Hipertensiunea arterială Tensiunea arterială, adică presiunea sângelui din artere, este mai mare în timpul unei bătăi

a inimii decât între două bătăi consecutive. Atunci când medicul “vă ia tensiunea”, vă măsoară de fapt aceste două valori ale presiunii sângelui şi vi le comunică sub forma a două numere, de exemplu “doispre ece cu şapte”. !ăsurarea u uală a presiunii arteriale se face în centimetri coloană de mercur, deşi recomandările interna"ionale sunt de a exprima tensiunea în milimetri de mercur, în ca ul de mai sus #$% cu &%. 'ipertensiunea arterială este afec"iunea caracteri ată prin creşterea constantă a valorilor tensiunii peste #(% cu )%, adică “paispre ece cu nouă”. *alorile-limită erau mai mari în urmă cu câteva eci de ani +#,% cu #%%, ulterior #-% cu )-., dar cercetările medicale au impus scăderea lor la nivelul actual. /ndiferent de vârstă se aplică aceleaşi valori-limită, prin urmare este greşit să considerăm că bătrânii pot avea tensiuni mai mari fără ca aceasta să constituie un risc suplimentar. 0xistă categorii de persoane, cum sunt diabeticii sau cei care au suferit un accident vascular cerebral, la care tensiunea este bine să fie mai mică decât #1% cu 2%. 'ipertensiunea arterială este o boală cronică, care afectea ă circa un sfert din popula"ia adultă a 3omâniei. /nteresul care i se acordă se datorea ă atât marii sale răspândiri, cât şi faptului că repre intă unul dintre cei mai importan"i factori de risc pentru bolile cardiovasculare 4 alături de diabetul a5arat, creşterea colesterolului, fumat, obe itate, predispo i"ia ereditară, stress, sedentarism şi dieta nesănătoasă +abundentă în grăsimi, dulciuri, sare şi alcool, fără legume şi fructe.. 6e obicei 5ipertensiunea arterială este asimptomatică, dar dacă este ignorată poate duce cu timpul la complica"ii foarte grave7 infarct miocardic, insuficien"ă cardiacă, parali ie, necesitatea amputării picioarelor, pierderea vederii sau insuficien"ă renală. 8au a acestei maladii este de cele mai multe ori multifactorială 4 au fost invocate consumul excesiv de sare sau alcool, obe itatea, sedentarismul, factorii ereditari, vârsta înaintată sau unele medicamente. 6iagnosticul 5ipertensiunii arteriale are două mari nea9unsuri. :e de o parte, există foarte multe persoane 5ipertensive nediagnosticate, în general fiindcă nu se pre intă la medic pentru a-şi măsura tensiunea. Acestea rămân netratate şi se expun apari"iei complica"iilor descrise mai sus. :e de altă parte, diagnosticul de 5ipertensiune este pus prea uşor în ca ul acelora care pre intă creşteri tranzitorii ale tensiunii. ;n acest sens trebuie ştiut că o persoană normotensivă poate avea uneori valori ale tensiunii peste #(% cu )%, fără ca aceasta să repre inte o situa"ie patologică. Aceste creşteri tensionale, numite impropriu “tensiune oscilantă”, sunt normale şi pot avea cau e diverse7 efortul fi ic, durerile de intensitate mare, emo"iile sau doar emotivitatea dumneavoastră excesivă, îngri9orarea, consumul recent de cafea, alcool sau medicamente care pot creşte tensiunea. ;n aceste ca uri nu este necesar un tratamentul anti5ipertensiv, iar dacă tratamentul este totuşi instituit +situa"ie din păcate frecvent întâlnită., efectul este scăderea presiunii arteriale sub valorile normale, manifestată prin ame"eală, somnolen"ă, dureri de cap, tulburări de vedere sau sen a"ie de oboseală. :entru a evita o astfel de situa"ie, nu vă măsura"i tensiunea atunci când sunte"i obosi"i, speria"i, îngri9ora"i, supăra"i sau emo"iona"i, a"i băut cafea, alcool sau ave"i dureri puternice. ;ntotdeauna este bine să treacă un interval de minim #%-#- minute de când a"i intrat în cabinetul medical şi v-a"i aşe at pe canapea, până când vi se măsoară tensiunea arterială.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful