Yayasan Pekida Malaysia ( YPM

)
( Nombor Daftar 457496-V )

Yayasan Pekida Malaysia

Perundangan Daripada sudut perundangan Yayasan Pekida Malaysia ( YPM ) adalah sebuah badan bukan kerajaan. Ianya adalah sebuah yayasan yang berperanan sebagai badan kebajikan dan amal yang ditubuhkan di bawah Akta Syarikat 1965 sebagai sebuah Syarikat Awam ( Jaminan ). Lesen YPM adalah dikeluarkan oleh Menteri Perdagangan Dalam Negeri & Hal Ehwal Pengguna Malaysia.

Perjalanan, pengurusan dan pengawalan YPM adalah sebagaimana tercatat di dalam :( a ) Memoranda YPM, ( b ) Artikel YPM ; dan ( c ) Peraturan Kecil YPM.

: 03-40456030 . Villa Putra Condo. Jalan Tun Ismail. Unit 4. Tingkat 1. 33B-1-4 ( Blok B ) .Yayasan Pekida Malaysia Pejabat Lesen YPM Yayasan Pekida Malaysia No. Malaysia Tel No. 50480 Kuala Lumpur. : 03-40416030 Fax No.

Karim Hassan Dato` Dr.Yayasan Pekida Malaysia Yayasan Pekida Malaysia Pemegang Jawatan pada 1 hb. 2007 Pengerusi Datuk Haji Hasbullah L. Mac. Isa Setiausaha Kerja Musbri Mohamed Ahli-ahli Lembaga Pengarah lain Abd. Mohd Fauzi Bin Ismail Zahari Bin Mohd Yunos Shahron Bin Abdul Wahab Haji Daud Bin Haji Wahab Mohd Fuad Bin Jaapar Raja Abdul Malek Bin Raja Ahmad Tajudin Haji Jamaluddin Bin Yusof Haji Abdul Malek Bin Haji Ranting . Halim bin Mansor Dr.

Yayasan Pekida Malaysia Matlamat penubuhan Yayasan Pekida Malaysia Pembangunan Insan Pembangunan Sosial Pembangunan Ekonomi Pembangunan Mampan .

berakhlak dan bertanggungjawab bagi kehidupan di dunia dan juga akhirat. ikhlas dan mulia maka YPM akan merancang . . melaksana dan memantau program yang melibatkan pembangunan individu PEKIDA dan masyarakat Malaysia yang berilmu.Yayasan Pekida Malaysia Pembangunan Insan Menyedari bahawa sebuah negara dan tamadun hanya dapat dibangunkan dengan jaya oleh individu dan kelompok manusia yang berdisiplin . beriman.

. dinamik . jatidiri.Yayasan Pekida Malaysia Pembangunan Sosial Menyedari bahawa proses pembangunan yang memerlukan sistem sosial yang adil. inovatif . pro-aktif dan progresif ke arah pencapaian menjadi masyarakat maju menjelang tahun 2025. berdikari. progresif dan mampan akan dilambatkan oleh gejala dan penyakit sosial maka YPM akan merancang dan membentuk ahli PEKIDA dan keluarga ahli PEKIDA serta masyarakat Malaysia menjadi sebuah masyarakat yang bersatu.

. serantau.Yayasan Pekida Malaysia Pembangunan Ekonomi Menyedari bahawa ahli PEKIDA.negeri. kebangsaan . keluarga ahli PEKIDA dan masyarakat Islam Malaysia masih dibelenggu masalah kemiskinan maka YPM akan berperanan dan bertanggungjawab bagi perancangan membasmi kemiskinan dan mengukuhkan ekonomi yangmana seterusnya mengujudkan masyarakat maju yang berjaya dengan cara mengembeleng tenaga. kepentingan dan aset masyarakat Malaysia menjadi entiti yang mampu bersaing melalui sokongan sistem maklumat. teknikal dan kewangan yang sempurna di peringkat daerah. pengurusan. benua dan global.

.Yayasan Pekida Malaysia Pembangunan Mampan. Pembangunan mampan adalah pembangunan yang memenuhi keperluan semasa tanpa menjejas keperluan generasi masa depan dan ianya adalah pembangunan yang mengimbangkan pembangunan ekonomi dengan keperluan sosial dan alam sekitar. Menyedari bahawa hari ini lebih baik dari semalam dan esok perlu lebih baik berbanding hari ini maka YPM perlu memastikan bahawa pembangunan yang dibawa dan dipraktik oleh YPM perlulah merupakan struktur pembangunan mampan.

" (Riwayat Bukhari) .w. program dan aktiviti YPM adalah dirangka dan dilaksana melalui :- ( a ) Biro Pendidikan ( b ) Biro Agama ( c ) Biro Sosial ( d ) Biro Kebajikan . ( i ) Biro Keusahawanan. dan ( j ) Biro Alam Sekitar Nabi Muhammad s.a. Belia & Sukan ( e ) Biro Ekonomi. ( g ) Biro Undang-undang. bersabda: "Sesungguhnya semua amal itu harus disertai dengan niat (ikhlas karena Allah).Yayasan Pekida Malaysia Perancangan. ( f ) Biro Pelaburan . ( h ) Biro Penyelidikan dan Pembangunan. dan setiap orang dinilai menurut niatnya.

Isa Pengerusi Yayasan Pekida Malaysia .Yayasan Pekida Malaysia Datuk Hasbullah L.

Yayasan Pekida Malaysia .

Yayasan Pekida Malaysia .

Yayasan Pekida Malaysia .

Yayasan Pekida Malaysia .

Yayasan Pekida Malaysia Eko-Agro pelancungan bagi tujuan pembangunan mampan untuk Daerah Lipis dan Pahang Barat amnya .

Yayasan Pekida Malaysia YPM akur bahawa di samping dakwah maka nilai keusahawanan perlu menebal di dalam jiwa setiap individu ahli PEKIDA. Setiap orang perlu mengusahakan sesuatu berdasarkan kebolehan terbaik mereka. . Menurut hadis Nabi Muhammad s.w bahawa sembilan daripada sepuluh rezeki terhasil dari usaha perniagaan.a.

Yayasan Pekida Malaysia Perjuangan dahulu dengan senjata Perjuangan sekarang dengan pengetahuan K-KNOWLEDGE Pengetahuan adalah kuasa .

sebagaimana sebahagian dari kita menyalahkan generasi lampau di atas kesilapan mereka! .Yayasan Pekida Malaysia Telah diperingatkan dan dipesan oleh Allahyarham Tun Razak apabila beliau menyatakan: Kita perlu melakukan sesuatu agar generasi akan datang tidak menyalahkan kita di atas apa yang kita lakukan hari ini.

kerana gerakan Melayu boleh mendapat dokongan dan akar umbi rakyat tempatan dan saudara Islam serata dunia apabila perjuangan mereka jujur dan ikhlas. kita mampu memberikan sumbangan yang amat bermakna dalam usaha membangun bangsa ke tahap yang lebih progresif. ekonomi. Seandainya kita boleh bersatu. . organisasi untuk mencari formula-formula bagi menyelesaikan permasalahan orang Melayu di negara ini dan peringkat antarabangsa secara paraktis dan berkesan.Yayasan Pekida Malaysia Orang Melayu masih punya keupayaan dan segi kekuatan minda.

Surah 16 . An-Nahl( Lebah ) Ayat 125. “ Tiada bangsa di dunia yang mengaku golongan bangsa mereka adalah seratus peratus Islam melainkan Melayu di Malaysia. (Terjemahan) “ Panggillah (dakwah) mereka kepada jalan Tuhan dengan bijaksana dan pengajaran yang baik. Sesungguhnya Tuhan engkau lebih tahu siapa yang tersesat jalannya. dan Dia lebih tahu pula orang –orang yang menuruti jalan yang benar.Yayasan Pekida Malaysia Al-Quran. . dan bertukar fikiranlah dengan mereka menurut cara sebaik-baiknya .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful