Carol al II-lea despre pierderea Basarabiei „O zi a ruşinei naţionale.

Restul nopţii, cu Duduia, am plâns amarnic”

Jurnalul lui Carol al II-lea este un veritabil document istoric despre fatidicele zile în care s-a destrămat România Mare. Trezit din somn la ora 2 noaptea la data de 2! iunie re"elui i se aduce la cunoștință faptul că #R$$-ul a trimis României o nota ultimativă la care aștepta răspuns în 2% de ore. Totuși dimineața la ora & Carol "ăsește timpul necesar pentru a asista la e'amenul de bacalaureat al lui(Mi)ăiță*+i abia apoi discută cu primul-ministru Tătărescu despre nota ultimativă convocând pentru ora ,2 Consiliul de Coroană. -eși e surprins de votul dat în Consiliu pentru cedarea .asarabiei și a .ucovinei de /ord re"ele (uită*că decizia acestui or"anism este consultativă. -upă acest prim Consiliu Carol al II-lea își face din nou loc în pro"ram pentru a asista la susținerea bacalaureatului lui (Mi)ăiță*. $pre seară are loc cel de-al doilea Consiliu de Coroană care de data aceasta votează masiv pentru cedarea de bună voie a .asarabiei .ucovinei de /ord și a Ținutului 0erța. Re"ele ia )otărârea ca atare dar se va asi"ura că poporul va fi informat de opțiunea sa pentru rezistență... „ oi, !" iunie Oh! Ce zi îngrozitoare, de cumplită durere şi zi de absolută laşitate a unor români. Am ieşit din infernul zilei de astăzi moralmente zdrobit şi îmbătrânit cu 1 ani. !ar să recapitulez faptele. "a # diminea$a am fost deşteptat de un telefon de la %rdăreanu, zicând că !a&idescu de la 'osco&a a telefonat că 'oloto& i(a remis o notă ultimati&ă, după ce toate legăturile telefonice au fost întrerupte. "a ), un al doilea telefon, prin care s(au primit preciziuni. *u se cere de către %.+.,.,. decât să cedăm -asarabia şi *ordul -asarabiei .-uco&inei/ şi să dăm răspunsul în #0 de ore. Această ştire m(a re&oltat în cel mai înalt grad. 1ste un lucru aşa de oribil încât nici o minte românească nu poate să(l conceapă. Oricari ar fi riscurile, părerea mea este că trebuim să rezistăm la astfel de in2onc$iuni şi să ne $inem la ceea ce am spus atât de des, că dacă &om fi ataca$i, ne &om apăra. ,e aşteaptă te3tul telegramei, ca să se poată lua o hotărâre. 4i astăzi trebuia să fie zi de mare bucurie a bacalaureatului lui 'ihăi$ă. 5nceput la 6, am putut să asist 7 de ceas şi am constatat că copiii au răspuns foarte frumos. 4edin$a este solemnă, to$i băie$ii în frac. "a 8, &in 9ătărăscu şi :igurtu ca să discute situa$ia. A asistat şi %rdăreanu. *ota e mai, e mai gra&ă încă decât credeam. *i se cere e&acuarea acestor teritorii în 0 zile şi ocuparea oraşelor Cernău$i, Chişinău şi Cetatea Albă începând de mâine, ora 1#. 1u sunt hotărât pentru rezisten$ă, :igurtu nu &ede cum, iar

. -allif.( a mai pus chestiunea că este important a ne păstra armata intactă pentru zile poate şi mai negre. care a prezidat Comisiunea.9ătărăscu şo&ăie. 9o$i ceilal$i.< 5ntre timp. +ămâne să mi se prezinte cât mai repede te3tul. !eci. *umai L &oturi din cei #L prezen$i au fost pentru rezisten$ă. pe care l(am aprobat.. Cncule$ şi *istor. . cu glas destul de tare. pe urmă. din nou.. Kaida. a cărui concluzie era că dacă suntem obliga$i să luptăm pe trei fronturi. că chiar aşa ne &a fi greu fără nici un a2utor de nicăierea de a rezista. 0 G pentru discu$ii şi 1 G rezer&at.< !iscu$ii mai îndelungate au fost inutile.arele/ . în care am spus că este ziua cea mai dureroasă a &ie$ii mele. chiar dacă.. A urmat depunerea 2urământului lui Kaida şi Argetoianu. hotărât. care cred că a fost foarte frumos. !eoarece !inu -rătianu s(a înscris în =>.. româneşti. +a$ionamentele lui sunt. căci... după ce am dat băie$ilor câte o tabacheră şi lui 'ihăi$ă Ordinul H>entru 'eritI şi alte decora$ii profesorilor şi lui . după care Benescu a e3pus situa$iunea militară. de fapt şi istoric. Ar mai fi bine. s(au desemnat două curenteD Corga pentru rezisten$ă. . fără a da un a&iz. am con&ocat. . 9otuşi. .a$iunii/?. care l(am iscălit azi(de(diminea$ă. cum pot să cedez teritorii cari sunt. iar pe de altă parte prime2dia de a fi ataca$i pe J fronturi. Consiliul de Coroană. afară de unul singur. loc masa pentru noii promo&a$i şi profesorii lor. chiar alia$ii noştri din 5n$elegerea -alcanică. iar Argetoianu pentru cedare.>etre/ Andrei.trăine au arătat în cuprinsul *otei. a reieşit că este pentru cedare. ridicol. Oricine îşi poate închipui . iugosla&ii. să intre sub 9ătărăscu@ Argetoianu a primit şi el. 5nainte de Consiliu. a a&ut loc promo&area clasei lui 'ihăi$ă şi declararea lor ca bacalaurea$i. n(am putut ob$ine să fie publicat@ atât a intrat în sufletul unora ideea cedării încât 9ătărăscu şi chiar Clcuş m(au sfătuit să fie re$inut.< .. a fost pentru primirea ultimatumuluiD 11 G *%. cei din A3ă ne(au comunicat că nu &or răzbi aci şi că nu ne &or a2uta. i(am oferit să(l numesc consilier regal@ a refuzat însă. să putem lua şi pe cine&a de la foştii legionari şi de la =:enera$ia ##?. A a&ut.. incontestabil. a e3pus situa$ia militară. a a&ut loc Consiliul . în discu$iile cu 9ătărăscu. că &om trebui să procedăm. pur şi simplu. ca preşedinte al Consiliului.+. am propus lui Kaida să preia :u&ernul. 9rebuie să intre. .de Coroană/ are loc şi am ieşit din el amărât şi dezgustat. *umele lor merită să fie înscrise cu litere de aur în cartea demnită$ii româneştiD /icolae Ior"a 1ictor Iamandi $ilviu -ra"omir Traian 2op 3tefan Ciobanu 4rnest #rdăreanu. Consiliul . acceptând.tat('a2or. şi Argetoianu. Ceea ce face pozi$ia noastră mult mai gra&ă este că n( a&em siguran$a pe grani$ele %ngariei şi -ulgariei şi riscăm o situa$ie foarte critică dacă &om fi ataca$i pe trei fronturi. Că consider că se face o foarte mare greşeală de a ceda fără nici o rezisten$ă aproape un sfert din $ară. dar mă &ăd copleşit de a&izul marei ma2orită$i a acelora cărora le(am cerut sfatul.< Altă mare decep$ie.trăine. ca să putem face fa$ă la această situa$ie. după al doilea Consiliu de Coroană de astă(seară...< !e la început.de Coroană/. "a şampanie am $inut un mic logos. Chiar de la începutul a&izului dat de &orbitori. 9o$i acei cari făceau pe eroii la prânz s(au dezumflat.t. la o complectare şi remaniere a :u&ernului. >reşedintele Consiliului şi ministrul Afacerilor . adânc amărât şi con&ins că urmările celor hotărâte &or fi foarte rele pentru $ară. cari a început printr(o e3punere a faptelor. 1 G !A. adânc emo$ionat fiind. atât de bacalaureatul lui 'ihăi$ă. . făcută de 9ătărăscu şi :igurtu. totul este logic în această părere. însă. A rămas ca ei să facă nota de acceptare.(au raliat to$i. ideea noastră de a cere discu$ii şi răspunsul dat de :ermania şi Ctalia. . a citit cu&ântarea pregătită azi(seară. A urmat să trimitem note prin care să cerem să stăm de &orbă.(a mai hotărât.. n(am ce zice!A!A! "a ora indicată. 4eful 'arelui . sfătuindu(ne să primim. ca reprezentan$i ai pro&inciilor amenin$ate. cum crede Argetoianu. +a$ionamentul %. 'ihăi$ă. ca ministru al Afacerilor .. . am încheiat Consiliul printr(o scurtă cu&ântare. s(a &ăzut tendin$a către cedare. nefiind sus$inu$i de nimeni. "a propunerea lui %rdăreanu.ce/ a fost în sufletul meu în acele momente. înclinând mai mult pentru cedare. această zi în care trebuiam să mă bucur că fiul meu şi(a trecut bacalaureatul. Corga a fost indignat fa$ă de '. mergem la dezastru sigur... a şi &enit 9ătărăscu cu proiectul de răspuns.a2or/. cu oareşicare nuan$e. Am plecat fără a mai da mâna cu nimeni. foarte în curând &om recăpăta ce am pierdut. !upă aceea. 'are şi frumos gest patriotic în aceste momente tragice ale +omâniei. care se găseşte pe pagina din fa$ă . chiar decretul de mobilizare... crede el. nu pot concepe. între cei prezen$i. mai ales că chestiunea nu este publică. *u pot zice că m(am sculat prea fericit de la acest Consiliu.at/( '. că cere *ordul -uco&inei ca o slabă despăgubire pentru ## de ani de ocupa$ie românească în -asarabia este. ca su&eran al $ării. +ezultatul &otului. mobilizarea imediată a Armatei. consilieri regali şi miniştri.. se făcuse #.fârşindu(se masa. A refuzat..artidul/ *. au fost pentru acceptarea ultimatumului. Am &orbit.1E)F<. logice. cât şi de oribilele e&enimente ale zilei. pentru ora 1#. !in discu$iile cu el. .

ima ca să intre în :u&ern. 4i ea &ede dezastrul ce ne aşteaptă. 9ocmai . !in această cauză. spunându(mi că n(am dreptul de a părăsi lupta.*. un lucru . #ineri. +estul nop$ii. + iulie . e&acuările. face dacă se produce. l(am primit pe 9ătărăscu. el. %. 'ă gândesc dacă n(ar fi mai cuminte să abdic. parcă.igur. nu îndrăznesc să pri&esc pe cine&a în fa$ă. !upă cum m(am aşteptat. ieri. poate că ea are dreptate! %âmb&t&. Am fost aşa de indignat de atingerea unui col$ al +omâniei Kechi încât am spus lui 9ătărăscu că aceasta nu se poate admite. astfel.+. !' iunie Astăzi sau. . . 9otul mi se pare aşa un coşmar. oare. cu rezultatele ce au fost.. mi se anun$ă că e &orba şi de un col$ din 'oldo&a. parcă s(a rupt ce&a în mine. *uni. %ltimele mele speran$e s(au spulberat. .. a fost un incident în care au căzut # mor$i. am a&ut dreptate cu aşa(numita reorganizare a M. dar %rdăreanu s(a luptat cu el până ce a primit şi. care se hotărâse ieri şi care în urma insisten$elor lui Argetoianu şi ale preşedintelui Consiliului nu se făcuse.. etc.o&ietele pentru ocuparea teritoriului.. din nou să mă &ază şi am rediscutat situa$ia. românii noştri n(au cea mai mică doză de orgoliu na$ional în aceste clipe într(ade&ăr grele! 1 o zi a ruşinei na$ionale. care nu &rea să facă nici un gest care să a$â$e %.pe/ care nici un cu&ânt omenesc nu(l poate descrie. când cei mai mul$i ofi$eri au &enit..'(am dus să mă culc. chemându(l pe 9ătărăscu la telefon şi arătându(i din nou foarte serios şi foarte &iolent aten$ia asupra marei greşeli ce se comite.< .. 'obilizarea. am fost de o &iolen$ă neobişnuită. !iminea$a.. e3cese de orice fel ale popula$iei minoritare. o dată lansate. au a&ut loc peste tot.imionescu de la =:enera$ia din ##? au depus 2urământul ca subsecretari. căci altfel mergem la un dezastru sigur. mai ales e&reiască. Cine ştie. . *u mă simt om. poate. 1i par mul$umi$i că am cedat. pruden$ă sănătoasă. care &ine să(mi &orbească de situa$ie. cari atacă şi insultă pe ai noştri. !$ iunie .. 'ul$i dintre conducătorii de acolo s(au arătat complect bolşe&iza$i. atâta tot. şi acuma G prăbuşirea. ca şi mine.. !ezertări ale solda$ilor basarabeni. >rimele ştiri ce ne &in sunt foarte triste. 'i(a răspuns că nu &ede nici o altă solu$iune şi că(şi ia toată răspunderea. el şi cu dr. >arcă din mine a dispărut eul. mai ales e&rei. cu !uduia. în multe locuri au fost făcute imposibile. Kede. să mă roage să cedez. ofi$eri bat2ocori$i.. am plâns amarnic.. () iunie . posibilitatea de a ceda ce&a din Cadrilater. se face astăzi.unt un oareşicare care trebuie să(şi facă datoria.eara. chemându(l pe 9ătărăscu la telefon. *(a &oit. 'ă simt aşa de mic şi de neimportant în fa$a acestei nenorociri ce s(a abătut asupra +omâniei. Aşa cum au mers cedările noastre... într(ade&ăr. în &iitor. *umai &iitorul ne(o &a arăta. Consideră principiul schimbului de popula$ie ca un lucru bun. aşa cum mul$i îl &ădA *u pot să(mi iau răspunderea. mă culc amărât rău de tot. după o luptă cu acesta.(au împuşcat func$ionari. Am $ipat ca un disperat.+. Cncidente cu popula$ia.+. ar fi o dezertare. . grabă care periclitează e&acuarea. pe care o consideră ca destul de gra&ă. %nită$ile blindate şi motorizate. >rea târziu. dezastrul.. >e urmă. '(a apucat o deznăde2de cumplită. Ce puteam eu. fiind cei dintâi cari au primit cu drapele roşii şi cu flori trupele so&ietice.. Au fost mari discu$ii cu Noria . Oribil în toate acestea este graba care o pun .< 4tirile din -asarabia sunt tot triste. era în interesul şi cu complicitatea ei.. Coloanele de refugia$i şi trenurile au fost atacate de hoarde comuniste. !in păcate. am mai făcut un ultim efort. 'i(e ruşine de mine însumi. . >urtarea popula$iei basarabene. 9otuşi. dar %rdăreanu a cerut. dar asupra păr$ilor mărginaşe ungureşti este mai pu$in precis. Am nădă2duit că ciocnirea de la Ner$a ar fi putut pro&oca alte rezisten$e spontane.tarea de suflet în care mă găsesc azi(diminea$ă este de nedescris. fiind con&ins de marea greşeală ce se face. la #. ce&a ce nu po$i suporta. >oate. !uduia protestează &ehement. până la Ner$a. mi(a părut foarte rău.. s(au atacat şi dezarmat chiar unită$i militare. la 11. +itmul înaintării trupelor roşii a depăşit cu mult planul stabilit şi a adăugat şi mai mult la dezordine.. .. 9oate protestările au fost zadarnice. îndeosebi a e&reilor. oare. n(au mai putut fi oprite.< Duminic&.. nefiind sus$inut decât de o foarte mică minoritate. Aceasta mă înfurie în aşa un hal că.la/ # de zile după ce(mi a2unsesem apogeul a 1 ani de muncă. Chiar în decursul opera$iilor. după(masă. ceea ce a întârziat şi mai mult posibilită$ile şi aşa ridicol de scurte de a putea e&acua. A3a a recomandat %ngariei şi -ulgariei să nu mişte. Mrică şi laşitate. ne(ar fi scăpat cinstea.... care.< 4tirile asupra e&enimentelor din -asarabia şi -uco&ina sunt din ce în ce mai triste. nici nu &rea să steie de &orbă pe chestiunea Ner$a.. Azi(de(diminea$ă. această făgăduială este gratuită. unită$i dezorganizate etc. A promis că &a lupta cu în&erşunare pentru această bucată de pământ. Am mai a&ut un oribil sentiment astăzi. 1ste. Oh! de ce. .< Audien$ele de diminea$ă încep cu :heorghe -rătianu. cari şi aşa au fost grele. a lăsat mult de dorit.

. .< 4tirile din -asarabia sunt foarte triste.. generalul Antonescu. !e diminea$ă.Însemnări zilnice..< . /ol. 0d. Cam în alte cu&inte..< !upă(masă. București.. care a cerut cu insisten$ă să mă &ază. că Armata este complect demoralizată şi dezorganizată şi că trebuie rapid făcut ce&a spre a pune lucrurile în mână.arţi. ( iulie . îmi spune că $ara este pe pragul dezastrului. %cripta. 1&reii şi comuniştii s(au purtat într(un mod oribil.iercuri. !upă declara$ii de de&otament şi asigurarea că nu are nici o legătură cu legionarii.... doreşte să se facă un gu&ern cu el şi cu bătrânii. III. A promis că &a face ce&a.< .trăine a >arlamentului.. +''$1 . Astăzi a fost ultima zi a e&acuării şi a fost hotărâtă zi de doliu na$ional.. ! iulie Azi are loc şedin$a Comisiunei Afacerilor .. .ele României. la ora E. Aceasta mă face să mă tem că &a produce reac$ii prime2dioaseO.. Asasinate şi molestări ale ofi$erilor şi ale acelor cari &oiau să plece. %rdăreanu a fost la Corga să(l roage să spuie că eu am fost pentru rezisten$ă.. -Carol al II-lea Re.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful