Tajuk 1 Pengenalan kurikulum bahasa melayu sekolah rendah  bahasa melayu dalam kurikulum bersepadu sekolah rendah(kbsr

) dan kurikulum standard sekolah rendah(kssr) -perkaitan antara FPK dengan matlamat dan objektif kurikulum bahasa melayu sekolah rendah -tunjuang KSSR -matlamat kbsr dan kssr -objektif kbsr dan kssr -organisasi kandungan kbsr dan kssr

Tajuk 2 Pengenalan kurikulum bahasa melayu sekolah rendah  Huraian sukatan pelajaran -hasil pembelajaran -aras pembelajaran  Dokumen standard kurikulum KSSR -standard kandungan -standard pembelajaran

Tajuk 3 Kemahiran mendengar dan bertutur dalam KBSR dan KSSR  Kemahiran mendengar dan bertutur KBSR -kemahiran 2.0 – 2.0 -penghuraian hasi pembelajaran Contoh aktiviti  Kemahiran mendengar dan bertutur KSSR -standard kandungan 1.1 – 1.3 -penghuraian standard pembelajaran

-contoh aktiviti .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful