P. 1
3x-plasamente-4

3x-plasamente-4

|Views: 4|Likes:
Published by Bogdan Tudose
3x-plasamente-4
3x-plasamente-4

More info:

Published by: Bogdan Tudose on Nov 16, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/16/2013

pdf

text

original

PRODUSE BANCARE PENTRU FINANTARE

Creditele reprezinta creante detinute de banca asupra clientelei, creante ce au aparut din necesitatea satisfacerii nevoilor de finantare ale persoanelor fizice si intreprinderilor. Originea cuvantului credit este latina. “Credere” tradus prin a crede inseamna mai repede a avea incredere in faptul ca in viitor se vor respecta toti termenii contractului de credit stabiliti in prezent de comun acord. Imprumutatul are incredere in faptul ca suma obtinuta va fi astfel utilizata incat sa-i dea posibilitatea rambursarii si platii unei dobanzi, iar imprumutatorul are incredre in faptul ca va recupera suma avansata la termenul stabilit si va obtine un castig conform intelegerii incheiate. In economiile moderne creditul joaca un rol foarte important. El faciliteaza schimburile, stimuleaza productia, sustine cresterea economica si joaca un rol important in creatia monetara. ezvoltand putin ideea gasim urmatoarele aspecte pozitive induse de credit in economie! • creditul faciliteaza schimburile " acesta a reprezentat primul rol jucat de credit, care a stat si la baza aparitiei bancilor. #ecurgerea la credit, materializata intr-o anticipare de venituri, permite obtinerea unui surplus de putere de cumparare cu influenta directa asupra volumului marfurilor tranzactionate. • creditul stimuleaza productia " dezvoltarea activitatii productive depinde de masura in care capacitatile de productie pot fi modernizate, inlocuite sau e$tinse. Creditul permite intreprinderilor sa achizitioneze capacitati de productie in stransa legatura cu cantitatea si calitatea productiei de realizat. %e de alta parte el ofera cumparatorilor resurse financiare, stimuland consumul. &stfel creaza cerere pentru productie oferita. Efectele creditului asupra productiei nu se manifesta doar la agentul economic beneficiar, ci se e$tind indirect si la alte intreprinderi. • creditul joaca un rol in creatia monetara " in conditiile in care o banca acorda un credit, ea creaza flu$uri monetare. 'unt astfel folosite resurse din depozite pentru acordarea de credite, fara ca deponentii sa fie privati de utilizarea depozitelor. %rin creditare bancile comerciale creaza moneda in economie. Trasaturi caracteristice ale creditului Perioada de creditare E$ista o mare diversitate in ceea ce priveste perioada creditarii. In cazul plasamentelor bancare in operatiuni cu clientela creditarea se realizeaza pe scadente care merg de la cateva zile, la credite de trezorerie sau operatiuni de creditare a creantelor comerciale si ajunge la zeci de ani, la creditele ipotecare sau de dezvoltare. Perioada de gratie %erioada de gratie reprezinta o facilitate, acordata de catre banca, pentru anumite situatii (e$. construirea de locuinte, realizarea de investitii) pe o perioada bine determinata si presupune plata in aceasta perioada numai a sumelor reprezentand dobanda datorata bancii pentru creditul acordat. &ceasta perioada se acorda, la solicitarea clientului. Este important de retinut ca aceasta perioada nu prelungeste termenul de rambursare stabilit in contract. aca contractul de imprumut a fost incheiat pe termen de *+ ani pentru construirea unei locuinte, perioada de gratie se acorda, de e$emplu, pentru primul an in cadrul acestui termen, rambursarea creditului urmand a incepe imediat din anul urmator. Metode de rambursare #ambursarea creditelor se poate face prin trei modalitati! a) #ambursare in rate egale - presupune ca marimea rate sa fie constanta pe toata perioada de derulare a creditului. %e masura rambursarii dobanda platita va fi din ce in ce mai mica. b) #ambursare prin anuitati constante " face ca suma platita bancii (rata , dobanda) sa nu se modifice pe toata perioada de rambursare. &nuitatea se poate stabili cu ajutorul relatiei! c) #ambursare totala la scadenta sau “in fine” " cand creditul se ramburseaza la final iar dobanda se plateste periodic. Dobanda obanda incasata de banca depinde in mod direct de marimea capitalului dat cu imprumut, de nivelul ratei dobanzii si de perioada creditarii. Ea poate sa fie simpla, la operatiuni pe termen scurt, cand se ia in calcul un numar de zile, sau compusa, in cazul celorlalte operatiuni. -ancile utilizeaza in operatiunele desfasurate doua tipuri de rate ale dobanzii! fi$e si variabile. O rata declarata fi$a nu isi modifica nivelul pe durata de viata a elementului bilantier la care se aplica. O rata declarata variabila se modifica in aceasta perioada in functie de evolutia unui element de referinta. &cesta este de regula un indice sau o rata a dobanzii definitorie pentru piata sau pentru anumite categorii de operatiuni. E$ista si un mi$aj intre cele doua tipuri de rate, ce imbraca forma ratei revizuibile. &ceasta este fi$a, putandu-se insa modifica numai la anumite intervale de timp, intr-o maniera regulata. Comisioane Comisioanele sunt destinate in mod normal remunerarii bancii pentru prestarea unui serviciu, spre deosebire de dobanzi, care trebuie sa remunereze capitalul efectiv imprumutat. .otusi, sub denumirea de comision intalnim doua categorii! / comisioane propriu-zise, ce corespunde remunerarii unui serviciu prestat / comisioane asimilate dobanzilor, al caror mod de calcul este identic cu cel al dobanzilor In practica bancara comisioanele intalnite le putem incadra intr-una dintre urmatoarele categorii!

1

/ comision de neutilizare " este destinat sa remunereze banca pentru partea de credit pe care ea a pus-o la dispozitia clientului fara ca acesta sa o utilizeze. in functie de destinatie! • credite comerciale1 • credite de trezorerie1 • credite pentru e$port1 • credite pentru echipamente1 • credite pentru bunuri imobiliare1 • alte credite. 2. combustibili. / cheltuieli ane$e " in aceasta categorie intra o serie de cheltuieli legate de diverse asigurari. m6rfuri. energie. Clientului i se garanteaza asfel in avans disponibilitatea fondurilor. dupa durata acordarii intalnim urmatoarele credite! • credite pe termen scurt (pana la 0 an)1 • credite pe termen mediu (0 " 2 ani)1 • credite pe termen lung (peste 2 ani). 4. piese de schimb. In continuare sunt detaliate creditele bancare in conte$tul general al tipologiei intalnita la banci. factoring)1 • creditul pe semnatura sau angajamentul de garantie. care au consum 7i desfacere asigurat6 prin contracte 7i comenzi ferme. 5. el poate fi incasat o singura data la eliberarea sumelor imprumutate sau periodic la soldul contului. Credite globale de e! loatare Creditele globale de e$ploatare se acord6 pentru aprovizion6ri cu stocuri de materii prime 7i materiale. *. e$ecut6rii de lucr6ri 7i presta8ii de servicii. / comision de administrare " perceput de banca pentru gestionarea creditului. banca incaseaza un asfel de comision pentru faptul ca ea tine la dispozitia clientului o parte dintre resursele sale. cheltuieli necesare realiz6rii 7i finaliz6rii produc8iei de m6rfuri. dupa modalitatea de rambursare! • credite rambursabile la scadenta (in fine)1 • credite rambursabile prin rate fi$e1 • credite rambursabile prin anuitati constante. :lu$ul de lichidit6ti reflect6 situa8ia intr6rilor de lichidit68i (. situatie in care se poate asimila unei dobanzi. Ti uri de credite bancare %utem clasifica creditele acordate dupa mai multe criterii! 0. 2 . dupa tipul clientilor beneficiari! • credite acordate clientelei financiare1 • credite acordate societatilor nefinanciare1 • credite acordate populatiei. dupa forma! • avansul in cont curent1 • imprumut acordat1 • cesiune de creante (scontare. El compenseaza partial lipsa unei dobanzi pentru soldul neutilizat al creditului./ comision de dosar " remunereaza serviciul prestat de banca pentru intocmirea si analiza dosarului de credit / comisioane de angajament " dincolo de dobanzile percepute. eterminarea volumului creditelor globale de e$ploatare se efectueaz6 trimestrial. pe baza analizei flu$ului de lichidit68i (cash-flo9). dupa situatia economica si financiara a debitorului! • credite performante1 • credite in observatie1 • credite substandard1 • credite incerte1 • credite cu risc major. 3.ncas6ri) 7i a ie7irilor de lichidit68i ( cheltuieli) .ntr-o perioad6 viitoare dat6. de garantii sau de acte notariale. pentru momentul in care el va avea nevoie de ele.

=iniile de credit se pot acorda fie pentru creditarea de ansamblu a activit68ii curente de aprovizionare. Credite i otecare# Credite imobiliare Creditul ipotecar este acordat pe termen mediu si lung pentru a finanta investitii imobiliare cu destinatie locativa sau cu o alta destinatie sau pentru rambursarea unui credit ipotecar pentru investitii imobiliare contractat anterior.n scopul verific6rii viabilit68ii 7i posibilit68ii de realizare a ipotezelor ce stau la baza prognozei. %ot beneficia de linii de credite agen8ii economici care .ncas6ri 7i pl68i . termenele uzuale de acordare a acestora fiind de >+ sau 0?+ de zile. Creditul de consum prezinta avantaje pentru ambele parti.n care func8ioneaz6 societatea1 . fie a unor subactivit68i. care func8ioneaz6 dup6 sistemul revolving. proiecte. In general este un credit pe termen scurt si mediu.n avans fa86 de termenele din contracte). ramura .media1 .n care evolueaz6. desfacere. Initial a aparut din posibilitatea oferita de comerciant de a cumpara bunuri.studii de fezabilitate1 . @olumul liniei de credite. evolu8ia istoric6 a acestuia.n perioada respectiv6. %e ansamblul economiei creditul comercial duce la cresterea nivelului de trai dar poate avea si actiune destabilizatoare in sensul incitarii la productii supradimensionate. .au o situa8ie financiar6 corespunz6toare 7i o evolu8ie favorabil6 a indicatorilor de bonitate. .informa8ii din mass. cu condi8ia ca soldul zilnic al angajamentelor s6 nu dep67easc6 volumul liniei de credite aprobat.nregistrate . . se determin6 . Creditul ipotecar este garantat cu ipoteca pe bunul a carui achizitie este finantata. care prin natura lor se desf67oar6 7i se eviden8iaz6 distinct. contracte. iferenta se constituie in avans al debitorului. iar comerciantul sau producatorul reusesc sa-si promoveze la consum produsele.studiile de reorganizare 7i restructurare ale agentului economic 7i ale ramurii din care face parte. <n vederea acord6rii creditului. 'ursele de informare ale ofi8erilor de credite pentru realizarea analizei flu$ului de lichidit68i sunt urm6toarele! . 3 . ofi8erii de credite vor analiza 7i verifica realitatea datelor 7i situa8iilor prezentate.n cazul credit6rii de ansamblu a activit68ii curente. produc8ie.ncasare a clien8ilor. Credite e obiect 'e acord6 pe baza documenta8iei prezentate de agen8ii economici din care s6 rezulte obiectul credit6rii 7i cauzele economice care au determinat formarea stocurilor 7i a cheltuielilor respective (primirea de la furnizori a unor materii prime 7i materiale .raportul anual al societ68ii analizat 7i avizat de Comisia cenzorilor1 -prognozele financiare elaborate de societate pe baza contractelor de aprovizionare 7i desfacere1 .ndeplinesc condi8iile! . si de a le plati la salariu. respectiv se pot efectua trageri 7i ramburs6ri pe toat6 durata de valabilitate a liniei. Credite de consum Creditul de consum " reprezinta creditul acordat persoanelor fizice pentru procurarea de bunuri si servicii din reteaua comerciala.'e efectueaz6 o analiz6 corect6 a prognozei flu$ului de lichidit68i pentru cunoa7terea activit68ii clientului. situa8ia contractelor de desfacere garan8iile asigur6torii 7i dac6 s-au mai acordat alte credite . Ipoteca prezinta urmatoarele trasaturi! / dureaza pana la rambursarea integrala a sumelor datorate in baza contractului / poate fi constituita si asupra unor bunuri viitoare / nu permite instrainarea imobilului ipotecat decat cu acordul scris al creditorului ipotecar In #omania acordarea unui credit ipotecar este conditionata de respectarea urmatoarelor conditii! / valoarea creditului ipotecar nu poate depasi A2B din valoarea bunului imobil ce urmeaza a fi finantat.. inclusiv prin constatarea la fa8a locului a e$isten8ei faptice a stocurilor. Cumparatorul are posibilitatea sa obtina marfurile de care are nevoie fara sa dispuna de suma necesara achizitionarii lor. "iniile de credite =inia de credit este o modalitate de creditare a agen8ilor economici. Cunoa7terea activit68ii istorice (din perioada trecut6) a clientului se realizeaz6 pe baza studierii datelor din bilan8ul contabil 7i contul de profit si pierdere. alimentare de cele mai multe ori. a flu$urilor de fonduri .ntre dou6 perioade 7i arat6 cum sunt create 7i utilizate fondurile..bilan8ul contabil. =iniile de credit se pot acorda pe termen de cel mult 0* luni. care reflect6 mi7carea elementelor componente ale bilan8ului . .analize privind sectorul de activitate.n func8ie de cifra de afaceri 7i durata medie de . a condi8iilor de p6strare 7i gestionare a acestora.n lei 7i valut6 prin banc61 . situa8iile contabile trimestriale 7i lunare1 . dac6 cheltuielile s-au efectuat.n acest scop.sunt clien8i permanen8i ai b6ncii 7i efectueaz6 opera8iunile de .nregistreaz6 performan8e financiare corespunz6toare (categoria & sau -) 7i au serviciu bun al datoriei.

cand factorul plateste creantele adererntului in momentul e$igibilitatii acestora. in cazul factoringului nu intalnim cambii. spre deosebire de scontare nu da bancii drept de recurs asupra vanzatorului creantei in cazul unor incidente de plata datorate debitorului. Eivelul lichiditatilor este dat de valoarea nominala a titlului diminuata cu un agio alcatuit din scont si comision de gestiune. e$ista un comision de finantare.in cazul creditului imobiliar. Operatiunea este asemanatoare scontarii. fiind destinat finantarii activitatilor comerciale. pe destinatiile agreate. deci este pentru e$portator un mijloc de promovare a e$porturilor. depinde de nivelul ta$ei scontului. dandu-i posibilitatea de a da curs unor noi comenzi. %entru reducerea riscului. -anca plateste imediat aceste creante. ofera posibilitatea acordarii unor facilitati de plata. :actoringul clasic asigura aderentului disponibilitatile financiare in avans fata de scadenta creditelor acordate importatorilor.ncasare. urmand ca ea sa recupereze contravaloarea acestora. 'contul. si il pune la adapost de riscul insolvabilitatii debitorilor sai. F factoring la scadenta (eng.creditul imobiliar poate fi acordat fara a solicita imprumutatului un avans minim obligatoriu din pretul de achizitie al imobilului. contracte de leasing. 'olicitantii sunt posesori ai unor titluri de creanta comerciala (cambii si bilete la ordin) care nu doresc sa astepte scadenta si cedeaza creanta bancii in schimbul unor lichiditati imediate. Credite entru desco erire de cont Creditul pentru descoperire de cont se adreseaza societatilor comerciale pentru acoperirea unor nevoi legate de activitatea curenta. In acest al doilea caz factorul nu mai incaseaza comisionul de finantare. cuantumul crean8elor . Eivelul ma$im al creditului. multe banci cer ca titlul sa fie avalizat in prealabil de banca trasului. For$etarea :orfetarea este o operatiune de transmitere catre o banca sau o institutie financiara specializata a creantelor provenite din operatiunile de comert e$terior efectuate pe credit. in conditiile inregistrarii unor sincope in flu$urile de trezorerie. iferentele dintre cele doua tipuri de credite constau. contracte de cumparare in rate a bunurilor de folosinta indelungata). In primul rand forfetarea.ncasare si conditiile negociate. se va avea in vedere ca rata de platit (capitalul si dobanda) sa nu depaseasca 32B din veniturile nete ale solicitantului si ale familiei sale. in conditiile lipsei unui sold creditor pe contul sau curent. In al doilea rand. prin acceptarea de catre banca a realizarii unor plati sau retrageri de catre client.n curs de . ci este remunerat doar pentru decontarea operatiunii. in trei factori! / garantiile solicitate . de la 0 an la A ani &vantajele forfetarii! . / marimea cotei finantate . &sigurarea va fi reinoita pe toata perioada e$istentei ipotecii. prin care factorul preia de la clientul sau numit aderent creante.acest risc fiind preluat de banca . insa e$ista cateva elemente tehnice care implica deosebiri./ la evaluarea bonitatii solicitantului.promovarea produselor la vanzare in baza unei finantari asigurate 4 . in principal. nereglementata sau restrictionata in mod special printr-o lege. natura documentelor depuse spre .creditul imobiliar se poate garanta si cu alte proprietati decat cele finantate. termenul operatiunii face diferenta. e fapt. bancile au devenit mai permisive. In functie de momentul finantarii clientului. e$ista doua tipuri de factoring! F factoring clasic (engl. Creditul imobiliar a aparut din dorinta bancilor de a crea o alternativa de creditare mai fle$ibila.crearea de lichiditati . de valoarea nominala a efectului comercial scontat si de perioada in zile de la scontare pana la scadenta! 'cadenta operatiunii este data de scadenta efectului comercial scontat si nu depaseste un an. de pana la un an. prin plata facturilor sale rezultate in urma unor operatiuni de comert. In plus. tine cont de necesit68ile solicitantului. maturitG factoring ). la scadenta.respectiv imbunatatirea cashflo9-ului prin incasarea imediata a valorii -rezultate din vanzarea efectelor de comert1 .eliminarea riscului de neplata la scadenta efectelor de comert . care poate fi asimilat unei dobanzi. Creditarea se realizeaza. 'pre deosebire de scontare. care sa remunereze punerea sumei in avans la dispozitia clientului si un comision de gestiune ce remunereaza banca pentru efortul depus in recuperarea creantelor. nesolicitand intotdeauna asigurari de viata. contracte de credit. in schimbul unui comision. El asigura o continuitate in finantarea activitatii. / asigurarile solicitate . Credite de scont Creditul de scont este un credit ce se adreseaza clientilor persoane juridice. de la debitorul importator. dat de plafonul de indatorare stabilit. Factoringul :actoringul este operatiunea desfasurata pe baza contractula. ci si celor provenite din e$porturile pe credit cu scadenta medie. / debitorul trebuie sa incheie o asigurare de viata. :orfetarea se aplica nu numai creantelor pe termen scurt. cand factorul plateste facturile in momentul preluarii acestora. calculate ca diferenta intre veniturile totale si angajamentele asumate (de e$emplu. Codificari recente D / bunul ipotecat trebuie asigurat. old line factoring).

Costul forfetarii are la baza o rata fi$a de dobanda. la care se adauga un comisionul stabilit diferentiat in functie de bonitatea debitorului. de masura in care cambia este sau nu avalizata. de riscul estimat al operatiunii. de modalitatea forfetarii de plata. 5 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->