You are on page 1of 2

Valor presente Neto

Nombres de
Proyecto:
Nmero de perodos:
Tasa de descuento:
VPN:

Academia
Musical
4
24,80%
-32.066.498,01

TIR:
Plazo de
recuperacin:
Tasa de VPN:

18,18%
2,17
-10,61%

VPN frente a tasa de descuento


160000000
140000000
120000000
100000000
80000000
60000000
40000000
20000000
0
0.00%
-20000000

2.90%

5.80%

8.69%

11.59%

14.49%

17.39%

-40000000

VPN

-60000000

Tasa de descuento

20.28%

23.18%

26.08%

VALOR PRESENTE DE LOS


EGRESOS. Egreso / (1 + T.I.O) Ao 0
VALOR PRESENTE DE LOS
EGRESOS. Egreso / (1 + T.I.O)

ao 1

-302.259.255

Ingresos +

435.504.513

egresos -

302.259.255
133.245.258

138.461.538

Ao 2

116.494.083

Ao 3

98.036.543

Ao 4

82.512.349