You are on page 1of 1

Str. Stirbei Voda, nr.

26 28, Union
Business Center II, et.2, Camera 01,
Sector 1, Bucuresti
Tel: +40 332 440 612
Fax: +40 332
440 613
E-mail: office@argocapitalproperty.com
Web: www.argocapitalproperty.com

AUTORIZATIE DE LUCRU
DENUMIRE FIRMA: _____________________________________________
NUMELE MAGAZINULUI: __________________________________________
COD SPATIU: _________________________________________________
DATA DE INTERVENTIE:___________________________________________
ORELE DE INTERVENTIE: __________________________________________
NUMELE RESPONSABILULUI DE ECHIPA: ____________________________
TELEFON: ________________
NUMELE MEMBRILOR ECHIPEI: _________________________________
DENUMIRE COMPANIE INTERVENTIE:____________________________
ZONA DE INTERVENTIE: __________________________________________
TIPUL LUCRARII: ________________________________________________
NECESITATE DE PERMIS DE FOC: _______________________________
NECESITATE ASISTENTA TEHNICA :_____________________________
OBSERVATII: ______________________________________________
__________________________________________________________
* Cererile se vor primi cu o zi inainte, intre orele 09.00 18.00.
* Va rugam sa notati datele cat mai exacte despre tipul lucrarii.

LOCATOR,

LOCATAR,

SC ERMES HOLDING SRL

Semnatura, stampila

RC: J40/13786/2005

CUI: RO 17852937

IBAN: RO 59 BRMA 0500 0069 4060 0000 Banca Romaneasca Union Center