Studiu de caz: economia Greciei În 2010, guvernul elen a fost nevoit să informeze Comisia Europeană cu privire la modul în care

avea să controleze deficitul bugetar și să îmbunătățească performanța economiei. Datoria publică era atât de mare, încât agențiile care se ocupau de evaluarea bonității guvernului au hotărât să-i scadă ratingul (ceea ce implica dobânzi mai mari la sursele de finanțare). Era posibil ca propunerile să includă o scădere cu 10% a cheltuielilor publice. Întrebări: 1. Evidențiați două posibile obiective economice ale guvernului de la Atena. 2. Ce este deficitul bugetar și care ar fi cauzele unui nivel ridicat al acestuia? 3. Ce efecte ar avea scăderea cheltuielilor publice asupra economiei ? 4. Dacă economia Greciei se află în recesiune, care vă așteptați să fie efectele asupra inflației, șomajului și importurilor? Explicați.

2%.4%.9%. Ținta fusese aceasta pentru un număr de ani consecutivi și fusese mereu atinsă. datorată măsurilor fiscale și monetare de stimulare adoptate de guvern. UK 0. Care credeți că sunt stimulii fiscali și monetari ce pot fi folosiți pentru a ajuta economia să crească? 3. în ciuda recesiunii la nivel global. guvernul chinez a anunțat o țintă de creștere economică de 8%.7& și India 6. De ce este creșterea economică importantă pentru guverne? Care este diferența între creștere economică și dezvoltare economică? 2.Studiu de caz: economia Chinei La începutul anului 2010. Întrebări 1. Cu toate acestea. iar predicțiile pentru creșterea economică realizate de FMI pentru 2010 includeau: China 9. China se bazează foarte mult pe exporturi. motiv pentru care este vulnerabilă la schimbările economice la nivel global. Japonia 1. în 2010 se aștepta o creștere economică de aproximativ 9%. De ce dependența de exporturi conduce la vulnerabilitatea Chinei la schimbările din alte economii? Ar putea guvernul să reducă această dependență de exporturi? . Economia chineză este a treia cea mai mare din lume. oficialii din cadrul guvernului chinez au recunoscut că această creștere economică nu este garantată. De ce se așteaptă ca economia chineză să atingă această țintă înaltă și să crească atât de repede comparativ cu alte economii? 4.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful