EŞARP BAĞLAMA SANATI -VAKKO VI__________________________________________________

Uzun eşarp, ince uzun bir dikdörtgen oluşturacak şekilde iki kez katlanır. Sonra tam ortadan enine katlanır. Boyna yerleştirilir. Açık uçlar boynun arkasından dolanarak katlı ucun içinden geçirilir e öne do!ru salınır.

V___________________________________________________
"are eşarp, karşılıklı iki ucundan zar# şeklinde katlanır. "atlı kısımlar içe gelecek şekilde ikinci bir katlama yapılır. $şarp boyna yerleştirilir e %st %ste iki d%!%m atılır. Uçlardan biri öne, di!eri arkaya do!ru sarkıtılır.

. &i!er uç enine plise yapıldıktan sonra y%z%kten geçirilir. "atlanan kenarın iki ucu.III__________________________________________________ Uzun eşarp. Boyna konularak bir ucuna eşarp y%z%!% geçirilir. $şarp. %çgen şeklinde katlanır. ince uzun bir dikdörtgen oluşturacak şekilde %çe katlanır. I_________________________________________________________ "are eşarp. boynun arkasında birleştirilerek d%!%m atılır. katlanan kenar yukarı gelecek biçimde boyun altına yerleştirilir. 'liseli kısım ortalanır e #iyonk şekli erilir.

(muz %st%nden öne do!ru sarkıtılan iki uçtan birincisi. ortasından eşarp y%z%!%ne geçirilir. $şarp. VII_________________________________________________ "are eşarp. birinciye çapraz olacak şekilde y%z%kten geçirilir. yine ortasından.II________________________________________________________ "are eşarp. &i!er uç plise yapılır e bu böl%m de y%z%kten geçirilerek boyna yerleştirilir. Sonra di!er uç. $şarp. katlanan kenar yukarı gelecek biçimde sırta yerleştirilir. kadanan kenar yukan gelecek biçimde sırta yerleştirilir. (muz %st%nden öne do!ru sarkıtılan iki uçtan biri eşarp y%z%!%ne geçirilir. . %çgen şeklinde katlanır. %çgen şeklinde katlanır.

'lise açılır e oluşan dalgalar omuzun yan tara#ına alınır. katlanan kenar yukarı gelecek biçimde boyun altına yerleştirilir. . Boyna konularak bir ucuna eşarp y%z%!% geçirilir. &i!er uç enine plise yapıldıktan sonra y%z%kten geçirilir. %çgen şeklinde katlanır.VIII________________________________________________ "are eşarp. ince uzun bir dikdörtgen oluşturacak şekilde ikiye katlanır. "adanan kenarın iki ucu. $şarp boynu sarana kadar uç çekilir. IX__________________________________________________ Uzun eşarp. $şarp. boynun arkasında birleştirilerek d%!%m atılır. )çgenin önde kalan orta kısmı uç gibi çıkarılarak eşarp y%z%!%nden geçirilir.

. (rtaya gelecek şekilde boş bir d%!%m atılır. XI__________________________________________________ "are eşarp. ince uzun bir dikdörtgen oluşturacak şekilde ikiye katlanır. karşılıklı iki ucundan zar# şeklinde katlanır. )stte kalan uç. Boyna konularak d%!%m atılır. eşarp boyna yerleştirilir. Uçlardan biri boynun arkasından dolanarak öndeki d%!%m%n içinden geçirilir. ikinci uç di!er tara#tan dolanarak d%!%m%n içinden geçirilir. "atlı kısımlar içe gelecek şekilde ikinci bir katlama yapılır. Sıkıştırılan d%!%m çenenin altına gelecek şekilde. *iyonk şekli erilir.X___________________________________________________ Uzun eşarp. d%!%m%n arkasından dolanarak öne getirilir e yerleştirilir.