Esarfa

EŞARP BAĞLAMA SANATI -VAKKO VI__________________________________________________

Uzun eşarp, ince uzun bir dikdörtgen oluşturacak şekilde iki kez katlanır. Sonra tam ortadan enine katlanır. Boyna yerleştirilir. Açık uçlar boynun arkasından dolanarak katlı ucun içinden geçirilir e öne do!ru salınır.

V___________________________________________________
"are eşarp, karşılıklı iki ucundan zar# şeklinde katlanır. "atlı kısımlar içe gelecek şekilde ikinci bir katlama yapılır. $şarp boyna yerleştirilir e %st %ste iki d%!%m atılır. Uçlardan biri öne, di!eri arkaya do!ru sarkıtılır.

$şarp. I_________________________________________________________ "are eşarp. ince uzun bir dikdörtgen oluşturacak şekilde %çe katlanır. "atlanan kenarın iki ucu. . 'liseli kısım ortalanır e #iyonk şekli erilir. %çgen şeklinde katlanır. &i!er uç enine plise yapıldıktan sonra y%z%kten geçirilir. boynun arkasında birleştirilerek d%!%m atılır. katlanan kenar yukarı gelecek biçimde boyun altına yerleştirilir. Boyna konularak bir ucuna eşarp y%z%!% geçirilir.III__________________________________________________ Uzun eşarp.

Sonra di!er uç. %çgen şeklinde katlanır. $şarp. ortasından eşarp y%z%!%ne geçirilir. (muz %st%nden öne do!ru sarkıtılan iki uçtan biri eşarp y%z%!%ne geçirilir. %çgen şeklinde katlanır. &i!er uç plise yapılır e bu böl%m de y%z%kten geçirilerek boyna yerleştirilir. VII_________________________________________________ "are eşarp. birinciye çapraz olacak şekilde y%z%kten geçirilir.II________________________________________________________ "are eşarp. yine ortasından. . $şarp. (muz %st%nden öne do!ru sarkıtılan iki uçtan birincisi. kadanan kenar yukan gelecek biçimde sırta yerleştirilir. katlanan kenar yukarı gelecek biçimde sırta yerleştirilir.

VIII________________________________________________ "are eşarp. $şarp boynu sarana kadar uç çekilir. 'lise açılır e oluşan dalgalar omuzun yan tara#ına alınır. ince uzun bir dikdörtgen oluşturacak şekilde ikiye katlanır. IX__________________________________________________ Uzun eşarp. $şarp. . boynun arkasında birleştirilerek d%!%m atılır. )çgenin önde kalan orta kısmı uç gibi çıkarılarak eşarp y%z%!%nden geçirilir. Boyna konularak bir ucuna eşarp y%z%!% geçirilir. "adanan kenarın iki ucu. &i!er uç enine plise yapıldıktan sonra y%z%kten geçirilir. %çgen şeklinde katlanır. katlanan kenar yukarı gelecek biçimde boyun altına yerleştirilir.

XI__________________________________________________ "are eşarp. Boyna konularak d%!%m atılır. Uçlardan biri boynun arkasından dolanarak öndeki d%!%m%n içinden geçirilir. (rtaya gelecek şekilde boş bir d%!%m atılır. . "atlı kısımlar içe gelecek şekilde ikinci bir katlama yapılır. eşarp boyna yerleştirilir. ince uzun bir dikdörtgen oluşturacak şekilde ikiye katlanır. karşılıklı iki ucundan zar# şeklinde katlanır. ikinci uç di!er tara#tan dolanarak d%!%m%n içinden geçirilir. d%!%m%n arkasından dolanarak öne getirilir e yerleştirilir.X___________________________________________________ Uzun eşarp. Sıkıştırılan d%!%m çenenin altına gelecek şekilde. *iyonk şekli erilir. )stte kalan uç.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful