You are on page 1of 8

SULIT Sejarah Kertas 3 Julai 2013

1249/3

BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SBP 2013 PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA

SEJARAH Kertas 3

UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA

PERATURAN PEMARKAHAN

Kertas ini mengandungi 8 halaman bercetak 1249/3 2013 Hak Cipta BPSBPSK [Lihat Halaman Sebelah SULIT

SULIT

1249/3

1 Jelaskan maksud pertubuhan serantau dan pertubuhan antarabangsa. Soalan Butiran 1 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 Pertubuhan yang dianggotai negara berjiran Dalam lingkungan kawasan yang sama Seperti Malaysia dan negara jiran/ASA/MAPHILINDO/ASEAN Demi kepentingan politik / ekonomi / sosial Pertubuhan dianggotai di peringkat dunia Komanwel /PBB / NAM / OIC / Negara Selatan-Selatan Agensi antarabangsa seperti FAO/WHO/UNESCO/Bank Dunia Malaysia aktif selepas merdeka [ Mana-mana 5 x1 m] 2 Terangkan perkembangan dasar luar Malaysia sejak merdeka hingga kini. Soalan Butiran 2 Tahap pertama semasa Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. F1 H1a H1b H1c H1d Dasar luar Malaysia Tunku bersifat proBarat Dilaksanakan kerana faktor politik/ekonomi/sosial Kerana ancaman komunis/Parti Komunis Malaya Malaysia memerlukan bantuan pertahanan dari negara-negara Komenwel terutama British/Australia/New Zealand Malaysia menandatangani Perjanjian Pertahanan Inggeris Tanah Melayu/Anglo-Malayan Defence Treaty (AMDA) pada tahun 1956 bagi menyekat perkembangan pengaruh komunis British memberi bantuan kepada Malaysia sekiranya diserang Berbaik-baik dengan negara jiran Wujudn krisis seperti konfrontasi dengan Indonesia (1963-1965) Terputusnya hubungan dengan Filipina (1965) Singapura keluar dari Malaysia Malaysia memelihara hubungan dengan negara jiran Pertubuhan Negara-Negara Asia Tenggara (ASA) bersama-sama Thailand dan Filipina (1961) MAPHILINDO (1962) bersama-sama Indonesia dan Filipina ASEAN (1967) bersama Thailand, Indonesia, Filipina dan Singapura Faktor ekonomi Pergantungan Malaysia kepada Britain Malaysia anggota blok sterling Urusan perdagangan dalam nilai mata wang paun sterling Tertumpu kepada hasil bijih timah dan getah Bergantung permintaan daripada negara Barat termasuk Britain Pelaburan Britain menguasai perladangan dan perindustrian Malaysia mengamalkan pasaran bebas Membina rangkaian perdagangan dengan negara-negara seperti Amerika Syarikat/Jepun/Singapura/Jerman Barat Bagi mengurangkan pergantungan kepada Britain Bagi mencari pasaran baru

Markah 1 1 1 1 1 1 1 1

Markah

1 1 1 1

H1e F2 H2a H2b H2c F3 H3a H3b H3c F4 H4a H4b H4c H4d H4e H4f H4g H4h H4i H4j

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
SULIT

1249/3 2013 Hak Cipta BPSBPSK

SULIT

1249/3

Soalan

Butiran Tahap kedua semasa Tun Abdul Razak dan Tun Hussien Onn (19761981) F5 H5a H5b H5c H5d H5e F6 H6a H6b H6c F7 H7a H7b Berubah kepada dasar berkecuali Berbaik-baik dengan semua negara Kerana kurangnya peranan AMDA Pengaruh British di timur berkurangan Pergolakan di Vietnam Melibatkan dua kuasa besar, Amerika Syarikat dan China Mengistiharkan konsep ZOPFAN Zon Aman, Bebas, dan Berkecuali/Zone of Peace, Freedon and Neutrality (ZOPFAN) Menjalin hubungan diplomatik dengan negara berfahaman komunis Seperti China/Jerman Timur/Korea Utara/Veitnam Utara/Mongolia Menjalin persahabatan dengan semua negara jiran Dengan Vietnam (1976) Mengatasi masalah pelarian Vietnam di Malaysia dengan kerjasama negara-negara jiran

Markah

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Tahap ketiga semasa Dato Seri Mahathir Mohammad (1981-2003) F8 H8a H8b H8c H8d H8e F9 H9a H9b H9c H9d H9e H9f Penekanan kepada kepentingan ekonomi Dan mengekalkan dasar luar tahap kedua Kepentingan perdagangan/pelaburan/pembangunan Terutama dengan negara yang membangun Mengadakan hubungan yang erat dengan negara-negara ASEAN Seperti menyelesaikan krisis Vietnam dan Kampuchea Dasar Pandang ke Timur (1982) Menjadikan Jepun / Korea Selatan Model membangunkan Malaysia Bertujuan menggalakkan rakyat menerima nilai-nilai yang baik Seperti semangat mencintai negara Kesungguhan bekerja Etika kerja yang baik 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

F10 Hubungan dua hala dengan negara-negara lain dipertingkatkan H10a Banyak lawatan ke Afrika/Amerika Selatan/Caribbean/Pasifik Selatan H10b Misi perdagangan turut serta H101c Perjanjian dua hala ditandatangani H10e Menjalin hubungan politik / perdagangan sesama negara dunia ketiga dan bukan sahaja dengan negara maju

1249/3 2013 Hak Cipta BPSBPSK

SULIT

SULIT

1249/3

Soalan

Butiran Tahap Keempat semasa Tun Abdullah Ahmad Badawi dari 2003-2009 F11 H11a H11b H11c H11d kesinambungan dasar luar Malaysia Perdana Menteri sebelumnya Respons pragmatik dalam menyahut cabaran geopolitik dan ekonomi Keteguhan sebagai lanjutan dinamik kepada dasar sedia ada Peranan kepimpinan yang berpengaruh Sebagai Pengerusi Pergerakan Negara-negara Berkecuali (NAM) / Pertubuhan Persidangan Islam (OIC) / ASEAN

Markah

1 1 1 1 1

Tahap Kelima semasa Dato Seri Najib bin Tun Abdul Razak (20102013) F12 Penekanan dalam kerjasama serantau/ASEAN H12a Menekankan hubungan dua hala dengan negara yang merupakan negara trading partner dengan Malaysia, H12b Mengukuhkan hubungan dengan China H12c Mengukuhkan hubungan dengan Amerika H12d Mengukuhkan hubungan dengan Singapura H12e Mengukuhkan hubungan dengan Jepun [ Mana-mana 25 x1 m] 3 Terangkan peranan Malaysia dalam menjamin keharmonian sejagat melalui pertubuhan antarabangsa berikut: Soalan 3 Butiran i Komanwel Kerjasama pertahanan/ ketenteraan Menandatangani Perjanjian Pertahanan/ Komanwel Melibatkan Britain/ New Zealand/ Australia Mempertahankan negara daripada pencerobohan Indonesia semasa konfrontasi Pertubuhan Perjanjian Pertahanan Lima Kuasa (PPLK) Melibatkan Malaysia/Britain/Australia/New Zealand/Singapura Mengekalkan keamanan/ kedaulatan/ keselamatan Menyekat pengaruh komunis Memupuk hubungan persahabatan Antara pelajar Malaysia dengan pelajar negara Komanwel Melalui sukan Komanwel Melalui sukan lain (ragbi/ kriket/ bola sepak/ hoki) Bantuan teknikal/ latihan Melalui Rancangan Colombo Biasiswa Dalam bidang pendidikan Dari negara komanwel Melalui Rancangan Colombo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

Markah

F1 H1a H1b H1c H1d H1e H1f H1g F2 H2a H2b H2c F3 H3a F4 H4a H4b H4c

1249/3 2013 Hak Cipta BPSBPSK

SULIT

SULIT

1249/3

Soalan H4d H4e

Butiran Melalui Biasiswa Pendidikan Komanwel Pelajar Malaysia dihantar ke negara Britain/ New Zealand/ Australia Perdagangan Eksport Malaysia ke negara Komanwel dikenakan cukai yang rendah Perbincangan hal-hal kepentingan bersama Melalui CHOGM (Commonwealth Head of Governments Meeting) Diadakan setiap dua tahun Mendapat pujian/menaikan nama/diberi pengiktirafan Terhadap pemimpinan negara Berjaya menganjurkan CHOGM [Mana-mana 10 x1 m]

Markah 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

F5 H5a

F6 H6a H6b F7 H7a H7b

ii Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) F8 H8a H8b H8c H8d H8e H8f H8g H8h F9 H9a H9b H9c H9d H9e H9f H9g H9h Bantuan kewangan/Agensi Melalui Bank Dunia Menggalakkan kemasukan pelabur asing Menjayakan rancangan FELDA Membangunkan prasarana pendidikan/ penyelidikan Membantu membasmi kemiskinan Menambah peluang pekerjaan Memajukan tanaman padi WHO/ UNESCO/ FAO/ UNHCR/ ILO Kepimpinan dalam pertubuhan dunia Datuk Seri Dr Mahathir dilantik sebagai YDP Persidangan Penyalahgunaan Dadah di Austria 1987 Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai YDP UNESCO 1989 Tan Sri Razali Ismail sebagai Pengerusi Perhimpunan Agong PBB/ wakil Khas PBB ke Myammar Ahli Majlis Keselamatan PBB Naib Presiden sidang kemuncak NAM di Belgrade. Yogoslaria Ahli kumpulan 16 Pengerusi sidang kemuncak NAM ke 13 (2003) TAR setiausaha Agong OIC pertama 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

F10 Hubungan baik dengan semua negara H10a Mengelak campur tangan asing dalam negara H10b Berunding menyelesaikan masalah Negara-Negara Selatan/ Negara Dunia Ketiga [Mana-mana 10 x1 m]

1249/3 2013 Hak Cipta BPSBPSK

SULIT

SULIT

1249/3

Soalan

Butiran iii Pertubuhan Persidangan Islam (OIC) F12 Hubungan baik/ persaudaraan H12a Dengan negara Islam F13 Bank Pembangunan Islam H13a Mendapat pinjaman untuk projek pembangunan H13b Mendapat bantuan mendirikan UIAM F14 Imej pemimpin H14a Membuktikan ketokohan pemimpin negara di pentas dunia H14b Dihormati negara Islam lain F15 Kesediaan menghadapi cabaran semasa H15a Bersedia menghadapi cabaran globalisasi H15b Meningkatkan daya saing negara F16 Menjana pendapatan negara antarabangsa/ ekonomi H16a Melalui penganjuran persidangan/ sukan antarabangsa H16b Menarik kemasukan pelancong F17 Menjayakan pembentukan Malaysia H17a Penubuhan Suruhanjaya PBB H17b Bantuan semasa konfrantasi [Mana-mana 10 x1 m]

Markah 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Sebagai warga global yang bertanggungjawab, bagaimanakah anda boleh menyumbang kepada kesejahteraan dunia? Soalan 4 Butiran Hidup bersatu padu Menghargai keamanan Saling memahami Bertolak ansur Menghormati hak asasi manusia Mematuhi undang-undang memulihara sungai/ laut/ alam sekitar Mengelakkan pembakaran terbuka Menanam pokok/bunga Menolak gejala negatif Melibatkan diri dalam misi kemanusiaan Menyokong perjuangan rakyat Palestin Menolak pendekatan perkauman Menghindari penyelahgunaan dadah (Mana- mana jawapan munasabah) [ Mana-mana 10 x1 m] Markah 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F01 F12 F13 F15

1249/3 2013 Hak Cipta BPSBPSK

SULIT

SULIT

1249/3

Malaysia telah berjaya memainkan peranan yang berkesan dalam menjamin kestabilan serantau. Buktikan. Soalan 5 Butiran ASA F1 Keselamatan negara/dilindungi dari ancaman komunis F2 Melemahkan gerakan komunis di sempadan Malaysia-Thailand MAPHILINDO F3 Berusaha menyelesaikan pertikaian Malaysia-Indonesia /Filipina F4 Meningkatkan perhubungan persahabatan ASEAN F5 Keselamatan perairan negara F6 zon bebas senjata nuklear diisytiharkan F7 Kapal tidak dibenarkan menggunakan perairan F8 bahan / senjata nuklear dilarang diangkut melalui perairan F9 ZOFPAN diisytiharkan F10 Tidak bersekongkol dengan mana-mana Blok Batar atau Timur F11 Berjaya mengelakkan campur tangan kuasa besar F12 Menjalin hubungan dengan semua negara F13 Wujud keamanan negara F14 Membntu membentuk kerajaan Demokratik Campuran Kampuchea F15 Berusaha menyelesaikan krisis selatan Thailand F16 Berusaha menyelesaikan krisis selatan Filipina F17 Berusaha menyelesaikan masalah pelarian Vietnam F18 pelaksanaan demokrasi di Myanmar ( Burma) F19 menyelesaikan krisis kemanusiaan di Rohingya / Myanmar F20 menyelesaikan isu politik di Aceh (Mana-mana jawapan munasabah) [ Mana-mana 10 x1 m] Markah 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

6 Bagaimanakah dasar luar negara kita dapat membantu mengelakkan konflik sedemikian? Soalan Butiran Markah F1 Berbaik-baik dengan semua negara tanpa mengira ideologi 1 6 F2 Menghormati kedaulatan negara lain 1 F3 Tidak mencampuri urusan hal ehwal dalam negara lain 1 F4 Menyelesaikan konflik secara rundingan 1 F5 Mengukuhkan kerjasama dalam pelbagai aspek 1 F6 Mengamalkan sikap toleransi 1 F7 Mengutamakan keamanan / keharmonian 1 F8 Mengelakkan persaingan senjata 1 F9 Berpegang teguh kepada piagam PBB 1 F10 Menghormati hak asasi manusia 1 F11 Menolak dasar aparthied 1 F12 Perihatin terhadap isu-isu kemanusiaan 1 F13 Menghormati kepelbagain agama 1 F14 Pengamalan demokrasi 1 F15 Rasional / dinamik 1 [Mana-mana jawapan munasabah] 1 (mana-mana jawapan munasabah) [Mana-mana 10 x1 m]

1249/3 2013 Hak Cipta BPSBPSK

SULIT

SULIT

1249/3

Sebagai warga global, apakah nilai-nilai yang dapat diamalkan untuk membolehkan kita hidup bersama dengan aman dan harmoni. Soalan Butiran Markah F1 Adil 1 7 F2 Jujur/ amanah 1 F3 Menghormati hak asasi manusia 1 F4 Intergriti 1 F5 Bertanggungjawab 1 F6 Bersikap terbuka / 1 F7 Bekerjasama 1 F8 Bertoleransi 1 F9 Patuh kepada agama 1 F10 Bersatupadu 1 F11 Demokrasi 1 F12 Baik hati 1 F13 Kasih sayang 1 F14 Rasional 1 F15 Menerima kepelbagain 1 (Mana-mana jawapan munasabah) 1 [ Mana-mana 5 x1 m] 1

Kesimpulan

Rumusan Pengetahuan yang diperoleh (1 m) Iktibar kepada diri, bangsa dan negara ( 3 m) Harapan untuk masa depan Malaysia yang lebih cemerlang (1m)

5 markah

PERATURAN PEMARKAHAN TAMAT

1249/3 2013 Hak Cipta BPSBPSK

SULIT