You are on page 1of 2

Judecata Costache Ioanid Iată-ncepe judecata, Domnul judecă-n Sion, Nourul de martori vine lângă strălucitul tron

, Stau în fa ă acu!a ii, milioane, mici "i mari, Se-nfioară împăra ii între ho i "i criminali# $rimul suflet vine-n fa ă % -&'u de ce nu (-ai primit )& -&*u aveam avere multă, n-aveam vreme de gândit&# +i-a chemat Judecătorul primul martor în proces% -&,vraam, ce-aveai în lume , când din lume te-am ales )& -&Doamne, mii de ro-i "i roa-e, turme greu de numărat, Saci cu aur "i podoa-e "i ve"minte de-mpărat &# -&+i-ai putut primi Cuvântul, tu, -ogatule-,vraam )& -&De-ar fi fost al meu $ământul, totul, Doamne, . i dădeam&# Se roste"te scurt sentin a/ vine-al doilea acu!at# -&'u de ce-ai respins credin a )& -&*u eram -olnav în pat&# +i din nourul de martori vine umil din norod / -&Cum te-aflai tu - spune Domnul - când (i-ai fost întâiul rod )& -&.mpărate, niciodată ceasu-acela n-oi uita, mă aflam atunci pe cruce, tocmai lângă crucea 'a &# Domnul judecă pe altul %-&$entru ce-ai respins credin a )& -&Doamne, pe la noi atuncea doar doi, trei, urmau Căin a &# 0a un semn apare-un martor cu păr al-, cu al- veșmânt % -&Spune tu, cu tine-alături, câți credeau pe-ntreg $ământ )& -&Doamne, când vesteam potopul - spune martorul cu greu Nimeni nu urma credin a, nimeni, Doamne, numai eu#& +i-acum vine-o acu!ată# -&'u de ce nu (-ai primit )& -&N-aveam timp, aveam atâta de cusut, de îngrijit#& -&'u, 'a-ita, pe câți oare îngrijeai, parcă vreo doi )& -&1a pe mul i&, spun !eci de glasuri, &"i pe noi&, &-a, "i pe noi#& 2ine altă acu!ată/ -&'u, o, Doamne, $reaslăvite, 'u "tii tot, eram frumoasă "i învinsă de ispite#& -&Spune, strigă Salvatorul, tu , (aria din (agdal, Cum erai )& - &*ram frumoasă "i pluteam pe-al lumii val, Sufletu-mi de "apte lan uri era prins "i ferecat, Dar eu am venit la 'ine, 'u pe toate le-ai sfăr3mat#& -&'u )& ,lt acu!at prime"te fiorelnica-ntre-are# -&Doamne, eu stăteam cu casa prea departe de-adunare#& Domnul face-un semn spre martori, juriul marelui e4amen, +i se vede-un car deodată "i din car co-oară-un famen# -&'u, spre 'emplul (eu, de unde te porneai când te chemam )& -&*u din ,frica, Stăpâne, din *tiopia veneam#&

dau oricât să fie-adus#& -&$rea târ!iu6& . 2in cântând cântare nouă.&2oi. nu puteam#& +i ca martor e-o femeie# -&'u. David. eu eram un învățat#& Domnu-alege-acum un martor. tu.cu!atul se retrage# 5rmătorul la-ntre-are * un avocat cu va!ă% -&Doamne. "colar de frunte ce-ntrecea orice haldeu.cu!atul pleacă fruntea "i se-ntoarce lăcrimând# Domnul judecă-nainte# Suflete vin rând pe rând# ### +i-acum. ce-ai fost tu în lume )& -&Doctor&. că la judecată vei sta tot nepăsător ) Nu uita. martoru-a răspuns# Domnul judecă 3nainte# 2ine-un prin de mare neam# -& 'u de ce-ai respins credin a )& -&*ram rege.răspunde Domnul . Daniel.Se roste"te iar sentin a# *ste-adus alt acu!at% -&Doamne. un copil cu păr -ălai. cer o amânare.&pân-acum să i-l fi pus6& . cu o pra"tie în mână. 2ine dâr! 1ote!ătorul ce pe Domnul prevestea. Că în ultima instan ă. um-lând în via ă din păcat în alt păcat. ce-n ara cea promisă au intrat. ce a!i în ceruri încă n-ai apărător. "i din glas "i din viori# . copii&.donai. Când riscai slujind credin a. *stera cea frumoasă. Cale-. ce din pruncie Domnul l-a împrumutat. 2in copiii care-n 'emplu 0-au primit cu &8sana6&. Cre!i tu. 2ine-apostolul iu-irii. Iosua. credincios lui . 2in cei tineri ca o rouă cu podoa-e sfinte-n !ori. &avocat v-a i pus sau nu ) Cine v-a fost avocatul )& +i răspunde norul% &'u 6 & Domnul judecă-nainte# 2ine-un tânăr acu!at% -&Doamne. -&*u&. eu eram prea tânăr când din lume m-ai chemat#& -&Ieremie 6& strigă Domnul. nu e4ista avocat# .mpărăteasă#& . Samuel. tinerelul în elept Ce "i-a sprijinit la Cină tâmpla pe cerescul piept. 2reau un avocat de seamă. Iosia. unul singur e de-ajuns# -&0uca. ce erai )& -&. răspunde el umil. -ăiatul rege. întrea-ă Domnul . -&Cum erai când i-am !is% vino6& ) -&*ram Doamne. 'u chemai prostimea. un copil#& +i în rând cu Ieremia vin din nourul cel sfânt Iosif cel frumos "i tânăr de ispite neînfrânt. +i cei trei ce-au fost în flăcări lâng-un 7iu de Dumne!eu.