You are on page 1of 7

Gii thiu sn phm bnh khng ng ca BIBICA

DN BI
I.Gii thiu v Bibibca
II.Mc tiu
III.Thng tin c bn
IV. Kch bn chng trnh
V.Chng trnh chi tit
VI. Kinh ph d kin

I.Gii thiu v BIBICA

Bibica l mt trong nhng Cng ty hng u v cung cp cc sn phm thc phmvi cc u


im ni bt l lun m bo an ton v sinh thc phm, hnh thc p, hp dn.
Bibica ng k bn quyn cc nhn hiu sn phm chnh nh: HURA, EXKOOL, VOCANO,
LOTTE PIE, cc sn phm bnh trung thu cao cp
Bibica c hn
nm c bnh ch n thng hiu dn u trong hng Vit Nam cht
ng cao. Bibica thng uy n tham gia ti tr cho cc chng trnh hi t thin trong c
nc. Thng hiu Bibica c g n in vi cc ho t ng hi nh y dng trng h c cho
cc v ng s u v ng a, cc chng trnh Tip sc n trng . Bibica c ng ti tr cho cc
chng trnh truyn hnh thc t ni ting nh m gi p pht trin nh n cch cho th h tr nh
Hnh trnh kt n i nhng tri tim v L khch
gi ca i HTV v HN.
Qua qu trnh nghing cu th trng, n m b t c nhu cu v t m ngi tiu dng Vit Nam
Bibica cho ra i 1 sn phm mi bnh khng ng mt sn phm rt u vic ginh
cho nh ng ngi bnh tiu ng v ngn chn bnh tiu ng.

II.Mc tiu

em n cho ngi tiu dng 1 s la ch n mi vi nhiu tnh nng ni bt,t t hn trong vic
chm s c sc khe h ng ngy.
Tng cng lng tin,s tn nhim ca ngi ti u d ng i vi Bibica v khng nh sc m nh
ca thng hiu Bibica trn th trng.
S dng cc phng tin truyn thng gii thiu cc sn phm n vi ngi tiu dng,thc
y ngi tiu dng la ch n sn phm.
III.Thng tin c bn
Ch chng trnh: BIBICA ng hnh cng bnh tiu ng.
a im t chc: Khch sn Victory( 14,V vn Tn,qun 3,Thnh ph HCM)
Thi gian:8:30am- 11:30am ngy 13/5/2013
S lng khch:80 ngi
Bibica: 20 ngi
Khch mi:40 ngi
-S vn ha th thao du lch :1
-S y t: 2
_Cc v sinh an ton thc phm:1
-Vin dinh dng:1
-S cng thng :1
_i din nh phn phi:
+ Coop mart:1

+BIG C:1
+Maximax:1
+Metro:1
+shopgo:1
-Tng i l: 5
_khch hng thn thit :25
Cc n v bo ch,truyn thng: 20 ngi
_HTV, VTV :2
_Zing, 24h, Vnexpress,Baomoi:4
_Thanh nin, Tui tr, Ngi lao ng,Cng an , Php lut, Ph n,Si Gn Gii phng,Tip
Th Gia nh,..
IV Kch bn chng trnh:
8h30 -9h: n khch, nhc cho mng
9h-9h10: MC cho n khch
9h10-9h15 : i din Bibica pht biu khai mc
.9h15-9h30: MC pht biu v cn bn tiu ng gii thiu clip phng vn kin ngi tiu
dng
.9h30-9h50: i din Bibica gii thiu sn phm mi
9h50-10h20: gii p cc thc mc ca bo ch v khch hng
.10h20-10h35 : i din sn phm ln chia s kinh nghim
.10h35-11h20: n buffe nh, M L ln biu din vn ngh gp vui
.11h20-11h30. Bibica gi li cm n v b mc Event
V. Chng trnh chi tit
Timeline
Gi Proposal n Bibica
Tho lun v chnh sa prosopal
K hp ng
Chun b chng trnh
T chc event

22/4/2013
24/4/2013
26/4/2013
8/5/2013-12/5/2013
13/5/2013

Hot ng pr sau event

14/5/2013

V.1Trc event:
Ra thng co bo ch (Bibica tin hnh)
Xin giy php t chc chng trnh (20/5/2013)
Thu a im t chc
_Mi khch mi
_Mi Thanh Tho Hugo lm MC cho chng trnh.
_Mi Din vin Thanh Thy lm gng mt i din cho sn phm.
Mi ca s M L biu din trong chng trnh
_Thu 10 PG trong 2 PG lm l tn cho khch trc snh v 8 PG phc v cho event.
_Chun b banner, backround,.cc dng c cn thit dng sn khu.
11/5/2013 : Dng sn khu ti khch sn Victory
12/5/2013: Chy chng trnh.
13/5/2013 : Chng trnh din ra, chiu 13/5/2013 dn dp sn khu
14/5/2015: D tic cm n do Bibica t chc
V.2 Chng trnh chi tit din ra ti khch sn Victory
5h_8h Chun b hon chnh sn khu,m thanh nh snh,my chiu,bn gh ti khn phng
Bn gh sp xp ngay ngn,khn tri bn,hoa ti chun b y .
8h30 -9h: n khch, nhc cho mng
Nhc si ng, cng cho mng rc r c by ti snh ca khu vc din ra s kin.
Nhng c tip tn mc o di duyn dng nim n cho n khch.
Mi v khch u c gn hoa ln qo bi nhng c tip tn xinh p
Mn hnh sn khu chiu clip v Bibaca,nhng dim ni bt v cc thnh tu t c
9h-9h10: MC cho n khch
Thanh Tho xut hin vui v cho n khch
Ln lc gii thiu khch VIP, cc i din s ban ngnh v cc n v bo ch truyn thng.

Nhng trn pho tay vang ln khi xng tn khch mi cho khng kh thm trang trng
9h10-9h15 : i din Bibica pht biu khai mc
i din Bibica ln pht biu cho mng khch mi
Thay Bibica gi li cm n n khch hng v i tc
.9h15-9h30: Thanh Tho ni s v cn bnh tiu ng v mi bc s Yn Thy ln chia s
mt s thng tin cn bit v cn bnh tiu ng
+Nguyn nhn gy bnh
+ Tm nh hng ca bnh trong cuc sng v sinh hot hng ngy
+Cch thc cha bnh
+ Lu khi la chn thc phm phng bnh tiu ng trong sinh hot hng ngy
.9h30-9h50Thanh Tho ln cm n khch mi v sau i vo phn gii thiu sn phm mi
ca Bibica v mi i din Bibica ln trnh by
i din Bibica gii thiu sn phm trnh by nhng tnh nng v cng dng ca sn phm
+Gii thiu v sn phm mi
+l do ra i sn phm
+c dim ni bt ca sn phm
+ Cng dng tnh nng trong vic phng chng bnh tiu ng
+Nhng lu khi s dng sn phm
+ Trnh chiu 2 clip qung co v sn phm
9h50-10h20: Dng th sn phm,gii p cc thc mc ca bo ch v khch hng
PG mang tng mu bnh nh dn ti ci mi khch hng dng th sn phm
Sau mang nc sui ra mi ngi 1 chai 330 ml
Khi mi ngi dng xong,Thanh Tho lm cu ni gia Bibica v khch mi ,ln lc mi
nhng ngi mun c cau hi v mi i din Bibica v bc s khch mi tr li tt c cc
thc mc v xn phm ca khch hng v bo ch.
.10h20-10h35 : i din sn phm, din vin Thanh Thy ln chia s kinh nghim
.10h35-11h20: n buffe nhM L trnh by ca khc mi Ngy Ti chn Mt Nim Vui
.11h20-11h30. Bibica gi li cm n v b mc Event

CHI PH
Stt Tn
1
2

Chi ph mt bng
Chi ph sn khu
Chi ph thit k
Dn dng sn khu
background
Pano ch
Thm lt sn
H thng n
H thng m thanh
Chi ph thu bn,gh
Chi ph trang tr bn
gh
My chiu
Mn hnh led
Chi ph ngoi snh
Pano ch
Thm
Cng hoa ti
Dy ruy bng trang tr
cng
Chi ph nhn s
Thu MC Thanh Tho
Thu ca s M L
Thue PG
Thu bo v
Thu dn dp
Chi ph
Hoa ti tng i biu
Hoa ci o i biu
Chi ph nc ung
(nc sui)
Chi ph thc n nh
Qu mang v
Chi ph giy t
Xin giy php t chc
Mi nh bo
Mi n v truyn hnh
Chi ph thc hin 2
qung co
Cc chi ph pht sinh
khc
TNG CHI PH

Sau event

S
lng
1

Gi tin /1 n
v
20.000.000

1
1
1
2
1
1
1

2.000.000
6.000.000
1.000.000
500.000
1.000.000
3.000.000
6.000.000
4.000.000
1.500.000

2
2

800.000
800.000

2
1
1

5.000.000
1.000.000
1.000.000
500.000

Tng tin

Thc hin

20.000.000
28.700.000
2.000.000
6.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
3.000.000
6.000.000
4.000.000
1.500.000

PYL
PYL

1.600.000
1.600.000
3.500.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
500.000

1
1
10
4
5

10.000.000
15.000.000
600.000
500.000
500.000

10
20

150.000
20.000
700.000

35.500.000
10.000.000
15.000.000
6.000.000
2.000000
2.500.000
5.100.000
1.500.000
400.00
700.000

3.000.000

3.000.000

10.000.000
500.000
500.000
25.000.000

70.000.000
10.000.000
7.500.000
2.500.000
50.000.000

20.000.000

20.000.000

15
5
2

182.800.000

PYL

PYL

PYL

Bibica
PYL

PYL

Pht mu qung co ca Bibica do PYL thc hn tr n HTV,VTV v mt s i truyn hnh


khc nh tha thun trc .
Thc hin bi PR cho sn phm mi tr n nhng t bo v t p ch mi.