PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ Evaluarea modului de implementare a orarului in facultatea de Relatii Economice Internationale

COD: PO- ! - A"#"E" Ed" $%& ' Rev:%$%& ' Pa(" 1$16

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI

Apro)at* REC+OR*

Prof" univ" dr" Pavel N,-ta-e

Procedură operaţională a Sistemului de management al calităţii

E.ALUAREA /ODULUI DE I/PLE/EN+ARE A ORARULUI IN 0ACUL+A+EA DE RELA+II ECONO/ICE IN+ERNA+IONALE
Cod: PO- ! Edi1ia: $%& ' Rev" %$%& '
Documente de referin1,:
│SR EN ISO 9001:2008 Sisteme de management al calităţii. Cerinţe; egea 8! din 10.0".200# $entr% a$r&'area Ord&nanţei de %rgenţă nr. !()12.0!.200( $ri*ind asig%rarea calităţii ed%caţiei; Ordin%l +inistr%l%i Ed%caţiei ,i cercetării nr. -928)21.0".200( $ri*ind asig%rarea calităţii ser*iciil&r ed%caţi&nale .n instit%ţiile de .n*ăţăm/nt s%$eri&r; │Reg%lament $ri*ind asig%rarea calităţii ser*iciil&r ed%caţi&nale ,i de cercetare ,tiinţi0ică .n cadr%l 1cademiei de St%dii Ec&n&mice din 2%c%re,ti)1#.12.2009; Reg%lament $ri*ind e*al%area $eri&dică a calităţii $ers&nal%l%i didactic)01.02.200#. egea nr 288)200" $ri*ind &rganiarea si des0as%rarea st%diil&r %ni*eristare3c% m&di0icarile de rig&are. egea nr 1)2011 a ed%catiei nati&nale3c% m&di0icarile si c&m$letarile %lteri&are. Ord&nanta de %rgenta a 4%*ern%l%i nr 1--)2000 $ri*ind in*atamant%l %ni*ersitar si $&st%ni*eristar c% ta5a3 $este l&c%rile 0inatate de la '%get%l de stat.

Data intr,rii 2n vi(oare: 3" Nr" e4emplar:

"%& '

.erificat* Prorector Educatie -i formare continua* Prof" univ" dr" 5a)riela Ţi(u

Ela)orat: 6o7o 08ona Catea Laura Iulia Deaconu Dan 5a)riel La-cule-cu #andra
FMC-004 Ed.2/09.2005/Rev.0

t " piere. -e"ani". -i"r .rii Num.2005/Rev. FMC-002 Ed.tur.2/09./ e#te #tri"t inter%i#& da"& n! e0i#t& a" rd!$ #"ri# a$ Re"t r!$!i 1SE. .I9IILOR Nr" revi7ie Pagini Data L.2005/Rev.0 . Ela)orat Avi7at Apro)at Revi7ia$Data aplic.! .-A"#"E" Ed" $%&&! Rev:%$%& ' Pa(":$ : Indicatorul revi7iilor Nume* prenume* -emn.PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ Evaluarea modului de implementare a orarului in facultatea de Relatii Economice Internationale COD: PO.2011 RS % 15 11.2013 RS ' : 3 Repr d!"erea #a! !ti$i%area integra$& #a! par'ia$& a pre%entei pr "ed!ri (n ri"e p!)$i"a'ii *i prin ri"e pr "edee +e$e"tr ni"..IDENŢA RE.2009 SR 15 05.2/09.i$-are et".rul capitolelor <i al pa(inilor revi7uite FMC-004 Ed.A"#"E" Ed" $%& ' Rev:%$%& ' Pa(" 2$16 ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI E. & 14 04.0 PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ Evaluarea -ati-fac1iei clien1ilor ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI COD: IR-PO.S.

2011 14.43 pag. "! "erin'e$e #pe"i.2/09. F$ ri"a E".2005/Rev.pag.0 " #COP =I DO/ENIU " Pre%enta pr "ed!r& #e " n#tit!ie "a pr "ed!r& pera'i na$&. "% Pre%enta pr "ed!r& are #" p!$ de a a#ig!ra . 15. 42 par.A"#"E" Ed" $%& ' Rev:%$%& ' Pa(" 3$16 ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI 1/15. 2.eed-)a"=-!$ din partea #t!den'i$ r privind "a$itatea #i . 2. 5. 3 pag.C.6 3 pag. 62 par.2. Pr . 42 E".2/09. r-it&'ii S. F$ ri"a Pr . r-itate "! #tandard!$ SR E: 7S.53 pag.Pa* $ R 0ana S6r)! dr. 4. 4. pag.d!$ de di#p!nere a rar!$!i in "adr!$ Fa"!$tatii de Re$atii E" n -i"e 7nternati na$e. 52 par. !niv. 62 par. 7 n 89. F$ ri"a Pr .4 3 pag..4 . 62 par.0 . 62 par.53 pag. "erin'& a S.02.1 .2013 par. Pave$ :&#ta#e FMC-006 Ed.C.2 3 E". 9001< 2005. pentr! a #e a#ig!ra -en'inerea " n. 5. pag.! . 62 par.M. 5. FMC-004 Ed.1 . dr.pag 62 par.. 5. 3.i"ate.PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ Evaluarea modului de implementare a orarului in facultatea de Relatii Economice Internationale COD: PO. 2. Pa* $ Pa* $ dr. !niv.2010 14.2 3 pag..02.01. 52 par. 32 par. 5 R *"a par..12 3 pag.2005/Rev.1. 4. 5.4.10 3 pag.M. !niv. (n " n. 52 par. 1.

M.#i $a nive$!$ departa-ent!$!i ad-ini#trativ.PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ Evaluarea modului de implementare a orarului in facultatea de Relatii Economice Internationale COD: PO.erent de .C.a"!$t&'ii *i a !niver#it&'ii2 . d rin'e$e *i a*tept&ri$e $ r. "! Pr "ed!ra #e ap$i"& n!-ai "adre$ r dida"ti"e a$e Fa"!$tatii de Re$atii E" n -i"e 7nternti na$e. a satisfacerii aşteptărilor beneficiarilor şi a standardelor de calitate din învăţământul superior. r-are " ntin!&/ (n #" p!$ eva$!&rii " ntin!e a #ati#. # "ietatea (n genera$/2 .S.! . re#pe"tiv a rar!$!i i-p!#.erent de nive$!$ #ervi"i!$!i ed!"a'i na$ +$i"en'&.A"#"E" Ed" $%& ' Rev:%$%& ' Pa(" 4$16 ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI "' E#te eva$!ata . .d!$!i in "are a"tivitati$e dida"ti"e.i"area e.iind de.-ai )!na (n'e$egere a t!t!r r nev i$ r *i a*tept&ri$ r "$ien'i$ r !niver#it&'ii2 -ai )!na intergrare a "!r#!ri$ r #i #e-inarii$ r in pr gra-!$ #t!dent!$!i .identi. d "t rat.#ta)i$irea a"'i!ni$ r " re"tive *i preventive ne"e#are *i veri.#p rirea grad!$!i de apr piere #i intera"ti!ne intre #t!dent #i "adr! dida"ti".Fa"!$tatea de Re$atii E" n -i"e 7nternati na$e.a"erea "erin'e$ r "$ien'i$ r repre%int& p!n"t!$ de p$e"are a$ t!t!r r a"tivit&'i$ r din "adr!$ !niver#it&'ii. "3 7denti.e"'i narea -anage-ent!$!i re$a'ii$ r "! "$ien'ii2 %" %" " DE0INIŢII =I PRE#CUR+ĂRI Defini1ii FMC-004 Ed. !nde #t!dentii p t pri-i !$ti-e$e n !tati in -aterie de pr gra.pre"!.2/09. r-a de (nv&'&-6nt *i indi.i#are a rar!$!i.derni%area .0 . e. "> Pre%enta pr "ed!r& #e ap$i"ă numai studentilor din cadrul Facultatii de Relatii Economice Internationale. r-it&'i$ r (n rap rt "! "erin'e$e *i a*tept&ri$e "$ien'i$ r interni2 .a#ig!rarea !n!i e"9i$i)r! (ntre .ana$i%a in." n"entrarea a"t!$!i dida"ti" a#!pra #t!dent!$!i2 .i"e "erin'e$e pre%ente *i viit are a$e "$ien'i$ r #&i *i a$e "e$ r$a$te p&r'i intere#ate de #ervi"ii$e pe "are $e .d!$!i in "are a"tivitati$e !niver#itare #!nt intergrate in "a$endar!$ #t!denti$ r.e#i na$a a #t!denti$ r.i"area *i #ati#.2005/Rev. "? Aplicarea acestei proceduri urmăreşte: .E.erit are $a #ati#.da$itatii de pre%entare #i a. p trivit "ăruia !niver#itatea tre)!ie #& identi. a#ig!r6nd #ati#. r-e n$ine.a"'iei a"e#t ra *i a$ #ta)i$irii . r-a'ii$ r re$evante re. A E !ucuresti.e"t!at& de " nd!"erea . . Pr "ed!ra #ta)i$e*te etape$e.era !n p!n"t de p$e"are privind de%v $tarea per# na$a #i pr . prin de%v $tarea !nei p$at. prin . ": F "a$i%area "&tre "$ient *i "e$e$a$te p&r'i intere#ate e#te !n!$ dintre prin"ipii$e #i#te-!$!i de -anage-ent a$ calităţii din 1.i"a"it&'ii a"e#t ra2 .a"'ia "$ien'i$ r "! pri$e?!$ ana$i%ei S.i"ienti%area pr "e#!$!i de invatare. . "a$itatea .er&.e.per.d!$ de a) rdare a nev i$ r "$ien'i$ r *i a "e$ r$a$te p&r'i intere#ate +per# na$!$ rgani%a'iei.i"area *i e$i-inarea "a!%e$ r ne" n.a"erea $ r integra$&.init& (n rap rt "! "erin'e$e "$ien'i$ r. indi. în vederea asigurării calităţii educaţiei. -et de$e. "are #!nt deter-inate de nev i$e.da$itatea de di#p!nere a a"tivitati$ r !niveri#tare in Fa"!$tatea de Re$atii E" n -i"e 7nternati na$e.#i rar.ţinerea sub control şi identificare şanselor de (-)!n&t&'ire " ntin!e a calităţii şi performanţelor activităţii didactice şi de cercetare desfăşurate (n !niver#itatea n a#tră" . -a#terat. d "!-ente$e *i re#p n#a)i$it&'i$e ne"e#are pentr! i-p$e-entarea a"tivitati$ r !niver#itare (n "adr!$ 1"ade-iei de St!dii E" n -i"e din >!"!re*ti."e are in vedere eva$!area . . ".

arta de a (n.PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ Evaluarea modului de implementare a orarului in facultatea de Relatii Economice Internationale COD: PO.al univer-it. %" "3" Inter(rare .2/09.i"ient& a a"tivit&ți$ r și "are !r-&rește )ținerea nive$!$!i -a0i. Manage-ent e#te .0 .de -anage-ent a$ "a$it&'ii /C 3 Man!a$!$ "a$it&'ii RNCP 3 Rap rt de ne" n. "a re%!$tat a$ " -peten'e$ r pr .&pt!i "eva (-pre!n& "! a$ți a-eni.S.Mini#ter!$ Ed!"atiei #i a$ Cer"atarii FMC-004 Ed.&*!rarea pr "e#e$ r !niver#it&'ii *i re#!r#e$e a"e#teia/.2005/Rev. de a e$a) ra.inan'ea%& pr gra-e$e de in#tr!ire de#.2 "$ien'ii interni #!nt #t!den'ii *i "!r#an'ii. a$e a$t r p&r'i intere#ate *i $a "erin'e$e # "iet&'ii (n an#a-)$! +reg$e-ent&ri "are prive#" de#. r-it&'i dete"tate #a! a a$tei #it!a'ii ned rite.Departa-ent!$ de Dire"tia Servi"i!$ Manage-ent!$ "a$it&'ii A"#"E" 3 1"ade-ia de St!dii E" n -i"e din >!"!re*ti /"E"d"C" ."$ien'ii e0terni #!nt rgani%a'ii$e "are anga?ea%& a)# $ven'ii !niver#it&'ii *i "e$e "are .de re%!$tate prin . %" " " Neconformitate< ne(ndep$inirea !nei "erin'e. "are #e re. %" " '" Ac1iune corectiv.parte a -anage-ent!$!i "a$it&'ii. 1"tivitatea de -anage-ent p ate avea (n vedere gr!p!ri de a-eni +e"9ipe/ #a! pr "e#e.i $a nive$!$ #tandarde$ r de "a$itate *i a$ a*tept&ri$ r a"e#t ra.apartenenta (ntr-!n an#a-)$! "a parte integrant&2 a #e !ni "! a$te e$e-ente .1ii .er& $a< "erin'e$e "$ien'i$ r e0terni *i interni.de #t!di! *i a$e .E.< a"'i!ne de e$i-inare a "a!%ei !nei ne" n.1ii +#ervi"ii$ r de ed!"a'ie *i de "er"etare *tiin'i.i"&/ . r-itate *i a"'i!ni " re"tive/preventive D"#"/"C" .E.! ." Cerin1e @referitoare la calitateA .er& $a an#a-)$!$ a"tivit&'i$ r "are vi%ea%& de%v $tarea "apa"it&'ii 1. %" "%" A-i(urarea calit. %" " %" Ac1iune preventiv.#t!dii de $i"en'&. "are #& dea (n"redere "$ien'i$ r *i "e$ r$a$te p&r'i intere#ate "& a"e#te #ervi"ii v r . in#tit!'ii a$e ad-ini#tra'iei p!)$i"e "entra$e *i $ "a$e .e#i na$e *i sociale dobândite de către absolvenţii universităţii.S. %" "?" #erviciile educa1ionale ." -peten'a "!$t!ra$&.ri #/C 3 Si#te.t.&ș!rarea e. %" ":" /ana(ement . %" ">" Client al univer-it. %"%" %"%" " %"%"%" %"%"'" %"%":" %"%"3" %"%".A"#"E" Ed" $%& ' Rev:%$%& ' Pa(" 5$16 ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI %" " " Calitate .an#a-)$!$ de "ara"teri#ti"i a$e !n!i pr gra. a !n!i # .i"iari$ r pre"!. %" "'" Eficienta -ti-p!$ #"!r# de $a pri-irea " -en%ii pentr! !n pr d!#/#ervi"i! +e0e"!tia !nei pie#e. $ #irea pti-& a re#!r#e$ r.< a"'i!ne de e$i-inare a "a!%ei !nei ne" n. şi în documente normative e#terne.!n"ția rgani%ați na$& "are a#ig!r& de#.*i #tandarde$e de "a$itate +Legea 54/2006/. r-it&'i p ten'ia$e #a! a a$tei p #i)i$e #it!a'ii ned rite."erin'e privind "ara"teri#ti"i$e pr "e#e$ r *i #ervi"ii$ r !niver#it&'ii. de a p$ani.!rni% r!$!i a"e#t!ia.i"ienta #i ed!"atie pre#ta)i$ite +"e$e prev&%!te (n #tandarde$e interne a$e 1.&*!rate de !niver#itate pentr! per# na$!$ $ r.inan'at are et".pr "e# #i#te-ati" *i d "!-entat de eva$!are pentr! a deter-ina (n "e -&#!r& a"e#ta inp$e-entare (ndep$ine#te "riterii$e de e." Pre-curt.i"a *i i-p$e-enta pr gra-e de #t!di! *i "er"etare. "!r#!ri p #t!niver#itare. #t!dii !niver#itare de d "t rat. r-6nd !n " rp integra$2 a #e (n" rp ra. aplicabile$. %" ". %" "!" Produ. 1"e#tea #e re. #t!dii de -a#terat. %" " &" Evaluarea modului de implementare a orarului . prin "are #!nt (ndep$inite a*tept&ri$e )ene.1ii . a !nei "ereri de "redit/ pana $a $ivrarea a"e#t!ia +$ead-ti-e/.

rd nanta de !rgenta a 8!vern!$!i nr 133/2000 %" &" MC-053 Man!a$!$ "a$it&'ii a$ 1.nit ri%ea%& *i -&# ar& (n per-anen'& nive$!$ de #ati#.a"'ie e#te .a"ere a "erin'e$ r #pe"i. $a .nit ri%at din p!n"t!$ de vedere a$ #ati#.0 .i"!$ pr gra-!$!i de "are apar'in2 FMC-004 Ed. '" DE#CRIEREA AC+I.rd nanta de !rgenta nr45. 9001< 20053 Si#te-e de -anage-ent a$ "a$it&'ii. 10 -in!te2 '"!" C9e#ti nare$e v r . r-a'ii$ r )'in!te dire"t de $a a"e*tia. @ineret!$!i #i Sp rt!$!i %"%"!" /"E"N" Mini#ter!$ Ed!"a'iei :a'i na$e2 '"DOCU/EN+E DE RE0ERINŢĂ %"'" Standard!$ SR E: 7S. 'in6nd!-#e " nt *i de #pe"i. Cer"atarii. r-a'ii$ r #e v r e. St!den'i$ r $i #e va e0p$i"a r $!$ "9e#ti nare$ r *i .i"e *i a nev i$ r i-p$i"ite *i e0p$i"ite a$e a"e#t ra.i a$ "ate ""a.i"&rii grad!$!i de #ati#.a"'iei v r .d!$ de " -p$etare a$ a"e#t ra. . r-it&'i$e " n#tatate v r .!n"'ie de . Prin"ipii .i eva$!ate "!n *tin'e$e #t!den'i$ r a "&rei #ati#.eed-)a"=-!$ a"e#t ra. r-an'e$e (nregi#trate $a nive$!$ #ervi"ii$ r de (nv&'&-6nt *i "er"etare pre#tate *i prin rap rtare $a reg$e-ent&ri #pe"i.04.i va$a)i$e pentr! tit!$arii de di#"ip$in&2 '" &" B C n"$!%ii$e re%!$tate din ap$i"area pre%entei pr "ed!ri v r . '" " :e" n.2/09. (n "adr!$ *edin'e$ r de "atedr& departa-ent. 1. $a) rat r/. '"'" Eva$!area grad!$!i de #ati#. Cerin'e %":" Standard!$ SR E: 7S.! .nit ri%at&2 '">" Pentr! " -p$etarea "9e#ti nare$ r v r . 3925/21. '":" Date$e in"$!#e (n "9e#ti nare #!nt " n. n!-er tate *i intr d!#e (ntr-!n p$i" "are #e va #igi$a *i #e-na de t 'i -e-)rii C -i#iei de eva$!are.i di#tri)!ite de "&tre !n "adr! dida"ti".!nda-enta$e *i v "a)!$ar." Di#tri)!irea "9e#ti nare$ r va avea $ " $a (n"ep!t!$ !n!ia dintre e0a-ene$e din #e#i!nea (n "are e#te p$ani.S. $!"r&ri ap$i"ative. #e-inar.rdin!$ Mini#tr!$!i Ed!"a'iei *i "er"et&rii nr.S.i di#"!tate (n " $e"tive$e de di#"ip$in&." . '"3" C9e#ti nare$e v r .iden'ia$e.a"'ie a "$ien'i$ r interni e#te te#tat #e-e#tria$.2005 %">" Legea nr 255/2004 %"!" Legea nr 1/2011 %"?" .a"'iei "$ien'i$ r. 9000<2006 3 Si#te-e de -anage-ent a$ "a$it&'ii. #e rea$i%ea%& pe )a%a in.i predat& pr .i #tr6n#e. a$t!$ de"6t tit!$ar!$ de "!r#/#e-inar/$!"r&ri ap$i"ative *i "are .Mini#ter!$ Ed!"atiei.I+ĂŢILOR '" " An vederea identi.e"t!a "entra$i%at de "&tre C -i#ia de eva$!are pe di#"ip$ina re#pe"tiv& iar " n"$!%ii$e eva$!&rii #ati#.i !ti$i%ate "a date de intrare pentr! (-)!n&t&'irea " n'in!t!$!i di#"ip$inei eva$!ate *i "are va .i"e.a"e parte din C -i#ia de eva$!are $a di#"ip$ina re#pe"tiv&.2005/Rev. prin per.a"'ie a "erin'e$ r "$ien'i$ r interni. '"?" Pre$!"rarea *i ana$i%a in.ina$!$ .ie"&rei a"tivit&'i dida"ti"e +"!r#.i"at e0a-en!$ di#"ip$inei a$ "&r!i " n'in!t e#te . (n ./2005 %". dar a$t!$ de"6t "e$ prin "are v r . '".PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ Evaluarea modului de implementare a orarului in facultatea de Relatii Economice Internationale COD: PO.E.a"'ie a "$ien'i$ r #&i.A"#"E" Ed" $%& ' Rev:%$%& ' Pa(" 6$16 ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI %"%">" /"E"C"+"#" .'iei viit are de #t!den'i/"!r#an'i. '"%" 8rad!$ de #ati#.E. %"3" . prin " -p$etarea !n!i "9e#ti nar.

'" '" An "a%!$ !n r a)ateri grave privind prin"ipii$e *i reg!$i$e de eti"& pr . r-a'ii$ r din "9e#ti nare.6nd!-#e (ndep&rtarea ne" n.E. De a#e-enea. $a #. 3" RE#PON#A6ILI+ĂŢI 3" " Decanul 3" "% 1na$i%ea%& re%!$tate$e eva$!&rii.ie"arei .! . gra. 3"%"%.d!$. $!"r&ri$e #e a-6n& "! #&pt&-6n&.e"t!ate de " nd!"erea .6r*it!$ #e-e#tr!$!i/ an!$!i !niver#itar. printr. Me-)rii C n#i$i!$!i a! )$iga'ia de a parti"ipa $a t ate *edin'e$e rdinare *i e0tra rdinare a$e C n#i$i!$!i. 3" "'.a"!$tati. 3": /em)rii Comi-iei de Evaluare a cuno<tin1elor -tuden1ilor pe di-cipline 3":" 1#ig!r& pre$!"rarea *i ana$i%a in.i#ea%a $a in"ep!t!$ . e$ #ta)i$e#te . r-!$ar!$ de re"$a-a'ii. Da"& ni"i $a a d !a " nv "are n! #e (ntr!ne*te n!-&r!$ de parti"ipan'i ne"e#ar "v r!-!$!i.d!$ de " -p$etare a "9e#ti nare$ r *i #" p!$ a"e#t ra2 FMC-004 Ed.0 .a"!$t&'ii *i #ta)i$e*te aria de ap$i"are a a"'i!ni$ r " re"tive/preventive "are #e (ntreprind pentr! e$i-inarea "a!%e$ r !n r ne" n.-ent!$ (naint&rii re%!$tate$ r eva$!&rii "adre$ r dida"ti"e *i dire"t ri$ r de departa-ent 3" " " Parti"ip& $a ana$i%e$e SMC e.i"ienta in #i#te-!$ de invatat-and. 3"3" Cadrele didactice 3"3" Di#tri)!ie #t!den'i$ r/"!r#an'i$ r.rgani%ea%& a"tivitatea de pre$!"rare *i interpretare a in. r-it&'i$ r.A"#"E" Ed" $%& ' Rev:%$%& ' Pa(" 4$16 ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI '" %" B M di.a"'iei "$ien'i$ r pentr! di#"ip$ina re#pe"tiv&2 3"'"% 1#ig!r& n!-er tarea "9e#ti nare$ r *i (nt "-e*te !n pr "e# ver)a$ "! n!-&r!$ de "9e#ti nare " -p$etate de "&tre .-ai )!na interpretare a nev i$ r a"t!a$e a$e #t!denti$ r. "9e#ti nare$e de eva$!are2 3"3"%" E0p$i"& #t!den'i$ r/"!r#an'i$ r . 3"%"'" Sta)i$e#" #i a.a"'ie a "$ien'i$ r $a di#"ip$ina re#pe"tiv& *i pre%int& dire"t r!$!i de departa-ent.iden'ia$ *i ($ (n-6nea%& C -i#iei de eti"& a 1. 3"%" 6iroul Con-iliului 0acult.i predat& di#"ip$ina re#pe"tiv& re$ie.ie"are #erie de #t!den'i/"!r#an'i. Sta)i$e*te .1ii 3"%" " Sta)i$e*te C -i#ia de Eva$!are a "!n *tin'e$ r #t!den'i$ r pe di#"ip$ine.PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ Evaluarea modului de implementare a orarului in facultatea de Relatii Economice Internationale COD: PO.d!$ in "are a"tivitati$e !niver#itare #!nt intergrate in pr gra-!$ .tivat.S. r-a'ii$ r )'in!te din "9e#ti nare2 3":"% Ant "-e#" #it!a'ie "entra$i%at are a grad!$!i de #ati#. "are e#te " n. 3"'" Pre<edintele Comi-iei de Evaluare a cuno<tin1elor -tuden1ilor pe di-cipline 3"'" :!-e*te "adr!$ dida"ti" re#p n#a)i$ "! di#tri)!irea *i " $e"tarea "9e#ti nare$ r privind eva$!area #ati#.2005/Rev. An "a%!$ (n "are C n#i$i!$ n! e#te $ega$ " n#tit!it. r-it&'i e0i#tente #a! p ten'ia$e.ie"ar!i .e#i na$&. >ir !$ C n#i$i!$!i va # $i"ita C n#i$i!$!i Fa"!$t&'ii (n$ "!irea "e$ r "are a! $ip#it ne. at!n"i "6nd a"e#tea ne"e#it& a$ "area de re#!r#e -ateria$e *i/#a! !-ane. C n#i$i!$ e#te $ega$ " n#tit!it pentr! a ad pta de"i%ii 3 C t&r6ri a$e C n#i$i!$!i 3 (n pre%en'a a "e$ p!'in 2/3 din t ta$!$ -e-)ri$ r #&i.a#!rarii eva$!ari$ r. a$ "and !n p$!# de e.i"!$ de#.i"&ri$e intr d!#e (n te-ati"a di#"ip$ine$ r predate v r . #t!den'ii/"!r#an'ii p t " -p$eta .i pre%entate $a pri-a *edin'& de "atedr& departa-ent din #e-e#tr!$ (n "are va . 3"'"' .2/09.

>": F r-!$ar de re"$a-a'ii2 >"3 C n"$!%ii$e C -i#iei de Eti"& *i De nt $ gie pr .2/09."% F r-!$are$e de re"$a-a'ii *i .a"'ie a "$ien'i$ r2 3".S. Directorul de departament 3".rgani%ea%& *edin'a de departa-ent pentr! pre%entarea " n"$!%ii$ r privind grad!$ de #ati#. (n vederea "re*terii grad!$!i de #ati#. >" CNRE5I#+RĂRI >" C9e#ti nar de eva$!are a #ati#.E.i $egate *i p&#trate 1 an $a #edii$e "atedre$ r.! . (n " n.1ii 3">" " 1#ig!r& "entra$i%area in. va 9 t&r( -&#!ri$e "e #e i-p!n.da$itatea " n"ret& de re% $vare a in"idente$ r #e-na$ate v r . 3"!"% 7n "a%!$ (n "are re"$a-a'ii$e #e " n#tat& a . <i Deontolo(ie profe-ional. .AREA =I RE+RA5EREA DOCU/EN+ELOR . r-a'ii$ r privind eva$!area #ati#." C9e#ti nare$e de eva$!are privind .C9e#ti nar de eva$!are a #ati#. " -p$etat "! reg$e-ent&ri$e $ega$e (n vig are. r-it&'i$ r " n#tatate *i ap$i"area -&#!ri$ r " re"tive/preventive. (ndep&rtarea ne" n. FMC-004 Ed. 3"> Directorul Departamentului de Direc1iei #erviciul /ana(ementul calit.d!$!i de i-p$e-etare a rar!$!i in "adr!$ Fa"!$tatii de Re$atii E" n -i"e 7nternati na$e.PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ Evaluarea modului de implementare a orarului in facultatea de Relatii Economice Internationale COD: PO.ina$i%area pr gra-!$!i de (nv&'&-6nt a$ re"$a-ant!$!i. 3".0 . . r-it&'i$ r " n#tatate prin ap$i"area pr "ed!rii.i (nte-eiate." PĂ#+RAREA* ARBI.e#i na$& re.E.S. r-it&'i$ r.2005/Rev.erit are $a in"ident!$ re"$a-at.a"'ie a "$ien'i$ r interni prin ap$i"area " n"$!%ii$ r de#prin#e din pre$!"rarea "9e#ti nare$ r."% Dr-&re*te (ndep&rtarea ne" n.S. !" ANEDE !" Ane4a I .a"'iei "$ien'i$ r2 >"% Pr "e# ver)a$ "! n!-&r!$ de "9e#ti nare " -p$etate2 >"' Sit!a'ie "entra$i%at are a grad!$!i #i a .a"'iei "$ien'i$ r2 !"% Ane4a II E F r-!$ar de re"$a-a'ii.d!$ de i-p$e-entare a rar!$!i in Fa"!$tatea de Re$atii E" n -i"e 7nternati na$e *i #it!a'ia "entra$i%at are "! " n"$!%ii$e re%!$tate (n !r-a ana$i%ei a"e#t ra v r . (n "adr!$ " $e"tive$ r pe di#"ip$ine.E. " n"$!%ii$e de#prin#e." .2 3">"% Dr-&re*te (ndep&rtarea ne" n.a"'iei "$ien'i$ r $a nive$!$ 1.A"#"E" Ed" $%& ' Rev:%$%& ' Pa(" 5$16 ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI 3"3"'" C $e"tea%& "9e#ti nare$e " -p$etate *i $e preda! Pre*edinte$!i C -i#iei de Eva$!are a "!n *tin'e$ r #t!den'i$ r pe di#"ip$ine2 3"3":" 1#ig!r&. r-itate "! C d!$ de Eti"& !niver#itar&. A"#"E" 3"!" 1na$i%ea%& re"$a-a'ii$e pri-ite *i pre%int& (n Senat!$ 1.i p&#trate p6n& $a . 3"! Comi-ia de Etic. Senat!$ 1.

m -.ALUAREA /ODULUI DE I/PLE/EN+ARE A ORARULUI IN CADRUL 0ACUL+A+II DE RELA+II ECONO/ICE IN+ERNA+IONALE Fa"!$tatea 1n!$ 8r!pa Re$atii E" n -i"e 7nternati na$e Sti-ate #t!dent/"!r#ant.0 . la 2ntre)area " a1i )ifat prima variant. va 8u-tificati ale(erea* -electGnd una dintre variantele de mai 8o-: Ma#ter.pentr! #pri?in!$ D!-neav a#tr&F " Da :! "% Dac.an!$ 777 Li"enta. E& -!$'!-i.tor ' 6un : 0oarte )un 3 FMC-004 Ed.d!$ de a. ru(.! . P&rerea Dv#. 7n.an!$ 7 Li"enta.an!$ 7 #unteti -tudent la 0acultatea de Relatii Economice InternationaleF '" Cum aprecia1i modul de pre7entare a orarului de pana acumF 0oarte -la) #la) % #ati-f. C! a"e#t "9e#ti nar de eva$!are d ri.av area Dv#.c.i#are a rar!$!i de $a avi%ier.an!$ 77 Li"enta. .#& v& d&.2/09."a%ia de a va e0pri-a pinia privind .PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ Evaluarea modului de implementare a orarului in facultatea de Relatii Economice Internationale COD: PO.* v.2005/Rev.iden'ia$e. in "adr!$ Fa"!$tatii de Re$atii E" ni-i"e 7nternati na$e.A"#"E" Ed" $%& ' Rev:%$%& ' Pa(" 9$16 ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI CBE#+IONAR E. r-a'ii$e "!prin#e (n a"e#t "9e#ti nar #!nt " n.an!$ 77 Ma#ter. ne e#te de !n rea$ a?!t r pentr! a #e #"9i-)a in .

di...0 .i"ari #!rvenite . r-atii privind rar!$.p #tarea rar!$!i pe pagina per# na$a a #t!dent!$!i .da$itatea de di#p!nere a rar!$!i.#i !$teri are$e .." Dac." n#!$tarea "! #t!dentii privind .pre"!.in in"er"area de a ga#i "ea -ai )!na # $!tie 3" Care con-idera1i c. -e poate 2m)un..atentia : P$a"!t Partia$ Re$ativ :ep$a"!t FMC-004 Ed. la 2ntre)area anterioara a1i )ifat orice alta varianta cu e4ceptia ultimei* v. rgani%area rar!$!i dinaintea in"eperii an!$!i !niver#itar .t."are #a "!prinda "e$e -ai a"t!a$i%ate in.PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ Evaluarea modului de implementare a orarului in facultatea de Relatii Economice Internationale COD: PO. ar(umenta1i ale(erea """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" >" Daca ati avea po-i)ilitatea*ce ati im)unatati la orarul de la avi7ierF """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" !" Ati dori ca fiecare e4amen din cadrul -e-iunii -a fie -ta)ilit de catre -tudentiF Da :! " ?"Pentru Dv-"* ace-t cHe-tionar v-a atra.m -.2/09.A"#"E" Ed" $%& ' Rev:%$%& ' Pa(" 10$16 ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI :" Cum crede1i c.rea$i%area !n!i p rta$ n$ine.! .2005/Rev. metod. de afi-are a oraruluiF Pagina per# na$a a #t!dent!$!i 1vi%ier P rta$ n$ine 1$te$e :i"i!na . e-te cea mai atractiv. ru(.1i proce-ul de -cHim)areF Prin"" .

ri* r.0 .! .A"#"E" Ed" $%& ' Rev:%$%& ' Pa(" 11$16 ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI &" Ce v-a pl.-punde cu -inceritate <i o)iectivitate la ace-te 2ntre).t.2005/Rev.. viitoare pentru 2m)un.1irea actului didactic la nivelul Academiei de #tudii EconomiceI FMC-004 Ed.cut $di-pl.2/09.cut la ace-t cHe-tionarF Comentarii po7itive$ne(ative . mul1umim c. a1i avut ama)ilitatea de a r.PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ Evaluarea modului de implementare a orarului in facultatea de Relatii Economice Internationale COD: PO.-pun-uri care ne -unt deo-e)it de utile 2n activitatea noa-tr.

.: 2ntGlniri* telefoane* cereri etc" @v..* anterior adre-.2005/Rev./C.0 ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE Ane4a II 0OR/ULAR DE #E#I9ĂRI DataJJJJJJJJJJ Reclamant :!-e *i pren!-eGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG >.2/09..2005/Rev.! ... 1n!$ de #t!di!/8r!paGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG Reclamat Data in"ident!$!iGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG... ata<a1i copii ale core-ponden1ei relevante 2n ace-t ca7A JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ FMC-004 Ed... 1dre#&GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG. ierarHic.. :!-&r de te$e.A"#"E" Ed" $%& ' Rev:%$%& ' Pa(" 12$16 ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI FMC-025 Ed....7GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG. Departa-ent!$GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG Deta$ii a$e in"ident!$!i Li-ta <i -emn..7.....PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ Evaluarea modului de implementare a orarului in facultatea de Relatii Economice Internationale COD: PO. nGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG Fa"!$tateGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG........ ru(. :!-e$e "adr!$!i dida"ti" i-p$i"at (n in"identGGGGGGGGGGGGGGGGGG..rii Comi-iei de etic.m -.....0 ...1/06..tura per-oanelor care pot -u-1ine cele reclamateJJJJJJJJJJJ Eventuale dove7i care pot -u-1ine cele reclamateJJJJJJJJJJJJJJJJ" Ac1iuni 2ntreprin-e pe -car.

2005/Rev.! .apt!$ "&.0 FMC-004 Ed. Data #emn.tura FMC-025 Ed.2005/Rev.0 .2/09.erin'e de $a a$te per# ane #a! rgani%a'ii.A"#"E" Ed" $%& ' Rev:%$%& ' Pa(" 13$16 ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI Incidentul -emnalat repre7int. pentr! # $!'i nare " re"t&. a"ea#ta ar p!tea avea nev ie de deta$ii a#!pra per# anei -e$e +re. acumF Cn opinia Dv-"* care -unt m.S. un ca7 i7olat -au e-te de8a un fenomenF De ce nu a1i fo-t mul1umit de r.PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ Evaluarea modului de implementare a orarului in facultatea de Relatii Economice Internationale COD: PO.-pun-urile primite pGn. in"$!#iv pr )$e-e de #&n&tate/. *i #!nt " n*tient de .-urile nece-are pentru re7olvarea incidentuluiF S!nt de a" rd "! inve#tigarea re"$a-a'iei -e$e de "&tre C -i#ia de Eti"& a 1.1/06.E.

1.pag.0 .)ie"t!$ revi%iei< .e$< 6 LA RE.di. 2.i"at *i #e-na'i $i#ta de di.!%are a a-enda-ent!$!i2 4. din pri-a pagin& a pr "ed!rii a-endate2 3. r-itate "! #tandard!$ de re. 6 /OD DE APLICARE: La pri-irea a"e#t!i a-enda-ent #e pr "edea%& a#t.2005/Rev. >ara'i (n diag na$& pri-a pagin& a e0e-p$ar!$!i an!$at pe "are ($ de'ine'i *i (n#"rie'i vi%i)i$ "!v6nt!$ J1:DL1@I2 3. 1ta*a'i a-enda-ent!$ $a #.2/09.I9IE: 1.di.2 3 pag. 62 par.-16. C -p$eta'i ta)e$!$ J7ndi"at r!$ revi%ii$ rI.pera'i na$& HEva$!area #ati#.1 . FMC-004 Ed. Retrage'i e0e-p$ar!$ d "!-ent!$!i an!$at pe "are ($ de'ine'i2 2. Di#tr!ge'i pagini$e an!$ate.!%are #e-nat&.di.6r*it!$ d "!-ent!$!i . 1. 52 par. 7ntr d!"e'i pagini$e revi%!ite (n d "!-ent!$ #!p!# . Ret!rna'i Servi"i!$!i Dire"'iei Manage-ent!$ "a$it&'ii din 1SE re#p n#a)i$!$!i "! Manage-ent!$ *i 1#ig!rarea "a$it&'ii a-enda-ent!$.pag 62 par.PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ Evaluarea modului de implementare a orarului in facultatea de Relatii Economice Internationale COD: PO..A"#"E" Ed" $%& ' Rev:%$%& ' Pa(" 14$16 ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI Cod AD#/C A/ENDA/EN+ LA D#/C Nr" $ 3"&%"%& & Academia de Studii Economice din Bucureşti Ed" %$Rev: 3$ 3" %"%&&? A" +IPUL /ODI0ICĂRII: RE. 6% LA REEDI+ARE: 1. #e tri-it pagini$e revi%!ite *i/#a! ad&!gate. d "!-ent!$ an!$at *i $i#ta de di. .i"are (n " n.i"&rii *i e0trage'i pagini$e an!$ate2 2. 5 de $a Pr "ed!ra .! .I9IE: Con1inutul revi7iei: par. 3.a"'iei "$ien'i$ rI-P. 5.1 .4 pag.dat& "! a-enda-ent!$.erin'& *i "! pra"ti"a a"tivit&'i$ r "!rente din 1SE2 REEDI+ARE Edi1ia %$Rev" 3 Data: 3" %"%&&? Nota < . 2.

I9IE: Con1inutul revi7iei: par.i"are (n " n.43 pag.0 . 32 par.di.53 pag. 62 par. 5.2005/Rev. 3 pag.12 3 pag. F$ ri"a Pa* $ Pr . 4.di. 52 par.10 3 pag.tura FMC-004 Ed. #e tri-it pagini$e revi%!ite *i/#a! ad&!gate. Pave$ :&#ta#e #emn.! .-16.2.I9IE: 1.pera'i na$& HEva$!area #ati#.dat& "! a-enda-ent!$.erin'& *i "! pra"ti"a a"tivit&'i$ r "!rente din 1SE2 REEDI+ARE Edi1ia %$Rev" 3 Data: 3" %"%&&? Nota < . 62 par.e$< 6 LA RE. 4..6r*it!$ d "!-ent!$!i .PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ Evaluarea modului de implementare a orarului in facultatea de Relatii Economice Internationale COD: PO. Di#tr!ge'i pagini$e an!$ate.!%are a a-enda-ent!$!i2 4. 15. C -p$eta'i ta)e$!$ J7ndi"at r!$ revi%ii$ rI. 62 par.4.6 3 pag. 5. 2.a"'iei "$ien'i$ rI-P.2/09. 4 de $a Pr "ed!ra . 6 /OD DE APLICARE: La pri-irea a"e#t!i a-enda-ent #e pr "edea%& a#t. 5. din pri-a pagin& a pr "ed!rii a-endate2 3. 62 par.A"#"E" Ed" $%& ' Rev:%$%& ' Pa(" 15$16 ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI Cod AD#/C A/ENDA/EN+ LA D#/C Nr"%$ :"&%"%& ' Academia de Studii Economice din Bucureşti Ed" %$Rev: 3$ :"&%"%& ' A" +IPUL /ODI0ICĂRII: RE. 42 par.53 pag. r-itate "! #tandard!$ de re. ELA6ORA+ APRO6A+ Numele E".2 3 pag. 52 par. .di. 4. 7ntr d!"e'i pagini$e revi%!ite (n d "!-ent!$ #!p!# . 1ta*a'i a-enda-ent!$ $a #. dr.i"at *i #e-na'i $i#ta de di.4 3 pag.)ie"t!$ revi%iei< . 5..i"&rii *i e0trage'i pagini$e an!$ate2 2. !niv.

PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ Evaluarea modului de implementare a orarului in facultatea de Relatii Economice Internationale COD: PO.A"#"E" Ed" $%& ' Rev:%$%& ' Pa(" 16$16 ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI Pentru conformitate* Prof" univ" dr" Ro4ana #Gr)u FMC-023/Ed.2/09.! .1/2005 FMC-004 Ed.2005/Rev.0 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful