You are on page 1of 2

Televizn kanl Universal Channel bude od 3.

prosince
v nabdce satelitn televize Skylink
Unversa Networks Internatona (UNI) dnes oznma, e |e| va|kov o,
teevzn kan Unversa Channe, bude od 3. prosnce 2013 dostupn v
nabdce satetn teevze Skynk
v Cesk repubce a na Sovensku, a to |ako soucst vsech Zkadnch
back.
Unversa Channe prose na |are etosnho roku kompetn zmnou svho
konceptu a vzunho styu, sta se tak mstem zbavy se 100%
charakterem.
Jsme velice rdi, e meme se Skylinkem spolupracovat a jeho divkm
n kanl nabdnout. veden nov!ho konceptu "bavy s charakterem a
"m#na vi"ulnho stylu, kter prob#hla letos na ja$e, byla spojena se
"na%n&mi investicemi, "ka"nci Skylinku se tedy mohou t#it na skv#lou
podvanou ' atraktivn a odvn& v"hled a podmanivou pro(ramovou
nabdku, kter "ahrnuje ocen#n! serily i )ilmov! kasovn trhky," rek
Con McLeod, Managng Drector, Emergng Markets, Unversa Networks
Internatona.
,|sme rd, e doso k dohod a e meme dvkm Skynku poskytnout
tak tento znm fmov kan. Vrme zroven, e s co ne|drve na|de
sv dvky," uved |aromr Gsnk, cen predstavenstva spoecnost M7
Group.
Bhem etosnho podzmu uved Unversa Channe premry pokracovn
spsnch ser Spravednost v krv, Rooke Bue nebo Hava| 5-0, ae
radu vysoce kvatnch hoywoodskch fm. Na rok 2014 pro sv dvky
navc chyst ceou radu fmovch novnek.
Technck parametry pro naadn Unversa Channe v nabdce Skynku:
Satetn pozce: Astra 23,5 E
Frekvence: 11 914 MHz
Poarzace: Horzontn
FEC:
Symboov rychost: 27 500 kS/s.
O Universal Networks nternational
Unversa Networks Internatona, gobn teevzn dvze spoecnost NBC
Unversa, |e |ednou z prednch svtovch spoecnost v obast teevzn
zbavy, poskytovn a nabdce kvatnho teevznho obsahu a obbench
teevznch kan vysanch ve 176 zemch ceho svta od Evropy, pres
Stredn vchod, Afrku, Latnskou Amerku, a po As. Portfoo spoecnost
tvor teevzn kany Unversa Channe, Syfy, 13th Street Unversa,
Studo Unversa, E! Entertanment Teevson, The Stye Network, DIVA
Unversa, Teemundo a Gof Channe. Tyto unktn teevzn stance
nabze| srokou sku zbavnch program zamrench na dvky po
cem svt.
Unversa Networks Internatona |e soucst spoecnost NBC Unversa,
|edn z prednch svtovch mednch spoecnost v obast vvo|e,
vroby, produkce a marketngu zbavnch program, zpravoda|stv a
nformacnch sueb v rmc ceho svta. NBC Unversa vastn a
provozu|e portfoo uznvanch zpravoda|skch a teevznch spoecnost,
predn fmov studa a svtov znm zbavn parky. NBC Unversa |e
vastnna spoecnost Comcast Corporaton.
!ce in"or#ac o Universal Channel naleznete na$
www.unversachannetv.cz
https://www.facebook.com/UnversaChanneCZSK
%ro#o spot s p&ehlede# podzi#nch novinek Universal Channel na'dete
zde$
http://www.youtube.com/watch?v=osZpch80Oo
(ontakt pro novin&e$
TV CONSULTING - zastoupen Unversa Channe v Cesk repubce a na
Sovensku
Veronka Aexov Veronka Tamchynov
aexova@tvconsutng.cz , 739 562 692
tamchynova@tvconsutng.cz