Unitatea 17_Schimbari de Variabile

Schimbări de variabile

1
Analiză matematică I – Curs şi aplicaţii


Unitatea de învăţare nr. 17

Schimbări de variabile


Cuprins Pagina

Obiectivele unităţii de învăţare nr. 17 2
17.1 Schimbarea variabilei independente la funcţii de o variabilă 2
17.2 Schimbarea variabilelor independente la funcţii de două variabile 4
Lucrare de verificare – unitatea de învăţare nr. 17 6
Răspunsuri şi comentarii la întrebările din testele de autoevaluare 7
Bibliografie – unitatea de învăţare nr. 17 7Schimbări de variabile

2
Analiză matematică I – Curs şi aplicaţii

OBIECTIVELE unităţii de învăţare nr. 17


Principalele obiective ale Unităţii de învăţare nr. 17 sunt:

• Înţelegerea noţiunii de schimbare de variabilă
• Aplicarea cu succes a unor elemente simple de calcul


17.1 Schimbarea variabilei independente la funcţii de o variabilă

Se consideră funcţiile R Y R X f ⊂ → ⊂ : , ) (x f y = şi R X R T ⊂ → ⊂ : ϕ , ( ) t x ϕ = .
Presupunem că funcţiile f şi ϕ sunt indefinit derivabile pe X, respectiv T şi că
T t t ∈ ∀ ≠ , 0 ) ( ' ϕ . Din punct de vedere grafic ecuaţiile X x x f y ∈ = ), ( şi ( ) ( ) T t t f y ∉ = , ϕ ,
reprezintă o aceeaşi curbă (C). Studiul curbei (C) în noua variabilă t presupune exprimarea
derivatelor ,... ,..., ,
2
2
n
n
x d
y d
x d
y d
x d
y d
. în funcţie de derivatele ,... ,..., ,
2
2
n
n
t d
y d
dt
y d
t d
y d
Conform regulei
de derivare a funcţiilor compuse avem că
x d
t d
t d
y d
x d
y d
⋅ = . Cum ( ) dt t dx
'
ϕ = obţinem că
( ) t dx
t d
'
1
ϕ
= şi
( ) t d
y d
t dx
y d
⋅ =
'
1
ϕ
. Pentru calculul derivatelor de ordin superior vom folosi în
consecinţă următoarea regulă de derivare :
( ) t d
d
t x d
d
⋅ =
'
1
ϕ
. Astfel avem:
( ) ( )
=
|
|
.
|

\
|
⋅ ⋅ =
|
|
.
|

\
|
⋅ =
|
|
.
|

\
|
=
t d
y d
t t d
d
t t d
y d
t x d
d
x d
y d
x d
d
x d
y d
' ' 2
2
1
) (
1
'
1
ϕ ϕ ϕ

( ) ( ) ( ) ( )
=
(
¸
(

¸

⋅ + ⋅ − ⋅ =
2
2
2
'
1
'
) ( ' '
'
1
t d
y d
t t d
y d
t
t
t ϕ ϕ
ϕ
ϕ ( ) ( )
( )
(
¸
(

¸

⋅ + ⋅ − ⋅
2
2
3
' ) ( ' '
'
1
t d
y d
t
t d
y d
t
t
ϕ ϕ
ϕ
.
( ) ( )
=
)
`
¹
¹
´
¦
(
¸
(

¸

⋅ + ⋅ − ⋅ ⋅ =
|
|
.
|

\
|
=
2
2
3 2
2
3
3
) ( ' ) ( ' '
'
1
) ( '
1
t d
y d
t
t d
dy
t
t dt
d
t x d
y d
x d
d
x d
y d
ϕ ϕ
ϕ ϕ

( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) | |
)
`
¹
¹
´
¦
⋅ − + ⋅ − ⋅ ⋅ =
t d
y d
t t t
t d
y d
t t
t d
y d
t
t
' ' ' ' ' ' 3 ' ' ' 3 '
'
1
2
2
2
3
3
2
5
ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ
ϕ
.


Schimbări de variabile

3
Analiză matematică I – Curs şi aplicaţii

Aplicaţii:
1. Ce devine ecuaţia ( ) ( ) 0 3 ' 1 ' ' ' 1 = + ⋅ + + ⋅ + y y x y x dacă se face schimbarea de variabile
1 − =
t
e x ?
Rezolvare:
Avem )) ( ( t x y y = , astfel că:
t d
y d
e
x d
y d
y
x d
y d
e
t d
dx
x d
y d
t d
y d
t t −
= = ⇒ ⋅ = ⋅ = ' .
Derivatele de ordin superior se obţin folosind regula:
t d
d
e
dx
d
t −
= .
=
|
|
.
|

\
|
=
|
|
.
|

\
|
=
|
|
.
|

\
|
= =
− − −
t d
y d
e
t d
d
e
t d
y d
e
x d
d
x d
y d
dx
d
x d
y d
y
t t t
2
2
' '
|
|
.
|

\
|
+ − =
|
|
.
|

\
|
+ − =
− − − −
2
2
2
2
2
t d
y d
t d
y d
e
t d
y d
e
t d
y d
e e
t t t t
,
=
|
|
.
|

\
|
=
|
|
.
|

\
|
= =

2
2
2
2
3
3
' ' '
x d
y d
t d
d
e
x d
y d
dx
d
x d
y d
y
t
=
(
¸
(

¸

|
|
.
|

\
|
+ − ⋅
− −
2
2
2
t d
y d
t d
y d
e
t d
d
e
t t

=
(
¸
(

¸

|
|
.
|

\
|
+ − +
|
|
.
|

\
|
+ − − =
− − −
3
3
2
2
2
2
2
2
2
t d
y d
t d
y d
e
t d
y d
t d
y d
e e
t t t
|
|
.
|

\
|
+ −

3
3
2
2
3
3 2
t d
y d
t d
y d
t d
y d
e
t
.

Folosind aceste expresii pentru y y y ′ ′ ′ ′ ′ ′ , , ecuaţia se transformă în:
0 3 3 3
2
2
3
3
= + + − y
t d
y d
t d
y d
t d
y d
,
adică într-o ecuaţie diferenţială liniară de ordin 3, omogenă şi cu coeficienţi constanţi, în
necunoscuta ) (t y y = .
Test de autoevaluare 17.1

1. Ce devine ecuaţia ( ) 0 ' ' ' 1
2
= + − ⋅ − y y x y x dacă se face schimbarea de
variabile t x cos = ?
2. Completaţi spaţiul liber:
( ) t d t dx
y d .....
'
1
⋅ =
ϕSchimbări de variabile

4
Analiză matematică I – Curs şi aplicaţii

17.2 Schimbarea variabilelor independente la funcţii de două
variabile

Se consideră funcţiile R Z R X f ⊂ → ⊂
2
: , ) , ( y x f z = , X R V → ⊂
2
: ϕ , ( ) v u x , ϕ = ,
X R V → ⊂
2
: ψ , ( ) v u y , ψ = . Presupunem că funcţiile ϕ , f şi ψ sunt derivabile parţial în
raport cu variabilele de care depind de oricâte ori. Ecuaţiile X y x y x f z ∈ = ) , ( ), , ( şi
( ) ( ) V v u v u v u f z ∈ = ) , ( ), , , ) , ( ψ ϕ reprezintă aceiaşi suprafaţă ( S ). Studiul suprafeţei ( S ) în
noile variabile u şi v presupune exprimarea derivatelor parţiale
y x
z
x
z
y
z
x
z
∂ ∂2
2
2
, , , ,
2
2
y
z


, …
cu ajutorul derivatelor parţiale
v u
z
u
z
v
z
u
z
∂ ∂2
2
2
, , , ,
2
2
v
z


, …Observând că:
v d
v
z
du
u
z
dy
y
z
dx
x
z
z d ⋅


+ ⋅


= ⋅


+ ⋅


= (*)
şi că
v d
v
du
u
y d dv
v
du
u
x d ⋅


+ ⋅


= ⋅


+ ⋅


=
ψ ψ ϕ ϕ
, ,

prin egalarea coeficienţiilor lui u d şi v d în relaţia (*) găsim că:

u
z
u y
z
u x
z


=

+
∂ ψ ϕ
,
v
z
v y
z
v x
z


=

+
∂ ψ ϕ
,

ceea ce reprezintă un sistem liniar în necunoscutele
x
z


şi
y
z


, cu soluţia:
( )
( )
( )
( ) v u D
D
v u D
z D
x
z
,
,
,
,
ψ ϕ
ψ
=


,
( )
( )
( )
( ) v u D
D
v u D
z D
y
z
,
,
,
,
ψ ϕ
ϕ
=


(**) unde
( )
v v
u u
v u D
D
=
ψ ϕ
ψ ϕ
ψ ϕ
) , (
,
, ş.a.m.d.
Cu ajutorul regulilor de derivare introduse de formulele (**) se poate trece apoi la
calculul derivatelor parţiale de ordin superior. Astfel, pentru calculul lui
|
|
.
|

\
|
=


x
z
x x
z
2
2
se va
aplica prima regulă (**) funcţiei
x
z


(în locul funcţiei z).


Schimbări de variabile

5
Analiză matematică I – Curs şi aplicaţii

Aplicaţii:
1. Ce devine ecuaţia 0 2
2
2
2
2
2
2
2
=


+
∂ ∂

+


y
z
y
y x
z
y x
x
z
x dacă se face schimbarea de variabile
v u y u x = = , ?
Rezolvare:
Necunoscuta noii ecuaţii va fi funcţia ( ) v u z z , = . Se observă că x u = şi
x
y
v = ( cu 0 ≠ x ),
astfel că:
=


⋅ −


=

+

=


v
z
x
y
u
z
x
v
v
z
x
u
u
z
x
z
2
v
z
u
v
u
z


⋅ −


,
v
z
u v
z
x y
v
v
z
y
u
u
z
y
z


=


⋅ =

+

=

∂ 1 1
.
În obţinerea derivatelor parţiale de ordin doi se va folosi faptul că
v u
v
u x ∂

⋅ −


=


şi
v u y ∂

⋅ =

∂ 1
. Deci:
|
|
|
|
.
|

\
|


⋅ −
=
|
|
.
|

\
|
=


=
  
w
v
z
u
v
u
z
x x
z
x x
z
2
2

|
|
.
|

\
|


⋅ −
=


⋅ −


=
v
z
u
v
u
z
u u
w
u
v
u
w

=
|
|
.
|

\
|


⋅ −

v
z
u
v
u
z
v u
v
=


⋅ +


+
∂ ∂

⋅ −


⋅ +


2
2
2
2
2
2
2 2
2
v
z
u
v
v
z
u
v
v u
z
u
v
v
z
u
v
u
u

v
z
u
v
v
z
u
v
v u
z
u
v
u
z


⋅ +


⋅ +
∂ ∂

⋅ −


=
2 2
2
2
2 2
2
2
2 2
.
În mod identic se deduce că:

2
2
2 2
2 2
1 1
v
z
u
v
v
z
u v u
z
u y x
z


⋅ −


⋅ −
∂ ∂

⋅ =
∂ ∂

,
2
2
2 2
2
1
v
z
u y
z


⋅ =


.
Cu aceste rezultate, ecuaţia devine: 0
2
2
2
=u
z
u . Soluţia sa generală se obţine acum
mult mai uşor. Astfel, se impune condiţia 0
2
2
=


u
z
, ceea ce înseamnă că 0 =
|
|
.
|

\
|
u
z
u
, de
unde ) (v f
u
z
=


şi ( ) ) ( ) ( ) , v g v f u v u z + ⋅ = , cu f şi g funcţii arbitrare ce admit derivate continue
de ordin doi. Dar x u = şi
x
y
v = , astfel că soluţia generală a ecuaţiei iniţiale este:
0 , ) , ( ≠
|
.
|

\
|
+
|
.
|

\
|
⋅ = x
x
y
g
x
y
f x y x z .
Schimbări de variabile

6
Analiză matematică I – Curs şi aplicaţiiTest de autoevaluare 17.2

1. Să se efectueze schimbarea de variabile independente pentru funcţia
) , ( y x z z = în ecuaţia:
2 2
, , 0 y x v x u
y
z
x
x
z
y + = = =2. Completaţi spaţiul liber:
Dacă R Z R X f ⊂ → ⊂
2
: , ) , ( y x f z = , X R V → ⊂
2
: ϕ , ( ) v u x , ϕ = ,
X R V → ⊂
2
: ψ , ( ) v u y , ψ = atunci
u y
z
x
z
u
z
+
=

∂ .....
....
ϕ


De reţinut!

• Cum se face schimbarea de variabilă la o funcţie de o variabilă

• Cum se face schimbarea de variabile la o funcţie de două variabile

Lucrare de verificare la Unitatea de învăţare nr. 17


1. Ce devine ecuaţia 0 ' 2 ' '
2
2
2
= + ⋅ + ⋅ y
x
a
y x y x dacă se face schimbarea
de variabile
t
x
1
= ?
2. Să se efectueze schimbarea de variabile independente pentru funcţia
) , ( y x z z = în ecuaţia: y x v y x u
y
z
y x
z
x
z
+ = + = =


+
∂ ∂
, 3 , 0 3 4
2
2 2
2
2
.Schimbări de variabile

7
Analiză matematică I – Curs şi aplicaţii


Răspunsuri şi comentarii la întrebările din testele
de autoevaluare

Test de autoevaluare 17.1

1. 0 ' ' ' = + y y
2. dy

Test de autoevaluare 17.2

1. 0 =


u
z

2. u ∂ , ψ ∂
Recapitulare
• Dacă R Y R X f ⊂ → ⊂ : , ) (x f y = şi R X R T ⊂ → ⊂ : ϕ , ( ) t x ϕ =
atunci
( ) t d
y d
t dx
y d
⋅ =
'
1
ϕ

Pentru calculul derivatelor de ordin superior se foloseşte regula de
derivare :
( ) t d
d
t x d
d
⋅ =
'
1
ϕ
.
• Dacă R Z R X f ⊂ → ⊂
2
: , ) , ( y x f z = , X R V → ⊂
2
: ϕ , ( ) v u x , ϕ = ,
X R V → ⊂
2
: ψ , ( ) v u y , ψ = atunci
u
z
u y
z
u x
z


=

+
∂ ψ ϕ

v
z
v y
z
v x
z


=

+
∂ ψ ϕBibliografie
1. Constantinescu E, Deleanu D, Analiză matematică I. Note de
seminar, Editura Crizon, Constanţa, 2007
2. Chiriţă S., Probleme de matematici superioare, Editura didactică şi
pedagogică, Bucureşti, 1994.
3. Roşculeţ N.M., Culegere de probleme de analiză matematică, Editura
didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1988.
4. Roşculeţ N.M., Analiză matematică, vol I, II, Editura didactică şi
pedagogică, Bucureşti, 1996.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful