Planul de management

5 octombrie 2013 01:29

Planul de management al unui proiect (de oricare tip ar fi el) cuprinde 3 mari etape: 1. Diagnoza (Unde suntem?) 2. Planificarea (Cum ajungem unde ne dorim?) 3. Monitorizarea (Unde vrem să fim?) Planul vostru de management trebuie să conțină: 1. IDEEA - vine din - Ce voi face? => TITLU 2. ARGUMENTUL - de ce voi face? Trebuie realizată o analiză a nevoilor (needs assessment) și prezentat rezultatul acesteia. 3. SCOPUL ȘI OBIECTIVELE - Ce-mi propun să realizez? Atenție! Scopul e general, obiectivele sunt SMART: specifice, măsurabile, abordabile, realiste/relevante și încadrate în timp 4.ECHIPA DE PROIECT - Cu cine voi face? (Aici delimitați clar numărul de persoane implicate și rolul fiecăreia în proiect) 5. GRUPUL ȚINTĂ - Pentru cine voi face? Cui mă adresez? 6. METODOLOGIE de intervenție - Cum voi face? Care sunt metodele utilizate? 7. RESURSE - Cu ce voi face? (Resursele nu sunt doar financiare, cât și naturale, umane, speciale etc.) 8. PLANUL ANALITIC DE INTERVENȚIE - Care sunt etapele în care voi interveni? Cum? - Se realizează un tabel cu text, în care se descrie fiecare etapă în parte: Etapa 1. de documentare Activități A1: consultare surse științifice A2: consultare in situ A3: Mijloace de realizare - consultare bibliografie de specialitate - Vizită pregătitoare Durată 1 săpt 3 zile

9. PLANUL SINTETIC - Diagrama Gantt Este o proiecție în timp a etapelor, un grafic - este vizual. Atenție la suprapunerea perioadelor, asigurați-vă că aveți echipa disponibilă!

10. EVALUARE - Ce am realizat? Aici includeți un tabel cu fiecare dintre obiectivele proiectului, aspecte pozitive și aspecte negative. 11. DISEMINARE ȘI FOLLOW-UP - Cum fac cunoscute rezultatele proiectului și ce voi face pe viitor?

Management în turism Page 1

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful