV, συμπεριλαμβανομένων
63 θανάτων (42,3%).
Με βάση την τρέχουσα κατάσταση και τις
διαθέσιμες πληροφορίες, ο ΠΟΥ ενθαρρύνει όλα
τα κράτη μέλη του να συνεχίσουν την ενεργητική
παρακολούθηση για σοβαρές οξείες λοιμώξεις
του αναπνευστικού (SARI) και να εξετάζουν
προσεκτικά οποιοδήποτε ασυνήθιστο σύνδρομο.
Οι πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης συστήνεται
να παραμένουν σε επαγρύπνηση. Ταξιδιώτες που
επιστρέφουν από τη Μέση Ανατολή και οι οποίοι
αναπτύσσουν SARI θα πρέπει να ελέγχονται για
MERS-CoV.
Οι ασθενείς που διαγιγνώσκονται μέχρι σήμερα
έχουν ως κύριο πρόβλημα τους αναπνευστική
νόσο. Η διάρροια αναφέρεται συχνά μεταξύ των
ασθενών.
Σοβαρές επιπλοκές περιλαμβάνουν νεφρική
ανεπάρκεια και σύνδρομο οξείας αναπνευστικής
δυσχέρειας (ARDS) με shock. Ασθενείς με σοβαρή
ανοσοκαταστολή είναι πιθανό να παρουσιάσουν
νόσηση με άτυπα σημεία και συμπτώματα.
Οι μονάδες παροχής υγειονομικής περίθαλψης
είναι επιβεβλημένο να λαμβάνουν όλα τα μέτρα
πρόληψης και ελέγχου της λοίμωξης όπως αυτά
έχουν θεσπιστεί.
Εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης που
παρέχουν φροντίδα στους ασθενείς με υποψία ή
επιβεβαιωμένη MERS - CoV λοίμωξη θα πρέπει να
λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να μειωθεί ο
κίνδυνος μετάδοσης του ιού σε άλλους ασθενείς,
σε εργαζόμενους και τους επισκέπτες.
Μέχρι σήμερα ο ΠΟΥ δεν συστήνει έλεγχο στις
πύλες εισόδου κάθε κράτους μέλους και δεν
επιβάλλει κανένα ταξιδιωτικό περιορισμό.
ΠΗΓΗ: Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ):
www.who.int
13

ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Α΄ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΝΙΜΤΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Ευρωπαϊκές Κατευθυντήριες Οδηγίες για την
Υπέρταση 2013
Νικόλαος Γιώτης, Παθολογος, Ιωαννινα
Στο τευχος αυτου του μηνα θα σας
παρουσιασουμε τις νεες κατευθυντηριες οδηγιες
για τη διαγνωση και θεραπεια της υπερτασης
που εξεδωσαν απο κοινου η Ευρωπαικη Εταιρια
Υπερτασης (ESH) και η Ευρωπαικη Εταιρια
Καρδιολογιας (ESC) το 2013.
Λογω της μεγαλης εκτασης του αντικειμενου, το
θεμα αυτο θα μας απασχολησει και στα επομενα
τευχη.
Καθε κατευθυντηρια οδηγια χαρακτηριζεται
αναλογα με την ισχύ της ως ταξης Ι η ΙΙ η ΙΙΙ. Μια
οδηγια ταξης Ι εχει σαφη ένδειξη, ενω μια
οδηγια ταξης ΙΙΙ εχει σαφη αντένδειξη. Μια
οδηγια ταξης ΙΙ δεν εχει ξεκαθαρη χρησιμοτητα η
αποτελεσματικοτητα και πρέπει (IΙa) η μπορεί
(ΙΙb) να εξεταζεται για υλοποιηση.
Οι οδηγιες στηριζονται πανω σε δεδομένα απο
κλινικες μελετες, τα οποια αναλογα με την
ποιοτητα τους χαρακτηριζονται ως επιπεδου Α η
Β η C. Το επιπεδο Α ειναι το ανωτερο,
υποδηλωνοντας
προελευση
απο
πολλες
τυχαιοποιημενες κλινικες δοκιμες και μετααναλυσεις. Τα δεδομενα επιπεδου Β ειναι
λιγοτερο ποιοτικα, προερχομενα απο μια
τυχαιοποιημενη
δοκιμη
η
μεγαλες
μη
τυχαιοποιημενες μελετες. Τα δεδομενα επιπεδου
C ειναι τα λιγοτερο ποιοτικα, διοτι στηριζονται
σε μικρες μελετες, σε μελετες παρατηρησης η σε
ομοφωνια ειδικων. Στο τελος καθε οδηγιας θα
δινεται σε παρενθεση πρωτα η ισχυς της (Ι, ΙΙa,
ΙΙb, ΙII) και μετα η ποιοτητα των δεδομενων
πανω στα οποια στηριζεται (Α,B,C) – ωστε ο
αναγνωστης να εχει ενα μετρο για την αξία της.
Σε ολες τις κατευθυντηριες οδηγιες οταν γινεται
αναφορα σε τιμες αρτηριακης πιεσης εννοουνται
αυτες που καταγραφονται στο ιατρείο. Με βαση
λοιπον τις τιμες αυτες , η αρτηριακη πιεση (σε
mmHg) χαρακτηριζεται ως:
Ιδανική, αν η συστολικη ειναι < 120 ΚΑΙ η
διαστολικη <80
Φυσιολογική, αν η συστολικη ειναι 120-130
και/η η διαστολικη 80-84
Ανώτερη φυσιολογική, αν η συστολικη ειναι
130-139 και/η η διαστολικη 85-89
Υπέρταση 1, αν η συστολικη ειναι 140-159 και/η
η διαστολικη 90-99
Υπέρταση 2, αν η συστολικη ειναι160-179 και/η
η διαστολικη 100-109.
Υπέρταση 3,αν η συστολικη ≥ 180 και/η η
14

ISSN:2241- 0198

διαστολικη ≥110.
Η
προσεγγιση
της
υπερτασης
ειναι
πολυπαραγοντικη. Η εμφαση δινεται οχι στη
θεραπεια της υπερτασης καθεαυτης – αλλα στη
θεραπεια του καρδιαγγειακου κινδυνου (ενα
μερος μονο του οποιου συνιστα η υπερταση). Ο
ιατρος πρεπει να διευκρινισει – εκτος απο τις
τιμες της αρτηριακης πιεσης – ολους τους
παραγοντες καρδιαγγειακου κινδυνου καθως και
την υπαρξη ασυμπτωματικης βλαβης οργανων
στοχων (της υπερτασης), σακχαρωδη διαβητη
και κλινικα εκδηλης καρδιαγγειακης νοσου. Όλα
αυτα από κοινού με τις τιμες αρτηριακης πιεσης
συνθετουν τον καρδιαγγειακό κίνδυνο του
ασθενη και αυτος ο κινδυνος θα καθορισει τις
οποιες θεραπευτικες αποφασεις.
Στη συνεχεια παραθετουμε (υπο μορφη λιστας)
τους
παραγοντες
διαστρωματωσης
του
συνολικου καρδιαγγειακου κινδυνου, που
ενδελεχως πρεπει να εξεταζονται για καθε
υπερτασικο ασθενη:
Α. Παράγοντες κινδύνου για καρδιαγγειακή
νόσο
1. Ανδρικο φυλο.
2. Ηλικια >55 για αντρες και > 65 για γυναικες.
3. Καπνισμα.
4. Δυσλιπιδαιμια: Ολικη χοληστερολη > 190
mg/dL και/ή LDL χοληστερολη > 115 mg/dL
και/ή HDL χοληστερολη < 40 mg/dL για ανδρες
η < 46 mg/dL για γυναικες και/ή Τριγλυκεριδια
> 150 mg/dL.
5. Γλυκοζη νηστειας 102 – 125 mg/dL.
6. Παθολογικη δοκιμασια ανοχης στη γλυκοζη.
7. Παχυσαρκια (BMI ≥ 30Kg/m2).
8. Κοιλιακη παχυσαρκια (περιφερεια μεσης ≥
102 cm για αντρες και ≥ 88 cm για γυναικες.
9.
Οικογενειακο
ιστορικο
προωρης
καρδιαγγειακης νοσου (για αντρες < 55 ετη και
για γυναικες < 65 ετη).
Β. Ασυμπτωματική βλάβη οργάνων –
στόχων:
1. Πιεση σφυγμου ≥ 60 mmHg (στους
ηλικιωμενους).
2. Υπερτροφια της αριστερης κοιλιας με
ηλεκτροκαρδιογραφικα (Sokolow-Lyon >3,5
mV η RaVL > 1,1 mV η γινομενο Cornell > 244
mV*ms) η υπερηχογραφικα (δεικτης μαζας
αριστερης κοιλιας > 115g/m2 για αντρες η
>95g/m2 για γυναικες) κριτηρια.
3. Παχος εσω χιτωνα καρωτιδας (IMT) >0,9 mm
η παρουσια πλακας.
4. Ταχυτητα σφυγμικου κυματος (PWV) > 10m/s.
5. Σφυροβραχιονιος δεικτης (ABI) < 0,9

ΤΟΜΟΣ 4, ΤΕΥΧΟΣ 10

ISSN: 2241-0198

6. Χρονια νεφρικη νοσος (CKD) με eGFR 3060ml/min/1,73m2.
7. Μικροαλβουμινουρια (30-300mg/24h) η λογος
αλβουμινης
προς
κρεατινινη
(πρωινου)
δειγματος ουρων 30-300 mg/gr.
Γ. Σακχαρώδης διαβήτης
1. Γλυκοζη νηστειας ≥126 mg/dl σε δυο
μετρησεις και/η
2. HbA1c > 7% και/η
3. Γλυκοζη > 198 mg/dL στη δοκιμασια ανοχης.
Δ. Εγκατεστημένη καρδιαγγειακή ή νεφρική
νόσος
1. Αγγειακη εγκεφαλικη νοσος η ισχαιμικο
αγγειακο εγκεφαλικο επεισοδιο η αιμορραγικο
εγκεφαλικο επεισοδιο η παροδικο ισχαιμικο
επεισοδιο.
2. Στεφανιαια νοσος: εμφραγμα μυοκαρδιου,
στηθαγχη, τεχνικη επαναγγειωσης (PCI η CABG).
3. Καρδιακη ανεπαρκεια (συστολικη η
διαστολικη).
4.
Περιφερειακη
αρτηριακη
νοσος
με
συμπτωματα.
5. Χρονια νεφρικη νοσος με eGFR <30ml/ min/
1,73m2 η πρωτεινουρια > 300mg/24h.
6. Αμφιβληστροειδοπαθεια με αιμορραγιες η
εξιδρωματα η οιδημα οπτικης θηλης.

Υπόμνημα Πίνακα: ΠΚ = παραγοντες κινδυνου,
ΒΟΣ = βλαβη οργανων στοχων, ΧΝΝ= χρονια
νεφρικη νοσος, ΣΔ = σακχαρωδης διαβητης,
ΚΑΝ = καρδιαγγειακη νοσος,
ΣΑΠ/ΔΑΠ = συστολικη/διαστολικη αρτηριακη
πιεση.
Κινδυνος
θανατηφορου
καρδιαγγειακου
επεισοδιου στα απομενα 10 χρονια:
0

Αρχική Αρτηριακή Πίεση mmHg

Κανένας άλλος
ΠΚ

ΣΑΠ 140159 ή ΔΑΠ
90-99
(στάδιο Ι)

ΣΑΠ 160179 ή ΔΑΠ
100-109
(στάδιο ΙΙ)

ΣΑΠ ≥180 ή
ΔΑΠ ≥110
(στάδιο ΙΙΙ)

Χαμηλος

Μετριος

Υψηλος

1-2 ΠΚ

Χαμηλος

Μετριος

Μετριος Υψηλος

Υψηλος

≥3 ΠΚ

Χαμηλος Μετριος

Μετριος Υψηλος

Υψηλος

Υψηλος

Β
Γ

ΒΟΣ, ΧΝΝ 3, ΣΔ

Μετριος Υψηλος

Υψηλος

Υψηλος

Υψηλος –
Πολυ Υψηλος

Δ

Συμπτωματική
ΚΑΝ, ΧΝΝ ≥4,
ΣΔ+ΒΟΣ/ΠΚ

Α

-Μετριος-

5%

-Υψηλος-

10% -Πολυ
ψηλος-

Στον πινακα αυτον διαβαζουμε οτι η κλινικη
βαρυτητα της υπερτασης εξαρταται απο τη
συνύπαρξη
και
αλλων
παραγοντων
καρδιαγγειακης
νοσου.
Για
παραδειγμα,
υπερταση σταδιου Ι σε ασθενη χωρις κανενα
παραγοντα κινδυνου υποδηλωνει χαμηλο
καρδιαγγειακο κινδυνο – αντιθετα η ίδια
αρτηριακη πιεση σε ασθενη με τρεις παραγοντες
κινδυνου υποδηλωνει μετριο προς υψηλο
κινδυνο. Αν ο ασθενης εχει υπερταση σταδιου ΙΙ,
τοτε ο καρδιαγγειακος του κινδυνος κυμαινεται
απο μετριος (χωρις παραγοντες κινδυνου) εως
υψηλος (με περισσοτερους απο τρεις) – ενω αν
εχει υπερταση σταδιου ΙΙΙ, τοτε εχει
καρδιαγγειακο κινδυνο υψηλο, ακομη και χωρις
κανενα αλλο παραγοντα κινδυνου. Απο την αλλη,
ενας ασθενης με ασυμπτωματικη βλαβη στα
οργανα στοχους η χρονια νεφρικη νοσο σταδιου
3 η σακχαρωδη διαβητη ειναι αυτοματως
υψηλου καρδιαγγειακου κινδυνου, ακομη και με
υπερταση σταδιου Ι – ενω ενας ασθενης με
συμπτωματικη καρδιαγγειακη νοσο ειναι πολυ
υψηλου κινδυνου ακομη και χωρις υπερταση.

Το επομενο βημα ειναι ο προσδιορισμος του
καρδιαγγειακου κινδυνου του ασθενη με βαση
τον παρακατω πινακα:

ΣΑΠ 130139 ή ΔΑΠ
85-89

1%

Στο πλαισιο αυτο, οι κατευθυντηριες οδηγιες για
την εκτιμηση του συνολικου καρδιαγγειακου
κινδυνου συνοψιζονται ως εξης:
Αν
ο
υπερτασικος
ασθενης
ειναι
ασυμπτωματικος και δεν εχει σακχαρωδη
διαβητη η συμπτωματικη καρδιαγγειακη νοσο η
χρονια νεφρικη νοσο (περιπτωσεις Β,Γ,Δ),
προσδιοριζουμε τον καρδιαγγειακο του κινδυνο
με το μοντελο SCORE ως ελαχιστο απαιτουμενο
(Ι/Β). Το μοντελο αυτο λαμβανει υποψη μονο
τους παραγοντες φυλο, ηλικια, καπνισμα, ολικη
χοληστερολη και συστολικη αρτηριακη πιεση και
μπορει κανεις να το βρει στο διαδικτυο.
α. Πρεπει ο ασθενης να ελεγχεται για
ασυμπτωματικη βλαβη στα οργανα στοχους –
ιδιως αν ειναι τουλαχιστον μετριου κινδυνου –
επειδη η βλαβη αυτη αυξανει τον κινδυνο
θανατου απο καρδιαγγειακη νοσο ανεξάρτητα
απο την προγνωση του μοντελου SCORE (ΙΙa/Β).

Πολυ Υψηλος Πολυ Υψηλος Πολυ Υψηλος Πολυ Υψηλος

Πινακας συνολικου καρδιαγγειακου κινδυνου.
15

ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Α΄ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΝΙΜΤΣ

β. Οι θεραπευτικες αποφασεις πρεπει να
στηριζονται
στον
αρχικο
συνολικο
καρδιαγγειακο κινδυνο και οχι μονο στις τιμες
της αρτηριακης πιεσης (Ι/Β).
Συμπυκνωνοντας το μηνυμα των Ευρωπαικων
Κατευθυντηριων Οδηγιων στην προτροποπη:
“θεράπευσε τον καρδιαγγειακό κίνδυνο – όχι απλά
την υπέρταση”, θα επανελθουμε στο επομενο
τευχος με τις συστασεις που αφορουν στο πως
χειριζομαστε τον υπερτασικο ασθενη στο ιατρειο
και σε τι ειδους εργαστηριακο ελεγχο τον
υποβαλλουμε.
Θα
ολοκληρωσουμε
στο
μεθεπομενο τευχος με τις θεραπευτικες
αποφασεις και συγκεκριμενα θα ασχοληθουμε με
τα εξης ερωτηματα: ποιον θεραπευουμε, ποτε
θεραπευουμε, ποιους στοχους αρτηριακης πιεσης
θετουμε και ποια αντι-υπερτασικα φαρμακα
επιλεγουμε.
Πηγή: 2013 ESH/ESC guidelines for the
management
of arterial
hypertension.
European Heart Journal (2013) 34;21592219.

ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
Α΄ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ
ΝΙΜΤΣ
ISSN: 2241-0198
apathnimts@gmail.com
Τηλέφωνα επικοινωνίας:
+30 210 7288201
+30 210 7288204
+30 2107288213
+30 210 7288216
Fax: +30 210 7218868
Η συντακτική επιτροπή παρακαλεί θερμά
όπως οι εργασίες σας υποβάλλονται το
1ο δεκαήμερο έκαστου μήνα.
Τώρα το περιοδικό μας και στον
δικτυακό τόπο του
Κέντρου Ταξιδιωτικής και
Γεωγραφικής Ιατρικής
www.travelmedicine.gr

16

ISSN:2241- 0198

ΑΝΑΙΜΙΑ ΧΡΟΝΙΑΣ ΝΟΣΟΥ
Ειδικευόμενη ιατρός Β. Σκόρπου, Δντρια ΕΣΥ Α.
Περάκη, Σχης (ΥΙ) Γ. Γιαννακός, συντονιστής
Δντης.

Αναιμία χρόνιας νόσου (ΑΧΝ) ή αναιμία της
φλεγμονής, ορίζεται η αναιμία που παρατηρείται
σε
χρόνιες
λοιμώξεις,
φλεγμονώδη
ή
νεοπλασματικά νοσήματα και η οποία δεν
οφείλεται σε αιμορραγία, αιμόλυση ή διήθηση
του μυελού των οστών από νεοπλασματικά
κύτταρα.
Συνήθως είναι ορθόχρωμη, νορμοκυτταρική.
Μπορεί όμως να είναι υπόχρωμη και
μικροκυτταρική.
Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας
(ΠΟΥ) στην αναιμία χρόνιας νόσου η τιμή της
αιμοσφαιρίνης είναι <12g/dl στις γυναίκες και
<13,5g/dl στους άνδρες.
Αποτελεί τη δεύτερη σε συχνότητα αναιμία,
μετά τη σιδηροπενική αναιμία και παρατηρείται
σε ασθενείς με χρόνια ενεργοποίηση του
ανοσοποιητικού
συστήματος,
κυρίως
σε
νοσηλευόμενους ασθενείς:
α. Έως και 26.1% στους άντρες
β. Έως και 20.1% στις γυναίκες ηλικίας άνω των
85 ετών
Οι ηλικιωμένοι ασθενείς με ΑΧΝ αντιμετωπίζουν
αυξημένο κίνδυνο θνητότητας και νοσηλείας
κατά 5 φορές, όπως υποστηρίζεται από μια
μεγάλης κλίμακας προοπτική μελέτη που
πραγματοποιήθηκε κατά τα έτη 2003-2007.[6]
Πρόσφατη μελέτη από τις ΗΠΑ (third national
health and nutrition examination survey NHANES
III) σε 39.695 άτομα διαφόρων ηλικιών και εκτός
νοσοκομείου, ανέδειξε ότι
ποσοστό
10%
ατόμων ηλικίας
>65 ετών παρουσιάζουν
αναιμία. Το ποσοστό αυτό αυξάνεται στους
μαύρους, γεγονός που αποδίδεται στο κοινωνικό
και οικονομικό επίπεδο των ατόμων αυτών.

ΤΟΜΟΣ 4, ΤΕΥΧΟΣ 10

ISSN: 2241-0198

Ερωτήματα είναι η αιτία της αναιμίας στους
ηλικιωμένους καθώς και η σημασία της. Αν
δηλαδή
πρόκειται
για
μείωση
της
ερυθροποίησης, συμβατή με τη μείωση του
μεταβολισμού ή αν πρόκειται για παθολογικό
εύρημα που χρήζει περαιτέρω διερεύνησης.
Η μελέτη NHANES-II αποκάλυψε πως οι
ηλικιωμένοι ασθενείς που νοσούν από αναιμία
διακρίνονται ανάλογα με την αιτιολογία σε:
1. Πάσχοντες
από έλλειψη αιμοποιητικών
παραγόντων (fe, βιταμίνη Β12 και φυλλικό οξύ)
2. Πάσχοντες από αναιμία
μη γνωστής
αιτιολογίας και
3. Πάσχοντες από αναιμία χρονίας νόσου.
Με το ποσοστό ασθενών σε κάθε περίπτωση
να είναι 33%.
Σύμφωνα με τον ΠOΥ και το Εθνικό Ινστιτούτο
για τον καρκίνο στις ΗΠΑ (NCΙ) η ΑΧΝ
κατατάσσεται ανάλογα με τη βαρύτητά της στις
παρακάτω κατηγορίες:
Πίνακας
Κατάταξη αναιμίας χρονίας νόσου ανάλογα με
τη βαρύτητα αυτής
ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ
ΠΟΥ
NCΙ
Hb gr/dl
Hb gr/dl
Φυσιολογική,
>11
Φυσιολογική
βαθμός 0
Ήπια, βαθμός 1
9,5-10,9
10,0 και άνω
Μέτρια,
8,0-9,4
8,0-10,0
βαθμός 2
Σοβαρά,
6,5-7,9
6,5-7,9
βαθμός 3
Απειλητική,
<6,5
<6,5
βαθμός 5
Παθογένεση: Η παθογένεση της αναιμίας χρονίας
νόσου (ΑΧΝ) είναι συνήθως πολύπλοκη και
πολυπαραγοντική
και σχετίζεται με την
υποκείμενη χρόνια νόσο, αλλά κυρίως
καθορίζεται από την ενεργοποίηση του
ανοσοποιητικού συστήματος που οδηγεί σε
μεταβολές στο ισοζύγιο του Fe.
Τουλάχιστον 3 βασικοί μηχανισμοί συμβάλλουν
στην ανάπτυξη της ΑΧΝ:
α. Η μείωση της διάρκειας ζωής των ερυθρών
κυττάρων.
β. Ο μειωμένος πολλαπλασιασμός των
ερυθροειδών προγονικών κυττάρων.
γ. Η αυξημένη πρόσληψη και κατακράτηση του
Fe στα κύτταρα του δικτυοενδοθηλιακού
συστήματος. (ΔΕΣ) [6]
Μηχανισμός 1: Ο συγκεκριμένος μηχανισμός δεν
έχει πλήρως αιτιολογηθεί.

Σημαντικός είναι ο ρόλος της αυξημένης
παραγωγής IL-1 ειδικά
στους ασθενείς με
ρευματοειδή αρθρίτιδα (ΡΑ), η οποία φαίνεται να
ενισχύει την ικανότητα των μακροφάγων να
δεσμεύσουν
και
να
καταστρέψουν
τα
ερυθροκύτταρα μέσω επιλεκτικής αιμόλυσης
νεοσχηματισθέντων ερυθρών κυττάρων.
Μηχανισμός 2:
Ο μειωμένος πολλαπλασιασμός των ερυθροειδών
προγονικών κυττάρων.
Οφείλεται σε δύο κυρίως λόγους:
α. Τη μειωμένη παραγωγή ερυθροποιητίνης
(EPO) και την ανασταλτική επίδραση των
φλεγμονωδών κυτταροκινών (IL-1, IL-6, TNF-α)
στο μυελό των οστών.
β. Τα μειωμένα επίπεδα της EPO, λόγω της
αυξημένης έκφρασης των κυτταροκινών και του
σχηματισμού ελευθέρων ριζών οξυγόνου (ROS),
προωθούν την κατακράτηση του σιδήρου (Fe)
στο δικτυοενδοθηλιακό σύστημα (ΔΕΣ), μέσω
της αυξημένης παραγωγής εψιδίνης.
Εικόνα 1: Παθοφυσιολογία της ΑΧΝ.

Πιθανότερη αιτία αυτών των καταστάσεων είναι
η απελευθέρωση κυτταροκινών (IL-6 και TNF) οι
οποίες
οδηγούν
στην
έκκριση
άλλων
κυτταροκινών (IFN-β και γ), οι οποίες
χορηγούμενες σε πειραματόζωα, προκαλούν
αναιμία, με όμοια χαρακτηριστικά με αυτά της
ΑΧΝ. Η ΙL-6 αυξάνει τη παραγωγή της εψιδίνης.
Η εψιδίνη εμποδίζει την απελευθέρωση σιδήρου
από τα μικροφάγα και τα ηπατοκύτταρα και την
απορρόφηση
σιδήρου
από
το
έντερο.
Αποτέλεσμα των παραπάνω ιδιοτήτων της
εψιδίνης, είναι σιδηροπενία και περιορισμένη
διαθεσιμότητα σιδήρου στα αναπτυσσόμενα
ερυθροκύτταρα. H αναιμία χρόνιας νόσου ή η
αναιμία της χρόνιας φλεγμονής, όπως αλλιώς
ονομάζεται, αρχικά συσχετίστηκε με λοιμώδη,
φλεγμονώδη και νεοπλασματικά νοσήματα.
17

ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Α΄ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΝΙΜΤΣ

Αργότερα όμως, παρατηρήθηκε ότι η αναιμία
συναντάται και σε άλλες καταστάσεις, όπως στο
βαρύ τραύμα, στα καρδιαγγειακά νοσήματα, στο
σακχαρώδη διαβήτη, στη χρόνια νεφρική
ανεπάρκεια και στον υπέρ ή υποθυρεοειδισμό.
(πίνακας 1)
Τα συνηθέστερα νοσήματα που μπορεί να
συνοδεύονται από αναιμία χρόνιας νόσου είναι:
1.Οι λοιμώξεις (σήψη, φυματίωση, ελονοσία,
οστεομυελίτις, χρόνια αποστήματα, μυκητιάσεις
και HIV)
2. Τα φλεγμονώδη νοσήματα (ρευματοειδής
αρθρίτις, συστηματικές αγγειίτιδες, φλεγμονώδη
νοσήματα εντέρου, σαρκοείδωση) και
3. τα κακοήθη νεοπλάσματα συμπαγών οργάνων,
τα λεμφώματα και το πολλαπλούν μυέλωμα.
Πίνακας 1

ISSN:2241- 0198

α. Η εψιδίνη θεωρείται ο βασικός ρυθμιστής της
εντερικής απορρόφησης του Fe και της
ανακύκλωσης του Fe από τα μακροφάγα. Η
αυξημένη εψιδίνη λόγω των φλεγμονωδών
κυτταροκινών, συνδέεται με την φερροπορτίνη
στα εντερικά κύτταρα του δωδεκαδάκτυλου και
στα μακροφάγα, προκαλώντας την αποδόμησή
της. Επιπρόσθετα η εψιδίνη αναστέλλει την
απορρόφηση του σιδήρου από τα εντεροκύτταρα
του 12/δακτύλου.
β. Έτσι αναστέλλεται η έξοδος του Fe από τα
μακροφάγα και ενισχύεται η συσσώρευσή του σε
αυτά.
γ. Η μείωση της συγκέντρωσης του Fe στο
πλάσμα και η συσσώρευση του στο ΔΕΣ λόγω
της
εψιδίνης,
οδηγεί
σε
περιορισμένη
ερυθροποίηση με αποτέλεσμα την ΑΧΝ. [8]
Εικόνα 2: Ρύθμιση μεταβολισμού σιδήρου από την εψιδίνη.

Νοσήματα σχετιζόμενα με ΑΧΝ
Λοίμωξη

Κακοήθεια

Αυτοάνοσα

Νεφρός

Καρδιά

Ιϊκή

Σταθεροί
όγκοι

Ρευματοειδής
Αρθρίτιδα

Χρόνια
Νεφρική
Ανεπάρκεια
(ΧΝΑ)

Χρόνια
Καρδιακή
Ανεπάρκεια
(ΧΚΑ)

Βακτηριακή

Αιματολογικές
κακοήθειες

Συστηματικός
ερυθηματώδης
λύκος
(ΣΕΛ)
και αυτοάνοσα
σχετικά
νοσήματα

Παρασιτική

Αγγειίτιδα

Μυκητιασική

Σαρκοείδωση

Φλεγμονώδη
νοσήματα του
εντέρου

Η επίπτωση των διάφορων νοσημάτων, που
φαίνονται στον παραπάνω πίνακα,
στην
ανάπτυξη ΑΧΝ σύμφωνα με τον Weiss (2005)
ήταν:
Λοιμώξεις (οξείες και χρόνιες) 18-95%
Κακοήθειες (αιματολογικές, καρκίνοι) 30-77 %
Αυτοάνοσα νοσήματα 8-71%
Χρόνιες παθήσεις των νεφρών 23-50%
GvHD μετά από μεταμόσχευση 8-70%
Μηχανισμός 3:
Η αυξημένη πρόσληψη και κατακράτηση του Fe
στα
κύτταρα
του
δικτυοενδοθηλιακού
συστήματος (ΔΕΣ) (Εικόνα 2)
18

Είναι πολύ σημαντικό όμως να γνωρίζουμε, πως
η αναιμία (στις περισσότερες των περιπτώσεων)
αποτελεί σύμπτωμα κάποιας υποκείμενης νόσου
και η θεραπεία δεν πρέπει να έχει ως βασικό
στόχο τη διόρθωση της αναιμίας, αλλά την
αντιμετώπιση
της υποκείμενης νόσου του
ασθενούς.
Η διάγνωση της αναιμίας χρόνιας νόσου τίθεται
κατά κανόνα εξ αποκλεισμού. Σε αυτή βοηθάει η
κλινική και εργαστηριακή εικόνα. Συνήθως είναι
ορθοκυτταρική, ορθόχρωμη. Οι περισσότεροι
ασθενείς έχουν μέτρια αναιμία, με επίπεδα
αιμοσφαιρίνης από 10 έως 11 g/dL. Σε ποσοστό
25% μπορεί να είναι μικροκυτταρική, ειδικά όταν
συνυπάρχει σιδηροπενία λόγω ταυτόχρονης
απώλειας αίματος. Είναι συνήθως ηπίου προς
μετρίου βαθμού ενώ συχνά απαιτείται εξέταση
του μυελού των οστών προκειμένου να
αποκλειστούν άλλα αίτια. Από τον εργαστηριακό
έλεγχο, οι δείκτες MCV και MCHC βρίσκονται
συνήθως σε φυσιολογικά επίπεδα, ενώ η αναιμία
μπορεί να συνοδεύεται από αύξηση των
πρωτεϊνών οξείας φάσεως όπως ινωδογόνου,
φερριτίνης, CRP και αύξηση ΤΚΕ.
Η σιδηροδεσμευτική ικανότητα (TIBC) είναι
ελαττωμένη.

ΤΟΜΟΣ 4, ΤΕΥΧΟΣ 10

ISSN: 2241-0198

Λόγω της αυξημένων τιμών φερριτίνης ορού και
τρανσφερρίνης (πρωτεΐνες οξείας φάσης) σε
ασθενείς με οξεία ή χρόνια φλεγμονή, η μέτρηση
των δεικτών ερυθροποίησης όπως το ποσοστό
(%) των υπόχρωμων ερυθρών και το
περιεχόμενο της Hb στα δικτυοερυθροκύτταρα,
με τους μοντέρνους αναλυτές αίματος που
βασίζονται στην κυτταρομετρία ροής έχει
αποκτήσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
Στο μυελό των οστών παρατηρούνται
μακροφάγα τα οποία περιέχουν φυσιολογικό ή
αυξημένο σίδηρο, αυξημένα πλασματοκύτταρα
και φυσιολογική κυτταροβρίθεια. Τα επίπεδα της
φερριτίνης στον ορό είναι συνήθως φυσιολογικά
ή αυξημένα. Δεν αποτελούν όμως ασφαλή
εκτίμηση των αποθεμάτων σιδήρου σε χρόνια
φλεγμονώδη νοσήματα, γιατί η φερριτίνη
αποτελεί πρωτεΐνη οξείας φάσης.

Παράμετρος

Εικόνα 3: Εργαστηριακοί δείκτες στη ΔΔ της ΑΧΝ

ΑΧΝ

AΧΝ + ΣΑ

Σίδηρος ορού

ελαττωμένος

ελαττωμένος

Τρανσφερρίνη (Tf)

ελαττωμένη ή κ.φ.

ελαττωμένη

Κορεσμός Tf

ελαττωμένος

ελαττωμένος

Φερριτίνη

κ.φ. ή αυξημένη

ελαττωμένη ή κ.φ.

sTfR

φυσιολογικά

φυσιολογικά ή αυξημένα

sTfR / log ferritin

χαμηλός (< 1.5)

αυξημένος (≥ 1.5)

Επίπεδα
κυτταροκινών

αυξημένα

αυξημένα

Αναιμία

Δείκτης
ΔΕΚ

Χαμηλός:

Υποπολ/σμος

ΘΕΡΑΠΕΙΑ:
Μεταγγίσεις αίματος.
Μόνο σε σοβαρή και απειλητική για τη ζωή
αναιμία.
Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι κίνδυνοι, όπως
η αιμοσιδήρωση η αλλοανοσοποίηση και η
μετάδοση λοιμώξεων.

Υψηλός:
αιμορραγία
ή αιμόλυση

Κλινικοεργασ
ενδείξεις
φλεγμονής

Κορεσμός
τρανσφερρινης
< 16 ng/ml

Φερριτίνη

Φερριτίνη

Φερριτίνη

Σιδηροπενική
αναιμία

ΑΧΝ &
ΣΑ

ΑΧΝ

(ΣΑ)

Ορισμένοι ασθενείς παρουσιάζουν ένα συνδυασμό
AXN και ΣΑ, ως συνέπεια φλεγμονής και απώλειας
αίματος, κυρίως στα πλαίσια
γαστρεντερικών
και ουρογεννητικών αιμορραγιών.
Στον παρακάτω πίνακα με την χρήση των τιμών
όλων των παραμέτρων (fe, Tf, ferritin, sTfR,
κυτταροκίνες) μπορούμε να προσεγγίσουμε
διαφοροδιαγνωστικά την ΑΧΝ και τον συνδυασμό
ΑΧΝ και σιδηροπενικής αναιμίας.
19

Ερυθροποιητικοί παράγοντες (ESAs).
Η ανασυνδυασμένη ανθρώπινη ερυθροποιητίνη
φαίνεται να βελτιώνει την αναιμία των ασθενών
με συστηματικές φλεγμονώδεις νόσους, με
αξιοσημείωτη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους
και μείωση των αναγκών για μεταφφίσεις
αίματος. Η ανταπόκριση σε αυτούς τους
παράγοντες είναι αρκετά μεταβαλλόμενη
ανάλογα με τον τύπο της υποκείμενης νόσου και
την ενεργότητά της, την διαθεσιμότητα του Fe
και άλλους παράγοντες που συμβάλλουν στην
εμφάνιση αναιμίας.[9]
Περιορισμένες ενδείξεις στην αναιμία λόγω ΧΝΝ
και στην αναιμία σε ασθενείς που υποβάλλονται
σε χημειοθεραπεία. Σε ορισμένους ασθενείς με
φτωχή ανταπόκριση στους ESAs συστήνονται
ψηλότερες δόσεις προκειμένου να φτάσουν τα
επίπεδα-στόχο της αιμοσφαιρίνης.
Πρόσφατες κλινικές μελέτες δεν είναι τόσο
ενθαρρυντικές για την επίτευξη του στόχου
υψηλής αιμοσφαιρίνης.

ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Α΄ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΝΙΜΤΣ

ISSN:2241- 0198

Σε αυτές αναφέρονται: αυξημένη επίπτωση
καρδιαγγειακών
συμβαμάτων,
ισχαιμικού
αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου, εξέλιξης των
κακοηθειών και θανάτου σε ασθενείς που έλαβαν
θεραπεία με ESAs και είχαν ως στόχο επίπεδα Hb
≥ 13 g/dL. [10,11]
Σύμφωνα με αυτές τις νέες παρατηρήσεις ο FDA
συστήνει την σωστή χορήγησή τους στις
εγκεκριμένες ενδείξεις, με περιορισμένη χρήση σε
ασθενείς με κακοήθεια και στόχευση τιμής Hb ≤
12 g/dL σε ασθενείς με ΧΝΝ. [12]

άλλων μικρών μορίων στην οδό εψιδίνης/
φερροπορτίνης.
Μια άκρως ενδιαφέρουσα παρατήρηση είναι η
συσχέτιση της αναιμίας χρονίας νόσου με
έλλειψη βιταμίνης D, σε μια έρευνα βασισμένη σε
ευρύ πληθυσμό, στις ΗΠΑ, καίτοι θα χρειαστούν
επιπλέον μελέτες να εκτελεστούν για να
διαπιστωθεί αν τα συμπληρώματα βιταμίνης D
μπορούν να καταστείλουν τη φλεγμονή και να
οδηγήσουν σε βελτίωση της αναιμίας της χρόνιας
νόσου.

Per os χορήγηση σιδήρου.
Διαπιστωθηκε μικρή απορρόφηση του per os
σιδήρου (Fe) και περιορισμένη μεταφορά του
από τα εντεροκύτταρα στην κυκλοφορία. Η per
os θεραπεία μπορεί να μην καλύπτει τα
ελλείμματα της λειτουργικής σιδηροπενίας.
Πρέπει να εκτιμάται αν η απώλεια Fe είναι >
πρόσληψη Fe.
Αναφέρονται συχνά γαστρεντερικές διαταραχές
(ναυτία, δυσκοιλιότητα,).
Σοβαρό μειονέκτημα η έλλειψη συμμόρφωσης
στη θεραπεία. Η αποκατάσταση των επιπέδων
Fe μπορεί να διαρκέσει έως και 6 μήνες.
ΕΦ χορήγηση σιδήρου.
Η συχνή συνύπαρξη της ΣΑ με την ΑΧΝ
καθιστούν τη χορήγηση ΕΦ Fe μια εξαιρετικά
χρήσιμη επιλογή.
Σήμερα νεότερα σκευάσματα ΕΦ Fe με καλύτερο
προφίλ ασφάλειας και απλοποιημένη χορήγηση
είναι διαθέσιμα και χρησιμοποιούνται πλέον
ευρέως με επιτυχία.
Υπάρχει μεγάλη εμπειρία σε ασθενείς με ΙΦΝΕ
και ΧΝΑ
Σε ασθενείς που λαμβάνουν θεραπεία με ESAs
είναι απαραίτητη η μέτρηση των επιπέδων Fe και
η χορήγηση ΕΦ Fe για την αντιμετώπιση της
λειτουργικής σιδηροπενίας.
Η μονοθεραπεία με ΕΦ Fe σε ασθενείς με ΑΧΝ
λόγω κακοήθειας ή καρδιακής ανεπάρκειας έχει
δείξει ενθαρρυντικά αποτελέσματα όσον αφορά
την διόρθωση της Hb.
Η ΕΦ σιδηροθεραπεία υπερέχει της per os
σιδηροθεραπείας. Διορθώνει γρηγορότερα και
πιο αποτελεσματικά την Hb. Αναπληρώνει με
επιτυχία τις αποθήκες σιδήρου και δεν εμφανίζει
προβλήματα δυσανεξίας και συμμόρφωσης.[7]

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Κοιτώντας το μέλλον.
Εν εξελίξει έρευνες αναζητούν τις επιπτώσεις της
αναστολής της εψιδίνης είτε μέσω αντισώματος
μεσολάβησης είτε με έμμεση αναστολή μέσω
20

1. William’s Haematology seventh edition
2. Guralnik JK, Eisenstaedt RS, Ferrucci L, Klein
HG, Woodman RC. “Prevalence of anemia in
persons 65 years or older in the United States:
evidence for a high rate of unexplained anemia.”
Blood 2004 ; 104 : 2263-2268.
3. Corwin HL Krantz SB: “anemia of the critically
ill: “Acute” anemia of chronic disease.
Crit Care Med 28:3098 ,2000.
4. Ganz T: “Hepsidin, a key regulator of iron
metabolism and mediator of ion. Anemia of
inflammation.” Blood 102:783, 2003.
5. Weiss G. Iron metabolism in the anemia of
chronic disease. Biochim Biophys Acta 2009;
1790:682-693
6. Poggiali E, et al. Anemia og chronic disease: A
unique defect of iron recycling for many different
chronic diseases. Eur J Int Med 2013
7. Cullis J. Anaemia of cronic disease. Clin Med
2013;13(2):193-6
8. Gangat N and Wolanskyj A. Semin Hematol
2013;50:232-238
9. Ganz T. Hepcidin and iron regulation. 10 years
later. Blood 2011;117:4425-33.
10. Pfeffer MA, BurdmannEA, Chen CY, Cooper
ME, de ZeeuwD, Eckardt KU, et al. A trial of
darbepoetin alfa in type 2 diabetes and chronic
kidney disease. N. Engl. J. Med. 2009;361:2019-32
11.Sngh AK, Szczech I, Tang KI, Barnhart H, Sapp
S, Wolfson M, et al. Correction of anemia with
epoetin alfa in chronic kidney disease. N. Engl.J.
Med2006;355:2085-98.
12. FDA. FDA modifies dosing recommendations
for Erythropoiesis- Stimulating Agents.
hhtp://www.fda.gov/newsevent/newsroom/
Press announcements/ucm260670.htm (08 July
2013)

ΤΟΜΟΣ 4, ΤΕΥΧΟΣ 10

ISSN: 2241-0198

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΜΗ ΜΙΚΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ
ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ

Ο τύπος αυτός συσχετίζεται λιγότερο με το
κάπνισμα, αναπτύσσεται κυρίως περιφερικά στο
τραχειοβρογχικό δέντρο και χορηγεί πρώιμα
αιματογενείς
μεταστάσεις
(ιδίως
στον
εγκέφαλο). Σε αυτούς τους ασθενείς κυριότερη
αιτία
αποτυχίας
της
θεραπευτικής
αντιμετώπισης είναι η παρουσία εξωθωρακικών
μεταστάσεων και όχι η τοπική υποτροπή. Το
μεγαλοκυτταρικό καρκίνωμα είναι ιδιαίτερα
κακοήθης όγκος που χαρακτηρίζεται από
περιφερική ανάπτυξη και πρώιμες αιματογενείς
μεταστάσεις. Η πρόγνωση είναι γενικά πτωχή.
Επίσης, παρατηρούνται συνδυασμοί μεταξύ των
ιστολογικών
τύπων,
με
συχνότερο
το
αδενοπλακώδες καρκίνωμα.

Ειδικευόμενος ιατρός Γ. Αγγελίδης, Σχης (ΥΙ) Α.
Ζουμπουλίδης,
Ο καρκίνος του πνεύμονα αποτελεί κύρια αιτία
θανάτου από νεοπλασματική νόσο σε άνδρες και
γυναίκες (πρώτη αιτία στους άνδρες, ενώ στις
γυναίκες τείνει να υπερβεί σε συχνότητα τον
καρκίνο του μαστού)[1].
Ο λόγος ανδρών / γυναικών ήταν 1/10 το 1978
και 1/3 το 1996. Τα νέα περιστατικά ανέρχονται
σε 40 χιλ. ανά έτος στο Ηνωμένο Βασίλειο και σε
175 χιλ. ανά έτος στις ΗΠΑ. Στην ηλικιακή ομάδα
45 - 65 ετών παρατηρείται η υψηλότερη
επίπτωση της νόσου. Συνολικά, ο καρκίνος του
πνεύμονα ενοχοποιείται για το 35% των ανδρών
και το 15% των γυναικών που πεθαίνουν από
καρκίνο. Η δυνατότητα ίασης παραμένει
περιορισμένη και η συνολική πενταετής
επιβίωση κυμαίνεται μεταξύ 10 - 15%. H
πλειοψηφία των ασθενών, καταλήγουν εντός
ενός έτους από τη διάγνωση.
ΜΗ ΜΙΚΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ
ΠΝΕΥΜΟΝΑ
O καρκίνος του πνεύμονα εξορμάται κυρίως από
το επιθήλιο των βρόγχων (βρογχογενής
καρκίνος). Διακρίνονται οι εξής ιστολογικοί
τύποι [1]:
1. Μη μικροκυτταρικό καρκίνωμα
α. Από πλακώδες επιθήλιο (35 - 40%).
β. Αδενοκαρκίνωμα (40%).
γ. Μεγαλοκυτταρικό (5 - 10%).
2. Μικροκυτταρικό καρκίνωμα (20%).
3. Άλλοι όγκοι.
α. Καρκινοειδές.
β. Κυλίνδρωμα.
γ. Καρκινοσάρκωμα.
δ. Λέμφωμα.
ε. Μεσοθηλίωμα.

ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΝΜ
Πρωτοπαθής όγκος
Τ0: Μη εντοπίσιμος πρωτοπαθής όγκος.
ΤΧ: Θετική κυτταρολογική εξέταση, αλλά μη
εντοπίσιμος όγκος.
Τ1: Όγκος διαμέτρου <3 cm χωρίς τοπική
διήθηση.
Τ2: Όγκος διαμέτρου >3 cm ή υπεζωκοτική
διήθηση ή με ατελεκτασία σε λιγότερο από
ολόκληρο τον πνεύμονα, >2 cm από την τρόπιδα.
Τ3: Όγκος οποιουδήποτε μεγέθους με διήθηση
στο θωρακικό τοίχωμα ή <2 cm από την τρόπιδα
ή με πρόκληση ατελεκτασίας σε ολόκληρο τον
πνεύμονα
ή
διήθηση
διαφράγματος,
μεσοθωρακικού υπεζωκότα ή τοιχωματικού
περικαρδίου.
Τ4: Διήθηση ενός εκ των: μεσοθωράκιο,
περικάρδιο, μεγάλα αγγεία, τραχεία, οισοφάγος,
τρόπιδα ή σπόνδυλος, πλευριτικό υγρό με
κακοήθη κύτταρα, δορυφόρα οζίδια στον ίδιο
λοβό με την πρωτοπαθή εστία.
Επιχώριοι λεμφαδένες
Ν0: Απουσία νόσου στους λεμφαδένες
Ν1:
Μεταστάσεις
στους
σύστοιχους
περιβρογχικούς, ενδοπνευμονικούς, πυλαίους
λεμφαδένες.
Ν2: Μεταστάσεις στο μεσοθωράκιο ή/και στους
υποτροπιδικούς.
Ν3: Μεταστάσεις στους ετερόπλευρους πυλαίους
ή μεσοθωρακικούς, στους ομόπλευρους ή
ετερόπλευρους υπερκλείδιους.

Το καρκίνωμα από πλακώδες επιθήλιο
παρουσιάζει ισχυρή συσχέτιση με το κάπνισμα. Η
βλάβη εντοπίζεται συνήθως κεντρικά στο
τραχειοβρογχικό δένδρο και έχει σχετικά
βραδύτερη εξέλιξη. Η νόσος τείνει να παραμένει
εντοπισμένη
στον
θώρακα,
όπου
και
παρατηρούνται οι συχνότερες υποτροπές μετά
τη θεραπεία. Τις τελευταίες δεκαετίες, η
συχνότητα του αδενοκαρκινώματος αυξάνεται
συνεχώς.

Μακρινές μεταστάσεις
Μ0: Απουσία μεταστάσεων.
Μ1: Μακρινές μεταστάσεις ή δορυφόρα οζίδια σε
λοβό διαφορετικό από αυτόν της πρωτοπαθούς
βλάβης.
21

ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Α΄ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΝΙΜΤΣ

Τα στάδια ΤΝΜ ομαδοποιούνται ως εξής:
Στάδιο Ι: Τ1 Ν0 Μ0, Τ2 Ν0 Μ0
Στάδιο ΙΙ: Τ1 Ν1 Μ0, Τ2 Ν1 Μ0
Στάδιο ΙΙΙΑ: Τ3 Ν1 Μ0, Τ1-3 Ν2 Μ0
Στάδιο ΙΙΙΒ: κάθε Τ Ν3 Μ0, Τ4 κάθε Ν Μ0
Στάδιο ΙV: κάθε Τ κάθε Ν Μ1
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
Σε πρώιμο στάδιο της νόσου οι ασθενείς μπορεί
να είναι υποψήφιοι για χειρουργική εκτομή της
βλάβης με σκοπό την ίαση. Ανάλογα με το
μέγεθος και την εντόπιση του όγκου, η
επέμβαση λαμβάνει τη μορφή λοβεκτομής
(μερικής ή ολικής) ή πνευμονεκτομής.
Υπολογίζεται ότι το 50% των ασθενών είναι
δυνατό να αντιμετωπισθούν χειρουργικά κατά
τη διάγνωση [1]. Η νόσος κρίνεται εξ αρχής
ανεγχείρητη στις εξής περιπτώσεις:
1.
Διήθηση των ετεροπλεύρων πυλαίων ή
των μεσοθωρακικών λεμφαδένων.
2.
Προσβολή οργάνων του μεσοθωρακίου,
αγγείων, της τρόπιδας, της καρδιάς, της τραχείας,
του οισοφάγου, των σωμάτων των σπονδύλων ή
νεύρων.
3.
Κακοήθης συλλογή πλευριτικού υγρού.
4.
Μετάσταση σε υπερκλείδιους λεμφαδένες.
5.
Μεταστατική διασπορά.
6.
Διήθηση βρόγχου σε απόσταση <2 cm από
την τρόπιδα.
7.
Σύνδρομο άνω κοίλης φλέβας.
Συνήθως, νόσος κλινικού σταδίου υψηλότερου
του ΙΙΙΑ δεν αντιμετωπίζεται χειρουργικά.
Υποβάλλονται σε επέμβαση ασθενείς σταδίου Ι ή
ΙΙ και επιλεγμένοι ασθενείς σταδίου ΙΙΙΑ. Ο
πλήρης
λεμφαδενικός
καθαρισμός
του
μεσοθωρακίου δεν έχει αποδειχθεί ότι βελτιώνει
την πρόγνωση. Ωστόσο, συνιστάται αφαίρεση
των Ν1 λεμφαδένων και δειγματοληψία από
τουλάχιστον τρεις Ν2 θέσεις.
Η προεγχειρητική εκτίμηση περιλαμβάνει την
αξιολόγηση της αναπνευστικής λειτουργίας ώστε
να διασφαλισθεί ότι αυτή θα είναι επαρκής μετά
την εκτομή. Η σημασία της συγκεκριμένης
παραμέτρου
καθίσταται
σαφέστερη
εάν
συνυπολογισθεί ότι κατά κανόνα οι ασθενείς
παρουσιάζουν επηρεασμένη προεγχειρητική
αναπνευστική λειτουργία εξαιτίας κοινών
παραγόντων κινδύνου. Οι περισσότεροι ασθενείς
είναι βαρείς καπνιστές με χρόνια αποφρακτική
πνευμονοπάθεια, αναπνευστική ανεπάρκεια
ή/και καρδιολογικά προβλήματα.

22

ISSN:2241- 0198

Σπιρομέτρηση
Κατά την τυπική προεγχειρητική εκτίμηση
εκτελούνται δοκιμασίες της αναπνευστικής
λειτουργίας, όπως είναι η σπιρομέτρηση και ο
έλεγχος της διαχυτικής ικανότητας των
πνευμόνων. Ο ταχέως εκπνεόμενος όγκος αέρα
κατά το 1ο λεπτό (FEV1) εκφράζεται ως απόλυτη
τιμή (L) ή ποσοστό σε σχέση με την
προβλεπόμενη τιμή βάσει της ηλικίας, του ύψους
και της φυλετικής καταγωγής. Ασθενείς με
προεγχειρητική τιμή FEV1 άνω των 2 L ή >80%
της προβλεπόμενης τιμής θεωρούνται υποψήφιοι
για πνευμονεκτομή [2]. Επιπλέον, όσοι
εμφανίζουν FEV1 άνω των 1,5 L είναι υποψήφιοι
για λοβεκτομή χωρίς να απαιτείται περαιτέρω
αξιολόγηση της προεγχειρητικής αναπνευστικής
λειτουργίας [2].
Ωστόσο, εφόσον δεν πληρούνται τα ανωτέρω
κριτήρια είναι απαραίτητη η διενέργεια επιπλέον
εξετάσεων που αποσκοπούν στην έμμεση
πρόβλεψη της μετεγχειρητικής αναπνευστικής
λειτουργίας. Τυπικά, η επόμενη εξέταση είναι η
ποσοτική μελέτη εκτίμησης της αιμάτωσης των
πνευμόνων. Σημειώνεται ότι διάφοροι ερευνητές
αναφέρουν υψηλό κίνδυνο περιεγχειρητικής
θνησιμότητας και πνευμονικών επιπλοκών σε
ασθενείς με εκτιμώμενη μετεγχειρητική τιμή
FEV1 <40% ή διαχυτική ικανότητα πνευμόνων
<40%.
Ποσοτική σπινθηρογραφική μελέτη
Η ποσοτική σπινθηρογραφική μελέτη των
πνευμόνων
χαρακτηρίζεται
από
εύκολη
εφαρμογή. Δεν απαιτείται ειδική προετοιμασία
των
εξεταζομένων.
Η
σπινθηρογραφική
απεικόνιση επιτυγχάνεται με τη χορήγηση
99mTc-macroaggregated albumin (99mTc-MAA).
Η συνιστώμενη δόση είναι 37 – 148 MBq (1 – 4
mCi) [3]. Λαμβάνονται πρόσθια και οπίσθια λήψη
του θώρακα. Τα σχετικά συμπεράσματα
εξάγονται αμέσως μετά την ολοκλήρωση της
διαδικασίας.
Με τη χρήση ειδικού λογισμικού οριοθετούνται
περιοχές ενδιαφέροντος στον δεξιό και στον
αριστερό πνεύμονα (Εικόνα 1). Κάθε πνεύμονας
διακρίνεται σε τρία ίσα μέρη ώστε να προκύψουν
η ανώτερη, η μέση και η κατώτερη περιοχή
ενδιαφέροντος,
αντίστοιχα.
Κατόπιν,
υπολογίζεται ο γεωμετρικός μέσος όρος των
κρούσεων σε κάθε περιοχή ενδιαφέροντος της
πρόσθιας και της οπίσθιας λήψης των δύο
πνευμόνων. Η διάκριση των πνευμόνων σε
ανώτερη,
μέση και κατώτερη περιοχή
ενδιαφέροντος δεν συσχετίζεται απόλυτα με την
ανατομική διάκριση σε λοβούς.

ΤΟΜΟΣ 4, ΤΕΥΧΟΣ 10

ISSN: 2241-0198

Παρόλα αυτά θεωρείται αντιπροσωπευτική και
επιτρέπει την εκτίμηση της αναπνευστικής
λειτουργίας μετά λοβεκτομή. Ακόμα, σε
περιπτώσεις ασθενών που πρόκειται να
υποβληθούν σε πνευμονεκτομή, η μέθοδος
παρέχει με ακρίβεια την προεγχειρητική
συνεισφορά κάθε πνεύμονα στην ολική
αναπνευστική λειτουργία. Συγκεκριμένα, η
προβλεπόμενη μετεγχειρητική αναπνευστική
λειτουργία εκτιμάται με εφαρμογή των
αποτελεσμάτων της ποσοτικής μελέτης σε αυτά
των λειτουργικών δοκιμασιών. Για παράδειγμα,
εάν ένας ασθενής πρόκειται να υποβληθεί σε
πνευμονεκτομή και η συμμετοχή αυτού στην
ολική αναπνευστική λειτουργία βρεθεί ότι είναι
30%, τότε μετά την επέμβαση αναμένεται
μείωση της τιμής FEV1 κατά 30%.

Η Ακτινοθεραπεία του μεσοθωρακίου και της
κοίτης του όγκου - βρογχικού κολοβώματος
μειώνει την πιθανότητα τοπικής υποτροπής αλλά
δεν αυξάνει την επιβίωση.[4 – 8] Ο CTV (clinical
target volume) περιλαμβάνει το βρογχικό
κολόβωμα, τη σύστοιχη πύλη και το
μεσοθωράκιο εφόσον δεν έχει πραγματοποιηθεί
λεμφαδενικός καθαρισμός ή ανευρέθησαν
πολλαπλοί διηθημένοι λεμφαδένες. [9]
Τέλος, η επικουρική Χημειοθεραπεία έχει θέση
στην αντιμετώπιση ασθενών με αδενοκαρκίνωμα
ή μεγαλοκυτταρικό καρκίνωμα αφού μειώνει την
πιθανότητα υποτροπής και αυξάνει την επιβίωση
κατά 6 - 24 μήνες. [1]
ΡΙΖΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
Η εφαρμογή ριζικής Ακτινοθεραπείας, επιλέγεται
σε χειρουργήσιμη νόσο (στάδια Ι, ΙΙ, ΙΙΙΑ) εάν δεν
είναι δυνατή η επέμβαση για άλλους λόγους ή
την αρνείται ο ασθενής. Συνιστάται η εφαρμογή
πολλαπλών πεδίων ώστε να προφυλαχθούν οι
φυσιολογικοί ιστοί (υγιής πνεύμονας, νωτιαίος
μυελός, καρδιά). Στα κριτήρια για την εφαρμογή
ριζικής ακτινοθεραπείας περιλαμβάνονται:[4 – 7]

Όγκος διαμέτρου τουλάχιστον 5 cm.

Τ1-3, Ν0, Ν1 ή περιορισμένο στάδιο Ν2.

Καλή γενική κατάσταση.

Ικανοποιητική αναπνευστική λειτουργία
(FEV1 >1 L).
ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
Σε ασθενείς σταδίου ΙΙ, ΙΙΙΑ ή ΙΙΙΒ και
ικανοποιητική κατάσταση ικανότητας (ECOG: 0 –
2) εφαρμόζεται συνδυασμός Χημειο- και Ακτινο θεραπείας στο πλαίσιο κλινικών μελετών.[10]
Είναι δυνατή η χορήγηση δύο κύκλων ως
εισαγωγική Χημειοθεραπεία και ακολούθως
ταυτόχρονη Χημειο - / Ακτινο-θεραπεία παρόλο
που τα σχήματα αυτά συνδέονται με αυξημένη
τοξικότητα (οισοφαγίτιδα και αιματολογικές
διαταραχές).
Ειδικά σε ασθενείς με καλή
κατάσταση ικανότητας και τοπικά εκτεταμένα –
ανεγχείρητα
νεοπλάσματα
φαίνεται
ότι
πλεονεκτεί η στρατηγική της χορήγησης
εισαγωγικής Χημειοθεραπείας με σκοπό την
τοπική ογκομείωση και την εξάλειψη των
μικρομεταστάσεων.[1] Τέλος, η Χημειοθεραπεία
αποτελεί τη θεραπευτική επιλογή σε ασθενείς
σταδίου ΙV με ικανοποιητική κατάσταση
ικανότητας. [1]
ΠΑΡΗΓΟΡΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
Ο καρκίνος του πνεύμονα θεωρείται μη ιάσιμος
σε
περιπτώσεις
ασθενών
με
σοβαρά
επηρεασμένη κατάσταση ικανότητας και τοπικά
εκτεταμένη νόσο (μεγάλη πρωτοπαθής εστία
ή/και μεταστάσεις στο μεσοθωράκιο).

Εικόνα 1. Ποσοτική μελέτη αιμάτωσης πνευμόνων κατά την
προεγχειρητική εκτίμηση ασθενούς που πρόκειται να
υποβληθεί σε πνευμονεκτομή εξαιτίας κακοήθους βλάβης στον
αριστερό πνεύμονα.

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ (ADJUVANT) ΘΕΡΑΠΕΊΑ ΜΕΤΑ
ΤΗΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ
Στάδιο I. Σε ασθενείς με πλήρη εκτομή της
βλάβης (R0 resection) δεν έχει αποδειχθεί κάποιο
όφελος από την εφαρμογή Ακτινοθεραπείας ή
Χημειοθεραπείας.
Όμως,
η
επικουρική
Χημειοθεραπεία συνιστάται σε ασθενείς υψηλού
κινδύνου:

Ανεπαρκής εκτομή λεμφαδένων του
μεσοθωρακίου.

Εξωκαψική επέκταση της νόσου στους
λεμφαδένες.
 Πολλαπλοί διηθημένοι πυλαίοι λεμφαδένες.
 Στενά όρια εκτομής.
Στάδια ΙΙ - ΙΙΙΑ. Η εφαρμογή Ακτινοθεραπείας –
Χημειοθεραπείας επιλέγεται κυρίως επί ατελούς
εξαίρεσης του όγκου – μικροσκοπικά (θετικό
βρογχικό κολόβωμα, διήθηση θωρακικού
τοιχώματος, εκτομή R1) ή μακροσκοπικά
(εκτομή R2). Ωστόσο, σε ασθενείς με εκτομή R1 ή
R2 είναι προτιμότερη η επανεγχείρηση. Εάν η
εκτομή
ήταν
πλήρης
(R0)
χορηγείται
χημειοθεραπεία σε ασθενείς υψηλού κινδύνου.
23

ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Α΄ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΝΙΜΤΣ

Το ίδιο ισχύει ακόμα και αν δεν ανιχνεύονται
μεταστάσεις σε άλλες θέσεις. Σε αυτή την ομάδα
ασθενών, η Ακτινοθεραπεία εφαρμόζεται με
παρηγορικό σκοπό. [11-14] Ακόμα, σε ασθενείς με
νόσο σταδίου ΙΙΙΑ, ΙΙΙΒ ή IV συνεκτιμώνται η
κατάσταση ικανότητας, η απώλεια σωματικού
βάρους, η κλινική εικόνα και η ηλικία του
ασθενούς. Παρηγορική Ακτινοθεραπεία μπορεί
επίσης να εφαρμοσθεί σε περιπτώσεις της νόσου
με
ελάχιστη
ανταπόκριση
μετά
από
Χημειοθεραπεία ή εξελικτική νόσο στον
πνεύμονα ή σε άλλη ανατομική θέση.
Οι κυριότερες εκδηλώσεις της νόσου που
καλείται να αντιμετωπίσει η παρηγορική
Ακτινοθεραπεία είναι η αιμόπτυση, το άλγος, η
δύσπνοια και ο βήχας. Σημειώνεται ότι το
ποσοστό επιτυχούς ανακούφισης μετά την
ακτινοβόληση ανέρχεται σε 60 – 70%.[15] Μία
δεύτερη επιλογή αποτελεί η αναβολή της
εφαρμογής παρηγορικής Ακτινοθεραπείας έως
τη στιγμή της εμφάνισης των συμπτωμάτων.
Η στρατηγική αυτή φαίνεται ότι δεν επηρεάζει
την ποιότητα ζωής και την επιβίωση των
ασθενών. [16]
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ
ΤΟΥ ΜΗ ΜΙΚΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ
ΠΝΕΥΜΟΝΑ (Royal College of Radiologists)
- Ασθενείς με ικανοποιητική κατάσταση
ικανότητας (ECOG: 0 – 2), περιορισμένη
συνυπάρχουσα νοσηρότητα, μικρή απώλεια
σωματικού βάρους και επαρκή λειτουργική
ικανότητα πνευμόνων:

Στάδιο Ι:
=> Χειρουργική αντιμετώπιση ή ριζική
Ακτινοθεραπεία.

Στάδιο ΙΙ:
=> Χειρουργική αντιμετώπιση ή ριζική
Ακτινοθεραπεία.

Στάδιο ΙΙΙ:
=> Χειρουργική αντιμετώπιση σε ασθενείς με
νόσο Τ3Ν1.
=> Ριζική Ακτινοθεραπεία.
=> +/- Χημειοθεραπεία.

Στάδιο ΙV
=> Χημειοθεραπεία.
- Ασθενείς με πτωχή κατάσταση ικανότητας,
σοβαρή συνυπάρχουσα νοσηρότητα, μεγάλη
απώλεια σωματικού βάρους και μη επαρκή
λειτουργική ικανότητα πνευμόνων:
 Στάδια Ι - ΙV:
=>
Παρηγορική
αγωγή
ή
παρηγορική
Ακτινοθεραπεία.
24

ΠΗΓΕΣ:

ISSN:2241- 0198

1. Πλατανιώτης Γ. Αρχές Ακτινοθεραπευτικής
Ογκολογίας. Ελληνική Ακτινοθεραπευτική Εταιρία,
Αθήνα 2009.
2. Beckles MA, Spiro SG, Colice GL, Rudd RM. The
physiologic evaluation of patients with lung cancer being
considered
for
resectional
surgery.
Chest.
2003;123:105S–114S.
3. Parker JA, Coleman RE, Hilson AJW, Royal HD, Siegel
BA, Sostman HD. Society of Nuclear Medicine Procedure
Guideline for Lung Scintigraphy. Version 3.0, approved
February 7, 2004.
4. National Cancer Institute. CancerNet PDQ cancer
information summaries: treatment of non small cell lung
cancer.
5. Scottish Intercollegiate Guidelines Network.
Management of lung cancer: a national clinical guideline.
6. Royal College of Radiologists Clinical Oncology
Information Network. Guidelines on non-surgical
management of lung cancer.
7. BC Cancer Agency. Cancer management policies on
non-small-cell lung cancer.
8. Stephens RJ, Girling DJ, Bleehen NM, et al. The role of
postoperative radiotherapy in non-small cell lung
cancer: a multicentre randomised trial in patients with
pathologically staged T1-2, N1-2, M0 disease. Br J Cancer
1996; 74: 632–639.
9. Armstrong J, Raben A, Zelefsky M et al. Promising
survival with three dimensional conformal radiation
therapy for non-small-cell lung cancer. Radiother &
Oncol 1997, 44: 17-22.
10. Non Small Cell Lung Cancer Collaborative Group.
Chemotherapy in NSCLC: a meta-analysis using updated
data on individual patients from 52 randomized clinical
trials. Br Med J 1995; 311: 899-909.
11. Medical Research Council Lung Cancer Working
Party. Inoperable non-small-cell lung cancer: a MRC
randomized trial with two fractions or ten fractions. Br.
J. Cancer 1991; 63: 265-270.
12. Medical Research Council Lung Cancer Working
Party. A medical research council (MRC) randomized
trial of palliative radiotherapy with two fractions or a
single fraction in patients with inoperable non-small-cell
lung cancer and poor performance status. Br J Cancer
1992; 65: 934-941.
13. MacBeth FR, Bolger JJ, Hopwood P et. al. Randomized
trial of palliative two-fraction versus more intensive 13fraction radiotherapy for patients with inoperable
NSCLC and good performance status. Clin Oncol 1996; 8:
167-175.
14. Plataniotis GA, Kouvaris JR, Dardoufas C, Kouloulias
V, Τheofanopoulou MA, Vlahos L. A short radiotherapy
course for locally advanced non-small cell lung cancer
(NSCLC). Effective palliation and patients’ convenience.
Lung Cancer 35, 203-207, 2002.
15. Plataniotis G., Kouvaris J, Dardoufas et.al. A short
course of palliative radiotherapy for inoperable NSCLC:
biologically effective dose to the spinal cord. Clin Oncol
2000; 12: 335.
16. McBeth F. Radiation myelitis and thoracic
Radiotherapy: Evidence and anecdote. Clin Oncol 2000;
12: 333-334.

ΤΟΜΟΣ 4, ΤΕΥΧΟΣ 10

ISSN: 2241-0198

Η ΣΤΗΛΗ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ
Η ΠΑΡΑΚΜΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ-ΤΟ ΓΗΡΑΣ
Ιωάννα Ψαρρά, ΕΠΑΣ Νοσηλευτών Γενικού
Κρατικού Νοσοκομείου Νίκαιας, Νοσηλεύτρια
(ΠΕ) Ιωάννα Ρούσσα
Η ζωή του ανθρώπου είναι ένα συνεχές
φαινόμενο και γι’ αυτό είναι αδύνατο να
προσδιορίσουμε με ακρίβεια το πότε τελειώνει
η περίοδος της ωριμότητας και πότε αρχίζει η
περίοδος του γήρατος. Το γήρας αποτελεί
φυσιολογικό
εξελικτικό
φαινόμενο
και
αποτελείται από την αρχική φάση προγήρατος,
την οποία διαδέχεται το κυρίως γήρας και
ακολουθείται από την τελική φάση του
βαθέως γήρατος, που
οι
περισσότεροι
άνθρωποι δεν το γνωρίζουν. Άλλοι περνούν
χωρίς ενδιάμεσο, οργανικό μεταβατικό στάδιο
από την ηλικία της ωριμότητας στα βαθειά
γηρατειά.
Το πρόβλημα του γήρατος συνδέεται με τις
αναπόφευκτες μεταβολές που, προϊούσης της
ηλικίας, επέρχονται στους ιστούς και στα
συστήματα που συντονίζουν τις λειτουργίες
του οργανισμού. Οι μεταβολές αυτές είναι
προοδευτικές και διαφορετικές για κάθε ιστό
και σύστημα του οργανισμού.
Αξίζει να αναφέρουμε τις σημαντικότερες
αυτών:
Ο συνδετικός ιστός, που αποτελεί την πρώτη
ουσιώδη ύλη στην όλη οικονομία του
οργανισμού, προσβάλλεται πριν από όλους
τους άλλους ιστούς. Δεδομένου ότι βρίσκεται
σε όλα τα όργανα, οι αλλοιώσεις του έχουν
άμεσο αντίκτυπο. Δεν είναι τα κύτταρα που
προσβάλλονται, αλλά η μεσοκυττάριος ουσία
του συνδετικού ιστού, η οποία αφυδατώνεται
και προσδίδει στους ιστούς των ηλικιωμένων
μια χαρακτηριστική όψη ξηρότητας.
Προεξάρχει η υπερπαραγωγή συνδετικών ινών,
πεπαχυσμένων και λιγότερο ελαστικών. Επίσης,
πληθύνονται και οι άχρηστες ουσίες του
οργανισμού και κυρίως μια χρωστική, η
λεγόμενη χρωστική της φθοράς.

Ανάλογες μεταβολές σημειώνονται και στον
ιστό των χόνδρων και στον οστίτη ιστό.
Οι
χόνδροι σκληρύνονται
και
γίνονται
περισσότερο άκαμπτοι. Αρχίζει η κύφωση και
προκύπτουν και οι δυσκολίες βάδισης των
ηλικιωμένων. Επιπρόσθετα, τα οστά γίνονται
εύθραυστα, λόγω οστεοπενίας και οι κακώσεις
είναι πιο συχνές.

55 ετών

65 ετών
75 ετών

Το
αίμα
του
ηλικιωμένου
δεν
είναι
διαφορετικό από του ενηλίκου, αλλά οι
αιμοποιητικοί ιστοί εμφανίζουν μειωμένη
δραστηριότητα, με αποτέλεσμα η παραγωγή
κυττάρων του αίματος να εμφανίζεται
ελαττωμένη.
25

ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Α΄ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΝΙΜΤΣ

Οι λεμφαδένες, ο σπλήνας, οι αμυγδαλές και οι
λεμφικοί σχηματισμοί του εντέρου αρχίζουν να
φθίνουν από την ηλικία των 45, ενώ στον
υπερήλικα εμφανίζονται πια ατροφικοί. Έτσι
εξηγείται η ευπάθεια στις λοιμώξεις που
παρατηρείται στους ηλικιωμένους.
Η καρδιά του ηλικιωμένου με καλή υγεία
μπορεί να λειτουργεί εξίσου καλά με ενός
ατόμου μέσης ηλικίας. Μόνο η ικανότητα
προσαρμογής στην προσπάθεια εμφανίζεται
επηρεασμένη. Αντίστοιχα και
για
το
αναπνευστικό
σύστημα, η έκπτωση
των
νευρικών συντονιστικών ενεργειών έχει ως
αποτέλεσμα να γίνεται με δυσκολία η
προσαρμογή των πνευμόνων στις διάφορες
ανάγκες του οργανισμού. Εξάλλου, αφενός οι
πνεύμονες είναι πλούσιοι σε ελαστικές ίνες
που προσβάλλονται προϊούσης της ηλικίας,
αφετέρου ο ιστός τους κατά τη διάρκεια της
μακράς ζωής συσσωρεύει σημαντικά ποσά
κόνεως.
Στο ηλικιωμένο άτομο με καλή υγεία, το
πεπτικό σύστημα λειτουργεί φυσιολογικά. Η
όρεξη διατηρείται και πολλές φορές μάλιστα
αυξάνεται. Μόνο η φθορά των οδόντων, που
είναι
πολύ
συνηθισμένη, δυσκολεύει
τη
διατροφή.
Το ουροποιητικό σύστημα, αντίθετα, έχει
ελαττωμένη φυσιολογική ικανότητα. Οι νεφροί
εμφανίζονται σκληρωτικοί και ευπαθείς.
Η γενικότερη σκλήρυνση του συνδετικού
ιστού επιδρά και στους ενδοκρινείς αδένες. Η
επίδραση αυτή αρχίζει να εμφανίζεται περί
την ηλικία των 50 ετών. Δεν αποκλείεται οι
μεταβολές που επέρχονται στους ενδοκρινείς
αδένες – και κυρίως στην υπόφυση – να
αποτελούν το βασικό οργανικό υπόστρωμα
στην όλη διαδικασία του γήρατος.
Αξίζει να σημειώσουμε ότι η λειτουργία της
αναπαραγωγής
επηρεάζεται
με
εντελώς
διαφορετικό τρόπο στα δύο φύλα.
Μεταξύ της ηλικίας των 45 έως 50 ετών
διακόπτεται η εμμηνορρυσία και σταματά η
παραγωγή ωαρίων. Γενικά
συντελούνται
τεράστιες ορμονικές μεταβολές, προοδευτικά,
στο γυναικείο οργανισμό. Η γυναίκα μετά την
εμμηνόπαυση δεν μπορεί να τεκνοποιήσει.
Αντίθετα , η παραγωγή σπερματοζωαρίων στον
άνδρα δεν σταματά σχεδόν ποτέ. Μόνο τα
διάμεσα κύτταρα, υπεύθυνα για την έκκριση
των ανδρικών ορμονών, ατροφούν.
Τα πιο έντονα κλινικά χαρακτηριστικά του
γήρατος συνδέονται με τις μεταβολές του
κεντρικού νευρικού συστήματος.
26

ISSN:2241- 0198

Κυρίως
αυτές σχετίζονται με εκφυλιστικές
αλλοιώσεις των νευρώνων. Ο τρόμος, η έλλειψη
ακρίβειας
στις
κινήσεις, η
δυσκολία
προσαρμογής του
κυκλοφορικού
και
αναπνευστικού συστήματος, η καταβολή, η
ευαισθησία στο κρύο είναι μόνο λίγες από τις
διαταραχές του νευρικού συστήματος που
συνδέονται με τη γήρανση του οργανισμού. Τα
αισθητήρια όργανα δεν μένουν ανεπηρέαστα.
Ενώ η γεύση μεταβάλλεται πολύ σπάνια και η
όσφρηση ελάχιστα αμβλύνεται, η ακοή και η
όραση προσβάλλονται σε μεγάλο βαθμό.
Παρατηρείται συχνά άμβλυνση της ακοής, ενώ
τα μέσα της προσαρμογής του οφθαλμού
υφίστανται σκλήρυνση και είναι συνήθης η
θόλωση του φακού, η αύξηση της ενδοφθάλμιας
πίεσης, η ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς
κηλίδας, παθήσεις που οδηγούν σε μείωση της
οπτικής οξύτητας. Το δέρμα, ίσως, να αποτελεί
τον πιο χαρακτηριστικό στόχο του γήρατος.
Συχνά παρατηρείται ξηρότητα και λέπτυνση
του δέρματος, οι χαρακτηριστικές γεροντικές
κηλίδες, ο αποχρωματισμός
των
τριχών,
ευθρυπτότητα και παραμορφώσεις των ονύχων.
Η
πιο σημαντική παράμετρος από το
πέρασμα του χρόνου, αφορά στην ψυχική,
πνευματική και διανοητική κατάσταση του
ηλικιωμένου. Η μνήμη, η φαντασία, η προσοχή
εξασθενούν, ενώ η κρίση και η ευφυΐα
παραμένουν ακέραιες, εκτός
από
τις
περιπτώσεις που αγγειακές, νευρολογικές ή
άλλες παθήσεις σαρώνουν τις πνευματικές και
νοητικές ικανότητες του ηλικιωμένου.
Εκτός όμως από το οργανικό υπόστρωμα της
λειτουργικής και πνευματικής έκπτωσης που
φέρνει ο χρόνος στη ζωή του ηλικιωμένου, δεν
πρέπει να ξεχνάμε ότι η κατάθλιψη, η
απόσυρση, η απομόνωση και σίγουρα η μοναξιά
ενδεχομένως να επηρεάζουν με οδυνηρότερο
τρόπο
την
υγεία
των
ηλικιωμένων.
Πολυάριθμες έρευνες έχουν καταδείξει ότι
τόσο το υποκειμενικό αίσθημα της μοναξιάς,
όσο και η αντικειμενική κατάσταση της
κοινωνικής απομόνωσης αυξάνουν τον κίνδυνο
πρόωρου θανάτου.
Στην παρούσα δύσκολη συγκυρία στην οποία
βρισκόμαστε, με ένα ασταθές, τρωτό κοινωνικό
δίκτυο και με σαθρές υποστηρικτικές δομές, η
ενεργός συμμετοχή, η ευαισθητοποίηση καθώς
και η εγρήγορση των επαγγελματιών υγείας,
προς την κατεύθυνση αυτή, είναι περισσότερο
αναγκαία από ποτέ.
ΠΗΓΗ: Μεγάλη Ιατρική εγκυκλοπαίδεια για την
σύγχρονη οικογένεια. Dr. F. Beer- Poitevin

ΤΟΜΟΣ 4, ΤΕΥΧΟΣ 10

ISSN: 2241-0198

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

ΤΟ ΚΟΥΙΖ ΤΟΥ ΜΗΝΑ
Ποιο είναι το ποσοστό των ασθενών που
υποβάλλεται σε σκωληκοειδεκτομή χωρίς να το
χρειάζεται;
α. 15% β. 25% γ. 35%
Απάντηση προηγουμένου: 120 m2
Ειδικευόμενοι ιατροί Χ. Μπίρη, Φ. Καβαλλιεράτος

1. Ποια από τις παρακάτω καταστάσεις δεν
αποτελεί απόλυτη ένδειξη για εμβολιασμό έναντι
του πνευμονιόκοκκου;
α. Σακχαρώδης διαβήτης.
β. Ηλικία άνω των 50 ετών.
γ. Ασπληνία.
δ. Συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια.
ε. Τελικού σταδίου νεφρική ανεπάρκεια.
2. Η νόσος Crohn δεν εμφανίζει:
α. Συρίγγια.
β. Μη τυροειδοποιούμενα κοκκιώματα.
γ. Μακροσκοπική εικόνα του βλεννογόνου
«σαν λιθόστρωτο».
δ. Συνεχόμενη προσβολή του παχέος
εντέρου.
ε. Προσβολή του στόματος.
3. Ομώνυμη ημιανοψία παρατηρείται σε βλάβη:
α. Του ινιακού λοβού.
β. Του οπτικού χιάσματος.
γ. Του κροταφικού λοβού.
δ. Του μετωπιαίου λοβού.
ε. Του οπτικού νεύρου.
4. Τι χαρακτηρίζει το αντιφωσφολιπιδικό
σύνδρομο:
α. Θετικό αντιπηκτικο του λύκου.
β. Αυτόματες αποβολές.
γ. Θρομβοκυτταρωση.
δ. Το α και β.
ε. Το β και γ
5. Σε άνδρα 70 ετών με κίρρωση ήπατος ποιον
δείκτη οφείλουμε να στείλουμε:
α. aFP.
β. NSE.
γ. CEA.
δ. PSA.
6. Ποιο από τα παρακάτω αποτελεί εκδήλωση
του υποθυρεοειδισμού από το νευρικό σύστημα:
α. Διπλωπία.
β. Βραδυψυχισμος.
γ. Αγχώδης συνδρομή.
δ. Υπερδιέγερση.
ε. Το α και δ.
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
1ε, 2Γ, 3Β , 4α , 5δ , 6γ .
Ειδικευόμενος ιατρός Σ. Λάμπρος
ΦΩΤΟΚΟΥΙΖ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ:
Η ορθή απάντηση είναι το α. Εκτεταμένος απλός
έρπης του στόματος.

ΤΟ ΦΩΤΟΚΟΥΙΖ ΤΟΥ ΜΗΝΑ
Αρτρος Ε. Ράλλης, Επτρος Χρυσοβαλάντης
Κορφίτης, Δερματολογικό Τμήμα ΝΙΜΤΣ .

Ασθενής, γυναίκα 55 ετών προσήλθε για εξέταση
στο εξωτερικό Δερματολογικό ιατρείο λόγω
παρουσίας εκτεταμένων ερυθροϊωδών βλατίδων
και πλακών από μηνών. Η ασθενής ανέφερε
έντονο κνησμό και εμφάνιση παρόμοιων βλαβών
κατά μήκος των εκδορών που προκλήθηκαν από
τον ξεσμό. Επιπλέον παρατηρήθηκαν βλάβες στα
αντιβράχια συμμετρικά, στην οσφύ και στο
στοματικό βλεννογόνο. Η πιθανότερη διάγνωση;
1. Ψωρίαση
2. Φαρμακευτικό εξάνθημα
3. Πολύμορφο ερύθημα
4. Σαρκοείδωση
5. Αγγειίτιδα
6. Ομαλός λειχήνας
27

ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Α΄ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΝΙΜΤΣ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ: Ο ΜΗΝΑΣ ΤΟΥ ΑΗ ΔΗΜΗΤΡΗ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΠΕΤΕΙΩΝ!
Ο μήνας Οκτώβριος ή Οκτώβρης ή Οχτώβρης
ή Τρυγομηνάς (νησιώτικα και ποντιακά) είναι ο
δέκατος μήνας του έτους κατά το Γρηγοριανό
ημερολόγιο και έχει τριανταμία (31) ημέρες.
Επειδή η προσφορά του Οκτωβρίου στους
γεωργούς είναι οι πολλές βροχές του, γι’ αυτό σε
πολλά μέρη ονομάζεται και Βροχάρης, αλλά και
επειδή είναι ο μήνας της σποράς παίρνει και τα
ονόματα Σποριάτης, Σπαρτός και Σποριάς. Ήταν
ο 4ος μήνας του Αττικού έτους. Ονομάστηκε και
Πυανεψιών από τα ιερά Πυανέψια ή Πυανόψια,
εορτή προς τιμήν του θεού Απόλλωνα. O
Οκτώβριος αρχίζει την ίδια ημέρα του χρόνου με
τον Ιανουάριο, εκτός από τα δίσεκτα έτη.
Η μεγάλη γιορτή του Αγίου Δημητρίου, την 26η
του μήνα, έχει δώσει στον Οκτώβριο την
προσωνυμία Αι- Δημητριάτης. Η γιορτή αυτή,
που θεωρείται ορόσημο του χειμώνα, σε
συνδυασμό με τη γιορτή του Αι- Γιώργη την 23η
Απριλίου, στο γεωργικό καλεντάρι αποτελούν
τις χρονικές τομές που χωρίζουν το έτος σε δυο
ίσα μέρη, στο χειμερινό και στο θερινό εξάμηνο
αντίστοιχα. Τον ίδιο αυτό μήνα γιορτάζεται και η
μνήμη του Ευαγγελιστή Λουκά, γνωστού ιατρού
και ζωγράφου, τη 18η Οκτωβρίου
01 Οκτωβρίου 331π.Χ: Νίκη του Μ. Αλεξάνδρου
κατά του Πέρση βασιλιά Δαρείου, στα
Γαυγάμηλα.

01 Οκτωβρίου 820 μ.Χ: Πεθαίνει ο Αυτοκράτωρ
Μιχαήλ Β'. Τον διαδέχεται ο γιός του Θεόφιλος, ο
οποίος ήταν και ο τελευταίος εικονομάχος
αυτοκράτωρ.
01 Οκτωβρίου 1819: Υπογραφή συμφωνίας
μεταξύ των αρχηγών των μεγάλων οικογενειών
της Μάνης που ανήκαν στη Φιλική Εταιρεία εν
όψει του Αγώνα.
01 Οκτωβρίου 1822: Σφαγές από τους
Τούρκους στο Παλαιόκαστρο της Κρήτης.
01 Οκτωβρίου 1826: Φονεύεται ο Φρούραρχος
της Ακρόπολης Γιάννης Γκούρας.
28

ISSN:2241- 0198

04 Οκτωβρίου 1944: Οι Ιταλοί της Σάμου
παραδίδονται στον Ιερό Λόχο, διοικητής του
οποίου είναι ο Σχης Χριστόδουλος Τσιγάντες,
Κεφαλληνιακής καταγωγής, ο οποίος γεννήθηκε
στη Ρουμανία στις 30 Ιανουαρίου του 1897.
05 Οκτωβρίου 1912: Μετά τη προηγηθείσα
συμμαχία των Βαλκανικών κρατών, (Σερβία,
Μαυροβούνιο, Ελλάδα, και Βουλγαρία) και το
τελεσίγραφο τους προς την Τουρκία για σεβασμό
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την
προάσπιση και διασφάλιση της αυτονομίας των
εθνικών μειονοτήτων τους που ζούσαν στα
εδάφη της και την απόρριψη του από την Υψηλή
Πύλη ο πόλεμος ήταν αναπόφευκτος.
Το διάγγελμα του Βασιλέως Γεωργίου του Α΄ με
το οποίο κηρύσσεται η έναρξη του 1ου
Βαλκανικού πολέμου, παρατίθεται πιο κάτω:
Προς τον Λαόν μου
Αι ιεραί υποχρεώσεις προς την φιλτάτην Πατρίδα,
προς τους υπόδουλους αδελφούς μας και προς την
ανθρωπότητα επιβάλλουσιν εις το Κράτος, μετά την
αποτυχίαν των προσπαθειών του προς εξασφάλισιν
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των υπό τον
Τουρκικόν ζυγόν Χριστιανών, όπως δια των όπλων
θέση τέρμα εις την δυστυχίαν, την οποίαν ούτοι
υφίστανται από τόσων αιώνων.
Ή Ελλάς πάνοπλος μετά των Συμμάχων αυτής,
εμπνεόμενων υπό των αυτών αισθημάτων και
συνδεομένων
δια
κοινών
υποχρεώσεων,
αναλαμβάνει τον αγώνα του Δικαίου υπέρ της
ελευθερίας τών καταδυναστευομένων Λαών της
Ανατολής.
Ο κατά ξηράν και θάλασσαν Στρατός ημών, εν
πλήρει συναισθήσει του καθήκοντος αυτού προς το
"Εθνος και τον Χριστιανισμόν, μνήμων των
Εθνικών αυτού Παραδόσεων και υπερήφανος δια
την ηθικήν αυτού υπεροχήν και αξίαν, αποδύεται
μετά πίστεως εις τον αγώνα, όπως δια τού τιμίου
αίματος αυτού αποδώση την ελευθερίαν εις τους
τυραννουμένους.
H Ελλάς μετά των αδελφών Συμμάχων Κρατών θα
επιδιώξη πάση θυσία τον ιερόν αυτόν σκοπόν.
Επικαλούμενοι δε τήν αρωγήν τού Υψίστου εν τω
δικαιοτάτω τούτω αγώνι τού Πολιτισμού,
ανακράζομεν:
Ζήτω η Ελλάς.Ζήτω το Έθνος.
Αθήναι τη 5 Όκτωβρίου 1912.
Γεώργιος.

ΤΟΜΟΣ 4, ΤΕΥΧΟΣ 10

ISSN: 2241-0198

06 Οκτωβρίου 1912: Η Ελληνική Στρατιά
Θεσσαλίας, υπό τον διάδοχο Κων/νο, μετά από
σκληρό αγώνα με τις τουρκικές δυνάμεις
απελευθερώνει την Ελάσσονα και τη Δεσκάτη.
Την ίδια μέρα η Στρατιά της Ηπείρου, υπό τον
αντιστράτηγο Κων/νο Σαπουτζάκη, διέρχεται
τον Άραχθο και καταλαμβάνει την τοποθεσία
Γριμπόβου.
08 Οκτωβρίου 1912: Άγημα του Ελληνικού
Στόλου, υπό τον ταγματάρχη Ιουλιανό
Κονταράτο, καταλαμβάνει τη Λήμνο και
εξασφαλίζει τον σημαντικότατο λιμένα του
Μούδρου σαν βάση του Ελληνικού Ναυτικού
καθόλη τη διάρκεια των Βαλκανικών πολέμων.
10 Οκτωβρίου 1862: Καταργείται η βασιλεία
στην Ελλάδα και ο Όθωνας με τη σύζυγό του
Αμαλία αναχωρούν στο εξωτερικό.
10 Οκτωβρίου 1912: Ο Ελληνικός Στρατός
Θεσσαλίας μετά από σκληρότατη μάχη στην πιο
οχυρωμένη τοποθεσία του Σαρανταπόρου, τις
Σιδηρές Πύλες, όπως τις έλεγαν τότε, τις
καταλαμβάνει και εισέρχεται ελευθερωτής στα
Σέρβια, με αναπτερωμένο ηθικό μετά την
καταστροφή του «μαύρου 1897» ανοίγοντας τον
δρόμο για απελευθέρωση ολόκληρης της
Μακεδονίας.

το τρικούβερτο γλέντι του, γύρισε στα σπίτια
του διαβιβάζοντας το ευχάριστο γεγονός στους
γέρους της γειτονιάς του με τη φράση « Παππού
ήρθε το Ελληνικό». Οι γέροι με συγκίνηση και
δάκρυα σταυροκοπιούνταν και απαντούσαν με
τα λόγια: Τώρα ας πεθάνουμε».
12 Οκτωβρίου 1912: Ο Ελληνικός Στρατός
Ηπείρου απελευθερώνει την Φιλιππιάδα.
12 Οκτωβρίου 1944: Αρχίζει η αποχώρηση των
Γερμανικών Δυνάμεων κατοχής από την Αθήνα.

13 Οκτωβρίου 1904: Ο Μακεδονομάχος ήρωας
Παύλος Μελάς, κυκλώνεται στη Σιάτιστα και
φονεύεται από Τούρκους.
«O θάνατος του είναι ζωή στους κουρασμένους
από τη μετριότητα του κόσμου. Ο Θάνατος του
ανασταίνει τους κοιμισμένους, ταράζει τούς
μαργωμένους, δυναμώνει τους αδύνατους,
δροσίζει τους διψασμένους, ο θάνατος του Νέου, ο
θάνατος του Ωραίου ο θάνατος του Αντρείου....
Ψυχή, ψυχή ωραία, γλυκιά πενταπάρθενη που
ερωτεύτηκες το θάνατο δίδαξε μας, ω, μάθε μας
να μη πονεί και να μην καίει το αντίκρισμα της
αγωνίας σου, ψυχή ωραία πενταπάρθενη».
Ίων Δραγούμης

11 Οκτωβρίου 1912: Απελευθερώνεται και η
Κοζάνη. «…Το φέσι, το αιώνιο σήμα της σκλαβιάς
ξεσχίστηκε από το ενθουσιασμένο πλήθος και
πετάχτηκε στο δρόμο για να ποδοπατηθεί από τα
άλογα του ένδοξου Ελληνικού ιππικού.
Λουλούδια βρεγμένα με δάκρυα πετάχτηκαν
στους νικητές. Όλες αυτές οι σκηνές εξελίχτηκαν
στις 11 Οκτωβρίου 1912, 5 η ώρα το απόγευμα
κατά μήκος της οδού από τον σημερνό κόμβο
Θεσσαλονίκης – Αθηνών μέχρι την είσοδο της
πόλης, σημερινό κτίριο τεχνικού Ο.Τ.Ε, που από
τότε ονομάστηκε οδός 11ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ.
Μετά την είσοδο του ιππικού, ο λαός ύστερα από
29

ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Α΄ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΝΙΜΤΣ

14 Οκτωβρίου 1912: Ο Ελληνικός Στρατός μετά
από μάχη, διανοίγει τη διάβαση του Βερμίου και
κινείται προς τη Βέροια.
14 Οκτωβρίου 1944: Ο Ιερός Λόχος κι άλλα
τμήματα του ΕΣ αποβιβάζονται στον Πειραιά.
15 Οκτωβρίου 1912: Η V Μεραρχία του ΕΣ
απελευθερώνει την Πτολεμαΐδα.
15 Οκτωβρίου 1944: Ο Ιερός Λόχος εισέρχεται
στην Νάξο και την απελευθερώνει από τους
Γερμανούς.
16 Οκτωβρίου 1912: Απελευθερώνονται η
Βέροια και η Κατερίνη καθώς και το χωριό
Περδίκας της Πτολεμαΐδας.
17 Οκτωβρίου 1912: Η IV Μεραρχία
απελευθερώνει την Νάουσα.
17 Οκτωβρίου 1941: Δύο (2) Λόχοι πάνοπλων
Γερμανών εκτελούν 250 κατοίκους των χωριών
Άνω και Κάτω Κερδυλίων , στις Σέρρες, σε
αντίποινα για το φόνο ενός Γερμανού.
18 Οκτωβρίου 1912: Η VI Μεραρχία του ΕΣ
απελευθερώνει την Έδεσσα και η V Μεραρχία το
Αμύνταιο. Ενώ το τορπιλοβόλο 11 του ΕΝ με
κυβερνήτη τον υποπλοίαρχο Νικόλαο Βότση
τορπιλίζει στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης το
τουρκικό θωρηκτό «Φετίχ Μπουλεντ».
18 Οκτωβρίου 1944: Επιστρέφει από τη Μέση
Ανατολή η κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας κι ο
πρωθυπουργός Γεώργιος Παπανδρέου υψώνει
την Ελληνική Σημαία στον ιερό βράχο της
Ακρόπολης.
19 Οκτωβρίου 1912; Αρχίζει η μάχη των
Γιαννιτσών, από τις σημαντικότερες μάχες του Α΄
Βαλκανικού πολέμου. Η περίτρανη νίκη του ΕΣ
ανοίγει το δρόμο προς τη Θεσσαλονίκη.
20 Οκτωβρίου 1827: Ναυμαχία του Ναυαρίνου
και καταστροφή του Τουρκοαιγυπτιακού
στόλου. Οι Συμμαχικές Δυνάμεις Αγγλίας Γαλλίας
Ρωσίας υπό τους Ναυάρχους Κόδρικτον, Δεριγνύ
και Χέυδεν με την επέμβασή τους υποβοηθούν
στην αίσια έκβαση της Επανάστασης.
20 Οκτωβρίου 1912: Απελευθερώνονται τα
Γιαννιτσά, το Πλατύ και η Σιάτιστα.
21 Οκτωβρίου 1912: Ο ΕΣ εισέρχεται
ελευθερωτής στην Πρέβεζα.
21 Οκτωβρίου 1931: Επανάσταση των
Κυπρίων Ελλήνων κατά τον Άγγλων κατακτητών
απαιτώντας άμεσα Ένωση με την μητέρα
Ελλάδα. Η Κύπρος όλη εξηγέρθη, αλλά άοπλος
όπως ήταν ο λαός, κατεστάλη με πολλά θύματα
από τις δυνάμεις της Αυτοκρατορίας. Η
Επανάσταση κράτησε αρκετές ημέρες. Στις 25
Οκτωβρίου εμποδίζεται ο Mητροπολίτης
Κυρήνειας Μακάριος να μεταβεί στη Λευκωσία.
Επιστρέφει στην Κερύνια και εκφωνεί πύρινο
30

ISSN:2241- 0198

εθνικό λόγο, τον Αρχάγγελο και καλεί τα πλήθη
να μεταβούν στο Διοικητήριο της πόλης.
Πράγματι ηγείται της πορείας και διατάσσει να
υποσταλεί η αγγλική σημαία και να υψωθεί εκεί
η ελληνική. Ένας νέος αναρριχάται στον ιστό και
κατεβάζει την αγγλική σημαία. Ο επικεφαλής του
κατοχικού αποσπάσματος στρέφει το όπλο κατά
του νεαρού, αλλά ο Μητροπολίτης καλύπτει τον
νεαρό και αναφωνεί «Εδώ πυροβόλα, προς το
δικό μου στήθος». Την εσπέρα της ιδίας ημέρας,
αγγλική στρατιωτική δύναμη επιτίθεται κατά
της Μητρόπολης της Κερύνιας, διαλύει τα πλήθη
και σύρει βίαια το Μητροπολίτη προς το
στρατιωτικό όχημα, οδηγώντας τον στην εξορία.
Άλλοι Άγγλοι δολοφονούν τον αδελφό του Σάββα
Λοϊζίδη, Λοΐζο Λοϊζίδη και τραυματίζουν εκεί στη
Μητρόπολη θανάσιμα τον Κώστα Τριφούρκη, ή
Παπαησαάκ από τον Καραβά. Συλλήψεις, εξορίες,
φυλακίσεις, εκτοπισμοί, περιοριστικά μέτρα,
απαγόρευσης της ύψωσης της ελληνικής
σημαίας, πρόστιμα και άλλα μέτρα ακολουθούν
την καταστολή του κινήματος. Όμως ο λαός με
αναπτερωμένο το φρόνημα υπέμενε τα πάντα
και ετοιμάζετο από τότε για την επόμενη ηρωική
εξέγερση του Απρίλη του 1955.
Kατά τα ιστορικά εκείνα γεγονότα, τα γνωστά ως
«Tα Oκτωβριανά του 1931», εννέα Kύπριοι
φονεύθηκαν, τριάντα πληγώθηκαν, δέκα
εξορίστηκαν, δεκατρείς εκτοπίστηκαν και πλέον
των 2000 προσώπων καταδικάστηκαν σε
φυλακίσεις και χρηματικά πρόστιμα υπό των
Δικαστηρίων, για πράξεις σχετιζόμενες με την
εθνική εξέγερση. O κυπριακός λαός διετάχθη και
πλήρωσε 34.315 λίρες, προς επανόρθωση της
καταστραφείσας κυβερνητικής περιουσίας κατά
τη διάρκεια της εξέγερσης. Στους ηρωικούς
νεκρούς
της
εθνικής
εξέγερσης
των
Oκτωβριανών του 1931 περιλαμβάνονται οι
ήρωες: Oνούφριος Kληρίδης, Παναγιώτης
Δημητρίου, Kυριάκος Παπαδόπουλος, Σάββας
Mασούρης, Γεώργιος Mούτσος, Xαράλαμπος
Φιλής, Mιχαήλ Iωάννου, Λοΐζος Λοΐζίδης, Iωάννης
Σαλουμής και ο αποθανόντας στην εξορία
Mητροπολίτης Kιτίου Nικόδημος Mυλωνάς και
άλλοι αγωνιστές. Από το 1931, που εκδηλώθηκε
το κίνημα των Οκτωβριανών μέχρι την είσοδο
της Ελλάδας στο Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, η
Αγγλοκρατία
ρήμαξε
κυριολεκτικά
τον
Ελληνισμό της Κύπρου. Κάθε τι το ελληνικό είχε
απαγορευτεί. Βιβλία ελληνικής ιστορίας, εικόνες
ηρώων της ελληνικής επανάστασης, ελληνικές
σημαίες, ο ελληνικός Εθνικός Ύμνος και κάθε
άλλη εθνική εκδήλωση, αποτελούσαν κόκκινο
πανί για τους Βρετανούς κατακτητές.

ΤΟΜΟΣ 4, ΤΕΥΧΟΣ 10

ISSN: 2241-0198

Όσο όμως καταπιεζόταν ο λαός, άλλο τόσο
γαλβάνιζε την πίστη του στην αιώνια Ελλάδα, και
συγκέντρωνε την προσοχή και την προσήλωσή
του στα εθνικά ιδανικά και αναβαπτιζόταν στις
ακατάλυτες αξίες της εθνικής κολυμβήθρας.
22 Οκτωβρίου 333 π.Χ: Ο Μέγας Αλέξανδρος
κατατροπώνει στην Ισσό τα στρατεύματα του
βασιλέα των Περσών Δαρείου.
22 Οκτωβρίου 1798: Μετά από σφοδρότατη
επίθεση ο Αλή Πασάς καταλαμβάνει την Πρέβεζα,
την οποία υπερασπίζονταν 1.000 Έλληνες και
Γάλλοι υπό τον Στγο Λα Σαλσέ.
22 Οκτωβρίου 1912: Σώμα Ελλήνων
Προσκόπων,
που
συνεπικουρούσε
στις
επιχειρήσεις τον ΕΣ, καταλαμβάνει την Νιγρίτα.
Την ίδια μέρα άγημα του αντιτορπιλικού ΙΕΡΑΞ
απελευθερώνει τα Ψαρά.
23 Οκτωβρίου 1941: Τα γερμανικά κατοχικά
στρατεύματα πυρπολούν το χωριό Μεσόβουνο
Κοζάνης και εκτελούν 137 κατοίκους, οι
περισσότεροι των οποίων ήταν ήρωες του
Ελληνοϊταλικού πολέμου, λίγους μήνες πριν.
23 Οκτωβρίου 1942: Έναρξη της συμμαχικής
επίθεσης στο Ελ Αλαμέιν στη Β. Αφρική.
Συμμετέχει και η Ι Ελληνική Ορεινή Ταξιαρχία.
24 Οκτωβρίου 1912: Ναυτικά αγήματα του
θωρηκτού ΑΒΕΡΩΦ, υπό τον υποναύαρχο Παύλο
Κουντουριώτη, αρχηγό του Ελληνικού Στόλου,
απελευθερώνουν την Τένεδο.
25 Οκτωβρίου 1822: 10000 Τούρκοι υπό τους
Κιουταχή και Ομερ Βρυώνη και 3 τουρκικά πλοία
πολιορκούν το Μεσολόγγι από ξηρά και
θάλασσα.
26 Οκτωβρίου 1823: Οι Τούρκοι παραδίδουν το
φρούριο της Ακροκορίνθου στον Κολοκοτρώνη.
26 Οκτωβρίου 1912: 100 χρόνια πριν, η VIIη
Μεραρχία του ΕΣ, υπό τον Σχη Κλεομένη
Κλεομένη (Κλεομένους) κατόπιν διαταγής και
αφού έχει καταλάβει την Κατερίνη, προελαύνει
προς Θεσσαλονίκη και περί την 14:00 – 15:00
στρατοπεδεύει στα περίχωρα της πόλης. Πλήθος
κόσμου υποδέχεται τους νικητές.

Την ίδια ημέρα Ταξιαρχία Ιππικού του ΕΣ
εισέρχεται απελευθερώτρια στο Λαγκαδά.
27 Οκτωβρίου 1912: Ο Οπλαρχηγός του
Μακεδονικού Αγώνα Καπεταν Δούκας, σε
συνεργασία
με
τον
Ελληνικό
Στρατό,
απελευθερώνει την Ελευθερούπολη.
28 Οκτωβρίου 1912: Η Στρατιά Ηπείρου
εισέρχεται και καταλαμβάνει τα Πέντε Πηγάδια
και την Κλεισούρα.
28 Οκτωβρίου 1921: Η συνδιάσκεψη των
Μεγάλων Δυνάμεων κατακυρώνει ολόκληρη την
ελληνικότατη Βόρειο Ήπειρο στην Ιταλία.
28 Οκτωβρίου 1940: Η μέρα του ιστορικού
«ΟΧΙ». Την 3η πρωινή απορρίπτεται από τον
Έλληνα πρωθυπουργό Ι. Μεταξά το ιταλικό
τελεσίγραφο το οποίο μόλις του είχε παραδώσει
ο ιταλός πρέσβης στην Αθήνα, Εμμ. Γκράτσε.
Την 04:00 ο Διοικητής της VIII Μεραρχίας,
Υποστράτηγος Φ. Κατσιμήτρος, λαμβάνει
τηλεφωνικά την διαταγή του Γενικού Επιτελείου
Στρατού για «αντίστασιν μέχρις εσχάτων». Την
05:00, μία ώρα πριν την εκπνοή
του
τελεσιγράφου, αρχίζει η προσβολή των
ελληνικών θέσεων από ιταλικές δυνάμεις σ’
ολόκληρη την Ελληνοαλβανική μεθόριο. Οι
Ελληνικές δυνάμεις υπερασπίζονται σθεναρά τα
πάτρια εδάφη. Η ιταλική αεροπορία βομβαρδίζει
τον ναύσταθμο Σαλαμίνος, τον Σκαραμαγκά, τον
Πειραιά και την Πάτρα.

31 Οκτωβρίου 1912: Στρατιωτικό απόσπασμα
στο οποίο συμμετέχουν και 53 Κρήτες
απελευθερώνει το Μέτσοβο.
31 Οκτωβρίου 1940: Τα αντιτορπιλικά ΨΑΡΑ
και ΣΠΕΤΣΑΙ βομβαρδίζουν τα παράλια και την
ενδοχώρα της περιοχής Κονισπόλεως- ΦιλιατώνΣαγιάδας για υποβοήθηση των ελληνικών
τμημάτων τα οποία πιέζονταν ασφυκτικά από τις
Ιταλικές δυνάμεις εισβολής.
Οι νικηφόρες μάχες του ΕΣ το 1912 και το
1940 συνεχίστηκαν και τον επόμενο μήνα.
Ο ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΣ ΙΑΤΡΟΣ
31

ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Α΄ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΝΙΜΤΣ

ISSN:2241- 0198

Η Α΄ Παθολογική κλινική του Νοσηλευτικού Ιδρύματος του Μετοχικού
Ταμείου Στρατού (ΝΙΜΤΣ) βρίσκεται στον 2ο όροφο του νέου κτιρίου και
διαθέτει 32 νοσηλευτικές κλίνες. Έχει τη δυνατότητα αντιμετώπισης όλων των
παθολογικών περιστατικών. Στην κλινική εκπαιδεύονται ειδικευόμενοι ιατροί
στην ειδικότητα της παθολογίας και σε άλλες παθολογικές ειδικότητες καθώς
και ειδικευόμενοι βιοπαθολόγοι. Στα πλαίσια της εκπαίδευσης υποδέχεται κάθε
χρόνο φοιτητές νοσηλευτικής σε συνεργασία με τη νοσηλευτική σχολή του
πανεπιστημίου Αθηνών.

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

Η κλινική έχει εστιάσει το ενδιαφέρον στις λοιμώξεις και στην ταξιδιωτική
ιατρική.

ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ
Α΄ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
Συντονιστής Διευθυντής:
Σχης (ΥΙ) Γεώργιος Ι. Γιαννακός
Παθολόγος – Λοιμωξιολόγος
Τηλέφωνο: +30 210 7288201
fax: +30 210 7218868
e-mail: geogiannakos@yahoo.com
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Υπεύθυνη σύνταξης:
Δντρια ΕΣΥ Α. Περάκη
Τηλ: +30 210 7288216
Μέλη:
Δντης ΕΣΥ Θ. Παπαλάμπρος,
Δντης ΕΣΥ Κ. Καρμανιώλας,
Αρτρος Ι. Λιάζος,
Επτρος Δ. Παπαδόπουλος
+30 210 7288213
Ειδικευόμενοι ιατροί:
Δ. Θεόφιλος, Ν. Γιώτης, Μ. Μάρκου,
Σ. Λάμπρος, Μ. Κορδώνη, Χ. Μπίρη,
Φ. Καβαλλιεράτος, Β. Αργιανά,
Β. Σκόρπου Ι. Κοντόλαιμου,
Ε. Μπάγια, Μ. Θεοδωράτου

Προϊσταμένη Νοσ/τρια: Σ. Λαμπροπούλου
Νοσηλεύτριες:

The 1st Department of Internal Medicine of Army Share Fund Hospital of
Athens is located at the 2nd floor of the new building and has 32+ beds. Our
faculty, fellows and residents are committed to providing comprehensive and
compassionate care to our patients, conducting-edge clinical research, and
promoting excellence in clinical education through our residency programs.
The departments’ crucial fields of interest is infectious diseases and travel
medicine. Our mission is to improve the lives of people through innovation in
research, education, and patient care. Our vision is that in working as a team we
will shape the future of medicine by creating, disseminating, and applying new
knowledge to meet the needs of each individual.

Ι. Ρούσσα,

We welcome your interest and your questions.

Κ. Τζουμάκη

Col. Georgios Giannakos
Internist-Infectionist

e-mail: apathnimts@gmail.com

Τηλ. Επικοινωνίας: +30 210 7288204

32

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful