You are on page 1of 102

Adobe SYSTEMS INCORPORATED SDK Adobe AIR 3 SDK 1. 1.

1.1 SDK/SDK Adobe Adobe SDK SDK SDK Adobe SDK 1.2 Adobe Adobe Adobe SDK Adobe Adobe Adobe Adobe 1.3 SDK SDK SDK SDK 1.4 Adobe SDK http://www.adobe.com/go/thirdparty_cn /

2. Adobe 14(a) Adobe Systems Incorporated 345 Park Avenue, San Jose, California 95110 Adobe Systems Incorporated Adobe Systems Software Ireland Limited 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Ireland BinLibadl.exeadl.bat adt.jar

5.1 (a) (b) (API) SDK /runtimes/air-captivate/mac/runtimes/air-captivate/winlib/aot/lib /lib/android/lib/runtimeClasses.jar /runtimes/air/android/device/Runtime.apk SDK runtime Adobe AIR.dll template.exe template.app Adobe AIR Adobe Adobe SDKSDK SDK frameworks

3. Adobe SDK 3.1 SDK 3.2 SDK SDK / SDK SDK (a)(b)(c) SDK SDK Adobe

3.3 (a) SDK (i) (A) SDK (B) /runtimes/air-captivate/mac/runtimes/air-captivate/winlib/aot/lib/lib/android/lib/runtimeClasses.jar /runtimes/air/android/device/Runtime.apk Mac WindowsiOS Android (ii) SDK (iii) SDK SDK (A) (B)SDK mxmxmlflexflashfladobe (iv) / SDK SDK(A)(B) (C) http://www.adobe.com/go/redistributeairsdk_cn (b) SDK (i) Adobe Adobe (ii) Adobe Adobe Adobe

4. Adobe SDK Adobe

5. 5.1 Adobe

SDK 5.1 5.2 SDK (a) (b) (c) Adobe 5.3 AVC Codec AVC (a) AVC AVC /(b) AVC / AVC AVC MPEG LA, L.L.C. http://www.mpegla.com 5.4 MP3 Codec API MP3 codec MP3 codec PC SWFFLV MP3 MP3

6. SDK Adobe Adobe Systems Incorporated SDK Adobe Systems Incorporated SDK SDK Adobe

7. SDK

8. Adobe Adobe / Adobe / Adobe Adobe Adobe SDK

9. SDK SDK Adobe Adobe Adobe Systems Incorporated License Agreement for PreRelease Software Adobe Adobe

10. Adobe 124567891011121314 15 SDK Adobe SDK Adobe

11. SDK Export Administration Regulations, EAR EAR SDK (a) (b) SDK (c) SDK

12. Adobe Executive Order 112461974 Vietnam Era Veterans Readjustment Assistance Act 402 38 USC 42121973 Rehabilitation Act 503 41 CFR 60-1 60-60 60-250 60-741

13. Adobe AIR Adobe Adobe Adobe AIR Adobe Adobe AIR Adobe AIR Adobe AIRAdobe AIR Adobe AIR Adobe AIR Adobe AIR

14. SDK SDK (a) SDK (b) SDK (c) SDK (United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods)

15. Adobe SDK Adobe SDK SDK

AdobeAIR_SDK License-zh_CN-20120501_1001

Adobe SYSTEMS INCORPORATED SDK Adobe AIR 3 SDK 1. 1.1 SDK/SDK Adobe Adobe SDK SDK SDK Adobe SDK 1.2 Adobe Adobe Adobe Adobe Adobe Adobe Adobe 1.3 SDK SDK SDK SDK SDK 1.4 Adobe SDK http://www.adobe.com/go/thirdparty_tw / 2. 14(a)Adobe Adobe Systems Incorporated 345 Park Avenue, San Jose, California 95110 Adobe Systems Incorporated Adobe Systems Software Ireland Limited 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Ireland Runtime BinLib adl.exeadl.bat adt.jar 5.1 (a) Runtime (b) (API) SDK

SDK /runtimes/air-captivate/mac /runtimes/air-captivate/winlib/aot/lib/lib/android/lib/runtimeClasses.jar /runtimes/air/android/device/Runtime.apk Runtime Runtime runtime Runtime Adobe AIR.dllRuntime template.exe template.app Runtime Runtime Adobe Adobe AIR Adobe SDKRuntime SDK SDK frameworks 3. Adobe SDK 3.1 Runtime SDK 3.2 SDK SDK Runtime / SDK (a) SDK(b) SDK (c) SDK SDK Adobe SDK 3.3 (a) SDK (i) (A) SDK (B) runtimes/air-captivate/mac /runtimes/air-captivate/winlib/aot/lib/lib/android/lib/runtimeClasses.jar /runtimes/air/android/device/Runtime.apk MacWindows iOS Android (ii) SDK

(iii) SDK SDK (A)(B) SDK mxmxmlflexflashfladobe (iv) Runtime / SDK(A) SDK(B) SDK (C) SDK http://www.adobe.com/go/redistributeairsdk_tw (b) SDK (i) Adobe (ii) Adobe Adobe Adobe 4. Adobe SDK Adobe 5. 5.1 Adobe Runtime Runtime SDK 5.1 5.2 SDK (a) (b) (c) Adobe 5.3 AVC AVC (a) AVC AVC /(b) AVC / AVC MPEG LA, L.L.C. http://www.mpegla.com 5.4 MP3 API MP3 PC MP3 SWFFLV MP3

6. SDK Adobe Adobe Systems Incorporated SDK Adobe Systems Incorporated SDK SDK SDK Adobe 7. SDK 8. Adobe Adobe / Adobe / Adobe SDK SDK Adobe Adobe 9. SDK SDK Adobe Adobe Adobe Systems Incorporated License Agreement for PreRelease Software Adobe Adobe 10. Adobe 124567891011121314 15 SDK SDK Adobe Adobe SDK 11. SDK United States Export Administration Regulations EAR EAR SDK (a)(b) SDK (c) SDK

12. Adobe 11246 (Executive Order 11246)1974 402 38 4212 (Section 402 of the Vietnam Era Veterans Readjustment Assistance Act of 1974 (38 USC 4212))1973 503 (Section 503 of the Rehabilitation Act of 1973)(CFR) 41 60-1 60-6060-250 60-741 13. Adobe AIR Adobe Adobe Adobe AIR Adobe AIR Adobe Adobe AIR Runtime works with Adobe AIRfor Adobe AIR Adobe AIR Adobe AIR Adobe AIR Runtime 14. SDK SDK (a) SDK (b) SDK (c) SDK (United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods) 15. Adobe Adobe SDK SDK

AdobeAIR_SDK License-zh_TW-20120501_1001

ADOBE SYSTEMS INCORPORATED LICENN SMLOUVA K SAD SDK ADOBE AIR 3 SDK 1. PROHLEN O VYLOUEN ZRUK, OMEZEN ODPOVDNOSTI, ZVAZN SMLOUVA A DODATEN PODMNKY A DOHODY. 1.1 DN ZRUKA. BERETE NA VDOM, E SADA SDK (JAK JE DEFINOVNA NE), ME OBSAHOVAT CHYBY A/NEBO SE ME VYZNAOVAT PROBLMY SE STABILITOU. SADA SDK JE VM POSKYTOVNA TAK, JAK JE, A SPOLENOST ADOBE I JEJ DODAVATEL SE ZKAJ JAKCHKOLI POVINNOST ZRUKY I ODPOVDNOSTI VI VM. BERETE NA VDOM, E SPOLENOST ADOBE NEPOSKYTUJE DN VSLOVN, PEDPOKLDAN ANI ZKONN ZRUKY JAKHOKOLI DRUHU, KTER BY SE TKALY SADY SDK, VETN JAKCHKOLI ZRUK TKAJCCH SE VKONU, OBCHODOVATELNOSTI, USPOKOJIV KVALITY, NEPORUOVN PRV JINCH OSOB I VHODNOSTI PRO JAKKOLI KONKRTN EL. SAMI NESETE RIZIKO TKAJC SE KVALITY A VKONU SADY SDK, VAEHO UVN SADY SDK A VSTUPU ZE SADY SDK. Spolenost Adobe nen povinna poskytovat drbu, technickou podporu ani aktualizace jakkoli sti sady SDK. Ve uveden omezen a vylouen plat v maximln mon me povolen platnmi zkony, i tehdy, jestlie nhrada nepln svj zkladn el. 1.2 Omezen odpovdnosti. SPOLENOST ADOBE ANI JEJ DODAVATEL V DNM PPAD NENESOU ODPOVDNOST ZA DN ZTRTY, KODY, NROKY, PP. NKLADY JAKKOLI POVAHY, VETN JAKCHKOLI NSLEDNCH NEPMCH NEBO NAHODILCH KOD, JAKHOKOLI ULHO ZISKU, JAKCHKOLI KOD VYPLVAJCCH Z PERUEN PROVOZU, UBLEN NA ZDRAV I NESPLNN JAKKOLI POVINNOSTI NEBO NROKU TET STRANY, A TO ANI TEHDY, POKUD BYL ZSTUPCE ADOBE UPOZORNN NA MONOST VZNIKU TCHTO ZTRT, KOD, NROK NEBO NKLAD. PEDCHZEJC OMEZEN A VJIMKY PLAT V ROZSAHU PPUSTNM PODLE PLATNHO PRVA VE VA JURISDIKCI. CELKOV ODPOVDNOST SPOLENOSTI ADOBE A JEJCH PIDRUENCH SPOLENOST A DODAVATEL, PODLE TTO SMLOUVY NEBO VE SPOJEN S TOUTO SMLOUVOU, JE OMEZENA NA STKU ZAPLACENOU ZA TUTO SADU SDK, POKUD NJAK TAKOV BYLA. TOTO OMEZEN VZTAHUJC SE KE SPOLENOSTI ADOBE A JEJM DODAVATELM PLAT I V PPAD ZKLADNHO NEBO PODSTATNHO PORUEN NEBO PORUEN ZKLADNCH NEBO PODSTATNCH PODMNEK TTO SMLOUVY. dn ustanoven obsaen v tto smlouv neomezuje odpovdnost spolenosti Adobe i jejch dodavatel ve vztahu k vm v ppad smrti nebo razu v dsledku opomenut Adobe nebo zmrnho uveden v omyl (podvodu). Adobe jedn ve jmnu svch dodavatel z dvod zeknut se, vylouen a omezen zvazk, zruk a odpovdnost, avak v dnm dalm ohledu ani z dnho jinho dvodu. 1.3 Zvazn smlouva. Tato smlouva upravuje instalaci a pouvn sady SDK. Souhlaste, e tato smlouva je jako jakkoli jin sjednan smlouva, kterou jste podepsali. Staenm, instalac, koprovnm, upravenm i distribuc tto sady SDK nebo jakkoli jej sti vyjadujete, e pijmte vechny podmnky tto smlouvy. Tato smlouva je vynutiteln ve vztahu k vm i k jakmukoli prvnmu subjektu, kter sadu SDK zskal a jeho jmnem se pouv: napklad me jt o vaeho zamstnavatele. Pokud nesouhlaste s podmnkami tto smlouvy, tuto sadu SDK nepouvejte. 1.4 Dodaten podmnky a dohody. Mete mt se spolenost Adobe uzavenou samostatnou psemnou smlouvu, kter dopluje nebo nahrazuje tuto smlouvu, a u jako celek nebo jej sti. Vae pouit materil tetch stran, obsaench v sad SDK, me bt pedmtem dalch podmnek zahrnutch obvykle v samostatnch licennch podmnkch, v souboru Read Me, umstnm v blzkosti tchto materil, nebo v Oznmench k programm tetch stran a/nebo Dodatench podmnkch, kter naleznete na adrese http://www.adobe.com/go/thirdparty_cz. Pokud by vznikl rozpor mezi takovmi podmnkami a podmnkami tto smlouvy, maj takov dal podmnky vy platnost ne cel tato smlouva i jej sti.

2. DEFINICE. Adobe znamen, plat-li lnek 14(a) tto smlouvy, Adobe Systems Incorporated, spolenost zaregistrovanou ve sttu Delaware, 345 Park Avenue, San Jose, Kalifornie 95110. V ostatnch ppadech znamen Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irsko, spolenost zaloenou podle zkon Irska, kter je pidruenou spolenost a nabyvatelem licenc Adobe Systems Incorporated. Nstroji Build Tools se rozum soubory pro sestavovn, kompilaci, knihovny runtime (ale nikoli veker software Runtime) piloen k tto smlouv, vetn napklad obsahu adres bin, lib a runtime, adl.exe, ad.bat a adt.jar. Vvojskou aplikac se rozum v aplikan program, kter vyhovuje poadavkm tto smlouvy, vetn odstavce 5.1, kter bu (a) spolupracuje se softwarem Runtime, nebo (b) pedstavuje aplikaci vytvoenou z Nstroj Build Tools. Dokumentac se rozum psemn materily piloen k tto smlouv, vetn napklad technickch parametr, dokumentace formt soubor a informac o aplikanm programovm rozhran API. Datem innosti se rozum datum staen sady SDK nebo jinho pstupu k n. Podstatnm zlepenm se rozum vnmateln, miteln a definovateln zlepen, kter poskytuje rozen nebo dal vznamn a primrn funkce, je maj vznamnou obchodn hodnotu. Redistribuovanmi programy v objektovm kdu se rozum soubory, kter jsou v objektovm kdu a nachzej se ve slokch /runtimes/air-captivate/mac, /runtimes/air-captivate/win, lib/aot/lib a /lib/android/lib/runtimeClasses.jar a /runtimes/air/android/device/Runtime.apk, pokud jsou zahrnuty ve verzi sady SDK, je vm byla poskytnuta ve spojen s touto smlouvou. Komponentami runtime se rozum jakkoli jednotliv soubory, knihovny i spustiteln kd obsaen v adresi Runtime Software (tj. ve sloce modulu runtime) nebo programov utility runtime obsaen v adresi utilities nebo v instalanch souborech. Pklady Komponent runtime jsou mj. AIR.dll, spustiteln soubory modulu runtime, template.exe a template.app. Softwarem Runtime se rozum software Runtime spolenosti Adobe v objektovm kdu, kter nese oznaen Adobe AIR a m bt instalovn koncovmi uivateli, stejn jako vechny aktualizace takovho softwaru, kter spolenost Adobe poskytne. Sadou SDK se rozum Nstroje Build Tools, Dokumentace, Redistribuovan programy v objektovm kdu, Komponenty runtime, Zdrojov soubory sady SDK a Ukzkov kd. Zdrojovmi soubory sady SDK se rozum zdrojov soubory obsaen v adresi frameworks piloen k tto smlouv. Ukzkovm kdem se rozum vzorov software ve formtu zdrojovho kdu, kter je obsaen v Dokumentaci nebo v adresch sample code, samples, sample application code, quickstart code i snippets. 3. LICENCE. Na zklad podmnek tto smlouvy, vetn ne uvedench poadavk a omezen, vm spolenost Adobe udluje nevhradn a nepenosn prvo k pouvn sady SDK v souladu s Dokumentac nsledujcm zpsobem: 3.1 Instalace, pouvn a koprovn. Nstroje Build Tools a Komponenty runtime mete instalovat a pouvat vhradn k vytven Vvojskch aplikac, kter vyhovuj stanovenm poadavkm. Pro ely internho vvoje Vvojskch aplikac jste oprvnni vytvoit omezen a pimen poet kopi sady SDK. 3.2 pravy. Ukzkov kd a Zdrojov soubory sady SDK, kter vm byly poskytnuty, smte upravovat v bn itelnm formtu (tj. ve zdrojovm kdu). Upraven Ukzkov kd a Zdrojov soubory sady SDK mete zalenit do svch Vvojskch aplikac. Nesmte nijak upravovat Nstroje Build Tools (s vjimkou soubor, na kter se vztahuje licence tet strany, je vm takov postup dovoluje), Dokumentaci ani software Runtime. V

dnm ppad nesmte podniknout dn kroky, ktermi byste sadu SDK zapojili do licence i systmu, je by bylo mon vykldat tak, e podmnkou pouit, pravy a/nebo distribuce m bt sada SDK (a) poskytovna i distribuovna ve zdrojovm kdu, (b) licencovna pro ely tvorby odvozench dl nebo (c) zdarma redistribuovna. Dle nejste oprvnni odstraovat ani jinak upravovat informace o ochran autorskch prv, ochrann znmky, loga, ppadn podobn sdlen, ani dn dal upozornn tkajc se vlastnickch prv spolenosti Adobe (a jejch ppadnch poskytovatel licenc) uvedench na jakkoli sti sady SDK s vjimkou Ukzkovho kdu i Zdrojovch soubor sady SDK, kter byly vraznm zpsobem modifikovny v souladu s touto smlouvou. 3.3 Distribuce. (a) Distribun prva. Na zklad ustanoven tto smlouvy, jej soust jsou ne uveden poadavky a ne uveden omezen, smte vytvet kopie a distribuovat Ukzkov kd, Zdrojov soubory sady SDK a Redistribuovan programy v objektovm kdu nsledujcm zpsobem: (i) Distribuce spolen s Vvojskou aplikac. Mete distribuovat (A) Ukzkov kd a Zdrojov soubory sady SDK ve zdrojovm kdu, objektovm kdu, v upraven i neupraven podob, ve vech ppadech zalenn do va Vvojsk aplikace a (B) Redistribuovan programy v objektovm kdu pouze v podob, jak jsou automaticky zalenny (tj. zalenny vhradn jako vedlej produkt vaeho pouit Nstroj Build Tools) do Vvojsk aplikace pro platformy Mac, Windows, iOS nebo Android, pouitm Redistribuovanch program v objektovm kdu ve slokch /runtimes/air-captivate/mac, /runtimes/air-captivate/win, lib/aot/lib a /lib/android/lib/runtimeClasses.jar a /runtimes/air/android/device/Runtime.apk; a dle (ii) Distribuce samostatnho Ukzkovho kdu. Ukzkov kd (nikoli vak Zdrojov soubory sady SDK) me bt samostatn distribuovn ve form zdrojovho i objektovho kdu nebo me bt dodvn s jinm softwarem za pedpokladu, e jste nejprve provedli pravy tohoto kdu, kter pedstavuj Podstatn zlepen; a dle (iii) Distribuce Zdrojovch soubor sady SDK. Mete distribuovat Zdrojov soubory sady SDK (ale nikoli Ukzkov kd) ve zdrojovm kdu nebo objektovm kdu, a to samostatn nebo ve spojen s jinmi komponentami uitenmi pro vvoje, za podmnky, e nejprve provedete pravy takovch soubor, kter vedou k Podstatnmu zlepen, a za podmnky, e (A) uvedete oznmen o autorskch prvech, kter odr vlastnictv autorskch prv k takovm upravenm souborm a (B) nebudete v dnch nzvech balk i td distribuovanch se Zdrojovmi soubory sady SDK pouvat nzvy mx, mxml, flex, flash, fl ani adobe. (iv) Zkaz distribuce Nstroj Build Tools. Tato smlouva vm neudluje prvo distribuovat Nstroje Build Tools (s vjimkou soubor, na kter se vztahuje licence tet strany, je vm takov postup dovoluje), Dokumentaci ani software Runtime. V dnm ppad nesmte podniknout dn kroky, ktermi byste sadu SDK zapojili do licence i systmu, je by bylo mon vykldat tak, e podmnkou pouit, pravy a/nebo distribuce m bt sada SDK (A) poskytovna i distribuovna ve zdrojovm kdu, (B) licencovna pro ely tvorby odvozench dl nebo (C) zdarma redistribuovna. Informace o zskn prva na distribuci takovch komponent s vam produktem i slubou naleznete na adrese http://www.adobe.com/go/redistributeairsdk_cz. (b) Poadavky na distribuci. Pokud distribuujete Ukzkov kd i Zdrojov soubory sady SDK podle tto smlouvy, jste povinni opatit tento kd, soubory, pslunou vvojskou aplikaci nebo jin rozshlej dlo, kter tento kd i soubory obsahuje, upozornnm o ochran autorskch prv. Nejste oprvnni (i) vydvat prohlen o tom, e se na jakoukoli Vvojskou aplikaci nebo jin software vztahuje osvden i zruka spolenosti Adobe, nebo (ii) pouvat jmno i ochrann znmky spolenosti Adobe pi prodeji jakkoli Vvojsk aplikace nebo jinho softwaru bez pedchozho psemnho souhlasu spolenosti Adobe. Spolenost Adobe nenese vi vm ani kterkoli dal stran dnou odpovdnost za aktualizaci softwaru i podporu, ani dnou dal odpovdnost, kter me vzniknout v souvislosti s va distribuc.

4. ODKODNN. Zavazujete se chrnit spolenost Adobe proti jakmkoli zvazkm, ztrtm, alobm, odkodnnm i nrokm (vetn nrok na zklad odpovdnosti za produkt, zrunch nrok a nrok na zklad duevnho vlastnictv, pimench nklad, vdaj a poplatk za prvn ochranu) vyplvajcm z va distribuce sady SDK nebo jej sti i jakkoli Vvojsk aplikace nebo majcm souvislost s takovou distribuc, a to za podmnky, e spolenost Adobe na vae nklady pi een takovho nroku poskytuje souinnost. 5. POADAVKY A OMEZEN TKAJC SE VVOJE. 5.1 Vvoj. Nesmte vytvet ani distribuovat dn software, vetn Vvojsk aplikace, kter spolupracuje s jednotlivmi Komponentami runtime zpsobem, kter nen dokumentovn spolenost Adobe. Nesmte vytvoit ani distribuovat dn program, vetn Vvojsk aplikace, kter by byl navren ke spoluprci s nenainstalovanm softwarem Runtime. Nesmte vytvet ani distribuovat dnou Vvojskou aplikaci, kter by fungovala bez instalace. Nesmte instalovat ani pouvat Nstroje Build Tools ani jin sti sady SDK k vvoji program, kter tato smlouva zakazuje. Nedodren ustanoven tohoto odstavce 5.1 pedstavuje poruen tto smlouvy, kterm okamit zanikaj veker prva, je jsou vm v tto smlouv poskytovna. 5.2 Dal zkazy. Nesmte pouvat tuto sadu SDK k vytven, vvoji i pouvn jakhokoli programu, softwaru nebo sluby, kter (a) obsahuj viry, trojsk kon, ervy, asov bomby, roboty cancelbot i jin potaov programy, kter pokozuj, kodlivm zpsobem naruuj i podvodn zachycuj nebo zcizuj jakkoli systm, data nebo osobn daje, (b) poruuj, jsou-li pouvny zpsobem, pro kter jsou ureny nebo uvdny na trh, jakkoli zkon, prvn pedpis, nazen i prva (vetn jakchkoli zkon, pedpis i prv tkajcch se duevnho vlastnictv, potaovho spywaru, ochrany osobnch daj, kontroly vvozu, nepoctiv hospodsk soute, zkazu diskriminace i reklamy) nebo (c) naruuj operabilitu program i softwaru Adobe nebo tet strany. 5.3 Pouit kodeku AVC. TENTO PRODUKT JE LICENCOVN NA ZKLAD LICENCE PORTFOLIA PATENT AVC PRO OSOBN NEKOMERN POUVN ZKAZNKEM K (a) KDOVN VIDEA V SOULADU SE STANDARDEM AVC (AVC VIDEO) A/NEBO (b) DEKDOVN AVC VIDEA, KTER KDOVAL ZKAZNK V RMCI OSOBN NEKOMERN INNOSTI, A/NEBO BYLO ZSKNO OD POSKYTOVATELE S LICENC K POSKYTOVN AVC VIDEA. DN LICENCE NEN POSKYTOVNA ANI URENA K JINMU POUIT. DAL INFORMACE METE ZSKAT U SPOLENOSTI MPEG LA, L.L.C NA ADRESE http://www.mpegla.com. 5.4 Pouit kodeku MP3. Knihovny runtime ani Nstroje Build Tools nesmte nijak upravovat. Nesmte realizovat pstup ke kodekm MP3 v rmci knihoven runtime jinak ne prostednictvm zveejnnch rozhran API runtime. Vvoj, pouvn i distribuce Vvojsk aplikace fungujc na zazench jinch ne osobnch potach, kter dekduj data MP3, je nejsou obsaena v souboru formtu SWF, FLV nebo jinm obdobnm formtu, kter obsahuje vce dat ne jen MP3, me vyadovat zskn jedn i vce licenc od tet strany. 6. PRVA DUEVNHO VLASTNICTV. Sada SDK a vechny kopie, kter Adobe povoluje zhotovit, jsou duevnm vlastnictvm spolenosti Adobe Systems Incorporated a jejch dodavatel. Struktura, uspodn a zdrojov kd sady SDK, je je vm poskytovna v podob kompilovanho nebo objektovho kdu, pedstavuj cenn obchodn tajemstv a utajovan skutenosti Adobe Systems Incorporated a jejch dodavatel. Sada SDK je chrnna autorskm prvem, vetn autorskho zkona platnho v USA, ustanovenmi mezinrodnch smluv a platnch zkon v zemi pouit. Nen-li zde vslovn uvedeno jinak, na zklad tto smlouvy vm nevznikaj dn prva duevnho vlastnictv na tuto sadu SDK a veker prva, kter vm nejsou vslovn udlena, si vyhrazuje spolenost Adobe. 7. ZPTN INENRSTV. Nesmte provdt zptn peklad, dekompilovat, rozkldat ani se jinak snait odhalit zdrojov kd jakkoli sti SDK, kter obdrte v podob objektovho kdu, s vjimkou ppad, kdy vm me bt dekompilace povolena platnmi zkony.

8. ZKAZ BRNN VVOJI PROVDNMU SPOLENOST ADOBE. Berete na vdom, e spolenost Adobe v souasn dob vyvj nebo v budoucnosti me vyvjet technologie a produkty, kter maj nebo mohou mt nvrh a/nebo funkce podobn produktm, kter mete vyvjet vy na zklad licence k SDK. Nic, co tato smlouva obsahuje, nijak neoslabuje, neomezuje ani nesniuje prva spolenosti Adobe pokraovat v takovm vvoji, drb a/nebo distribuci technologi i produkt Adobe. Souhlaste, e nebudete nijak uplatovat dn patent, jeho budete vlastnkem a kter vznikne ve spojen se sadou SDK i jejmi modifikacemi, proti spolenosti Adobe, jejm dceinm i pidruenm spolenostem, pmm i nepmm zkaznkm, zstupcm a dodavatelm v souvislosti s vrobou, pouvnm, dovozem, licencovnm, nabzenm k prodeji a prodejem jakchkoli produkt Adobe. 9. DOPLUJC PODMNKY PRO SADU SDK POSKYTOVANOU V BETA VERZI. Tento lnek plat, pokud sada SDK nebo jej sousti zskvte v demo nebo beta verzi (dle jen Beta verze programu). Beta verze programu je pedprodejn verze, nepedstavuje konen produkt spolenosti Adobe a me obsahovat chyby a jin problmy, kter mohou zpsobit zhroucen systmu nebo jin selhn a ztrtu dat. Beta verze Programu Adobe nen urena k prodeji. Program podlh samostatn psemn smlouv, jako je nap. Adobe Systems Incorporated License Agreement for PreRelease Software (standardn smlouva spolenosti Adobe k programm, kter nejsou ureny k prodeji), a vae uvn Programu se takovou smlouvou rovn d. Na dost spolenosti Adobe nebo pi uveden takovho programu Adobe na trh vrtte nebo znite vechny kopie Beta verze Programu. BETA VERZI PROGRAMU POUVTE NA VLASTN RIZIKO. 10. DOBA TRVN A UKONEN. Tato smlouva vstupuje v platnost Dnem innosti a bude platit na dobu neuritou, nebude-li ukonena zpsobem stanovenm v tto smlouv. Spolenost Adobe me tuto smlouvu vypovdt okamit, pokud se dopustte poruen jakhokoli z jejch ustanoven. Platnost lnk 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 a 15 nekon s ukonenm tto smlouvy. Pi ukonen tto smlouvy pestanete pouvat a distribuovat sadu SDK a vrtte spolenosti Adobe nebo znite (s psemnm potvrzenm o znien) sadu SDK bezodkladn po vzv spolenosti Adobe, a to vetn jakchkoli jejch kopi. 11. PRAVIDLA PRO VVOZ. Berete na vdom, e sada SDK podlh zkonm USA o kontrole vvozu (Exportn zkony) a tyto Exportn zkony budete dodrovat. Nesmte sadu SDK, ani dnou jej st, vyvet ani reexportovat, pmo ani nepmo: (a) do zem, kter podlhaj omezenm uvalenm v USA na vvoz (tyto zem zahrnuj v souasn dob Kubu, rn, Severn Koreu, Sdn a Srii, omezen se ale mohou tkat i jinch zem), (b) koncovmu uivateli, o nm vte nebo mte dvod se domnvat, e je vyuv ke konstrukci, vvoji i vrob nuklernch, chemickch i biologickch zbran nebo raketovch systm, vesmrnch nosi i sondnch raket, ppadn nepilotovanch vzdunch systm, nebo (c) koncovmu uivateli, ktermu bylo jakmkoli federlnm adem nebo vldou USA zakzno astnit se vvoznch transakc z USA. Navc zodpovdte za dodren jakchkoli mstnch zkon platnch ve va jurisdikci, kter mohou mt dopad na vae prva v oblasti importu, exportu a pouvn sady SDK. 12. POZNMKA PRO KONCOV UIVATELE ZE SKUPINY VLDNCH INSTITUC USA. Pro koncov uivatele ze skupiny vldnch instituc USA Adobe prohlauje, e dodruje vechny platn zkony, vetn ustanoven provdcho pkazu 11246 v platnm znn, oddlu 402 zkona na podporu vetern vietnamsk vlky z roku 1974 (38 USC 4212) a oddlu 503 zkona proti diskriminaci z roku 1973 v platnm znn a vyhlky 41 CFR, oddl 60-1 a 60-60, 60-250 a 60-741. Ustanoven a lnky tkajc se afirmativn akce uveden v pedchoz vt jsou v tto smlouv uvedeny odkazem.

13. OCHRANN ZNMKA. Adobe AIR je ochrannou znmkou spolenosti Adobe, kter nesm bt uvna jinmi subjekty, s vjimkou subjekt, je jsou driteli psemn licence od spolenosti Adobe. Nesmte zaleovat ochrannou znmku Adobe AIR ani dnou jinou ochrannou znmku Adobe, celou, ani sten, do nzvu sv Vvojsk aplikace ani do nzvu sv firmy, nzvu domny ani nzvu sluby souvisejc s Adobe AIR. Interoperabilitu sv Vvojsk aplikace s modulem runtime Adobe AIR mete naznait napklad ve form spolupracuje s Adobe AIR nebo pro Adobe AIR, pokud takov informace ovem je pravdiv. Mete pouvat ochrannou znmku Adobe AIR pro oznaen sv Vvojsk aplikace jako aplikace Adobe AIR, pouze v rmci vroku, e vae Vvojsk aplikace spolupracuje s modulem runtime Adobe AIR. 14. ROZHODN PRVO. Pokud sadu SDK pouvte jako spotebitel pouze pro osobn nekomern ely, pak se tato smlouva d zkony sttu, v nm jste licenci k pouvn sady SDK zakoupili. Pokud nejste takov spotebitel, smlouva se d platnm prvem (a byla sestavena v souladu s nm): (a) sttu Kalifornie, pokud je licence k tto sad SDK zskna na zem Spojench stt, Kanady nebo Mexika, nebo (b) Japonska, pokud je licence k sad SDK zskna na zem Japonska, ny, Koreje, nebo jin zem Jihovchodn Asie, kde jsou vechny edn jazyky zapisovny ideografickm psmem (nap. hanzi, kanji nebo hanja) a/nebo jinm psmem, kter vychz nebo m podobnou strukturu jako ideografick psmo, nap. hangul nebo kana, nebo (c) Anglie, pokud je licence k tto sad SDK zakoupena na zem, kter pat pod libovolnou jinou jurisdikci, ne je uvedeno ve. Pslun soudy v obvodu Santa Clara v Kalifornii, plat-li prvo sttu Kalifornie, okresn soud v Tokiu v Japonsku, plat-li japonsk prvo, a pslun soudy v Londn v Anglii, plat-li anglick prvo, maj nevlunou soudn pravomoc v souvislosti se vemi spory tkajcmi se tto smlouvy. Tato smlouva se ned koliznmi normami dn jurisdikce ani Vdeskou mluvou OSN o mezinrodn koupi zbo, jej uplatnn se tmto vslovn vyluuje. 15. VEOBECN USTANOVEN. Pokud se kterkoli st tto smlouvy stane neplatnou a nevynutitelnou, nijak to neovlivn platnost zbvajcch ustanoven smlouvy, kter zstvaj i nadle platn a vynutiteln v souladu s jejmi podmnkami. Za dalch nebo odlinch podmnek me Adobe poskytnout Upgrade a Aktualizace. Pouitm vraz zahrnuje nebo zahrnujc v tto smlouv se rozum zahrnujc bez omezen. Toto je pln ujednn mezi vmi a Adobe tkajc se sady SDK a nahrazuje vechna pedchoz vyjden, jednn, opaten a reklamn prohlen tkajc se tto sady SDK.

AdobeAIR_SDK License-cs_CZ-20120501_1001

ADOBE SYSTEMS INCORPORATED LICENTIEOVEREENKOMST VOOR SDK SDK VOOR ADOBE AIR 3 1. GEEN GARANTIE, BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID, BINDENDE OVEREENKOMST EN AANVULLENDE VOORWAARDEN EN OVEREENKOMSTEN. 1.1 GEEN GARANTIE. U ACCEPTEERT DAT DE SDK (ZOALS HIERONDER IS GEDEFINIEERD) BUGS EN/OF PROBLEMEN MET STABILITEIT KAN BEVATTEN. DE SDK WORDT VERSTREKT IN DE STAAT WAARIN DEZE ZICH BEVINDT (AS IS), EN ADOBE EN HAAR LEVERANCIERS WIJZEN ALLE GARANTIE- EN/OF AANSPRAKELIJKHEIDSVERPLICHTINGEN JEGENS U AF VAN WELKE AARD OOK. U ACCEPTEERT DAT ADOBE GENERLEI EXPLICIETE, IMPLICIETE OF WETTELIJK VEREISTE GARANTIE BIEDT MET BETREKKING TOT DE SDK, INCLUSIEF ENIGE GARANTIE DAT ER GEEN INBREUK WORDT GEMAAKT OP RECHTEN VAN DERDEN OF GARANTIES MET BETREKKING TOT PRESTATIES, VERHANDELBAARHEID, BEVREDIGENDE KWALITEIT OF GESCHIKTHEID VOOR EEN SPECIFIEK DOEL. U DRAAGT HET VOLLEDIGE RISICO VOOR DE KWALITEIT EN PRESTATIES VAN DE SDK EN UW GEBRUIK EN UITVOER VAN DE SDK. Adobe is niet verplicht om u onderhoud, technische ondersteuning of updates te bieden voor enig gedeelte van de SDK. De bovenstaande uitsluitingen en beperkingen zijn van toepassing voor zover maximaal is toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zelfs als enig rechtsmiddel in het wezenlijke doel ervan ontoereikend is. 1.2 Beperking van aansprakelijkheid. IN GEEN GEVAL ZIJN ADOBE EN HAAR LEVERANCIERS JEGENS U VERANTWOORDELIJK VOOR ENIG VERLIES EN/OF ENIGE SCHADE, VORDERING EN/OF KOSTEN, MET INBEGRIP VAN INDIRECTE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE, WINSTDERVING OF GEMISTE BESPARINGEN, SCHADE TEN GEVOLGE VAN EEN ONDERBREKING VAN DE BEDRIJFSACTIVITEITEN, PERSOONLIJK LETSEL OF HET VERZUIM VAN EEN ZORGPLICHT, DAN WEL VORDERINGEN VAN DERDEN, OOK ALS EEN VERTEGENWOORDIGER VAN ADOBE VAN DE MOGELIJKHEID VAN DAT VERLIES EN/OF DIE SCHADE, VORDERING EN/OF KOSTEN OP DE HOOGTE IS GESTELD. DE VOORGAANDE BEPERKINGEN EN UITSLUITINGEN ZIJN VAN TOEPASSING VOOR ZOVER ZE ZIJN TOEGESTAAN VOLGENS DE TOEPASSELIJKE WETGEVING IN UW RECHTSGEBIED. DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN ADOBE EN HAAR LEVERANCIERS INGEVOLGE OF IN VERBAND MET DEZE OVEREENKOMST IS BEPERKT TOT HET EVENTUEEL VOOR DE SDK VOLDANE BEDRAG. DEZE BEPERKING VOOR ADOBE EN HAAR LEVERANCIERS IS OOK VAN TOEPASSING IN GEVAL VAN EEN FUNDAMENTELE OF WEZENLIJKE SCHENDING DAN WEL EEN SCHENDING VAN DE FUNDAMENTELE OF WEZENLIJKE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST. Niets in deze overeenkomst beperkt de aansprakelijkheid van Adobe of haar leveranciers jegens u in het geval van overlijden of persoonlijk letsel ten gevolge van nalatigheid of een onrechtmatige daad (fraude) door Adobe. Ten behoeve van het afwijzen, uitsluiten en/of beperken van verplichtingen, garanties en aansprakelijkheid treedt Adobe op namens haar leveranciers, maar niet in andere opzichten en/of voor andere doelen. 1.3 Bindende overeenkomst. Deze overeenkomst heeft betrekking op de installatie en het gebruik van de SDK. U stemt ermee in dat deze overeenkomst gelijk staat aan elke schriftelijk, overeengekomen afspraak die door u is ondertekend. Door de SDK geheel of gedeeltelijk te downloaden, installeren, kopiren, wijzigen of distribueren accepteert u alle voorwaarden en bepalingen van deze overeenkomst. Deze overeenkomst kan worden afgedwongen bij u en elke rechtspersoon die de SDK heeft verkregen of namens wie deze wordt gebruikt, bijvoorbeeld uw werkgever. Gebruik de SDK niet als u niet instemt met de voorwaarden van deze overeenkomst. 1.4 Aanvullende voorwaarden en overeenkomsten. Mogelijk hebt u met Adobe een aparte schriftelijke overeenkomst gesloten waarmee deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk wordt aangevuld of vervangen. Op het gebruik van materialen van derden die onderdeel vormen van de SDK, kunnen andere voorwaarden en bepalingen van toepassing zijn. Deze kunt u over het algemeen vinden in een afzonderlijke licentieovereenkomst, een bij het desbetreffende materiaal gevoegd Leesmij-bestand (Readme), de Kennisgevingen over software van derden (Third Party Software Notices) en/of de Aanvullende voorwaarden en bepalingen (Additional Terms and Conditions) op http://www.adobe.com/go/thirdparty_nl. Dergelijke aanvullende voorwaarden en bepalingen vervangen deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk ingeval ze in strijd zijn met de voorwaarden en bepalingen van deze overeenkomst.

2. DEFINITIES. Adobe betekent de naar het recht van Delaware opgerichte vennootschap Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, Californi 95110, Verenigde Staten, indien artikel 14(a) van deze overeenkomst van toepassing is; anders betekent het de naar het recht van Ierland opgerichte vennootschap Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Ierland, die aan Adobe Systems Incorporated is gelieerd en licentienemer van Adobe Systems Incorporated is. Buildtools betekent buildbestanden, compilers, runtime-bibliotheken (maar niet de volledige Runtimesoftware) bij deze overeenkomst, zoals de inhoud van de mappen bin, lib en runtime alsmede adl.exe, adl.bat en adt.jar. Ontwikkelaarstoepassing betekent uw toepassingssoftware die voldoet aan de vereisten van deze overeenkomst, inclusief artikel 5.1, en die (a) werkt met de Runtime-software of (b) een toepassing is die is gemaakt met de Buildtools. Documentatie betekent de schriftelijke materialen bij deze overeenkomst, zoals technische specificaties, documentatie over bestandsindelingen en informatie over APIs (Application Programming Interface). Ingangsdatum betekent de datum waarop u de SDK hebt gedownload of anderszins hebt geopend. Wezenlijke verbetering betekent waarneembare, meetbare en definieerbare verbeteringen die uitgebreide of aanvullende significante en primaire functionaliteit met aanzienlijke zakelijke meerwaarde bieden. Herdistribueerbare objectcodebestanden betekent bestanden in objectcode-indeling in de mappen /runtimes/air-captivate/mac, /runtimes/air-captivate/win, lib/aot/lib, /lib/android/lib/runtimeClasses.jar en /runtimes/air/android/device/Runtime.apk, indien deze zijn opgenomen in de versie van de SDK die aan u is verstrekt in verband met deze overeenkomst. Runtime-onderdelen betekent alle individuele bestanden, bibliotheken of uitvoerbare code in de map van de Runtime-software (zoals de map runtime) of de hulpprogrammas van de Runtime-software in de map utilities of installatiebestanden. Voorbeelden van runtime-onderdelen zijn Adobe AIR.dll, uitvoerbare runtime-bestanden, template.exe en template.app. Runtime-software betekent de runtime-software van Adobe in objectcode-indeling met de naam Adobe AIR die door eindgebruikers moet worden genstalleerd, en alle updates van deze software die door Adobe ter beschikking zijn gesteld. SDK betekent de Buildtools, Documentatie, Herdistribueerbare objectcodebestanden, Runtime-onderdelen, SDK-bronbestanden en Voorbeeldcode. SDK-bronbestanden betekent broncodebestanden die zijn opgenomen in de map frameworks bij deze overeenkomst. Voorbeeldcode betekent voorbeeldsoftware in broncode-indeling die in de Documentatie of mappen is aangeduid als voorbeeldcode, voorbeelden, voorbeeldcode voor toepassingen, snelstartcode of codefragmenten. 3. LICENTIE. Volgens de voorwaarden en bepalingen van deze overeenkomst, inclusief de onderstaande vereisten en beperkingen, verleent Adobe u het niet-exclusieve, niet-overdraagbare recht om de SDK als volgt te gebruiken overeenkomstig de Documentatie: 3.1 Installatie, gebruik en kopien. U mag de Buildtools en Runtime-onderdelen alleen installeren en gebruiken om compatibele Ontwikkelaarstoepassingen te ontwikkelen. Mogelijk beschikt u over een beperkt en redelijk aantal kopien van de SDK om zelf intern Ontwikkelaarstoepassingen te ontwikkelen.

3.2 Aanpassing. U mag de Voorbeeldcode en SDK-bronbestanden aanpassen die aan u zijn verstrekt in een door mensen leesbare indeling (dus broncode). U mag de aangepaste Voorbeeldcode en SDK-bronbestanden integreren in uw Ontwikkelaarstoepassingen. U mag de Buildtools (behalve bestanden die onder licenties van derden vallen en die u mag aanpassen), Documentatie of Runtime-software op generlei wijze aanpassen. U mag in geen geval enige actie ondernemen waardoor de SDK wordt opgenomen in een licentie of regeling waaruit blijkt of kan blijken dat de SDK, als voorwaarde voor gebruik, aanpassing en/of distributie, (a) moet worden openbaar gemaakt of gedistribueerd als broncode, (b) in licentie moet worden verstrekt om hiervan afgeleide werken te maken, of (c) gratis opnieuw moet worden gedistribueerd. U mag de auteursrechtvermeldingen, handelsmerken, logos of gerelateerde kennisgevingen of andere vermeldingen met betrekking tot eigendomsrecht van Adobe (en haar licentiegevers, indien van toepassing) op of in een ander gedeelte van de SDK dan de wezenlijk door u overeenkomstig deze overeenkomst gewijzigde Voorbeeldcode of SDKbronbestanden niet verwijderen of op enigerlei wijze wijzigen. 3.3 Distributie. (a) Distributierechten. Conform de bepalingen van deze overeenkomst, met inbegrip van de onderstaande vereisten en beperkingen, mag u de Voorbeeldcode, SDK-bronbestanden en Herdistribueerbare objectcodebestanden als volgt kopiren en distribueren: (i) Distributie met Ontwikkelaarstoepassing. U mag (A) Voorbeeldcode en SDK-bronbestanden in bron- of objectcode distribueren, in gewijzigde of ongewijzigde vorm, in alle gevallen gentegreerd in uw Ontwikkelaarstoepassing, en (B) Herdistribueerbare objectcodebestanden alleen distribueren als deze automatisch worden gentegreerd (dus alleen gentegreerd als nevenproduct van uw gebruik van de Buildtools) in een Ontwikkelaarstoepassing voor Mac-, Windows-, iOS- of Android-platforms met behulp van de Herdistribueerbare objectcodebestanden in respectievelijk de mappen /runtimes/air-captivate/mac, /runtimes/air-captivate/win, lib/aot/lib, /lib/android/lib/runtimeClasses.jar en /runtimes/air/android/device/Runtime.apk, en (ii) Zelfstandige distributie van Voorbeeldcode. U mag Voorbeeldcode (maar geen SDK-bronbestanden) zelfstandig of gebundeld met andere software distribueren in broncode- of objectcode-indeling zolang u deze code eerst aanpast met Wezenlijke verbeteringen, en (iii) Distributie van SDK-bronbestanden. U mag SDK-bronbestanden (maar niet de Voorbeeldcode) zelfstandig of gebundeld met andere voor ontwikkelaars nuttige onderdelen distribueren zolang u deze bestanden eerst aanpast met Wezenlijke verbeteringen en op voorwaarde dat u (A) een auteursrechtvermelding opneemt waaruit blijkt wie het auteursrecht op deze aangepaste bestanden bezit, en (B) niet mx, mxml, flex, flash, fl of adobe gebruikt in nieuwe pakket- of klassennamen die met de SDK-bronbestanden worden gedistribueerd. (iv) Geen distributie van Buildtools. Deze overeenkomst verleent u niet het recht om de Buildtools (met uitzondering van bestanden die onder licenties van derden vallen die u het recht geven dit te doen), Documentatie of Runtime-software te distribueren. U mag in geen geval enige actie ondernemen waardoor de SDK wordt opgenomen in een licentie of regeling waaruit blijkt of kan blijken dat de SDK, als voorwaarde voor gebruik, aanpassing en/of distributie, (A) moet worden openbaar gemaakt of gedistribueerd als broncode, (B) in licentie moet worden verstrekt om hiervan afgeleide werken te maken, of (C) gratis opnieuw moet worden gedistribueerd. Ga naar http://www.adobe.com/go/redistributeairsdk_nl voor meer informatie over het verkrijgen van het recht om dergelijke onderdelen te distribueren met uw product of service. (b) Distributievereisten. Als u de Voorbeeldcode of SDK-bronbestanden onder deze overeenkomst distribueert, moet u een auteursrechtvermelding opnemen in deze code, bestanden, de relevante Ontwikkelaarstoepassing of andere grotere werken waarin deze code of bestanden zijn gentegreerd. U mag niet (i) verklaren dat een Ontwikkelaarstoepassing of andere software is gecertificeerd of anderszins door Adobe is gegarandeerd of (ii) namen of handelsmerken van Adobe gebruiken om een Ontwikkelaarstoepassing of andere software zonder schriftelijke toestemming van Adobe op de markt te brengen. Adobe is niet verantwoordelijk jegens u of enige andere partij voor software-updates of -ondersteuning of andere aansprakelijkheid die kan voortvloeien uit distributie door u.

4. VRIJWARING. U stemt ermee in Adobe te vrijwaren voor enige en alle aansprakelijkheid, verliezen, rechtszaken, schade of vorderingen (met inbegrip van productaansprakelijkheid, vorderingen met betrekking tot garantie en intellectuele eigendom, en alle redelijke uitgaven, onkosten en advocaatkosten) voortvloeiende uit of in verband met distributie door u van de gehele of gedeeltelijke SDK of een Ontwikkelaarstoepassing, met dien verstande dat Adobe met u samenwerkt, op uw kosten, om elke soortgelijke vordering op te lossen. 5. VEREISTEN EN BEPERKINGEN TEN AANZIEN VAN ONTWIKKELING. 5.1 Ontwikkeling. U mag geen software maken of distribueren, met inbegrip van Ontwikkelaarstoepassingen, die samenwerkt met individuele Runtime-onderdelen op een wijze die niet door Adobe is gedocumenteerd. U mag geen software maken of distribueren, met inbegrip van Ontwikkelaarstoepassingen, die zijn ontworpen voor samenwerking met een niet-genstalleerd exemplaar van de Runtime-software. U mag geen Ontwikkelaarstoepassingen maken of distribueren die zonder installatie worden uitgevoerd. U mag de Buildtools of andere delen van de SDK niet installeren of gebruiken om software te ontwikkelen die verboden is volgens deze overeenkomst. Overtreding van dit Artikel 5.1 vormt een schending van deze overeenkomst, waardoor direct alle rechten die uit hoofde hiervan zijn verleend, worden beindigd. 5.2 Andere verboden. U mag de SDK niet gebruiken om programmas, software of services te maken, ontwikkelen of gebruiken die (a) virussen, Trojaanse paarden, wormen, tijdbommen, cancelbots of andere computercoderoutines bevatten waarmee wordt beoogd een systeem, gegevens of persoonlijke gegevens te beschadigen, op een schadelijke manier te manipuleren, op clandestiene wijze te onderscheppen of op onwettige wijze toe te eigenen, (b) in strijd zijn met een wet, statuut, verordening, voorschrift of recht (met inbegrip van wetten, voorschriften of wetten inzake intellectuele eigendom, computerspyware, privacy, exportbeperking, oneerlijke concurrentie, antidiscriminatie of reclame) bij gebruik op de manier waarvoor de programmas, software of services zijn bedoeld of op de markt zijn gebracht, of (c) de werking van programmas of software van Adobe of derden belemmeren. 5.3 Gebruik van AVC-codec. DIT PRODUCT IS VERSTREKT ONDER DE LICENTIE VAN HET AVCPATENTENPORTFOLIO VOOR HET PERSOONLIJKE, NIET-COMMERCILE GEBRUIK DOOR EEN CONSUMENT OM (a) VIDEO TE CODEREN OVEREENKOMSTIG DE AVC-STANDAARD (AVC-VIDEO) EN/OF (b) AVC-VIDEO TE DECODEREN DIE IS GECODEERD DOOR EEN CONSUMENT DIE IS BETROKKEN BIJ EEN PERSOONLIJKE, NIETCOMMERCILE ACTIVITEIT EN/OF IS VERKREGEN VAN EEN VIDEOLEVERANCIER DIE EEN LICENTIE HEEFT OM AVC-VIDEO AAN TE BIEDEN. ER WORDT GEEN LICENTIE VERLEEND OF GEMPLICEERD VOOR ENIG ANDER GEBRUIK. AANVULLENDE INFORMATIE IS VERKRIJGBAAR BIJ MPEG LA, L.L.C. ZIE http://www.mpegla.com. 5.4 Gebruik van MP3-codec. U mag de runtime-bibliotheken of Buildtools niet aanpassen. U mag MP3-codecs binnen de runtime-bibliotheken niet openen, behalve via de gepubliceerde runtime-APIs. Mogelijk zijn een of meer licenties van derden vereist voor de ontwikkeling, het gebruik of de distributie van een Ontwikkelaarstoepassing die op andere apparaten dan pcs werkt en waarmee MP3-gegevens worden gedecodeerd die niet zijn opslagen in SWF- of FLV-indeling of een andere bestandsindeling met meer dan MP3-gegevens. 6. INTELLECTUELE-EIGENDOMSRECHTEN. De SDK en alle kopien die u van Adobe mag maken van de software, betreffen de intellectuele eigendom van en behoren toe aan Adobe Systems Incorporated en haar leveranciers. De aan u in gecompileerde vorm of als objectcode verstrekte structuur, indeling en code van de SDK zijn de waardevolle handelsgeheimen en vertrouwelijke informatie van Adobe Systems Incorporated en haar leveranciers. De SDK is auteursrechtelijk beschermd, met inbegrip van het auteursrecht van de Verenigde Staten, internationale verdragsbepalingen en de van toepassing zijnde wetgeving in het land waarin de SDK wordt gebruikt. Behalve zoals uitdrukkelijk in deze overeenkomst is vermeld, worden op grond van deze overeenkomst aan u geen intellectuele-eigendomsrechten op de SDK verleend en worden alle niet uitdrukkelijk verleende rechten door Adobe voorbehouden.

7. REVERSE-ENGINEERING. U mag de volledige of gedeeltelijke broncode van de aan u in gecompileerde vorm of als objectcode verstrekte SDK niet aan reverse-engineering onderwerpen, decompileren, disassembleren of anderszins proberen te achterhalen, tenzij voor zover u volgens het toepasselijke recht mogelijk nadrukkelijk toestemming hebt om de SDK te decompileren. 8. GEEN BLOKKERING VAN ONTWIKKELING DOOR ADOBE. U erkent dat Adobe momenteel of in de toekomst technologien en producten ontwikkelt of kan ontwikkelen met hetzelfde ontwerp en/of dezelfde functionaliteit als de producten die u mogelijk ontwikkelt op basis van uw licentie onder deze overeenkomst. Niets in deze overeenkomst vermindert of beperkt het recht van Adobe om de ontwikkeling, het onderhoud en/of de distributie van technologie of producten van Adobe voort te zetten. U stemt ermee in dat u op generlei wijze een patent dat u bezit voortvloeiende uit of in verband met de SDK of hierin aangebrachte aanpassingen, zult proberen af te dwingen jegens Adobe, haar dochterondernemingen of gelieerde vennootschappen of hun directe of indirecte klanten, agenten en opdrachtnemers voor het produceren, gebruiken, importeren, in licentie verstrekken, te koop aanbieden of verkopen van producten van Adobe. 9. AANVULLENDE VOORWAARDEN VOOR PRERELEASE-VERSIE VAN SDK. Indien de SDK of een van de onderdelen een precommercile versie of btasoftware (Prerelease-software) is, is dit artikel van toepassing. Prerelease-software is een prerelease-versie en geen eindproduct van Adobe en kan bugs, fouten en andere problemen bevatten die mogelijk tot systeem- of andere fouten en gegevensverlies kunnen leiden. Adobe mag de Prerelease-software nooit commercieel uitbrengen. Indien u de Prereleasesoftware hebt ontvangen ingevolge een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, zoals de Adobe Systems Incorporated License Agreement for PreRelease Software, is uw gebruik van de Software tevens onderworpen aan de bepalingen van een dergelijke overeenkomst. U retourneert of vernietigt op verzoek van Adobe of bij de commercile uitbrenging van de Software alle exemplaren van de Prerelease-software. UW GEBRUIK VAN PRERELEASE-SOFTWARE GESCHIEDT OP EIGEN RISICO. 10. DUUR EN BEINDIGING. De overeenkomst begint op de ingangsdatum en heeft een eeuwige looptijd, tenzij deze wordt beindigd zoals is uiteengezet in deze overeenkomst. Adobe kan deze overeenkomst direct beindigen als u de voorwaarden overtreedt. Artikelen 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 en 15 blijven van kracht nadat deze overeenkomst is beindigd. Na beindiging van deze overeenkomst dient u het gebruik en de distributie van de SDK volledig te staken en deze direct op verzoek van Adobe, samen met eventuele kopien hiervan, terug te sturen naar Adobe of te vernietigen (met schriftelijke bevestiging van vernietiging). 11. EXPORTREGELS. U erkent dat deze SDK onder de Amerikaanse regelgeving inzake exportbeheer (de EAR, Export Administration Regulations) valt en dat u deze regelgeving naleeft. U mag deze SDK of enig gedeelte hiervan niet direct of indirect exporteren of herexporteren naar: (a) landen die vallen onder de Amerikaanse exportbeperkingen (op dit moment met inbegrip van, maar niet noodzakelijk beperkt tot, Cuba, Iran, Noord-Korea, Soedan en Syri), (b) eindgebruikers waarvan u weet of vermoedt dat zij deze zullen gebruiken bij het ontwerpen, ontwikkelen of produceren van nucleaire, chemische of biologische wapens, raketsystemen, ruimtevaartuigen, ruimtesondes of onbemande luchtvaartuigen, of (c) eindgebruikers die zijn uitgesloten van deelname aan de Amerikaanse exporttransacties door enige federale instantie van de Amerikaanse overheid. Daarnaast bent u verantwoordelijk voor naleving van lokale wetgeving in uw rechtsgebied die invloed kan hebben op uw recht om deze SDK te importeren, exporteren of gebruiken.

12. KENNISGEVING AAN EINDGEBRUIKERS BINNEN DE AMERIKAANSE OVERHEID. Met betrekking tot eindgebruikers binnen de overheid van de Verenigde Staten van Amerika zal Adobe voldoen aan de toepasselijke wetgeving met betrekking tot gelijke rechten, inclusief, indien van toepassing, de bepalingen van Executive Order 11246, zoals geamendeerd, paragraaf 402 van de Vietnam Era Veterans Readjustment Assistance Act van 1974 (38 USC 4212) en paragraaf 503 van de Rehabilitation Act van 1973, zoals geamendeerd, en de voorschriften van 41 CFR Parts 60-1 t/m 60-60, 60-250 en 60-741. De in de voorgaande zin ingesloten clausule en voorschriften met betrekking tot positieve discriminatie worden geacht met deze verwijzing te zijn opgenomen in deze overeenkomst. 13. HANDELSMERK. Adobe AIR is een handelsmerk van Adobe dat niet door anderen mag worden gebruikt, behalve onder een schriftelijke licentie van Adobe. U mag het handelsmerk Adobe AIR of enig ander handelsmerk van Adobe niet volledig of gedeeltelijk opnemen in de naam van uw Ontwikkelaarstoepassing of in uw bedrijfsnaam, uw domeinnaam of de naam van een service in verband met Adobe AIR. U mag wijzen op de interoperabiliteit tussen uw Ontwikkelaarstoepassing en de Runtime-software van Adobe AIR, indien dit waar is, door bijvoorbeeld werkt met Adobe AIR of voor Adobe AIR te vermelden. U mag het handelsmerk Adobe AIR gebruiken om naar uw Ontwikkelaarstoepassing te verwijzen als Adobe AIR-toepassing uitsluitend als verklaring dat uw Ontwikkelaarstoepassing werkt met de Runtime-software van Adobe AIR. 14. TOEPASSELIJK RECHT. Als u een consument bent die de SDK uitsluitend voor persoonlijke, niet-zakelijke doeleinden gebruikt, valt deze overeenkomst onder de wetgeving van het land waarin u de licentie voor het gebruik van de SDK hebt aangeschaft. Als u geen dergelijke consument bent, valt deze overeenkomst onder en zal deze worden uitgelegd in overeenstemming met het van kracht zijnde recht in: (a) de staat Californi, indien een licentie voor de SDK wordt verkregen wanneer u in de Verenigde Staten, Canada of Mexico verblijft, of (b) Japan, indien een licentie voor de SDK wordt verkregen wanneer u in Japan, China, Korea of een ander Zuidoost-Aziatisch land verblijft waar alle officile talen worden geschreven in ideografisch schrift (zoals hanzi, kanji of hanja) en/of in ander schrift dat is gebaseerd op een gelijksoortige structuur als ideografisch schrift, zoals hangul of kana, of (c) Engeland, indien een licentie voor de SDK wordt verkregen wanneer u een ander dan hierboven beschreven rechtsgebied verblijft. De respectieve rechtbanken van Santa Clara County, Californi, wanneer Californisch recht van toepassing is, Tokyo District Court in Japan, wanneer Japans recht van toepassing is, en de bevoegde rechtbanken in Londen, Engeland, wanneer Engels recht van toepassing is, hebben elk niet-exclusieve rechtsbevoegdheid met betrekking tot alle geschillen betreffende of gerelateerd aan deze overeenkomst. Deze overeenkomst is niet onderworpen aan het internationaal privaatrecht van welk rechtsgebied dan ook of aan het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken, waarvan de toepassing dan ook expliciet is uitgesloten. 15. ALGEMENE BEPALINGEN. Als enig onderdeel van deze overeenkomst ongeldig, niet bindend en/of niet afdwingbaar blijkt, heeft dit geen effect op de geldigheid van de rest van deze overeenkomst, die geldig, bindend en afdwingbaar blijft onder de van toepassing zijnde bepalingen. Updates kunnen door Adobe in licentie aan u worden verstrekt met aanvullende of andere voorwaarden. Het begrip omvat of met inbegrip van in deze overeenkomst betekent inclusief zonder beperking. Dit is de gehele overeenkomst tussen Adobe en u met betrekking tot de SDK en deze overeenkomst treedt in de plaats van alle voorgaande verklaringen, besprekingen, toezeggingen, mededelingen of reclame met betrekking tot de SDK.

AdobeAIR_SDK License-nl_NL-20120501_1001

ADOBE SYSTEMS INCORPORATED SDK LICENSE AGREEMENT ADOBE AIR 3 SDK 1. NO WARRANTY, LIMITATION OF LIABILITY, BINDING AGREEMENT AND ADDITIONAL TERMS AND AGREEMENTS. 1.1 NO WARRANTY. YOU ACKNOWLEDGE THAT THE SDK (AS DEFINED BELOW) MAY BE PRONE TO BUGS AND/OR STABILITY ISSUES. THE SDK IS PROVIDED TO YOU AS IS, AND ADOBE AND ITS SUPPLIERS DISCLAIM ANY WARRANTY OR LIABILITY OBLIGATIONS TO YOU OF ANY KIND. YOU ACKNOWLEDGE THAT ADOBE MAKES NO EXPRESS, IMPLIED, OR STATUTORY WARRANTY OF ANY KIND WITH RESPECT TO THE SDK INCLUDING ANY WARRANTY WITH REGARD TO PERFORMANCE, MERCHANTABILITY, SATISFACTORY QUALITY, NONINFRINGEMENT OR FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE. YOU BEAR THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE SDK AND YOUR USE OF AND OUTPUT FROM THE SDK. Adobe is not obligated to provide maintenance, technical support or updates to you for any portion of the SDK. The foregoing limitations, exclusions and limitations shall apply to the maximum extent permitted by applicable law, even if any remedy fails its essential purpose. 1.2 Limitation of Liability. IN NO EVENT WILL ADOBE OR ITS SUPPLIERS BE LIABLE TO YOU FOR ANY LOSSES, DAMAGES, CLAIMS OR COSTS WHATSOEVER INCLUDING ANY CONSEQUENTIAL, INDIRECT OR INCIDENTAL DAMAGES, ANY LOST PROFITS OR LOST SAVINGS, ANY DAMAGES RESULTING FROM BUSINESS INTERRUPTION, PERSONAL INJURY OR FAILURE TO MEET ANY DUTY OF CARE, OR CLAIMS BY A THIRD PARTY EVEN IF AN ADOBE REPRESENTATIVE HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH LOSSES, DAMAGES, CLAIMS OR COSTS. THE FOREGOING LIMITATIONS AND EXCLUSIONS APPLY TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW IN YOUR JURISDICTION. ADOBES AGGREGATE LIABILITY AND THAT OF ITS SUPPLIERS UNDER OR IN CONNECTION WITH THIS AGREEMENT SHALL BE LIMITED TO THE AMOUNT PAID FOR THE SDK, IF ANY. THIS LIMITATION ON ADOBE AND ITS SUPPLIERS WILL APPLY EVEN IN THE EVENT OF A FUNDAMENTAL OR MATERIAL BREACH OR A BREACH OF THE FUNDAMENTAL OR MATERIAL TERMS OF THIS AGREEMENT. Nothing contained in this agreement limits Adobes, or its suppliers, liability to you in the event of death or personal injury resulting from Adobes negligence or for the tort of deceit (fraud). Adobe is acting on behalf of its suppliers for the purpose of disclaiming, excluding and limiting obligations, warranties and liability, but in no other respects and for no other purpose. 1.3 Binding Agreement. This agreement governs installation and use of the SDK. You agree that this agreement is like any written negotiated agreement signed by you. By downloading, installing, copying, modifying or distributing all or any portion of the SDK, you accept all of the terms and conditions of this agreement. This agreement is enforceable against you and any legal entity that obtained the SDK and on whose behalf they are used: for example, your employer. If you do not agree to the terms of this agreement, do not use the SDK. 1.4 Additional Terms and Agreements. You may have a separate written agreement with Adobe that supplements or supersedes all or portions of this agreement. Your use of some third party materials included in the SDK may be subject to other terms and conditions typically found in a separate license agreement or a Read Me file located near such materials or in the Third Party Software Notices and/or Additional Terms and Conditions found at http://www.adobe.com/go/thirdparty. Such other terms and conditions will supersede all or portions of this agreement in the event of a conflict with the terms and conditions of this agreement. 2. DEFINITIONS. Adobe means Adobe Systems Incorporated, a Delaware corporation, 345 Park Avenue, San Jose, California 95110, if Section 14(a) of this agreement applies; otherwise it means Adobe Systems Software Ireland Limited, 46 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Ireland, a company organized under the laws of Ireland and an affiliate and licensee of Adobe Systems Incorporated.

Build Tools means build files, compilers, runtime libraries (but not the complete Runtime Software) accompanying this agreement, including, for example, the contents of the bin, lib, and runtime directories, adl.exe, adl.bat and adt.jar. Developer Application means your application software that complies with the requirements of this agreement, including Section 5.1, and that either (a) interoperates with the Runtime Software or (b) is an application produced from the Build Tools. Documentation means the written materials accompanying this agreement, including, for example, technical specifications, file format documentation and application programming interface (API) information. Effective Date means the date that you download or otherwise access the SDK. Material Improvement means perceptible, measurable and definable improvements that provide extended or additional significant and primary functionality that adds significant business value. Object Code Redistributables means those files in object code format located in the /runtimes/aircaptivate/mac, /runtimes/air-captivate/win, lib/aot/lib, and /lib/android/lib/runtimeClasses.jar, and /runtimes/air/android/device/Runtime.apk folders, if included with the version of the SDK provided to you in connection with this agreement. Runtime Components means any of the individual files, libraries or executable code contained in the Runtime Software directory (e.g., the runtime folder ) or the Runtime Software utilities included in the utilities directory or installer files. Adobe AIR.dll, runtime executables, template.exe and template.app are examples of Runtime Components. Runtime Software means the Adobe runtime software in object code format named Adobe AIR that is to be installed by end-users and all updates to such software made available by Adobe. SDK means the Build Tools, Documentation, Object Code Redistributables, Runtime Components, SDK Source Files and Sample Code. SDK Source Files means source code files included in the directory frameworks that accompany this agreement. Sample Code means sample software in source code format designated in the Documentation or directories as sample code, samples, sample application code, quickstart code or snippets. 3. LICENSE. Subject to the terms and conditions of this agreement, including the requirements and restrictions below, Adobe grants you the non-exclusive, non-transferable right to use the SDK in accordance with the Documentation as follows: 3.1 Installation, Use and Copying. You may install and use the Build Tools and Runtime Components solely for purpose of developing compliant Developer Applications. You may make a limited and reasonable number of copies of the SDK for purposes of your internal development of Developer Applications. 3.2 Modification. You may modify the Sample Code and SDK Source Files provided to you in human readable (i.e., source code) format. You may incorporate the modified Sample Code and SDK Source Files into your Developer Applications. You may not modify the Build Tools (except for files that are covered by third party licenses that allow you to do so), Documentation or the Runtime Software in any manner. In no event may you take any action to make the SDK subject to a license or scheme in which there is or could be interpreted that, as a condition of use, modification and/or distribution, the SDK be (a) disclosed or distributed in source code form; (b) licensed for the purpose of making derivative works; or (c) redistributable at no charge. You may not delete or in any manner alter the copyright notices, trademarks, logos or related notices, or other proprietary rights notices of Adobe (and its licensors, if any) appearing on or within any portion of the SDK other than Sample Code or SDK Source Files that are substantially modified by you in accordance with this agreement.

3.3 Distribution. (a) Distribution Rights. Subject to the provisions of this agreement, including the requirements and restrictions below, you may copy and distribute the Sample Code, SDK Source Files and Object Code Redistributables as follows: (i) Distribution with Developer Application. You may distribute (A) Sample Code and SDK Source Files in source code, object code, modified or unmodified form, in all cases incorporated into your Developer Application and (B) Object Code Redistributables only as incorporated automatically (i.e., incorporated solely as a byproduct of your use of the Build Tools) into a Developer Application for Mac, Windows, iOS, or Android platforms, by using the Object Code Redistributables in the /runtimes/air-captivate/mac, /runtimes/air-captivate/win, lib/aot/lib, and /lib/android/lib/runtimeClasses.jar, and /runtimes/air/android/device/Runtime.apk folders, respectively; and (ii) Distribution of Sample Code Stand-alone. You may distribute Sample Code (but not SDK Source Files) in source code or object code format on a stand-alone basis or as bundled with other software, as long as you first make modifications to such code that result in Material Improvements; and (iii) Distribution of SDK Source Files. You may distribute SDK Source Files (but not the Sample Code) in source code or object code format on a stand-alone basis or as bundled with other components useful to developers, as long as you first make modifications to such files that result in Material Improvements, and provided that you (A) include a copyright notice reflecting copyright ownership in such modified files, and (B) do not use mx, mxml, flex, flash, fl or adobe in any new package or class names distributed with the SDK Source Files. (iv) No Distribution of Build Tools. This agreement does not grant you the right to distribute the Build Tools (except for files that are covered by third party licenses that allow you to do so), Documentation or Runtime Software. In no event may you take any action to make the SDK subject to a license or scheme in which there is or could be interpreted that, as a condition of use, modification and/or distribution, the SDK be (A) disclosed or distributed in source code form; (B) licensed for the purpose of making derivative works; or (C) redistributable at no charge. For information about obtaining the right to distribute such components with your product or service, please refer to http://www.adobe.com/go/redistributeairsdk. (b) Distribution Requirements. If you distribute the Sample Code or SDK Source Files under this agreement, you must include a copyright notice in such code, files, the relevant Developer Application or other larger work incorporating such code or files. You may not (i) make any statement that any Developer Application or other software is certified or otherwise guaranteed by Adobe or (ii) use Adobes name or trademarks to market any Developer Application or other software without written permission from Adobe. Adobe is not responsible to you or any other party for any software update or support or other liability that may arise from your distribution. 4. INDEMNIFICATION. You agree to hold Adobe harmless from any and all liabilities, losses, actions, damages or claims (including product liability, warranty and intellectual property claims, and all reasonable expenses, costs and attorneys fees) arising out of or relating to your distribution of all or any portion of the SDK or any Developer Application; provided that Adobe cooperates with you, at your expense, in resolving any such claim. 5. DEVELOPMENT REQUIREMENTS AND RESTRICTIONS. 5.1 Development. You shall not create or distribute any software, including any Developer Application that interoperates with individual Runtime Components in a manner not documented by Adobe. You shall not create or distribute any software, including any Developer Application that is designed to interoperate with an uninstalled instance of the Runtime Software. You shall not create or distribute any Developer Application that runs without installation. You are not permitted to install or use the Build Tools or other portions of the SDK to develop software prohibited by this agreement. Failure to comply with this Section 5.1 is a breach of this agreement that immediately terminates all rights granted to you herein.

5.2 Other Prohibitions. You will not use the SDK to create, develop or use any program, software or service that (a) contains any viruses, Trojan horses, worms, time bombs, cancelbots or other computer programming routines that are intended to damage, detrimentally interfere with, surreptitiously intercept or expropriate any system, data or personal information, (b) when used in the manner in which it is intended or marketed, violates any law, statute, ordinance, regulation or rights (including any laws, regulations or rights respecting intellectual property, computer spyware, privacy, export control, unfair competition, antidiscrimination or advertising), or (c) interferes with the operability of Adobe or third-party programs or software. 5.3 AVC Codec Use. THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER TO (a) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD ("AVC VIDEO") AND/OR (b) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE http://www.mpegla.com. 5.4 MP3 Codec Use. You may not modify the runtime libraries or Build Tools. You may not access MP3 codecs within the runtime libraries other than through the published runtime APIs. Development, use or distribution of a Developer Application that operates on non-PC devices and that decodes MP3 data not contained within a SWF, FLV or other file format that contains more than MP3 data may require one or more third-party license(s). 6. INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS. The SDK and any copies that you are authorized by Adobe to make are the intellectual property of and are owned by Adobe Systems Incorporated and its suppliers. The structure, organization and code of the SDK provided to you in compiled or object code form are the valuable trade secrets and confidential information of Adobe Systems Incorporated and its suppliers. The SDK is protected by copyright, including by United States Copyright Law, international treaty provisions and applicable laws in the country in which they are used. Except as expressly stated herein, this agreement does not grant you any intellectual property rights in the SDK and all rights not expressly granted are reserved by Adobe. 7. REVERSE ENGINEERING. You will not reverse engineer, decompile, disassemble or otherwise attempt to discover the source code of all or any portion of the SDK provided to you in compiled or object code format except to the extent you may be expressly permitted to decompile under applicable law. 8. NON-BLOCKING OF ADOBE DEVELOPMENT. You acknowledge that Adobe is currently developing or may develop technologies and products in the future that have or may have design and/or functionality similar to products that you may develop based on your license herein. Nothing in this agreement shall impair, limit or curtail Adobes right to continue with its development, maintenance and/or distribution of Adobes technology or products. You agree that you shall not assert in any way any patent owned by you arising out of or in connection with the SDK or modifications made thereto against Adobe, its subsidiaries or affiliates, or their customers, direct or indirect, agents and contractors for the manufacture, use, import, licensing, offer for sale or sale of any Adobe products. 9. PRE-RELEASE SDK ADDITIONAL TERMS. If the SDK or any of its components are pre-commercial release or beta software (Pre-release Software), then this section applies. The Pre-release Software is a pre-release version, does not represent final product from Adobe, and may contain bugs, errors and other problems that could cause system or other failures and data loss. Adobe may never commercially release the Pre-release Software. If you received the Pre-release Software pursuant to a separate written agreement, such as the Adobe Systems Incorporated License Agreement for PreRelease Software, your use of the Software is also governed by such agreement. You will return or destroy all

copies of Pre-release Software upon request by Adobe or upon Adobes commercial release of such Software. YOUR USE OF PRE-RELEASE SOFTWARE IS AT YOUR OWN RISK. 10. TERM AND TERMINATION. This agreement will commence upon the Effective Date and continue in perpetuity unless terminated as set forth herein. Adobe may terminate this agreement immediately if you breach any of its terms. Sections 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 and 15 will survive any termination of this agreement. Upon termination of this agreement, you will cease all use and distribution of the SDK and return to Adobe or destroy (with written confirmation of destruction) the SDK promptly at Adobes request, together with any copies thereof. 11. EXPORT RULES. You acknowledge that the SDK is subject to the U.S. Export Administration Regulations (the EAR) and that you will comply with the EAR. You will not export or re-export the SDK, or any portion hereof, directly or indirectly, to: (a) any countries that are subject to US export restrictions (currently including, but not necessarily limited to, Cuba, Iran, North Korea, Sudan and Syria); (b) any end user who you know or have reason to know will utilize them in the design, development or production of nuclear, chemical or biological weapons, or rocket systems, space launch vehicles, and sounding rockets, or unmanned air vehicle systems; or (c) any end user who has been prohibited from participating in the US export transactions by any federal agency of the US government. In addition, you are responsible for complying with any local laws in your jurisdiction which may impact your right to import, export or use the SDK. 12. NOTICE TO U.S. GOVERNMENT END USERS. For U.S. Government End Users, Adobe agrees to comply with all applicable equal opportunity laws including, if appropriate, the provisions of Executive Order 11246, as amended, Section 402 of the Vietnam Era Veterans Readjustment Assistance Act of 1974 (38 USC 4212), and Section 503 of the Rehabilitation Act of 1973, as amended, and the regulations at 41 CFR Parts 60-1 through 60-60, 60-250, and 60-741. The affirmative action clause and regulations contained in the preceding sentence is incorporated by reference in this agreement. 13. TRADEMARK. Adobe AIR is a trademark of Adobe that may not be used by others except under a written license from Adobe. You may not incorporate the Adobe AIR trademark, or any other Adobe trademark, in whole or in part, in the title of your Developer Application or in your company name, domain name or the name of a service related to Adobe AIR. You may indicate the interoperability of your Developer Application with the Adobe AIR Runtime Software, if true, by stating, for example, works with Adobe AIR or for Adobe AIR. You may use the Adobe AIR trademark to refer to your Developer Application as an Adobe AIR application only as a statement that your Developer Application interoperates with the Adobe AIR Runtime Software. 14. GOVERNING LAW. If you are a consumer who uses the SDK for only personal non-business purposes, then this agreement will be governed by the laws of the state in which you purchased the license to use the SDK. If you are not such a consumer, this agreement will be governed by and construed in accordance with the substantive laws in force in: (a) the State of California, if a license to the SDK is obtained when you are in the United States, Canada or Mexico; or (b) Japan, if a license to the is obtained when you are in Japan, China, Korea or other Southeast Asian country where all official languages are written in either an ideographic script (e.g., Hanzi, Kanji, or Hanja), and/or other script based upon or similar in structure to an ideographic script, such as hangul or kana; or (c) England, if a license to the SDK is obtained when you are in any jurisdiction not described above. The respective courts of Santa Clara County, California when California law applies, Tokyo District Court in Japan, when Japanese law applies, and the competent courts of London, England, when the law of England applies, shall each have non-

exclusive jurisdiction over all disputes relating to this agreement. This agreement will not be governed by the conflict of law rules of any jurisdiction or the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, the application of which is expressly excluded. 15. GENERAL PROVISIONS. If any part of this agreement is found void and unenforceable, it will not affect the validity of the balance of this agreement, which will remain valid and enforceable according to its terms. Updates may be licensed to you by Adobe with additional or different terms. The use of includes or including in this agreement shall mean including without limitation. This is the entire agreement between Adobe and you relating to the SDK and it supersedes any prior representations, discussions, undertakings, communications or advertising relating to the SDK.

AdobeAIR_SDK License-en_US-20120501_1001

ADOBE SYSTEMS INCORPORATED CONTRAT DE LICENCE SDK SDK ADOBE AIR 3 1. AUCUNE GARANTIE, AUCUNE LIMITATION DE RESPONSABILITE, AUCUN CONTRAT EXECUTOIRE ET AUCUNE DISPOSITION SUPPLEMENTAIRE. 1.1 AUCUNE GARANTIE. VOUS ACCEPTEZ QUE LE SDK (TEL QUE DEFINI CI-DESSOUS) PEUT PRESENTER DES BOGUES ET/OU DES PROBLEMES DE STABILITE. LE SDK VOUS EST FOURNI EN LETAT ET ADOBE AINSI QUE SES FOURNISSEURS DECLINENT TOUTE OBLIGATION DE GARANTIE OU RESPONSABILITE ENVERS VOUS. VOUS ACCEPTEZ QUADOBE NE FOURNIT AUCUNE GARANTIE EXPLICITE, IMPLICITE OU LEGALE QUE CE SOIT EN CE QUI CONCERNE LE SDK, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE DE PERFORMANCES, DE QUALITE MARCHANDE, DE QUALITE SATISFAISANTE, DE NON VIOLATION OU DADAPTATION A UN USAGE PARTICULIER. VOUS SUPPORTEZ TOUS LES RISQUES QUANT A LA QUALITE ET AUX PERFORMANCES DU SDK, A VOTRE UTILISATION DU SDK ET AUX RESULTATS OBTENUS. Adobe nest pas tenu dassurer la maintenance, de fournir un support technique ou des mises jour pour toute partie du SDK. Les limitations et exclusions ci-dessus sappliquent dans la limite maximum prvue par la loi du pays du Licenci, mme en cas dchec de toute solution. 1.2 Limitation de responsabilit. EN AUCUN CAS, ADOBE OU SES FOURNISSEURS NE SERONT TENUS RESPONSABLES ENVERS VOUS POUR TOUT DOMMAGE, PERTE, RECLAMATION OU FRAIS QUE CE SOIT, Y COMPRIS LES DOMMAGES CONSECUTIFS, ACCESSOIRES OU INDIRECTS, TOUT MANQUE A GAGNER OU TOUTE PERTE DECONOMIES, TOUT DOMMAGE RESULTANT DUNE INTERRUPTION DACTIVITE, DE BLESSURES CORPORELLES OU DU NON RESPECT DE TOUTE OBLIGATION DE PRECAUTION OU RECLAMATIONS DUN TIERS, MEME SI UN MANDATAIRE DADOBE A ETE INFORME DE LA POSSIBILITE DE TELS DOMMAGES, PERTES, RECLAMATIONS OU FRAIS. LES LIMITATIONS ET EXCLUSIONS CI-DESSUS SAPPLIQUENT DES LORS QUELLES SONT AUTORISEES PAR LA LOI EN VIGUEUR DANS VOTRE PAYS. LENTIERE RESPONSABILITE DADOBE ET CELLE DE SES FOURNISSEURS OU EN RELATION AVEC CE CONTRAT EST LIMITEE AU MONTANT PAYE POUR LE SDK, LE CAS ECHEANT. CETTE LIMITATION CONCERNANT ADOBE ET SES FOURNISSEURS SAPPLIQUE MEME EN CAS DE VIOLATION MATERIELLE OU FONDAMENTALE OU DE VIOLATION DES CONDITIONS FONDAMENTALES OU MATERIELLES DU PRESENT CONTRAT. Aucune disposition du prsent contrat ne limite la responsabilit dAdobe ou de ses fournisseurs envers vous en cas de dcs ou de lsions corporelles rsultant dune ngligence dAdobe ou dun dlit de tromperie (dol). Adobe agit pour le compte de ses fournisseurs aux fins de rclamation, dexclusion et de limitation des obligations, garanties et responsabilits, mais en aucun cas pour les autres situations ou autres fins. 1.3 Contrat excutoire. Ce contrat rgit linstallation et lutilisation du SDK. Vous acceptez que ce contrat quivaut tout autre contrat ngoci crit et sign de votre main. En tlchargeant, installant, copiant, modifiant ou distribuant tout ou partie du SDK, vous acceptez lensemble des dispositions du prsent contrat. Le prsent contrat vous est opposable ainsi qu toute personne physique ou morale ayant obtenu les composants du SDK et au nom de laquelle ils sont utiliss : par exemple, votre employeur. Si vous nacceptez pas les dispositions de ce contrat, nutilisez pas le SDK. 1.4 Conditions et contrats supplmentaires. Vous pouvez avoir conclu un autre contrat crit avec Adobe qui vient complter ou remplacer tout ou partie de ce contrat. Votre utilisation de certains composants tiers inclus dans le SDK peut tre soumise dautres dispositions, gnralement nonces dans un contrat de licence distinct ou un fichier Lisez-moi (Read Me) fourni avec ces composants ou dans la section Third Party Software Notices and/or Additional Terms and Conditions (Avis concernant les logiciels tiers et/ou conditions supplmentaires) du site Web suivant : http://www.adobe.com/go/thirdparty_fr. Ces dispositions se substituent tout ou partie du prsent contrat, en cas de conflit avec les dispositions du prsent contrat.

2. DEFINITIONS. Adobe dsigne Adobe Systems Incorporated, socit immatricule dans lEtat du Delaware, sise 345 Park Avenue, San Jose, Californie 95110, si larticle 14(a) du prsent contrat sapplique. Sinon, il dsigne Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irlande, socit de droit irlandais et socit affilie et licencie dAdobe Systems Incorporated. Outils de gnration dsigne les fichiers de construction, les compilateurs, les bibliothques dexcution (mais pas lensemble du Moteur dexcution) accompagnant ce contrat, dont, par exemple, le contenu de la corbeille, de la bibliothque et des rpertoires dexcution, adl.exe, adl.bat et adt.jar. Application de dveloppeur dsigne votre application qui est conforme aux dispositions du prsent contrat, y compris lArticle 5.1, et qui (a) interagit avec le Moteur dexcution ou (b) est une application produite partir des Outils de gnration. Documentation dsigne les documents crits qui accompagnent ce contrat, y compris, par exemple, les spcifications techniques, la documentation sur le format des fichiers et les informations relatives linterface de programmation dapplication (API). Date dentre en vigueur dsigne la date du tlchargement ou de tout autre accs au SDK. Amlioration du matriel dsigne des amliorations perceptibles, mesurables et dfinissables qui fournissent des fonctionnalits tendues ou supplmentaires, significatives et essentielles qui confrent une valeur commerciale significative. Code objet redistribuable dsigne les fichiers au format de code objet situs dans les rpertoires /runtimes/air-captivate/mac, /runtimes/air-captivate/win, lib/aot/lib, /lib/android/lib/runtimeClasses.jar et /runtimes/air/android/device/Runtime.apk, sils sont inclus avec la version du SDK fourni dans le cadre de ce contrat.. Composants dexcution dsigne tout fichier individuel, bibliothque ou code excutable contenu dans le rpertoire du Moteur dexcution (par exemple, le dossier runtime) ou les utilitaires logiciels dexcution inclus dans le rpertoire des utilitaires ou les fichiers dinstallation. Les fichiers Adobe AIR.dll, Runtime, template.exe et template.app constituent des exemples de Composants dexcution. Moteur dexcution dsigne le moteur dexcution dAdobe au format de code objet dnomm Adobe AIR qui doit tre install par les utilisateurs finaux ainsi que toutes les mises jour de ce logiciel mises disposition par Adobe. SDK dsigne les Outils de gnration, la Documentation, le Code objet redistribuable, les Composants dexcution, les Fichiers source du SDK et le Code exemple. Fichiers source du SDK dsigne les fichiers de code source inclus dans les arborescences de rpertoires qui accompagnent ce contrat. Code exemple dsigne le logiciel exemple au format code source indiqu dans la Documentation ou les rpertoires comme tant du code exemple , des exemples , du code exemple dapplication , du code de dmarrage rapide ou des extraits (snippets). 3. LICENCE. Sous rserve des dispositions du prsent contrat, y compris les exigences et les restrictions ci-dessous, Adobe vous concde un droit non exclusif et non cessible dutiliser le SDK, conformment la Documentation, comme suit :

3.1 Installation, utilisation et copie. Vous ne pouvez installer et utiliser les Outils de gnration et les Composants dexcution qu des fins de dveloppement dApplications de dveloppeur conformes. Vous pouvez effectuer un nombre limit et raisonnable de copies du SDK des fins de dveloppement interne de vos Applications de dveloppeur. 3.2 Modification. Vous tes autoris modifier le Code exemple et les Fichiers source du SDK qui vous ont t transmis dans un format lisible par ltre humain (cest--dire, le code source). Vous pouvez, votre convenance, incorporer le Code exemple et les Fichiers source du SDK modifis dans vos Applications de dveloppeur. En revanche, vous ntes en aucune manire autoris modifier les outils de gnration ( lexception des fichiers rgis par une licence tierce qui vous en donne lautorisation), la documentation et le moteur dexcution. Vous ne pouvez en aucun cas vous engager inclure le SDK une licence ou un plan dans lequel il y aurait, ou il pourrait tre interprt quil y ait, comme condition dutilisation, de modification et/ou de distribution, que le SDK soit (a) divulgu ou distribu en code source ; (b) licenci dans le but de crer des uvres drives ; ou (c) redistribuable gratuitement. Vous ne pouvez pas supprimer ou, en aucune manire, modifier les mentions de droits dauteur, les marques, logos ou avis associs, ou autres droits de proprit dAdobe (et de ses concdants, le cas chant) figurant sur ou dans nimporte quelle partie du SDK, autre que le Code exemple ou les Fichiers source du SDK, qui est modifie de manire significative par vous, conformment ce contrat. 3.3 Distribution. (a) Droits de distribution. Sous rserve des dispositions du prsent contrat, y compris les exigences et restrictions ci-dessous, vous pouvez copier et distribuer le Code exemple, les Fichiers source du SDK et le Code objet redistribuable comme suit : (i) Distribution avec une Application de dveloppeur. Vous pouvez distribuer (A) le Code exemple et les Fichiers source du SDK dans le code source, le code objet, modifis ou non, dans tous les cas, intgrs votre Application de dveloppeur et (B) le Code objet redistribuable uniquement lorsquil est automatiquement intgr (par exemple, intgr exclusivement en tant que sous-produit pour votre utilisation des Outils de gnration) dans une Application de dveloppeur pour Mac, Windows, iOS ou des plates-formes Android, en utilisant le Code objet redistribuable dans les rpertoires /runtimes/air-captivate/mac, /runtimes/aircaptivate/win, lib/aot/lib, /lib/android/lib/runtimeClasses.jar et /runtimes/air/android/device/Runtime.apk, respectivement ; et (ii) Distribution du Code exemple autonome. Vous tes autoris distribuer le Code exemple (mais pas les Fichiers source du SDK) sous la forme du code source ou du code objet indpendant ou intgr un autre logiciel, sous rserve que vous procdiez au pralable des modifications du code en vue de produire des Amliorations de matriel importantes ; et (iii) Distribution des Fichiers source du SDK. Vous pouvez distribuer les Fichiers source du SDK (mais pas le Code exemple) au format de code source ou de code objet sur une base autonome ou groups avec dautres lments utiles pour les dveloppeurs, dans la mesure o vous apportez dabord des modifications ces fichiers qui aboutissent des Amliorations de matriel, et condition que vous ajoutiez (A) une mention de droits dauteur qui reflte la proprit de droits dauteur dans de tels fichiers modifis, et que (B) vous nutilisiez pas mx , mxml , flex , flash , fl ou adobe dans tous les nouveaux packages ou noms de classe distribus avec les Fichiers source du SDK. (iv) Distribution des Outils de gnration. Le prsent contrat ne vous donne pas le droit de distribuer les Outils de gnration ( lexception des fichiers rgis par une licence tierce qui vous en donne lautorisation), la documentation ou le moteur dexcution. Vous ne pouvez en aucun cas vous engager inclure le SDK une licence ou un plan dans lequel il y aurait, ou il pourrait tre interprt quil y ait, comme condition dutilisation, de modification et/ou de distribution, que le SDK soit (A) divulgu ou distribu en code source ; (B) licenci dans le but de crer des uvres drives ; ou (C) redistribuable gratuitement. Pour plus dinformations concernant lobtention dun droit de distribution de ces composants avec votre produit ou service, reportez-vous http://www.adobe.com/go/redistributeairsdk_fr.

(b) Conditions de distribution. Si vous distribuez le Code exemple ou les Fichiers source du SDK conformment aux dispositions du prsent contrat, vous devez inclure une mention de droits dauteur dans le code, les fichiers, lApplication de dveloppeur concerne ou toute autre uvre plus importante contenant ce code ou ces fichiers. Vous ntes autoris (i) ni dclarer que votre Application de dveloppeur ou tout autre logiciel est certifi ou autrement garanti par Adobe, (ii) ni utiliser le nom ou les marques dAdobe pour commercialiser votre Application de dveloppeur ou tout autre logiciel sans lautorisation crite dAdobe. Adobe dcline toute responsabilit envers autrui, vous y compris, relative aux mises jour logicielles et lobligation de support, ainsi que toute autre responsabilit pouvant rsulter de la distribution de vos produits et services. 4. INDEMNISATION. Vous vous engagez dgager Adobe de toute responsabilit, toute perte, toute action, tout dommage ou toute rclamation (y compris toute responsabilit sur les produits, demande de garantie et de proprit intellectuelle, et toutes les dpenses raisonnables, tous les frais et honoraires davocat) dcoulant de, ou li votre distribution de tout ou partie du SDK ou toute autre Application de dveloppeur, condition quAdobe collabore avec vous, vos propres frais, pour rpondre de telles rclamations. 5. OBLIGATIONS ET RESTRICTIONS DE DEVELOPPEMENT. 5.1 Dveloppement. Vous ne pouvez pas crer ou distribuer tout logiciel, y compris toute Application de dveloppeur, qui interagit avec les Composants individuels dexcution dune manire non documente par Adobe. Vous ne pouvez pas crer ou distribuer tout logiciel, y compris toute Application de dveloppeur, qui est conue pour interagir avec une instance non installe du Moteur dexcution. Vous ntes pas autoris crer ou distribuer toute Application de dveloppeur qui sexcute sans installation. Vous ntes pas autoris installer ou utiliser les Outils de gnration ou dautres parties du SDK pour dvelopper des logiciels interdits par le prsent contrat. Tout manquement aux dispositions de la prsente section 5.1 constitue une violation de ce contrat et met immdiatement un terme tous les droits quil vous confre. 5.2 Autres interdictions. Vous nutiliserez pas le SDK pour crer, dvelopper ou utiliser nimporte quel programme, logiciel ou service qui (a) contient des virus, chevaux de Troie, vers, bombes retardement ou autres routines de programmation qui sont destines endommager, interfrer de faon prjudiciable, intercepter subrepticement ou exproprier tout systme, donnes ou renseignements personnels, (b) lorsquil est utilis de la manire pour laquelle il est destin ou commercialis, viole toute loi, lgislation, ordonnance, rglement ou droit (y compris les lois, rglements ou droits de proprit intellectuelle, logiciels espions, confidentialit, contrle des exportations, concurrence dloyale, antidiscrimination ou publicit), ou (c) interfre avec le fonctionnement dAdobe ou de programmes ou logiciels tiers. 5.3 Utilisation du codec AVC. CE PRODUIT EST FOURNI SOUS LICENCE DU PORTEFEUILLE DE BREVET AVC POUR UNE UTILISATION PERSONNELLE ET NON COMMERCIALE POUR (a) CODER DE LA VIDEO CONFORMEMENT A LA NORME AVC ( VIDEO AVC ) ET/OU (b) DECODER UNE VIDEO AVC CODEE PAR UN UTILISATEUR DANS LE CADRE DUNE ACTIVITE PERSONNELLE NON COMMERCIALE ET/OU OBTENUE AUPRES DUN FOURNISSEUR DE VIDEO HABILITE A FOURNIR DES VIDEOS AVC. AUCUNE LICENCE NEST CONCEDEE, QUE CE SOIT A TITRE EXPLICITE OU IMPLICITE, POUR TOUT AUTRE USAGE. DES INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES PEUVENT ETRE OBTENUES AUPRES DE MPEG LA, LLC. VOIR : http://www.mpegla.com. 5.4 Utilisation du codec MP3. Vous ntes pas autoris modifier les bibliothques dexcution ou les Outils de gnration. Vous ntes pas autoris accder aux codecs MP3 dans les bibliothques dexcution autrement que via les API dexcution publies. Le dveloppement, lutilisation ou la distribution dune Application de dveloppeur qui fonctionne sur des priphriques hors PC et qui dcode des donnes MP3 non contenues dans un format de fichier SWF, FLV ou autre ne contenant pas uniquement des donnes MP3, peut requrir une ou plusieurs licences tierces.

6. DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE. Le SDK et toutes les copies quAdobe vous autorise effectuer demeurent la proprit et la proprit intellectuelle dAdobe Systems Incorporated et de ses fournisseurs. La structure, lorganisation et le code du SDK fournis sous forme de code compil ou objet constituent des secrets commerciaux et des informations confidentielles dAdobe Systems Incorporated et de ses fournisseurs. Le SDK est protg par le droit dauteur, y compris par la loi amricaine sur les droits dauteur, les traits internationaux et les lois applicables dans le pays dans lequel il est utilis. Sauf disposition explicite contraire dans les prsentes, ce contrat ne vous confre pas de droits de proprit intellectuelle sur le SDK et tous les droits non explicitement concds sont conservs par Adobe. 7. INGENIERIE INVERSE. Vous ne pouvez pas effectuer doprations dingnierie inverse, dcompiler, dsassembler ou tenter de dcouvrir le code source de tout ou partie du SDK qui vous est fourni en format compil ou code objet, sauf dans la mesure o vous pouvez tre explicitement autoris le dcompiler en vertu du droit applicable. 8. NON-BLOCAGE DU DEVELOPPEMENT DADOBE. Vous acceptez quAdobe dveloppe ou pourra dvelopper des technologies et des produits qui disposent ou peuvent disposer dune conception et/ou de fonctionnalits similaires aux produits que vous pouvez dvelopper en vertu de la licence ici concde. Rien dans ce contrat ne saurait empcher, limiter ou restreindre le droit dAdobe de poursuivre son dveloppement, la maintenance et/ou la distribution de la technologie dAdobe ou de ses produits. Vous vous engagez ne pas faire valoir de quelque faon que ce soit tout brevet dont vous tes propritaire dcoulant de ou en relation avec le SDK ou des modifications qui y sont apportes contre Adobe, ses filiales ou socits affilies ou clients, directs ou indirects, agents et sous-traitants pour la fabrication, lutilisation, limportation, les licences, loffre de vente ou la vente de produits Adobe. 9. DISPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES DE PRECOMMERCIALISATION DU SDK. Si le SDK, ou lun de ses composants, est une version commerciale prliminaire ou sil sagit dun logiciel bta ( Version prliminaire du Logiciel ), le prsent article sapplique. La Version prliminaire du Logiciel est une version prliminaire, qui nest en aucun cas la version finale du produit dAdobe, qui peut contenir des bogues, des erreurs et dautres problmes pouvant affecter le fonctionnement de votre systme et engendrer des pannes et des pertes de donnes. Adobe peut ne jamais commercialiser la Version Prliminaire du Logiciel. Si la version prliminaire du Logiciel vous a t fournie dans le cadre dun contrat crit spar, tel que le Contrat de licence dAdobe Systems Incorporated pour la Version prliminaire du Logiciel, votre utilisation du Logiciel est galement soumise aux conditions dudit contrat. Vous vous engagez renvoyer ou dtruire toutes les copies de la version prliminaire du Logiciel la demande dAdobe ou lorsque cette dernire commercialisera ledit Logiciel. VOUS UTILISEZ LA VERSION PRELIMINAIRE DU LOGICIEL A VOS PROPRES RISQUES. 10. DUREE ET RESILIATION. Ce contrat prendra effet sa Date dentre en vigueur et ne sinterrompra pas, sauf dans le cas dune des situations de rsiliation exposes dans les prsentes. Adobe peut rsilier ce contrat sans dlai si vous violez lune de ses dispositions. Les articles 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15 sont applicables nonobstant la rsiliation du prsent contrat. A la rsiliation de ce contrat, vous cesserez toute utilisation et distribution du SDK et le retournerez Adobe ou le dtruirez (avec confirmation crite de la destruction) ainsi que toutes ses copies sans dlai la demande dAdobe.

11. EXPORTATION. Vous acceptez que le SDK est soumis la rglementation amricaine sur le contrle des exportations ( EAR ou Export Administration Regulations ) et que vous vous y conformiez. Vous ne pouvez pas exporter ou rexporter le SDK ou toute partie du SDK, de manire directe ou indirecte vers : (a) tous les pays qui sont soumis des restrictions dexportation des Etats-Unis (y compris, lheure actuelle, mais pas ncessairement en sy limitant, Cuba, lIran, la Core du Nord, le Soudan et la Syrie), (b) tout utilisateur final dont vous connaissez ou avez des raisons de prsumer la volont de les utiliser pour la conception, le dveloppement ou la production darmes nuclaires, chimiques ou biologiques, ou de systmes de fuses, de lanceurs spatiaux et fuses-sondes, ou de systmes de vhicules ariens sans pilote, ou (c) tout utilisateur final qui a t interdit de participer aux oprations dexportation des Etats-Unis par une agence fdrale ou le gouvernement amricain. En outre, vous tes responsable de vous conformer toute rglementation locale de votre juridiction pouvant avoir un impact sur votre droit importer, exporter ou utiliser le SDK. 12. AVIS AUX UTILISATEURS FINAUX DU GOUVERNEMENT DES ETATS-UNIS. Dans le cas dutilisateurs finaux travaillant pour le gouvernement des Etats-Unis, Adobe sengage se conformer toutes les lois en vigueur sur lgalit des chances, y compris, sil y a lieu, aux dispositions du dcret-loi (Executive Order) 11246, telles que modifies, du Paragraphe 402 de la loi Vietnam Era Veterans Readjustment Assistance Act (loi sur laide la rhabilitation des vtrans du Vietnam) de 1974 (38 USC 4212), et du Paragraphe 503 de la Rehabilitation Act (loi sur la rhabilitation) de 1973, tel que modifi, et aux rglementations spcifies lArticle 41 CFR sections 60-1 60-60, 60-250, et 60-741. Les rglementations et les dispositions relatives aux actions affirmatives contenues dans la phrase prcdente devront tre intgres par rfrence au prsent contrat. 13. MARQUE DE COMMERCE. Adobe AIR est une marque dpose dAdobe qui ne peut pas tre utilise par autrui, sauf en vertu dune autorisation crite dAdobe. Vous ne pouvez pas incorporer la marque commerciale Adobe AIR, ou toute autre marque commerciale dAdobe, dans le titre de votre Application de dveloppeur ou dans le nom de votre socit, votre nom de domaine ou le nom dun service li Adobe AIR. Vous pouvez toutefois indiquer linteroprabilit de votre Application de dveloppeur avec le Moteur dexcution Adobe AIR, si elle est tablie, en indiquant, par exemple, compatible avec Adobe AIR ou dvelopp pour Adobe AIR . Vous ne pouvez utiliser la marque dpose dAdobe AIR lors de lindication que votre Application de dveloppeur est une application compatible avec Adobe AIR que comme une dclaration que votre Application de dveloppeur interagit avec le Moteur dexcution Adobe AIR. 14. DROIT APPLICABLE. Si vous tes un utilisateur qui utilise le SDK seulement des fins personnelles non commerciales, ce contrat sera alors rgi par les lois de ltat dans lequel vous avez achet la licence dutilisation du SDK. Si vous ntes pas ce type de client, le prsent contrat est rgi et interprt selon les lois en vigueur : (a) dans lEtat de Californie si vous avez obtenu une licence du SDK aux Etats-Unis, au Canada ou au Mexique ; ou (b) au Japon, si vous avez obtenu une licence du SDK au Japon, en Chine, en Core ou dans tout autre pays dAsie du Sud-est dans lequel toutes les langues officielles scrivent en script idographique (par exemple le hanzi, kanji ou hanja) et/ou dans dautres scripts de mme structure ou de structure similaire, comme le hangul ou le kana ; ou (c) en Angleterre, si vous avez obtenu une licence du SDK dans toute autre juridiction non mentionne ci-dessus. Les tribunaux respectifs du comt de Santa Clara en Californie, lorsque sapplique la loi de lEtat de Californie, du Tokyo District Court au Japon, lorsque sapplique la loi du Japon, et les tribunaux comptents de Londres en Angleterre, lorsque sapplique la loi britannique, ont chacun comptence non exclusive en cas de litiges relatifs au prsent contrat. Le prsent Contrat nest pas rgi par les rgles de conflits de lois de ces pays, ni par la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises, dont lapplication est explicitement exclue.

15. DISPOSITIONS GENERALES. Si lune des stipulations du prsent contrat savre nulle et inopposable, la validit et lopposabilit des autres stipulations nen seront pas affectes. Des mises jour, contenant des dispositions supplmentaires ou diffrentes, peuvent vous tre concdes sous licence par Adobe. Lutilisation des termes comprend ou y compris dans ce contrat signifie y compris, mais sans sy limiter . Ce contrat constitue un contrat complet entre Adobe et vous-mme en ce qui concerne le SDK. Il annule et remplace tout engagement, dclaration, discussion, communication ou publicit antrieure relative au SDK.

AdobeAIR_SDK License-fr_FR-20120501_1001

ADOBE SYSTEMS INCORPORATED SDK-LIZENZVERTRAG ADOBE AIR 3 SDK 1. GEWHRLEISTUNGSAUSSCHLUSS, HAFTUNGSBESCHRNKUNG, RECHTSVERBINDLICHER VERTRAG SOWIE ZUSTZLICHE BEDINGUNGEN UND VERTRGE. 1.1 GEWHRLEISTUNGSAUSSCHLUSS. SIE BESTTIGEN, DASS DAS SDK (WIE UNTEN DEFINIERT) FEHLERANFLLIG UND/ODER INSTABIL SEIN KANN. DAS SDK WIRD IHNEN OHNE MNGELGEWHR BEREITGESTELLT, UND ADOBE UND IHRE LIEFERANTEN BERNEHMEN IHNEN GEGENBER KEINERLEI GEWHRLEISTUNG ODER HAFTUNG. SIE BESTTIGEN, DASS ADOBE IN BEZUG AUF DAS SDK KEINE AUSDRCKLICHE, STILLSCHWEIGENDE ODER GESETZLICHE GEWHRLEISTUNG JEDWEDER ART EINSCHLIESSLICH GEWHRLEISTUNG HINSICHTLICH LEISTUNGSFHIGKEIT, MARKTGNGIGKEIT, ZUFRIEDENSTELLENDER QUALITT, RECHTSMNGELFREIHEIT ODER TAUGLICHKEIT FR EINEN BESTIMMTEN ZWECK GEWHRT. SIE TRAGEN DAS GESAMTE RISIKO HINSICHTLICH DER QUALITT UND LEISTUNG DES SDK SOWIE DER VERWENDUNG UND AUSGABE DES SDK. Adobe ist nicht verpflichtet, Ihnen Wartungsdienste, technische Untersttzung oder Updates fr irgendwelche SDK-Komponenten zur Verfgung zu stellen. Die vorangehenden Einschrnkungen und Ausschlsse gelten im grtmglichen durch das anwendbare Recht gestatteten Umfang, selbst wenn ein Rechtsmittel seinen wesentlichen Zweck verfehlt. 1.2 Haftungsbeschrnkung. ADOBE ODER IHRE LIEFERANTEN HAFTEN IHNEN GEGENBER IN KEINEM FALL FR VERLUSTE, SCHDEN, ANSPRCHE ODER KOSTEN, GLEICH WELCHER ART UND GLEICH AUS WELCHEM GRUND, EINSCHLIESSLICH FOLGESCHDEN, INDIREKTER ODER ZUFLLIGER SCHDEN, ENTGANGENER GEWINNE, ENTGANGENER EINSPARUNGEN, BETRIEBSUNTERBRECHUNGSSCHDEN, KRPERLICHER VERLETZUNG, SORGFALTSPFLICHTVERLETZUNGEN UND ANSPRCHE DRITTER, SELBST DANN NICHT, WENN EIN VERTRETUNGSBERECHTIGTER VON ADOBE BER DEN MGLICHEN EINTRITT SOLCHER VERLUSTE, SCHDEN, ANSPRCHE UND KOSTEN AUFGEKLRT WURDE. DIE VORSTEHENDEN EINSCHRNKUNGEN UND AUSSCHLSSE GELTEN IM GESAMTEN, IN IHRER GERICHTSBARKEIT GESETZLICH ZULSSIGEN UMFANG. DIE GESAMTE HAFTUNG VON ADOBE UND IHREN LIEFERANTEN GEMSS DIESEM VERTRAG IST GEGEBENENFALLS AUF DEN BETRAG BEGRENZT, DER FR DAS SDK ENTRICHTET WURDE. DIESE EINSCHRNKUNG BEZGLICH ADOBE UND IHREN LIEFERANTEN GILT SELBST FR DEN FALL EINER GRUNDLEGENDEN ODER WESENTLICHEN VERTRAGSVERLETZUNG ODER EINER VERLETZUNG GRUNDLEGENDER ODER WESENTLICHER BESTIMMUNGEN DIESES VERTRAGS. Nicht beschrnkt wird im Rahmen dieses Vertrags die Haftung von Adobe oder ihren Lieferanten im Falle von Tod oder Personenschden, wenn dies auf Fahrlssigkeit oder Betrug von Adobe zurckzufhren ist. Adobe handelt im Namen ihrer Lieferanten zu dem Zweck, Verpflichtungen, Garantien und Haftung auszuschlieen und einzuschrnken, jedoch nicht in anderer Hinsicht und fr andere Zwecke. 1.3 Rechtsverbindlicher Vertrag. Dieser Vertrag gilt fr die Installation und Verwendung des SDK. Sie besttigen, dass dieser Vertrag dieselbe Gltigkeit hat wie jeder andere schriftliche, ausgehandelte und von ihnen unterzeichnete Vertrag. Wenn Sie das SDK vollstndig oder in Teilen herunterladen, installieren, kopieren, modifizieren oder vertreiben, akzeptieren Sie alle Bestimmungen dieses Vertrages. Dieser Vertrag ist Ihnen und jeder juristischen Person gegenber einklagbar, die das SDK erhalten hat und fr die es genutzt wird, wie beispielsweise ihrem Arbeitgeber gegenber. Wenn Sie den Bedingungen dieses Vertrags nicht zustimmen, verwenden Sie das SDK nicht. 1.4 Zustzliche Bedingungen und Vertrge. Mglicherweise besteht zwischen Ihnen und Adobe eine zustzliche schriftliche Vereinbarung, die diese Vereinbarung ergnzt oder ganz oder teilweise ersetzt. Produkte von Dritten, die im SDK enthalten sind, knnen anderen Geschftbedingungen unterliegen. Informationen hierzu finden Sie typischerweise in Form eines separaten Lizenzvertrags oder in der solchen Produkten beigefgten Read-MeDatei oder in Form von Fremdsoftware-Vermerken und/oder zustzlichen Bedingungen, die unter http://www.adobe.com/go/thirdparty_de einsehbar sind. Derartige andere Bedingungen ersetzen diesen Vertrag ganz oder teilweise, wenn ein Widerspruch zu den Bedingungen dieses Vertrags besteht.

2. DEFINITIONEN. Adobe bezeichnet die Adobe Systems Incorporated, eine Gesellschaft nach dem Recht des Staates Delaware, 345 Park Avenue, San Jose, California 95110, USA, wenn Ziffer 14(a) dieses Vertrags Anwendung findet. Anderenfalls ist die Adobe Systems Software Ireland Limited, 46 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irland, gemeint, eine Gesellschaft nach irischem Recht und Konzernunternehmen und Lizenznehmer der Adobe Systems Incorporated. Erstellungswerkzeuge bezeichnet Erstellungsdateien, Kompilierer und Runtime-Bibliotheken (aber nicht die vollstndige Runtime-Software), die mit diesem Vertrag bereitgestellt werden, wie beispielsweise der Inhalt der Verzeichnisse bin, lib und runtime sowie adl.exe, adl.bat und adt.jar. Entwickleranwendung bezeichnet Ihre Anwendungssoftware, die die Anforderungen dieses Vertrags einschlielich Ziffer 5.1 erfllt und entweder (a) mit der Runtime-Software funktioniert oder (b) eine mit den Erstellungswerkzeugen erstellte Anwendung ist. Dokumentation bedeutet die schriftlichen Materialien, die mit diesem Vertrag bereitgestellt werden, wie z. B. technische Spezifikationen, Dateiformatdokumentation und Informationen zur Anwendungsprogrammierungsschnittstelle (API). Tag des Inkrafttretens bedeutet das Datum, an dem Sie das SDK herunterladen bzw. anderweitig auf dieses zugreifen. Wesentliche Verbesserung bezeichnet merkliche, messbare und bestimmbare Verbesserungen, die erweiterte oder zustzliche wesentliche und elementare Funktionalitt bereitstellen und den Geschftswert wesentlich steigern. Weiterverbreitbarer Objektcode bezeichnet die Dateien in Objektcodeform, die sich in den Ordnern /runtimes/air-captivate/mac, /runtimes/air-captivate/win, lib/aot/lib und /lib/android/lib/runtimeClasses.jar sowie /runtimes/air/android/device/Runtime.apk befinden, wenn diese in der SDK-Version enthalten sind, die Sie in Verbindung mit diesem Vertrag erhalten haben. Runtime-Komponenten sind die Dateien, Bibliotheken oder der ausfhrbare Code im Runtime-SoftwareVerzeichnis (z. B. im Runtime-Ordner) oder die Runtime-Software-Hilfsprogramme im Hilfsprogrammverzeichnis oder die Installationsdateien. Adobe AIR.dll, ausfhrbare Runtime-Dateien, template.exe und template.app sind Beispiele fr Runtime-Komponenten. Runtime-Software bedeutet die Adobe Runtime-Software in Objektcodeform mit der Bezeichnung Adobe AIR, die zur Installation durch Endbenutzer vorgesehen ist, und alle von Adobe fr derartige Software bereitgestellten Updates. SDK bedeutet die Erstellungswerkzeuge, die Dokumentation, den weitervertreibbaren Objektcode, RuntimeKomponenten, SDK-Quelldateien und Beispielcode. SDK-Quelldateien bedeutet Quellcodedateien, die im Verzeichnis Frameworks enthalten sind und mit diesem Vertrag bereitgestellt werden. Beispielcode bedeutet Mustersoftware in Quellcodeform, die in der Dokumentation oder in Verzeichnissen als Beispielcode, Muster oder Musteranwendungscode, Schnellstartcode oder Snippets bezeichnet wird. 3. LIZENZ. Gem den Bedingungen dieses Lizenzvertrags einschlielich der unten stehenden Anforderungen und Einschrnkungen erteilt Ihnen Adobe das nicht exklusive und nicht bertragbare Recht, das SDK entsprechend der Dokumentation wie folgt zu verwenden: 3.1 Installation, Verwendung und Vervielfltigung. Sie drfen die Erstellungswerkzeuge und RuntimeKomponenten ausschlielich zur Entwicklung konformer Entwickleranwendungen installieren und verwenden.

Zudem ist es Ihnen gestattet, vom SDK zur internen Entwicklung von Entwickleranwendungen eine begrenzte und angemessene Anzahl von Kopien zu erstellen. 3.2 Modifikation. Sie drfen den Beispielcode und die SDK-Quelldateien modifizieren, die Ihnen in einem visuell lesbaren Format (d. h. Quellcodeformat) bereitgestellt werden. Sie drfen den modifizierten Beispielcode und die genderten SDK-Quelldateien in Ihre Entwickleranwendungen aufnehmen. Sie sind nicht berechtigt, die Erstellungswerkzeuge (mit Ausnahme von Dateien, die unter Fremdlizenzen fallen, die dies gestatten), die Dokumentation oder die Runtime-Software in irgendeiner Weise zu modifizieren. Sie sind in keinem Fall berechtigt, Manahmen zu ergreifen, um das SDK zum Gegenstand einer Lizenz oder eines Modells zu machen, die bzw. das dahingehend ausgelegt wird oder werden knnte, dass das SDK als Bedingung fr die Nutzung, die Modifikation und/oder den Vertrieb (a) im Quellcodeformat verffentlicht oder vertrieben wird, (b) zur Erstellung daraus abgeleiteter Versionen lizenziert wird oder (c) gebhrenfrei weitervertreibbar ist. Sie sind zudem nicht berechtigt, die auf oder in SDK-Komponenten befindlichen Urheberschutzvermerke, Marken, Logos oder zugehrige Vermerke bzw. andere Eigentumsrechtsvermerke von Adobe (und gegebenenfalls ihre Lizenzgeber) zu entfernen oder in irgendeiner Weise zu ndern, mit Ausnahme des Beispielcodes und der SDKQuelldateien, die von Ihnen unter Einhaltung dieses Vertrags wesentlich modifiziert wurden. 3.3 Verbreitung. (a) Verbreitungsrechte. Gem den Bestimmungen dieses Vertrags einschlielich der unten stehenden Bedingungen und Einschrnkungen drfen Sie den Beispielcode, die SDK-Quelldateien und den weitervertreibbaren Objektcode wie folgt kopieren und verbreiten: (i) Verbreitung mit Entwickleranwendung. Sie knnen (A) Mustercode und SDK-Quelldateien in Quellcode-, Objektcode-, modifizierter oder nicht modifizierter Form vertreiben, wenn diese in ihre Entwickleranwendung integriert sind, sowie (B) weiterverbreitbaren Objektcode, der automatisch (d. h. nur als Nebenprodukt im Rahmen Ihrer Verwendung der Erstellungswerkzeuge) durch Verwendung des weiterverbreitbaren Objektcodes in den Ordnern /runtimes/air-captivate/mac, /runtimes/air-captivate/win, lib/aot/lib und /lib/android/lib/runtimeClasses.jar sowie /runtimes/air/android/device/Runtime.apk in eine Entwickleranwendung fr Mac-, Windows-, iOS- oder Android-Plattformen integriert wird; und (ii) Eigenstndige Verbreitung von Beispielcode. Sie drfen Beispielcode (aber nicht SDK-Quelldateien) in Quellcode- oder Objektcodeform eigenstndig oder mit anderer Software gebndelt verbreiten, sofern Sie vorher am entsprechenden Code nderungen vornehmen, die eine wesentliche Verbesserung darstellen. (iii) Verbreitung von SDK-Quelldateien. Sie drfen SDK-Quelldateien (aber nicht den Beispielcode) in Quellcodeoder Objektcodeform eigenstndig oder mit anderen fr Entwickler ntzlichen Komponenten gebndelt verbreiten, sofern Sie vorher an den entsprechenden Dateien nderungen vornehmen, die eine wesentliche Verbesserung darstellen, und sofern Sie (A) einen Urheberschutzvermerk einfgen, aus dem hervorgeht, wer der Inhaber des Urheberrechts an den entsprechenden modifizierten Dateien ist, und (B) mx, mxml, flex, flash, fl oder adobe nicht in neuen Paketbezeichnungen oder Klassennamen verwenden, die mit den SDKQuelldateien verbreitet werden. (iv) Vertrieb von Erstellungswerkzeugen. Dieser Vertrag berechtigt Sie nicht zur Verbreitung der Erstellungswerkzeuge (mit Ausnahme von Dateien, die unter Fremdlizenzen fallen, die dies gestatten), der Dokumentation oder der Runtime-Software. Sie sind in keinem Fall berechtigt, Manahmen zu ergreifen, um das SDK zum Gegenstand einer Lizenz oder eines Modells zu machen, die bzw. das dahingehend ausgelegt wird oder werden knnte, dass das SDK als Bedingung fr die Nutzung, die Modifikation und/oder den Vertrieb (A) im Quellcodeformat verffentlicht oder vertrieben wird, (B) zur Erstellung daraus abgeleiteter Versionen lizenziert wird oder (C) gebhrenfrei weitervertreibbar ist. Informationen zur Erlangung des Rechts zum Vertrieb derartiger Komponenten mit Ihrem Produkt oder Dienst finden Sie unter http://www.adobe.com/go/redistributeairsdk_de. (b) Bedingungen fr Verbreitung. Wenn Sie den Beispielcode oder die SDK-Quelldateien gem diesem Vertrag verbreiten, mssen Sie diesen Code, die jeweiligen Dateien, die entsprechende Entwickleranwendung oder andere erhebliche Erzeugnisse, die diesen Code oder entsprechende Dateien enthalten, mit einem Urheberschutzvermerk versehen. Sie drfen nicht (i) angeben, dass eine Entwickleranwendung oder andere Software von Adobe zertifiziert oder anderweitig mit einer Garantie versehen ist, oder (ii) den Namen oder

Marken von Adobe ohne schriftliche Zustimmung von Adobe zur Vermarktung von Entwickleranwendungen oder anderer Software verwenden. Adobe trgt Ihnen oder anderen Parteien gegenber keinerlei Verantwortung fr Softwareaktualisierungen bzw. Untersttzungsdienste oder andere Haftungen im Zusammenhang mit der Verbreitung durch Sie. 4. FREISTELLUNG. Sie stimmen zu, Adobe von allen Haftungs-, Verlust-, Gewhrleistungs- oder Schadensersatzansprchen und klagen (einschlielich Ansprche im Zusammenhang mit Produkthaftung, Garantie und geistigem Eigentum und aller angemessenen Auslagen und Kosten sowie der angemessenen Kosten der Rechtsverteidigung), die aus oder im Zusammenhang mit dem Vertrieb des vollstndigen SDK oder einzelner Komponenten oder von Entwickleranwendungen entstehen, freizustellen, vorausgesetzt dass Adobe mit Ihnen auf Ihre Kosten zur Beilegung der entsprechenden Forderung zusammenarbeitet. 5. ENTWICKLUNGSANFORDERUNGEN UND EINSCHRNKUNGEN. 5.1 Entwicklung. Sie drfen keine Software einschlielich einer Entwickleranwendung, erstellen oder vertreiben, die in einer von Adobe nicht dokumentierten Form mit Runtime-Einzelkomponenten funktioniert. Sie drfen keine Software einschlielich einer Entwickleranwendung erstellen oder vertreiben, die zur Interoperation mit einer nicht installierten Runtime-Software-Instanz konzipiert ist. Sie drfen keine Entwickleranwendung erstellen oder vertreiben, die ohne Installation ausgefhrt wird. Sie drfen die Erstellungswerkzeuge oder andere SDKKomponenten nicht zur Entwicklung von gem diesem Vertrag nicht zulssiger Software installieren oder verwenden. Eine Nichteinhaltung von Ziffer 5.1 stellt einen Versto gegen diesen Vertrag dar, durch den alle Ihnen hierin gewhrten Rechte umgehend erlschen. 5.2 Andere Verbote. Sie nutzen das SDK nicht, um Programme, Software oder Dienste zu erstellen, zu entwickeln oder zu verwenden, die (a) Viren, trojanische Pferde, Wrmer, Zeitbomben, Cancelbots oder sonstige Computerprogrammablufe enthalten, die dazu bestimmt sind, Systeme, Daten oder persnliche Informationen vorstzlich zu beschdigen oder zu beeintrchtigen, abzufangen oder anderweitig zu entwenden, (b) trotz bestimmungsgemer Nutzung rechtswidrig sind (insbesondere gegen Gesetze, Vorschriften oder Rechte im Zusammenhang mit geistigem Eigentum, Spionagesoftware, Datenschutz, Exportkontrolle, unlauterem Wettbewerb, Nichtdiskriminierung oder irrefhrender Werbung verstoen) oder (c) andere Software oder Programme von Adobe oder Dritten beeintrchtigen. 5.3 AVC Codec-Verwendung. DIESES PRODUKT IST GEMSS DER AVC-PATENTPORTFOLIO-LIZENZ FR DIE PERSNLICHE, NICHT GEWERBLICHE NUTZUNG DURCH VERBRAUCHER FR DIE FOLGENDEN ZWECKE LIZENZIERT: (a) ZUR KODIERUNG VON VIDEO GEMSS DEM AVC-STANDARD (AVC-VIDEO) UND/ODER (b) ZUR DEKODIERUNG VON AVC-VIDEO, DAS EIN VERBRAUCHER FR PERSNLICHE, NICHT-GEWERBLICHE TTIGKEITEN KODIERT UND/ODER VON EINEM AUTORISIERTEN AVC-VIDEO-ANBIETER BEZOGEN HAT. FR ANDERE ZWECKE WIRD KEINE LIZENZ ERTEILT. WEITERE INFORMATIONEN ERHALTEN SIE VON MPEG LA, L.L.C. UNTER http://www.mpegla.com. 5.4 MP3 Codec-Verwendung. Sie drfen die Runtime-Bibliotheken oder Erstellungswerkzeuge nicht modifizieren. Sie drfen nur ber die verffentlichten Runtime-APIs auf MP3-Codecs in den RuntimeBibliotheken zuzugreifen. Fr die Entwicklung, die Nutzung oder den Vertrieb einer Entwickleranwendung, die nicht auf PCs ausgefhrt wird und MP3-Daten dekodiert, die nicht in SWF-, FLV- oder anderen Dateien enthalten sind, die nicht nur MP3-Daten enthalten, knnen eine oder mehrere Lizenzen von Fremdanbietern erforderlich sein. 6. GEISTIGE EIGENTUMSRECHTE. Das SDK und alle Kopien, die Sie gem der von Adobe eingerumten Lizenz herstellen drfen, sind geistiges Eigentum von Adobe Systems Incorporated und ihren Lieferanten. Struktur, Organisation und Code des Ihnen in kompilierter oder Objektcodeform bereitgestellten SDK stellen wertvolle Betriebsgeheimnisse und vertrauliche

Informationen von Adobe Systems Incorporated und ihren Lieferanten dar. Das SDK ist urheberrechtlich unter anderem nach dem Urheberrechtsschutzgesetz der Vereinigten Staaten, den Bestimmungen internationaler Abkommen und den anwendbaren Gesetzen in dem Land, in dem es verwendet wird, geschtzt. Soweit in diesem Vertrag nicht ausdrcklich etwas anderes vereinbart ist, werden Ihnen durch diesen Vertrag keine geistigen Eigentumsrechte am SDK eingerumt. Alle nicht ausdrcklich gewhrten Rechte bleiben Adobe vorbehalten. 7. RCKENTWICKLUNG. Sie drfen das Ihnen in kompilierter oder Objektcodeform bereitgestellte SDK weder in Teilen noch vollstndig zurckentwickeln, dekompilieren bzw. disassemblieren oder auf andere Weise versuchen, den Quellcode zu ermitteln, ausgenommen in dem Mae, in dem Sie gem geltendem Recht eine Dekompilierung vornehmen drfen. 8. NICHTBLOCKIERUNG VON ENTWICKLUNGEN VON ADOBE. Sie besttigen, dass Adobe Technologien und Produkte entwickelt bzw. in Zukunft entwickeln kann, die hinsichtlich Ausfhrung und Funktionalitt jenen Produkten hneln knnen, die Sie anhand der hierin gewhrten Lizenz entwickeln. Keine in diesem Vertrag enthaltene Bestimmung beeintrchtigt, beschrnkt oder beschneidet das Recht von Adobe, seine Entwicklung, seine Wartung und/oder seinen Vertrieb von Technologien oder Produkten von Adobe fortzusetzen. Sie besttigen, dass Sie in keiner Weise berechtigt sind, ein im Zusammenhang mit dem SDK oder mit daran vorgenommenen nderungen in Ihrem Besitz befindliches Patent fr die Herstellung, die Verwendung, die Einfuhr, die Lizenzierung, das Verkaufsangebot oder den Verkauf von Produkten von Adobe gegen Adobe, ihre Tochtergesellschaften, Konzernunternehmen, direkten oder indirekten Kunden, Vertreter und Vertragspartner geltend zu machen. 9. ZUSTZLICHE BEDINGUNGEN FR SDK-VORABVERSIONEN. Wenn es sich beim SDK oder einer der Komponenten um eine unverkufliche Vorabversion bzw. um BetaSoftware handelt (Vorabversionssoftware), gelten die Bedingungen dieser Ziffer. Bei der Vorabversionssoftware handelt es sich um eine Vorabversion, die nicht das endgltige Produkt von Adobe darstellt, und in der Fehler und Funktionsstrungen sowie andere Probleme auftreten knnen, die zu einem Systemabsturz oder zu anderen Ausfllen bzw. zu Datenverlust fhren knnen. Mglicherweise wird die Vorabversionssoftware von Adobe nie kommerziell ffentlich angeboten. Wenn Sie die Vorabversionssoftware gem einem gesonderten schriftlichen Vertrag erhalten haben, wie z. B. dem Lizenzvertrag fr Vorabversionssoftware von Adobe Systems Incorporated, unterliegt ihre Verwendung ebenfalls einem solchen Vertrag. Sie mssen alle Kopien der Vorabversionssoftware auf Aufforderung durch Adobe hin oder sofern Adobe diese Software ffentlich kommerziell anbietet, vernichten oder zurckgeben. IHRE NUTZUNG DER VORABVERSIONSSOFTWARE ERFOLGT AUF EIGENES RISIKO. 10. LAUFZEIT UND KNDIGUNG. Dieser Vertrag tritt mit dem Tag des Inkrafttretens in Kraft und gilt fr unbegrenzte Zeit, sofern er nicht wie hierin festgelegt gekndigt wird. Adobe kann diesen Vertrag mit sofortiger Wirkung kndigen, wenn Sie gegen eine der Vertragsbestimmungen verstoen. Die Ziffern 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 und 15 bleiben auch nach einer etwaigen Kndigung dieses Vertrags gltig. Im Falle einer Kndigung dieses Vertrags sind Sie verpflichtet, die Verwendung und den Vertrieb des SDK einzustellen. Zudem sind Sie auf Verlangen von Adobe verpflichtet, das SDK einschlielich smtlicher Kopien umgehend Adobe zurckzugeben oder zu zerstren (und ihre Zerstrung schriftlich zu besttigen).

11. EXPORTBESTIMMUNGEN. Sie besttigen, dass das SDK den Ausfuhrbestimmungen der USA unterliegt und Sie die Ausfuhrbestimmungen einhalten. Sie sind nicht berechtigt, das SDK oder einen Teil davon direkt oder indirekt wie folgt auszufhren oder wieder auszufhren: (a) in ein Land, das Ausfuhrbeschrnkungen der USA unterliegt (derzeit u. a. Kuba, Iran, Nordkorea, Sudan und Syrien), (b) an einen Endbenutzer, von dem Sie wissen oder begrndeterweise annehmen, dass er diese zur Planung, Entwicklung oder Herstellung von Kern-, chemischen oder biologischen Waffen oder Raketensystemen, Trgerraketensystemen und Raketensonden oder unbemannten Luftfahrzeugsystemen verwenden wird, oder (c) an einen Endbenutzer, dem von einer Bundesbehrde der USA die Teilnahme an US-Exportgeschften untersagt wurde. Sie sind des Weiteren verpflichtet, in Ihrer Rechtsordnung geltende Gesetze zu befolgen, die sich auf Ihr Recht zur Einfuhr, Ausfuhr oder Verwendung des SDK auswirken knnen. 12. HINWEIS FR US-BEHRDEN ALS ENDNUTZER. Ist der Endnutzer eine US-Regierungsbehrde, so verpflichtet sich Adobe, alle anwendbaren Gesetze zur Chancengleichheit anzuwenden, einschlielich der Bestimmungen der Rechtsverordnung 11246, einschlielich Ergnzungen, Ziffer 402 des Gesetzes zur Wiedereingliederungshilfe fr Vietnam-Veteranen von 1974 (38 USC 4212), und Ziffer 503 des Rehabilitationsgesetzes von 1973, einschlielich Ergnzungen, sowie den Vorschriften in 41 CFR, 60-1 bis 60-60, 60-250 und 60-741. Die Gesetze und Vorschriften ber aktive Frderungsmanahmen zugunsten von Minderheiten im vorgenannten Satz werden durch Bezugnahme in diesen Vertrag aufgenommen. 13. MARKE. Adobe AIR ist eine Marke von Adobe, die von anderen ausschlielich mit einer schriftlichen Lizenz von Adobe verwendet werden darf. Sie drfen die Marke Adobe AIR bzw. andere Marken von Adobe weder ganz noch teilweise in die Bezeichnung Ihrer Entwickleranwendung oder in Ihren Firmennamen, Ihren Domnennamen oder den Namen eines Dienstes im Zusammenhang mit Adobe AIR aufnehmen. Sie drfen durch Hinweise wie z. B. funktioniert mit Adobe AIR oder fr Adobe AIR auf die Interoperabilitt Ihrer Entwickleranwendung mit der Adobe AIR Runtime-Software hinweisen, sofern dies den Tatsachen entspricht. Sie sind berechtigt, die Marke Adobe AIR als Hinweis darauf zu verwenden, dass Ihre Entwickleranwendung eine Adobe AIR Anwendung ist. Hierbei darf es sich aber nur um den Hinweis handeln, dass Ihre Entwickleranwendung mit der Adobe AIR Runtime-Software funktioniert. 14. GELTENDES RECHT. Wenn Sie ein Konsument sind, der das SDK nur fr persnliche nicht geschftliche Zwecke verwendet, unterliegt dieser Vertrag dem geltenden Recht des Landes, in dem Sie die Lizenz zur Verwendung des SDK erworben haben. Wenn Sie kein derartiger Konsument sind, unterliegt dieser Vertrag dem geltenden materiellen Recht (a) des US-Bundesstaates Kalifornien, wenn Sie eine SDK-Lizenz in den Vereinigten Staaten, Kanada oder Mexiko erwerben; (b) Japans, wenn Sie eine SDK-Lizenz in Japan, China, Korea oder einem anderen Land in Sdostasien erwerben, in dem alle offiziellen Sprachen mit idiographischer Schrift (z. B. Hanzi, Kanji oder Hanja) und/oder anderen Schriften mit gleicher oder hnlicher Struktur (z. B. Hangul oder Kana) geschrieben werden; (c) Englands, wenn Sie eine SDK-Lizenz in einem Land auerhalb der o.g. Lnder erwerben. Nicht ausschlielicher Gerichtsstand fr smtliche Streitigkeiten, die sich aus diesem Vertrag ergeben, sind die jeweils zustndigen Gerichte des Bezirks Santa Clara, Kalifornien (bei Anwendbarkeit kalifornischen Rechts); das Bezirksgericht Tokio, Japan (bei Anwendbarkeit japanischen Rechts); und die zustndigen Gerichte in London, England (bei Anwendbarkeit englischen Rechts). Ausdrcklich ausgeschlossen wird die Anwendbarkeit gesetzlicher Kollisionsnormen und des bereinkommen der Vereinten Nationen ber Vertrge ber den internationalen Warenkauf.

15. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN. Wenn es sich herausstellt, dass ein Teil des vorliegenden Vertrags ungltig oder nicht durchsetzbar ist, so wird die Gltigkeit und Durchsetzbarkeit des brigen Vertrags davon nicht berhrt. Fr Updates kann Ihnen durch Adobe eine Lizenz mit zustzlichen oder abweichenden Bedingungen erteilt werden. Wenn in diesem Vertrag einschlieen oder einschlielich verwendet wird, so bedeutet dies einschlielich ohne Einschrnkung. Dies ist der vollstndige Vertrag zwischen Ihnen und Adobe bezglich des SDK. Er ersetzt alle bisherigen Erklrungen, Besprechungen, Zusicherungen, Mitteilungen oder Werbungen im Zusammenhang mit dem SDK.

AdobeAIR_SDK License-de_DE-20120501_1001

ADOBE SYSTEMS INCORPORATED CONTRATTO DI LICENZA PER SDK ADOBE AIR 3 SDK 1. ESCLUSIONE DI GARANZIA, LIMITAZIONE DI RESPONSABILIT, CONTRATTO VINCOLANTE E TERMINI E ACCORDI ADDIZIONALI. 1.1 ESCLUSIONE DI GARANZIA. LUTENTE RICONOSCE CHE LSDK (COME DEFINITO IN SEGUITO) PU ESSERE SOGGETTO A BUG E/O PROBLEMI DI STABILIT. LSDK VIENE FORNITO ALLUTENTE COS COME E ADOBE E I SUOI FORNITORI ESCLUDONO QUALSIASI GARANZIA N SI ASSUMONO ALCUNA RESPONSABILIT NEI CONFRONTI DELLUTENTE. LUTENTE RICONOSCE CHE ADOBE NON RILASCIA ALCUN TIPO DI GARANZIA ESPRESSA, IMPLICITA O PREVISTA DALLA LEGGE IN RELAZIONE ALLSDK, COMPRESA QUALUNQUE GARANZIA DI RENDIMENTO, COMMERCIABILIT, QUALIT SODDISFACENTE, NON VIOLAZIONE DEI DIRITTI ALTRUI E IDONEIT A UN USO SPECIFICO. LUTENTE ASSUME OGNI RISCHIO RELATIVO ALLA QUALIT E AL RENDIMENTO DELLSDK E ALLUSO E AI RISULTATI DERIVANTI DALLSDK. ADOBE NON OBBLIGATA A FORNIRE MANUTENZIONE, SUPPORTO TECNICO E AGGIORNAMENTI PER QUALSIASI PARTE DELLSDK. Le precedenti limitazioni ed esclusioni si applicheranno nella misura massima consentita dalla legge in vigore, anche qualora il rimedio non raggiunga il suo scopo essenziale. 1.2 Limitazione di responsabilit. IN NESSUN CASO ADOBE O I SUOI FORNITORI SARANNO RESPONSABILI NEI CONFRONTI DELLUTENTE PER QUALSIASI PERDITA, DANNO, RIVENDICAZIONE O COSTO DI QUALUNQUE GENERE, COMPRESO QUALSIASI DANNO CONSEQUENZIALE, INDIRETTO O INCIDENTALE, QUALSIASI PERDITA DI PROFITTI O PERDITA DI RISPARMIO, QUALSIASI DANNO DERIVANTE DA INTERRUZIONE DELLATTIVIT, LESIONE PERSONALE O MANCATA OTTEMPERANZA A QUALSIASI OBBLIGO DI DILIGENZA O RIVENDICAZIONE DA PARTE DI TERZI, ANCHE QUALORA UN RAPPRESENTANTE DI ADOBE SIA STATO AVVISATO DELLA POSSIBILIT DEL VERIFICARSI DI TALI PERDITE, DANNI, RIVENDICAZIONI O COSTI. LE PRECEDENTI LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI SI APPLICANO NELLA MISURA CONSENTITA DALLA LEGGE IN VIGORE NELLA PROPRIA GIURISDIZIONE. LA RESPONSABILIT COMPLESSIVA DI ADOBE E DEI FORNITORI AI SENSI O IN RELAZIONE AL PRESENTE CONTRATTO SAR LIMITATA ALLIMPORTO EVENTUALMENTE PAGATO PER LSDK. TALE LIMITAZIONE NEI CONFRONTI DI ADOBE E DEI SUOI FORNITORI SI APPLICHER ANCHE IN CASO DI VIOLAZIONE SOSTANZIALE O MATERIALE DEL PRESENTE CONTRATTO OPPURE DI VIOLAZIONE DI TERMINI SOSTANZIALI O MATERIALI DELLO STESSO. Nessuna parte del presente contratto limita la responsabilit di Adobe o dei suoi fornitori nei confronti dellUtente in caso di morte o lesioni personali causati da negligenza o atto illecito (frode) di Adobe. Adobe agisce per conto delle societ sue affiliate e dei suoi fornitori al fine di declinare, escludere e limitare obbligazioni, garanzie e responsabilit, con esclusione di qualsiasi altro aspetto o scopo. 1.3 Contratto vincolante. Il presente contratto regola linstallazione e luso dellSDK. Laccettazione del presente contratto da parte dellUtente equivale a tutti gli effetti alla sottoscrizione da parte dellUtente stesso di un contratto in forma scritta. Con il download, linstallazione, la copia, la modifica e la distribuzione completa o parziale dellSDK, lUtente accetta tutti i termini e le condizioni del presente contratto. Il presente contratto efficace nei confronti dellUtente e di qualsiasi persona giuridica che abbia ottenuto lSDK e per conto dei quali sia utilizzato, ad esempio, il datore di lavoro dellUtente. Qualora lUtente non accetti i termini del contratto, non deve utilizzare lSDK. 1.4 Termini e accordi addizionali. LUtente pu avere un contratto scritto separato con Adobe che integra o sostituisce del tutto o in parte il presente contratto. LSDK pu includere materiali forniti da terzi, il cui utilizzo pu essere soggetto a termini e condizioni diversi, solitamente riportati in un contratto di licenza a parte o in un file Leggimi che accompagna tali materiali o nelle avvertenze e/o ulteriori termini e condizioni di software di terzi reperibili allindirizzo http://www.adobe.com/go/thirdparty_it. Tali altri termini e condizioni sostituiranno completamente o in parte il presente contratto in caso di conflitto con i termini e le condizioni del presente contratto.

2. DEFINIZIONI. Con Adobe si intende Adobe Systems Incorporated, societ del Delaware con sede in 345 Park Avenue, San Jose, California 95110, Stati Uniti, se si applica lArticolo 14(a) del presente Contratto. In caso contrario si intende Adobe Systems Software Ireland Limited, 46 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irlanda, societ costituita secondo le leggi irlandesi e affiliata e licenziataria di Adobe Systems Incorporated. Con Strumenti per generazione si intende file per generazione, compilatori, librerie di runtime (ma non il software Runtime completo) che accompagnano il presente contratto, inclusi, ad esempio, i contenuti delle directory bin, lib e runtime, adl.exe, adl.bat, e adt.jar. Con Applicazione per sviluppatori si intende il software applicativo dellUtente che risponde ai requisiti del presente contratto, compreso lArticolo 5.1, e che (a) interagisce con il Software runtime o (b) unapplicazione generata dagli Strumenti per generazione. Documentazione indica i materiali scritti che accompagnano il contratto e che includono, ad esempio, specifiche tecniche, documentazione sul formato dei file e informazioni sullAPI (Application Programming Interface). Data di validit indica la data in cui lSDK viene scaricato o in cui vi si accede in qualunque modo. Miglioramenti materiali indica miglioramenti percepibili, misurabili e definibili che forniscono funzionalit aggiuntive o estese, significative o importanti, arrecanti rilevante valore economico. Con Codice oggetto ridistribuibile si intende i file in formato codice oggetto ubicati nelle cartelle /runtimes/aircaptivate/mac, /runtimes/air-captivate/win, lib/aot/lib e /lib/android/lib/runtimeClasses.jar e /runtimes/air/android/device/Runtime.apk, se inclusi nella versione di SDK fornita allutente insieme a questo contratto. Componenti runtime significa qualsiasi file, libreria o codice eseguibile contenuto nella directory di installazione del Software runtime (ad esempio, la cartella runtime) oppure i programmi di utilit del Software runtime inclusi nella directory dei programmi di utilit o i file dellinstaller. Adobe AIR.dll, eseguibili runtime, template.exe, e template.app sono tutti esempi di componenti Runtime. Software runtime indica il software runtime di Adobe in formato codice oggetto chiamato Adobe AIR che deve essere installato degli utenti finali e tutti gli aggiornamenti a tale software messi a disposizione da Adobe. SDK indica gli Strumenti per generazione, la Documentazione, il Codice oggetto ridistribuibile, i Componenti runtime, i File sorgente SDK e il Codice campione. File sorgente SDK indica i file del codice sorgente inclusi nella directory framework che accompagnano il presente contratto. Codice campione indica il software campione in formato codice sorgente indicato nella Documentazione o nelle directory come sample code (codice campione), samples (esempi), sample application code (codice di applicazione campione), quickstart code (codice quickstart) o snippets (frammenti). 3. LICENZA. Subordinatamente ai termini e alle condizioni del presente Contratto, inclusi i requisiti e le restrizioni a seguire, Adobe conferisce allUtente il diritto non esclusivo e non trasferibile alluso dellSDK in conformit con la Documentazione come indicato di seguito: 3.1 Installazione, utilizzo e copia. possibile installare gli Strumenti per generazione e i Componenti runtime unicamente allo scopo di sviluppare Applicazioni per sviluppatore conformi. possibile creare un numero limitato di copie dellSDK per soddisfare scopi interni di sviluppo di Applicazioni per sviluppatore.

3.2 Modifiche. LUtente potr modificare il Codice campione e i File sorgente SDK forniti in formato leggibile dalluomo (vale a dire codice sorgente). LUtente potr incorporare il Codice campione e i File sorgente SDK modificati nelle Applicazioni per sviluppatore. AllUtente non permesso modificare in alcun modo gli Strumenti per generazione (fatta eccezione per i file coperti da licenze di terzi che permettono tali modifiche), la Documentazione o il Software runtime. In nessun caso lUtente pu intraprendere unazione che renda lSDK soggetta a una licenza o a uno schema contenente termini duso, modifica e/o distribuzione che dichiarino, o possano essere interpretati come indicare, che lSDK pu essere (a) divulgata o distribuita in forma di codice sorgente, (b) concessa in licenza allo scopo di produrre opere derivate, o (c) ridistribuita gratuitamente. vietato eliminare o alterare in qualunque modo avvisi relativi a copyright, marchi, loghi o notifiche correlate, o altre notifiche di diritti di propriet di Adobe (e dei suoi eventuali licenziatari) presenti su o allinterno di qualunque parte dellSDK ad eccezione del Codice campione e dei File sorgente SDK modificati in modo sostanziale dallUtente in conformit con il presente contratto. 3.3 Distribuzione. (a) Diritti di distribuzione. Fatti salvi i termini del presente contratto, inclusi i requisiti e le restrizioni indicati a seguire, lUtente pu copiare e distribuire il Codice campione, i File sorgente SDK e il Codice oggetto ridistribuibile come segue: (i) Distribuzione con lApplicazione per sviluppatori. Lutente pu distribuire (A) il Codice campione e i File sorgente di SDK in codice sorgente e codice oggetto, modificati o meno, in tutti i casi in cui vengano incorporati nellApplicazione per sviluppatori e (B) i Ridistribuibili in codice oggetto solo quando incorporati automaticamente (ad esempio incorporati unicamente a conseguenza delluso degli Strumenti per generazione) in unApplicazione per sviluppatori di piattaforme Mac, Windows, iOS o Android, utilizzando Codice oggetto ridistribuibile, rispettivamente, nelle cartelle /runtimes/air-captivate/mac, /runtimes/air-captivate/win, lib/aot/lib e /lib/android/lib/runtimeClasses.jar e /runtimes/air/android/device/Runtime.apk; e (ii) Distribuzione di Codice campione separatamente. Il Codice campione (ma non i File sorgente SDK) pu essere distribuito in formato codice sorgente o codice oggetto separatamente oppure insieme ad altro software, purch vengano dapprima apportate modifiche a tale codice che portino a Miglioramenti materiali; e (iii) Distribuzione dei File sorgente SDK. I File sorgente SDK (ma non il Codice campione) possono essere distribuiti in formato codice sorgente o codice oggetto separatamente oppure insieme ad altri componenti utili agli sviluppatori, purch vengano dapprima apportate le modifiche a tale codice che portano a Miglioramenti materiali, e purch (A) si includa un avviso di copyright che riflette la propriet del copyright nei file modificato, e (B) non vengano utilizzati mx, mxml, flex, flash,, fl o adobe in nessuno dei nuovi pacchetti o nomi di classi distribuiti con i File sorgente SDK. (iv) Nessuna distribuzione degli Strumenti per generazione. Il presente contratto non concede allUtente il diritto di distribuire gli Strumenti per generazione (fatta eccezione per i file coperti da licenze di terzi che permettono tali modifiche), la Documentazione o il Software runtime. In nessun caso lUtente pu intraprendere unazione che renda lSDK soggetta a una licenza o a uno schema contenente termini duso, modifica e/o distribuzione che dichiarino, o possano essere interpretati come indicare, che lSDK pu essere (A) divulgata o distribuita in forma di codice sorgente, (B) concessa in licenza allo scopo di produrre opere derivate, o (C) ridistribuita gratuitamente. Per informazioni su come ottenere il diritto di distribuire tali componenti con il proprio prodotto o servizio, fare riferimento a http://www.adobe.com/go/redistributeairsdk_it. (b) Requisiti di distribuzione. Se vengono distribuiti il Codice campione o i File sorgente SDK in conformit al presente contratto, necessario includere informazioni di copyright nel codice, nei file, nellApplicazione per sviluppatori interessata o altro lavoro che incorpori tale codice o file. Non permesso (i) dichiarare che lApplicazione per sviluppatori o altro software sia certificato o garantito in altro modo da Adobe o (ii) usare il nome o i marchi Adobe per vendere qualunque Applicazione per sviluppatore o altro software senza previo permesso scritto di Adobe. Adobe non responsabile nei confronti dellUtente o di terzi per quanto riguarda aggiornamenti o assistenza o altre responsabilit che possono derivare dalla distribuzione da parte dellUtente del prodotto.

4. RISARCIMENTO. LUtente accetta di manlevare Adobe da ogni e qualsiasi responsabilit, perdita, azione legale, danno o pretesa di terzi (inclusi responsabilit per il prodotto, richieste di garanzia e di diritti di propriet e ragionevoli costi e spese legali) derivanti o connessi alla distribuzione completa o parziale dellSDK o di qualsiasi Applicazione per sviluppatori; a condizione che Adobe cooperi con lUtente, a spese di questultimo, nella risoluzione di tali richieste. 5. REQUISITI E RESTRIZIONI DELLO SVILUPPO. 5.1 Sviluppo. LUtente si impegna a non creare o distribuire alcun software, comprese Applicazioni per sviluppatori che interagiscano con singoli Componenti runtime in modo non documentato da Adobe. LUtente si impegna a non creare o distribuire alcun software, comprese le Applicazioni per sviluppatori progettate per interagire con unistanza non installata di Software runtime. LUtente si impegna a non creare o distribuire alcuna Applicazione per sviluppatori che possa essere eseguita senza installazione. LUtente non potr installare o usare gli Strumenti per generazione o altri parti dellSDK per sviluppare software proibito dal presente contratto. La non ottemperanza allArticolo 5.1 rappresenta una violazione del contratto che pone immediatamente termine a tutti i diritti concessi dallo stesso. 5.2 Altri divieti. LUtente si impegna a non usare lSDK per creare, sviluppare o usare qualunque programma, software o servizio che (a) contenga virus, Trojan horse, worm, bombe a tempo, file corrotti e altre routine che hanno lo scopo di danneggiare, interferire in modo pregiudizievole, intercettare surrettiziamente o impossessarsi di sistemi, dati o dati personali, (b) quando usato come inteso o pubblicizzato, violi leggi, statuti, ordinanze o regolamenti (comprese le leggi, le normative e i diritti relativi al rispetto della propriet intellettuale, agli spyware, alla privacy, al controllo delle esportazioni, alla concorrenza sleale, contro la discriminazione o relative alla pubblicit ), oppure (c) interferisca con il funzionamento di programmi Adobe o di terzi. 5.3 Uso di Codec AVC. IL PRESENTE PRODOTTO VIENE CONCESSO IN LICENZA IN CONFORMIT AL PORTAFOGLIO DI BREVETTI AVC PER USO PERSONALE E NON COMMERCIALE DA PARTE DELLUTENTE PER (a) CODIFICARE VIDEO IN CONFORMIT AGLI STANDARD AVC (VIDEO AVC) E/O (b) DECODIFICARE UN VIDEO AVC CODIFICATO DA UN UTENTE PER MOTIVI PERSONALI E NON COMMERCIALI E/O OTTENUTO DA UN FORNITORE DI VIDEO IN POSSESSO DI LICENZA PER LA FORNITURA DI VIDEO AVC. NESSUNA LICENZA VIENE CONCESSA O DEVE ESSERE CONSIDERATA IMPLICITA PER QUALSIASI ALTRO USO. ULTERIORI INFORMAZIONI POSSONO ESSERE OTTENUTE DA MPEG LA, L.L.C. CONSULTANDO IL SITO http://www.mpegla.com. 5.4 Uso di Codec MP3. LUtente non pu modificare le librerie di runtime o gli Strumenti per generazione. possibile accedere ai codec MP3 entro le librerie di runtime solo utilizzando gli API di runtime pubblicati. Lo sviluppo, luso o la distribuzione di unApplicazione per sviluppatori che operi su dispositivi diversi da computer e che decodifichi dati MP3 non contenuti in un SWF, FLV o altro formato di file che non contiene solo dati MP3 pu richiedere una o pi licenze di terzi. 6. DIRITTI DI PROPRIET INTELLETTUALE. LSDK e qualsiasi sua copia che lUtente autorizzato a creare da Adobe costituiscono propriet intellettuale e sono di propriet di Adobe Systems Incorporated e dei suoi fornitori. La struttura, lorganizzazione ed il codice dellSDK forniti allUtente compilati o in formato codice oggetto rappresentano segreti industriali di grande valore e informazioni confidenziali di propriet di Adobe Systems Incorporated e dei suoi fornitori. LSDK protetto dal copyright, comprese le leggi sul diritto dautore degli Stati Uniti, le disposizioni dei trattati internazionali e le leggi applicabili nel Paese in cui viene usato. Fatta eccezione per quanto espressamente previsto nel presente contratto, il presente contratto non concede allUtente alcun diritto di propriet intellettuale sullSDK e tutti i diritti non espressamente concessi sono riservati ad Adobe.

7. OPERAZIONI DI REVERSE ENGINEERING. LUtente non pu compiere operazioni di riverse engineering, decompilare, disassemblare oppure tentare in altro modo di scoprire il codice sorgente completo o parziale dellSDK quando viene fornito allUtente compilato o in formato codice oggetto, fatta eccezione per i casi in cui la normativa vigente consente espressamente la decompilazione. 8. NON INTERRUZIONE DELLO SVILUPPO DA PARTE DI ADOBE. LUtente riconosce che Adobe sta attualmente sviluppando o potrebbe in futuro sviluppare tecnologie e prodotti che hanno o potrebbero avere disegno o funzionalit simili ai prodotti sviluppati dallUtente sulla base della licenza descritta nel presente documento. Nessuna disposizione del presente contratto pregiudica, limita o riduce il diritto di Adobe a continuare lo sviluppo, la manutenzione e/o la distribuzione delle proprie tecnologie e dei propri prodotti. LUtente dichiara che non far valere in alcun modo nessun brevetto da lui posseduto che derivi da o sia collegato allSDK o a modifiche ad esso relative contro Adobe, le sue controllate o le sue affiliate oppure i loro clienti diretti o indiretti, agenti e appaltatori per la creazione, luso, limportazione, la licenza, lofferta per la vendita o la vendita di qualunque prodotto di Adobe. 9. TERMINI ADDIZIONALI PER VERSIONI PRELIMINARI DELLSDK. Se lSDK o uno qualsiasi dei suoi componenti una versione preliminare oppure una versione beta del Software (Software preliminare), si applicano le disposizioni di seguito specificate. Il Software preliminare una versione preliminare, non costituisce un prodotto finale proveniente da Adobe e pu contenere bug, errori ed altri problemi che possono causare guasti del sistema o altri guasti e perdita di dati. Adobe non pu in nessun caso distribuire commercialmente il Software preliminare. Se il Software preliminare stato fornito allUtente in conformit ad un contratto scritto separato, come lAdobe Systems Incorporated License Agreement for PreRelease Software, lutilizzo del Software regolato anche da tale contratto. Lutente dovr restituire o distruggere tutte le copie del Software preliminare su richiesta di Adobe oppure in seguito a distribuzione commerciale di tale Software da parte di Adobe. LUTENTE UTILIZZA IL SOFTWARE PRELIMINARE A PROPRIO RISCHIO. 10. TERMINE ED ESTINZIONE. Il presente contratto sar valido a partire dalla Data di validit e continuer in perpetuo tranne nel caso in cui venga estinto come indicato qui. Adobe si riserva la facolt di estinguere il contratto immediatamente in caso di non ottemperanza da parte dellUtente di uno qualunque dei termini. Gli Articoli 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 14 e 15 continueranno ad essere validi anche dopo lestinzione del contratto. Allestinzione del contratto, lUtente si impegna a interrompere luso e la distribuzione dellSDK e a restituirlo ad Adobe o a distruggerlo tempestivamente (con conferma scritta della distruzione) su richiesta di Adobe, insieme alle copie dello stesso. 11. REGOLAMENTAZIONE DELLESPORTAZIONE. LUtente riconosce che lSDK soggetto alle Disposizioni dellExport Administration (EAR) degli Stati Uniti e accetta di rispettarle. In particolare, lUtente non esporter o ri-esporter lSDK o qualunque sua parte, direttamente o indirettamente, a: (a) qualsiasi Paese per il quale gli Stati Uniti hanno disposto limitazioni allesportazione (inclusi attualmente, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, Cuba, Iran, Corea del Nord, Sudan e Siria); (b) qualsiasi utente finale che si sappia o si sospetti possa utilizzarlo per la progettazione, lo sviluppo o la produzione di armi nucleari, chimiche o biologiche oppure di sistemi di propulsione a razzo, veicoli spaziali e razzi sonda o veicoli aerei senza equipaggio; oppure (c) qualsiasi utente finale al quale qualunque ente federale dellamministrazione degli Stati Uniti abbia proibito di partecipare a operazioni di esportazione. Inoltre, lUtente tenuto a rispettare tutte le leggi locali applicabili relative al suo diritto di importare, esportare o utilizzare lSDK.

12. COMUNICAZIONE AGLI UTENTI FINALI DEL GOVERNO DEGLI STATI UNITI. Per gli utenti finali appartenenti al Governo degli Stati Uniti, Adobe accetta di ottemperare a tutte le leggi vigenti in materia di pari opportunit incluse, se applicabili, le disposizioni contenute nellExecutive Order 11246, e relativi emendamenti, Art. 402 del Vietnam Era Veterans Readjustment Assistance Act (legge sullassistenza ed il reinserimento dei veterani del Vietnam) del 1974 (38 USC 4212), ed Art. 503 del Rehabilitation Act (legge sulla riabilitazione) del 1973, e relativi emendamenti, e le disposizioni contenute in 41 CFR Parti da 60-1 a 60-60, 60-250, e 60-741. Le norme e le disposizioni citate nella clausola che precede sono incorporate per riferimento nel presente contratto. 13. MARCHIO COMMERCIALE. Adobe AIR un marchio commerciale Adobe e non pu essere utilizzato da altri, tranne che su licenza scritta da Adobe. LUtente non pu incorporare il marchio commerciale Adobe AIR, o qualunque altro marchio Adobe, per intero o in parte, nel titolo dellApplicazione per sviluppatori o nel nome della societ, del dominio o del servizio relativi ad Adobe AIR. possibile indicare linteroperabilit dellApplicazione per sviluppatori con il Software runtime Adobe AIR, se ci corrisponde al vero, indicando ad esempio compatibile con Adobe AIR o per Adobe AIR. possibile utilizzare il marchio Adobe AIR per riferirsi alla propria Applicazione per sviluppatori come una applicazione Adobe AIR solo come indicazione che tale applicazione interagisce con il Software runtime Adobe AIR. 14. LEGGE APPLICABILE. Se lUtente utilizza lSDK per scopi personali e non commerciali, laccordo verr regolato dalle leggi dello stato nel quale ha acquistato la licenza per utilizzare lSDK. Se lUtente utilizza lSDK per altri scopi, il presente contratto verr regolato e interpretato secondo le leggi in vigore: (a) nello Stato della California, se la licenza per lSDK stata acquistata negli Stati Uniti, in Canada o in Messico; (b) in Giappone, se la licenza per lSDK stata acquistata in Giappone, in Cina, in Corea, o in altri Paesi dellAsia sud-orientale in cui le lingue ufficiali sono scritte con scrittura ideografica (ad esempio Hanzi, Kanji o Hanja) e/o altro tipo di scrittura basata su oppure simile per struttura a una scrittura ideografica, quali Hangul o Kana; oppure (c) in Inghilterra, se la licenza per lSDK stata acquistata in un Paese diverso da quelli elencati sopra. Per quanto concerne le eventuali dispute in relazione al presente contratto, avranno giurisdizione non esclusiva, rispettivamente, i tribunali della contea di Santa Clara, California, quando si applicano le leggi della California, il tribunale distrettuale di Tokyo, Giappone, quando si applicano le leggi giapponesi, ed i tribunali competenti di Londra, Inghilterra, quando si applicano le leggi inglesi. Al presente contratto non si applicano le norme sui conflitti di legge che determinano la legge applicabile oppure la Convenzione delle Nazioni Unite sui Contratti di vendita internazionale di beni, la cui applicazione viene qui espressamente esclusa. 15. DISPOSIZIONI GENERALI. La non validit oppure linefficacia di una qualsiasi disposizione o parte del presente contratto non influir n pregiudicher la validit oppure lefficacia delle altre disposizioni oppure parti del presente contratto, che resteranno pienamente valide ed efficaci. Adobe pu concedere in licenza allUtente Aggiornamenti a condizioni aggiuntive o diverse. Luso di include o incluso nel presente contratto pu significare incluso a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo. Il presente documento rappresenta laccordo finale fra Adobe e lUtente in relazione allSDK e sostituisce ogni e qualsiasi precedente dichiarazione, trattativa, impegno, comunicazione o annuncio riguardanti lSDK.

AdobeAIR_SDK License-it_IT-20120501_1001

ADOBE SYSTEMS INCORPORATED SDK ADOBE AIR 3 SDK 1. 1.1 SDKSDK

SDK SDK SDK SDK SDK 1.2

SDK 1.3 SDK

SDK SDK SDK 1.4 SDK http://www.adobe.com/go/thirdparty_jp

2. 14 (a)345 Park Avenue, San Jose, California 95110, U.S.A. Adobe Systems Incorporated 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Ireland Adobe Systems Software Ireland Limited binlib adl.exeadl.batadt.jar 5 1 (a) (b) (API) SDK SDK /runtimes/air-captivate/mac /runtimes/air-captivate/win lib/aot/lib /lib/android/lib/runtimeClasses.jar /runtimes/air/android/device/Runtime.apk Adobe AIR.dlltemplate.exetemplate.app

Adobe AIR SDK SDK SDK frameworks

3. SDK 3.1

SDK 3.2 SDK SDK SDK (a) (b)(c) SDK SDK 3.3 (a) SDK

(i)

(A) SDK

(B)/runtimes/air-captivate/mac /runtimes/air-captivate/win lib/aot/lib /lib/android/lib/runtimeClasses.jar /runtimes/air/android/device/Runtime.apk MacWindowsiOS Android (ii) SDK (iii) SDK SDK (A) (B) SDK mxmxmlflexflashfladobe (iv)

SDK (A) (B)(C) http://www.adobe.com/go/redistributeairsdk_jp (b) SDK (i) (ii)

4. SDK

5. 5.1 SDK 5 1 5.2 SDK (a) (b) (c) 5.3 AVC (a) AVC AVC (b) AVC AVC AVC MPEG LA, L.L.C.http://www.mpegla.com 5.4 MP3 API MP3 PC SWFFLV MP3 MP3

6. SDK SDK SDK SDK

7. SDK

8. SDK

9. SDK SDK Adobe Systems Incorporated License Agreement for PreRelease Software

10. 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 SDK SDK

11. SDK EAR EAR SDK (a)(b) (c) SDK

12. 11246 1974 402 38 4212 1973 503 41 60-1 60-60 60 -250 60-741

13. Adobe AIR Adobe AIR Adobe AIR Adobe AIR

Adobe AIRAdobe AIR Adobe AIR Adobe AIR Adobe AIR

14. SDK SDK (a) SDK (b) SDK (c) SDK

15. SDK SDK

AdobeAIR_SDK License-ja_JP-20120501_1001

Adobe SYSTEMS INCORPORATED SDK Adobe AIR 3 SDK 1. , , . 1.1 . SDK( ) / . SDK " " Adobe . Adobe SDK , , , , . SDK SDK . Adobe SDK , . . 1.2 . Adobe , , , , , 3 , , , Adobe , , , . . Adobe SDK . Adobe . Adobe Adobe . Adobe , , , . 1.3 . SDK . . SDK , , , . SDK . . , SDK . 1.4 . Adobe . SDK 3 "Read Me" http://www.adobe.com/go/thirdparty_kr " 3 / " . . 2. . "Adobe" 14(a) 345 Park Avenue, San Jose, California 95110, U.S.A Adobe Systems Incorporated , Adobe Systems Incorporated , , 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Ireland Adobe Systems Software Ireland Limited . " " , , ( Runtime ) , bin, lib adl.exe, adl.bat adt.jar .

" " 5.1 , (a) (b) . "" , , (API) . " " SDK . " " , . " " SDK , /runtimes/air-captivate/mac, /runtimes/air-captivate/win, lib/aot/lib, /lib/android/lib/runtimeClasses.jar, /runtimes/air/android/device/Runtime.apk . " " (, runtime ) , utilities , . Adobe AIR.dll, , template.exe template.app . " " "Adobe AIR" Adobe , Adobe . "SDK" , , , , SDK . "SDK " "framework" . " " "sample code", "samples", "sample application code", "quickstart code" "snippets" . 3. . Adobe SDK , . 3.1 , . . SDK . 3.2 . ( , ) SDK . SDK . ( 3 ), . SDK (a) , (b) , (c) (SDK , / . Adobe , , , SDK SDK Adobe( ) .

3.3 . (a) . , SDK . (i) . (A) , SDK , , , (B) /runtimes/air-captivate/mac, /runtimes/air-captivate/win, lib/aot/lib /lib/android/lib/runtimeClasses.jar, and /runtimes/air/android/device/Runtime.apk Mac, Windows, iOS Android (. ) . (ii) . (SDK ) , . (iii) SDK . SDK ( ) , (A) , (B) SDK "mx", "mxml", "flex", "flash", "fl" "adobe" , . (iv) . ( 3 ), . SDK (A) , (B) , (C) (SDK , / . http://www.adobe.com/go/redistributeairsdk_kr . (b) . SDK , , , . Adobe (i) Adobe "" (ii) Adobe . Adobe 3 . 4. . SDK , , , ( , , ) Adobe . Adobe . 5. . 5.1 . Adobe . .

. SDK . 5.1 . 5.2 . (a) , , , , , , , , , (b) , , , ( , , , , , , , ) , (c) Adobe 3 , , , SDK . 5.3 AVC . AVC , . (a) AVC ("AVC ") / (b) AVC / AVC . . MPEG LA, L.L.C. http://www.mpegla.com . 5.4 MP3 . . API MP3 . PC MP3 SWF, FLV MP3 , 1 3 . 6. . SDK Adobe Adobe Systems Incorporated . SDK , Adobe Systems Incorporated . SDK , . , SDK Adobe . 7. . , SDK , , . 8. Adobe -. Adobe / . Adobe , / , . , , , , , , Adobe SDK Adobe .

9. SDK . SDK (" ") . , Adobe , , . Adobe . Adobe Systems Incorporated License Agreement for PreRelease Software . Adobe Adobe . . 10. . . Adobe . 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 15 . , SDK Adobe Adobe SDK ( ) . 11. . SDK ("EAR") EAR . SDK . (a) ( , , , , ) , (b) , , , , , (c) . , SDK , . 12. . , Adobe , 11246 , Vietnam Era Veterans Readjustment Assistance Act of 1974 402 (38 USC 4212), Rehabilitation Act of 1973 503 , 41 CFR 60-1 60-60, 60-250 60-741 . . 13. . "Adobe AIR" Adobe Adobe . Adobe AIR Adobe Adobe AIR , . Adobe AIR Runtime "works with Adobe AIR" "for Adobe AIR" . Adobe AIR "Adobe AIR " Adobe AIR .

14. . SDK , SDK . , . (a) , , (b) , , (: ) (: , ) , (c) . , , . UN . 15. . , . Adobe . "" "" " " . Adobe , SDK , , , .

AdobeAIR_SDK License-ko_KR-20120501_1001

ADOBE SYSTEMS INCORPORATED UMOWA LICENCYJNA NA PAKIET SDK ADOBE AIR 3 SDK 1. BRAK GWARANCJI, OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOCI, UMOWA WICA ORAZ DODATKOWE WARUNKI I UMOWY. 1.1 BRAK GWARANCJI. UYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOCI, E PAKIET SDK (ZGODNIE Z DEFINICJ PODAN PONIEJ) MOE BY PODATNY NA WYSTPOWANIE I/LUB POWSTAWANIE PROBLEMW ZE STABILNOCI. PAKIET SDK JEST UDOSTPNIANY UYTKOWNIKOWI W FORMIE, W JAKIEJ ISTNIEJE, A SPKA ADOBE I JEJ DOSTAWY WYKLUCZAJ WSZELKIE GWARANCJE I ODPOWIEDZIALNO WOBEC UYTKOWNIKA. UYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOCI, E ADOBE NIE UDZIELA JAKICHKOLWIEK GWARANCJI WYRANYCH, DOROZUMIANYCH ANI USTAWOWYCH W ODNIESIENIU DO PAKIETU SDK, A W SZCZEGLNOCI JAKICHKOLWIEK GWARANCJI DZIAANIA, PRZYDATNOCI HANDLOWEJ, ZADOWALAJCEJ JAKOCI, NIENARUSZANIA PRAW OSB TRZECICH LUB PRZYDATNOCI DO JAKIEGOKOLWIEK KONKRETNEGO CELU. UYTKOWNIK BIERZE NA SIEBIE CAE RYZYKO ZWIZANE Z JAKOCI I DZIAANIEM PAKIETU SDK, WYKORZYSTANIA TEGO PAKIETU I UZYSKIWANYCH ZA JEGO POMOC WYNIKW. Adobe nie ma obowizku zapewnienia uytkownikowi konserwacji, wsparcia technicznego lub aktualizacji jakichkolwiek czci pakietu SDK. Powysze ograniczania i wykluczenia bd obowizywa w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowizujce prawo, nawet, jeli ktrykolwiek ze rodkw zapobiegawczych okae si nieskuteczny. 1.2 Ograniczenie odpowiedzialnoci. ADOBE ANI DOSTAWCY ADOBE NIE BD W ADNYM WYPADKU PONOSILI ODPOWIEDZIALNOCI WOBEC UYTKOWNIKA ZA JAKIEKOLWIEK STRATY, SZKODY, ROSZCZENIA LUB KOSZTY DOWOLNEGO RODZAJU, W TYM ZA SZKODY WYNIKOWE, POREDNIE LUB UBOCZNE, UTRAT ZYSKW LUB OSZCZDNOCI, SZKODY WYNIKAJCE Z PRZERW W PROWADZENIU DZIAALNOCI, USZKODZENIE CIAA LUB BRAK NALEYTEJ STARANNOCI, LUB ZA ROSZCZENIA WYSUNITE PRZEZ OSOBY TRZECIE, NAWET JEELI PRZEDSTAWICIEL ADOBE ZOSTA POINFORMOWANY O MOLIWOCI WYSTPIENIA TAKIEJ STRATY, SZKODY, ROSZCZENIA LUB KOSZTW. POWYSZE WYCZENIA I OGRANICZENIA MAJ ZASTOSOWANIE W ZAKRESIE, W JAKIM S DOZWOLONE PRZEPISAMI PRAWA OBOWIZUJCYMI W KRAJU UYTKOWNIKA. CZNA ODPOWIEDZIALNO ADOBE I JEJ DOSTAWCW Z TYTUU NINIEJSZEJ UMOWY LUB W ZWIZKU Z NI JEST OGRANICZONA DO EWENTUALNEJ KWOTY ZAPACONEJ ZA PAKIET SDK. NINIEJSZE OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOCI ADOBE I DOSTAWCW ADOBE BDZIE MIAO ZASTOSOWANIE NAWET W WYPADKU ZASADNICZEGO LUB ISTOTNEGO NARUSZENIA LUB NARUSZENIA ZASADNICZYCH LUB ISTOTNYCH WARUNKW NINIEJSZEJ UMOWY. Postanowienia niniejszej umowy nie ograniczaj odpowiedzialnoci Adobe ani dostawcw Adobe wobec uytkownika w przypadku mierci lub uszkodzenia ciaa spowodowanego niedbalstwem Adobe, w przypadku czynu niedozwolonego bd oszustwa. Adobe wystpuje w imieniu swoich dostawcw w celu zrzeczenia si, wyczenia lub ograniczenia zakresu zobowiza, gwarancji lub odpowiedzialnoci, ale tylko w tym zakresie i tylko w tym celu. 1.3 Umowa wica. Niniejsza umowa okrela warunki instalacji i uywania pakietu SDK. Uytkownik zgadza si, e umowa ta jest dla niego wica tak samo, jak kada pisemna umowa wynegocjowana i podpisana przez uytkownika. Pobranie, zainstalowanie, skopiowanie, zmodyfikowanie lub rozpowszechnianie caoci lub jakichkolwiek czci pakietu SDK jest rwnoznaczne z akceptacj wszystkich warunkw niniejszej umowy. Postanowienia niniejszej umowy s obowizujce dla uytkownika oraz podmiotu prawnego, ktry uzyska pakiet SDK lub w imieniu ktrego pakiet bdzie uywany: na przykad pracodawcy uytkownika. Jeli uytkownik nie zgadza si na warunki niniejszej umowy, nie powinien uywa pakietu SDK. 1.4 Dodatkowe warunki i umowy. Uytkownika moe wiza ze spk Adobe odrbna umowa zawarta na pimie, ktra uzupenia lub zastpuje cao bd cz niniejszej umowy. Korzystanie z materiaw osb trzecich zawartych w pakiecie SDK moe podlega innym warunkom typowym dla umw licencyjnych, zawartym w pliku Czytaj mnie doczonym do takich materiaw lub w Informacjach o Oprogramowaniu Osb Trzecich i/lub Dodatkowych Warunkach i Postanowieniach dostpnych na stronie http://www.adobe.com/go/thirdparty_pl. W wypadku kolidowania takich innych warunkw z warunkami niniejszej umowy te inne warunki zastpuj warunki niniejszej umowy w caoci lub czciowo.

2. DEFINICJE. Adobe oznacza spk Adobe Systems Incorporated zarejestrowan w stanie Delaware, z siedzib pod adresem 345 Park Avenue, San Jose, California 95110, o ile obowizuje pkt 14(a) niniejszej umowy; w przeciwnym razie oznacza spk Adobe Systems Software Ireland Limited, z siedzib pod adresem 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irlandia, zorganizowan zgodnie z prawem irlandzkim i bdc podmiotem podporzdkowanym i licencjobiorc wzgldem Adobe Systems Incorporated. Narzdzia do Budowania oznaczaj pliki kompilacji, kompilatory i biblioteki wykonawcze (ale nie kompletne Oprogramowanie rodowiska Wykonawczego) doczone do niniejszej umowy, w tym na przykad zawarto katalogw bin, lib i runtime, pliki adl.exe, adl.bat oraz adt.jar. Aplikacja Programisty oznacza oprogramowanie aplikacyjne uytkownika, ktre spenia wymogi okrelone w tej umowie, w tym w punkcie 5.1, i ktre albo (a) wspdziaa z Oprogramowaniem rodowiska Wykonawczego, albo (b) jest aplikacj utworzon na podstawie Narzdzi do Budowania. Dokumentacja oznacza pisemn dokumentacj doczon do niniejszej umowy, w tym na przykad specyfikacje techniczne, dokumentacj formatw plikw oraz informacje o aplikacyjnym interfejsie programistycznym (API). Data Wejcia w ycie oznacza dat, w ktrej uytkownik pobra pakiet SDK lub w inny sposb uzyska do niego dostp. Istotne Udoskonalenie oznacza odczuwalne, mierzalne i dajce si zdefiniowa udoskonalenie, ktre wprowadza istotn rozszerzon lub dodatkow funkcjonalno istotnie zwikszajc warto biznesow. Kod Obiektowy do Redystrybucji oznacza pliki w formacie kodu obiektowego umieszczone w folderach /runtimes/air-captivate/mac, /runtimes/air-captivate/win, lib/aot/lib i /lib/android/lib/runtimeClasses.jar oraz /runtimes/air/android/device/Runtime.apk, jeli zostay doczone do wersji pakietu SDK udostpnionej uytkownikowi w powizaniu z niniejsz umow. Skadniki Wykonawcze oznaczaj dowolne pojedyncze pliki, biblioteki lub kod wykonywalny zawarty w katalogu Oprogramowania rodowiska Wykonawczego (np. w folderze runtime) lub narzdzia Oprogramowania rodowiska Wykonawczego umieszczone w katalogu utilities bd pliki instalatora. Skadnikami Wykonawczymi s na przykad: plik Adobe AIR.dll, pliki wykonywalne rodowiska wykonawczego, plik template.exe i plik template.app. Oprogramowanie rodowiska Wykonawczego oznacza rodowisko wykonawcze Adobe w formacie kodu obiektowego o nazwie Adobe AIR, przeznaczone do instalowania przez uytkownikw kocowych, oraz wszystkie uaktualnienia takiego oprogramowania udostpniane przez Adobe. SDK oznacza pakiet skadajcy si z Narzdzi do Budowania, Dokumentacji, Kodu Obiektowego do Redystrybucji, Skadnikw Wykonawczych, Plikw rdowych Pakietu SDK oraz Kodu Przykadowego. Pliki rdowe Pakietu SDK oznaczaj pliki kodu rdowego umieszczone w katalogu frameworks doczonego do niniejszej umowy. Kod Przykadowy oznacza przykadowe oprogramowanie w formacie kodu rdowego okrelane w Dokumentacji lub katalogach mianem kodu przykadowego, przykadw, przykadowego kodu aplikacji, urywkw kodu lub wycinkw. 3. LICENCJA. Zgodnie z warunkami niniejszej umowy, w szczeglnoci z uwzgldnieniem okrelonych poniej wymaga i ogranicze, Adobe udziela uytkownikowi niewycznego, nieprzenonego prawa do uywania pakietu SDK zgodnie z Dokumentacj na nastpujcych warunkach:

3.1 Instalacja, uywanie i kopiowanie. Uytkownik moe zainstalowa Narzdzia do Budowania i Skadniki Wykonawcze oraz uywa ich wycznie w celu opracowywania Aplikacji Programisty speniajcych okrelone warunki. Dozwolone jest sporzdzenie ograniczonej, uzasadnionej liczby kopii pakietu SDK na potrzeby opracowywania Aplikacji Programisty w organizacji uytkownika. 3.2 Modyfikacja. Uytkownik moe modyfikowa Kod Przykadowy i Pliki rdowe Pakietu SDK udostpnione mu w formacie czytelnym dla czowieka (tj. jako kod rdowy). Dozwolone jest wczanie zmodyfikowanego Kodu rdowego i Plikw rdowych Pakietu SDK w Aplikacjach Programisty opracowanych przez uytkownika. Niedozwolone jest modyfikowanie w jakikolwiek sposb Narzdzi do Budowania (z wyjtkiem plikw podlegajcych licencjom podmiotw trzecich, ktre na to zezwalaj), Dokumentacji ani Oprogramowania rodowiska Wykonawczego. Uytkownik nie ma w adnym wypadku prawa do podejmowania dziaa zmierzajcych do objcia pakietu SDK licencj lub umow, z ktrej mogoby wynika, e warunkiem uytkowania, modyfikacji i/lub rozpowszechniania jest (a) ujawnienie lub rozpowszechnianie kodu rdowego pakietu SDK; (b) udzielenie licencji na pakiet SDK w zakresie niezbdnym do tworzenia dzie pochodnych; (c) bezpatne rozpowszechnianie pakietu SDK. Uytkownik nie moe usuwa ani w jakikolwiek inny sposb modyfikowa informacji o prawach autorskich, znakw towarowych, znakw graficznych i powizanych z nimi zastrzee, a take jakichkolwiek innych informacji o prawach wasnoci spki Adobe (i jej ewentualnych licencjodawcw) uwidocznionych na lub w jakiejkolwiek czci pakietu SDK innej ni Kod Przykadowy lub Pliki rdowe Pakietu SDK istotnie zmodyfikowane przez uytkownika zgodnie z niniejsz umow. 3.3 Rozpowszechnianie. (a) Prawa do rozpowszechniania. Zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, z uwzgldnieniem okrelonych poniej wymaga i ogranicze, uytkownik moe kopiowa i rozpowszechnia Kod Przykadowy, Pliki rdowe Pakietu SDK i Kod Obiektowy do Redystrybucji na nastpujcych warunkach: (i) Rozpowszechnianie razem z Aplikacj Programisty. Dozwolone jest rozpowszechnianie (A) Kodu Przykadowego i Plikw rdowych Pakietu SDK w formie kodu rdowego lub kodu obiektowego, w formie zmodyfikowanej lub niezmodyfikowanej kadorazowo wczonej do Aplikacji Programisty opracowanej przez uytkownika oraz (B) Kodu Obiektowego do Redystrybucji wycznie w formie kodu automatycznie wczonego (tj. jako skutek uboczny uycia przez uytkownika Narzdzi do Budowania) do Aplikacji Programisty dla platformy Mac, Windows, iOS lub Android, pobranego odpowiednio z folderw /runtimes/air-captivate/mac, /runtimes/air-captivate/win, lib/aot/lib i /lib/android/lib/runtimeClasses.jar oraz /runtimes/air/android/device/Runtime.apk; oraz (ii) Rozpowszechnianie Kodu Przykadowego w formie autonomicznej. Dozwolone jest rozpowszechnianie Kodu Przykadowego (ale nie Plikw rdowych Pakietu SDK) w formacie rdowym lub obiektowym, w formie autonomicznej lub w powizaniu z innym oprogramowaniem, pod warunkiem, e uytkownik wczeniej wprowadzi do takiego kodu modyfikacje skutkujce Istotnymi Udoskonaleniami; oraz (iii) Rozpowszechnianie Plikw rdowych Pakietu SDK. Dozwolone jest rozpowszechnianie Plikw rdowych Pakietu SDK (ale nie Kodu Przykadowego) w formacie rdowym lub obiektowym, w formie autonomicznej lub w powizaniu z innym oprogramowaniem, pod warunkiem e uytkownik wczeniej wprowadzi do takich plikw modyfikacje skutkujce Istotnymi Udoskonaleniami, oraz pod warunkiem e uytkownik (A) umieci w takich zmodyfikowanych plikach informacje o prawach autorskich do nich; i (B) adne nowe nazwy pakietw lub klas rozpowszechnianych z Plikami rdowymi Pakietu SDK nie bd zawieray cigw znakw mx, mxml, flex, flash, fl lub adobe. (iv) Zakaz rozpowszechniania Narzdzi do Budowania. Niniejsza umowa nie daje uytkownikowi prawa do rozpowszechniania Narzdzi do Budowania (z wyjtkiem plikw podlegajcych licencjom podmiotw trzecich, ktre na to zezwalaj), Dokumentacji ani Oprogramowania rodowiska Wykonawczego. Uytkownik nie ma w adnym wypadku prawa do podejmowania dziaa zmierzajcych do objcia pakietu SDK licencj lub umow, z ktrej mogoby wynika, e warunkiem uytkowania, modyfikacji i/lub rozpowszechniania jest (A) ujawnienie lub rozpowszechnianie kodu rdowego pakietu SDK; (B) udzielenie licencji na pakiet SDK w zakresie niezbdnym do tworzenia dzie pochodnych; (C) bezpatne rozpowszechnianie pakietu SDK. Informacje na temat uzyskiwania praw do rozpowszechniania takich komponentw z wasnymi produktami lub usugami mona znale na stronie http://www.adobe.com/go/redistributeairsdk_pl.

(b) Wymagania zwizane z rozpowszechnianiem. Jeli uytkownik rozpowszechnia Kod Przykadowy lub Pliki rdowe Pakietu SDK na mocy tej umowy, jest zobowizany do umieszczenia informacji o prawach autorskich w takim kodzie, plikach, odpowiedniej Aplikacji Programisty lub innych wikszych dzieach zawierajcych taki kod lub pliki. Niedozwolone jest (i) skadanie jakichkolwiek deklaracji, jakoby Aplikacja Programisty lub inne programy byy certyfikowane przez Adobe lub w inny sposb objte gwarancjami Adobe; (ii) wykorzystanie nazwy lub znakw towarowych Adobe w promocji i sprzeday jakichkolwiek Aplikacji Programisty lub innego oprogramowania bez pisemnego zezwolenia Adobe. Spka Adobe nie jest wobec uytkownika ani innych osb zobowizana do aktualizacji oprogramowania, zapewnienia wsparcia ani nie ma adnych innych zobowiza wynikajcych z rozpowszechniania kodu i plikw przez uytkownika. 4. ZABEZPIECZENIE I OCHRONA PRZED ROSZCZENIAMI. Uytkownik zgadza si broni i zabezpieczy Adobe przed roszczeniami z tytuu jakiejkolwiek odpowiedzialnoci, strat, postpowa, szkd lub roszczeniami innego rodzaju (w tym roszczeniami z tytuu odpowiedzialnoci za produkt, gwarancji, praw autorskich, wraz ze wszystkimi uzasadnionymi wydatkami, kosztami i opatami za obsug prawn) zgaszanymi w zwizku przyczynowym lub innym z rozpowszechnianiem caoci lub jakichkolwiek czci pakietu SDK lub jakichkolwiek Aplikacji Programisty pod warunkiem e Adobe bdzie wspdziaa z uytkownikiem, na koszt uytkownika, w rozpatrywaniu kadego takiego roszczenia. 5. WYMAGANIA I OGRANICZENIA DOTYCZCE TWORZENIA OPROGRAMOWANIA. 5.1 Tworzenie oprogramowania. Uytkownik nie bdzie tworzy ani rozpowszechnia jakiegokolwiek oprogramowania, w tym jakichkolwiek Aplikacji Programisty, ktre wspdziaaoby z poszczeglnymi Skadnikami Wykonawczymi w sposb nieudokumentowany przez Adobe. Uytkownik nie bdzie tworzy ani rozpowszechnia jakiegokolwiek oprogramowania, w tym jakichkolwiek Aplikacji Programisty, zaprojektowanego w taki sposb, by wspdziaao z odinstalowan instancj Oprogramowania rodowiska Wykonawczego. Uytkownik nie bdzie tworzy ani rozpowszechnia jakichkolwiek Aplikacji Programisty, ktre dziaayby bez instalacji. Nie jest dozwolone instalowanie ani uywanie Narzdzi do Budowania lub innych czci pakietu SDK do tworzenia oprogramowania objtego zakazem wynikajcym z tej umowy. Nieprzestrzeganie postanowie niniejszego punktu 5.1 bdzie stanowi zamanie warunkw umowy i spowoduje natychmiastowe odebranie uytkownikowi praw przyznanych mu na jej mocy. 5.2 Pozostae zakazy. Uytkownik nie bdzie uywa pakietu SDK do tworzenia, opracowywania lub wykorzystywania jakichkolwiek programw, oprogramowania bd usug, ktre (a) zawieraj wirusy, konie trojaskie, robaki, bomby z opnionym zaponem, cancelboty lub inne podprogramy przeznaczone do wyrzdzania szkd, zakcania dziaania, przechwytywania lub wykradania systemw, informacji bd danych osobowych, (b) ktrych wykorzystanie zgodne z przeznaczeniem lub deklaracjami handlowymi narusza ustawy, przepisy, rozporzdzenia, zarzdzenia lub prawa osb trzecich (w tym ustawy, przepisy lub rozporzdzenia chronice wasno intelektualn, dotyczce komputerowego oprogramowania szpiegujcego, ochrony prywatnoci, kontroli eksportu, nieuczciwej konkurencji, dyskryminacji lub form reklamy), bd (c) ktre zakcaj dziaanie oprogramowania Adobe lub podmiotw trzecich. 5.3 Wykorzystanie kodeka AVC. NA MOCY LICENCJI NA PAKIET PATENTW AVC NA NINIEJSZY PRODUKT UDZIELANA JEST KONSUMENTOWI LICENCJA NA UYTKOWANIE DO CELW OSOBISTYCH NIEZWIZANYCH Z DZIAALNOCI GOSPODARCZ, OBEJMUJCA PRAWO DO (a) KODOWANIA WIDEO ZGODNIE ZE STANDARDEM AVC (WIDEO AVC) I/LUB (b) DEKODOWANIA WIDEO AVC ZAKODOWANEGO PRZEZ KONSUMENTA W RAMACH DZIAA NIEZWIZANYCH Z DZIAALNOCI GOSPODARCZ I/LUB UZYSKANEGO OD DOSTAWCY MATERIAW WIDEO, KTREMU UDZIELONO LICENCJI NA DOSTARCZANIE WIDEO AVC. NIE UDZIELA SI LICENCJI WYRANEJ ANI DOROZUMIANEJ NA JAKIEKOLWIEK INNE FORMY UYTKOWANIA. DODATKOWE INFORMACJE MONA UZYSKA OD SPKI MPEG LA, L.L.C., POD ADRESEM http://www.mpegla.com.

5.4 Wykorzystanie kodeka MP3. Uytkownik nie moe modyfikowa bibliotek wykonawczych ani Narzdzi do Budowania. Niedozwolone jest uzyskiwanie dostpu do kodekw MP3 w bibliotekach wykonawczych w sposb inny ni za porednictwem publicznie udokumentowanych wywoa API rodowiska wykonawczego. Tworzenie, uywanie i rozpowszechnianie Aplikacji Programisty dziaajcej na urzdzeniach innych ni komputery PC, ktra dekoduje dane MP3 niezawarte w pliku o formacie SWF, FLV lub innym zawierajcym nie tylko dane MP3 moe wiza si z koniecznoci uzyskania jednej lub wikszej liczby licencji podmiotw trzecich. 6. PRAWA WASNOCI INTELEKTUALNEJ. Pakiet SDK oraz wszelkie kopie pakietu SDK wykonane przez uytkownika za zgod Adobe stanowi wasno intelektualn Adobe Systems Incorporated i jej dostawcw. Struktura, organizacja oraz kod pakietu SDK udostpnione uytkownikowi w formie kodu skompilowanego lub obiektowego stanowi wartociow tajemnic handlow i informacje poufne Adobe Systems Incorporated oraz jej dostawcw. Pakiet SDK jest chroniony przepisami prawa autorskiego, w tym prawa autorskiego Stanw Zjednoczonych, postanowieniami traktatw midzynarodowych i przepisami obowizujcymi w kraju, w ktrym pakiet SDK jest uywany. O ile niniejsza umowa nie stanowi wyranie inaczej, nie bdzie ona suya jako podstawa przyznania uytkownikowi jakichkolwiek praw wasnoci intelektualnej do pakietu SDK, a wszystkie prawa, ktre nie zostay jednoznacznie udzielone drugiej stronie, pozostaj wasnoci spki Adobe. 7. INYNIERIA WSTECZNA. Niedozwolone jest przeprowadzanie procesw inynierii wstecznej, dekompilacji, dezasemblacji lub stosowania innych metod odkrywania kodu rdowego caoci lub czci pakietu SDK udostpnionego uytkownikowi w formie kodu skompilowanego lub obiektowego, z wyjtkiem dekompilacji wyranie dozwolonej obowizujcymi przepisami prawa. 8. BRAK PRZESZKD W OPRACOWYWANIU WASNYCH ROZWIZA PRZEZ ADOBE. Uytkownik przyjmuje do wiadomoci, e Adobe obecnie opracowuje lub moe w przyszoci opracowa technologie i produkty o budowie i/lub funkcjonalnoci podobnej do produktw opracowanych przez uytkownika na mocy niniejszej licencji. adne ze sformuowa w niniejszej umowie nie ogranicza prawa Adobe do dalszego opracowywania, aktualizowania i/lub rozpowszechniania technologii lub produktw Adobe. Uytkownik owiadcza, e w aden sposb nie wykorzysta jakiegokolwiek wasnego patentu uzyskanego w zwizku przyczynowym lub innym z pakietem SDK lub modyfikacjami pakietu SDK do prb blokowania wytwarzania, uytkowania, importowania, licencjonowania, oferowania do sprzeday lub sprzeday jakichkolwiek produktw Adobe przez spk Adobe, jej podmioty podporzdkowane lub afiliowane, jej bezporednich bd porednich klientw, agentw i podwykonawcw. 9. DODATKOWE WARUNKI DOTYCZCE WERSJI ZAPOZNAWCZEJ PAKIETU SDK. Niniejszy artyku stosuje si do pakietu SDK i wszelkich jego skadnikw bdcych oprogramowaniem w wersji zapoznawczej lub w wersji beta (Wersja Zapoznawcza Oprogramowania). Wersja ta jest wersj zapoznawcz, niestanowic ostatecznego produktu spki Adobe, moe zawiera defekty, bdy oraz powodowa inne problemy, ktre mog skutkowa awariami sytemu lub innymi awariami oraz utrat danych. Spka Adobe ma prawo nie zdecydowa si na wprowadzenie Wersji Zapoznawczej Oprogramowania do obrotu handlowego. Jeeli uytkownik otrzyma Wersj Zapoznawcz Oprogramowania na podstawie odrbnej umowy na pimie, takiej jak umowa licencyjna ze spk Adobe Systems Incorporated na Wersj Zapoznawcz Oprogramowania, korzystanie z Oprogramowania przez Uytkownika rwnie podlega takiej umowie. Na wezwanie Adobe lub w chwili wprowadzenia takiego Oprogramowania do obrotu handlowego uytkownik zwrci Wersj Zapoznawcz Oprogramowania lub j zniszczy. UYTKOWNIK KORZYSTA Z WERSJI ZAPOZNAWCZEJ OPROGRAMOWANIA NA WASNE RYZYKO.

10. OKRES OBOWIZYWANIA I ROZWIZANIE UMOWY. Niniejsza umowa zaczyna obowizywa w Dacie Wejcia w ycie i obowizuje wieczycie, chyba e zostanie rozwizana zgodnie z niniejszym punktem. Adobe moe rozwiza t umow ze skutkiem natychmiastowym, jeli uytkownik naruszy ktrekolwiek z jej postanowie. Jednake punkty 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 i 15 obowizuj rwnie po rozwizaniu umowy. Z chwil rozwizania umowy uytkownik zaprzestanie uywania i rozpowszechniania pakietu SDK i na danie Adobe niezwocznie zwrci spce Adobe lub zniszczy (potwierdzajc zniszczenia na pimie) pakiet SDK oraz wszystkie posiadane jego kopie. 11. REGUY DOTYCZCE EKSPORTU. Uytkownik przyjmuje do wiadomoci, e pakiet SDK podlega przepisom administracyjnym USA dotyczcym eksportu (ang. Export Administration Regulations, Przepisy EAR), i zobowizuje si do przestrzegania Przepisw EAR. Niedozwolone jest eksportowanie lub reeksportowanie pakietu SDK lub jakichkolwiek jego czci bezporednio lub porednio do: (a) krajw objtych ograniczeniami eksportu z USA (obecnie s to Kuba, Iran, Korea Pnocna, Sudan i Syria, jednak ta lista moe by niekompletna); (b) uytkownikw kocowych, o ktrych uytkownik wie lub co do ktrych podejrzewa, e bd uywa pakietu SDK lub jego czci do projektowania, opracowywania lub wytwarzania broni jdrowej, chemicznej lub biologicznej, systemw rakietowych, pojazdw kosmicznych i rakiet sondaowych bd systemw bezzaogowych statkw powietrznych; ani (c) uytkownikw kocowych, ktrym agencje federalne rzdu USA zakazay udziau w transakcjach eksportu z USA. Ponadto uytkownik ma obowizek przestrzega wszelkich lokalnych przepisw zgodnie z ustawodawstwem, ktremu podlega, a ktre mog wpywa na jego prawo do importowania, eksportowania lub uywania pakietu SDK. 12. INFORMACJA DLA UYTKOWNIKW KOCOWYCH PODLEGAJCYCH RZDOWI STANW ZJEDNOCZONYCH (U.S. GOVERNMENT END USERS). W odniesieniu do Uytkownikw kocowych podlegajcych rzdowi Stanw Zjednoczonych Adobe zobowizuje si przestrzega wszystkich odnonych przepisw prawa dotyczcych rwnych szans, w tym - jeeli maj zastosowanie - przepisw Zarzdzenia nr 11246 (Executive Order 11246), z pn. zm., Sekcji 402 ustawy z 1974 r. o rehabilitacji spoecznej weteranw wojny w Wietnamie (Vietnam Era Veterans Readjustment Assistance Act, 38 USC 4212) i Sekcji 503 ustawy z 1973 r. o rehabilitacji (Rehabilitation Act 1973), z pn. zm., oraz Czci 60-1 do 60-60, 60-250 oraz 60-741 regulacji 41 CFR. Klauzula o dziaaniach wspierajcych upoledzone warstwy spoeczne (affirmative action clause) oraz regulacje wskazane w poprzednim zdaniu zostaj wczone przez odniesienie do niniejszej umowy. 13. ZNAK TOWAROWY. Adobe AIR jest znakiem towarowym Adobe, z ktrego nie mog korzysta inne podmioty, jeli nie uzyskay pisemnej licencji od Adobe. Niedozwolone jest umieszczanie znaku towarowego Adobe AIR ani innych znakw towarowych Adobe, w caoci bd w czci, w tytule Aplikacji Programisty, nazwie przedsibiorstwa, domeny lub usugi uytkownika zwizanej z produktem Adobe AIR. Dozwolone jest zadeklarowanie wspdziaania Aplikacji Programisty z Oprogramowaniem rodowiska Wykonawczego Adobe AIR, o ile deklaracja taka jest zgodna z prawd, poprzez uycie np. sformuowania dziaa z Adobe AIR lub dla Adobe AIR. Uycie znaku towarowego Adobe AIR poprzez wskazanie, e Aplikacja Programisty jest aplikacj Adobe AIR jest dozwolone wycznie jako deklaracja, e Aplikacja Programisty wspdziaa z Oprogramowaniem rodowiska Wykonawczego Adobe AIR. 14. PRAWO WACIWE. Jeli uytkownik jest konsumentem, ktry uywa pakietu SDK wycznie w celach prywatnych niezwizanych z dziaalnoci gospodarcz, umowa ta podlega prawu kraju, w ktrym uytkownik zakupi licencj na uywanie pakietu SDK. Jeli uytkownik nie jest takim konsumentem, niniejsza umowa bdzie podlegaa i bdzie

interpretowana zgodnie z przepisami prawa materialnego obowizujcymi: (a) w stanie Kalifornia - jeeli licencj na pakiet SDK uzyskuje uytkownik w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie lub Meksyku; lub (b) w Japonii - jeeli licencj na pakiet SDK uzyskuje uytkownik w Japonii, Chinach, Korei lub innym kraju w Azji PoudniowoWschodniej, gdzie wszystkie urzdowe jzyki posuguj si znakami ideograficznymi (np. hanzi, kanji lub hanja) i/lub innym kodem opartym na strukturze podobnej do kodu ideograficznego, takim jak hangul lub kana; lub (c) w Anglii - jeeli licencj na pakiet SDK uzyskuje Uytkownik w innej jurysdykcji ni wskazane powyej. Niewyczn jurysdykcj w zakresie wszystkich sporw zwizanych z niniejsz umow bd miay nastpujce sdy: sdy waciwe z okrgu Santa Clara w Kalifornii, jeeli prawem waciwym bdzie prawo kalifornijskie, Sd Okrgowy w Tokio w Japonii, jeeli prawem waciwym bdzie prawo japoskie, a jeeli prawem waciwym bdzie prawo angielskie - sdy waciwe w Londynie, w Anglii. Niniejsza umowa nie podlega przepisom prawa kolizyjnego obowizujcym w jakiejkolwiek jurysdykcji ani przepisom Konwencji Narodw Zjednoczonych o Umowach Midzynarodowej Sprzeday Towarw, ktrych zastosowanie ulega niniejszym wyczeniu. 15. POSTANOWIENIA OGLNE. Jeeli jakakolwiek cz niniejszej umowy bdzie niewana lub niewykonalna, pozostanie to bez wpywu na pozosta cz niniejszej umowy, ktra bdzie nadal wana i wykonalna zgodnie z jej warunkami. Licencje na Aktualizacje mog by udzielane uytkownikowi przez Adobe na innych lub dodatkowych warunkach. Uywane w tej umowie sformuowanie w tym oznacza w tym, bez ogranicze. Niniejsza umowa stanowi cao porozumienia pomidzy Adobe a uytkownikiem w odniesieniu do pakietu SDK i zastpuje wszelkie wczeniejsze owiadczenia, rozmowy, zobowizania i informacje oraz materiay reklamowe dotyczce pakietu SDK.

AdobeAIR_SDK License-pl_PL-20120501_1001

ADOBE SYSTEMS INCORPORATED CONTRATO DE LICENA DE SDK ADOBE AIR 3 SDK 1. SEM GARANTIA, LIMITE DE RESPONSABILIDADE, CONTRATO VINCULANTE E TERMOS E CONTRATOS ADICIONAIS. 1.1 SEM GARANTIA. VOC RECONHECE QUE O SDK (CONFORME DEFINIDO ABAIXO) PODE APRESENTAR PROBLEMAS POR ERROS E/OU ESTABILIDADE. O SDK FORNECIDO COMO EST, E A ADOBE E SEUS FORNECEDORES SE ISENTAM DE QUALQUER GARANTIA OU RESPONSABILIDADE DE QUALQUER ESPCIE. VOC RECONHECE QUE A ADOBE NO ESTABELECE QUALQUER GARANTIA EXPLCITA, IMPLCITA OU OBRIGATRIA DE QUALQUER TIPO EM RELAO AO SDK INCLUINDO QUALQUER GARANTIA RELACIONADA AO DESEMPENHO, COMERCIABILIDADE, QUALIDADE SATISFATRIA, NO VIOLAO OU ADEQUAO PARA QUALQUER FINALIDADE ESPECFICA. TODO O RISCO QUANTO QUALIDADE E AO DESEMPENHO DO SDK E SEU USO OU RESULTADO DO USO DE SUA INTEIRA RESPONSABILIDADE. A Adobe no obrigada a fornecer manuteno, suporte tcnico ou atualizaes para qualquer parte do SDK. As ressalvas e restries anteriores sero aplicadas na extenso mxima permitida pela legislao aplicvel, mesmo que qualquer recurso falhe em seu propsito essencial. 1.2 Limitao de responsabilidade. EM HIPTESE ALGUMA A ADOBE OU SEUS FORNECEDORES SERO RESPONSVEIS POR QUAISQUER PERDAS, DANOS, RECLAMAES OU CUSTOS, INCLUINDO QUAISQUER DANOS CONSEQUENTES, INDIRETOS OU INCIDENTAIS, QUAISQUER PERDAS DE RECEITA OU ECONOMIAS, QUAISQUER DANOS RESULTANTES DE INTERRUPO DE NEGCIOS, LESO CORPORAL OU NO CUMPRIMENTO DE QUALQUER DEVER OU CUIDADO, OU RECLAMAES DE TERCEIROS, MESMO QUE O REPRESENTANTE DA ADOBE TENHA SIDO INFORMADO SOBRE ESSES POSSVEIS DANOS, PERDAS, REIVINDICAES OU CUSTOS. AS LIMITAES E EXCLUSES DISPOSTAS ACIMA SERO APLICADAS MEDIDA MXIMA PERMITIDA PELA LEI APLICVEL EM SUA JURISDIO. A RESPONSABILIDADE AGREGADA DA ADOBE E DE SEUS FORNECEDORES SOB OU EM RELAO A ESTE CONTRATO EST LIMITADA QUANTIA PAGA PELO SDK, SE HOUVER. ESSA LIMITAO REFERENTE ADOBE E SEUS FORNECEDORES SER APLICVEL MESMO EM CASO DE VIOLAO FUNDAMENTAL OU SUBSTANCIAL OU VIOLAO DOS TERMOS FUNDAMENTAIS OU SUBSTANCIAIS DESTE CONTRATO. Nenhuma disposio contida neste contrato limita a responsabilidade da Adobe, ou de seus fornecedores, para com voc em caso de morte ou leses corporais resultantes da negligncia ou por ato ilcito (fraude) da Adobe. A Adobe age em nome de seus fornecedores a fim de avisar sobre iseno de responsabilidade, excluir e limitar obrigaes, garantias e responsabilidade, mas com nenhum outro motivo e para nenhuma outra finalidade. 1.3 Contrato vinculante. Este contrato rege a instalao e o uso do SDK. Voc concorda que este contrato equivalente a qualquer contrato de negociao escrito assinado por voc. Ao fazer o download, instalar, copiar, modificar ou distribuir qualquer parte do SDK, voc concorda com todos os termos e condies deste contrato. Este contrato executvel contra voc e qualquer entidade legal que tenha obtido o SDK e em nome de quem eles sejam utilizados: por exemplo, seu empregador. Caso no concorde com os termos deste contrato, no utilize o SDK. 1.4 Termos e contratos adicionais. Voc pode ter um contrato separado por escrito com a Adobe que complemente ou substitua todo este contrato ou partes dele. O uso de materiais de terceiros includos no SDK pode estar sujeito a outros termos e condies normalmente encontrados em um contrato de licena separado ou em um arquivo Read Me (Leia-me) fornecido juntamente com esses materiais ou em Third Party Software Notices and/or Additional Terms and Conditions (Avisos de software de terceiros e/ou termos e condies adicionais) em http://www.adobe.com/go/thirdparty_br. Esses outros termos e condies iro substituir todo ou partes do contrato em caso de conflito com os termos e condies deste contrato.

2. DEFINIES. Adobe significa Adobe Systems Incorporated. Uma empresa de Delaware, localizada em 345 Park Avenue, San Jose, Califrnia 95110, se a subclusula 14 (a) deste contrato for aplicvel; do contrrio, significa Adobe Systems Software Ireland Limited, localizada em 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irlanda, uma empresa constituda sob as leis da Irlanda e uma afiliada e licenciada da Adobe Systems Incorporated. Ferramentas de Construo significa arquivos, compiladores, biblioteca de tempo de execuo (mas no todo o Runtime Software) que acompanham este contrato, incluindo, por exemplo, o contedo dos diretrios Bin e Lib e de tempo de execuo, adl.exe, adl.bat e adt.jar. Aplicativo do Desenvolvedor significa seu software aplicativo que est em conformidade com os requisitos deste contrato, incluindo a Seo 5.1, e que tanto (a) opera em conjunto com o Software Runtime ou (b) um aplicativo desenvolvido a partir das Ferramentas de Construo. Documentao significa os documentos por escrito que acompanham este contrato, incluindo, por exemplo, especificaes tcnicas, documentao de formato de arquivo e informaes sobre interface de programao de aplicativos (API - application programming interface). Data de vigncia significa a data em que voc faz o download ou acessa, de outra forma, o SDK. Aprimoramento significativo significa aprimoramentos perceptveis, mensurveis e definveis que fornecem funcionalidade bsica e significativa adicional ou ampliada que agrega valor comercial significativo. Redistribuies de Cdigo Objeto significa os arquivos em formato de cdigo objeto localizados nas pastas /runtimes/air-captivate/mac, /runtimes/air-captivate/win, lib/aot/lib e /lib/android/lib/runtimeClasses.jar e /runtimes/air/android/device/Runtime.apk, se includo na verso do SDK fornecida em relao a este contrato. Componentes de tempo de execuo significa qualquer arquivo, biblioteca ou cdigo executvel individual contido no diretrio do Runtime Software (p. ex., a pasta runtime) ou os utilitrios do Runtime Software includos no diretrio de utilitrios ou nos arquivos de instalao. AIR.dll da Adobe, executveis do Runtime, template.exe e template.app so exemplos de Componentes de Tempo de Execuo. Runtime Software significa o software de tempo de execuo da Adobe em formato de cdigo objeto com nome de Adobe AIR, que deve ser instalado pelos usurios finais e todas as atualizaes para esse software disponibilizadas pela Adobe. SDK significa as Ferramentas de Construo, Documentao, Redistribuies de Cdigo Objeto, Componentes de Tempo de Execuo, Arquivos-fonte SDK e Cdigo de Amostra. Arquivos-fonte SDK significa arquivos de cdigo-fonte includos no diretrio estruturas que acompanham este contrato. Cdigo de amostra significa software de amostra no formato cdigo-fonte designado na Documentao ou nos diretrios como cdigo de amostra, amostras, cdigo de amostra de aplicativo, cdigo de quickstart ou snippets. 3. LICENA. Sujeita a termos e condies deste contrato, incluindo as condies e as restries abaixo, a Adobe concede a voc o direito no transfervel e no exclusivo de usar o SDK de acordo com a Documentao conforme segue: 3.1 Instalao, Uso e Cpia. Voc pode instalar e usar as Ferramentas de Construo e os Componentes de Tempo de Execuo somente com a finalidade de desenvolver Aplicativos Desenvolvedores compatveis. Voc pode fazer um nmero limitado e razovel de cpias do SDK com a finalidade de desenvolver internamente Aplicativos Desenvolvedores.

3.2 Modificao. Voc pode modificar o Cdigo de Amostra e os Arquivos-fonte SDK fornecidos para um formato legvel para humanos (ou seja, cdigo-fonte). Voc pode incorporar o Cdigo de Amostra e os Arquivos-fonte SDK modificados aos seus Aplicativos Desenvolvedores. Voc no pode modificar as Ferramentas de Construo (com exceo dos arquivos cobertos por licenas de terceiros que do a voc permisso para isso), a Documentao e o Runtime Software de forma alguma. Voc no tem autorizao em nenhuma situao para agir de forma a tornar o SDK sujeito a licena ou esquema em que haja ou possa ser interpretado que, como condio para o uso, modificao e/ou distribuio, o SDK seja (a) revelado ou distribudo na forma de cdigo-fonte; (b) licenciado para o propsito de produo de obras derivadas; ou (c) redistribudo sem qualquer custo. Voc no pode excluir ou, de forma alguma, alterar os avisos de direitos autorais, marcas registradas, logotipos ou avisos relacionados, ou outros avisos de direitos de propriedade da Adobe (e seus licenciadores, se houver) que apaream em ou dentro de qualquer parte do SDK que no sejam Cdigo de Amostra e Arquivos-fonte SDK substancialmente modificados por voc em conformidade com este contrato. 3.3 Distribuio. (a) Direitos de Distribuio. Sujeitos s disposies deste contrato, incluindo as condies e restries abaixo, voc pode copiar e distribuir o Cdigo de Amostra, os Arquivos-fonte SDK e as Redistribuies de Cdigo Objeto conforme segue: (i) Distribuio com Aplicativo Desenvolvedor. Voc pode distribuir (A) Cdigo de Amostra e os Arquivos-fonte SDK em formato de cdigo-fonte, de cdigo objeto, modificado ou no, em todos os casos incorporados ao Aplicativo Desenvolvedor e (B) Redistribuies de Cdigo Objeto somente se incorporada automaticamente (isto , incorporada exclusivamente como um subproduto de seu uso das Ferramentas de Construo) no Aplicativo Desenvolvedor para Mac, Windows, iOS, ou Android ao usar as Redistribuies de Cdigo Objeto nas pastas /runtimes/air-captivate/mac, /runtimes/air-captivate/win, lib/aot/lib e /lib/android/lib/runtimeClasses.jar e /runtimes/air/android/device/Runtime.apk, respectivamente; e (ii) Distribuio somente de Cdigo de Amostra. Voc pode distribuir o Cdigo de Amostra (mas no os Arquivos-fonte SDK) em formato de cdigo-fonte ou cdigo objeto, isoladamente ou em conjunto com outro software, contanto que primeiro faa as modificaes nesse cdigo que resultem em Aprimoramentos Significativos; e (iii) Distribuio de Arquivos-fonte SDK. Voc pode distribuir os Arquivos-fonte SDK (mas no o Cdigo de Amostra) em formato de cdigo-fonte ou cdigo objeto, isoladamente ou em conjunto com outros componentes teis para os desenvolvedores, logo depois de fazer suas primeiras modificaes a esses arquivos que resultem em Aprimoramentos Significativos, e desde que voc (A) inclua um aviso de direitos autorais que reflita a propriedade dos direitos autorais nesses arquivos modificados, e (B) no use mx, mxml, flex, flash, fl ou adobe em quaisquer nomes de classificao ou pacotes novos distribudos com os Arquivos-fonte SDK. (iv) Sem Distribuio de Ferramentas de Construo . Este contrato no concede a voc o direito de distribuir as Ferramentas de Construo (com exceo dos arquivos cobertos por licenas de terceiros que do a voc permisso para isso), a Documentao, ou o Runtime Software. Voc no tem autorizao em nenhuma situao para agir de forma a tornar o SDK sujeito a licena ou esquema em que haja ou possa ser interpretado que, como condio para o uso, modificao e/ou distribuio, o SDK seja (A) revelado ou distribudo na forma de cdigo-fonte; (B) licenciado para o propsito de produo de obras derivadas; ou (C) redistribudo sem qualquer custo. Para obter mais informaes sobre a aquisio do direito de distribuir esses componentes com seu produto ou servio, acesse http://www.adobe.com/go/redistributeairsdk_br. (b) Condies de Distribuio. Se voc distribuir o Cdigo de Amostra e os Arquivos-fonte SDK conforme este contrato, dever incluir um aviso de direitos autorais no cdigo, nos arquivos e no Aplicativo Desenvolvedor pertinente ou em outro trabalho mais amplo que incorpore esse cdigo ou esses arquivos. Voc no pode (i) fazer declaraes de que qualquer Aplicativo Desenvolvedor ou outro software seja certificado ou assegurado de outra forma pela Adobe ou (ii) usar marcas registradas ou o nome da Adobe para comercializar qualquer Aplicativo Desenvolvedor ou outro software sem permisso por escrito da Adobe. A Adobe no responsvel por voc ou por qualquer outra parte quanto atualizao de software ou ao suporte ou a outra responsabilidade que possa surgir de sua distribuio.

4. INDENIZAO. Voc concorda em declarar a Adobe isenta de todas e quaisquer responsabilidades, perdas, aes, danos ou reivindicaes (incluindo aquelas sobre propriedade intelectual, garantia e responsabilidade por produto, e de todas as despesas, custos e honorrios legais cabveis) que surjam da ou estejam relacionados distribuio de toda e qualquer parte do SDK ou de qualquer Aplicativo Desenvolvedor realizada por voc; desde que a Adobe coopere com voc, s suas custas, na resoluo de quaisquer dessas reivindicaes. 5. CONDIES E RESTRIES DE DESENVOLVIMENTO. 5.1 Desenvolvimento. Voc no criar ou distribuir qualquer software, incluindo qualquer Aplicativo Desenvolvedor, que opere em conjunto com Componentes de tempo de execuo individuais de modo no documentado pela Adobe. Voc no criar ou distribuir qualquer software, incluindo qualquer Aplicativo Desenvolvedor, projetado para operar em conjunto com um elemento no instalado do Runtime Software. Voc no criar ou distribuir qualquer Aplicativo Desenvolvedor que funcione sem instalao. Voc no tem permisso para instalar ou usar as Ferramentas de Construo ou outras partes do SDK para desenvolver softwares proibidos por este contrato. O no cumprimento desta Seo 5.1 uma violao deste contrato que rescinde imediatamente todos os direitos concedidos a voc por este documento. 5.2 Outras proibies. Voc no usar o SDK para criar, desenvolver ou usar qualquer programa, software ou servio que (a) contenha vrus, cavalos de Tria, worms, bombas-relgio, mecanismos de cancelamento ou outras rotinas de programao de computador destinadas a danificar, interferir de forma prejudicial, interceptar clandestinamente ou expropriar quaisquer sistemas, dados ou informaes pessoais, (b) quando usado da forma planejada ou comercializada, viole qualquer lei, estatuto, decreto, regulamento ou direitos (incluindo quaisquer leis, regulamentos ou direitos relativos propriedade intelectual, a spyware, privacidade, ao controle de exportao, concorrncia desleal, antidiscriminao ou publicidade), ou (c) interfira na operabilidade da Adobe ou de software ou programas de terceiros. 5.3 Uso de codificador AVC. ESTE PRODUTO EST LICENCIADO SOB A LICENA DO PORTFLIO DA PATENTE DA AVC PARA USO PESSOAL E NO COMERCIAL DE UM CONSUMIDOR PARA (a) CODIFICAR VDEO EM CONFORMIDADE COM A NORMA AVC (VDEO AVC) E/OU (b) DECODIFICAR VDEO AVC QUE TENHA SIDO CODIFICADO POR UM CONSUMIDOR ENVOLVIDO EM UMA ATIVIDADE PESSOAL E NO COMERCIAL E/OU TENHA OBTIDO O PRODUTO DE UM FORNECEDOR DE VDEO LICENCIADO PARA FORNECER VDEO AVC. NENHUMA LICENA CONCEDIDA OU DEVER ESTAR IMPLCITA PARA QUALQUER OUTRO USO. INFORMAES ADICIONAIS PODEM SER OBTIDAS EM MPEG LA, L.L.C. ACESSE http://www.mpegla.com. 5.4 Uso de codificador de MP3. Voc no pode modificar as bibliotecas de tempo de execuo ou Ferramentas de Construo. Voc no pode acessar os codificadores de MP3 dentro das bibliotecas de tempo de execuo, exceto pelas APIs de tempo de execuo publicadas. O desenvolvimento, o uso ou a distribuio de um Aplicativo Desenvolvedor que opera em qualquer dispositivo que no seja um PC e que decodifica dados de MP3 no contidos em um arquivo SWF, FLV ou em outro formato de arquivo que contenha mais dados de MP3 pode requerer uma ou mais licenas de terceiros. 6. DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL. O SDK e qualquer cpia que voc esteja autorizado a fazer pela Adobe so propriedade intelectual da Adobe Systems Incorporated e de seus fornecedores. A estrutura, a organizao e o cdigo do SDK fornecidos a voc na forma compilada ou de cdigo objeto constituem informaes comerciais valiosas e confidenciais da Adobe Systems Incorporated e de seus fornecedores. O SDK protegido por direitos autorais, incluindo a Lei de Direitos Autorais dos Estados Unidos, disposies de tratados internacionais e leis aplicveis no pas em que so usados. Exceto conforme expressamente mencionado neste documento, este contrato no concede qualquer direito de propriedade intelectual sobre o Software e todos os direitos no concedidos expressamente pertencem Adobe.

7. ENGENHARIA REVERSA. Voc no reverter a engenharia, descompilar, desmontar ou tentar, de outra forma, descobrir o cdigofonte de todo ou parte do SDK fornecido a voc em formato compilado ou cdigo objeto, exceto medida que seja expressamente permitido a voc realizar a descompilao de acordo com a lei aplicvel. 8. NO BLOQUEIO DE DESENVOLVIMENTO DA ADOBE. Voc reconhece que a Adobe est atualmente desenvolvendo ou poder desenvolver no futuro tecnologias e produtos que tenham ou possam ter um design e/ou recursos similares aos dos produtos que voc possa desenvolver com base na sua licena contida neste documento. Nada neste contrato dever impedir, limitar ou restringir o direito da Adobe de dar continuidade a seu desenvolvimento, sua manuteno e/ou distribuio da tecnologia ou produtos da Adobe. Voc concorda que no deve declarar de nenhuma forma qualquer patente detida por voc, oriunda ou relacionada ao SDK ou s modificaes realizadas nele contra a Adobe, suas subsidirias ou afiliadas, seus clientes, diretos ou indiretos, agentes e contratados, com o intuito de produo, uso, importao, licenciamento, oferta de venda ou venda de quaisquer produtos Adobe. 9. TERMOS ADICIONAIS DE PR-LANAMENTO DO SDK. Se o SDK ou qualquer um de seus componentes forem verses de pr-comercializao ou um software beta (Software de pr-lanamento), esta clusula dever ser aplicada. O software de pr-lanamento uma verso de pr-lanamento, que no representa o produto final da Adobe e pode conter falhas (bugs), erros e outros problemas que podem causar falhas gerais ou no sistema e perda de dados. A Adobe nunca poder comercializar o software de pr-lanamento. Se voc recebeu o software de pr-lanamento de acordo com um contrato separado e por escrito, como o Contrato de Licena para Software de Pr-Lanamento Adobe Systems Incorporated, seu uso do software tambm ser regido pelo referido contrato. Voc dever devolver ou destruir todas as cpias do software de pr-lanamento mediante solicitao da Adobe ou quando houver o lanamento comercial do referido software. VOC INTEIRAMENTE RESPONSVEL PELO USO DE SOFTWARE DE PRLANAMENTO. 10. PRAZO E RESCISO. Este contrato ter incio na Data de Vigncia e continuar permanentemente a menos que seja rescindido conforme estabelecido neste documento. A Adobe pode rescindir este contrato imediatamente, caso voc viole qualquer um de seus termos. As Sees 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 sobrevivero a qualquer resciso deste contrato. Em caso de resciso deste contrato, voc interromper qualquer uso e distribuio do SDK e devolver Adobe ou destruir (com confirmao por escrito da destruio) o SDK imediatamente, mediante solicitao da Adobe, juntamente com quaisquer cpias deste contrato. 11. REGRAS PARA EXPORTAO. Voc reconhece que o SDK est sujeito aos Regulamentos da Administrao de Exportaes dos EUA. (a EAR) e que estar em conformidade com a EAR. Voc no exportar ou reexportar o SDK, ou qualquer parte constante deste documento, direta ou indiretamente, para: (a) quaisquer pases sujeitos s restries de exportao dos EUA. (atualmente incluindo, mas no necessariamente limitado a, Cuba, Ir, Coria do Norte, Sudo e Sria); (b) qualquer usurio final que voc saiba ou tenha motivo para acreditar que ir utiliz-lo no planejamento, desenvolvimento ou produo de armas nucleares, qumicas ou biolgicas, sistemas de foguetes, veculos de propulso espacial e foguetes de sondagem ou sistemas de veculos areos no definidos; ou (c) qualquer usurio final que tenha sido proibido de participar de transaes de exportao dos EUA por qualquer agncia federal do governo dos EUA. Alm disso, voc responsvel por estar em conformidade com quaisquer leis locais em sua jurisdio que possam causar impacto no seu direito de importao, exportao ou uso do SDK.

12. AVISO AOS USURIOS FINAIS SOB JURISDIO DO GOVERNO DOS EUA. Para os Usurios Finais sob Jurisdio do Governo dos EUA, a Adobe concorda em cumprir todas as leis de oportunidade equivalentes, se aplicveis, incluindo, se apropriado, as disposies da Ordem Executiva 11246, conforme emendada, Seo 402 da Vietnam Era Veterans Readjustment Assistance Act (Lei de Assistncia e Reajuste a Veteranos do Vietn) de 1974 (artigo 38 do USC 4212) e a Seo 503 da Rehabilitation Act (Lei de Reabilitao) de 1973, conforme emendada, e os regulamentos no artigo 41 do CFR Partes 60-1 a 60-60, 60-250 e 60-741. A clusula de ao afirmativa e os regulamentos contidos na sentena anterior esto incorporados como referncia neste contrato. 13. MARCA REGISTRADA. Adobe AIR uma marca registrada da Adobe que no pode ser usada por terceiros, exceto sob licena por escrito da Adobe. Voc no pode incorporar a marca registrada Adobe AIR, ou qualquer outra marca registrada da Adobe, no todo ou em parte, em nome de seu Aplicativo Desenvolvedor ou em seu nome empresarial, nome de domnio ou nome de um servio relacionado Adobe AIR. Voc pode indicar a interoperabilidade de seu Aplicativo Desenvolvedor com o Adobe AIR Runtime Software, se verdadeira, declarando, por exemplo, funciona com o Adobe AIR ou para o Adobe AIR. Voc pode usar a marca registrada Adobe AIR para referir-se ao seu Aplicativo Desenvolvedor como um aplicativo Adobe AIR somente como uma declarao de que seu Aplicativo Desenvolvedor opera em conjunto com o Adobe AIR Runtime Software. 14. LEI REGENTE. No caso de ser um consumidor que utiliza o SDK somente para fins pessoais no comerciais, este contrato ser regido pelas leis do estado em que voc adquiriu a licena de uso do SDK. Se voc no esse tipo de consumidor, este contrato ser regido e interpretado conforme as leis materiais em vigor: (a) no estado da Califrnia, se uma licena do SDK tiver sido obtida nos Estados Unidos, no Canad ou no Mxico; ou (b) no Japo, se uma licena do SDK tiver sido obtida no Japo, na China, na Coria ou em outro pas do sudeste asitico onde todos os idiomas oficiais sejam escritos em texto ideogrfico (p. ex.: hanzi, kanji ou hanja) e/ou outro texto com base em uma estrutura semelhante a um texto ideogrfico, como hangul ou kana; ou (c) na Inglaterra, se uma licena do SDK tiver sido obtida em qualquer outra jurisdio no descrita acima. Os respectivos tribunais do Condado de Santa Clara na Califrnia (quando a legislao da Califrnia for aplicvel), tribunal distrital de Tquio no Japo (quando a legislao japonesa for aplicvel) e os tribunais competentes de Londres, Inglaterra (quando a legislao inglesa for aplicvel) tero, cada um, jurisdio no exclusiva em relao s disputas relacionadas a este contrato. Este contrato no ser regido pelo conflito das regras de lei de qualquer jurisdio ou da Conveno das Naes Unidas sobre Contratos para a Venda Internacional de Produtos, cuja aplicao expressamente excluda. 15. DISPOSIES GERAIS. Se qualquer parte deste contrato for considerada nula ou inexequvel, ela no afetar a validade das partes remanescentes, que permanecero vlidas e exequveis conforme seus respectivos termos. As atualizaes podem ser autorizadas para voc pela Adobe com termos adicionais ou diferentes. O uso de inclui ou incluindo neste contrato deve significar incluindo sem limitao. Este o contrato integral entre voc e a Adobe em relao ao SDK e substitui qualquer declarao, discusso, obrigao, comunicao ou publicidade anteriores referentes ao SDK.

AdobeAIR_SDK License-pt_BR-20120501_1001

ADOBE SYSTEMS INCORPORATED SDK ADOBE AIR 3 SDK 1. , , . 1.1 . , SDK ( , ) / , . SDK . , ADOBE - , SDK, , , , . SDK, , SDK, . Adobe , SDK. , , . 1.2 . ADOBE , , , , , , , , , , ADOBE , , . , . ADOBE , SDK, . ADOBE . Adobe Adobe (). Adobe , , , . 1.3 . SDK. , , . , , , SDK , . , , , SDK SDK : , . , SDK.

1.4 . Adobe , . SDK , , , , Read Me, , / , http://www.adobe.com/go/thirdparty_ru. , . 2. . 14 (a) Adobe Adobe Systems Incorporated, , , : 345 Park Avenue, San Jose, California 95110 U.S.A. (); Adobe Systems Software Ireland Limited, , : 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Ireland (), Adobe Systems Incorporated. , , ( ), , , , bin, lib , adl.exe, adl.bat adt.jar. , , , 5.1. () , (b) , C . , , , , , API (application programming interface ). SDK SDK. , , , , . , runtimes/air-captivate/mac, /runtimes/air-captivate/win, lib/aot/lib, /lib/android/lib/runtimeClasses.jar, /runtimes/air/android/device/Runtime.apk lib/aot/lib, SDK, . , , (, ), , . Adobe AIR.dll, template.exe, template.app . Adobe Adobe AIR, , , Adobe.

SDK ( ) , , , , SDK . SDK , , . , , , , . 3. . , Adobe , SDK : 3.1 , . . SDK . 3.2 . SDK, (, ). SDK . ( , , ), . , SD , , , () , SD : () ; (b) ; () . , , Adobe ( ), SDK, SDK, . 3.3 . (a) . , , SDK : (i) . (A) SDK , , , (B) , (, , ) Mac, Windows, iOS Android /runtimes/aircaptivate/mac, /runtimes/air-captivate/win, lib/aot/lib /lib/android/lib/runtimeClasses.jar, ;;

(ii) . ( SDK) , , , (iii) SDK. SDK ( ) , , , , , (A) , , (B) mx, mxml, flex, flash, fl adobe , SDK. (iv) . ( , , ), . , SD , , , () , SD : () ; (B) ; () . http://www.adobe.com/go/redistributeairsdk_ru. (b) . SDK , , , . (i) , Adobe, (ii) Adobe Adobe. Adobe , , . 4. . Adobe , , , , ( , , ), SDK , Adobe . 5. . 5.1 . , , , Adobe. , , . , . SDK , .

5.1 , , . 5.2 . SDK , , , () , , , , , , , , , (b) , , , ( , -, , , , ) () Adobe . 5.3 AVC. AVC () AVC (AVC VIDEO) / (b) AVC VIDEO, , , / , AVC VIDEO. . MPEG LA, L.L.C. . http://www.mpegla.com. 5.4 MP3. . MP3 , API . , , , , MP3, SWF, FLV , MP3, . 6. . SDK , Adobe, Adobe Systems Incorporated . , SDK, , Adobe Systems Incorporated . SDK , , , . , , SDK, , , Adobe. 7. . , , SDK, , , .

8. ADOBE. , Adobe , / , , . Adobe , / Adobe. , , SDK , Adobe, , , , , , , , , Adobe. 9. SD. SD beta ( ), . , Adobe , , . Adobe . , , , Adobe Systems Incorporated , . Adobe Adobe. . 10. . c , . Adobe . 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 15 . SDK Adobe ( ) SDK Adobe, . 11. . , SDK (EAR), . SDK , : (a) , , ( , , , ); (b) , , , , , , , ; (c) , , . ,

, SDK. 12. . Adobe ( ) 11246 ( ), 402 , 1974 . (38 USC 4212), 503 , 1973 . ( ), , 41 CFR, 60-1 60-60 , 60-250 60-741. , , . 13. . Adobe AIR Adobe, Adobe. Adobe AIR Adobe , , , Adobe AIR. Adobe AIR, , , Adobe AIR Adobe AIR. Adobe AIR Adobe AIR , Adobe AIR. 14. . SDK , , , SDK. , : (a) , SDK , ; (b) , SDK , , - , (, Hanzi, Kanji Hanja) () , , Hangul Kana; (c) , SDK , . -, ( ), ( ) , ( , ), () , . , - , . 15. . - , , . Adobe . , . Adobe SDK

, , , SDK.

AdobeAIR_SDK License-ru_RU-20120501_1001

ADOBE SYSTEMS INCORPORATED CONTRATO DE LICENCIA DE SDK ADOBE AIR 3 SDK 1. RECHAZO DE GARANTAS, LIMITACIN DE RESPONSABILIDAD, CONTRATO VINCULANTE, Y TRMINOS Y ACUERDOS ADICIONALES. 1.1 RECHAZO DE GARANTAS. USTED RECONOCE QUE EL SDK (DEFINIDO A CONTINUACIN) PUEDE TENER ERRORES Y/O PROBLEMAS DE ESTABILIDAD. EL SDK SE LE PROPORCIONA TAL CUAL, Y ADOBE Y SUS PROVEEDORES RECHAZAN TODA GARANTA U OBLIGACIN DE RESPONSABILIDAD DE CUALQUIER TIPO HACIA USTED. USTED RECONOCE QUE ADOBE RECHAZA CUALQUIER GARANTA EXPRESA, IMPLCITA O CUALQUIER OTRA GARANTA LEGAL RESPECTO A LOS COMPONENTES SDK, INCLUYENDO TODAS LAS GARANTAS SOBRE EL FUNCIONAMIENTO, COMERCIABILIDAD, CALIDAD SATISFACTORIA, NO INFRACCIN O IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO. USTED ASUME POR COMPLETO TODA LA RESPONSABILIDAD RELACIONADA CON LA CALIDAD Y EL RENDIMIENTO DEL SDK, EL USO QUE USTED HAGA DEL SDK Y LOS RESULTADOS DEL MISMO. Adobe no est obligado a proporcionarle servicio de mantenimiento, soporte tcnico ni actualizaciones de ninguna parte del SDK. Las limitaciones y exclusiones anteriores se aplicarn en la mxima medida en que lo permita la legislacin aplicable, incluso si alguna de las compensaciones no cumple con el fin para el que fue incluida. 1.2 Limitacin de responsabilidad. EN NINGN CASO ADOBE O SUS PROVEEDORES SERN RESPONSABLES ANTE USTED DE CUALQUIER PRDIDA, DAO, RECLAMACIN O COSTE, INCLUYENDO CUALQUIER DAO RESULTANTE, INDIRECTO O INCIDENTAL, PRDIDA DE BENEFICIOS O DE AHORROS, DAOS QUE RESULTEN DE LA INTERRUPCIN DEL NEGOCIO, DAO PERSONAL O INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER DEBER O RECLAMACIN DE TERCEROS, INCLUSO EN CASO DE QUE UN REPRESENTANTE DE ADOBE HUBIERA SIDO NOTIFICADO DE LA POSIBILIDAD DE QUE SE PRODUZCAN DICHAS PRDIDAS, DAOS, RECLAMACIONES O COSTES. LAS LIMITACIONES Y EXCLUSIONES ANTERIORES SE APLICARN EN LA MEDIDA PERMITIDA POR LA LEGISLACIN APLICABLE EN SU JURISDICCIN. LA RESPONSABILIDAD CONJUNTA TOTAL DE ADOBE Y SUS PROVEEDORES DE CONFORMIDAD CON ESTE CONTRATO O EN RELACIN CON EL MISMO SE LIMITAR A LA CANTIDAD PAGADA POR EL SDK, SI PROCEDE. ESTA LIMITACIN DE ADOBE Y SUS PROVEEDORES SE APLICAR INCLUSO ANTE UN INCUMPLIMIENTO FUNDAMENTAL O MATERIAL O UN INCUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES FUNDAMENTALES O MATERIALES DEL PRESENTE CONTRATO. Nada contenido en este contrato limita la responsabilidad de Adobe o sus proveedores ante usted en el caso de muerte o lesiones resultantes de la negligencia de Adobe o por dao causado por engao (fraude). Adobe acta en nombre de sus proveedores con el fin de rechazar, excluir y limitar las obligaciones, garantas y responsabilidad, pero no con otros objetivos o fines. 1.3 Contrato vinculante. Este contrato regula la instalacin y el uso del SDK. Usted acepta que el presente contrato es como cualquier contrato escrito que haya sido negociado y firmado por usted. Al descargar, instalar, copiar, modificar o distribuir todo el SDK o parte del mismo, usted acepta todos los trminos y condiciones del contrato. Este contrato es exigible contra usted y cualquier persona jurdica que haya obtenido el SDK y en cuya representacin se utilice: por ejemplo, su empleador. Si usted no est de acuerdo con las condiciones de este contrato, no use el SDK. 1.4 Trminos y acuerdos adicionales. Usted puede suscribir con Adobe otro contrato escrito que complemente o sustituya al presente contrato o a parte del mismo. El uso de los materiales de terceros que se incluyen en el SDK puede estar sujeto a otros trminos y condiciones que habitualmente se encuentran en un contrato de licencia independiente, un archivo Lame como elemento adjunto o en los Avisos de Software pertenecientes a terceros y/o trminos y condiciones adicionales que puede encontrar en http://www.adobe.com/go/thirdparty_es. Dichos trminos y condiciones prevalecern sobre la totalidad o parte del presente contrato en caso de conflicto con los trminos y condiciones de dicho contrato.

2. DEFINICIONES. Adobe hace referencia a Adobe Systems Incorporated, una sociedad del Estado de Delaware, con domicilio en 345 Park Avenue, San Jos, California 95110, Estados Unidos de Amrica, en caso de que la Seccin 14(a) de este acuerdo sea aplicable; de lo contrario, Adobe hace referencia a Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dubln 24, Irlanda, una sociedad organizada conforme a las leyes de Irlanda, filial y licenciataria de Adobe Systems Incorporated. Herramientas de generacin hace referencia a archivos generados, compiladores, bibliotecas de tiempo de ejecucin (pero no el software de tiempo de ejecucin completo) que acompaan a este contrato, incluyendo, por ejemplo, el contenido de los directorios Bin, Lib y los directorios de tiempo de ejecucin, adl.exe, adl.bat y adt.jar. Aplicacin de desarrollador hace referencia al software de la aplicacin que cumple los requisitos de este contrato, incluida la Seccin 5.1, y que (a) interacta con el Software de tiempo de ejecucin o (b) es una aplicacin creada a partir de las Herramientas de generacin. Documentacin hace referencia a los materiales escritos que acompaan a este contrato, incluyendo, por ejemplo, especificaciones tcnicas, documentacin sobre formatos de archivo e informacin sobre la interfaz de programacin de aplicaciones (API). Fecha de entrada en vigor hace referencia a la fecha en que usted descarga o accede de otra manera al SDK. Mejora material hace referencia a las mejoras perceptibles, medibles y definibles que proporcionan una funcionalidad ampliada o adicional, significativa y primaria que aporta un importante valor comercial. Redistribuibles de cdigo objeto hace referencia a los archivos en formato de cdigo objeto situados en las carpetas /runtimes/air-captivate/mac, /runtimes/air-captivate/win, lib/aot/lib, /lib/android/lib/runtimeClasses.jar y /runtimes/air/android/device/Runtime.apk, si se incluyen con la versin del SDK que se le ha suministrado en relacin con este contrato. Componentes de tiempo de ejecucin hace referencia a cualquiera de los archivos individuales, bibliotecas o cdigo ejecutable contenido en el directorio de instalacin del Software de tiempo de ejecucin (por ejemplo, la carpeta de tiempo de ejecucin) o las utilidades de Software de tiempo de ejecucin incluidas en el directorio de utilidades o los archivos del instalador. Adobe AIR.dll, ejecutables de tiempo de ejecucin, template.exe y template.app son ejemplos de Componentes de tiempo de ejecucin. Software de tiempo de ejecucin hace referencia al software de tiempo de ejecucin de Adobe en formato de cdigo objeto denominado Adobe AIR que los usuarios finales deben instalar, y todas las actualizaciones de dicho software que Adobe ponga a su disposicin. SDK hace referencia a Herramientas de generacin, Documentacin, Redistribuibles de cdigo objeto, Componentes de tiempo de ejecucin, Archivos fuente SDK y Cdigo muestra. Archivos fuente SDK hace referencia a los archivos de cdigo fuente incluidos en el directorio frameworks adjunto a este contrato. Cdigo muestra hace referencia al software muestra en formato de cdigo fuente designado en la Documentacin o los directorios como cdigo muestra, muestras, cdigo muestra de la aplicacin, cdigo de inicio rpido o fragmentos de cdigo. 3. LICENCIA. En cumplimiento de los trminos y condiciones de este contrato, incluyendo los requisitos y las restricciones que se indican a continuacin, Adobe le otorga el derecho para usar de forma no exclusiva e intransferible el SDK de acuerdo con la Documentacin del modo siguiente:

3.1 Instalacin, uso y copia. Puede instalar y usar las Herramientas de generacin y los Componentes de tiempo de ejecucin con la exclusiva finalidad de desarrollar aplicaciones del desarrollador compatibles. Usted podr realizar un nmero limitado y razonable de copias del SDK destinadas al desarrollo interno de aplicaciones de desarrollador. 3.2 Modificacin. Puede modificar el Cdigo muestra y los Archivos fuente SDK que se le proporcionan en formato legible por el ojo humano (es decir, cdigo fuente). Puede incorporar el Cdigo muestra y los Archivos fuente SDK modificados a sus aplicaciones de desarrollador. No puede modificar las Herramientas de generacin (excepto los archivos cubiertos por licencias de terceros que le permitan hacerlo), la Documentacin y los Componentes de tiempo de ejecucin o el Software de tiempo de ejecucin en modo alguno. En ningn caso podr emprender acciones para hacer que el SDK quede sujeto a una licencia o plan en el que pudiera interpretarse que, como condicin de uso, modificacin y/o distribucin, el SDK sea (a) revelado o distribuido en forma de cdigo fuente; (b) otorgado en licencia con la finalidad de crear obras derivadas; o (c) redistribuble sin ningn coste. No puede eliminar ni alterar de ningn modo los avisos de derechos de autor, las marcas comerciales, los logotipos o los avisos relacionados, u otros avisos sobre derechos de propiedad de Adobe (y sus otorgantes de licencia, si existen) que aparezcan en cualquier parte del SDK excepto en el Cdigo muestra o los Archivos fuente SDK que hayan sido modificados por usted de forma sustancial en virtud de este contrato. 3.3 Distribucin. (a) Derechos de distribucin. De acuerdo con las disposiciones de este contrato, incluyendo los requisitos y las restricciones que se indican a continuacin, puede copiar y distribuir el Cdigo muestra, los Archivos fuente SDK y los Redistribuibles de cdigo objeto del modo siguiente: (i) Distribucin con Aplicacin de desarrollador. Usted puede distribuir (A) Cdigo muestra y Archivos fuente SDK en cdigo fuente, cdigo objeto, en forma modificada o sin modificar, en cualquier caso incorporados en su Aplicacin de desarrollador y (B) Redistribuibles de cdigo objeto slo si se incorporan automticamente (es decir, se incorporan exclusivamente como un producto derivado de su uso de las Herramientas de generacin) a una Aplicacin de desarrollador para plataformas Mac, Windows, iOS o Android, utilizando Redistribuibles de cdigo objeto en las carpetas /runtimes/air-captivate/mac, /runtimes/air-captivate/win, lib/aot/lib, and /lib/android/lib/runtimeClasses.jar, y /runtimes/air/android/device/Runtime.apk folders, respectivamente; y (ii) Distribucin de Cdigo muestra independiente. Puede distribuir Cdigo muestra (pero no Archivos fuente SDK) en formato de cdigo fuente o cdigo objeto de manera independiente o integrado con otro software, siempre que antes realice modificaciones a dicho cdigo que supongan una Mejora material; y (iii) Distribucin de Archivos fuente SDK. Puede distribuir Archivos fuente SDK (pero no el Cdigo muestra) en formato de cdigo fuente o cdigo objeto, de forma independiente o integrado con otros componentes tiles para los desarrolladores, siempre y cuando realice modificaciones previas a dicho cdigo que supongan una Mejora material, y que (A) incluya un aviso de copyright que refleje los derechos de propiedad en tales archivos modificados, y (B) no utilice mx, mxml, flex, flash, fl o adobe en ningn nuevo nombre de paquete o clase distribuido con los Archivos fuente SDK. (iv) Sin distribucin de Herramientas de generacin. Este contrato no le otorga derecho a distribuir las Herramientas de generacin (excepto los archivos cubiertos por licencias de terceros que le permitan hacerlo), la Documentacin o el Software de tiempo de ejecucin. En ningn caso podr emprender acciones para hacer que el SDK quede sujeto a una licencia o plan en el que pudiera interpretarse que, como condicin de uso, modificacin y/o distribucin, el SDK sea (A) revelado o distribuido en forma de cdigo fuente; (B) otorgado en licencia con la finalidad de crear obras derivadas; o (C) redistribuble sin ningn coste. Para obtener informacin sobre la obtencin de derechos para distribuir dichos componentes con su producto o servicio, consulte http://www.adobe.com/go/redistributeairsdk_es. (b) Requisitos de distribucin. Si distribuye el Cdigo muestra o los Archivos fuente SDK en cumplimiento de este contrato, debe incluir un aviso de derechos de autor en dicho cdigo, archivos, la Aplicacin de desarrollador pertinente u otro trabajo mayor que incorpore dicho cdigo o archivos. No puede (i) declarar que una Aplicacin de desarrollador u otro software est certificado o de alguna otra manera garantizado por Adobe o (ii) utilizar el nombre o las marcas comerciales de Adobe para comercializar una Aplicacin de

desarrollador u otro software sin autorizacin por escrito de Adobe. Adobe no es responsable ante usted ni ante terceros respecto a actualizaciones de software o asistencia tcnica u otro tipo de responsabilidad que pueda derivarse de su distribucin. 4. INDEMNIZACIN. Usted acepta mantener a Adobe libre de cualquier responsabilidad, prdida, juicio, dao o reclamacin (incluyendo reclamaciones de propiedad intelectual, de garanta y responsabilidad de productos, y todos los costes y honorarios de abogados que sean razonables) que surjan o estn relacionados con la distribucin de cualquier parte del SDK o Aplicacin de desarrollador; siempre que Adobe coopere con usted, y usted corra con los gastos, para resolver tal reclamacin. 5. REQUISITOS Y RESTRICCIONES DE DESARROLLO. 5.1 Desarrollo. Usted no puede crear ni distribuir ningn software, incluyendo ninguna Aplicacin de desarrollador, que interacte con los Componentes de tiempo de ejecucin individuales en una manera no documentada por Adobe. Usted no puede crear ni distribuir ningn software, incluyendo ninguna Aplicacin de desarrollador que est diseada para interactuar con una instancia desinstalada del Software de tiempo de ejecucin. No puede crear ni distribuir ninguna Aplicacin de desarrollador que se ejecute sin instalacin.No se le permite instalar ni utilizar las Herramientas de generacin u otras partes del SDK para desarrollar software prohibido mediante este contrato. El incumplimiento de esta Seccin 5.1 supone una infraccin de este contrato que pone fin de forma inmediata a todos los derechos que ste le otorgaba. El incumplimiento de esta Seccin 5.1 supone una infraccin de este contrato que pone fin de forma inmediata a todos los derechos que ste le otorgaba. 5.2 Otras prohibiciones. No puede utilizar el SDK para crear, desarrollar o utilizar ningn programa, software o servicio que (a) contenga virus, troyanos, gusanos, bombas de relojera, cancelbots o cualquier otro programa que dae, interfiera perjudicialmente, intercepte clandestinamente o expropie cualquier sistema, dato o informacin personal, (b) cuando se utiliza del modo previsto para el que se comercializa, infrinja la ley, disposicin, ordenanza o norma (incluyendo las leyes, normas y derechos referentes a la propiedad intelectual, el spyware informtico, la privacidad, el control de exportaciones, la competencia desleal, la publicidad engaosa o la discriminacin), o (c) interfiera con la operatividad de Adobe o software o programas de terceros. 5.3 Uso del cdec AVC. ESTE PRODUCTO SE CEDE BAJO LICENCIA SEGN LA LICENCIA DE LA CARTERA DE PATENTES DE AVC PARA EL USO PERSONAL Y NO COMERCIAL DE UN CONSUMIDOR PARA (a) CODIFICAR VDEO DE MANERA COMPATIBLE CON EL ESTNDAR AVC (VDEO AVC) Y/O (b) DECODIFICAR VDEO AVC QUE HAYA SIDO CODIFICADO POR UN CONSUMIDOR IMPLICADO EN UNA ACTIVIDAD PERSONAL Y NO COMERCIAL Y/O SE HAYA OBTENIDO DE UN PROVEEDOR DE VDEO CON LICENCIA PARA PROPORCIONAR VDEO AVC. NO SE CONCEDE NINGUNA LICENCIA DE MANERA EXPRESA O IMPLCITA PARA NINGN OTRO USO. PARA OBTENER INFORMACIN ADICIONAL DE MPEG LA, L.L.C., CONSULTE http://www.mpegla.com. 5.4 Uso del cdec MP3. No puede modificar las bibliotecas de tiempo de ejecucin ni otras Herramientas de generacin. No puede acceder a cdecs MP3 dentro de las bibliotecas de tiempo de ejecucin excepto a travs de las API de tiempo de ejecucin publicadas. El desarrollo, el uso o la distribucin de una Aplicacin de desarrollador que funciona en dispositivos que no sean PC y que descodifica datos MP3 no contenidos en un archivo SWF, FLV u otro formato que no slo contiene datos MP3 puede requerir una o varias licencias de terceros. 6. DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL. El SDK y cualquier copia que Adobe le haya autorizado a realizar son propiedad intelectual y dominio de Adobe Systems Incorporated y sus proveedores. La estructura, la organizacin y el cdigo del SDK que se le proporcionan en formato de cdigo objeto o compilado son secretos comerciales e informacin confidencial valiosa de Adobe Systems Incorporated y sus proveedores. El SDK est protegido por los derechos de autor

incluyendo, entre otros, las Leyes de derechos de autor de Estados Unidos, las disposiciones de los tratados internacionales y las leyes aplicables del pas en el cual se utilizan. Salvo lo expresamente indicado aqu, este contrato no le otorga ningn derecho de propiedad intelectual con respecto al SDK y Adobe se reserva todos los derechos no otorgados expresamente. 7. INGENIERA INVERSA. Usted no puede realizar ingeniera inversa, descompilar, desensamblar o, de cualquier otra forma, tratar de descubrir el cdigo fuente del SDK que se le proporciona en formato de cdigo objeto o compilado excepto en la medida en que est expresamente autorizado a descompilar de acuerdo con la legislacin aplicable. 8. RENUNCIA A BLOQUEAR EL DESARROLLO DE ADOBE. Usted reconoce que Adobe est actualmente desarrollando o puede desarrollar tecnologas y productos en el futuro que tengan o puedan tener un diseo y una funcionalidad similares a los de los productos que puede desarrollar segn esta licencia. No hay nada en este contrato que pueda afectar, limitar o restringir el derecho de Adobe a continuar con el desarrollo, mantenimiento y distribucin de la tecnologa o los productos de Adobe. Usted acepta que no podr reivindicar de ninguna manera ninguna patente que le pertenezca a usted derivada de o relacionada con el SDK o las modificaciones realizadas en contra de Adobe, sus subsidiarias o filiales, o sus clientes, ya sean directos o indirectos, agentes y contratistas para la fabricacin, el uso, la importacin, las licencias, la oferta de venta o la venta de cualquier producto de Adobe. 9. TRMINOS ADICIONALES PARA EL SDK DE PRELANZAMIENTO. Si el SDK o alguno de sus componentes son una versin de prelanzamiento o software versin beta (Software de prelanzamiento), ser aplicable esta seccin. El Software de prelanzamiento es una versin de prelanzamiento, que no se trata de un producto final de Adobe y que puede contener virus, errores y otros problemas que podran causar fallos en el sistema o de otro tipo y prdida de datos. Es posible que Adobe nunca lance comercialmente el Software de prelanzamiento. Si ha recibido el Software de prelanzamiento de conformidad con un contrato escrito por separado, como el contrato para productos de prelanzamiento de Adobe Systems Incorporated (Adobe Systems Incorporated Serial Agreement for Unreleased Products), el uso que haga del Software estar regulado igualmente por dicho contrato. Debe comprometerse a devolver o destruir todas las copias del Software de prelanzamiento si as lo solicita Adobe o cuando Adobe comercialice dicho Software. USTED UTILIZA EL SOFTWARE DE PRELANZAMIENTO BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD. 10. PLAZO Y RESOLUCIN. Este contrato comienza en la Fecha de entrada en vigor y continuar a perpetuidad a menos que termine del modo descrito en el presente. Adobe puede terminar este contrato inmediatamente si usted incumple cualquiera de sus trminos. Las secciones 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 continuarn en vigencia una vez terminado este contrato. Al trmino de este contrato, usted debe interrumpir todo el uso y la distribucin del SDK y devolverlo a Adobe o destruirlo (con confirmacin por escrito de esta destruccin) de manera inmediata cuando Adobe lo solicite, junto con todas las copias que se hayan realizado. 11. REGLAS DE EXPORTACIN. Usted reconoce que el SDK est sujeto a las Leyes de administracin de la exportacin de EE. UU. (la EAR) y que cumplir la EAR. No podr exportar ni re-exportar el SDK, o cualquier parte del mismo, directa o indirectamente, a: (a) ningn pas que est sujeto a las restricciones de exportacin de EE. UU. (entre los que se incluyen actualmente, entre otros, Cuba, Irn, Corea del Norte, Sudn y Siria); (b) cualquier usuario final que sepa o tenga razones para saber que lo utilizar en el diseo, el desarrollo o la produccin de armas nucleares, qumicas o biolgicas, o sistemas de cohetes, lanzaderas espaciales y cohetes sonda, o sistemas de navegacin area no tripulados; o (c) cualquier usuario final a quien le haya prohibido participar en las transacciones de

exportacin de EE. UU. cualquier organismo federal del gobierno de EE. UU. Adems, usted es responsable de cumplir cualquier ley local de su jurisdiccin que pueda afectar a su derecho a importar, exportar o usar el SDK. 12. NOTIFICACIN A LOS USUARIOS FINALES DEL GOBIERNO DE EE. UU. Para los Usuarios Finales del Gobierno de EE. UU., Adobe acepta cumplir todas las leyes de igualdad de oportunidades aplicables incluyendo, de ser apropiado, las disposiciones de la Orden Ejecutiva 11246, con las reformas correspondientes, la seccin 402 de la ley de Ayuda a los Veteranos del Vietnam de 1974 (38 USC 4212), y la seccin 503 de la Ley de Rehabilitacin de 1973, con las reformas correspondientes, as como las disposiciones contenidas en el 41 CFR, partes comprendidas entre la 60-1 y la 60-60, 60-250 y 60-741. La clusula y normativas del programa de accin afirmativa contenidas en la frase anterior se incorporarn por referencia a este contrato. 13. MARCA COMERCIAL. Adobe AIR es una marca comercial de Adobe que otros no pueden utilizar a menos que cuenten con un permiso por escrito de Adobe. No puede incorporar la marca comercial Adobe AIR, ni ninguna otra marca comercial de Adobe, ni total ni parcialmente, en el ttulo de su Aplicacin de desarrollador, en el nombre de su compaa o en el nombre de un servicio relacionado con Adobe AIR. Puede indicar la interoperabilidad de su Aplicacin de desarrollador con el Software de tiempo de ejecucin de Adobe AIR, si la hay, diciendo, por ejemplo, funciona con Adobe AIR o para Adobe AIR. Puede utilizar la marca comercial Adobe AIR para referirse a su Aplicacin de desarrollador como una aplicacin Adobe AIR slo como indicativo de que su Aplicacin de desarrollador interacta con el Software de tiempo de ejecucin de Adobe AIR. 14. LEGISLACIN VIGENTE. Si es usted consumidor y necesita el SDK slo para uso personal, no empresarial, este contrato se regir segn las leyes de la jurisdiccin en la que adquiri la licencia para usar el SDK. Si usted no es un consumidor, este contrato se regir e interpretar de conformidad con las leyes sustantivas vigentes en: (a) el Estado de California, si ha obtenido una licencia para el SDK mientras se encontraba en los Estados Unidos de Amrica, Canad o Mxico; o (b) Japn, si ha obtenido una licencia para el SDK mientras se encontraba en Japn, China, Repblica de Corea u otro pas del Sudeste Asitico donde los idiomas oficiales se escriben con ideogramas (por ejemplo, hanzi, kanji o hanja) o con otros caracteres basados en ideogramas o con estructura similar a los caracteres ideogrficos, como hangul o kana; o (c) Inglaterra, si usted ha obtenido una licencia para el SDK mientras se encontraba en cualquier otra jurisdiccin no descrita anteriormente. Los tribunales respectivos del condado de Santa Clara, California (si se aplica la ley de California), el tribunal del distrito de Tokio en Japn (si se aplica la ley japonesa) y los tribunales competentes de Londres, Inglaterra (si se aplica la ley de Inglaterra) tendrn una jurisdiccin no exclusiva en todas las disputas relacionadas con este Contrato. Este contrato no se regir por las normas de conflicto de leyes de cualquier jurisdiccin ni por la Convencin de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderas, cuya aplicacin queda expresamente excluida. 15. DISPOSICIONES GENERALES. Si se determina que cualquier parte de este contrato es nula y no exigible, lo anterior no afectar a la validez del resto del contrato, que ser vlido y vinculante de conformidad con sus trminos. Adobe puede concederle licencias para las actualizaciones con trminos adicionales o diferentes. El uso de incluye o incluyendo en este contrato significa incluyendo, entre otros. El presente contrato representa el contrato completo entre Adobe y usted en relacin con el SDK y reemplaza cualquier representacin, discusin, compromiso, comunicacin o publicidad anterior relacionada con el SDK.

AdobeAIR_SDK License-es_ES-20120501_1001

ADOBE SYSTEMS INCORPORATED SDK LICENSAVTAL ADOBE AIR 3 SDK 1. INGEN GARANTI, ANSVARSBEGRNSNING, BINDANDE AVTAL OCH YTTERLIGARE VILLKOR OCH AVTAL. 1.1 INGEN GARANTI. DU BEKRFTAR ATT SDK (DEFINIERAS NEDAN) KAN VARA BEHFTAD MED FEL OCH/ELLER STABILITETSPROBLEM. SDK TILLHANDAHLLS I BEFINTLIGT SKICK OCH ADOBE OCH DESS LEVERANTRER FRISKRIVER SIG HRMED FRN NGRA SOM HELST GARANTI- ELLER SKADESTNDSTAGANDEN GENTEMOT DIG. DU BEKRFTAR ATT ADOBE INTE LMNAR NGON GARANTI AV NGOT SLAG, VARE SIG UTTRYCKLIG, UNDERFRSTDD ELLER LAGSTADGAD, BETRFFANDE SDK, INKLUSIVE GARANTI OM PRESTANDA, SLJBARHET, TILLFREDSSTLLANDE KVALITET, ICKE-INTRNG ELLER LMPLIGHET FR SPECIELLA NDAML. HELA ANSVARET MED AVSEENDE P KVALITETEN OCH PRESTANDAN HOS SDK OCH VILKEN ANVNDNING ELLER NYTTA DU HAR AV SDK LIGGER HOS DIG. Adobe r inte skyldigt att tillhandahlla underhll, teknisk support eller uppdateringar till dig fr ngon del av SDK. Ovanstende begrnsningar och undantag r tillmpliga i den maximala omfattning som medges i tillmplig lag, ven i de fall dr en eventuell ersttning inte uppfyller sitt vsentliga syfte. 1.2 Ansvarsbegrnsning. ADOBE ELLER DESS LEVERANTRER R UNDER INGA OMSTNDIGHETER ANSVARIGA GENTEMOT DIG FR NGON FRLUST, SKADA, ANSPRK ELLER KOSTNAD VERHUVUDTAGET, INKLUSIVE FLJDSKADOR, DIREKTA ELLER INDIREKTA SKADOR, UTEBLIVEN VINST ELLER FRLORADE INTKTER, FRLUST P GRUND AV VERKSAMHETSAVBROTT, PERSONSKADA ELLER FRSUMMELSE ATT IAKTTA AKTSAMHET ELLER ANSPRK FRN TREDJE MAN VEN OM ADOBE ELLER DESS UNDERLEVERANTRER HAR BLIVIT UNDERRTTADE OM ATT DET FINNS RISK FR SDANA SKADOR, FRLUSTER, ANSPRK ELLER KOSTNADER. OVANSTENDE BEGRNSNINGAR OCH UNDANTAG GLLER I DEN UTSTRCKNING SOM TILLMPLIG LAG I DIN JURISDIKTION TILLTER DETTA. DET TOTALA ANSVARET SOM LIGGER ADOBE OCH DESS LEVERANTRER UNDER OCH I SAMBAND MED DETTA AVTAL BEGRNSAS TILL DET BELOPP SOM HAR BETALATS FR SDK. DENNA BEGRNSNING FR ADOBE OCH DESS LEVERANTRER GLLER VEN VID ETT GRUNDLGGANDE ELLER VSENTLIGT BROTT ELLER BROTT MOT GRUNDLGGANDE ELLER VSENTLIGA VILLKOR I DETTA AVTAL. Inget i detta avtal begrnsar Adobes eller dess leverantrers ansvar fr ddsfall eller personskador som uppstr genom Adobes vrdslshet eller ansvar fr bedrgeri. Adobe fretrder sina leverantrer avseende friskrivning, undantag och begrnsning av skyldigheter, garantier och ansvar, dock inte i ngra andra avseenden eller i ngot annat syfte. 1.3 Bindande avtal. Detta avtal reglerar installation och anvndning av SDK. Du samtycker till att detta avtal motsvarar ett skrivet, framfrhandlat avtal som du har undertecknat. Genom att ladda ned, installera, kopiera, ndra eller distribuera hela eller delar av SDK godknner du samtliga villkor i detta avtal. Detta avtal r verkstllbart mot dig och alla juridiska personer som erhllit SDK och p vilkas uppdrag SDK anvnds, till exempel din arbetsgivare. Anvnd inte SDK om du inte godknner villkoren i detta avtal. 1.4 Ytterligare villkor och avtal. Du kan ha ett separat skrivet avtal med Adobe som kompletterar eller erstter hela eller delar av detta avtal. Din anvndning av ngot material frn tredje part som ingr i SDK kan vara underkastad andra villkor som vanligen meddelas i ett separat licensavtal, en Viktigt!-fil i anslutning till sdant material eller i Meddelanden om tredjepartsprogramvara och/eller ytterligare villkor p http://www.adobe.com/go/thirdparty_se. Sdana villkor erstter hela avtalet eller delar drav i hndelse av konflikt med villkoren i detta avtal. 2. DEFINITIONER. Adobe avser Adobe Systems Incorporated, ett Delaware-fretag p adressen 345 Park Avenue, San Jose, Kalifornien 95110, USA, om Avsnitt 14 (a) i detta avtal r tillmpligt. I annat fall avses Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irland, ett fretag registrerat enligt irlndsk lag, och som r ett dotterbolag och licenstagare till Adobe Systems Incorporated.

Byggverktyg innebr byggfiler, kompilatorer, runtimebibliotek (men inte hela runtimeprogramvaran) som medfljer detta avtal, inklusive till exempel innehllet i bin-, lib-, och runtimekataloger, adl.exe, adl.bat och adt.jar. Applikation fr utvecklare innebr din applikationsprogramvara som uppfyller kraven i detta avtal, inklusive Avsnitt 5.1, och som antingen (a) samverkar med runtimeprogramvaran eller (b) r en applikation som produceras frn Byggverktyg. Dokumentation innebr det skriftliga material som medfljer detta avtal, inklusive till exempel tekniska specifikationer, filformatsdokumentation och information om applikationsprogrammeringsgrnssnitt (API). Ikrafttrdandedag innebr det datum d du laddar ned eller p annat stt fr tillgng till SDK. Materiell frbttring innebr mrkbara, mtbara och definierbara frbttringar som ger kad eller mer betydande och primr funktion som tillfr betydande affrsvrde. Vidaredistribuerbara filer med objektkod innebr de filer i objektkodsformat som finns i mapparna /runtimes/air-captivate/mac, /runtimes/air-captivate/win, lib/aot/lib och /lib/android/lib/runtimeClasses.jar och /runtimes/air/android/device/Runtime.apk om de ingr i versionen av SDK som du fr i samband med detta avtal. Runtimekomponenter innebr vilken som helst av de enskilda filerna, biblioteken eller krbara koderna i runtimeprogramvarans katalog (till exempel runtimemappen) eller runtimeprogramvarans resurser som ingr i resurskatalogen eller installationsfilerna. Adobe AIR.dll, krbara Runtime-filer, Template.exe och Template.app r exempel p runtimekomponenter. Runtimeprogramvara innebr Adobes runtimeprogramvara i objektkodsformatet med namnet Adobe AIR, som installeras av slutanvndarna, och alla uppdateringar av sdan programvara som tillhandahlls av Adobe. SDK innebr Byggverktyg, Dokumentation, Vidaredistribuerbara filer med objektkod, Runtimekomponenter, SDK-kllfiler och Exempelkod. SDK-kllfiler innebr kllkodsfiler som finns i katalogen ramverk som medfljer detta avtal. Exempelkod innebr exempelprogramvara i kllkodsformat som anges i Dokumentationen eller katalogerna som exempelkod, exempel, programkodsexempel, snabbstartkod eller stycken. 3. LICENS. Under frutsttning att du hller dig till villkoren i detta avtal, inklusive kraven och begrnsningarna nedan, beviljar Adobe dig en icke-exklusiv, icke-verltbar rtt att anvnda SDK i enlighet med Dokumentationen enligt fljande: 3.1 Installation, anvndning och kopiering. Du fr endast installera och anvnda Byggverktyg och Runtimekomponenter fr att utveckla kompatibla Applikationer fr utvecklare. Du fr gra ett begrnsat och rimligt antal kopior av SDK fr din interna utveckling av Applikationer fr utvecklare. 3.2 ndring. Du fr ndra Exempelkod och SDK-kllfiler som du fr i lsbart format (d.v.s. kllkod). Du fr integrera Exempelkod och SDK-kllfiler i dina Applikationer fr utvecklare. Du fr inte ndra Byggverktyg (med undantag fr filer som tcks av tredjepartlicenser som tillter att du gr det), Dokumentation eller Runtimeprogramvara p ngot stt. Du fr inte under ngra omstndigheter vidta ngon tgrd som gr SDK freml fr en licens eller ett projekt dr det framgr eller kan tolkas s att SDK, som ett villkor fr anvndning, ndring och/eller distribution ska (a) tillhandahllas eller distribueras i kllkodsform, (b) licensieras i syfte att gra hrledda arbeten eller (c) vidaredistribueras utan kostnad. Du fr inte radera eller p ngot stt ndra copyrightmeddelanden, varumrken, logotyper eller relaterade meddelanden eller andra ganderttsliga meddelanden avseende Adobe (och ev. licensgivare) som finns p eller i ngon del av SDK frutom Exempelkod eller SDK-kllfiler som du gr vsentliga ndringar i, i enlighet med detta avtal.

3.3 Distribution. (a) Distributionsrttigheter. Du fr i enlighet med bestmmelserna i detta avtal, inklusive kraven och begrnsningarna nedan, kopiera och distribuera Exempelkod, SDK-kllfiler och Vidaredistribuerbara filer med objektkod enligt fljande: (i) Distribution med Applikation fr utvecklare. Du fr distribuera (A) Exempelkod och SDK-kllfiler i kllkods-, objektkods-, ndrad eller ofrndrad form, i samtliga fall integrerade i din Applikation fr utvecklare, och (B) Vidaredistribuerbara filer med objektkod endast som automatiskt integrerade (d.v.s. endast integrerade som en biprodukt av din anvndning av Byggverktyg) i en Applikation fr utvecklare fr Mac, Windows, iOS eller Androidplattformar genom att anvnda Vidaredistribuerbara filer med objektkod i /runtimes/air-captivate/mac, /runtimes/air-captivate/win, lib/aot/lib, /lib/android/lib/runtimeClasses.jar respektive /runtimes/air/android/device/Runtime.apk mapparna. (ii) Distribution av Exempelkod som en fristende produkt. Du fr distribuera Exempelkod (men inte SDKkllfiler) i kllkods- eller objektkodsformat som en fristende produkt eller tillsammans med annan programvara, frutsatt att du frst gr ndringar av koden som ger upphov till Materiella frbttringar. (iii) Distribution av SDK-kllfiler. Du fr distribuera SDK-kllfiler (men inte Exempelkod) i kllkods- eller objektkodsformat som en fristende produkt eller tillsammans med andra komponenter som r anvndbara fr utvecklare, frutsatt att du frst gr ndringar av filerna som framgr i Materiella frbttringar samt frutsatt att du (A) inkluderar ett copyrightmeddelande avseende copyrightgandet i sdana ndrade filer och (B) inte anvnder mx, mxml, flex, flash, fl eller adobe i ngot nytt paket- eller klassnamn som distribueras med SDK-kllfiler. (iv) Ingen distribution av Byggverktyg. Detta avtal ger dig ingen rtt att distribuera Byggverktyg (med undantag fr filer som tcks av tredjepartlicenser som tillter att du gr det), Dokumentation eller Runtimeprogramvara. Du fr inte under ngra omstndigheter vidta ngon tgrd som gr SDK freml fr en licens eller ett projekt dr det framgr eller kan tolkas som att SDK, som ett villkor fr anvndning, ndring och/eller distribution ska (A) tillhandahllas eller distribueras i kllkodsform, (B) licensieras i syfte att gra hrledda arbeten, eller (C) vidaredistribueras utan kostnad. Information om hur du fr rtt att distribuera sdana komponenter tillsammans med din produkt eller tjnst finns p http://www.adobe.com/go/redistributeairsdk_se. (b) Distributionskrav. Om du distribuerar Exempelkod eller SDK-kllfiler under detta avtal, mste du inkludera ett copyrightmeddelande i denna typ av kod, filer, relevant Applikation fr utvecklare eller annat strre jobb som inkluderar denna typ av kod eller filer. Du fr inte (i) gra ngot uttalande om att ngon Applikation fr utvecklare eller ngon annan programvara r certifierad eller p annat stt garanterad av Adobe eller (ii) anvnda Adobes namn eller varumrken fr att marknadsfra ngon Applikation fr utvecklare eller ngon annan programvara utan skriftligt tillstnd frn Adobe. Adobe har inget ansvar gentemot dig eller ngon annan part fr ngon programvaruuppdatering eller -support eller ngot annat ansvar med anledning av din distribution. 4. ERSTTNING. Du samtycker till att hlla Adobe skadelsa frn allt ansvar, frluster, tgrder, skador eller ansprk (inklusive ansprk p produktansvar, garanti och immateriella rttigheter samt alla rimliga utgifter, kostnader och ombudskostnader) som hrrr frn eller relaterar till din distribution av hela eller ngon del av SDK eller ngon Applikation fr utvecklare, under frutsttning att Adobe samarbetar med dig, p din bekostnad, fr att lsa ett sdant ansprk. 5. UTVECKLINGSKRAV OCH -BEGRNSNINGAR. 5.1 Utveckling. Du fr inte skapa eller distribuera ngon programvara, inklusive ngon Applikation fr utvecklare, som samverkar med enskilda Runtimekomponenter p ett stt som inte r dokumenterat av Adobe. Du fr inte skapa eller distribuera ngon programvara, inklusive ngon Applikation fr utvecklare, som r avsedd att samverka med ett oinstallerat exemplar av Runtimeprogramvaran. Du fr inte skapa eller distribuera ngon

Applikation fr utvecklare som krs utan installation. Du har inte rtt att installera eller anvnda Byggverktyg eller andra delar av SDK fr att utveckla programvara som frbjuds i detta avtal. Frsummelse att iaktta Avsnitt 5.1 r ett brott mot detta avtal vilket medfr att samtliga avtalade rttigheter omedelbart upphr. 5.2 Andra frbud. Du kommer inte att anvnda SDK fr att skapa, utveckla eller anvnda program, programvara eller tjnster som (a) innehller virus, trojanska hstar, maskar, tidsbomber, cancelbots eller andra datorprogrammeringsrutiner som skadar, negativt pverkar, i smyg hindrar eller exproprierar system, data eller personuppgifter, (b) bryter mot ngon lag, frfattning, frordning, bestmmelse eller rttighet (inklusive alla lagar, bestmmelser eller rttigheter avseende immateriella rttigheter, spionprogram, integritetspolicy, exportkontroll, illojal konkurrens, antidiskriminering eller reklam) nr de anvnds fr det de r avsedda eller marknadsfrs fr, eller (c) hindrar krningen av Adobe eller tredjepartsprogram eller -programvara. 5.3 Anvndning av AVC Codec. DENNA PRODUKT R LICENSIERAD ENLIGT AVC:S PATENTPORTFLJLICENS FR KONSUMENTENS PERSONLIGA OCH ICKE-KOMMERSIELLA ANVNDNING FR ATT (a) KODA VIDEO I ENLIGHET MED AVC-STANDARDEN (AVC-VIDEO) OCH/ELLER (b) AVKODA AVC-VIDEO SOM KODATS AV EN KONSUMENT SOM HAR VARIT INBLANDAD I EN PERSONLIG, ICKE-KOMMERSIELL AKTIVITET OCH/ELLER INFRSKAFFATS FRN EN VIDEOLEVERANTR SOM HAR EN LICENS ATT TILLHANDAHLLA AVC-VIDEO. INGEN LICENS LMNAS ELLER UNDERFRSTS FR NGON ANNAN ANVNDNING. YTTERLIGARE INFORMATION FINNS P MPEG LA, L.L.C. SE http://www.mpegla.com. 5.4 Anvndning av MP3 Codec. Du fr inte ndra runtimebibliotek eller Byggverktyg. Du medges inte tkomst till MP3-codecs i runtimebibliotek frutom genom publicerade runtime-API. Utveckling, anvndning eller distribution av en Applikation fr utvecklare som krs p icke-PC-produkter och som avkodar MP3-data som inte finns i ett SWF-, FLV- eller annat filformat som innehller mer n MP3-data kan krva en eller flera tredjepartslicenser. 6. IMMATERIELLA RTTIGHETER. SDK och kopior som du r auktoriserad av Adobe att framstlla utgr immateriella rttigheter som tillhr Adobe Systems Incorporated och dess leverantrer. Strukturen, organisationen och koden fr SDK som du fr i kompilerad form eller objektkodsform utgr vrdefulla fretagshemligheter och konfidentiell information som tillhr Adobe Systems Incorporated och dess leverantrer. SDK skyddas av lagar om copyright, inklusive upphovsrttslagar i USA, internationella konventioner och tillmpliga lagar i anvndarlandet. Med undantag fr vad som uttryckligen anges hri, ger detta avtal dig inga immateriella rttigheter till SDK och samtliga rttigheter som inte uttryckligen beviljats dig frbehlles Adobe. 7. BAKTKOMPILERING. Du kommer inte att baktkompilera, dekompilera, demontera eller p annat stt frska utvinna kllkoden av hela eller ngon del av SDK som tillhandahlls dig i kompilerat format eller objektkodsformat frutom i den omfattning som du uttryckligen tillts dekompilera enligt tillmplig lag. 8. INGEN BLOCKERING AV ADOBE UTVECKLING. Du bekrftar att Adobe fr nrvarande utvecklar eller i framtiden kan utveckla teknologier och produkter som har eller kan ha en design och/eller funktion som liknar produkter som du kan komma att utveckla baserat p din licens i detta avtal. Inget i detta avtal fr frhindra, begrnsa eller berva Adobes rttighet att fortstta sin utveckling, underhll och/eller distribution av Adobes teknologi eller produkter. Du samtycker till att inte p ngot stt beropa ngot patent som tillhr dig som hrrr frn eller uppstr med anledning av SDK eller fr ndringar dri gentemot Adobe, dess dotterbolag eller filialer, eller deras direkta eller indirekta kunder, agenter och uppdragstagare fr tillverkning, anvndning, import, licensering, utbjudning till frsljning eller frsljning av ngra Adobe-produkter.

9. TILLGGSVILLKOR FR FRHANDSVERSIONER AV SDK. Om SDK eller ngon av dess komponenter r en frhandsversion eller betaprogramvara (Frhandsversion av Programvara) gller detta avsnitt. Frhandsversionen av Programvaran r en frhandsversion som inte utgr en slutlig produkt frn Adobe och kan innehlla fel och andra problem som kan orsaka systemfel eller andra fel samt datafrlust. Adobe ger eventuellt aldrig ut Frhandsversionen av Programvaran kommersiellt. Om du har mottagit Frhandsversionen av Programvaran i enlighet med ett separat skrivet avtal, exempelvis Adobe Systems Incorporated License Agreement for PreRelease Software, underkastas din anvndning av Programvaran ven ett sdant avtal. Du ska returnera eller frstra alla kopior av Frhandsversionen av Programvaran om Adobe begr detta eller om Adobe kommersiellt ger ut sdan Programvara. DIN ANVNDNING AV FRHANDSVERSIONEN AV PROGRAMVARAN SKER P EGEN RISK. 10. VILLKOR OCH UPPSGNING. Detta avtal gller tills vidare frn och med ikrafttrdandedagen om ingen uppsgning sker i enlighet med avtalet. Adobe kan sga upp detta avtal omedelbart om du bryter mot ngot villkor i avtalet. Avsnitt 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 och 15 fortstter att glla ven om detta avtal sgs upp. Vid uppsgningen av detta avtal ska all anvndning och distribution av SDK upphra. SDK och eventuella kopior ska omedelbart returneras till Adobe eller frstras (med skriftlig bekrftelse p att de har frstrts) p Adobes begran. 11. EXPORTREGLER. Du bekrftar att SDK omfattas av USA:s exportlagstiftning (Exportlagstiftningen) och att du kommer att flja denna exportlagstiftning. Du kommer inte, vare sig direkt eller indirekt, att exportera eller terexportera SDK till: (a) lnder som omfattas av USA:s exportrestriktioner (vilka fr nrvarande gller, men inte ndvndigtvis r begrnsade till Kuba, Iran, Nordkorea, Sudan och Syrien), (b) en slutanvndare som du vet eller har anledning att veta kommer att anvnda dem till att utforma, utveckla eller producera krnvapen, kemiska vapen eller biologiska vapen, eller raketsystem, uppskjutningsfordon och raketsonder eller obemannade flygsystem eller (c) en slutanvndare som har frbjudits att delta i USA:s exporttransaktioner av en federal myndighet inom USA:s frvaltning. Dessutom ansvarar du fr att flja lokal lagstiftning i din jurisdiktion vilken kan pverka din rtt att importera, exportera eller anvnda SDK. 12. MEDDELANDE TILL SLUTANVNDARE INOM USA:S FRVALTNING. Avseende slutanvndare inom USA:s frvaltning gr Adobe med p att flja alla tillmpliga lagar gllande lika rttigheter, inklusive, om s r tillmpligt, bestmmelserna i Executive Order 11246, inklusive ndringar, paragraf 402 i Vietnam Era Veterans Readjustment Assistance Act frn 1974 (38 USC 4212) och paragraf 503 i Rehabilitation Act frn 1973, inklusive ndringar, och freskrifterna i 41 CFR del 60-1 t.o.m. 60-60, 60-250 och 60-741. Klausulen om positiv srbehandling och freskrifterna i fregende mening infrlivas i detta avtal via hnvisning. 13. VARUMRKE. Adobe AIR r ett Adobe-varumrke som inte fr anvndas av andra frutom p en skriven licens frn Adobe. Du fr inte anvnda varumrket Adobe AIR, eller ngot annat Adobe varumrke, helt eller delvis, i titeln p din Applikation fr utvecklare eller i ditt fretagsnamn, domnnamn eller namn p en tjnst som r frknippad med Adobe AIR. Du fr ange samkrbarheten av din Applikation fr utvecklare med Adobe AIR Runtimeprogramvaran, om detta r sant, genom att till exempel ange fungerar med Adobe AIR eller fr Adobe AIR. Du fr anvnda varumrket Adobe AIR fr att hnvisa till din Applikation fr utvecklare som en Adobe AIR-applikation endast som ett uttalande om att din Applikation fr utvecklare kan samkras med Adobe AIR Runtimeprogramvaran.

14. TILLMPLIG LAG. Om du r en konsument som endast anvnder SDK fr personligt, icke affrsmssigt bruk underkastas detta avtal lagreglerna i det land eller den region dr du kpte licensen fr att f anvnda SDK. Om du inte r en sdan konsument lyder detta avtal under och tolkas i enlighet med lagreglerna i: (a) Kalifornien, om en licens fr SDK erhlles nr du befinner dig i USA, Kanada eller Mexiko; eller (b) Japan, om en licens av SDK erhlles nr du befinner dig i Japan, Kina, Korea eller annat sydostasiatiskt land dr det officiella sprket skrivs med antingen ideografisk skrift (till exempel hanzi, kanji eller hanja), och/eller annan skrift som r baserad p eller har motsvarande struktur som ideografisk skrift, ssom hangul eller kana; eller (c) England om en licens av SDK erhlles nr du befinner dig i en jurisdiktion som inte omnmns ovan. Respektive domstolar i Santa Clara County, Kalifornien, vid tillmpning av kalifornisk lag, distriktsdomstolen i Tokyo, Japan, vid tillmpning av japansk lag och behriga domstolar i London, England, vid tillmpning av engelsk lag, ska var och en ha ickeexklusiv jurisdiktion ver tvister avseende detta avtal. Detta avtal ska inte underkastas lagvalsregler inom den internationella privatrtten eller FN:s konvention angende avtal om internationella kp av varor, vars tillmpning uttryckligen utesluts. 15. ALLMNNA BESTMMELSER. Om ngon del av detta avtal frklaras ogiltig och icke verkstllbar ska det inte pverka giltigheten av detta avtal i vrigt, vilket ska frbli giltigt och verkstllbart enligt dess villkor. Vid licensiering av Uppdateringar till dig har Adobe rtt att ndra eller gra tillgg till avtalet. Anvndning av inkluderar eller inklusive i detta avtal ska innebra inklusive utan begrnsning. Detta avtal utgr det enda avtalet mellan Adobe och dig med avseende p SDK och det erstter alla tidigare utfstelser, diskussioner, taganden, meddelanden eller tillknnagivanden med anknytning till SDK.

AdobeAIR_SDK License-sv_SE-20120501_1001

ADOBE SYSTEMS INCORPORATED SDK LSANS SZLEMES ADOBE AIR 3 SDK 1. GARANT YOKTUR, SORUMLULUUN SINIRLANDIRILMASI, BALAYICI SZLEME VE EK KOULLAR LE SZLEMELER. 1.1 GARANT YOKTUR. SDKNN (AAIDA TANIMLANDII ZERE) HATALARA VE/VEYA KARARLILIK SORUNLARINA YATKIN OLDUUNU TEYT EDERSNZ. SDK, SZE OLDUU GB TEMN EDLR VE ADOBE LE TEDARKLER SZE KARI HER TRL GARANT YA DA SORUMLULUK YKMLLKLERNDEN FERAGAT EDER. ADOBENN PERFORMANS, TCAR ELVERLLK, TATMN EDC KALTE, HLAL ETMEME YA DA BELRL BR AMACA UYGUNLUK HUSUSUNDAK GARANTLER DAHL SDKYE STNADEN HBR SARH, ZIMN YA DA KANUN GARANT SUNMADIINI TEYT EDERSNZ. SDKNN KALTE VE PERFORMANSI VE SDKY KULLANIMINIZ VE SDKDAN YARATILMI IKI TBARYLE TM RZKOYU STLENRSNZ. Adobenin Size kar SDKnin herhangi bir ksm iin bakm, teknik destek ya da gncellemeler sunma ykmll yoktur. Yukarda anlan snrlamalar, hari brakmalar ve snrlamalar herhangi bir zm esasl amacna ulaamasa bile, geerli kanun tarafndan izin verilen azami lde uygulanr. 1.2 Sorumluluun Snrlandrlmas. BR ADOBE TEMSLCS SZ KONUSU KAYIPLAR, ZARARLAR, TALEPLER YA DA MASRAFLARIN OLASILIINDAN HABERDAR EDLM OLSA DAH, ADOBE YA DA TEDARKLER NC TARAFIN TALEPLER YA DA TCAR KESNT, BEDENSEL YARALANMALAR YA DA ZEN GREVNN YERNE GETRLEMEMESNDEN KAYNAKLANAN ZARARLAR, KAYIP TASARRUFLAR YA DA KAYIP KAZANLAR, NETCE KABLNDEN DOAN, DOLAYLI YA DA ARIZ ZARARLAR DAHL KAYIPLAR, ZARARLAR, TALEPLER YA DA MASRAFLARDAN HBR SURETTE SORUMLU OLMAYACAKTI. YUKARIDA ANILAN SINIRLAMALAR VE HAR TUTMALAR YARGI BLGENZDE GEERL KANUN TARAFINDAN ZN VERLEN AZAM LDE UYGULANIR. ADOBE LE TEDARKLERNN BU SZLEME EREVESNDEK YA DA BU SZLEME LE BALANTILI TOPLAM SORUMLULUKLARI (AYET VARSA) SDK N DENLEN MKTAR LE SINIRLIDIR. ADOBE VE TEDARKLER HAKKINDAK BU SINIRLAMA BU SZLEMENN KOULLARININ ASL YA DA ESASLI HLAL YA DA ASL YA DA ESASLI HLAL OLMASI HALNDE DE UYGULANIR. bu szlemedeki hibir husus Adobenin hileli fiili (hile) ya da ihmalinden kaynaklanan lm ya da bedensel yaralanma durumunda Adobenin ya da tedarikilerinin Size kar sorumluluunu snrlamaz. Adobe bakaca hibir ama iin ve hibir hususa ynelik olmamak zere ykmllkleri, garantileri ve sorumluluu snrlama ve hari tutma ve de bunlardan feragat etme amac ile tedarikilerinin adna hareket eder. 1.3 Balayc Szleme. bu Szleme SDKnin yklenmesi ve kullanmn ynetir. bu szlemenin tarafnzca imzalanm ve akdedilmi herhangi bir yazl szleme gibi olduunu kabul edersiniz. SDKnin tmn ya da herhangi bir ksmn indirerek, ykleyerek, kopyalayarak, deitirerek ya da datarak ibu szlemenin tm koul ve artlarn kabul edersiniz. bu szleme aadaki gibi bunlarn adna kullanlan ve SDKyi elde eden tzel kiilik ve Size kar icra olunabilir: rnein, ivereniniz. bu szlemenin koullarn kabul etmiyorsanz, SDKyi kullanmayn. 1.4 Ek Koullar ve Szlemeler. Adobe ile aranzda ibu szlemenin tmn ya da ksmlarn ilga eden ya da tamamlayan mnferit bir yazl szlemeniz olabilir. SDKye dahil edilen baz nc taraf materyallerini kullanmnz http://www.adobe.com/go/thirdparty_tr adresinde bulunan nc Taraf Yazlm Bildirimleri ve/veya Ek Koullar ile artlar ksmnda bulunan ya da sz konusu materyallerin yaknnda bulunan Beni Oku dosyasnda ya da genellikle mnferit bir lisans szlemesinde bulunan sair koullar ile artlara tabi olabilir. bu szlemenin koul ve artlar ile herhangi bir ihtilaf halinde sz konusu koullar ve artlar ibu szlemenin tmn ya da ksmlarn ilga eder. 2. TANIMLAR. Adobe ile kastedilen; ibu Szleme 14(a) uygulanrsa, 345 Park Avenue, San Jose, California 95110 adresinde bulunup da bir Delaware kuruluu olan Adobe Systems Incorporated; aksi takdirde, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, rlanda adresinde bulunup da Adobe Systems Incorporatedin lisans sahibi ve bal

irketi olan ve rlanda yasalar uyarnca tzel kiilik kazanm bir irket olan Adobe Systems Software Ireland Limiteddir. Derleme Aralar ile kastedilen; rnein bin, lib ierikleri ve alma zaman modlleri, adl.exe, adl.bat ve adt.jar dahil ibu szlemeye elik eden dosyalar, derleyiciler, alma zaman modlleridir (ancak alma Zaman Yazlmnn tm deildir). Gelitirici Uygulama ile kastedilen, Blm 5.1 dahil ibu szlemenin gereksinimlerine uygun olan ve (a) alma Zaman Yazlm ile birlikte alan ya da (b) Derleme Aralarndan retilmi bir uygulama olan uygulama yazlmnzdr. Belgeler ile kastedilen; rnein, teknik talimatlar, dosya biimi belgeleri ve uygulama program arabirimi (API) bilgileri dahil ibu szlemeye elik eden yazl materyallerdir. Yrrlk Tarihi ile kastedilen, SDKyi indirdiiniz ya da SDKye aksi takdirde eritiiniz tarihtir. Esasl Gelitirme ile kastedilen, kayda deer ticari deer katan uzatlm ya da ek nemli ve asli ilevsellik salayan somut, llebilir ve tanmlanabilir gelitirmelerdir. Nesne Kodu Yeniden Datlabilirler ile kastedilen, ibu szleme ile balantl olarak SDKnin Size salanan srmne dahil edilmise; /runtimes/air-captivate/mac, /runtimes/air-captivate/win, lib/aot/lib ve /lib/android/lib/runtimeClasses.jar ve /runtimes/air/android/device/Runtime.apk klasrlerinde bulunan nesne kodu biimindeki dosyalardr. alma Zaman Bileenleri ile kastedilen, alma Zaman Yazlm dizininin (rnein, alma zaman klasr) ierdii bireysel dosyalar, kitaplklar ya da yrtlebilir kodlar veya yardmc programlar dizini ya da ykleyici dosyalarn ierdii alma Zaman Yazlm yardmc programlardr. Adobe AIR.dll, alma zaman altrlabilirler, template.exe ve template.app alma Zaman Bileenlerine rnek tekil eder. alma Zaman Yazlm ile kastedilen, son kullanclar tarafndan yklenecek olan ve sz konusu yazlma ilikin tm gncellemelerin Adobe tarafndan sunulduu Adobe AIR isimli nesne kodu biimindeki Adobe alma zaman yazlmdr. SDK ile kastedilen; Derleme Aralar, Belgeler, Nesne Kodu Yeniden Datlabilirler, alma Zaman Bileenleri, SDK Kaynak Dosyalar ve rnek Koddur. SDK Kaynak Dosyalar ile kastedilen, ibu szlemeye elik eden dizin erevelerinin ierdii kaynak kod dosyalardr. rnek Kod ile kastedilen, Belgeler ya da dizinlerde rnek kod, rnekler, rnek uygulama kodu, quickstart kodu ya da paracklar olarak atanan kaynak kodu biimindeki rnek yazlmdr. 3. LSANS. Aada yer alan gereksinimler ve kstlamalar dahil ibu szlemenin koul ve artlarna tabi olarak Adobe Size aadaki gibi Belgeler uyarnca SDKyi kullanmak zere gayri mnhasr, devredilemez bir hak baheder: 3.1 Ykleme, Kullanm ve Kopyalama. Derleme Aralar ile alma Zaman Bileenlerini sadece uyumlu Gelitirici Uygulamalarn gelitirmek amac ile ykleyebilir ve kullanabilirsiniz. Gelitirici Uygulamalarn dahili gelitirmeniz amac ile SDKnin snrl ve makul sayda kopyalarn oluturabilirsiniz. 3.2 Deiiklik. Size kullanc tarafndan okunabilir biimde (rnein, kaynak kodu) salanan SDK Kaynak Dosyalar ile rnek Kodunu deitirebilirsiniz. Deitirilmi rnek Kodu ile SDK Kaynak Dosyalarn Gelitirici Uygulamalarnza dahil edebilirsiniz. Derleme Aralar (bu ekilde davranmanza izin veren nc taraf lisanslarnca kapsanan dosyalar hari), Belgeler ya da alma Zaman Yazlmn hibir ekilde deitiremezsiniz. SDKyi SDKnin (a) kaynak kodu biiminde datlaca ya da ifa edilecei, (b) tretilmi almalar oluturma amac ile lisanslanaca ya da (c) cretsiz olarak yeniden datlabilir olduu ynnde bir kullanm, deiiklik ve/veya datm art ieren ya da bu ekilde yorumlanabilecek bir lisans ya da emaya tabi klacak ilemleri

hibir surette yapamazsnz. bu szleme uyarnca esasen tarafnzca deitirilen rnek Kodu ya da SDK Kaynak Dosyalar hari Adobe (ya da mevcutsa, lisans verenlerinin) SDKnin herhangi bir ksmnn zerinde ya da ierisinde bulunan telif hakk bildirimlerini, ticari markalarn, logolarn ya da ilgili fikri mlkiyet hakk bildirimlerini hibir surette deitiremez ya da iptal edemezsiniz. 3.3 Datm. (a) Datm Haklar. Aada yer alan gereksinimler ve kstlamalar dahil ibu szlemenin hkmlerine tabi olarak rnek Kodu, SDK Kaynak Dosyalar ve Nesne Kodu Yeniden Datlabilirleri aadaki gibi kopyalayabilir ve databilirsiniz: (i) Gelitirici Uygulama ile Datm. Srasyla /runtimes/air-captivate/mac, /runtimes/air-captivate/win, lib/aot/lib ve /lib/android/lib/runtimeClasses.jar ve /runtimes/air/android/device/Runtime.apk klasrlerindeki Nesne Kodu Yeniden Datlabilirleri kullanarak (A) rnek Kodu ve SDK Kaynak Dosyalarn kaynak kodu, nesne kodu, deitirilmi ya da deitirilmemi biimde her durumda Gelitirici Uygulamanza dahil edilmi olarak ve (B) Nesne Kodu Yeniden Datlabilirleri Mac, Windows, iOS ya da Android platformlar iin Gelitirici Uygulamann ierisine sadece otomatik bir ekilde dahil edilmi olarak (rnein, Derleme Aralarn kullanmnzn yan rn olarak mnferiden dahil edilmi) databilirsiniz ve (ii)Tek Bana rnek Kodunun Datm. Esasl Gelitirmeler ile sonulanan sz konusu koda ilikin gelitirmelerin ilk olarak tarafnzca yapld srece sair yazlm ile birlikte gelen ya da tek bana olan kaynak kodu ya da nesne kodu biimindeki rnek Kodu (ancak SDK Kaynak Dosyalarn deil) databilirsiniz ve (iii) SDK Kaynak Dosyalarnn Datm. Esasl Gelitirmeler ile sonulanan sz konusu dosyalara ilikin gelitirmelerin ilk olarak tarafnzca yapld srece ve (A) sz konusu deitirilmi dosyalara telif hakk mlkiyetini yanstan bir telif hakk bildirimi dahil etmeniz ve (B) SDK Kaynak Dosyalar ile birlikte datlan snf isimleri ya da yeni pakette mx, mxml, flex, flash, fl ya da adobe ibarelerini kullanmamanz artyla gelitiriciler iin faydal sair bileenler ile birlikte gelen ya da tek bana olan kaynak kodu ya da nesne kodu biimindeki SDK Kaynak Dosyalarn (ancak rnek Kodu deil) databilirsiniz. (iv) Derleme Aralarnn Datm Yoktur. bu szleme Size Derleme Aralar (bu ekilde davranmanza izin veren nc taraf lisanslarnca kapsanan dosyalar hari), Belgeler ya da alma Zaman Yazlmn datma hakkn bahetmez. SDKyi SDKnin (a) kaynak kodu biiminde datlaca ya da ifa edilecei, (b) tretilmi almalar oluturma amac ile lisanslanaca ya da (c) cretsiz olarak yeniden datlabilir olduu ynnde bir kullanm, deiiklik ve/veya datm art ieren ya da bu ekilde yorumlanabilecek bir lisans ya da emaya tabi klacak ilemleri hibir surette yapamazsnz. Sz konusu bileenleri rnnz ya da hizmetiniz ile birlikte datm hakknn elde edilmesi hakknda bilgi iin ltfen http://www.adobe.com/go/redistributeairsdk_tr adresine bavurun. (b) Datm Gereksinimleri. bu szleme uyarnca SDK Kaynak Dosyalarn ya da rnek Kodu datrsanz; sz konusu kod, dosyalar, ilgili Gelitirici Uygulama ya da sz konusu kod ya da dosyalar bnyesinde barndran sair daha byk almaya bir telif hakk bildirimi dahil etmelisiniz. (i) Gelitirici Uygulama ya da sair yazlmn sertifikal olduu ya da aksi takdirde Adobe tarafndan garanti edildii ynnde beyanda bulunamaz ya da (ii) Adobenin yazl izni olmakszn Gelitirici Uygulama ya da sair yazlm pazarlamak zere Adobenin isim ya da ticari markalarn kullanamazsnz. Adobe, datmnzdan kaynaklanabilecek yazlm gncelleme ya da destek ya da sair sorumluluktan tr Size ya da dier taraflara kar sorumlu deildir. 4. TAZMNAT. Masraf Size ait olacak ekilde sz konusu talebi halletmek zere Adobenin Sizinle ibirlii ierisinde almas artyla Gelitirici Uygulama ya da SDKnin tm ya da herhangi bir ksmnn tarafnzca datm ile ilgili ya da bundan kaynaklanan tm sorumluluklar, kayplar, davalar, zararlar ya da talepler (rn sorumluluu, garanti ve fikri mlkiyet talepleri ve tm makul giderler, masraflar ve vekalet cretleri dahil) iin Adobeyi tazmin etmeyi kabul edersiniz.

5. GELTRME GEREKSNMLER VE KISITLAMALAR. 5.1 Gelitirme. Adobe tarafndan belgelenmemi bir ekilde bireysel alma Zaman Bileenleri ile birlikte alan Gelitirici Uygulamas dahil herhangi bir yazlm oluturamaz ya da datamazsnz. alma Zaman Yazlmnn ykl olmayan oluumu ile birlikte almak zere tasarlanan Gelitirici Uygulamas dahil herhangi bir yazlm oluturamaz ya da datamazsnz. Yklemeksizin alan herhangi bir Gelitirici Uygulamasn oluturamaz ya da datamazsnz. bu szleme tarafndan yasaklanan yazlm gelitirmek zere Derleme Aralarn ya da SDKnin sair ksmlarn ykleme ya da kullanma izniniz yoktur. bu Blm 5.1e uymamanz ibu szlemenin ibu vesileyle Size bahedilen tm haklar derhal fesheden bir ihlalini oluturur. 5.2 Sair Yasaklar. SDKyi (a) Sistem, veriler ya da kiisel bilgilere zarar vermeye, bunlar zararl bir ekilde etkilemeye, gizlice engellemeye ya da istimlak etmeye ynelik virsler, Truva atlar, solucanlar, zaman bombalar, cancelbotlar ya da sair bilgisayar programlama yordamlar ieren, (b) herhangi bir yasa, tzk, kararname, ynetmelik ya da haklar ihlal edecek ekilde pazarlamaya ya da ihlal etmeye ynelik olacak bir ekilde kullanlrsa (fikri mlkiyet, bilgisayar casus yazlm, gizlilik, ihracat denetimi, haksz rekabet, rklk kart ya da tantma istinaden kanunlar, ynetmelikler ya da haklar dahi) ya da (c) Adobe ya da nc taraf yazlm ya da programlarnn allabilirliini engelleyen herhangi bir program, yazlm ya da hizmeti oluturmak, gelitirmek ya da kullanmak zere kullanmayacaksnz. 5.3 AVC Codec Kullanm. BU RN BR TKETCNN (a) AVC STANDARTLARINA (AVC VDEO) UYGUN VDEO FRELEMES VE/VEYA (b) TCAR OLMAYAN KSEL BR FAALYET YRTEN BR TKETC TARAFINDAN FRELENEN VE/VEYA AVC VDEO SALAMA LSANSI OLAN BR VDEO SALAYICISINDAN ELDE EDLEN VDEONUN FRESN ZMES AMACIYLA TCAR AMACI OLMAYAN KSEL KULLANIMA YNELK AVC PATENT PORTFOLYO LSANSI LE LSANSLANMITIR. BAKA BR KULLANIMA YNELK HERHANG BR LSANS YA DA ZIMN LSANS VERLMEMTR. MPEG LA, L.L.C.DEN EK BLGLER ALABLRSNZ. BKZ. http://www.mpegla.com. 5.4 MP3 Codec Kullanm. alma zaman kitaplklar ya da Derleme Aralarn deitiremezsiniz. alma zaman kitaplklar ierisindeki MP3 codeclerine yaynlanm alma zaman APIleri hari eriemezsiniz. Kiisel Bilgisayar olmayan aygtlarda alan ya da bir SWF, FLV ya da MP3 verilerinden daha fazlasn ieren sair dosya biiminin ierisine dahil edilmemi MP3 verilerini zen Gelitirici Uygulamann gelitirilmesi, kullanlmas ya da datm iin bir ya da daha fazla nc taraf lisans gerekli olabilir. 6. FKR MLKYET HAKLARI. Adobe tarafndan kopyalarn oluturmak zere yetkili klndnz kopyalar ile SDK, Adobe Systems Incorporated ile tedarikilerinin fikri mlkiyetidir ve bunlara aittir. Derlenmi ya da nesne kodu biiminde Size salanan SDK yaps, dzeni ve kodu Adobe Systems Incorporated ve tedarikilerinin deerli ticari srlar ve gizli bilgileridir. SDK, Amerika Birleik Devletleri Telif Hakk Kanunu dahil telif hakk, uluslararas anlama hkmleri ve kullanldklar lkede geerli yasalar tarafndan korunur. bu belgede aka ifade edilen hari ibu szleme Size SDKdeki fikri mlkiyet haklarn bahetmez ve aka bahedilmeyen tm haklar Adobe tarafndan sakl tutulur. 7. TERSNE MHENDSLK. Geerli yasa uyarnca ilem uygulamanza aka izin verilen kapsam hari Size derlenmi ya da nesne kodu biiminde sunulan SDKnin tm ya da herhangi bir ksmnn kaynak kodu zerinde tersine mhendislik ilemi yapmayacak, kaynak koduna dntrmeyecek, kaynak kodunu oluturmayacak ya da kefetmeye aksi takdirde teebbs etmeyeceksiniz. 8. ADOBE GELTRMENN ENGELLENEMEMES. Adobenin ibu belgedeki lisansnza dayal olarak gelitirebileceiniz rnlere benzer tasarm ve/veya ilevsellii olan ya da olabilen teknolojiler ve rnleri gelecekte gelitirebileceini ya da halihazrda gelitirdiini teyit edersiniz. bu szlemedeki hibir husus Adobenin Adobe teknoloji ya da rnlerini gelitirme, bakm ve/veya datm srdrme hakkn azaltamaz, snrlayamaz ya da kstlayamaz. Adobe rnlerini retim, kullanm, ithal

etme, lisanslama, sata sunma ya da sat iin Adobe, bal ortaklklar ya da itirakleri ya da mterileri, dorudan ya da dolayl, araclar ve mteahhitleri aleyhine ayrca yaplan deiiklikler ya da SDK ile balantl olup ya da bunlardan kaynaklanp da sahip olduunuz herhangi bir patente ilikin iddiada bulunmayacanz kabul edersiniz. 9. N SRM SDK EK KOULLARI. SDK ya da sair bileenleri n ticari srm ya da beta yazlm ise (n Srm Yazlm), o zaman ibu blm uygulanr. n Srm Yazlm bir n srm olup Adobenin nihai rn deildir ve sistem ya da sair hatalar ve veri kaybna sebep olabilecek hatalar ve sair problemler ierebilir. Adobe, n Srm Yazlmn piyasaya ticari anlamda asla srmeyebilir. n Srm Yazlmn Adobe Systems Incorporated n Srm Yazlm Lisans Szlemesi gibi mnferit bir yazl szlemeye istinaden edindiyseniz, Yazlm kullanmnz sz konusu szlemeye de tabi olur. Adobenin talebi zerine ya da Adobenin sz konusu Yazlm ticari olarak piyasaya srmesi halinde n Srm Yazlmnn tm kopyalarn iade ya da imha etmelisiniz. N SRM YAZILIMINI KULLANIMINIZA LKN TM RZKO TARAFINIZA ATTR. 10. ARTLAR VE FESH. bu szleme Yrrlk tarihi itibariyle balar ve ibu belgede ngrld zere feshedilmedike daimi olarak devam eder. bu szlemenin koullarndan herhangi birini ihlal ederseniz, Adobe ibu szlemeyi derhal feshedebilir. bu szlemenin 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. Blmleri ibu szlemenin feshi halinde de geerliliklerini korur. bu szlemenin feshi ile birlikte SDKnin tm kullanm ve datmn durduracak ve tm kopyalar ile birlikte SDKyi Adobeye derhal iade edecek ya da Adobenin talebi ile (imhaya ilikin yazl teyit ile birlikte) imha edeceksiniz. 11. HRACAT KURALLARI. SDKnin ABD hracat daresi Kanununa (EAR) tabi olduunu ve EAR ile uyumlu olacanz teyit edersiniz. SDKyi ya da herhangi bir ksmn aada yer alanlara dorudan ya da dolayl olarak ihra etmeyecek ya da yeniden ihra etmeyeceksiniz: (a) ABD ihracat kstlamalarna tabi lkeler (halihazrda Kba, ran, Kuzey Kore, Sudan ve Suriye dahil ancak salt bunlarla snrl olmamak zere); (b) bunlar nkleer, kimyasal ya da biyolojik silahlar ya da roket sistemleri, uzay frlatma aralar ve sondaj roketleri ya da insansz hava arac sistemlerinin tasarm, gelitirme veya retiminde kullandn bildiiniz ya da kullandn dnmek zere gerekenizin olduu son kullanclar; (c) ABD hkmeti federal kurumlar tarafndan ABD ihracat muamelelerine itirak etmeleri yasaklanan son kullanclar. Ayrca, yarg blgenizde Yazlm ithal etme, ihra etme veya kullanma hakknz etkileyebilen her trl yerel yasaya uymak ile de sorumlusunuz. 12. ABD HKMET SON KULLANICILARA BLDRM. A.B.D. Hkmeti Son Kullanclarna ynelik olarak Adobe deitirilmi ekliyle 11246 sayl Kanun Hkmnde Kararname, 1974 tarihli Vietnam Gazileri Yeniden Dzenleme Yardm Yasas, Blm 402 (38 USC 4212), deitirilmi ekliyle 1973 tarihli Rehabilitasyon Yasas, Blm 503 ve 41 CFR 60-1 ile 60-60, 60-250 ve 60-741 sayl blmlerdeki dzenlemelerin hkmleri dahil geerli tm frsat eitlii yasalarna uymay kabul eder. Yukardaki cmlede belirtilen pozitif ayrmclk maddesi ve dzenlemeleri atfta bulunulmak suretiyle bu anlamaya dahil edilmitir. 13. TCAR MARKA. Adobe AIR, Adobenin yazl lisans hari dierleri tarafndan kullanlamayan Adobeye ait bir ticari markadr. Adobe AIR ticari markasn ya da sair Adobe ticari markasn Gelitirici Uygulamanzn unvanna ya da irketinizin unvanna, etki alan adna ya da Adobe AIR ile ilgili hizmet adna ksmen ya da tamamen dahil edemezsiniz. Eer doruysa; rnein Adobe AIR ile alr ya da Adobe AIR iindir gibi ibarelerle Gelitirici Uygulamanzn Adobe AIR alma Zaman Yazlm ile birlikte alabilirliini belirtebilirsiniz. Sadece Gelitirici Uygulamanzn

Adobe AIR alma Zaman Yazlm ile birlikte altna ilikin bir beyan olarak Adobe AIR ticari markasn Gelitirici Uygulamanza bir Adobe AIR uygulamas olarak atfta bulunmak zere kullanabilirsiniz. 14. TAB OLUNAN HUKUK. SDKyi ticari olmayan, kiisel amalar iin kullanan bir tketiciyseniz, o zaman ibu szleme SDKyi kullanm lisansn satn aldnz devletin yasalarna tabi olacaktr. Byle bir tketici deilseniz, bu anlama aada belirtilen yerlerde yrrlkte olan yasalara tabi olacak ve bunlara gre yorumlanacaktr: (a) SDK lisans Amerika Birleik Devletleri, Kanada ya da Meksikada edinildiyse, Kaliforniya Eyaleti ya da (b) lisans Japonya, in, Kore veya resmi dilin ideografik simgelerle (rnein Hanzi, Kanji veya Hanja) ve/veya hangul ya da kana gibi benzeri simgelerle yazld dier Gney Dou Asya lkelerinde edindiyseniz, Japonya ya da (c) SDK lisans yukarda anlan yarg blgelerinden baka bir yarg blgesinde edinildiyse, ngiltere yasalar. Kaliforniya yasalarna tabi olunduunda Kaliforniya, Santa Clara lesinin ilgili mahkemeleri; Japon yasalarna tabi olunduunda Japonyadaki Tokyo Blge Mahkemesi; ngiliz yasalarna tabi olunduundaysa, ngiltere, Londra yetkili mahkemeleri ibu szleme ile ilgili tm ihtilaflarda gayri mnhasr yarg yetkisini haizdir. bu szleme aka uygulama d braklan Milletleraras Mal Satmna ilikin Szlemeler hakknda Birlemi Milletler Antlamas ya da herhangi bir yarg blgesinin kanun hkmleri aras ihtilaf hkmlerine tabi olmayacaktr. 15. GENEL HKMLER. bu szlemenin herhangi bir ksm geersiz ya da icra edilemez bulunursa, ibu husus koullar uyarnca geerli ve icra edilebilir olmaya devam eden ibu szlemenin geri kalan blmnn geerliliini etkilemeyecektir. Adobe, gncellemelerin lisanslarn Size farkl veya ek koullarla verebilir. bu szlemedeki ierir ya da dahil ibarelerinin kullanm ile kastedilen, snrlamasz dahildir. bu anlama SDK konusunda Adobe ile yapm olduunuz tm anlama hkmlerini iermekte ve SDK ile ilgili olarak nceden yaplm tm taahhtleri, grmeleri, yazmalar ve reklamlar geersiz klmaktadr.

AdobeAIR_SDK License-tr_TR-20120501_1001