BAB 4 ISU, MATLAMAT, OBJEKTIF KPI & SASARAN

1

Fasa 4 : Isu Strategik, Matlamat, Objektif, KPI dan Sasaran Prestasi Fokus utama fasa empat ialah untuk mengenalpasti isu strategik, matlamat, objektif, KPI dan sasaran prestasi bagi menjelaskan lagi cara bagi mencapai misi dan visi sekolah. Isu Strategik ialah masalah yang ada atau peluang yang ada atau mempunyai potensi untuk memberi kesan ke atas prestasi sekolah atau stakeholder. Pendekatan untuk mengenalpasti isu strategik dengan menggunakan the correct approach didapati dari semakan mandat, misi dan analisis persekitaran (SWOC). Matlamat ialah satu pernyataan umum tentang apakah yang sekolah ingin capai dalam tempoh 3-5 tahun akan datang. Matlamat lebih berfokus kepada outcomes atau hasil akhir sesuatu pusingan proses dan lebih bersifat kualitatif. Setiap satu matlamat mesti dikaitkan dengan sekurang-kurangnya satu objektif. Objektif ialah satu pernyataan kursus tentang sesuatu yang perlu dicapai berdasarkan pengukuran dan sasaran yang ditetapkan dalam tempoh satu tahun. Ciri-ciri objektif yang baik biasanya adalah khusus, boleh diukur, boleh dicapai, realistik dalam berjangkamasa (SMART). Objektif terdiri dari jangka panjang dan jangka pendek. Key Performance Indicators (KIP) adalah satu parameter yang boleh diukur. KPI juga dikenali sebagai penunjuk kejayaan membantu sekolah mentakrif dan mengukur kemajuan untuk mencapai matlamat organisasi. Dalam lain perkataan, KPI adalah merupakan kaedah untuk mengukur pencapaian matlamat. Setiap KPI akan disertakan sasaran bersama. Pembinaan sasaran dianjurkan berasaskan take-off-value (TOV) semasa. Note : Never set a target without being able to describe how it can be achieved by the people responsible for reaching it.

2

15 120 99.30 91 98.00 80 53.00 55 36.00 45 30.65 2011 150 100. MATLAMAT.05 150 100. Meningkatkan keputusan pencapaian Bil pelajar mencapai PMR.00 150 100. dari segi kualiti dan kuantiti. dari segi kualiti dan kuantiti.00 25 2. 3 .00 10 2.5 7 2. GPS Meningkatkan tahap Tahap pencapaian Pencapaian kecemerlangan Kurikulum Akademik akademik amat perlu kepada taraf dipertingkatkan Sekolah Berprestasi Tinggi % pelajar yang lulus semua Mata pelajaran (LSM) % pelajar layak mendapat sijil (LMS) Bil pelajar mencapai semua A GPS % pelajar yang lulus semua Matapelajaran (LSM) Bil pelajar mencapai semua A PGNK 99.15 150 100. dari segi kualiti semua (7A-9A) dan kuantiti. Meningkatkan keputusan pencapaian SPM.00 7 3.65 150 100. KPI & SASARAN PRESTASI Sasaran Bidang Isu Strategik Matlamat Objektif KPI TOV % pelajar yang lulus semua Mata pelajaran 1. OBJEKTIF.9 3 3.15 1 2.00 3 2.30 150 100.43 150 100.00 65 43.00 15 3.3 1.00 150 100. Meningkatkan keputusan pencapaian STPM.JADUAL PERHUBUNGAN ANTARA ISU STRATEGIK.00 15 3.00 150 100.64 95.7 1.80 150 100.00 20 2.51 90 98.15 2.52 2010 150 100.4 32 1. 3.80 2012 150 100.00 150 100.0 1.3 1.95 2013 150 100.9 98.

Bilangan Program Panitia dalam setahun % guru yang mematuhi jadual kerja dalam 4. Meningkatkan Peperiksaan kecemerlangan % guru yang mendapat pengurusan kurikulum skor taraf gemilang dalam pencerapan P&P % program yang mematuhi jadual yang dirancang Bilangan aktiviti Pusat sumber dalam sebulan Bilangan penyeliaan Pusat sumber dalam sebulan Star Rating Progam Bestari sekolah oleh KPM 2 80% 3 85% 4 90% 5 95% 6 100% 50% 65% 80% 90% 95% 45% 1 1 60% 2 2 75% 3 3 90% 4 4 100% 5 5 2 3 4 5 5 4 .

dalam negeri. 2 negara) 2013 15 sekolah (6 daerah. 3 negara. 2 dalam negeri) 2012 10 sekolah (5 daerah. dalam negara. 4 negeri. 2 luar negara) 2) Mewujudkan/meningkatkan bilangan rangkaian dengan IPTA/IPTS dalam dan luar negara (pertukaran staf/pelajar) 3) Membina peribadai unggul di kalangan semua warga sekolah - 2 4 6 8 50% 60% 70% 80% 90% 5 . 3 negeri.PERNYATAAN VISI SMK SULAIMAN SEBAGAI SEKOLAH BERPRESTASI TINGGI MENJELANG TAHUN 2013 STRATEGI Membangunkan program yang mantap untuk peningkatan GPS UNIT: Kurikulum TAHUN PELAN TINDAKAN Program Utama – P&P Berkesan: 1) Membina/menambah bilangan jalinan bestari dengan sekolah lain – (Dalam daerah. luar negara) TOV (2009) - 2010 3 sekolah (dalam daerah) 2011 5 sekolah (3 dalam daerah.

40 2012 1.61 SPM 70% 60% 50% 2010 1. KPM 3) Peribadi Unggul Sebagai Ikon (Hubungan dengan bekas pelajar yang berjaya) 4) Dokumentasi lengkap dan terkini 5) Pengurusan dan pentadbiran kurikulum yang berkualiti 6) Seluruh kawasan sekolah sebagai pusat maklumat TOV (2009) PMR: 1.25 2013 1.TAHUN PELAN TINDAKAN 1) Membina dan memantapkan ”niche area” sekolah – Subjek sejarah (Peningkatan GPS) 2) Mengaplikasi sistem penanda aras yang tekal melalui kerjasama IAB dan JNJK – JPN.66 2011 1.00 20% 3 80% 70% 60% 50% 5 90% 80% 70% 70% 10 100% 90% 80% 90% 15 100% 100% 100% 6 .

64 TINDAKAN KPI 2010 1. Ketua Bidang.65 Meningkatkan kecemerlangan pencapaian akademik dalam semua peperiksaan awam sehingga memperoleh taraf SBT.56 2. STRATEGI Membangunkan program yang mantap khusus untuk peningkatan GPS/PNGK TOV 2009 GPK.05 2.30 2. Guru Mata Pelajaran. ceria dan selesa untuk semua warga sekolah. Guru 1. PMR: Ketua Panitia.93 2011 1.51 Mata Pelajaran SPM: 3. Guru AJK 3K. Pengurusan dan pentadbiran yang cekap dan berkualiti Meningkatkan kemudahan prasarana asas melalui kewujudan Bilik Khas yang berfungsi – PSS. Ketua Bidang.85 2012 1. Bilik Akses Melaksanakan sistem penyampaian maklumat yang cekap dan berkesan GPK. Kakitangan sokongan 7 . Guru Mata Pelajaran. Persekitaran dan Laman. GPK. Guru Media.15 2. Ketua Bidang. Ketua Panitia.PELAN STRATEGIK SMK SULAIMAN – UNIT KURIKULUM MATLAMAT OBJEKTIF Peningkatan pencapaian GPS yang berterusan dalam semua subjek peperiksaan awam. Menjadikan sekolah ini sebagai institusi yang kondusif. Ketua Panitia. Guru Bestari.75 2013 1. 60% 50% 70% 80% 90% Pengetua.

HURAIAN . Pencapaian akademik secara keseluruhan masih belum memuaskan. .Meningkatkan pemahaman pelajar tentang fungsi pencapaian GPS bagi setiap subjek secara khusus sebagai indikator pencapaian sebenar pelajar secara kesluruhan.ISU-ISU STRATEGIK (UNIT KURIKULUM) TAJUK ISU 1. Kemudahan fizikal dan prasarana yang lengkap amat perlu untuk memaksimumkan pencapaian objektif dalam P&P.Kecemerlangan akademik melalui peningkatan pencapaian keputusan peperiksaan perlu dipertingkatkan dengan segera selari dengan visi sekolah. Ini amat diperlukan dalam membantu keputusan akademik cemerlang secara keseluruhannya.Proses P&P akan lebih berjaya melalui kemudahan fizikal sekolah yang lengkap. 3. 2.Kemahiran dan penguasaan ilmu guru dalam mata pelajaran dan kemahiran pedagogi untuk menjadikan proses P&P lebih berjaya perlu dipertingkatkan. 4. . . 8 . Penguasaan ilmu dan kemahiran guru dalam penyampaian proses P&P masih boleh dipertingkatkan. Pelajar kurang sedar dan kurang fokus kepada pencapaian akademik secara khusus.

OBJEKTIF UNIT : (KHUSUS) Peningkatan pencapaian GPS yang berterusan dalam semua subjek peperiksaan awam.PERANCANGAN STRATEGIK UNIT KURIKULUM (2010-2013) FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN MISI PENDIDIKAN NEGARA Membangunkan potensi murid untuk menjadi insan seimbang intelek. 9 . Menyediakan Pendidikan Berkualiti Bertaraf Dunia VISI SEKOLAH SMK Sulaiman Sebagai Sekolah Berprestasi Tinggi Menjelang 2013 MISI SEKOLAH Menyedia dan memberikan pendidikan menyeluruh melalui pengurusan berkualiti bagi melahirkan pelajar bertaraf antarabangsa MATLAMAT UNIT : (UMUM) Meningkatkan kecemerlangan pencapaian akademik dalam semua peperiksaan awam sehingga memperoleh taraf SBT. emosi dan jasmani. rohani.

W4. O5 Mengadakan Pendedahan Seminar teknik menjawab soalan peperiksaan. KELEMAHAN (W) W1. Sebahagian pelajar masih lemah dalam kemahiran asas. W4.PMR. STPM. ANCAMAN (T) T1. Kerjasama ibu bapa mudah diperolehi O3. W3. T1 Mengadakan kelas-kelas bimbingan terancang dan sistematik. 2B. SPM. 03. Sokongan PIBG padu O2. ST (maxi-mini) S3. JNJK. 10 . O4 Menggunakan Modul JPNP sepenuhnya dalam P &P dan mendapat khidmat nasihat daripada PPD. Guru yang berkemahiran dan berpengalaman S3. S4. O4. O5. Terdapat pelajar yang kurang motivasi untuk belajar lebih tekun. O3. T2. S2. Pelajar terpilih melalui pencapaian UPSR sekurang-kurangnya 3A. S5. PELUANG (O) O1. S3. S6. Hubungan baik dan sokongan daripada komuniti dan agensi awam dan swasta. Semua guru adalah guru terlatih. O5 Sesi ceramah motivasi. Pelajar lebih tumpuan tempat tuisyen. S4. Pemantaun dan pencerapan berkala oleh pentadbir dalam perjalanan proses P&P. W4 Menyediakan jadual waktu guru ganti yang lengkap dan Perancangan P&P sepanjang tahun sebagai panduan guru. O1. S2. JPN dan JNJK. W3. kursus kesedaran pelajar melalui kerjasama agensi awam dan swasta.TOWS MATRIKS (KURIKULUM) 2011 KEKUATAN (S) S1. O3. O1. O5 Mengadakan Seminar JUJ dengan menjemput pemeriksa kertas berkenaan W2. T2. WO (mini-maxi) W1. Hubungan dan ziarah cakna oleh pihak PPD. Sekolah Dipimpin oleh Pengetua Cemerlang DG54 S5. JPN. T2. S4. W2. Pelajar kurang kemahiran menjawab soalan mengikut skema jawapan sebenar. 04. WT (mini-mini) W1. T1 Majlis perjumpaan ibu bapa-guru-pelajar. Bantuan daripada Guru Pakar/ Pemeriksa Kertas/ Penggubal Soalan dari sekolah lain. Pelajar kurang fokus dalam kepentingan pencapaian akademik. Sebilangan besar guru adalah pemeriksa kertas peperiksaan. SO (maxi-maxi) S1. Cuti bersalin guru yang panjang mengganggu perjalanan rancangan P&P. 03. W3.

1 tidak faham konsep yang diajar 3. - 2.Pelajar tidak memahami konsep yang diajar kerana kurang membaca. HURAIAN . . Faktor pelajar 2. Pencapaian kecemerlangan pelajar yang rendah dari kualiti.Mata pelajaran ICT dan LK diajar dalam BI dan pelajar lemah dalam BI tidak dapat faham soalan dan tidak dapat jawab soalan dengan baik.1 kurang membaca 2. Faktor P & P 3.Pelajar selalu tidak hadir ke sekolah dan tidak menyiapkan kerja rumah dan kerja kursus.2 tidak dapat aplikasi konsep dalam jawab soalan 4.kecuali mata pelajaran Prinsip Akaun. Pelajar tidak berminat membaca buku teks dan tidak mengulangkaji.Bilangan pencapaian kualiti pelajar kurang memuaskan dari segi kekurangan bilangan pelajar yang mencapai A+. .Kurang galakan daripada persekitaran seperti terpengaruh dengan gejala sosial dan pengaruh rakan sebaya. . Kurang prihatian daripada ibubapa dan pengaruh sosial. (GPS rendah dan bilangan A yang kurang). A dan A. Kesannya pelajar tidak dapat menjawab soalan dengan baik.3 pelajar selalu tidak hadir sekolah 3. 11 .2 lemah dalam BI 2.. . Pelajar tidak memahami konsep yang diajar kerana kurang membaca Ibu bapa kurang kesedaran tentang kepentingan pelajaran anak-anak.ISU-ISU STRATEGIK (SUB UNIT – KURIKULUM: TEKNIK & VOKASIONAL) TAJUK ISU 1. Usaha meningkatkan kualiti pencapaian pelajar akan ditingkatkan.

Memupuk minat pelajar dalam mata pelajaran Vokasional & Teknik. Melengkapkan pelajar dengan pengetahuan. Menyediakan Pendidikan Berkualiti Bertaraf Dunia SMK Sulaiman Sebagai Sekolah Berprestasi Tinggi menjelang 2013. Memperbaiki pencapaian kelulusan ke tahap 100% dalam peperiksaan SPM Memperbaiki keputusan Kualiti (gred) bagi semua mata pelajaran Vokasional & Teknik. rohani. emosi dan jasmani.PERANCANGAN STRATEGIK BIDANG TEKNIK & VOKASIONAL 2010-2013 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN MISI PENDIDIKAN NEGARA VISI SEKOLAH MISI SEKOLAH VISI UNIT : MISI UNIT : MATLAMAT UNIT : (UMUM) OBJEKTIF UNIT : (KHUSUS) Membangunkan potensi murid untuk menjadi insan seimbang intelek. 12 . Menyedia dan memberikan pendidikan menyeluruh melalui pengurusan berprestasi tinggi bagi melahirkan pelajar bertaraf antarabangsa Melahirkan pelajar yang cekap dan mahir dan berprestasi tinggi menjelang 2013. Pelajar menggunakan Ilmu yang dipelajari dalam kehidupan pelajar menjelang tahun 2013. kemahiran dan nilai yang berkaitan mata pelajaran Vokasional & Teknik.

2 Latih tubi soalan percubaan negerinegeri lain 1. S1 +S2+S3 +S4+O1+O2+O4 Program puncak jaya (kecemerlangan) 1. ANCAMAN ( THREATS –T) T1 Ibu bapa kurang kesedaran tentang kepentingan pelajaran anak-anak.1 Pembelajaran koperatif 2. T2 Pelajar tidak minat membaca bahan T3 Kurang galakan daripada persekitaran seperti terpengaruh dengan gejala sosial dan pengaruh rakan sebaya.3 Latihan topikal tajuk bermasalah Dalaman S1 S2 S3 Luaran S4 S5 PELUANG ( OPPORTUNITIES – O) Wakktu lapang/relief boleh digunakan untuk P & P. Bahan internet dalam BI dan tidak ada buku teks.2 Membuat Kamus istilah ICT dalam BI 2. Mempunyai pemeriksa kertas dan guru pakar. Kemudahan ICT dan LK courseware yang lengkap. O1 S1+ S5 +T2+ T3 Program bulan Vokasional Teknik T1+ T2 dan T3 Perjumpaan Ibu bapa guru (selepas peperiksaan anjuran sekolah) 13 .3 latih tubi topik yang sukar/masalah KELEMAHAN (WEAKNESS – W) W1 Pelajar tidak berminat membaca W2 Pelajar lemah dalam BI . W3 Pelajar selalu tidak hadir ke sekolah dan tidak menyiapkan kerja rumah.TOWS MATRIKS KEKUATAN (STRENGTH – S) Mempunyai guru yang berpengalaman. Mempunyai guru sebagai pentaksir kawasan.1 Seminar peperiksaan semua mata pelajaran 1. W4 Pelajar tidak faham konsep yang berkaitan serta tidak dapat aplikasi dalam menjawab soalan. Sumber kewangan yang mencukupi – PCG & PIBG. 03 Kemudahan bilik akses yang boleh digunakan diluar waktu sekolah bagi pelajar asrama dan pelajar yang tidak ada komputer 04 Mempunyai bank soalan dari negerinegeri lain yang boleh diakses dari internet. W1+W2+W3+W4+O1+O2+03 Mari kita belajar (menarik pelajar membaca dan baiki BI) 2. 02 Waktu persatuan ICT boleh digunakan untuk menjalankan kerja amali yang membantu P & P.

22 1. A dan A. A dan A-.50 3.dan B+ (STPM) yang rendah. A.00 4.75 3.90 4.50 1.03 4.11 2. dan percubaan tahun meningkat sekurang kurang 10% setiap kali peperiksaan diadakan.80 2.90 2.63 2. OBJEKTIF.03 6.50 1.87 1.53 2.80 3.25 1. Meningkatkan pencapaian prestasi dan kualiti mata pelajaran: PMR Kemahiran Hidup 1 Kemahiran Hidup 4 SPM Perdagangan ICT Prinsip Akaun Ekonomi Asas Lukisan Kejuruteraan Rekacipta STPM Ekonomi STPM Perakaunan STPM Pengurusan Perniagaan (makin tinggi semakin baik) Pencapaian ujian bulanan.70 2.(SPM) dan A.40 4.10 4. 2.45 3. Pencapaian kecemerlang an Pelajar GPS rendah dan segi bilangan A (PMR) dan A+.50 2.ISU STRATEGIK. KPI DAN SASARAN ISU STRATEGIK MATLAMAT STRATEGIK OBJEKTIF KHUSUS KPI SASARAN Mata pelajaran Vokasional & Teknik TOV 2010 2011 2012 2013 1.20 1.05 1.03 5.00 4. Program yang meningkatkan kualiti pencapaian mata pelajaran bidang V & T dengan menambah baik GPS dan menambahkan bilangan A+.55 2.10 8.53 4.80 4.95 2.10 1. peperiksaan tengah tahun. MATLAMAT.30 1.55 1.50 2.00 2.70 3.90 3. 1.35 2.49 2.08 4.00 4.10 14 .90 3.97 4.30 1.15 1.90 4.33 2.00 3.60 2.00 3.73 2.80 3.26 2.

Ujian pencapaian pelajar meningkat sekurang kurang 5%. Memberi kefahaman konsep dan kemahiran aplikasi konsep dengan menjawab soalan Ujian pencapaian pelajar meningkat sekurang kurang 10%. Faktor pelajar Program meningkatkan minat membaca dan BI pelajar Meningkatkan minat membaca dan membina kamus ICT dengan 200 istilah ICT dalam BI. Ujian pencapaian pelajar meningkat sekurang kurang 5%. 3. Kurang prihatian daripada ibubapa dan pengaruh sosial.Faktor P & P Program meningkatkan kefahaman konsep dan aplikasi konsep. 4. Program untuk motivasi pelajar dan ibu bapa Menanam minat dan prihatian pelajar dan ibu bapa melalui bulan vokasional teknik dan perjumpaan Ibu bapa dan guru. 15 .ISU STRATEGIK MATLAMAT STRATEGIK OBJEKTIF KHUSUS KPI SASARAN Mata pelajaran Vokasional & Teknik TOV 2010 2011 2012 2013 2.

A dan A−) TEMPOH KOS/ OUT PUT KPI PELAN Masa SUMBER KONTIGENSI Sumber Kewangan PIBG RM100 x 5 MP =RM500 Meningkatkan kemahiran menjawab soalan untuk memperoleh gred A+. Seminar peperiksaan semua mata pelajaran Vokasional Teknik untuk teknik menjawab kertas SPM 2. Pelajar di ajar semula dengan topik yang sukar dan diuji dengan soalan topikal. Latih tubi berfokus −Soalan negeri negeri lain Ketua panitia Jun−Sept dan guru mata pelajaran Ketua panitia Sept−Okt dan guru mata pelajaran Bahan bercetak sekolah 3.PELAN TAKTIKAL / TINDAKAN: Bidang Vokasional & Teknik NAMA STRATEGI Program PUNCAK JAYA (meningkatkan bilangan pelajar cemerlang dengan meningkatkan gred pelajar kepada A+. Peratus kualiti peperiksaan percubaan dan sebenar meningkat Ujian summatif meningkat 16 . Peratus kualiti peperiksaan percubaan meningkat PROGRAM T/JAWAB 1. Latihan tubi topikal bagi tajuk yang sukar Ketua panitia dan guru mata Mac-Okt pelajaran Bahan bercetak soalan Pelajar di dedah dengan pelbagai bentuk soalan dari semua negeri untuk membiasakan pelajar dalam hadapi peperiksaan untuk membina keyakinan. A dan A−.

Program MARI KITA BELAJAR (untuk menarik minat belajar dan membaiki BI pelajar) TEMPOH KOS/ OUT PUT KPI Masa SUMBER Pelajar dapat senarai isi Apr~ Okt Buku teks penting. 80 % Pelajar Pelajar dapat huraikan menyenarai isi isi.2 Kamus Istilah BI Guru ICT dan Pelajar Feb~Okt Buku latihan kosong Pelajar dapat kumpulkan istilah ICT dalam BI (200 istilah) 85% Pelajar boleh nyatakan makna istilah ICT dalam BI 2. Pelajar dapat menghuraikan isi ikdengan b PELAN KONTIGENSI 2.1 Pembelajaran koperatif Ketua panitia dan guru MP 1.3 Latihan tubi topikal bagi tajuk yang sukar Ketua panitia dan guru MP Feb~Okt Soalan topikal diedar Pelajar dapat jawab soalan topikal 80% Pelajar dapat menghuraikan konsep dengan betul 17 .PELAN TAKTIKAL / TINDAKAN: Bidang Vokasional & Teknik NAMA STRATEGI PROGRAM T/JAWAB 1.

PELAN TAKTIKAL / TINDAKAN: Bidang Vokasional & Teknik NAMA STRATEGI PROGRAM T/JAWAB 1.2 Latihan tubi topikal bagi tajuk yang sukar Guru MP Pelajar Feb -Okt Nota Soalan topikal Soalan topikal Guru Relief 18 . KONSEP DAN APLIKASI KONSEP TEMPOH KOS/ Masa SUMBER Feb -Okt Modul OUT PUT KPI PELAN KONTIGENSI Soalan latihan 3.1 Modul P & P Guru MP Pelajar Nota dan soalan topikal 90% pelajar dapat Kefahaman dan kemahiran menggunakan konsep dan aplikasi konsep 80% pencapaian pelajar dalam set soalan yang dijawab berada dalam tahap yang baik. 3.

2 Menentapkan tempat/kos dan bahan 2. Ketua panitia Sept~Okt 19 .1. P.2 laithan menjawab dan memeriksa Penilaian Soalan ujian yang seragam untuk mengesan keberkesanan program Post mortem Ketua panitia Guru mata pelajaran 1 hari 2..1 Teknik menjawab soalan –seminar peperiksaan) Meningkatkan kualiti pencapaian pelajar dari segi A+. Ekonomi 1. Perdagangan/Ekonomi Asas Akaun. Guru mata pelajaran Guru mata pelajaran Julai Julai ~ September 4. A dan A. Perniagaan.1 Pelaksanaan 2. LK. 3.(kecemerlangan pelajar) Meningkatkan kualiti pencapaian pelajar dalam peperiksaan dalaman dan awam Julai hingga September Pelajar Tingkatan 4 dan 5 PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS/ Senarai semak Mesyuarat guru MP 1.1 Mencari pencermah ICT. PELAN OPERASI NAMA PROGRAM RASIONAL OBJEKTIF TEMPOH PELAKSANAAN SASARAN LANGKAH 1. Program puncak jaya (1.

1 Mengenalpasti tajuk ujian yang lemah 4.2 Latih tubi soalan percubaan negeri~negeri lain) RASIONAL Membiasakan pelajar dengan bentuk dan jenis soalan yang berbeza OBJEKTIF Meningatkan kefahaman dan kemahiran pelajar menjawab soalan TEMPOH September ~Oktober PELAKSANAAN SASARAN Pelajar tingkatan 5 LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH 1. STATUS/ senarai semak Ketua panitia Guru mata pelajaran Ketua panitia Guru mata pelajaran 2 minggu 4.1 Menyemak jawapan latih tubi soalan percubaan bersama pelajar Post mortem 4. PELAN OPERASI NAMA PROGRAM Program Puncak Jaya (1. Pelaksanaan: 2. Penilaian 2.2.2 Mengajar balik tajuk yang lemah kepada pelajar. 2. 2 minggu 20 .1 Mencari dan mencetak soalan peperiksaan Ketua panitia 3 minggu percubaan SPM 2010 dari semua negeri. Mesyuarat Panitia Ketua panitia  Taklimat ketua panitia Dengan kerjasama 1 hari  Lantikan guru untuk mencari soalan kaunselor sekolah peperiksaan semua mata pelajaran 2.2 Mengedarkan soalan percubaan kepada pelajar 3.

Guru mata pelajaran 21 .3 Latih tubi topikal untuk tajuk yang sukar) RASIONAL Mengatasi kelemahan dalam tajuk yang sukar OBJEKTIF Meningatkan kefahaman dan kemahiran pelajar menjawab soalan tajuk yang sukar TEMPOH Mar~ Okt PELAKSANAAN SASARAN Pelajar tingkatan 5 LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS/ senarai semak 1. Pelaksanaan: 2. Guru mata pelajaran 2 minggu 2 minggu 4.3 Menguji kefahaman tajuk berkenaan 3.2 Membina carta minda tajuk tersebut 2. PELAN OPERASI NAMA PROGRAM Program Puncak Jaya (1.1 Mengajar semua tajuk sukar Ketua panitia 3 bulan 2.2 Memberi perhatian personal kepada pelajar lemah yang dikenalpasti . Mesyuarat Panitia Ketua panitia  Kenalpasti tajuk yang sukar lepas P1 dan guru MP 1 minggu dan P2  Mencari bahan P & P untuk tajuk yang sukar  Mencari soalan topikal untuk tajuk yang sukar 2.3. Penilaian Menyemak jawapan latih tubi soalan bersama pelajar Post mortem 4.1 Mengenalpasti pelajar yang masih lemah 4.

5. PELAN OPERASI NAMA PROGRAM Membina modul untuk P & P ICT RASIONAL Kekurangan bahan rujukan dan tidak ada buku teks OBJEKTIF Meningkatkan kefahaman mata pelajaran TEMPOH Feb hingga Jun ( 3 tajuk untuk T4 & 3 tajuk untuk T5) PELAKSANAAN SASARAN Pelajar-pelajar yang mengambil mata palajaran T4 dan T5 LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB 1. Guru & pelajar Pelajar Pelajar 2 minggu 1 minggu 2 minggu 22 . Pelajar diberi tajuk dan mencadangkan sumber yang boleh diperolehi dari internet. 6. Pelajar dibahagikan kepada kumpulan dengan 2 Guru hingga 3 orang ahli dan didedahkan dengan contoh modul yang perlu dibina 2. Guru & pelajar 1 minggu 4.4. Pelajar mencari maklumat/bahan dari internet/buku dan menjalan aktivti mengumpul bahan Pelajar membina modul Demonstrasi modul powerpoint Proses mengubah modul Guru & pelajar TEMPOH 1 hari STATUS/Senarai semak 1 hari 3.

Guru & pelajar 1 minggu 23 .. Guru kenalipasti tajuk yang berlainan untuk dibaca oleh pelajar dalam kelas dan menguji secara lisan Ujian bertulis diadakan Guru & pelajar TEMPOH 1 hari 3 minggu STATUS/Senarai semak 2 bulan 4. Pelaksanaan Guru & pelajar 1 Pelajar diberi tajuk dan pelajar membaca buku teks bagi tajuk yang diberi. 3. 2 Pelajar uji isi bagi tajuk tersebut dengan pelajar didepan dan sebaliknya 3 Guru menguji kefahaman tajuk secara lisan dalam kelas tajuk yang dibaca oleh pelajar 4 Ganjaran diberi bila pelajar dapat jawab apabila perlu.5. Pelajar dibahagikan kepada kumpulan dengan 3 Guru hingga 4 orang ahli 2. PELAN OPERASI NAMA PROGRAM Pembelajaran Koperatif RASIONAL Membolehkan pelajar belajar secara koperatif OBJEKTIF Meningkatkan kefahaman mata pelajaran TEMPOH Feb hingga Ogos PELAKSANAAN SASARAN Pelajar-pelajar yang mengambil mata palajaran T4 dan T5 LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB 1.

2 menyediakan bahan untuk perasmian 2.4 Pertandingan kuiz dan pameran 2. PELAN OPERASI NAMA PROGRAM Bulan Vakasional dan Teknologi – RASIONAL Menarik minat pelajar terhadap mata pelajaran vokasional & teknik OBJEKTIF Meningkatkan keyakinan.1 menempah bena bulan V & T Semua AJK 2. Pelaksanaan 3.1 perasmian oleh pengetua Semua AJK Bulan Julai 3. Mesyuarat Bidang V & T Semua ketua panitia 1 hari dalam bidang Vokasional  Ucapan pengerusi (Ketua bidang) & Teknologi  Membentang kertas kerja  Agihan tugas  Senarai aktiviti  Menetapkan tarikh  Membincang kos Hal-hal lain 2.5 Pertandingan memasak 2.6 Pertandingan robotik membeli hadiah dan penutup 3. kesediaan dan kemahiran pelajar secara kritis dan kreatif TEMPOH PELAKSANAAN Bulan Julai semasa bulan Vokasional dan Teknologi SASARAN Semua Pelajar LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS/Senarai semak 1.6. Persediaan awal 1 minggu 2.2 melaksanakan aktiviti mengikut jadual yang ditetapkan 4.3 menyediakan soalan dan peralatan 2. Post mortem : kajian kelemahan kalau ada dan buat Semua AJK Ogos laporan 24 .

Hadiah untuk buku kamus istilah yang terbaik Guru MP dan pelajar 1 hari 25 . PELAN OPERASI NAMA PROGRAM Membina Kamus istilah ICT dalam BI (200 istilah) RASIONAL Membaiki BI pelajar melalui pembinaan istilah ICT OBJEKTIF Meningkatkan keyakinan.7. Pelaksanaan 5 istilah ICT BI dalam setiap waktu ICT Guru MP dan pelajar 4 bulan bersama makna istilah  Minimum istilah 200 istilah sebelum bulan Ogos  Kuiz istilah  Ujian pendek istilah secara lisan atau bertulis 3. Guru beri panduan Kamus istilah ICT dalam Bi Guru MP dan pelajar  Setiap pelajar menyediakan 1 buku 1 hari latihan  Panduan menulis istilah dan makna dalam BI  5 istilah ICT BI dalam setiap waktu ICT bersama makna istilah  Minimum istilah 200 istilah sebelum bulan Ogos 2. kesediaan dan kemahiran pelajar dalam BI untuk ICT TEMPOH Feb ~ okt PELAKSANAAN SASARAN Semua Pelajar tingkatan 4 dan 5 ICT LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS/Senarai semak 1.

26 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful