РЕПУБЛИКА СРБИЈА

НАРОДНА СКУПШТИНА
Друга посебна седница
Народне скупштине Републике Србије
26. април 2013. године

ПРИВРЕМЕНЕ
СТЕНОГРАФСКЕ БЕЛЕШКЕ
(нередиговане и неауторизоване)

(Седница је почела у часова 11,20 часова. Седницом председава Небојша
Стефановић, председник Народне скупштине.)
*
*

*

ПРЕДСЕДНИК: Поштоване даме и господо народни посланици, отварам
Другу посебну седницу Народне скупштине Републике Србије у 2013. години.
На основу службене евиденције о присутности народних посланика,
констатујем да седници присуствује 140 народних посланика.
Ради утврђивања броја народних посланика присутних у сали молим
народне посланике да убаце своје идентификациони картице у јединице
електронског система за гласање.
Констатујем да је применом електронског система за гласање утврђено да је
у сали присутно 149 народних посланика, односно да је присутно више од једне
трећине народних посланика и да постоје услови за рад Народне скупштине.
Обавештавам вас да су спречени да седници присуствују следећи народни
посланици: Зоран М. Бојанић, Иван Карић, Слободан Јеремић, Саша Дујовић и
Мирослав Петковић.
Сагласно члану 90. став 1. Пословника Народне скупштине обавештавам вас
да сам позвао да данашњој седници поред представника предлагача свих чланова
Владе присуствују и Дејан Јовићевић, директор Канцеларије за стручне и
оперативне послове у преговарачком процесу, Марко Ђурић, саветник председника
Републике.
Сагласно члану 86. став 2. и члану 87. став 2. Пословника Народне
скупштине Републике Србије, обавештавам вас да сам ову седницу сазвао изузетно
за петак 26. април 2013. године, дакле у року краћем од рока утврђеног у члану 86.
став 1. Пословника, као и мимо дана утврђених у члану 87. став 1. Пословника због
потребе да Народна скупштина што пре размотри извештај које је поднела Влада.
Поштоване даме и господо народни посланици, за Другу посебну седницу
Народне скупштине Републике Србије у 2013. години утврдио сам следећи
Д н е в н и р е д:
1. Извештај о досадашњем процесу политичког и техничког дијалога са
привременим институцијама самоуправа у Приштини уз посредовање ЕУ,
укључујући процес имплементације постигнутих договора, које је поднела Влада.
Јављате се по Пословнику?

Реч има народни посланик Слободан Самарџић. Изволите.
СЛОБОДАН САМАРЏИЋ: Поштовани председниче Скупштине, ја бих да
рекламирам материјал који смо добили по члану 81. Пословника.
Дакле, ми смо непосредно пред долазак овде добили извештај са седнице
Одбора за Косово и Метохију која је одржана јутрос у 9,00 часова и у том
материјалу имамо један став да је седници присуствовао Дејан Павићевић,
директор Канцеларије за стручне и оперативне послове, али не постоји став о томе
да је седници присуствовао и Крстимир Пантић, заменик директора за Косово и
Метохију.
Крстимир Пантић је био присутан, био је уредно позван на седницу за
Косово и Метохију, говорио је. Говорио је о томе да Срби са Косова неће и не могу
да прихвате овај споразум, говорио је о последицама тог споразума ако се буде
примењивао у области полиције и правосуђа, колико ће људи остати без посла,
колико ће људи морати да се исели, итд.
Рекламирам формалну страну ове ствари, што он није поменут као учесник,
а морао је по члану 81. да буде поменут као учесник овог разговора, који је
говорио, који је уредно позван и позван је у официјалном својству, као што вас
молим да исправите и овај позив за Народну скупштину, где говорите кога сте
позвали као представнике Владе.
Дакле, овде је према овом позиву позван и господин Александар Вулин,
директор Канцеларије, он је у међувремену поднео оставку. У најмању руку, ви сте
морали да присуствује овој седници и господин Крстимир Панић у својству
заменика директора Канцеларије.
Да ли Канцеларија угашена па га не зовете или пак у овом извештају
прећуткујете да је он јутрос био позван на седницу и говорио онако како је
говорио. Према томе, молим вас да исправите ове грешке у ова два документа и да
одредите паузу за време док то исправите.
ПРЕДСЕДНИК: Не слажем се са вама и сматрам да нисте у праву.
Прво, Влада није овластила господина Пантића да буде повереник. Дакле,
он није у својству овлашћеног представника Владе присуствовао седници, због тога
га нема у извештају.
Што се друге стране тиче, када сам позвао господина Вулина, он је био на
функцији директора Канцеларије, он је поднео оставку у међувремену и због тога
се, кажем, данас он не помиње у том смислу. Немам ништа против да се констатује,
сигуран сам да ће господин Дрецун као председник Одбора све то рећи, али Одбор
је гласао осам према један, тај извештај Одбора је усвојен са већином гласова, тако
да мислим да су чланови Одбора јасно ставили до знања шта они сматрају о томе.
У сваком случају, не слажем се. Наравно, ви имате право да тражите да се о
овоме Народна скупштина изјасни у дану за гласање. Да ли желите да се Народна
скупштина изјасни?
СЛОБОДАН САМАРЏИЋ: Видите, реч је о документу који је потписао
председник Одбора за Косово и Метохију, господин …
ПРЕДСЕДНИК: Немате право да се јавите за реч, само имате право да
кажете да ли желите да се изјасни Скупштина о томе или не?
СЛОБОДАН САМАРЏИЋ: Свакако, да.

ПРЕДСЕДНИК: Прелазимо на 1. тачка дневног реда – ИЗВЕШТАЈ О
ДОСАДАШЊЕМ ПРОЦЕСУ ПОЛИТИЧКОГ И ТЕХНИЧКОГ ДИЈАЛОГА СА
ПРИВРЕМЕНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА САМОУПРАВЕ У ПРИШТИНИ УЗ
ПОСРЕДОВАЊЕ
ЕВРОПСКЕ
УНИЈЕ,
УКЉУЧУЈУЋИ
ПРОЦЕС
ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ ПОСТИГНУТИХ ДОГОВОРА
Примили сте Извештај који је поднела Влада.
Примили сте Извештај Одбора за Косово и Метохију.
Подсећам вас да, сходно члану 97. Пословника Народне скупштине, укупно
време расправе за посланичке групе износи пет часова, као и да се ово време
распоређује на посланичке групе сразмерно броју народних посланика чланова
посланичке групе.
Да ли неко жели да предложи дуже време расправе?
Реч има господин Самарџић. Изволите.
СЛОБОДАН САМАРЏИЋ: Зато се и јављам разуме се. Ово јесте седница у
којој треба једну врло сложену тему и врло драматичну за живот ове државе
расправити на начин да највећи број посланика може да говори и да они који
говоре имају довољно времена да изложе оно што имају да кажу.
Дакле, ово није обична седница, није ни обична ванредна седница, ово је
седница у којој се говори о егзистенцији ове државе и ако сада не будемо имали
право да то време удвостручимо, не знам када ћемо имати право.
Према томе, мој предлог је да се расправа о овој тачки дневног реда
удвостручи.
ПРЕДСЕДНИК: Председник посланичке групе ДСС предложио је дуже
време расправе, односно да време расправе за посланичке групе износи 10 часова.
О овом предлогу ће Народна скупштина одлучити без претреса.
Стављам на гласање овај предлог.
Молим да се изјаснимо.
Закључујем гласање и саопштавам: за – 29, против – један, уздржаних –
нема, није гласало 173 народних посланика од укупно присутних 203 народна
посланика.
Констатујем да Народна скупштина није прихватила овај предлог.
Молим посланичке групе, уколико то већ нису учиниле, да одмах поднесу
пријаве за реч са редоследом народних посланика.
Прелазимо на разматрање извештаја о досадашњем процесу политичког и
техничког дијалога са привременим институцијама самоуправе у Приштини уз
посредовање ЕУ, укључујући процес имплементације постигнутих договора.
Да ли представник предлагача жели реч? (Да.)
Реч има господин Дачић. Изволите.
ИВИЦА ДАЧИЋ: Поштовани господине председниче, даме и господо
народни посланици пред вама се налази Извештај о досадашњем процесу
политичког и техничког дијалога са привременим институцијама самоуправе у
Приштини уз посредовање ЕУ укључујући процес имплементације постигнутих
договора.
Желео бих да прокоментаришем задати оквир у коме су се преговори
кретали. Ово су свакако били најтежи политички преговори о Косову и Метохији.
Зашто? Зато што су били први преговори који су вођени после једнострано

заиста вас молим… То шта имате да кажете. изрећи ћу вам опомену. Задати оквир је било и саветодавно мишљење Међународног суда правде у Хагу. У априлу пре 32 године Председништво СФРЈ увело је ванредно стање на Косову и Метохији. губили и битке и територије. које је ишло на руку… (Народни посланик Миодраг Николић добацује с места.) ПРЕДСЕДНИК: Молим вас да не ометате представника предлагача. задати политички оквир је тај да је Немачка убацила паралелне институције. Желео бих да кажем да смо у историји имали неколико пропуштених прилика за ову земљу – Дејтонски споразум и добра политичка атмосфера за Србију. Такође. укидање тзв. по академским круговима. признао тако једнострану и нелегално проглашену независност Косова и Метохије. ИВИЦА ДАЧИЋ: Надам се да ћете сада и тако најбоље одбранити Косово и Метохију. били смо бомбардовани. као што их славимо већ више векова. и то најјачих. желим да образложим задате оквире у којима смо се кретали. као један од услова за њен пристанак за даље европске интеграције Србије. (Аплауз) Ви немате право да то кажете зато што за време ваше Владе је проглашена независност Косова и Метохије.проглашене независности Косова и Метохије. Тада сам имао 15 година. где је владајућа или опозиција. Ту су они који су поставили питање. Задати оквири су ти да је Савет ЕУ утврдио пре две године Косово као кључни политички критеријум за даље европске интеграције и дефинисао теме. изволите па реците. Са тог аспекта. паралелних институција. то ме не интересује. први преговори после чињенице да је један значајан број земаља. ИВИЦА ДАЧИЋ: Погрешно је постављено питање.) (Аплауз) ПРЕДСЕДНИК: Молим вас за мир у сали. Од тада. 5. Ја сам председник Владе и говорим у име Владе Републике Србије која је једногласно донела одлуку. . (Аплауз) … Зато што сте га бранили овде у Београду по салонима. Подсетићу да је Република Србија била један од предлагача те резолуције. У сваком случају. а не да након свега славимо наше поразе. како их они зову. Ово је прилика да пробамо на другачији начин да бранимо наше државне и националне интересе. земља се мучила под санкцијама. Да ли седите овамо. сами себе пљачкали… (Народни посланик Миодраг Николић показује фотографије. палећи џамије и амбасаде. готово сви ми смо живели у ванредним стањима. па ћу одговорити. октобар и ово сада. кога смо ми тражили. Немојте. Изричем вам опомену. уместо да уведете војску на Косово када је српски народ био нападнут. имате микрофон. То је највећа ствар коју је једна влада себи дозволила. Задати оквири су били ти да је Резолуцијом Генералне скупштине УН посредовање у дијалогу пребачено са УН на ЕУ. Ратовали смо.

Могли смо да протерамо странце. али знамо да је то тренутно све. Нека се данас такође неко сети да ће Хрватска данас бити нови члан ЕУ. одбацивање међународних планова. То што сте у мањини не значи да сте у праву. Земља се мучила под санкцијама. наше бусање у прса. Такву . да није било Дејтонског споразума и на Косову 1999. немојте добацивати говорнику. да нашој деци не оставимо да рашчишћавају рушевине. у Републици Српској. Шта би онда било? Победили бисмо? Освојили бисмо Приштину? Са вама на челу? Или би нам се догодило оно што нам се већ догађало у Републици Српској Крајини. Знате шта. ако не будемо ни себе. Зато смо преговарали. нисам ја овде да говорим о томе. Неправда којој је претходило бусање. даме и господо? Да ли је учињена неправда према нашем народу? Јесте. Сами смо себе пљачкали током неуспешне транзиције. када сте дошли на власт. и на бесконачне поразе. Губили смо и битке и територије. Да ли ви мислите да у то треба да претворимо Народну скупштину Републике Србије? Даме и господо из Демократске странке Србије. медијско јунаштво које се огледало у томе што су када је запуцало побегли главом без обзира. рањеника и страдалих цивила. ни наше институцију. ни полицију. Могли смо и да постанемо европска Северна Кореја. Данас је наша земља опустошена и само ако будемо имали храбрости. да су Готовина и остали на слободи. даме и господо. да ставимо тачку и на прошлост.Каква је била реакција у време када је проглашена независност Косова и Метохије? Али. Из године у годину сте градили суверенитет Косова причајући да је Косово Србија и ништа не радећи на терену. да из ничега добије нешто. оставивши народ на милост и немилост. До пре неки дан су те наше институције звали паралелним. Могли смо да топове усмеримо ка Косову. Изрећи ћу вам опомену. а где смо ми. Могли смо ми то. али поштујте право и већине да мисли оно што мисли да ради у интересу Србије. То што неко не жели да лаже о Косову не значи да га мање воли од вас. Као што је познато. године? Све су то биле. и на беду. све да игноришемо.) ПРЕДСЕДНИК: Молим вас. нека се неко сети колона избеглица. године. ни друге лагали и само уколико будемо имали јасну визију моћи ћемо ми и наша генерација да изградимо државу. Немамо ми Косово већ годинама. Желео бих да вас подсетим на то. Изричем вам опомену. говорићете и ви. Тражили су да их укинемо. какву сте ситуацију на Косову затекли и колико институција и колико их имате данас? То је учинак ваше власти. даме и господо. Наравно да смо их сачували. даме и господо наше свете српске земље. Имамо на једном малом делу Косова. даме и господо. Знамо да је премало. ратовали смо. наравно. 2000. Немамо на њему ни војску. Неко је ово морао да уради. ИВИЦА ДАЧИЋ: Нема никаквих проблема. Није то много. били смо бомбардовани. мислим да схватате да сте у огромној мањини. (Народни посланик Милица Радовић добацује с места. Или. Могли смо да попалимо амбасаде и џамије.

даме и господо. Сви бисмо били срећнији да смо могли добити много више. угушену у сузама. и само од нас зависи шта ће на њој сутра да буде. Ко није за столом о њему се расправља за столом. Крајњи резултат је био нови егзодус и нестанак Срба на Косову и Метохији. него и за целу Србију. Зар треба да изгубимо још 20. школе. Мали смо ми. Могућност да престанемо да размишљамо како ћемо погинути за веру и славу. Данас се историјска и етничка правда другачије вреднује и дели. Споразум који се налази пред вама је највише што је Србија у овом тренутку могла постићи. Могућност да имамо живот и на северу и на југу и у целој Србији. већ како ћемо живети за Србију. или јаку. Даме и господо. малу за наше жеље. Бољи су компромиси и мале поступне победе. а ми поново скрајнути. Овим споразумом многи нису задовољни. нити ће допустити. али велику за опстанак на Косову и Метохији. 30 или 50 година због још једног часног пораза? Милош Обреновић је стварајући модерну српску државу рекао – "Није више време да сабљама земље дјелимо и главама међе ударамо". Да потпуно блокирамо преговарачки процес. Нема више скривања и сакривања иза Косова. Ако се понашамо другачије можемо да изгубимо и оно што смо реално добили. неправду у којој нико поново не би одговарао. Да се у међународним форумима поново о нама разговара без нашег присуства. Овим су укинута оправдања и за ово и сваку будућу власт. Понижену у народним кухињама. него велики епски порази и кукњава над светском неправдом. Шта је била алтернатива? Да напустимо преговоре. о Косову. Оног тренутка када од стола устанемо губимо све. екскумуницирани и заборављени. године. а одлуке доносе на нашу штету. нама треба живот. У дипломатији и политици мудрост је добити оно што се може. Боље је да добијамо прекоре од оних који седе у ћошку и све .неправду. Земље које су у нашем окружењу за које смо говорили са подсмехом о њиховом статусу су данас по свим параметрима испред нас. Докле год седимо за преговарачким столом имамо шансу да поправимо своју позицију и заштитимо своје интересе. Ова Влада то није желела да допусти. Не треба нам више жртава од оних који смо поднели. понижени. Ако нам нису дали да решавамо чија је земља. БДП данас у Србији после 24 године је свега 65% од БДП из 1989. да изолујемо земљу. даме и господо нисмо могли да дозволимо овог пута. Ово је питање бити или не бити. економски развијену у којој ће бити лекова за све и у којој ће Србија бити лек за све. али не само за север Косова. Зато данас не говоримо о преговорима само у Бриселу. Још једну неправду и пораз који бисмо славили. фабрике. даме и господо. Сами смо на овој нашој голој ледини. болнице. Бирамо какву ћемо Србију имати сутра. станови или само непрегледна гробља и сузе. Делегација Србије је инсистирала на решењима која ће пружити безбедност Србима на Косову и Метохији и омогућити им да опстану и граде своју будућност у бољим условима него до сада. за толику количину неправде. Споразум који смо парафирали треба гледати као повељу о правима и слободама Срба на Косову. решавали смо каква права и ко има на њој. неправду у којој би Косово било признато и наставило ка Европи. као и други споразуми који су постигнути у преговарачком процесу. Неправду у којој би наши људи изгинули и напустили и север Косова.

али за овакав споразум није довољна само извршна власт. Зато. Овим смо и омогућили наставак наше европске интеграције које су наш народ и за нашу државу од животне важности. Оно што ће бити реално подржано од наших пријатеља и савезника. који ће омогућити да опстану наши национални и државни интереси и да опстанемо на површини. у реалним оквирима задате ситуације највише што се могло извући.оставићемо земљу у бољем стању него што смо је затекли и то будите уверени. . Убеђен сам да у овом тренутку нисмо могли и не можемо наћи боље решење. Да је тражено. нити се потписује капитулација. да су многи оптуживали за издају. мислим да улази у веома проблематичну зону онога што Приштина жели да наметне. да бисмо могли да се изборимо за коначно решење. парламента. Нама је у овом историјском тренутку додељена та одговорност и ми од ње не треба да бежимо и не можемо бежати. који сте ситуацију у односу на 1999. Подржавао сам вашу владу и када се можда нешто могло другачије на Косову и Метохији. годину. па и када је донет Дејтонски споразум. шта год одлучили. Ако ви имате неки други предлог.немојте да проглашавате независност. подржавао сам вашу владу у веома тешким временима. Зато смо и урадили највише што се могло. нити је било ко из ЕУ од нас то тражио. Наравно да је веома важна и сагласност највишег представничког тела земље. довели до тога да данас овај споразум проглашавамо успехом. Прећутно смо гледали како проглашавају независност Косова и Метохије.критикују него да народ доводимо у опасност. реците и немојте добацивати. Нисам добацивао када сте образлагали зашто то није реално. То желим још једном да поновим свим грађанима Србије. У овом споразуму нема ниједне речи о признању независности Косова. Уосталом. Овим споразумом се не признаје независност Косова и Метохије. Као што сам рекао. Морамо наставити борбу за коначно решење статуса Косова и Метохије. Прећутно смо гледали како убијају наш народ 17. продаји. Оно што ће подржати наши савезници који могу тај процес да доведу до краја. Влада је споразум усвојила уз сагласност председника Републике Србије. Ми смо се договорили само о привременом аранжману. предаји или не разумеју о чему се ради. или неће и не могу да разумеју у грозници историјских и националних емоција. Лакше нам је да ми трпимо увреде и претње него да гледамо страдања нашег народа. Рекли смо Републици Српској . изволите. а не оно за шта мислимо да је најбоље. ово је привремено решење на основу основних решења из платформе коју је председник Републике предложио. то не бисмо прихватили. Зато немојмо да дођемо у ситуацију да касније жалимо и за овако лошијим споразумом. Да ли сам о томе јавно говорио? Да ли сносите неку одговорност због тога или мислите да су само одговорни они што су дошли после вас? Желим да вам кажем једно . за разлику од вас. Државе се признају у строго декларисаним формама и није могуће никакво прећутно или фактичко признање. Србија је добра вест после много времена. марта. био сам. слободно. Ја сигурно никоме од вас нећу ништа добацити. Они који говоре о издаји. ако неко ово схвата као коначно решење. Сећате се 1999. Сећате се тада да је било идеја. Отворили смо простор да се са нама разговара на равноправној основи. па и они заклињали у ту резолуцију и Дејтонски споразум. да бисмо се затим сви. године када је донета Резолуција 1244.

Проблем Србије јесте што Србија не може да оствари своје националне и државне интересе без својих савезника. водити реалну политику. сутра рећи – зашто би се ми борили за Косово? Уосталом. уведене су санкције. мораће ту борбу даље да воде. Србија је за све ово време. Није данас само у питању Косово. поштовати следеће генерације. Ми. Ми смо ратовали због хиљада и милиона Срба. у упаљеном слепом цреву. Она нам се не допада. имали би још гору позицију. Одбијање би завршило косовском "Олујом". или можда мислите да треба да испричамо бајке за лаку ноћ и да се сутра ујутру пробудимо са косовском "Олујом".Овим споразумом нико није изгубио. Није наша позиција Енглеске. Чувајмо снагу за тај задатак. Зато треба говорити истину. То је позиција одакле смо почели преговоре. ових двадесет. године у свим овим херојским градовима које сам сада спомињао били су скупови дезертера и овде смо донели амнестију за оне који су дезертирали. то је тачно. и то у време ваше власти и. бомбардовани смо и уништени. јер ће многи од оних који данас говоре да смо издали Косово. Они који би дошли после нас. напредак и будућност. у којој живимо. а шта не може да уради. За свађу увек има времена и простора. због храбрости да ово урадимо. али ће нас касније. не перспективе и од тоталне пропасти. тридесет година постала слаба. 4/2 БД/ЛЖ Неко ће рећи Енглеска брани Фокландска острва. Са Европом смо имали великих неспоразума у протеклим годинама. али и будући политичари на власти. Данас је у питању биолошки опстанак целе нације. Само смо осуђени на лагано и тешко одумирање државе. него и о животу Срба на Косову и Метохији. не можемо да одбранимо у супротном ни Србију од сиромаштва. па смо екскомуницирани. То је наша позиција. не може да рачуна ни на какав развој. амнестију за албанске терористе и сепаратисте. чији огроман део не контролишемо. Многи од нас. 1999. где држава неће моћи и неће смети да интервенише. јер свачија политика одавде па редом се проверавала у држави Србији. доносити одлуке и носити одговорност за те одлуке. Да не говоримо само о територији. него је наша позиција Србије. али то је реални живот у којем живимо. Ми смо на Балкану. због неколико стотина људи који тамо живе. ко зна колико миља од Лондона. па што га нисте решили? . Уосталом. Процес решавања косовског чвора биће дуготрајан и тежак. Зато треба да направимо нормалну државу. јер свако од вас је био на власти и свако од вас је могао да реши проблем Косова и Метохије. нити добио. као што сам рекао прошли пут. Ми данас не можемо да одбранимо не само север Косова. мала. немоћна. а где јој престаје суверенитет. о људима који тамо живе. зато што ће ти одговори бити још тежи уколико их оставимо генерацијама иза нас. даме и господо. одмерити своје снаге и све могућности. Можда ће нас неко данас осуђивати због онога што се ради. наравно. да свима јасно кажемо шта Србија може. овде отворених очију гледам свакога од вас. које ће или бити излечено или ће бити одсечено. земља која не зна где јој почиње. Ми не смемо да бежимо од одговора на тако тешка питања. То је сурова реалност.

Даме и господо. (Марко Јакшић. Војислав Коштуница је један фин господин. Веома је битно да је државни врх постигао јединство. посебно председнику СНС и првом потпредседнику Владе и министру одбране Александру Вучићу. Демократска странка Србије ваљда данас не треба да подсећа на Српску радикалну странку из тог времена. економски и војно ојачамо. Зашто? Да би сачувала Србију. Србе са Косова. Споменућу вам овде његову супругу Милицу. Даме и господо. даме и господо. Други пројекти су се завршили нестанком Срба са тих простора. Што нису организовали демонстрације поводом погрома у Републици Српској Крајини? Па и 1999. који је убио Лазара. вама ништа не приговарам. Ако их нисте знали. Лако је вама да делите лекције а обезбедили сте своје животе на другим местима. која је своју ћерку Оливеру дала Бајазиту. Ако неко мисли да је овај споразум лош. вратите се у Србију па делите лекције напаћеном српском народу. Само бих вас упозорио да се чувамо подела у нашем народу. Баш лепо. Политика Србије не треба да буде . а ваша и наша деца ће овде да буду уништавана у Србији. Српска радикална странка. Можда нам је лакше да имамо политику свршеног чина. Доста је више са том политиком лицемерја. То не личи на вашу странку. Молим вас. Или СРС која је све дебакле српског народа обележила тако. Будите толико политички коректни да уважите и другачије мишљење. с места: Уа. да излазе из Владе. Стално спомињете Цара Лазара. Веома ми је била симпатична једна порука у овој ери СМС порука које су долазиле. Не знам на који начин и како тумачите то да ви овде добацујете и понашате се као неки који овде нису данас у парламенту. године су рекли за споразум да је капитулација. да су сами отишли и продали своју Републику Српску Крајину. као што смо. он и његова деца се налазе у ЕУ. Из Аустрије ми је неко послао поруку – никако не у ЕУ. Ми данас треба да збијамо редове да пронађемо савезнике. Желим да се захвалим свима који су учествовали у овим преговорима. да не подржава овај споразум. Нико не би био крив за то што се десило и уважили бисмо реално стање. али не можете. да бисмо спасили своју грижу савести. па су се после вратили.) Волео бих. наравно ми више нећемо бити на овим политичким функцијама. Па како председниче? Па лепо председниче. Ако желите референдум због јединства. волео бих да видим како су се завршили други пројекти. Имате свој став. заиста бих највише волео да сте то могли да узвикнете сад у Приштини. нападали Србе из Републике Српске Крајине. а нарочито не можете у Паризу. не значи да треба да будете ослобођени од тог незнања. Нама нису потребне поделе. То су историјске чињенице. да се чувамо подела на Србе из централне Србије. предлажемо следеће – ићи ћемо на референдум. нема никаквих проблема да се о овоме изјасни народ. Хајде да се понашамо мало другачије. јер онда нико не би био крив. Влада и председник Републике су јединствено подржали парафирање и потписивање овог споразума. Марко. потребно нам је јединство. сви они који одбијају да спроводе тај споразум ће морати да га спроведу. Ако народ одлучи другачије. Али ако народ одлучи другачије. Немојте делити лекцију народу.

наравно. Зато вас позивам да овакву политику Владе Србије подржите. да ДСС није спалила џамију. не верујем да ће ударити у њега него ће га обићи. данас имамо судски процес око тога и у вези с тим. рационалну политику која ће створити јаку. да када из тих кухиња крене напад на ДСС. поштовану Србију. године. СЛОБОДАН САМАРЏИЋ: Господин председник Владе је у свом говору. Изволите. бар на један део. (Аплауз. Чак сте у једном моменту поменули да сте политички коректни и да се трудите да следујете тај модерни израз западне политике. када је била паљевина џамије и када сте дали подршку Влади у то време. имају у виду интересе целог нашег народа. нити било ко њен. коју сте поменули. Он ће вероватно доћи до неког епилога. Ту је грешка вашег напада на ДСС и њену политику. нити је то урадио било ко из власти. Направили сте један ударац испод појаса самим тим што сте поменули овај случај. од ваше неразумне политике сукобљавања са целим светом. Мени је први пут да ме неко назива издајником. али знате и сами да ДСС није спалила америчку амбасаду. Ако сам издајник. То је опште место.) Ту имамо подршку већег дела света. направили сте карактеристичну грешку за вашу садашњу политику. нити било ко из власти.ирационална. нашег народа на Косову и Метохији. Мора да буде рационална. да ако се разликујемо у тактици како остварити наше циљеве. обично су ме оптуживали за ратне злочине. За то сам да Србија води мудру. заправо. у којем је требало да образложи и Споразум и Извештај. ПРЕДСЕДНИК: Реплика. Позивам све да. (Председник: Време. све мањи по утицају. целе Србије и. Кажем. то не значи да треба једни друге да називамо непријатељима и издајницима. Ако можемо да утврдимо народно јединство и да се заједно боримо за будућност Србије. господине председниче Владе. под број један. која ће онда моћи да одбрани Косово и Метохију. Ви желите подршку оних који одузимају Косово. и јесам. Ако неко од вас види зид пред собом. само што ви не желите ту подршку. Добро знате да 2004. помене паљевина џамије и паљевина амбасаде. . ето. преко домаћих медија и домаћих учесника да се. Ограничићу се на онај део који. него водимо политику одбране националних интереса против држава које угрожавају националне интересе Србије. У крајњој линији. Запад је један мали део света. године. Хвала вам. Не водимо политику сукобљавања са целим светом. без обзира како се изјасне. одједном сам постао и издајник. Када говорите да смо водили политику сукобљавања са целим светом. на штету и уз жртвовање целог народа. Ред је да се бар на један део тих инсинуација одговори. Слободан Самарџић. Марко Јакшић.) ПРЕДСЕДНИК: Реплика. по речнику и по садржају је потпуно сагласан са западном пропагандом која се води против ДСС већ 10 година. велики део времена посветио ДСС. Цео свет је за вас данас запад. знате? Сада. Нисте били у Влади 2008. Можемо ли заједно да пронађемо излаз из овог кањона и лавиринта у којем се налазимо? То је наш циљ.

за предлоге за коначно решење питања Косова и Метохије. Као што знате. и Александар Вучић. Господине Самарџићу. 1999. Али. То је истина. Да се не јављам два пута. Са Русијом ускоро потписујемо споразум о стратешком партнерству. Изволите. ПРЕДСЕДНИК: Реплика. иначе бих сачекао. сетите се. Ми треба да видимо како можемо са нашим пријатељима да створимо реалну опцију да нешто добијемо и да нешто спасимо и сачувамо. Ми смо свесни тога да није Русија та која се противи нашим националним и државним интересима и свесни смо да није цео свет запад. Када је реч о ЕУ не идемо ми тамо због њих. јер овде у овој скупштини 2008. имајући у виду да сте морали да потпишете споразум. Ми не може. Ако желите да имате коректну расправу. Што се тиче ових других ствари. пре вас има права господин Дачић. Нисам ни рекао да је ДСС спалила и извињавам се ако је тако изгледало. Марко Јакшић. Говорио сам о времену власти која је била тада и да су можда постојала нека друга решења. Да ли је неко фалила длака са главе? Није. не улазећи у аргументацију и то ко се за шта залаже. ваљда да би нашем народу било боље. године.Извињавам се. онда морамо да створимо услове да можемо један другог да чујемо. нити било чега другога. МАРКО ЈАКШИЋ: Господине председниче Владе. Са тог аспекта се апсолутно залажем да имате потпуно право да делујете. пре неколико недеља сам разговарао и са руским званичницима и са председником Путином. Русија је наш највећи политички пријатељ. желим да вам кажем да што се викања тиче. Моја маленкост је организовала одбрану. године. али заиста не желим да ово претворим у полемику са ДСС. Да ли је било Олује? Није. мислим да обмањујете јавност. Све земље у нашем окружењу јесу или иду ка НАТО-у. него. ИВИЦА ДАЧИЋ: Нисам знао да се Марко јавио. нити је интерес Русије да овде има војне базе. макар је једна четвртина посланика била овде. у Косовској Митровици остало само 300 Срба. да лажете јавност. о коначној подршци Русије. јесу или иду ка ЕУ. нити БРИК-а. То је што се тиче викања и националног рада. цео северни део Косова је постао политички фактор о коме се чак прича и у Бриселу. . Сви су овде могли да буду сведоци вашег добацивања када сам ја говорио. Не само северна Митровица. да говорите и нико не треба и не сме то право да вам оспорава. Каква ће се стања на западу одвијати. Не идемо ми у ЕУ да би њима било боље. Са председником Путном сам разговарао и разговараће и председник Николић. Захваљујем се. гласали смо против Актисаријевог плана. Ми не можемо да будемо ни чланица евроазијских интеграција. то нека је њихов проблем. нажалост запад је тај којим смо ми окружени. који је куди камо био бољи у односу на ово што сте ви данас пристали. јер наводно претио је егзодус Срба и нека нова Олуја. господине председниче. Данас их има 20 хиљада и ви слободно можете да држите промоције доле. него идемо. ваљда због нашег народа. желим заиста да вас уверим да нисам човек који не познаје међународну политичку сцену. Немој да то више живи у нашим главама као нереална фантазија.

Још једну ствар морам да вам кажем. то су људи. Изволите. ПРЕДСЕДНИК: Да ли известилац Одбора за Косово и Метохију. који су могли да у име Владе да се појаве пред скупштинским Одбором. СЛОБОДАН САМАРЏИЋ: Поводом инсинуација које су овде иречене на почетку. укључујући и процесе имплементације постигнутих договора који је поднела Влада. а Одбор је одлучио већином гласова да предложи Народној скупштини да прихвати Извештај. Влада одређује Дејана Павићевића. Хвала. на седници одржаној 26. 15. јуна долази разговор о телекомуникацијама. а да је из Владине канцеларије нисмо добили обавештење да је господин Пантић овлашћен зато се није нашао у овом Извештају. На седници Одбора су изнета различита мишљења. зато се нашао само господин Дејан Павићевић. веома супротстављени. ПРЕДСЕДНИК: Да ли председници. повереник Владе. Хоћу да известим народне посланике. Одбор за Косово и Метохију. директора Канцеларије за стручне и оперативне послове у преговарачком процесу. То би могли по основу реплике. . Мислим да ви нисте били главни човек у Бриселу који је водио преговоре. С обзиром да су овде биле инсинуације које апсолутно не стоје. директор Канцеларије за стручне и оперативне послове у преговарачком процесу. изволите. супротстављени ставови. Нема никакве завере. Очигледно је да сам ја апострофиран. онда ће Срби да добију Олују и тако ће да стигну до Медвеђе. заташкавања. ако будемо тако ишли и текли. директора Канцеларије за Косово и Метохију и Марка Ђурића. хоћу да подсетим следеће . године размотрио је Извештај о досадашњем процесу политичког и техничког дијалога са привременим институцијама самоуправа у Приштини. него служе само за доказивање теза које поједињени посланици хоће да изнесу и стварање некаквог привида завере. Хвала. Дакле. Седници је присуствовао Дејан Павићевић. МИЛОВАН ДРЕЦУН: Господине председниче Владе.Тим принципом. члан 104. а неки би посланици могли да га пажљиво прочитају. Зашто то говорим? Имајући у виду једну велику медијску кампању која… (Председник: Време. уз посредовање ЕУ. чланови Владе. априла 2013. ПРЕДСЕДНИК: Извините. господине председниче Парламента. Мислим да вам је то лош начин за самоодбрану.) То ћу да оставим кроз расправу. опет ће Албанци да кажу – ако не будете потписали све што од вас будемо тражили.у Извештају који је Влада послала. нема никаквог заташкавања.) Господин Дрецун. народни посланик Милован Дрецун жели реч? (Да. Дакле. СЛОБОДАН САМАРЏИЋ: На основу реплике то сам и рекао. С обзиром да је господин Вулин поднео оставку. господине председниче Владе. поштоване колеге. до Прешева и до Ниша.. пише – за поверенике. Александра Вулина. односно представници посланичких група желе реч? Господин Самарџић по Пословнику. господин Крстимир Пантић у својству заменика директора Канцеларије је дошао позван на ту седницу и од председника Одбора Дрецун добио је први реч. саветника председника Републике.

На крају крајева. желите ли реч? Изволите. али ако неко хоће да прави проблем па он ће га направити вероватно зато што је данас сунчан дан. само да вас подсетим. Објаснио сам – господин Крстимир Пантић није у овом случају био повереник Владе и зато га нема у извештају. ако хоћете да у извештају парламенту назначимо ко је како дискутовао. даћу вам реч.Говорио је и развила се полемика око онога што је он говори. Изволите. БОЈАН КОСТРЕШ: Господине председниче. Била је и госпођа Митровић. али је дошао испред владине Канцеларије. даме и господо народни посланици. хоћете ли рећи народним посланицима у ком својству је био господин Крстимир Пантић на седници Одбора за КиМ? ПРЕДСЕДНИК: Мислим да нема потреба да улазимо у расправе које су потпуно јасне. Што се тиче дискусија. како сте и ви дискутовали реците и у наредном периоду ћемо тако да радимо. Да ли је господин Пантић био ту. господине Самарџићу. Мислим да нема потребе да улазимо у техничке расправе о којима смо причали довољно. уважени чланови и чланице Владе. СЛОБОДАН САМАРЏИЋ: То је елементарно. Ако инсистирате господине Дрецун. Као госту сам му дао првом реч и дозволио дискусију. Зар то не завређује да се у овом извештају помене? Нека да одговор на то питање. ПРЕДСЕДНИК: Тражите ли реплику? Немате основ. Заиста не знам чему сем што могу да помислим што је господин Пантић говорио на другачији начин него што је господин Дрецун очекивао. да ли је био у офисијалном својству. господине премијеру. Изволите. господин Дрецун. али не као повереник Владе. Постоји записник и стенографске белешке ко је како дискутовао. у извештају је поменут повереник Владе. Ово је извештај који само треба да послужи парламенту како је гласао Одбор и ништа више. Нема никаквог скривања. То није био господин Крстимир Пантић. МИЛОВАН ДРЕЦУН: Господин Пантић је заменик директора Владине канцеларије и у том својству је био присутан. Понављам да зато није у овом извештају. Мислим да овде треба да се ради о суштини. Господине Дрецун. ПРЕДСЕДНИК: Реч има господин Костреш. која такође ради у Канцеларији за КиМ. ПРЕДСЕДНИК: Реплика. Нема никакве тајновитости. Господине Дрецун. Крајње је једноставно што сам питао и говорио. То је већ други одговор. Не знам чему ова сакривања и ови маневри. Хвала. сви народни посланици имају право да дискутују и они који мисле да ово треба прихватити или не и могу да се упознају шта је било на седници Одбора. МИЛОВАН ДРЕЦУН: Можемо сада да немуштим језиком играмо. Дакле. да ли је говорио и да ли за то треба да буде поменут у извештају на исти начин као и господин Павићевић? Ништа друго. што нема снега. Ради се о техничком питању. Не видим шта је ту нејасно. Овде имамо поново избегавање једне чињенице коју је господин Дрецун потврдио када је дао реч господину Пантићу и то прво да говорим на овом одбору. Сви смо чули и медији су били присутни. ЛСВ ће гласати за извештај о досадашњем процесу политичког и техничког дијалога са привременим .

институцијама самоуправе у Приштини уз посредовање ЕУ. иако постоје велике политичке разлике између нас лигаша и велике већине људи који седе у Влади Републике Србије. За 23 године нашег политичког рада ми нисмо одустали од наших циљева и не само да нам је драго што можемо да подржимо настојања наших. Зато имате од нас подршку и зато ћемо ми гласати за овај предлог. били смо свашта. али би функционисала и данас не би имала границу на Косову. Били смо и сепаратисти. Ми лигаши смо увек говорили истину и када смо били на власти и када смо били у опозицији. Нама није био проблем да успоставимо институционалне везе између Скупштине АП Војводине и Скупштине Републике Српске и да Скупштини Републике Српске помогнемо када је улазила у Скупштину европских регија да може да функционише и да може да ради. али никада нисмо одустајали од циљева за које се залажемо већ 23 године и никада нисмо одустајали да подржавамо одговорну политику. да смо организовали демонстрације против мобилизације и у Новом Саду. али добро. То доста често значи да сте у праву. Мислим да су то веома важне теме и да су то теме од којих не требамо да одустајемо и зато подржавамо овај курс који Влада Републике Србије сада има. и у Старој Моравици. да смо се борили против ратова 90-их. и у Сенти. на прављењу добросуседских и грађењу добросуседских односа у региону и када се буде радило о интеграцијама у региону. као што смо у више наврата и јавно о томе говорили. укључујући процес имплементације постигнутих договора које нам је Влада данас поднела. када је имао консултације са представницима посланичких група и шефова парламентарних странака. и у другим крајевима Војводине. ми смо савезници за ово питање и увек ћемо бити савезници када су европске интеграције у питању. него ми имамо и обавезу да вам у томе помогнемо. који да је пре Рамбујеа прихваћен. али морам да кажем још једно. није то тако лоше. ми смо 1999. Али. да смо се успротивили онима који су у наступу националистичког лудила и слепила нудили сендвиче нашим комшијама да би их протерали и тиме изигравали хуманост. јер ви сте дошли на оне позиције и на оне ставове за које се ми залажемо одувек. Нама из ЛСВ није проблем и није био проблем да одемо ни у Сребреницу. ону политику која ће нашим грађанкама и грађанима омогућити бољи и квалитетнији живот. морамо да водимо рачуна о интересу Републике Србије и ономе што је веома важно за све нас. била би сложена. Такође. је увек спремна да подржи Владу Републике Србије када она иде путем европских интеграција. да смо се борили против насилног исељавања наших комшија. данас би Србија била модерна европска држава. ЛСВ. Ми ћемо бити савезници и када Влада Републике Србије буде радила на побољшању односа у региону на превазилажењу проблема из прошлости. Ми смо о томе говорили јавно и у претходном периоду и говорили смо о томе и када смо разговарали са председником Владе. Наиме. ни у Вуковар. и у Ади. године понудили један програм децентрализације и регионализације Србије. . децентрализована и регионализована. Подсетићу вас да је ЛСВ настала као антиратни покрет. Због тога су нас многи називали којекаквим погрдним именима. и ми смо издајници. до скоро политичких неистомишљеника. господине премијеру. ни у Сарајево. Наиме. па ћемо ми тако гласати за овај извештај.

Косово и Метохија су проблем који треба да решимо онако како можемо и онако како умемо. Војвођанска имовина се распродаје. Само ми није јасно како у Косовској Митровици грађани могу да бирају команданта полиције. здравства. далеко више нуди него што данас има Војводина као АП у оквиру Републике Србије. Цара Душана и на остале великане из историје.Са нашим колегама из ЛДП смо се успротивили доношењу Устава Републике Србије. Косово и Метохија су често проглашаване најскупљом српском речју. са потписаним Кумановским споразумом. а у Сремској Митровици не могу? Зашто не могу . између осталог што смо знали да прочитамо да је тај Устав бесмислен. наставити и да ће и Војводина коначно доћи у прилику да разговара о аутономији. јер је он и неевропски и неодржив и за то ћете. а у ствари биле су најјефтинији режимски изговор многим режимима и тај режимски изговор је служио томе да се склања пажња са проблема живота људи. сталним питањем и решавањем проблема Косова. То је одличан посао. такође. из документа у документ.Северна Митровица. Не требамо више то да радимо. што је добро. време је да се Србија суочи са собом. у будућности и ту потребу и тај задатак да мењамо Устав Републике Србије. да се избори за праву европску аутономију и надам се да ће Влада Републике Србије. значи има изворна овлашћења у областима економског развоја. То није добро. Заједница српских општина. када хоће. даме и господо. Истовремено. Ова заједница српских општина има могућност да добије још неке пренесене надлежности. Рекли смо безброј пута и поновићемо. господо из Владе. Ми ћемо имати. Време је да их решава. а њене специфичности постају сметња. уместо да бежи од проблема и да их гура под тепих. историја прекраја. и саветодавну сврху. не могу да не кажем. ми имамо ситуацију да Војводина из корака у корак. пошто сам лигаш. Зубин Поток и Лепосавић. Споразум који је Србија потписала са Приштином за заједницу српских општина. да паралелно са сталном дискусијом. јер показује да Влада Републике Србије зна. да се суочи са својим проблемима. имати пуну подршку ЛСВ. Они ће имати представничку улогу при централној власти и та представничка улога ће имати. сами бирају своје командире. Звечан. Ми то немамо. Војвођанске институције се криминализују и унижавају. када је већ кренула тим путем. господине Дачићу и сада вам се обраћам и као министру унутрашњих послова. Оно што мене посебно радује. За разлику од Војводине има пуни надзор. како би се наведено спровело и како би се увела функција мониторинга. јесте чињеница да сте успели да се изборите да четири општине на северу Косова . господине премијеру и мислим да треба да урадите нешто и по том питању. команданте полиције. не треба КиМ да буду изговор. речи. за разлику од Војводине. образовања. јер стварно нема смисла крити се испод тепиха и правити се да проблеми не постоје. да се склања пажња са константног пропадања Србије на то да неке митске теме. има председника и потпредседника. да је Војводина данас у великом проблему. што мене радује. урбаног и руралног планирања. на Цара Лазара. губи своје надлежности. Ни то Војводина нема. Овај постигнути споразум са Приштином је корак у том правцу и зато ми дајемо пуну подршку за овај потез Влади Републике Србије.

јако ми је драго због тога што се данашња Влада приближила нашим ставовима. Али да се вратим Споразуму. који ће. немамо више времена да таворимо. Када би ми. Да се поштовала и слушала политика Лиге социјалдемократа Војводине од почетка. сви треба да сиромашимо. јер чујем да је тамо било проблема? Зашто то не може да се уради у Лесковцу и у Нишу? Одлично је што то могу да ураде у овим општинама које сам поменуо. Ова држава и ови грађани заслужују да буду лидери овог региона и сваки пут када будемо или када будете. неће се десити. рецимо. било која влада. које се предвиђају за заједницу српских општина. Није ми јасно. зато што је то једини прави пут којим Србија може да иде. Одбијен је предлог З-4. Одлично. укључујући судије и особље. Такође. ПРЕДСЕДНИК: Господин Југовић. то је судска власт и људи требају тамо да имају судски власт. немамо више времена да буде прокужени. да се деси. Ми немамо више времена да чекамо. па шта се десило са Републиком Српском Крајином? Шта се десило? Да ли треба да понављамо такве приче? Да ли треба да наредних 30 година да седимо у изолацији и да сиромашимо. сви треба да живимо у изолацији и сви треба да се самоспалимо. У зависности од природе предмета. само зато што не можемо да добијемо оно што једна група људи тражи? Овај високи дом и Влада Републике Србије и сви остали државни органи треба да ураде све што је у њиховој моћи. Али. али мислим да ту праксу треба да пренесемо на целу Републику Србију.Крагујевчани. То је добро урађено. водила овакву политику. трећи за остатак Србије. имаће седиште у северној Митровици. Поновићу. немамо више времена да сиромашимо. где је најбоље. Али не смемо да понављамо грешке које су овде прављене већ. те четири општине ће имати регионалног команданта полиције. да би се можда некада некоме негде појавила могућност да оно што смо у најбољим сновима измаштали. не бисмо ни дошли у ову прилику. да представници четири општине на северу Косова. за нас у Војводини. где је то логика да сада сви треба да пропаднемо. Апелациони суд у Приштини ће у Споразуму формирати панел судија. један за Косово. Сваки панел овог одељења биће састављен већински од судија косовских Срба. изоловани и да будемо најгори у целом свету. бар по овом питању. други за Београд. чинити косовски Срби. да се тим људима омогући да живе што боље и што квалитетније. који свакако имају права и за које се Влада Републике Србије бори на најбољи могући начин. Они ће бити надлежни за општине са већинским српским становништвом. одељења апелационог суда. Где је ту логика? Где је логика да због једног мањег броја људи. немамо више времена да одустајемо. како себи неко може да да за право да једна група људи. што ми даје наду да ћемо имати могућност да формирамо и војвођанску управу полиције и да ћемо ми у Војводини имати свог регионалног команданта полиције. имаће подршку Лиге социјалдемократа Војводине. онај најгори. већину судија. Нажалост. судиће надлежне судије. у Војводини имали овакве надлежности. Не знам зашто се Војводини не верује да и Војводина има судску власт. задржавају и спречавају развој остатка целе државе и развој свога народа. а четврти. . Хвала. ми би били више него задовољни. успоравају. да бирају свог начелника полицијске управе. Не разумем зашто увек постоји неколико аршина у овој нашој држави. господине премијеру и драге колегинице и колеге.

Србији је отворио врата могућности економског и демократског опоравка. године у Њујорку. а не страстима и жељама. а на Косово и Метохију се нису вратили. Молим неког из Службе Народне скупштине да дође. Кумановским споразумом и Резолуцијом 1244 Савета безбедности Уједињених нација. изборен је Међународни споразум о унутрашњој подели суверенитета на Косову и Метохији између већинске албинске и мањинске српске националне заједнице. овај споразум је у највећем интересу Србије и српског народа на Косову и Метохији. Накнадна уставна преамбула у суверенитету Србије над Косовом и Метохијом никако није могла да поврати изгубљени суверенитет. ни њена управа. да та независност није супротна ни Резолуцију 1244. Само се пријавите још једном. дао сам вам реч. јуна 1999. . Избаците и убаците картицу. Србија је прихватила и потписала да са целе територије своје тадашње АП Косово и Метохија повуче сваку власт државе Србије. посланички клуб СПО-ДХСС подржава Бриселски споразум. ова чињеница је позната свима у овој сали. За посланички клуб СПО-ДХСС. које узрокују само нове несреће и за Србију и за српски народ на Косову и Метохији. а на ову чињеницу подсећам због грађана Србије који се већ годинама сваког дана засипају неистинама. Волели бисмо да су чињенице другачије. јуна 1999. априла у Бриселу. ПРЕДСЕДНИК: По Пословнику. народни посланик Дејан Михајлов. Изволите.Немам вас пријављеног. Хвала. него 9. Србија је прихватила и потписала два међународна и обавезујућа споразума о губитку државног суверенитета над Косовом и Метохијом. Пробајте у јединицу поред вас. поштовани председниче Владе Републике Србије. поштоване колеге и колегинице. ни Међународном праву. Суочен са суровом стварношћу. те споразуме потписала 19. наглашавам. ни да поништи Кумановску споразум и Резолуцију 1244. ни одлуку Међународног суда правде. нити су могли ни закони Србије. Изборен је максимум могућег. ни њена влат. а осигурао уједно гаранције ЕУ за највиши степен српске самоуправе на Косову и Метохији и чврсте везе косовскометохијских Срба са матичном државом Србијом. нити је спречила проглашење косовске независности. Даме и господо посланици. Меримо чињеницама. наш преговарачки тим избегао је драматичне последице одбијања Споразума у Бриселу. АЛЕКСАНДАР ЈУГОВИЋ: Поштовани председниче Скупштине. али нису. као и за наше странке. Изволите господине Југовићу. ни ДХСС. ни њени судови. Није. Зато га подржавамо и тражимо његову пуну примену у предвиђеним роковима. поштовани чланови Владе. Шта се то променило за последњих 14 година? Још неколико десетина хиљада Срба напустило је Косово и Метохију. јер ни СПО. Није спречила ни то да косовску независност до сада признају 22 од 27 држава ЕУ. године у Куманову и 10. У околностима када не може бити суверенитета државе Србије на Косову и Метохији. никада од грађана Србије нису скривали истину. догодио се и погром над косовским Србима.

ако ви мене не доживљавате као некога ко је из Србије. Требало је да упозорите претходног говорника. Војводина се не развија због 400 милиона који су нестали у Развојној банци. Лесковац и Ниш. реплика. Просто. то није пут и начин да изгласате ову одлуку. да говоримо. Увек ћу се борити за то док год сам жив и док год могу да дишем. господине председниче. То је једна ствар. истине ради. ви сте повукли паралелу између Сремске Митровице и Косовске Митровице. ПРЕДСЕДНИК: Реч има народни посланик Бојан Костреш. да подигнемо хајку против људи који живе на Косову. него читава Србија. Просто. нисам рекао да Војводина сиромаши и да је заустављена због четири општине на северу Косова. То је битна разлика између Косовске Митровице и Сремске Митровице. Ако ви не сматрате да је Војводина саставни део Србије.ДЕЈАН МИХАЈЛОВ: Поштовани председниче. судови ће да суде по законима републике Косово и вероватно по шеријатском праву. рекламирам повреду Пословника. не господина Југовића. ми у ЛСВ се јако бринемо за те паре и већ неколико пута смо јавно тражили да се то истражи и да сви који су у томе учествовали буду похапшени. Друга ствар. Моји преци су живели и гинули за то да Војводина буде у Србији. данас је тема Косово и Метохија и требало би о томе да разговарамо. БОЈАН КОСТРЕШ: Опет не разумем зашто сте изостављали мој наставак реченице када сам поменуо Крагујевац. који се односи на старање о примени овог пословника и реда на Скупштини. о томе да бисте јако били срећни да се начелници полиције у Војводини бирају као што се бирају начелници . ПРЕДСЕДНИК: Реч има народни посланик Бојан Костреш. господине Михајлов. то није тачно и ако ћемо већ. а не ја. У Косовској Митровици. господине Михајлов. одвајате Војводину од Србије или у чему је проблем? ПРЕДСЕДНИК: Изволите. ја сматрам. ви сте говорили о праву Војводине. који живе под бомбама. нити је тема Војводина. члан 27. Немојте да дозволите да се ова расправа претвори у стављање на стуб срама и у линч људи на северу Косова. ја Војводину не одвајам од Србије. господине Костреш. Хвала. ДЕЈАН МИХАЈЛОВ: За разлику од вас. реплика. по овом споразуму. а не због четири општине на северу Косова. ДЕЈАН МИХАЈЛОВ: Господине Костреш. спроводиће законе републике Косово. Ви опет. нити сам икада на томе радио. није данас тема Војвођанска развојна банка. пласирани како су пласирани. Хвала. Прво. када је рекао да је Војводина осиромашила и не развија се због четири општине на северу Косова. начелник полиције ће носити косовски грб. Поштовани колега. под окупацијом и у сталном ратном стању. Ви сте говорили о томе да је исто место начелника полиције у Косовској Митровици и у Сремској Митровици. Што се тиче ваше забринутости за тих 400 милиона евра која су нестала. БОЈАН КОСТРЕШ: Хвала. ПРЕДСЕДНИК: За реплику се јавио народни посланик Дејан Михајлов. писаће му косовска полиција. који живе на северу Косова. тема Војводине ће доћи неки следећи пут на дневни ред. ја себе доживљавам као некога ко је из Србије. Али. за разлику од оних који су радили све ове године супротно. него говорника пре њега.

Као трећа ствар. али мислим да је свима нама јасно и пуно пута смо о томе говорили и претходних година. На последњој косовској седници 12. Видели смо како се располагало новцем у Војводини. а не ја. Свакако је атипична и различита по много чему од свих досадашњих седница о Косову и Метохији од 2007. односно у Косовској Митровици. јануара 2013. БАЛИНТ ПАСТОР: Господине председниче Владе. Просто. Хвала. По нама. треба да се ода признање члановима преговарачког тима. Ми смо вест од 19. априла. Због тога сматрам да не треба ту пуно да се прича и свакако нећу користити свих 20 минута колико имам као председник посланичке групе СВМ. Видимо куда се завршио вртоглави напредак ка Европи и како се завршио. Да ли је министар полиције Србије надређен начелнику полиције на Косову и Метохији? Да ли ће председник Врховног суда Србије бити шеф судији на Косову и Метохији? Да ли ће министар државне управе бити надлежан председнику општине на Косову и Метохији? Ко ће расписати локалне изборе на Косову и Метохији? Да ли ће да их распише Хашим Тачи. господина Вучића. сви они који су против тензија треба да подрже овакав споразум. може да повуче први потез ка будућности. априла у Бриселу Србија изгубила нешто што је тада у реалном животу било наше? Пошто је ово реторичко питање. То је прва ствар. априла о постизању договора у Бриселу између Београда и Приштине примили са олакшањем и са надом у нормалнију будућност. не желим да дам одговор на ово питање. . Друга ствар. Ви сте о томе говорили. од формирања ове Владе разумемо као почетак јавног суочавања. треба да се пружи подршка оваквом начину вођења политике. треба да се постави једно реторичко питање – да ли је 19. господина Дачића и првог потпредседника Владе. Ово је осма седница о Косову и Метохији од фебруара 2007. ПРЕДСЕДНИК: Реч има господин Балинт Пастор. у "Агробанци" и у другим банкама. која би се вртоглаво упутила на прво место по БДП само да нема Косова. Не говорим о томе ко би како требало да гласа. говорим о томе како би грађани требали да се осећају након постизања овог споразума од 19. треба да се каже јасно и гласно. је нешто што је потпуно неприхватљиво. тај начин повлачења паралеле и прича да косовски Срби и Косово вуче назад Србију. господини Небојша Стефановић? То су теме о којима данас овде разговарамо. даме и господо чланови Владе. Прво. јер сматрам да треба рећи само неколико ствари. Атифете Јахјага или председник парламента Србије. ко ће командовати полицијом на северу Косова и ко је надређен. Мислим да се то и обистинило. године сам рекао да овај период од лета. по мени. То сам говорио на основу изјава председника Владе Републике Србије и још неких чланова Владе Републике Србије. а ту пре свега мислим на председника Владе. Мислим да је врло мало оних грађана Републике Србије који су пре само годину дана помислили да ће Народна скупштина Републике Србије данас на овај начин водити расправу о овој теми. јер је то право сваког народног посланика.полиције на Косову и Метохији. године. године. Ми данас говоримо о томе који ће се закони примењивати на Косову и Метохији. Народна скупштина Републике Србије данас може да начини први корак. Изволите. даме и господо народни посланици.

бавимо и другим питањима. Са великим уважавањем слушам и сам промишљам ових дана о свим последицама правним. Политика је сурово реална ствар због тога што је политика живот. као држава. ни на једну бившу Владу. потпуно јасно казује куда Србија треба и куда мора да иде. по мом уверењу. трећем и ко зна ком плану. ПРЕДСЕДНИК: Народни посланик Душан Петровић има реч. Време не ради за нас деценијама уназад и због тога је битно донети тешке и крупне одлуке. На крају. . Мислим да је било других решења. па чак и претходних деценија била у другом. Тај параф је битан због тога што омогућава да створимо нормалнију будућност и да се бавимо. одговорности према стварности. међународно јавно-правним споразума који је премијер парафирао и Влада потврдила пре неколико дана. веома брижно и са пуном пажњом. нажалост. Такође. Хвала. ни било кога добронамерног ко такво осећање не дели. али и са великом забринутошћу читам оно што СПЦ износи као своју позицију и свој став о овој значајној и највећој теми коју имамо у овој Скупштини у последњим годинама. На нашу велику жалост. Имајући потпуну свест о свему томе и сагледавајући оно што се сагледати да у овом тренутку. Надам се барем да тај споразум није парафиран због тога да би Србија добила датум. Не треба говорити о предностима прикључења Србије Европској унији. ни на једног бившег премијера. господине председниче Владе. даме и господо министри. ДУШАН ПЕТРОВИЋ: Господине председниче. Живот. Не може да се прода нешто што је туђе или што није наше. Мислим да је данас то најмање битно. држава и појединци. време не ради за нас. поштоване колеге. али не сада. јер се продати може само оно што је наше. да Влада Републике Србије није продала Косово.Мислим да Влада Републике Србије није потписала капитулацију. Мислим да се треба изборити за шансу да се.100. Мислим да греше сви који мисле да је овај споразум парафиран због тога да би Србија добила датум. оним питањима која су претходних година. могу да кажем да ће посланички клуб Заједно за Србију подржати споразум који је Влада Србије прихватила због тога што сам потпуно уверен да је тај споразум знак одговорности и бриге свих који су у овоме учествовали и сада и у претходним владама и у овом сазиву парламента и у претходним саставима Скупштине. разумем и дубоко саосећам са бројним људима који осећају страх данас пре свега на Косову и Метохији и нема сигурно никога у овој Скупштини.000 грађана Републике Србије. Кажем нажалост због тога што Косово и Метохија није под суверенитетом Републике Србије најмање од 1999. али мислим да су сви грађани Републике Србије свесни тога да сада у априлу није предато и продато ништа. друштво и појединци. Не желим уопште да пребацујем кривицу на било кога. желим да кажем да СВМ подржава Владу Републике Србије у стремљењима ка што широј аутономији Срба на Косову и подржавамо Владу Републике Србије у стремљењима ка нормалном животу 7. уколико ће тог датума бити у јуну текуће године. било је другачијих решења претходних деценија. Мислим да је то оно што од нас грађани Републике Србије очекују. године. као друштво.

Уверен сам да је сада и тренутак, и после ове скупштинске расправе и у
месецима који долазе, да успоставимо и консензус око једне нове стратегије
укупног кретања и развоја Србије око свих важних ствари које такође морају да се
реше у различитим областима државног живота, реформи јавних сервиса и
здравства и просвете, државне администрације и све то морају да буду теме ове
Скупштине, и људи који одлучују у јавном животу, врло брзо.
Свако, наравно, мора себи да постави питање шта би било да је Ахтисаријев
план прихваћен у Скупштини онда када је овде био на дневном реду, како би данас
изгледала Србија. Сви треба да се добро замислимо над одлукама које смо
доносили свих ових година, да бисмо у годинама које долазе доносили што мање
лоших одлука а што више добрих одлука.
Нема овде више много шта да се каже. Болна, тешка, али одлука која, по
мом уверењу, није имала никакву алтернативу. Због тога ћемо гласати за Споразум.
Уверен сам да ћемо успети у друштву да направимо консензус који ће нам
отворити могућност да користимо природне ресурсе које Србија има, велики
људски потенцијал који као народ имамо и да тешко, корак по корак, почнемо да
освајамо бољи живот. Хвала вам лепо.
ПРЕДСЕДНИК: Хвала.
Народни посланик Драган Марковић има реч.
ДРАГАН МАРКОВИЋ: Господине председниче Владе, поштовани
министри, даме и господо посланици, Јединства Србија ће подржати споразум који
је Влада Републике Србије потписала у Бриселу, из неколико разлога. Овај
споразум је баланс између жеља и могућности. Ако се бавите политиком, морате да
примењујете три ствари: мудрост, храброст и реалност. Наравно, примењивали смо
храброст када је свет требало да види да смо храбри, веома мали број пута смо
примењивали мудрост, а реалност такорећи никада.
Шта је данас реалност? Да се не вратимо у будућност. Каква нам је била
будућност? Ми имамо проблем на Косову 100 година. Неко је требало тај проблем
да реши. Можда смо тај неко ми који смо некада примењивали храброст и мудрост,
а не реалност. Дошло је време да се води рачуна о животима људи који живе на
КиМ, о Србима који живе на КиМ.
Могу да разумем Србе који су рођени на КиМ и да су против овог
Споразума, али не могу да разумем неког ко је рођен у неким другим градовима у
Србији. Много је лакше из великих градова из Србије да шаљемо поруке, као што
смо слали поруке када је проглашена независност КиМ – много студената има на
КиМ, на северу Косова, младости из Србије, изађите, браните Србију и борите се
против до зуба наоружаних војника међународне заједнице. Мислим да политика
ове Владе није таква.
Са друге стране, први међународни представник који је био задужен за
поштовање Резолуције 1244 је Кушнер. Сви смо говорили – само да оде Кушнер,
биће много боље. Дође Ханс Хекеруп, ништа. Да не помињем све међународне
представнике који су били задужени за поштовање Резолуције 1244. Из којих
земаља су били ти представници? Два представника су била из Немачке, два из
Данске и два из неке друге државе.
Ми нисмо успели за толико година да им кажемо шта је реалност и да су
Срби доживели највећу штету на Косову и Метохији. Шта смо доживели на Косову

и Метохији од кад је дошла међународна заједница? Очекивали смо мир,
безбедност за грађане Србије, а доживели смо Стари Гацко, Гораждевац, Обилић,
Клечка и 17. март 2004. године, егзодус Срба са Косова и Метохије. Колико цркава
је тада порушено? Да ли је неко до дана данашњег одговарао? Не, није. Шта сада
треба да радимо ми у Србији, а драго ми је што у парламенту постоји двотрећинска
већина за једно овако национално питање и да никада последњих 20 година око
националног питања није постојала двотрећинска већина у парламенту.
Сада ако ми распишемо референдум и наравно да грађани Србије треба да
одлучују о важним питањима, али некада неко води владу, ко води државу, мора да
преузме одговорност, јер Србија више нема времена да чека. Како се понаша
међународна заједница према Србији у овом тренутку? Не могу да кажем и никада
нећу рећи да нам је НАТО пакт пријатељ, али да треба да сарађујемо са НАТО
пактом, да, требамо. Зашто? Први пут се дешава да у овом споразуму стоји
дефиниција да ће НАТО пакт забранити косовским снагама да пређу Ибар и дођу у
северни део Косова и да НАТО гарантује безбедност Срба на Косову и Метохији.
Сигуран сам да ће они то испоштовати, имајући у виду све оно што су нам радили
последњих година и да не говорим о "жутој кући" у Албанији. Зато је ово кључни
тренутак за Србију, за грађане Србије.
Шта мисли Русија? Ево, јуче сам се вратио из Русије, из Сан Петерсбург где
сам водио 13 градоначелника и 80 власника и директора предузећа. Тамо смо
имали много састанака. Разговарали смо и са гувернером лењинградског региона,
односно Лењинградске области, са власницима великог капитала који увозе из целе
Европе производе у Русију. Ниједан од њих ми није рекао – шта уради овај твој
Дачић и Вучић. Једноставно су људи рекли да је то у овом тренутку реалност и да
ми у Србији треба да се боримо да младост живи за Србију, а не да гине.
Сигуран сам да од свих вас имам највеће право о овоме да говорим. Оснивач
сам ТВ "Палма плус" која 15 година сваке недеље одлази на Косово и Метохију,
без да неко плаћа ту телевизију. Али, зашто смо то радили? Да они који живе у
Србији знају шта говори Тачи, Харадинај, Чеху и сви они остали који су учесници
прогона Срба са Косова и Метохије.
Да се не лажу грађани Србије, неки су ми тада замерали што су баш ти људи
гостовали на ТВ "Палма плус". Знам шта је реалност, више пута се дешавало да
када телевизијска екипа оде на Косово и Метохију имала доста проблема, да су два
три, пута хтели да изгубе своје животе радећи у интересу грађана Србије, да бисмо
информисали грађане Србије шта се све то дешава на Косову и Метохији.
Даме и господо, ако ви сада гледате ко ће сада да изгуби неки проценат
гласова или да добије, али ако радите, кључно и радикално питање које се тиче
седам милиона грађана Србије, онда то више нису у питању гласови колико ћете
гласова добити на изборима.
Све партије које овде седе биле су у власти и врло добро знају као што ми
знамо да је то питање веома тешко да се реши. Све смо пробали када је у питању
међународна заједница. Бојим се, ако овај споразум не би почео да се реализује да
то не буде слика из 1994. године када смо одбили план "З - 4" у Републици Српској
Крајини, па се десила "Олуја". Колико је онда стараца, жена и деце настрадало и да
су ослобођени хрватски генерали од тог највећег геноцида после Другог светског
рата. Не само да су ослобођени, они славе тај датум као државни празник.

Сигуран сам да међународна заједница и Америка знају врло добро шта су
све Срби доживљавали последњих година. Имам да упутим једну критику на све
оне који су били на власти до сад – како ми то, нисмо могли да успемо, не да
победимо и да добијемо медијски рат, него једноставно да кажемо да је власт
приказана на ББЦ и СНН или не знам ком другом светском медију да они који су
убијени нису Албанци, већ Срби.
(Народни посланик Чедомир Јовановић добацује с места.)
Молим вас, господине Јовановићу није време ни овај тренутак да сада
говорим о вама и које вама побегао, чије сте куће срушили итд. Молим вас, ћутите.
Молим вас, да ми господин Чедомир Јовановић не добацује, јер ово је веома важно
питање за Србију. Спреман сам, Чедомире Јовановићу, кад год хоћете ви да ми
кажете где можемо ви и ја да причамо о нашој прошлости, садашњости и
будућности.
Желим да замолим све народне посланике да гласају за овај споразум, јер је
овај споразум од виталног значаја за будућност Србије. У Србији постоји
политичка стабилност, али није довољно што ми то показујемо међународној
заједници, важно је да оно што међународна заједница и Америка су предложиле,
да Србија нема велику штету, управо мислим на споразум који је потписан у
Бриселу, због тога ће ЈС гласати за овај споразум.
ПРЕДСЕДНИК: Реч има народни посланик Чедомир Јовановић. Изволите.
ЧЕДОМИР
ЈОВАНОВИЋ:
Господине
председниче,
поштовано
председништво, даме и господо народни посланици, господине Дачићу, мислим да
се врло добро сећате свих оних ситуација у којима смо се ми разилазили говорећи о
политици која се мора формулисати као одговор Србије проблем који постоји на
Косову и Метохији.
Није важно то што смо се разликовали око узрока тог проблема, за нас је
увек било много значајније то што смо били у мањини, сваки пут када смо
говорили оно што мање или више успешно ви и ваша влада, ваши најближи
сарадници или председник Републике данас интерпретирају. Морам рећи да ово
данас није пораз Србије. О томе смо разговарали и оног фебруара 2008. године,
била је вечерња седница парламента, Београд је горео, а ЛДП овде у Скупштини је
била једина странка која је говорила другачије и од вас и од свих других. То што
смо рекли тада, апсолутно важи и данас. Ниједна реч није демантована. Ниједну
реч време није оспорило. Нажалост, тих изгубљених пет година не може више
ништа да надокнади.
Морам вам рећи да данас не видим достојанство. Једно од првих обележја и
карактеристика достојанственог односа је поштовање и међусобно уважавање.
Рекли сте господине премијеру да су ови преговори у Бриселу били тешки, најтежи
зато што су вођени у задатим оквирима.
Поменули сте Резолуцију Савета безбедности којом смо са нивоа
Уједињених нација, решавање проблема спустили на Брисел. Поменули сте став
Немачке, али не видим да се то може прихватити као кључни аргумент.
Господине Дачићу, ово су били другачији преговори, због тога што више
нисмо могли једни друге да лажемо, због тога што се у овој 2013. години сузио свет
у коме смо ми живели само заваравајући се и сударио са оним стварним од којег

Николић може да клечи пред Сребреницом. Више није важно шта он мисли. жица. Друштво које је тровано двадесет година не може тако брзо да промени своје ставове. није била хир појединаца на власти. ја бих повео рачуна о начину на који са том странком разговарам. некој другој деци претимо данас као што смо то чинили пред десет или петнаест година? Са тим треба да се суочимо господине премијеру. и Николић. Нико није срећан због овог споразума. председниче Владе. и ви. ви то врло добро знате. Словенаца. Шиптаре. тражимо од вас да формулишете ту визију. место у управном одбору. Ова скупштина на главу да се окрене. то није прикупљање рејтинг поена. закољи. Друго је питање што их у већој или мањој мери. Људи који нас слушају. Зато је данас кључно питање. Наравно да смо ми мислили другачије. "уби. Хрвата. Босне. Наша подршка има другачији карактер од подршке свих других које данас добијате. неки политички морал или етика. она обавезује. то нису викенд рације. па кад дође Војводина у . и Вучић и читава владајућа коалиција. Ахтисаријев план. Чак нико ни не покушава да уради нешто тако. хиљаде певају на трибинама "нож. Она је била израз широког националног консензуса. од вас тражимо нешто што други не траже. он је жртва околности у којима је почео да се бави политиком. не личну корист. али 20 година је одбијао то да уради. то је способност да се уради нешто што овај народ никад није урадио од када постоји као организовано друштво. Ви сте у изборној кампањи другачије мислили и другачије говорили. Албанаца на Косову. Који смо ми интерес заштитили? Да ли је то Европа? Шта ће нама Европа? Када би на референдум ставили тај који призивате – Срби. јер. балије. Не може Србија тако да се промени.Србија бежи и кроз ову расправу и њен карактер данас показује да га још увек не разуме. нас овде у Скупштини. а да не погледамо сами у себе. Сви сте ви заједно одбацили у фебруару 2007. косовску истину. као и сви ми овде у сали. Сребреница". да Шиптар не постоји". тако што ће се урадити оно што друштво жели да види. и то је ваш посао. Црне Горе. сутра ћемо се срести с неким новим Косовом. пребацити одговорност на неког појединца. То није рат власти против опозиције. па смо тако дезоријентисани поверовали да пропадамо због тога што смо жртве свих других око нас. као што могу они који је данас воде. шта ћемо ми после гласања? Где је визија те земље у којој ћемо дати одговоре на сва питања на која смо као народ и као друштво били неспособни да одговоримо. Ако га решимо. године. да ли сте за Европу или Косово? Знате и сами какав би одговор добили. да се формулише тај интерес који сте ви поменули пре него што сте забасали у препуцавања са ДСС. и због тога уз све оно што мислимо о ДСС. Увек сте могли да рачунате и ви и сви други који су се бавили решењем косовског проблема на нашу подршку. Посланик Николић који излази напоље и показује фотографије. Косово ће бити онакво какво јесте. Не слави се као Резолуција 1244. као што није ни данас ова ваша политика хир. косовска политика која по нашем мишљењу била лоша. локални дил. знају врло добро. па када су сви отишли од нас остали смо сами са собом па сад унутар себе проналазимо неке нове усташе. Ми вам је пружамо. господине Дачићу.

Искорачите из шина Милошевићеве политике деведесетих година. али водите рачуна. Никада Србија не сме да одустане од оних права која су јој потребна. Није то издаја. која је проблеме решавала. Гаранције које су дате. немоћни и лицемерни. Дејтон и све друго. више није важно да ли сте социјалиста или либерал. не желим да било коме држим лекције за оно што је погрешно урађено у прошлости. да уверимо и вас и све у Србији да на Ахтисаријевом плану треба радити. председниче Дачићу. страшно смо погрешили према њему. јединство о којем јуче говори Вучић. не питате да ли боли. године. а не Расмусен или неко ко ће уместо њега бити генерални секретар. зашто би неко данас веровао да је другачије? Недостаје нешто што је неопходно за стварање тог нужног међусобног поверења.Београд. као у оној Андрићевој приповетци. а црпе их из простора Косова и Метохије. пола усташа" то је наша земља и то су последице те погрешне политике. То је тема за данашњу расправу. то је једино разумно било. сваки сегмент нашег живота је препун тих неминовности. помињали З4 из 1995. једина вредност овог споразума и то не сме остати по страни. него се сече. па смо прекинули рат у Босни и отворили врата сукобу на Косову. Морамо да изградимо идеју о тој земљи због које смо ово потписали. то мора бити на првом месту у свакој реченици коју говорите. шанса да коначно почнемо да радимо заједно на стварању те земље. никада. па можда су оне путоказ и правац који треба да следимо да бисмо дошли до тог јасног циља. као невероватној особини нашег друштва. биће опозиције. онда ће они тамо радити посао који не желимо да радимо ми због тога што смо неспособни. а да никада није поставила питање узрока. биће странака. Ми смо равноправни једино под земљом. тада више није важно да ли сте четник или сте партизан. кад олако кажете како се лагало. . када вам лекар каже – мора да се сече. реците да ли је дошло време да о томе размишљамо? Па ако уђемо у тај НАТО. па се повукли са Косова и почели да се убијамо овде по Србији. Наша деца одлазе из ње. Тада смо говорили о накнадној памети. Знате ли када смо ми јединствени? Само онда када страдамо.немогућност да живимо једни са другима. нисмо били довољно брзи да до овакве расправе дођемо пре две-три године. Прва мисао мора бити шанса која постоји. Уколико уђу Албанци пре нас. чланство у Унији за мирно решење Југословенске кризе. Биће власти. пре пет. Наш народ на Косову. не 1994. али тај циљ морамо да дефинишемо. онда певају "пола Мађар. године. помињали понуду Европе почетком деведесетих година. та права су и најмање спорна увек била. Наша одговорност као странке је у томе што нисмо били успешни. страшно. која је створена и њу не смемо да пропустимо. Није више кључно питање ко је за то одговоран. Извините. Ми смо странка која се од оснивања залаже за чланство Србије у НАТО. Искрено. онај у чије име сте ваљда и потписали то тамо у Бриселу. не Милица и Оливера. господине Марковићу. Господине Дачићу. то су тлапње. Нешто друго је ту било проблем . да од Србије направимо земљу из које се не одлази. Зашто би само политика у нашим животима била лишена тога. то знамо. Србија ће бити гарант овог споразума. сада немојте да пропустите ту прилику.

Кога сте ми поменули? Погинулу девојчицу у бомбардовању? Да ли је то мој грех или наш? Никада више то немојте да радите. Нађите један народ који је толико страдао у нашем окружењу. Морамо на то да одговоримо. Па. онда ћемо наћи своју Европу. Ако Србија буде способна да се мења. да служимо том животу који сте ви поменули. Три милиона Срба је нестало у последњих сто година у ратовима. ко ће поставити шефа полиције у општини и шта значи регионални шеф полиције. а данас је нико не разуме. Тамо мора да оде шири круг људи од оних који се данас налазе на власти. господине Дачићу. па дођи овде и буди луд. да смо одлучили да пресечемо те гордијеве чворове. Не треба да игноришемо. Данас је протест испред Скупштине Србије. лицемерје и хипокризију. али није одговор . господине Марковићу. него због тога што никад више нико у Србији то не треба да гледа. На том плану морамо да искорачимо из тих сто година несреће. онда ће и позиција ове земље бити другачија. ко ће бити начелник ког одељења. Милион је отишло у последњих 15-20 година одавде. Сетите се о чему смо разговарали на претходној расправи о Косову. јер то није ваше лично питање и ваш лични проблем. него и сви други.боримо се да нико више не тражи своју срећу изван Србије. Тачно је да вам они пишу из Аустрије и из Америке. па када успоставимо међусобне односе. који су онакви какви су данас односи Француске и Немачке. Јасно је све то. То је тако мало за ово што данас имамо пред собом – шансу да створимо нову Србију у којој ћете бити и власт и опозиција и родитељ. а не датум. То је све тачно. никад то нисмо поштовали. један нови однос према том народу. немојте сами тамо. а на тако нешто вас обавезује све оно што сте урадили у прошлости. Оно што вам недостаје у вашем говору.остави то. а не спремност да гласате за овај споразум. Тамо мора да оде делегација Скупштине. Одговор је нешто друго . Морамо на том плану више да радимо. да проналази те пријатеље који је увек имала. не због тога што ми не можемо да издржимо. али то још увек није опис односа наша два друштва. На такав начин . Ако треба да се иде на Косово. Сваком човеку у Србији мора бити јасно да смо променили курс земље.Замерио сам вам. Зато имате подршку ЛДП. Што се тиче оних који оспоравају Споразум. Три милиона. не само ви лично. Оно што је проблем у једном таквом ставу је заправо необазирање и игнорисање свега што је изван политика. Она је специфична због тога што се бави животима људи који су изван нас. то је један нови однос према Албанцима. поштујте макар једну чињеницу. а то је чињеница која их описује као људе који су ретки у српској политици у чврстини свог опредељења. али спокојан због тога што зна да му дете живи у нормалној земљи. Ја вас нећу критиковати зато што за ово гласате. Не мислимо да вас мрцваримо са питањем катастра. Најекстремнији ставови и критике су долазиле из тог света. Наш проблем данас је у томе што ви можете да разговарате са Тачијем и можете да се рукујете. Нећемо пронаћи свој мир ако га градимо на том вечитом антагонизму. књига.

или нека се покрије ушима и ћути до краја живота у овом Парламенту. паћеници. Па.треба да разговарамо. То је порука ЛДП вама и за то гласамо. да је неко из редова ЛДП призивао НАТО бомбардовање и НАТО бомбе у којем су страдала деца у овој земљи. Са ове седнице не смемо да одемо као неки јадници. Сматрам да је данашњи рад веома важан за грађане Србије и да причамо о ономе шта је истина. Врло добро се сећам шта сам рекао тада на тој седници. а оном народу који је остао на Косову једну јаку земљу не за леђима. јер сматрам да ово није тренутак за то. Дакле. а да НАТО престане да бомбардује Србију. или нека господин Марковић каже ко је то. макар били голи и боси. Дачићу. О томе треба отворено да говоримо. Док су нам односи уређени на оним основама на којима су дефинисани данас. него као људи. немојте прећуткивати оно што је суштина. као људи који верују у своје право на један нови почетак. реплика. Када се Скупштина буде мешала у одлуке Синода. нисам рекао лично Чедомир Јовановић. ни за шта друго. То је истина и то је историја која не може да се заборави. Молим вас да ме не изазивате. Људи су били на мостовима да покажу НАТО пакту како су спремни да погину за истину. БОЈАН ЂУРИЋ: Нећемо тек тако завршити то господине Марковићу. треба некоме да дате пензију. ДРАГАН МАРКОВИЋ: Господине Јовановићу. него оних који су одувек злоупотребљавали утицај у политици. позивали НАТО пакт да бомбардује Србију како би Милошевић потписао капитулацију. јер нам је сваки човек потребан. ви сте последњи човек у овом парламенту који може да процењује оно што ја радим и да ли ћу ја гласати за неки споразум или не. Изволите. а не долазе из политичких кругова. него пред њим. по Пословнику. ПРЕДСЕДНИК: Реч има народни посланик Драган Марковић. треба некоме ко је отишао у војску да служи својој земљи да омогућите сигуран живот и што мање посла. Доста ми је да слушам лажи. Дозволили сте господину Марковићу да изнесе бруталну и ужасно безобразну лаж. Али. О њој се најмање до сада говорило. . а вама. Када је било тешко за Србију велика већина у овом парламенту се борила за истину против НАТО пакта и против НАТО бомби. најсиромашнији народ Европе. Изволите. ПРЕДСЕДНИК: Реч има народни посланик Чедомир Ђурић. члан 107. е онда цркви царство небеско. онда и Синод има право да се меша у одлуке парламента. о њима не треба да се ћути. Молим вас да ме убудуће не изазивате. генерација вечитих губитника. да су људи из ваших редова. да не ломимо једни другима вратове. повређено је достојанство. Нема потребе да једни другима праштамо оно што је било и лижемо ране. врло добро знате ко су ти људи. до краја мандата овај стварни свет у којем за седам дана треба некоме да дате плату. вечити лузери. председниче. Пословника Народне скупштине. да не улазимо у дубљу полемику. То је потпуно бесмислено. Критике које су упућене на споразум. Само је то важно.

шта смета господину што седница Скупштине града Јагодине траје пет минута. господин Марковић – Палма зна доста о томе. ДРАГАН МАРКОВИЋ ПАЛМА: Пошто сте ви неки нови падобранац у овом Парламенту. Сматрам да сте повредили Пословник тиме што нисте опоменули народног посланика Марковића. ПРЕДСЕДНИК: Реч има народни посланик Јанко Веселиновић. а вас позивам да у будуће поштујете Пословник Народне скупштине и да опоменете народног посланика који се на овај начин односи према достојанству Скупштине. Пословника. а поготово према политичкој партији која данас нуди и даје подршку овом Споразуму. су можда карактеристични и можда то можете да радите на вашим петоминутним седницама Скупштине града Јагодине. 11 тачака. из редова ДОС-а. изволите. ко није падобранац. БОЈАН ЂУРИЋ: Нећу демантовати ово ко је падобранац. пошто се ради делимично и о мртвим људима. заборавља да данас причамо о једној врло важној теми. нажалост и од српске руке. Нажалост у овим тренуцима народни посланици који учествују у овој расправи користе речник који је мало оштрији и очигледно да је то и понела атмосфера током ове расправе. господине Марковићу. да испитујете границе стрпљења. али није поменуо никога конкретно и што се тиче обраћања у Народној скупштини увек сам молио све народне посланике да воде рачуна о достојанству. јер је то достојанство свих нас. ти људи који су тада то говорили и позивали НАТО пакт нису међу живима. ЈАНКО ВЕСЕЛИНОВИЋ: Поштовани председавајући. Молим народне посланике да се вратимо расправи о теми. тако да нема потребе да демантујем господина Марковића. изволите. позивам се на члан 107. који је грубо нарушавао достојанство Народне скупштине. ДРАГАН МАРКОВИЋ ПАЛМА: Не знам. То су . пет минута. о теми будућности Србије. Само да вам кажем. дисциплини. Зна доста и о камену. Неки су страдали.ПРЕДСЕДНИК: Господине Марковић. ПРЕДСЕДНИК: Господин Ђурић. и понашајте се са дужним поштовањем и достојанством према овој скупштини. ПРЕДСЕДНИК: Заиста не знам на кога је мислио господин Марковић. Јасне су биле асоцијације господина Марковића на кога се односе ове његове оптужбе. Рекао би да је то јадно и жалосно. До сада је та расправа ишла о теми о којој се разговара. ти ваши невешти покушаји. и не желим о мртвима да причам ништа лоше. ердуту и о таквим стварима. имате право на реплику. нећемо то помињати господине Марковићу. тада је постојао ДОС. Изволите. Али. односно Коалиција Заједно. Да ли ћемо имати овакве или онакве ставове то је ствар сваког народног посланика. будућности Срба на Косову и да о овој теми треба да причамо на начин да не дирамо у неке ране из будућности. а онда се сви колективно упутите у тај ваш Зоолошки врт или аква парк. Молим вас да се вратимо на нешто што је важна ствар. Немојте стално главом кроз зид господине Марковићу. Ово овде је Народна скупштина Републике Србије. није друмска механа. по Пословнику. У томе потражите шансу и за себе и за неку врсту свог искупљења. Господин Марковић је у свом иступу.

можете да питате шта год хоћете и Дачића. Знате зашто је то опасно? Није то ствар нашег и вашег разумевања. Заиста нисам чуо да је неко поменуо име. да траје четири. господине председавајући и то од стране вас. можда вам то смета? Можда вам смета што сваког уторка. ефикасност у раду? Да ли су грађани Србије за то да нешто траје пет минута и да не кошта државу или су грађани Србије за нешто што се зове једна тачка дневног реда. јер ми овде не можемо разговарати на такав начин. тако што преусмерите са себе на неког другог. да припремамо дневни ред 10 дана пре тога и да упознам о дневном реду и позицију и опозицију. можда вам то смета. Убијен је због таквих лажи. од стране криминалаца. јер ми нећемо ћутати. одмах добијете опомену. пет дана. али тиме ваша одговорност није мања. Не разумевање данас онога што вам говоримо. а да за то сваког дана одборници примају дневнице? Ако вам то смета. верујте то неће имати срећан крај. данас смо у овој ситуацији. нити бих то дозволио. индиректно таквим говором. Ако не умете ниједним аргументом да одговорите на расправу. и све остале министре и Велимира Илића. Зато што нисте пре четири године разумели зашто вам кажемо да не одбијате Ахтисаријев план. једног инвеститора из Русије. Заиста сам шокиран оним што сте ви рекли. а "а" није на дневном реду. само да вам кажем да сте ви први који је поменуо име Зорана Ђинђића на овој седници. због наводне одговорности да је призивао бомбе. да ћемо запослити 1200 људи. поставља питање где ћемо бити за четири године и шта ћете онда морати да прихватите. То је лаж.тачке које говоре о довођењу инвеститора да за годину дана смо у Јагодину довели четири инвеститора. знате? У томе је разлика између демократије и насилништва. ПРЕДСЕДНИК: Господине Андрићу. оправдавате оне који насиље треба да спроведу тиме што мислите да сте решили ствар. Заиста шокира на начин на који сте то рекли и на начин на који покушавате да на један врло не примерен начин уберете неки политички поен. шта је то на дневном реду. по Пословнику. зато што када сте ви имали председника скупштине. . нека вам смета. Ви данас. премија ове државе. ви сте били по Пословнику или? Изволите. Нико овде није помињао Зорана Ђинђића у негативном контексту нити његово име. да нису биле теме од виталног значаја и да није постојао Пословник као сада. Став да је Зоран Ђинђић тражио бомбардовање Србије. ако свој страх од ових испред лечите нападом на нас. да каже шта ради. ИВАН АНДРИЋ: Увреда достојанства Скупштине. То значи да само потврђујете то. На ово се нећу обазирати. да сваког последњег четвртка у месецу дође цела Влада. Ви сте као председник скупштине дужни да такву лаж демантујете. ПРЕДСЕДНИК: Господине Андрићу. који је убијен у акцији – стоп Хагу. наравно. три из Италије. онда ми имамо проблем и онда нисте разумели ништа од онога што је говорио Чедомир Јовановић. Можда сте довољно млади или неискусни па не можете да схватите о коме неко прича. Можда вама смета господине. то није политички став. ако кажете – "а". Посланик Марковић је мислио на Зорана Ђинђића. То није политички став. него позивате на насиље. ја нећу променити начин рада.

То може да потврди и Чедомир Јовановић. 10 увреда и народних посланика. Па. Мени је заиста јасно да овај велики заокрет. Можда је вама Аркан тако слао поруке. посебно господина Андрића. са том променом свог става. да не улазите у полемику са мном. ви сте овде председник ове Скупштине и ви сте у обавези да председавате и да заиста водите рачуна у ком смеру тече расправа. Вама је веома тешко да слушате данас о нечему о чему нисте ни сањали да ћете једном слушати. преузму власт заједно са онима који су протествовали тада испред Народне скупштине. као што смо малопре и чули. Молим вас. један човек него више људи. господине председниче. као што протествују и данас. нису посланици ЛДП активисти Српске гарде. Али. Молим вас да наставимо дневни ред где смо стали. Ако хоћете да ову Скупштину претворимо у нешто што не приличи овом тренутку. Ви то нисте урадили. Изгледа да је господин Андрић нека баба Ванга која унапред зна шта ћу да кажем. ПРЕДСЕДНИК: Господин Ђурић. по Пословнику. имате проблем. чланови 27. председниче Скупштине. очигледно неке ствари и даље не разумете. Дакле. Верујем да се господин Марковић са тугом сећа времена када је Наташа Мићић председавала овом Скупштином. Хоћете ли да видите мој телефон. Знам да вам је Чедомир послао поруке да ви реплицирате са мном. Због тога се не сналазите и не сналазите се тако што као председник парламента имате право да ускратите одређене реплике. Ви се правите да не чујете. ја нећу да кажем да ви лажете. . у прошлим ратовима или у ономе што се дешавало. Он је изашао напоље. Члан 27. који је очигледно направљен у политици Републике Србије вама просто није јасан. по Пословнику. господине Андрићу. Није само настрадао. ако господине Марковићу. Немојте позивати ни жирафе. ПРЕДСЕДНИК: Госпођа Јудита Поповић. износи лажи. него не причате истину. Вама овде одређени посланици. ако сте у то време уопште умели да читате поруке. а ви све испричате о мени. да се добију политички поени на лажну причу и на нешто тобоже. ако хоћете. заузму је. ни баба ванге у помоћ. сте допустили овом чудном човеку из Јагодине. ДРАГАН МАРКОВИЋ: Наравно да нисам споменуо ни једно име.Реч има народни посланик Драган Марковић. а то су те реплике којима се вређа и ЛДП. Господин Зоран Ђинђић и ја смо били веома добри пријатељи. господине Марковићу? Хоћете ли да погледате мој телефон? Па. говоре о неким баба вангама. ЈУДИТА ПОПОВИЋ: Хвала вам. молим вас да то не радите. и да се неке баба ванге не јављају и да оне сада осећају шта сам ја мислио или шта ћу да кажем. говори о покојном премијеру Ђинђићу. због тога што је тада господин Марковић Палма у згради Народне скупштине позивао на државни удар и позивао војску и полицију да уђу у Народну скупштину. и 107. то морате да решите са својом савешћу. ви сте изговорили да ја лажем. БОЈАН ЂУРИЋ: Управо је то моје рекламирање Пословника. Нарочито ми смета када се жели. вређају се посланици ЛДП. вређа се покојни премијер Ђинђић. са чињеницом да нисте кажњени док сте у овој земљи позивали на државни удар и војни пуч. господине председниче. ако ће да каже истину. да се неко секира за грађане Србије. свих посланика ЛДП. ја сам спреман да вам све испричам о вама. Дакле. Ви.

а да из дана у дан остаје од 100 до 1. Ви то не чините. ОЛГИЦА БАТИЋ: Поштовани председниче. . Друга ствар. по Пословнику. молила бих само да ме саслушате. наравно. биће све ОК. па онда комуницирајте са господином Стефановићем. Хајде да разговарамо о одговорности. до вас. Изволите. Нико га није поменуо именом и презименом. ПРЕДСЕДНИК: Реч има народна посланица Олгица Батић. добили су веома мали број гласова.000 без посла. По мени је то најважнија тачка на овој седници. онда сам једног дана изашао и рекао то што сам рекао. Имао сам право по Пословнику то да кажем. ПРЕДСЕДНИК: Заиста бих вас замолио да престанете да злоупотребљавате име Зорана Ђинђића. с места: По ком основу има реч?) ПРЕДСЕДНИК: Немојте добацивати. то ће оценити већина народних посланика и. колико је тада та групација имала у власти и на власти. Данашња расправа је последица свега онога што се наопако радило и онога за шта се није утврдила одговорност и није се разговарало о одговорности. само да победе неки други. ДРАГАН МАРКОВИЋ: Зашто сам то тада урадио? Зато што је била распродаја фабрика и предузећа у Србији. апсолутно нико и то можете видети у стенограмима. ДРАГАН МАРКОВИЋ: Врло добро се сећам да сам позвао војску и полицију да изврши државни удар и не кајем се што сам то тада урадио. због чега се Србија данас налази и због чега Србија данас расправља о томе да ли је изгубила Косово или није изгубила Косово. ради се све оно што се радило 90-их година. Толико о томе. Али. овде у парламенту имамо дневни ред и о дневном реду треба да говоримо. како шест милијарди долара стоји на граници. дозвољавам вам право да ви изнесете свакакво политичко мишљење. Када су прошле три године од обећања. Хајде да разговарамо о одговорности и посланика који је данас износио оне ствари које нису смеле да се износе. ОЛГИЦА БАТИЋ: Хвала. Реч има господин Марковић. Изволите. а то је оно што се односи на покојног премијера Ђинђића. Нема потребе за овом интервенцијом. наравно. зато што је обећано да ћемо да уђемо у ЕУ.Дакле. али сам после на седници Административног одбора већином гласова. Одмах после месец дана су били ванредни избори и од две трећине посланика. показали су грађани. Да сам био у праву. Нисте ви овде да водите ред о седници. а непоштовањем Статута Скупштине Србије тада удаљен са седнице. па и о мом раду. грађани на следећим изборима и показаће јасно шта мисле о политици коју заступа странка којој ја припадам и шта мисле о политици странке којој ви припадате. Зашто сам то тада урадио? (Ненад Милић. ПРЕДСЕДНИК: Слушам вас пажљиво од првог тренутка. зато што је преко милион људи за три године остало без посла. Да ли се сналазим или не сналазим.

Рекламирам повреду Пословника. Малопре сте рекли да треба да се говори о
дневном реду. Тиме сте ви прекршили члан 106. Пословника, који каже да
говорник може да говори само о тачки дневног реда.
Знам која је тачка дневног реда и посланичка група којој припадам такође
зна која је тачка дневног реда, као и неке друге. Нисам знала да је тачка дневног
реда Јагодина, нисам знала да је тачка дневног реда мртви, покојни, ни ДОС, ни
заједно коалиције остале. Нисам знала да је тачка дневног реда Зоран Ђинђић. Зато
вас молим да опоменете народне посланике да се убудуће и да се данас на овој
седници говори о оном што је заиста тачка дневног реда ове седнице и да више
прекинете овакву лакрдију од онога што данас грађани Србије помно гледају и да
не дајете материјал онима који сада именом и презименом прозивају посланике
Народне скупштине, називајући их издајницима. Толико.
ПРЕДСЕДНИК: Управо сам то учинио у свом претходном обраћању.
Господине Андрићу, изволите.
ИВАН АНДРИЋ: Слажем се да треба прекинути. Ова тема сигурно
превазилази значај наших међусобних расправа, али њена суштина, нажалост,
суштина ове расправе није у некој међусобној личној нетрпељивости између нас.
Жао ми је ако то не видите. Тема је управо то да када стотине људи шаље поруке,
оптужујући их за издају премијеру Србије или првом потпредседнику Владе, када
навијачи, мислећи да раде нешто позитивно, нападају шефа наше посланичке
групе.
Узрок свих тих ствари је управо овакво понашање и оваква расправа, на
исти начин као што је оптуживање за издају од оних испред. Ако то не видите
данас и ако при томе остајете неми, то само значи да ће се такве ствари и даље
понављати. Ми никада као ЛДП нисмо делили људе на патриоте и издајнике.
У свачему што је неко покушавао да ради, покушавали смо да нађемо
некакав позитиван мотив и намеру да побољшамо ситуацију, али смо довољно
били, да кажем, стрпљиви чекајући да то исто ураде и они који шире мржњу,
слободно могу тако да кажем, и нетрпељивост. И поред разумевања за страх који
данас имате, плашећи се одговорности, за ту промену мишљења, између тренутка
када сте на изборе изашли и онога данас. Молим вас само да будете толико
поштени, да не усмеравате тај бес ка нама. Ако не можете, да вам кажем нешто,
како расте репресија, рашће и отпор. Ми смо ту, од вас се свакако нећемо
склањати.
ПРЕДСЕДНИК: Господин Милорад Мијатовић. Изволите.
МИЛОРАД МИЈАТОВИЋ: Поштовани господине председниче Народне
скупштине, поштовани господине председниче Владе, поштовани министри,
поштовани народни посланици, одмах на самом почетку да нагласим да ће
посланици Социјалдемократске партије Србије дати пуну подршку Бриселском
споразуму између Београда и Приштине.
Морам да се вратим мало уназад, не много. До пре шест месеци смо били
пасивни посматрачи дешавања на Косову и Метохији. Тада су они правили своју
државу, укључивали Србе у власт, а ми смо то гледали и нисмо могли ништа да
учинимо. Сада смо у ситуацији да смо дошли у активну позицију, да можемо да
тражимо решења и дошли смо до једног решења.

То је решење које сматрам да је веома позитивно и сматрам, такође, да треба
одати признање нашим преговарачима. Пре свега, председнику Владе, господину
Ивици Дачићу, а затим и првом потпредседнику Владе, господину Вучићу,
потпредседници Снежани Грубјешић и осталим члановима преговарачког тима, и
то онима који су за и они који су били против, јер су имали велику храброст и
одговорност да прихвате ова решења која су таква каква јесу, али ми процењујемо
најбоља могућа у садашњем тренутку.
Исто тако, морам да нагласим да је ово једна преломна тачка за Србију. Да
ли она заиста јесте, досадашња расправа овде то не показује. Мени оно што
највише смета су двоструки аршини. На једној страни говоримо - да, хоћемо нову
Србију, уређенију, бољу Србију, а са друге стране чинимо све да то поништимо.
Да ли у овој Србији ми можемо да идемо безбедно, да живимо безбедно? Да
ли имамо радна места? Да ли отварамо радна места? Да ли говоримо о обичним
темама? Ми се стално враћамо у историју. Стално се враћамо у неке митове који
Србији не дају боље и више. Борећи се за Србију, морамо да је направимо бољом,
уређенијом, економски јачом, а то је једино могуће уколико постанемо део
Европске заједнице народа.
Исто тако, морамо се борити да на Косову наши суграђани и они који тамо
живе имају европска права и то је оно где им ми можемо највише помоћи. Исто
тако, морамо имати снаге и храбрости да кажемо – да, морамо разговарати и о
историјском помирењу између српског и албанског народа.
Зашто? Ми живимо једни поред других, морамо путовати, морамо трговати,
морамо радити. До пре шест месеци заиста је била немогућа мисија да се наш
премијер рукује са премијером Косова, а било је тога. Било је десет пута. То је
морало да се учини, јер Србија мора да учини корак напред и да постане једна
држава која ће бити уређена. Србија је једна држава која је тренутно неуређена,
која има много области где је треба уредити.
Шта год кренемо у овој Србији да реформишемо, да поправимо, увек се
јављају оне снаге које ће рећи – не, не може то. То су те интересне групе против
којих се морамо борити. Ако кренемо реформу образовања, тада ће нам се одмах
јавити интересне групе које ће рећи – не, то није добро за Србију. Ако кренемо у
здравство, које знамо у каквој је катастрофалној ситуацији, тада ће нам се поново
интересне групе рећи – не, не можете ићи у реформе јер то није добро. Ако ћемо се
стално закопавати у ровове, ако нећемо ићи напред, онда од нас неће бити ништа.
Када говорим да је ово преломна тачка, мислим да је ова Влада показала
снагу, одговорност и могућност да се Србија мења. Неће то ићи лако. Морамо се
окренути себи, својим вредностима, уређењу земље, видети шта су наше предности
и шта можемо.
Не можемо стално говорити - не, не, не. Нисмо довољно јаки, немамо снаге.
Оно што имамо ресурса, оно што имамо кадрова, оно што имамо знања, морамо
максимално искористити. Сами не можемо, можемо једино уколико будемо
мењали наше законе у складу са европском агендом закона. Управо у том делу,
можемо онда ићи напред.
Таква јака Србија биће онда примамљива за све у окружењу, а самим тим и
ми ћемо моћи да пружимо пуну подршку свима онима који се налазе у нашем
окружењу, да се поштују европски закони. Али исти ти европски закони, понашање

и манири морају важити и у Србији. Ако не важе у Србији, онда не знам шта
радимо и за кога радимо.
Јуче сам био и у Панчеву и у Вршцу и прво и основно питање је било – како
слободно да ходамо овом земљом? Како увече да изађемо, како да дете оде у
школу, а да смо сигурни да ће се оно вратити својој кући?
Дакле, у Србији се морамо вратити себи, обичним свакодневним стварима,
тамо где смо и били, где смо знали и умели. Мислим да то знамо и умемо. Имали
смо државу и раније. Хајдемо да направимо државу која ће бити јака. Сви око нас
су направили државе. Једино смо ми у ситуацији да је немамо јаку и стално је
черупамо по неким деловима, и то, пре свега, сами између себе. Не требају нам
други. Најбоље то изгледа радимо сами. Зато се окренимо себи, нашим
вредностима и да идемо напред.
Још једном наглашавам, даћемо пуну подршку овом споразуму као почетку
решавања косовског проблема. Биће још изазова и још проблема, а мислим да је
ова коалиција и да смо способни да идемо даље, да смо показали храброст и
одлучност, без обзира на последице. Ова коалиција је то показала и мислим да то
треба да чини и даље на начин како је то радила. Само као храбри и одлучни
можемо да имамо бољу земљу и да у њој живимо. Хвала.
ПРЕДСЕДНИК: Народни посланик Владимир Илић.
ВЛАДИМИР ИЛИЋ: Поштовани чланови Владе, даме и господо народни
посланици, на прагу смо постизања историјског договора са косовским Албанцима.
За мене је то сигуран знак да се Србија коначно окреће ка будућности, да престаје
да буде заробљена у митовима прошлости и да почиње ера одговорне политике
наспрам политичких авантура и лутања која су нас деценијама кочила у стварању
модерног европског друштва.
Овај споразум није ни победа ни пораз. Он је, надам се, коначни епилог
вековног сукоба који је спутавао оба народа. Косовско питање је злоупотребљавано
кроз историју, а и данас, од стране неодговорних политичара на српској и албанској
страни. Штетне последице тих злоупотреба и манипулација имала су оба народа, а
корист само криминализоване квазипатриоте.
Уједињени региони Србије дају пуну подршку Споразуму са косовским
Албанцима. За такав споразум се залажемо практично од када смо на политичкој
сцени. Подсетићу вас да смо још 2003. године, у оквиру програма "Србија на првом
месту", истакли потребу постизања историјског договора са косовским Албанцима.
Тада смо говорили о потреби да се оконча период који траје већ 15 година и добије
политичка елита спремна да се суочи са проблемима. Због тога смо били жестоко
нападани. Нисмо ни сањали да ће проћи читава деценија да се коначно формира
политичка елита спремна да предузме одговорност и суочи се са проблемима, али
боље икада него никада.
Ова влада је показала да је спремна да преузме одговорност и да не жели да
се било који проблем гура под тепих, већ му иде у сусрет и решава га у интересу
грађана, иако би било далеко боље да смо пре десет година имали храбрости да
постигнемо споразум са косовским Албанцима и већ увелико будемо члан ЕУ.
Данас не вреди кукати над пропуштеним приликама, треба се окренути напред, у
будућност и тај пут ка ЕУ претрчати најбрже што се може.

Зато једног дана и већина грађана Косова. самим тим ће постати магнет за сваког нормалног човека који себи. неопходно је ту рашчистити неке ствари. али оно што је важно је да ни на који начин не значи признање Косова као независне државе. Да ли нам је овакав споразум неопходан и да нема датума и преговора са ЕУ? Свакако да јесте. Италије. Сигуран сам да то мисле и Срби на Косову и Метохији. манипулацијама око Косова и на Косову. Помирење два народа на Косову и заједнички суживот јесу услови трајног мира и стабилности на Косову и Метохији. а имали смо превише страсти. готово са свих континената хрли ка развијеним земљама Европе попут Немачке. Нама је историјски договор са Албанцима на Косову бољи од историјског сукоба са њима. Иако се данас овај споразум везује искључиво са наставком европских интеграција и добијања фамозног датума.Споразум који имамо данас није савршен. Уколико тога нема. У чему је онда проблем? Проблем је у заблудама. не тако блиској и због тога нам је неопходно да се до тада обезбеди оквир на Косову који ће бити гаранција за безбедан и перспективан свакодневни живот Срба у покрајини. Верујем да тако мисли већина на Албанској страни. То данас звучи и нестварно и нереално. својој породици. Ти људи су спремни да постану пуноправни грађани развијених европских држава. стрпљења и разума. Холандије. нема ни нормалног живота. тако дубоко верујем да ће једнога дана већина грађана на Косову на исти начин препознати Србију као заједницу коју ће на најбољи начин остварити своју перспективу и бољи живот. Овим споразумом се отвара јасна перспектива европске будућности Србије. Коначни статус Косова је питање које ће се решавати у будућности. Верујем да је помирење могуће и да је могућ заједнички живот Срба и Албанаца на Косову и Метохији. и зато свако ко тумачи овај споразум као просту замену Косова за датум не разуме или не жели да разуме овај чин као израз највеће одговорности за будућност свих Срба на Косову. али и осталом делу територије Србије. Ако она постане модерно демократско друштво и пружи шансу сваком појединцу и свакој друштвеној групи. али оно што је важно јесте да више пред Србију нико не . зашто једнога дана и већина грађана Косова не буде у Србији видела јасну перспективу и бољу будућност? Не мислим да је то немогуће. Такав сценарио ће искључиво зависити од Србије. Добијањем датума нећемо елиминисати све препирке око наставка нашег европског пута. својим сународницима жели добро. Као што смо данас већински опредељени да уђемо у заједницу европских народа јер смо свесни да ћемо у тој заједници остварити далеко бржи развој и просперитет и постати модерно демократско друштво. а самим тим и Косова и Метохије. искључивости. Британије. нити је у потпуном интересу Срба. митовима. Ако је циљ сваке државе да осигура безбедност и бољи живот својим грађанима онда су одлуке које ових дана доносимо поводом Косова и Метохије свакако у функцији ових циљева. Француске. Шведске и других? Управо из већ поменутих разлога . трговати. Увек нам је мањкало мудрости. али за коју деценију може да буде потпуно остварљиво. путовати и окренути се развоју.боље перспективе за живот. Прави изазови тек почињу. Зашто данас милиони људи из неразвијеног света. У овом историјском тренутку он представља најбољу могућу заштиту свих Срба на Косову и Метохији и гаранцију да ће сви људи на Косову и Метохији нормалније живети. емоција.

како пише.поставља било какве политичке и друге услове које ни једна друга земља није имала. Обавеза је Владе да у наставку преговора обезбеди такву врсту гаранције ЕУ. као што се данас позивамо на Дејтон или Резолуцију 1244 и да ће бити гарант стабилности и очувања српске заједнице и наших светиња на Косову и Метохији. Она је и сама укључена у тај процес и у својству медијатора и као гарант постигнутих договора. Датум добијања преговора је само почетак. Чврсто верујем да ће овај споразум заједно са другима у низу које ћемо постићи бити документи на која ћемо се позивати у будућности. Сама та чињеница говори у прилог великом напретку који нико осим ЕУ не може да игнорише. повратака свих оних који желе да се врате и очување институција заједнице српских општина са свим надлежностима и њено несметано функционисање. Сигуран сам да данас гласамо за спокојнију будућност свих наших грађана. Наиме. Из свега наведеног јасно је да ће посланичка група УРС у потпуности прихватити овај извештај Владе о досадашњем току преговора са привременим институцијама самоуправе у Приштини. Изволите. боље образовање. Дакле. како онима из ове Владе тако и онима из претходне. јануара ове године усвојили Декларацију и Платформу тада нисте рекли да ће следећа седница Народне скупштине. резултат је ту и ово је прилика да се ода признање за учињено до сада свим преговарачима. бити одржана онда када буде све готово. Када се детаљно прочита овај извештај потпуно је јасно да је много тога учињено и у техничком и у политичком делу договора. надам се. Такође имамо обавезу да од Владе. можда и читаву деценију. радна места. боља судска власт. Имали сте више прилика да то учините када је направљен Споразум око официра за везу. СЛОБОДАН САМАРЏИЋ: Поштовани народни посланици. ПРЕДСЕДНИК: Реч има народни посланик Слободан Самарџић. поштовани чланови Владе. односно наших преговарача тражимо да пре свега у наставку обезбеде потпуну гаранцију опстанка Срба на Косову. Све су то биле теме ових ваших разговора. односити искључиво на 35 поглавља која ће се током интеграције у ЕУ отварати и затварати. инвестиције. али нисте . Што се изазова и препрека тиче. када је направљен договор око царинских прихода или када је направљен договор о прелазима и управљању границама. здравство и државна управа биће резултати европског пута Србије. они ће се. Хвала. када сте 13. али ће његово ток чинити Србију бољом у сваком погледу. Били сте обавезни према Декларацији да сазивате седнице о извештајима који су се тицали. ефикасна борба против корупције. Ова врста дијалога на овом нивоу била је незамислива пре пар година. Данас у Народној скупштини Републике Србије усвајамо Извештај о процесу политичког и техничког дијалога са привременим институцијама самоуправе у Приштини уз посредовање ЕУ укључујући у процес имплементацију постигнутих договора. ви сматрате да је све готово и зато сте и сазвали ову седницу. Прихватањем овог извештаја свако од нас народних посланика показује висок степен одговорности према грађанима Србије и разумевање историјског тренутка у коме се она налази. односно формални увод у једна процес преговарања са ЕУ која ће потрајати неколико наредних година. токова ових разговора или тока ових разговора. Уређење државе на модеран начин демократизација. она на којој ће се расправљати о Извештају. Тај процес је тежак и мукотрпан.

али је чињеница да је испунио за разлику од обавезе коју ви нисте испунили. па онда дувају у исту тикву и због тога Скупштина није била погодна форма да се о томе разговара. је тачка о полицији и регионалном командиру. да је члан 9. Погледајте одредбе оснивачког уговора са којим организацијама се отварају преговори о придруживању. неком новом тачком 14.сазивали Скупштину из разлога што нисте желели да се о томе говори јавно. Имали сте информације које сте давали јавности. Копља су се ломила десетак дана око тога. на плану који је ту предложен. На крају крајева. Он је имао најмање три до четири изласка. како бисте могли на крају да кажете да сте нешто добили. јер ЕУ је више од међународне организације. Тачка 9. Ко призна или не омета Косово на путу ка ЕУ. Када је дошао 19. Хашим Тачи је сваки пут излазио на скупштину Косова када би се завршила нека од ових фаза које сам поменуо. На другој страни. да ви заправо или ми нећемо једни друге ометати на путу ка Европи. а не у међународним организацијама. Штампа је јавила да су Дачић и госпођа Грубјешић били за потписивање. Он је имао чиме да се похвали. У крајњој линији. суочили сте се са њиховим предлозима који су углавном ишли на варијанту Ахтисари минус. Говорили смо у то време да смо против платформе зато што она заговара једну велику аутономију Срба на независном Косову. Ви сте преговарали на чудан начин или на начин како су медијатори то сценографисали. Тачком 14. али највећи број тих права је из тог документа. ЕУ. нашли сте се негде на половини. Поштовао је неку форму. видели смо да је ту направљена једна миникријска. лакше ће да призна да не омета Косово на путу ка неким међународним организацијама. сећамо се 20. Знате да је ДСС била против Платформе. Кажем да му је било лакше. Медији су вам били наклоњени зато што су они под контролом западних сила. а те ће преговоре Косово отворити на основу овог . Ту је било питање ко је хтео да потпише. а да је Вучић то спречио. се тражи да их не ометамо у међународним организацијама. заправо. Када сте се суочили са госпођом Кетрин Ештон и са Тачијем. Дакле. али смо били против тога зато што је све то подразумевало независно Косово и ове институције у оквиру независног Косова. Они елементи у Споразуму који дају нека права Србима су преузети из тог плана. мала измена. Око тога се дигла велика џева. Платформа је. ко није хтео. Они нису били спремни да Србима дају оно што им је Ахтисари допуштао. а да је члан 14. остао. Српска страна попушта. марта и 2. али тако што су они одредили један минимум који није давао ни оно што је Ахтисари давао Србима. То јесте висок обим аутономије. како би сте се на крају нашли на самом Ахтисарију. априла када је у јавности било речи о томе да је тај споразум није могућ само зато што је Тачи условио тачку 9. што јесте преговарачки циљ. заговарала некакву регионалну организацију Срба са институцијама и надлежностима које би припадале једном региону у данашњим регионалним државама Европе. На неки начин сте предлагали у вашој Платформи неки план који би се могао назвати Ахтисари плус. Њему је било лакше зато што је знао да му све иде у корист и по вољи. мада нису сва права која постоје у Ахтисаријевом плану дата. промењен. Наиме. шта сте ту добили? Признали сте више. а не мање. као што знате. Косово ће морати да постане члан Савета Европе пре него што постане чланица ЕУ. да скратим.

онда је било главно да се тај кредибилитет ојача. Ако 500 амандмана и више није довољно да се докаже да је рађено на њему. а сада је члан 217. имам искуства у политици и познајем вас као политичаре. велику инвестицију у то да докаже ДС да ће их запад пригрлити више него њих. Нису у праву они. као што видите. Дакле. то је некада био члан 310. када говорим о овом сценарију. тако да кажем.споразума. Када су у питању овакве ствари где зависе животи људи. помињани сте и ви и ваши сарадници. Верујте. одржи и докаже свом противнику. и ако читате пажљиво споразум. године смо добили готов текст у фебруару месецу. рећи ћу неколико реченица и да покажем да је ово нешто што се могло прихватити 2007. са тешким крстовима на леђима итд. са тешким мукама. године. омогућили сте Косову да као држава учествује у потоњим преговорима око придруживања и спровођењу тог споразума. Уговора о ЕУ. Ви сте се по њему понашали са малим препрекама које су биле направљене да би се у јавности одиграла ова игра са тешкоћама. као што смо данас чули. Хоћу да кажем да сте ви као преговарачи били или лаковерни или сте се понашали по већ утврђеном сценарију. велику причу у јавности око неке борбе. онда не знам шта је. који кажу да је требало радити на Ахтисаријевом плану. ништа ту није добијено. господине председниче. као грађанин могу да будем јако сумњичав према вашој улози у тој ствари. На основу члана 14. Што се тиче СНС. имате да се у члану 10. врло комплексан документ на неких 70 страна. Мислим да је у питању ово друго. човек има велико право на лично подозрење у кредибилност људи који преговарају и у њихове тешкоће да одбију све оно што им западне силе нуде. Према томе. Он је у потпуности везан за Ахтисаријев план. Морам да кажем да ви то нисте демантовали на уверљив начин. али ни један није прихваћен. ДС. почетком фебруара. То је заправо један сценарио који је био давно направљен. На крају сте легли на руду и добили смо споразум какав смо добили. Могу да вас подсетим. пре пар месеци у јавности је отворена афера око ваших комуникација са представницима Шарићевог клана. откад је дошао на власт уложио је велики кредит. а велика халабука је дигнута. немојмо да се шалимо са тим стварима. представници власти из њихових редова. . Ту је некако било такмичење када су се њихови представници. Преговарали смо десетак. 2007. суочили са овом преговарачком ситуацијом. Лазаревић и други. избор командира. спомињу и други регионални командири. Скупштина се о њему изјаснила да можемо преговарати. Зашто говорим о сценарију на који сте пристали и завршили посао на тај начин? Када је о самом споразуму реч. У крајњој линији. са отпорима. Добили сте тог регионалног командира који постоји по Ахтисаријевом плану и то није једини регионални командир. Вас не доживљавам као лаковерне људе. петнаест дана. где зависе читави делови територије. Дакле. уложили 500 и нешто амандмана на тај документ. Волео бих да ми неко од преговарача каже која је његова тачка другачија или излази из оних оквира и оних права који су тада дати. да ту нема никаквих проблема и да су они још већи миљеници запада него што је то случај. Преговарао сам са западним представницима и знам отприлике како то стоји. којим сте ви добили регионалну полицију. Ствари тако стоје и ту сте направили једну.

Имате само једну структуру о Апелационом суду. косовско право. Примењиво право је право које живи. то је био план који је унапред био смишљен. Оригинални израз тога што је вама неко превео као меродавно право. Онај ко не зна. То је тај потпис који сте дали. да општине бирају судије на основним и у Окружном суду. то их такође чека. социјалне политике итд. али у овој расправи. то ће ова заједница моћи уместо њих колективно. ући у овај процес ССП – Споразума о стабилизацији и придруживању. То је наше одобрење. је примењиво право и уставно право. Чему то? Потом. Што се тиче изричито економских послова. образовања. о панелима и седишту у Митровици. овај документ у сваком свом делу одражава тај документ и ми можемо сада ликовати да смо нешто добили. ја сам решење понудио. ваша прича о томе да се ту нешто добија за Србе. као ултимативни план од кога они не одступају ни једну стопу. Потом. ви тврдите да нисте. разуме се. избори по законима Косова. Те асоцијације су направљене по уставу Косова и по закону о локалној самоуправи. Најзад. Потом. Потом. То је гарант и то сте потписали. мисли се на право на Косову. марта 2007. Овде се говорило да ћемо се борити за избор судија. ми тврдимо да јесте. Молим вас. Дакле. регионални командант полиције. Извините. да ће се структуре базирати на статуту постојећих асоцијација косовских општина. јер су можда могли да нас поубијају у том Бриселу. како овде каже. ту ће заједница бити само. да ли сте ви признали Косово или нисте. Дакле. Они ће живети под институцијама и по законима Косова који дакако има врло јасне. дакле. оно што они одређују као надлежност општина. косовски закони. 10. које се примењује на КиМ. у овој полемици меродавни су пре свега Срби са Косова. што можете наћи у Ахтисаријевом плану. европска поља и о локалној самоуправи. заправо није убедљива и можемо се ми овде нагваждати колико хоћемо. та фамозна тачка 14). ви својим позитивним потписом гарантујете заправо да ће Косово као држава. Шта смо ту добили? Што толика прича. године. дакле апликбл ло. о чему сам већ говорио? Судски правосудни систем. У томе и јесте био проблем у тим преговорима. То сте ви прихватили пет година касније или шест година касније. и те институције и те надлежности сад овим документом потпадају под законе Косова и видећемо како ће се то даље примењивати.Наиме. Марти Ахтисари је рекао – мене у овој ствари не занима компромис. по тим асоцијацијама постоје регионални команданти. онај ко није читао Ахтисаријев план. а тај закон по плану Мартија Ахтисарија. али верујте да је за Србе то катастрофа зато што се они морају одрећи својих институција под којима су живели и своје државе чије су то институције. Видимо да постоји широм Косова по тим регионима. јер другачије не може по законима ЕУ. Према томе. Шта смо могли очекивати? На првом састанку на врху. говори да су правне гаранције меродавно право и уставно право. како се овде каже. у пуном надзору. да остварује. историјске циљеве и у вези са Србима и са СПЦ и са . мене занима решење. Ни један амандман није прихваћен. Тачка 2. први пут се суочава да постоји асоцијација општина на Косову. О избору судија немате ни речи у овом документу. Они добро знају шта њих чека и кад читају овај документ њима је потпуно јасно каква је њихова будућност. избори за општине. опет када је реч о надлежностима. тако да кажем.

као и овде у овом парламенту. године. као људе који су са њима живели и са Албанцима као комшијама. Они су у једном саопштењу са митинга. али бих замолио. Босни. у последњој тачки тог саопштења рекли да ће иницирати референдум о овој ствари.културним наслеђем и са материјалним добрима итд. да се у тај референдум не мешате. и то је то. у потпуности слаже са оним што Срби са Косова и Метохије осећају као своју будућност под овим споразумом. ви сте се ослободили тог баласта. заиста. биће приморани у моменту када Србија примени ово што сте ви потписали у Бриселу. тј. а ја ово говорим зато што сам са њима разговарао и зато што су ме обавестили. националних интереса. да се овај споразум неће и не може применити. Због тога. господине председниче Скупштине. окрени. иако ћете им помагати. да се посланици у овој ствари не крију иза групација посланичких. можда би неко то и прихватио. више пута. у смислу његовог иницирања. она би била у погледу спорова врло јасна. потписан је. него са својом свешћу и савешћу нека гласају за и против овог споразума. Тај референдум ће бити расписан после митинга који ће они иницирати. Мађарској. Ако је потписан. има право и на грађанску непослушност и на многе друге акције које су потпуно у складу са модерним правним кодексима. Наша једина нада и шанса јесте да се он не спроведе. Овде говоримо о референдуму као народној иницијативи. али ови горе. тих људи. расправа између посланика. маја ове године у Београду. потписали овај споразум. тамо има пуно странака. ви сте направили један акт издаје. деле на оне који ће гласати за споразум. У крајњој линији. 10. у правом смислу речи. али то је народна иницијатива. Могу да се позовем на глас и на дела људи са Косова и Метохије. господо из Владе. државни органи морају ту. Дакле. за извештај. да се гласање изврши по прозивци. Сигурни смо и хоћу део свог излагања да посветим тој ствари. обзиром да сте ви. на то нису заиста били приморани. То је иницијатива народа који се не слаже са одлукама Владе и он има право на то и нема само право на народну иницијативу. још од оног референдума на Сретење 2012. шта нам је будућност. док су преговори трајали. добра искуства. Они су свој став о овој ствари јасно изрекли. Да су имали. Устав то допушта и ја вас молим. обрни. у овој Скупштини. Покушао сам да дам једно тумачење за које сам сигуран да је тако. учинили шта сте могли и шта сте хтели. Сасвим је јасно да је јужно од Ибра то просто једна присила на коју су људи пристали да би сачували голу кожу. северно од Ибра. а оно се. ма колико га овде посланика подржало. Очекујемо да ће доћи огроман број људи да подржи Србе са . дао бих предлог на основу члана 131. То је предлог који користим прилику да дам. Разуме се. па онда више пута у последње време. знамо шта нам је судбина. као и јуче што су били на разговору са премијером и потпредседником Владе. То је битно. али ћете то моћи као и Србима у Румунији. Хрватској итд. мислим на Федерацију. дакле – сви као један. и сама Скупштина да обави свој део посла. овај референдум се мора одржати као народна иницијатива. Нека се Скупштина изјасни. знамо шта нам је историја. кад кажем – Босна. али сви као један су рекли то – ми не прихватамо. ако би се држала само теме овог споразума. Овде се посланици. и оне који ће гласати против. те територије. ова данашња расправа. па преко изласка на локалне изборе. ма којој странци припадали. тамо где су они били расписани. на Тргу Републике.

самој Влади Републике Србије и њеном премијеру Ивици Дачићу. ћу ставити на гласање. један . пре самог гласања. О том. да не губимо енергију. да не дођемо у позицију као. Хоћу и вама посланицима. пре свега главном преговарачу. а пре свега грађанима који гледају овај пренос. за свако гласање уназад шест. Предлог одлуке да се гласа прозивком. да се не подсећамо на све оне одговорне политичаре. ми свако гласање које се одржи у Скупштини објављујемо именом и презименом. да најавим начин на који ће се мирно и легално. када је о Косову реч. ПРЕДСЕДНИК: На основу члана 131. а то је спор између народа и власти. што је сасвим могуће. Тема јесте тешка. као што је Скупштина. Мислим да је ово један историјски искорак за државу Србију. Ако дође до ситуације да су органи власти. То је неопходно да би се та ствар рашчистила на начин како то и Устав и закон допуштају. онда се спор премешта на другу адресу. због свих грађана Србије. Наравно да то признање заслужује и Влада и сам премијер и први потпредседник Владе искључиво због тога што није било ни мало лако у овом моменту и у оваквом контексту разговарати и водити преговоре на ову тему. између народа и његових репрезентативних органа. Знамо да за већину странака које данас сачињавају владајућу коалицију нису гласали људи који би то учинили да су знали да ће се ово урадити. у великој већини за овај споразум. Схватио сам оно што сте ви рекли. Он јесте корекција оних претходних избора. у које сви овде спадамо. то су два главна моја акцента . траје дуго. па и ови репрезентативни органи.мирно и легално. Наравно да треба одати признање. извештај о току преговора. после чега ће се прионути скупљању потписа и оним радњама које предстоје да би се такав референдум одржао. поштовани председниче Скупштине. поштовани чланови Владе. потом. али ће се свакако именом и презименом знати како је ко гласао. у претходних 23 године. седам месеци. Због тога је овај референдум важан. ако нисмо до сада. било да се радило о политичким или техничким разговорима и дијалогу. БРАНКО РУЖИЋ: Поштовани председниче Владе. даме и господо народни посланици. данас је пред нама један акт. Да се не подсећамо сада на прву и другу призренску лигу. Хвала на пажњи. Због тога сматрамо да је ово важан акт за Србију и да ће се њиме заправо разрешити овај темељени проблем. односно извештај. разговараћемо као одговорни људи. уз посредништво ЕУ. Тај Гордијев косовски чвор је тешко развезати. а против интереса Срба. нажалост. и одговорне политичке странке које су носиле одговорност за све оне процесе који су се дешавали у новијој историји.Косова и њихову иницијативу. али иначе. како је ко гласао у Народној скупштини. Народни посланик Бранко Ружић. управо у складу са Резолуцијом коју је овај дом усвојио. и корекција њихових резултата. оборити овај споразум и онемогућити да се он спроведе. на сајту Народне скупштине. изволите. Мислим да сам акт у себи садржи врло јасне и опсежно изнете елементе свега онога што је рађено у претходном временском периоду на плану разговора између Београда и Приштине. историјски искорак који може да отвори велики број врата која ће нам омогућити да не губимо поново време. што ми видимо.

Овај споразум практично отвара могућност да кроз имплементацију. у коме је интегрални део практично и овај споразум који је након десет рудни преговора постигнут. али наравно да требамо и на овај споразум и на овај извештај гледати на један свеобухватан. узгред буди речено. да говоримо о неком разграђивању. а и наравно судбина грађана на Косову и Метохији. Привремено извршно веће на Косову и Метохији. као привреда која није на завидном месту. октобра. констатацијама и покушајима да добију одређени политички поен. У великој мери ова два акта јесу компатибилна. наравно. уђемо у неке друге процесе и решимо и она техничка питања. то јесте легитимно за домаћу политичку употребу. била много боља него неких потоњих година које су уследиле. грађана Србије говоре овде у парламенту и оно што ће они учинити данас по завршетку ове расправе давањем свог гласа за или против овог извештаја. Не можемо се играти са легитимитетом нити Владе Републике Србије нити овог парламента и не можемо тако олако говорити о томе да сада ово треба на неки начин преиспитивати. како у региону. ми више времена за чекање немамо.од најстаријих народа који је. где су сваке недеље боравили помоћници свих министарстава Владе Републике Србије. али такође да разговарамо и о . а то су њени грађани и грађанке. тако и у Европи. то је да смо изгубили шест година. Оно што је једино сигурно. када је ДОС дошао на власт. Неки сада овде праве компарацију између Ахтисаријевог плана и овог споразума. као што то данас показује ова влада на челу са премијером Дачићем. да се не бавимо митовима. у којој ћемо се морати борати са предрасудама које су. Ово није тема на којој требамо да се бавимо неким политичким надговорњавањем. Они који имају боље решење. али такође и Срби јужно од Ибра. године. које је заиста било институција система државе Србије. укинуто. ирационалне. а сада је на неком нивоу од 70% онога што је постигнуто 1989. сигуран сам да би га до сада изнели. на Косову и Метохији биолошки побеђен. целовит начин и уважавати све оно што представници тих носилаца суверенитета по Уставу. без обзира што смо ми тада били опозиција. енергетици или о неким другим питањима. Многе шансе смо у ранијем периоду имали. Наравно да треба уважити и оно што кажу Срби са Косова и Метохије. Да не помињемо све оно што се дешавало са тзв. Да не говоримо о свему ономе што је рађено од тог 5. али морамо да уважавамо реалност и све оно што јесте легитиман исказ носиоца суверенитета ове земље. Морамо да живимо реалан живот. политичким затвореницима који припадају косовском или албанском етницитету. за домаће политичко тржиште. Не треба ни овај споразум схватати. Наравно. сигуран сам да би и судбина Србије била светлија. Дакле. Многе прилике које смо имали ранијих година нису биле искоришћене. као економија која се изграђује. али ништа добро. него је време управо да направимо тај храбар искорак напред. Да смо тада имали храбрости. као нешто што је затварање ове приче. ништа ново и ништа креативно то неће донети. било да се ради о телекомуникацијама. као што је мој претходник говорио. чинило се. да ми сада говоримо вама да је. али углавном се баве критикама. Мислим да није време. али су различите околности у којима је тадашњи Ахтисаријев план био понуђен у односу на ове данас. ја бих га назвао почетним споразумом. о неком рушењу. када је наша међународна позиција. Срби са севера Космета.

ако у свим сферама које јесу од интереса за обичног човека на КиМ имамо. нажалост. Мислим да сада јесте практично последњи моменат да мудрошћу отпочнемо један процес који ће временом потврдити сву своју исправност. јер када у политику уђете са емоцијом. ако ће састав судија и састав припадника те полицијске службе кореспондирати са етничким саставом тих општина. пуни надзор и. али не можемо сада подвајати интерес Срба на Косову и Метохији од интереса Срба. а да након тога. а сигуран сам и омогућити много већу заштиту права српског народа на Косову и Метохији. ни на који начин не прејудицира било какво признање. наравно. то су све факти. када смо. Дакле. ако се не подлегне уценама политичких представника приштинске самоуправе. осликава једну велику жељу. као и о свему ономе што јесте практично интерес државе Србије. добили и Резолуцију Генералне скупштине УН. али оно што овај споразум осликава. о којима смо имали прилику и овде у парламенту да чујемо и просто морам да демантујем оне који су то критиковали. и у задатом оквиру који је поменуо овде сам премијер у свом уводу. када смо добили на наше инсистирање саветодавно мишљење Међународног суда правде. Да ли је то у интересу Срба на Косову и Метохији? Наравно да јесте. зна се како прођете. али када у неким рундама немате нити један папир. ви немате о чему да обавестите јавност и парламентарце. јер то не би било коректно и не би отварало те могућности које стоје пред нама. које ће омогућити да се све оно што је ту инкорпорирано спроведе у дело. односно апелационог суда из Приштине. народски речено. да те општине практично дају предлог одређеног броја кандидата за регионалног команданта косовске полицијске службе. не добијемо шамар. Десет тешких рунди преговора. једну велику храброст и по први пут у претходне две деценије јесте резултат једног заиста мудрог дипломатског приступа нашег преговарачког тима. наравно. повезаност са државом Србијом. нити ће то држава Србија икада урадити. нити један предлог. Да ли је то реално? Наравно да је реално. чињенице од којих . уважавања и добијемо практично афирмацију за оно што смо тражили. као заједница српских општина. Тако смо. ако све то стоји уз гаранцију ЕУ. него добијемо један висок степен разумевања. у два наврата је сам премијер овде говорио о току преговора. која је ирационална категорија. ако се отвара одељење окружног суда у Митровици. Ако се први пут од када се воде преговори помене заједница српских општина. односно свих грађана државе Србије.функциоекстериторијалности Српске православне цркве. али смо дошли до тачке рачвања од оне осме. Нисмо се много бавили оним што у овом споразуму пише. односно њених манастира на територији Косова и Метохије. затим девете и на крају десете рунде преговора. Овај споразум ни на који начин не мења уставно-правни оквир државе Србије. када је парафиран тај споразум. чиме су ингеренције за преговоре практично пренесене на ЕУ. где смо практично добили тих 15 важних тачака. Да ли је то довољно? Наравно да не можемо увек бити задовољни. али мислим да је то тема данашње расправе и мислим да овде нема места претераним емоцијама. ако се издејствује право да се формира та заједница српских општина на северу. пролазили кроз историји. на нашу иницијативу. дакле. Да ли на томе требамо да радимо? Наравно да требамо да радимо. По први пут смо имали ситуацију да оно што је било неприхватљиво одбијемо.

морамо бити реалполитичари. шта нас очекује. наравно. па чак и политичку нестабилност. или да отвори могућност за разне политичке манипулације. и надам се да ће управо ти грађани сами бити свесни да је у њиховом најбољем интересу да се један овакав споразум имплементира и спроведе. када имате чињеницу да немамо времена и када имате чињеницу да једна таква иницијатива може да изазове и неке контраефекте. на челу са премијером Дачићем. помиње и питање референдума. Ти људи желе да живе живот достојан човека и то неће бити нимало лако обезбедити. Мислим да је ово први пут да једна Влада и премијер на њеном челу. неће овај пут злоупотребити заиста искрену емоцију Срба који живе на северу Космета. вукла . не видим разлога да само први и почетни споразум буде разлог за сазивање референдума. склон политичкој манипулацији оних који ништа креативно не умеју да изграде. године. када имате. Овде се. уколико до тога дође. Наравно да. Наравно да ће СПС. постоје још увек на територији КиМ. или 1999. због тога што народ када живи у гету јесте. а ударају бубњеве искључиво по северу Косовске Митровице. који је заиста на један искрен начин. нажалост. То је питање о коме се може разговарати јер је то најдемократскији начин да се о неком важном државном питању изјасните. надам се. говорио грађанима Србије и грађанкама Србије шта нас чека. колико год то болно било и непопуларно. а нарочито у овој. јер просто не можемо назад. дакле. већ искључиво неком фаталистичком или неком другом деструкцијом покушавају да говоре о митовима и да говоре о нечему што просто не значи живот и не значи будућност. дакле. али је важно да се не подсећамо на све оне референдуме које смо ранијих година имали. чији је саставни део овај споразум. пре свега на северу Космета. Али. јер ће они бити ти који ће бити кључари свих тајни и бити господари своје судбине и имати прилику да се на један мудар. Сетите се само 1998. Мислим да је то поштено.смо морали да кренемо када смо и у претходној Влади. када говоримо и о заједници српских општина и о функцијама које она собом носи и о већу које ће бити формирано. овде у многоме зависи имплементација овог споразума управо од разбијања тих предрасуда које. чињеницу. донети одлуку да ли је то опортуно у овом тренутку и да ли то треба чинити. политички лидери који су се ухлебили и у Београду и широм централне Србије. када имате један споразум који ни на који начин не задире у Устав нити га крши. са каквим изазовима се сучељавамо и на који начин ова Влада покушава да те проблеме реши. да ће овде више од две трећине народних посланика практично подржати овај извештај. повели те разговоре и дијалог о свим овим тешким питањима. мислим да ће време показати да ћемо сви заједно вредновати ове потезе које је Влада. али мислим да је обавеза државе Србије и ове Владе да настави овај процес. да настави овим путем. Морамо бити реални и не смемо да лажемо народ. да они тзв. нажалост. На који начин ће ова имплементација тећи? Сигуран сам да ће мудрост превагнути. интелигентан начин интегришу и на политички начин делују и утичу на своје животе и на реализацију оних пројеката који дотичу њих који живе доле у нашој аутономној покрајини.

сигуран сам. Зашто се тога одричемо? Хвала. лагање народа. односно посланичка група СПС. ПРЕДСЕДНИК: Господин Самарџић је тражио реплику. као папиру. Почиње. биће негирана и поништена и преамбула и члан 8. да је срушена преамбула. БРАНКО РУЖИЋ: Господине професоре. говорите о томе да је нешто срушено. пре свега мислим и на Руску Федерацију и на Кину. ако он ступи на снагу. а колико је реално то што ви говорите. о границама и члан 182. Одржан је у мају месецу. Изволите. желим да кажем да ће СПС. не само зато да не би лагали народ. ако хоћете. Знате. о спречавању интернационализације косовског питања. обмањивање народа. гласати за овај извештај и да пружамо пуну подршку Влади Републике Србије и њеном премијеру. овим споразумом. управо говори ваше излагање и малопре и раније. па је поменут референдум из 1998. Референдумом се не може лагати народ. Али. Дакле. Овде је заправо реч о једној иницијативи која ће имати врло транспарентан циљ и форму. господин Ружић. То ћемо видети. као убеђени демократа. овде се ради заправо о ономе што се гарантује. највећа обмана јесте овај споразум. Извините. што . Ви. а то је положај Срба. СЛОБОДАН САМАРЏИЋ: Реплика је на претходно излагање. господине Ружићу. Наиме. Ту ће Скупштина учинити своје јер она мора да да одобрење и нема разлога да се сад унапред дезавуише таква једна иницијатива. него и зато да се не би понављале грешке из прошлости. то је просто начин изјашњавања људи око једног конкретног питања. овим споразумом. власт која је била под њеном контролом. како сте то рекли. Овде прича није завршена. пошто је у контексту референдума. да смо срушили Устав. повлачење војске итд. Само сам изнео бојазан. Ово је можда последњи моменат који држава Србија може да искористи и у односу на ЕУ и у односу на европску будућност и у односу на перцепцију Србије од стране свих великих и значајних међународних актера у међународној арени. са измењеном перцепцијом међународне заједнице према Србији и овај моментум Србија мора да искористи. дакле. Само још једном се пријавите. заиста не желим да улазим у полемику са вама. Овде прича тек почиње. да дезавуишем било какву идеју о народној иницијативи или референдуму.поводом косовског чвора и мислим да нам не преостаје ништа друго него да прионемо на посао. о коме сам говорио и за који сам рекао да ће ДСС да подржи. Није реч о таквом референдуму. тај референдум је расписала СПС. Хвала вам. а већ у октобру месецу је потписан први споразум ХолбрукМилошевић око неких аранжмана везано за Косово. Устав ће бити практично оборен овим споразумом и то и јесте нешто што нама даје разлог за аларм. нити желим. На крају. 1998. веома је чудан контекст образложења овога зашто не треба референдум да се одржава. ПРЕДСЕДНИК: Реплика. где ће они одговорити са да или не. ако се добро сећам. године. Углавном говорите у негацији. о Аутономној покрајини и још неки чланови које сад не морам да набрајам. али овде се не ради о Уставу. тамо где Србија може да учествује. показало се 40 година да може. али наравно и на САД и поменуо сам већ ЕУ. нити сам експерт Уставног права. речено да не треба тако да лажемо народ. под другим условима. године. тј. кажете да није Устав додирнут или окрњен. да нешто треба срушити.

уверен сам да народ који живи на територији Косову и Метохији сасвим добро разуме оно што сам желео да кажем и зна ко су њихови лажни политички представници и заступници њихових интереса свих ових година били и којим је говорио да је Косово Србија. да се ствар обави референдумом. ми се данас налазимо у једном у низ тешких дана који су иза нас на пољу покушаја решавања косовског проблема. а они у ствари . мудрости. СЛОБОДАН САМАРЏИЋ: Употребљена је стварно једна не примерена реч. Мислим да нема места полемици. а и по Пословнику мислим да немам више право. Али. не би да полемишем са вама и не знам зашто сте се ви толико препознали у ономе што сам ја говорио. на срећу. ја нисам. а они не иду у прилог вашој перцепцији ове ствари. заправо. или не дај боже инсинуација о нечијој политичкој манипулацији? А ко има данас средства и снаге за то. умемо да се променимо и умемо да дамо допринос нашој држави. имате конкретну неку идеју о томе ко би могао политички да манипулише референдумом. Они људи. Дакле. Чему сада. и митинга. него управо нашој. мање или више неуспешних у деценијама које су пролазиле. ПРЕДСЕДНИК: Народни посланик Борислав Стефановић. визије. Немојте да алудирате и да. дакле. Хвала вам. дакле. не знам на кога алудирате у том тренутку? Вероватно. годину и за све године. уважене колеге народни посланици. да постоји могућност политичке манипулације. једино што је проблем у томе што долазе 20 година касно. Као лаик. сем. саопштења. реши проблем који евидентно егзистира. Која је одговорност СПС и за 1999. на моменте мислио сам да причају о мени или о ДС. на срећу за свих ових 23 године од када је вишепартијски систем уведен у Србији? Наравно. Нисам рекао да ће бити или неће бити референдума. предлога и иницијатива.наравно да није тачно. ПРЕДСЕДНИК: Изволите господине Самарџићу. као што ви тврдите. Ипак. Хвала вам. чланови Владе Републике Србије. позитивне емоције. ја се не би у томе превише задржавао. Проблем је у томе што када их слушам. било каква слутња. алудирате на некога који о томе уопште не мисли. пре него што уђемо у неку суштину да кажем да ми је било задовољство слушати реплике мојих претходника из власти које су себи носе толико подршке. последњи пут се јављам. господине Ружићу. разуме се оних који имају средства власти у својим рукама. Поменули сте Србе са Косова. да смо ми за то плаћали цену. БОРИСЛАВ СТЕФАНОВИЋ: Хвала господине председниче. БРАНКО РУЖИЋ: Заиста. само сам изразио бојазан да Србија нема толико времена и енергије да неке ствари ради зарад тога што ће неко једном политичком манипулацијом покушати да то искористи. морам. ни на који начин то није тачно. Ви имате право да изнесете ваш легитиман став. бих професоре оставио другима да говоре о овој важној теми. то за нас није спорно. заправо. Али. а забијао главу у песак и мислио да неучешћем у међународној арени и у дијалогу. али ми имамо резултат њихових. и ја тврдим да они знају шта им је интерес. толико страсти. оног последњег средства легалног и мирног. годину и за 1998. плаћаћемо и даље. Наиме. али разлика између нас и вас је та што ми наше грешке увиђамо. неће да се сложе са последицама овог споразума и прихватају се. поштовани председниче Владе. ПРЕДСЕДНИК: Изволите. ви сте професор.

од чега 98% извештаја и рада претходне Владе. Премијер Дачић је такође био активан учесник свега тога и својом активном политиком. пре него што бацимо камен на некога. Ушли сте у овај дијалог на један врло чудан начин са великим речима помпом. Ушли сте у овај дијалог уз обећања косовским Србима која сад нећу цитирати. Веома ми је драго да видим да су сви споразуми претходне Владе. већ зато што су нас разне околности. вероватно би сте ви сви били тамо напољу са 200 хиљада људи. Последњи преговарач посредник УН био је Марти Ахтисари. Седам пута смо јавно тражили да будемо део. Поставља се питање зашто смо морали прођи кроз буку. јер знам да дубоко у вама. утицаји. присуством и гласом потврдио овај споразум. Зашто нисмо у томе успели? Зато што је Савет безбедности дубоко подељен и зато што ова тачка не би дошла на дневни ред који се усаглашава међу сталним чланицама Савета безбедности. има неколико ствари које су речене овде. У јулу месецу прошле године смо вам говорили да ће се ово десити. на тајне претходника које никад нашли нисте. или на неку политику. нити претходна. то је последица сваке политичке конверзије и политичког конвертита тако да вам ту нико не може помоћи. нити било која пре од Мартија Ахтисарија имала могућност да бира да ли ће да води процес у УН или не. Оно што је сигурно. да дамо свој допринос. Зато што је сваки извештај шефа УНМИК усвојен у Савету безбедности . овог процеса. Зашто је доведен Еулекс? Зато што је Генерална скупштина УН једногласно гласала за то. осим једне партије. И то показује тај континуитет о ком говорим. Његов план су сви одбили у овој земљи укључујући и Савет безбедности. Нити је ова Влада. која се креће на минималном простору. саветодавно. И молили смо вас да имате разумевање за време које долази. поштоване колеге. уредбе и закључке се налазе у овом Извештају. Такође. је у ствари извештај више Влада. да нас саслушате. она и даље стоје као један дубока грижа савести која ће вас пратити. што доказује да данас испред Скупштине имамо једну мању групу екстремиста. до душе круцијалан. а које ви сносите одговорност. Две Владе. То треба рећи ради истине. Зато што је УНМИК са седам и по хиљада пао на педесет чланова. Али. Нисте нас слушали. а 2% извештаја рада ове Владе. Мислим да је добро што овај извештај који се налази испред нас. Зато што је неко хтео да добије политичке поене. да нас консултујете. да нас питате за било шта. не зато што је волимо и не зато што је желимо. преузела дефинитивно политику ДС и то не само на косовском питању. бес и лоше страсти у међувремену. за које је претходна Влада једногласно гласала и донела одговарајуће. да то јесте ситуација из које треба да извучемо поуке и да сваки пут. а замислимо ту невероватну ситуацију да смо ми постигли овај споразум.причају о премијеру Дачићу. позивањем на грешке претходника. Да ли су сви покушали да врате процес у УН? Наравно. Нисте нас послушали. на шта свакако треба честити. догађаји на то натерало. То је оно што се премало разумело у нашој политичкој сцени и у овој скупштини. то показује да је ова власт. треба да размислимо да ли ћемо сутра и ми такву политику да водимо. које морамо да разјаснимо. историја. Оно што је чињеница. пре него што уђемо у меритинг споразума.

а да истовремено председник Републике држи онакав говор у УН о Хашком трибуналу. И то је чињеница. него како ће се то решити? Чињеница је да смо критиковани због тога што расправљамо тзв. а морамо рећи истину. премијер оде у Москву. Па. такође. нас критикују због тога што хоћемо да кажемо истину. "техничка питања". па чује од Руса исто што смо чули свих хиљаду пута. не зато што није тачно. Не можете правити успешне преговоре. да посећује људе о којима се може дискутовати. већ зато што је Влада. О томе се у овој земљи до априла 2013. ни добар и мањкав је. Иначе. а пријатељ је Александар Вучић. али ДС ће га подржати зато што сматрамо да у овој ситуацији. зато што неко хоће да докаже да има врата и на исток и на запад. Ми смо сада у тако тешкој ситуацији као држава и друштво. не зато што је то тачно. сваку која постоји на централне институције у Приштини. како ће се то решити? Не да ли ће се. Постоје дубинске поделе и те поделе су биле видљиве сваки дан. а да председник Републике никад не пропусти прилику да пропусти прилику. Оно што је сигурно.без вета. и Влада и председник. а највише Срби на Косову и Метохији. Сигуран сам да после свега овога многима у Влади је жао што немамо простор да и даље расправљамо техничка питања. ни дан данас се не зна. показало се. То је истина. да овај споразум који се налази испред нас је последица тешких преговора који су вођени у врло лошим околностима. То је истина. Истина о УН је таква какву сам вам управо објаснио. Пошто смо ми опозициона странка. Да кад се суочимо са оваквим проблемом прво што треба да кажемо јесте истину. осим што постоји неки датум. нажалост. Тачно. нећемо ми бити већи Срби од Срба. идемо на статус. слажемо се. Видећемо још шта даљи дани носе. али не само зато што Приштина има подршку најјачих међународних фактора. уосталом то је потврдио Александар Вучић недавно. да дели одликовања онима о којима се врло озбиљно може дискутовати да ли заслужују та одликовања. Идемо на најкрупније теме. године није говорило. озбиљне гафове у дипломатском приступу посла који ради. Зато што је сваки шеф УНМИК пренео сваку надлежност. Опасна ствар. нарочито подељени у политичком погледу на решавање косовског проблема. како се то каже у квизу. да нас стави на мапу тамо где припадамо. а премијер му преговара на западу. или нетачно. мислим да је тачно. него зато што тиме одбијате оне који су пресудни да добијете резултат повољан за државу Србију. Оно што је такође истина – како смо ушли у ове преговоре? Идемо на највиши ниво. Онда Дачић треба да постигне споразум. Онда наш преговарачки тим реши уз помоћ пријатеља. Изволите сами решите. а нарочито на крају. Оставили смо телекомуникације и енергетику нерешену. да будем благ. Са ким? Са онима којима није јасно какву ми то спољну политику водимо. Споразум који се налази пред нама није ни идеалан. када смо дошли . не можете успешно преговарати са косовским Албанцима у Бриселу. Истина је тешка и болна. Чињеница је. а кад се говорило од стране ДС били смо изложени свим нападима сваке могуће врсте и претњама за живот. али кажем. увек када водите државу. Оно што је сигурно је да не можете успешно преговарати у Бриселу. а да истовремено председник Републике прави. доста је чиновника.

само што ми нашу политику нисмо мењали. четири. Замислите да је усвојена председничка платформа. Мислим да смо схватили да данас имамо похвалу политичком одрастању и сазревању власти. зато што у овој сали нема никог да није крив и нема никог да није учествовао у неком процесу. Тачка 14. онда кажете – хоћете ли сада да скочите. нећемо. али ми то не тражимо од вас. сигурно је да бисмо ишли у даљу ескалацију лоше ситуације насиља. да није члан УН. Ми тражимо само да кажете – јесте. све оно што смо хтели да урадимо. Такође је чињеница и то. максимална аутономија. и он је последица и нејединства. него је проблем у томе шта је све било обећано. а да се истовремено. колико је то непопуларно. дани неизвесности. наш животни стандард и нашу економску ситуацију. али то нејединство је очигледно. Такође. Мислим да ова Влада дугује са те стране и захвалност ДС.довде где јесмо. Имамо похвалу у њиховом рационалном погледу на политику после дуго. шта је било обећано? Те јужни Тирол. Имамо једну политичку елиту која је схватила шта значи водити државу у тешкој ситуацији. Једни друге су покушали да покривају. гласи да ми нећемо блокирати Косово у европским интеграцијама. а нисмо. како бисте то објаснили што нема таквог споразума у складу са том платформом? Никако. без оптуживања. што би било катастрофално за наше иначе урушене институције. изолације Србије. чињеница. Увек је био притисак од стране наше деснице. не овај споразум што сте овакав направили који ћемо ми подржати. нажалост. господине Дачићу. те. Не могу се водити успешни преговори. подела Косова. Оно што је тачно је да када се овај споразум не би прихватио. Сећате се када смо усвајали Резолуцију. господине Дачићу. ми ништа нисмо слагали и ми се нисмо окретали. недостатак подршке овом споразуму водио би у даље пропадање државе Србије и њених грађана. који се показао да не постоји. у разним процесима пре и никада није било ни лако ни једноставно и све су били дани пакла. који између два залогаја жита на слави разматрају колико ће српских костију да изброје. недеље. само због будућности. али морамо да објаснимо како смо ту дошли. Можемо до сутра да причамо. Само испред вас седе чак три преговарача разна. наших грађана на КиМ. пре свега политике. то је тачно. чињеница је и то да ДС гласа за то због будућности ове земље и ни због чега другог. или нећете? Па. те Курдистан. Он би угрозио безбедност грађана. не људи. да Устав може да се стави под мишку и да Косово може да добије столицу у УН. Он би у сваком случају водио даље у амбис. али би исто тако изоловао државу Србију и прекинуо њене европске интеграције. Имали смо тајни план председника Николића. То отвара простор другој страни којег је она нажалост и искористила у тачки 14. а сада ту тек кад уђемо. дуго времена лутања и лажних напада и оптужби. и то је истина. Не гласамо ни као подршку вашим . а ви јесте. ми смо вас подржали зато што сте устали против пропале политике председника Николића и то се показало као јако добро. Када смо дошли пред амбис. признаћете то. каже јавно у моменту када имате јако угрејану аферу у Србији. опет би да броје и то је тако увек било и биће. али не постоји држава на свету која је члан ЕУ. не знам. Тако је и сада. наших славских десничара. Имали смо један озбиљно нестручан приступ у преговарачком процесу.

тек чека то је тешка имплементација. а сада нисте или обрнуто. као цела Влада. али треба да нам кажете ако је ово привремено. то се неће десити. то су једине три опције? Да. да после овога долазе све горе и горе опције. како сте им говорили и сада те исте треба да молите да се ова ствар имплементира? То је мало теже. а можда се варамо. ми то желимо да знамо? Да ли то значи да ће деца на северу Космета да уче из српских уџбеника и да иду у српске болнице? Ако не значи. готово неспроводива имплементација овог споразума. да нажалост у овом споразуму је пропуштено питање имовине. објасните нам. од ватре и страда. господо. . оно што нас. просторном планирању. Мислимо да у овом тренутку нико од нас нема страначку одговорност. Тада сте их подстицали да засипају камењем сваку реч помирења. Јако тешка ситуација за вас. него зато што сте суочени са огромним проблемом. Објасните нам како мислите да имплементирате Споразум кад политички лидери са севера Космета резолутно то одбијају? Зашто ово сада спомињемо? Зато што ко се са ватром игра. шта је оно следеће чему идемо? Шта је то? Нећемо да слушамо још једне измишљене илузије и сабрана дела Томислава Николића. а ја питам привремено ка чему? Који ће бити резултат? Чему бај-пас? Да ли бај-пас пре поделе. људску и националну одговорност и због тога не треба на ову ствар да гледамо са партијских позиција. иако постоји за ова последња два рок.напорима ни то како сте водили преговоре. хоћемо да видимо шта је то стварно испред нас. Зато што када смо их раније молили. Оно што је сигурно. ужасно тешка. које је наводно пред нама. Даме и господо. да ли ће овај споразум бити невладина организација као Ердутски споразум? Нека су то тешке истине. али бојим се да није. како ћемо то да решимо. конкретно питање имам. само треба да им објасните зашто сте тада били у праву. огромним и не треба нико да очекује да вас ДС критикује ради критике. пореску власт. нажалост. централе неких од ваших странака су подстицале те Србе да минирају сваки договор. кажите нам – чему? Кажите нам да подржимо то ако је то истина. шта значи надзорна функција у здравству. Ми вас подржавамо у томе. због тога што затварање њихове будућности излаза би било погубно и зато што имамо утисак. слажем се. не зато што желите да слажете. ни то што спомињете бај-пас и привремено решење. питање несталих. у свом том галиматијасу мислим да последње што треба једни о другима да говоримо је . реците нам шта онда значи? Да ли је надзор оно што имамо у Ердутском споразуму. питање струје и телекомуникација. Сви имамо једну моралну. школству. све мање и мање спроводљиве опције. привредну власт? Ако нисмо. да ли бај-пас пре признања или бај-пас пре враћања Косова под пуни суверенитет Србије. данас усвајате и честитам вам н томе. Да вам кажем и то. Тада сте их подстицали да истерају издајнике. који. питање повратка.баш нас брига како ћете гласати. Наравно. ако смо пренели на приштинске институције сву законодавну власт. питање цркава и манастира. ако је ово бај-пас. Демократску странку је брига за грађане и нас баш брига што вас брига како ћемо гласати. али ми ово радимо због њих. све теже и теже опције. у реду. али нека су истине. кажите нам да знамо због грађана.

) ПРЕДСЕДНИК: Настављамо са радом. штета што није било мудрости. Најтежа реч од свих је. обавештавам вас да ће Народна скупштина данас радити и после 18. констатујем потврђивање мандата народним посланицима Браниславу Крекићу и Катици Вијук. а сходно члану 27. сагласно члану 27. став 1. Закона о Народној скупштини. Пословника Народне скупштине. ИСТИНИ И ПРАВДИ!" Молим народне посланике да потпишу текст заклетве.) "ЗАКЛИЊЕМ СЕ ДА ЋУ ДУЖНОСТ НАРОДНОГ ПОСЛАНИКА ОБАВЉАТИ ПРЕДАНО. предлажем да констатујемо потврђивање мандата пре паузе народним посланицима у Народној скупштини за упражњена посланичка места. изабраном са Изборне листе "Избор за бољи живот" – Борис Тадић и народној посланици Катици Вијук. никад није било преговора до нас. ми смо увек ово говорили. констатује потврђивање мандата народном посланику Браниславу Крекићу. Такође. Не тражи се тако консензус. одређујем редовну паузу у трајању од једног часа. изабраној са Изборне листе "Покренимо Србију" – Томислав Николић. и 3. како бисмо омогућили њихово учешће у раду Народне скупштине. посежете за историјским паралелама или тешким речима. Хвала. приступите полагању заклетве. БРАНИТИ ЉУДСКА И МАЊИНСКА ПРАВА И ГРАЂАНСКЕ СЛОБОДЕ И ПО НАЈБОЉЕМ ЗНАЊУ И УМЕЋУ СЛУЖИТИ ГРАЂАНИМА СРБИЈЕ. Са радом настављамо у 16. ставови 2. ПОШТЕНО. сагласно члану 17. (После паузе.15 часова. Е то су тешке речи. а народни посланици понављају. сходно члану 27. ПРЕДСЕДНИК: Пошто су се стекли услови. Дозволите да вам честитам и пожелим успешан заједнички рад.Мислим да не треба да браните политику ове владе тиме што нападате опозицију. са предлогом да Народна скупштина. и члану 87. . Поштовани народни посланици. Закона о избору народних посланика. На основу Одлуке Републичке изборне комисије и Извештаја и предлога Одбора за административно-буџетска и мандатно-имунитетска питања Народне скупштине. став 5. У складу са чланом 87. Честитам народним посланицима на избору и молим да приступе ради полагања заклетве. молим вас да. Поштовани народни посланици. Закона о избору народних посланика. достављен вам је и Извештај Одбора за административно-буџетска и мандатно-имунитетска питања Народне скупштине.00 часова због потреба да Народна скупштина у току данашњег дана заврши ову седницу. (Председник чита текст заклетве. САВЕСНО И ВЕРНО УСТАВУ. Достављена вам је Одлука Републичке изборне комисије о додели мандата народних посланика ради попуне упражњених посланичких места у Народној скупштини. који је утврдио да су се стекли услови за потврђивање мандата народним посланицима. став 5.

Дакле. МИРОСЛАВ МАРКИЋЕВИЋ: Поштовани господине председниче. не знам из којих разлога није дошао у парламент да се о њему гласа. поштоване колеге народни посланици. да је у овом тренутку када се ради о Косову и Метохији српском народу и политичким чиниоцима који представљају народ пре свега овде у Народној скупштини и уопште на политичкој сцени потребна та реч српско јединство које нам је много пута до сада у нашој историји па тако када се ради о Косову и Метохији недостајало. Ја могу да вам наведем само један пример и молим вас да ме не схватите да сам личан. Ми из Нове Србије мислимо ма колико то изгледало депласирано. нашим Србима на северу Косова и Метохије разговара што се већ и чини. године поднела један закон који. Нова Србија је 2005. државни врх. поштовани грађани Србије који гледате овај пренос. резолуције или одлуке које су доношене у вези са нашим Косовом и Метохијом. мислим да се то ради на културан и цивилизован начин. Да ли неко може да верује да може да буде независна једна држава којој један амбасадор ма колико моћне државе у свету у коверти донесе решење ко је председник те тзв. и то свако ко се бави политиком. а тим законом само са два . Мислим да у наредном периоду треба да сви заједно и кроз парламент и кроз Владу и кроз све институције ове државе. Дакле. Косово како они кажу по мени није независна држава и никада неће бити. Двадесет хиљада људи у једном дану. ја сам баш ту реч употребио државници. Нова Србија је од свог настанка тачније од добијања статуса парламентарне странке. мислим да највише права имају да се буне Срби на северу Косова и Метохије. без обзира да ли се са некима од њих слагао или не. То не значи да референдум као једно од основних демократских оруђа на које грађани имају право не треба бити расписан. Охрабрује ме и радујем се томе што и наши највећи функционери не беже од тога. Таман да је неким чудом сама Србија ево данас призна. а томе има већ 12 година гласала за све декларације. без обзира да ли је ту било неких грешака. а мислим да се тако и понашају за оне људе који чине тзв. државе Косово? Ми наше председнике па и овога сада који је на власти смо бирали на поштеним и демократским изборима. без обзира колико је улагано у Косово и Метохију. Од свих који ових дана протестују или се буне што је сасвим легално и легитимно политички. мислим да су кренули у добром правцу и мислим да ових неколико дана треба искористити да се са грађанима. већински став људи који представљају грађане Србије. Можда није лоше да се провери и да грађани директно на референдуму у најскорије време кажу шта мисле о овом споразуму. ми из Нове Србије мислимо да ће се постићи јединство у овом парламенту где говоре и гласају представници грађана. а поготову наши државници који до сада воде земљу. односно гласати Нова Србија. а ми смо били спремни да увек подржимо без обзира на своје страначке интересе па и лична уверења. политички наивно. Толико за оне који се вероватно интересују како ће данас урадити. то ће овај тим како се већ зове испитати. него то нуде као једну од варијанти. у једном граду који се зове Косовска Митровица или тачније речено северна Косовска Митровица то вам је као да је у Београду изашло милион људи.Реч има народни посланик Мирослав Маркићевић.

то нека грађани просуде. Верујте. али човек је економски слободан и економски независтан. резолуција или одлука везаних за Косово и Метохију сам имао част или прилику да будем у праву или не. не мора бити да је моја идеја најбоља и најсрећнија. са дубоким уверењем да ће Влада. Колико сам их схватио. него се ради о целој држави Србији. Треба да будемо стрпљиви. направити коначно један конзистентан државни план. сви смо скоро напамет научили тих 15 тачака. ма колико се некима не свиђало оно што они ових дана заступају. паметни и да верујемо тим људима на Косову и Метохији. да су успели тамо да направе споразум. поготово на северу. Дакле. Даље тако схватам ових 15 тачака. у једном селу или засеоку да направи неки привредни субјекат. Хоћу да кажем да ово што се сада догађа или ће се догодити на северу Косова и Метохије није само ствар тих људи. само ми не треба да одустанемо. ВЕРОЉУБ АРСИЋ: Даме и господо народни посланици. да овде кажемо да смо народни посланици изабрани по изборном систему који каже да је Србија једна изборна јединица и да имамо обавезу да мислимо о целокупном становништву и територији наше државе. Хвала. којим ће се подржати наши људи на Косову и Метохији. Потпуно разумем да има политичких странака за које би једини прихватљиви споразум био да се Косово и Метохија врате под потпуни интегритет Републике Србије. човек јесте једна држава и јесте независна и суверена ако има неке атрибуте власти и државне силе. они су рекли да су извукли.динара попушене паклице цигарета у Србији. Не треба то њима говорити. Већ неколико пута приликом доношења сличних декларација. поготово они који нису схватили да помоћ Србима на Косова и Метохије је помоћ целој Србији. То није ништа мање важно од тога. са два динара по литру потрошеног бензина би скоро сваки Србин на Косову и Метохији имао месечну надокнаду да може нормално да живи. оно што се највише могло у овом тренутку. да се не ради само о северу Косова и Метохије. ако овде буде усвојен. да је то привремено на 10 година. ПРЕДСЕДНИК: Реч има народни посланик Верољуб Арсић. рецимо. . Неко је данас рекао. а можда ћу у наставку да је рекао да наш тим на челу са господином Дачићем и Вучићем. Један наш велики човек и књижевник је рекао: "Ћераћемо се ми још". ма која била. у претходном делу заседања Скупштине Србије свега и свачега сам се наслушао. а заједно удружени. најпре можемо тим људима тамо да помогнемо. вредни. Мислим да на такав начин. Морамо поштено да се погледамо у очи. садашња или будућа. Очекујем у имплементацији и примени овог споразума. Никога овде нисам чуо. се није борио на тим бриселским преговорима и да је могао и нешто више да уради. мислим и премијер Дачић. и ми из СНС бисмо били најсрећнији да је то могуће. Посланички клуб Нове Србије ће подржати овај Бриселски споразум у 15 тачака. али стално упориште деловања и наше Владе и наше државе и свих политичких странака по мени треба да буде помоћ људима на Косову и Метохији. Ми то морамо да схватимо.

Ми немамо економску снагу којом бисмо одређене политичке потезе вукли. да се самоизолујемо? Довољно је да прођете мало Србијом и да схватите да то није могуће. Зато не може да буде крива ова Влада. Да ли би резултати овог споразума били бољи да је споразум постигнут пре. Да ли је неко у СНС радостан због овог споразума? Могу да кажем да нико није радостан. Често су нас земље које су нам и више него пријатељске стављале до знања да одредимо шта ми хоћемо са Косовом и Метохијом. Да ли смо задовољни? Нисмо ни задовољни. имамо сада једну ситуацију на терену. Свакако да овај споразум није резултат рада само ове Владе. године. да ли их ми тамо стварно имамо. као што су рецимо издаја. чуо сам и тешке речи. Грађани Србије су сиромашни. имамо сад један овакав споразум. Косово и Метохија овим споразумом не добијају независност и Косова нема ни у чланству УН. Почеле су да остварују међународне односе. пет или шест година? Потпуно сам уверен да би. до чуда за које су и мала деца у Србији знала да ће да се десе. Почеле су да воде своју управу. Међутим. Резултат је једне упорности да се дође до неког решења које пред нас поставља и ЕУ и УН. када су у питању те паралелне институције. а и интереси Републике Србије. све те приче које су против овог споразума постављају једно просто питање – коју ми то алтернативу имамо. Није то спорно. онда ко је крив? Значи. да се нешто промени и да се не да све за ништа. мора да се бори за њу и за њене интересе. Може да се каже да их на неки начин имамо. и последњи динар би ишао за Косово и Метохију из буџета Републике Србије. већ владе које су учествовале и водиле Србију у претходном периоду. самопроглашење независности Косова. Шта је преостало? Да видимо. док су привремене косовске институције полако али сигурно заокруживале своју независност. бежали су од њега. Јесте у томе разлика. рецимо. Одакле се финансирају? Из буџета Републике Србије. Нисмо смели или нису ни хтеле те владе да им кажу шта хоће са Косовом и Метохијом. па нападале су и СНС и Владу Републике Србије зашто нису прихватили претходни споразум. бар када су у питању Косово и Метохије. Ако треба. То је био једини резултат. Да ли је неко лобирао по свету да не дође до независности Косова? Није нико. Чуо сам тешке речи да овај споразум решава статус Косова и Метохије. када је дошло до чуда 2008. Ми смо стајали по страни и пустили да то раде. Захваљујући тој жељи да се нешто уради и да се нешто постигне. Почеле су да врше власт на територији Косова и Метохије. ако не прихватимо овај споразум који је био у Бриселу. крили су га од грађана. да ако неко жели да води Републику Србију. али поставља се питање – имамо .Исто тако. на који има право Република Србија. Доносили смо овде у Скупштини Србије често и резолуције и декларације о Косову и Метохији. Да ли је могло да се постигне нешто више? Верујте да није. осим декларативног залагања за правни континуитет на Косову и Метохији. Самоизолација води у још веће сиромаштво. Неке политичке странке су овде и нападале овај споразум. зато што су многи који су водили Републику Србију косовски проблем стављали под тепих. које су остајале само мртво слово на папиру и никакав други резултат. која није уопште повољна за Републику Србију. Онда.

априла премијер Ивица Дачић парафирао у Бриселу. председниче Скупштине. јер још увек немају пун интегритет као држава и овим споразумом то не добијају. али је добила формирањем ове Заједнице асоцијације општина на северу Косова. да ми ништа не знамо и да заокруже комплетну државност на целој територији Косова и Метохије. далеко бољи него што га сада имамо. Изволите. То данас није могуће. хтели или не. Предлажем да ту формулу ова Скупштина прихвати и да наложи. драге колеге народни посланици. Међутим. до трајног решења које ће да подмири све потребе Срба који живе на Косову. покушавају да направе државу са којом не знају шта ће. када је усвајана Резолуција о Косову. једну по једну. односно овласти премијера Ивицу Дачића да у следећим контактима са Кетрин Ештон и ЕУ . Она је једноставна. потпуно сам уверен да би овај споразум био далеко. Оно што је најважније јесте да се спрече привремене косовске институције да саме решавају проблем Срба на територији Косова и Метохије. По први пут Република Србија има бар један документ на који може да се позове и који јој даје право да бар кроз симболичан начин учествује у вршењу власти на територији Косова и Метохије. У последњих 13 година нисмо имали никакве прилике. него се на одређен начин нешто враћа и под окриље Републике Србије. шест година. Али то је реалност на терену и то су чињенице које нико не може да оспори и због тога ће СНС и да подржи Извештај Владе Републике Србије када се о томе буде изјашњавала. ПРЕДСЕДНИК: Хвала. а статус Косова може да буде само један у оквиру Устава Републике Србије и у правно-политичком систему Републике Србије. да имамо ипак правно питање на територији Косова и Метохије. И оно што је тужно. никакве шансе и све се дешавало мимо нас. нити је одбачено. Због тога сам принуђен да овде пред вас изложим следећу формулу. Да ли смо срећни због тога? Нисмо. Албанаца. УН. то сам већ излагао овде 13. јануара ове године. овим Србија није изгубила. Оно што је нама такође важно је да они то признају. "Покрет богата Србија" ће подржати овај споразум који је 19. Нити је то оцењено као нешто прихватљиво. Да је другачије. Сматрамо да је ово етапно решење и до финалног решења има још доста тога да се ради. да се ми ништа не питамо. Француске и других покровитеља и пројектаната независне Републике Косово. ЗАХАРИЈЕ ТРНАВЧЕВИЋ: Поштовани господине председниче Владе. Да га је било можда пре пет. што би они преговарали с нама? Морају да преговарају. Америке. Да ли могу да кажем да буде споразум бољи? У овом тренутку не. Овде сада излажем формулу за то трајно решење. Само је питање када би полако почели да укидају наше институције. Немачке. ЕУ. да признају. Народни посланик Захарије Трнавчевић. Зато ово јесте почетак решавања косовског проблема.ли ми више и тај последњи динар? Један део наставићемо и ми даље да финансирамо. Он је настао по оној – боље ишта него ништа. али један овакав споразум нам даје за право да можемо у некој будућности да се надамо. али је то прошло без икаквог одјека. неалбанаца. које је у складу са Уставом Републике Србије.

са једнаким правима и обавезама. Ако Србима и Албанцима буде подједнако добро на Косову. године итд. да одговорите на ово. господине Трнавчевићу. у Аустрији итд. затим.. господине председниче Владе. али је њима тамо добро.изнесе то као став овога дома. на стотине хиљада. Да је то поштовано.) Завршавам. завршите. и нико од тога данас не прави проблем. господине Трнавчевићу. која ће бити противтежа. под условом да се испуне стандарди. У том случају. али то никада није прихваћено – стандарди пре статуса. године. Мора се обавити истрага и санкционисати све злочине који су почињени на Косову. који је рекао. марта 2004. јер би се на КиМ разговарало о томе – зашто тамо не владају стандарди какви владају у ЕУ? Дакле. са ове или оне стране границе. уједно и тест за велике силе да кажу шта оне желе. без обзира на националност. уосталом. и Србија и Косово ће постати чланови ЕУ уколико у своју законодавну и другу праксу уведу исте стандарде. ПРЕДСЕДНИК: Хвала вам. неалбанаца. На тај начин на сто и у оптицај се враћа онај став Мартија Ахтисарија. и то треба нагласити. Изволите. а то је да сви грађани без обзира на место где живе. или на Проклетијама где и треба да буде када је реч о Албанији. или би о овоме могло да се разговара? Хвала. који данас живе у Немачкој. Има наших људи.. Има једна латинска изрека. Мислим да је ово питање лако решиво и прихватљиво. питање границе ће бити релативизирано до једног степена да ће бити мање важно да ли се граница налази на Ибру. када су побијени они жетеоци.. Сетите се само какво је стање у земљама Бенелукса – Холандије. када постанемо заједно са Косовом чланови ЕУ. кажем. Албанаца. која каже "уби бене уби патрија" – тамо где је добро. трећа-четврта генерација. уласком у ЕУ једним делом и преноси на европски парламент.. 23. када испуни стандарде који владају у ЕУ. уосталом. у јужном делу Косовске Митровице. (Председник: Молим вас. (Председник: Време. биће заиста свеједно питање суверености које се. То је. У том случају би била подмирена. Луксембурга. . Тамо уопште више не постоје ни гранична ни царинска полиција које контролишу промет путника итд. обавити истрага . да се решавају и релативизују сва и многа питања . почев од 1999. Белгије. свих који живе на том простору. Молим вас. да ли желе решење које подмирује интересе грађана због којих се ово све ради или неке своје концепције и замисли о томе да створе неку "Велику Албанију".) Ово истовремено значи да се мора. права и Срба. Реч има народни посланик Борислав Пелевић. живе под истим условима. Она гласи – Србија са Косовом ће ући истога часа у ЕУ. привржена Атлантском пакту и САД. и упражњавају неке друге. нова сила. и да онда заборавимо на овакву идеју. тамо ти је домовина. Да ли је ово блесаво или сулудо. Залажем се за то да са оваквим решењем и оваквим ставом улазимо у ЕУ заједно са Косовом. који су постали грађани тих земаља и доживљавају је као своју иако су остали Срби и славе славу. данас не би расправљали о овоме.

Бриселски споразум се пре свега односи на Србе са КиМ. државу републику Косово. Друго. у којој по сваку цену желе да наставе да живе. Сви полицајци ће бити Срби. Овај сабор изражава огорчење на чињеницу да су највиши представници власти Републике Србије предали део Покрајине. Тај народ живи доле на КиМ и он најбоље зна шта је за њега боље. онима који су извршили насилни чин отимања КиМ. а нарочито на Србе који живе на северу Косова. Мада нас државни врх убеђује свакодневно да се он односи на целу Србију јер ће он донети бољитак целој Србији. Њега ће предлагати заједница српских општина. Откуда право преговарачком тиму и државном врху Србије да српски народ на северу КиМ убеђује да он боље зна како ће њему бити и како му је од оних самих који живе на северу КиМ? Шта су добили Срби са КиМ овим споразумом? Добили су нову државу. српски народ са севера КиМ неће допустити примену овог срамног споразума". а све зарад својих уских политичких интереса. Добили су командире полиције за све четири општине. тзв. Тај Устав су прекршили и државни врх и преговарачки тим. За њега је бољи живот у држави Србији. који ће примати његову плату из Приштине и спроводити његова наређења. Суштина је у томе да овај споразум измешта КиМ из Србије и предаје КиМ право у руке Хашиму Тачију. а све остало је замајавање народа и прикривање праве истине. Завршен цитат. Они који су то учинили. а изгубили су институције Србије. а изгубили су своју државу Србију. али ће бити плаћени из Приштине. јер они добро знају да од Бриселског споразума зависи њихова будућност и будућност њихове деце. Косово. под српском управом. заслужују сваку осуду јер нису добили мандат ни од кога да предају свету српску земљу и српски народ. за којим је подигнута оптужница од ове исте државе која са њим равноправно преговора у Бриселу. Никада се толико масовно није окупио народ у северној Митровици. У декларацији пише. али то је нормално. јер ваши медији стално смањују број. што јасно пише у Споразуму који сте ви потписали. Ваши медији су објавили да је било само 10 хиљада. Због свега тога. у којој ни по коју цену не желе. а изгубили су Устав Републике Србије у коме јасно пише у преамбули да ли је КиМ неодвојиви део Србије. то наравно није тачно. материјална добра и духовне светиње. Они су тада донели декларацију којом су одбацили споразум из Брисела као нелегитиман и неважећи. а никако живот у тзв. али у чему је новост? И пре су и . Добили су Срби на КиМ регионалног команданта полиције који ће бити Србин и то је у реду. У томе је суштина. Добили су Срби са КиМ и косовске институције. јер би тиме потпао под власт лажне државе Косово. добили су Устав републике Косово и све њене законе. народ Србије који живи у овом делу земље неће допустити његово спровођење. То су три кандидата од којих ће министар унутрашњих послова косова Бајрам Реџепи изабрати једног који ће бити његов командант. присутних на протестима у Београду. У понедељак сам био у Косовској Митровици на митингу где је било преко 20 хиљада људи са севера КиМ. цитираћу само један део: "Имајући у виду да овај споразум крши Устав Републике Србије и укида њене институције на северу КиМ.БОРИСЛАВ ПЕЛЕВИЋ: Даме и господо. и то по неколико пута.

знамо да се Србија припрема за датум. цитирам – апелујемо на посланике у Народној скупштини Србије да пред Богом и историјом српског народа и сопственом савешћу измере и одмере своју моралну и историјску одговорност приликом одлучивања о давању или ускраћивању сагласности Србије као државе на овакав текст Споразума. вероватно ће то бити и дуготрајно. Нису рекли ништа о томе да није био на састанку са нашом делегацијом генерални секретар Распунсен. на којим принципима? Ако се и даље барата са категоријама из прошлости. надам се да ће се поступно стварати услови да се нормализује ситуација и у Прешевској долини јер и ту имамо читаво време од 1999. катастрофална и да апсолутно штети свима и да је свакако ова друга идеја договора и споразума животна потреба. године до данас и то је непроглашено ванредно стање. Да искрено кажем. марта 2004. али ће оно бити у правосудном систему косова. а са друге косовска и високи представници ЕУ. видео сам да НАТО пакт да не штити Србе него пружа логистичку подршку шиптарским терористима. Добили су гаранције НАТО пакта да ће штити Србе и да неће војска косова 10 година бити на северу. обраћам се свим посланицима који гаје национално и верско осећање – да ли ћете гласати против своје браће на северу КиМ и целој КиМ? Да ли ћете се као православци оглушити о вапај наше Српске православне цркве која вам поручује. Ову идеју коју можемо често да чујемо о томе да је повољан и коначан тренутак да се постигне историјски споразум између Албанаца и Срба. века. пре свега севера Косова. него да је био његов помоћник и да не постоји писмена гаранција за то усмено обећање. Сви полицајци ће по овом споразуму бити у саставу полиције косова. да је идеја о замрзнутом конфликту по мени неозбиљна. На крају. онда је тешко до тог споразума доћи. године за време прогона. јер је то једини начин да се коначно нормализују односи између Србије и Косова. да су заправо најповољнији тренуци да се ту мора нешто конкретно урадити. Уколико ово помирење тражимо у принципима европских вредности. из 19. завршен цитат. заправо важних животних проблема на крају размотриле и велика питања која се односе на косовске Србе. о митовима. Да ли је то на основу објективних критеријума или неких . Добили су Срби и једно одељење Окружног суда у северној Митровици. не могу да схватим када се каже да су Бриселу били српска делегација. Пошто сам био активни учесник одбране Срба 17. Обе владе су уз подршку ЕУ поред низа техничких питања. Зашто би уопште могло то да буде и по коме треба да постоји таква логика? Када је у питању процес интеграције структуре.сада су командири полицијских станица на северу КиМ у свим општинама Срби. Само је питање на којим основима. РИЗА ХАЛИМИ: Хвала господине председниче. ако и даље говоримо о легендама. Хвала на пажњи. гласаћу наравно онако како мисли наш народ на северу КиМ и како поручује наша Српска православна црква и са презиром ћу гласати против оваквог срамног Споразума. а да Косово тек треба да долази до Споразума о придруживању и стабилизацији. На крају. ПРЕДСЕДНИК: Народни посланик Риза Халими. То су чињенице о којима читаво време говорим и у овој скупштини. а не у правосудном систему Србије. али у том принципу се морамо понашати. Поред те веома важне нормализације севера Косова. Укратко ћу да изнесем да подржавам овај споразум.

да од 43 судије у Основном суду у Врању има само четири Албанаца. као што је и показала у Бриселу. НИКОЛА ТУЛИМИРОВИЋ: Хвала председниче Скупштине. Ту сам од почетка заседања. Хвала. Оно што може да буде спорно. Вама ће бити лакше ако заиста мислите да референдумом можете да добијете позитиван одговор за овај споразум. Мене највише забрињава недостатак стратегије. нејасне. а тамо га је било 50 година. јер за почетак на изборима нису кандидовани ставови. он одузима сваки суверенитет Србима на Косову и једино његова примена нас доводи у ситуацију да једино што преостаје до пуне независности је њено формално признавање. а у Вишем суду ниједног. ставови и мишљења људи који живе на северу Косова нису нешто што овде могу посланици да преносе. у предлогу који је Влада дала нема суда. да се стара о правима. положају Срба на Косову. Највећа странка у Србији је кандидовала политику која је била потпуно другачија од ове која се сада заступа. Примена може да буде проблематична из простог разлога што без обзира на овде изнете ставове. Све остало би већ било ту. иако је и то неколико пута демантовано. чланови Владе. него катастрофална зато што ако погледате тенденције. Чули смо довољно пута да добијамо датум. Остали како тако. Разумем шта губимо. Најкраће речено. (Председник: Време. ПРЕДСЕДНИК: Народни посланик Никола Тулимировић. не лоша. поруке су измешане. то сте чули и у ранијој дискусији да би ти захтеви били озбиљнији у Европи или свету мора да ту буде приближно истих принципа или критеријума када овде вршимо унутрашња решења. Сада би требало да Албанци у Прешеву остану без Основног суда. мислим да је стратегија. Споразум парафиран у Бриселу сам читао на енглеском језику поучен неким искуствима са неким ранијим преводима и без обзира што сам одмах имао утисак који је малочас изнео професор Пелевић. Шта је сад проблем? Имаћете комотну већину и то није спорно. то је потпуно јасно. али у оном делу који се тиче добијања. али дозволите. политика коју сада Влада води. вероватно ћемо доћи и до озбиљнијих решења. овде сам дошао потпуно отвореног ума да чујем можда 200 и нешто посланика зна боље од мене зашто је тај споразум добар. а да ли се овде неко пита да у Прешеву са 90% Албанаца. У таквој ситуацији неопходно је да се распише референдум. Нисам чуо ништа стратешке природе овде. Ова влада сигурно има легитимно право. Што се брже ослобађамо тих предрасуда. јесте примена на терену коју су помињали људи из ДС. али исто тако пружићете прилику да се демократски оспори та идеја и да се спречи нешто што може да има погубне последице. Не разумем шта је то што ми добијамо.субјективних? Апсолутно и ти договори који се уз помоћ ЕУ постижу морају се постићи на темељу европских вредности. што се тиче подршке . Уважене колеге. и ако ћу ја гласати против и не мали број других посланика. Морам да признам да нисам чуо било шта што би ме убедило да гласам за и нећу се сад поново освртати на то зашто мислим да је Споразум лош. Ако је датум у питању. Саслушао сам аргументе. Говоримо о праву Срба да имају суд.) Тако да мислим да је јединствен принцип озбиљан принцип и нуди озбиљна решења за стабилну будућности свих на овом подручју. а не на мотивима из прошлог века.

Хвала. Овај споразум је реалност настале ситуације после дуго година преговора. да се изборимо за наш народ на КиМ. настао је много. Значи зна се да се неће. Онда мислим да нема потребе позивати се на то да ли ће Срби са Косова и Метохије да поштују Споразум или не. што Србија добија и што може да добије. ако је волимо. нисмо ушли. да смо ми мала земља и да морамо да се окренемо будућности. ПРЕДСЕДНИК: Реч има народни посланик Петар Петровић. На шта ће онда личити наша државна стратегија? Дали смо. ради братства и јединства итд. не све. више неће бити за ЕУ и сада је онако. али нисмо знали шта хоћемо. водили косовски Албанци. одмах на почетку поновићу оно што је и председник Јединствене Србије. већ из разлога што је он у овом тренутку реалност. да кажемо. са тенденцијом и предлозима да се одбије. до сада у преговорима често знали шта нећемо. па и то питање да разрешимо и рашчистимо. Ако се већ троши новац на референдум о овом споразуму. није настао ни пре 20 година. што сам сигуран да и ако више од две трећине посланика. господине председниче Владе. Ми смо. много пре. али тај проблем се гурао под тепих ради мира у кући. цео народ не може да изда своју земљу. Овде данас у многим дискусијама се оспорава овај споразум. мислим да је то добро и за Србе који живе у Републици Србији без КиМ и за све Србе који живе на КиМ. Ми ћемо пред референдум неким редовним током стићи за 10 година када већина у Србији. а не само на оне северно од Ибра. него нешто за ништа. али нисам чуо предлог шта је то шта хоћемо и за шта можемо. Нормално. због специфичности српског придруживања ЕУ. не из разлога што сматрамо да је он идеалан за Србију. уколико буде потврђен референдум. морам да употребим реч коју не волим. 50:50. с тим. Као неко ко ће у Скупштини гласати против тог споразума. Ми који мало дуже памтимо и имамо мало више година знамо да је и у време комунистичке Југославије. као земља. када се причало о братству и јединству и осталим стварима у тадашњој Југославији. то морамо да признамо. она континуирано пада. Ако историјски посматрамо проблем КиМ није настао јуче. да се уједно. и он је реалност сагледавајући распоред снага у свету и у Европи и ми морамо да схватимо. после другачијег распореда снага у Европи и политике коју су паметно. Кад кажем да ћемо гласати за овај споразум. господин Марковић. распише и референдум о придруживању самој ЕУ. као што је и премијер Дачић рекао. јер у ЕУ. о нашој земљи. да размишљамо о нашој деци о нашим породицама. рекао – Јединствена Србија ће гласати за предложени Споразум који је потписан у Бриселу. урадићу све што је у мојој моћи да помогнем да се он спроведе.придруживању ЕУ. по мојој. а не само мојој процени. дошло се до тога да они имају пријатеље тамо где смо ми очекивали да ће то бити наши пријатељи. ипак постојао проблем КиМ. нажалост. нажалост. ако на референдуму буде потврђен. ПЕТАР ПЕТРОВИЋ: Господине председниче Скупштине. нарочито актуелних последњих неколико месеци. може да изда своју земљу. даме и господо министри у Влади Републике Србије. Волео бих да ми чујемо државну стратегију и да добијемо право да се на референдуму изјаснимо. . За 10 година ће сигурно бити против. на крају.

Немојмо да очекујемо да ћемо као земља после потписивања овог споразума и добијања датума. да се лепо изборе и да то позиционирају у свету и у Европи. а биће добро. поручујем. Треба са сигурношћу рећи једно. како бисмо могли да испунимо норме за улазак у ЕУ. имају политички интерес. Срби са Косова и Метохије. Јединствена Србија ће сигурно подржати овај споразум. За јединствену Србију није спорно да је КиМ продукт утицаја великих сила. може да се каже јесте. госпођо председавајућа. да се боримо да извучемо што више повољности за наш народ и наше људе на КиМ. Када говорим о томе шта се све кроз историју догађало на КиМ. Данас када неко каже да је питање Споразума бити или не бити за Србију због коначног добијања датума за почетак преговора и улазак у ЕУ. студенти. да цепамо длаку уздуж. против њега. САНДА РАШКОВИЋ ИВИЋ: Хвала. до којих ће сигурно доћи. Французи и Немци више воле Албанце него Србе. и косовским Србима. члан преговарачког тима и бивши шеф Канцеларије за КиМ господин Александар Вулин. а лепо су се сместили ван КиМ и лепо уживају у благодетима живота ван КиМ. реални и да сагледамо нормалну и реалну ситуацију у којој се налази Србија и да нормално и реално сагледамо будућност српског народа у Републици Србији и на КиМ. али са друге стране и није. неких њихових прохтева и захтева када су у питању одређена природна богатства и то треба отворено речи. имају геостратешки интерес. а дајмо данас да будемо мудри. ПРЕДСЕДАВАЈУЋА (Весна Ковач): Реч има народна посланица Санда Рашковић Ивић. Јединствена Србија очекује са сигурношћу добијање датума. да наставе овај пут уласка Србије у ЕУ. Сагледајмо реалност. парламентарне и ванпарламентарне странке и. . на нашој неслози у Србији. пред нама се налази овај бриселски Споразум о нормализацији против кога је СПЦ. који се налазе у овој скупштини. Немојмо сада. што је свакако врло важно. само зато што су Албанци. на крају. Енглези. не само овде. него и ван ове скупштине. да не лију сузе над судбином косовских Срба на КиМ. свој однос према послу и према задацима. да ће потећи мед и млеко у овој земљи и да ће нам одједанпут сви проблеми нестати и да ћемо почети боље да живимо. морам да напоменем и следеће и молим колеге и колегинице.Зашто се то тако догодило? На то питање треба да дају одговоре они који су тада водили и Републику Србију и државу Југославију. али су за то косовски Албанци знали. даме и господо народни посланици. сви листом. Срби са севера Косова и Метохије су одлучно. да морамо да мењамо своју свест. тако се код нас у Поморављу каже. У овом тренутку извукли смо максимално могуће за државу Србију и требамо у наставку разговора и преговора. Један уважени колега је рекао да ми морамо да се мењамо. Господине председниче Владе. Понављам. Они их воле зато што имају економски интерес. биће добро и за нас у Републици Србији. онда ћемо рећи да је политика вештина могућег. госпође и господо министри. и подржимо Владу премијера Дачица. грешили смо када је у питању КиМ. Ако тако посматрамо. Нико мене и нас из Јединствене Србије не може да убеди да Американци. понављам то по неколико пута.

Морам да се осврнем и на тачку 14. онда када се овај споразум усвоји. културну. да Србија неће спречавати Косово на путу у ЕУ. Међутим. него и за преговарачким столом. да је сада проблем чак и употреба ћирилице у Вуковару. Показали су српски властодршци целом свету колико Срби могу да буду галантни. али шта се десило? На крају имамо епилог приче. ни аутономије. па да се онда бави политиком. 19. не само за кафанским. када се митрополиту.Све нам ово говори да је овај Споразум о нормализацији постао у ствари једна легализација ненормалног стања. Морам да цитирам СПЦ и апел српског Патријарха. онда је потпуно јасно да је Косову де факто. без мало исто као и овде што је нуђено Србима на Косову и Метохији. Да подсетим све народне посланике. он зна . од чувара моста па надаље. Отпор који пружамо ми остали. Не само то. да су Ердутским споразумом такође Србима у Хрватској нуђене многе ствари. а самим тим се и замерио Тачијевој власти. која најјасније говори о томе шта је овај споразум и о чему се овде ради. него и грађани Србије. Плашим се да. Србија је тако постала. који је иначе чувар Пећког трона. уколико. манастирима. који апелује на посланике и председника Србије. Али ево. Код неких у власти очевидна је врло велика нервоза зато што наилазе на отпор. само бих подсетила да је такозвана влада Косова продала Телеком у Приштини за 270 милиона евра. Сладе нам се неких 200 милиона евра са том реком пара која треба да потече. У овом споразуму није само што у споразуму пише. не дај Боже. након примене Ердутског споразума. зато што су се замерили туђмановској хрватској власти. на који ми овај споразум бриселски веома личи. мораће кад тад да напусти своја огњишта и своје куће. народ који живи поготово на северу Косова. рудницима и сировинама Хашиму Тачију и његовим сепаратистима. дође до примене овог споразума. али наравно и грађане који нас у овом тренутку гледају. него и шта произилази из онога што пише. историјом и савешћу одмере своју моралну и историјску одговорност. која није виђена од комунистичких времена. остаће довека записан као датум када је Србија предала Косово и Метохију са свим Србима. Пошто сам Српкиња из Хрватске. не само ми овде у парламенту. једина земља која се одрекла важног дела своје територије и то не макар каквог дела своје територије. Толико о тим гаранцијама о безбедности коју су усмено добили Срби са Косова и Метохије. Морам такође да подсетим да је отприлике 30 хиљада Срба. Нећу се обраћати председнику Србије. да пред Богом. него суверене државе. па безмало и де јуре. а добили смо датум. у том споразуму лепо црно на бело пише да се Србија обавезала у тачки 14. Ми смо предали Косово. а да на Косову леже ресурси у рудама и у другим металичним елементима који су процењени на преко 200 милијарди евра. Пошто знамо да у ЕУ не улазе ни регије. то је део територије који има посебну психолошку. препоручује да сам направи своју странку. А овај датум. на шта нам стално скрећу пажњу чланови преговарачког тима. него чак је извршена и нека врста напада на Српску Православну Цркву. морало да напусти Сремско-барањску област. април. овим споразумом. призната овим независност. у новијој европској историји. историјску и економску вредност. просто не могу а да направим неку паралелу са Ердутским споразумом.

господине Павићевићу. треба подржати овај споразум. Ако сте се ви уздржали од више коментара на оно о чему говоре народни посланици. али ипак водите. БОЈАН ЂУРИЋ: Уважена потпредседнице. господине Дачићу. обратићу се вама. без обзира на то колико је подршке она имала на изборима. могу да мислим како се ви осећате. Због тога. ПРЕДСЕДАВАЈУЋА: Хвала. да нисмо или да нисте имали много избора када сте одлучивали о томе да ли ћете га прихватити. поступајте по својој савести. мислим да сте погрешили. верујте ми. Ако је мени овако и ако ми се душа цепа због онога што се у овој скупштини спрема. изволите. Не знам зашто је то било. ако се не варам. За ЛДП ово није споразум који је постигла једна Влада. чини ми се да је та одлука од најважнијих које смо донели у животу. не само у предизборној кампањи пре око годину дана. Молим вас. лимитираним оквирима. подршке сада и без обзира на то колико се политика коју данас стидљиво. верујте. између осталог и тако што браните овакав споразум у овом парламенту. али зашто таква мора да буде и атмосфера у овој земљи? Зашто на овоме инсистирам на самом почетку? Апсолутно се слажем са тим да је овај споразум постигнут у тешким околностима. Поштоване колеге народни посланици. пре свега. скоро читав дан сам провео у сали. Ситуација јесте тешка. Обратићу се вама. некако највише личи на опело. али исто тако дубоко верујем да овај споразум. али морам да вам кажем да би ми било много драже и нормалније да се данас овде чешће смејете и да ова седница не тече у расположењу које. када на његову савест апелује српски Патријарх. министри. Народни посланик Бојан Ђурић. једна владајућа коалиција. да се макар мало насмејете. чланови Владе. председниче Владе. онима којима је пупчаник подвезан у косовском метоху. разликује од онога каква је била и ваша и реторика ваших коалиционих партнера. пре неколико минута сам вас видео први пут. да данас гласате у складу са својом савешћу. колико има. можда је то био други или трећи пут. Господине Дачићу. овај дан ће проћи. морам да вам кажем. Знам да је врло важна партијска дисциплина. Мислим . а сутра ће вам бити још горе. Ми данас доносимо важну одлуку. како год хоћете. а ми ћемо за овај споразум гласати без икаквих услова. може да буде основ за нови почетак или нови квалитет живота и Србије и Срба на Косову и Албанаца на Косову. Хвала вам на пажњи. у тексту који је постигнут. али властита савест је много важнија од партијске дисциплине. онда је његова значај пре свега у томе што је то први озбиљан политички споразум између албанског и српског народа или српског и албанског народа. можда због неке поруке коју сте добили. него и у годинама пре тога. у каквим је постигнут. без икаквих страначких захтева или страначких погодби. евентуално. Али.шта му ваља чинити када му се обраћа. због тога што сте се уплашили да не уђете у расправу какву сте имали јутрос. даме и господо народни посланици. чак и у оваквим ограниченим. Ако мене и ЛДП питате због чега. а нарочито се обраћам колегама са КиМ. мислим да морате бити оптимистичнији када говорите о овом споразуму и да некако морате да мотивишете можда и остале чланове Владе да се укључе у ову дискусију.

Интерес Србије је да не спречава Косово на путу европских интеграција. заправо био изговор да се о тим проблемима не разговара. са другим посланичким групама. као што и сви посланици у овој сали знају да ни српско ни албанско друштво. нажалост. онда не бисмо ни имали овај проблем са Косовом. када и те своје ретке интервенције у овој данашњој расправи заправо почињете тим доказивањем шта је било пре 5. И ви и ја. само очекујем једну врсту политичке искрености која би онда олакшала вама.да у некој другој врсти расправе. између осталог. али је злоупотреба питања Косова. да своју економију тако организујемо. оно што ће се дешавати у наредним недељама. а која нису садржана у овом споразуму. За ЛДП је овај споразум крај једне епохе и за нас су мање или више бесмислене расправе о тачки 2). онда мислим да и ту морате бити много храбри. октобра 2000. На томе вам не замерам. господину Арсићу. октобра. не само у претходних 20 година. ви и ваша политичка партија нисте учествовали у вршењу власти или подржавању власти у овој земљи. Бићу до краја искрен. Ви одлично знате да је то врло хетерогена или да су то врло различите политичке опције и да период од 2000. Више не могу да слушам те приче о томе колико има српске заробљене руде на Косову коју нам сада неко отима. Због тога мислим да грешите. не бисмо имали овакву расправу. мени и свим чланицама владајуће коалиције. Само један кратак период после 5. господине Дачићу? Можда би нам. а врло вероватно не бисмо ни ушли у рат са читавим светом у коме смо унапред били осуђени на пораз. не би плато испред Народне скупштине данас изгледао онако како изгледа и не бисмо имали још 1. уколико се у њему спроведу реформе. из многобројних разлога нису у стању да крену у озбиљније реформе без помоћи ЕУ или без штапа и шаргарепе ЕУ. уколико буде успостављено на принципима владавине права. да смо били у стању да своје друштво тако организујемо. исто тако као што је и питање – да ли ће тај датум. Да јесмо. а шта је било после 5. разговори о томе каква је једна или друга варијанта овог споразума. уколико хоћете да будемо потпуно отворени. Када се упињете ви и неки други чланови владајуће коалиције претходних дана да докажете колико вам је било тешко. 14). Када смо тако озбиљна земља и озбиљан народ. За нас је суштински важно оно што ће се десити сутра. господину Марковићу и . не бисмо имали овакав споразум. Да ли ће овај споразум имати некакав смисао. године апсолутно не можемо да посматрамо као јединствен политички процес. који говори о томе да Србија неће спречавати или да једна и друга страна неће спречавати ону другу на путу европских интеграција. него много дуже од тога. рецимо са ЛДП. а верујем да нисте ово урадили само због датума. 7). шта нас је спречавало у протеклих 100 година да експлоатишемо ту руду. године. до 2012/2013. да смо могли да дођемо и до неких нових одговора на питања која су пред нама. имати неки смисао и за грађане Србије. било лакше да одбранимо Косово. господине Дачићу. октобра и како је заправо Косово изгубила она политичка снага или она политичка елита која је Србију водила после 5.000 проблема у нашој земљи који немају никакве везе са Косовом. али и за Србе на Косову. колико је ограничено дејство тог члана 14. октобра. господине Дачићу. због тога што Срби на Косову и северно и јужно од Ибра једину шансу за озбиљно побољшање свог живота имају уколико се косовско друштво модернизује.

сањате. говорили и јутрос на почетку расправе и протеклих дана. добро држали у тој посети Москви. Данас сте. или макар да смо донели одлуку да према том савезу идемо. Неке од њих су данас у Влади. . а много више амбиције неких других да вас гурну у ту Москву пред Путина и да то буде последњи покушај да вас сломе и да можда овог споразума не буде. рецимо Москве? Мислим да сте се ви. на атмосферу линча која се ствара у нашем друштву. која је. господине Дачићу? Да ли су наши кључни политички савезници земље ЕУ и земље запада или можда на неком другом питању или у имплементацији овог споразума желите. него зато што мислим да би нам било лакше. када споразум буде парафиран и потписан. ЛДП ће. Када смо вам месецима у овом парламенту. Тако је било. а ја вам кажем узалудно се надате помоћи некаквих алтернативних савезника. најмање била резултат ваше жеље. те претње стићи вас. и 2007. да сачувамо интересе и безбедност Срба на Косову да смо чланица НАТО савеза већ у овом тренутку. господине Дачићу. чини ми се. године. Који су то савезници.можда би споразум био бољи да смо га прихватили пре пет или шест година или да су у земљи постојале околности да се тако нешто деси. и 2008. да Србија мора да има савезнике. али просто морам да се осврнем на још неколико ствари о којима сте ви. Неке партије су у томе учествовале. рецимо. господине Дачићу. чини ми се да није било довољно спремности са ваше стране и са стране других лидера владајуће коалиције да тај добронамерно упућени апел послушају. не зато што волим НАТО. Наравно да се то не тиче и не односи само на вашу политичку партију. и 2006. него и на многе друге. Неке се односе на вас. свестан сам тога да одговоре на нека од тих питања нећу моћи да добијем од вас. Као што сам већ рекао. иначе. на то стално прављење списка издајника. макар се мени чини. Волео бих да је Србија земља која иде према чланству НАТО савеза. Није била несрећа са неба или некаква природна непогода то што нисмо са косовским Албанцима разговарали пре шест година. али да то кажемо без икакве радости. вама и господину Вучићу и свим другим лидерима владајуће коалиције говорили да је крајње време да реагујете на претње десничара. а неке су у опозицији. Либерално демократска партија има ту могућност да данас каже да је тада била у праву. подржати овај споразум.свакоме у овој сали да много убедљивије звучи то када каже . наравно. Онда будите доследни до краја. То је био резултат лоших политичких одлука. господине Дачићу. Ви сте премијер војно неутралне земље. господине Дачићу. Нажалост. а неке политичке партије нису имале храбрости да се томе супротставе јер су биле у Влади. не због тога што морате да водите рачуна о нама или неким другим људима који се означавају као издајници. Ми смо најнесрећнији због тога што је изгубљено тих шест или седам година. рекли пет или шест пута да су Србији важни њени савезници. него због тога што ће једног дана. Надам се да вам је бар у овим данима који су иза нас постало јасно колико је било значајно да то учините у том тренутку. неке су тај концепт сукоба или одлагања тог разговора са Албанцима осмислиле. неке се односе на оно што говоре или раде ваши коалициони партнери.

зато што је то епилог чињенице да смо пре 14 година изгубили рат на Косову и да се тиме завршила епопеја наших славних пораза у ратовима на територији читаве бивше Југославије. Ви сте наследник те политике и не очекујем од вас да можете да признате у овом парламенту. зато што мислим да је одговорност и обавеза сваког од нас да овај споразум данас без остатка подржи. због тога што то угрожава вас и вашу будућу политику. За тако нешто више немамо времена. Нећу вам враћати за то. оног националног лидера. Није и одлично је што није. онда немојте да одете у Ниш и да поводом тог руског хуманитарног центра кажете да то нажалост није војни центар. иако сам потпуно сигуран да и ви и ваша владајућа коалиција то мислите и да ћете за годину. Нема разлога да говорите да нажалост није. Нећу покушати да поентирам на тој чињеници данас. Пре неколико дана је. Да ли се тако завршавају ти несрећни национални пројекти или се завршавају оваквим говорима какве је јутрос. Мислим да је ваша обавеза и обавеза свих других у владајућој коалицији да се заувек одрекну идеје да ће моћи да користе овог. У истом оном Старом Меркатору у коме се данас доноси одлука СНС о подржавању споразума. што мене много више брине. вам није заборавила оно када сте ишли у Бања Луку да заједно са Додиком шаљете поруку како је ЛДП неприхватљива у коалицији због свог става о Косову. снаге. ваљда је тај Меркатор требао да буде прва жртва оне чувене кампање бојкота словеначке робе. Ова земља више не може да изгуби ниједну генерацију свог становништва. коју ја поздрављам. и ви господине Дачићу. то се завршава тако што ових дана батине добијају Срби у самој Србији и то од Срба. господине Дачићу. да је од те реченице "Нико не сме да вас бије" настала трагедија или да је тиме покренута трагедије у којој су највише батина добили Срби. Не само Срби на Косову. тих 14 или 15% гласова. две или три бити на оним позицијама на којима је ЛДП данас када је у питању интеграције Србије у НАТО. господине Дачићу. идеја трајно замрзнутог конфликта. да је ово на десет година. а ја поготово. . није довољно да бисте оћутали такве ствари. макар не још увек. али и од. Либерално демократска партија. не знам да ли из разлога што је то ваш коалициони партнер? Кажем вам. то је онда. посланика владајуће коалиције да је ово привремено решење. Ви сте потписали овај споразум или парафирали. господине Дачићу. Ако супротно поступате. Нажалост. Данас смо у овој расправи чули од посланика опозиције. ако се већ залажете за војну неутралност. била годишњица пароле "Нико не сме да вас бије".Али. исправљање неправди или исправљање рачуна са косовским Албанцима или било којим народом око нас. економске снаге. које ће сањати промењене међународне околности у којима ћемо добити прилику за нови рат или ново разрачунавање. господине Дачићу. могућности. ако нисте у стању да то кажете. него у свим деловима бивше Југославије. имао господин Марковић. господине Дачићу. мислим и са мог становишта и са вашег становишта. а на које нисте реаговали. као што вас и данас ограничава и на много начина угрожава то што данима пред прошле изборе у самој изборној кампањи нисте имали више снаге да говорите на другачији начин или истинитији о Косову. рецимо.

године. Ако то ви и ваши данашњи коалициони партнери нисте схватали тада и нисте схватали 1999. слична Косову. нећу вам дати право на реплику. нека господин Вучић. сукобе са неким. године. него због судбине седам милиона људи у овој земљи. Наравно да решење није референдум. је рекао да је доста више те приче о рудним богатствима и ресурсима. да нам је важан НАТО. а не на питање – страна или домаћа чизма. пробајте да то схватите баш данас. да постану на много начина кризна жаришта. управо због тога што се сада Србима. господине Дачићу.) Нисте поменути. и 2007. госпођо председавајућа. јавите се још једном. мислим на регионализацију земље. мислим. мислим на питање људских права. била и 1987. господине Дачићу. хајде да се онда. али вам још једном кажем. илузија о Косову из Устава Србије. не због задовољства ЛДП. По ком се основу јављате? (Санда Рашковић Ивић: Реплика. онда ви. онда референдумско питање не може да буде – да ли сте за споразум или сте против споразума? Ако се изјашњавамо о једној пропалој илузији. То би био можда начин да решимо проблеме у овом друштву и да решимо нека од оних питања која прете. Мислим на Војводину. Ако желите да донесете одлуку да се иде на референдум. господине Дачићу. Да мало оне који нису добри са историјом подсетим на то да је за време италијанске окупације Трепча била екстериторијална и припадала је директно под немачку управу.регион. и 1988. Још једном вам кажем. а онда захваљујем и вама што сте ми дали реч. на модел избора председника. зашто их онда нисмо искоришћавали?) Молим вас. То су питања на која бисмо морали да одговоримо на референдуму. морам да кажем. рецимо. САНДА РАШКОВИЋ ИВИЋ: Пре свега. као платформу за истеривање. који не може довека да седи са стране и доцира политичарима који морају да доносе тешке одлуке. немојте калкулисати са референдумом. Хтела бих да кажем нешто. годину. господине Дачићу. То је врло јасан став ЛДП. морало би много више амбиције да буде у ономе о чему ви данас овде говорите. године. ситних партијских интереса. ПРЕДСЕДАВАЈУЋА: Госпођа Рашковић Ивић. или нисте схватали у мају 2012. Такође бих хтела да кажем да ћу доживотно причати о ресурсима који су на Косову. господине Дачићу. Хвала вам. нека господин Николић. изјаснимо на референдуму и о другим заблудама и илузијама. рецимо. колико добра основа за разговоре може да буде Ахтисаријев план. не мислим у смислу сепаратизма или неких сличних ствари. године и нисте схватали 2004. (Санда Рашковић Ивић: Претходник. Хајде да нови Устав Србије буде тема за референдум о коме ће се грађани изјашњавати. То нису питања за 2013. а то је. Изволите. господин Ђурић је рекао – зашто нисмо користили та рудна богатства? Наравно да смо и те како користили та рудна богатства и из коришћења тих рудних богатстава је изашла она крилатица "Трепча ради – Београд се гради". стално прича прича . Анахрона су. господине Дачићу. захваљујем колеги Ђурићу. Извините. нити је ваше излагање. народу у Србији. године.

управо ова задња реплика која је трајала неколико минута показује да ми данас најмање говоримо о споразуму који је парафиран у Бриселу. а тај економски модел је био последица лошег политичког модела. Одговорила бих господину Ђурићу да нисам говорила ни о каквој ефикасности. ПРЕДСЕДАВАЈУЋА: Хвала. Хвала на пажњи. када поменем "Телеком" и када поменем енергетику. Што се тиче никла. Поштовани председниче Владе. ПРЕДСЕДАВАЈУЋА: Хвала. Никад нисам била део комунистичке партије. мислим да дубоко грешите. поштовани министри. мислим да тај пример који сте ви поменули и ту крилатицу . зато што је наводно отрован? Само да се одлучимо који концепт од та два подржавамо. да ми то искоришћавамо. има никла. у коме Трепча нити је била ефикасна и цела земља. изволите. заправо јесте најбоља потврда онога о чему сам говорио. БОЈАН ЂУРИЋ: Госпођо Рашковић Ивић. 30. Београд се гради. колико кошта изражавање Срба на Косову и Метохији. мислим генерално на становништво. социјалистичког. САНДА РАШКОВИЋ ИВИЋ: Хвала. о чему говорим. потврда једног потпуно погрешног економског. без кога данас не можете направити ни један мобилни телефон. нити сам говорила најмање на начин да желим да похвалим ту ефикасност Трепче у комунистичком систему. Мислим да не морам посебно да вам доказујем колико је лоша економија у овој земљи. Овде су и министри.колико се троши за Косово и Метохију. Да ли у те резерве рачунате и резерве никла? Да ли ћемо на Косову да експлоатишемо никл. госпођо председавајућа. они сигурно знају. Оно што желим да кажем јесте да је било експлоатације и такође да се на Косову и Метохији производила струја која се извозила по бившој Југославији и у региону. не мислим на Србе или Албанце. да би се изграђивао Београд или било који други крај ове земље. друштвеног уређења. ГОРАН БОГДАНОВИЋ: Хвала. то је питање за Министарство и министра. Имам још једно питање. али поред никла има јако много и других руда. па и . Госпођа Рашковић Ивић има реч. Народни посланик Горан Богдановић има реч. то није питање за мене. макар владајуће политичке елите у овој земљи. госпођо председавајућа. а у Србији ћемо забрањивати експлоатацију никла. као што мислим и да је један од основних разлога за слом политике ове земље пре 20 или 25 година заправо то што није нико схватио. Ако сањате данас моделе Трепче из времена окупације или из времена комунистичког. и сребра и злата и германијума. нити ико мој. а поготово тај део Косова је имао утисак да су они заправо жртве и да се троше њихови ресурси.у Трепчи се ради или у Трепчи се вади. Господине Ђурићу. да се више не могу одржавати оне позиције на оном моделу који се у то време рушио у читавој Европи. ПРЕДСЕДАВАЈУЋА: Хвала. Управо ове крилатице око Трепче или непознавање ситуације која је трајала уназад 20. а треба рећи колики ресурси тамо леже и шта би Србија могла све од тога да има. поштовани народни посланици. Да.

шта је пре свега у Бриселу договорено? Из овог споразума који је овде пред нама. ко је ту крилатицу форсирао и ко је говорио. са . Мислим да у последњих дана се створила некаква фама да косовски Срби желе да на неки начин успоре даљи развој Србије. а верујем и сви ви. Знате. народним посланицима. верујте ми.да ли ће се локални избори на територији на северу Косова и Метохије одигравати по Ахтисаријевом плану? Поштовани посланици. Морамо да будемо искрени пре свега према себи. ми морамо да погледамо у очи свему томе да будемо храбри и да сасвим јасно и децидно кажемо да ће у наредном временском периоду све дипломе у школама које се буду издаване носити заглавље република Косово. нажалост. нажалост. како за државу. овде морати да будем потпуно отворен и да кажем како Срби на Косову и Метохији. данас ћу. Витомирић и друга села. Да ће нам здравствени систем бити у систему тзв. пре свега. видети права истина. Ништа вам ново нећу рећи ако кажем да је пред нама један изузетно тежак период. у страху. што је истина. не може се. али грађани на Косову и Метохији заслужују да им се каже та истина. овим споразумом држава Србија нестаје са простора Косова и Метохије. Да ли ће она бити обухваћена у тој новој општини северна Косовска Митровица? То све ствара дилему код тих људи и зато инсистирам на истини и само истини. народни посланици.40 година. без развијене државе Србије не виде свој опстанак. кад очекујете сваки дан све тежим и тежим онда треба разумети донекле и те протесте и ту фрустрацију и можда донекле неку реторику са којом се лично не слажем. Морамо такође рећи да по први пут на једном делу територији Косова и Метохије ће заживети институције државе Србије. Могу слободно да вам кажем у име косовски Срба да Срби без јаке државе Србије. тако пре свега за Србе на простору Косова и Метохије јер и данас смо могли чути и песимистичке и оптимистичке изјаве. како ће изгледати здравство. Србима на Косову пре свега. зарад будућности и опстанка Срба на Косову и Метохији. ако живите дужи низ година у неизвесности. како год она била тешка. пре свега Суви Дол. зарад истине. даје нам за право да пре свега Срби на Косову и Метохији буду забринути за своју будућност и за свој опстанак на простору Косова и Метохије. како ће изгледати локалне самоуправе итд. Из тог разлога. како год она била болна. да ћемо пре свега успети да нађемо заједнички језик са нашом Владом. гледате на овај споразум. поштовани народни посланици. не виде своју будућност. али знам унапред одговор . не само на простору Косова и Метохије него у читавој Србији. државе Косово. Зато верујем. да нама треба. Да ћемо локалне самоуправе изборе одржавати по законима државе Косово и нигде не можемо овде видети и зато постављам питање. а и према грађанима. да јавности саопштимо да. Када кажем истина. Ми нигде овде не можемо да видимо у овом споразуму како ће изгледати наше школство у будућности. али. оно што нажалост. где се Ахтисаријевим планом одузета нека села и места. поштовани грађани. а како лично ја. истина. рећи ћу вам да пре свега север Косовске Митровице где имамо. Верујте ми да то није истина. Из тог разлога и ово незадовољство и ови протести нису усмерени на било кога овде у централној Србији. Али.

шта год да буде. Што би преносили овлашћења са локалних самоуправа на ту заједницу? Ваљда се треба изборити за нека већа овлашћења или надлежности које не постоје у тим општинама. Шта радимо са људима који су радили у инспекцијама? Да ли ти људи остају без посла? Морамо. понављам и до краја излагања ћу стално говорити да морамо рећи истину. Лично ћу остати.нашом државом. али када имате у виду чињеницу да тог командира именује министар МУП онда и то на неки начин ствара зебњу. Господине председниче. да много будемо оптимистички. принципима који регулишу нормализацију односа. Спадам у можда оне људе који ће се критички односити према овом споразуму тј. пре свега око те заједнице општина. Нећу свакако рећи . ма каква та истина била. Не видим потребу. Из тог разлога не треба гајити неку велику илузију да ћемо са заједницом општина имати много веће ингеренције. једно стање које је и сада функционисало што се тиче косовско полицијске службе. да ће та заједница општина утицати директно на неке процесе у самој Приштини. не видим ни једну већу надлежност у свему овоме него што имају те албанске општине. да ли ће финансирати здравство. јужно од реке Ибар. значи. можда напустити Косово. верујте већ постоји на простору Косова и Метохије. не видим разлог да локалне самоуправе преносе своја овлашћења на ту заједницу општина. просто. социјалу. Да би Срби знали шта им ваља чинити. а да буду у корист Срба на простору. Такође морамо говорити више шта радити са људима који раде у управи прихода. Немојмо да се ми много замајавамо. имате ПТТ. Много се овде говорило око полиције. је обавеза ове Владе. а свакако и јужно. без подршке наше државе. да људи помисле да је држава Србија дигла руке од свега тога и да више неће водити рачуна о Србима на Косову и Метохији. ове државе да настави да и даље помаже пре свега опстанак и безбедност Срба на простору Косова и Метохије. Јесте новост регионални командир који ће бити задужен за север Косова. Ми сада имамо да су Срби на северу Косова и Метохије 99% у КПС. Верујем да нико неће напустити шта буде са Косовом. видим да се ПТТ нигде не помиње у овим споразумима у овим договорима. та заједница општина је овде како је написано у овом споразуму. имају потпредседника. јер ми смо свесни. Ми сада имамо четири командира полицијских станица. нама нема будућности. Зато вас молим да на било који начин и у својим дискусијама и својим опхођењем не подстичемо на неки раздор. Ви имате јавна предузећа ЕПС. Ми имамо доле једну реалност. неко ће после свега овога. Имају председника. шта год ја мислио о тој Влади. без подршке наше Владе. Зато је обавеза ове Владе пре свега да потпуно јасно и децидно саопшти да ли ће даље финансирати институције ма у којем систему биле. Шта год било са Косовом и Метохијом ја знам да ће велики број Срба остати на тим просторима. Али. На који начин и шта се подразумева под транспарентним финансирањем? Да ли ће новац ићи преко буџета владе Косова па ће даље цензурисати према Србима? Морамо бити отворенији и рећи праву истину да би Срби знали на чему су. да ли ће пренети овлашћења на заједницу општина што се тиче јавних предузећа. Јер. пре свега севера Косова и Метохије. да ће та заједница општина имати много веће надлежности. те су у ту асоцијацију укључене албанске општине. имају савет. локалне самоуправе. просвету.

јесте чињеница да је примена споразума оно што представља највећу одговорност и најзначајнију обавезу која нас непосредно очекује. све њене четири тачке. а да су једини истински профитери они који су имали користи од таквих сукоба. Када је реч о ратификацији међународних уговора. позвали да у најширем духовном . Наравно. САША МИЛЕНИЋ: Поштовано председништво. бар за мене као православца и представници СПЦ. како је из разлога о којима се може дискутовати значајно повећана температура расправе над овим извештајем. да једнострано проглашена независност Косова и Метохије није призната овим споразумом. као и ону прву и основну што је најважније акцентовати. драгоцено је што су нас. напоменом акцентујем да се пред Народном скупштином Републике Србије не налази споразум. подсетићу. квазинационалистички слојеви". са нашом државом и да ћемо напокон почети нормално да живимо и да ставимо тачку на све те неспоразуме који су неколико година уназад постојали између косовских Срба и Владе Републике Србије. а друго да имам и своје мишљење уважавајући пре свега интересе и Срба на северу Косова и Метохије. али морамо отворено рећи да нажалост све ингеренције државе Србије које је имала. у којој се ситуацији налазе. за нас из УРС најпрецизније апострофирани у уводном излагању господина Илића. Сасвим на крају желим пре свега да се захвалим и мојој странци која ми је омогућила да гласам пре свега против овог споразума. Хвала. овде је напросто један извештај Владе Републике Србије о споразуму који је већ усвојен на седници Владе и мислим да је изузетно важно да се покаже снажна подршка тој политици и том споразуму међу непосредно изабраним представницима грађана у Народној скупштини из разлога који су. Гласаћу против овог споразума у нади да ћемо наћи заједнички језик са Владом Републике Србије. ПРЕДСЕДНИК: Реч има народни посланик Саша Миленић. Споразума о нормализацији односа Београда и Приштине. Недвосмислено је јасно да овај споразум поштује усвојену Резолуцију у овом Дому. шефа посланичке групе. драги пријатељи. да потписивањем овог споразума престају пре свега на северу Косова и Метохије. Међутим. и завршићу тај уводни део.да ће тај командир полиције бити Тачијев или под командом и да ће радити против интереса косовских Срба. цитираћу "Постајемо свесни да су омразе и србофобија и албанофобија нанеле огромне штете и једном и другом народу. Посебно. о предметном извештају говорићу као и највећи број народних посланика из перспективе његове треће главе. што је из извештаја очигледно. чиме се управо потврђује теза о придржавању прве тачке Резолуције. пре свега јер је то споразум који отвара историјски период помирења два балканска народа и зато што. још уже. Изволите. криминализовани. уважени председниче Владе Републике Србије и министри у Влади. оно што се у извештају такође посебно акцентује. сав тај споразум није слика свих детаља који се тичу организације стања на северу Косова и Метохије у перспективи. даме и господо народни посланици. јер се он и зове Споразум о принципима који регулишу нормализацију односа. Наравно. јер би Народна скупштина у споразумима евентуално могла одлучивати.

Мислим да је драгоцено да мало продубљеније о свом разлогу подршке говорим отворено. да се овде споразумом емоције потискују зарад некакве голе. да смо предуго били оптерећени тумачењима који заправо припадају култури мита. Савремени човек. Човек нема чуло за стварност. Ја сам заправо став већ изнео и неки су га вероватно видели на интернет адреси www. савремене цивилизације. Не верујем да икога овде има да скрива чињеницу узбуђења пред овом одлуком. а то су емоције.zajednozasumadiju@. конфликта и конфронтација заснивано је на митолошкој перцепцији стварности. Не мислим. о томе се и ради што се стварност креира у нашем разумевању посредовано укупно културом. интересима и близанцем интереса. да не би било ко осетио да је повређен тиме. О том чину бих желео да говорим. без обзира коју позицију заступао у односу на ову тему. Зашто су тако драматично различита виђења стварности? Ту бих се позвао на ону. тривијалне стварности. духовно малаксалој Србији. међутим. Обе су слике могуће. Немојмо ни мит потцењивати.com. о арт илузији белог пешчаника на тамној позадини. макар у неком сублимираном облику. значење знатно дубље него што су параграфи једног постигнутог споразума или техничке формулације извештаја о целом процесу. Сама чињеница да је наша култура доносила политичке одлуке у XX веку доминантно инспирисана и накнадно оправдавана аргументима са тог стабла цивилизације. онде је и благо ваше". Најважнији задатак политике јесте успостављање перспективе. дезоријентисаној. изворну. већ о једном ширем контексту у којем се он има читати. како је драже. Чињеница је са којом се морамо суочити управо данас на овој адреси. зависи од много чега. о ономе што у казаном није исказано.контексту промислимо о свом односу према овом извештају и споразуму. Изричито сам овај споразум оквалификовао као подвиг Владе Републике Србије. Да ли видите љубавнике који стреме пољупцу или пешчаник. заиста говори о проблемима напредовања нашег друштва и чињенице да имамо једну примитивну културу. Цело наслеђе сукоба. то напросто није адекватно тумачење зато што и нема стварности пре било каквих емоција и стварност није нимало тривијална нити је људском чулу непосредно доступна. али је напросто недопустиво улазити у стварност у ХХI веку са митолошким пројекцијама и представама о њој. Интереси и емоције су покретачи и наше виђење стварности увелико одатле потиче. наивну. Наравно да се то тиче емоција. не толико о ономе што у самом споразуму пише. а заправо представља суштину и разлог драматичности у полемици и у расправама над овим споразумом. знањима. која је заправо званични портал Канцеларије "Заједно за Шумадију" УРС и био је предмет размене и коментара на мрежама. Баш као што и свети списи кажу "јер онде где је срце ваше. присутне. митолошке провиденце. јесте подложан деловању мита и отуда узбуђење и емоције свакога код нас. пре свега пробудити наду. омразе. свима нам добро знану из уџбеника. у коју ако се мало боље загледамо откривамо заправо белу позадину на којој се два тамна профила сусрећу у пољубац. Овим споразумом ми заправо стојимо на прагу једног чина. Због чега тако крупна реч? Зато што ми се чини да је најважније у осиромашеној. . чији су досези знатно већи.

чудовиште и монструм које тражи од вас да се одрекнете себе и да погинете за њу. а држава ће у отаџбини наћи начина да ваш индивидуални успех присаједини укупној количини заједничког добра и наћи начина да вашу себичност упрегне у кочије општег интереса. организоване будућности да би за вашу децу и генерације које долазе друштво у Србији било лакше. него да је отаџбина она једина међу земљама света која од вас тражи да будете лепи због себе. али је огромно велик проблем ако отуд мотивисана свест гради политичке представе и доноси политичке одлуке. да будете успешни и богати због себе. да учимо с разумевањем и у политици песму нашег песника да се домовина брани лепотом. онај тиранин. здравства и свих других функција. него што је финансијско стање и економска ситуација и да им одговорна власт каже – ненадајте се ничему у свом животу. и за време турске царевине је ондашња Краљевина Србија плаћала више од 700 школа. То је потпуно неспорно значајан део наше културе. Да вас подсетим. а финансирање је ишло преко Цариграда. Морамо имати очигледно адекватније одражавање. Немам ништа против мита у гусларском наслеђу. Хвала. него је и хајдучко. да тако кажем. али се напрегните за изградњу догледне. безперспективност. да будете добри и ведри због себе. Он нас враћа на један период 100 година уназад наше косовске стварности. да отаџбина није онај хајдук. Реч има народни посланик Марко Јакшић. епском предању и у десетерцу. април 2013. Враћа нас на 1911. године остаће као дан. као што пише Павле Јовановић својевремено у Политици "невидљива. Поставља се питање зашто се све то направило. јатаковање је савезништво са хајдуцима само из спољне перспективе. књижевности. српске предаје или продаје КиМ. полиције. ПРЕДСЕДАВАЈУЋА: Хвала. 19. Знате. уверење да Србија има будућност. Овакав споразум обнавља наду. априла 2013. јер није епско предање само слободарско. али стварна као булдожер" и са погрешном идејом о њој. Српско грађанско друштво се мора из те митско-хајдучке концепције осврнутости ка прошлости и завета сваки своје да окаје старе. године све што мирише на институције српске државе је протерано и прогнано са КиМ у сваком смислу. разумевање и проницање стварности. али безидејност. Његовим усвајањем коначно улазимо у први разред грађанског демократског друштва. националног идентитета. које је онда давало плате српским учитељима. . јер супротност грађанске свести онда доводе у позицију јатака. јер 19. То је оно за шта овај споразум нуди у својим претпоставкама потенцијал. од просвете. да се окрене идеји будућности и генерацијама које долазе. урадило и одрадило? Неко ће да каже да ће бити транспарентног финансирања. Србија има ужасно тешку економску ситуацију. само народно. МАРКО ЈАКШИЋ: Даме и господо.Стварност је. недостатак наде много теже оптерећују грађане. годину. Политичке консеквенце хајдуковања су веома опасне. У унутрашњем односу јатак је таоц. можете доживети само да вам при том сусрету пукне кичма.

У саму ЕУ и сами знате да новаца и пара нема. Да је споразум добар и да није на нашу штету. Тада смо имали пораз у Косовском боју. године. Продали смо институције српске државе. а богами и ви без функције. Из те исте странке док је председник те странке био премијер у Влади Републике Србије. да смо изградили пут за "Титаник". Већ је четворо лица изгубило живот. никакве изолације за Србију до дана данашњег није било. а ондашњи представници СРС имају приликом разбијања сопствене странке и самог доласка на власт. Шта се десило? Наши представници су задржали своје функције. оно што смо такође имали у Бриселу да видимо јесте да наш председник Владе није био довољно кредибилан управо због разних натписа и веза са проблематичним односима са нарко кланом Дарка Шарића. исти онај Устав на коме се заклео Војислав Коштуница трајао је само годину дана и на неуставан начин донета уставна повеља о државној заједници Србије и Црне Горе. Нормална је ствар да се каже следеће – ми то нисмо предали због обавеза које смо имали према онима који су нам помогли да дођемо на власт и да разбијемо СНС. На жалост. забога. С обзиром на само време. Црна Гора је прогласила независност. одакле је чини ми се највећи део дописа ишао од његовим коалиционих партнера пре свега у самој Влади. Чак је споразум морао да буде потписан. Ми нисмо потписали Ахтисаријев план и. ПРЕДСЕДАВАЈУЋА: Народни посланик Верољуб Арсић. Паре су на истоку. ја то поздрављам. ВЕРОЉУБ АРСИЋ: Даме и господо народни посланици. Да не бих више губио време. за своју децу која хоће да живе у ЕУ. морам да вам кажем још једну чињеницу. године. нису на западу. Чули смо такође да је тамо било доста тешко. који каже отприлике следеће – нама је Кетрин Ештон рекла да ако не потпишемо овај споразум да ћемо остати и ја. само је нестало српске државе на КиМ. рецимо. Видимо да се у Бугарској спаљују због глади. реплика. поштујем оно што и председник и потпредседник Владе чине. него на албанску корист сигурно је да и Словачка и Румунија не би признале КиМ. чини ми се да је то било 2008. него то чинимо ето због бољег живота и уласка у ЕУ. жао ми је што у Скупштини чујем неке речи за које могу да кажем да су најмање нечувене и то из политичке странке која је на најгрубљи могући начин поништила Устав СРЈ. али немају права да гурају децу косовских Срба у тзв. да ћемо остати у изолацији. јер први потпредседник Владе је морао да седи на дрвеној столици. предају председника Србије Слободана Милошевића и сада треба на Видовдан да се одрекнемо државе Србије. Пре свега. Да је то тачно говори и чињеница да нам овај споразум деле негде на Видовдан 2013. Оно што такође може да се каже јесте да велики број земаља управо најављује да ће признати КиМ. јер није било хигијенских услова. "жуту кућу" код Хашима Тачија. да су морали на све да пристану.Оно што такође мора да се каже јесте који је разлог за овакву предају институција српске државе. с обзиром да је први потпредседник Владе морао да буде на дрвеној столици. Када смо потписали тај фамозни споразум морам да вам кажем да нам је шпанска штампа честитала. мислим да лежи у обавезама које садашњи челници СНС. Док је тај исти премијер . Да је ово тачно око ових обавеза сведоче и изјаве бившег канцелара за КиМ господина Вулина.

ПРЕДСЕДАВАЈУЋА: Хвала. Слободан Самарџић. Због чега? Па. Шта сте радили док сте били на власти? Што то нисте спречили? Ви сте се бавили тада Хашким трибуналом. Што сте потписали ЦЕФТ-у? Због ЕУ. о томе говорите. године. Немојте сада нама. прво Устав СРЈ је био неодржив у оно време из простог разлога што га црногорска власт није поштовала. Не знам да ли ви знате да су Америка и НАТО бомбардовали Београд и Србију целу. То је сушта чињеница. већ за вољу Албанаца да се одвоје и помоћу Американаца да им у томе учине. али проблем независности Косова није везан за власт тих странака и за Владу тадашњу. када неко не може да вам врати он почне да вас пљује. али можете да не признате или ако имате такво стање али га сами признајете. СЛОБОДАН САМАРЏИЋ: Пошто смо сада чули једну серију оптужби за ДСС и њену прошлост од 2000. 17. Ово што се сада дешава је спашавање од резултата до кога нас је ваша странка и политика довела. Када је у питању патриотизам највише ме нервира патриотизам и јако љути који је уносан бизнис и ништа више. али постоји једна јеврејска пословица која каже – најгора ствар на свету је људска незахвалност. 1999. Не знам зашто толика вика. Они су се издвојили зато што су имали јаког савезника који је силом и насиљем кршећи међународно право њима омогућио да једнострано прогласе независност. Требало је наћи решење. Србије и њене Покрајине Косово да су криве владе у којима је председник био Коштуница. Косово је прогласило независност. реплику у име ДСС. заиста морам да демантујем то што је речено. Ми вас нисмо подржали да издате Косово. после свега овога они причају како је неко продао Косово. Косово јесте прогласило независност. То је најжалоснија замена теза и са здравим разумом нема никакве везе. СНС и њен председник никада не би били на власти. Наиме. да продате територију и за то немате право. МАРКО ЈАКШИЋ: Мислим да је колега јако нервозан. И сада. фебруара 2008. зато што је речено готово у афекту и без имало резона. оно је нађено у Београдском споразуму и касније уставној повељи. оно што лично мислим јесте да најгора прича јесте продаја државе Србије на КиМ. Још нешто.из те исте странке био председник Владе Републике Србије. То су две различите ствари. Вама се сада чини да за цео историјат односа Срба и Албанаца. због тога. То су две квалитативно различите ствари и ту сте побркали ствари. То морате да прочитате у неким књигама да бисте уопште о томе говорили. ПРЕДСЕДАВАЈУЋА: Реч има народни посланик Марко Јакшић. године када смо ми били на власти са другим странкама. оно због чега је ваша странка довела Србију да се сада налази у оваквој тешкој ситуацији то нама пребацујете. Имајући све то у виду. реплика. због ЕУ. СРЈ. ПРЕДСЕДАВАЈУЋА: Реч има народни посланик Верољуб Арсић. Ни због чега другог. Друго. То не значи да Влада треба сада са том Америком која је помогла Косово да прави споразум преко ЕУ да преда Косово. Шта то отприлике значи? Да није било ДСС. године на овамо. Ако вам намеће окупацијом решење ви то не можете да спречите. Није томе допринела Влада него је Влада била немоћна да то спречи и то сви знамо. да вас ружи и да све о вама најгоре говори. . Нажалост.

Неки имају станове и у Лондону. Можемо да бирамо хоћемо ли да Хашим Тачи полако преузима институције. када имате много јаче чињенице које морате знати? Коштуница је обезбедио 2007. нико овде није продао Косово. па се договорите. без икакве контроле и без икаквог одговора. они представљају Србе а не неки фантоми. итд. то је много јача ствар коју не помињете. Говорите о некима стварајући наговор да се ствар уопшти. што нисте покушали? Када је овде био 2005. Што се тиче продаје. да њих представљају неки криминалци који имају станове по Београду и Лондону. те чињенице су чврсте и тврде и њих не можете демантовати. Молим вас један ће имати право на реплику. она сваки дан иступа. а људи добро знају о чему се ту ради. Према томе. заиста сам запањен вашим познавањем или непознавањем прилика. То је најлегитимнија власт која постоји данас у Србији. Данас имате посла са Србима са КиМ који легитимно представљају своје бираче. године руску и кинеску подршку Савету безбедности за одбијање плана Марти Ахтисарија који је требао да замени Резолуцију 1244. јер је очигледно не знате.ВЕРОЉУБ АРСИЋ: Јако добро се сећам бомбардовања Србије и СРЈ. овако у четири ока. Морате говорити озбиљније а не онако произвољно. које сте крајње произвољно навели да бисте неког уплашили. То су СО и њихови представници и сваки дан их видите или у Митровици или у Београду. водите рачуна о томе шта говорите. Никад Војислав Коштуница на то није дао одговор. Имали сте прилику. То сте ви учинили данас стварајући илузију за непознаваоца и то сте намерно урадили. тада сам носио униформу. Изволите господине Самарџићу. Имају у кући станове по Србији. покушај спасавања због једне политике која је протеклих година била катастрофална. За реч су се јавили господин Марко Јакшић и господин Слободан Самарџић. има подршку акламасиону и демократску од стране оних које представља. Јел то тај патриотизам? Јел се тако чувало Косово протеклих година? У томе јесте проблем. па да се каже сви су они заправо такви. године у Скупштини Србије Бабурин каже – кажите нам шта хоћете са Косовом. неки су од тог патриотизма постали најбогатији људи и на Косову и у Србији. То вам ништа не вреди. по Београду и заводе онај народ тамо и гурају га у сукоб са сопственом државом. врло ружно говорите о њима. Како можете говорити о Коштуници који је 2005. подвуците црту и ми ћемо за то да се боримо. Када је реч о Србима са Косова. али знате шта вам је рекао неки руски научник. Овај споразум није ништа друго него резултат. али онако како он хоће. или да покушамо да бар то ставимо под контролу и да барем у једном делу призна суверенитет Србије на територији Косова и Метохије? ПРЕДСЕДАВАЈУЋА: Хвала. лопови. године рекао или урадио нешто друго од онога што је вама Бабурин говорио. нико овде није издао Косово и нико овде није издао Србе који су остали на Косову. Говорите о њима. СЛОБОДАН САМАРЏИЋ: Господине Арсићу. . Ево до дана данашњег у томе је проблем. Она је изабрана на изборима. Нико данас сем вас не доводи у питање легитимност представљања Срба на Косову. представници са Косова. Највећи проблем јесте што су ту највећи противници тзв.

Немојте да плашите људе. мора бити члан Савета Европе. Изволите. или параграф 14. пошто сви ми знамо да читамо. ни предаја. Да би постала члан ЕУ. рекламирао сам повреду Пословника члан 107. Само вас молим да пратите седницу. то што овде не пише. поготову оне који су писмени.Долазили су у Београд. бавите се оним што у овом документу пише. то знате. Бавите се чињеницама. Дакле. ја ћу само да му кажем једну врло просту и једноставну ствар. да би нека држава постала члан ЕУ. Верујем да седе људи који знају. а не купује се за лепе очи и шта је и како је радио господин Жарко Вујовић на Косову и Метохији продајући и склапајући дупле купопродајне уговоре за албанску земљу и с ким је делио тај новац. Даме и господо народни посланици. даме и господо министри. Пословника – достојанство Скупштине. јер с друге стране. ни издаја. . преварама. имају споразум испред себе и могу да га читају. Реч има народни посланик Верољуб Арсић. Немојте да се бавите инсинуацијама. ЗОРАН БАБИЋ: Повређен је члан 107. мора прво бити држава. Да би била члан Савета Европе. мора приступити европским конвенцијама. Оно је била повреда Пословника и одузето је време од посланичке групе. господине Алигрудићу? Изволите. Немојте да се бавите таквим стварима. ви сте се обавезали на признање независности Косова. МИЛОШ АЛИГРУДИЋ: Ја вас молим. Ако сте се обавезали да не блокирате Приштину од уласка у ЕУ. то је крајње увредљиво за све народне посланике. ако ишта знате на овом свету. овог споразума у којем врло јасно. реплика у име посланичке групе. Много тога још пише и лепо је и лако је рећи бавити се инсинуацијама и лажима и преварама и узбуњивати људе. ПРЕДСЕДАВАЈУЋА: Господине Бабићу. верујем да у овој сали седе људи који знају да читају. Господине Бабићу. односно Београд и Приштина су се договорили о томе да неће једна другу блокирати у европским интеграцијама. повреда Пословника. ако не на српском онда бар на енглеском да прочитају тачке споразума. Ово што је господин Бабић малочас испричао. лажима. можемо врло лепо да прочитамо члан 14. Ни у једној од тих тачака не пише ни продаја. Верољуб Арсић сада добија реплику по основу излагања господина Самарџића. и како се купује стан у Лондону. с обзиром да сте злоупотребили време повреде Пословника за реплику. Немојте то да радите. на неким другим странама пише. Ви желите исто. Да би приступила европским конвенцијама. изражавали своје мишљење и немојте их вређати. И у вас гледам. ПРЕДСЕДАВАЈУЋА: Реч има народни посланик Зоран Бабић. одбићу време вашој посланичкој групи. ни било какво предавање српске земље на Косову и Метохији. Господине Бабићу. Водите рачуна шта говорите. мора прво да постане чланица УН. Господине Бабићу. господине Јакшићу. Најлепше вас молим да нас спасете оваквих квалификација и када је по свом излагању господин Бабић допустио себи да уђе у меритум расправе. недвосмислено стоји да Србија.

господине Бабићу. Реч има господин Јакшић. не знам да ли сам ја необавештен или је нека друга странка необавештена. МИЛОШ АЛИГРУДИЋ: Морам. он је рекао – нећемо. ПРЕДСЕДАВАЈУЋА: Реч има народни посланик Верољуб Арсић. Шта хоћу да кажем? У ових 15 тачака споразума нигде не пише држава. Ако је господин Бабић мислио да ја имам стан у Лондону. Или хоћете да је неко издао.ПРЕДСЕДАВАЈУЋА: Господине Алигрудићу. "Споразум није потписан зато што нису били хигијенски услови и зато што је први потпредседник Владе седео на дрвеној столици". пошто сте и ви злоупотребили време повреде Пословника за реплику. Уосталом. када је питала да ли ћете оставити институције српске државе. потпредседник Владе Србије има четири обавештајне службе. само не у овој згради. Морам да кажем још једну ствар. То су речи Томислава Николића и мислим да се сад сигурно смирио. него потпредседник Руске Думе и разговор није био у четири ока. ко што један издајник неће за себе да каже да је издајник. свако ко је крао треба да иде у затвор. "Гурамо децу у "жуту кућу" Хашима Тачија". Да ли неко жели Пословник да рекламира? Изволите. јер сам продао институције српске државе. него Војислав Коштуница. У интервјуу са Љубицом Гојгић. Ако је шта издаја. нека ми то каже. . и ваше време ћу одузети од времена посланичке групе. господине Алигрудићу. заједно са још 1200 терориста. Уосталом. станова и злоупотреба. Тако ми Господа Бога. да сам ја издајник. заједно са њеним председником. да кажем да када је врућа тема у питању. морам да кажем следеће. Када спомињемо неке ствари које су мени биле пребациване. апсолутно сам за то. онда је то. реплика. заклињем се пред свима вама да нећу да се смирим док не вратим Косово поново у састав државе Србије. госпођо председавајућа. поново су убијали Србе у марту месецу 2004. Што се тиче осталих ствари. па да видите како ће да прође. ево ја вам га овде поклањам пред свима и дабогда да се добро са њим служите. па се надам да ће лако да их нађе. ако је шта предаја. Ако неко мисли да сам ја издајник. ВЕРОЉУБ АРСИЋ: Прво. Ако ипак хоћете. године. него је била званична делегација Руске Думе. логично је да буде и мало узавреле атмосфере. Ти које сте пустили. Члан 107. само да подсетим на речи које су ишле из вашег посланичког клуба. МАРКО ЈАКШИЋ: Што се тиче разних кућа. Пуштен је човек који је признао да је силовао деветогодишњу девојчицу и убио је зато што је Српкиња и спалио је у једином крематоријому у Европи после Другог светског рата. Изволите. Није Томислав Николић пустио Фљору Бровину. Господин Бабурин није неки тамо научник. нити Република Србија. Какве сте ви то патриоте онда? ПРЕДСЕДАВАЈУЋА: Имам три пријављена народна посланика из посланичке групе ДСС. да је неко продао? Не знам која још тежа реч постоји. у Клечки. него Војислав Коштуница. онда ће бити Марко Јакшић у праву. Није Томислав Николић пустио браћу Мазреку. Толико о томе. ви знате да ниједна жена која је лаког морала неће за себе да каже да се бави тим послом.

заједно са Шиптарима с Косова. јер није по процедури. сте написали. можете одузимати од времена посланичке групе. па сте написали да ће судске власти бити интегрисане и функционисати у оквиру косовског правног система. ја вичем због тога што ви мене не чујете. ако хоћете. мислим да сте и ово време искористили за реплику. али ово је расправа у начелу.ПРЕДСЕДАВАЈУЋА: Пре него што наставите господине Алигрудићу. По овом споразуму. овакву количину бесмислених увреда једне политичке странке нисам скоро чуо и вађења неких идиотских примера из нафталина. која има своја правила. Прича се о Фљори Бровини. подсетићу вас на одредбу Пословника. Дакле. овог члана. тако да ћу и ово време одузети од ваше посланичке групе. МИЛОШ АЛИГРУДИЋ: Извините. ако сам прекршио правила Пословника. тако да његовој посланичкој групи преостаје од преосталог времена за претрес. Изволите. не можете ми одузимати од времена посланичке групе. мислим да сам поступила у складу са Пословником. ПРЕДСЕДАВАЈУЋА: Господине Алигрудићу. господине Арсићу. па сте написали да ће избори за заједницу општина бити расписани по косовском закону. као што сам и рекла. Дакле. да ће на Косову постојати јединствене полицијске снаге у оквиру косовске полиције. став 8. Можете ме казнити. одузме од укупног времена које припада његовој посланичкој групи у претресу о текућој тачки дневног реда. Какве то везе има са Фљором Бровином? Какве то везе има са свим о чему сте малочас причали. каже – у случају става 7. али одузећу вам ово време. Молим вас да у циљу даље расправе прекинемо ову реплику да бисмо омогућили и осталим народним посланицима да имају право да изложе своје мишљење. По редоследу. злоупотребљавајући право из става 2. читав случај са Фљором Бровином за нашу издају. само ми реците који члан Пословника? МИЛОШ АЛИГРУДИЋ: Јесте ли ви глуви? Члан 107. овог члана. с места: Не може. да би се оправдао противусатван издајнички чин.) Само немојте да вичете на мене. да бисте нашли за сходно да вређате једну нормалну и патриотску странку у овом парламенту? Да ли сте то говорили као српски радикал или као српски напредњак? Објасните у ком својству сте ово изговорили. Упозоравам вас на то да ћете прекршити Пословник. председник Народне скупштине је дужан да време које је народни посланик користио. ПРЕДСЕДАВАЈУЋА: Господине Алигрудићу. Три пута сам вам рекао. Ово немате право да радите. (Милош Алигрудић. па сте написали да ће косовски закон и косовски уставни систем да се тамо примењује. то је очигледно. повреда Пословника. Члан 103. Да смо у расправи у појединостима. Какве то може да има везе? То може само да падне на памет неком ко осећа дебелу кривицу за ово што ради. реч има народни посланик Звонимир Стевић. . Друга ствар. као да је Фљора Бровина заслужан.

је проглашена независност. потписивања Кумановског споразума. када се десио погром на КиМ. Верујте ми да је народ на КиМ мирнији. Зато данас Србија и Срби на простору КиМ по ко зна који пут се налази на раскрсници. издржљивији. да нисмо знали да сарађујемо са Албанцима. као да Албанци не постоје на простору КиМ. Питање КиМ није од јуче већ вишедеценијско и вековно питање. и 1971. По ко зна који пут су пред Хамлетовском – бити или не бити? . демонстрације. Хронолошки ћу да се вратим уназад 50 година и да укажем на догађаје који су утицали да се ми данас у држави Србији и на простору КиМ налазимо у стању у којем се налазимо. не сматрам да је ово једини Споразум. Од 1989. године. поштована председавајућа. као и ова жучна расправа и начин разговора око КиМ. Тада се престало са тим насиљем. даме и господо народни посланици. па 1981. бити употребљена бојева муниција. за време владавине Слободана Милошевића. јужно од Ибра. стрпљивији. као да нема ЕУ. односно 1968. године. Да није било у 15. Ово сматрам делом Споразума и отварањем новог процеса и новог поглавља у решавању КиМ.ЗВОНИМИР СТЕВИЋ: Господине председниче Владе. А како сте узели власт? Године 2000. Резолуција 1244. године дошло до великог исељавања Срба са простора КиМ. године до 1999. кад кажем међународна заједница – Америка и велике силе. као да немамо осећај за реалност. то је реалност. као да смо ми сами па се сада договарамо како ћемо да примењујемо Споразум. Питам овде све вас. где ста нас оптуживали и оптужили за издају и где сте тада говорили да смо издали српски народ. Онда долази до бомбардовања. нема разлога за нервозу. Срби на простору КиМ су могли да кажу да су свој на своме. као да нема међународне заједнице.00 часова на Одбору за безбедност и Одбору за КиМ званично саопштење јужног крила НАТО-а да ће. нема разлога за тензију. а 1981. наводно због лоше хране у студентским домовима? Слушајући ову расправу овде. Године 2008. да нисмо знали да сарађујемо са међународном заједницом. као представник Срба са Косова и Метохије. нити ће овај споразум да реши питање КиМ. Желим да вас подсетим. шта смо могли да радимо ми као држава Србија? Само смо држали затворене састанке Одбора за безбедност и Одбора за КиМ и тражили и молили и упућивали захтев јужном крилу НАТО-а да спречи насиље албанских сепаратиста и терориста и етничко чишћење. господо министри. да је 1963. да смо били крути и онда сте ви узели власт. То је факата. уколико Албанци наставе са насиљем. моја генерација 35 година живи под овим условима на КиМ. вас и јавност. године. па се онда питамо – ко је донео Устав 1974. односно 2001. јачи и отпорнији него од вас појединца који наводно водите бригу и бринете за судбину српског народа на КиМ. као да смо у заблуди. када су аутономним покрајинама дати атрибути државности. јер и оно мало Срба што је остало по градовима је напустило своја седишта и своје домове. питам ја вас – ко је увео царину на КиМ? Ко је поставио прве пунктове на Мердару и у Кончуљу ? Ко је потписао Споразум ЦЕФТА? Године 2004. Како ћемо ми да зовемо то? Како ми то називамо? Да ли је то самозвана. такозвана независна држава Косово? Очигледна је и евидентна чињеница да су они за ових 13 година направили одређене атрибуте државности на простору КиМ. године студентске демонстрације.

Неопходно је изналажење могућности и пројеката за њихово запошљавање. Срба рачунајући ту и Брезовицу. Оно што желим да кажем. сложено. не могу а да овом приликом не кажем и не изразим допринос Срба јужно од Ибра. Чињеница је да ни један злочин није расветљен. нема разлога за велики оптимизам. где провејава одређена доза страха. болно. по први пут.Прихватити или одбити овај споразум? Отићи или остати на простору КиМ? Тешко. на челу са председником Владе. ЕУЛЕКС. нису ни дотакнути. Гораждевца итд.она провејава. мислим на повратак преко 200. очигледно да је Споразум парафиран под невиђеним притиском и условљавањима. Под два. Надам се да ће изнаћи адекватно решење у интересу свих Срба и на простору Косова и Метохије и државе Србије. Желим да овде истакнем и мислим да није добра та подела или опасна. и оне су доказ за опструкцију. Никада не прихватити независно КиМ. бременито. Када расправљамо о Споразуму данас и о његовој примени. 3) спремност и одговорност за заштиту Срба северно и јужно од Ибра. староградска. многе ствари које су од животне важности за Србе са простора КиМ. посебно државе Србије за средства која су од 1974. а што се види ових дана и све ово што се догађало у Бриселу. 2) спремност преузимања одговорности за имплементацију Споразума. питања имовине. господином Вучићем. господином Дачићем и првим потпредседником Владе. толико великом журбом. као и заштита културно-историјског и црквеног блага. на КиМ. посебно када је у питању албанска страна. ако не постоји. бивше СРЈ на простору КиМ. године улагана на простору КиМ. и израда пројеката за 14 генерација младих који су. као да ће бити смак света. дефинисање и решавање питања судбине киднапованих и несталих. како оних који су отишли на КиМ тако и ових у расељењу. Зашто доза резерви и песимизма? Досадашња искуства су показала бројне опструкције и блокаде и неспремност за реализацију договореног. милион долара је тада дневно улагано и тзв. а то је спремност за наставак финансирања и економско јачање Срба на простору КиМ. Разлози за одређену дозу оптимизма су: 1) спремност да се добијене гаранције реализују и на тај начин обезбеди безбедност. Али. а то је да читавог дана спомињемо Србе са севера. завршили средње и високо стручне школе. Веома кључно питање и мислим једно од суштинских питања и проблема које провејава код народа. У централном делу постоји 40 хиљада људи. а рекао бих и преговарачком тиму. пре свега од стране ЕУ. а истовремено и одговорност ЕУ и албанске стране за реализацију потписаног Споразума. да вас подсетим. а ако је има . мислим на ЕУ. обештећења Срба и државе Србије. а нема разлога ни за тотални песимизам. Ако у северном делу постоји 40 хиљада Срба по подацима УН. чију борбу и допринос за опстанак на простору Косова и Метохије не спорим и подржавам и поздрављам разговор представника Срба са севера Косова и Метохије са руководством наше државе. мучно. најтеже је Србима на простору КиМ. наврат-нанос. Штрпце. Србима у Србији. без обзира на недаће и тешкоће. односно потписаног. слобода кретања и мир на КиМ. почев од "жуте куће" или Варница код Подујева. у .000 расељених. резерве и сумњи.

поморавском крају - Ново брдо, Гњилане, Витина и Каменица, око 40 хиљада и не
прихватам реченицу која је изречена да смо пристали да очувамо своју кожу, како
сам разумео, на републику косово, што није тачно.
Користим прилику да они који су остали на Косову и Метохији, на северу,
али посебно они у Грачаници, у Ранулугу, на Гораждевцу, Великој кочији, одам
допринос, и они су очували институције државе Србије на простору Косова и
Метохије.
Када се ради о заједници српских општина, мислим да се ради о моделу и
може да се направи спој северног и осталих делова Косова и Метохије. Веома
кратко, од квалитета, способности, рационалности, мудрости и спремности људи
који ће чинити заједницу српских општина у многоме ће зависити даље
функционисање заједнице, а рекао бих и опстанак Срба на простору Косова и
Метохије.
Има много питања која се постављају у јавности ових дана. Прво питање –
да ли су Срби који су остали отписани, преварени, запостављени, заборављени и да
су за корак даље од матице Србије? Друго питање – ако прихватимо споразум,
буквално речено прогутамо кнедлу, испијемо горке пилуле, да ли је то крај уценама
и растакању државе Србије? Треће питање, веома важно – који ће симболи и печати
бити коришћени на јавним местима и скуповима?
Покушао сам у разговорима са чланством СПС и са нашим коалиционим
партнерима и људима на простору Косова и Метохије да дам одговоре на питања, а
и да тражим одговоре од њих. Као што сам њима поставо питање, а и овде данас
нисам чуо, ако одбијемо Споразум, која је алтернатива? Шта је алтернатива? Не
прихватање, одбијање или референдум? Или, шта би било са нама Србима, како
оних са севера, тако и оних јужно од Ибра да је преговарачки тим одбио и покушао
да одуговлачи парафирани Споразум? Колико нас би остало на простору Косова и
Метохије без гаранције српске полиције, без гаранције КПС полиције и без
гаранције НАТО алијансе?
Потпуно сам свесан ситуације у којој се налазимо и ми Срби на простору
Косова и Метохије и држава Србија и стање у којем се Србија, као држава, нашла.
Пре свега мислим на политичко, на међународно и на економско стање. Када
кажем на економско мислим на стандард људи у нашој држави.
Зато овај споразум за мене представља нужно зло, без којег Србија не може
даље и он је изнуђена варијанта. Нисмо прошли идеално, далеко од идеалног и
доброг. Да ли је можда могло боље, под оваквим околностима? Као што видимо
није било могуће. Зато од имплементације, од стратегије и доношења новог
уставног закона зависи ће од тога много, зависиће од тога судбина Срба на
простору Косова и Метохије и судбина Срба, односно целе државе Србије.
Захваљујем вам се.
ПРЕДСЕДАВАЈУЋА: Хвала.
Народни посланик Милош Алигрудић. Изволите.
МИЛОШ АЛИГРУДИЋ: Хвала.
Хајде да расправимо народским језиком неке ствари. Шта је урађено овим
споразумом? Идемо одмах на Споразум, да не би губили време, јер нећу много да
причам. Малочас сам врло јасно анализирао како ствари стоје и у том Споразуму
јасно стоји да све ово што је наводно говорено за положај Срба на КиМ они већ

имају по сопственим правилима понашања, по правилима државе Србије плус ће
још изгубити много тога јер ће се све ствари поништити и преселити у надлежност
косовске државе.
Под један, ви уништавате институције Србије на КиМ. Све претварате у
институције државе косово, а оно за шта сте се у медијима хвалили да сте
изборили, као што је командир полиције на северу Косова, подсетићу вас још
једном, читам ту одредбу – на Косову ће постојати јединствене полицијске снаге
које се зову косовска полиција. Сва полиција на северу Косова ће бити интегрисана
у оквир косовске полиције. Плате ће исплаћивати само косовска полиција, па ће
онда косовска полиција изабрати командире из редова етничких Срба на КиМ да
носи косовске поете, косовске ознаке републике Косово. То је оно што сте се ви
изборили.
Онда сте се изборили да судови буду косовски судови који ће прихватити
припаднике етничких Срба на КиМ, судије да буду чланови тих судова и да суде по
косовским законима.
Онда сте се изборили у овом фамозном члану 14. да је договорено да
ниједна страна неће блокирати или подстицати друге да блокирају друге стране на
њеном путу ка ЕУ. Значи, преводимо на народски језик – ако би Русија сутра хтела
у Савету безбедности да спречи Косово да постане чланица УН, ми би морали да са
Русима разговарамо и да спречимо да то раде, или да их барем не подстичемо јер
би тиме дефинитивно угрозили пут Косова у евроинтеграцијама. Зашто? И ви то
сви врло добро знате и то је моје питање за Владу. Одговорите ми на то питање
јасно и конкретно, да не ширимо причу даље.
Да ли је могуће да неко, нека држава постане чланица ЕУ а да претходно,
пажљиво слушајте и одговорите ми, није приступила свим европским
конвенцијама? Мисли се на конвенције Савета Европе. Ви знате да то није могуће.
Косово да их не би блокирали мора постати чланица Савета Европе. Да би постало
чланица Савета Европе према Статуту оно претходно мора бити чланица УН. Ово
је јасно као дан. То није подложно преговорима, господо, ви сте то потписали.
Хајде да сад ствари вратимо на нормалу, шта сте ви потписали? Да ли сте
потписали признање КиМ, односно тзв. независност косова? Јесте. Ви можете да
нисте, али јесте. одговорите ми да ли је ово тачно што сам рекао или није. Врло
добро знате да је тачно. То што се господин Бабић кревељи па му је криво што сам
у праву је друга ствар. Али, ви морате знати да је ово тачно. Шта је следеће што
ћете да урадите? Како мислите да управљате овим поступком даље? Како мислите
да одржите ваша обећања јер сте већином гласова Резолуцију усвојили у овом
парламенту да никада нећете признати независност Косова? Како?
Знате ли шта је најгоре од свега? Грозно је што кршите Устав. Грозно је што
сте издали Србију и Косово, али је још горе од свега тога што нас правите будалама
и мало ће времена остати док људи ван ове сале, вас овде има више од две трећине
који ћете подржати овај споразум, ми нећемо, када укапирају шта сте урадили, а
укапираће зато што ћемо им ми рећи, онда ће овај однос снага којим се ви хвалите
данас у скупштинској сали бити бино промењен јер је већ данас промењен уз сво
незнање и страх у којим их држите, страх од пропасти евроинтеграција, хоћете да
им тресете гаће од тога, страх од неких сукоба. Шта ви људи радите? Који су ваши

мотиви? Да ли је могуће да су само мотиви учлањења у ЕУ? Ја се бојим да нису и
да су они на трагу онога што је господин Јакшић причао.
ПРЕДСЕДАВАЈУЋА: Хвала.
Реч има народни посланик Срђан Миливојевић. Изволите.
СРЂАН МИЛИВОЈЕВИЋ: Поштована госпођо председавајућа, даме и
господо министри, даме и господо народни посланици, разумем и схватам да ова
Влада има проблем да суштину овог споразума и разлоге за његово доношење
објасни својим бирачима, својим члановима странака, па чак, колико сам јутрос
видео, имате проблем да разлоге за доношење овог споразума објасните и својим
посланицима.
Ако погледате овај скуп испред Скупштине Србије, имате ви проблем да
разлоге за доношење овог споразума објасните и онима који су вас најгласније
подржали у кампањи у другом кругу за избор председника Србије. Они који су вас
најгласније подржали, данас вас најгласније оптужују. И коме сте се ви окренули?
Онима које сте 23 године толико ревносно гонили због европске идеје, због
европских вредности, због европских идеала. Потражили сте руку ДС коју смо вам
толико пута у прошлости пружили, а ви сте толико пута у њу пљунули, вребајући
прилику да је одсечете кад год вам је то било симпатично и згодно.
Ми због тога нисмо љути на вас. Ми вам због тога не замерамо. Ми ћемо
вам увек пружити ту руку, која вам је некада била толико мрска. Знате, није мала
ствар када се неко 23 године бесомучно, не бирајући средства, бори против
европске идеје и европских идеала, када неко глуми џелата коме је све дозвољено.
Није необично у историји да се џелати понекада постиде пред достојанственим
држањем својих жртава и прихвате идеале и идеје својих жртава. Није то ништа
страшно. Није страшно ни кад џелати јауке и крике својих жртава претворе у своју
победничку песму, у своје вјеруј.
Морам да вас питам, није први пут у људској историји да Савле постане
Павле, а да пре тога каменује Стефана. Али, пре него што се тај преображај деси,
увек следи искрено покајање. Не тражим од вас да се ви овде сада искрено кајете
због тога што сте 23 године саплитали ову земљу на европском путу, нити то
очекујем од вас.
Али вас питам – да ли знате колико би Србија била срећнија земља да је
Томислав Николић ту страшну, туђу, непознату реч – извини, учио уз песме Ђорђа
Балашевића, но у Сребреници. Знате како би Србија данас била срећнија да није
било књиге Томислава Николића "Све за Косово и Метохију".
(Председавајућа: Господине Миливојевићу, молим вас да се вратите на
тему.)
Хвала, госпођо председавајућа. Тема је КиМ. Хоћете ли мало да вам
прочитам сад овде шта пише у књизи? Немојте да ме прекидате, пустите ме да
кажем. Разумем да савест не мора да буде увек мирна. Нећу дуго, верујте. Пустите
ме, молим вас. Важна је тема због грађана.
Дакле, нећу да претворим ову расправу у ретроспективу говора Томислава
Николића. Немају ништа од тога грађани Србије. Ни ви, ни ја. Довољно је данас
Скупштина Србије на моменте претворена у каљугу и нема потребе да баш сви
сиђемо у ту каљугу да би вас подсетили колико је тешко да се из ње изађе. Добро је

Да вас питам сада – што нисте пре 23 године заспали. Нешто од чега ми нећемо одустати и у чему смо ми истрајавали свих ових година. можда не бисмо знали да постоје Кошаре. колико ухапшених. а не да се бијемо са светом. интелигенцијом. Знате. жуте. радничке. да сте тада обукли европски фрак. Да вас подсетим. Огулина. Да смо ми на власти. То је историјска одговорност од које не можете побећи. на себи. Због тога вас. јер су за нас европске интеграције и будућност Србије нешто што је веома важно. Да сте тада обукли европско одело. Опет вас питам – где смо изгубили 23 године? Да је којим случајем ДС данас предложила овакав текст споразума. наш систем вредности. Данас се битке добијају знањем. Не бисмо данас уопште имали расправу о Косову. пре 23 године. жуљевите. крваве. пребијених? Знате ли са колико црних марама. Ту прошлост морате да носите. постоје оловке којима може да се пише прошлост. хипотеку прошлости. Данас бисмо расправљали и тражили консензус око тога како да реформишемо пензиони систем. боља земља. шта да радимо са здравственим осигурањем. наше идеале. у преговорима сте . пробудили се као Борис Тадић? Знате како би Србија била срећнија. И на томе је ваша велика историјска одговорност и ви од тога не можете да побегнете. понављам. Нема те реторике којом тај баланс и бреме можете да пребаците на наша плећа. скупили су се данас. да ли би испред Скупштине било две стотине ових људи или би било 200 хиљада људи? Да ли би гореле стране амбасаде или би горели чланови ДС на ломачи? Да ли би министар правде трчао данас да поздрави овако одушевљено ове данас? Што није изашао да их поздрави? Рекао је да ће увек изаћи када се скупе. утопијска. Косово и Метохија не би постојали као тема у нашим животима. не би стигао да говори пред 200 хиљада окупљених. настрадалих. Немате ви бољих од нас да вас усмере на европски пут. Таква је слога данас потребна Србији. морали сте преко Јариња и Брњака до Брисела. као радикали. Вировитице. Нећу да вас питам у име којих идеала су ти млади људи тамо изгинули? Нећу да вас питам да ли знате са колико труда је ДС платила те напоре да вас изведемо на европски колосек? Колико страдања наших чланова. нити ми имамо неке друге боље од вас. садашњост и будућност. али не постоји гумица којом се прошлост брише.што у Европу више нећете преко Карлобага. Опет вам подвлачим. изборе сте добили на реченици да ћете поништити све споразуме и договоре које је направио Борко Стефановић. Али. нереална политика? Знате колике су цене ваших заблуда? Стотинама хиљада људских живота се мере. заједно су извукли хаубицу на брдо са ког су гађали аустро-угарске митраљезе и омогућили су повлачење српске војске преко Албаније. Данас се битке више не добијају на јуриш. Драго нам је да ви сада преузимате наше вјеруј. лелека удовица и плача сирочића је плаћена промашена. Ево. да заједно извучемо те топове уз брдо. ратарске. плаве. Карловца. из супротстављених табора. у јеку великих битака у Првом светском рату. и на теми КиМ ДС ће вам пружити руку. памећу. Данас. Без обзира да ли су нам руку црне. Године 1915. можда младост Србије на Кошарама не би облачила маскирне униформе. Нажалост. тројица посланика тадашње Краљевине Србије. нећу осуђивати.

него да правимо консензус око болних питања која нас чекају. Данашњи дан је био веома непријатан у историји Србије и у памћењу њених грађана. на данашњи дан су се издешавале трагедије у Првом светском рату. то Томислав Николић не може да преведе на руски. у Првом балканском рату и када посегнете за таквим асоцијацијама. да правимо договор око реформе пензионог система. Бриселу. морам да осудим још једну ствар коју сте урадили. Може сада неко да вам нађе календар најстрашнијих могућих догађаја. онда врло често будете жртва асоцијација. Па сте непријатном игром асоцијација закључили да је баш. сада када схватате да се у Брисел не иде преко Карлобага. али пре него што свету пружите руку и очекујете да вам све узврати. хајде да се угледамо на наше непријатеље. Оно што председник Владе господин Дачић и премијер Вучић у Лондону. Шта имате ви да полемишете са црквеним великодостојницима? Уместо да полемишете са њима. немојте да вређате оне од којих очекујете подршку. Ако не знамо на кога треба да се угледамо. али није примерено да правим такве асоцијације. када сте одустали да будете добровољни даваоци туђе крви. Мора да постоји граница шта прихватате. око . а шта не прихватате? Међу собом немате исту визију решења овог проблема. ето. пружите руку прво људима који седе око вас. када сте одустали од политике зарђале кашике. Страшне су се ствари дешавале. очекивао сам да у време редовног заседања не правимо паузу три недеље. Црква је одвојена од државе. присетили сте се опробаног модела свог политичког деловања. Знате. Ваљда схватате да је важно пружати свету руку. а нас је свакога дана све мање и све смо посвађанији. Направили сте кризу која није постојала у Војводини. на дан НДХ донета одлука да се та декларација расправља у скупштинском здању у Војводини. Покајте се. већ одласком. У Другом светском рату на данашњи дан су се дешавале страшне ствари у Јасеновцу. јако ми је засметало што у тренутку када су вам пропали косовски преговори. Знате. Присетите се његове такође речи – за сваки грех постоји покајање. Али. када схватате да се косовскометохијски проблем не решава паљењем амбасада. Окренули сте се рату и са Српском православном црквом једног тренутка. шта се на данашњи дан лоше десило у историји Србије. Наравно. Ваљда сада разумете тешкоће са којима смо се суочавали док сте скупљали аутобусе и цртали кече Борису Тадићу и Борку Стефановићу. Вашингтону обећа на енглеском. да су маргинални. Њих је свакога дана све више и све су сложнији. То није добро. да су небитни. али да на том згаришту тих амбасада нема искре која ће упалити фитиљ на згаришту ваших пропалих политика. да је небитно њихово мишљење и њихов став. присетите се речи Светог патријарха Павла. Измирите неке политике. Промућкали сте афлатоксични југурт и трк за Нови Сад. опет морам да вас подсетим. Ваљда сада разумете шта сте радили и колико је тешко саплитати људе који се пењу уз брдо и гурају топове. а потребно је да се то преведе на српски и албански. можда и на згариште тих амбасада. ако хоћете напредак и разумевање ситуације у којој се налазимо. у Новом Саду. То сам ја спремио. није тешко.врло често нудили и више него што се тражило. да се тако играм са јавним мњењем у овој земљи. Ваљда сада. него преко Хоргоша. када сте схватили да се конфликти решавају договорима и преговорима и када са разлогом очекујете подршку и широк консензус.

Да ли то значи да ће ови моји кумови из Пећи да буду Косовари? Немојте. Даћу вам савет мог колеге Ненада Чанка . да нам се не дешава да вашем председнику странке стижу претеће поруке. а онда позовете најбољег пољопривредног стручњака да вам каже шта је ту могло да се засади и да успева. чим направите један корак напред. заиста да радимо. рођаке Србе је назвао Босанцима. да видимо шта нам је на путу до Европе. моје кумове. не мора баш све да буде мера рејтинга. Европа је консензус са свим учесницима у политичком животу. не видим начин на који можете овде да обезбедите гласање. ако хоћете да гласамо о реформама.ако не знате како да гласате. моју ћете подршку тешко добити. Хајде да причамо шта можемо да урадимо и какав консензус да направимо око онога што имамо. да нам се не дешава да нам пребијају лидера опозиционе странке хулигани које амнестирате. да више не присуствујемо оваквим расправама. Чекам већ у понедељак да закажете нову седницу Скупштине. да частите једни друге издајницима. Није то пријатно грађанима Србије. Ми из Демократске странке носимо врло болно искуство када се на такве поруке није адекватно реаговало. Гледају ово и људи у Републици Српској. него да видимо како да реформишемо здравствени систем. Ако хоћете консензус и компромис овим болним реформама. Препустићу вашој савести да гласате онако како мислите да треба да гласате. имаћете снажну подршку Демократске странке. као да сте гласали туђом. али морамо да јасно дефинишемо када ћемо изаћи из каљуге и живога блата. О чему да гласамо? О Извештају Владе. Подвлачим. о томе се никад није гласало. да спречимо претње. Упозоравали смо да водите рачуна кога амнестирате и шта радите. Европа није само добра жеља. Не видим ниједну пословничку могућност да се данас изјашњавамо о било чему овде. а не да их подстиче. . Било је и вас који сте дали тешке заклетве када је реч о Косову и Метохији. Пробудите се. можемо.закона које морамо да доносимо. да председнику Владе стижу претеће поруке. око тога ко ће преузети ризике за болне реформе. О Извештају Владе. О томе се у Пословнику не гласа. Добро је што се понаша цивилизовано на такав начин да смирује конфликте. Европа је напоран рад. да правите пет назад. Опет да вам кажем. што следи пут Бориса Тадића. да се овде ради. Ми данас не гласамо о Споразуму. Добро је што се извинио у Сребреници. Извештај се прима к знању или се не прима к знању. да се достигну европске вредности. пензиони. како да имплементирамо оно што је договорено. онда седите мало на руку пре него што гласате да добро утрне. тешко вам је због свега што сте казали и изговорили. Шта даље да вам кажем? Ви ме подсећате на људе који су на коцки изгубили најбољу њиву. фактички Скупштина може само да гласа о споразуму две независне државе. Али није добро да неке ствари радите на овакав начин. јер то није по Пословнику. Немојмо да причамо о ономе што немамо. Није све у рејтингу. назвао их је председник Републике Босанцима. јер ако гласамо о Споразуму. да гласамо. пријатеље. да не мора грађани Србије да скупљају хуманитарну помоћ да нам се деца оперишу. Ако хоћете о томе да се гласа. како да се понашамо у будућности. А за вас који знате шта гласате и зашто желите да гласате и шта стављате на дневни ред. да правимо консензус око онога шта треба да радимо. такође имам поруку.

– говорник може да говори само о тачки дневног реда о којој се води претрес. Реч има народни посланик Синиша Ковачевић. спомињао некакве граничне прелазе. slaveći hiljadu godina svoje carevine. nestala je u krvi i pepelu. Господин Миливојевић је осамнаест минута причао о председнику Републике Србије. definitivan i pre svega pošten. ništa pametnije nego da se posluša glas naroda. izgrađuje jedanaest milenijumskih kula. U ovakvim okolnostima. ali referendum na kome pitanje svakako neće definisati gospodin File. kada je sudbina države u pitanju. nego će taj referendum oslikati emocionalni. pa da se prisetimo toga da nijedna multikonfesionalna imperija nije opstala. ми смо већ три ставили у скупштинску процедуру. ništa logičnije. SINIŠA KOVAČEVIĆ: Zahvaljujem. Вашој посланичкој групи остало је још шест минута. To je dovoljno vremena da kažem ono što sam želeo.glas naroda . moram samo da izrazim svoje žaljenje što je to tako i što u svemu ovome nema ni daška anticipacije. ПРЕДСЕДАВАЈУЋА: Хвала. Nekoliko godina nakon toga ona se raspala. Što se tiče tog glavinjanja. да се бар мало одморим. није ни свестан да није био у теми и да ми је његове памети један дан. Уколико желите. koji je svirao sve dok im voda nije došla do bokova. Њему лично ништа не замерам. Либерално-демократска партија такође. Хвала. и да се око тога прави консензус. (Председавајућа: Господине Миливојевићу. Хвала. vox dei . спомињао хуманитарну помоћ.Ако не знате да напишете законе. причао је о Војводини. Изволите. uvažena predsedavajuća. Dragi prijatelji. а мало више да раде прсти који пишу законе…. Да је још причао можда би дошло до те опомене. socijalni i politički momenat ovog trenutka. onakav kakav jeste. прекршен је Пословник по члану 106. спомињао писање закона. читао нам је неке књиге. ni trunke nečega što predstavlja političku vrstu anticipacije. опозиционе лидере у иностранству итд. ništa umnije. Šta treba da se dogodi da shvatimo da je Evropa projekat koji je propao. Просто сам поступала у складу са Пословником. kažu Latini Vox populi. итд. спомињао СРС. можемо у дану за гласање да се изјаснимо. . ništa mudrije. da je to Titanik u koji uveliko ulazi voda? Čak je i onaj gudački kvartet. Олгица Батић такође. господине Арсићу. taj imperijalni model koji nasleđuje EU. neopoziv. два пута сам упозорила господина Миливојевића. odnosno srljanja ka toj neopozivoj činjenici koja se zove EU. Austrougarska.glas Boga. gospodo ministri.) …. спомињао Босанце. по Пословнику. Као што сте могли да видите. da su se sve urušile u krvi i pepelu. ПРЕДСЕДАВАЈУЋА: Слажем се са вама. Господин Арсић. ВЕРОЉУБ АРСИЋ: Госпођо председавајућа. već referendum na kome će gospoda Dačić i Vučić dokazati svoje već poslovično poštenje i neće zloupotrebljavati svoje pozicije. Мислим да сте били дужни да га опоменете. Ми смо спремни да радимо. Ta čarobna reč je referendum. neće se useliti na televizije sa nacionalnom frekvencijom. Хајде од понедељка мало мање хипнотички прсти да раде. Jedna od tih milenijumskih kula je i kula Sibinjanin Janka. тема. kako se to kolokvijalno kaže.

kao da smo mi došli iza sitnih konja i sitne stoke. važno je da je čamče sa pomijama puno i to je ono što je suština. ako se ne varam. Ovo je ideja bez koncepta. ponovo mlevenim kopitima i mokraćom udovica? Koješta. a mi uporno i uporno idemo i srljamo prema EU. da radite posao koji volite. oni koji su ozračili celo Kosovo treba sada da budu zaštitnici svega toga. kao sistem vrednosti koji se izgrađuje u modernoj Evropi već 200 godina. poetičkog. Može li čovek koji kleči i lapće pomije iz čamčeta biti srećan? Može li čovek zavisiti od punog frižidera? Može li njegova sreća zavisiti od punog frižidera čak i onda kada je taj frižider napunila sedamnaesto godišnja ćerka čije je radno mesto ulica? O tome se radi. Kao da je sve ono što je iskon srpski nekom oteto.napustio brod i ukrcao se na čamac za spasavanje. Neko je rekao danas – poslanici koji su rođeni na Kosovu. Samo mi zajapureni veslamo prema tom bivšem brodu. Ti isti su štitili i 17. Svima je mesto rođenja Kosovo i Metohija. To je Kosovo. emocionalnog. Nema Irca koji je ne proklinje. To i takvo Kosovo. godine… (Predsedavajuća: Vreme. Ta usrećiteljka je usrećila Siriju. Treba li toj vrsti usrećenja da verujemo. To je praprostor srpske države. Šta ako se Evropa raspadne? Ona je već usrećila Bugarsku. usrećila Irsku.) . Potrebno je da provedete život sa osobom koju volite. oni koji su ubijali Srbe. Nema Kipranina koji je ne proklinje. Dakle. nešto. za ime Boga? Da li može ponižen čovek biti srećan? Postoji nekoliko traktata o sreći. Čak su mu naši bolničari. Kao da je Devič nikao na kupusištu. ubeđujući vas da ste sada lepši i zdraviji. To je prosto neverovatno. mi živimo vreme jarećeg pečenja". prema tim vlasnicima bivše sreće koji će uskoro završiti na dnu okeana. gospodine Kovačeviću. Nijedan ideal osim jaretine nije ostao ovoj nesrećnoj zemlji. molim vas. dragi moji prijatelji. da budete zdravi i potrebno je da budete dostojanstveni.) Dakle. Egipat.) Dozvolite mi samo jednu rečenicu. Neka mi se oprosti ukoliko grešim. šta je potrebno da se bude srećan. to je paradoks koji se otima zdravom razumu. ako ne uđemo u EU. usrećila Mađarsku. Dakle. praprostor misaonog. ovo je ponovo put bez alternative. da formiramo vlastitu državu. a samo mi hrlimo prema tom Titaniku. et cetera. (Predsedavajuća: Već sam vam dozvolila pola minuta duže. Otima se nešto što je identitet. marta 2004. Neće Srbija propasti ako odbije ovaj sporazum. taj bahati evropski hirurg vam je odsekao bez anestezije. Kako bi rekao veliki Đura Jakšić: "Nažalost. najlepše srpske mitologeme. što se gradi sedam hiljada godina. moramo da pristanemo na to kao da smo mi uzurpatori. To je kontradiktorno. suština je u sledećem. Irak. Onoliko godina koliko traje civilizacija. Na Kosovu su rođene najlepše srpske pesme. Sada nemam vremena da o tome govorim. a mi sada sa promenjenom svešću. političkog. Mislim da je jagodinski korifej. Kao da je Gračanica samonikli bršljan. kako insistira velika Evropa. To je ono što je suština i to je ono što ne razumemo. Nemojte mi reći da nismo u stanju kao misleća država. svega onoga što čini identitet. naše medicinske sestre zdušno pomagale. Svima nam pišu pogrešni podaci u ličnim kartama. Taj dnevnik uvreda koji smo odande dobili ima nekoliko hiljada strana. Svi smo mi rođeni na Kosovu. To je Kosovo i sad vam se to otima. Hoćemo li se lečiti. najlepše srpske žene. Oni koji su nas bombardovali. et cetera. dragi moji prijatelji. Nema Španca koji je ne proklinje. Libiju. To je ono što je zastrašujuće. (Predsedavajuća: Vreme.

па и Албанаца које и даље третирамо као наше држављане у нашој јужној покрајини. то јесте НАТО. а ово је тек почетак нормализације односа између Београда и Приштине. Сматрамо да је једини начин разговор. Од овог дефинисаног оквира који је у многим аспектима уопштен. преговор. Ова влада је добила мандат да створи услове за одрживу будућност седам и по милиона грађана Републике Србије. Свиђало се некима то или не. Утицај и контролу над том територијом имају они који тамо живе. српског народа који живи на Косову и Метохији. оних који су изашли на последњи попис. али и оних Бошњака. Рома. При томе је питање како да спречимо да самопроглашена држава заврши процес у који је ушла 2008. то јесу Албанци. односно у примени. Брига за будућност државе Србије подразумева одсудну битку за спречавање коначне сецесије Косова и Метохије. Можда због тога има оволико жучи и оволико страсти у излагањима. имамо могућности. Изволите. поштоване колеге народни посланици. Dostojevski kaže: "Ako sudbina celog čovečanstva. ако будемо довољно истрајни.Dozvolite mi jednu rečenicu. то јесте Еулекс. нормализације за коју би Приштина желела да буде између две независне државе. Ми са њима покушавамо да постигнемо то да бар мало почну да уважавају наше државне и националне интересе на Косову и Метохији. претходни говорник је у једном свом делу излагања рекао оно чиме сам ја хтео да почнем своје излагање. Да ли је то пут да одбијемо било какав дијалог са онима који ефикасно контролишу територију наше јужне покрајине? Ту територију не контролише Руска Федерација. Dakle. оно што је битно и што је пред нама. Косово и Метохија је наша најјача емоција. у највећем броју Албанци и међународно присуство. односно КФОР. Ne možemo mi unesrećiti kosovsku decu da bi našoj deci namazali kiflu sa puterom. . sreća celog čovečanstva zavisi od jedne dečije suze. посебно чланови Владе и они који ће учествовати у имплементацији. ničija sreća se ne može praviti na tuđoj nesreći. то је да се максимално. neka ta dečija suza ne padne". нормализације која је за нас нормализација односа са нашом јужном покрајином. Косово и Метохија јесте корен сваког Србина ма где био рођен. То је сада приоритетан задатак. односно ЕУ. али је питање доношења рационалне политичке одлуке питање које мора да буде ослобођено емоција. године званично? Тај процес може бити завршен чланством у УН. Hvala lepo. али ћу ипак то на свој начин рећи. Горанаца. Али. ма где живео. bukvalno jednu rečenicu. Реч има народни посланик Милован Дрецун. посвете побољшању наше тренутне позиције. договор са онима од којих зависи шта ће се дешавати на Косову и Метохији. kao što ste dozvolili gospodinu Halimiju. чисто да покажемо како нам је циљ један. не контролише Србија. Србија је присутна на Косову у Метохији онолико колико је присутан њен народ и колико буде у стању да опстане и да се развија. Време је најбољи судија да покаже какав је ово споразум. И треба. МИЛОВАН ДРЕЦУН: Уважени чланови Владе. Можда се разилазимо у начинима и у виђењима како да дођемо до тог циља. да побољшамо положај посебно Срба на северу Косова. ПРЕДСЕДАВАЈУЋА: Хвала.

уз подршку Београда. Одбити причу о томе да смо некакви издајници или да смо продали Косово и Метохију. године. након осме рунде. а да од ње у будућности имамо користи.Господине Дачићу. ни демографска страна. не дозвољава нам да сада продамо. а вама најмање даје морално право да било кога жигошете као издајника. Бриселски споразум. и то што смо носили у срцу 1999. ПРЕДСЕДНИК: Народни посланик Војислав Вујић има реч. господине Дачићу. уколико данас не извучемо поуку из овог дана. кроз историју у више наврата било срубљено до корена. замолим да. Хвала вам. па су изницале младице. године. поуку из историје са којом отприлике нисмо имали среће зато што нам никад није било довољно да извучемо неку поуку. нама овде у Скупштини да понудите једну стратегију државне борбе против беле куге јер све проблеме у које западамо отприлике нам управо наноси бела куга. тамо где су се најкрвавије битке биле. председниче Владе. Данас више не могу да кажем ништа ново од чињеница које претходници већ нису рекли. године не видех на Косову и Метохији. прихваћене наше сугестије и неки наши предлози. није нам била јача страна. Само се пријавите. уз нашу подршку. када су људи губили ноге. колегинице драга. Молим вас да овај проблем решимо тако што ћете ви. Мој предлог и сугестија је да будете још упорнији. Зато ћу. поштовани народни посланици. са нашом владом. али данас желим свима вама да пошаљем једну поруку и да вас. ћете имати довољно снаге. као Влада Републике Србије. нажалост. главе раскомадане и остало. У наредном периоду треба побољшати оно што није добро у овом споразуму и то може преко примене. У овом тренутку ми из ЈС. Још једном ћу рећи да је оно што је најбитније данас порука да је председник посланичке групе ЈС господин Драган Марковић Палма данас већ рекао да ћемо подржати овај споразум Брисела. али који у многим аспектима ствара могућности да формирамо заједницу српских општина која би се институционално повезала и која би имала капацитет да се сама. остало је још само два минута. На крају. ВОЈИСЛАВ ВУЈИЋ: Господине председниче Владе. У овом тренутку на Косову имамо милион и по Шиптара. а бар мали корак у одбрани виталних државних и националних интереса на Косову и Метохији. Верујем да је почетак договора са Приштином та младица која ће успети да направи велики корак уназад за самопроглашену државу Косово. посланичкој групи ЈС. Дубоко верујем да у наредном периоду. а то радимо од 2004. када смо се борили за своју отаџбину. имамо 150 хиљада Срба. господине председниче Скупштине. Мене посебно радује што су. не можемо сами у градовима где смо на . да у значајној мери побољшате овај споразум у току имплементације. још истрајнији у одбрани наше позиције. често уз високу цену. без обзира на непримерене оптужбе оних које 1999. ви ћете вероватно у наредном периоду имати опет изузетно значајну улогу. када су падале бомбе. а нажалост. то што носимо у срцу се не продаје. још тврђи. даме и господо министри. српско стабло на Косову и Метохији је. Приштине и Београда. да побољшамо овај споразум који у многим аспектима није добар по нас. бори за своје место и за утицај на процесе и на догађаје на Косову и Метохији. као влада. молим вас. колеге и колегинице народни посланици. када је у питању географија. заједно са вашим министрима.

даме и господо министри. нећу да је именујем. То су чињенице са пописа. ту сугестију и државе и Владе и да се боримо у таквим околностима какве су биле на Косову и Метохији. други на другу страну. Данас сам пажљиво слушао неке моје колеге. више не знам. Наш народ који живи на простору Косова. неки и даље тумарају по колективним смештајима. драге колегинице и колеге. да не дође до оног сценарија који је. Верујте. али касније сам схватио. Фокусираћу се на једну политичку странку. Једно јутро се пробуде у косовској влади. оптужујући нас да ми не знамо. Тада нам нико није био до колена. У једној полемици данас са једним колегом послаником. Кад немаш шта некоме да кажеш. а то је већ био Споразум Холбрук-Милошевић. на оне који више или мање воле Србију. то је могуће. Нажалост. нажалост. данас постало олако да кажеш неком – издајник. Хвала. да се више не би дешавали овакви споразуми и не би поново долазили у овакву ситуацију. Народни посланик Дејан Раденковић има реч. Волео бих да смо тада то прихватили. поштовани председниче Владе. кривио своју владу и своје руководство државе да не мисли на нас. ДЕЈАН РАДЕНКОВИЋ: Даме и господо. увек су мучне расправе и падају тешке речи. они су мањина. ко бисери расути по свету. Нећу им помињати имена. Мислим да је добро што смо данас реални. .власти да се изборимо са белом кугом. годинама уназад . не могу да се врате својим домовима и оно што доживљавају је да су највише слуђени од порука које им долазе од различитих влада у континуитету. дошла на власт у Србију и у СРЈ.издајник. има и оних који су нереални. а на срећу нашу. где смо све радили на брзину да нешто урадимо. Потези који су били. иако се показало да су резултати видљиви тамо где смо то радили. дошао. што знамо шта хоћемо. Не кажем да је то немогуће. то је било самоубиство. да нам нико ништа не може. данас по ставовима могу да закључим да су чланови ДСС. да се делимо на мањину. када би кренули да анализирамо. једно јутро у српској влади. да хоће да нас изда. Право да вам кажем. Неки су се снашли. већину. како су се мењале у Србији. то је Споразум о образовању. да смо се конфронтирали са међународном заједницом. а не организовао студенте и протесте да буду против тога. што каже једна песма. Био бих данас најсрећнији да живим тамо где сам се родио. направите ту стратегију у што хитнијем времену и исту донесите овде пред нас. али било је касно. који помно прати испред малих екрана све што ми овде говоримо. као и увек када је Косово на дневном реду. али из дана у дан не могу да их препознам. Молим вас. нека се сами препознају. ПРЕДСЕДНИК: Хвала. кажеш – ти си издајник! Верујте да бих волео да сам био издајник деведесетих година и да сам тада био за План три плус три. али није исто као што је било. једног дана су чланови ДС. издајник. не знам какве су то поруке и шта хоће и да ли на тај начин доприносе бољем животу и опстанку српског народа. причао сам о томе како је. нека се препознаје која је уз помоћ тада НАТО пакта. а онда смо се обрели. који не знају шта хоће. једни на једну страну. мислили смо да смо најјачи. после оваквих расправа мислим да му убијамо још оно мало наде за опстанак на простору Косова и Метохије. та реч "издајник" је успутна.

Онда када би ушли у увид тих спискова онда видимо и жене високих функционера како примају плате из косовске владе. Неки се овде сећају. Они су били први на челу колоне и рекли да мора да се крене – бежите. Најлакше је то рећи. Мада се плашим и оно што ме највише брине када је у питању Резолуције 1244 јесте да многи који причају о њој нису је ни прочитали или читају оно што им се свиђа из те Резолуције. али не признавати УН. људи који седе у преговарачком тиму буду изненађени јер им ови са Косова то и не кажу. многих других случајева. а да се не саопшти људима него да доживимо оно што смо доживљавали у северном делу Косовске Митровице у суду. виших циљева. Као члан СПС која је тада била у опозицији. То је све жртвовање српског народа у интересу. многи председници општина су се снашли и сместили се у своје станове и запослили своју децу. Тада смо имали два министра у косовској влади. па су били против избора. а онда су у последњем минуту рекли да треба да се изађе на изборе и да нема бојазности. да ли смо ми искрени у тој борби коју водимо да не признајемо косовске институције. а шта нећемо. један је био из ДС. али исто тако морају да прихвате и одговорност за тај народ ако се деси нешто немило по тај народ. Оно што нас је водило ка ономе што се данас дешава то или нисмо хтели да читамо или нисмо читали. дешавало се све супротно. оптуживати претходно државно руководство за издају за поменуту Резолуцију која им је касније била сламка спаса. Године 1999. Када би причали о томе шта хоћемо. . из Београда. а други је био из ДСС. најлакше је дизати панику и страх код народа. сви су у колони да се пријаве за пензије. а онда наша страна тј. на неки начин су одговорни за народ на територији своје општине. сведок сам да су многи функционери. а народ ко народ видео је где је и шта је. побиће нас све. У северној Митровици ред испред ПИО фонда Косова. очекивао сам од тадашњег председника СРЈ Војислава Коштунице да много више учини за српски народ на простору Косова и Метохије због добрих односа са Хавијером Соланом и осталих који су му помогли да дође тада на власт. старији су од мене. Имао бих много тога да наводим и много случајева где је жртвован српски народ на Косову и Метохији од тога да се увече некоме каже шта ће се сутра десити.каже се после битке лако је бити генерал. На крају се испоставило да то нису државни интереси. Сада је проблем да је неко издао нешто. како се каже. а дан пре тога високи функционер седи највишим функционерима УНМИК до многих. па им онда косовска страна извади спискове Срба који примају плате из косовских институција. Не могу сад да читам и да цитирам неке колеге који су тада били саветници председника Владе савезне. из наше Владе и онда. питам се да ли смо ми за поштовање. Данас сам рекао једном земљаку из северне Митровице који је био на Одбору за КиМ да председници општина наравно требају да прихвате одговорност. па су прећутно одобравали онај пренос надлежности који је ишао ка независности Косова и Метохије. а касније министри задужени за тај ресор. Нажалост. Данас после свих тих погрешних потеза ту смо где смо. учествовали су и у Бечким преговорима ако тамо могу да их назовем. Онда су неки тада сматрали да не треба да се изађе на изборе које је УНМИК организовао. Имали смо резултат тих избора коалицију "Повратак" у косовском парламенту.

а заборављаш и хоћеш да прикријеш оно за шта си одговоран. све су то људи моји озбиљне грешке. смем слободно да им кажем да их лажу. јер у њиховим местима на северу Косова тада. па се онда мења. Знате. Немају никакву извршну власт. а мислим да им и даље на текуће рачуне лежу плате из косовских институција. наравно. то је један хаос. када нешто треба држава Србија да пошаље доле она не може да помогне Србима ако неки од тих председника општина не прихвати да је за ту општину. мислим да примају и имају продужени мандат од 2002. Проблем је. Најлакше је критиковати. из неког искуства. када вам измиче столица. Не верују им неки а мислим да они који не верују они су политички мотивисани и мотивисани из неких личних интереса. а неко је добацивао – питање је како је то било. јер су то они причали са мном. Та Влада. па се онда на северу Косова тајно спреме бирачки спискови. Ми не смемо више да се поигравамо са судбином народа и то је премијер лепо рекао и мислим да је то за свако поштовање. али верујте да је то тако. уз пуно поштовање. у таквим није . Како нужно зло? Лепо. јер тај народ доле једноставно не очекује то од нас. а то вам кажем крајње искрено. признајеш једног колико ти одговара. кажу да им се не свиђа. а онда ме опет оптужују да сам НАТО плаћеник и све остало. али им на жалост не верују Срби. једноставно није реално. а овамо се боре за права српског народа и причају празне приче лажу их. он не може. а резултат тога је само унесрећени наш народ који живи у таквим околностима. морају да верују свом председнику Владе. Исхитрено тражење мишљења Међународног суда правде. Албански интелектуалци озбиљно су против овог споразума. Нећемо. Није истина. Кажу – ваши су искрени. не признајеш ни једног ни другог. да треба да изађу на те локалне изборе за децентрализоване општине. Срби на КиМ морају да верују својој Влади. Нема другог пута. Када причамо о реалности. више година држиш власт на једној територији.Хајмо мало о споразуму. да не би неко изашао тамо случајно па га они гледали четири године да он управља том општином. а ево их и дан данас када би проверили. нема ту других ствари. морају да верују свом председнику. тако или овако. па Резолуција у Скупштини УН која се исхитрено предаје. Исто као што није добро да кажете да неће да се изађе на изборе. године па им је РИК продужио на шест месеци. нажалост. а наше општине. кажу шта су потписали. то би било најлепше да траје. да је Хашим Тачи приморан да потпише нешто што није добро за то њихово независно Косово. То није добро. морају да верују својим министрима. Исто када сам пре неколико година сматрао да Срби требају. како год овде неко рекао. алузији. Да неко ко је сада на власти нема другог излаза и нема другог пута зато што су неки већ утрли неки пут. Неке моје колеге су видели Албанце само кад дођу у Приштину да купе ципеле. не могу да ми причају неки који. Нема никаквих плаћања ничега. Шта ћемо. па час другог. пљујеш. а морам да искористим ту малу пошалицу. тај државни врх је на врху брда и види даље од њих. па онда председници тих општина из те странке. Нема друге среће за њихов опстанак. ја сам то често говорио. па онда изађу чланови једне странке. нападаш. Тада је став био да се не изађе. Критикујеш. па су нам неки Срби који су тамо изашли били нужно зло. колико год да их волим и колико год да су државне и српске и како год хоћете да их назовемо. у контролисаном хаосу. да живимо и даље у тој илузији.

опет кажем. да покрене процесе повратка имовине. имао сам те вечери 16. ја сам тада био као представник власти. не смемо да их заборавимо.. ПРЕДСЕДНИК: Хвала. министар за Косово и Метохију. године. да нећемо да причамо опет да се не враћамо пропуштеним шансама. иако мени је именом поменуо. ипак се могло видети да он са пуно инсинуација и алузија говори о деловању неких претходних власти на Косову и Метохији и у једном моменту је поменуо мене. да су дан пре тога представници власти седели са УНМИК. Где год живи Србин. важне за њихов опстанак и уређивање живота у срединама где живе. уколико буду јединствени у заштити својих интереса. што је најбитније јер се диже и ту се манипулише студентима. ваљда треба да се боримо за тог човека и за његов опстанак. Морамо гледати у будућност. (Председник: Време. ја их разумем и разумем њихов страх. Од тога како ће се они организовати и живети и колику ће снагу имати.. Споразум обезбеђује виши степен заштите становништва јужно од Ибра. Заиста. марта 2007. Реч има господин Самарџић. не заобилазан фактор одлучивања на простору Косова. после 14 година требало би да обезбеде нормалан живот без страха и имаће перспективу за бржи развој. био јако конфузан и било га је јако тешко пратити. извините што сам прекорачио. много је битан њихов политички капацитет.било. више помогне опстанку Срба на Косову и Метохији. као што сам често тада боравио на Косову. СЛОБОДАН САМАРЏИЋ: Иако је овај говор. Изволите. Морамо гледати у будућност . са господином Ларијем Росином. Ово је пут да Србија јача и да је јака. а онда је дошла вест још . не смемо да те људе тек тако одбацујемо. господина Раденковића. Овим споразумом се отклања страх и опасност од инцидената усмерених против Срба. реплика. ако буду сложни сада могу да се изборе за потпуну сигурност. У школама. као шеф посланичке групе. у школама и на универзитету ће се учити по програмима Србије. а не на дневне политичке интересе. Захваљујем се. а сада је преточено у косовске законе. тако је рекао. Није било продавница ципела и нису имали прилику да имају сусрете са Албанцима. њих је две трећине. Ми смо њему тада предали нека документа и планирали да сутрадан идемо на Молебан у Грачаницу поводом годишњице погрома.) Завршавам. па и они су Срби. Мислим да овим споразумом Срби по први пут добијају прилику да доносе сами своје одлуке. који је замењивао специјалног представника Јоакима Рикера. али је довољно јасно то рекао да је евидентно да је мислио на мене. рекао је да је у време када је био напад на суд у Митровици. Он није мали ако би се добро и сложно организовали. Тај њихов политички капацитет. Уз помоћ и заштиту коју ћу имати од Владе Републике Србије. Срби постају. Наиме. Исто разумем страх Срба са севера Косова да прихвате те косовске институције зато што чак и Срби који живе јужно од Ибра виде да ништа није имплементирано од онога што је писало у Ахтисарију. што отклања проблем и опасност од тих асимилација. састанак са представником УНМИК.

али ипак да се подсетимо да се ми данас изјашњавамо вероватно о целокупном процесу преговарања. а можда ако је неко више водио рачуна о томе шта се догађало. ако не може да постигне потпуно јединство. Дакле. пошто сам тамо био и непрекидно био на вези са Ларијем Росином. . на тај начин се не може овде разговарати и ја сам заиста морао да протестујем зато што је то једна неистина. довољан за илустрацију таквог начина обраћања посланицима. треба нам. да је положај Срба. Како је мој колега Борко Стефановић рекао. њему је јасно шта је тада урађено у Митровици. односно да нас све заједно подсетим. Није тако давно била 1995. положај Косова и Метохије национално питање. Међутим. дакле. али и опсадом суда. Последња страница јесте. Било је преподне оних који су се враћали у речник 90-их. ПРЕДСЕДНИК: Хвала. Да вас подсетим. ми данас на дневном реду имамо извештај о досадашњем процесу политичког и техничког дијалога са привременим институцијама самоуправе у Приштини уз посредовање ЕУ. Изволите. Ово је седница на којој и позиција и опозиција. то је један догађај који се овако ан пасан каже. Захваљујући тим интервенцијама и смиривању народа.мало раније да је у Митровици дошло до туче између народа и полиције косовске и војске УНМИК. треба да се макар сложи око једне чињенице да је ово што данас има на дневном реду веома озбиљно питање. било кроз подршку ономе што се зове споразум или подршка извештају. Морамо поћи од неких не тако давних историјских искустава које нас нажалост уче да морамо размишљати мимо интереса политичких партија. добро зна шта је била моја улога у том тренутку. на срећу није их било пуно. Ако је национално питање. колико је могуће. То заиста нема смисла. али један овај пример је. Реч има др Јанко Веселиновић. а тога иначе у говору господина кога сада покушавам да научим како се говори. не само имати у виду интерес политичких странака и њихов рејтинг. даме и господо народни посланици. ми смо успели да изводимо и албанску власт и УНМИК власт да врате све судије. Значи. господо министри. укључујући процес имплементације постигнутих договора. је било изузетно много током ових последњих 15 минута. 98% тог извештаја се односи на дијалог пре овог споразума. заједничка оцена овог документа. овај дан није дан за тешке речи. Онај ко је пратио те догађаје. треба да са собом носи одговорност најзначајнијих политичких субјеката и да се покуша о том питању разговарати на тај начин да се не иде ка томе да се зарађују јефтини политички поени. ЈАНКО ВЕСЕЛИНОВИЋ: Поштовани председавајући. већ да се покуша наћи минимум заједничких интереса који би на крају крајева резултирали и јединственим ставом било кроз гласање. наговор се прави да сам ја био на Косову и састао се са УНМИК док су ови нападали суд у Митровици. могли бисмо рећи кључна. а самим тим и о овом споразуму. чини ми се. која је хапсила судије. поштовани председниче Владе. ова седница није обична седница и чини ми се да је већина народних посланика пазила да не изговара тешке речи. О томе би се дало много више рећи. јесте споразум који је Влада Србије парафирала са привременим институцијама на Косову и Метохији.

чињеница да су неки морали да се одмарају на поду. Мислим да их не интересује ни то да ли је неко из преговарачког тима остао тог дана гладан. нажалост. нажалост и у Србији. Не идемо за рејтингом на националним питањима. Мислим да то нису ствари које интересују наше људе. Ми као Демократска странка јесмо одговорна странка. То је довело до чињенице да је уништено 40 хиљада домова. Многи људи су на Косову и Метохији гладни. као удружење риболоваца било је регистровано у том регистру. није тако давно била "Олуја". Ту смо пред зидом. а не би волео да нам се опет понове неке ситуације које смо имали прилике да гледамо. Као пчеларска задруга. колико су удобне фотеље. чињеница ко је којим тоном говорио. рецимо.година. а било је и о томе прича. Споразум је ту пред нама. Није било решено финансирање. нема их овде. Да ли знате како је то изгледало. па сам имао прилику да разговарам о тим темама. нејасне. било је предвиђено формирање заједничког већа општина које су чиниле или требале да чине српске општине са тог подручја. То је демагогија коју смо. Вероватно је свима јасно шта хоћу да кажем. далеко од тога. тадашња власт.колико су широки ходници. структура тих повратника је врло лоша. преко СМС пред други дневник прикупља се новац за народне кухиње на Косову и Метохији. пре годину и по дана. да ли је неко скидао сако. две? Био сам копредседник међувладиног мешовитог одбора за права мањина. Било је ту пуно прича о неважним стварима . којим је интегрисана Славонија и Барања у правни систем Хрватске. То је статус ове заједнице општина. а ни на Косову и Метохији. То заједничко веће српских општина је було у статусу невладине организације. кућа. Тешко је рећи да не постоји. Према Ердутском споразуму. ни људе на Косову. Углавном су се вратили стари људи. прогнаника. Ми не би желели да се "Олуја" или нека слична елементарна непогода понови на Косову и Метохији. мислим да су ту четири ствари. Тешко неко са сигурношћу може да каже да не постоји и у том смислу Демократска странка када је разматрала на својим телима овај споразум није била сасвим сигурна да је он идеалан. Ишли смо. по мени. то је произвело колоне избеглица. Могло би се рећи да је овај споразум стицај околности можда лошег преговарачког тима. Када је сам меритум споразума у питању. Не бих да говорим о веома лошим прогнозама и перспективама тог подручја са којег су ти људи морали да побегну. Није било . Нажалост. Због тога ми сматрамо да овај споразум јесте битан и јесте нешто око чега треба да постигнемо договор. принципом свршеног чина и нећу помињати ко је тада порушио власт у овој земљи. можда лоших политичких околности и то је неважно. Због тога Демократска странка сматра да по овом питању не би требали да се прегласавамо. Нажалост. немамо куд даље и једино што нам у овом моменту не треба то су празне флоскуле. слушали ових дана у време вођења ових преговора. Нажалост. није тако давно била судбина која је задесила Републику Српску Крајину. већ да видимо заиста да ли таква опасност постоји. Мислим да је онај који је изговарао чињеницу да је био гладан тамо два дана требао размишљати о томе и да тамо разговара о чињеници да нико не треба да буде гладан у Србији. станова и да се између 25 и 30% тог становништва вратило својим кућама. колике су величине собе у којима је седела наша делегација.

председничких избора . да погрешите на два начина.да ли ће доле бити могуће. него да буду бирачка места отворена у свакој месној заједници. јесу гаранције. ПРЕДСЕДНИК: Реч има народни посланик Јадранка Јоксимовић. рецимо. Нисам сасвим сигуран. али ми се то тако не чини или ја то тако не видим. када се ради о питањима која су изразито политичка питања и питања која се тичу државних и националних интереса. па сутрадан информација да ће Канцеларија бити укинута. Можда је то заиста политичка реалност да члан преговарачког тима и његова партија неће подржати овај споразум. али документ који ће бити више од усменог договора у тако неудобној просторији. ЈАДРАНКА ЈОКСИМОВИЋ: Захваљујем поштовани председавајући. увек постоји опасност. представници Владе. овакав положај. могло би се то категорисати. Мислим да нам то у овом моменту не треба. Имајући у виду овакву ситуацију. овај споразум и тако још једном показати своју одговорност пред грађанима Србије. организовати изборе не као у суседној земљи. Хвала. а ми смо у ту опасност нажалост данас склизнули. Волео бих да наредних дана после ове седнице покушамо да се суздржимо од патетике. Некако ми то личи на не добро извежбану представу. у сваком селу на подручју Косова и Метохије? То су нека од питања која сам сматрао битним да скренем пажњу. неће доћи на север. Мислим да би то у наредном периоду кроз имплементацију требало прецизирати. по питању евентуалних непоштовања косовских закона који могу бити разних врста – од учествовања у. уз све могуће ограде појединих посланика. чисто сумњам у то.решено чак ни то да ли та заједница општина може бити угашена услед неких околности уколико не испуни услове које важе за невладине организације. од демагогије. Да поменем слање 1000 војника на границе Косова и Метохије. од неких ствари које ми се нису свиделе. Са једне стране лако упаднете у занос националне патетике и патоса. усмене НАТО гаранције да косовска војска. неко је то већ поменуо. могуће реперкусије. Четврто питање тиче се будућих парламентарних избора. Демократска странка ће подржати. можда некад и искрено. а са . подсећале су ме на политичку игру. То питање би требало ставити у неки документ. Трећу ствар коју нас опет скора историја учи јесте питање кривичног гоњења људи са севера Косова. републичких. Једно је споразум. мада у овом тренутку искрена да будем. ако буде формирана. неформалним формација до неких других могућих прогона. Сећамо се усмених. Ја то нисам видео у овом споразуму. оставке једног од чланова преговарачког тима. Друга ствар. да не идемо даље у можда неке нове договоре. и тога нема у овом споразуму. поштоване колеге народни посланици. а друго је правно утемељење и правни темељ на коме ће почивати та заједница. У том смислу молим председника Владе да у наредном периоду сагледа чињеницу какав ће правни статус имати та заједница српских општина на Косову и Метохији. по садашњем стању ствари. Не знам који је то документ. Разумео сам да су то усмене гаранције. па и писмених анекса Кумановског споразума које никад нису реализоване. да бисте добили политичке поене. а тичу се.

дакле они априори одбацују. Иако се у јавности и уопште у овој скупштини данас помиње да је парафиран известан споразум. а где је одговорност осим на Београду? Одговорност је на онима који ће вршити локалну власт на северу Косова. Зашто није јужни Тирол? Зато што по питању централних надлежности овде је ситуација код нас другачија у односу на поменуту регију. али се у будућности може очекивати да ће се те надлежности . јер ће то бити изузетно мукотрпан и тежак посао. који треба да покажу озбиљност и јединство. споразум тек треба да буде усаглашен. да се чују речи велеиздаја. Због тога бих волела мало више прецизности у дискусијама него велеиздаја. Ако бисмо се руководили чистим прагматизмом. да су сви мање или више учествовали у креирању услова за решења која данас неки делимично са правом критикују. што такође није демагогија него је нажалост реалност и због тога што ми морамо да понекада руковођени државним интересима сузимо резон политички и идемо неком трасом која понекада делује и сурово. јер од тога зависи какав ће интегритет Србија успети да задржи на северу КиМ. Експлицитно против тога и нисам чула добру аргументацију за то. Оквирни принципи који су парафирани су одлична полазна основа да будући споразум некада прерасте у специјалан статус за север КиМ. То су веома сумњиви етички принципи у политици. оквирне принципе за усаглашавање предстојећег споразума а то је оно што јесте проблем. издаја и све остале етикете које подижу националну патетику у тренутку када нама осам милиона људи у Србији живи на ивици егзистенције. неко је поменуо као покушај да стигнемо јужни Тирол. Због тога заиста мислим да је недопустива ситуација данас у парламенту. Тај будући споразум мора да се дефинише буквално детаљно. као тешко решење за читаву нацију и за читаву Србију. текст који је парафиран у ствари представља платформу. издаја и све оно што долази од оних странака које су увек на овај или онај начин у последњих 12 година вршиле власт. волела бих да уведемо и једну терминолошку прецизност. На основу тренутног стања ствари и гледајући са аспекта овлашћења локалних нивоа власти ови оквирни принципи пружају одличну базу за политичку имплементацију статуса који на локалном нивоу власти постоји.друге стране да одете у неку врсту прагматичног решавања проблема и због тога заиста неукусну егзалтацију. немам проблем то да кажем и то ћу заиста рећи отворено. О томе нико није говорио. Мислим да ни на који начин данас не треба да се руководимо ни једним од ова два лоша манира политичког наступа. с обзиром да нисам била део ни једне од тих власти. посебно када се ради о овако важним питањима. Зашто тако мислим? Прво. а не да унапред и априори одбацују овако важан домет какав год да је он заиста тежак. Дакле никакав споразум није потписан. мислим да је овај споразум више него што је ико од нас могао да очекује. Потпуно релаксирана и потпуно ослобођена. могу да вам кажем. други опет са правом и рекла бих више са правом проглашавају нечим што јесте мање зло. политички аспект парафираних оквирних принципа се односи на неколико ствари. Ево зашто ћу објаснити зашто делује сурово и зашто морамо да причамо отворено о томе.

посебно код грађана српске националности на северу КиМ.постепено проширивати. посебан споразум који би био гаранција овом безбедносном оквиру. добро. Да није дошло до парафирања оваквог будућег споразума претила је извесна опасност да следеће . ако и уколико буде одговорности оних који буду носиоци локалних власти. Хајде да људима отворимо очи. године прилагођава свој устав томе да ће имати контролу над целом територијом КиМ. да се не дозволи улазак и боравак косовских снага безбедности у подручју српских општина. за коју мислим да је изузетно добра и повољна. а у случају нашег воза је дестинација ЕУ. то је можда план или стратегија. јер тиме ми ни на који начин не побољшавамо позицију нити побољшавамо могућност да се шире ингеренције и да наша заједница на северу Косова снажи и јача. Али. на неки свој циљ. У смислу 3. што није небитно и није неважно. То је кључ будућег споразума. што је претходни колега говорио. Она иако тренутно представља мртво слово на папиру. Не знам колико је упутно да о томе јавно говорим. Зашто то мислим? Постоји један пример који можда није толико добар али ми се чини да ће да прикаже оно што желим да кажем. На основу оквирних принципа спречено је чланство у УН. По мени то је опасност да Србија истовремено уђе у ЕУ заједно са Косовом. мада нам требају додатне гаранције за то. Мислим да је то велика опасност. на некој врсти гаранције и договора са НАТО по питању да Србија потпише неки могући споразум или заједнички споразум. уз подршку Београда. неки ће рећи . хајде да видимо да ли овај план нуди нешто у будућности. Опет морам да нагласим да то искључиво зависи од способности локалних представника српске заједнице. представља извесне гаранције за будућност у овом контексту о којем сам малопре говорила. То је да ако имате један воз који треба да стигне на неко своје одредиште. тј.како можеш о томе јавно да говориш. То је изузетно важна тачка овог споразума. Друга ствар о којој бих волела да говорим јесте да парафирањем оквирних принципа је избегнута замка измене Резолуције 1244. Ја не мислим обрнуто. а не да је унапред одбијају и одбацују. важно је да се створи бафер или демилитаризована зона. волела бих да ми неко убедљиво докаже да су интереси косовских Албанаца пречи од интереса грађана Србије. Постизање овог ефекта је важно и мислим да о томе може да се говори. Мислим да морамо да причамо мало одговорније данас и да не идемо у погрешно усмеравање националне свести. тачке овог споразума. Мислим да овде треба бити веома мудар и опрезан јер не заборавите да Влада Косова од 2011. а можда је и најважније. заједно се вози део путника који стално повлачи ручну кочницу и зауставља воз. да направе продор у институцијама међународне заједнице и да искористе шансу која се пружа. овде је демагогија уступила место политичкој анализи и здравом разуму. или мислите можда обрнуто. Због тога је том евентуалном забраном деловања косовских снага безбедности на северу КиМ морало да се инсистира. Суштина у решавању овог проблема је да се Албанцима требају препустити путници да повлаче ручну кочницу а не Србији. Али. не одмах и не сутра. ако будемо одговорни и ако будемо рационални.

уместо да разложно прихвате ове домете. осиромашеним и обесправљеним Србима на северу Косова како их Београд издаје. Када кажем санкције. Видела сам да су то највиши представници наше извршне власти данас урадили. заиста мислим да би Србија изгубила свој кредибилитет и да би нам чак неке санкције биле уведене. Одговорно тврдим да замрзнути конфликт не одговара Србији. Не видим да Србија има други излаз. које би највише погодиле ионако лошу област економије. замрзнути конфликт. изван интеграција и да остане изолована? Србија не може да штити само интересе 50 или 70 хиљада Срба са севера Косова. него велики успех. а да при томе Србија остане изван европских токова. шта мислим ја о замрзнутом конфликту. ни задовољан. Још једну ствар коју бих такође поменула. осим да постанемо или. са озбиљним контима и озбиљним рачунима објашњавају заиста угроженим.преговоре наметне неко изван ЕУ а верујем да тада озбиљни лобији који постоје би сасвим извесно преузели апсолутну иницијативу на нашу штету и због тога је чини ми се и косовска страна све време опструисала постизање решења под окриљем ЕУ и намерно је опструисан процес преговора. давно су превазиђени егзистенцијални проблеми. Неколико ствари бих само волела да поменем у односу на излагање колега из опозиционих странака. Знате шта. то је лицемерно и то је неодговорно. да искористимо тренутак да побољшамо нашу позицију и тиме омогућимо и бољу позицију Србима на северу Косова. Ко може од нас да се бави питањем Косова и Метохије још 20 наредних година. овде се тражи замрзавање конфликта у којем би сва одговорност била на Србији. то дељење лекција о патриотизму. а да при томе занемари интересе својих осам милиона становника. пре свега. ако хоћете. уместо да се прихвати разговор о томе. Са Србима на северу Косова и Метохије се мора разговарати. дакле. Да су неким случајем преговори пропали. Мора им се објаснити ова идеја. Ако је то некоме тешко да кажете. останемо најзаосталија земља у региону. али шта значи отказивање уговора? Смањен обим инвестиција и свега оног што треба да пројектује бољу будућност. Према томе. То је недопустиво. не мислим можда буквално. да се изразим колоквијално. који наравно никога не задовољавају и нико овде није срећан. Дакле. али је нешто што је реално и што представља неки озбиљни помак. а надам се да већина дели то мишљење. који са удобних позиција. економску будућност за грађане у Србији. Споразум је добар у оној мери у којој омогућава одржив опстанак српске заједнице на северу Косова и Метохије и утире пут стварању прерогатива за стицање неког некада посебног статуса. Због тога мислим да ми треба према чланству у ЕУ да кренемо у трећој брзини. разумевање и емпатију једни према другима. ја живим потпуно нормална живот у својој земљи као већина грађана и не бих волела да ми лекције држе они који су на виртуелној стварности. а коју је неколико колега овде поменуло. Ево. не известан. драги наши сународници са севера Косова. Због тога нећу уопште даље да . онда ми немамо елементарну солидарност. уместо да се заједнички наступ омогући даљем напредовању српске заједнице на северу Косова. То је што се тиче самог споразума. која је некима одговарала за стицање личних и нећу да кажем егзистенцијалних. мислим да је наш преговарачки тим успео да и у томе постигне. без обзира који је део наше територије у проблему.

ма колико било неправедно. онда ће и тај статут бити лимитиран интересима косовских институција. У једној од одредница предложеног споразума се каже да заједница српских општина има пун надзор над економским развојем. лично мислим да је боље туговати него гајити нереалне илузије. Знате. а посебно не доприноси бољој будућности свих нас који живимо у Србији. ако тумачимо надзор. Терминолошки. господине премијеру. у овој скупштини је било доста тешких одлука и доста тужних дана. да ће ме један грађана Србије од овог тренутка сврстати у издајнике. Желим да браним реалност у којој живимо. Србија не може више да буде талац нереалне и испразне политике о Косову и Метохији. образовањем. пошто следи имплементација овог споразума. Стога морамо онда.одговарам колегама који су на тај начин образлагали. даме и господо. указао на неке ствари које су битне. нити извршно веће заједнице српских општина нема кључну улогу. господо министри. али та врста лицемерја не мислим да доприноси конструктивним решењима. онда то подразумева да у тим областима које су набројане нити Скупштина. урбанизмом и регионалним развојем. Верујем да је данашњи дан један од таквих дана. као што не можемо ни питање Косова и Метохије да решимо без међународне заједнице. Влада је заузела јединствен став и подржала споразум. Али. једна одредница која сасвим није требало да стоји у предлогу овог споразума. Знам. Овде бих. Било је доста говора о лошим решењима. стао бих на страну оних који данас предлажу да овај споразум никако не би требало прихватити. ПРЕДСЕДНИК: Реч има народни посланик Момир Стојановић. господине председниче Владе. Можемо ли ми. . Уколико то раде власти у Приштини. да заштитимо српски народ на Косову и Метохији. Каква смо ми то онда земља ако не верујемо сопственој Влади? Овде се у дискусијама претходника мало освртало на конкретна решења из споразума. већ надзире оно што ће примењивати централне власти у Приштини. Поздрављам и поштујем право на став и на мишљење. Да смо богата земља и да имамо моћне савезнике. Хвала. али не желим кроз ово моје излагање да браним ни споразум. пре него кажем пар речи о предлогу овог споразума. Лично мислим да ту има простора да се то кроз имплементацију споразума сасвим другачије уреди у корист српске заједнице на Косову и Метохији. Србија не може и не сме да жртвује своју будућност зарад инаћења неких неразумних са Косова и Метохије. Моје питање је – ко даје сагласност на израду статута заједници српских општина на Косову и Метохији? Врло је важно питање. Касније ћу рећи и шта овај споразум доноси. Али. МОМИР СТОЈАНОВИЋ: Уважени председниче. даме и господо народни посланици. односно чланове нашег преговарачког тима. који не схватају да смо мали и немоћни и да у међународним односима данас исувише мало има правде. здравством. Сложићу се са некима од претходника. да уважимо и ставове те међународне заједнице. то је да ниједна страна потписница споразума неће ометати једна другу приликом уласка у ЕУ или у европским интеграцијама. Не можемо. ни потписнике. ви добро знате да то није тако.

а ја мислим да се ми сада мучимо и да имамо последице онога што је 2008. Обезбеђују се гаранције НАТО савеза да косовске безбедносне снаге неће бити присутне на северу Косова. да је доста добрих решења и доста добрих основа за даље преговоре око коначног статуса КиМ. Данас смо о томе мало . Лично мислим и позивам. нити градови. Први пут терминолошки се употребљава заједница српских општина као јединствен ентитет. креирамо за будућност. Овде је било мало дискусије о томе шта добијамо кроз овај споразум. имамо тај проблем и мислим да је то кобна грешка и све што је после тога уследило и последице које данас имамо су управо последице таквог. напросто. обезбеђује се да не будемо избачени из игре око даљих преговора о КиМ. односно овај став који је унет у предлог споразума. а до сада смо доста слушали о споразуму. што је нов квалитет у предложеном споразуму. ма колико је неко цинички овде рекао. много бољи од онога што је било у осмој рунди преговора. време ће показати. Мислим да је доста и на томе сам захвалан и Влади и преговарачком тиму. До сада је то у некој форми. Ове четири општине су у организационом. преко наших савезника. живота и историје коју сада. Господин Стефановић ми објашњава како. данас смо отворили по ко зна који пут најважније историјско питање свих грађана Србије. Па зар то није довољно? Било је страха од упада специјалних јединица Росу. уз посредовање ЕУ. Обезбеђује се да та заједница одлучује о неким врло важним питањима за живот Срба на Косову. Да ли Србија може да одговори на такве безбедносне ризике. да нам се понови упад специјалних косовских јединица у енклаве које су настањене српским живљем? Оно што је најважније и о чему је овде било мало речи. када је у питању север Косова. разједињене на више енклава или ентитета. Захваљујем се на пажњи. поштовани премијеру. поштовани министри и колеге. а то је живот људи и живот. постојало. када је питање решавања статуса Косова измештено из УН у ЕУ и сада. али мислим да треба да будемо јединствени око прихватања оваквог споразума. АЛЕКСАНДРА ТОМИЋ: Уважени председавајући. а то је уопште питање рада. српског становништва у АП КиМ. године урађено. а надам се да ћемо временом успети да поново вратимо питање решавања КиМ из ЕУ у УН. Оно што треба рећи. Изволите. У ЕУ улазе државе. Да ли су то општине јужно од Ибра биле? Биле су расцепкане. Стога мислим да је сувишна ова преамбула. по мени јако погрешног. територијалном и сваком другом погледу биле јединствена целина. поступка. пре свега. ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ (Константин Арсеновић): Хвала. Укратко бих изнео шта српска заједница на Косову и Метохији добија предлогом овог споразума. јер он је. Обезбеђује се опстанак Срба на КиМ. а по први пут се терминолошки уводи и све те општине се обједињују кроз једну заједницу српских општина. Мислим да је то кључни квалитет овог предложеног споразума. на неки начин. Ми се данас изјашњавамо о извештају који Влада подноси о томе како је протекао процес преговора уопште са Приштином.у ЕУ не улазе месне заједнице. Реч има народни посланик Александра Томић.

практично не радимо ништа ни за Србију у Београду. Данас ако погледамо у новије време. Покушаћу само укратко. тај процес. Стајањем у месту. онда је у овом тренутку јако важно да тај број Срба остане да ради и живи на тој територији.000 српског становништва. једноставно. У то време су и Албанци и Роми волели да буду заменици и директори. Данас је лако бити националиста и рећи – не треба уопште да се разговара са Приштином. Знате шта. а ни за Србију у . Тада су Срби били водећи менаџери таквих фирми за време старе Југославије. да Срби ојачају. године до 2013. показује да у преговорима у новембру месецу и у периоду јануар – март. Национално питање данас је пре свега демографско питање у Србији. после јула месеца 2012. да поставимо питање – колико је то нових радних места отворено за Србе? Колико је. да вас подсетим на неке чињенице које су. овај начин који је ова Влада изабрала и овај пут којим је кренула је пут којим је практично из дефанзиве прешла у офанзиву јер жели да узме судбину у своје руке. непобитне. Због тога. о коме говорим. због тога што је Брисел признао Косово и имају своју амбасаду. треба пустити да време прође. не предузимањем било каквих акција. рецимо по питању образовања. године. или је и политичко и демографско и економско заједно. да учествују у том менаџменту и да воде таква предузећа. по питању сертификације диплома. а онда и политичко питање.000 становника. Онај део који је врло интересантан. Више смо слушали о споразуму. практично. нећу вас пуно задржавати. а то су телекомуникације и енергетика. свесни смо тога да је уопште подручје КиМ богато природним ресурсима и свесни смо тога да је у време старе Југославије то заиста био један центар збивања у погледу трансфера различитих врста прозападних технологија. па ако се стекне неки историјски тренутак. године. То је једноставно немогуће. после 2000. али реални неки закључци и. То ћу вам и доказати. на крају крајева. Ево на основу чега можемо то да изведемо. практично друга страна није присуствовала тим састанцима и није хтела да разговара о томе. тапкањем. Ако сте погледали мало боље овај извештај. која је јако сурова. Нико не може да нам помогне ако сами себи не будемо помогли. нових радних места и производњом оних производа који су могли да се пласирају на источно тржиште. договори за будућност су постављени тек онога тренутка када је нова Влада почела да разговара.слушали. То је било време 80-их година. а на северу Косова се налази 40. не треба ништа да се ради. можемо само на основу постојеће статистике. Оно што треба рећи то је да овај извештај показује да је заиста доста тога причано за време прошле Владе. а онда и економско питање. То је за нас увек било поражавајуће. Срба остало да раде у неким новим фабрикама и у неким новим предузећима? Ако узмемо у обзир да је јужно од Ибра око 90. са могућношћу отварања нових фабрика. можете да видите по извештајима да се то тек дешава. У време старе Југославије. онда ћемо своју привреду трансформисати и онда ћемо једноставно ојачати. нама се дешава да у Бриселу на одређеним конференцијама долазе јаке делегације косовских Албанаца са КиМ и да чак долазе њихови секретари амбасада. врло једноставни закључци.

Молим вас. а то је да је овој земљи свака будала пророк.ово је судње и ово је велико зло. а они који разумеју и поштују Матију Бећковића. али ни за оне Србе који живе још увек у Приштини. мало емоција. нити је то тема. на нама је само да констатујемо да ли је та Резолуција . ја за ту Резолуцију нисам гласао. Имате још пет минута и 50 секунди. тако то бива у Скупштини. да са том својом пуном подршком једноставно не дозволи да долази до било каквих иступања у подели народа. мало политичких интереса. ПРЕДРАГ МАРКОВИЋ: Хвала господине председавајући. поступили у оквиру те Резолуције. али није лоше подсетити се шта ми данас стварно радимо. Али сада када је Скупштина том Резолуцијом овластила наше представнике и добро је да су у томе учествовали и председник и министри и потпредседник Владе. нити је то тај датум. оно о чему треба да се данашња скупштинска већина изјасни је да подржи овај извештај. После рата смо се делили на Србе и на косоваре. Овде само говоримо о томе да ли су овлашћени представници извршне власти у складу са Резолуцијом коју је изгласала ова скупштина. али не смемо да их заборавимо. У том смислу наравно да ћемо слушати овде и слушамо да је ово судњи дан. и нас у Београду и оних у Приштини и оних у Косовској Митровици. па су се онда косовари делили на староседеоце и на Црногорце. Доста је више било подела. Срби ће бити јединствени у својим одлукама и на референдуму и после референдума. При томе. Али. па то слушамо свака три месеца овде. у смислу активности Србије у процесу решавања читавог низа проблема који се тичу територије Косова и Метохије и грађана који живе на Косову и Метохији. него што је она подразумевала да постоји још неки папир иза који сам ја погледао и у коме нажалост правно има неодговарајућих термина. Не значи да су људи били упознати са пратећим нон пејпером који је ишао иза Резолуције. ово није то место. Господине председавајући. Природно је онда или би било природно да сви који су гласали за ту Резолуцију гласају и за овај извештај. јер је то у интересу свих нас. онда ћете када тада бити у праву. потпредседници. поделе не смеју да постоје. улогу. ако је био упознат са тим терминима није могао да гласа. Добро је и ако неко промени мишљење ко није гласао за ту Резолуцију. Захваљујем се. ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ: Реч има народни посланик Предраг Марковић. само ако говори . не зато што се нисам слагао са Резолуцијом.Косовској Митровици. Можда их је мало. јер се са њом није слагао. а сада верује да има разлог да се слаже. господине председниче. за које неко ко држи до озбиљности заклетве. да одмах буде јасно. то је онај датум од кога почиње нешто. даме и господо народни посланици. како је ово датум од ког се нешто ломи. Не постоје патриоте и издајници. господо министри. па се онда делимо на јужне и северне Србе на Косову. Изволите. Према томе. Данашња тема расправе је разматрање Извештаја о ономе што су представници наше државе овлашћени од стране ове скупштине која је гласала за Резолуцију о полазним основама их послала да са тих полазних основа у том оквиру и оквиру наравно Устава и закона пробају да промене начин. дуго делили. не разумем зашто не поштују и оно што је давно рекао. јер смо се довољно дуго.

Финска. а то је албанско питање и да се реши договор између српског и албанског народа. наравно ово је Србија. Хвала. није историја. Мађарска. мада прижељкујемо. Немачка. морамо да будемо забринути. али је обавеза да поштујемо тему која је сада на дневном реду и да не правимо је ни великом ни малом него тачно оним што јесте и да кажем да ово није победа. Швајцарска. Подсећам вас изворно како гласи та забринутост. али смо потпуно заборавили да је цео свет малтене био против Србије у једном оваквом преговарачком процесу и да захваљујући једно стрпљењу. није сигурно лако водити преговоре када су највеће државе света већ признале Косово. Пољска. Естонија. Холандија. Ако неко заступа. Црна Гора. ми не решавамо историју. Малезија. а то је наша реалност. као што је господин Илић рекао већ годинама да се реши питање које је српско питање. не знам. Велика Британија. Литванија. Португал. максималној упорности нашег преговарачког тима је могло да се дође до овог резултата. а и свако ко је стварно озбиљан у овој скупштини. Бугарска.испоштована. Морам да кажем да је црква изразила своју забринутост са разлогом и то давно. Чешка Република. Сви су данас користили емоције. Нема среће за Србе на КиМ ако ми правимо препреке… завршавам за тридесет секунди. Турска. а ово је о једном симболичном који се тиче дела овлашћења и надлежности на делу територије где већину чине Срби. Уједињени Арапски Емирати. Словенија. Француска. јер тиме отпочиње. Најмудрији српски патријарх господин Павле је рекао – када доносите одлуке које се тичу политике водите рачуна о основном начелу које пише у Библији – чије је стадо оног је и планина. то су они исти који данас улажу у нас. Македонија. Луксембург. Авганистан. ово није тај договор. ово је политика. Шведска. Аустрија. Јапан. Албанија. Будимо крајње искрени. Јордан. већ је више пута речено да ће СНС подржати овај извештај и овај споразум. . Панама. Исланд. ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ: Реч има народни посланик Владимир Цвијан. наравно и преговарачи. Саудијска Арабија. Јужна Кореја. да се реши питање које је европско. ВЛАДИМИР ЦВИЈАН: Даме и господо народни посланици. Да ли ћемо сада када смо отпочели овај процес договора тај пут наћи. Монако. Оно што желим посебно да истакнем је да се заиста дивим шефовима наше делегације. Јер. што свакако није добро у једној оваквој ситуацији. али јесте процес који почиње и дајте да учинимо све да буде завршен као што и ја завршавам. Италија. Хрватска. Сенегал. Ирска. Данска. наши суграђани Албанци. да играју фудбал или да учествују на фестивалима наши грађани. Белгија. да је Косово признала и Америка. ово је Балкан. Исто као што је обмана и незнање је чудо да је ово први споразум те врсте између српског и албанског народа. свађали се понекад. па ћете водећи рачуна о том начелу налазити путеве. Аустралија. Колумбија. На стотине споразума између српског и албанског народа о крупним питањима је било. Немојмо заборавити. Литванија. Норвешка. Костарика. Перу. господину Дачићу и господину Вучићу у каквим околностима су дошли до ових споразума и то је нешто што мислим да смо сви заборавили данас када смо овде дискутовали. а као што већ видимо у стварности је већ отпочео процес за чији резултат. ја заступам доследно уверење да је КиМ саставни део Србије и морам да бринем о свим грађанима тог дела. Али.

када схватимо да смо већ имали пресуду Међународног суда правде поставља се питање – да ли је могао да се постигне бољи споразум? Из данашње дискусије видим да бољи споразум није могао бити постигнут. за разлику од моје па и многих овде присутних генерација. Катар. немогућа је ситуација када говоримо о међународном праву за наш преговарачки тим. Исто тако сећам се да смо пробали и другим методама да се боримо. хајде да разјаснимо још једном. Сматрам да је питање било добро постављено. и много критизерства. али ја данас немам више родбине на Косову јер су сви или побијени или протерани. Волео бих да ми неко од правника каже другачије. ако изузмемо емоције које могу да разумем. Критикујемо. Морам да приметим да је наш преговарачки тим имао једну неугодну ситуацију. не морам као посланик СНС. за нас негативан став. нигде не видим да Србија признаје Косово. били су упорни. Што се правних аспеката споразума тиче. отворили су пут Србије ка ЕУ. Ако неко има бољи предлог. дошла је нова политика која је довела. Били су храбри. Пажљиво сам као правник. Деведесетих је било ратова које смо углавном изгубили. Док данас овде говорим сигурно и мене емоције донекле могу повући јер мој отац је са Косова. Сматрам да се тадашње Министарство спољних послова и господин Вук Јеремић добро борили. Тог дана када је та пресуда донета као правник сам био очајан и схватио сам да дефинитивно међународно право које сам учио на факултету очигледно не функционише. Разумем да су неки против овог споразума из емотивних разлога. Хондурас. Из тих разлога треба подржати овај споразум. Из тих разлога дошло је до извесних промена 2000. Као правник морам да приметим да је наш преговарачки тим имао ситуацију где је више од пола признатих држава међународне заједнице већ признало Косово. Захваљујући таквој политици више од пола моје генерације и људи који су мало млађи или мало старији данас не живе у Србији. Отишли су главом без обзира. нека изнесе. како нашег народа на Косову.Нови Зеланд. Нигерија. а то је да је Косово своју независност прогласило у складу са међународним правом. Разумем емоције. Сигуран сам да је максимално извучен. тако и целог Косова. Та немогућа ситуација је када говоримо о међународном стању. извините. Кувајт и још 51 држава на овај списак који сам сада прочитао. Сада када саберемо да је очигледно добар део међународне заједнице вршио огроман притисак на наш преговарачки тим на челу са господином Дачићем и господином Вучићем. али сасвим сигурно сам убеђен да ће . године. али реални да будемо тај спор смо изгубили. Чули смо данас. а то је да је Међународни суд правде пре две године дао позитиван став. да иду главом без обзира. Дали су могућност и економском развоју. ево видимо докле. а не да на лажни начин узбуњује грађане или прича разне бесмислице. довели су до решења које гарантује да неке будуће генерације. а немамо контра предлог. неће морати да ратују. прочитао споразум и. треба подржати наш преговарачки тим. довели су до решења које гарантује мир. да беже из Србије. ма колико је лако да нас повуку. рођен је у Пећи. Нигде не видим да је Србија и у једном моменту обавезна да призна Косово. а дошли смо у ситуацију да живимо у једној од најсиромашнијих земаља Европе. Емоције морамо одвојити по страни.

јер је знао да је много популарније кад не одлучујеш о било чему и када крупна питања. после неких зачетака бурних расправа. Дакле. јер пре овога су вековне. не неко политиканство. емоција. као и колега Цвијан. што предлажете грађанима Србије. дозвољен за заузимање некаквих ставова у овом политичком простору. када сте против и да за све то што предлажете Скупштини. па да видимо шта су они то урадили од реалних шанси. смањимо то на период вишестраначја. године обележило владање таквих политичара. Овај споразум бих назвала озбиљном прекретницом. као што је питање решавања Косова и Метохије нешто што је боље да остане заувек у недефинисаном стању и како то његови посланици воле да кажу у сталном замрзнутом политичком конфликту. представљају извршну власт. Дакле. да преузмете и да станете иза тих одлука својом одговорношћу. односно Извештај поводом овог споразума. да доносите неке безначајне одлуке. смањивали. који нас слушају помно. поштовани председниче Владе. воде ову владу. Мислим да је ова влада постигла максимум у том оквиру.огромном већином овај споразум већ данас бити подржан. Тако да. рецимо. надам се. које су им од 2000. свака владајућа већина. ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ: Реч има народни посланик Маја Гојковић. да већина политичара то никада није желела и да је увек било лепше и лагодније у овој држави да никада не доносите некакве озбиљне одлуке или. него један стални процес одлучивања. ова историјска нота је заиста оличена у том парафу који су на тај споразум ставили премијер наше Владе и представник Приштине. назвала бих то називом једног филма "Утицај гама зрака на сабласт на невене". јер овде нема никога скоро у парламенту ко једно време није водио ову државу или је био у парламенту и доносио неке законодавне одлуке. да прихвате. Заиста ми је задовољство што сам део владајуће већине и што ову владајућу већину не краси таква особина. 2000. које су имали. године. и вицепремијер. некако сви идемо ка том закључку да слободно можемо да кажемо да је овај споразум заиста историјски и да смо сведоци и учесници креирања нове. Сведоци смо сви. Рекла сам да су код нас и премијер. позитивније политике и слике Србије коју треба да пошаљемо вечерас и грађанима Србије. и људима у свету. министри. људи. смањивали. Имали смо премијера који је у два своја мандата доносио одлуке тежине. отприлике им је остало политичког простора као за фотографију за личну карту. ако већ морате нешто да радите. поштоване колеге и колегинице посланици. политичари који имају политичку храброст и кажу да данас јесмо за то и предлажемо вам овако парафиран споразум и предлажемо да усвојите извештај који смо вам предочили. Наравно. Србију је у последњих 20 година од. десетине година негативних конфликтних односа и први пут у овој држави имамо политичаре који воде ове државу. МАЈА ГОЈКОВИЋ: Поштовани председавајући. бављење политиком. а који имају заиста политичку храброст и који су свесни да је политика. односно о парафираном споразуму Републике Србије и представника власти из Приштине. политичких можда исхитрених потеза и изјава. Надам се да је овим влада и . ево приводимо полако крају данашњу веома исцрпну расправу о Извештају Владе о преговорима. процес доношења одлука у коме треба да имате став у коме знате да кажете када сте за нешто. да кажем. који је уопште имала. и од уских оквира. Хвала.

који данас подржава. На крају. можемо да се запитамо. посвећености решавању овог питања. могу да кажем. посланик СНС и да вас у извршној власти представља неко ко је први пут после дужег времена уместо популизма изабрао некакав државнички приступ решавању проблема. треба да схватимо да је патриотизам да људи остану овде. То нико ни не тврди. То је максимум који Србија уопште може. они који су имали дисонантне тонове. да они који дипломирају у иностранству се врате или да их родитељи. без обзира да ли представљамо владајућу већину или опозицију. а национални интерес. . велика већина у овом парламенту. то је њихова политика. је постигнуто са аспекта државних и националних интереса. око веома важног питања и власти и већине у опозицији. оно што је још важније. Ово треба да буде неки почетак краја осиромашене. са позитивног европског аспекта. Срећом. али мислим да је довољно добар да Србија не стоји у месту. дефинитивно. не само да држимо говоре. години. заиста. то је њихово демократско право да вичу. Ова влада је дефинитивно оријентисана ка бољој будућности и мислим да ће нас ова одлука. али такође. да ли је овај потез Владе популаран или није? Можемо о томе да расправљамо још неколико дана. да читају појединачно имена свих нас посланика који ћемо гласати за договоре. разумемо. То што је постигнуто. колегама који су из опозиције говорили против. да смо издајници. видели смо колико људи је данас изашло. нити за српски народ тамо и не производи решење ни за остали део Србије. да оствари у овом нашем геополитичком положају. морамо да пошаљемо поруку да "статус кво" такође не производи решење. после свега што смо преживели као држава и као народ. што је најважније. У овом тренутку. Било је много говора и о патриотизму. било им је важнији лични рејтинг. испитивање јавног мњења. Постоји салонски патриотизам. уопште. у ствари за споразум који следи. Данас у Србији са позитивног регионалног аспекта. ујединити. наравно. а у виду неког прихватљивог решења. само ојачати. време за то је прошло. Влада Србије је постигла максимум. нити за Косово и Метохију. што је најважније. дамо подршку Влади Србије за овај споразум. није рекао да је овај споразум идеалан. Наравно. кажем. који кажу да су велике патриоте. као државу. него да некаквог политичком снагом. али патриотизам је нешто потпуно друго. страначки рејтинг. и већине и опозиције. За Косово и Метохију нема једноставних решења. У 2013. изоловане Србије која је већ 20 или више година на маргинама Европе. Постоји и улични патриотизам. Знамо да смо имали политичаре у ближој и даљој прошлости који су водили политику тако што су узимали недељно рејтинге. у имплементацију спровођења тог споразума са Приштином. тако су пролазили и на изборима који иза нас. за ово парафирање. Комплимент је бити посланик владајуће већине. Овде нико. јединством посланика. борба за општи опстанак на политичком миљеу Србије. које ћемо показати на гласању. Мислим да овде многи људи схватају патриотизам потпуно погрешно. Нарочито. много важније.владајућа већина заузела курс. с пуним правом. морамо бити реални. интереси државе су били на последњем месту. Улога нашег парламента је очигледно.

сви заједно на гомили. поред свих оних економских података које знамо. 50 година у тим српским селима. почну да цене. Захваљујем. парафирали у Бриселу. Дакле. не само да кренете у ове нове и следеће споразуме које треба да урадите. Надам се да ће Влада у наредном периоду применити тај споразум. Наравно да је то изузетно битно. у неком тренутку када укључе телевизор и гледају нас овде. Зато овај споразум треба под хитно прихватити и престати да се обазиремо на позиве маргиналних група које не представљају ни 10% бирачког тела у Србији. то је важно да радимо због нас самих. Српске академије наука и уметности. Патриотизам је да нас. са веома малим изгледом да оснују брачну заједницу и оставе потомство. да говоре српски језик и да се овде сви ми потрудимо да Србија не буде најсиромашнија земља у Европи. Изволите. него да ти људи нађу посао. Ово је оно што наши грађани данас живе. колико их има. тј. Двеста села нема ниједног житеља. односно Извештај Владе Републике Србије. него поправку реформе правосуђа која је била лоша. То нам је Србија данас и то је слика Србије. договорили. незапослености и свега осталог. као и сви остали посланици СНС. Наравно да ће посланици СНС подржати овај предлог споразума који имамо пред нама. Реч има народни посланик Драган Шормаз. где год се појавимо и да више не буде негативан лик у холивудским филмовима означен као Србин или неко ко је учествовао у неким дешавањима раније у нашој блиској историји. Ово су подаци Одбора за пољопривреду. Србија има 4600 села. што указује да је свако четврто село нестало или је на путу да буде избрисано из географских мапа. као народни посланик. пред парламентом Србије. а 360 хиљада нежењених момака и неудатих девојака. причам о момцима и девојкама. ДРАГАН ШОРМАЗ: Даме и господо народни посланици. У 702 сеоска насеља живи мање од 100 људи. такве групе људи који скандирају – издајници. да порука одавде буде да то није подређено датуму за почињање преговора о приступању ЕУ. да би грађани који не могу да гледају пренос нон-стоп због обавеза које имају. Зато. ја ћу. чека нас примена овог споразума и важно је да све што радимо. у наредном периоду очекујем од вас. имплементирати га што пре и кренути што пре у преговоре и потписивање још других споразума који су нам потребни. гласати за овај извештај који је поднела Влада и подржати Споразум који су преговарачи у име свих нас направили. који имају више од. у 86% њих се константно бележи пад становништва. што се . али ово што је урадила Влада и што ће данас парламент да великом већином подржи. ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ: Хвала. Зашто мислим да је све то потребно? Захваљујући уваженој колегиници Дубравки Филиповски која ми је дала ове податке. као народ.врате у државу. који причају бајке и епове о нечему што у ствари није живот и није оно што наши грађани данас живе. Више од 50 хиљада кућа у селима је потпуно празно. председниче Владе и господо министри. како бисмо нашу државу Србију припремили за све оно што нам предстоји у наредном периоду. без обзира да ли прозивком или притиском на дугме. то чули. мислим да је свако од нас посланика ово требао јавно да чита овде на седници. Тражење посла је данас већи патриотизам од читања имена издајника и поздрављања посланика. 145 хиљада се води као привремено ненастањено.

Цитираћу Александра Вучића. нигде се не живи тако добро и нигде није. када имамо седницу Одбора за европске интеграције и када на седницу дође и следећи пут госпођа Грубјешић. Многи лупају у ратне бубњеве под условом да не пада киша и да тај бубањ буде на Теразијама. мада је министар из исте партије.чека и од нас да завршимо. горак утисак оставља ова данашња расправа у парламенту. уз све проблеме које имају. у испуњавању обавеза које имамо у европским интеграцијама и да нам каже да постоји министарство које 100% није испунило. да је нека нација или држава одбранила или остварила свој национални или државни интерес. да нам поднесе извештај о томе шта је урађено у претходном периоду од оних обавеза које имамо. Не могу да дозволим да се умањују напори преговарачког тима Београда у Бриселу. Само добијање датума о отпочињању преговора ће поправити кредитни рејтинг Србије. што пре да завршимо. нигде друштва нису тако добро организована као у ЕУ. то ћу похвалити и рећи које – Министарство здравља. јер су то најбољи стандарди организованог друштва у савременом свету. а то вам кажем као народни посланик. који важе у државама чланицама ЕУ. Да бисмо до тога дошли. јер у историји човечанства не постоји пример. даме и господо. Одмах када се вратите у Владу. председниче Владе и господо министри. а да није економски јака и да нема задовољног појединца. Само тај чин ће учинити да имамо бољи кредитни рејтинг и да имамо више инвеститора. ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ: Хвала. чланови Владе. а не шта неко тамо мисли да пише или му је неко рекао да тамо вероватно пише. али постоји и министарство које 100% није испунило. морамо да постанемо део ЕУ и онда ћемо много јаче и много боље моћи да бранимо наше националне интересе и да заступамо интересе српског народа у целом региону. Како год ми гледали и на које год ви меридијане бацали погледе. Такође. да променимо наше друштво на тај начин и да уведемо све оне стандарде у свим областима. Изволите. привући нове инвестиције и запослити грађане Србије. а посебно не од стране оних који су одмарали у центру Београда док се сатима и данима мучно преговарало о свакој речи споразума. морамо да дођемо до ових стандарда. а нас народ. Има министарство и које је 100% испунило. Поштовани председавајући. Реч има народни посланик Марија Обрадовић. Овај споразум је најбоље могуће постигнуто решење. Наша је обавеза да данас Србији објаснимо шта заиста пише у Бриселском споразуму. МАРИЈА ОБРАДОВИЋ: Хвала. а постоји. немојте да се више догоди да. јер вас ми овде бирамо. Захваљујем. У Србији то није случај. одмах кад се вратите да прво погледате шта је то што су вам обавезе и да то што пре завршавамо. то нећу рећи које је. То . тиме ћу завршити. покушавајући да убеде јавност да је овај споразум лош. никако у Дреници и само ако нека туђа деца иду да проливају крв". Знате да грађани Србије са изузетном пажњом прате сваку реч изговорену у овој сали. кључну фигуру у преговорима. Наставити преговоре и поправити односе у региону на тај начин што ће довести до поправљања привредног амбијента. Немојте да се више то догоди. а неки од вас данас су добро злоупотребљавали то. да донесемо до лета стратегију о борби против корупције. јер нам је то обавеза. гаранта спровођења овог споразума: "Нисам изабран да будем ратни поглавица Срба.

МАРИЈА ОБРАДОВИЋ: Било ко од вас колеге политичари који сте водили било какве дипломатске преговоре можете да претпоставите тежину процеса постизања овог споразума. Дакле. али свако од вас. Вама хвала. нисте ви криви. Најлакше је критиковати из удобне фотеље. а одбијање споразума значило би лошију безбедност за неалбанско становништво на Косову и никакву гаранцију њихових права. спроведеног после потписивања споразума у Бриселу. Имамо још мало времена. да сложно подржимо нову политику Владе. Изволите. па молим да се утишају мало. чак 60% грађана Србије отворено . завршићемо брзо. хајде да шаљемо туђу децу у рат. схватите као одрицање од Косова. напреднију и бољу Србију. према последњим истраживањима јавног мњења. имам непријатности да једноставно не могу да је пратим. јер моћи ћемо да се похвалимо тек када грађани буду боље живе и када буду могли да сагледају бољу будућност за себе и за своју децу. без обзира на политичко опредељење. из које неће одлазити. Када је Европска комисија дала препоруку за почетак преговора нико се није хвалио тиме. хајде да не понудимо никакво решење. ко је водио било какве дипломатске преговоре … ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ: Молим народне посланике да чујемо говорника. Србија ће тек сада после овог мучног политичког периода постати земља која ће имати једнак углед и утицај са земљама у региону. Примена споразума са Приштином на терену неће ићи брзо и једноставно. Драге колеге. Овим споразумом је постигнуто најоптималније решење којим се гарантују права Срба на северу Косова и суштина је у примени договореног. него галама. Изволите. а ово што је тешком муком постигнуто и уз бројне тешке компромисе не ваља. преиспитаће се воља грађана Србије. у развој. Након много изгубљеног времена дужни смо нашој деци уређену. Време је да будемо уједињени. Не желим да моју жељу као мајке једног тинејџера. односно да се обавежемо да ћемо сви бити уз одлуку референдумске већине. јер овакво стање на Косову није било више могуће. да изаберемо излазак из тунела вишегодишњег политичког тумарања и напредак и мирнију будућност за нашу децу. Ако је потребно. То мора да се уважи јер је време да постанемо земља у којој се цене туђи труд и залагање. у јачање економије. а то је да изађемо уједињени. иако госпођа гласно говори. Ако имате потребу за приватне разговоре. драге колеге политичари. али да то буде стварно достојанствено. Овај споразум је управо брига за Србе са Косова и Метохије. изађите и завршите приватне разговоре. а Србија ће … ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ: Извињавам се народном посланику. Надам се да ће мој глас стићи до свих пристојних и нормалних људи у Србији. али са једним циљем и уз један услов. која жели напреднију и богатију Србију за своје дете. Молим вас. Разједињени не можемо много. не знам да ли сте свесни да је толики жамор да ја. за то време које сте потрошили на опомињање отприлике бих и завршила излагање. МАРИЈА ОБРАДОВИЋ: Жао ми је. нема много говорника.хајде да будемо против.је суштина данашњих лицемерних и негативних оцена . Наш посао је да се ујединимо и да убрзаним кораком грабимо напред у инвестиције. а овде будите пажљиви.

ви ћете имати право као овлашћени представник да искористите своје време након свих говорника са списка. који се данас промовишу у Европи су једна потпуна новина на овим просторима. То је историјски преокрет. односно ово за чега ћемо гласати у Скупштини је извештај са преговора Владе Републике Србије и њега ћемо у целости подржати из разлога што је ЛСВ до сада увек подржавала европске интеграције и наша политика се у претходних 23 године. господине председавајући. на насилан начин сруши покрајинско руководство и на силу се инсталирало друго базирано. Принципи дијалога. Брига о територијама заснована на етничким принципима је нешто што је реликт 19. године. Реч има народни посланик Ђорђе Стојшић. Да се тада можда мало другачије поступало и разумело да се силом не може наметнути власт било где. јер постоји врло дуга историја онога што се дешавало до сада.подржава потписивање и сматра да је ово максимум који је Србија у овом тренутку могла да добије. испоставило се да потези који су вучени у прошлости не могу донети ништа добро и то нас је довело до овде где смо данас. није мењала у погледу неких принципа на којима данас на сву срећу почива и актуелна политика којом су се водили ови преговори. одустајем. које у пракси и у теорији не може бити изгубљено 2013. суживота. на крају крајева и аутономије. Господине Бабићу. Поштовани представници Владе. а не говори више о прошлости. ЂОРЂЕ СТОЈШИЋ: Захваљујем. Без обзира коликом силом располаже централна власт. Овде се тада ликовало јер се мислило да се на силу може преузети власт у покрајинама. мира. као што врло добро сви знате. Двадесет пет година касније смо дошли дотле да смо опет у преговорима и да се са Србијом константно преговара. Изволите. века. БИЉАНА ИЛИЋ СТОЈШИЋ: Ако је два минута. даме и господо народни посланици. Оно око чега се ми можда мало не слажемо са предлагачима. уместо да се разговара. док се у Београду узвикивало: "Ухапсите Власи. те самим тим и мало чудна чињеница да се данашњи преговарачи оптужују да на неки начин губе Косово. данас би се Американци вероватно слободно шетали Ираком и Авганистаном. Овај споразум је резултат прве генерације нових политичара који су се одважили да у најтежим могућим условима промене слику Србије као земље лоших момака. као што се то данас ради у модерној Европи. прихватљивим предлогом. упркос томе што је Косово својевремено имало демократско изабране представнике. Србија сада говори о будућности у региону. у претходном излагању смо се већ осврнули на чињеницу да овај предлог. ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ: Реч има Биљана Илић Стојшић. идите на Косово". Дешавало се то да тренутком када је из Београда покушано да се. то је историјски контекст како је дошло до ситуације у којој смо се данас нашли. Желим још само једну ствар да поручим грађанима Србије. односно данашњим преговарачима. Међународна заједница први пут говори као да нам нешто дугује. ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ: Хвала. Хвала вам. . Први пут је Србија изашла са формираним и здравим. пре свега и на етничким принципима. Имате свега два минута на располагању.

истине о Косову дужином бивше Југославије. Данас мислим да завршавамо једну историјско поглавље које је Србију довело у стање масовне хипнозе. ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ: Реч има народни посланик Дубравка Филиповски. где као и у прошлости да се организују митинзи.Врло је интересантно да и дан данас у неким излагањима овде колеге посланици врло често користе и епске песме што је потпуно непримерено и за тему и за актуелни друштвени тренутак. Господине председавајући. За посланичку групу Нове Србије. Косовско питање је било предмет манипулације у протеклих не 25 година. с обзиром да стварно мислим да очевидац српске историје Филип Вишњић није био путописац и то није нешто на чему би ми данас требали да заснивамо наше политичке ставове. сматрам да парафираним споразумом у Бриселу држава Србија обезбеђује трајно простор за српске институције које су овим споразумом први пут међународно признате. ДУБРАВКА ФИЛИПОВСКИ: Хвала. Потпуно разумем и њихов страх и њихово неповерење с обзиром шта су све преживели од 1999. а о Војводини у Војводини. Захваљујем. С друге стране. уважени председниче Владе. Да се престане са константним заменама теза. Изволите. јер народи се нису ни свађали. колеге народни посланици. овај парафирани споразум значи да смо ми суштински замрзли конфликт и да Србија више неће трпети притисак да призна независност Косова. Албанци су изгубили могућност да добију праву независност и то је њихов највећи губитак. балван револуцијама и методама које су довеле до тога да данас многи са жалом се сећају тих времена где су из својих удобних високоплафонских станова у Београду командовали народом који из свега тога углавном извлачио дебљи крај и врло мало група људи је увек из тога имала користи. јер ће схватити у ствари да овим споразумом држава Србија трајно остаје на Косову и Метохији и да први пут од 1999. Потпуно сам сигурна да је наш државни врх парафирајући овај споразум у Бриселу водио рачуна о реакцији Срба са севера Косова и Метохије. године до данас имамо безбедоносну контролу као и . иако цео дан траје расправа о овом важном суштинском питању за државу Србију. Такође. како смо увређени. Мислим да не би било добро да данас од Србије правимо вајмарску Републику и да стално причамо о томе како смо ми некако понижени. Народи се никад не свађају. године до данашњег дана. односно да се на критички начин осврнемо на узорке које су нас довеле у ситуацију у којој смо данас. без тога да уђемо у суштину и да се позабавимо самим собом. али дубоко верујем и изражавам наду да ће они до уторка смоћи снаге да дају позитиван одговор јер овим споразумом. Такође. него и 30-ак година. где смо стварали константно некакве "сао" територије. нешто што многи данас раде. стално слушамо да се овде ради о некаквом помирењу народа. а Србима се признаје заједница на целој територији. свађају се политичке елите које ратове и организују и започињу. Било би такође изузетно значајно да се о Косову прича на Косову. тако да ми немамо шта да се миримо са околним народима. о Београду у Београду. сматрам да што више народних посланика треба да се јавно изјасни о парафираном споразуму. како нас на нешто приморавају велике силе.

Имплементација споразума зависи од све три стране. а СНС која је највећа политичка странка у Влади Републике Србије неће никада признати независност Косова као што ни Влада Републике Србије у којој је СНС партнер неће признати независност Косова и Метохије. а то је у оном тренутку када је господин Александар Вучић јуче. говорили смо истину и онда када смо пред грађане Србије и овде пред вас дошли и рекли да треба да прихватимо споразум којим добијамо нешто. Увек смо говорили истину и онда када смо одбили ништа. Господине председниче Владе Републике Србије. На располагању вам је десет минута. Сматрам да је примена овог споразума корак ка нормализацији односа између Србије и дела њене територије који ће бити крунисан доношењем уставног закона којим се утврђује аутономија Косова и Метохије. Говорили смо да ће бити тешко и било је тешко. даме и господо министри. а то нешто је далеко више од ништа што нам је у првом тренутку било понуђено. пре закључивања претреса. Не. да су много до сада моје колеге рекле. даме и господо народни посланици. само још једном желим да кажем да ћемо ми из посланичке групе НС подржати парафирани споразум. а данас премијер господин Дачић рекао да смо спремни и на референдум. питам да ли желе председници. правосуђе. Говорили смо и да ће бити тешко имплементирати овај споразум. Није лако што је НАТО гарант спровођења овог споразума. што су терористи обукли одела. Пословника? Реч има народни посланик Зоран Бабић. поштовани грађани Србије. Али. ЗОРАН БАБИЋ: Захваљујем се. а данас сам и сигуран да ће бити изузетно тешко имплементирати овај споразум због једне реченице изговорене у овом парламенту. ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ: Пошто на листама посланичких група више нема пријављених за реч. СНС и наша посланичка група ће у пуном капацитету подржати и гласаће за извештај о досадашњем процесу политичког и техничког дијалога са привременим институцијама самоуправе у Приштини зато што су се они водили и постигли у оквиру Устава Републике Србије и у оквиру Резолуције коју је ова Народна скупштина Републике Србије усвојила ма шта се коме у овој сали привиђало нешто другачије. нису били преговори о статусу. али да сви заједно прихватимо резултате тог референдума из једне посланичке групе је дошао . У овој сали смо данас чули да су ово били статусни преговори. Хвала. Да настави да помаже наше универзитет. здравство и школство.постигнутим споразумом контролу у свим сферама живота када је у питању економија. да стипендира 11 хиљада до 12 хиљада студената који су кичма нашег народа доле. такође сматрам да је врло важно да држава Србија још снажније него до сада настави да улаже у Косово и Метохију у инфраструктуру. у мостове. С обзиром. Више колега је данас споменуло да је имплементација овог споразума веома важна. у школе. односно представници посланичких група или још неко ко није искористио своје право из члана 96. али је то нажалост реалност у којој се ми данас налазимо и наш државни врх је смогао снаге да то уочи и да јавно призна. господине председавајући.

Сомбору. Употребио је читав арсенал епитета на рачун и Владе Републике Србије и преговарача и оног. Новом Саду.узвик "уа" што значи или ће бити онако како они кажу или неће бити никако. . назвао ме пензинисани официр војске Србије. Рекао је да проблем Косова и Метохије треба оставити будућим генерацијама. Ми морамо да промовишемо бољи живот у Србији. Не могу да прихватим када тако нешто долази од станке која је дичећи се европским тековинама које гаји и негује. као што није погубан. нема појединачних решења. Србија је јединствена и о њој целој морамо да водимо рачуна. Крушевцу. Нарочито што ми смета што то све долази од странке која је грађане Србије са Косова и Метохије прво позивала и гурала на барикада. Нема парцијалних решења. питам вас којим будућим генерацијама? Које ће нас то будуће генерације сачекати ако 30 хиљада људи нестане у Србији за једну годину? Да ли зато што више умре односу на оне који се рађају или зато што одлазе из ове Србије? Кога ми то оптерећујемо хипотекама? Постоје две врсте људи у Србији. Када сам га питао – господине Радићу. Ми немамо право да славимо непостојање. спорове. Пре неколико дана када је бриселски споразум био парафиран након неколико дана одлуком Владе Републике Србије и прихваћен. окречене куће. Ми више немамо право на губитке. грађани Србије који живе на Косову и Метохији нису чули шта је решење ако је овај споразум толико погубан. Ми морамо да промовишемо живот у Србији. неке нове тракторе. али је питање само уз колико губитака. СНС се залаже за све грађане Републике Србије и за оне који живе на КиМ али и они који живе у Краљеву. неке нове избеглице. а постоје и они људи у Србији који својој деци остављају ограђена дворишта. а шта би ви урадили да имате могућност вођења Србије? Шта би ви урадили са Косовом и Метохијом? И то питање сам данас у себи постављао људима који су били највећи критизери овог и оваквог споразума. а онда их је силом малтене гурала са тих истих барикада. Милош Црњански. У тој реченици је огољена политика бежања од одговорности. а то је да је СНС описана као странка која има променљиву политику што апсолутно није истина. Оно што такође не могу да прихватим. пуковник Радић. велики српски писац је написао и рекао – вода и народ увек нађу пут. Шта даље господо? Да ли ћемо тиме ризиковати неку нову "Олују". разграђене парцеле и дворишта. како их зову. пре само неколико месеци поднела амандман на резолуцију којим треба Србија да прекине тај европски пут. и то је то? Нема више молебана. а онда ће једини одговор бити молебан. јер ја данас нисам чуо грађани Србије. Чаку. верујем доминантног и већинског дела Србије који подржава овај споразум и који прихвата једино мирно решење за питање Косова и Метохије. они који својим потомцима остављају хипотеке. И ако је то политика да се проблем Косова и Метохије остави будућим генерацијама. Чему онда референдум? Чему онда све то? Чему онда питање народа? Чему онда воља народа? Чему избори? Чему било шта ако ћемо на вољу народа да кажемо – уа. Због тога ћу вам још једном рећи. У тој реченици је огољена политика свих критизера и свих оних људи који не прихватају овај и овакав споразум.

спор. Изволите. биће вам јасно после моје прве реченице зашто сам се јавио. борба за Косово и Метохију се не води на Теразијама. они који мисле да је борба за Косово у патикама из Теразијских излога. Они који мисле другачије. много добрих. извињавам се. не у Немањину. нисте ништа рекли? ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ: Господине Самарџићу. извињавам се господине Самарџићу. Хајде да чујемо човека без обзира колико се коме то свиђало или не. Слобода и безбедност су две највеће вредности за једног човека. Живот у латентној опасности од неке нове "Олује". не можемо да се боримо за Косово и Метохију ако пада киша. детету од осам година. да ДСС … (Председавајући: Молим вас господо. ви сте рекламирали повреду Пословника… СЛОБОДАН САМАРЏИЋ: Хоћете ли гласније да говорите? . На крају. ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ: Господине Самарџићу. ово је карта за ЕУ. све друго се заради и потроши. по ком основу се јављате? СЛОБОДАН САМАРЏИЋ: По члану 104. Резолуцијом УН. квалитетних возова је прошло за све ове године кроз станицу која се зове Србија. У Србии се он зове Ћира. не на Трг Николе Пашића. шта ви нудите. господин Бабић не би имао шта да каже. Знате шта је дресина. Једно од питања је.У неке као држава. морају да оду. тамо се чува Косово. дубоко верујем у то. Не можемо да станемо на дресину и нигде нећемо стићи. не води се у Немањиној улици испред Владе Републике Србије и то под условом да не пада киша. Живот на барикадама није живот. гледали сте у филмовима. Тамо господо у патикама из Теразијских излога. јер за Бога милога. На том детету је једини стуб српске државе у Призрену. у "Отписанима". Живот уз звуке сирена за опасност није живот. У неке можда нешто спорије нисмо смели да уђемо зато што смо се плашили рејтинга. али ако не уђемо у тај воз. ти људи се у Србији зову домаћини. за живот у Србији је Брисел. повреда Пословника. цео тај процес је поверен ЕУ и пребачен је у Брисел. Овај споразум је карта за неки бржи воз. То остављају својој деци да би та деца наставила да живе ту. као што је велика и моја млађа ћерка. али и за остатак Србије. да оду у Призрен. молим вас. Сада је дошао ред на један мали воз. Место где се води борба за Косово и Метохију. Дрвене су клупе. као друштво нисмо ушли зато што нисмо знали да су то возови. Он је цео свој говор посветио ДСС. па тамо да праве друштво малој Милици. не на Теразије. волели ми то или не волели. од неког новог погрома није живот. Борба за Србију. избора. споро иде. ово је карта за будућност.скромне које не прокишњавају. Овај споразум је споразум домаћина. Молим вас.) Да ДСС данас неким случајем није учествовала на овој дискусији. ово је карта за будућност Србије и због тога ће СНС и подржати и гласати за овај споразум. Одговорићу на неколико питања које је он поставио. следећег неће бити или ћемо сачекати неку дресину. дакле. Нећемо да дозволимо да Србија буде "Отписани". шта ће грађани рећи. зато што нисмо знали где нас они воде.

ја сам тражио реплику по члану 104. али такође и да кажем да ови шумови који се чују сада у пар наврата. ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ: Реч има овлашћени представника Борислав Стефановић. провеје и понекад мали рецидив неки деведесетих. ја заиста не бих могао да верујем да слушам овакве ставове и то јесте ултимативна победа демократске просперитете европске Србије. ни ја не кажем али је све говорио оно што смо ми говорили. Хвала вам на томе и свака вам част. Ако мислите да може да се пребаци у УН. ово данас што смо видели. То најбоље знате сами. Изволите. људи. Наиме. . БОРИСЛАВ СТЕФАНОВИЋ: Мислим да ће и два минута бити довољно. два минута вам је на располагању. Стално поновљена лаж претвара се у истину. изволите. ја сам јако задовољан и не могу ништа више да кажем осим огромног задовољства. објаснили смо разлоге који су. уз сва уважавања. а има и једна допуна. наравно. не да одговарам на лаж и оптужбе које су додуше стидљиво провејавале у једном од претходних излагања. ако не. Оно што је чињеница. из неразумевања оних који су олако схватили обећања и оних који та обећања нису испунили. То је оно што морамо разумети као људи и као посланици. Једноставно некоме не вреди објашњавати. Драга господо. У овом тренутку. СЛОБОДАН САМАРЏИЋ: Имам право на реплику зато што је криво тумачио оно што је ДСС говорила. прође нека ситна неистина. свако може да изведе закључак. изволите. што смо и сада у завршној речи представника већине чули. То што се вама није свидео стил и начин говора господина Бабића. Можемо ми сто пута објашњавати. не ваљају балвани. да сте испунили 10% онога што сте обећали не би сте имали сада овај проблем са собом и онима којима сте обећали да вечерас до касно у ноћ објашњавате себи шта ви то нисте урадили. То је онако једна мала психолошка скица овога што смо чули. кроз време назад. никога. то знам поуздано. СЛОБОДАН САМАРЏИЋ: Није ме споменуо. Хвала. није вас споменуо ни вас лично. апсолутно потврђивање политике ДС и свега што смо до сада радили. као грађани ове земље и онда ту. већ наравно да поновим наш став да ћемо подржати споразум. СЛОБОДАН САМАРЏИЋ: Не. ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ: Нећу вам дозволити. Мислим да није у реду. ни странку. излазе. да ме је неко успео вратити временском машином коју има једна друга странка са деснице. реплику нећу дозволити. ова наглашена емоција на граници патетике управо је суштина унутрашње борбе гриже савести конвертита у политици. То је оно што је тужно. проистичу пре свега. то је други проблем. Они се јако слабо међусобно разумеју и сва та фрустрација из њих избија.ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ: Немојте ми сада злоупотребљавати Пословник и да водите реплику. Уосталом. ако хоћете повреду Пословника. не сме се ићи на барикаде и то говоре нама који смо људе већ затекли на барикадама. прође прича о балванима од истих оних који су људе гурали на те балване и сад причају како није то. ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ: То сте ви извели закључак.

а да при том поништава све неке договоре које је претходна власт постигла. него и оног претходног. Питате шта ће бити ако се то деси. Узгред буди речено. Мислим да је Чеку био премијер. али смо са Кетрин Ештон учествовали у размени писама између Хашима Тачија и НАТО. Мислим да је био и Чеку тада. правосуђе такође. полиција ће бити састављена искључиво од Срба. а писмом их је обавестио Распунсен да не могу да долазе њихове војне снаге будуће на територију северна Косова без сагласности КФОР. ванредних ситуација и то уз консултацију локалних српских лидера. Ја сам овде седео цео дан и за то време могао сам на прсте једне руке да пребројим посланике из ваших посланичких клубова који су били овде. не може да почне свој политички живот од нуле или испочетка. заборавите Рамбује. где је Косово преузело обавезу. озбиљна је тема. без обзира да ли се то некоме допада или не. приступа реалности у којој се налазимо. Како сада одједном не може да се преговара са оним ко је на потерници и како је сада одједном то и СПЦ закључила.) Господине Дачићу. Сада ћете ме враћати на квалитет овог споразума. овог споразума или било чега дугога што пише у овом папиру. Ви сте преговарали с њим. годину. Ми нисмо преговарали са НАТО у смислу писмених гаранција наших односа. односно зависно од етничког састава становништва. односно претходних. заборавите 2005. Заборавите Ахтисарија. рећи ћу. ја могу и да сачекам. осим. изволите. Надам се да то не смета било коме зато што свака озбиљна држава. да ли је то боље од Ахтисарија или није. без обзира да ли се неко слаже или не са оним што ћу рећи. Ако се то деси. а такође је био на потерници. и то је могуће једино у случају природних катастрофа. па макар после тога гласали како год хоћете зато што су управу они који данас кажу да ово није питање само овог Извештаја. Зато постоје размењена писма и то је први пут да је неко гарантовао да косовска војска неће дођи на север Косова. Зато искажите поштовање док ја ово говорим. Тачи је тада учествовао у преговорима. Зато.ПРЕДСЕДНИК: Пошто се више не јавља ни један од шефова посланичких група. правосуђа и шта ће се суштински променити у животу Срба на северу Косова и Метохије. нисам ни елаборирао делове овога споразума. замолио бих вас да ме саслушате. Ја сам вас пажљиво слушао и нисам реч рекао кад год је неко од вас говорио и зато вас молим. Ако инсистирате на томе. зато што смо ваљда доста о томе говорили. да ли предлагач председник Владе жели реч? (Да. Ако неко пита какав је састав полиције. Србија има право на адекватан одговор. Био је на потерници. Ако имате неке важније ствари. нисам ја. Зато се у њему садрже не само резултати рада овог преговарачког тима. да ми дозволите да вам се обратим на начин који доликује овом дому. даме и господо народни посланици. У име Владе Републике Србије и предлагача овог извештаја желим да кажем да је ово целовити Извештај о учинку преговарачког тима од када су преговори пребачени на посредовање ЕУ. ИВИЦА ДАЧИЋ: Поштовани председниче. да би . ако сте приметили. Ово је питање курса којим ова држава иде. а да при томе многи свештеници СПЦ на Косову разговарају и преговарају са представницима косовске власти? Зашто? Да би преживели.

то је срамота и зло Србије и то не сме да буде водећа политика у овој земљи и зато је ово промена курса којим иде ова држава и о томе се овде данас говори. Следећа фаза је ако нећемо ово. може да напусти салу. па нисмо напуштали Косово. Морам још једном да вам поновим. него на северу. Никога наравно не терам. нисам ни желео и не бих ни волео и заиста упозоравам све.) Све је у реду.00 сати. или десет општина. Били су косовски закони и у време комунистичке Југославије. Ми не можемо више да имамо политику само одбијања. али поштујте институцију коју ја овде представљам. О каквој ви независној држави Косово причате? Територија без народа је велики проблем. Рекао сам вам да Срба на југу има више. Не знам да ли сте ви пратили платформу председника Николића. него морамо да учествујемо у процесу. Ми морамо да будемо . То желим да вам најавим да ћу лично покренути да ми морамо да прогласимо следећу годину годину породице зато што ћемо остати без становништва. Ко не жели. што га нису напустили на југу? Што нису отишли ови из Грачанице. Зашто неко има више право да опстане. они кажу – па. а не само о томе да ли ћемо ми прихватити неки споразум или нећемо прихватити. биће . ви нисте прихватили Рамбује.па ви нисте прихватили. На свако помињање Рамбујеа. Молим вас. Вековима су били турски закони. као што ја поштујем вас. да ли је то Србија за коју се ви борите? Да ли је то понос Србије? Не. као што данас не расправљамо о Републици Српској Крајини. чекајте. У осталом. На свако помињање Ахтисарија. Желим да вас подсетим да Срба данас има више на југу него на северу. а остатак Србије нема? Говорим о деци. Није концепција Владе Србије у жељи да оправдамо свој потез тиме што смо прихватили овај споразум. где би се уставним законом пренела нека овлашћења на покрајину Косово и на заједницу српских општина. Ми не смемо да правимо поделе у нашем народу. даме и господо. осим четири општине на северу. они кажу – ви то нисте прихватили. Такође. зато морамо да сачувамо народ. иначе ћемо остати и без територија и без народа и онда више нећемо имати потребе да расправљамо у овом парламенту о Косову. будите стрпљиви. Исто као што је црква без верника празна. Ово је први пут да имамо српску заједницу која ће имати девет. Ово није заједница која се тиче само севера. Констатације које сте износили да ми сада спремамо да српску децу са Косова шаљемо у "жуту кућу" Тачија итд. Не знам какве то везе има са овим што сам ја рекао? Рекао сам да волим да наталитет Срба буде свуда велик зато што ћемо сами себе убити. (Посланик Демократске странке Србије добацује с места. приликом разговора о Ахтисарију.опстали. То је сулудо. јер сам ја вас слушао овде од 11. из Штрпца? Тамо има 14 година косовских закона. Какво ће бити стање на терену после овог споразума зависиће од нас. малопре сте говорили о Ахтисарију. који је желео да ово све буде постављено уставним законом у уставно-правни систем Србије. да је био бољи план. Па. да сада треба да нападамо Србе са КиМ. претње које сам добијао и данас док је трајала ова седница овде да ће ми живот бити кратак после овога. иако је 14 година прошло од када су тамо косовски закони. Зашто ће Срби напустити север Косова? Зато што ће бити косовски закони.

Ја нећу да се то деси Србима са КиМ и ова Влада то неће дозволити. нећемо да разговарамо о разграничењу. Помињали сте и многе ствари које не бих помињао. Извинио сам се вама господине Самарџићу и ДСС. Ми са решењима која су нереална можемо да победимо само ако имамо неког савезника. када су неки из моје странке као што је Бранко Ружић. спомињао вашу странку везано за неке непроверене информације итд. Када је реч о неким примедбама које сте имали на неке моје ставове. Причали смо о "олуји". о томе нећемо да разговарамо. Чак су толико наши били незаинтересовани да су га звали "три 4". а након тога је државно руководство Србије рекло – па. већина вас је реаговала – то је никакав предлог. Чекајте. ми смо повукли основне атрибуте државности са КиМ. када је потписан Кумановски споразум. постојале су безбедносне обавештајне информације о томе. не можемо ми сада да уђемо у рат. Није ваљда да неко од вас мисли да смо ми победили у рату са НАТО? Нисмо ми једина земља којој су узели територије. На сваку моју идеју. иначе ћемо се суочити са тешком судбином нашег народа на КиМ. Ми не желимо и нећемо никад прихватити независно Косово. само хоћемо цело Косово да буде у оквиру Србије. нико није хтео да стане иза тога. Такође. на сваки мој предлог. ја сам био такође и у време Милошевићеве власти. сада и Српска православна црква каже да је то можда боље решење него ово. Зато морамо да водимо једну одговорну политику. али да бисмо могли да уопште одлучујемо о нечему. изричито сам га опомињао. где мислим да је данас опстанак Републике Српске много важнији национални и државни интерес. Говорило се – немојте то да прихватите. . неколико пута је Тачи говорио о томе да ако ми нећемо. Нека то раде институције система и ко је крив нека одговара. Неко је овде рекао да смо ми једина земља која се одрекла територије. зато што тамо живи милион и 200. 300 хиљада Срба. Резолуција 1244. 1999. Чиме ћемо ми да се боримо за остваривање нашег пуног суверенитета и да ли је то реално и да ли можемо да успемо? Ми се нисмо одрекли дела наше територије. нећемо ни о чему да разговарамо. добићемо више. Знате шта. него што је то опстанак Косова у оквиру наше територије. Добили смо "олују" уз подршку НАТО. Ево. па да натера другу страну да се то прихвати. Претворићемо се међусобно у копање информација једних о другима. јер испада да полемишем са својим бившим председником. Нама су узели. непријатно ми је да то кажем. он ће успоставити суверенитет на свој начин. тада. а мислим да то није ни ваш циљ. године. ми не можемо имати само априори одбијајуће одговоре на сваки предлог. добићемо боље. а када сам ја то предлагао. У разговорима које смо имали у Бриселу. Морам да вам кажем потпуно отворено. Мислим да ти манири да некога нападате због различитих прича које постоје не доликују парламенту. Зашто ми уопште преговарамо? Зато што немамо војску и полицију на КиМ. Ми можемо то да игноришемо. ви знате за шта сам се ја залагао и шта сам заступао у последњим годинама. није било баш из Србије много убеђивања власти у Републици Српској Крајини да се прихвати план З4. наше власти. могу да вам кажем отворено.јединствени исто као што морамо да водимо рачуна и о Републици Српској. Знате шта.

телекомуникацијама. да нешто можемо или не можемо. Он је одиграо велику улогу. национално поремећени систем вредности и не само национално. не знам одакле вам та идеја. о повратку. имао је веома коректан приступ. Нису смели и зато данас када је повучен овај потез не треба то да користимо за међустраначка препуцавања. не избегавам одговорност за све што је било у прошлости. не само данас. Моја одговорност је да то радим. Ако нећу то да урадим за Србију. Наравно. доношењу закона. Имали смо састанак са Србима са севера. да бисмо могли успешније да решавамо проблеме? Мислим да можемо. итд. али сада ако бисмо говорили о томе ко би шта видео да може временску машину да врати 10 или 20 година уназад. Лично се не слаже са овим што је прихваћено. Канцеларија за Косово и Метохију неће бити укинута. њихових активности. Наравно да је важно како ће се гласати. октобра и да сте се сада пробудили вероватно бисте се препали када бисте видели ко је сада на власти. То што је господин Вулин поднео оставку. ја сам популаран што сам се десет пута руковао са Тачијем. Прихватам са свим странкама дијалог о томе какву Србију желимо. Још више бисте се препали када бисте видели да ваш председнички кандидат је сада против уласка у ЕУ. за њега одговарамо. какав пут хоћемо да Србија има у будућности и хоћемо ли да Србија за десет година буде лидер на Балкану или да буде слепо црево које ће бити одсечено? Само јака Србија може да сачува Косово и српски народ. него за шта смо ми.да ли можемо да променимо суштински позицију наше земље. јер сам овде изабран за председника Владе Републике Србије. знате шта? Када би је и вратили да сте заспали 5. неку популарност? Шта. о енергетици. а ви сте сви бежали као од куге свих ових година од њега? Сада то је за мене популарно. мислите да је то лако? Ако је то лако што га нису повукле друге странке пре тога? Био сам у коалицији са ДС. не због тога да ли ће неко имати већину или неће имати већину за ово. Ово није свеобухватни споразум. Преузео сам ту одговорност. Ми смо Влада Републике Србије. то су све проблеми са којима се данас суочавамо. Треба да се разговара о имовини приватној и јавној. Треба да се разговара о статусу Српске православне цркве.Хајде да размењујемо политичке аргументе. ми треба тек да разговарамо о томе. Наставићемо тај састанак у уторак господин Вучић и ја. јер шта смо могли од овога да очекујемо. млади људи који немају перспективу. Фрустрирана Србија. Ово је само један сегмент споразума који се тиче заједнице српских општина. Повукли смо потез. Нећемо прекинути финансирање Срба на Косову и Метохији. Слаба Србија не може да сачува ни централну Србију. . Водимо политику. ми овде никога ни нашта не терамо. јер је реч о питањима која су важна за судбину и будућност наше земље. него и етички. али ово није лично питање ни за кога од нас. Нисмо као неки други да се кријемо. Немам никаквог интереса. која доживљава пораз за поразом. повукли смо потез. Хоћу да кажем да ништа не добијамо од враћања филма уназад. зашто бих урадио за себе лично. приступ наше земље проблемима да бисмо били јачи. преузели смо одговорност. али мислим да је заиста суштинско питање . наравно. господин Коштуница. Желим и њему да се захвалин. шта мислите да они нису размишљали о томе? Нису смели да повуку тај потез иако је то била више њихова политика него моја. Ја сам нешто тиме добио. Ни господин Вучић ни ја немамо право на лични приступ овде.

Важно је да сте против споразума за српску заједницу на Косову и Метохији. Какве везе ви имате са Власима? Али добро. Волео бих да уопште не зависимо од запада. како ја сада признајем Косово. ово није гласање само о извештају. а ви сте изабрани. молим вас да бирате речи када говорите о другима. без савезника на западу. Све у свему. Господин Самарџић је био министар за Косово и Метохију. странка Влаха. Никоме не дозвољавам да зове нас издајницима. пошто је он био министар и у косовској влади. Санда је била шеф Координационог тима. а пошто је и господин Тулимировић против из коалиције "Ниједан од понуђених одговора". Како је било у преговорима? Исто тако као и сваки пут пре. Зоран Анђелковић је био председник Привременог извршног већа Косова и Метохије. Оставку сте поднели? Извињавам се. Према томе. иначе ћемо изгубити све. ти си био у Влади код Реџепија. има и других коалиција. марта.Тако да. Уосталом. То је бесмислено да се о томе разговара. безбедност. да ли су биле дрвене. ја не знам Горане. Он има интернационалну улогу. Убеђен сам да ћете великом већином прихватити овај извештај. замолио бих га да се више ангажује по питању положаја Влаха у Србији. .000 миља мора да се започне првим кораком. али нема то никакве везе. Желимо да се заједно са њима изборимо за њихову сигурност. Овде ја видим много људи. ни било шта што је усмерено против Србије и српског народа. Заиста мислим да су се све странке огледале у ономе што… а извињавам се Горану Богдановићу. оно што сте причали да смо ми то урадили због неког нашег уског и личног интереса. Зашто? Ако је огромна већина за то. чији сте посланик у парламенту. итд. ког интереса? Или. овај прича о томе какве су биле столице. Зато. да је то да су сви они издајници. као што ви кажете. пошто је то питање које је такође важно за европске интеграције. као Влах. зато што сте изабрани пријавивши се као мањинска листа и мањинска странка. нити имамо такву намеру. Борко је био преговарач. Морамо да идемо брзо напред. зато што ми овим не издајемо нашу земљу. мало говори о томе да смо мало помешали кантаре. од 2002. али не може да испадне да је вас неколико десетина вредније и важније од 200 посланика у Народној скупштини Републике Србије. господине Тулимировићу. Зато вам се захваљујем. Када је реч о Србима са Косова и Метохије. Нисам успео да дођем до тог детаља. Или вратите мандат. Немамо више времена за чекање. Желим само да вам кажем да приче о томе да без обзира колико посланика гласа за овај извештај. године? То је била коалиција "Повратак". али вас још једном упозоравам. Мени је драго да сте сви ви учествовали у преговорима понекад. и сами сте рекли да нисмо могли да издржимо ни бомбардовање. Румунија нам условљава европске интеграције тиме. Чини ми се да сте били министар у време 17. како да премостимо овај период који је тежак за нас. за међустраначке расправе. иако не знам да ли имате влашко порекло. Зато вас позивам све да гласамо за овај извештај и пут од 1. а не знам шта сте урадили за интересе Влаха. па смо то оправдавали. али нажалост зависимо. ми бранимо земљу и њену будућност. не гласамо против њих. Не можемо без неког савезника на западу да остваримо наше националне и државне интересе. ви то знате. године до 2004. не значи наравно да су они у праву.

април 2013. УКЉУЧУЈУЋИ ПРОЦЕС ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ ПОСТИГНУТИХ ДОГОВОРА Прелазимо на одлучивање о Извештају о досадашњем процесу политичког и техничког дијалога са Привременим институцијама самоуправе у Приштини уз посредовање Европске уније. години. захваљујем. уздржаних – један. изјаснићемо се о предлогу који је дао др Слободан Самарџић. тачку дневног реда – ИЗВЕШТАЈ О ДОСАДАШЊЕМ ПРОЦЕСУ ПОЛИТИЧКОГ И ТЕХНИЧКОГ ДИЈАЛОГА СА ПРИВРЕМЕНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА САМОУПРАВЕ У ПРИШТИНИ УЗ ПОСРЕДОВАЊЕ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ. било да живи у централној Србији или на Косову и Метохији.05 часова. укључујући процес имплементације постигнутих договора. Закључујем гласање и саопштавам: за – 18. пошто је Народна скупштина завршила расправу о јединој тачки дневног реда ове седнице. Пре гласања о Извештају Владе. ПРЕДСЕДНИК: Закључујемо претрес. против – шест. уздржаних – један. као дан за гласање у јединој тачки дневног реда Друге пословне седнице Народне скупштине Републике Србије у 2013. Констатујем да је Народна скупштина усвојила Извештај о досадашњем процесу политичког и техничког дијалога са Привременим институцијама самоуправе у Приштини уз посредовање Европске уније.10 часова. није гласало пет од укупно присутних 203 народна посланика. године.) . Закључујемо данашњи рад. Пословника Народне скупштине. позиционирање и слику о Србији и улогу Србије у региону и у свету. Стављам предлог др Самарџића на гласање. Поштовани народни посланици. није гласало 177 од укупно присутних 202 народна посланика. Молим народне посланике да се изјаснимо. против – 24. став 5. да се Народна скупштина Републике Србије о овом предлогу изјасни прозивком народних посланика. Прелазимо на 1. или било где ван Србије. Молим чланове Владе да извуку картице из посланичких јединица. Констатујем да Народна скупштина није прихватила овај Предлог. Закључујем гласање и саопштавам: за – 173. Хвала. укључујући процес имплементације постигнутих договора. сагласно члану 87.Мислим да је веома важно да иза тога сви схватимо да ми генерално мењамо позицију. Ова Влада Србије је спремна да заједно са свима који деле такво мишљење градимо ту визију у интересу јаке и стабилне Србије и нашег народа. са почетком у 22. (Седница је завршена у 22. одређујем петак 26. Апсолутно сам сагласан са свима онима који су говорили да је потребна визија будућности.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful