You are on page 1of 4

Piesa de teatru „Amadeus" de Peter Shaffer este o meditaţie profundă cu privire la natura inspiraţiei artistice.

Uneori, „mediocrităţile" artistice, care nu pot aprecia geniul, îşi induc cu cruzime, at t lor c t şi propriului auditoriu, că sunt marcate de inspiraţie. Parcursul lor este at t o provocare pentru m ndria omenească, c t şi o cele!rare a potenţialului uman. Piesa relatează povestea ultimilor ani din viaţa lui "ozart, din perspectiva unui invidios compozitor al curţii vieneze, #ntonio Salieri. Salieri este un artist iscusit, dar creaţia sa e neinteresantă. $l este „!lestemat" să%şi dea seama că "ozart, un t năr ciudat şi răsfăţat, este de fapt creatorul înzestrat cu har divin. Simţindu%se trădat de &umnezeu, căruia îi 'urase credinţă încă din copilărie, Salieri se hotărăşte să zădărnicească planul măreţ al (elui #totputernic, distrug nd instrumentul #cestuia, adică pe "ozart. )ezultatul este o ironie a sorţii, care îl umileşte continuu pe Salieri. Piesa „#madeus" a fost pusă în scenă de mai multe ori de la premiera sa din *+,+, la )o-al .ational /heatre din 0ondra, cu Paul Schofield şi Simon (allo1 în rolurile principale. Pentru ma'oritatea spectatorilor, scenariul scris de dramaturg pentru cele!rul film al regizorului "ilos 2orman este te3tul cel mai cunoscut 4cu /om 5ulce în "ozart6, o versiune care s%a e3tins foarte mult faţă de original, în special prin creşterea rolului 'ucat de muzică în peliculă. Pentru rolul Salieri din această producţie cinematografică 2. "urra- #!raham a fost recompensat cu Premiul 7scar pentru (el mai !un #ctor. #!ia în 899:, Shaffer şi%a declarat piesa finalizată complet şi a pu!licat ceea ce este cunoscut su! numele de „versiunea ;". #ceasta a fost versiunea aleasă de compania 7uro!oros pentru producţia lor inaugurală. #ceastă companie irlandeză a oferit „#madeus" la &u!lin în *+<*, cu #lan Stanford în rolul Salieri. Producţia din 899= îi are în distri!uţie pe c ştigătorul Premiului /heatre1or>s, &enis (on1a-, în rolul Salieri şi pe Patric> "o- în rolul "ozart. Amadeus de Peter Shaffer ?@n seara aceasta, într%unul din nenumăratele !irturi ale acestui oraA se află un tinerel, chicoteAte des Ai, fără să lase din m nă tacul de !iliard, este în stare să aAtearnă pe o coală, într%o doară, note faBă de care eu nu mai scriu dec t niAte !iete m zgăleli fără rost.C

&acă nu poBi fi genial, măcar distruge geniul D aceasta era deviza lui Salieri,un compozitor austriac care a avut nenorocul să fie contemporan cu "ozart. Eeniul Ai mediocrul, !raB la !raB, 'ucaBi pe aceleaAi scene, aplaudaBi de acelaAi pu!lic ce nu putea face diferenBa între rang Ai merit, între monden Ai valoros. 0a o reprezentaBie cu Salieri era de !on ton să te duci, !a chiar

Salieri era regele saloanelor vieneze iar "ozart cel al c rciumilor mărginaAe. o înt lnire a purităţii luminoase cu !ezna din noi şi în tot acest 'oc să ne imaginam că suntem pe r nd "ozart şi Salieri pentru ca în final să recunoaştem că am!ii sălăşluiesc în fiecarea din noi. #ntonio Salieri este or!it de invidie după ce descoperă harul muzical e3traordinar al e3centricului. Un mediocru vrea să se salveze în eternitate. persona'ele sunt multe şiK vor!ăreţe. deAi era aplaudat azi. o întălnire a harului actorilor tineri cu aşteptările pu!licul larg. &intotdeaunaI /oma $nache% regizor nr. Peter Shaffer a vrut să a!solve în această piesă mediocritatea de inutilitate. %%%%%%%%%%%% ?Gn Hiena anilor *. compozitorul curţii regale. drama . la "ozart a'ungeai doar dacă mai aveai timp Ai voiai tu neapărat. #ceasta piesa despre viaţa lui "ozart este de fapt o ciocnire su!tilă între genialitate şi mediocritate. singur el aprecia Ai Atia perfect lucid că. Gntr%un fel asta doresc să propun prin acest spectacol teatral o întălnire a profanului cu divinul din muzica lui "ozart . ce soluBii areF Să ucidă un geniu Ai să îAi lege pe vecie numele de al său. între divin şi profan.o!ligatoriu. impieliţatului "ozart pe care plănuieşte să îl distrugă prin toate mi'loacele posi!ileC.<*. m ine nimeni nu îl va mai Bine minte pe c nd toBi vor Ati cine a fost "ozart Ai peste o mie de ani. Singur Salieri înBelegea cutremurat măreBia geniului mozartian. timpul şi spaţiul sunt de grandoarea unei lumi revolute. persona'eJ : femei *8 !ar!ati genJ drama 8 acte lungimeJ piesa lui Peter Shaffer este pretenţioasă. Salieri deveneind un fel de Guda care tre!uie să săv rşească răul pentru a se împlini ?lucrareaC şi în cele din urmă geniul lui "ozart să iz!ăvească lumea prin muzică.

Sp o v e d a n i a lui Salieri D Mleonţ este o!sedantă p nă în rărunchi. contrapunctează fiecare. se află printre noi. Gon $puran şi Sever Griza reprezintă ceremonios suita (urţii palatine. ma'oritatea tineri. reconstituie omniprezent. aceea a neputinţei sau nevrerii de a accepta adevărul. $ste pusă în scenă poate cea mai cumplită dintre dramele omului.o!lesse o!lige şi pentru "ircea . !a încă născocind ulterior că l%a otrăvit cu arsenic. Salieri recunosc nd că a „lucratC la dăr marea genialului "ozart. la su!limul învol!urat doar de muzica sferelor. #lţi *8 tineri 4elevi de la /raian şi Niţeica6 sunt Henticellii D parcă ies din corul antic pentru a deveni ecoul vocilor protagoniste. cu adevărat cel hăruit de &umnezeu. #cest persona' comple3at dostoievs>ian şi nietzschean D p nă la a%l ucide şi pe &umnezeu 4fie pe cel revărsat în sufletul rivalului6 este introspectat şi e3primat de (laudiu Mleonţ. capitala muzicii. Pe scenă se află o „(utie luminoasăC din care ies persona'e şi un pian um!lător din care iese "ozart. deşi multe şi foşnitoare. parcă se află într%un vis purtat lucid pe aripi de însuşi !izarul "ozart. lu ndu%şi rolul în serios. de la infatuatul infantil şi re!elul fără perdele. care poate fi al celuilalt. se vede că au şi alte lecturi nu doar de pe net. măcar aşa să răm nă şi el în istorie. era un om fericit p nă în momentul c nd descoperă că nu el este alesul lui &umnezeu. şi care nu%şi găseşte liniştea p nă nu moare c t mai repede celălalt suflet. $ mare lucru să de!utezi parcurg nd o aşaK partitură. a!ia într%un t rziu. E ndire înspăim ntătoare şi deşartă. se pune în mişcare o epocă a Hienei. &e%acum începe drama sufletului ros de o dia!olică invidie. #ntonio Salieri. )ecuzita şi decorurile ne călătoresc în această lume. care ipostaziază chiar şi tăc nd. cel al /erezei 4soţia lui Salieri6 a revenit actriţei 0ucreţia $puran. fiecare interpret. compozitorul (urţii Gmperiale de la Hiena. întărit doar de orgolii. dar vocea naratoare e cu ecouri interactive. @ntreaga piesă se întreţese în timpul spovedaniei cinice a învinsului. se interferează. conştientiz nd „muşcătura cumplită a eşeculuiC. apariţie fulminantă în lumea muzicii din secolul LHGGG. psihic D intr nd lugu!ru chiar şi în visul acestuia. rever!er nd şi în acum. se înfioară su! ritmurile muzicii mozartiene. fizic D lăs ndu%l înfometat. se deschid planuri suprapuse. )econstituirea se dozează dar se simte acel crescendo. $mil )aevschi. persona'ele sunt povestite pe viu. "arius "ihăilă. Suntem acolo şi aici cu toţii. răsar de printre spectatori sau de oriunde. (elelalte persona'e. căci persona'ul răz!unător continuă să trăiască frăm ntat în iluzie. . Surpriza spectacolului cred că este t nărul 4licean6 Hlad Erosu. culminat chiar de muzica )ecviem%ului. se mişcă filmic. ci mai t nărul "ozart. )aluca Mădoiu în (onstanze 4soţioara lui "ozart6 şi "ihaela #riciu în (aterina (avalieri de!utează e3celent. Un rol ingrat aş zice.este unică şi universală. Silvia Săftoiu. în noaptea agonică a vieţii sale.

#ceastă lume e !ine să ştie că pentru aceste aproape două ore de su!limitate s%au consumat sute de ore de pregătire. cum nu s%a mai înt mplat niciodată. scenografia. spun spectatorii veterani."ladin. )ăpirea din Serai. #madeus este spectacolul care. (unosc familii care în aceşti ani stupizi.unta lui 2igaro. care asigură coregrafia. ilustraţia muzicală. de căutări. putem crede că Severinul va avea şi teatru şi fot!al. economice. #cum.aţional din (raiova. la premieră. 0a fel au mers şi iu!itorii de fot!al la meciurile echipei craiovene. sunet. . &esigur un rol principal are muzica lui "ozart 4fragmente din . lumini. )ecviem. Gată că puterea artei poate să trezească din amorţire o lume !uimăcită de necontenite crize politice. de schim!ări p nă să se a'ungă la acest spectacol unic pe scena /eatrului severinean. "aria &ore şi (ristian "atei. . cu uşile /eatrului nostru închise. văz nd proiectele Primăriei. #vem un pu!lic iu!itor de artă. proiecţii video. simfonii6. "ădălina "echenici. au mers frecvent la /eatrul . a fost aplaudatK în delir. 2lautul fermecat.icuşor Surdu.