You are on page 1of 2

U Varadinu, 24.7.2013.

INFORMACIJE O ROKOVIMA UPISA VIIH GODINA STUDIJA U AKADEMSKU GODINU 2013./14. PREDDIPLOMSKI SVEUILINI STUDIJI:
1. 16. rujna 2013. godine u terminu od 9:00 do 10:00 sati obavit e se upis ocjena za predmete koji su poloeni putem kontinuiranog praenja tijekom semestra, a studenti su poloili preduvjet u rujanskom roku. Prijave se primaju u studentskoj referadi 13.rujna 2013. godine do 12:00 sati (osobno sa indeksom). 2. Studenti koji se u akademskoj 2013./14. godini upisuju u statusu ponavljaa, upis e obaviti od 2. do 13. rujna 2013. godine. 3. Studenti koji upisuju viu godinu studija, upis preko studomata i predaju upisne dokumentacije u studentsku referadu obavit e od 2. do 17. rujna 2013. godine. NASTAVA ZAPOINJE 23. RUJNA 2013. GODINE.

DIPLOMSKI SVEUILINI STUDIJI:


1. Upis u I. godinu do 19. rujna 2013. godine potrebno je predati prijavu za diplomski studij s potrebnom dokumentacijom u Studentsku referadu (studenti preddiplomskih studija Fakulteta organizacije i informatike moraju imati poloene sve ispite i predan zavrni rad u Studentsku referadu). Rang lista bit e objavljena 20. rujna. 2013. godine. Upisi e se obaviti 21. rujna 2013. godine (subota) prema rasporedu objavljenom na web stranicama FOI-a. 2. Studenti koji se u akademskoj 2013./14. godini upisuju u statusu ponavljaa, upis e obaviti od 2. do 13. rujna 2013. godine. 3. Studenti koji upisuju viu godinu studij, upis preko studomata i predaju upisne dokumentacije u studentsku referadu obavljaju od 2. do 17. rujna 2013. godine. NASTAVA ZAPOINJE 23. RUJNA 2013. GODINE.

PREDDIPLOMSKI STRUNI STUDIJ PITUP:


1. Varadin ponavljanje, upis u vie godine studija od 1. do 4. listopada 2013. godine. 2. Zabok upis u prvu godinu, ponavljanje, upis u vie godine studija, 28. rujna 2013. godine u 9:00 sati. 3. Krievci - upis u prvu godinu, ponavljanje, upis u vie godine studija, 28. rujna 2013. godine u 9:00 sati. 4. Sisak - upis u prvu godinu, ponavljanje, upis u vie godine studija, 30. rujna 2013. godine u 9:00 sati. NASTAVA ZAPOINJE 7. LISTOPADA 2013. GODINE.

PRODEKAN ZA NASTAVU: Doc.dr.sc. Zlatko Erjavec