Connectra

, your credentials will be recorded for future access. Never ask for this application Help me choose credentials Ministerul Finantelor Publice Agentia Nationala de Administrare Fiscala Succes depunere Fişierul dumneavoastră cu numele "D112_6643196_2013_03.PDF" a fost depus cu succes. Indexul este 30121003. Notati cu grijă indexul! El poate fi folosit pentru a urmă ri starea fişierului depus de dumneavoastră pe viitor. Acest mesaj nu constituie confirmarea inregistrării documentulu i. Confirmarea depunerii va fi afisată in recipisă. Urmariţi recipisa şi starea fişierului la optiunea "V izualizare stare" disponibilă pe portalul ANAF la adresa: www.anaf.mfinante.gov.ro/StareD112 Pentru a depune o noua declaratie apasati aici.