You are on page 1of 36

SOMMERSTED

Kirkebladet – se midtersiderne
AKTIV
4
3
. å
r
g
a
n
g
Novem
ber til februr 2013/2014
N
r. 4
Efterårsfarver fra Præsteskoven. Foto: Stinne Prinds Carstensen
2
Indhold
Side 2: Indholdsfortegnelse
Side 3: Fra redaktionen
Side 4: Jul i Sommersted
Side 5: Svømning / Arv til SIF
Side 6: Lokalhistorisk forening
Side 11-13: Kommunalvalg
Side 14: Gymnastik
Side 15-16: KFUM spejderne
Side 16-17: En rejseberetning
Side 17: Sommersted Frivillige Brandværn
Side 18: Banehuset
Midtersiderne - Kirkebladet

Side 19: Børnehaven Troldemarken
Side 20: Sommersted Borgerforening
Side 21: Vennekredsen
Side 22: En rejseberetning - fortsat
Side 23-24: Fra SIF’s bestyrelse
Side 25: Nyt fra Sommersted IF
Side 26: En rejseberetning - fortsat
Side 31: Nyt fra SIF’s støtteudvalg
Side 32: Akutbilens venner
Side 33-34: Aktivitestkalender
Oksenvad/Sommersted


Vi modtager meget gerne indlæg til bladet.

NB! Vores nye E-mailadresse er
aktiv@5xchristensen.dk

Skriv gerne i Word-format og vedhæft evt. foto
Redaktionen forbeholder sig ret til evt. at
forkorte indlægget.

Absolut sidste frist!
for indlevering af stof til næste udgave af
Aktiv Sommersted er onsdag den 29.januar
- men vi modtager meget gerne før!
Bladet omdeles i uge 9
Fik du ikke bladet????
- henvend dig til ansvarshavende redaktør.
Ansvarshavende
redaktører

Sommersted IF
Niels Christensen
Kirkevej 2
Tlf.: 74 50 40 01

Stinne P. Carstensen
Storegade 52
Tlf.: 51 24 14 52Kirkebladet
Peter Kiel Nielsen
Tlf.: 74 50 41 58
pkni@km.dkUdgivelse/distribution
af Aktiv Sommersted
dækkes af Sommersted
IF – med støtte fra
diverse foreninger,
institutioner i byen +
andre frivillige.

For Kirkebladets
vedkommende af
Sommersted/Oksenvad
sogne.


Bladet omdeles i
postnr. 6560-distriktet

I 2014 udkommer bladet
i følgende måneder:
februar, maj, september
og november.
3
Fra redaktionen
Der kom et brev. . . . . . . .
For et par måneder siden modtog jeg en mail fra en sommersted-
borger. Vedkommende fortalte om et indbrud i familiens hjem; men
takket være naboen, nåede tyvene ikke langt den dag. Naboen
reagerede hurtigt, fik alarmeret politiet, der satte en eftersøgning i
gang. Bilen blev stoppet i Tyskland. Den ene røver er nu fængslet.

Mailen fortsætter: For det første syntes jeg at Thomas skal hyldes for
sin snarrådighed. For det andet er det vigtigt at gøre opmærksom på,
at vi alle skal være opmærksomme på mystiske biler og mennesker.
Hvis Thomas ikke havde reageret, havde tyvene taget flere huse og
stukket over alle bjerge - og så ville vi aldrig få vores ting igen.

Dette brev fortæller desværre kun om et enkelt tilfælde ud af alt for
mange i vores by. Vores landsdel topper med hensyn til tyveri i villaer.
Jeg kan kun give brevskriveren ret i, at alle skal holde øjne og ører
åbne - og kontakte politiet, når de ser noget mistænkeligt.

Så siger du måske: Det nytter ikke noget. Politiet har alt for travlt, og
kommer ikke ud, når vi har brug for det.
Desværre er det tit tilfældet, men måske har de tid netop den dag, hvor
du ringer og melder noget. I hvert fald er ét sikkert. Hvis vi ikke gør
noget - sker der absolut intet - og tyverierne fortsætter.

Der foregår også tit tricktyverier - både i private hjem og i forretninger.
Hvis alle er lidt mere vågne, når vi er i offentlige forsamlinger, så gør vi
det sværere for disse kriminelle personer. Tænk over det - for din egen
skyld, men i særdeleshed for vore svage medmennesker (børn og
ældre).

Et par gode råd til dig, der er vidne til lovovertrædelser:
x Alarmer politiet hurtigst muligt
x Husk udseende og særlige kendetegn på forbryderne.
x Noter bilnummer og andre specielle kendetegn på bilen. (selvom
bilen er stjålet er det vigtig info til politiet).
x Hvis det er muligt, så tag foto af bil, tyve mm.

PS! De omtalte personer har ønsket at være anonyme i denne artikel, men
er kendt af redaktionen.
Stinne Prinds Carstensen
4søndag den 1. december.
Vi mødes ved Elmegården på Damager kl. 13.00
hvor julemanden skal vækkes.

Derefter går vi til gudstjeneste i Sommersted kirke
Efter gudstjenesten er der

Julehygge i hallen:
Vi danser om det store juletræ . Bagefter kan der købes:
Æbleskiver, glögg, øl/vand, kaffe og kage

Arrangementet er for alle - og der er gratis adgang.
Juleposer til børnene kan købes for 20 kr. pr. stk.

Støtteudvalget

P.S. Vi har brug for din hjælp!
Så hvis du kan afse en time eller to – lørdag eller søndag
hører vi gerne fra dig på mallemoeller@live.dk5
Svømning

Den nye sæson
startede torsdag den
5. september 2013.

Der svømmes som
vanligt i Vojens
Svømmehal fra kl. 18.00 – 20.00.

For de som har deltaget tidligere
kræves ikke så megen forklaring -
det er som I kender det.

Nye svømmere/badegæster er
meget velkomne. Vi er 3 klubber
(Vedsted, Simmersted og Som-
mersted) der arrangerer svømning
sammen.

Til alle jer der svømmede sidste
år: Husk! at invitere naboer og
venner med.
Til alle jer der måske er interes-
serede: kom til en prøvetime. Vi
har rigelig med plads til jer alle, så
velkommen.

Har du spørgsmål - så kontakt
Uffe Monrad, tlf. 7450 4349 eller
E-mail: sif@sommersted-if.dk

Sommersted IF

Arv til Sommersted IF.

22. oktober fik jeg besøg af Torbjørn Byg (tidligere fodboldspiller i
Sommersted IF).
Besøget skyldtes at han havde en pengegave med til foreningen - ja!
faktisk en større pengegave viste det sig.
Pengegaven var fra Torbjørns far, Preben Byg, som døde i foråret.
Han havde betænkt Sommersted IF med en arv på Kr. 10.000,- som
Torbjørn var kommet for - på familiens vegne - at overrække til
foreningen.
Preben Byg boede på Storegade i Sommersted i snart en
menneskealder. Preben var et foreningsmenneske og var i mange år
med i Sommersted Frivillige brandværn. Via den post deltog han ofte i
aktiviteter der var under SIF's byfester. (Stafetløb, Kampen om den
gyldne seksløber o.a.). Prebens 3 børn - Anne Lise, Susanne og
Torbjørn har alle dyrket idræt i SIF i deres børne- og ungdomsår.

Vi er i Sommersted IF meget taknemlige over arven og
vi kan forsikre, at pengene vil blive brugt med omtanke.
Til hvad ved vi ikke endnu, det er under overvejelse.
Sommersted IF
Hanne Holm
6

Vi flytter hjem!
Sommersted Sogns
Lokalhistoriske Forening . . .
. . . . . .flytter tilbage til Sommersted.

Efter en omtumlet tilværelse, ser det ud til at
vi nu kan få et dejligt lokale ved hallen.
Lokalet har været brugt til børnehave, medens
den nye børnehave blev bygget. Børnehaven er
nu flyttet til den nye adresse – ja gad vide hvad adressen bliver.
En ny gade med en bygning til et Børneunivers (er det ikke det
man kalder sådan noget her i kommunen???) altså
Universitetsstræde 2, eller får gaden slet ikke noget navn? Så
bliver det vel bare Storegade 3? – Vi får se.

Vi tror vi måske kan få lidt mere gang i foreningen, når vi vender
hjem efter vores ufrivillige eksil på Oksenvad skole, hvor vi den
30. august 2010 blev taget imod med stor velvilje. Vi har haft
nogle gevaldig hyggelige kaffepauser sammen med Oksenvad
Lokalhistoriske Forening, der også holder åbent 1. mandag i hver
måned.
Nu flytter vi så! Og med til at gøre indretningen mulig er også en
ekstra gave vi har fået af Thea Martensen fond.

Tak siger vi på foreningens vegne!
På bestyrelsens vegne
Uffe Monrad


Obs! i mellemtiden har Børnehaven nu adressen Marie Skaus Vej 5
Redaktøren
7
Maugstrup Kirkekro
DEJLIGT SELSKABSLOKALE
OP TIL 70 PERSONER
GOD MAD
KROSTUE HVOR HYGGELIGE
FOLK MØDES
DINNER TRANSPORTABLE
v/Annalise
Ringgade 16
Maugstrup, 6500 Vojens
Telefon 74 50 62 99
Mariannas Salon
Marianna Witt Jensen
Storegade 73
6560 Sommersted
Åben:
Tirs-ons 11-17.30
8
Tovskovvej 26 – Mølby
6560 Sommersted
v/Jens Hannesbo Pedersen
Al kundekontakt gennem
Flemming Georgsen
Tlf. 2033 7742 eller 7450 4245
Køb * salg * bytte
Import * Eksport
Special- og engros’ biler
Sørens Bilhandel Aps
Ingeniørvej 6 * DK 6560 Sommersted
Tlf. +45 7454 2850 Mobil +45 40461193
Fax +45 7454 2856 E-mail: sas@pc.dk
Storegade 52-54 · Haderslev · Tlf. 74 522 522
www.stiftsbogtrykkeriet.dk
HADE R S L E V
S T I F T S B OGT RY K K E R I
... når det gælder om
at sætte sort på hvidt
S VANEMÆRKEDE TRYKS AGER
LYNTRYK · I NTERNET
Storegade 105
6560 Sommersted
Tlf. 73 54 11 04
www.sommersted-hotel.dk
Tlf. 2033 7742
2311 2742
Allan Hansen
Tovskovvej 26 – Mølby
6560 Sommersted
v/Jens Hannesbo Pedersen
9
Når det gælder KØREKORT
så ring til
KØRESKOLEN
74 50 61 05
Finn Thomasen
www.styrekort.dk
Elmegården Elmegården Elmegården Elmegården
Forsamlingshus -
Gårdbutik - Besøgsgård

V/Lisbeth & Ryon Petersen
Telefon 74 50 42 97
www.elmegaarden.dk


Åbningstider i gårdbutikken:
Onsdag til lørdag kl. 14-17
eller efter nærmere aftale
Gårdmejeri
HC SPORT - HADERSLEV
Bispegade 15-17 · Tlf. 74 52 04 00
jp@hc-sport.dk
MI DT PÅ GÅGADEN
Bispegade 15-17 - Haderslev - Tlf. 74 52 04 00
BOGFØRING & REGNSKAB
”Når kun det bedste er godt nok”
Jette W. Guldager
Sølvgade 13
6560 Sommersted
Tlf.: 2334 8909
weedfald@bbsyd.dk
WWW:weedfaldbogfoering.dk
Murermester
Peter Lund
Grønnevang 11
6560 Sommersted
Tlf. 25 72 74 90
WEEDFALD
Rådhuscentret 25 · 6500 Vojens
info@holmberg-vojens.dk · www.mr-holmberg.dk
10


AnnoncerTORBEN RAFN & CO. A/S
INGENIØRVEJ 11 · 6560 SOMMERSTED
Tlf. 74 50 44 48
TØMRERMESTER
Industrivej 6 • 6560 Sommersted
Tlf. 74 50 45 69
ALT I TRÆ
Grønnevang 27
6500 Sommersted
SOMMERSTED HOTEL OG GRILL
v/Anna Thodsen
Storegade 105 · 6560 Sommersted
Tlf. 74 50 48 33
MØDER · FESTER · VÆRELSER

Alt i svejse- og
skæreudstyr -
Professionel rådgivning

TornboSvejs

www.tornbosvejs.dk
Lindholmvej 26
DK-6710 Esbjerg V
Tlf. 7515 8440
• Eget værksted
• Alt i antennearbejde
• Paraboler
• Højttaleranlæg
• Forhandler alle kendte
fabrikater
www.tornbosvejs.dk
TornboSvejs
|
Lindholmvej 18B
|
DK-6710 Esbjerg V
|
Tlf. 7515 8440
Professionelt skære- og svejseudstyr
Vestergade 8 · 6500 Vojens · 7454 1211
11
Kommunevalget den 19. november

Navn: Lene Hedegaard
Alder: 30 år
Civilstand: Gift, tre piger
Arbejde: Lærer

At være byrådspolitiker handler om at
gå forrest, om at vise vejen frem -
men ikke om at bygge den
egenhændigt. Den må nødvendigvis
skabes i tæt samarbejde med de der
skal gå ad den.
At være byrådspolitiker handler om viljen til at bygge vejen og se
nye muligheder:
- at standse op hvis vejen er blevet for lang eller med for mange sving.
- at tage ansvar for, at de der skal gå ad vejen - borgerne, Jer - skal
kunne følge vejen, og føle at den også er deres.

Jeg har viljen, ansvarligheden og modet - men vejen for vores
lokalområde kan kun skabes i samarbejde med Jer.

Sæt dit X ved mig den 19. november
fordi det betyder noget!

Lene Hedegaard

Din lokale Venstre kandidat til byrådsvalget.


Dorothea Martensens Fond
I Sommersted har vi en fond, som hvert år uddeler beløb til
enkeltpersoner eller foreninger med tilknytning til Sommersted eller
omegn. Beløbet er tiltænkt dem, der har brug for en håndsrækning til et
eller andet projekt eller lignende.

Ansøgninger skal stiles til Advokat Jens Erik Skovvang, Nørregade 52,
6100 Haderslev.
Ansøgningsfrist: Hurtigst muligt men allersenest 19.november 2013.

12

Stem personligt den 19. november . . . .
. . . . . . . . . . det er vigtigt hvis Sommersted fortsat vil have en
lokal repræsentant i Haderslev byråd.
Mit navn er Jan Christensen. Jeg bor på Mosebjergvej i Sommersted
og genopstiller for Socialdemokratiet.
Jeg har altid deltaget aktivt i byens udvikling og foreningsliv - som
medlem og formand for idrætsforeningens støtteklub og
borgerforeningen.
Jeg har de sidste 15 år repræsenteret Sommersted i
- først Vojens kommune - siden Haderslev byråd.
I kraft af mine tillidshverv her og i byrådet, har jeg
været med til at gennemføre:
Bygning af sportshal, udbygning af plejehjem,
udstykning af Hyldevænget, cykelsti igennem byen,
Baneunderføring, omfartsvej, udbygning af hallen,
flytning af boldbaner til hal-området, opførelse af
den nye børnehave, gratis buskort til
alle skolebørn.

Desuden er det blevet til utallige
byfester, torvedage, messer/ fester i
Sommersted- hallen, men der er
stadig udfordringer nok, som jeg vil arbejde for - for at:
x sikre plejehjemmets fortsatte udvikling og berettigelse
x bevare og udbygge busforbindelserne
x bevare et fortsat aktivt kultur- og foreningsliv
x sikre lokalt brand- og akutberedskab
x der bliver ledige byggegrunde i forlængelse af Hyldevænget.

På det brede plan vil jeg arbejde for at kommunens økonomi fortsat er
ansvarlig, og at Haderslev bevarer og
udbygger sin grønne profil - bedre veje, fortove
og gadelygter.SÆT X VED LISTE A nr.10 Jan Christensen
socialdemokraterne.dk/haderselv
13
Kommunevalget den 19. november

Knud Erik Hansen
Kandidat for kristendemokraterne.
Sad i byrådet forrige periode og har ellers været
ansat på Sommersted Ungdomsskole i 25 år,
heraf 17 som forstander. Kom så til Haderslev
Kristne Friskole hvor jeg sluttede som skoleleder i
2008. Jeg bruger min tid på forenings arbejde.
Sidder som formand og kontaktperson i
menighedsrådet og er medlem af stiftsråd. Har
nogle bestyrelsesposter herudover. Bor i
Sommersted.
Hvorfor stiller du op?
Jeg vil påvirke de politiske beslutninger med kristne værdier som f.eks.
næstekærlighed, ansvarlighed, ærlighed og god moral. Det handler om
respekt for det enkelte menneske, gode rammer for familiens trivsel og
omsorg for mennesker, der marginaliseres.
Vi skal behandle hinanden ordentligt
Hvad er dine hjertesager?
For mig er omsorg mere end kroner og ører. Jeg ønsker mindre papir
og flere varme hænder. Inklusion af elever med særlige behov må
have relationer i fokus.
Nærdemokratiet må styrkes for at bevare engagement lokalt og en tæt
dialog med borgerne. Vi skal behandle handicappede, syge og socialt
udsatte værdigt og have fokus på forebyggelse.
Kommunens gang- og cykelstier skal udbygges.
Valgfrihed på skole-, handicap- og ældreområdet
og fri-plejehjem. Venlig hilsen
Knud Erik Hansen


Til alle SIF’s medlemmer


Når du køber tøj hos ”Bolander, Din Tøjmand” i Rådhuscentret
i Vojens har du mulighed for at støtte Sommersted IF med penge. Det eneste
du skal i butikken er bare at oplyse, at du/dit barn dyrker idræt i Sommersted
IF. Så sponsorerer ”Bolander, Din tøjmand” et beløb svarende til 5 % - af det
du køber for - til Sommersted IF. Hvis vi alle husker det, kan det blive rigtig
mange penge til foreningen
14
Gymnastik
Igen i år er der en god opbakning
til alle de udbudte gymnastikhold –
og så er det jo dejligt at være
træner.
Det har været en svær opgave at
skaffe trænere i år, og flere sprang
fra i sidste øjeblik, men det
lykkedes til allersidst, og vi har
faktisk fået et team som vi er rigtig
stolte af.
Hen over efteråret skal en del af
trænerne på kursus, så de vender
nok tilbage med ny inspiration.
Den store udfordring i år er lokale-
fordelingen. Alle springredskaber
er flyttet over i hallen, da vi har
manglet plads i gymnastiksalen.
Men vores gymnastikhold er jo
børnehold, så vi kan jo ikke bruge
sene aftentider til træningen.
Derfor har det ikke været muligt at
skaffe træningstider til alle hold i
hallen. Vi har løst dette ved at lade
2 hold træne samtidigt. Det ene
hold bruger så
gymnastiksalen, og
det andet hold
bruger hallen.
Ugen efter
bytter de. Det
har selvfølgelig
krævet lidt
tilpasning, for det er en anden
måde at planlægge sin
undervisning på, ligesom det har
krævet en tilvænning for
forældrene at finde ud af hvor
poderne skal afleveres og hentes.
Men vi tror på at det kommer til at
fungere rigtig godt.

Sæsonen afsluttes med
opvisning søndag 23.marts 2014
i hallen. Tidspunkt offentliggøres
senere, men sæt allerede nu X i
kalenderen.

På udvalgets vegne
Anne Lise Silberbauer

Krocket holder vinterlukket
fra den 1.oktober 2013 til 15.april 2014

Tak for i år og på gensyn - og velkommen til nye spillere til
foråret 2014
15

KFUM-spejderne GA-NU

Det er lige dig
vi mangler

Hjælp Spejderne
– vi mangler
ledere – især til
Bævere og efter sommer til
Ulveflokken, da antallet af
spejdere vokser -.
Det er vi glade for – men vi
kunne så godt tænke os flere
ledere, der har lyst – ikke
nødvendigvis erfaring – med
spejderarbejde. Du vil få god
støtte, vejledning og samvær
med andre ledere.
Vi prioriterer godt kammeratskab,
humor og plads til den enkelte.
Kom som du er. Vi glæder os til
at se dig!
Du er velkommen bare til at
”snuse” til spejderiet!

Kontakt Ryan på nr: 2567 9002

GA-NU spejdergruppe
indbyder til noget nyt:
Familiespejd for børnefamilier
med børn mellem 3 og 6 år
Børn i andre aldersgrupper er
også velkomne.

KFUM spejdere i Nustrup
består af:
1. Familiespejd for børn ml. 3-6
år sammen med minimum 1
voksen. Mød bare op på
Tingvadvej 3A, Nustrup
1. lørdag i måneden kl.09.30-
12.00

2. Bæverne 0-1 klasse: 1 gruppe
kl.17.00 -18.30

3. Ulvene 2-3 klasse: er inddelt i
2 bander kl.19.00 – 20.30

4. Juniorer 4-6 klasse: er inddelt
i 2 patruljer kl.19.00 – 20.30

5. Spejderne 7-klasse til 18 år:
1 trop kl.19.00 – 20.30
Der er i alt 50 spejdere og 12
ledere.

Alle møder finder sted i hytten på
Tingvadvej 3 A, Nustrup.
Vi kan etablere kørselsordning
fra Sommersted og hjem igen.

Kontakt: Grupperådsleder Ryan
Christensen tlf. 2567 9002 - eller
Grupperådsformand Karin
Mølbak tlf. 7450 4111 (bedst
efter kl.18)

Vi glæder os til at se dig!

Spejderhilsener fra
GA-NU KFUM spejderne
16
KFUM-spejderne GA-NU

Weekendtur med storspejdere september 2013

Vi startede med at mødes fredag aften klokken 19.00 og her fik vi en
briefing om aftenens program. Vi fik at vide, at vi skulle leve 1,5 m over
jorden. Det vil sige, spise, sove og lave mad i 1,5 meters højde.
Vi fik bygget to platforme, en hvor vi skulle sove og en med
køkkenalrum som selvfølgelig begge var overdækket.
Vi gik til køjs omkring klokken 01:30 lørdag nat.
Vi havde ikke fået meget søvn, før vi blev vækket igen klokken 01:40.
Her fik vi bind for øjnene og blev smidt i to biler og kørt til Stursbøl
plantage. Vi fik et kort og fik at vide at vi skulle gå til et bestemt punkt.
Da vi nåede til punktet, som ledte os videre til næste punkt fik vi
tomatsuppe. Derefter blev vi kørt hjem ved 4-tiden hvor vi gik i seng.

Om morgenen blev vi vækket kl. 7.00 da vores leder Therese troede
klokken var 10.00 pga. kirkeklokkerne. Hen ad formiddagen fik vi at
vide at vi skulle lave oksehalesuppe, hvilket blev et vellykket resultat.

Da vi havde spist og vasket op gik vi hjem til vores leder Lars hvor vi
spiste slik, drak cola og så film.
Søndag ryddede vi op og spiste rester fra turen, derefter sagde vi tak
for en god weekend

Hilsen Storspejderne fra Ga-Nu


En rejseberetning…
Der er mange der har levet og
arbejdet i Sommersted i et helt liv
og så findes der dem der til tider
har arbejde langt fra Sommersted
– Det er en rejseberetning herfra
som lokal historisk forening vil
sætte fokus på:

Venezuela 2008
Caracas – Caracas - Caracas.
I forhold til vinterkulden i
Sommersted slår varmen én i
møde, når man stiger ud af flyet
og jeg ved, at der er mange timers
bilkørsel foran mig.

Næste morgen forlader vi hotellet
efter morgenmad kl. 6.30 således,
at vi kan starte på fabrikken kl.
7.00. Vi ved, at dagen bliver lang
og vigtig, for der skal laves
produktionsforsøg. Jeg er
sammen med vores
Venezuelanske agent Ana
Carolina og Andres fra vores
Mexicanske datterselskab og vi
17

følger alle produktions-
processerne.
Sidst på formiddagen begynder
tørsten langsomt at snige sig ind
på én, for nogle af de
produktionslokaler, hvor vi
opholder os, er meget varme
– langt over 40°C.
Andres og jeg kikker langt efter
den vandhane, der står i

produktionen og først på
eftermiddagen er Andres henne
og drikke lidt vand. Jeg spørger
om det kan drikkes? Andres
svarer, at hans mave siger ham at
vi skal vente.


(….fortsætter side 22)

Sommersted Frivillige Brandværn

Som følge af den risikobaserede
dimensionering,
opsagde Hader-slev
kommune i
december alle de 6
frivillige brandværns
driftsaftaler. Dette
som et led i at kunne tilpasse
udryknings-sammensætninger,
som beskrevet i sidste udgave af
Aktiv Sommersted.

Henover sommeren har vi nu
udarbejdet et nyt aftalegrundlag,
som forventes underskrevet primo
november måned, til implemente-
ring fra januar 2014.

Det har udrykningsmæssigt været
en stille periode siden sidst. De
seneste opgaver for brandmænde-
ne har været:
x Oliespild på vej (strækningen
fra Simmersted til Sommersted)
x Brand i Landbrugsredskab
x Naturbrand i en uhøstet mark
x 2 automatiske brandalarmer,
x Skorstensbrand

Lørdag den 19.oktober havde vi,
sammen med Falck Vojens og
Banedanmark, en fælles kompe-
tenceudviklingsdag, hvor vi blev
bemyndiget til at arbejde på
banelegemet, som skærer
gennem kommunen fra nord til
syd. Her gennemgik man
sikkerhedsprocedurer, og praktik
omkring det at arbejde i nærheden
af et 25.000 volt højspændings-
anlæg.

På brandværnets vegne
Kristian W Jochimsen

kommune, på landevej, såvel
som motorvej.
18Så er programmet for resten af
2013 og starten af 2014 på plads:

Plain 9. november

De lokale drenge og piger fra
Skodborg/Jels egnen spiller
ørevenlig dansemusik, som nok
skal få taget til at lette på
Banehuset denne aften.

Heart Rock 23. november

Endnu engang præsenterer vi
Heart Rock i Banehuset. De sidste
par gange de besøgte os, var det
været en kæmpe succes. Heart
Rock består af 3 særdeles erfarne
herrer, som spiller alle de sikre
rockklassikere lige fra Dizzy Mizz
Lizzy, DAD, AC/DC, Bon Jovi,
Gasolin og mange flere. Efter
sigende skulle dette være et
ekstra vildt show, eftersom det
skal laves til en live DVD!

Julerock 25. december

Endnu engang afholder vi julerock
i Banehuset med alle de
traditioner der nu hører til!
HPDH 1. februar 2014
HPDH tager hul på deres turné og
nye show i Banehuset. De tager et
fedt supportband med denne
aften, nemlig "The Aftermath" fra
Vamdrup.

Unleaded 15. februar

Bandet er tæt på at runde et
skarpt jubilæumshjørne - 20 år -
og er i dag sammensat af de
rigtige elementer. Du vil opleve 5
"drenge", som giver deres bedste
bud på de største klassikere fra
Gasolin.

Beatrio m. Per Vium 1. marts

Er du til Beatles, så er dette
arrangement lige noget for dig. For
50 år – næmere bestemt 4. juni –
gav Beatles koncert i KB hallen. I
2014 sætter Beatrio særlig fokus
på sangene fra filmen og
albummet. Per Wium fortæller om
sangene mens The Beatrio giver
unplugged eksempler på
musikken i aftenens første del.
Anden del er en koncert med
udgangspunkt i koncerten 4. juni
1964.

For mere info - hold øje med
dagspressen, vores hjemmeside
og facebook!
På bestyrelsens vegne
Malene Reinhardt


19

Troldemarken

Vi har nu boet i vores nye
børnehave i et stykke tid. Der er
blevet undersøgt hvad der gemte
sig i flyttekasser. Der er blevet
ryddet op og lagt på plads, og
der er faldet ro over det hele.
Nu er vi hjemme.

Den 23.sepember havde vi
officielt indvielse, hvor der var
inviteret mange mennesker med.
Folk fra kommunen, håndværke-
re, forældre, folk fra nærområdet,
og - desværre ingen borgmester.
Han kunne ikke komme. Det
havde en del børn ellers set frem
til, men det gik alligevel. -.
Børnene havde øvet på en rigtig
håndværkersang som de sang
for alle gæsterne, og de var rigtig
gode til at sidde og lytte på de
mange fine taler som blev holdt.
Jeg må simpelthen rose alle
børnene. De var total fantastiske.
Vi snakker stadig om det i
personalegruppen. Vi var så
stolte. For det kræver noget at
skulle sidde stille i så lang tid og
bare lytte til ”voksen snak”, men
det klarede de super flot.
Der var også en masse dejlige
gaver som vi fik den dag. De er
alle i brug, og
plantet i jorden. Vi
siger endnu
engang 1000
Tak!

Man må sige at vi er lykkelige
over, at hverdagen med alle de
pædagogiske aktiviteter er i gang
igen. Vi har dog desværre
opdaget at nogle gerne vil lege
på vores legeplads efter lukketid.
Det kan vi ikke forhindre, men
ryd op efter jer,
og lad nu være med at
ødelægge noget.
Vi er faktisk ret glade for
vores børnehave!

En lille men vigtig bøn til alle
forældre, som vi også snakkede
om til generalforsamlingen.

Husk!
I børnehavens åbningstid skal
besøgende og forældre bruge
vores P-plads. Man må ikke
holde foran lågen ved siden af
plejehjemmet. Det giver
problemer med trafikken, og
skaber problemer når evt. akutbil
og ambulance mm. skal akut
frem. Vi håber på Jeres
forståelse.
Tak!


Vi ses derude!

Susanne Kjær


Sommersted Borgerforening
Så er den nye børnehave blevet
indviet, og er i fuld gang.
Kirkevej er blevet lukket ved
Storegade, og byen har fået en ny
vej – Marie Skaus Vej – så der
sker noget i vores lille by.
Vi har så også fået en tom
bygning mere i bybilledet, nemlig
børnehavebygningen i Storegade.

Der er mange spekulationer i byen
om bygningens fremtid. Der har
været en lille borgergruppe der har
arbejdet med forskellige ideer –
her nævnes: Medborgerhus,
Foreningshus, Bypark, Stor åben
legeplads m.m.

Sommersted Borgerforening vil i
nærmeste fremtid afholde et
borgermøde - gerne i samarbejde
med byens øvrige foreninger. Et af
emnerne vil være ”Hvad ønsker
borgerne der skal ske med den
gamle børnehave” – men der kan
også være mange andre
spændende emner. Det eneste
krav er, at det skal være emner
der er fremadrettede.
Når mødet afholdes vil der være et
nyvalgt byråd, som vi skal til at
arbejde sammen med, og vi vil
gerne have så mange input fra
borgerne som muligt.
Der vil komme nærmere
indbydelse ud lidt senere – så hold
øje med opslag i byen.

Vi har også haft indvielse af
bålpladsen på den gamle spejder-
grund, og det var dejligt med
opbakningen – det var en hyggelig
aften med lidt grillpølser m.m.

Som I nok har set, så er ”Pigen
Med Negene” ikke på sin plads –
hun er desværre så medtaget af
tidens tand, at hun ikke kan mere.
Vi har fået kontakt med en
træskærer i Jels, som i øjeblikket
er ved at lave en ny figur til
pladsen – og han har lovet at han
vil lave en figur i samme stil som
”Pigen med negene”. Vi holder
selvfølgelig et lille arrangement
når den nye figur skal på plads –
nærmere herom senere.

Borgerforeningens ny bestyrelse
er fremover sammensat således:
Formand: Jannik Hansen
tlf.40924966 /jannikcak@webspeed.dk

Kasserer: Anders Kjær
Tlf. 23375737 / kaervej2@bbsyd.dk

Bestyrelsesmedl. Ivan Andersen
Tlf. 2941 2646
ivanandersensommersted@mail.dk

Bestyrelsesmedl: Anders Mølbak
Tlf. 40911235/ molbak@post4.tele.dk

Bestyrelsesmedl: Erik Jakobsen
Tlf. 2720 4962 / erik-jakobsen@live.dk

På bestyrelsens vegne
Anders Kjær
20
21
Vennekredsen for Sommersted plejehjem

Så er der igen lidt nyt fra
Vennekredsen.
Torsdag den 22.august havde vi
vores årlige grillfest på
plejehjemmet. Der mødte ca. 90
gæster op - mange udefra - for at
være sammen med deres
pårørende som bor på hjemmet.
Også mange som ingen
tilknytning har til hjemmet, valgte
at feste med os denne aften. Det
var dejligt med så mange, og
vore grillmestre havde travlt.

Så har vi haft vores efterårs-
udflugt, som var en rundtur i
omegnen - med slutpunkt på
Tørning mølle, hvor Hans Ejvind
havde dækket op til os og lavet
kaffe. Vi havde selv lagkage
med. Vi var mange afsted, og
alle ville rundt i bygningerne for
at se hvor fint der var blevet.
I oktober har vi haft besøg af
"syng og spil" fra Vamdrup - 17
mænd/kvinder, og I kan tro de
kunne synge og spille. Synd at
ikke flere kom for at høre dem.

Den 14. november har vi
sangeftermiddag, hvor vi vil
synge nogle af årstidens sange.
Så hvis du kan lide at synge - så
mød op.

Sidst i november tager
vennekredsens bestyrelse en tur
i skoven for at samle grønt til
juledekorationer. Efterfølgende
bliver dekorationerne lavet og
afleveret til alle plejehjemmets
beboere.
Den 5.december har vi vores
juleafslutning med julesalmer,
glögg og æbleskiver.

Vær opmærksom på, at vores
juleafslutning er ændret fra den
12. december til 5.december.


På bestyrelsens vegne
Jens Peter JensenJulegudstjeneste

i Over Lerte Kirke og klokkemuseum
Juleaften den 24.december kl.14:30
v. Annelis Bock
22

En rejseberetning…

(…fortsat fra side 17)
Da vi endelig ved 3-4 tiden om
eftermiddagen forlader fabrikken
og kører til restauranten for at få
noget at spise, kan man næsten
ikke få nok at drikke. Specielt den
friskpressede sukkerrørssaft kan
man blive ved med at hælde ned i
halsen. Andres viser mig, at man
kan blande ½ øl og ½
sukkerrørssaft og efter yderligere
3 glas er jeg faktisk slet ikke
tørstig længere.

Nu fortæller jeg historien om
sidste gang i Venezuela, hvor jeg
efter at have rost deres
friskpressede sukkerrørssaft, fik to
blokke koncentrat (12 x 10 x 3 cm)
af mørk brunligt udseende. Da jeg
kom hjem og tog dem ud af
kufferten, var der boret to huller af
3 mm i diameter i sukkerblokkene
– tolderne har nok skullet sikre sig,
at der ikke var tale om narkotika.
Desværre besværede de sig ikke
med at lukke min kuffert op for at
tage prøverne, så den har nu 2
stk. 3 mm huller i siden !!!

Andres var helt sikker på at få sin
bagage ekstra kontrolleret, da han
fløj den klassiske smuglerrute;
Mexico – Colombia –Venezuela –
- Houston (USA) –Mexico.
Gad vide hvad tolderne ville sige
til min rejsekuffert med masser af
prøver samt 10 kg. emulgator?
Af samme årsag blev jeg ikke
overrasket, da mit navn blev kaldt
på flere sprog i lufthavnen; at jeg
øjeblikkelig skulle melde mig i
sikkerhedskontrollen ved flyet.
Jeg blev iklædt selvlysende vest
og af sikkerhedspersonalet ført
ned foran flyet og hen til en
hangar hvor sikkerhedsfolk i
militær-uniformer var ved at
gennemlyse og undersøge al
bagage til Europa.

Foran mig står en Japaner, som
får sin kuffert åbnet og flået alt tøj
ud. I den karton cigaretter han har
med i kufferten bliver ALLE
pakkerne åbnet og snuset til,
ligesom alt sæbe mv., bliver
undersøgt! Jeg kunne godt se
det her ville blive en lang, lang dag
når det blev min tur! Den arme
japaner kunne bagefter slet ikke
lukke sin kuffert igen og den blev
bare tapet sammen!

Da jeg kom til, og pegede på min
kuffert, blev de andre
sikkerhedsfolk viftet væk og to
brutale fyre kom hen og bad mig
om at åbne min kuffert. Da den
blev åbnet kunne man se en
kæmpe 10 kg, hvid blok og
masser af prøver i lufttætte poser
– Jeg tror de troede de havde gjort
årets kup!!!

(…fortsættes side 26)
23
Lidt af hvert fra SIF's bestyrelse
Mødelokale i hallen:
I Sommersted hallen er alle foreninger /
organisationer og lignende fra lokalområdet
velkomne til at holde møder og arrangementer.
Både mødelokale og køkken står til rådighed. Det foregår
på den enkle måde at man selv sørger for opstilling og forplejning og at
man rydder op og efterlader lokalerne som man modtog dem.
Lokalerne bedes bestilt i god tid, så sørger vi for at der er låst op og at
der bliver låst efter jer.
Lokaler kan bookes på sif@sommersted-if.dk eller tlf. 21 64 61 35
(Hanne Holm).

Tyveri:
Natten til den 18. oktober forsvandt vores støvlevask ved hallen. Tyven
har lige så pænt afmonteret den og listet væk. Det skyldes nok at
vasken var af rustfri stål og at tyven så har set muligheden for at tjene
et par kroner på det. Ja man tror det er løgn, men det er det desværre
ikke.
Vi overvejer om afløseren skal mures op, så er det ikke sådan at løbe
med om natten.
På fotoet ses den tomme plads efter det frække tyveri

24

Lidt af hvert fra SIF's bestyrelse

Badminton:
Vi har stadig enkelte ledige baner til motionist
badminton tirsdag aften i hallen.
Så har I lyst til at komme i gang kan det nås
endnu.

Kontakt Sonja Kjær Christensen, tlf. 74504984
(aften) for at høre hvilke tidspunkter der er ledige.


Tennis:
En god tennis sæson er nu slut. Der har været god opbakning i år og
tennis har for første gang i mange år oplevet stigende medlemstal. Vi
er nu oppe på at være 20 tennis spillere.
Vi håber på at endnu flere vil spille tennis i 2014.


Aktiv Sommersted:
Omdelingen af Aktiv Sommersted foretages af 6. klasse på
Sommersted skole.
Ved at forestå omdelingen tjener klassen penge til deres klassekasse
til brug for forårets lejrtur.
For Sommersted IF er det også dejligt at de penge vi betaler for
omdelingen kan blive i lokalområdet og gøre gavn her. Så det er en
god aftale som begge parter har gavn af. Bedre kan det ikke blive.
Tak til 6. klasse, deres forældre og lærer Karen Boesen Jessen.


Velkommen til Lokalhistorisk forening:
Efter at den nye børnehave stod klar, flyttede børnene jo igen ud af de
midlertidige lokaler på skolen og i hallen. Det har betydet at
Lokalhistorisk forening har fået opfyldt et ønske om at komme tilbage til
Sommersted. De har fået det ledige lokale i hallen som ligger først til
højre når man kommer ind af hovedindgangen. Vi byder Lokalhistorisk
forening velkommen i hallen.
Peter Henningsen

25

Nyt fra Sommersted IF

Igen i år er det lykkedes vores
udvalg at få en bred vifte af
aktiviteter sat i gang, så der er
mulighed for at få sig rørt hen
over vinteren.
Dejligt at se opbakningen fra alle
de aktive der deltager og også
dejligt at der igen er frivillige som
vil tage en tjans som træner,
hjælpetræner, hjælper eller
andet.

Men vi må også være ærlige og
sige at det langt hen af vejen er
tordenskjolds soldater der tager
slæbet. Rigtig mange af
trænerne er den samme kerne
som år efter år tager en tjans for
foreningen.
En gang imellem er der jo så
nogen der vælger at stoppe som
træner hvilket er fuldt forståeligt.
- Men det er rigtig svært at finde
nye trænere.

Det samme kan siges med
udvalgsmedlemmer, bestyrelses-
medlemmer osv.

Vi har i Sommersted IF brug for
nye kræfter. Vær så venlig at
kontakte en fra bestyrelsen hvis
du har en idé, måske gerne vil
hjælpe som træner, tænker på en
ny aktivitet du kunne starte op,
eller vil hjælpe os med noget.
Vi har en god sund forening med
masser af aktive medlemmer,
men vi kunne godt bruge flere
som byde op med at tage en tørn
som træner eller leder.
Det piner os at vi en gang
imellem har en aktivitet eller et
hold vi ikke kan få startet op,
fordi der ingen træner er. Det er
ærgerligt når børnene er der men
træneren mangler.

Bestyrelsen i Sommersted IF
består af:

Gymnastik – Anne Lise
Silberbauer, tlf. 7450 4473.

Badminton og tennis – Sonja
Kjær Christensen, tlf. 7450 4984.

Håndbold – Benita Jensen, tlf.
2728 4335.

Fodbold – Randi Dall Nielsen.
tlf. 2665 7450.

Støtteudvalg – Malene Møller,
tlf. 6012 4203.

Kasserer – Jacob Bruhn, tlf.
7450 4975.

Næstformand – Peter Henning-
sen, tlf. 7450 5182.
Formand – Hanne Holm, tlf.
2164 6135.
Sommersted IF
Peter Henningsen

26

En rejseberetning…
(…fortsat fra side 22)

”HVAD ER DETTE?” blev der
brølet ind i mit hoved og de
andre sikkerhedsfolk var henne
at se på kuffertens indhold. Jeg
hev selvfølgelig de papirer, jeg
havde med stempler osv. frem
og forklarede dem roligt (”mon
dog” red.) kuffertens indhold og
efter 5 – 10 minutter blev jeg af
sikkerhedsfolkene ført tilbage til
flyet.
Efter en sådan oplevelse er det
nu helt rart at skulle tilbage til
Europa, men vi var forsinket -
meget forsinket og da jeg ankom
til Paris og flyets landingshjul
rørte jorden, var der 45 minutter
til flyet til Danmark afgik. Når
man har prøvet at vente i en
lufthavn fra kl. 9 om morgenen til
16 om eftermiddagen, så vil man
gøre alt for at nå sit fly. Som
gammel 1.500 m-løber tænkte
jeg, at det må være muligt og
efter paskontrollen begyndte jeg
at løbe, men Charles de Gaulle
lufthavnen i Paris er utrolig stor
og selvom jeg overhalede mange
passagerer, begyndte
mælkesyren i benene samt
mangel på luft, efterhånden at
gøre sit indtryk. Endelig et skilt
med hal ABC og D i den retning
og jeg fortsatte med at løbe og
endelig hal D, hvor der stod en
lang række personer foran
sikkerhedskontrollen. Med mine
90 kg kastede jeg mig ind foran
køen og viste mit pas og flybillet
samt skyndte mig at sende
computer, sko, bælte og taske
igennem
gennemlysningsapparatet. Der
var ingen der sagde noget, men
jeg turde godt nok heller ikke
kikke mig tilbage, for jeg havde
også sådan en stikkende
fornemmelse i nakken – sikkert
fra alle de sure passagerer bag
ved mig.
Ved D64 viste jeg min billet og
stewardessen udbrød; ”Mr.
Jensen from Caracas, hvordan
er du kommet herhen. Vi troede
ikke du ville nå flyet. Så du ikke
det skilt, vi havde med dit navn
foran flyet fra Caracas. Vi ville
have kørt dig herhen!!!” Det
kunne jeg så, godt forpustet og
svedig, tænke over på vej hjem
til Danmark; men det bedste var
nu at komme hjem til kulden og
det dårlige vejr i Sommersted!

Anders Mølbak Jensen
27
Optometristerne Birgit og Leif Kjeldsen
Vestergade 17 - 6500 Vojens - Telf. 74 54 02 62
Bankskifte?
Det er let. Spørg mig, jeg ordner
det hele for dig.
iilian vollstcdt
/, ,4 ,, 81
Til alle SIF’s medlemmer
Når du køber tøj hos ”Bolander, Din Tøjmand” i Rådhuscentret
i Vojens har du mulighed for at støtte Sommersted IF med penge.
Det eneste du skal i butikken er bare at oplyse, at du/dit barn
dyrker idræt i Sommersted IF. Så sponsorerer ”Bolander, Din
tøjmand” et beløb svarende til 5 % - af det du køber for - til
Sommersted IF. Hvis vi alle husker det, kan det blive rigtig mange
penge til foreningen.
28
29
”Brød der smager
kommer fra din bager”
SELSKÆR TØMRERFORRETNING
v/Peter Dahl Juhl
Selskærvej 7, 6560 Sommersted
Tlf. 74 50 48 09
www.selskaer.dk
Sommersted-Jels Dyrlæger ApS
Storegade 6, 6560 Sommersted, Tlf: 74 50 42 03
V/ Dyrlægerne Verner Rasmussen ,
Karin Mølbak Jensen , fagdyrlæge vedr. hund og kat
og Nils Hansen.
Konsultation efter aftale mandag – fredag kl 8-17 Konsultation efter aftale mandag fredag kl. 8 17.
Sommersted Dyrehospital
Gram Dyreklinik
Rødding Dyrehospital
Sommersted Dyrehospital A/S Storegade 6,
6560 Sommersted
Konsultation efter aftale mand. – fredag 8 - 17
Tlf.: 74 25 25 25
www.sydvet.dk
30


Hans Christian Carstensen
Afdelingsleder
Storegade 52
6560 Sommersted

Tlf. 74 50 47 60
E-mail: hc@danskkabeltv.dk
Web: http://www.danskkabeltv.dk


www.vingrotten.dk


Gardiner – Tæpper –
Maling - Tapet
Vestergade 21 6500 Vojens
Tlf. 74-541201
Din GraĮske Totalleverandør
- til tiden
V/ LI NDA NEHLSEN
MOBI L: 26824697

Nyt fra Sommersted IF' støtteudvalg

Sankt Hans aften ved
mosen på Damager.

Det blev en rigtig hyggelig Skt.
Hansaften, selvom dagen
startede rigtig våd!
Heldigvis klarede det op, og
rigtig mange mødte op til et par
hyggelige timer.
Det er dejligt at så mange støtter
op lokalt.
Stor tak til Rita Juhl som holdt en
rigtig god båltale.

Vi håber på et gensyn næste år,
hvor der fra kl.18 kan købes
grillpølser og kartoffelsalat. Bålet
tændes kl. 19.30.

Sæt allerede nu X i kalenderen
ved mandag den 23.juni 2014.
GA-NU spejderne
Støtteudvalget, SIF
Facebook


Bliv medlem af grupperne:

x Sommersted Borgerforening

x Sommersjov i Sommersted

. . . . .og følg løbende med i hvad
der sker i byen.Støtteudvalgets planer for
det næste ½ år:

Juletræsfest i hallen
Trationen tro er der igen i år
juletræsfest i hallen 1.søndag i
advent - søndag 1.december

Sommersjov:
Den 13./14. juni 2014 ved hallen.

Sankt Hans
Mandag den 23.juni 2014
ved mosen på Damager.

Nærmere info til de nævnte
aktiviteter når vi nærmer os.

31
32

Akutbilens venner

Så blev det igen tid til at skrive
lidt til Aktiv Sommersted fra
Akutbilens Venner.
Vi har siden sidst fået opkrævet
kontingent og det er dejligt med
den store opbakning i byen og
nærområdet.

Er du ikke medlem af Akutbi-
lens Venner, så kan vi kun
opfordre dig til at blive meldt ind
med det samme:

Ring til:
Anders - tlf. 2337 5737 eller
skriv en mail på
kaervej2@bbsyd.dk
og meld dig ind.
Det koster 150kr. for enlige -
250kr. for husstande, og
500kr. for virksomheder.

Vores opgave er, at sørge for at
der til stadighed er de
nødvendige midler til rådighed
for vores akutbils drift. Det
drejer sig om ca. 50.000 kr. om
året, så jo flere vi er til at løfte
opgaven, jo bedre.
Ud over driften, skal vi også
sørge for midler til den
nødvendige efteruddannelse og
materiel.
Inden for nærmeste fremtid skal
nødbehandlerne recertificeres
(have genopfrisket deres
uddannelse og opdateres på
nye metoder m.m.). Det skal vi
skaffe midler til.

Siden sidst har vi fået tilskud fra
”En Hyggelig Havefest” og
senest fra ”Spareklubben” på
Sommersted Hotel. Vi har også
fået et større pengebeløb fra en
borger i området.

Frivilligheden har også skaffet
os mange penge siden sidst – 6
frivillige knoklede en vis
legemsdel ud af bukserne til
DGI Landsstævne i Esbjerg for
Akutbilens Venner – de lavede
mad og serverede pølser m.m.
for 13.880 kr.
> en kæmpe indsats fra jer <
> en STOR TAK fra os <
Anders Kjær
Formand for Akutbilens venner


33

Aktivitetskalender – Sommersted


på www.sommersted-if.dk
finder du oplysninger om foreningens aktiviteter

DATO KL. FORENING AKTIVITET STED
9/11 21:30
Banehuset Plain
- ørevenlig dansemusik
Banehuset
14/11 Eftermiddag
Vennekredsen Sangeftermiddag
Plejehjemmet
23/11 21:30
Banehuset Heart Rock
- Danmarks nye powertrio!
Banehuset
1/12 13:00
SIF støtteudvalg Jul i Sommersted
Elmegården
3/12 14:30
Brugerrådet Julelotto
Plejehjemmet
5/12 Eftermiddag
Vennekredsen Julesalmer, glögg og
æbleskiver.
Plejehjemmet
7/12 9:00-12:30
KFUM Spejderne Familiespejd
-for børn ml. 3-6 år sammen
med minimum 1 voksen
Tingvadvej
3A, Nustrup
24/12 14:30
Julegudstjeneste v.
Annelis Bock
Over Lerte
Kirke
25/12 21:30
Banehuset Julerock
- med alle de traditioner der
nu hører til!
Banehuset
4/1 9:00-12:30
KFUM Spejderne Familiespejd
-for børn ml. 3-6 år sammen
med minimum 1 voksen
Tingvadvej
3A, Nustrup
7/1 14:30
Brugerrådet Lotto Plejehjemmet
1/2 9:00-12:30
KFUM Spejderne Familiespejd
-for børn ml. 3-6 år sammen
med minimum 1 voksen
Tingvadvej
3A, Nustrup
1/2 21:30
Banehuset HPDH
- tager hul på deres turné og
nye show
Banehuset
15/2 21:30
Banehuset Unleaded
- de største klassikere fra
Gasolin
Banehuset
34

Aktivitetskalender - Oksenvad

DATO KL. FORENING AKTIVITET STED
8/11 19:30
Oksenvad Whiskylaug
Tilm. Peter Horsbøll
tlf. 29133769
I røg og damp
Vi smager whisky fra øen
over dem alle: Islay
OSA
11/11 +
mandage
frem til
9/12
14:30
Mandagsklubben
v/ Maja Bonde
tlf. 74504536
Mandagsklubben
mødes hver mandag. Se
akt.kalenderen online for
mere information
OSA
12/11 19:30 Landsbyforeningen
Vælgermøde
med de lokale kandidater til
byrådsvalget 19/11
OSA
14/11
6/12
19:00
Bowlingklubben
v/Lilian Damm
Bowling i Rødding
Alle med gyldigt jagttegn er
velkomne. Se mere på
www.oksenvad.dk
Rødding
Centret
16/11
+
11/1
10:00
Oksenvad
Præsteskovs
Jagtforening
Fællesjagt
For medlemmer og deres
gæster
P-pladsen
Oksenvad
Præsteskov
20/11
22/1
19/2
28/3
18:30 Landsbyforeningen Madlavning for mænd OSA
27/11
13:00-
17:00
Landsbyforeningen
Førstehjælpskursus
Deltagelse kr. 150,-.
Tilmelding til Birgitte
Boesen tlf. 50825098 eller
bboesen@dbmail.dk
OSA
21/12 18:30
Landsbyforeningen og
ØB
Fællesspisning og
juletræsfest
Mere info på onlinekalenderen
Gymsalen
OSA
13/1 og
mandage
frem til
31/3
14:30
Mandagsklubben
v/Maja Bonde
Mandagsklubben
mødes hver mandag. Se
kalender online for info
OSA

OSA=Oksenvad Sogns Aktivitetscenter, Øster Lindetvej 5.
Det kan nogen gange være svært, at få en masse information skrevet
ind i kalenderen om hver enkelt ting, så gå ind på
www.oksenvad.dk og læs meget mere om aktiviteterne.
Jels Afdeling Afdeling
Jels Søndergade 5b[ad:postnr]
[ad:by]
Telefon 45121780
Jels Afdeling
Jels Søndergade 5b
6630 Rødding
Telefon 45121780

V/ TOM GILDHOFF
REVSØGÅRDVEJ 13 6560 SOMMERSTED
TLF. 4059 0499
g Afdeling
gade 5b[ad:postnr]
21780
g
gade 5b
ing
21780
ng
[ad:postnr]
Vojens Afdeling
Østergade 1
6500 Vojens
Tlf. 45 12 04 70

Blomstertanken
v/ Marianne og Søren
Storegade 25
6560 Sommersted
Bestilling modtages på
tlf. 74 50 45 86
www.blomster-tanken.dk
Sommersted
Kirsten & Linda
74 50 42 00
HUSK VI HAR ÅBENT HVER DAG KL. 7.30 - 19.00 – OGSÅ LØRDAG OG SØNDAG